MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB"

Transkript

1 SPRØJTEN Nr. 2 April årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB BREAKING NEWS: Se side 25 Nostalgi: Lemvig Sejlklub og Lemvig Roklub i oktober Foto: KKW

2 2

3 SPRØJTEN Klubblad for Lemvig Sejlklub INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6 Klubhusdag og standerhejsning... 7 Sankt Hans Aften... 7 Orientering for medlemmer... 9 Aftenkapsejlads Forplejning Program 2014 Kølbådssejladser PAN PAN fra kassereren Tursejlads Ansvarsforhold vedr. kran m.v Med Josti til Norge BREAKING NEWS: Aftale om Thyborøn Havn Nyt fra surfafdelingen Nyt fra Juniorafdelingen SPRØJTEN ønsker alle medlemmer en god sejlsæson. Foto: Martin Skovgaard 2009 Kongeskibet kommer til Thyborøn mandag den 1. september. Vær med til at danne flotille-sejlads ved Thyborøn, så det kommer til at se rigtig flot ud. 3

4 KOLOFON Lemvig Sejlklub Postgiro: Villemoesparken 4 Beliggenhed: Vinkelhagevej 10B Telefon: Lemvig Bådhal: Strandvejen 23 Bank: Kontakt: BESTYRELSE Bo Ravn Formand Kai Werner Hansen Kasserer Kristian Kristensen Sekretær Niels Bækdal Sejl.udv Kurt Jeppesen Surfudv Anders Meyer Jun.udv Niels Kjærgaard Arr.udv UDVALG: FORRETNINGSUDVALG Formand, kasserer, sekretær SEJLADSUDVALG Niels Bækdal (fmd) Kristen Valeur Jepsen Peder Kallerup Knud Kristian Wrist Motorbådsudvalg: Ingen pt. ARRANGEMENTSUDVALG Niels Kjærgaard (formand) Renata Kjærgaard Kirsten og P.E. Larsen Lone Zehngraff Niels Bækdal KLUBHUSUDVALG Bent Thorhauge (formand) Bo Ravn Irene Wrist DEADLINE: 20. september 2014 REDAKTION: Irene Wrist ANNONCER Private: Øvrige: Gratis excl. moms: Bagside kr /1-side kr For 1 år 1/2-side kr. 750 =3 numre 1/4-side kr /8-side kr. 300 Endvidere kommer man på Sejlklubbens SPONSORside MARINAUDVALG Plads: Knud Kristan Wrist Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på hjemmesiden under Lemvig Marina / Gæstesejler / Vagthavende gæstelejeopkræver HALUDVALG Niels Bækdal (formand) Gerhard Jûrgensen Knud Kristian Wrist Poul Erik Larsen Kristian Kristensen Carsten Pedersen SURFUDVALG Kurt Jeppesen (formand) JUNIORUDVALG Anders Meyer (fmd) SEJLERSKOLE Bjarne Stougaard KLUBMÅLER Knud Kristian Wrist SPRØJTEN: medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 x årligt. Oplag 300 stk. 4

5 Formanden har ordet April måned varsler forår, og dermed sæsonstart for sejlerne. Vinteren har i år været mild rent temperaturmæssigt, og kun besøget af Bodil i december gav varsel om, at naturen er lunefuld og bestemmende. Der har været fin vinteraktivitet i klubhuset. Klubarrangementerne har været velbesøgte og givende. 60+ gruppen har arbejdet flittigt med lydisolering, og øvrige forbedringer af vores klubhus. På klubhusdagen lørdag den 26. april vil der være opgaver både ude og inde, så området ved Lemvig Sejlklub efter klubhusdagen står klar til sæsonen. Jeg vil gerne opfordre at så mange medlemmer som muligt kommer for at deltage i fællesskabet på dagen, som samtidig markerer, at sejlersæsonen er i gang for alvor, når klubstanderen går til tops. Bådene er ved at blive klargjort til sæsonen, og flere er allerede søsat. Besætningerne har været klar til den nye sæson i et stykke tid, så muligheden for at nyde sejlerlivet det kommende halvår står foran os. Benyt denne sæson, nye som gamle medlemmer til at deltage i klubbens fællesarrangementer, det være sig kapsejlads, fællesture, og øvrige arrangementer i løbet af sæsonen. Jeg har det ønske, at denne sæson vil være kendetegnende ved, at flere nye medlemmer får øje på glæden ved sejlads. Sejlerskolen for voksne er klar Surfafdelingen er klar Optimistafdelingen er klar ALLE til at tage imod såvel nye som gamle medlemmer Vi bor på en egn hvor muligheden for sejlads ligger lige uden for døren, og der må være flere der fortjener at får del i sloganet At sejle er at leve. Følelsen af frihed er den samme, hvad enten turen går til Gjeller Krog eller den svenske skærgaard. GOD SÆSON 2014 Bo Ravn 5

6 Traktorførere: Bo Ravn Jens Peder Østergaard Kristen Valeur Jepsen Niels Bækdal Poul Erik Larsen Gerhard Jürgensen Thorkild Sønderskov Kranførere: Bent Sørensen Bent Thorhauge Finn Ruby Gerhard Jürgensen Jens Peder Østergaard Karsten Eriksen Knud Kristian Wrist Kristen V. Jepsen Michael Riis Niels Lehmann Jensen Ole Mose Jeppesen Standerhejsning 2013 Foto: Lone Zehngraff 6

7 Klubhusdag og standerhejsning lørdag den 27. april 2013 Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe og en lille én. Derefter fordeles opgaverne og vi inddeles i arbejdshold. Kl. 13 vil klubben, som sædvanlig være vært med et overdådigt sildebord for det arbejdende folk. Kl. 15 synger vi standeren til vejrs og en forhåbentlig dejlig sejlsæson er officielt skudt i gang. Vel mødt! Sankt Hans Aften Traditionen tro fejrer vi Sct. Hans Aften mandag den 23. juni kl. 19 Aksel og Carsten har tændt grillen og har en menu klar.. En flok flittige sejlerpiger har snittet og hakket en skøn salat og det hele serveres med flûtes og kartoffelsalat. Kl. ca : Bålet tændes når formanden har holdt båltalen. Vi har tradition for at have et kæmpe bål. Det siges, at vi har det største bål og den flotteste heks i byen! OBS. OBS: Kongeskibet kommer på besøg. Kongeskibet kommer til Thyborøn i anledning af 100 års jubilæet, men først i forbindelse med regentparrets sommertogt den 1. september 2014 I den anledning opfordres alle, der har mulighed for det, til at sejle ud og tage i mod kongeskibet, så vi også på den måde gør os synlige. 7

8 Nyt Syn Torvet Lemvig tlf

9 ORIENTERING FOR MEDLEMMER Lemvig Sejlklub er stiftet den 15. juni 1922 Medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund og er tilsluttet Limfjordskredsen KONTINGENT Junior (0-18 år): kr. 460,- Senior (18-65 år): kr. 650,- pr. 1/4-14 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 360,- Henvendelse om medlemsskab til sekretæren KLUB- Depositum for nøgler kr. 60 EFFEKTER (K), klubhus, baderum, (B) bådhal, klubhus, baderum, (E) surfskur, klubhus, baderum, (J) optimistskur, baderum. Klubstander til bagbord saling kr. 60, Klubemblem, emalje til knaphul, kr. 25. Klubemblem, stof kr. 10, Henvendelse om lån af nøgler og køb af effekter til sekretæren SPRØJTEN Medlemsblad, udkommer 3 gange årligt: januar, april og oktober KLUBBÅDE Klubben råder over følgende fartøjer og materiel: 1 IF-kølbåd, 17 optimistjoller, 4 surfbrædder + trailer, 1 europajolle,1 laserjolle, 1 Limbo-jolle m/påhængsmotor 1 Rudkøbing-jolle m/påhængsmotor, kølbåd. KLUBHUSET Kan lejes 8. nov apr. af medlemmer til egne, private fester. Henvendelse til kassereren Pr. døgn incl. service, excl. rengøring (kr. 300) kr ,- MARINAEN Lemvig Marina ejes af Lemvig Kommune og administreres af Sejlklubben Er med i Havneplads fås ved henvendelse til marinaudvalgets pladsfordeler Frihavns- Afmelding af plads skal ske inden 1. marts til marinaudvalgets pladsfordeler ordningen Pæleleje pr. sæson 1/4-15/ incl. moms: 2,5 m: kr ,25 3,0 m: kr ,50 3,5 m: kr ,75 4,0 m: kr ,00 4,5 m: kr ,25 Gæsteleje i 2014: 105 kr./døgn heraf 50 kr./døgn i miljøafgift (strøm, og bad). BÅDKRAN Medlemmer: (ikke passive) kr. 550,- pr. år. 1/1 31/12 For medlemmer, der har betalt indskud kr. 3000,- i 2005, nedskrives dette med kr. 300,- pr. år, samtidig med, at der betales kr. 150,- pr. år Enkeltløft: kr. 400,- (også for ikke-medlemmer) - Kun for lystbåde - ikke erhverv! MASTEKRAN max. 150 kg Kun for medlemmer SLÆBESTED kan gratis benyttes af alle BÅDHAL Der ydes én gang for alle et lån til sejlklubben på 1100 kr. x max.(lgd.x bredde) Herudover betales en årlig leje på 50 kr. pr. m 2 Kun for medlemmer VINTEROP- Der betales en årlig leje på 37,50 kr. pr. m 2 Kun for medlemmer BEVARING Der betales en årlig leje på 70 kr. pr. m 2 Ikke-medlemmer MAST / VOGN For både der ikke står i hal eller udenfor, 250 kr. pr. år. Henvendelse om plads til haludvalgets formand. SURFSKUR/ Pris pr. bræt pr. sæson kr. 50,- SURFSTATIV Henvendelse til surfudvalgets formand Kun for medlemmer KAJAK-SKUR Pris pr. kajak pr. sæson kr. 150,- Kun for medlemmer JOLLESTATIV Joller kan gratis anbringes på jollestativet.. Sæt navn/medlemsnummer på. Kun for medlemmer. Henvendelse til juniorudvalgets formand HAVEAFFALD Brændbart haveaffald må fra den henkastes på anvist plads MAIL til klubben 9

10 10

11 AFTENKAPSEJLADS 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 i klubhuset gennemgik sejladsudvalget oplægget til sæson Programmet ses på side 13. Af nye tiltag kan nævnes, at der er indført en ny bøje 8 placeret ved Holmsøre. Til gengæld vil bøje 4 ikke blive benyttet længere. Endvidere er flere af de andre udlagte bøjer flyttet lidt. Herved opnås en ekstra baneorientering ligesom der er nogenlunde lige mange grader mellem de enkelte baneorienteringer. Dette er vigtigt, da vi vil prøve at lave op-ned-baner i stedet for trekantbaner. Op-nedbanerne vil blive krydret med de sædvanlige distancebaner. Det betyder også, at der kommer et nyt banehæfte inden sejladserne starter. Du kan altid finde Programmet, Sejladsbestemmelserne og Banehæftet på hjemmesiden, så du selv kan skrive det ud til at have med i båden. Kristian Lund har i vinterens løb fået udarbejdet et måltagningsprogram, der skulle gøre det nemmere for tidtageren. Bl.a. kan programmet få hornet til at trutte, når man klikker båden i mål. Det bliver spændende at afprøve. M.h.t. forplejningen, så er det i år lagt over til de enkelte både at sørge for de forskellige aftener. Listen er angivet herunder, og det betyder, at den aften, hvor din båd er anført, har du ansvaret for, at der bliver stegt/kogt pølser i klubhuset. Der findes en vejledning i kabyssen, som vi også vil sætte på hjemmesiden. FORPLEJNING Ansvaret for forplejningen de enkelte aftener ligger hos: Dato Bådnavn 29. april 2014: Grace 6. maj 2014: Marie 13. maj 2014: Sisse 20. maj 2014: Splinten 27. maj 2014: Auriga 3. juni 2014: Emilia 10. juni 2014: Bogaboo 17. juni 2014: Blåb Dato Bådnavn 24. juni 2014: Opus Pocus 1. juli 2014: Mamalou 5. august 2014: Scirocco 12. august 2014: Nicoline 19. august 2014: Havfruen 26. august 2014: Cartan 2. september 2014: DiXi 8. september 2014: Marie 11

12 12

13 13

14 14

15 PAN-PAN, Overført KONTINGENT BÅDPLADS PAN-PAN, BJARNE STOUGAARD PAN-PAN , ,25 900,00 Efter endt læretid hos Jens Peder Østergaard, var jeg spændt på at modtage indbetalinger til klubkassen pr. 25. marts I efteråret blev det besluttet at nedlægge vor mangeårige Girokonto, som plejer at blive brugt til medlemsopkrævning. Det kvartalsvise Servicegebyr for at have en Girokonto (=konto hos Danske Bank) steg i efteråret fra kr. 75,- til kr. 150, -. D.v.s. kr. 600,- årligt bare for at have kontoen. Og det er der jo ingen mening i, når den i praksis blot er en opsamlingskonto. Så i år, har vi for første gang prøvet at udsende opkrævninger med anmodning om direkte indbetaling til vor konto i Vestjysk Bank. I opkrævningen blev nævnt, at man venligst skulle oplyse medlemsnr. Det fremmer sagsbehandlingen, når der skal bogføres ca. 270 indbetalinger pr. håndkraft, da hvert medlem har en konto (medlemsnr.) i vort bogholderi. Det lykkedes overvejende. Hvad mange ikke véd er, at kun de første 20 tegn af meddelelse til modtager kommer med som posteringstekst når jeg udskriver et kontoudtog fra banken. Her er nogle eksempler, hvor det ikke er lige til, at bogføre indbetalingen på rette medlem: I mange tilfælde, kan jeg finde medlemsnummeret ved at åbne posteringen i Netbanken. I de tilfælde hvor medlemsnummer ikke er nævnt, kan jeg så lave en navnesøgning i klubbens bogføringsprogram og finde medlemsnummeret og bogføre indbetalingen på rette medlem. Men i nogle tilfælde (gælder ikke nogen af ovennævnte), kan jeg hverken finde navn eller medlemsnummer i indbetalingen, og så går det hen og bliver lidt af et detektivarbejde. Her er et eksempel på en let læselig indbetaling: Nu er Bjarne (nr. 406) så heldig, at han lige nøjagtigt opfylder kvoten for at udfylde 20 karakterer i meddelelsen til modtager. Men jeg håber, at medlemmerne ved fremtidige indbetalinger blot angiver medlemsnr. + navn i besked til modtager. I skrivende stund (1 uge efter forfaldsdagen for kontingentindbetalinger), er der 46 restanter, heraf 21 med pæleplads. Og jeg skulle jo nødigt rykke de forkerte 15 (Fortsættes på side 16)

16 (Fortsat fra side 15) medlemmer! Så medlemsnummeret er vigtigt ved indbetaling af kontingenter. Papirgangen i sådan en opkrævningsproces er i øvrigt, at Sekretær Kristian løbende ajourfører medlemskartoket med indmeldelser, adresseændringer og meget mere. Knud Kristian ajourfører alle pælepladser, vinterpladser og pladsfordelingen i hallerne og leverer til Kristian, der derefter putter tallene ind i medlemskartoteket, udskriver de ca. 270 opkrævninger, pakker dem i kuverter og sender dem af sted med post/omdeler kuverterne. Derefter sørger kassereren for at pengene kommer i kassen, så der er noget at betale regninger med. Desværre ser vi hvert forår, at der er mange der glemmer at orientere Sejlklubben om ændring af adresse kommer i tanke om, at båden ikke skal i vandet i år eller noget helt andet der skal ændres når regningen modtages. Hver gang vi sender nyheder rundt pr. mail, er der ugyldige adresser, fordi der er medlemmer, der har glemt at orientere sekretæren om at de har skiftet mailadresse. Dette er ikke en klagesang fra administrationsafdelingen. Vi kan faktisk godt lide, at holde styr på klubbens papirarbejde. Vi appellerer blot til, at man har Sejlklubben i baghovedet, når der sker ændringer hos medlemmerne. Kai Werner 16

17 Tursejlads 2014 AKTIVITETSKALENDER Klubhusdag og standerhejsning 26/4 Aften kapsejlads starter 29/4 Fællestur til Thyborøn 31/5 Sankt Hans aften 23/6 Fællestur til Agger 20/8 Flotillesejlads i Thyborøn 1/9 Deadline SPRØJTEN 20/9 Den 31. maj 1. juni 2014 I anledning af Thyborøn Havns 100 års jubilæum lægger vi forårets fællestur til Thyborøn. Det er aftalt med Turistforeningen, at vi ligger gratis fra lørdag til søndag. Der forventes rigtig mange aktiviteter i byen denne dag, og forhåbentlig er der også andre sejlklubber, der udnytter denne specielle anledning til at besøge Thyborøn. Den august 2014 Tradition -- Tradition Efterårsturen går selvfølgelig til Agger. Vi mødes fredag eftermiddag/aften til en improviseret forfest. Man er selvfølgelig også velkommen til først at komme om lørdagen. Nostalgi: Agger for 20 år siden! Lørdag aften er der fællesspisning af medbragt mad i Fra højre: Tine II, Dite, Svott juni /KKW 17

18 Thyborøn Autohandel - din lokale fagmand - også forhandler af både v/johnny Grydholt Havnegade Thyborøn Tlf NYDAM 550I kr

19 VIGTIGT!!!! ANSVARSFORHOLD vedr. kran og traktor. ALT ARBEJDE MED KRANEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR. Kranførere, er frivillige medlemmer af Lemvig Sejlklub, der har tilbudt at ofre fritid på at hjælpe andre medlemmer af Lemvig Sejlklub, med søsætning / ilandtagning af medlemmernes både. Al brug af Lemvig Sejlklubs bådkran sker på bådejerens ansvar. Kranførerne har ikke gennemgået nogen særlig uddannelse i den forbindelse, men stiller sig udelukkende til rådighed i medlemmernes interesse. Sker der skade på både under søsætning / ilandtagning, må dette henvises til bådejerens kaskoforsikring. Der er lavet aftale med et kranservice firma om et årligt eftersyn, så både kran og stropper er i forsvarlig stand ved sæsonens start. KØRSEL MED TRAKTOR PÅ TERMINALOMRÅDE MELLEM MARINA OG HALLER. Alle bådejere som er medlem af klubben og har vinterplads i eller udenfor hallerne, har ret til at anvende traktoren til at transportere båd og bådvogn frem og tilbage, hvis de har et gyldigt førerbevis til personbil. Iblandt brugerne har nogle frivillige meldt sig som traktorfører, til hvem man kan henvende sig, hvis der ønskes ekstra hjælp. Uanset om det er en frivillig traktorfører, som foretager transporten, er den enkelte bådejer fuld ansvarlig for arbejdets udførelse, og for skader som måtte forvoldes. Inden transporten startes, skal bådejeren påse at bådvogn er i forsvarlig stand. Det påhviler den enkelte bådejer, at overlade ind- og udkørsel, samt bugsering i bådhallerne, til traktorførere udpeget af haludvalgets bestyrelse i.h.t. de til enhver tid gældende bestemmelser for brug af bådhallerne. Da dette også foregår under bådejerens ansvar, har denne både pligt og ret til at deltage i disse manøvrer. Haludvalget udpeger et medlem som sørger for vedligeholdelse af traktoren. Bestyrelsen Lemvig Sejlklub. 19

20 Frigga Foto: Isabel Skovgaard 20

21 Med Josti til Norge Jeg har en bror og svigerinde, som bor i Haugesund i Norge. Jeg har somme tider - lidt i spøg - sagt, at vi kommer sejlende og besøger dem, så da Imke manglede et par mand til at sejle "Josti" til Haugesund, meldte jeg mig. Imke er gymnasielærer i Lemvig, og hendes mand er læge i Haugesund. Jeg fik en aftale med Henning Møller, som gerne ville tage turen med. Vi prøvede båden af i et par uger - var en tur på havet og blev glade for at sejle med "Josti". Torsdag den 11. juli 2013 fik vi formiddagskaffe ombord sammen med Jonna og Dania og sejlede fra Lemvig ved 11 tiden. Vi havde bestemt at sejle igennem den første nat. Vinden var lidt for meget imod, så vi lod motoren gå for at holde en ordentlig højde. Der var nogle gode kort ombord, og vi havde plottet nogle havne på Norges vestkyst. Vi ville gå ind i Rekefjord og havde sat kursen efter den, men næste morgen var vi faktisk ud for Lindesnes. Strøm og vind havde sat os mindst 10 grader. Vinden lagde sig noget, så vi sejlede op langs vestkysten. Klokken 2 om eftermiddagen gik vi ind i Rekefjord. Yderst i fjorden er der et stort stenbrud, hvorfra Niels Lehmann i sin tid har importeret mange sten og skærver. Inderst i fjorden er der en helt ny gæstebro og klubhus. Henning havde tabt noget af appetitten på vej hertil, men den vendte tilbage, da vi fik fortøjet. Henning tanker diesel på Josti i Rekefjord Vi fik en god frokost og en lille lur. Resten af eftermiddagen cyklede vi rundt i den dejlige norske natur på et par lånecykler, der stod ved sejlklubben. Vi stod tidligt op lørdag morgen og sejlede af sted rundt om Jærens Rev. Vejret var stadigvæk imod os, så vi krydsede nordpå med motoren til hjælp. Det var en tocylindret Yanmar motor, som fik lov at gå på hele turen. Vi begyndte at få vand på dækket. Jeg var nede og se på kortet, og pludselig så jeg, at opvaskebaljen under komfuret begyndte at flyde, og vandet stod helt op til 21 (Fortsættes på side 23)

22 22

23 (Fortsat fra side 21) dørken. Heldigvis var der en elektrisk lænsepumpe, og da vi startede den, forsvandt vandet hurtigt, og der kom ikke mere ind. Vi fandt ikke ud af, hvor vandet trængte ind, men jeg tror, dækket var utæt. Henning havde forkahytten, og alt var vådt her. Selv hans tøj, der var pakket i en plastsæk, var vådt. Henning mente, det havde været en fordel, om der havde været hul i bunden af sækken, så vandet kunne løbe ud igen. Henning syntes, det knagede meget nede i båden, og vi opdagede, at ruffet løftede sig 4-5 cm hver gang, vi gik gennem en bølge. Undervanterne var fastgjort i ruffet over vinduerne uden nogen forbindelse længere ned. Vi blev enige om at tage storsejlet ned og sejle videre for fok og motor. Da vi skulle vende, ville jeg trække fokken godt ind, men sad så med spilkoppen i hænderne. "Det var aldrig sket på en Junker, ville Ejvind have sagt", røg det ud af mig. Det morede vi os lidt over og hev skødet hjem på fortøjningsklampen. Vi sejlede ind til Tananger kl. 11 om aftenen efter en oplevelsesrig dag. Nu var det værste overstået. Næste dag skulle vi sejle indenskærs det sidste stykke til Haugesund. Vi skulle aflevere "Josti" ved en lille ø - Røvær - et par sømil udenfor Haugesund, hvor Imke og hendes mand har bygget et nyt hus. Vi sejlede ind i den lille havn søndag eftermiddag og blev modtaget af Imkes mand. Vi blev inviteret hjem til kaffe og aftensmad, og de insisterede på, at vi overnattede i deres gæsteværelse, skønt vi mente, at vi godt kunne overnatte på båden. Sådan gik det til, at Henning og jeg sov i dobbeltseng. Aftalen var, at vi skulle køre hjem til Danmark i Imkes bil. Vi troede, den stod på kajen, men på Røvær er der ingen biler, så vi skulle med færge til Haugesund. Her stod bilen, og vi fik pakket vores habengut. Vi tog afsked med Imke, og så var det tid til familiebesøg hos Mani og Hans påfriggsvej. (Fortsættes på side 25) 23 Indsejlingen til Røvær

24 24

25 (Fortsat fra side 23) Næste morgen kørte vi mod Kristianssand, og kl. 11 om aftenen var vi igen i Lemvig. En dejlig tur var slut. Henning og Jens Peder På vej hjem Havnen på Røvær BREAKING NEWS: Aftale om brug af Thyborøn Nordhavn Lemvig Sejlklub og Turistforeningen har lavet en aftale om brug af Thyborøn Nordhavn (bassinet ved den røde hal) for sæson Medlemmer af Lemvig Sejlklub kan anløbe Thyborøn Havn og overnatte i op til 3 døgn for 30 kr. pr. døgn i miljøafgift. Ved overnatninger ud over 3 døgn i træk betales almindelig havneafgift. Turen til Thyborøn er en varieret sejltur og aftalen giver det enkelte medlem af LS mulighed for, at benytte havnen til kortere ture eller weekendophold uden alle pengene er brugt til havneafgifter. Brug hellere det, du sparer, ved at besøge forretningslivet i byen, eller nyd blot den smukke natur og det brusende Vesterhav. Husk: Skal aftalen gælde for din båd skal Lemvig Sejlklubs røde L-stander være under bagbord saling på sejlbåde, eller være synlig på motorbåde. God tur til Thyborøn! 25

26 26

27 Nyt fra Surfafdelingen Af Kurt Jeppesen Der holdes klubaftener mandage kl :30. Vi stiller med et instruktørteam som vil hjælpe både nye og gamle surfere. Første mandag i hver måned har vi særlig fokus på nybegyndere. Alle er velkomne i surfafdelingen. Man kan også prøves SUP, Sit-on-top-kaj, havkajak eller havnebad fra vores nye flydebro. (Red. Det er forbudt at bade i marinaen!) Nyt fra Juniorafdelingen Program for optimist sæsonen /4: Sæsonstart 7/5: Åbent hus og sejlads 14/5: Åbent hus og sejlads 21/5: Åbent hus og sejlads 28/5: Sejlads 4/6: Sejlads 11/6: Sejlads 18/6: Sejlads 25/6: Sejlads 2/7: Sommerafslutning 13/8: Start efter sommerferien. Sejlads 20/8: Sejlads 27/8: Sejlads 3/9: Sejlads 10/9: Sejlads 17/9: Sejlads 24/9: Sejlads 1/10: Sæsonafslutning Snart skal standeren op igen. Husk lørdag den 26/4 kl. 15:00 27

28 Returadresse Lemvig Sejlklub Irene Wrist Søndervang Lemvig 28

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG NR.3 april 2012 38.ÅRGANG foto: frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere