International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca. Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca. Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia."

Transkript

1 International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase Projektdokument December 2004

2 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 1 Resumé Indledning Læsevejledning Metodik Baggrund Socioøkonomiske forhold Politisk-administrative forhold Strukturen i sundhedssektoren Sundhedssektorens strategier Sundhedssektorens tilstand i San Lucas Sundhedsproblemerne i projektområdet Koordinering og relation til andre projekter og institutioner Samarbejdspartnere Projektberettigelse Projektstrategi Målgruppen Projektdesign Udviklingsmål, målsætning og indikatorer Projektmål og indikatorer Resultater og indikatorer Aktiviteter Andre aktiviteter Ressourcer Eksterne faktorer Forudsætninger, antagelser og risici Bæredygtighed Implementering Implementerings- og exit-strategi Projektorganisation Monitorering og evaluering Budget og finansiering Økonomistyring og revision Revision af projektdokument Forkortelser Bilag LFA matrix Detaljeret budget Kontoplan Rammeaftale med udenrigsministeriet i Bolivia Rammeaftale med sundhedsministeriet i Bolivia Samarbejdsaftale med SEDES, Chuquisaca Samarbejdsaftale med San Lucas kommune Samarbejdsaftale Bondefagforeningen Kort over Bolivia,Chuquisaca Kort over San Lucas kommune... 36

3 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 1 1 Resumé Land og sektor Projekt titel Udviklingsmål[s1] Projektmål 1 Projektmål 2 Målgruppe Resultater 1.1 Resultater 1.2 Resultater 1.3 Resultater 1.4 Resultater 2.1 Resultater 2.2 Resultater 2.3 Resultater 2.4 Antagelser og risici Bolivia, sundhedsprojekt Primært sundhedsprojekt i San Lucas, Bolivia At fremme sundhedstilstanden for landbefolkningen i indsatsområdet. At styrke sundhedsvæsenet med henblik på at sundhedstiltag og fordelingen af ressourcer i større udstrækning opfylder landbefolkningens behov. At styrke landbefolkningens motivation og evne til organisering på sundhedsområdet med henblik på at varetage egne interesser i forhold til kommunens sundhedsudvikling samt at øge interessen for egen sundhed. Landbefolkningen i indsatsområdet i San Lucas kommune omfatter i alt personer, heraf udgør kvinder 9.408, mænd og børn under 5 år Hospital og sundhedsklinikker yder et forbedret sundhedstilbud Den traditionelle sygdomsforståelse integreres i større udstrækning i det officielle sundhedsvæsen. De frivillige sundhedsarbejdere er motiverede og udfører deres arbejde kompetent i koordination med sygehjælpere. Øget koordinering blandt NGO er og sundhedsmyndigheder med henblik på at regionale sundhedsstrategier bliver tilpasset landbefolkningens forhold. Øget viden om sundhed blandt landbefolkningen. Det officielle sundhedsvæsen integreres i større grad udstrækning i den traditionelle sygdomsbehandling på landsbyniveau. Landsbyautoriteter understøtter sundhedsarbejdet på landsbyniveau. Styrket organisering af frivillige sundhedsarbejdere. Den til tider ustabile politiske situation i Bolivia udgør et usikkerhedsmoment. Det er dog vores erfaring, at afsidesliggende regioner som San Lucas kommune sjældent påvirkes udover som mindre forsinkelser for arbejdet. Manglende samarbejdsvilje og evne hos centrale aktører og ressourcepersoner, særlig hos hospitalsledelse og

4 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 2 Partner organisationer Ansøgt beløb kommunen udgør en risiko. Vi lægger derfor vægt på at inddrage samarbejdspartnere i så stor udstrækning som muligt og indgå i en kontinuerlig dialog med de respektive parter. Kulturelt bestemte kønsroller og adfærdsmønstre kan vanskeliggøre inddragelse af kvinder og landbefolkning i projektaktiviteter. Dette søges forebygget ved ansættelse af en kvalificeret og lokalt opvokset kvindelig socialarbejder. Baseret på den nuværende strategi vurderes yderligere 5 år at kunne bidrage til at implementere og konsolidere effekten af de gennemførte uddannelses-, investerings- og informationsaktiviteter. Det kan dog vise sig, at tidshorisonten ikke er tilstrækkelig, hvorfor en yderligere projektforlængelse vil kunne overvejes. Den primære partner er hospitalsledelsen i San Lucas kommune. Samarbejdet sigter på, at opnå en større inddragelse af landbefolkningen og hensyntagen til deres behov på sundhedsområdet DKK Projektperiode 1.juli juni 2011

5 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 3 2 Indledning IMCC indledte i 2000 sit arbejde med et primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Bolivia. Projektets overordnede formål er at bidrage til at forbedre sundhedstilstanden og fremme sundhedsudviklingen blandt landbefolkningen[s2]. Projektet har indtil nu omfattet: Forundersøgelse, juni december Problemanalyse samt møder med potentielle samarbejdspartnere og interessenter. Forberedelse af første hold projektmedarbejdere til udsendelse. Fase 1, juli juni Projektperiode med implementering af projektaktiviteter omfattende støtte til frivillige sundhedsarbejdere og traditionelle fødselshjælpere, uddannelse for sundhedspersonale, investeringer i sundhedsinfrastruktur, opstart af kvindegrupper, støtte til organisering og undersøgelser af sygdomsforståelse blandt landbefolkningen. En ekstern projektevaluering foretaget i marts 2004 anbefaler i sin konklusion, at der bør søges om en projektforlængelse på yderligere fem år på baggrund af de anvendte strategier og de betydelige resultater, som projektet har opnået i de første tre år. Dette projektdokument beskriver således en ny projektfase, som bygger videre på de hidtidige erfaringer med henblik på at understøtte og styrke indsatsen på sundhedsområdet i San Lucas kommune. Fase 2, juli 2006 juni 2011 Afsluttende projektperiode, der sigter mod at forankre aktiviteter lokalt blandt landbefolkningen og samarbejdspartnere for at gennemføre en kontrolleret og bæredygtig udfasning af projektet med henblik på en lokal overdragelse og videreførelse af udvalgte aktiviteter. Projektdokumentet er udarbejdet i Bolivia af San Lucas gruppen i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere og interessenter i civilsamfundet. Projektdokumentet er sammen med en projektansøgning indsendt til godkendelse hos DANIDA i januar På San Lucas gruppens vegne:

6 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 4 3 Læsevejledning Læsevejledningen beskriver den struktur og de principper, der ligger til grund for projektdokumentet. Vejledningen søger at tilgængeligheden for læseren og understøtter, at projektdokumentet kan anvendes som et konkret og relevant arbejdsdokument i hele projektperioden. Målgruppen for projektdokumentet Projektdokumentet henvender sig især til San Lucas projektgruppen og de projektarbejdere, der skal udsendes på projektet. Derudover henvender dokumentet sig til IMCC s samarbejdspartnere og eksterne interessenter i Bolivia og Danmark. Der vil således blive udarbejdet en spansk udgave af dokumentet. Hensigten med projektdokumentet Projektdokument er et arbejdsdokument, der udstikker de overordnede rammer for projektet samt beskriver strategier til opnåelse af målsætningerne. IMCC s erfaringer viser, at forandringer i projektomgivelserne og indsatsområdet nødvendiggør en stor grad af fleksibilitet i projektplanlægning. Således bør projektdokumentet: Udstikke faste rammer for projektet - uden at blive en spændetrøje Tillade fleksibilitet uden at miste fokus og retning Endvidere skal projektdokumentet åbne for en procesorienteret projekttilgang, hvor læring oparbejdet i projektforløbet bliver inddraget til revidering af konkrete aktiviteter med henblik på at opnå en bedre måleopfyldelse. Struktur for projektdokumentet Den nødvendige fleksibilitet og procesorientering opnås ved, at de overordnede dele af vores projektstrategi (Hvad vi vil opnå) er fastlagt, mens der er indbygget fleksibilitet med hensyn til aktiviteter (Hvordan vi vil gøre). Vi arbejder således med en to-deling af LFA matricen (Logical Framework Approach), der som centrale analysemodel, ligger til grund for projektdokumentet. LFA en består af: En projekt-lfa, der definerer projektets rammer og målsætninger og som ikke bør ændres i projektperioden. Ændringer og tilpasninger i projektaktiviteter skal altid ske under hensyntagen til den overordnede målsætning og projektmålene. En aktivitets-lfa, der på aktivitetsniveau beskriver de konkrete tiltag, der indgår i projektstrategien. Denne vil blive revideret ved behov, f.eks. for at tage højde for ny viden eller ændrede forudsætninger. Revision bør ved behov gennemføres i forbindelse med den halvårlige projektgennemgang. Aktivitets- LFA en indgår som bilag til projektdokumentet.

7 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 5 Fig. 1: Struktur for design af projektdokumentet Udviklingsmål Projekt LFA Målsætning Projektmål Projektmål STRATEGI Resultat Resultat Resultat Aktivitets LFA Indikator Indikator Indikator Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Nuværende situation Sammenhængen mellem en given aktivitet og et resultatet i LFA en er udtryk for et bevidst valg og fravalg, der sikrer LFA-modellens logiske sammenhæng. For en række af aktiviteterne gælder det, at de konkret bidrager til mere end ét resultat og derfor skal vurderes i sammenhæng med andre aktiviteter. Strategipapir Et strategipapir beskriver kort målsætning, fremgangsmåder og indsatser for aktiviteten igennem projektperioden. Strategipapirer for hver enkelt aktivitet bliver formuleret af projektgruppen i San Lucas i forlængelse af aktivitets-lfa en. Samlingen af strategipapirer vil dermed udgøre et vigtigt arbejdsbilag til nærværende projektdokument, som vedlægges efterhånden som udarbejdes. Strategipapirerne er udgangspunkt for den halvårlige projektgennemgang og revideres efterhånden, som projektet udfolder sig. For aktiviteter der videreføres fra fase 1 udarbejdes strategipapirerne i foråret For aktiviteter der startes op i fase 2, vil projektgruppen ligeledes udarbejde et første udkast til strategipapirerne i foråret 2005 og revidere dem ved starten af fase 2. 4 Metodik Projektdokumentet er udarbejdet på grundlag af en række workshops, der er afholdt af IMCC s projektarbejdere og samarbejdspartnere. Således er alle de lokale aktører og repræsentanter for landbefolkningen samt sundhedsvæsenet blevet inddraget i processen med at formulere behov og ønsker. På denne baggrund er mulige aktiviteter og tiltag for det fremtidige projektarbejde blevet skitseret. Ligeledes har resultater og konklusioner fra den nylig gennemførte midtvejsevaluering baseret på interviews og workshops, bidraget som grundlag for analyser og overvejelser. Efterfølgende har San Lucas projektgruppen analyseret og systematiseret alle bidrag og formuleret nærværende projektdokument. Der er i processen yderligere søgt rådgivning

8 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 6 hos Projektrådgivningen samt andre eksterne ressourcepersoner med henblik på kommentering og vurdering. 5 Baggrund 5.1 Socioøkonomiske forhold San Lucas er beliggende i Nor Cinti provinsen i Chuquisaca departementet, Bolivia. Provinsen er et af de fattigste i Bolivia i det kommunen har en fattigdomsprocent på 97 % (INE:2001). San Lucas kommune omfatter et areal på km 2 og har et indbyggertal på (PDM:2002). Heraf udgør kvinder (53 %) og mænd personer (47 %). Antallet af børn under 5 år er i alt 5.902, heraf udgør piger (50 %) og drenge 2.939(50 %). Geografisk spænder kommunen over et meget varieret område fra tør og gold højslette ( m.) til frugtbare dale med et subtropisk klima (2.600 m.). Over 90 % (INE:2001) af befolkningen bor på landet og flertallet er subsistenslandbrugere af indiansk oprindelse. Der er mangel på dyrkbar jord og de fleste jordlodder er tørre og små, hvilket fører til et lavt udbytte, der oftest kun strækker til selvforsyning. Den dårlige socioøkonomiske situation resulterer i en høj periodevis arbejdsrelateret migration. En stor del af den mandlige befolkning migrerer således særligt i månederne juni-oktober, til de større byer i Bolivia eller til Argentina. Dette skyldes blandt andet bøndernes dårlige muligheder for at producere og afsætte landbrugsvarer som følge af dårlig infrastruktur samt de geografiske og klimatiske forhold. Uddannelsesniveauet i San Lucas kommune er generelt lavt med en analfabetisme på 55 % (INE:2001), hvoraf kvinder udgør de 69 %. (INE:2001). Sproget er overvejende quechua, selv om der tales og forstås en del spansk i de fleste landsbyer. Især kvinder har generelt dårlig adgang til uddannelse, sundhedsfaciliteter og lønnet beskæftigelse. Mange kvinder har aldrig gået i skole. 5.2 Politisk-administrative forhold San Lucas kommune er administrativt opdelt i 12 distrikter samt 11 cantoner. Hvert distrikt omfatter mellem 4 og 22 landsbyer. I alt er der 120 landsbyer i hele kommunen. Kommunen ledes af en valgt repræsentation, Consejo municipal (byråd) med en borgmester i spidsen. Desuden findes Comité de Vigilancia (borgernes overvågningskomité). Sidstnævnte har ifølge Loven om Folkelig Deltagelse til opgave at kontrollere de kommunale myndigheders forvaltning af økonomiske midler og budgetter samt planlægningen og gennemførelsen af investeringer og aktiviteter. Sideordnet med de nævnte instanser findes præfekturer i alle Bolivias ni departementer og tilhørende sub-præfekturater i alle provinser. Præfekturraterne er regeringsudnævnte organer, der på linie med byrådet, om end i mindre omfang, råder over dele af skatteprovenuet fordelt af regeringen i La Paz.

9 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 7 Endelig er landsbyerne organiseret med en række autoriteter, der tilsammen udgør landsbyens bindeled til kommunen og øvrige myndigheder. Hvert år vælges en dirigent til at repræsentere landsbyen i bondefagforeningen. Bondefagforeningen er repræsenteret nationalt, departementalt, provinsielt, i hver canton og landsby. Derudover findes en række andre ansvarsposter, som besættes efter et rotationssystem for ét år ad gangen, f.eks. den ansvarlige for sundhed. I San Lucas kommune findes derudover en traditionel form for organisering, kaldet ayllus. Kommunen har tre[s3] store ayllus: Jatun Qhellaja, Asanake, Llaqta Yucasa (Cantu Yucasa). For en detaljeret beskrivelse af de politisk- administrative forhold henvises til Plan de Desarollo Municipal (PDM: 2002) Bolivia påbegyndte i 1994 en politik, der skal modernisere Staten gennem "Lov om Folkelig Deltagelse" og "Lov om Decentralisering". Lovene kombinerer overdragelse af ansvar til landets kommuner, fordeling af de offentlige instansers kompetence, decentral tildeling af ressourcer og folkelig deltagelse i analyse- og beslutningsprocesser. Således har regeringen forpligtet sig til at decentralisere sundhedsvæsenet, og det er meningen, at bønderne i langt højere grad skal have indflydelse på den kommunale udvikling. Dette skal borgernes overvågningskomité være med til at sikre. I år 2000 blev en ny lov vedtaget, Loven om folkelig dialog Hensigten er, at mindske fattigdommen gennem en decentral og målrettet fordeling af midler, frigivet af internationale gældssaneringsprogrammer for Bolivia. 5.3 Strukturen i sundhedssektoren Sundhedsministeriet, Ministerio de Salud y Deportes, i La Paz er formelt set øverste ansvarlige myndighed for den sundhedspolitiske udvikling. Meget arbejde er delegeret ud til de departementale sundhedsmyndigheder, SEDES. Hvert departement er inddelt i sundhedsdistrikter. Hvert distrikt (f.eks. Red Camargo, for San Lucas vedkommende) udgør den koordinerende sundhedsmyndighed for de tilknyttede kommuner, der ledes af en cheflæge. Sundhedspersonalet i kommunerne arbejder ud fra retningslinier, der udstikkes af SEDES og de indberetter sundhedsdata hertil månedligt. På kommunalt plan udgør sundhedskomitéen DILOS (Direcctorio Local de Salud) det øverste sundhedsorgan. DILOS har til opgave at stå for projektering og budgettering indenfor sundhed som led i den gradvis større decentralisering af sundhedsvæsenet. Det er sammensat af borgmesteren, cheflægen, en repræsentant for byrådet, en repræsentant for borgernes overvågningskomité samt efter behov repræsentanter fra NGO er, der arbejder med sundhed. Hospitalet i San Lucas er referencehospital for hele San Lucas kommune og dermed ansvarlig for 3 sundhedscentre og 16 sundhedsklinikker. Sundhedscentrene er hver bemandet med en læge og en sygehjælper, mens sundhedsklinikkerne er bemandet af sygehjælpere. Sygehjælperne er ansvarlige for at administrere de frivillige sundhedsarbejdere i landsbyerne, ACS (Agente Comunitario de Salud). Desuden findes

10 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 8 der traditionelle fødselshjælpere og behandlere i landsbyerne, som det er officiel strategi at forsøge i højere grad at inddrage i sundhedsvæsenet. Sygehjælperne superviserer de frivillige sundhedsarbejdere i landsbyerne tilknyttet deres områder som led af den nationale sundhedsstrategi. Sundhedsarbejderne og fødselshjælperne er det yderste led i kommunens sundhedstilbud og udgøres af frivillige bønder. Deres arbejde er primært præventivt i form af sundhedsoplysning på landsbymøder samt i mindre omfang kurativt. IMCC har en gældende samarbejdsaftale med det bolivianske sundhedsministerium (Convenio de Aplicacion de Politicas Nacionales en Salud, se bilag 10.5) samt en samarbejdsaftale med det bolivianske udenrigsministerium, der tillader os at arbejde i Bolivia (Acuerdo Marco, se bilag 10.4) 5.4 Sundhedssektorens strategier Sundhedssektoren i Bolivia følger en overordnet strategi, der lægger vægt på mor-barn sundhed, familieplanlægning og immunisering. Den nationale sundhedsforsikring SUMI (Seguro Universal Materno Infantil) omfatter en række ydelser målrettet mod kvinder og børn under 5 år. Således har alle kvinder ret til et minimum af gratis sundhedsydelser i forbindelse med graviditet. Ligeledes omfatter forsikringen gratis ydelser til børn under 5 år. (SUMI, se bilag XX). Siden 1996 har Bolivia tilstræbt at indføre et WHO-lanceret program, AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes Infantiles), der har som hovedformål at nedbringe mor og barn dødeligheden i Bolivia. I AIEPI programmet indgår frivillige sundhedsarbejder, som en integreret del af strategien til forbedring af sundhed. Indsatsen er koncentreret omkring undervisning af ACS erne i luftvejsinfektioner, diarré og fødsler med henblik på at kunne referere patienter til sundhedsklinikker og arbejde præventivt i landsbyen. Loven om folkelig deltagelse og loven om decentralisering fra 1994 betyder, at ansvaret for sundhedsvæsenet og den økonomiske forvaltning af ressourcerne kanaliseres ud til kommunerne. Det er meningen at den kommunale sundhedsudvikling i højere grad skal styres lokalt gennem DILOS. Dette har i praksis vist sig vanskelig at gennemføre, idet opstarten af DILOS har været forsinket og især landbefolkningen ikke får gjort sin indflydelse gældende. SEDES sundhedsstrategi for San Lucas kommune og Chuquisaca har som målsætning at reducere børne- og mødredødeligheden, samt dødeligheden generelt. Derudover sigter strategien mod at øge tilgængeligheden af sundhedsydelser, særligt på landet, fremme civilsamfundets deltagelse i og kontrol med sundhedsvæsenet og styrke fokus på forebyggende indsatser (SEDES Chuquisaca, Plan Estrategico: 2005) IMCC San Lucas vil fortsat arbejde inden for disse rammer og vil så vidt muligt integrere sit arbejde i kommunens sundhedskomité DILOS strategier.

11 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side Sundhedssektorens tilstand i San Lucas Hospitalet i San Lucas er referencehospital for hele kommunen og er administrativt ansvarlig for 3 sundhedscentre og 16 sundhedsklinikker, hvoraf der ikke er vejforbindelse til de 4 af sundhedsklinikkerne. Afstanden fra sundhedsklinikker til hospitalet i San Lucas er mellem 18 og 180 km. Sundhedsklinikkerne ligger ofte isoleret i et uvejsomt og bjergrigt terræn, der gør kommunikation og transport meget vanskelig mellem sundhedsklinik og hospital samt ikke mindst mellem landsby og sundhedsklinik. Det betyder, at hospitalspersonalet sjældent kommer ud på sundhedsklinikkerne samt at landbefolkningen har dårlig adgang til sundhedsydelser pga. de tidsmæssigt lange afstande. Yderligere er det faglige niveau blandt sygehjælpere lavt, hvilket skyldes utilstrækkelig uddannelse med mangelfuld supervision og støtte fra hospitalet i San Lucas. Dette medfører bl.a. en uhensigtsmæssig anvendelse af medicin, ukorrekt registrering af sundhedsdata og manglende brug af det offentlige sundhedstilbud. Ligeledes mangler sundhedsklinikkerne ofte den nødvendige medicin til at kunne tilbyde og gennemføre basale behandlinger. Landbefolkningens dårlige adgang samt manglende viden om og tillid til det offentlige sundhedsvæsen betyder, at mange stadig bruger de traditionelle behandlere. Det etablerede sundhedsvæsen udviser en manglende forståelse for den traditionelle sygdomsopfattelse og lille interesse i information rettet mod landbefolkning på dennes vilkår bl.a. sprogligt og kulturelt, hvilket medfører en manglende tillid mellem sundhedsvæsen og lokalbefolkning. Hospitalet i San Lucas er personalemæssigt normeret med 1 tandlæge, 2 sygeplejersker, 4 sygehjælpere og 6 læger, heraf 3 i San Lucas og 1 på hvert af sundhedscentrene. Dertil kommer 1 farmaceut, 1 laborant samt 3 administrative personer. Størstedelen af sundhedspersonalet er ansat under SEDES, mens enkelte er lokalt ansat af kommunen. Hver af de 16 sundhedsklinikker er bemandet med en sygehjælper. En sygehjælper er fast vikar og tilser sundhedsklinikken i tilfælde af ferie mm.. Officielt er der i kommunen ca. 200 frivillige sundhedsarbejdere samt anslået omkring 60 traditionelle fødselshjælpere og 162 traditionelle behandlere (PDM: 2001). Desuden er der altid et antal læge-, sygepleje- og tandlægestuderende i turnus på hospitalet. Der er dog til tider store problemer med at få besat lægestillinger på San Lucas hospital, dette gælder særligt kirurg- og gynækologstillinger. 5.6 Sundhedsproblemerne i projektområdet Projektområdet hører til blandt de fattigste regioner i Bolivia. Dette afspejler sig bl.a. i sundhedsstatistikken for San Lucas kommune. Gennemsnitslevealderen i Bolivia er 63 (INE:2001) år, mens den for San Lucas kommune er 54 år (PDM:2001). Spædbarnsmortaliteten er i Bolivia 67/1000 (INE: 2001), mens den for San Lucas er 91/1000 (INE: 2001). I San Lucas har 88 % af familierne ikke adgang til vand i husene. Ifølge sundhedsmyndighedernes statistik

12 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 10 (SNIS: 2003) er 100 % af alle børn under 5 år årligt i kontakt med sundhedsvæsenet pga. diarré og 21 % pga. luftvejsinfektioner. Kommunen har årligt 2-4 mødredødsfald som følge af komplikation ved fødsler. Sundhedsproblemerne blandt voksne er relateret til en endemisk forekomst af sydamerikansk sovesyge (Chagas' syge), jodmangelstruma samt luftvejssygdomme og diarré. Derudover er der en hyppig forekomst af tuberkulose og i de lavere liggende dalområder også malaria. Der ses mange komplikationer ved fødsler såsom svangerskabsforgiftning, vaginale blødninger, mangel på fødsel af moderkagen samt forkert lejring af barnet. Unge teenagemødre og mødre over 35 er specielt udsat for disse komplikationer. Graviditetskomplikationer angives at være den største årsag til den høje dødelighed for voksne kvinder i kommunen. Vigtige medvirkende årsager til den høje sygelighed og dødelighed er ikke kun manglende ressourcer, men i højere grad en skæv fordeling af ressource mellem land og by. Den geografisk isolerede placering og det uvejsomme terræn, med deraf følgende lange transportveje, gør ligeledes tilgængeligheden til de eksisterende sundhedstilbud dårlig. En anden vigtig årsag, særlig for kvinder og børns sundhed, er målgruppens manglende kendskab til de gratis sundhedstilbud under sygeforsikringen SUMI og manglende generel viden om de officielle behandlingstilbud. På baggrund af projekterfaringer og offentlige statistikker udgøres de grundlæggende hovedårsager til sundhedsproblemer i området af: Mangelfuld viden blandt landbefolkningen om basal sundhed. Landbefolkningens svage organisering begrænser deres indflydelse på den lokale udvikling, herunder indenfor sundhed. Manglende viden om basal sundhed fører til dårlig hygiejne, hvilket medfører mange infektioner, der specielt er årsag til diarré. Talrige infektioner og den dårlige ernæring giver dårlig trivsel, høj sygelighed og høj dødelighed. Dette afspejles i den lave gennemsnitslevealder. Manglende viden om reproduktiv sundhed, specielt blandt unge, fører til talrige uønskede graviditeter. Undersøgelser viser, at risikoen for graviditetsrelaterede komplikationer er størst blandt unge mødre. En stor del af bønderne er ikke klar over, hvad den nationale sygeforsikring dækker, hvilket medfører, at de gratis sundhedstilbud for gravide kvinder og børn under 5 år ikke udnyttes. Familierne bruger ofte en del sparsomme ressourcer på at være syge og mister dermed mulighed for at forbedre deres livssituation. Landbefolkningens organisering er svag. Eneste eksisterende lokalt dækkende struktur er Bondefagforeningen, hvor alle bønder automatisk er medlemmer. Organiseringen af landbefolkningen er afgørende for at sundhedsarbejdet på landet kan nå bredere ud til målgruppen. IMCC har fundet det afgørende at støtte landbefolkningens organisering. Dette gøres ved nært samarbejde med bondeofagforeningen, ACS ernenes

13 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 11 Kvinder inddrages i ringe grad i lokalområdets udvikling, herunder indenfor sundhed. Sundhedsvæsenet, der er tilgængelig for landbefolkningen, er præget af dårlig infrastruktur og mangelfuld organisering Sundhedspersonalet er uddannet i kurative funktioner, men utilstrækkeligt uddannet til at yde en forebyggende indsats Støtten til de frivillige sundhedsarbejdere er utilstrækkelig organisation og landsbyernes autoriteter. Disse har tidligere vist sig at være værdifulde samarbejdspartnere. Kvindernes status er lav og størstedelen er analfabeter. Mange af kvinderne taler kun quechua, og har derfor ringe mulighed for at deltage i møder med lokale myndigheder, der ofte foregår på spansk. De er således ofte udelukket fra at kunne få indflydelse på den lokale udvikling. Kvinderne er meget svagt organiserede og har dermed ringere mulighed for at påvirke egen og familiens sundhedstilstand. Det er af afgørende betydning at nå denne gruppe for at forbedre sundhedstilstanden, fordi det er kvinderne, der har ansvaret for børnenes og familiens sundhed. Store geografiske afstande og manglende veje fører til at landbefolkningen ofte ikke har mulighed for at bruge sundheds-tilbudene. Ligeledes er det svært for sundhedspersonalet at opsøge fjernliggende landsbyer i forbindelse med f.eks. vaccinationsprogrammer eller i tilfælde af problemer ved fødsler. Dette medfører en mangelfuld vaccinationsdækning og risiko ved fødsler. Dårlig organisering og planlægning internt i sundhedsvæsenet medfører dårlig kommunikation mellem f.eks. hospital og sundhedsklinikker. Der er en mangelfuld supervision af sygehjælpernes arbejde, hvilket fører til lav kvalitet, mangel på motivation og tab af viden. Infrastrukturen, hvad angår antallet af og udstyret på sundhedsklinikkerne, er blevet væsentligt forbedret i løbet af de sidste 5 år. Der mangler dog fortsat en langsigtet planlægning af aktiviteter og investeringer, der tilgodeser landbefolkningen på lige fod med bybefolkningen. Viden om og fokusering på forebyggende indsatser er ikke tilstrækkelig og supervision af læger, sygeplejersker og sygehjælpere er mangelfuld. Den mangelfulde uddannelse viser sig også ved en til tider uhensigtsmæssig brug af medicin og fejlbehandlinger. Sundhedspersonalet, særligt lægerne, har ofte en lille forståelse for landbefolkningens vilkår, problemer og behov. Patientkontakten foregår sjældent på patientens præmisser ved at tage højde for sproglige og kulturelle barrierer og land-befolkningens sygdomsopfattelse. Dette medfører, at land-befolkningen ofte får en dårlig oplevelse som patienter og mister tilliden til sundhedsvæsenet. Sundhedspersonalet motivation til at arbejde med forebyggende indsatser er lav da monitorering og incitamentssystemet er koncentreret om den kurative indsats. Frivillige sundhedsarbejdere indgår som del af den nationale sundhedsstrategi for kommunen. Hospitalet er begyndt at tage ansvar for planlægning og implementering af

14 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 12 uddannelse og supervision af ACS erne, men er stadig meget afhængig af NGO ers støtte hertil. Relationen mellem sygehjælpere og sundheds-arbejderne er ofte svag pga. manglende motivation til at indgå aktivt i samarbejdet. Utilstrækkelig inddragelse af landbefolkningen til fremme af egen sundhed OCIACS, de frivillige landsbysundhedsarbejderes nyoprettede organisation, der skal forsøge at sikre målgruppens tildeling af ressourcer til landområderne, behøver fortsat støtte til organisatorisk udvikling. Samarbejdet mellem ACS erne, landsbyautoriteter og sygehjælper er ofte ikke eksisterende. Sygehjælperen leverer sundhedsydelser til landbefolkningen, men inddrager dem ikke i langsigtede tiltag om at forbedre den lokale sundhedstilstand. ACS ernene har sjældent tilstrækkelig autoritet eller motivation til alene at kunne sætte sundhed på dagsordenen. En øget deltagelse omkring den lokale sundhedsudvikling vil derfor være afgørende for bedre at kunne udnytte sundhedstilbudene på landet. 5.7 Koordinering og relation til andre projekter og institutioner Foruden IMCC arbejder to andre organisationer direkte med sundhed i San Lucas kommune. Esperanza Bolivia arbejder med projekter, der sigter på nedbringe Chagas syge i kommunen. Dette sker gennem husforbedringsprojekter, vektorkontrol og sundhedoplysning. De har tidligere ligeledes arbejdet med mor-barn sundhed samt reproduktiv sundhed. Esperanza Bolivia har regionalt kontor i Camargo. ADRA Bolivia arbejder med mor-barn sundhed og frivillige sundhedsarbejdere i en del af kommunen udfra det nationale AIEPI program. Desuden arbejder de med kvindegrupper samt en landbrugs- og miljøkomponent. ADRA har regionalt kontor i Camargo. Såvel ADRA som Esperanza Bolivia forventer at afslutte deres projekter i San Lucas i En fortsættelse af aktiviteter er usikker, men bør forventes på et ukendt niveau. IMCC er i løbende dialog med begge institutioner for at koordinere aktiviteter. Det har dog vist sig at fleksibiliteten til lokal tilpasning er meget lille hos såvel Esperanza Bolivia samt ADRA, hvilket gør en lokal fokusering af midler og mål svær at opnå. IMCC vil dog fortsat forsøge på, at øge koordineringen mellem de sundhedsrelaterede NGO er og hospitalet i et passende forum, og søger en form hvor hospitalet påtager sig initiativet. På et mere overordnet plan støtter Prosin (USAID) sundhedsvæsenet i provinsen finansielt frem til Udover de sundhedsrelaterede NGO er arbejder følgende andre organisationer i

15 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 13 kommunen inden for andre sektorer: DANIDAs sektorprogrammer for landbrug, offentlig administration og miljø Den spanske NGO AYNI arbejder med kvinderettigheder og uddannelse. PAN understøtter undervisning af børn og børnehaver UNFPA bi-alfabetiseringsprogram arbejder i udvalgte områder af kommunen Den katolske kirkelige organisation TREVERIS arbejder med uddannelse og landbrugsteknikker IMCC forsøger løbende at holde sig informeret om andre organisationers arbejde for at kunne udnytte samarbejdsmuligheder og indgå i erfaringsudveksling. Desuden er IMCC medlem af sammenslutningen af NGO er i Sucre, UNISUR, der arbejder med bl.a. sundhedsfaglige temaer på departementsniveau. Organisationen er dog noget svag, men vi vil fortsat søge at understøtte sammenslutningen. 5.8 Samarbejdspartnere Den primære partner er hospitalsledelsen i San Lucas kommune. Samarbejdet sigter på, at opnå en større inddragelse af landbefolkningen og hensyntagen til deres behov på sundhedsområdet. Hospitalsledelsen i San Lucas er præget af svag kompetence til planlægning og implementering af sundhedsstrategier. IMCC forsøger her at støtte og inspirere på bedst mulig måde for at sikre kompetenceopbygningen hos partneren. IMCC har i forbindelse med udarbejdelsen af projektdokumentet gennemført en intern analyse af civilsamfundet i San Lucas kommune med henblik på at vurdere graden af organisering og dens styrke i landbefolkningen. Analysen er derfor baseret på egne erfaringer og interview med repræsentanter for de relevante organisationer. IMCC har i løbet af den første projektperiode opnået et indgående kendskab til målgruppens problemer og behov, men også til de ressourcebegrænsninger, der medfører manglende eller langsommelig udvikling. Landbefolkningen udgøres af enkeltfamilier i landsbyerne samt enkelte samlende organisationer på kommunalt niveau. Generelt må organiseringsgraden betegnes som værende svag. Det er således kun bondefagforeningen, der kan siges at være en velfungerende lokal organisation. Kvindegruppernes sammenslutning Inti Pallay og ACS ernenes organisation OCIACS er af nyere dato og svage organisationer, der stadige søger deres egne ben at stå på. Ligeledes er Ayllus ikke lige velfungerende i alle områder og må karakteriseres som en svag organisering. IMCC vil derfor arbejde på at understøtte relevante bindeled og fora mellem sundhedsvæsenet og landbefolkningen ved at samarbejde med de nævnte grupper for at styrke landbefolkningens indflydelse på og deltagelse i sundhedsudvikling. Vi vil arbejde med at viderebringe inspiration og kritik fra landbefolkningen side til sundhedsvæsenet. Ligeledes vil vi støtte formidling af sundhedsinformation til og fremme samarbejdet med landbefolkningen.

16 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side Projektberettigelse I marts 2004 blev der udført en midtvejsevaluering af projektet ved en ekstern dansk konsulent, der anbefaler en fase 2 til forankring af projektet. Evalueringsrapporten konkluderer, at projektarbejdet i høj grad er fattigdomsorienteret i sin tilgang og har en positiv effekt på målgruppen og indsatsområdet. Projektet støtter op om de bolivianske sundhedsprogrammer og politikker indenfor primær sundhed og har opnået betydelige resultater i løbet af de første tre år. Derudover peger rapporten på en række indsatsområder, der bør styrkes i en ny projektperiode. Disse indsatsområder er bl.a. at forbedre opfølgning og supervision af ACS erne med henblik på at forankre deres arbejde lokalt i landsbyerne, at sætte større fokus på kvindernes vilkår og inddragelse, at forbedre tiltag for kapacitationsopbygning til ACS ernenes organisation samt bondefagforeningen, at understøtte små sundhedsprojekter i landsbyerne for at øge motivation og interesse for sundhedsområdet og at uddanne traditionelle fødselshjælpere og ACS ernee i fødselsteknik. En række af disse områder vil blive undersøgt nærmere og bliver påbegyndt indenfor den nuværende første projektfase og konsolideret i fase 2. Andre aktiviteter vil blive påbegyndt i forbindelse med fase Projektstrategi Projektet er et integreret sundhedsprojekt, der bygger på WHO s PHC strategi[s4].(primary Health Care). Projektstrategien for denne anden og afsluttende fase er at udnytte erfaringer og resultater fra første projektperiode og arbejde på at forankre effekten af uddannelse til sundhedspersonalet, ACS ernee og traditionelle fødselshjælpere samt af investeringer i sundhedsinfrastruktur. For at sikre bæredygtighed planlægges alle aktiviteter med en udfasning, hvor gradvis overdragelse af ansvar til samarbejdspartnere, lokalt ejerskab og motivation for at arbejde med sundhed på landsby niveau udgør en central del af projektstrategien frem mod afslutningen i Projektstrategien er således, at arbejde sammen med aktører fra landbefolkning, organisationer og det officielle sundhedsvæsen med henblik på at nå målgruppen. Projektet arbejder i den beskrevne kontekst og udfra de omtalte problemområder med følgende to overordnede projektmål: At styrke landbefolkningens motivation og evne til organisering med henblik på at varetage egne interesser i forhold til kommunens sundhedsudvikling og interessen for egen sundhed. Dette sker via støtte af landbefolkningens eksisterende organisationer for ACS erne og bondefagforeningen samt støtte til kvindegrupper. Desuden arbejdes med en direkte inddragelse og involvering af landbefolkningen i analyse og forbedring af den egen sundhedstilstand på landsby niveau i samarbejde med sundhedsvæsenet.

17 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 15 At styrke sundhedsvæsenet med henblik på at indsatser og fordelingen af ressourcer i større udstrækning opfylder landbefolkningens behov. Dette sker via levering af serviceydelser i form af uddannelse til sundhedspersonale og investeringer i sundhedsinfrastruktur samt konsolidering af uddannelsessystemet for ACS erne og traditionelle fødselshjælpere. Disse tiltag understøtter ønsket om at give landbefolkningen mulighed for at få indflydelse på egen sundhed ved at give øget adgang til sundhedsvæsenet og påvirke sundhedspersonalet til i højere grad at tænke lokalt og inddrage initiativ og behov hos landbefolkningen i tilrettelæggelsen af sine strategier og sundhedsydelser. Loven om Folkelig Deltagelse giver landbefolkningen en lovbestemt ret til medindflydelse på de politiske beslutninger indenfor bl.a. sundhedsområdet. Målgruppen er dog endnu ikke så stærk og velorganiseret, at den er i stand til at sætte relevante krav til myndighederne. Lokale autoriteter, traditionelle behandlere, sygehjælpere, skolelærere og ACS erne er derfor vigtige aktører, der skal inddrages for at støtte en bevidstgørelse af landbefolkningen omkring sundhedsudviklingen i landsbyen. Således udgør bondefagforeningen og ACS ernenes organisation, OCIACS, en vigtig samarbejdspartner for projektet. Konkrete tiltag er f.eks. fremtidsværksteder, oplysning om rettigheder, støtte til organisationsopbygning, sundhedsinformation m.m. Inddragelse af kvinder indgår som et andet vigtige fokusområde, der søges påvirket gennem arbejdet med kvindegrupper bl.a. med henblik på at motivere flere kvinder til at påtage sig ansvarsroller i landsbyen f.eks. som frivillige sundhedsarbejdere og generelt ved at styrke organisering af kvinder, give dem mulighed for at mødes samt sætte sundhed på dagsordenen. Børn og unge tilgodeses som del af den primære målgruppe for projektet bl.a. er AIEPI programmet målrettet mødre og børn. Der er herudover ikke planlagt aktiviteter, der målrettet involverer eller henvender sig til denne gruppe. Projektet ingen miljøkomponent. Som en del af projektstrategien indgår en kontinuerlig udsendelse af danske projektarbejdere. Hver udsendelse varer i 14 måneder og projektet er til enhver tid bemandet med to medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende med en evt. partner. Der er indlagt en overlapsperiode på to måneder ved hver rotation for at sikre en solid erfaringsoverførsel og kontinuitet. Projektet dokumenterer sine erfaringer i form af årsrapporter, der gøres tilgængelig i passende form for samarbejdspartnere og interesserede. Gennem det tætte samarbejde med sundhedsvæsenet og inddragelse af landbefolkningen håber vi på sigt på, at kunne opnå en konkret spredningseffekt til hele kommunen og videreførelse af udvalgte aktiviteter efter projektets afslutning.

18 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 16 Denne fase 2 er planlagt til at indeholde en målrettet udfasning af aktiviteter og nedlukning af projektet i Dette sker på baggrund af den generelle udvikling som San Lucas kommune har været igennem i de senere år. Der er således sket betydelige fremskridt siden projektstarten i ikke mindst på sundhedsområdet. Vi håber at yderligere 5 år vil kunne bidrage til at forankre IMCC s indsats og yderligere styrke den generelt positive udvikling ved at fokusere indsatsen og at styrke aktiviteter fra fase 1 på landsbyniveau. Planlægning og gennemførelse af en kontrolleret nedlukning af projektet understøttes bedst ved tidligt at kunne arbejde frem mod dette mål i sikre rammer. De ressourcer, der ellers skulle bruges på at formulere en fornyet ansøgning kan dermed bruges indenfor projektets rammer Målgruppen På grund af kommunens størrelse og utilgængelighed, samt under hensyntagen til andre NGO ers arbejde, koncentrer projektet størstedelen af sin indsats til det afgrænsede geografiske område af San Lucas kommune, der udgør den mest isolerede del. Den primære målgruppe er landbefolkningen i dalområderne tilknyttet nedenstående sundhedsklinikker. Målgruppen i indsatsområdet omfatter i alt personer, heraf udgør kvinder 6.826, mænd og børn under 5 år (SNIS: 2004). Befolkningen er næsten udelukkende efterkommere af den oprindelige befolkning og betegnes quechuaindianere. Befolkningen bor spredt og langt fra sundhedsklinikker og hospitalet. Sundhedsklinik Population Kvinder Mænd Børn < 5 år Collpa Pirhuani Sacavillque Ajchilla Tambo Khasa Hunomilla Uruchini Canchas Blancas Buena Vista Palacio Tambo I alt Definitionen af målgruppen vil blive påvirket af om ADRA fortsætter sine programmer i kommunen. Således står ADRA i 2004 for uddannelse af frivillige sundhedsarbejdere i halvdelen af kommunen. Skulle det vise sig, at ADRA trækker sig ud bør IMCC overveje at udvide sit indsområder for uddannelse af ACS erne til hele kommunen. Den sekundære målgruppe udgøres af de konkrete aktører som inddrages i projektaktiviteter dvs. ACS erne, OCIACS, kvindegrupper, lokale autoriteter og bondefagforeningen. Fælles for disse personer er, at de alle har rod i landbefolkningen. Andre aktører er hospitalspersonalet og sygehjælpere som repræsentanter for det offentlige sundhedsvæsen, der direkte deltager i projektarbejdet. Yderligere udgør de

19 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side 17 institutionelle aktører som DILOS, kommunen, Camargo distriktet samt SEDES i Sucre en vigtig gruppe, der er med til at skabe de rammer projektet bevæger sig indenfor. Der er mulighed for at opnå en spredningseffekt på grundlag af erfaringer i indsatsområdet, så aktiviteter og tiltag på sigt vil kunne komme hele kommunens befolkning til gode. Desuden åbner den løbende dialog og relation til distriktsledelsen og SEDES for, at erfaringer på længere sigt kan spredes til andre kommuner i departementet. 6 Projektdesign 6.1 Udviklingsmål, målsætning og indikatorer Udviklingsmål At fremme sundhedstilstanden for landbefolkningen i indsatsområdet Indikatorer for udviklingsmål Reduceret børne-morbiditet og mortalitet Reduceret mødre-morbiditet og mortalitet i forbindelse med graviditet og fødsler Målsætning At opnå en sundhedsfremmende adfærdsændring hos landbefolkningen Indikatorer for målsætning Der er sket en sundhedsfremmende adfærdsændring hos landbefolkningen 6.2 Projektmål og indikatorer Projektmål 1 At styrke sundhedsvæsenet med henblik på at sundhedstiltag og fordelingen af ressourcer i større udstrækning opfylder landbefolkningens behov. Indikatorer for projektmål 1 Landbefolkningens behov for sundhedsindsats er dækket Projektmål 2 Indikatorer for projektmål 2 At styrke landbefolkningens motivation og evne til organisering på sundhedsområdet med henblik på at varetage egne interesser i forhold til kommunens sundhedsudvikling samt at øge interessen i egen sundhed Landbefolkningen er interesseret i sundhed og kan varetage egne interesser i sundhed

20 Projektdokument - Primær sundhedsprojekt i San Lucas, fase 2 Side Resultater og indikatorer Projektmål 1 At styrke sundhedsvæsenet med henblik på at sundhedstiltag og fordelingen af ressourcer i større udstrækning opfylder landbefolkningens behov. Resultat 1.1 Hospital og sundhedsklinikker yder et forbedret sundhedstilbud Resultat 1.2 Den traditionelle sygdomsforståelse integreres i større udstrækning i det officielle sundhedsvæsen Indikator 1.1 Sundhedsklinikker er udstyret til og personalet er i stand til at udføre primær sundhedstjeneste Indikator 1.2 Sygehjælpere samarbejder med traditionelle behandlere og fødselshjælpere Resultat 1.3 ACS er motiveret og udfører sit arbejde kompetent i koordination med sygehjælper Der tages højde for traditionel sygdomsforståelse ved patientforløb på sundhedsklinikker og hospitalet. Indikator 1.3 ACS afholder landsbymøder, gennemfører husbesøg, referer patienter og indgår aktivt i landsbyens sundhedsdiskussioner Sygehjælpere understøtter ACS i sundhedsarbejdet i landsbyen Resultat 1.4 Øget koordinering blandt NGO er og sundhedsmyndigheder med henblik på at regionale sundhedsstrategier bliver tilpasset de landbefolkningens forhold Indikator 1.4 NGO er og hospitalsledelse koordinerer sundhedsindsats i indsatsområdet Regionale sundhedsstragier tilpasses lokale forhold Projektmål 2 At styrke landbefolkningens motivation og evne til organisering på sundhedsområdet med henblik på at varetage egne interesser i forhold til kommunens sundhedsudvikling samt at øge interessen i egen sundhed Resultat 2.1 Øget viden om sundhed blandt landbefolkningen Resultat 2.2 Det officielle sundhedsvæsen integreres i større grad udstrækning i den traditionelle sygdomsbehandling på landsbyniveau Resultat 2.3 Landsbyautoriteter understøtter sundhedsarbejdet på landsbyniveau Indikator 2.1 Landbefolkningen har en øget viden indenfor de temaer som projektet har arbejdet med Indikator 2.2 Øget patientkontakt på sundhedsklinikker Indikator 2.3 ACS fritages for kollektiv arbejdsbyrde i forhold til sit arbejde for sundheden i landsbyen Landsbyautoriteter deltager i

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere