Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract"

Transkript

1 Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who is in charge. This assignment will address how DBA, the online marketplace, can use this change in consumer behavior through a brand extension strategy. More precisely, how can DBA plan a rebranding strategy for the category Gratis Ting, and how should this strategy be communicated to a selected target audience. According to Kevin Lane Keller, the way to create a strong brand is to really connect with the consumer. One way to do this is to position the brand so it is connected to certain associations in the consumer s mind and in that way create a form of relationship. As a primary means to create this brand extension Kevin Lane Keller s customer-based brand equity model will be thoroughly applied to achieve the most effective relationship possible between the consumer and the brand but also amongst consumers. We decided to target two primary audiences, a contributor and a recipient. This was necessary given that the two actions, giving and receiving, depend on each other and the exchange of money is not involved. After applying the CBBE model, we discovered that the most effective way to communicate with the consumer is by positioning the brand as caring and considerate. Since the consumer has emotional values tied to recycling and social responsibility, this communication will reflect the brand as caring. Communication platforms were selected based on their ability to enhance consumer comfort, which resulted in a webpage, which is linked to a Facebook site and an event. The event was selected to bring the concept to reality, in addition to being virtual. This assignment thereby concludes that to rebrand Gratis Ting, DBA should brand the concept on emotional values and position the brand as caring and considerate, and should target two primary audiences, the contributor and the recipient. In brief, DBA should do this through a webpage, social media and a real life event which tributes toward interaction and this enhances the relationship between the consumer and the brand and also amongst consumers. This all contributes to the brand equity, however this is only the beginning of the full process to build a brand and sustain it in the long-run characters, exclusive of blanks. Side 1 af 58

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING (FÆLLES) Indledning Beskrivelse af konceptet Videnskabsteoretisk udgangspunkt Teori Empiri og Metode Struktur Afgrænsning ETABLERING AF OMGIVELSER Omverdensanalyse (Rikke) Den uafhængige omverden Styrker og svagheder Muligheder og trusler: Målgruppe Syn på forbrugeradfærd og trends (Rikke) Segmentering (Thomas) Konkurrencesituation (Thomas) Strategiske overvejelser Identificering af Giv Det Væks konkurrenter Konkurrenceform og konkurrentstrategi Delkonklusion (fælles) ETABLERING AF BRAND EQUITY Customer-based brand equity model (Thomas) Implementering af CBBE Brand identity Who are you? (Rikke) Brand meaning What are you? (Rikke) Brand response What about you? (Thomas) Brand relationships What about you and me? Brand-building implications (Rikke) Delkonklusion (fælles) ETABLERING AF BRANDPOSITION Brand værdi (Rikke) Side 2 af 58

3 4.2 Point of parity and point of difference (Thomas) Delkonklusion (fælles) ETABLERING AF TAKTIK OG OPERATION Etablering af brandelementer (Rikke) Kriterier for udvælgelsen Navn Logo Etablering af marketing (Thomas) Strategiske overvejelser Produkt Prisstrategi Integrering af kommunikationsplanen for at bygge brand equity Kommunikationsformer/medievalg (Thomas) Integrated interactive marketing communication program (IMC) (Rikke) Online (Thomas) Strategiske overvejelser Onlineannoncering Facebook Outdoor (Rikke) Strategiske overvejelser Eventen Delkonklusion (fælles) AFSLUTNING (FÆLLES) Measuring and sustaining brand equity for Giv Det Væk Refleksion Konklusion Perspektivering REFERENCER Side 3 af 58

4 1. INDLEDNING (fælles) 1.1 Indledning Nyt er yt, og vi vil alle med på genbrugsbølgen. Når vi genbruger, gør vi både miljøet og hinanden en tjeneste. Kommunikationschef Simon Karsø hos DBA 1 (mere om DBA i afsnit 1.2) mener, at genbrug er blevet en samfundstrend (Bilag 1: Interview med Simon Karsø: linje 94-99; Jensen 2012; Dengsøe 2010). Denne påstand bakkes op af direktør og ejer af PEJ gruppen, Louise Kongsholms tese om den nuværende tidsånd. Ifølge Kongsholm er vi som forbrugere afhængige af tidsånden (Kongsholm 2007: 57). Hun forudsiger i sin bog Fra barnevogn til kørestol livsfaser og forbrug 2, at der vil ske en opbremsning i forbruget i de kommende år. En opbremsning som ikke er konjekturafhængig. I takt med at forbrugere begynder at tilegne sig værdier som ansvar, enkelthed og mening bliver det mere accepteret og rigtigt at genbruge (Kongsholm 2007: 70). DBAs kerneforretningsområde baserer sig på forbrugere, der ønsker at købe og sælge af hinanden. Men ifølge Kongsholm vil forbrugerne ændre adfærd (Kongsholm 2007: 64), og derfor ser vi potentiale i gratis ting markedet. Dette bakkes op af Simon Karsø: For fem år siden der var det meget penge, der drev. Det med at købe og sælge brugt det var for at tjene penge og spare penge. Men det er blevet nogle andre ting nu. Det er rigtig meget bæredygtighed, der motiverer, og det der med at gøre noget godt for samfundet og for andre mennesker (Interview med Simon Karsø: linje 95-98). DBA har en stor forbrugerbase i Danmark og er dermed afhængige af forbrugernes adfærd. Hos DBA er der sket en stigning i købernes aktivitetsniveau på 43 procent over to år, og eksperter vurderer, at der er en voksende tendens i retning mod, at forbrugerne søger mod det brugte (Jensen 2012; Dengsøe 2010). På baggrund af ovenstående ser vi en sammenhæng mellem Kongsholms påstand om opbremsning i forbruget, en ny moralitet, søgen efter det meningsfulde og så potentialet i 1 DBA skrives ikke ud første gang som Den Blå Avis, da Den Blå Avis er den trykte avis, hvor DBA er en online markedsplads. 2 Her er det relevant at bemærke, at bogen er skrevet i 2007, og derfor må vi være påpasselige med at bruge teorien som repræsentativ for tidsånden anno Men ifølge Kongsholm skifter tidsånden ikke på få år, men snarere årtier (Kongsholm 2007: 57). Side 4 af 58

5 markedet for gratis ting. Derfor vil vi rebrande Gratis Ting, som er en nuværende kategori på DBA (se bilag 2). Vi er nået frem til følgende problemformulering: Hvordan kan DBA tilrettelægge en rebrandingstrategi for Gratis Ting, og hvordan skal denne kommunikeres overfor en udvalgt målgruppe? Det overordnede formål med rebrandingen er at imødekomme det potentielle behov for en platform, der gør det muligt for forbrugerne at forære deres ejendele væk og omvendt. At skabe corporate branding for DBA er ikke formålet med rebrandingstrategien. Men da konceptet bærer et socialt budskab, vil brandingen indirekte bidrage til corporate branding i forhold til DBA. 1.2 Beskrivelse af konceptet ebay er en amerikansk virksomhed, der beskæftiger sig med online handel. ebay ejer ebay Classifieds Group, som er et foretagende, der indeholder flere brands, som også beskæftiger sig med online handel. Et af disse brands er DBA, som er en online markedsplads, der opererer på det danske marked inden for køb og salg af både nye og brugte varer. DBA er et stærkt brand inden for brugtvarehandel og har kategorier fra dametøj og biler til legetøj og camping (se bilag 2). Men en af disse kategorier skiller sig ud fra resten ved kun at indeholde annoncer med ting, forbrugerne ønsker at give væk gratis (se bilag 2). Det er netop denne kategori, vi vil udføre en rebranding af i form af en brand extension. Denne form for branding er fordelagtig, når man skal skabe kendskabsgrad i form af synlighed og kan være med til at skabe nyt liv og synergi omkring det eksisterende brand, herunder DBA. Dog kan en brand extension også have en negativ effekt og resultere i at svække DBA, hvis der skabes de forkerte associationer hos forbrugeren, jævnfør afsnit om forbrugerrespons (Kotler et al. 2009: ). Vi vil diskutere valget af denne brandingstrategi under perspektiveringen i afsnit 6.4. Gratis Ting skal rebrandes i form af et nyt koncept under det nye navn Giv Det Væk. Valg af navn vil der blive argumenteret for i afsnit 5.1 vedrørende brand elements. Vi vil udvide den nuværende kategori Gratis Ting fra at være en underkategori på DBAs hjemmeside til at være en selvstændig hjemmeside, der kan brandes separat. Med Giv Det Væk kan forbrugeren uploade et billede af sine brugte ejendele, oprette en annonce og give det væk til folk, der har brug for det. Det er en selvhenter service, så forbrugeren skal ikke gøre andet end at oprette en bruger og uploade et billede af det, man Side 5 af 58

6 gerne vil af med. Man kan uploade gennem en applikation på sin telefon eller direkte på computeren. 1.3 Videnskabsteoretisk udgangspunkt Vi vil i dette afsnit redegøre for opgavens videnskabsteoretiske udgangspunkt. Viden er konstrueret på baggrund af forskerens antagelse om verden, og hvordan denne erkendes. Derfor er det alfa og omega at være bevidste om, hvilken videnskabsteoretisk tilgang man bevæger sig i (Olsen & Pedersen 2003: 138), da forskeren ellers kan komme til at modsige sig selv. Denne opgave tager sit udgangspunkt i socialkonstruktivisme og dermed samfundsvidenskaben. Den socialkonstruktivistiske tilgang bliver forbundet med postmodernismens tidsånd (Wenneberg 2002: 55), hvilket indebærer, at mennesker interagerer som aldrig før (Frandsen et al. 2007: 165). Vores problemformulering stiller spørgsmål om, hvordan Gratis Ting skal rebrandes over for en udvalgt målgruppe. Vi vil derfor beskæftige os med en målgruppe, som er del af det postmoderne samfund. Socialkonstruktivister erkender unikheden og kompleksiteten hos forbrugeren, og den ser denne forandring som en central del af den læringsproces, forbrugeren gennemgår (Landers 2008: 478). Det er derfor afgørende, at forbrugeren er involveret, og at afsenderen blot fungerer som hjælpeorgan, der hjælper til at opnå forståelse. Et budskab bliver først rigtig forstået i sammenhæng med forståelse for samfundet og forbrugeren (Frandsen 2007: 64-65). Vores valg af socialkonstruktivisme har en direkte indflydelse på, hvilket perspektiv vi vil bevæge os i inden for branding. Da det relationelle perspektiv anskuer branding som en relation mellem brand og forbruger (Esmann 2006: 20), og da socialkonstruktivisme forudsætter en opfattelse af, at individet er et rationelt tænkende og unikt socialt væsen (Holm 2011: 136), vælger vi det relationelle perspektiv fremfor produkt-, identitets- og kulturperspektiverne (se bilag 3) (Esmann 2006: 23). Denne proces har vi illustreret i bilag 4. Processen viser, at vi har reflekteret og truffet valg fra videnskabens øverste niveau til valg af en konkret brandingteori. Side 6 af 58

7 1.4 Teori Det overordnede udgangspunkt for vores teorivalg er de fire brandingperspektiver (Esmann 2006: 4-5). Kevin Lane Kellers Brand Equity teori placerer sig i interaktionsparadigmet, nærmere bestemt det relationelle perspektiv (se bilag 3). For at skabe en faglig systematik i opgaven (Rienecker & Jørgensen 2004: 58) har vi opbygget brandingstrategien efter Kellers model. Han ser brandopbygning som en proces, der starter fra bunden af en pyramide og ender i toppen (se bilag 5). Desuden befinder Kellers teori sig i det relationelle paradigme, jævnfør afsnit 1.3, da hans tilgang til branding er præget af interaktion (Keller et al. 2012: 53-54). Vigtigt for socialkonstruktivismen er netop relationen mellem afsenderen og modtageren, og at kommunikationen er præget af dialog (Landers 2008: 478). Men Kellers forbrugerorienterede tilgang er ikke nødvendigvis brandingens svar på den hellige gral. Hans tilgang, som er outside-in, kan have visse ulemper, da man opgiver kontrollen og styringen over brandet. Dette kan medføre, at brandet ikke får en stabil identitet, da brandet dermed konstant skal være omstillingsparat i forhold til sine stakeholders. Derimod ville et valg af David Aaker, som arbejder med en inside-out tilgang medføre, at brandet ikke tager højde for det postmoderne samfund med dets stigende interaktion mellem mennesker, jævnfør afsnit 1.3 (Buhl 2008: 52-54). For at fastlægge overordnede rammer for Kellers teorier har vi valgt at supplere med Philip Kotler, da han arbejder med branche- og omverdensanalyse. I forhold til forbrugeradfærd har vi valgt at supplere Keller med Kongsholm, da hendes tilgang også har forbrugeren som omdrejningspunkt. I segmenteringsdelen suppleres der med Saul J. Bermans 3 tilgang til segmentering, hvor han har fokus på, hvordan man segmenterer i en digitaliseret verden. 1.5 Empiri og Metode For at tydeliggøre kvaliteter og akilleshæle i vores empiri og metode har vi gjort os overvejelser omkring validiteten og reliabiliteten i konstruktionsprocessen (Nygaard 2005: 138; Andersen 2009: 83). 3 Berman har en PhD i Management and Infomration Systems. Desuden har han været hjælpeprofessor ved University of Southern California. Lige nu besidder han en stilling som vice præsident og Global Lead Partner for Strategy Consulting hos IBM Global Business Service. Side 7 af 58

8 I socialkonstruktivismen er der ikke kun ét verdensbillede, hvilket betyder, at man selv skal analysere sig frem til, hvorfor eller hvordan et verdensbillede skabes. Denne analyse kræver en konstruktionsproces, der eksplicit kan redegøre for metoden (Nygaard 2005: 133). I denne opgave er objekterne for denne konstruktionsproces to artikler fra Berlingske, et personligt interview og interne data fra DBA. Konstruktionsprocessen for anvendelsen af disse foregår ved, at vi benytter det personlige interview til at verificere de påstande, som kommer til udtryk i Berlingskes artikler. Derefter har vi valgt at få indsigt i data fra DBA for at verificere de påstande, som kommer til udtryk i det personlige interview. I artiklerne fremgår det, at vi er på vej ind i en ny tidsånd, som er præget af genbrug (Jensen 2012). Artiklerne var derfor med til at danne en basis for vores nysgerrighed for genbrugstrenden. Begge artikler blev skrevet i 2011/2012, hvilket er med til at gøre deres indhold tidssvarende. Afsenderen er Berlingske, som anses for at være en seriøs og samfundskritisk avis. Dog må man have i mente, at nyhedsmedier er afhængige af en indtjening ligesom alle andre virksomheder, og derfor kan deres synspunkter være farvede. Da nyhedsmediers synspunkter kan være prægede af politiske og forretningsmæssige holdninger, og da vi ønskede at få indsigt i, hvordan DBA selv ser på genbrugstrenden, valgte vi at foretage et personligt interview med kommunikationschefen hos DBA, Simon Karsø. Vores valg af et personligt interview hænger også sammen med, at vi ønsker at tage udgangspunkt i kvalitative indsigter. Denne metode er en fortolkende og mikroorienteret tilgang, som ikke kan kvantificeres (Nygaard 2005: 136). Formålet med denne metode er at opnå en dybdegående indsigt og at afdække nuancer, der ikke nødvendigvis kommer til udtryk i artiklerne (Nygaard 2005: 137). Selve interviewdesignet er åbent, da udgangspunktet blot var at fastlægge nogle temarammer for spørgsmålene. I forhold til de specifikke spørgsmål har vi valgt at undgå dikotomier, da det vil være i strid med vores valg af et åbent interview (Jensen 1991: 80-81). Men denne form for interviewdesign kan være problematisk, da det kræver en erfaren interviewer (Andersen 2009: 168). Dette valg er med til at stille krav til intervieweren i forhold til fortolkning af svarene, og dette går hånd i hånd med vores socialkonstruktivistiske tilgang til opgaven. Vi har desuden været opmærksomme på Rikkes position, som medarbejder hos DBA, da dette kunne have en ubevidst indvirkning på udførelsen af det personlige interview. Vi har valgt at løse denne problemstilling ved primært at lade Thomas designe interviewguiden, da Side 8 af 58

9 Thomas ikke tager personlige eller forretningsmæssige hensyn til DBA. På den anden side er respondenten mere villig til at åbne sig, da kendskabet til intervieweren kan forstærke tilliden. Derfor udførte Rikke interviewet. Vi startede med at spørge om Simon Karsøs baggrund for at validere, om der er etos omkring hans viden. Derefter tog vi hul på det første hovedtema, der omhandlede den generelle genbrugstrend. Vi valgte dette tema for at få påstandene i Berlingskes artikel bekræftet. Det andet hovedtema omhandlede, hvordan kategorien Gratis Ting kunne drage fordel af denne genbrugstrend. Vi valgte dette tema for at få et indtryk af, om der kunne være et forretningsmæssigt potentiale i konceptet. For yderligere at verificere om der er et marked for Gratis Ting og for at bekræfte eksistensen af genbrugstrenden, har vi fået indsigt i data fra DBA (se bilag 6). Disse data giver os en oversigt over, hvor mange oprettede annoncer, der var på Gratis Ting, samt hvor meget trafik der var på DBA i perioden Den kvantitative metode kommer her til sin ret, da vi udelukkende bruger data til at svare på, om der findes en vis mængde trafik på Gratis Ting. En kvalitativ tilgang ville her ikke kunne skabe den repræsentativitet, de kvantitative data giver (Andersen 2009: 21, 27). I forhold til reliabiliteten skal vi her reflektere over, om en anden forsker ville have nået frem til de samme resultater med den samme konstruktionsproces. Men da vores fortolkning af empirien i konstruktionsprocessen er vores unikke fortolkning, ville en anden forsker ikke have nået frem til de samme resultater (Nygaard 2005: 138; Andersen 2009: 83). Vi har løbende vurderet validiteten i forhold til vores empiri samt reliabiliteten af denne. Men denne vurdering af kvaliteten er udelukkende baseret på vores fortolkning, hvilke gør, at vi må være kritiske i henhold til troværdighedsbegrebet. Troværdighedsbegrebet tager forskerens subjektive rolle op til kritik, som i vores tilfælde er, at vi selv har udformet, selekteret og formidlet empirien (Nygaard 2005: ). I forhold til mængden af empirien ville det have været interessant, hvis vi havde udført en fokusgruppeundersøgelse. Herved kunne vi opnå yderligere indsigt i forbrugerens holdninger til konceptet. Dette ville have skabt en højere standard i forhold til kvaliteten af vores undersøgelse. Vi har dog valgt ikke at udføre denne, da vi vurderede, at den nuværende konstruktionsproces ville være mest relevant i forhold til vores problemformulering. Men Keller er fortaler for, at man udfører effektmålinger, efter man har opbygget et brand. Her kunne det være interessant at udføre et fokusgruppeinterview til dette formål. Det samme er Side 9 af 58

10 gældende for et kvantitativt spørgeskema, da vi ikke har haft behov for at måle, om der eksisterer et marked for produktet, i og med at vi har fået data fra DBA, der viser, at der er et eksisterende marked. 1.6 Struktur Metoden i opgaven er primært opbygget efter Kellers bog. Vi starter med at analysere Giv Det Væks omgivelser, hvor vi identificerer målgruppen og konkurrenterne, da vi ønsker at opbygge Giv Det Væks brand med udgangspunkt i en forståelse for dets omverden. Derefter opbygger vi brandet ved hjælp af Kellers customer-based brand equity model, hvorefter vi vurderer, hvordan brandet skal positioneres. I opgavens sidst del arbejder vi med det taktiske niveau, hvor vi vurderer valg af medier og marketing. Vi har valgt at benytte os af de engelske begreber, som skrives i kursiv. Desuden anvendes fodnoter for at eksplicitere og forklare begreber. 1.7 Afgrænsning Vi vil i dette afsnit beskrive de områder, vi har udeladt, men som kunne have været interessante at inkludere i opgaven. I opgavens første del analyserer vi Giv Det Væks omgivelser, men af hensyn til opprioritering af målgruppeafsnittet har vi ikke udført en mere omfattende omverdens- og konkurrentanalyse. Det ville have givet os et mere præcist billede af, hvilke strategier de forskellige konkurrenter benytter sig af. Et andet område er gennemarbejdning af en medieplan på opgavens taktiske niveau. Her kunne vi have udarbejdet en medieplan, der i detaljer viser, hvornår og via hvilke medier forbrugeren skal eksponeres for Giv Det Væks budskab. Slutteligt har vi valgt at fokusere på selve opbygningsprocessen af brandet. Derfor har vi ikke inkluderet vedligeholdelse og måling af Giv Det Væk i selve analysen, da dette kræver længerevarende observationer og en faktisk implementering af rebrandingstrategien, hvilket omfanget af denne opgave ikke kan rumme. Dog har vi berørt dette område kort under afsnit 6.1, da vi mener, at det ikke skal udelades. Side 10 af 58

11 2. ETABLERING AF OMGIVELSER 2.1 Omverdensanalyse (Rikke) Vil vi starte denne analyse med at tage udgangspunkt i omverdensmodellen, der opstiller kriterier, man bruger til at danne et fremadrettet syn, og derved kan påbegynde opbygningen af et brand (se bilag 7) (Keller et al. 2012: ). Denne analyse beskæftiger sig med forhold i Giv Det Væks omverden. For at forstå Giv Det Væks situation analyseres de faktorer i virksomhedens omgivelser, der påvirker brandets udviklingsmuligheder. I denne omverdensanalyse vil vi tage udgangspunkt i en model, der medtager nær- og fjernmiljøet, også kaldet den afhængige og uafhængige omverden. Den afhængige omverden omfatter de interessenter, som Giv Det Væk løbende er i kontakt med, og hvor der sker en gensidig påvirkning. I den uafhængige omverden findes de faktorer, som Giv Det Væk ikke kan kontrollere. Giv Det Væk må altså løbende tilpasse sig ændringer i omverdenen og tage høje for de muligheder og udfordringer, der opstår. Vi vil dog her primært beskæftige os med den uafhængige omverden, da vi senere, jævnfør afsnit 2.3 kommer ind på konkurrencesituationen og, jævnfør afsnit 2.2 beskæftiger os med målgruppen, som er de primære faktorer i Giv det Væk nærmiljø Den uafhængige omverden For at kunne medtage flere faktorer i den uafhængige omverden har vi valgt at bruge PESTEL-modellen (se bilag 13) (Poulsen 2012). PESTEL er en model, som bruges til at analysere de forhold i det eksterne makromiljø, som kan have indflydelse på det nye koncept med DBA som afsender. Vi har udvalgt de teknologiske, de økonomiske og de miljømæssige faktorer, da vi mener, de har størst relevans for konceptet. PESTEL-modellen anvendes primært til at kortlægge, hvilke parametre en virksomhed bør tage i betragtning, men beskæftiger sig ikke med, hvilke muligheder det skaber for virksomheden. Derfor vil vi efterfølgende fortage en SWOT-analyse af de udvalgte parametre Økonomiske faktorer Vi finder de økonomiske faktorer relevante, da samfundet siden 2008 har været præget af finanskrisen og befundet sig i en lavkonjunktur, som stadig påvirker samfundet. Lønniveauet har været stagnerende og arbejdsløsheden er stigende (Dengsøe 2010). Side 11 af 58

12 Knapperne på forbrugsmaskinen bliver drejet til venstre, og der bliver skruet ned for en lang række forbrugsvarer på grund af finanskrisen. (Dengsøe 2010). Sagt med andre ord, så strammer forbrugerne bæltet ind og sparer, hvor de kan. Netop denne tendens er særligt relevant i forhold til Giv Det Dæk, da forbrugerne i større grad accepterer at forbruge brugt. Giv Det Væk gør det muligt for forbrugeren at udvide sit netværk og får dermed adgang til at langt større udvalg af brugte varer. Finanskrisen har været med til at skabe et tættere bånd mellem de forbrugere, der kan og vil forbruge af hinanden. Dette er især interessant i forhold til Kellers mål om at skabe en relation mellem brandet og forbrugeren og forbrugerne imellem Teknologiske faktorer Der er sket en generel udvikling i forhold til, hvad for eksempel en mobiltelefon skal kunne (Sand 2009). For nylig lancerede DBA deres nye iphone app, som gør det mulig at oprette annoncer direkte fra mobilen. Man skal blot tage et billede med app en, og så har man stort set oprettet sin annonce. Denne udvikling gør det nemt og hurtigt at bruge DBA og Giv Det Væk, og forbrugeren har hele tiden konceptet lige ved hånden. Dette gør det muligt at skabe et tæt bånd med brugeren, som vi kan udnytte i brandstrategien Miljømæssige faktorer De miljømæssige faktorer spiller en stor rolle i samfundet. Genbrug er godt for mange ting, ikke blot pengepungen, men også miljøet. Ved at genbruge nedsætter man det generelle forbrug og dermed også miljømæssige omkostninger i forbindelse med produktion. Denne genbrugstrend er afgørende for Giv Det Væk. Forbrugerne skal være villige til at genbruge. Hos Den Blå Avis har man set en stigning i købernes aktivitetsniveau på 43 pct. over to år, og eksperter vurderer, at det er en voksende tendens, at vi søger mod det brugte (Berlingske 2011). Udover miljømæssige fordele, indeholder konceptet også et aspekt af medmenneskelighed, da der ikke forekommer udveksling af penge, som bevirker hensyntagen til både miljøet og for genbrugeren. Da vi nu har kortlagt, hvilke faktorer der er relevante for Giv Det Væk, vil vi nu anvende SWOT-analysen for at danne et overblik over hvilken påvirkning de forskellige faktorer har på Giv det væk. Side 12 af 58

13 2.1.2 Styrker og svagheder De økonomiske faktorer skaber en tendens i samfundet, der giver Giv Det Væk en fordel. Brugerne er nu mere klar til et koncept, der gør det muligt at give sine ejendele væk eller omvendt og udvide sit netværk i forhold til dette. De teknologiske faktorer spiller også en stærk rolle, der kan bidrage til at gøre det nemmere for brugeren at anvende konceptet. Brugervenlighed er en afgørende effekt ved Giv Det Væk, da konceptet udfoldes på Internettet og understøttes af en applikation. De miljømæssige faktorer arbejder også for Giv det væk, i samme udformning som de økonomiske. De er med til at skabe en trend i samfundet, der taler for genbrug. En svaghed ved de økonomiske faktorer er at lavkonjunkturen er midlertidig, og tendensen er at vi er på vej ud af finanskrisen (Skovgaard 2013). Derfor er det vigtigt, at konceptet brandes på andre faktorer, da tendens om faldende forbrug kan ændre sig. De teknologiske faktorer kan også have sine svagheder. I forhold til en mulig målgruppe må man tage højde for at ikke alle forbrugere er lige teknologi-tilpassede. Dette kan blive en udfordring i forhold til udvælgelsen af målgruppen. De miljømæssige faktorer er også en udfordring, da det kræver, at en målgruppe skal have værdier inden for miljømæssig ansvarlighed Muligheder og trusler: En blanding af de økonomiske, teknologiske og miljømæssige faktorer giver Giv Det Væk en mulighed for at differentiere konceptet fra andre ved at kommunikere brandingen på flere argumenter. Det kunne for eksempel være miljøbevidsthed eller medmenneskelighed. Her skal vi dog være opmærksomme på ikke at brede os for meget ud over for mange argumenter, da det derved kan være svært for forbrugeren at opfatte, hvilket budskab der kommunikeres om. Giv Det Væk er eksistensberettigede på grund af tendenser i samfundet. Disse tendenser kan og vil højst sandsynligt ændre sig over en årrække. Derfor må vi være opmærksomme på ændringer i tendenserne og være klar til at tilpasse brandet disse samfundstendenser. Side 13 af 58

14 2.2 Målgruppe Syn på forbrugeradfærd og trends (Rikke) Som tidligere nævnt anskuer Keller brandopbygning med udgangspunkt i forbrugeren. Derfor har vi valgt allerede nu at sætte fokus på forbrugeradfærden, og de trends i samfundet denne adfærd følger for at kunne etablere fundamentet for den videre opbygning af et stærkt brand. Ifølge Esmanns grundlæggende brandforståelse bevæger vi os inden for det humanistisk fortolkende paradigme og herunder det relationelle perspektiv, jævnfør teori afsnittet 1.4. Det relationelle perspektiv har fokus på den individuelle forbruger og forbrugerens individuelle relation til brandet, som ser brandet som en partner (Esmann 2006: 26). Østergaard og Jantzens model kan yderligere præcisere, hvor vi befinder os i forhold til de fire former for overordnet consumer research (Østergaard & Jantzen 2000: 13). Her opstilles fem kriterier: The consumer metaphorically, ontology of consumption, character of the subject matter, primary method og scientific foundation. Modellen giver ikke alene et overblik over hvordan de forskellige perspektiver ser ud, men også deres historiske udvikling. Keller beskæftiger sig med consumer research, der anser forbrugeren som tourist. I henhold til consumer metaphorically perspektivet betyder dette, at forbrugeren ses som et individ, der surfer på internettet indtil det helt rette produkt/koncept dukker op, og via dette skaber sin egen individuelle identitet. Denne identitet skabes alene ud fra de behov forbrugeren selv ønsker realiseret (Esmann 2006: 27-28). Dette kan opsummeres i følgende citat: ( ) [Consumption is] based on a desire for a meaning in life ( ) because the consuming individual, in this approach, uses the consumption of products and services as bricks in the construction of a meaningful life. It is an ongoing project for the consuming individual to construct meaning, and it is based on emotions and feelings where the single consuming individual tries to create a coherent life. (Østergaard & Jantzen 2000: 17; Esmann 2006: 28) Dette erklærer Keller sig enig i, i form af at hans customer-based equity model baserer sig på forbrugerens associationer med brandet og udmunder i brand resonance, der kort opridset bygger på loyalitet, engagement og en fælleskabsfølelse fra forbrugerens side (se bilag 5 Kellers pyramide). Med andre ord er det forbrugeren, der bestemmer, hvad der giver mening og ikke giver mening. Side 14 af 58

15 Vi benytter os af existential psychology som scientific foundation for vores opgave og Kongsholms substantialisme skaber grobund for genbrugstrenden i samfundet. Substantialisme er et fænomen, der er præget af værdier som enkelthed, fokusering og mening. Det drejer sig nu i højere grad om, hvad man kan få for pengene frem for hvor meget. Forbrugerne søger i højere grad mening med deres forbrug (Kongsholm 2007: 64-65). Giv Det Væk kan gøre nytte af to slags forbrugertrends. Den første trend kommer til udtryk gennem social bevidsthed og medmenneskelighed. Den anden trend er genbrugstrenden. Forbrugeren kan både være nødsaget til at tage i mod gratis ting, men et andet aspekt, som er særdeles relevant for trenden er, at det er blevet anerkendt at genbruge. Det kommer derved i høj grad til udtryk i begge tilfælde, at vi har at gøre med en forbruger, der bygger sin adfærd på emotionelle behov og ønsker, og der bliver taget hensyn til at netop disse behov kan opfyldes. Derfor er det afgørende for Giv Det Væk at kunne imødekomme disse behov og fungere som en platform, som forbrugerne kan interagere på Segmentering (Thomas) Strategiske overvejelser Efter at have identificeret de to trends Giv Det Væk vil associere sit brand med, vil vi nu gøre os strategiske overvejelser omkring segmentering. Forskellige forbrugere har forskellig viden om et brand, og derfor er det nødvendigt at forstå, hvilke segmenter, der er på markedet (Keller et al. 2012: 104, 106). Vi vælger at referere til Keller, da vi er enige i det samme udgangspunkt, når det gælder segmentering. Men vi vælger ikke kun at følge Keller, og det er der to primære årsager til. Keller beskriver, hvordan man segmenterer markedet med udgangspunkt i demografi, geografi og adfærd (Keller et al. 2012: ). Han beskriver hvordan segmentering skal gribes an, men dog uden at gå i dybden med emnet. Det andet argument er, at valget af de rigtige segmenter i vores tilfælde er afgørende for, om brandet vil skabe en god forretning på længere sigt, fordi produktet Giv Det Væk er et serviceprodukt, som ikke kan købes af forbrugeren. Segmenteringsprocessen må derfor udtænkes med en forretningssans i mente, og her ser vi en begrænsning i Kellers bog. Vi vil derfor supplere og udfordre Kellers bog med en række andre udgivelser som Not For Free (Berman 2011), Marketing Management (Kotler et al. 2009) og Fra Barnevogn Til Kørestol (Kongsholm 2007). Side 15 af 58

16 Vi har ovenfor valgt at udfordre traditionelle segmenteringsteorier, så de bliver i stand til bedre at matche og skabe en god forretning for Giv Det Væk. Berman hævder, at fænomenet gratis er begyndt at spille en væsentlig rolle i forbrugernes bevidsthed (Bermans 2011: 1). Det skyldes primært den stigende digitalisering og adgang til flere medier, da digitaliseringen har givet forbrugerne en større fleksibilitet og flere valgmuligheder (Bermans 2011: 2, 27). For at bekræfte påstanden har Berman sammen med IBM Institute For Business Value udført undersøgelser af forbrugernes mediebrug. De nåede frem til, at 65 procent af forbrugerne stadig får deres primære mediedosis via traditionelle medier som tv. De resterende 35 procent har valgt computer, mobil og tablet som det primære medie (Berman 2011: 32). På baggrund af disse data blev der udarbejdet segmenterne massive passives, the gadgetiers og kool kids (se bilag 8). Kriterierne for udarbejdelsen var forbrugernes adfærd på valg af medier og teknologier, mængden af forbruget og i hvor høj grad, der var interaktion (Bermans 2011: 31). Vi vil benytte disse segmenter i vores videre analyse Segmenteringsprocessen I dette afsnit vil vi foretage en analyse af, hvilke potentielle segmenter der er på markedet. Vores formål er at identificere, hvem der kan være en mulig forbruger af Giv Det Væk. Med forbruger mener vi en person, der ønsker at oprette en annonce for at bortgive sine ejendele, eller en person der ønsker at søge gratis ting. Vi vil derfor ikke analysere, hvilke segmenter der vil benytte Giv Det Væk blot for at surfe. Men da Giv Det Væk henvender sig både til dem, som ønsker at bortgive deres ejendele, samt dem som ønsker søge gratis ting, vil vi senere i segmenteringsprocessen ikke benytte ordet forbruger, da det ikke kan hjælpe os med at skelne imellem, hvem der bortgiver ejendele, og hvem der søger gratis ting. For overskuelighedens skyld vil vi under personabeskrivelserne benytte ordene køber og sælger på trods af, at der ikke er en byttehandel involveret i form af penge eller andre goder. Tilgangsmåden for segmentering foregår ved, at vi starter bredt, hvor vi fastslår, hvem der kan være en potentiel forbruger. Vi vil derefter indsnævre os med henblik på at finde et eksempel på en persona (Harder 2010: 11) og dermed en primær målgruppe for både sælgeren, der bortgiver sine ejendele, og køberen der søger gratis ting. Vi har i første omgang valgt at segmentere markedet på baggrund af forbrugernes mediebrug og dermed benytte Bermans tre segmenter. Det gør vi, fordi de oftest anvendte demografiske variabler, som alder og køn, kan skabe unødig begrænsning i forhold til udvælgelsesprocessen i starten. Med andre ord kan både kvinder og mænd, gamle som unge Side 16 af 58

17 være kvalificerede til at blive udvalgt til en primær målgruppe. Derfor er det mere interessant at undersøge, hvordan forbrugernes præferencer og kendskabsgrad er i forhold til medier, da det kan give os en pegefinger om, hvor villige de er til at engagere sig i Giv Det Væk. Vi vil også tilføje demografiske, psykologiske og adfærds variabler for at nuancere målgruppen (se bilag 9 og 10). I første lag af segmenteringsprocessen har vi valgt at inddrage alle potentielle forbrugere af Giv Det Væk. I dette tilfælde er det alle personer i Danmark med internetnetadgang via en computer, smartphone eller tablet. Det andet kriterium for at blive betragtet som en potentiel forbruger er, at forbrugerne skal besidde basale færdigheder i internet- og computerbrug for at være i stand til at betjene sig af Giv Det Væk. Derfor strækker målgruppen sig fra, at man lærer at læse og skrive, til at man ikke mere kan betjene sig af en computer, smartphone eller tablet. I det næste lag vil vi tilføje en psykologisk variabel til den potentielle målgruppe. Ifølge Kongsholm er forbrugerne blevet mere bevidste i forhold til moral, som især kommer til udtryk gennem ansvarlighed indenfor økologi, social og etisk bevidsthed overfor sine medmennesker (Kongsholm 2007: 67-70). Vi ønsker derfor at ramme en målgruppe der besidder disse egenskaber, da denne målgruppe også vil have interesse i konceptet om at forære sine ejendele væk eller genbruge. Med andre ord er det de to trends, vi har identificeret i afsnittet om syn på forbrugeradfærd og trends Nu kan vi segmentere yderligere via segmenterne massive passives, the gadgetiers og kool kids Massive passives, the gadgetiers og kool kids. Massive passives er de forbrugere, som ikke er med på medie- og teknologifronten. De foretrækker at se tv på en tv-skærm, og de har ikke et ønske om at tilpasse deres medieoplevelse ved for eksempel at benytte sig af en skræddersyet web-tv løsning. Dette segment er det største af de tre (se bilag 8), hvilket gør dem til det segment, som virksomheders marketingsafdelinger ofte satser på. De er derfor det sikre valg på grund af deres størrelse (Bermans 2011: 2, 33-34). Massive passives ønsker både produkter og priser designet som en færdig pakkeløsning. Vi vælger ikke at henvende os til dette segment, da det er afgørende for Giv Det Væk, at målgruppen har et nysgerrigt forhold til nye medier og teknologier i tilfældet af, at Giv Det Væk vælger at satse på mobil- og tabletapplikationer, anvendelse af QR-koder, community-skabelse via sociale medier og andre nye medie- og Side 17 af 58

18 teknologitendenser. Vi ser derfor et større potentiale i en mindre, men engageret målgruppe end stor og passiv. Gadgetiers er det mindste segment, og her har vi at gøre med personer, som er first movere på medie- og teknologifronten. De benytter sig af flere multimedier og gerne på samme tid. De kan for eksempel være de første til at kaste sig ud i nye medier som Spotify, Vimeo og Sound Cloud. Ligeledes med teknologi hvor de vil udskifte deres iphone 5, i det øjeblik de finder ud af, at en bedre smartphone er på markedet. De er også villige til at betale for reklamefri tjeneste som for eksempel et Spotify Premium abonnement. Vi vil ikke henvende os til dette segment, da de ikke udgør en stor andel, som det ses på bilag 8. Vi har valgt at henvende os til segmentet kool kids, som er det næststørste af de tre segmenter. Kool kids er karakteriseret ved deres forhold til nye medier og teknologier. De er komfortable med at designe deres egen oplevelse ved for eksempel at benytte udvalgte RSS 4 nyhedsfeeds og være aktive i et community på et social medie på tværs af mobil, tablet og computer (Bermans 2011: 34-35). Vi har nu tilføjet endnu et kriterium til segmenteringsprocessen. Udover at målgruppen skal kunne have internetadgang og basale færdigheder i betjening af en computer, skal de også besidde personlige egenskaber, som Kongsholm har beskrevet. De skal også være komfortable med nye medier og teknologier og dermed kool kids. Begrundelsen for valget af kool kids vil også gå op i en højere enhed, når vi senere i afsnittet om marketing 5.2 analyserer os frem til, hvordan Giv Det Væk skal skabe forretning på denne målgruppe. I det næste afsnit vil vi nuancere den hidtidige målgruppe med Kongsholms teorier om de 17 livsfaser (Kongsholm 2007: 71). Vi vil ikke skelne imellem mand, kvinde, tidligere/nuværende bruger/besøgende af DBA eller aldrig har brugt DBA Mette - primær målgruppe, sælger Giv Det Væk vil ikke være i stand til at skabe et solidt brand equity, hvis der ikke er sælgere, der er villige til ikke bare at engagere sig i brandet, men også benytte sig af hjemmesiden ved at bortgive ejendele. Sælgeren skal være en person, der befinder sig i etableringsfasen (Kongsholm 2007: 74). For bedst at kunne skabe identifikation med den valgte målgruppe, vil vi udføre en kort personabeskrivelse (se bilag 10). 4 RSS står for Really Simple Syndication, hvilke giver mulighed for direkte stream af indhold. Side 18 af 58

19 Navnet på personaen er Mette, 28 år. Mette kommer fra Aarhus, er uddannet sygeplejeske og er lige flyttet sammen med sin kæreste i en 72 kvadratmeters lejlighed i Aarhus midtby. Hun er en kool kid, hvilket betyder, at hun er komfortabel med nye medier og teknologier. Mette og kæresten deler en tablet, som hun benytter på de tidspunkter, hvor hun trænger til at slappe af. Men tabletten bliver også taget frem, når hendes favoritudsendelser som Luksusfælden afbrydes af reklamer. Mette ejer en Samsung Galaxi S, da hun, i modsætning til sine venner, ikke mener, at Apples iphone giver hende nok fleksibilitet. Hun bruger sin telefon til at følge sine venner og favorit brands på Facebook, høre musik på Spotify (gratis version) og organisere sit liv. Efter hun flyttede sammen med sin kæreste, kom deres forhold endnu mere i fokus, hvorimod der tidligere var fokus på uddannelsen. Det handler ikke mere om mig, men om os, og med nye tankesæt følger der nye livsmønstre (Kongsholm 2007: 208). Mette synes, at nogle af hendes og kærestens ejendele ikke matcher hendes ideal om det nye, perfekte liv. Derudover er hun typen, der tænker på andre og går op i at tage et socialt ansvar. Derfor vil Giv Det Væk være løsningen på Mettes behov for at bortgive sine ejendele samt at være med til at tage et socialt ansvar Nils, primær målgruppe, køber Den anden primære målgruppe er personer, som søger gratis ting. Med Kongsholms livsfaser kan disse bedst beskrives som personer mellem år i identitetsfasen. Personaen er Nils, 22 år (se bilag 9) og er i gang med en professionsbachelor i markedsføring. Han deler lejlighed sammen med to andre studerende på Amager i København. Nils foretrækker at bruge størstedelen af sine penge på tøj, sko, alkohol, café- og restaurantbesøg (Kongsholm 2007: 201). For ham er det ikke en prioritet at have designmøbler og dyre materielle goder. Alligevel har han netop købt en iphone 5, da han mener at eje en god smartphone har en høj prioritet. Nils er på vej til at blive voksen og begynder at tage ansvar for aspekter i livet, han ikke var opmærksom på før. Han sorterer for eksempel affald og har sin skoletaske med, når han handler ind, da han ikke vil købe en plastik pose. Da vi nu har identificeret de to primære målgrupper, vil vi fortsætte med en analyse af den konkurrencesituation Giv Det Væk befinder sig i. Konkurrencesituationen er også en forlængelse af den omverdensmodel, vi tidligere har beskrevet i afsnit 2.1. Side 19 af 58

20 2.3 Konkurrencesituation (Thomas) Strategiske overvejelser Konkurrenterne på markedet er en væsentlig stakeholder, da opbygning af et stærkt brand forudsætter forståelsen af, hvem ens konkurrenter er (Kotler et al. 2009: 303). Formålet med dette afsnit er derfor at identificere Giv Det Væks konkurrenter. Vores tilgangsmåde bygger på, at vi ikke definerer konkurrencen på en snæver måde. Ifølge Keller er det en fejl, når virksomheder udelukkende definerer konkurrencen på produkttype niveau, da det resulterer i, at man overser en del svagheder og muligheder i markedet (Keller et al. 2012: 111; Kotler et al. 2009: ; Hollensen 2003: 171). Vi vil identificere konkurrenterne i fire niveauer placeret i en skydeskive. Jo længere man bevæger sig fra midten af skydeskiven, jo bredere bliver definitionen på, hvad en konkurrent er. Inspirationen til denne tankegang er hentet fra Keller og Hollensen, hvor de hævder, at det er bedst at betragte konkurrencen i stigende niveauer (Keller et al. 2012: ; Hollensen 2003: 172) Identificering af Giv Det Væks konkurrenter For at leve op til vores strategiske valg om et bredt syn på, hvad konkurrence er, må definitionen på ordet fastsættes. Vores definition på en konkurrent kan både fungere som et paraplyord for de traditionelle konkurrenter som virksomheder eller organisationer, men også for personer, trends og tankesæt. I skydeskivens midterste del befinder vi os på et niveau, hvor konkurrenterne tilbyder det samme produkt til den samme målgruppe. Det kan være det faktum, at sælgeren kan vælge at bortgive sine ejendele til bekendte, hvilket resulterer i at han/hun ikke kommer i en situation, hvor andre alternativer benyttes. Det samme gælder, hvis køberen først og fremmest søger hos bekendte. Derfor betragtes denne metode som en konkurrent, da det er en forudsætning, at en privathandel ikke opstår, hvis køberen eller sælgeren skal søge et alternativ som Giv Det Væk. En anden konkurrent er alle virksomheder og grupper, der har gjort det til et erhverv og dermed muligt for andre at bortgive deres ejendele eller at få ting gratis. Et eksempel på dette er Facebook-gruppen Gives Bort (se bilag 17) eller hjemmesiderne (se bilag 16), og Alle har til formål at fungere som et medie/kanal for Mette og Nils. På dette niveau i skydeskiven er der derfor kun tale om en gratis handel set fra køberens side. Side 20 af 58

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser lokationsbaserede oplevelser overblik Introduktion: En ny opfattelse af steder Mapping Mobile Annotation Social Networks and Games Case eksempel: Urban Art Explorer introduktion: En ny opfattelse af steder

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Ledelsens Dag, 28.10.2008

Ledelsens Dag, 28.10.2008 Ledelsens Dag, 28.10.2008 Talent er Hvad venter os? Hvordan fanges talenterne? Ledelse og udvikling af talenter Quick (and not so quick) wins. Debat og det der mangler Google: 148.000.000 hits på talent

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST!

SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST! SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST! Agenda 9.00-09.15 Præsentation af Mynewsdesk 09.15-10.00 Hvad vil journalister have? Hvordan og hvorfor skal I skrive godt? Dette skal I undgå! ca. 10.15 Workshop Opsummering

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere