Gulvtypens påvirkning af klovene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvtypens påvirkning af klovene"

Transkript

1 FarmTest Kvæg nr Gulvtypens påvirkning af klovene KVÆG

2 side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010

3 Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest nr. 74 september 2010 Forfatter Bygningskonsulent Allan Rægaard Jensen, LandboLimfjord Bygningskonsulent Iben Alber Christiansen, LandboMidtØst Review Mads Urup Gjødesen, Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Fotos og grafik Iben Alber Christiansen, LandboMidtØst; Allan Rægaard Jensen, LandboLimfjord; Morten Lindgaard Jensen, Inger Dalgaard og Kamilla Bertelsen, Videncentret for Landbrug; René Christensen, Ballum & Skærbæk IT Layout Inger Camilla Fabricius Grafik Henrik Svith Webudgave Merete Martin Jensen Udgiver Videncentret for Landbrug, Kvæg Oplag 90 stk. Webudgave på ISSN Tlf.: Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest. FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 3

4 Indhold 1. Sammendrag Indledning, baggrund og formål Undersøgelsens metoder FarmTestens gennemførelse Afgrænsning Interview Dataopgørelse Resultater og diskussion Gulvtyper og tiltag Typer af klovlidelser Klovbeskærererfaringer Dyrlægeerfaringer Skridsikkerhed og klovsundhed Rilleskærings betydning for skridsikkerheden Gummigulve Sand Skrabere Klovvask Nye gulvtyper på vej Eco floor Langsgående dræn Multipladegulve Konklusion og anbefalinger Litteraturliste...19 side 4 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

5 FarmTest 1. Sammendrag Klovproblemer i de danske løsdriftsstalde kan være til stor gene for både dyrevelfærd og økonomi i de berørte besætninger. Derfor belyser denne FarmTest gulvtyperne i relation til klovsundheden. FarmTesten vurderer forskellige typer underlags betydning for klovene ved hjælp af interviews med 24 kvægbrugere, der blev besøgt, samt 12 klovbeskærere og 10 dyrlæger. De mest udbredte gulvtyper og typiske tiltag, der blev set, er vurderet. Valg af gulvtype afhænger af mange faktorer, som ofte er individuelt forskellige fra bedrift til bedrift. Ønskes det at opnå bedst mulig klovsundhed og er der i øvrigt frie hænder ved valg af gulvtype, bør man på baggrund af denne FarmTest vælge en af følgende muligheder: Disse to typer af gulvløsninger giver ifølge de adspurgte kvægbrugere, dyrlæger og klovbeskærere grundlag for den bedste klovsundhed, da de kombinerer de tørreste, reneste og mest skridsikre gulvtyper. Er der omfattende klovproblemer og er der ikke umiddelbart økonomi til en ændring af gulvtype/staldsystem, bør det overvejes at benytte en aflastningsafdeling med dybstrøelse. Alternativt kan man lade køer med klovproblemer få adgang til græs i perioder, hvor vejret tillader det. Der vil være en række hensyn, til blandt andet miljø og økonomi, der skal kombineres med resultaterne af denne FarmTest, men i sidste ende er det dyrenes velbefindende, der bør vægtes højest ved valg af gulvtype og nytteværdien af gulvtiltag. 1. Et fast gulv med dræn samt sand i sengebåsene 2. Et rilleskåret spaltegulv med robotskraber 10 anbefalinger for bedre klovsundhed 1. Gennemgå dit staldgulv for skarpe kanter, hjørnehjul specielt i forbindelse med skrabeanlægget, bolte, møtrikker og nylagt beton (figur 1.1). 2. Undgå 90 graders drejninger i returgange m.m., hvor der er risiko for, at koen skal vride rundt på klovene for at komme videre 3. Få rilleskåret dit gulv så snart køerne viser det mindste tegn på usikkerhed over et glat underlag (figur 1.2). 4. Sand er godt. Er dit gulv vanskeligt at gøre skridsikkert og din... (...fortsættes næste side) Figur 1.1 Hjørnehjul som kan forårsage klovskader FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 5

6 10 anbefalinger for bedre klovsundhed (...fortsat fra forrige side)...klovsundhed dårlig, så overvej om det er muligt i dit anlæg at benytte sand i sengebåsene i stedet for madrasser eller strø evt. sand på gangarealerne (figur 1.3). Figur 1.2 Rilleskæring af spaltegulv 5. Tænk over hvordan du kan holde klovene så rene som muligt hold gangarealerne rene, vask/rens gerne klovene flere gange om dagen, så bakterievækst på klovene ikke får mulighed for at udvikle sig. 6. Er det vanskeligt at holde klovene rene ved vask - overvej da, om de har mulighed for at tørre ud. Gennemgå din indretning af sengebåsen kritisk og se om du bruger nok strøelse til, at klovene kan tørre, mens koen hviler. 7. Undgå gylletsunamien, der opstår, når skraberen skal flytte gødningen langt, før der er mulighed for aflevering. Lav korte skrabegange, skrab ofte eller sørg for aflevering undervejs (figur 1.4) Figur 1.3 Sand i sengebåsene 8. Det er vigtigt at få koens klove tjekket i en klovboks samt flyttet til aflastning med dybstrøelse, så snart den viser tegn på ømhed. Bruges aflastningsboksen meget, er det dog et tegn på, at der bør gøres noget ved det øvrige staldsystem. 9. Ved aflastning på græs er det vigtigt, at der etableres gode drivveje, så mudder og småsten m.m. ikke slæbes med ind i stalden. Figur 1.4 Gylletsunami foran skraber på fast gulv 10. Vær opmærksom på dannelse af gødningshinder på gulvet, som skraberen kan have svært ved at bryde igennem. Overvej om der er mulighed for overbrusning af gulvene specielt for enden af skrabegangene, i varme og tørre perioder. side 6 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

7 FarmTest 2. Indledning, baggrund og formål I takt med udbredelsen af løsdriftsstalde i Danmark er der sket en øgning i forekomsten af klovproblemer. Problemer med klovene får specielt stor betydning i løsdriftsstaldene, fordi køerne her er afhængige at kunne bevæge sig rundt i staldsystemet. Køerne går mange gange dagligt efter foder, vand, malkning og hvile, hvilket stiller høje krav til indretning af koens færdselsarealer: gange, ædeareal og opsamlingsområde. Specielt hygiejne på gangarealer og i sengebåse har vist sig at have stor betydning for hvilke klovsundhedsproblemer, der opstår. Herunder om klovproblemerne får lov til at udvikle sig i uheldig retning med risiko for store økonomiske omkostninger. I praksis forsøges der med mange nye typer gulvløsninger, i forsøget på at skabe bedst muligt underlag for køernes færden og klovsundhed. Der er delte meninger om tiltag, som f.eks. gummi på gangarealer og rilleskæring kan forbedre klovsundheden eller sørge for, at der ikke opstår problemer med klovene. Der er desuden fordele og ulemper ved de forskellige gulvtyper, som ikke umiddelbart kan relateres til køerne. Således vil en fordel for klovsundheden ikke nødvendigvis være en fordel for teknikken eller miljøet i stalden og omvendt. Da klovproblemer i de danske løsdriftsstalde kan være til stor dyrevelfærdsmæssig og økonomisk gene i de berørte besætninger, er der i denne FarmTest valgt at belyse gulvtyperne i relation til klovsundheden. Resultaterne af FarmTesten kan benyttes som inspiration til landmænd og rådgivere, der ønsker at forbedre klovsundheden i en eller flere besætninger enten ved at lave nye tiltag på de eksisterende gulve eller ved valg af helt nye gulvtyper. Som tidligere nævnt er der en række andre hensyn til blandt andet miljø og økonomi, der skal kombineres med resultaterne af denne FarmTest, men i sidste ende er det dyrenes velbefindende, der bør vægtes højest ved valg af gulvtype og nytteværdien af gulvtiltag. Denne FarmTest ønsker ved besøg i kvægstalde og telefoninterviews at afklare og vurdere forskellige typer underlags betydning for klovene. Målet er at belyse: Hvilke typer af klovproblemer, der ifølge de adspurgte, kan relateres til bestemte gulvtyper eller gulvtiltag Hvilke gulvtyper eller gulvtiltag, der ifølge de adspurgte, danner grundlag for bedst mulig klovsundhed. De adspurgte er landmænd, dyrlæger og klovbeskærere. FarmTest 3. Undersøgelsens metoder 3.1 FarmTestens gennemførelse Dataindsamlingen omfatter besøg hos 15 kvægbrugere, telefoninterview af 9 kvægbrugere, telefoninterview af 12 klovbeskærere og 10 dyrlæger tilknyttet de besøgte besætninger. I alt indgår 24 besætninger således i FarmTesten: den ældste stald er fra 1998 og den nyeste fra Der er gennemsnitligt 190 årskøer i de besøgte besætninger. Besætningerne er udvalgt på baggrund af referencelister fra kvægkonsulenter, klovbeskærere og dyrlæger. Så vidt muligt blev en til to besætninger pr. gulvtype/tiltag besøgt eller interviewet. Mere sjældne kombinationer af gulvtype og tiltag er ikke medtaget i undersøgelsen. FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 7

8 Tabel 3.1 viser kombinationer af gulvtype og tiltag i de interviewede besætninger, samt antallet af besætninger med de pågældende kombinationer. Tiltag Gulvtype Fast pladsstøbt gulv Fast præfabrikeret gulv Spaltegulv Gummi på ædeplads Rilleskæring Drænrende Halm i senge Sand i senge Tørv i senge Madras/måtte I alt Afgrænsning Klovsundheden i en stald afhænger af mange faktorer, ligesom opfattelsen af hvad god klovsundhed er, vil være forskellig fra bedrift til bedrift. I denne FarmTest fokuseres der udelukkende på staldenes gulve og deres betydning for klovsundheden. Management, sengebåse, fodring og malkesystemets påvirkning af klovsundheden kunne desuden være interessante emner til fremtidige undersøgelser, men disse er ikke medtaget i denne FarmTest. Data fra sundhedsopgørelser eller data fra klovbeskæringer er ikke medtaget i FarmTesten, hvilket skyldes, at disse data ikke har været til rådighed i alle besætninger. Alle oplysninger vedr. klovsundhed er baseret på landmænd, dyrlæger og klovbeskæreres iagttagelser og vil være udtryk for individuelle vurderinger. Disse vurderinger er vanskelige at sammenligne på tværs af besætningerne, men giver alligevel et fingerpeg om de klovproblemer, der optræder hyppigst i besætningerne. 3.3 Interview På baggrund af et spørgeskema blev landmænd, dyrlæger og klovbeskærere interviewet enten ved besøg på deres ejendom eller pr. telefon. Interviewene havde fokus på: Gulvets opbygning Gulvets skridsikkerhed Gulvets fordele og ulemper Tilfredshed med gulvet Køernes klovsundhed Sengebåsenes underlag/strøelse Klovbeskæring Foruden interview af kvægbrugeren blev gulvene vurderet objektivt af rådgiveren i forhold til udseende, skarpe kanter samt renhed af køer og sengebåse. Interview af bedriftens dyrlæge/klovbeskærer med fokus på: Hyppigst forekommende klovlidelser i besætningen Vurdering af de forekommende klovlidelsers relation til det pågældende gulv i besætningen Gulvets fordele og ulemper Gulvtyper eller tiltag, som har betydning for klovsundheden i denne besætning Andre faktorer, der vurderes at have betydning for klovsundheden i denne besætning (f.eks. skarpe kanter, sengebåsens underlag/strøelse, skrabere) 3.4 Dataopgørelse Data er så vidt muligt opstillet i tabelform, som giver overblik over sammenligninger på tværs af interviewresultaterne. Generelt skal resultaterne ses som et øjebliksbillede. Det er ikke muligt at lave et statistisk sikkert resultat, da alle besætninger er forskellige og managementfaktoren har stor betydning for klovsundheden. side 8 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

9 FarmTest 4. Resultater og diskussion 4.1 Gulvtyper og tiltag De tre overordnede gulvtyper var som nævnt indledningsvist faste pladsstøbte gulve, faste præfabrikerede gulve og spaltegulve. Derudover er der en række tiltag, der har til hensigt at gøre gulvene mere skridsikre eller at aflaste koen, f.eks. når hun æder eller står på opsamlingspladsen. Figur viser eksempler på de mest almindelige kombinationer af gulvtyper og tiltag, som er vurderet i denne FarmTest. Figur 4.1 Pladsstøbt fast gulv med dræn Figur 4.2 Pladsstøbt fast gulv med dræn og sand i sengebåsene Figur 4.3 Pladsstøbt fast gulv med gummi og dræn Figur 4.4 Præfabrikeret fast gulv med dræn Figur 4.5 Præfabrikeret, fast gulv med dræn og rilleskæring Figur 4.6 Spaltegulv med rilleskæring FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 9

10 Landmand: Gulvet er mere tørt, fordi vi har spaltegulv, det betyder, at gødningen er væk med det samme 4.2 Typer af klovlidelser Ifølge de adspurgte klovbeskærere og dyrlæger var der primært forekomst af følgende klovlidelser i de adspurgte besætninger: Digital Dermatitis Hulvæg Laminitis Nydannelser Såleknusninger Klovbylder Surballe Balleforrådnelse Klovbeskærererfaringer Over halvdelen af klovbeskærerne nævnte sand som betydende for at opnå god klovsundhed, specielt i forhold til at holde Digital Dermatitis under kontrol. Udover sand nævntes faktorer som: klovvask, fodring, afgræsning og robotskrabning af spaltegulve at have positiv indvirkning på klovsundheden. Generelt var der en holdning blandt klovbeskærere om at spaltegulve giver det bedste grundlag for sunde klove, fordi det er mere tørt og gødningen hurtigt kommer væk. Er spaltegulvet samtidig rilleskåret betyder skridsikkerheden, at køerne står bedre fast og klovene dermed ikke få skader. På faste gulve havde flere klovbeskærere konstateret en forbedret klovsundhed (fald i antal køer med Digital Dermatitis) ved ændring fra madrasser til sand i sengebåsene. Generelt var klovbeskærere meget opmærksomme på at identificere og gøre landmanden opmærksom på kanter, hydraulikskinner og uafskærmede bolte m.m. i staldene, som kunne forklare skader på klovene, der blev konstateret ved beskæring Dyrlægeerfaringer Halvdelen af dyrlægerne nævnte sand som betydende for at opnå god klovsundhed. Udover sand nævntes faktorer som: management, skarpe kanter, indretning, huldstyring, belægningsgrad, sengebåseindretning, aflastning- og sygebokse, klovbeskæring, optimal skraberfunktion (skraber den rent?), klovvask, tilpas skrabehyppighed og gummi at have positiv indvirkning på klovsundheden. Generelt havde dyrlægerne forskellige meninger om hvilket gulv, der giver grundlag for den bedste klovsundhed. En enkelt mente, at køerne gik bedre på fast gulv i forhold til spaltegulv på grund af bedre kontakt mellem klov og gulv. Andre fandt det forhold, at der let opstår en gylletsunami på det faste gulv uacceptabel og negativt for klovsundheden. Det kan diskuteres, om koen selv ville foretrække faste gulve frem for spaltegulve, men ses der isoleret på klovsundheden (Digital Dermatitis) vurderes den overvejende bedst på de rilleskårne spaltegulve med skrabning af spalterne. De fleste dyrlæger var enige om, at rilleskæring har positiv effekt på klovsundheden uanset gulvtype. Rilleskæring betyder, at køerne står bedre fast og dermed ikke får skader, der kan gøre klovene mere modtagelige for bakterieindtrængen. Fakta Klovbeskærer og dyrlægers bedste råd til god klovsundhed: Sand i sengebåsene Rilleskæring af både faste gulve og spaltegulve Klovvask i AMS eller i malkestald 2-3 gange dagligt Robotskrabning af spaltegulve Afdækning af skarpe kanter, hjørnehjul m.m. Mulighed for aflastning- og sygebokse med gummi eller halmstrøelse og/ eller på græs Management specielt opmærksom på: klovbeskæring belægningsgrad huldstyring fodring skraberfunktion sengebåsene side 10 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

11 4.3 Skridsikkerhed og klovsundhed Hos 88 % af de interviewede kvægbrugere er der lavet et eller flere tiltag for at gøre gulvene mere skridsikre. Der er primært tale om rilleskæring og gummigulve, men sand i sengebåsene - og dermed også på gangene, har desuden stor indflydelse på skridsikkerheden. Sand betegnes som følge heraf også som et tiltag. Af de resterende tre kvægbrugere, som ikke har lavet tiltag, overvejer to kvægbrugere at rilleskære gulvene i den nærmeste fremtid. Som det ses på figur 4.7 er de adspurgte kvægbrugere generelt tilfredse med skridsikkerheden efter de tiltag, de har gjort på gulvene. Dog vurderes den forventede effekt på klovsundheden at være udeblevet specielt ved gummigulve og rilleskæring. Tilfredshed (5 er mest tilfreds) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gummigulv Rilleskåret gulv Sand i sengeb Tiltag skridsikkerhed klovsundhed Skridsikkerhed og klovsundhed Figur 4.7 Kvægbrugernes tilfredshed med skridsikkerhed, klovsundhed og helheden efter de har gjort et tiltag Rilleskærings betydning for skridsikkerheden FarmTest Kvæg nr. 53 Rilleskæring har undersøgt forskellige typer af rilleskæring og giver anbefalinger for, hvornår og hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt. I praksis er det oftest et par år efter byggeriet at gulvene rilleskæres. Figur 4.8 viser et eksempel på rilleskårede spalter. Det første år med et pladsstøbt fast gulv er rilleskæring sjældent nødvendig, fordi ny beton af flere årsager er mere skridsikkert. De fleste landmænd opdager dog behovet for rilleskæring efterhånden som gulvet slibes glat af skraberens mekaniske påvirkning. Rilleskæring kan øge skridsikkerheden på de fleste gulvtyper, hvis det udføres korrekt. Således har 60 % af de interviewede landmænd fået rilleskåret deres gulve heraf en enkelt allerede ved opførelse af stalden, mens resten overvejende har fået rilleskåret efter 2 til 3 års anvendelse. Producenterne af præfabrikerede faste gulve forsøger sig med forskellige typer af rillestøbning samtidig med produktionen af elementerne. Enkelte rilleskærer gulvene, inden de afsendes fra fabrikken. De landmænd, som ikke har rilleskåret deres faste gulv, har i stedet gummi på ædepladsen eller sand/tørv i sengebåsene. Alle spaltegulve med undtagelse af et enkelt var rilleskåret. Rilleskæres spaltegulvet ikke, kan gødningen på spalterne tørre ud og de bliver glatte om sommeren derfor fungerer et gulv, som ikke er rille- skåret bedst, hvis køerne har mulighed for at komme på græs, når der er perioder med problemer (specielt økologer benytter sig af dette). Selvom et gulv er rilleskåret, kan det stadig være glat flere af de adspurgte landmænd havde problemer med skridsikkerheden trods rilleskæring. Konklusionen er at der er mange forskellige måder at rilleskære på og ikke alle metoder er lige effektive og holder lige længe. Det fører for vidt at nævne alle former for rilleskæring her, men der kan læses mere i FarmTest nr. 53 Rilleskæring. Ingen af de adspurgte landmænd, dyrlæger eller klovbeskærere mener, at rilleskæring gør nogen forskel i forhold til Digital Dermatitis. Rilleskæring har kun til formål at øge skridsikkerheden, og den formodes ikke at have betydning for udbredelsen af Digital Dermatitis. Figur 4.8: Eksempel på rilleskæring af spaltegulv, som det gøres langt de fleste steder på tværs af spalterne FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 11

12 Der, hvor skridsikkerheden kan have betydning for klovsundheden, er primært på antallet af de klovproblemer, som opstår som følgevirkning af, at køerne er faldet/ skredet ud på glatte gulve. Herved kan der opstå revner eller sår på og ved klovene, som kan gøre klovene mere modtagelige for bakterievækst. Ingen af de adspurgte besætninger havde i øjeblikket større problemer med klovlidelser, der direkte kunne tilskrives gulvene. Enkelte anførte udskridninger hos køerne og heraf følgende klovskader som årsag til, at de havde fået rilleskåret deres gulv. Efter rilleskæring var problemerne løst. Landmand: Rilleskæring af gulvet betød, at vi ikke mistede flere køer på grund af udskridninger Gummigulve 6 ud af 9 landmænd med gummigulve i stalden har valgt dette udelukkende for at forbedre dyrevelfærden (f.eks. aflastning ved foderbordet), én p.g.a. klovproblemer, mens to har valgt gummigulv både af hensyn til dyrevelfærd og skridsikkerhed. Gummigulve er ifølge de adspurgte kvægbrugere ikke mere skridsikre end korrekt rilleskårne gulve. Arealer med gummi monteres for at aflaste køernes ben på ædepladsen (dyrevelfærd) eller på opsamlingsarealet, hvor de står og venter på malkning. Figur 4.9 viser en ædeplads med gummigulv. Landmændene vurderer ikke gummigulvene som direkte glatte, men enkelte landmænd havde problemer med skridsikkerheden. Overordnet er gummigulve ikke så skridsikre som rilleskårne gulve, eller gulve kombineret med sand i sengebåsene. Det er landmændenes vurdering, at det ikke har nogen direkte effekt på klovsundheden, om der er gummi på gangarealerne eller ej. De adspurgte dyrlæger og klovbeskærere er af samme holdning. Gummigulve kan dog betyde, at køer med klovproblemer klarer sig bedre end ellers, da et eftergivende underlag er mindre smertefuldt for køerne at bevæge sig rundt på end beton Sand Tre af de adspurgte landmænd havde sand i sengebåsene og alle havde de fået væsentligt bedre skridsikkerhed på gangarealerne og bedre klovsundhed i forhold til specielt Digital Dermatitis. Figur 4.10 (næste side) viser sand i sengebåse. Fakta Kvægbrugere, dyrlæger og klovbeskæreres bud på sands fordele for klovene: Skridsikkerhed: Den øgede skridsikkerhed betyder, at der sker færre skader på køernes klove, når de bevæger sig rundt i stalden. Når klovene ikke har skader, er klovenes modtagelighed for bakterier samtidig mindre Udtørring: Sand holder gange, senge og klove mere tørre. Bakterier bryder sig ikke om et tørt miljø og opformeres derfor ikke i samme grad, som når gangarealerne er mere fugtige Figur 4.9: Gummi på ædepladsen er mest almindeligt, dermed aflastes køernes klove, når køerne står ved foderbordet, mens klovslid stadig kan ske i resten af stalden. Rensning af klovene: Når koen går gennem sand både på gange og i sengebåsene, sker rensning af klovene, der betyder, at bakterier ikke opformeres under et tykt gødningslag. side 12 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

13 Landmand: Gode klove opnås, når køerne både står og ligger tørt. Det vil sige masser af strøelse i sengebåsene, som samtidig sørger for, at der ikke opstår hasetrykninger. Landmand: Forekomsten af Digital Dermatitis blev reduceret med 50 %, efter at vi fik skiftet madrasserne ud med sand i sengebåsene Skrabere Der skelnes i det følgende mellem fast monterede skrabeanlæg og robotskrabere. Begge typer af skrabeanlæg findes i de besøgte besætninger. Fast monterede skrabere Type og udformning af de fast monterede skrabere tillægges ikke nogen direkte betydning for klovsundheden hos de adspurgte kvægbrugere. Specielt klovbeskærere var meget opmærksomme på, om der er bolte, skruer, skarpe kanter og uafskærmede hjørnehjul i relation til skrabersystemet, der kan forårsage klovskader, når køerne bevæger sig rundt i stalden. På figur 4.11 ses en hydraulikskinne, som ikke er nedfalset i gulvet, og som dermed kan give klovskader. Det kan være vanskeligt at vurdere, om der skjuler sig skarpe kanter eller bolte, når gulv og skraber er beskidt af gødning. Opstår der skader på klovene, der tyder på problemer af denne art, må stalden gennemgås meget grundigt og de nødvendige afskærmninger foretages. Figur 4.12 viser et hjørnehjul, som kan give klovskader. Figur 4.10: Sand i sengebåsene betyder mere tørre gulve og bedre skridsikkerhed på gangarealerne Figur 4.11: En hydraulikskinne, som ikke er nedfalset i gulvet, kan resultere i skader på klovene Landmand: En spuleslange kan bruges til at holde gangarealerne fugtige om sommeren. Dermed dannes der ikke gødningshinder, som skraberen kan have svært ved at klare Figur 4.12: Ikke afskærmede hjørnehjul kan medføre skader på klovene. Er hjørnehjulene meget beskidte, kan problemet dog være vanskeligt at få øje på. FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 13

14 Figur 4.13 Robotskraberen er flittig, men pt. bedst egnet til spaltegulve, da den kræver mulighed for løbende at komme af med den gødning, der skrabes sammen. Antal skrabninger pr. døgn Figur Skrabefrekvensen som funktion af gulvtype. Der skrabes flest gange på de faste gulve (op til gange/døgn). Der er tendens til lidt færre skrabninger på de præfabrikerede faste gulve. Spalter Robotskraber Om robotskrabere (se figur 4.13) kan beskyldes for at forstyrre køerne og dermed skabe uro i stalden, der kan føre til klovska- Præfabrikeret fast gulv Gulvtype Pladsstøbt fast gulv der, er der delte meninger om. Enkelte af de adspurgte dyrlæger og klovbeskærere mener, at køerne lettere kan undgå en robotskraber end et fast monteret skrabesystem i det, den ikke fylder hele gangbredden, når den kører forbi. Landmand: Robotskrabere på spaltegulvet betyder renere spalter og mindre forekomst af Digital Dermatitis Skrabefrekvens Figur 4.14 viser skrabefrekvensen som funktion af gulvtype. Der skrabes flest gange på de faste gulve (op til gange/døgn). Der er tendens til lidt færre skrabninger på de præfabrikerede faste gulve end de pladsstøbte. Der er lidt uenighed blandt de adspurgte kvægbrugere om, hvor vidt det er bedst at skrabe ofte eller sjældent. Specielt når der er tale om faste gulve, er meningerne delte. Nogle kvægbrugere havde skraberen til at køre lige meget i alle afsnit af stalden, mens andre mente, at det forstyrrede (specielt køerne der stod og åd ved foderbordet), når skraberen kørte forbi. Antallet af gange skraberen, skal køre på ædepladsen, bør derfor, ifølge de adspurgte, begrænses af denne årsag. Ulempen er, at skraberen nemt kommer til at skubbe en gylletsunami foran sig (figur 4.15, øverst til venstre næste side), specielt på faste gulve med intet eller meget lidt dræn, når den ikke kører så tit. Størrelsen på gylletsunamien bør begrænses, så skraberen ikke skal køre så ofte en mulighed er at sørge for løbende dræning/aflevering af den tyndeste del af gyllen, se eksempel på figur 4.16 (øverst til højre, næste side) Klovvask I de fire ud af syv adspurgte besætninger med AMS, er der installeret en klovvasker, der spuler klove på koen, mens den malkes, som på figur Ifølge de adspurgte landmænd, dyrlæger og klovbeskærere er denne klovvask 2-3 gange dagligt særdeles virksomt til kontrol af klovproblemer specielt mod Digital Dermatitis. Således er én landmand gået fra at have 52 køer med Digital Dermatitis før installation af klovvasker i AMS, til kun 7 køer med Digital Dermatitis efter. Ud af de 17 besætninger med malkestald/ karrusel havde de 5 faste rutiner omkring spuling af klovene ved malkning, også med god effekt. Det, at klovene flere gange dagligt renses for gødningsrester på klovene vurderes, på baggrund af ovenstående at have en effekt specielt på Digital Dermatitis. En tilsvarende effekt kan formentlig opnås ved manuel spuling af klovene, mens køerne står ved side 14 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

15 Figur 4.15 Eksempel på en gylletsunami på et fast gulv. Her fungerer dræn og afløb ikke og der er alt for langt til, at skraberen kan komme til at aflevere. Figur 4.16 Mulighed for aflevering af den tynde del af gyllen i tværkanal undervejs på skrabegangen reducerer gylletsunamien væsentligt. Figur 4.17 Klovvask, mens koen malkes i AMS, virker, ifølge de adspurgte, rigtig godt mod Digital Dermatitis Figur 4.18 Klovene spules via dyser indbygget i malkegravskanten, umiddelbart før de forlader malkestalden. foderbordet, automatisk spuling af bagklovene i malkestalden som på figur 4.18 eller i en automatisk klovvasker f.eks. ved udgangen fra malkestalden som på figur Nye gulvtyper på vej Der arbejdes i øjeblikket på at opnå myndighedernes godkendelse af nye gulvtyper, som får dyrevelfærd og hensynet til begrænset ammoniakfordampning til at gå op. Flere firmaer giver deres bud på gulve, som på en gang giver øget skridsikkerhed (rilleskæring fra fabrikken, rilleindstøbning), aflaster koen (gummi), har minimal ammoniakfordampning (oftere/løbende aflevering for skraber samt drænende effekt). På næste side ses tre bud på fremtidens staldgulve (figur ), der muligvis kan danne grundlag for en optimal klovsundhed i de danske kvægstalde og samtidig opfylder de nødvendige miljøkrav. Figur 4.19 Automatisk klovvasker som køerne passerer, når de forlader malkestalden. FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 15

16 4.4.1 Eco floor Hver åbning i spaltegulvet er i nedlagt en indsats af gummi, med flapper, der tillader gødning og urin at passere igennem, men samtidig forhindrer ammoniakfordamning den modsatte vej. Gulvet testes i Holland. Figur 4.20 Eco FIoor Figur 4.21 og Langsgående dræn Fig og 4.22 viser to eksempler på langsgående dræn i hele gangens længde, kombineret med fast gulv. Denne gulvtype er allerede installeret en del steder i landet. Figur Multipladegulve Fig viser præfabrikerede gulvelementer, med strategisk placerede åbninger for aflevering af gylle, typen fås også med indstøbte felter med gummi til aflastning. Gulvet testes i Danmark. side 16 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

17 FarmTest 5. Konklusion og anbefalinger Valg af gulvtype afhænger af mange faktorer, som ofte er individuelt forskellige fra bedrift til bedrift. Ønskes det at opnå den bedst mulige klovsundhed og er der i øvrigt frie hænder ved valg af gulvtype, bør man på baggrund af denne FarmTest vælge en af følgende muligheder: 1. Et fast gulv med dræn samt sand i sengebåsene 2. Et rilleskåret spaltegulv med robotskraber Det giver grundlag for den bedste klovsundhed på grund af det tørreste og reneste gulv og mindst risiko for skader på klovene. Er der omfattende klovproblemer og ikke umiddelbart økonomi til en ændring af gulvtype/staldsystem, bør det overvejes at benytte en aflastningsafdeling med dybstrøelse. Alternativt kan man lade køer med klovproblemer få adgang til græs i perioder, hvor vejret tillader det. Aflastning på dybstrøelse eller afgræsning er en måde, hvor på man i en periode kan kompensere for en gulvtype, som af en eller anden årsag ikke er optimal. Det kan være uhensigtsmæssig indretning, som gør, at køerne får skader eller der kan være noget grundlæggende galt med selve gulvet, som er vanskeligt eller dyrt at ændre. Man skal dog være opmærksom på, at det er en øget arbejdsbyrde at skulle behandle og passe mange dyr i aflastning og på græs. Denne løsning bør derfor betragtes som midlertidig og der bør hele tiden arbejdes på at forbedre staldens indretning, så alle køer har mulighed for at klare sig godt inde i staldsystemet. Faste gulve (præfabrikerede eller pladsstøbte) fungerer ifølge denne FarmTest bedst i kombination med sand i sengebåsene eller i stalde, hvor skraberen løbende afleverer gødning, så køerne ikke skal gå igennem en gylletsunami flere gange dagligt. Spalter vurderes at have positiv effekt på klovsundheden, da urin og gødning hurtigt kommer væk fra gangarealerne. Med renere gangarealer holdes Digital Dermatitis og bakterievækst i og omkring klovene bedre under kontrol. Gummigulve bør, ifølge de adspurgte landmænd, primært vælges for at øge komforten og aflaste ben og klove i de områder i stalden, hvor køerne står meget (f.eks. på opsamlingsplads og ved foderbordet) og ikke for at forbedre skridsikkerhed og klovsundhed. Med sand i sengebåsene (og dermed på gangene) holdes især Digital Dermatitis under kontrol og der opnås skridsikkerhed på gangarealerne, så faldskader og klovskader begrænses. God skridsikkerhed både på faste gulve og spaltegulve kan opnås ved korrekt rilleskæring. I denne FarmTest er klovsundheden belyst sådan, som landmanden, hans dyrlæge og hans klovbeskærer vurderer den i et øjebliksbillede. Det giver en god fornemmelse for de problemstillinger og opdagelser, som dagligt forekommer i de involverede besætninger. Udviklingen over tid er derimod vanskelig at danne sig et billede over i denne FarmTest. Fremover vil der blive mere og mere fokus på klovregistreringer, der indberettes centralt og dermed bliver der mulighed for at sammenligne med andre tal og observationer på bedriften. Det kan åbne helt nye muligheder for at se effekten af ændringer i staldanlægget som f.eks. rilleskæring, sand i sengebåsene eller nye gulvtyper og tiltag. FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010 side 17

18 10 anbefalinger for bedre klovsundhed 1. Gennemgå dit staldgulv for skarpe kanter, hjørnehjul specielt i forbindelse med skrabeanlægget, bolte, møtrikker og nylagt beton 2. Undgå 90 graders drejninger i returgange m.m., hvor der er risiko for, at koen skal vride rundt på klovene for at komme videre 3. Få rilleskåret dit gulv så snart køerne viser det mindste tegn på usikkerhed over et glat underlag 4. Sand er godt. Er dit gulv vanskeligt at gøre skridsikkert og din klovsundhed dårlig, så overvej om det er muligt i dit anlæg at benytte sand i sengebåsene i stedet for madrasser eller strø evt. sand på gangarealerne 5. Tænk over hvordan du kan holde klovene så rene som muligt hold gangarealerne rene, vask/rens gerne klovene flere gange om dagen, så bakterievækst på klovene ikke får mulighed for at udvikle sig 6. Er det vanskeligt at holde klovene rene ved vask - overvej da, om de har mulighed for at tørre ud. Gennemgå din indretning af sengebåsen kritisk og se om du bruger nok strøelse til, at klovene kan tørre, mens koen hviler 7. Undgå gylletsunamien, der opstår, når skraberen skal flytte gødningen langt, før der er mulighed for aflevering. Lav korte skrabegange, skrab ofte eller sørg for aflevering undervejs 8. Det er vigtigt at få koens klove tjekket i en klovboks samt flyttet til aflastning med dybstrøelse, så snart den viser tegn på ømhed. Bruges aflastningsboksen meget, er det dog et tegn på, at der bør gøres noget ved det øvrige staldsystem 9. Ved aflastning på græs er det vigtigt, at der etableres gode drivveje, så mudder og småsten m.m. ikke slæbes med ind i stalden 10. Vær opmærksom på dannelse af gødningshinder på gulvet, som skraberen kan have svært ved at bryde igennem. Overvej om der er mulighed for overbrusning af gulvene specielt for enden af skrabegangene, i varme og tørre perioder. side 18 FarmTest Kvæg nr. 74 Gulvtypens påvirkning af klovene 2010

19 FarmTest 6. Litteraturliste Anonym Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger. Tværfaglig rapport. 4. udgave. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Jensen, M. L Rilleskæring af gulve i kvægstalde. FarmTest Kvæg nr Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg side 19 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010

20 FarmTest Kvæg

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Staldsystemer til kvæg Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Dyrevelfærd - klovsundhed Gyllebeholder 2% 1½ % Normtal udarbejdes af Plantedirektoratet Bedste staldsystem - gylle 6% NHз Defineret

Læs mere

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 53 2007 FarmTest Rilleskæring af gulve i kvægstalde Rilleskæring af gulve i kvægstalde Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Rilleskæring af gulve

Læs mere

Styr på klovsundheden - hvordan?

Styr på klovsundheden - hvordan? Styr på klovsundheden - hvordan? Agri Nord Torsdag den 28 januar 2010 Pia Nielsen - Dyrlæge, Dansk Kvæg Hornrelaterede klovlidelser såleblødning sålesår dobbeltsål hul væg Nynne Capion 2004: Forekomst

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning

Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning I forbindelse med udredningsarbejdet vedr. mulighederne for håndtering af BAT-kravet på kvægbrug nedsatte Miljøministeriet, i efteråret 2009,

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Aftenens program 19.00 20.00 Aftensmad 20.00 20.10 Baggrund + præsentation af besætninger 20.10 21.30 Hvad kan jeg se i klovregistreringer?

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r Beskyttede ædebåse? Har konceptet med ædebåse fungeret? Indlæg ved Løsdriftsforeningens forårsarrangement Onsdag den 13. marts 2013 i Tarm af Agronom Niels Rørbech AGRINOVA Hvad er effekten af installation

Læs mere

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG FarmTest Kvæg nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr Indretning og funktion KVÆG Sengebåse til ungdyr indretning og funktion FarmTest nr. 41 september 2009 Forfatter Anne Marcher Holm Anja Juul Freudendal, DLBR

Læs mere

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com Klov Signaler Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner www.cowsignals.com www.vetvice.com Sunde klove: 4 succes-faktorer 1. God klovkvalitet 2. Lavt smittetryk 3. Lille belastning 4. Tidlig

Læs mere

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 2014 vfl.dk farmtest.dk Side 2 FarmTest, Kvæg nr. 89 Køernes tidsforbrug 2014 Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 December 2014 Forfattere Anne Marcher Holm, VFL

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 14-2004. Nye typer præfabrikerede, til kvægstalde

FarmTest - Kvæg nr. 14-2004. Nye typer præfabrikerede, til kvægstalde FarmTest - Kvæg nr. 14-2004 Nye typer præfabrikerede, drænede betongulve til kvægstalde Nye typer præfabrikerede, drænede betongulve til kvægstalde Af Jan Brøgger Rasmussen, Anja Juul Freudendal og Heidi

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 29-2004. Gummigulve på køernes gangarealer

FarmTest - Kvæg nr. 29-2004. Gummigulve på køernes gangarealer FarmTest - Kvæg nr. 29-2004 Gummigulve på køernes gangarealer Gummigulve på køernes gangarealer Af Anja Juul Freudendal, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Gummigulve på

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 4-2005. Skridsikkerhed på gangarealer

FarmTest - Bygninger nr. 4-2005. Skridsikkerhed på gangarealer FarmTest - Bygninger nr. 4-2005 Skridsikkerhed på gangarealer Skridsikkerhed på gangarealer Af Henrik Frederiksen og Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Skridsikkerhed

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler Besætning A. Sengebåse med og alm. jernbøjler Liggeadfærd i sengebåsene Tabel 2. Liggende køer i sengebåse med eller alm. jernbøjler. Alm. jernbøjler Lå lige 8 32 Lå på skrå/under bøjlen 9 4 Liggende køer

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 76 2010. Kælvningsafdeling KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 76 2010. Kælvningsafdeling KVÆG FarmTest Kvæg nr. 76 2010 Kælvningsafdeling KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Kælvningsafdeling FarmTest nr. 76 december 2010 Forfatter Anne Marcher Holm, Videncentret

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER ERFARING NR. 1109 Underlag i sygestier skal bestå af drænet halmmåtte eller bløde gummimåtter. Bløde gummimåtter skal være eftergivende overfor tryk med enten hånd

Læs mere

Klovsundhedsrådgivning hvordan?

Klovsundhedsrådgivning hvordan? Klovsundhedsrådgivning hvordan? Indlæg på Dansk Kvægs klovseminarer 15. 18 og 20 maj 2009 Kenneth Krogh før 1. maj. Teamleder, Dansk Kvæg, Landscentret Efter 1. maj. Chefdyrlæge, Landbrugets Veterinære

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb

Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Malkekvæg Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Staldindretning Faste, drænede gulve Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb

Læs mere

Håndbogsblade KLOVE. Kort og præcist om klove Et værktøj til kvægrådgiveren

Håndbogsblade KLOVE. Kort og præcist om klove Et værktøj til kvægrådgiveren Håndbogsblade KLOVE Kort og præcist om klove Et værktøj til kvægrådgiveren Kolofon Projektgruppen bag håndbogs bladene Korrekturlæsning Layout Grafik Fotos Tilblivelse Finansiering Kvægkonsulent Bodil

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011 AMS og afgræsning Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi Nordisk ByggeTræf, den 14.- 16. september 2011 Udfordringer med AMS og afgræsning Køerne skal frivilligt og rettidigt komme til robotten:

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Klove SOP-Klove beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. Blandt emnerne er: Klovvask i forbindelse med flytning af dyr Udvælgelse af dyr til klovbehandling Vejledning

Læs mere

Kvæg nr. 54 2009. FarmTest. Slutstalde til slagtekalve. - Staldbeskrivelser

Kvæg nr. 54 2009. FarmTest. Slutstalde til slagtekalve. - Staldbeskrivelser Kvæg nr. 54 2009 FarmTest Slutstalde til slagtekalve - Staldbeskrivelser Slutstalde til slagtekalve Staldbeskrivelser Af Inger Dalgaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Det Europæiske

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

SLUTRAPPORT for PROJEKTET: Malkekøer Præfabrikeret staldgulv med elastisk trædeflade. J.nr. 3401-65-03-135. April 2006. Redaktion Agri Contact

SLUTRAPPORT for PROJEKTET: Malkekøer Præfabrikeret staldgulv med elastisk trædeflade. J.nr. 3401-65-03-135. April 2006. Redaktion Agri Contact SLUTRAPPORT for PROJEKTET: Malkekøer Præfabrikeret staldgulv med elastisk trædeflade J.nr. 3401-65-03-135 April 2006 Redaktion Agri Contact Slutrapport for projektet "Malkekøer Præfabrikeret staldgulv

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Gummigulve til malkekøer

Gummigulve til malkekøer Gummigulve til malkekøer FarmTest, Kvæg nr. 72 April 2013 vfl.dk farmtest.dk Støttet af Fødevareministeriet og EU Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Automatiske klovvaskere

Automatiske klovvaskere FarmTest Kvæg nr. 73 2010 Automatiske klovvaskere KVÆG Automatiske klovvaskere FarmTest nr. 73 august 2010 Forfatter Kamilla Bertelsen Review Mads Urup Gjødesen Layout Inger Camilla Fabricius Grafik Henrik

Læs mere

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse Kvæg nr. 36 2006 FarmTest Strøelse i sengebåse Strøelse i sengebåse - Spåner eller snittet halm til køer - Spåner eller halm til kalve i enkeltbokse af Inger Dalgaard og Anja Juul Freudendal, Dansk Landbrugrådgivning,

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes. Copyright 2012 Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Dokument: 10000036504. Revision: 5. Dato: 17.03.2014.

Ret til ændringer forbeholdes. Copyright 2012 Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Dokument: 10000036504. Revision: 5. Dato: 17.03.2014. DK Sammensæt dit udmugningssystem nøjagtig efter dine egne behov og specifikationer. LJM har hele paletten af trækstationer og skrabere til alle gulvtyper og underlag i enhver rensegang. LJM Agro Ret til

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Nu-situation Bedriften er en blandet besætning bestående af frilandsgrise og kvæg 200 årskøer med fuldt opdræt Kostalden er en løsdriftsstald, med sengebåse og

Læs mere

AMS - fra til i tankcelletal

AMS - fra til i tankcelletal AMS - fra 200.000 til 120.000 i tankcelletal Holdopdeling v/specialkonsulent og dyrlæge Jørgen Katholm Nyinfektion v/kvalitetsrådgiver Snorri Sigurdsson Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Pust nyt liv i din gamle stald

Pust nyt liv i din gamle stald Pust nyt liv i din gamle stald Kvægkongres 2011 v/ bygningsrådgiver Anja Juul Freudendal LMO - DLBR Kvægstalde Telefon: 8728 2671 - mail: ajf@lmo.dk Hvor vil der være noget at gøre? Optimering eller ombygning!

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2487-kompostering...

https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2487-kompostering... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Stalde > Kvægstalde > Komposteringsstalde er dyrere end sengebåsestalde KvægInfo - 2487 Oprettet: 19-01-2016 Komposteringsstalde er dyrere end sengebåsestalde

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 7-2002. Indkøring af stalde til kvæg

FarmTest - Kvæg nr. 7-2002. Indkøring af stalde til kvæg FarmTest - Kvæg nr. 7-2002 Indkøring af stalde til kvæg Indkøring af stalde til kvæg Udarbejdet af: Jan Brøgger Rasmussen og Inger Dalgaard Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby

Læs mere

EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE

EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE FARMTEST KVÆG NR. 107 JANUAR 2016 FarmTest EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE Økonomisk og praktisk EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE FARMTEST KVÆG NR. 107 JANUAR 2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15

Læs mere

Komposteringsstalde til malkekøer

Komposteringsstalde til malkekøer KvægInfo nr. 2295 LandbrugsInfo 13-06-2012 Komposteringsstalde til malkekøer Af Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Køer kan li kompost, men komposterings-måttens trivsel skal optimeres Et

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse

Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse sengebåse Tekst og foto: Anja Juul Freudendal, Kirstine Lauridsen og Jens Chr. Skov Layout: ph7 kommunikation www.ph7.dk Tryk:

Læs mere

Erfagruppe hos Bent Pedersen

Erfagruppe hos Bent Pedersen Erfagruppe hos Bent Pedersen Stenderupvej 12 18. februar 2010 Pia Nielsen - Dansk Kvæg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg 2004 2009 Besætningsudvidelser egne klovbehandlinger mellem klovbeskæringer

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Indretning af stalde med stor automatisering

Indretning af stalde med stor automatisering Indretning af stalde med stor automatisering v. Susanne Pejstrup, DLBR Kvægstalde Optimering af logistik Skabe mest mulig værdi med mindst mulige ressourcer Værdi = mælk, kød og salgsafgrøder Ressourcer

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse Kvæg nr. 22 2006 FarmTest Indretning og funktion af sengebåse Indretning og funktion af sengebåse Af Jannie Rodenberg Hattesen, Anja Juul Freudendahl og Iben Alber Jakobsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Kvæg nr. 43 2008. FarmTest. Renholdelse af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 43 2008. FarmTest. Renholdelse af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 43 2008 FarmTest Renholdelse af gulve i kvægstalde Renholdelse af gulve i kvægstalde Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Renholdelse af gulve i kvægstalde

Læs mere

Kvæg nr. 52 2007. FarmTest. Sand i sengebåse

Kvæg nr. 52 2007. FarmTest. Sand i sengebåse Kvæg nr. 52 2007 FarmTest Sand i sengebåse Titel: Sand i sengebåse Forfatter: Chefkonsulent, Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Kvæg Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, Dansk

Læs mere

Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg

Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Malkekvæg Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Staldindretning Skrabere i gangareal Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 14 Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Laminitis / såleblødninger

Laminitis / såleblødninger Hornrelaterede K l o v klovsygdomme s u n d h e d Anne Mette Dansher, dyrlæge, ph.d., Københavns Universitet - Life Laminitis / såleblødninger Andre navne: Forfangenhed, pododermatitis aseptica diffusa

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

Registreringer fra klovbeskærere

Registreringer fra klovbeskærere Registreringer fra klovbeskærere Anders Fogh og Pia Nielsen Indledning Klovsygdomme Beskrivelse Dataopsamling Danmark Sverige Finland Disposition NAV avlsværdital for klovsundhed Sammenhæng mellem egenskaber

Læs mere

Grøn. AgroN. Hud- og klovplejemiddel

Grøn. AgroN. Hud- og klovplejemiddel Grøn H3 Hud- og klovplejemiddel A Regulær effekt gr Kun hver fjerde halte ko opdages. Talrige undersøgelser har vist, at halthed medfører nedsat velfærd, nedsat mælkeydelse, dårlig reproduktion, øgede

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

Logistikk kvægstalde

Logistikk kvægstalde Logistikk kvægstalde - Illustrasjoner og prinsipp - utdrag Version 18. oktober 2012 04/01/2013 Klepp Rekneskapslag - Norsk Landbruksrådgiving - Lean Farming 1 Forord Projekt FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK,

Læs mere

SEGES 9. februar, 2016 Peter Raundal SEGES, Kvæg STATUS OG PERSPEKTIVERINGSMØDE, SÆNK DIN KO- OG KALVEDØDELIGHED

SEGES 9. februar, 2016 Peter Raundal SEGES, Kvæg STATUS OG PERSPEKTIVERINGSMØDE, SÆNK DIN KO- OG KALVEDØDELIGHED SEGES 9. februar, 2016 Peter Raundal SEGES, Kvæg STATUS OG PERSPEKTIVERINGSMØDE, SÆNK DIN KO- OG KALVEDØDELIGHED PROJEKTINDHOLD AP 1: Nå-i-mål med ko- og kalvedødeligheden (Peter) AP 2: KalveKursus for

Læs mere

Klovsundhed Hvad gør vi ved det? - Status på SundKlov

Klovsundhed Hvad gør vi ved det? - Status på SundKlov Klovsundhed Hvad gør vi ved det? - Status på SundKlov Dansk Kvægs Kongres 2008 Tema 11 Sunde køer fra top til tå Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge, Teamleder sundhed og velfærd Dansk Kvæg, Landscentret Landscentret

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Slutstalde til slagtekalve. - Sammendrag

Kvæg nr FarmTest. Slutstalde til slagtekalve. - Sammendrag Kvæg nr. 54 2009 FarmTest Slutstalde til slagtekalve - Sammendrag Indhold Sammendrag............................... 3 Fællestræk for slutstaldene.................. 3 16 gode råd om slutstalde...................

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE. Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten.

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE. Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten. LELY NEWS Nr. 3 - september 2015 www.lely.com KÆRE LELY KUNDE Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten. Længe ventet Lely

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg LBK nr 470 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse

Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse Kvæg nr. 56 2008 FarmTest Klovbehandlingsbokse Klovbehandlingsbokse Klovbehandlingsbokse Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Klovbehandlingsbokse Forfatter:

Læs mere

FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse

FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse marts 2011 vfl.dk farmtest.dk side 2 FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse 2011 Ædebåse FarmTest Kvæg nr. 85 marts 2011 Forfatter: Niels Rørbech, Agrinova Review: Vibeke Fladkjær Nielsen

Læs mere

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning s Kongres 2004 Lars Holst Pedersen, dyrlæge PhD, Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet, Det burde være så simpelt! Mastitis opstår når bakterier

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Klovplejeprincipper del 2

Kvæg nr FarmTest. Klovplejeprincipper del 2 Kvæg nr. 44 2007 FarmTest Klovplejeprincipper del 2 Klovplejeprincipper del 2 Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Klovplejeprincipper del 2 Forfatter: Maskiningeniør,

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

SOP - Smittebeskyttelse

SOP - Smittebeskyttelse SOP - Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse - Flytning af dyr og brug af maskiner

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG FarmTest Kvæg nr. 78 2010 Billigt byggeri KVÆG Billigt byggeri FarmTest Kvæg nr. 78 juni 2010 Forfattere Claus Bertelsen, Peter S. Kristiansen og Rasmus Nielsen LRØ ByggeRådgivning, Horsens Review Mads

Læs mere

Ribeegnens Dyrlæger. Kalvslund forsamlingshus Den 19. januar 2015 KLOVSUNDHED. Pia Nielsen, dyrlæge

Ribeegnens Dyrlæger. Kalvslund forsamlingshus Den 19. januar 2015 KLOVSUNDHED. Pia Nielsen, dyrlæge Ribeegnens Dyrlæger Kalvslund forsamlingshus Den 19. januar 2015 KLOVSUNDHED Pia Nielsen, dyrlæge Registreringer giver overblik Hvad siger lagkagen? Ingen sværhedsgrad Mild Svær I forhold til laktations-status:

Læs mere

Kvæg nr. 54 2009. FarmTest. Slutstalde til slagtekalve

Kvæg nr. 54 2009. FarmTest. Slutstalde til slagtekalve Kvæg nr. 54 2009 FarmTest Slutstalde til slagtekalve Titel: Slutstalde til slagtekalve Forfatter: Konsulent Inger Dalgaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Review: Layout: Kvæg Jens Bech

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Diplomkursus i Arealforvaltning modul 3 5. februar 2009 Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Peter Kai Udviklingskonsulent AgroTech A/S Virkemidler svinestalde Virkemiddel Effekt Anvendelse Køling af kanalbund

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Pulling s. Vælg mellem to størrelser; WPS 650 med rensegangslængder op til 70 meter WPS 1200 med rensegangslængder op til 90 meter.

Pulling s. Vælg mellem to størrelser; WPS 650 med rensegangslængder op til 70 meter WPS 1200 med rensegangslængder op til 90 meter. DK Sammensæt dit udmugningssystem nøjagtig efter dine egne behov og specifikationer. LJM har hele paletten af trækstationer og skrabere til alle gulvtyper og underlag i enhver rensegang. LJM Agro Ret til

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 1 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Nyt liv til sengene. Bygningskonsulent Cand. Agro. Inger Dalgaard. Den 24. februar 2014 MCH Herning Kongrescenter. Naturerhverv.dk

Nyt liv til sengene. Bygningskonsulent Cand. Agro. Inger Dalgaard. Den 24. februar 2014 MCH Herning Kongrescenter. Naturerhverv.dk Nyt liv til sengene Bygningskonsulent Cand. Agro. Inger Dalgaard Den 24. februar 2014 MCH Herning Kongrescenter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovregistreringer - hvor mange og hvor meget? Hvordan trækkes data ud via Dyreregistrering Styringslister

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Beslutningsgrundlag, Dansk Landbrugsrådgivning Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Ændring af bedriften fra konventionel produktion til økologisk produktion Indhold Vurdering

Læs mere

Beton til landbruget. Bygningsingeniør Henrik Frederiksen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Beton til landbruget. Bygningsingeniør Henrik Frederiksen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Beton til landbruget Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Landscentret Byggeri og Teknik Bygningsingeniør Henrik Frederiksen

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Velkommen til Lely Consumables

Velkommen til Lely Consumables Velkommen til Lely Consumables - fokus på klovpleje www.lely.com innovators in agriculture Fokus på klovpleje Udtrykkene Det er bedre at forebygge end at helbrede og Rettidig omhu beskriver meget godt,

Læs mere