IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT"

Transkript

1 IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut.

2 Indhold 1 INDLEDNING Hvorfor informationssikkerhed Denne IT-sikkerhedspolitik og DS Vurdering af sikkerhedsrisici Valg af sikkerheds- og sikringsforanstaltninger Specifikke sikkerhedsretningslinjer Dispensation fra IT-sikkerhedspolitikken Risikohåndtering Beredskabsplan Hvordan er IT-sikkerhedspolitikken udarbejdet Relevant lovgivning Ansvar for vedligeholdelse Gyldighedsområde og omfang Gyldighedsdato og -periode VIRKSOMHEDENS IT-SIKKERHEDSPOLITIK Virksomhedens IT-sikkerhedspolitik ORGANISERING AF IT-SIKKERHED Interne organisatoriske forhold Ledelsens rolle Funktionsadskillelse System- og dataejere Brugeradministration IT Drift Brugernes ansvar Eksterne organisatoriske forhold Kontakt til myndigheder Samarbejde med leverandører, konsulenter med flere IT-sikkerhed i relation til kunder/kundebetjening Fagligt samarbejde med grupper og organisationer Koordinering af IT-sikkerhedstiltag Linjeorganisationen IT-sikkerhedskoordinering IT-sikkerhedsudvalg Virksomhedens IT-aktiver Registrering af informationsaktiver, dataklassifikation mv Registrering af systemaktiver, systemer Registrering af fysiske aktiver, mærkning mv Ejerskab MEDARBEJDERE OG IT-SIKKERHED Før ansættelse Side 2 af 37

3 4.1.1 Clearing af ansøgere Tavsheds- og hemmeligholdelseserklæringer Under ansættelsen Fysiske nøgler, ID-kort, tokens mv Omgang med IT-aktiver Personlige password (kodeord) og andre koder Uddannelse af medarbejdere - i relation til sikkerhed Medarbejdernes opmærksomhed omkring sikkerhed Nøglemedarbejdere - et ledelsesansvar med forpligtelser for Teknologisk Institut kommunikation generelt E-handel med forpligtelser for Teknologisk Institut Anvendelse af Internetbaserede services (sociale netværk mv.) Medarbejdernes brug af offentlig tilgængelige computere Privat anvendelse af Internet forbindelse Privat anvendelse af mail faciliteter Privat download og kopiering af musik, spil, pornografi mv Privat e-handel Brug af kameraer og mobilkameraer på Teknologisk Institut Brug af Tv-overvågning på Teknologisk Institut Brug af lydoptagelser Benyttelse af remoteværktøjer Fjernadgang Inaktivitet Efter ansættelsen Overdragelse af data og ejerskaber ved fratræden Inddragelse af IT-rettigheder ved fratræden Returnering af lånte IT-aktiver ved fratræden Inddragelse af IT-rettigheder, aktiver mv. ved bortvisning SIKKERHED, GÆSTER OG SAMARBEJDSPARTNERE Faste daglige partnere Rengøringspersonale Håndværkere Vareleverandører Faste IT-partnere Systemkonsulenter Maskinteknikere Systemudviklere Periodiske gæster Eksterne generelt Løst ansatte (vikarer, praktikanter og medhjælpere) Side 3 af 37

4 6 FYSISK SIKKERHED, SIKRING OG KONTROL Bygningsmæssige forhold Virksomhedens perimetersikring Virksomhedens bygningssikring Adgang til bygninger Adgang til IT- og andre teknikrum Adgang til og sikring af IT-kontorer Sikring af arbejde fra private hjem Adgang og sikring af møde- og undervisningslokaler Adgang og sikring af fællesområder Adgang og sikring i forbindelse med lejere i bygning Sikkerhedsforhold i forbindelse med ombygning Alarmer, vagt og vægterrundering IT-udstyr og andet teknisk udstyr, forsyningssikkerhed Placering af IT- og teknikrum i bygning Krav til placering af IT-udstyr i teknikrum Strømforsyning og alarmering ved strømproblemer Køling og ventilation - alarmering ved svigt Sikring mod fugt- og vandskader - alarmering Brandsikring og -alarmering Sikring af kabler og krydsfelter Anskaffelse, vedligehold og kassation Anskaffelse, godkendelsesprocedurer Serviceaftaler, reservedelssituation Installation af hardware og software Omflytning eller fjernelse af udstyr Salg af IT-udstyr SIKKERHED UNDER DRIFT / PRODUKTION Operationelle forhold, batchproduktion Driftsplanlægning Driftsdokumentation Driftsafvikling Driftsovervågning og -kontrol Driftsrapportering Forsyning og lagring af forbrugsmaterialer Ændringsstyring - Change Management Særligt for drift hos ekstern serviceleverandør Definition af leverancen, inkl. sikkerhedsaspekter Overvågning og revision af serviceleverandør Kritiske komponenter, klassifikation og registrering Kritiske hardware komponenter Side 4 af 37

5 7.3.2 Kritiske softwarekomponenter Kritiske program- og datakomponenter Kritiske licensnøgler, password mv Kritisk drift, alternative muligheder - beredskab Programanvendelse Anvendt programmel Download og installation af programmel Beskyttelse mod skadevoldende programmer Sikring mod computervira Sikring mod adware og spyware Sikring mod spam - indgående Sikring mod spam - internt Sikring mod spam - udgående BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS DATA Fysisk databeskyttelse Sikring af system- og konfigurationsfiler Sikkerhedskopiering og opbevaring af datakopier Sikkerhedsarkivering jvf. lovgivning Sikkerhedskopiering ved teknologiskift Anvendelse af sikkerhedskopier fra dataarkiv Kontrol af datakopier i sikkerhedsarkiv Sikkerhed omkring brug af databærende medier Lagring af virksomhedsdata Behandling af kasserede databærende medier Databeskyttelse i forbindelse med udveksling af data Forsendelse og transport af databærende medier Elektronisk distribution af forretningsinformation Datasikkerhed i forbindelse med print Datasikkerhed i forbindelse med brug af telefax Udveksling af data med offentlige instanser Sikring ved overførsel af data til udlandet Anvendelse af kryptering SIKRING AF VIRKSOMHEDENS NETVÆRK OG KOMMUNIKATION Operationelle forhold, netværksdrift Netværksdokumentation Netværksovervågning og -kontrol Driftsrapportering, netværksdrift Ændringsstyring, netværk - Change Management Logning af aktiviteter og fejlrapportering Sikring af virksomhedens kommunikationslinjer Sikring af virksomhedens kommunikationslinjer Side 5 af 37

6 9.2.2 Netværkstopologi og konfiguration Internetopkobling og brug af firewall Filtrering af indgående datastrøm gennem firewall Filtrering af udgående datastrøm gennem firewall Dial-in / dial-out Sikring af service- og diagnose porte Anvendelse og sikring af trådløse forbindelser Tilslutning af netværksudstyr Sikring i forbindelse med opkobling fra fjernarbejdspladser Brug af mobiltelefoni til dataoverførsel Sikring ved brug af netværksanalysator Drift af netværk eller web-sites hos ekstern serviceleverandør Definition af leverancen, inkl. sikkerhedsaspekter Overvågning og revision af serviceleverandør ADGANGSSTYRING TIL SYSTEMER OG DATA Administration af brugeradgang og rettigheder Overordnet styring af adgang til IT-systemerne Tildeling af IT-adgange og rettigheder Opbygning af password (kodeord) Tildeling af fælles bruger adgang Tildeling af periodiske rettigheder Ændring af IT-rettigheder ved funktions- eller afdelingsskift Overdragelse af IT-ejerskaber ved funktions- eller afdelingsskift Begrænsning af logon forsøg Password - nulstilling Arbejdsstationer, ubemandede Revision og kontrol af bruger konti Revision og kontrol af brugernes rettigheder Fysisk sikring af uovervåget IT-udstyr Logisk sikring af uovervåget IT-udstyr Logning af brugeraktiviteter Styring af adgang til netværk Identifikation og autentifikation af brugere Identifikation af anvendt netværksudstyr Styring af brugsperioder, automatisk afbrydelse Styring af adgang til operativ- og lignende systemer Fabrikspassword på maskiner og i systemer Brug og kontrol af nødkoder Brug af systemværktøjer Identifikation og autentifikation af brugere Styring af brugsperioder, automatisk afbrydelse Side 6 af 37

7 11 SYSTEM- OG PROGRAMUDVIKLING, VEDLIGEHOLDELSE MV Standard programmel Anskaffelse og evaluering - programmel Licensforhold og -kontrol Test, godkendelse og igangsætning Vedligeholdelse, opgradering Generelt for udvikling af applikationer Definition af udviklingsopgaven, inkl. sikkerhedsaspekter Systemets sikkerhedsmæssige aspekter Definition af systemets indbyggede kontroller Adgangskontrol og brugerstyring i nye applikationer Opbygning og sikring af systemdokumentation Rettigheder og ophavsret til design og kode Versionsstyring og ændringsstyring af programudgaver Brug af produktionsdata i testforløb Test, godkendelse og igangsætning af forretningssystemer Særligt for ekstern programudvikling Kildekode deponering for eksternt udviklede programmer Leverandørens adgang til produktionsdata i testforløb Administration og styring af web-sites Styring og kontrol af virksomhedens domænenavne Ansvar for vedligeholdelse af informationer på web-sites Ansvar for regler og lovgivning for e-handel via web-sites Kunders / borgeres adgang til information via web-sites Sporing (tracking) af kunders adfærd på hjemmesiden STYRING AF SIKKERHEDSHÆNDELSER Advarselssystemer Forhåndsvarsler om sikkerhedstrusler på vej Rapportering Rapportering af sikkerhedshændelser Rapportering af sikkerhedssvagheder og -eksponeringer Mistanke om - og konstaterede sikkerhedsbrud Anvendelse af logfiler til investigering Forsikringer og ansvar Forsikringer Ansvar ved brug af vagtselskaber Kriminelle akter Håndtering af kriminalitet (medarbejdere) Håndtering af kriminalitet (eksterne) Sikring af og indsamling af beviser Anvendelse af logfiler til investigering Side 7 af 37

8 12.5 Kontroller og revision Generel udførelse af kontroller Intern IT-revision VURDERING AF RISICI, SÅRBARHEDER OG KONSEKVENSER Forretningsrisici og konsekvenser Vurdering af forretningsrisici Årsag/Sandsynlighed for fejl Kritiske komponenter Ensartet og enkelt Omstillingsevne Side 8 af 37

9 IT SIKKERHEDSPOLITK Baseret på DS Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. 1 INDLEDNING 1.1 Hvorfor informationssikkerhed IT-sikkerhed udgør en nødvendig del af Teknologisk Instituts beskyttelse af forretningsaktiver og -aktiviteter på linje med den generelle sikkerhed og sikring mod indbrud, brand og lignende. 1.2 Denne IT-sikkerhedspolitik og DS 484 Denne IT-sikkerhedspolitik er udarbejdet med baggrund i den danske standard for informationssikkerhed DS484 (2005), som er en videreførelse af den britiske BS7799. Vi har valgt de dele af standarden, som er relevante for forretning og aktiviteter. Vi har lagt vægten på kriterier som forretningsfølsomhed og personfølsomhed i vore data og på områder som hemmeligholdelse, integritet og tilgang til systemer og data. 1.3 Vurdering af sikkerhedsrisici Vurdering af sikkerhedsrisici sammenholdes med Teknologisk Instituts situation, position i samfundet og produkternes interesse for omverden. Sikkerhedsniveauet lægges på et niveau, der på den ene side sikrer virksomhedens aktiver og aktiviteter tilstrækkeligt mod afbrydelser og datatab, og på den anden side ikke forhindrer eller begrænser medarbejdernes mulighed mere end højst nødvendigt i at udføre deres arbejde og udvise kreativitet. Udgangspunktet er at virksomheden har tillid til medarbejderne, og at kontrol kun udføres, hvor kontrollen tjener. 1.4 Valg af sikkerheds- og sikringsforanstaltninger På baggrund af risiko- og konsekvensvurderinger besluttes hvilke sikkerhedstiltag, der skal implementeres. Valget står mellem forebyggende eller udbedrende aktiviteter. Indtræffer ulykken alligevel, står valget mellem at have en beredskabsplan, eller på forhånd at have accepteret risikoen og konsekvensen. 1.5 Specifikke sikkerhedsretningslinjer De specifikke sikkerhedstiltag skal gennemføres i hele organisationen. Der vil være behov for løsninger indenfor den fysiske sikkerhed (bygningen, forsyning), den tekniske (hardware, software) og den menneskelige side (uddannelse, procedurer). Sammenhængen i sikkerhedspolitikken sikres gennem samarbejde mellem Fællesfunktioner. Arbejdet følges af Direktion og IT-forretningsråd. 1.6 Dispensation fra IT-sikkerhedspolitikken Hvor eksisterende systemer ikke lever op til dele af eller hele indeværende IT-sikkerhedspolitik kan der være behov for dispensationer. De konstaterede afvigelser skal være registreret, og der skal tages stilling til, hvorvidt systemerne skal isoleres, opdateres eller fases ud snarest muligt. Dispensation fra denne IT-sikkerhedspolitik skal godkendes af IT-chefen og IT-forretningsrådet. 1.7 Risikohåndtering Risikohåndtering indbygges i forretningsgange og processer i organisationen, så emnet behandles hvor og når det er relevant. Fællesfunktioner skal periodisk gennemføre overordnede risiko- og konsekvensvurderinger af bygning, teknik, applikationer, processer med mere. Formålet er dels at sikre at det nødvendige sikkerhedsniveau justeres i takt med ændrede behov, og dels at holde sig de mest forretningskritiske systemer for øje. 1.8 Beredskabsplan Som resultat af risiko- og konsekvensanalysen defineres Teknologisk Instituts mest forretningskritiske systemer, for hvilke der skal udarbejdes beredskabsplaner. Systemernes forretningsmæssige betydning afspejler samtidig en prioritering for, hvor ressourcerne skal sættes ind, hvis fejl eller ulykker rammer bredere. Side 9 af 37

10 Beredskabet skal udarbejdes ud fra tidsperspektivet: Hvor længe kan virksomheden klare sig uden adgang til et givet system, hvilke forretningsmæssige omkostninger vil det påføre Teknologisk Institut, hvilke ressourcer er nødvendige og hvor lang tid vil det tage at genskabe et rimeligt operationelt niveau. 1.9 Hvordan er IT-sikkerhedspolitikken udarbejdet Denne IT-sikkerhedspolitik er udarbejdet på baggrund af møder hvori direktionen, ansvarlige for Personale, Økonomi, Bygning, IT med flere har deltaget Relevant lovgivning I forbindelse med IT-sikkerheden er følgende lovgivning, regler og brancheregulativer relevante for virksomheden Ansættelsesbevisloven Arkivloven (offentlige virksomheder) Bogføringsloven E-handelsloven Lov om elektroniske signaturer Markedsføringsloven Ophavsretsloven Persondataloven Straffeloven TV overvågningsloven 1.11 Ansvar for vedligeholdelse IT-chefen skal løbende sikre, at indholdet i IT-sikkerhedspolitikken overholder gældende lovgivning, og at den er dækkende mod de risici og konsekvenser som kan ødelægge Teknologisk Instituts mål og forretningsintentioner. IT-sikkerhedspolitikken skal gennemgås minimum én gang om året Gyldighedsområde og omfang IT-sikkerhedspolitikken er gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Sikkerhedspolitikken omfatter anvendelse af IT under rejser og i forbindelse med arbejde hjemmefra. Relevante dele af IT-sikkerhedspolitikken er gældende for samarbejdspartnere i deres arbejde for Teknologisk Institut, fra alle Teknologisk Instituts lokationer eller fra partnernes adresser Gyldighedsdato og -periode Denne IT-sikkerhedspolitik er gældende fra 1. september 2009 og frem til ny udgave foreligger. 2 VIRKSOMHEDENS IT-SIKKERHEDSPOLITIK 2.1 Virksomhedens IT-sikkerhedspolitik Fastholdelse og udbygning af et højt sikkerhedsniveau er en væsentlig forudsætning for, at Teknologisk Institut fremstår troværdig både nationalt og internationalt. For at fastholde Teknlogisk Instituts troværdighed skal det sikres, at information behandles med fornøden fortrolighed, og at der sker fuldstændig, nøjagtig og rettidig behandling af godkendte transaktioner. IT-systemer betragtes, næst efter medarbejderne, som Teknologisk Instituts mest kritiske ressource. Der lægges derfor vægt på driftsikkerhed, kvalitet, overholdelse af lovgivningskrav og på at systemerne er brugervenlige, dvs. uden unødigt besværlige sikkerhedsforanstaltninger. Der skal skabes et effektivt værn mod IT-sikkerhedsmæssige trusler, således at Teknologisk Instituts image og medarbejdernes tryghed og arbejdsvilkår sikres bedst muligt. Alle forhold skal afvejes med den forretningsmæssige risiko, så sikkerhedsforanstaltninger ikke bliver en unødig hindring for gennemførelsen af arbejdet og betjening af kunder. Beskyttelsen skal være vendt imod såvel naturgivne som tekniske og menneskeskabte trusler. Alle personer betragtes som værende mulig årsag til brud på sikkerheden; dvs. at ingen persongruppe skal være hævet over sikkerhedsbestemmelserne. Side 10 af 37

11 Målene er derfor: TILGÆNGELIGHED - opnå høj driftsikkerhed med høje oppetidsprocenter og minimeret risiko for større nedbrud og datatab INTEGRITET - opnå korrekt funktion af systemerne med minimeret risiko for manipulation af og fejl i såvel data som systemer FORTROLIGHED - opnå fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data AUTENTICITET - opnå en gensidig sikkerhed omkring de involverede parter UAFVISELIGHED - opnå en sikkerhed for gensidig og dokumenterbar kontakt 3 ORGANISERING AF IT-SIKKERHED 3.1 Interne organisatoriske forhold Ledelsens rolle Teknologisk Instituts ledelse er overordnet ansvarlig for, at informationsaktiver håndteres ifølge gældende lovgivning, og at de derudover sikres tilstrækkeligt i forretningsmæssig sammenhæng Funktionsadskillelse Adgang til og behandling af data bør kun ske ud fra aktuelle behov, og sådan, at der er klar adskillelse mellem udvikling, vedligeholdelse, test og drift. Tilsvarende bør der være en klar adskillelse mellem den planlæggende, udførende og kontrollerende funktioner i det omfang, som det er organisatorisk muligt System- og dataejere Ethvert IT-aktiv (dataregister, program, fysisk enhed og andet) skal have en navngiven ejer, med ansvar for aktivets anskaffelse, vedligeholdelse og drift. Eksempelvis opstiller system- og dataejeren regler for adgang, rettigheder, sikkerhedskopiering, opbevaring, transport med videre Brugeradministration For alle systemer er udpeget brugeradministratorer, der udfører den fysiske indtastning af brugerprofiler, rettigheder med videre på baggrund af rekvisitioner fra de, som kan tildele og godkende rettigheder. For centrale systemer håndteres alle brugerdispositioner gennem Personaleafdelingen IT Drift IT Drift er ansvarlig for, at alle sikkerhedsregler og procedurer følges i den daglige drift, at problemer og fejl opdages, udbedres og rapporteres. IT Drift indgår i det løbende arbejde (forslag og implementering) med forbedrende sikkerhedstiltag (procedurer, metoder, produkter) Brugernes ansvar Enhver bruger af Teknologisk Instituts IT-systemer er ansvarlig for at overholde gældende politikker og regler på området. Brugeren skal rapportere til nærmeste leder eller til den IT-ansvarlige om uforståelige eller mystiske hændelser i brugen af IT-systemerne. Enhver bruger er ansvarlig for at sikre sig den uddannelse og viden, der er nødvendig for at kunne leve op til den aktuelle funktion og til at betjene de IT-systemer det indebærer. Side 11 af 37

12 3.2 Eksterne organisatoriske forhold Kontakt til myndigheder Direktionssekretariatet opretholder oversigter over de væsentligste kontakter hos offentlige myndigheder i relation til virksomhedens sikkerhed og virke. Dette inkluderer: Brand Indbrud Hærværk IT-sikkerhedsbrud Miljø Samarbejde med leverandører, konsulenter med flere Organisationen skal gennem medlemskab af relevante foreninger og i samarbejde med relevante leverandører sikre sig adgang til opdateret viden om sikkerhed, risici, beskyttelsesmetoder og -værktøjer IT-sikkerhed i relation til kunder/kundebetjening Sikkerheden skal opbygges, så der ikke vil kunne ske nogen form for sammenblanding af kundernes informationer og ordrer, eller tab og manipulation af oplysninger. Sikkerheds- og sikringstiltag skal etableres på en måde, så det ikke generer eller forsinker Instituttets kunder væsentligt, hvad enten kunderne personligt møder frem på Instituttet, eller benytter forskellige elektroniske kanaler som hjemmesider eller smartphones Fagligt samarbejde med grupper og organisationer Sikkerheden skal opbygges, så der ikke vil kunne ske nogen form for sammenblanding af samarbejdspartners og andre organisationers informationer og ordrer, eller tab og manipulation af oplysninger. Sikkerheds- og sikringstiltag skal etableres på en måde, så det ikke generer eller forsinker Instituttets kunder væsentligt, hvad enten kunderne personligt møder frem på Instituttet, eller benytter forskellige elektroniske kanaler som hjemmesider eller smartphones. 3.3 Koordinering af IT-sikkerhedstiltag Linjeorganisationen Det er linjeorganisationens opgave at tilrettelægge og udføre de daglige forretningsopgaver under behørig hensyntagen til de regler og retningslinjer der er gældende gennem denne IT-sikkerhedspolitik med underliggende procedurer IT-sikkerhedskoordinering IT-chefen har det samlede ansvar for den overordnede koordination af sikkerheden, og skal indkalde IT-forretningsrådet til møder, samt indsamle, bearbejde og forelægge statusinformation for rådet. IT-chefen refererer opgavemæssigt direkte til direktionen IT-sikkerhedsudvalg IT-forretningsrådet er Teknologisk Instituts IT-sikkerhedsudvalg og består af repræsentanter for direktionen, IT-ledelsen og udvalgte systemejere (kritiske systemer). IT-forretningsrådet skal evaluere Instituttets sikkerhed og sikring på baggrund af statusrapporter fra IT-chefen. Rådet kan udbede sig orientering om nye risici, sikringsmetoder mv. og tage stilling til hvilke sikkerhedstiltag, der skal iværksættes. Alle systemer og IT løsninger, der skal tilkobles ethvert af Instituttets netværk, skal forhåndsgodkendes af IT Forretningsrådet. Side 12 af 37

13 3.4 Virksomhedens IT-aktiver Registrering af informationsaktiver, dataklassifikation mv. Instituttets dataregistre (filer, databaser m.fl.) skal registreres i et samlet registreringssystem med angivelse af ejerskab, og klassificeres, som grundlag for den rette sikring og beskyttelse af data Registrering af systemaktiver, systemer Alle systemer (operativsystemer, kontorsystemer, værktøjsprogrammer m.fl.) skal registreres i registreringssystemer med angivelse af anvendelse, ejerskab, licensnumre, versionsnumre mv. Registreringen skal løbende vedligeholdes Registrering af fysiske aktiver, mærkning mv. Alle fysiske enheder (servere, arbejdsstationer, bærbare computere) skal registreres i registreringssystemer med angivelse af serienumre, ejerskab og ibrugtagelsesdato. Registreringen skal løbende vedligeholdes Ejerskab Alle fysiske enheder (maskiner, programmer, applikationer, data) plus væsentlige forretningsprocesser skal have en ejer som er ansvarlig for anskaffelse, vedligeholdelse, adgang, drift mv. 4 MEDARBEJDERE OG IT-SIKKERHED 4.1 Før ansættelse Clearing af ansøgere Ansøgeres baggrund og eventuelle referencer bør undersøges ud fra den aktuelle stilling, som skal besættes Tavsheds- og hemmeligholdelseserklæringer Enhver medarbejder har tavshedspligt om diverse forretningsforhold i følge gældende lovgivning. Alle medarbejdere skal i forbindelse med deres ansættelse underskrive en særlig Diskretionspligt. 4.2 Under ansættelsen Fysiske nøgler, ID-kort, tokens mv. Tildeling af fysiske nøgler, adgangskort, tokens og andet til Instituttet og dens IT-systemer tildeles på baggrund af roller. Tildelingen skal registreres centralt, og holdes ajour i takt med lokaleændringer, samt i forbindelse med nye ansættelser, omflytninger og fratrædelser. Medarbejderen skal kvittere for effekterne. Tildelingerne skal revideres periodisk Omgang med IT-aktiver Det er den enkelte medarbejders personlige ansvar og pligt, at betjene det IT-udstyr der stilles til deres rådighed ifølge de retningslinier, regler og forskrifter der gives fra Systemansvarlige/IT, leverandører og producenter. Medarbejderen skal omgående rapportere problemer og fejl til nærmeste leder eller til den Systemansvarlige/IT. Kun Systemansvarlige må foretage indgreb i systemopsætninger og maskineri, eller forsøge omgåelse af sikringssystemer i en afprøvningsfase. PC ere, mobiltelefoner og øvrige databærende medier skal indleveres til rensning i IT, før udstyret må overdrages til anden medarbejder. Udstyr der ikke skal benyttes mere skal indleveres til IT til rensning og skrotning Personlige password (kodeord) og andre koder Personlige password (kodeord) skal skiftes periodisk (3. måned). Det nye password skal være komplekst, unikt, afvige væsentligt fra det tidligere anvendte, og må ikke følge en systematik. Password oplyses til medarbejder ved henvendelse i IT. Password nulstilles og rettes ved første login. Side 13 af 37

14 Brugerne må ikke gemmes deres password elektronisk, notere det eller videregives det til andre. Benyttes samme password i flere systemer skal password skiftes samtidig i alle systemer. Password og andre koder må ikke videregives til andre Uddannelse af medarbejdere - i relation til sikkerhed Det er den enkelte leders ansvar, at medarbejderne gennem formel uddannelse og daglig træning, opnår en tilstrækkelig forståelse for Instituttets IT-systemer, så disse håndteres og betjenes korrekt, til sikring af at data altid er korrekte og valide, alternativt af fejl kan opdages. Alle medarbejdere skal være bekendt med Instituttets IT-sikkerhedspolitik, relevante sikkerhedsregler, rapporteringsregler og konsekvenser ved brud på disse Medarbejdernes opmærksomhed omkring sikkerhed Medarbejdere skal være opmærksomme på afvigelser fra det normale i brug af Instituttets IT systemer : Ukendte mails, mails fra ukendte kilder, mails med ejendommelige overskrifter, dobbelt signon, hjemmesider, mails eller telefonopkald, som forsøger at lokke identiteter, koder og lignende fra brugeren, eller andre hændelser på computeren, som afviger fra hvor dan systemet plejer at reagere. Afvigelser skal omgående rapporteres til IT Nøglemedarbejdere - et ledelsesansvar Enhver leder skal sikre videndeling indenfor sit ansvarsområde. Afdelingen skal gennem opgavefordeling, uddannelse og projektarbejde organiseres på en måde, der begrænser risikoen for at der opstår nøglemedarbejdere. Som sikring skal forretningskritisk information være registreret, og der skal være procedurer til sikring af informationernes vedligeholdelse, aktualitet og validitet med forpligtelser for Teknologisk Institut Aftaler, der forpligter Instituttet, skal håndteres skriftligt og under gældende vilkår for aftaleindgåelse. Fremsendes skriftlig aftale via mail, kan Instituttets digital signatur anvendes til sikker identifikation overfor modtager. Nærmeste leder bør altid modtage en kopi kommunikation generelt Instituttets mail system må ikke anvendes til indhold af anstødelig, religiøs eller politisk art, og det er ikke tilladt for medarbejderne at sende SPAM mail som vittigheder, kædebreve og lignende. Brud på disse regler kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Der må ikke udsendes uopfordrede salgsfremmende budskaber, tilbud, nyhedsbreve eller tilsvarende i form af mail til kunder og partnere uden deres accept eller godkendelse. Det er ikke tilladt at videresende mail til private adresser og lignende udenfor Instituttet. Det er ikke muligt at slette mails på Teknologisk Institut E-handel med forpligtelser for Teknologisk Institut E-handel (elektronisk indkøb) må på Instituttets vegne kun udføres af medarbejdere med godkendelse hertil Anvendelse af Internetbaserede services (sociale netværk mv.) Dette punkt dækker enhver anvendelse af Internetbaserede services som for eksempel communities, sociale netværk, eksterne hjemmesider, fildeling og andre gruppebaserede tjenester. Arbejdsrelateret ikke-fortroligt materiale af enhver art må kun publiceres efter forudgående godkendelse af centerchefen. Indeholder materialet oplysninger, herunder billed- og videomateriale, om medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, må publicering udelukkende ske med deres accept. Instituttet har rettigheden til alt arbejdsrelateret materiale, der som led i Teknologisk Instituts aktiviteter produceres med henblik på publicering. Enhver gruppe der etableres på de sociale medier, som repræsenterer Teknologisk Institut, og som benytter Instituttets navn og/eller logo skal godkendes af centerchefen og IT-chefen. Ejerskab af en sådan gruppe skal overdrages til nærmeste leder ved fratrædelse. Side 14 af 37

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3.

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. Notat Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. 15. februar 2011 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post itst@itst.dk Netsted www.itst.dk CVR-nr. 26769388

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere