Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev"

Transkript

1 Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater var, blev han valgt. Rene konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning Der står marts på kalenderen Det skulle være forår! Men selv om vi nu har tøvejr synes det rigtige forår at være langt væk. Dynger at sne uden for klubhuset og den megen is der stadig er på fjorden. Men på trods af sne og is så er der alligevel ét sikkert forårstegn Vi holder vores årlige Generalforsamling her i Sallingsund Sejlklub! Dejligt at se så mange af jer Dejligt at vi snart skal have vores både i vandet igen. Vi må bede til at isen forsvinder inden den 17. april. Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed. Det er her vi skal udveksle synspunkter og ud fra en god debat sammen bestemme i hvilken retning vi ønsker at vores klub skal bevæge sig så den ikke»bare«står stille og bliver en død»parkeringsplads«for jeg havde nær sagt» halvgamle sure mænd«. Men først et lille tilbageblik på året der er gået Først lidt om havnen: Noget af det vi var bange for da isen lagde sig over fjorden var vores pæle ville de nu blive stående eller skulle vi ud på isen og save rundt om pælene? Et næsten uoverskueligt projekt. Vi valgte at stole på, at vores investering i ekstra lange pæle og at pælene er banket ned med den tykke ende først ville gøre, at de blev stående. Umiddelbart ser det ud til at satsningen har været rigtig, og at pæle bliver stående. På nær en enkelt pæl Det var nu nok én af de pæle der ikke kunne bankes helt ned pga. sten og måtte kortes af Ender isvinteren med skade på kun et par pæle og nogle stræktov Så er det i sandhed billigt sluppet. En kommende opgave m.h.t. pælene er, at der på sigt er nogle stykker måske en halv snes eller sådan der skal udskiftes. Det er såvel fortøjningspæle som enkelte bropæle der skal skiftes. Vores»dykkerafdeling«var i gang med en inspektion her i efteråret, men Finn måtte opgive at blive færdig da isen lagde sig Han mangler en ordentlig isforhudning! Eller måske et større subcutant fedtlag! En ting der har fungeret godt i 2009 er vores Brofoged eller Broformands ordning hvor en mand på hver bro holder øje med og retter diverse småting i løbet af sæsonen. Tak til: Ernst, Finn, Jan, Peter og Kaj. Henning har allerede aftalt at ordningen også fortsætter i

2 med Ernst, Fin, Olavur, Peter og Kaj som broformænd. Igen efter devisen:»arbejdet bærer lønnen i sig selv«og selvfølgelig med en stor tak herfra. At klubben kan stille et hold frivillige Havnefogeder der dækker en hel sæson er også et af de meget positive islæt i vores klub: Medlemmerne stiller op når der bliver kaldt! Der var ingen problemer med at få listen fyldt op, ja egentlig var der flere som var parate til at tage en tørn end der blev brug for. Så reservebænken blev også besat. Selv i industriferien fik vi listen på plads uden lønnet hjælp. Så er det her, at jeg bliver nødt til at løfte pegefingeren! Det er»træls«når man har travlt og»render«rundt på havnen som Havnefoged, at nogle af vores egne både ikke er forsynet med synligt navn, hjemsted og stander. Uanset hvor kendt man er på havnen, så kan man nemt komme i tvivl:»er det nu en af vores både, eller?«det er en almindelig pligt for en bådejer uanset om det er en stor eller lille båd at forsyne sin båd med synligt navn, hjemsted og stander Ikke bare her i Glyngøre det er en almen gældende regel! Dem der ikke har det i orden Se nu at få det ordnet! Hvis det er sådan, at man ikke vil være sig sit tilhørsforhold til Sallingsund Sejlklub bekendt, så synes jeg at man skal finde en anden klub. På evalueringsmødet med Havnefogederne efter sæsonen kunne vi konstatere, at der iflg. vores statistikker havde været i alt gæstebåde i 2009 I 2008 var der gæstebåde. Gennemsnittet for antallet af gæstebåde i de sidste 8 år har været både var altså lidt over gennemsnittet!»dækningsbidraget«pr. båd var i 2009: 65,12 kr. vel og mærke incl. moms»dækningsbidraget«var 38,30 i 2008 også incl. moms. Stigningen er selvfølgelig afspejlet af, at vi i bestyrelsen havde valgt at følge prisudviklingen m.h.t. havnetaksterne, og sætte taksten til 110 kr. for gæstebåde og 50 kr. for frihavnsbåde. Det bliver også taksten i Har dette så mødt kritik? Stort set nej Enkelte»brokhoveder«er der vel altid såvel blandt egne medlemmer, som gæster udefra F.eks. havde jeg en af de»faste kunder«fra Struer, som jeg hilste på en morgen, hvor hun var ved at sejle. At hun brokkede sig var vel mest fordi hun ikke nåede at sejle inden jeg kom. En enkelt tysk frihavnsbåd mente, at»es ist ganze vansindigt«deres kritik kunne jeg sagtens leve med. En anden fik jeg nemt forklaret, at når man oven i»hatten«fik fri bad for indtil flere personer, var man egentlig godt tilfreds. Endelig kan jeg nævne, at rigtig mange af vores gæster har brugt vores kuvertordning frivilligt, flere har tilmed skrevet en venlig hilsen på kuverten! Lad mig også nævne spørgsmålet om autocampere på vores arealer, mange steder er det udbredt fornøjelse at autocampere parkerer og overnatter på havnen, ikke mindst i udlandet med eller uden betaling Jeg forstår godt»camper folket«! Generelt har Sallingsund Sejlklub haft den holdning, at vi ikke driver campingplads. Vi har stillet os selv dette spørgsmål: Er det rimeligt at vi konkurrere med Campingpladsen der skal leve af»kunder i butikken«. Hvad med forholdet til vore naboer hvis vi fylder pladsen med autocampere. Hvis vi opkræver afgift, så skal vi også stille faciliteter til rådighed, og vores faciliteter har jo været presset nok i forvejen. 2

3 Lad mig så tage fat om den»varme kartoffel«! Hvad så med det mangeårige medlem Der p.g.a. af»skelsår«, helbred og alder har byttet sin båd med en autocamper og efter nogles mening: Parkerer uhæmmet på klubbens arealer? Åbenbart til gene for nogen, men jeg tror også til glæde for andre. Vi har drøftet det i bestyrelsen, og vi er ret bløde i denne sag»på den ene side - på den anden side«men vi har valgt, at tage en pragmatisk og social holdning til et mangeårigt medlem og vende det»blinde øje til«. Trods regler og paragraffer bør der være plads til det i en god klub som vores. I Marsterplanen som er et af resultaterne af LIV PÅ HAVNEN s arbejde og som har fået megen ros og opmærksomhed er der skitseret muligheden for pladser til autocampere lang vestsiden af masteskuret Men de ting jeg lige har nævnt, skal være afklaret inden vi giver los. Egentlig er det let nok for en»emsig«havnefoged at side:»gutten Abend 110 kronen bitte«! tak til alle jer havnefogeder for jeres indsats 2009, og vel mødt til en ny tørn i Fra 2010 vil vi få endnu bedre forhold at tilbyde ikke bare vores gæster men også for os selv Der bliver opsat trådløst internet her på havnen med to sendere så hele havnen vil blive dækket. Der bliver en log-in kode og så skulle vi kunne gå på nettet med vores»bærebare«. Sammenlagt løber hele investeringen op i godt tyve tusinde excl. moms. Alle penge har vi fået hjem igennem Landsbyudvalget og LAG-Skive. Ja det er ufatteligt hvad der ind imellem bevilges penge til! Men tak til! Vi får en lille driftsudgift på omkring 300 kr. i de måneder hvor det skal være tændt. Pengene til dette projekt er et af»afkastene«af vores samarbejde med gruppen LIV PÅ HAVNEN. Et andet af de projekter der også er et»afkast«af samarbejdet med LIV PÅ HAVNEN er, at det lader til at planerne om at etableret et Servicehus med bad og toiletter til brug for gæstesejlere m.v. bliver en realitet. Servicehuset bliver etableret i det gamle»ishus«ovre ved siden af»rottehullet«. Pengene er skaffet ad»snørklede veje«til ombygningen. En væsentlig ting i dette projekt er, at Skive Kommune har sagt ja til at stå for driften. Det er et at vores medlemmer Erik Aggerholm der er tovholder på projektet. Og det er jeg ganske tryg ved! Spændende hvornår det vil være klar, men vi regner helt sikkert med at det bliver i denne sæson! Men er det gamle»ishus«ikke Surfernes hus vil nogen sikkert spørge? Både ja og nej! Huset er tilskødet Skive Kommune, men Surfklubben har haft brugsretten over den så længe de ville bruge det. Som vi talte om på sidste Generalforsamling så var det faktisk en klub uden medlemmer og ved at disse»ikke eksisterende medlemmer«blev optaget hos os, kunne huset frigøres til Servicebygning. Der er så sket. Var der ingen medlemmer at overtage så har vi faktisk overtaget en»hulens«masse grej. Surfbrætter, dragter, gummibåd m.m. og der er faktisk tale om»tip top«grej. Hvad skal vi så med det, kunne nogen sikkert spørge:»brænde det til Sct. Hans?«Nej selvfølgelig ikke! Der er mange muligheder her, hvis / når de rette kommer til Som jeg hen- 3

4 kastet sagde sidste år:»maritime Drømme Sallingsund?Det behøver ikke at være Skive det hele«. Men Rolig nu! Lad os nu tage et skridt ad gangen: Skive Kommune har faktisk bundet penge i enden af dette:»projekt Surfere«. Vi har fået kr. til at udvide vores masteskur, så vi kan få plads til alt surfergrejet. Projekteringen og pengene er på plads, samtidig med renoveringen af den dårlige østside af masteskuret som vi skulle have lavet sidste år, men har udskudt til i år hvis vi kom til at bygge til. Tilbygningen går i sin enkelthed ud på, at vi inddrager og lukker den nuværende Miljøstation og fordobler pladsen ved at bygge to fag til. Derved får vi plads til alt surfergrejet samt alle optimistjollerne om vinteren. Det vil give lidt mere plads til masterne inde i masteskuret, så,»to fluer med et smæk!«. Det var fristende at udvide masteskuret, noget mere når vi nu var i gang, men det er ikke muligt, der skal stadig være tilstrækkeligt med plads bag ved masteskuret. Men tingene hænger sammen. Vi kan ikke lave det ene Uden det andet! Vi kan ikke undvære en Miljøstation Vi havde også ansøgt LAG-Skive om penge til en ny Miljøstation, her fik vi dog et nej Der er åbenbart grænser. Der er derfor vi senere i Punkt 5. beder om Generalforsamlingens opbakning til at vi etablere en ny Miljøstation. Som nogen sikkert kan huske, har vi de sidste par år talt meget om at få flyttet Miljøstationen væk fra Masteskuret, ikke mindst pga. brandfaren Jeg har set en glasfiber affaldscontainer brænde op under tagskægget på klubhuset i Nibe Sejlklub, her var en haveslange ikke meget værd. Det er vores plan, at den nye Affaldsø / Miljøstation skal ligge ved enden af volden, tæt på vejen, så renovationsfolkene har nemmere ved at komme til containerne. Det eneste vi mangler er en byggetilladelse og Generalforsamlingens accept. Oprindelig havde vi søgt Skive Kommune om kr. igennem Skive Idræt Samvirke, dels til Surferprojektet dels til de gamle planer om at udvide klubhuset med et fag mere. Men en kunststofbane på et stadion kom i vejen og vi fik altså»kun«de kr. Det er vores agt, at gentage ansøgningen om tilskud til udvidelsen af klubhuset til næste års kommunale budget. Ansøgningen skal igen gå gennem SIS. LAG-Skive har vi også ansøgt om tilskud til klubhusudvidelsen, men de ville kun give tilsagn om kr. så dem har vi indtil videre som en begyndelse. Tilsagnet varer ikke evigt, men mon ikke vi kan få en forlængelse»hvis vi spørger pænt«., og hvis der inden for en rimelig tid, er en realistisk mulighed for at udvide klubhuset. De kr. skulle jo nødig gå til spilde. Sidste gang projektet var på banen var der ikke opbakning til at vi selv skulle»til lommerne / kassen«ved en klubhusudvidelse. Jeg vil også nævne sidste års Generalforsamling, hvor vores regnskabsaflæggelse på nogle punkter var delvis ufuldstændig. På trods af dette var Generalforsamlingen så venlig at godkende regnskabet. Efterfølgende havde vi lad mig kalde det den overleveringsforretning med den afgåede kasserer den overleveringsforretning som vi skulle have haft året før, men som vi af forskellige grunde ikke fik gennemført Her fik vi de ting på plads, bl.a. hensættelser fra 2007 regnskabet, som gjorde, at»ultimo«og»primo«kom til at passe. Vi havde et godt, sagligt og helt udramatisk møde. Tak for det! 4

5 Efterfølgende har vi anskaffet et professionelt bogføringsprogram C5 som har gjort bogføring og regnskabsaflæggelsen lettere og mere sikker. Noget som vi også skulle have gjort med det samme Sammen med kassererskiftet. Da der således i dag foreligger et delvis ændret Regnskab 2008 uden at det har givet flere eller færre penge i kassen har vi valgt, at forelægge Regnskab 2008 nok engang for Generalforsamlingen. Så vi kan lukke den sag endegyldigt! Jeg kan ikke lade være med at nævne vore fælles arbejdsdag som mange af os glæder sig til hvert år. En arbejdsdag der altid har haft flot fremmøde Tak til jer alle sammen. Sidste år fik vi vores sikkerhed omkring havnen»opgraderet«: Stiger, bådshager, nødlejdere, redningskranse og brandslukkere. Et hold af»glade kobbersmede«fik dækket alle pæletoppene på broerne så de fremover kan modstå tidens forfald Kobber ja mindre kunne ikke gøre det. Et nemt materiale at arbejde med og vejrbestandigt, og slet ikke så dyrt som man skulle tro. Ligeledes blev der ordnet et utal af små og store ting der er med til at gøre vores havn præsentabel og et godt sted at være. Sidste år var Teknologisk Institut rundt ved alle legepladser i Kommunen for at tjekke sikkerheden. Uden vores vidende, var de også på besøg på vores legeplads. Vi fik en»gratis«rapport, med ikke mindre end 68 kritisable og mere eller mindre farlige punkter. Vi fik samtidig at vide, fra Skive Kommunes»Vej- og Park afd.«, at de ikke kunne hjælpe os med penge til en renovering af pladsen, allerhøjest et læs»falde sand«, hvis vi fik brug for det. Derfor kan det måske blive sådan, at en af arbejdsopgaverne på dette års arbejdsdag bliver at nedrive den eksisterende»farlige«legeplads. Vi kan ikke fraskrive os et ansvar hvis nogen børn kommer til skade eller det der er værre, ved f.eks. bare at skrive:»brug af legepladsen er på forældrenes ansvar«. Legepladsen er et at de mest populære steder i havnen Så mange små såvel som store vil sikkert blive kede af at der ikke er en legeplads på havnen. At indrette en legeplads vel og mærke en lovlig og forsvarlig legeplads er ikke noget vi selv kan gøre eller projektere på en eftermiddag med nogle brædder og en pakke søm Selv om det for børnene sikkert var den sjoveste og mest spændende legeplads. Men skal vi ikke tage dette under punkt 5 hvor der er indkommet et forslag, netop om legepladsen. Ungdomsafdelingen er et aktiv for Sallingsund Sejlklub og har givet os meget P.R. Til standerhejsningen blev vi udnævnt som»ungdomsvenlig Sejlklub«og hele»verdenspressen«var samlet. Det lykkedes, at skaffe sponsormidler til 2 nye FEVA-joller. Ca kr. blev det til. Jollerne har været ude og vise flaget til stævner i bl.a. Sunds, Nykøbing og Skive. En stor del af vores sejlere var på sommercamp i Nykøbing i starten af juli måned. Her var der 7 sejlere med. Det betød en uges koncentreret sejlads. Vores to landsholds-zoom sejlere Frederik og Anne Mette var på turné til Nordisk Mesterskab i Norge og senere til VM i Sverige. Begge klarede det flot. Anne Mette var blandt andet med til at vinde guld til Danmark i holdkonkurrencen til Nordisk Mesterskab og tog selv en bronzemedalje i den individuelle konkurrence blandt pigerne. Frederik kom hjem med en flot placering som nr. 17 i drengefeltet. Begge sejlere er nu udtaget til Dansk Sejlunions juniortalenthold, og har blandt andet været til landsdækkende træningssamlinger for hele det 5

6 danske sejlerlandshold, inklusive OL-holdet her i vinter. I denne weekend er de f.eks. til træning på Kaløvig! Godt gået! Er stort tillykke til vores unge sejlere. Der er som nævnt tegnet nye sponsorater i forbindelse med finansieringen af FEVA-jollerne. Ligeledes er mange af de løbende sponsorkontrakter blevet fornyet. Som en beskeden modydelse for sponsoraterne er der blevet lavet en sponsortavle, som er monteret lige til højre for indgangen til klubhuset. Ungdomsafdelingens sponsorer er nu: SmartLift, Konen og Kokken, FLEX-TRIM, Super Brugsen, BDO ScanRevision, Glyngøre Autoværksted samt TOFT-Foods. Der har været i alt 15 sejlerne, de er blevet trænet af Trille Jessen og Jens Christian Laugesen. En stor tak til vores sponsorer, til trænerne, forældrene og ikke mindst til John og Else Marie Laugesen der har fået Ungdomsafdelingen til at køre som en»velsmurt maskine«. Desværre må vi tage til efterretning at John efter 8 år ikke længere ønsker at stå i spidsen for ungdomsafdelingen. Onsdagssejladserne har i lighed med tidligere år været afviklet i samarbejde med Morsø Sejlklub. Der blev afviklet16 sejladser med17 deltagende både. Otte fra Morsø og ni fra Sallingsund Sejlklub. Resultaterne af sejladserne, nå ja: Som bekendt gælder det ikke om at vinde, men om at deltage Men alligevel, af de fire første både overall: Var de tre fra Sallingsund Sejlklub. Med Jørgen Primdahl på en førsteplads En folkebåd - selvfølgelig. Tillykke! Og det var»i grunden ikke så galt!«det forlyder fra»sædvanlig upålidelig kilde«at vi også havde en folkebåd med til DM i folkebåd i Lynæs. Men trods»glorværdig«indsats kom man ikke på»skamlen«vel er det vigtigt, at vi viser standeren på kapsejladsbanerne, men en anden og vigtig del af sejlsporten er også tursejlads, hvor vi kommer rundt og viser standeren og møder andre sejlere. Hvad enten det er på vores dejlige Limfjord, på»de Syv Have«eller i vores nabolande. Vejret i den forgangne sommer Tja almindelig dansk sommer på godt og ondt. Jeg husker den knap. Lad os ønske hinanden en god sommer og en god og sikker sejlads i Fællesturen var arrangeret sidste weekend i august. Desværre var der ikke arrangeret en pigeaften om fredagen. Marianne! Hvornår gør du noget ved det igen? Vi mænd har behov for en friaften engang imellem. På fællesturen skulle vi være sejlet til Struer Sejlklub, men med vind på over 20 m/sek gjorde alt sejlads til»galmandsværk«så i stedet stemte vi sindet til»afslapning og hygge«. Pga. de mange tilmeldte både måtte vi konstatere, at vi ikke kunne være i klubhuset. Det måtte derfor blive masteskuret som en nødløsning. Vi lånte borde, drog i skoven og plukkede blomster, hængte lyskæder op, og inden aften var Masteskuret en fin festsal. Der var ikke et øje tørt! Konkurrencerne blev afviklet om eftermiddagen uden snyd og bestikkelse påstås der. Vinder af pokalen blev Baltic Queen. Til aften var der helstegt død gris, der var blevet omdirigeret fra Struer og ankom i egen glohed sarkofag. Dagen efter var der flere af dem med»tunge hoveder«der mente, at det var en god måde at afvikle en fællestur på At blive i havn! Jeg nævner ikke nogen navne! 6

7 I vinter har der været afviklet tre»kom og se din båd«arrangementer, hvor der har været deltagere pr. gang til hyggeligt samvær. Tak for frembødet. Sidste gang første søndag i februar hørte vi om S/Y Barolos langtur til de varme lande. Mærkeligt at høre om: Blåt vand, sand og palmer når fjorden udenfor er dybfrossen. Det klimatopmøde har åbenbart allerede hjulpet! Vi har drøftet el-målere kontra ikke el-målere og administration af el-målerne. Som vores reglerne er i dag og meget fint beskrevet i vores Havnereglement så skal man have en måler når man har en permanent ledning i land Det kan godt føles lidt besværlig at håndtere i det daglige og omstendigt at administrere. Og er det besværet værd? Vi måtte konstatere, at som tiderne er mht. CO 2, og priserne på el så er der ingen vej uden om Vi kan jo også se, at der bliver flere og flere avancerede el-løsninger rundt omkring i havnene. Automater og låse på el-standerne osv.»blå Flag«ser også meget på miljø-indsatsen i havnene, her er individuelle el-løsninger et must. Vi har besluttet at stramme op om administrationen af målerne udlevering og aflevering, herunder aflæsningen. Hans Jørgen vil være El-mand fremover sammen med nøgler, standere og frihavnsmærker + alt det andet! Vi har set på nye og enklere måler som bliver dem vi anskaffer fremover. Fordeling af pladser. Ja nemt er det ikke, flere og flere af medlemmerne anskaffer større både. Selv om vi altid har sagt, at hvis man ikke kan være på sin plads fordi man får en større båd, så er de ikke klubbens problem. Men alligevel prøver vi at hjælpe medlemmerne. Vi har den regel, at medlemmer der har plads, rykker frem i køen foran medlemmer uden plads. Der er stadig stor efterspørgsel på 4, 4½ og 5 m pladser, men da også bådene bliver længere og længere, skal vi også tage hensyn til længden når vi fordeler pladserne. Det er ret uheldigt når bådene er længere end pladsen, så de rager udenfor pælerækken. Det skal vi undgå! Jeg ved godt, at jeg har svær ved begrænsningens kunst Men om jeg startede med at sige, så er Generalforsamlingen Sejlklubbens øverste myndighed, og derfor mener jeg, at den har krav på at få en ordentlig orientering om hvad bestyrelsen har foretaget sig har opnået og agter at arbejde videre med. Har jeg glem noget ja sikkert men så må vi tage det senere. Og til allersidst: Tak til bestyrelsen Tak for jeres positive engagement til tingene Tak for jeres arbejdsindsats Tak for et godt samarbejde Også tak til vores suppleant - Ole Kobæk der beredvillig er trådt ind i bestyrelsen som det 8 medlem, og tager sig af alle miljø-spørgsmål, og sørger for alle kontakter til»blå FLAG«som skal have nogle nye miljø tiltag hvert år! Tak for dine positive indspark til bestyrelsen Uden stemmeret, husk det nu! Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat. 7

8 Carl Ejler Carlsen roste bestyrelsen for beretningen, og kom med en bemærkning om at vi skulle være opmærksomme på dønninger fra industrifiskernes både ved udformning af havnen. Hvis indsejlingen flyttes som beskrevet i Marsterplanen. Bestyrelsen svarede at det ikke bliver aktuelt med at flytte indsejlingen, både sejlklubben og fiskerne er imod dette. Jens Lykke sagde tak for en god og detaljeret beretning. Han mente at der skulle laves plads til flere master i forbindelse med udbygning af mateskuret. Bestyrelsen svarede at det havde været med i overvejelserne, men det ville tage for meget plads fra opbevaring af både i vinterhalvåret. Johs. Gade fik medhold i at han gerne måtte campere på pladsen foran masteskuret, og at han som den eneste havde ret til dette, og havde ret til at forklare andre campister at de ikke måtte holde her. Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen. 3. Forelæggelse af regnskab for 2008 til endelig godkendelse. Kasserer Eli Klitgaard fremlagde regnskabet for Der var ingen kommentarer til regnskabet, og det blev hermed endelig godkendt. 4. Forelæggelse af regnskab for 2009 og budget for 2010 til godkendelse. Ligeledes fremlagde Eli regnskab for 2009 og budget for 2010 som blev godkendt. Carl Ejler Carlsen spurgte ind til om det var muligt at spare moms ved at føre mere over til havnen, som jo er momsregistreret. Eli forklarede at der var en aftale med Skat om at 40% af energien gik på klubben og 60% på havnen. Der er kun en måler, så derfor er det gjort på denne måde. 5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsens forslag: Som følge af at masteskuret skal udvides og renoveres, samt af brandforebyggende årsager stiller bestyrelsen forslag om at etablere en ny affaldsø og miljøstation i forlængelse af volden. Konklusion: Generalforsamlingen vedtog at der bygges et nyt miljøskur, og godkendte en byggesum på ca excl. moms. Esther og Robert Døssing stiller flg. Forslag: At der laves en ny legeplads i At der nedsættes et udvalg, som kommer med forslag. At forslaget bliver hængt op, så alle har en mulighed for at kommentere dette. 8

9 Bestyrelsens forslag blev godkendt, og der arbejdes videre med at få miljøstationen flyttet i forbindelse med udvidelse af masteskuret. Forslaget om legepladsen var der mange positive input til. Her nævnes nogle af inputtene. Kurt Jensen: Sagde vi skulle lade den gamle stå, indtil et udvalg kom med et forslag til en ny legeplads, som alle synes om, om det så først blev til efteråret eller måske først i Lis: Hvor galt kan det gå er der lavet en risikovurdering? Jens Lykke: Bestyrelsen kan ikke bære ansvaret hvis der sker noget. Finn Sørensen: Bør fjernes omgående. Tina Pedersen: Legepladsen kan udbygges ad åre. Kirsten Jørgensen: Måske kan der søges penge hjem til projektet. Konklusionen blev at generalforsamlingen vedtog at legepladsen skulle nedlægges omgående. Der blev også af generalforsamlingen bevilliget max kr. til en ny legeplads. 6. Fastlæggelse af kontingenter. Det blev besluttet at kontingenterne fortsætter uændret. 550,00 for aktive medlemmer 225,00 for passive medlemmer 100,00 for ægtefæller 400,00 for ungdomsafdelingen 7. Valg af kasserer: Som ny kasserer blev valgt Anne Sieg. 8. Valg af den øvrige bestyrelse. Klubhusudvalget: Hans Jørgen Pedersen blev genvalgt. Ungdomsudvalget: Esther Døssing, nyvalgt. 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Ole Kobæk blev genvalgt. 9

10 10. Vag af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalgt blev: Johannes Jensen Jørgen Carlsen 11. Valg af revisorsuppleant. Leif Johannsen blev genvalgt. 12. Eventuelt. Tina Pedersen søgte hjælpere til rengøringsdag i klubhuset den 29. marts Mette Møller mente det var en god ide med en hjertestarter og et kursus til førstehjælp. Hun ville gerne være initiativtager hertil. Der kom forslag om at TRYG fonden måske ville sponsorere hertil. Kurt Jensen eftersøgte forslag til aktiviteter til de søndage hvor der er Kom og se til din båd arrangementer. Referent Poul Erik Brøndum. 10

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster.

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster. Nykøbing F. den 17. januar 2014 Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster. Dagsorden iflg. vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere