Betalingsservice og indbetalingskort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsservice og indbetalingskort"

Transkript

1 Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe 8 Mere information 8 Ændringer i denne udgave 8 Korte beskrivelser af Betalingsservice og indbetalingskort 9 Betalingsservice 9 Betalingsservice total 9 Indbetalingskort 9 Øvrige ydelser 9 Betalingsservice web 9 Tilmeldingslink til hjemmeside 9 Betalingsservice plus 9 Adviseringsservice 10 Medsend bilag 10 Definitioner og ordliste 11 Afvisning 11 Bankdage 11 Betalingsaftale 11 Betalingsdag 11 Betalingsdata 11 Betalingsoversigt 11 Bilagsdata 11 Bilagslayout 11 Dataleverandør 11 Debitorgruppe 11 Elektronisk indbetalingskort 11 Forfaldsdato 11 Indbetalingskort 11 Kreditor 11 Leveranceaftale 12 Tilbageførsel 12 Tilslutningsaftale om Betalingsservice 12 Tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort 12 Sådan bliver du kunde 13 Kundeaftale 13 Kundeaftalen 13 Aftale om Betalingsservice 13 Kreditoraftale 13 Debitorgrupper 13 Afregningskonto 13 Gebyrkonti 13 Betalingsform 13 Aftale om Indbetalingskort 13 Kreditoraftale 13 FI-kreditornummer 13 Debitorgrupper 14 Typer af indbetalingskort 14 Tilslutningsaftale om e-boks 14 Layout på indbetalingskort 14 Gebyrkonto 14 Side 2 af 49

3 Aftale om Adviseringsservice 14 Aftale om Adviseringsservice 14 FI-kreditornummer 14 Debitorgrupper 14 Kortarter 14 Gebyrkonto 14 Din registrering i Nets 15 Kundestamkort 15 Sådan ændrer du oplysninger i kundeaftalen 15 Sådan ændrer du oplysninger i kreditoraftalen 15 Betalingsservice 17 Sådan fungerer Betalingsservice total 17 Forudsætninger 17 Betalingsaftaler 17 Opkrævningsoplysninger 17 Angivelse af betalings-/forfalds-dato 17 Opkrævningsmåde 17 Betalingsoversigt 17 Betaling via Betalingsservice 18 Tilbageførsel/afvisning af betaling 18 Betaling med indbetalingskort 18 Månedscyklus Betalingsservice total 19 Sådan fungerer Betalingsservice 20 Forudsætninger 20 Betalingsaftaler 20 Opkrævningsoplysninger 20 Betalingsdato 20 Opkrævningsmåde 20 Betalingsoversigt 20 Betaling med Betalingsservice 20 Månedscyklus Betalingsservice 21 Dine kunder og Betalingsservice 22 Din kundes tilslutningsaftale om Betalingsservice 22 Tilslutningsaftalen 22 Kunder uden tilslutningsaftale 22 Hvad er betalingsaftaler 22 Forudsætning 22 Virkning 22 Oprettelse af betalingsaftaler 22 Oprettelsesmuligheder 22 Indhold i betalingsaftaler 22 Tilmeldingslink 22 Betalingsaftaler via pengeinstitut 23 Brug af betalingsaftaler 23 Betalingsaftalens omfang 23 Ændring i aftalens omfang 23 Dokumentation for betalingsaftaler 23 Krav om dokumentation for oprettelse og indhold 23 Opbevaring af oplysninger 23 Opbevaringsperiode 24 Afmelding af betalingsaftaler 24 Side 3 af 49

4 Afmeldinger - virkning 24 Afmeldinger fra dig som kreditor 24 Afmeldinger fra din kunde 24 Afmeldinger fra kundens pengeinstitut 24 Afmeldinger - manglende brug 24 Ajourføring af din kundes betalingsaftaler 25 Indledning 25 Generelt 25 Ændring af kundenumre 25 Ændring af PBS-nummer og debitorgruppenummer 25 Ændring af din kundes kontonummer 25 Tidsfrist for ændringer 25 Procedure for ajourføring 25 Nets assistance til ajourføring 26 Din kundes afvisninger og tilbageførsler i Betalingsservice 26 Afvisning 26 Tilbageførsel 26 Generel afvisnings- og tilbageførselsfrist 26 Debetspecifikation 26 Du skal selv indhente restancen 26 Kundens pengeinstituts tilbageførsel af betalinger 26 Manglende dækning (over kr.) 26 Særlige omstændigheder 26 Debetspecifikation 27 Du skal selv indhente restancen 27 Kvittering for gennemført betaling til din kunde 27 Indbetalingskort 28 Generelt om indbetalingskort 28 Forudsætninger 28 Muligheder 28 Forudsætninger 28 Opkrævningsoplysninger 28 Angivelse af forfaldsdato 28 Typer af indbetalingskort 28 Betaling og kvittering 29 Indbetalingskort som faktura 29 Særligt om opkrævninger, der kun kan blive til indbetalingskort 29 Elektronisk indbetalingskort i netbank 29 Beskrivelse 29 Tilslutningsaftale 29 Generel tilmelding 29 Specifik tilmelding 29 Kortarter 30 Forsendelseshastighed 30 Uanbringelige elektroniske indbetalingskort 30 Ophør af tilslutningsaftale 30 Medsend bilag 30 Opkrævninger til EAN-numre (til offentlige virksomheder) 30 Løsningen 30 Kortarter 30 Medsend bilag 31 Indbetalingskort til e-boks 31 Beskrivelse 31 Side 4 af 49

5 Aftale om e-boks 31 Din kundes tilmelding 31 Kortart 31 Forsendelseshastighed 31 Tilmeldingsgruppe 31 Materialenavn 31 Uanbringelige indbetalingskort 31 Betaling af indbetalingskort til e-boks 31 Medsend bilag 32 Indbetalingskort på papir 32 Beskrivelse 32 Aftaleforhold 32 Hvornår sendes indbetalingskort på papir 32 Obligatorisk print 32 Kortart 32 Forsendelseshastighed 32 Medsend bilag 33 Hvis du selv printer og sender indbetalingskort til dine kunder 33 Adviseringsservice 33 Flere tilmeldinger til Betalingsservice 33 Information til dig som kreditor 34 Oplysningslisten 34 Skematisk oversigt 34 Kredit- og debetopgaver 35 Information til din kunde 36 Betalingsoversigten 36 Beskrivelse 36 Krav til indhold 36 Elektronisk betalingsoversigt 36 Betalingsoversigten som faktura 36 Rekvisition af betalingsoversigten 37 Tekstlinjer i Betalingsservice 37 Information til din kunde 37 Hovedlinjetekst 37 Tekstlinjer 37 Pris 37 Tekstlinjer på indbetalingskort 37 Samme tekst på indbetalingskort 37 Særskilt tekst på indbetalingskort 38 Pris 38 Medsend bilag 38 Beskrivelse 38 Individuelle Medsend bilag 38 Generelle Medsend bilag 38 Præsentation for din kunde 39 Yderligere information 39 Priser 39 Udveksling af data med Nets 40 Opkrævningsoplysninger 40 Levering af data 40 Angivelse af betalingsdag 40 Side 5 af 49

6 Ikke-bankdage 40 Udbetalinger 40 Kreditorreference 40 Udsættelse af afleveringsfrist 40 Ændringer og fejlrettelser 41 Ændring af opkrævninger 41 Sletning af leverancer 41 Fejlrettelse af leverance 41 Klargøring og test 42 Leverancer til og fra Betalingsservice 43 Leverancetyper 43 Kvitteringsfiler 43 Leverance Betalingsdata ( Opkrævningsleverancen ) 43 Beskrivelse 43 Leverance Betalingsoplysninger 43 Beskrivelse 43 Indhold 43 Tidspunkt for leverance 43 Din reference på betalingen 44 Ukendt kundenummer 44 Identifikation af ukendte kundenumre 44 Leverance Aftaleoplysninger 44 Beskrivelse 44 Leverance Til- og afmelding af betalingsaftaler 45 Beskrivelse 45 Tidsfrister 45 Betalingsservice total 45 Betalingsservice 45 Leverance Elektronisk oplysningsliste 45 Beskrivelse 45 Leverance Status på indbetalingskort 45 Beskrivelse 45 Tillægsydelser 46 Tilmeldingslink til Betalingsservice 46 Beskrivelse 46 Løsninger 46 Design 46 Eksempler 46 Layout og logo på indbetalingskort 47 Beskrivelse 47 Fakturering 48 Generelt 48 Faktureringsprincipper 48 Produkter 48 Betalingsservice 48 Indbetalingskort 48 Medsend bilag 48 Oversigt over vejledninger, regler og blanketter 49 Side 6 af 49

7 Regler 49 Kreditorregler 49 Debitorregler 49 Øvrige materialer 49 Formularer/blanketter 49 Vejledninger 49 Brochurer og salgsmaterialer 49 Side 7 af 49

8 Generelle oplysninger Nets Denne vejledning er udarbejdet af Nets Denmark A/S, i det følgende benævnt Nets. Formål Det er formålet med denne vejledning at give en gennemgang af produkterne Betalingsservice og indbetalingskort, herunder begreber og funktioner. Målgruppe Vejledningen henvender sig til kunder, som bruger Betalingsservice og/eller indbetalingskort, uanset om kreditor er selv dataleverandør og udveksler datafiler med Nets, eller kreditor bruger en underleverandør til at udveksle data med Nets. Der findes en særskilt "Vejledning for dataleverandører" på Mere information Alle regler, vejledninger, blanketter mv. findes på Her kan du også finde kontaktoplysninger og åbningstider. Ændringer i denne udgave Denne udgave af vejledning for kreditorer erstatter den tidligere udgave fra 1. januar I denne udgave er følgende rettet (redaktionelle ændringer undtaget): Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet Hele vejledningen Opbygningen af vejledningen er ændret og indholdet er generelt ajourført for at øge læsevenligheden. Nye afsnit Indbetalingskort udvidet funktionalitet Ja Nej Side 8 af 49

9 Korte beskrivelser af Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice Med Betalingsservice kan du som kreditor opkræve dine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til dig, uden at kunden behøver at foretage sig noget. Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet. Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af fx overskydende acontobeløb til debitors konto. Betalingsservice total Når du indgår aftale om at blive kreditor i Betalingsservice, kan du vælge, at Nets håndterer alle dine opkrævninger. Dette kalder vi Betalingsservice total. Totalløsningen betyder, at du indsender en samlet leverance med alle dine opkrævninger. Nets fordeler herefter opkrævninger til dine kunder, afhængigt af, hvilke opkrævningsformer du og din kunde har valgt. Udover Betalingsservice findes forskellige typer af indbetalingskort, som er beskrevet nedenfor. Adviseringen til debitor sker enten ved tekstlinjer på betalingsoversigten til Betalingsservice eller tekstlinjer på indbetalingskort. Indbetalingskort Generelt gælder, at indbetalingskort kan udsendes gennem forskellige distributionskanaler, som afspejler både kreditors og debitors valg. - Elektronisk indbetalingskort i netbank - Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder) - Indbetalingskort til e-boks - Indbetalingskort på papir med hurtig udsendelse (2 dage) - Indbetalingskort på papir med standard udsendelse (7 dage) Det er muligt at bruge de forskellige typer indbetalingskort til elektroniske medier, selvom du ikke bruger Betalingsservice total. Indbetalingskort kan både udsendes i forbindelse med Betalingsservice total og løbende uden for den månedlige opkrævningscyklus i Betalingsservice. Dette kan fx være relevant i forbindelse med rykkere, erstatningsopkrævninger, ad hoc opkrævninger o. lign., hvor opkrævningen skal hurtigt frem til modtager. Øvrige ydelser Betalingsservice web Betalingsservice web er en internetbaseret løsning til opkrævning via Betalingsservice og indbetalingskort, som kan benyttes af kreditorer, der ikke har eget software. Løsningen er specielt velegnet til mindre foreninger og mindre virksomheder. Du kan finde en særlig vejledning for Betalingsservice web på Tilmeldingslink til hjemmeside Nets tilbyder, at du kan sætte et tilmeldingslink på din hjemmeside, hvor dine kunder kan indgå betalingsaftaler. Tilmeldingsformularen findes både som pop-up og som iframe. Ønsker du et andet design end Nets standarddesign, kan formularen mod betaling udformes i dit eget design. Betalingsservice plus Betalingsservice plus er en ydelse til virksomheder, der er oprettet som debitor i Betalingsservice og derfor betaler sine regninger via Betalingsservice. Side 9 af 49

10 Løsningen er målrettet virksomheder med mange tilbagevendende betalinger, som ønsker at få deres elektronisk til indlæsning i virksomhedens økonomisystem. Adviseringsservice Adviseringsservice er en ydelse til kunder, der selv udskriver indbetalingskort. I Adviseringsservice sender Nets oplysninger til dig om, hvilke indbetalingskort, der er blevet betalt. Nets kan levere adviseringen af indbetalingerne i samme format som indbetalingsoplysninger fra Betalingsservice eller i et særskilt pengeinstitutformat, som kun kan indeholde indbetalingsoplysninger for indbetalingskort. Medsend bilag Nets tilbyder en fleksibel løsning, hvor du sammen med betalingsoversigten og/eller indbetalingskortene kan medsende egne, individuelt udformede bilag eller ens bilag til alle dine kunder. Medsend bilag udsendes elektronisk til din kundes netbank, e-boks og/eller på papir, alt efter hvilken adviseringsform, din kunde har aftalt med sit pengeinstitut. Du kan finde en særlig vejledning om Medsend bilag på Side 10 af 49

11 Definitioner og ordliste Afvisning Afvisning af en betaling medfører, at denne ikke gennemføres. Debitor kan afvise en kommende betaling, hvis betingelserne i Betalingsservicereglerne er opfyldt. Bankdage Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Betalingsaftale En betalingsaftale er en aftale mellem debitor og kreditor om, at kreditor via Betalingsservice kan iværksætte betalinger af skyldige beløb fra debitor. Debitor kan indgå betalingsaftalen direkte med kreditor eller med sit pengeinstitut på kreditors vegne. Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor debitor foretager betalingen enten ved at beløbet hæves på debitors konto eller ved kontant betaling. Betalingsdata Betalingsdata er de oplysninger, der danner grundlag for opkrævningerne, og som kreditor sender til Nets. Specifikationen af betalingsdata findes i vejledningerne. Betalingsoversigt Betalingsoversigten er en oversigt, der viser den kommende måneds betalinger fra debitors konto. Oversigten fremsendes til debitor elektronisk eller med almindelig post umiddelbart før et månedsskifte. Bilagsdata Bilagsdata er de data, som kreditor leverer til Nets til brug for produktion af Medsend bilag. Bilagslayout Bilagslayout er Nets tekniske opsætning af kreditors layout, herunder format, logo, billeder, grafik mv., til brug for kreditors individuelle udformning af Medsend bilag. Dataleverandør Dataleverandøren er den juridiske enhed, der leverer data til Nets, på grundlag af en dataleverandøraftale. Kreditor kan vælge selv at levere betalingsdata eller overlade dette til en underleverandør. Underleverandøren optræder på kreditors vegne efter samme regler og med samme retsvirkning, som hvis kreditor selv havde afleveret data til Nets. Debitorgruppe En debitorgruppe en mulighed for at opdele kunder i grupper efter kreditors valg. Kreditor kan definere forskellig opsætning af hver debitorgruppe. Elektronisk indbetalingskort Elektronisk indbetalingskort er et indbetalingskort, som debitor modtager i sin netbank. Elektronisk indbetalingskort indeholder de samme oplysninger som et indbetalingskort på papir. Forfaldsdato Med forfaldsdato forstås den af kreditor angivne sidste rettidige betalingsdato for et indbetalingskort. Debitor vælger selv betalingsdagen. Indbetalingskort Med indbetalingskort forstås indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem samt giroindbetalingskort. Kreditor Kreditor er kunde i Nets. Kreditor skal overholde de regelsæt, som gælder produkterne Betalingsservice og de tillægsydelser, som kreditor benytter. Side 11 af 49

12 Leveranceaftale Ved leveranceaftale forstås den eller de aftaler, kreditor eller kreditors dataleverandør har med Nets om hvilke leverancer kreditor udveksler med Nets og hvornår. Leveranceaftaler kræver ikke underskrift, men er baseret på de tilvalg kreditor har gjort i kreditoraftalen og tilsvarende aftaler. Tilbageførsel Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors til debitors konto. Debitor eller debitors pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling, hvis betingelserne i Betalingsservicereglerne er opfyldt. Tilslutningsaftale om Betalingsservice En tilslutningsaftale er en aftale mellem debitor og debitors pengeinstitut om, at debitor kan bruge Betalingsservice. Tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort En aftale mellem debitor og debitors pengeinstitut om, at debitor modtager indbetalingskort elektronisk via sin netbank. Side 12 af 49

13 Sådan bliver du kunde Kundeaftale Kundeaftalen For at kunne bruge de forskellige ydelser skal du indgå en kundeaftale med Nets. Aftalen indeholder din virksomheds stamdata samt dine kontooplysninger. Aftalen træder i kraft, når dit pengeinstitut har godkendt at tilknytte en eller flere konti til Betalingsservice samt din gebyrkonto. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at stille en konto til rådighed for din brug af Betalingsservice. Aftale om Betalingsservice Kreditoraftale For at bruge Betalingsservice skal du indgå en kreditoraftale med Nets. Aftalen forudsætter at dit pengeinstitut har godkendt at tilknytte en eller flere konti til Betalingsservice i din kundeaftale. Debitorgrupper Hvis du ønsker at opdele dine kunder i forskellige debitorgrupper, skal du lave en kreditoraftale for hver debitorgruppe. Det er således muligt, at bruge forskellige data for hver enkelt debitorgruppe. Afregningskonto I kreditoraftalen skal du angive, hvilken konto, der skal bruges til afregning af betalinger i Betalingsservice. Gebyrkonti Du har mulighed for at angive en særskilt gebyrkonto pr. debitorgruppe til Nets løbende fakturering. Har du ikke angivet en gebyrkonto bruges afregningskontonummeret, der er registreret på debitorgruppen. Betalingsform Når du indgår en kreditoraftale skal du vælge, hvordan du ønsker at betale for din brug af Betalingsservice. Du kan vælge at betale et løbende abonnement for at være kunde i Betalingsservice eller betale en forhøjet transaktionspris uden et løbende abonnement. Du kan ændre betalingsform én gang i kvartalet. Ændringen skal ske senest den 15. i måneden før et kvartalsskifte. Aftale om Indbetalingskort Kreditoraftale For at bruge indbetalingskort skal du indgå en kreditoraftale med Nets. Aftalen forudsætter at dit pengeinstitut har godkendt gebyrkontoen i din kundeaftale. Aftalen forudsætter desuden, at du har en aftale med dit pengeinstitut om brug af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og/eller giroindbetalingskort. FIkreditornummer Hvis du ønsker at bruge indbetalingskort, skal du angive dit FI-kreditornummer. Nummeret tildeles af dit pengeinstitut, når du indgår aftale om brug af indbetalings- Side 13 af 49

14 kort fra det fælles indbetalingssystem og/eller giroindbetalingskort. Du skal have et FI-kreditornummer pr. debitorgruppe. Debitorgrupper Hvis du ønsker at opdele dine kunder i forskellige debitorgrupper, skal du lave en aftale for hver debitorgruppe. Det er således muligt, at bruge forskellige data for hver enkelt debitorgruppe. Typer af indbetalingskort Du skal i kreditoraftalen angive hvilke af følgende typer af indbetalingskort, du ønsker Nets skal udsende: - Elektronisk indbetalingskort - Indbetalingskort til e-boks - Indbetalingskort på papir. Hvis du ønsker at sende indbetalingskort til e-boks, skal du indgå en særskilt tilslutningsaftale om e-boks med Nets. Tilslutningsaftale om e-boks For at bruge indbetalingskort til e-boks skal du indgå en tilslutningsaftale med Nets. Aftalen omfatter tilslutning til både e-boks og Nets. Layout på indbetalingskort Kreditor kan få virksomhedens logo og/eller særligt layout på de indbetalingskort, som Nets sender til e-boks eller udsender på papir. Du skal lave en særskilt aftalt om layout. Gebyrkonto Du har mulighed for at angive en særskilt gebyrkonto pr. debitorgruppe til Nets løbende fakturering. Har du ikke angivet en gebyrkonto bruges afregningskontonummeret, der er registreret på debitorgruppen. Aftale om Adviseringsservice Aftale om Adviseringsservice For at bruge Adviseringsservice for indbetalingskort, skal du indgå en aftale om Adviseringsservice med Nets. Adviseringsservice er beregnet til FI-kreditorer, der selv udskriver indbetalingskort. Aftalen forudsætter, at dit pengeinstitut har godkendt en eller flere gebyrkonti i din kundeaftale. Aftalen forudsætter desuden, at du har en aftale med dit pengeinstitut om brug af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem. FIkreditornummer Hvis du ønsker at bruge Adviseringsservice, skal du have et FI-kreditornummer. Nummeret tildeles af dit pengeinstitut, når du indgår aftale om brug af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem. Debitorgrupper Du skal oprette en debitorgruppe pr. FI-kreditornummer, og du kan kun have et FIkreditornummer pr. debitorgruppe. Kortarter Nets leverer indbetalingsoplysninger for betalte indbetalingskort for kortarterne 71, 73 og 75, når du selv sender indbetalingskort til dine kunder. Gebyrkonto Du har mulighed for at angive en særskilt gebyrkonto pr. debitorgruppe til Nets løbende fakturering. Har du ikke angivet en gebyrkonto, bruges det afregningskontonummer til Betalingsservice, der er registreret på debitorgruppen. Side 14 af 49

15 Din registrering i Nets Kundestamkort Når Nets har oprettet dig som kunde, modtager du et stamkort. Stamkortet er baseret på kunde- og kreditoraftalen og indeholder dine stamoplysninger, herunder kontooplysninger og oplysninger om de debitorgrupper, du har oprettet. Du bør kontrollere, at oplysningerne på stamkortet er korrekte og registreret i henhold til dine ønsker. Du modtager et nyt stamkort, hver gang du har ændret dine stamoplysninger. Kunder, der bruger Betalingsservice web, modtager ikke noget stamkort. Skemaerne nedenfor forklarer enkelte felter på stamkortet. Sådan ændrer du oplysninger i kundeaftalen Ændring af dine almindelige stamoplysninger, såsom navn, adresse, kontaktpersoner mv. kan ske løbende. Hvis du ønsker at ændre dine kontooplysninger i kundeaftalen, fx ved at tilføje nye kontonumre, skal du indsende en ny kundeaftale, som er underskrevet af dit pengeinstitut. Ønsker du at slette konti uden at oprette nye, kræves alene din underskrift. Du er forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i dine virksomhedsoplysninger til Nets. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager vigtige meddelelser fra Nets, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger. Kundeaftalen findes på Sådan ændrer du oplysninger i kreditoraftalen Hvis du ønsker at ændre opsætningen af din(e) debitorgruppe(r), skal du indsende en ny kreditoraftale for hver debitorgruppe, du vil ændre. Ønsker du at ændre dine afregningskontooplysninger kan det alene ske efter din sidste opkrævningsleverance for Betalingsservice er blevet effektueret, og inden du indsender en ny leverance. Der må således ikke ligge ventende betalinger i Betalingsservice, når du ændrer afregningskontonummer. Kreditoraftalen findes på Virksomhedsoplysninger Oplysning PBS-NR. CVR-NR. Telf.nr. Oplysninger vedrørende kreditors konti Bemærkning Dit kundenummer hos Nets. Feltet indeholder det CVR-nr., vi har registreret på dit kundenummer. Det telefonnummer, du har angivet. Den eller de konti, som du har registreret i kundeaftalen. Side 15 af 49

16 Debitorgruppeoplysninger Oplysning PBS-NR. Startdato Slutdato Deb.Gr. FI-nr.: Telf. nr. Kontaktperson/lok.nr. Hovedreg./Kontonr. Gebyrreg./kontonr. Kundenr. benævnelse: Bemærkning Dit kundenummer hos Nets Dato for ikrafttrædelse af den pågældende debitorgruppe. Den dato debitorgruppen lukkes hvis du har anmodet om dette. På aktive debitorgrupper er anført Viser det debitorgruppenummer og navn på debitorgruppen, som du har angivet. Det FI-kreditornummer, du har fået tildelt i dit pengeinstitut. Kontakttelefonnummer hos dig for spørgsmål vedrørende debitorgruppen. Den person, der skal kontaktes samt et evt. lokalnummer, hvis telefonnummeret ovenfor ikke er direkte. Dit afregningskontonummer. Det registrerings- og kontonummer, som skal bruges til afregning af betalinger via Betalingsservice. Det registrerings- og kontonummer, som du har angivet, at Nets skal fakturere gebyrer fra. Hvis feltet er tomt bruges afregningskontoen (hovedreg./kontonr.). Den benævnelse, du bruger for dine kundenumre, fx medlemsnummer, forbrugsnummer, kundenummer. Side 16 af 49

17 Betalingsservice Sådan fungerer Betalingsservice total Forudsætninger Forløbet i Betalingsservice total styres af de ydelser og tilvalg kreditor har gjort i kundeaftalen, kreditoraftalen og de bagvedliggende leveranceaftaler. Betalingsaftaler Betalingsaftalen er en aftale mellem debitor og kreditor om, at kreditor via Betalingsservice kan iværksætte betalinger af skyldige beløb fra debitor. Betalingsaftalen er således en forudsætning for at opkrævninger kan gennemføres med Betalingsservice. Hvis kreditor er interesseret i at vide, hvilke kunder, der har en betalingsaftale, kan Nets levere disse oplysninger, men oplysningerne er ikke nødvendige for at bruge Betalingsservice total. Opkrævningsoplysninger Kreditor leverer oplysninger om - Debitorer - Beløb - Betalingsdato/forfaldsdato - Eventuelle supplerende tekstoplysninger. Kreditor kan levere opkrævningsoplysninger indtil 8. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden. Hvis kreditor ønsker at udsætte afleveringsfristen til 3. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden, kan dette ske mod et tillæg til transaktionsprisen. Dette medfører, at adviseringen til debitor sker på særskilt betalingsoversigt. Betalings-/forfaldsdatoen skal altid være i måneden efter afleveringsmåneden. Der kan kun være en opkrævning pr. betalings-/forfaldsdato pr. kundenummer. Angivelse af betalings-/forfaldsdato Opkrævningsmåde Når opkrævningsleverancen er modtaget, tjekker Nets om debitor har indgået en betalingsaftale med kreditor, så opkrævningen kan gennemføres via Betalingsservice. For de opkrævninger, der ikke kan betales via Betalingsservice, udsender Nets indbetalingskort elektronisk med den forsendelsesmåde, som modsvarer kreditors og debitors valg. De resterende opkrævninger udsendes som indbetalingskort på papir. Det er debitors tilmelding på modtagelsesdagen i Nets, der afgør, om en opkrævning kan gennemføres via Betalingsservice eller den bliver til et indbetalingskort. Hvis debitor afmelder sin betalingsaftale inden betalingsdagen, kan opkrævningen ikke gennemføres via Betalingsservice. Hvis afmeldingen sker inden 3. sidste bankdag i afleveringsmåneden, udsender Nets et indbetalingskort på papir til debitor. Ved senere afmelding modtager kreditor besked om, at opkrævningen ikke kunne gennemføres. Betalingsoversigt Nets sender en betalingsoversigt til de debitorer, der bruger Betalingsservice. Betalingsoversigten er en oversigt, der viser den kommende måneds betalinger fra debitors konto. Betalingsoversigten videregiver de oplysninger, som kreditor har angivet i sin opkrævningsleverance. Oversigten fremsendes til debitor elektronisk eller med almindelig post umiddelbart før et månedsskifte. Side 17 af 49

18 Beløbet hæves på debitors konto og indsættes på kreditors konto på betalingsdagen. Kreditor modtager et beløb pr. betalingsdag. Indbetalingen vil fremgå af kontoudtog fra kreditors pengeinstitutter. De enkelte poster er specificeret i leverancen med indbetalingsoplysninger fra Nets. Betaling via Betalingsservice Tilbageførsel/afvisning af betaling Debitor kan senest den 7. i betalingsmåneden afvise en kommende betaling eller anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling i den pågældende måned. Afvisningen eller tilbageførslen gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingsaftalen. Kun det fulde beløb for en betaling kan afvises eller tilbageføres. En afvisning medfører, at betalingen ikke gennemføres, mens en tilbageførsel medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors konto til debitors konto. Debitors pengeinstitut kan ligeledes i særlige tilfælde tilbageføre en betaling. Kreditor modtager oplysning om afviste og tilbageførte betalinger fra Nets. Betaling med indbetalingskort Indbetalingskort udsendes med den forfaldsdato som kreditor har angivet, men det er debitor selv, der vælger betalingsdagen. Debitor kan betale indbetalingskortet i et pengeinstitut, via netbank eller på posthus. Betalte indbetalingskort er specificeret i leverancen med indbetalingsoplysninger fra Nets. Side 18 af 49

19 Månedscyklus Betalingsservice total Betalingsservice total har en fast månedscyklus. Der er derfor faste tidsfrister, som skal overholdes, når du foretager opkrævninger. Fristen i figuren er angivet i antal bankdage før et månedsskifte. Du kan finde en kalender med årets afleveringsfrister på vores hjemmeside Side 19 af 49

20 Sådan fungerer Betalingsservice Forudsætninger Forløbet i Betalingsservice styres af de ydelser og tilvalg kreditor har gjort i kundeaftalen, kreditoraftalen og de bagvedliggende leveranceaftaler. Betalingsaftaler Betalingsaftalen er en aftale mellem debitor og kreditor om, at kreditor via Betalingsservice kan iværksætte betalinger af skyldige beløb fra debitor. Betalingsaftalen er således en forudsætning for at opkrævninger kan gennemføres via Betalingsservice. Kreditor leverer oplysninger om Debitorer Beløb Betalingsdato Eventuelle supplerende tekstoplysninger. Kreditor kan levere opkrævningsoplysninger indtil 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden. Hvis kreditor ønsker at udsætte afleveringsfristen til 3. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden, kan dette ske mod et tillæg til transaktionsprisen. Dette medfører, at adviseringen til debitor sker på særskilt betalingsoversigt. Betalingsdato Betalingsdatoen kan være op til 180 dage frem i tiden. Der kan kun være én opkrævning pr. betalingsdato pr. kundenummer. Kreditor skal selv sikre, at der kun indsendes opkrævninger til debitorer, som har en betalingsaftale. Nets leverer de nødvendige oplysninger til kreditor i henhold til leveranceaftalen. Opkrævningsoplysninger Opkrævningsmåde Når opkrævningsleverancen er modtaget, tjekker Nets om debitor har indgået en betalingsaftale med kreditor, så opkrævningen kan gennemføres med Betalingsservice. Hvis debitor afmelder sin betalingsaftale inden betalingsdagen vil opkrævningen ikke kunne gennemføres med Betalingsservice. For de opkrævninger, der ikke kan betales med Betalingsservice, fordi debitor har afmeldt sin betalingsaftale, giver Nets oplysning til kreditor om dette i henhold til leveranceaftalen. Betalingsoversigt Nets sender en betalingsoversigt til debitorer, der bruger Betalingsservice. Betalingsoversigten er en oversigt, der viser den kommende måneds betalinger fra debitors konto. Betalingsoversigten videregiver de oplysninger, som kreditor har angivet i sin opkrævningsleverance. Oversigten fremsendes til debitor elektronisk eller med almindelig post umiddelbart før et månedsskifte. Betaling med Betalingsservice Beløbet hæves på debitors konto og indsættes på kreditors konto på betalingsdagen. Kreditor modtager et beløb pr. betalingsdag. Indbetalingen vil fremgå af kontoudtog fra kreditors pengeinstitut. De enkelte poster er specificeret i leverancen med indbetalingsoplysninger fra Nets. Side 20 af 49

21 Månedscyklus Betalingsservice Betalingsservice har en fast månedscyklus. Der er derfor faste tidsfrister, som du skal overholde, når du foretager opkrævninger. Fristen i figuren er angivet i antal bankdage før et månedsskifte. Du kan finde en kalender med årets afleveringsfrister på vores hjemmeside Side 21 af 49

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 13 Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunder og bruger - ansøgere 1.1.1 Kunden er det selskab, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank.

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende fra den 14. juni 2013 til den 14. oktober 2013 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits netbank på www.mitnykredit.dk. Nykredits

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits netbank på www.mitnykredit.dk. Nykredits netbank er systemmæssigt adskilt fra resten af mitnykredit,

Læs mere

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift:

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift: Aftale om Webbank - Erhverv Side 1 af 15 Parter Kunde Pengeinstitut CPR-nr. / CVR-nr. Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Kunden

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 12. januar 2016 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R5655 Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 5. oktober 2016 1016 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R6389a Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 5. oktober 2016 Vær opmærksom på, at Vilkår for aftale om Nykredit Internetbank ophører pr. 17. november 2017. Når du første gang herefter logger

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013 Indbetalingskort med eget layout og logo Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder 4 2.2

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits netbank på www.mitnykredit.dk. Nykredits netbank er systemmæssigt

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere