D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX"

Transkript

1 D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

2 W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5 opsætning af W-PBS 6 Generelt 7 Betalingsservice basis 7 Betalingsservice total 7 Navigation 8 Knapperne fra venstre mod højre: 8 Søgning 8 Felter 9 Felter og farver 9 Debitorkartoteket 10 Sektionerne i debitorkartoteket 10 Debitor felterne 10 PBS Oplysning 12 Advisering 14 Kontoudtog 18 Historik 20 Notater 21 Søgning 22 Funktioner 22 Opkrævninger 23 Knapperne på første side 23 Knapperne på anden side 25 Knapperne på tredje side 26 knapperne på fjerde side 28 Aftaler 29 Indbetalinger og aftale oplysninger 31 Advis opdateringer 33 Tilpasning 35 Adviskoder 35 Perioder 37 DDB DATA APS SIDE 2 AF 75

3 Finanskonti 38 Kundetyper 39 Postnr. 40 Grupper 41 Setup 44 Diverse 44 Menupunkter 45 Prompt tekst på ekstra felter i debitor kartotek 45 Menuen i toppen af skærmen 47 Afslut 47 Udskrifter 47 Kørsler 48 Udskrifter og Forespørgsler 55 Sikkerhedskopiering 59 Ekstra funktioner 62 DDB DATA APS SIDE 3 AF 75

4 I NS TALLA TION AF W-PBS GENNEMGANG AF INSTALLATIONEN Efter at have hentet filen fra skal programmet installeres. Det gøres ved at dobbeltklikke på filen WPBS_300_Setup.exe, derefter kommer nedenstående skærmbillede. Her vælger man næste for at komme i gang med installationen. Dette gøres et par gange indtil man når til følgende skærmbillede: Nu kan man vælge hvilken mappe programmet skal installeres i. Som standard er mappen C:\WPBS300\ valgt og hvis det skal installeres i denne mappe trykkes der på next. Hvis man vil ændre placering af programmet trykkes der på knappen Change. Derefter vil der være mulighed for at ændre placeringen af programmet, når så en anden placering er valgt trykkes der på next for at fortsætte. DDB DATA APS SIDE 4 AF 75

5 Når dette er gjort, kommer næste skærmbillede frem: Her trykkes der på Install og installationen går i gang. OPDATERING AF PROGRAMMET Da der kommer nye opdateringer til programmet kan det være en fordel lige at tjekke på følgende link om der skulle være en opdatering: På denne adresse vil der ligge en eller flere filer der indeholder ordet opdatering. Hvis der er tvivl om hvilke version der er installeret kan dette ses under opstart af W-PBS. Dette er markeret med rød på det billede som ses nedenfor. Filen fra ovenstående hjemmeside adresse hentes så ned og lægges ind i den mappe hvor programmet er installeret. Så er programmet opdateret til nyeste version. DDB DATA APS SIDE 5 AF 75

6 Først gang W-PBS køres efter opdateringen vil programmet spørge om følgende: Her trykkes der på Ja for at køre den opdatering som blev hentet tidligere. OPSÆTNING AF W-PBS Første gang programmet køres skal det tilpasses. Dette gøres på følgende måde.: 1. Først vælges Tilpasning i øverste menu linie. 2. Vælges Setup i anden menu linie. 3. Så indtastes Brugernavn (Firmanavn), Serienummer, Dato og Datokode i de respektive felter. Her efter trykkes der på godkend knappen (fluebenet) For at opsætningen skal træde i kraft skal programmet lige lukkes og startes igen. Er dette ikke gjort korrekt vil programmet komme med en fejl meddelelse ved opstart. DDB DATA APS SIDE 6 AF 75

7 GENER ELT Programmet kan benyttes til opkrævning af debitorer via PBS betalingsservice. Der kan både benyttes PBS Betalingsservice Basis og PBS Betalingsservice Total, begge med flere debitorgrupper. BETALINGSSERVICE BASIS Der trækkes direkte på debitorernes konti og debitorerne skal være tilmeldt PBS. BETALINGSSERVICE TOTAL Der udsendes Fi-kort til de debitorer, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, dem der er tilmeldt, trækkes automatisk via bank eller sparekasse. Programmet indeholder et debitorkartotek, hvor alle oplysninger og status vedr. PBS oprettes og vises. Hver debitor kan tilknyttes en gruppe, som indeholder alle PBS oplysninger pr. gruppe. Der kan tilknyttes en eller flere adviskoder/opkrævninger pr. debitor. En adviskode indeholder tekst og beløb, der kommer på betalingsopkrævningen fra PBS. En adviskode kan være tilknyttet en periode, som oplysning til hvornår den skal opkræves. Til hver adviskode tilknyttes en finanskonto, som benyttes til at danne et bilag, der kan benyttes som bogføringsbilag, i det finansbogholderi, som man benytter. Der dannes en journal med opkrævninger og indbetalinger, således at der kan udskrives et kontoudtog til debitorerne. Når der er foretaget opkrævninger gemmes adviskoden i en historik, som efterfølgende kan benyttes som kontrol. Der er flere kørsler til udlæsning/indlæsning af data til og fra PBS. Disse kørsler er følgende: Udlæs Oprettelser og Sletninger Udlæs Opkrævninger Indlæs Aftaler Indlæs Indbetalinger DDB DATA APS SIDE 7 AF 75

8 KNAPPERNE FRA VENSTRE MOD HØJRE: NAVIGATION SØGNING 1. Gå til første post (Debitor m.v.) 2. Gå til forrige post 3. Gå til næste post 4. Gå til sidste post 5. + Opret ny post 6. ^ Rette post 7. V Godkende post 8. X Fortryd rettelse/oprettelse 9. Genlæs kartotek fra harddisk. 10. Slet post Det tomme felt i toppen er søgefeltet. Dette bruges ved at man skriver det man søger efter og der efter trykker på enter. De resultater som bliver fundet ved hjælp af søgningen bliver markeret med rød og der kan bladres gennem disse ved hjælp af navigations menuen. DDB DATA APS SIDE 8 AF 75

9 FELTER FELTER OG FARVER Felterne der er fremhævet med FED blå skrift skal minimum udfyldes ved oprettelse af debitorer, der skal opkræves via Betalingsservice Total. (Adresse 2 er ikke påkrævet) Felter der er fremhævet med FED grøn skrift skal yderligere udfyldes ved oprettelse af debitorer, der opkræves via Betalingsservice Basis. Feltet Aktiv skal markeres det kommer automatisk når der modtages en aftale fil fra PBS. DDB DATA APS SIDE 9 AF 75

10 D EBITORKARTOTEK ET SEKTIONERNE I DEBITORKARTOTEKET Debitorkartoteket er delt op i 6 sektioner. Øverst er det kundeoplysninger med konto, navn, adresse, kundegruppe m.v.. og nederst er der 5 faneblade som indeholder følgende oplysninger: PBS oplysninger: Oplysninger der benyttes i forbindelse med PBS. Advisering: Adviseringslinier der opkræves. Kontoudtog: Posteringer, der viser opkrævninger og indbetalinger. Historik: Posteringer, der viser de enkelte adviseringer, der er opkrævet, samt indbetalinger. Notater: Stort notat felt der kan benyttes til at beskrive aftaler m.v. med debitor. DEBITOR FELTERNE Kundenummer Dette er f.eks. debitor telefonnummer, CPR-nr. eller andet nummer som debitor identificeres på. Feltet kan rettes senere med en kørsel til ændring af kundenummer. DDB DATA APS SIDE 10 AF 75

11 Hvis der er behov for at benytte kundenumre med foranstillede nuller f.eks. CPR-numre, så kan dette lade sig gøre, ved at der i Tilpasning/Setup i feltet kundenr længde, sættes en længde f.eks. 10. Så skal alle kundenumre være 10 karakterer lange. F.eks o.s.v.. Titel, Navn, Adresse 1, Adresse 2, Postnummer og Bynavn Her indtastes debitor oplysninger. Kunde gruppe Dette felt kan indeholde værdien og benyttes til at afgrænse udlæsning af opkrævninger til PBS og på udskrifter m.v. Hvis der f.eks. er ønske om at opkræve debitorerne i forskellige intervaller, så kan dette felt benyttes til denne funktion. Opkrævning via PBS, kan også differencers på adviskoderne. Ekstra gruppe Dette felt er til eget brug og benyttes ikke i forbindelse med PBS opkrævninger. Værdi Kundetype Dette felt er til eget brug. Værdien af feltet kan defineres i Tilpasning/Kundetyper. Telefon Debitors telefonnummer. Debitors adresse. Tekst 1, Ja/Nej 1, Tekst 2, Ja/Nej 2, Beløb 1, Dato 1, Beløb 2, Dato 2 Disse felter er udelukkende ekstra felter, der frit kan benyttes til debitor oplysninger. Ingen af felterne benyttes i forbindelse med PBS. Tekster foran felterne, kan rettes i Tilpasning/Setup/ her står de så under prompt tekster. Felterne kan evt. benyttes til at sætte en dato for et skift til anden advisering. Felterne kommer ikke med på standard udskrifterne, men kan frit udskrives og vises i Udskrifter og Forespørgsler. DDB DATA APS SIDE 11 AF 75

12 Fødselsdags dato Debitors fødselsdags dato Indmeldt dato Felt der kan bruges til at skrive indmeldings datoen f.eks. for medlemmer af en forening PBS OPLYSNING PBS gruppe Der er mulighed for at dele debitorerne op i flere PBS-grupper (aftaler). I Tilpasning/Grupper kan der oprettes et vilkårligt antal grupper, som hver har deres egne PBS oplysninger. Der benyttes f.eks. flere PBS debitorgrupper, hvis man ønsker at indbetalingerne kommer ind på forskellige bankkonti. Det kan også benyttes hvis man har flere PBS numre/aftaler. Se beskrivelsen af felterne i Tilpasning/Grupper. Tilmeldt / Afmeldt Felterne viser tilmeldt og afmeldt datoer. Opkrævninger, der ligger udenfor dette datointerval, opkræves ikke. Det er opkrævningsdatoen der er gældende for datoerne. Der skal udfyldes en Tilmeldt dato, og enten skal Afmeldt dato være blank eller udfyldt med en senere dato end Tilmeldt. Nyt kundenr. DDB DATA APS SIDE 12 AF 75

13 Dette felt benyttes til ændring af kundenummer. Indtast det nye kundenummer i feltet. Se afsnittet om ændring af kundenummer. Bank Reg. Nr., Bank kontonr. & CPR-nummer Disse felter benyttes i forbindelse med direkte oprettelse af PBS aftaler via diskette eller modem. Hvis der oprettes direkte skal disse felter udfyldes og der skal sendes en oprettelses formular til PBS med debitors underskrift på. Aftale nummer Dette felt benyttes i forbindelse med Betalingsservice Standard og indeholder et nummer, der er unikt for debitor. Nummeret leveres af PBS, når der er indsendt oprettelser af debitorer. Aftalenummeret indlæses fra en fil (som er hentet via modem) via menupunktet Indlæs fra PBS/Indlæs aftaler. Oprettes hos PBS, Slettes hos PBS & Aktiv PBS aftale Oprettes Ved oprettelse af debitor, sættes der kryds i dette felt, hvis der skal indsendes Oprettelser til PBS. Feltet dato udfyldes med oprettelses datoen. Betalingsservice Basis: Hvis der indsendes oprettelser til PBS og man er tilmeldt Basis løsningen, så kommer der en fil retur med aftalenumre. Denne fil skal indlæses, før der kan sendes opkrævninger. Betalingsservice-total: Hvis der indsendes oprettelser til PBS, kommer der ikke en aftale fil retur, man skal manuelt rette feltet Aktiv til at være afkrydset. Feltet Aktiv kan afmærkes ved oprettelse af debitor. Slettes Hvis en debitor skal slettes, sættes der kryds i dette felt. Feltet Aktiv skal stadig være afkrydset. Feltet afmeldt dato udfyldes med slette datoen. Aktiv Kryds i dette felt, betyder at debitor er aktiv hos PBS. Hvis der ikke sendes oprettelser via diskette/fil, så skal dette felt være aktivt. Hvis der startes med Total løsningen, så skal der ved oprettelse af debitorer, sættes kryds i dette felt, da man ikke behøver at sende oprettelser i Total løsningen. Hvis der startes med Basis løsningen, så markeres feltet automatisk, når man har modtaget fil med aftaler. Tilmeldt automatisk træk Feltet viser om kunden har tilmeldt sig automatisk træk. PBS indbetalingsmåde/status DDB DATA APS SIDE 13 AF 75

14 Denne ramme viser en status på debitor. Når der udlæses opkrævninger, sættes der prik i Afvent indbetaling, Der er sendt rykker advisering eller hvis der er udbetalt penge til debitor så vælges Der er sendt udbetaling til kunden Når der modtages indbetalinger, vises der hvilke indbetalingsform der er benyttet, og om der er fejl i indbetalingen. Status Viser om debitor er aktiv m.v.. ADVISERING I dette menupunkt indsættes de adviskoder, der skal opkræves på debitor. Adviskoderne skal først oprettes i menupunktet Tilpasning/Adviskoder. DDB DATA APS SIDE 14 AF 75

15 For at indsætte en adviskode, kan der trykkes på knappen Indsæt advis eller i feltet adviskode, kan der trykkes på knappen og en adviskode kan vælges. Indsæt advis knappen åbner dette vindue. Den valgte adviskode overføres til debitor, ved at trykke på knappen Overfør eller dobbelt klikke på adviskoden. Benyt også Navigationsmenuen over adviskoder til oprettelse, rettelse og sletning af adviskoder. Adviskode Adviskodens navn. Beskrivelse Beskrivelse, der skrives på debitors opkrævning. Antal Antal enheder der opkræves. Pris Pris pr enhed der opkræves. Advis beløb Beløb (antal * pris) der opkræves. I bunden af denne kolonne vises det samlede opkrævningsbeløb for alle adviskoder Periode Oplysning om periode adviskoden er tilknyttet. (Kun oplysning.) Finanskto DDB DATA APS SIDE 15 AF 75

16 Kontonummer som adviskoden summeres på, ved udskrivning af konteringsbilag Nul Hvis feltet er afmærket, så nulstilles feltet Beløb efter udlæsning af opkrævninger til PBS. Slet Hvis feltet er afmærket, så slettes adviskoden efter udlæsning af opkrævninger til PBS. Ryk Dette felt benyttes til at sende en rykker til en debitor, uden at saldoen tælles op med rykkerens beløb. Ikke afmærket = Normal opkrævning, der debiteres debitors saldo. Afmærket = Rykker opkrævning, der IKKE debiteres debitors saldo. Sum Dette felt er vigtigt, da det afgør om advis linien, skal beregnes med i den samlede opkrævning. Afmærket = Advis liniens beløb beregnes med i opkrævningen. Ikke afmærket = Advis liniens beløb beregnes IKKE med i opkrævningen og betragtes kun som oplysning. DDB DATA APS SIDE 16 AF 75

17 Knappen Advis bilag Her kan der udskrives et adviseringsbilag, med de adviskoder og tekster, der sendes til debitor. DDB DATA APS SIDE 17 AF 75

18 KONTOUDTOG I dette menupunkt styres debitorernes saldo. Når der udlæses opkrævninger, debiteres debitors saldo og tilsvarende krediteres saldoen ved indlæsning af indbetalinger. Der er mulighed for at redigere manuelt i posteringerne, så evt. manuelle indbetalinger kan registreres, eller hvis en debitor er afmeldt eller afvist, så kan saldoen reguleres manuelt. Navigations menuen kan benyttes til oprettelse, rettelse og sletning af posteringer. Der kan indsættes en ny postering ved at placere curseren på en ny tom linie, og med ENTER springes til næste felt. Ved at skrive eller dobbelt klikke i et felt, kan det redigeres Dato Posteringsdato hvor f.eks. opkrævning er udlæst. Forfald Forfaldsdato på opkrævning. Bilag Bilagsnummer på opkrævningen, dette nummer er sendt med PBS opkrævningen, og kommer med retur på indbetalingen. DDB DATA APS SIDE 18 AF 75

19 Tekst Tekst på posteringen Beløb Samlet beløb på opkrævning, indbetaling eller manuel postering. Udlignet (åbne poster) Ved udlæsning af opkrævninger, sendes et bilagsnummer med til PBS. Dette bilagsnummer kommer retur med indbetalingerne. Når indbetalingerne indlæses, så vil posteringer med samme bilagsnummer og beløb, blive markeret som udlignet. Posteringer, der ikke er markeret, er åbne og ikke betalt, eller der har været differencer i beløb, der er indbetalt i forhold til opkrævet. Knappen Kontoudtog Denne knap udskriver kontoudtoget. Udskriv kun åbne poster Denne knap vælger om det kun er de poster der ikke er markeret med udlignet, der skal skrives ud. DDB DATA APS SIDE 19 AF 75

20 HISTORIK Dette menupunkt benyttes til visning af hvilke adviskoder og indbetalinger, der tidligere er opkrævet/indlæst. Beskrivelsen af felterne svarer til beskrivelsen af adviskoderne. DDB DATA APS SIDE 20 AF 75

21 NOTATER Menupunktet benyttes til at skrive korte og længere notater på debitor. Husk at bruge navigations menuen rette knap for at rette i feltet. DDB DATA APS SIDE 21 AF 75

22 SØG NING Dette menupunkt, benyttes til at søge efter debitorer, der ikke umiddelbart kan findes med den normale søgning i Debitorkartoteket. Her er der mulighed for at se debitorerne i en liste, sorteret efter Konto, Navn, Adresse, Postnr, Gruppe, CPR-Nr og Aftalenr. Hvis der klikkes på overskiften sorteres i den givne kolonne. FUNKTIONER I stedet for at bruge navigations menuen, kan der anvendes følgende genvejs taster. F4 Hopper tilbage til søgefeltet. F7 Vælger forrige kunde som blev fundet ved hjælp af søgningen F8 Vælger næste kunde som blev fundet ved hjælp af søgningen DDB DATA APS SIDE 22 AF 75

23 OPKRÆVNINGER KNAPPERNE PÅ FØRSTE SIDE PBS Gruppe der skal opkræves Her vælges hvilke PBS gruppe der skal opkræves. Tryk på knappen i feltet og få en liste over de eksisterende grupper. Der kan kun udlæses en gruppe ad gangen. Kundegruppe fra/til Udlæsningen kan afgrænses fra og til kundegruppen på debitorerne. Hvis alle debitorer i den valgte PBS Gruppe skal udlæses sættes disse felter fra 0 til Dato opkrævningerne trækkes I dette felt vælges/indtastes dato, hvor opkrævninger, skal trækkes på debitorernes konti og forfaldsdato på Fi-kort. Filnavn der udlæses til PBS Filnavnet, der udlæses til PBS, vil normalt være tilpasset i Tilpasning/Grupper, men det kan rettes i dette menupunkt. Tryk på knappen til højre for feltet og peg på drev, dir og indtast filnavn, der skal udlæses til. Hvis der benyttes flere PBS grupper, er det vigtigt, at hver gruppe har DDB DATA APS SIDE 23 AF 75

24 deres eget filnavn. F.eks. PBS Gruppe G001, G002 og G003 har filnavnene PBS_G001, PBS_G002 og PBS_G003. Knappen sikkerhedskopiering Inden der foretages en opkrævning, kan det være en fordel at tage en sikkerhedskopi. Denne knap danner en lokal sikkerhedskopi, som kan indlæses igen, hvis der skulle opstå et problem med opkrævningskørslen. Opkrævningstype Dette felt bestemmer, hvilke opkrævningstype, der skal udlæses. Der foreslås altid normal, så hvis man ønsker at benytte Fi-kort med kort frist skal det vælges hver gang. Normal Denne type benyttes til normale opkrævninger, der foretages i næst følgende måned. Fi-kort med kort frist Denne type benyttes til straks opkrævninger, således at debitor får tilsendt Fi-kort umiddelbart efter udlæsningen. Kan kun benyttes i forbindelse med Total løsningen. Afmærket = Ingen opdatering af saldo og historik (Opkrævninger) Dette felt benyttes i forbindelse med test og genudlæsning af opkrævninger. Normalt skal feltet IKKE være markeret. Hvis feltet markeres bliver debitor saldi og historik ikke opdateret. Knappen næste For at komme videre i menuen trykkes der på denne knap. DDB DATA APS SIDE 24 AF 75

25 KNAPPERNE PÅ ANDEN SIDE Ved tryk på næste knap kommer man til følgende skærmbillede: Hvis der indtastes en tekst i denne sektion af skærmen, så vil teksten komme på alle debitorer, før de enkelte adviskoder. Hvis der ikke ønskes fælles tekster til debitorerne skal feltet være blankt. Der kan laves en test af adviseringen, ved at skrive en tekst, vælge Debitor/Advisering og trykke på knappen Advis bilag. DDB DATA APS SIDE 25 AF 75

26 KNAPPERNE PÅ TREDJE SIDE Trykkes der på næste igen kommer man til følgende skærmbillede: I denne sektion af skærmbillede, vælges hvilke adviskoder, der skal opkræves. I kolonnen Opkræv markeres adviskoderne ved at dobbelt klikke på feltet, eller trykke på mellemrumstasten. Sæt markering Bruges til at markere alle felterne Fjern markering Bruges til at fjerne markeringen fra alle felterne. DDB DATA APS SIDE 26 AF 75

27 Udskriv kontrolliste Denne funktion åbner følgende vindue Her kan du se og udskrive en oversigt over de opkrævninger der vil blive sendt ud. DDB DATA APS SIDE 27 AF 75

28 KNAPPERNE PÅ FJERDE SIDE Opkrævninger trækkes den Viser dato hvor opkrævninger trækkes på kunderne. Hvis den er forkert vendes tilbage til første side. Udlæs til PBS Denne knap danner filen til PBS og der foretages opdateringer af saldi, posteringer og historik. Udskriv bilag Her kan der udskrives en liste med det der er udlæst til PBS, det er også en kontoringsbilag til et evt. finansbogholderi. Husk at udskrive dette bilag inden næste udlæsning, da det kun viser sidste udlæsning. Send fil til PBS Denne funktion kalder PBS chipkort hjemmeside. DDB DATA APS SIDE 28 AF 75

29 A FTALER PBS gruppe der skal opkræves Her vælges hvilke PBS gruppe der skal opkræves. Tryk på knappen i feltet og få en liste over de eksisterende grupper. Der kan kun udlæses en gruppe ad gangen. Kundegruppe fra/til Udlæsningen kan afgrænses fra og til kundegruppen på debitorerne. Hvis alle debitorer i den valgte PBS Gruppe skal udlæses sættes disse felter fra 0 til Dato opkrævningerne trækkes Dato for oprettelse. Filnavn der udlæses til PBS Filnavn på den fil der udlæses til PBS med oprettelser, rettelser og sletninger. Opret/Ret/Slet Denne knap udlæser en fil med de oprettelser og sletninger der er i den valgte PBS gruppe. Der tages ikke hensyn til Kunde grupperne. Udskriv Bilag DDB DATA APS SIDE 29 AF 75

30 Udskriver et bilag med de debitorer, der er oprettet og slettet. Send til PBS Denne funktion kalder PBS chipkort hjemmeside. DDB DATA APS SIDE 30 AF 75

31 I NDBETALING ER OG AFTALE O PLYS NINGER Hent fra PBS Denne funktion kalder PBS chipkort hjemmeside. Filerne fra PBS hjemmeside gemmes i den mappe der er oprettet til det, og når de er gemt indlæses filerne ved at vælge filerne med knappen lige under denne. Vælg fil der skal indlæses De filer, der er modtaget, vælges via denne knap og filnavnet vises i feltet til højre for knappen. Når knappen vælges fremkommer dette skærmbillede. Filer med indbetalinger er normalt Dxxxxxx.BS1 fil navne (x = nummer) Peg og klik på den ønskede fil. DDB DATA APS SIDE 31 AF 75

32 Indbetalinger Hvis filen indeholdt indbetalinger trykkes på knappen og indbetalingerne indlæses og opdateres på debitorerne. Aftaler Hvis filen indeholdt aftaler trykkes på knappen og debitorerne opdateres med aftalenumre. Udskriv Når der er indlæst en fil, kan der udskrives et bilag med f.eks. indbetalingerne. DDB DATA APS SIDE 32 AF 75

33 A DVIS OPDA TER ING ER Dette menupunkt benyttes til at vedligeholde adviskoder på debitorerne. Der kan oprettes, rettes og slettes adviskoder. Opret De valgte adviskoder oprettes på debitorerne. Ret De valgte adviskoder rettes på debitorerne. Slet De valgte adviskoder slettes på debitorerne. PBS Gruppe Dette felt benyttes til at afgrænse på debitorerne. Det er kun debitorer i den valgte PBS gruppe der opdateres. Kundegruppe fra/til Kørslerne kan afgrænses på kunde gruppe fra og til. Alle = 0 til 9999 Indsæt advis DDB DATA APS SIDE 33 AF 75

34 Med denne knap, kan der indsættes adviskoder i listen, i nederste del af skærmen. Alle kørsler gælder kun de adviskoder, der er vist i denne liste. Nulstil advis Denne knap fjerne alle adviskoder i listen med adviskoder, der skal opdateres. Den fjerne ikke noget på debitorerne. Felter der rettes ved opdatering af rettelser Felter der rettes ved opdatering af rettelser. I denne ramme kan der vælges, hvilke felter på adviskoderne, der skal rettes, hvis der køres en rette kørsel. Gælder kun knappen RET. Når alle felter er udfyldt korrekt og listen med adviskoder er ok, så vælges en af de tre knapper i toppen af skærmen. DDB DATA APS SIDE 34 AF 75

35 TIL PAS NING ADVISKODER I dette menupunkt oprettet, rettes og slettes adviskoder. Opret ny adviskode ved at placere lysbjælken på en tom linie og udfyld felterne eller tryk på + på navigatoren. Felterne Periode og Finanskonto er lister som aktiveres ved at klikke på knappen i feltet. Adviskodernes værdier og tekster er standard forslag, som benyttes når de indtastes på en debitor. Adviskode Adviskodens navn. Hvis adviskoden ændres rettes denne automatisk på alle debitorer i advis og log. Det kan derfor tage nogle sekunder før denne opdatering er udført. Adviskoderne kan ændres, så de vises i den rigtige rækkefølge på debitor, og dermed også på adviseringsbilaget fra PBS Tekst DDB DATA APS SIDE 35 AF 75

36 Beskrivelse der kommer på opkrævningen til debitor. Teksten kan rettes individuelt på den enkelte debitor. Finanskonto Finanskonto som benyttes på bogføringsbilag. Periode Periode, hvor adviskoden skal opkræves. Med i sum Dette felt er vigtigt, da det afgør om advis linien, skal beregnes med i den samlede opkrævning. Afmærket = Advis liniens beløb beregnes med i opkrævningen. Ikke afmærket = Advis liniens beløb beregnes IKKE med i opkrævningen og betragtes kun som oplysning. Nulstil Markeret = Beløb nulstilles automatisk efter opkrævninger er udlæst. Benyttes f.eks. hvis beløb, der skal opkræves ændres fra gang til gang. Slettes Markeret = Adviskoden slettes automatisk på debitor efter opkrævninger er udlæst. Benyttes f.eks. ved engang opkrævninger. Dette kunne være et rykkergebyr, regulering af årsopgørelser m.v.. Rykker Markeret = Adviskoden er en rykker og vil ikke foretages opdatering af saldo på de debitorer, der opkræves via denne adviskode. Pris Pris pr enhed. Antal Antal enheder. Beløb Beløb der opkræves. Bemærk! Adviskodernes værdier er kun standard forslag de kan rettes individuelt på den enkelte debitor. Bemærk! Der skal oprettes Perioder, Omsætningskonti og Grupper først. DDB DATA APS SIDE 36 AF 75

37 PERIODER Her oprettes, rettes og slettes perioder. Periode Kode for perioden Tekst Tekst der beskriver koden. Benyttes ikke til anden end oplysning. Perioderne tilknyttes adviskoderne og benyttes til at samle adviskoder i grupper, f.eks. måneds-, kvartals- og årsopkrævninger. Perioder benyttes kun til oplysning om hvornår en adviskode skal opkræves. DDB DATA APS SIDE 37 AF 75

38 FINANSKONTI Omsætningskonti benyttes til at fordele opkrævningerne på forskellige finanskonti, som udskrives på bogføringsbilaget når der er foretaget udlæsning af opkrævninger. Adviskonto Finanskontonummer Tekst Kontonavn Momskode Momskode på finanskontoen. Der beregnes ingen moms, det er kun til oplysning. Sidste opkrævning Viser beløb ved sidste opkrævning. DDB DATA APS SIDE 38 AF 75

39 KUNDETYPER Her kan der oprettes forskellige kunde typer, som kan indsættes på de enkelte debitorer. Det er udelukkende oplysninger til eget brug og benyttes ikke i forbindelse med PBS. DDB DATA APS SIDE 39 AF 75

40 POSTNR. Dette skærmbillede indeholder postnumre, der kan oprettes nye, hvis der er postnumre der ikke er i listen. DDB DATA APS SIDE 40 AF 75

41 GRUPPER Gruppe Gruppenummer der tildeles debitorer og dermed adskiller debitorerne i de forskellige PBS grupper som man er tilmeldt Tekst Beskrivelse af gruppen. Minimums beløb Der er mulighed for at angive et minimums beløb der skal opkræves. Dette benyttes f.eks. hvis der opkræves gebyrer, renter eller lignende, som i visse perioder er for små, til at man ønsker at sende en opkrævning. Opkrævningen slettes ikke men gemmes til der er et advisbeløb der er større end minimums beløbet. PBS nummer PBS nummer der er tildelt af PBS. SE-Nummer Firmaets SE-nummer. Hvis man ikke har et SE-nummer, tildeles et fiktivt nummer af PBS. Leverandør ident. DDB DATA APS SIDE 41 AF 75

42 Firmaets identifikation på de filer der sendes frem og tilbage til PBS. Benyttes kun til information i dette program. PBS Debitorgruppe Gruppenummer der tildeles af PBS. Dette nummer benyttes bl.a. til at fordele indbetalinger til flere bankkonti. PBS Delsystem Nummer der tildeles af PBS. Normalt KRÆ ved test og BS1 ved normal drift. Reg. + kontonummer Registrerings- og bank kontonummer som indbetalinger skal indsættes på. Hovedlinie tekst Tekst der fremkommer som overskrift på betalingsoversigt fra PBS/Bank/Sparekasse. Indbetalings tekst Tekst der påføres indbetalinger i advislog på debitor. Finanskonto indb. Finanskonto på bogføringsbilag til eget bogføringsprogram. Filnavn opkrævninger Filnavn på fil til PBS der indeholder opkrævninger. Filnavne generelt. Når programmet installeres oprettes der en mappe under WPBS300 der hedder PbsFiler og under denne mappe oprettes 2 mapper med Send og Modtag. Princippet er at alle filer der skal sendes til PBS placeres i Send mappen og alle indbetaling og aftale filer fra PBSplaceres i Modtag mappen. F.eks. C:\WPBS300\PbsFiler\Send\PBSOPK.TXT Filnavn aftaler Filnavn på fil til PBS der indeholder aftaleoplysninger. F.eks. C:\WPBS300\PbsFiler\Send\PBSAFT.TXT Benyt Betalingsservice Total opkrævninger. (med FI-kort) Kryds = der benyttes Total D.v.s. at der sendes fælles indbetalingskort til de debitorer der ikke er tilmeldt automatisk træk. Ikke kryds = der benyttes Basis. D.v.s. at der kun opkræves via bank og sparekasse på debitorer der er tilmeldt og har et aftalenummer. DDB DATA APS SIDE 42 AF 75

43 Det er vigtigt at disse oplysninger er korrekt udfyldt, da opkrævninger m.v. ellers vil blive afvist af PBS. Fælles tekster placeres efter advislinier Her kan det bestemmes, om de fælles tekster, der kan skrives på opkrævningerne i menupunktet Udlæs til PBS, skal placeres før eller efter advis linierne. Indsæt streg mellem advislinier og fælles tekster Hvis der sættes mærke i dette felt, så kommer der en streg mellem Fælles teksterne og advis linierne. Dan advislinie med momsbeløb Hvis programmet benyttes til opkrævning af beløb ekskl. Moms, og man ønsker at tillægge moms på opkrævningen, så markeres dette felt. Hvis der skal tillægges moms, så skal de beløb der indtastes på advis linierne være ekskl. Moms, og først på opkrævningstidspunktet beregnes momsen. Dan advislinie med total opkrævet Mærke i dette felt, danner en ekstra advis linie med en beregnet total, af opkrævningen. Vis antal og pris på advisering Afmærkes hvis antal og pris fra adviseringslinierne skal vises på opkrævningen. Vis overskrift over adviskoder Afmærkes, hvis der skal dannes en linie med overskrift over adviseringslinierne. Send opkrævninger på 0.00 kr. Skal der sendes adviseringsbilag til kunder, hvor opkrævningen er på nul kr. Benyt dags dato som indbetalings dato Afmærket, så benyttes dagsdato på indbetalinger, ellers benyttes PBS datoen, hvor indbetalingen er modtaget. DDB DATA APS SIDE 43 AF 75

44 SETUP DIVERSE Firmanavn, Serienummer, Dato og kode & Password Oplysninger der findes på kodebrevet. Firmanavn Navn som programmet er registreret til. Navnet skal være identisk med navnet på kodebrevet. Serienummer Programmets serienummer. Findes på kodebrevet. Dato og kode I første felt skrives den dato, der er givet licens frem til. I feltet efter indtastes datokoden. Dato og kode skal passe sammen med serienummer og giver ret til at benytte programmet frem til den angivne dato. En måned før dato udløber, fremsendes en faktura på abonnementet og efterfølgende fremsendes en ny kode som dækker de næste 12 måneder. Dato og kode findes på kodebrevet. DDB DATA APS SIDE 44 AF 75

45 PBS filnavn ind Filnavn på filer der skal indlæses. Dette kan også vælges i menupunktet Indlæs fra PBS. Filerne er normalt gemt i mappen C:\WPBS300\PbsFiler\Modtag\D*.BS1 mappen og disse filer starter med D og et efterfølgende løbenummer. Derfor er filnavnet ikke det samme ved hver indlæsning. PBS hjemmeside Adressen til PBS hjemmeside. Næste kundenr. Når der oprettes nye kunder, så hentes næste kundenummer, fra dette felt. Nummeret er kun et forslag og kan ændres under oprettelsen. Bilagsnummer Bilagsnummer der tildeles de enkelte poster i advis loggen. Kundenr. Længde Dette felt afgør hvordan man ønsker at oprette kundenumre. Hvis man benytter kundenumre med forskellige længder, så skal feltet være sat til 0. Hvis man derimod ønsker at benytte kundenumre med foranstillede nuller, så skal der sættes en længde i dette felt. Det kunne være CPR-Numre. F.eks. længde = o.s.v. MomsSats Hvis der skal benyttes momsberegning på opkrævningerne, skal dette felt udfyldes med den gældende momssats. (25%) Hvis der ikke regnes med moms tillæg på opkrævningerne, så sættes feltet til 0.00 MENUPUNKTER Se afsnit om Ekstra funktioner PROMPT TEKST PÅ EKSTRA FELTER I DEBITOR KARTOTEK Disse felter udfyldes med ledeteksterne på de ekstra felter, der kan benyttes i debitorkartoteket. DDB DATA APS SIDE 45 AF 75

46 De kan f.eks. benyttes til Telefonnummer, Dato for skift af adviskoder, Ja/Nej til medlem at forening o.s.v. Se sidst i manualen for information omkring de ekstra menupunkter som kan tilvælges. DDB DATA APS SIDE 46 AF 75

47 M ENUEN I TOPPEN AF S KÆRMEN Det er menuen, der på billedet ovenfor, er lavet en ramme om. AFSLUT Denne knap lukker W-PBS. UDSKRIFTER Stamoplysninger Udskriver liste med stamoplysninger på kunderne. Advisoversigt Udskriver liste med adviseringslinier på kunderne. Saldoliste alle kunder pr. d.d. Viser saldo på kunder pr. dagsdato. DDB DATA APS SIDE 47 AF 75

48 Saldoliste pr. dato og grupper. Dette afgrænsningsbillede fremkommer når udskriften vælges: Her vælges de oplysninger man ønsker at sortere efter. Når disse er valgt trykkes der på OK og følgende skærmbillede kommer frem. Denne kan så udskrives.. Dan Rykker KØRSLER Dette menupunkt benyttes til at danne automatisk rykker opkrævning, på basis af en beregnet saldo på kunderne pr. en given dato. Når kørslen køres/er kørt, dannes en advis linie på kunder med en saldo pr. den opgivne dato. Denne advis linie, er markeret som rykker, og opkræves ved DDB DATA APS SIDE 48 AF 75

49 næste udlæsning af opkrævninger. Beløbet på rykkeren, opdateres ikke på kunden, så saldoen ændres ikke med rykker beløbet. Hvis, der udfyldes et beløb i rykkergebyr, så oprettes tillige en advis linie med rykkergebyret, og saldoen på denne linie tillægges kundens saldo, ved næste opkrævning. For at kunne benytte dette menupunkt, skal der oprettes 2 adviskoder: Adviskoder til rykker kørsel. Rykker og RykkGebyr Når rykkerkørslen startes fremkommer dette vindue, hvor der kan indtastes et gebyr. Hvis der ikke skal opkræves et gebyr, så efterlades feltet tomt. Hvis der indtastes et gebyr bliver det tillagt debitorernes saldo. DDB DATA APS SIDE 49 AF 75

50 Derefter fremkommer afgrænsningsvinduet. Her sættes fra datoen til en dato lagt tilbage i tiden (før første opkrævning) og til datoen indtastes pr. den dato man ønsker at rykke.pr. Tryk på OK og rykkerkørslen danner rykker adviseringerne. Der er nu dannet rykker adviseringer på de kunder der har en saldo pr. rykkerdatoen. Rykkerne kan nu sendes alene eller sammen med de øvrige adviseringer, det vælges når der dannes opkrævninger til PBS. DDB DATA APS SIDE 50 AF 75

51 F.eks. kun rykkere. (Menupunktet Opkrævninger) DDB DATA APS SIDE 51 AF 75

52 Ændre kundenummer Start med at udfylde Nyt kundenummer på de kunder der skal ændres. Derefter udlæses Aftaler til PBS. De kunder der er udfyldt Nyt kundenummer på udlæses som rettelser. Filen sendes til PBS som almindelig aftalefil. DDB DATA APS SIDE 52 AF 75

53 Til sidst vælges denne kørsel, som ændre kundenummeret på de kunder hvor feltet Nyt kundenummer er udfyldt. Adviseringer, kontoudtog og historik overføres til det nye kundenummer. Kundenummer er ændret til Kundenummer ændring kan også benyttes uden at sende til PBS, hvis man i oprettelsen har fået tildelt forkert kundenummer, så ændres nummeret bare uden at sende aftalefiler til PBS. Oprydning Under dette menupunkt kan man vælge mellem følgende punkter: Slet historik DDB DATA APS SIDE 53 AF 75

54 Dette menupunkt benyttes til oprydning i debitor/historik. Der kan slettes poster fra/til en given dato. Poster der er slettet kan ikke hentes frem igen. Tag evt. backup inden sletning. Slet posteringer Dette menupunkt benyttes til oprydning i debitor/posteringer. Der kan slettes poster fra/til en given dato. Slet aldrig frem i en periode hvor der er åbne posteringer, da sletningen så vil have indflydelse på debitors saldi. Poster der er slettet kan ikke hentes frem igen. Tag evt. backup inden sletning. Nulstil debitorkartotek Denne kørsel sletter debitorkartoteket og sletter tilhørende posteringer. Kørslen benyttes hvis man ønsker at starte forfra, efter en evt. test eller anden årsag til at ville starte på ny. DDB DATA APS SIDE 54 AF 75

55 UDSKRIFTER OG FORESPØRGSLER I dette menupunkt er der mulighed for at udskrive foruddefinerede udskrifter, danne nye udskrifter og overføre data til Excel regneark. Udskrifterne er listet i det grønne vindue, man kan dobbeltklikker på udskriftens navn eller trykker på knappen Vælg/Kør for at få vist data. DDB DATA APS SIDE 55 AF 75

56 Print Man kan herefter vælge at udskrive dem ved at trykke på knappen Print Labels Denne udskrift danner et print til labels. Setup af labels vælges med knappen Vælg label. DDB DATA APS SIDE 56 AF 75

57 Vælg label Her sættes marginer, afstand mellem labels og antal kolonner. Der kan ikke gives faste værdier, så der må eksperimenteres lidt med at få det til at passe på de enkelte labels typer. DDB DATA APS SIDE 57 AF 75

58 Åben Excel Denne knap overfører de viste data til Excel regneark. Afgrænsninger De enkelte udskrifter kan afgrænses i de 3 felter, når der er skrevet noget med Blå skrift. DDB DATA APS SIDE 58 AF 75

59 F.eks. Konto. Dette felt kan afgrænses ved at skrive det eller de konti, man ønsker at se. 1001, , (komma) betyder vis konto 1001 og (bindestreg) betyder vis intervallet mellem 1003 og 1005 SIKKERHEDSKOPIERING Her skal man lige være opmærksom på at sikkerhedskopien gemmes lokalt, og derfor bør der stadig tages backup eller anden form for sikkerhedskopi. Sikkerhedskopi Trykkes der på denne kommer følgende skærmbillede frem: DDB DATA APS SIDE 59 AF 75

60 Her trykkes der så på Ja og så kommer følgende skærmbillede frem: Her trykkes endnu engang på Ja og oprettes sikkerhedskopien. Hvis dette er gjort korrekt kommer man til følgende skærmbillede der bekræfter dette: Her trykkes bare Ok og sikkerhedskopieringen er således gennemført. Der gøres dog opmærksom på at det kun er en lokal sikkerhedskopi: Indlæs sikkerhedskopi Vælges denne funktion kommer følgende skærmbillede frem: Man skal være opmærksom på at hvis man indlæser sikkerhedskopien vil alle rettelser efter denne er tage blive slettet. DDB DATA APS SIDE 60 AF 75

61 Trykkes der på Ja kommer følgende skærmbillede frem: Her trykkes der endnu engang på Ja og den indlæser der efter sikkerhedskopien. Herefter kommer der en bekræftelse i form af næste skærmbillede. DDB DATA APS SIDE 61 AF 75

62 EKS TR A FUNK TIONER Dette menupunkt findes under Tilpasning/Setup. Benyt info felter Info felter benyttes er ekstra felter som kommer, som kan bruges frit. Ekstra felterne vil blive synlige følgende steder: Menu linien Bruges denne kommer et nyt felt i menu linien. Dette felt hedder Info-felter hvis man trykker på dette får man følgende valgmuligheder: Indsæt Info på alle debitorer: Denne kørsel opretter standard info-felterne på alle debitorer. De linienumre der ikke findes i forvejen oprettes. Kørslen kan ikke afgrænses. DDB DATA APS SIDE 62 AF 75

63 Standard info-felter De felter der oprettes i denne liste, er de prompttekster/lede tekster der oprettes på kunderne. Debitor Felterne fremkommer også under Debitor. På skærmbilledet nedenfor ses hvor de kan findes: DDB DATA APS SIDE 63 AF 75

64 Menuen som bruges til at administrere info felterne med kan ses nedenfor: Indsæt felter Denne knap indsætter standard felterne som man har lavet. Disse bliver kun indsat på den valgte debitor. Ændre std Denne knap åbner følgende menu: Her har man mulighed for at redigere indholdet på de standard felter man har oprettet. DDB DATA APS SIDE 64 AF 75

65 Udskriv Denne knap åbner menu for udskrift som ser ud som følger: Her kan man få en udskrift af debitor oplysningerne. Benyt opkrævningsplan DDB DATA APS SIDE 65 AF 75

66 Benyt import af kunder Dette menupunkt benyttes til at importerer debitorer og en eller to adviskoder fra andet EDB program. Hvis debitorerne ikke findes oprettes de og der indsættes en adviskode på debitor. DDB DATA APS SIDE 66 AF 75

67 Vis fil-format Tryk på denne knap og der kan udskrives en definition på de filer der kan indlæses.. Der er mulighed for 3 forskellige import formater. 2 til debitorer og et til advis historik /log. Import parametre De værdier, der sættes i disse felter, tildeles debitor og den/de tilhørende adviskode ved indlæsning af kommafilen. Adviskode 2 benyttes kun ved knappen Import 2 Filnavn Vælges ved at skrive det i feltet filnavn, eller udpege det via knappen i højre side af feltet. Import 1 Indlæser debitorer og en adviskode. Import 2 Indlæser debitorer og to adviskoder. Indlæs adv. log DDB DATA APS SIDE 67 AF 75

68 Indlæser advis historik Husk! Inden import af debitorer m.v. tag en sikkerhedskopi. Benyt import af adviseringer Dette menupunkt benyttes til import af adviskoder fra eksternt system, f.eks. en telefon central der er tilknyttet nogle udlejningshuse/værelser. Filen skal være i fast ASCII format og importen defineres ved at angive positionen og længden i filen. Filnavn Udfyldes med filnavn eller det kan udpeges via knappen til højre for feltet. DDB DATA APS SIDE 68 AF 75

69 Test fil Benyttes til at se hvordan filen læses og hvad den indeholder. Der opdateres ikke ved Test. Eksempel på fil Indlæsning af ovenstående fil, med vist opsætning. Felterne der kan importeres, vises i listbilledet i bunden af skærmen. DDB DATA APS SIDE 69 AF 75

70 For hver felt der kan importeres er der følgende parametrer. Feltnavn Navnet på feltet. Kan ikke rettes. Faktor På feltet beløb kan der sættes en faktor der ganges med. Den skal være 1.00 hvis der ikke skal regnes om på beløbet. Faktoren kan være 1,00 0,001 o.s.v.. Tillæg Fast værdi der tillægges eller fratrækkes. Position Position/kolonne hvor feltets værdi findes i ASCII filen. Længde Længden på feltet i ASCII filen. Fastværdi DDB DATA APS SIDE 70 AF 75

71 Fast værdi på felt. Dette kan evt. være adviskoden, adviskontoen m.v.. For at indlæse og opdaterer debitor vælges knappen indlæs. Posterne vil herefter findes i menupunktet advisering. Benyt advis opdatering Dette menupunkt benyttes til at vedligeholde adviskoder på debitorerne. Der kan oprettes, rettes og slettes adviskoder. PBS gruppe Dette felt benyttes til at afgrænse på debitorerne. Det er kun debitorer i den valgte PBS gruppe der opdateres. Kunde gruppe fra/til Kørslerne kan afgrænses på kunde gruppe fra og til. Alle = 0 til 9999 Indsæt advis Med denne knap, kan der indsættes adviskoder i listen, i nederste del af skærmen. Alle kørsler gælder kun de adviskoder, der er vist i denne liste. DDB DATA APS SIDE 71 AF 75

72 Nulstil advis Denne knap fjerne alle adviskoder i listen med adviskoder, der skal opdateres. Den fjerne ikke noget på debitorerne. Felter der rettes ved opdatering af rettelser. I denne ramme kan der vælges, hvilke felter på adviskoderne, der skal rettes, hvis der køres en rette kørsel. Gælder kun knappen RET. Når alle felter er udfyldt korrekt og listen med adviskoder er ok, så vælges en af de tre knapper i toppen af skærmen. Opret De valgte adviskoder oprettes på debitorerne. Ret De valgte adviskoder rettes på debitorerne. Slet De valgte adviskoder slettes på debitorerne. Benyt send og modtag aftaler. - Normalt kun u PBS basis løsningen Skal benyttes i forbindelse med PBS basis aftale. Benyt Export af data. Vis dette menupunkt kan der foretages en export af indbetalinger til externt system. Der fremkommer dette skærmbillede: DDB DATA APS SIDE 72 AF 75

73 Der kan vælges et dato interval og et fil navn på filen der skal exporteres. Knapperne ASCII og KOMMA exporterer herefter indbetalingerne i de to formater. ASCII Er et specielt kunde defineret format. KOMMA Er et standard kommafil format med følgende definition: Felterne: Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb DDB DATA APS SIDE 73 AF 75

74 Benyt Post adresse indtastning. Hvis man vælger at benytte Post Danmarks adresse standard, så vil de normale adresselinier blive låst og man skal benytte navne og adresse felterne i dette faneblad. Hvis man har benyttet standard felterne, kan man overføre adresserne til Post adressen ved at trykke på knappen PBS->Post og derefter redigere dem, så de passer til felterne. Når man er færdig kan de opdateres på standard adresserne med knappen Post->PBS DDB DATA APS SIDE 74 AF 75

75 PD Setup I dette menupunkt sættes en SQL forespørgsel op med de data der skal udlæses til Post Danmark. Der kan indsættes afgrænsninger i denne kørsel, som en del af SQL forespørgslen. De øvrige felter udfyldes med de oplysninger der er udleveret fra Post Danmark. Udlæs fil Denne knap benyttes når der skal dannes en fil til Post Danmark. DDB DATA APS SIDE 75 AF 75

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere