Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand"

Transkript

1 DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette Vejlemand John Riise, Lisbeth Tidemand 1. Godkendelse af referat: Referat fra sidste bestyrelsesmødet godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. 2. Postliste: Mail vedr. rallykonkurrence den Rallykonkurrencen flyttes til klubbens arealer, da der ikke er så mange tilmeldte Mail vedr. aflysning af rallykonkurrence Rallykonkurrencen aflyses, da der mangler hjælpere Mailkorrespondance vedr. aflyst rallykonkurrence Mail fra formanden for kredsens rallyudvalg, der er ærgerlig over, at hun ikke er blevet kontaktet, før konkurrencen blev aflyst /13 VS: Pressemeddelelse - Naturens Dag til jeres medlemmer Mail fra Friluftsrådet vedr. Naturens Dag den 8. september. Ingen relevans for os Udvalgsformand stopper Mail fra Peter Knudsen, som er blevet valgt til formand for landskonkurrenceudvalget. Han stopper derfor i klubbens konkurrenceudvalg fra næste år Mail fra kredsen vedr. ønsker til den kommende konkurrencesæson Fristen for at komme med ønsker om afholdelse af konkurrencer i Agility, Lydighed og Rally i 2014, er den 15. august jævnfør retningslinjer for dette Mail vedr. Lydighedskonkurrencer i 2014 Haster...Haster! 2 medlemmer melder sig på banen til at træde ind i KU næste år og foreslår derfor datoer for 2 lydighedskonkurrencer i Bestyrelsen bakker op om dette Mail vedr. ekstraordinær konkurrence i Rally-Lydighed hos DcH Jyderup DcH Jyderup afholder en ekstraordinær rallykonkurrence som erstatningen for konkurrencen, som vi måtte aflyse i Helsingør.

2 /13 Ny folder for Eftersøgningstjenesten. Folderen er gratis, og bliver bl.a. pakket med i vores begynderpakker Mail vedr. pokaler til SM i Rally Lars var blevet kontaktet af formanden for kredsens konkurrenceudvalg, som efterlyste en SM rallypokal, som skulle være afleveret til en hundefører fra Helsingør. Efter en hel del eftersøgningsarbejde og mailkorrespondance frem og tilbage fandt Lars ud af, hvem der havde fået pokalen. Den er kommet videre til rette vedkommende Mail fra LF: 221/13 Bestilling af faneplader DM 2013 Traditionen tro giver Landsforeningen en faneplade til alle de DcH faner, der deltager i DM. Bestilling senest den 15/9. Lars bestiller /13 Nyhedsbrev BHU august 2013 Der har været nogle problemer med at melde til prøve via online. Det er der kommet styr på. Der er kommet en ny formular til anmeldelse af prøver. Den skal udfyldes korrekt, ellers vil prøven ikke blive godkendt. Det er heller ikke nødvendigt at ringe til BHU for at sige, at man har lagt en prøve på online Mail fra kredsen: Møde vedr. kontingentopkrævning /løbende kontingent Leverandøren Winkas er på en præsentationstur rundt i landet, og kommer også forbi Kreds 6 den 16/9. Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage Mail fra Helsingør Kommune vedr. triatlonstævne Der efterlyses hjælpere til stort stævne den 7. september. Da vi i forvejen ikke kan skaffe hjælpere til egne arrangementer, vurderer vi, at dette ikke har relevans for os Ansøgning fra træner om dækning af udgifter Ansøgning om dækning af udgifter til materiale til nye rallyskilte. Susan har overført pengene /13 Nyhedsbrev 3 Rally Lydighed Indbydelse til efteruddannelse af rallykredsinstruktører /13 DcH pressemeddelelse NOM 2013 Pressemeddelelse om NOM 2013, som afholdes i Vendsyssel den 13 15/ med DcH Hjørring som arrangør Indkaldelse til septembermøde, DCH Kreds 6 Indkaldelse til kredsrådsmøde på Osted Kro den 18. september. Lars og Laura deltager Mail fra LF: 238/13 Medlemstal ultimo august 2013 Ved udgangen af august var der 2473 medlemmer i kreds 6, hvilket er en tilbagegang på 81 medlemmer i forhold til På landsplan er der medlemmer og en tilbagegang på 386 medlemmer. Pr. 31/8 var vi 161 medlemmer Mail fra træner vedr. udmeldelse Mail fra Jeannette Bhønix, der pga. personlige årsager ønsker at melde sig ud af klubben og fratræde alle sine hverv i klubben. 2

3 Invitation til foredrag hos DcH Hvidovre DcH Hvidovre afholder et foredrag den 24. september kl 18 med Lise Lindegaard Andersen fra SOR Hundeskole. Foredraget handler om succesfuld hundetræning. Vi har valgt ikke at melde ud om dette, da mailen kom få dage før sidste frist og vi i øvrigt ikke ønsker at reklamere for konkurrerende hundeskoler /13 Formand for konkurrenceudvalget Emiel Fries stopper. Formand for konkurrenceudvalget Emil Fries fratræder med øjeblikkelig virkning af personlige årsager. Peter Knudsen er konstitueret frem til landsmødet Mail fra LF: 265/13 Materielbestilling Der er 3 nyheder: 1. Årbogen 2013 på tryk. 2. En DcH Keyhanger, til at have om halsen med nøgler eller ID kort o.l. 3. Agility dommersedler i blok, er nu med 100 blade i stedet for de tidligere 50 blade Mail fra LF: 263/13 Ny DcH Præsentationsfolder. Der er nu en ny DcH Præsentationsfolder klar. Folderen er gratis og kan bestilles i sekretariatet. Desuden vil den blive pakket i begynderpakkerne /13 Nyhedsbrev Eftersøgningsudvalget september grundkursus er nu blevet afholdt i kreds 6. 2 efterfølgende kurser for dem der ikke har grunduddannelsen er pt. ved at blive planlagt. Det første d oktober i Vejen og d november i Viborg /13 Referat fra HB møde Medlemstallet er stadig lidt nedafgående. Regnskabet til dato ser godt ud. Der er bestilt en DcH APP til IOS 5.0 eller nyere. Vi sender nyhedsbrev ud når vi er klar til lancering. Ændringer i Orienteringer nr HB godkendt og sættes snarest på hjemmesiden. Ændringerne kommer i Årbogen i 2014 Ændringsforslag til Orienteringerne HB godkendt Initiativfonden: 6 ansøgninger er godkendt. Haleamputation er nu godkendt i Norge. Hans Tonsborg ser på sagen, og kontakter DKK, og det kommer med på dagsorden til næste HB møde. Lokalforeningerne skal være opmærksomme på, at der fra 2014 skal være en E- postkasse /13 Referat fra møde i ad hoc medieudvalget Hjemmesiden: Forslag gennemgået og input til udviklerne kom frem. Nu arbejdes der på flere forskellige designforslag, som ad hoc medieudvalget så vælger et af til fremlæggelse for HB. DcH Facebook side: Navn på DcH Facebook side diskuteret, og valget faldt på DcH 3

4 Landsforening Siden er oppe at køre før DM Mail fra Uddannelsesudvalget: 276/13 Kursus i bringsel Invitation til kursus i markering med bringsel indlæring og problemløsning den november. For kredsinstruktører og hvis der er plads for A/E-trænere mod brugerbetaling på kr. 1600, Mail vedr. Åbne kurser i Rottweilerklubben Vi har modtaget en mail fra Rottweilerklubben vedr. åbne kurser. Da kurserne ikke er i DcH-regi, har vi valgt ikke at melde ud om dette Referat fra kredsbestyrelsesmøde den René har talt med Ordensudvalget om Kredsbestyrelsens rolle i forbindelse med disciplinærsager. Disciplinærsager er lokalforeningernes ansvar!. Det er ikke kredsens ansvar at skaffe hjælpere til afholdelse af konkurrencer. Måske kunne man offentliggøre en liste på kredsens hjemmeside over hjælpere, som lokalforeningerne kan trække på, men listen skal vedligeholdes af lokalforeningerne selv, og kredsen skal i øvrigt ikke blandes ind i den. I 2016 er det Kreds 6's tur til at afholde DM. Som det ser ud lige nu er der nok ikke store chancer for at vi kan påtage os den opgave. Ansøgning om tilskud til kørsel som dommer til konkurrence/prøve. Konkurrencen/prøven har ikke været opslået på online-tilmelding som officiel konkurrence. Der ydes ikke tilskud til noget som ikke er på online-tilmelding som officiel konkurrence/prøve. Nordisk: Kirsten Christensen er godkendt til at starte dommeruddannelse Mail fra BHU: 285/13 Figurantkursus den Kursus for godkendte prøvefiguranter, bruttotrup og indlæringsfiguranter fra lokalforeningerne Mail fra Uddannelsesudvalget: 276/13 Kursus i bringsel opfølgning Dette kursus er nu også åbent for B-trænere Poster i klubben I forbindelse med, at Jeannette Bhønix stopper i klubben den 10/10-13, er der nogle ubesatte poster ledige. Jeannette har forsøgt at få dem afsat men uden held. Det drejer sig om: Indkøb af diverse ting til klubben Formidling af mail til Lone Jørgensen ang. ledmanipulation Sponsorer til hjemmesiden Medlem til KU Vedr. aftalen om ledmanipulation var det en klar aftale, at bestyrelsen ikke skulle drages ind i dette, og derfor har vi bedt Jeannette om at aflyse aftalen, hvis der ikke melder sig nogen til at påtage sig opgaven Mail fra LF: 288/13 Medlemmer ultimo september 2013 Ved udgangen af september var der 2557 medlemmer i kreds 6, hvilket er en tilbagegang på 190 medlemmer i forhold til På landsplan er der medlemmer og en tilbagegang på 1044 medlemmer. 4

5 Pr. 31/8 var vi 169 medlemmer Referat fra Kredsrådsmøde 18. september 2013 Bjarne orienterede om: - at den nye DCH præsentationsfolder vil blive udleveret til DM - at der skal nedsættes en Målsætnings-arbejdsgruppe på kredsplan. Frivillige efterlyses. Det forventes at gruppen skal have 2-3 møder og indtil videre består den af Bjarne og Anette, men der må meget gerne komme nogle medlemmer udenfor Kredsbestyrelsen. - at Kredsen har fået et stort telt, det kan lånes ved henvendelse til René. - at der har været et møde med Winkas den 16. september. Desværre var der ikke det store fremmøde. På landsmødet 2014 skal vi tage beslutning om DCH skal have systemet, og hvis det bliver vedtaget skal alle lokalforeninger have det. - at DCH er stadig med i arbejdet omkring den nye hundelov. - at der kommer mange rettelser til orienteringerne for tiden, sørg for at holde jer ajour. René orienterede om: - at der også i 2014 vil være nogle medlemmer som har dobbelt medlemskab. Det dobbelte medlemskab kan først blive afskaffet fra 2015 hvis man vedtager at gå over til Winkas' system på landsmødet i at vi må nok må vænne os til at konkurrencer bliver aflyst fordi der mangler hjælpere. Fastsættelse af konkurrencedatoer for 2014 Efter debat blev det vedtaget, at der forsøgsvist tillades deltagerbegrænsning på nogle A-konkurrencer. Hvis der er adgangsbegrænsning åbnes der først for tilmelding 2 måneder før konkurrencedagen, og den afholdende lokalforenings A-hunde og A-hunde fra andre lokalforeninger, der holder A-konkurrencer har fortrinsret. Skulle der herefter være plads til flere vil det være efter først til mølle princippet. SM 2014: 24. august for C + B klasserne, Helsingør Fastsættelse af vejledende startgebyrer. Lydighed: Der blev igen diskuteret for og imod differentieret startgebyrer i klasserne. Vi enedes om - C og B klasserne: kr. 100,00 - A og E klasserne. kr.150,00 Agility: Der er ingen ændringer, d.v.s. 60 kr. for første løb, 35,- kr. for de efterfølgende samt et tillæg på kr. 35 hvis konkurrencen er indendørs. Seniorer/ juniorer max. 35 kr. pr. løb. Rally: 125,- kr. + 25,- kr. for åben klasse. For Rally's vedkommende er det OK med eftertilmeldinger indtil maximum antal af deltagere er nået hvis det er aftalt med dommerne. Det skal dog fremgå af indbydelsen hvis eftertilmeldinger modtages. Uddannelsesudvalget Kursusprogam for 2014 er under udarbejdelse, ligesom der er et sporlæggerkursus på vej. Derudover prøver man at lave et foredrag om den ny og gamle hundelov. 5

6 Evt. Korrekt udfyldte startbøger er stadig en mangelvare. Kan vi indføre nogle sanktioner med de lokalforeninger/hundeførere, der ikke sørger for at få det bragt på plads? Forskellige muligheder blev drøftet, men ikke besluttet. Der var utilfredshed med, at Kredsen har udsendt en indbydelse fra Hvidovre til et foredrag fra en konkurrent. Det må selvfølgelig heller ikke finde sted, vi skal ikke reklamere for vore konkurrenter Mail fra Helsingør Kommune: Idrætspolitisk vælgermøde torsdag d. 10. oktober Torsdag den 10. oktober inviterer Helsingør Sports Union idrætsforeninger og interesserede til et vælgermøde, der sætter fokus på idrættens velbefindende i Helsingør Kommune. Ingen relevans for os Foreningslivet i Helsingør Kommune Opfølgning på møde afholdt tidligere på året. Vi deltog ikke på mødet, da det umiddelbart ikke havde nogen relevans for os Mail fra LF: 299/13 Elbo distributionsliste til DcH Blad nr Opdateret distributionsliste til udsendelse af næste landsblad. 3. Regnskab v/ Susan: Pt. har vi et overskud på kr. Det ser jo meget godt ud på papiret, men faktisk er vores indtjening 17,25% lavere end sidste år, hvis vi ser bort fra indkøbet af ny traktor. Vores indtægter er faldet med kr. i forhold til Alene på medlemssiden (kontingenter, træningsgebyr mv.) er indtægterne faldet med kr. 4. Konkurrenceudvalg v/ John: Intet nyt. John var ikke til stede 5. Trænerområde v/ Laura: Intet nyt. Ernst fortæller, at et tidligere medlem har henvendt sig med interesse for at blive træner i klubben. Efter aftale med TU starter hun som føl hos Ernst og Laura for at prøve, om det er noget for hende. 6. Hjemmesiden v/ Jeanette: Intet nyt. Der er givet udtryk for, at der mangler lidt tydelighed mht. løbende tilmeldinger. Jeanette kigger på det og taler med Lise. 7. Bordet rundt: Susan: Hvem overtager Jeannette Bhønix poster? Indtil videre ikke nogen. Vi har ikke overskud til at påtage os mere i bestyrelsen. Vi sætter en efterlysning op om hjælp. Er der ingen, der melder sig, vil der kun blive 6

7 købt meget begrænset ind. Connie Andersen har meldt sig til at sørge for toast. Susan er blevet kontaktet vedr. et gammelt bogføringsprogram, som vi har købt en gang men ikke abonneret på, da Susan bruger det program, Michael brugte før. Dette kan ikke bruges, når Susan stopper som kasserer. Vi drøftede, hvad vi skulle gøre mht. bogføringsprogram for at lette arbejdet for Susans efterkommer. Vi afventer, hvad det bliver til med det nye system fra Winkas, som landsforeningen arbejder på. Den 1/11 bliver det lovpligtigt for foreninger at have en e-postkasse. For at kunne bestille en NemID til Lars skal vi have ændret navnet, som er registreret under vores CVRnummer, da det er registreret i Peters navn, men det er ikke så nemt. Susan har forsøgt men uden held. Lars tager sig af sagen. Laura: Julegåtur bliver den 1. december. Laura sørger for opslag med tilmelding. Jeanette og Laura sørger for indkøb. Vi skal min. være 15 deltagere for at turen bliver gennemført. Trænergaver? Der var enighed om, at det skal være noget tøj, og det skal være frivilligt, om man vil have logo på eller ej. Der afsættes som udgangspunkt 200 kr. pr. gave. Laura undersøger mulighederne hos 3T Textil Tryk. Foreslår at alle faste hold får en vedligeholdelsesrunde, så alle hjælper til. Det er de samme, der knokler med at holde arealerne omkring klubhuset, mens andre nyder godt af det. Laura laver et oplæg, som vil blive meldt ud til trænerne på næste trænermøde. Jeanette: Hvem skal godkende en hundefører, der ikke går på hold, til at gå ud til konkurrence? Det skal bestyrelsen. Træningsgebyr for trænere/medlemmer med tillidshverv som starter på hvalpe-/kursushold med ny hund? I gamle dage kunne man bare gå med, fordi kontingent/træningsgebyr var samlet under et. Men hvad med nu? Betaler man i forvejen træningsgebyr for 1 eller flere hunde, kan man gå med på hvalpe- eller kursushold med ny hund uden beregning. Har man ikke betalt træningsgebyr i forvejen, skal man betale træningsgebyr for den nye hund og skal figurere på holdlisten. Generalforsamling 2014: Onsdag den 22/ klokken Jeanette booker Espergærde Bibliotek. (NB! Dato er efterfølgende rykket til 29/1-14, da vi ikke kunne få lokalet før). Indkaldelse: Jeanette sørger for dette Bestyrelsens beretning: Laura og Jeanette laver et udkast Hvem skal have tildeles årets flid og årets træner? Bestyrelsen drøftede flere kandidater, hvorunder bl.a. Laura var med i overvejelserne som årets flid, fordi hun har lagt et meget stort arbejde i klubben i år. Der var dog enighed om, at prisen ikke bør gives til en i egne rækker men til en udenfor bestyrelsen, som også gør en stor indsats. Navnene offentliggøres i forbindelse med generalforsamlingen sammen med årets øvrige pokaltagere. Bestilling af navneplader til skjoldene samt pokaler til hundeførerne: Jeanette sender liste med navne til Lars, som bestiller. Lars: I.a.b. Ernst: Nyt hundetegn som erstatter vores vognmønter, som bliver delt efter endt hvalpe- og 7

8 kursushold. Hundetegnet bliver delt ud til alle med tillidshverv 1 stk. pr. hund. Man kan få dem graveret gratis hos MaxiZoo. Hundetegnene vil kunne købes i klubben for 50 kr. pr. stk. Anne-Marie får nøgle til skabet med vores salgsartikler, hvor hundetegnene vil blive opbevaret. Klubhus: Ernst og Jan har haft kontakt med EJ Container og afventer et endeligt tilbud. Kommunen fastholder, at vi skal opfylde kravene om BR10. Ernst afventer en fundamentsplan for at kunne indhente en forhåndsgodkendelse fra kommunen. Når det er plads, går Jan, Jimmy og Ernst i gang med at søge om fonde. Når tegningerne er klar, vil det blive meldt ud til medlemmerne, så man har mulighed for at komme med indsigelser. Bankgebyrer: Ernst har fået oplyst af sin bankrådgiver i Danske Bank, at det fra den 1/11 koster 49 kr. at få en kasseekspedition. Vi overvejer at finde en anden bank. 8. Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 9. december 2013 kl hos Susan 8

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere