DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID"

Transkript

1 DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG

2 Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000 Frederiksberg Telefon Tag del i debatten om dansk-norsk samarbejde på Facebook: Layout: Sorø Reklame Fotos: Peter Fjerring, Ashley Brereton/Sorø Reklame, Hanne Isnæs/norden.org, S. Sigbjørnsen/norden.org, Magnus Fröderberg/norden.org

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Venskabsbyer tradition og fornyelse... 6 Nye temaer i samarbejdet nye aktivitetstyper Anbefalinger Tak Oversigt over dansk-norske venskabsbyer Litteratur... 32

4 Indledning Den 17. maj 2014 kan Norge fejre 200 året for sin grundlov. Norges selvstændighed har på ingen måde lagt bånd på kontakten mellem Danmark og Norge. Snarere tværtimod! Der er og har altid været et tæt samarbejde mellem vores lande på områder som uddannelse, kultur, erhvervsliv og arbejdsmarked. Det gælder også i den kommunale verden. Her tog samarbejdet mellem Danmark og Norge for alvor fart i årene efter 2. verdenskrig med udviklingen af det nordiske venskabsbysamarbejde. Det dansk-norske venskabsbysamarbejde er dog ikke ligeså aktivt som tidligere. Mange steder ligger forbindelserne stille, andre steder er de helt afsluttet. Men samarbejde mellem kommuner i Danmark og Norge er vigtigere end nogensinde før. Vores kommuner er forholdsvis sammenlignelige og står over for mange af de samme udfordringer. Fra kommunernes bestræbelser på at skabe jobs og vækst til arbejdet med at fremme en sund livsstil blandt borgerne. Fra indsatsen med at sikre kvaliteten i vores skoler til håndteringen af hele miljø- og klimaområdet. For bare at nævne nogle få eksempler. Danske og norske kommuner kan derfor have et stort udbytte af også fremover at arbejde sammen. Hvad enten det sker gennem en fornyelse af venskabsbysamarbejdet eller gennem andre og nye typer aktiviteter: Projekter, 4

5 netværk mv. Det er også bagrunden for ordet kommunesamarbejde, som et bredere begreb end udelukkende dansk-norsk venskabsbysamarbejde. De følgende sider er tænkt som et debatoplæg med nogle tanker til det dansk-norske samarbejde. Håbet er, at oplægget vil sætte gang i overvejelserne om de fremtidige forbindelser mellem kommuner i vores lande. Jeg har skrevet oplægget ud fra mine generelle erfaringer. Derudover har jeg i april 2014 haft kontakt til nogle danske kommuner og foretaget en uges research-rejse til Norge for indhente aktuelle temaer til oplægget. God læse- og debatlyst. Og et stort tillykke til Norge med grundlovsjubilæet! Peter Fjerring Frederiksberg, maj 2014 Den 17. maj 2014 er det 200 år siden, at Norge fik sin grundlov. Forhandlingerne om grundloven fandt sted i hovedbygningen til det daværende Eidsvoll Jernværk, lidt nord for Oslo. 5

6 Venskabsbyer tradition og fornyelse Venskabsbysamarbejdet tog for alvor fart i årene efter 2. verdenskrig. Visionen var, at samarbejde mellem byer og lokalsamfund i forskellige lande kunne være med til at skabe forståelse og venskab på tværs af landegrænser og dermed forebygge den mistillid til andre folkeslag, der rundt om i Europa var en af grundene til den ødelæggende krig på vores kontinent. De fleste af de nordiske landes venskabsbyforbindelser, som blev indgået i efterkrigstiden, var med andre nordiske lande. En naturlig ting i betragtning af de nordiske landes fælles træk omkring sprog og kultur. Men også andre steder i Europa blev der satset på venskabsbysamarbejde for eksempel blev der indgået rigtig mange venskabsbyforbindelser mellem Tyskland og Frankrig som led i en forsoning mellem de to lande efter krigen. Venskabsbyer under udfordring Situationen med venskabsbyerne er en anden i dag. Selvom det naturligvis er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan det står til, er der alligevel to store udfordringer for venskabsbysamarbejdet. Den ene er, at der er sket en stor reduktion i antallet af de i de danske kommuners venskabsbyer. Den anden udfordring er, at mange stiller spørgsmål ved formålet og baggrunden for det traditionelle venskabsbysamarbejde. Med andre ord: Der er brug for noget fornyelse samtidig med, at gode traditioner, der fungerer godt, naturligvis kan bevares. 6

7 Foto: Peter Fjerring Kongsvinger er venskabsby med Skive, der ligger 493 kilometer sydvest for rådhuset i den norske kommune. 7

8 Foto: Peter Fjerring Færre venskabsbyer Af 98 danske kommuner er det 84, der har venskabsbysamarbejde. De resterende 14 kommuner har typisk andre former for international aktivitet, men altså ikke venskabsbyer. De danske kommuner har til sammen 500 venskabsbyer, heraf er 73 i Norge. For ti år siden havde de danske kommuner og dem var der 271 af indtil reformen i 2007 tilsammen 900 venskabsbyer, heraf 154 i Norge. Baggrunden for denne halvering er først og fremmest den reduktion af kommuner i Danmark, der skete med kommunalreformen. Mange af de nye kommuner, der blev skabt gennem kommunesammenlægning, mente, at de fik for mange venskabsbyer, hvis de fortsatte med alle de forbindelser, som de gamle kommuner havde. Men alt er relativt hvornår der er tale mange eller få forbindelser og man kan sige, at med 73 dansk-norske venskabsbyforbindeler, har de fleste danske kommuner en venskabsby i Norge. Problemet er bare, at der blandt de 73 relationer er rigtig mange inaktive forbindelser, der begrænser sig til et officielt delegationsbesøg hvert 2-3 år. Det er et definitionsspørgsmål, hvornår der er tale om en virkelig aktiv dansk-norsk forbindelse, men det drejer sig vel om stykker. 8

9 Fokus på resultater Der er også andre grunde til, at venskabsbysamarbejdet er udfordret. Dels er der blandt andet foranlediget af kommunernes stramme økonomi udviklet en forvaltningskultur, hvor der er fokus på resultater, effektivitet og merværdi. Det vedrører både store og små områder i kommunerne. Det er altså ikke nok at se nordisk samarbejde ud fra værdier og traditioner. Der skal konkrete resultater på bordet. Dels har de sidste årtier bragt os nye kommunikationsformer, der gør kontakt på tværs af landegrænser lettere. Det gælder internet, og sociale medier. Endelig er andre aktivitetstyper for samarbejde mellem kommuner i forskellige lande blevet mere udbredte, herunder projekter, netværk mv. som der vil blive redegjort for senere. 9

10 Traditionelt indhold nye idéer Den seneste undersøgelse af indholdet i de danske kommuners venskabsbyforbindelser er nogle år gammel. Det var en rundspørge, som Kommunernes Landsforeningen foretog i Næsten 3/4 af de dengang 271 kommuner svarede på en række spørgsmål. Foto: Hanne Isnæs/norden.org På spørgsmålet om hvilke aktiviteter, de gennemførte med venskabsbyerne, svarede 89 procent at de havde mellemfolkelig kontakt mellem skoler, foreninger og borgere og 86 procent, at de havde kontakt med kommunalpolitikere i venskabsbyerne. Derimod var det meget få kommuner, der havde samarbejde om emner som erhvervsudvikling og udveksling af erfaringer mellem forvaltninger. Så her ligger der måske et potentiale for det fremadrettede samarbejde. Det er klart, at det traditionelle indhold i venskabsbysamarbejdet har været mellemfolkelig kontakt. Det er jo også grunden til, at det hedder venskabsbysamarbejde og ikke noget andet, for eksempel forvaltningssamarbejde. Udveksling mellem skoler har traditionelt stået stærkt i venskabsbysamarbejdet og er en aktivitet, vi stadig behøver. Men der er ingen tvivl om, at der ligger et potentiale i, at kommuner i Norden kan arbejde sammen om at udveksle viden om gode kommunale løsninger. Og som det vil blive omtalt senere, så står kommuner i Danmark og Norge faktisk over for mange af de samme udfordringer det gør et styrket dansk-norsk samarbejde ekstra relevant. 10

11 Gladsaxe brug for mellemfolkelig kontakt Selvom der er god grund til at forfølge de muligheder, der ligger inden for erfaringsudveksling, er det også vigtigt at huske på værdien af, at skoler, foreninger og borgere som kan have kontakt til et andet land for eksempel i form af et dansk-norsk samarbejde. Et eksempel er Gladsaxe, der er en af de danske kommuner, der er meget aktive i venskabsbysamarbejdet. Gladsaxe har hele 17 venskabsbyer i forskellige lande, herunder byen Ski i Norge. For Gladsaxe har den mellemfolkelige kontakt traditionelt stået stærkt i samarbejdet. Det gælder også i samarbejdet med Ski, hvor nogle af aktiviteterne har været praktik for skoleelever i venskabsbyen og etablering af kontakter mellem frivillige organisationer. At også kommende generationer får kendskab til det nordiske samarbejde, er der flere gode kræfter, der arbejder med, blandt andet hotellerne Lysebu i Oslo og Schæffergården i Gentofte. Begge steder ejes af Fondet for dansknorsk samarbejde og drives som almindelige hoteller men med særlig fokus på at danne ramme om dansk-norske aktiviteter inden for kultur, skoleudveksling og ophold for nordiske forskere. 11

12 Næstved erfaringsudveksling som drivkraft I Næstved Kommune har man Gjøvik som norsk venskabsby. Næstved vil gerne have aktiviteter med Gjøvik, der retter sig mod skoler, foreninger og borgere, men også nye aktiviteter, der måske mere ligger inden for udveksling af viden og gode erfaringer. Som Næstved Kommune ser det, udelukker mellemfolkeligt og forvaltningsmæssigt samarbejde ikke hinanden. Det er muligt at satse på begge dele samtidigt. Dog således at det er erfaringsudvekslingen mellem forvaltningerne i Næstved og Gjøvik, der skal være drivkraften for det fremadrettede samarbejde. Næstved og Gjøvik arrangerer blandt andet studiebesøg og korte udvekslinger for embedsmænd. Det skete senest i marts 2014, hvor Næstved fik besøg af 25 skolefolk fra Gjøvik. De hørte om Næstveds indsats for at styrke børns læring, herunder læsefærdigheder. Derudover holdes der hvert andet år et venskabsbymøde på politisk niveau (med skiftende politiske temaer på dagsordenen). Næste møde holdes i Gjøvik i juni

13 Foto: S. Sigbjørnsen/norden.org Bymiljø i Stavanger. Både i dag og fremover er der brug for, at borgere og kommuner i Danmark og Norge kender hinanden. Fremtidigt dansk-norsk samarbejde Hvad er så fremtiden for det dansk-norske venskabsbysamarbejde? Selvom der er stor forskel på, hvad kommunerne gør, er det langt fra alle, der har samme aktivitetsniveau som Gladsaxe og Næstved. Og det er i grunden i et paradoks. Danskere og nordmænd har meget til fælles, hvad angår sprog, kultur og mentalitet. Og danske og norske kommuner har meget til fælles omkring måden, vores kommuner er organiseret på, de kommunale opgaver og udfordringer, der skal håndteres for at skabe velfungerende lokalsamfund. Et bud på et styrket dansk-norsk kommunesamarbejde vil som sagt være mere fokus på erfaringsudvekslingen mellem kommuner i Danmark og Norge. Derudover at være åben over for, at venskabsbyer i nogle sammenhænge er den ideelle samarbejdsform i andre situationer er det aktivitetstyper som projekter og netværk, der er den optimale løsning. Det vil der blive redegjort for på de kommende sider. 13

14 Nye temaer i samarbejdet nye aktivitetstyper I det følgende præsentereres der nogle idéer til nye temaer i det dansk-norske samarbejde og forslag til nye aktivitetstyper. Hermed tænkes der på, at der udover venskabsbysamarbejde er andre måder at arbejde sammen på og dermed virkemidler for at opnå fælles mål. Der kan naturligvis ikke gives en eksakt løsning på, hvad det rigtige indhold i et dansk-norsk kommunesamarbejde skal være og hvordan samarbejdet skal finde sted. Det er op til den enkelte kommune at nå frem til en model baseret på dens situation og udfordringer. Derfor bærer denne udgivelse også betegnelsen debatoplæg ønsket er at bidrage med nogle idéer til debat og videre overvejelse. Nye temaer i det dansk-norske samarbejde På baggrund af samtaler med Kommunernes Sentralforbund, der er den norske pendant til Kommunernes Landsforening, er det iøjnefaldende, at mange af de temaer og udfordringer, som kommunerne i Danmark og Norge arbejder med, er de samme. Her er der ti eksempler på temaer i tilfældig rækkefølge som mange kommuner i både Danmark og Norge står over for: 14

15 Et stort tema i det danske kommunalvalg i 2013 var at styrke den lokale erhvervsudvikling og kommunernes indsats med at skabe lokale arbejdspladser. Det er meget forskelligt, hvad kommunerne vælger at gøre på erhvervsområdet, så her er der brug for gode løsninger og erfaringer. Urbanisering. I Danmark har de største byer den stærkeste økonomiske vækst og befolkningsudvikling og det diskuteres, hvordan væksten andre steder i Danmark kan sikres. Her kunne norske erfaringer med at skabe udvikling i landets periferi være meget nyttige. Udsatte børn og unge har været et område, hvor kommunerne i flere år har søgt efter gode løsninger. En ny struktur i Danmark med fem regionale socialtilsyn trådte i kraft den 1. november Fremme sund livsstil. Et vigtigt tema er kommunernes opgaver på sundhedsområdet, herunder at fremme en sund livsstil og forebygge sygdomme. At styrke det frivillige arbejde på kommunale ansvarsområder kan være en rigtig god ting. Men hvor går grænsen for, hvad en frivillig og en professionel medarbejder må udføre? 15

16 Så er der hele klimaområdet, herunder energibesparende foranstaltninger og investeringer i anlæg, der skal modvirke klimaændringer for eksempel forhøjet vandstand. Et andet tema er folkeskolereformen i Danmark, hvor det kunne være godt at kende norske erfaringer om emner som undervisning tilpasset den enkelte elev og anvendelse af it i skolen. Den demografiske udvikling, der medfører at kommunerne i de kommende år får flere seniorborgere, samtidig med at den forventede gennemsnitsalder bliver højere. Det betyder, at dette område kommer til at fylde mere i kommunerne, også udgiftsmæssigt. Vigtigt for kommunerne er også at udvikle det lokale kulturliv hvordan får man for eksempel flere til at gå på det lokale bibliotek? 16

17 Når man ser på de ti temaer, kan man godt få indtrykket, at det dansk-norske kommunesamarbejde skal være et rent forvaltningssamarbejde, hvor embedsmænd møder andre embedsmænd. Sådan er det på ingen måde tænkt. Som nævnt tidligere kan der i et dansk-norsk samarbejde godt være plads til både den mellemfolkelige del og til udvekslingen af erfaringer mellem politikere og medarbejdere. Men ingen tvivl om, at samarbejde om de politiske og administrative udfordringer, som kommuner i Danmark og Norge står over for, vil være en vigtig drivkraft i styrkelsen af det dansk-norske samarbejde. 17

18 Foto: Peter Fjerring Bærum har i deres indsats med at få jobsøgende i beskæftigelse skabt resultater, der har stor relevans for de danske jobcentre. Bærum succes med at få jobsøgende i beskæftigelse Et eksempel på brugbare erfaringer er den norske kommune Bærum, der er venskabsby med Frederiksberg i Danmark. Bærum ligger i Oslo-området kun 15 kilometer vest for centrum i den norske hovedstad. Den har næsten indbyggere og er dermed Norges femte største kommune. Bærum er det sted i Norge, hvor borgerne gennemsnitligt har det højeste uddannelsesog indtægtsniveau. Bærum har flere succesfulde erfaringer på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig blandt andet om differentieret tilgang til den jobsøgende, der får hjælp tilpasset den enkeltes situation. Det gælder også arbejdet med at få udsatte grupper i beskæftigelse og endelig måling af kommunens beskæftigelsesindsats, så der kommer flest mulig i arbejde for de ressourcer, der er til rådighed. For bare at nævne et par eksempler. Det lyder meget teknisk, men det er faktisk nogle af de udfordringer, som der aktuelt er planer om at håndtere i Danmark som led i den danske regerings beskæftigelsesreform. Og områder, hvor et ekspertudvalg under ledelse af tidligere minister Carsten Koch foreslog nogle ændringer (Carsten Koch-udvalgets rapport, februar 2014). 18

19 Kommunalreform i Norge Et andet tema, der på et tidspunkt kan være basis for at arbejde sammen om, er de danske erfaringer med kommunesammenlægninger. Der er nu gået syv år siden den danske kommunalreform i 2007, hvor antallet af kommuner i Danmark blev reduceret fra 271 til 98 og hvor de 13 amter blev erstattet af fem regioner. Reduktionen i antallet af kommuner skete ved, at kommuner med under indbyggere skulle forhandle med deres nabokommuner om sammenlægning og dermed etablering af nye og større kommuner. Samtidig skete der en række ændringer i fordelingen af opgaver mellem stat, regioner og kommuner, således at de nye kommuner samlet set fik tilført flere opgaver. Det var blandt andet tilfældet på områder som sundhed, arbejdsmarked og miljø. Norges havde sidst en stor kommunereform i Den nye norske regering bestående af Høyre og Fremskrittspartiet skriver i oktober 2013 i deres regeringsgrundlag (Regjeringsplattformen, afsnit 10), at den agter at gennemføre en kommunereform. Større og mere robuste kommuner skal fremover varetage flere af de opgaver, der i dag ligger på statsligt og regionalt niveau. Her er der en masse erfaringer fra reformen i Danmark, som de norske kommuner kan trække på. Norge har i dag 428 kommuner hvoraf mange er helt små og på regionalt niveau består landet af 19 fylker. Danmark og Norge er sammenlignelige befolkningsmæssigt med henholdsvis 5,6 og 5,1 millioner indbyggere. Omvendt er der stor forskel i landenes geografiske størrelse, hvor Norge med sine km² er ni gange større end Danmarks km². 19

20 Nye aktivitetstyper Venskabsbysamarbejde er den traditionelle form for kontakt mellem kommuner på tværs af landegrænser med rødder helt tilbage til årene efter 2. verdenskrig. Venskabsbysamarbejdet er karakteriseret af, at der er tale om langvarige relationer et samarbejde har typisk ingen tidsbegrænsning. Men måske kan man i nogle situationer have et samarbejde med kommuner i andre lande for eksempel mellem Danmark og Norge hvor andre samarbejdsformer og aktivitetstyper er mere ideelle end venskabsbysamarbejdet i forhold til at nå et mål. Et tænkt eksempel: En dansk kommune har brug for noget erfaring fra Norge, eventuelt om et af de tidligere nævnte temaer. Men hvad nu, hvis den viden, der er brug for, ikke findes i den danske kommunes norske venskabsby, men et andet sted i Norge? I en sådan situation kunne det være oplagt at arbejde sammen på anden vis end venskabsbysamarbejdet. 20

21 Nogle af de mest udbredte aktivitetstyper er: Projektsamarbejde. Tidsbestemte projekter om en bestemt problemstilling, eventuelt med ekstern finansiering fra en støtteordning. Norge kan deltage i mange EU-støtteordninger på lige fod med EU-landene. Netværk. Flere kommuner i Danmark og Norge arbejder sammen i internationale netværksorganisationer som for eksempel Union of Baltic Cities, der består af 97 kommuner i de nordiske og baltiske lande, og EuroCities, der er et europæisk samarbejde for større byer. Studieture. Besøg af kortere varighed til en eller flere kommuner i et andet land. Skolepartnerskaber. Der er folkeskoler, der arbejder sammen med en skole i et andet land. Der findes forskellige hjemmesider i blandt andet EU, hvor man kan finde en udenlandsk skole at arbejde sammen med. Der er med andre ord flere former for et dansk-norsk kommunesamarbejde. Hvis vi ser på udviklingen de sidste ti år, er en problemstilling dog, at tilbagegangen i venskabsbysamarbejdet har været mere massiv end udviklingen af nye samarbejdsformer mellem Danmark og Norge. Det giver stof til eftertanke, når man tænker på potentialet i det dansk-norske kommunesamarbejde. 21

22 Foto: Peter Fjerring Oslo rådhus. Den norske hovedstad er interesseret i samarbejde med danske kommuner, men det skal ske i form af internationale netværk og tidsbestemte projekter. 22

23 Oslo dansk-norsk netværks- og projektsamarbejde Oslo er en af de norske kommuner, der er meget aktive med internationalt samarbejde. Oslo har ingen dansk venskabsby, men har samarbejde med Danmark på anden vis. Blandt andet har Oslo et godt samarbejde med København gennem C40, et internationalt klimanetværk for 40 storbyer fra hele verden. Derudover deltager forskellige forvaltninger og institutioner i Oslo Kommune i projekter. For eksempel var Oslo-bydelen Sagene i perioden med i et EU-projekt om børns sundhed. Projektet havde 11 partnere fra forskellige lande, herunder Odense Kommune, og fik finansiering fra EU s støtteprogram for folkesundhed. Så kan man hævde, at Oslo ikke er en repræsentativ kommune, da der er tale om Norges hovedstad og største by. Men stort set samme tilgang til det dansk-norske samarbejde finder vi i Bornholms Regionskommune i Østersøen. Kommunen har tidligere været venskabsby med Høyanger i Norge men satser i dag på en strategi med fokus på vidensdeling, erfaringsudveksling og projekter med kommuner i andre lande. Bornholm er åben for samarbejde med norske kommuner, hvis der viser sig et relevant tema. Men det skal ske i form af et projekt eller netværkssamarbejde. 23

24 Norgeskonsulent i Vendsyssel En sidste samarbejdsform, som kun kendes ét sted, er jobcentrene i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev, der i fællesskab har ansat en Norgeskonsulent, der arbejder med at gøre det nemmere for nordjyder at finde job i Norge gennem målrettet hjælp til de jobsøgende med at få kontakt til norske arbejdspladser. Inden for mange brancher i Norge er der brug for dansk arbejdskraft. At en jobsøgende kommer i arbejde eventuelt i Norge eller et andet nordisk land er under alle omstændighed et meget håndgribeligt resultat af samarbejde på tværs af landegrænser. 24

25 Anbefalinger Formålet med dette oplæg er at starte en debat om mulighederne for at styrke det dansk-norske kommunesamarbejde. Som tidligere nævnt er det naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, hvad det vil være relevant at arbejde sammen om og hvad den ideelle samarbejdsform er. Men det generelle indtryk er, at danske og norske kommuner kan få et stort udbytte ud af et fremadrettet samarbejde. Foto: Peter Fjerring Vejskilt i Oslo. Der er gode forbindelser mellem Danmark og Norge, også trafikalt. 26

26 Dette oplægs anbefalinger er derfor: Danske og norske kommuner, der har et fælles venskabsbysamarbejde, skal overveje, om der ikke er basis for at mødes og diskutere, hvordan samarbejdet kan tilføres ny energi. Andre kommuner, der ikke indgår i et dansk-norsk venskabsbysamarbejde, kan arbejde sammen i form af et tidsbestemt projekt eller lignende. Kommuner kan i udviklingen af det dansk-norske samarbejde drage stor nytte af en kontakt til den lokale afdeling af Foreningen Norden. De fleste byer i Danmark og Norge har en lokalafdeling af Foreningen Norden, der vil være en rigtig god partner i udviklingen af det videre samarbejde. Sidst men ikke mindst skal det overvejes, om der skal være et centralt sted, som koordinerer indsatsen med et styrket samarbejde mellem kommuner i Norden. Om et organ eller en institution under Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd skal være stedet med overblik over de mange gode temaer og aktiviteter i samarbejdet. Og virke som sparringspartner og informationspunkt. 27

27 Tak Teamwork er som bekendt en god ting. I udarbejdelsen af dette oplæg har jeg haft mulighed for at trække på en række gode mennesker, der alle besidder stor indsigt i samarbejdet mellem Danmark og Norge. Dem vil jeg gerne takke for at vise engagement og for at afsætte tid i forhold til mit arbejde med indhente idéer og viden til mit oplæg. Jeg vil gerne understrege, at oplæggets analyse og anbefalinger står for min egen regning og udelukkende er udtryk for mine personlige refleksioner. Men mit arbejde har kun været muligt takket være information fra og diskussion med andre. I Danmark har jeg haft stor hjælp af tre kommuner. Jeg har foretaget telefoninterviews med konsulent Niels Chresten Andersen fra Bornholms Regionskommune, de internationale konsulenter Thine Buch Laursen og Minna Olsen fra Gladsaxe Kommune samt chefkonsulent Leif Jacobsen og international koordinator Maria Santana fra Næstved Kommune. I Norge har jeg haft fornøjelsen af at besøge tre kommuner. I Eidsvoll Kommune havde jeg et godt møde om blandt andet lokal erhvervsudvikling med afdelingsleder Tonje Valborg Bekkadal og natur- og miljørådgiver Tor Fodstad. I Oslo Kommune fik jeg en briefing om den norske hovedstads internationale engagement af specialrådgiver Bjarne Johannessen, og i Bærum Kommune gav specialrådgiver Einar Kindberg mig et godt overblik over 28

28 aktuelle temaer i norske kommuner med særlig vægt på arbejdsmarkedsområdet. Under mit besøg i Kommunernes Sentralforbund fik jeg en god indsigt det internationale arbejde i norske kommuner her mødtes jeg med fagchef for internationale projekter Elita Cakule og Europakoordinator Knut Hjorth-Johansen. Jeg har af Flemming Nilsen, adm. direktør for hotellet Lysebu, fået en briefing om det arbejde, som udføres af Fondet for dansk-norsk samarbejde på det kulturelle og uddannelsesmæssige område. Den Danske Ambassade i Oslo har også været en stor hjælp ambassadør Torben Brylle og leder af handelsafdelingen Henrik Petersen har orienteret mig om det mere officielle og handelsmæssige samarbejde mellem Danmark og Norge. I Foreningen Norden (Norge) mødtes jeg med generalsekretær Espen Stedje og organisationsrådgiver Rune Carlsson. De fortalte mig om foreningens indsats med at skabe interesse og engagement om nordisk samarbejde. Sidst men ikke mindst har generalsekretær i Foreningen Norden (Danmark) Peter Jon Larsen hjulpet mig med gennemlæsning og kommentering af mit oplæg. En stor tak til jer alle! 29

29 Oversigt over dansk-norske venskabsbyer Der er i øjeblikket 73 dansk-norske venskabsbyforbindelser, som her er anført i alfabetisk orden ud fra de danske kommuner. Allerød Time Holbæk Ås Brøndby Stange Holstebro Karmøy Brønderslev Eidsberg Horsens Moss Esbjerg Leikanger Hvidovre Oppegård Esbjerg Stavanger Hørsholm Lillehammer Fanø Gol Jammerbugt Oppdal Favrskov Hå Jammerbugt Østre Toten Fredensborg Nittedal Ishøj Lindås Fredericia Kristiansund Kalundborg Lillesand Frederiksberg Bærum Kolding Drammen Frederikshavn Larvik Køge Kongsberg Frederikssund Aurskog-Høland Lemvig Jevnaker Frederikssund Lunner Lemvig Lindesnes Gentofte Stord Lolland Tinn Gladsaxe Ski Lyngby-Taarbæk Askim Haderslev Sandefjord Mariagerfjord Klepp Hedensted Hol Mariagerfjord Lier Helsingør Harstad Middelfart Mandal Herlev Nesodden Morsø Flekkefjord Hjørring Kristiansand Norddjurs Øyer Holbæk Trysil Nyborg Sandnes 30

30 31 Næstved Gjøvik Odder Vennesla Odense Trondheim Odsherred Ullensaker Randers Ålesund Ringsted Halden Rudersdal Asker Rødovre Lørenskog Samsø Risør Skive Kongsvinger Slagelse Kragerø Solrød Skaun Sorø Eidsvoll Stevns Modum Struer Sarpsborg Struer Spydeberg Svendborg Bodø Thisted Skien Tårnby Skedsmo Varde Levanger Vejle Molde Vesthimmerland Mo i Rana Viborg Hamar Vordingborg Nordre Land Vordingborg Røros Vordingborg Volda Vordingborg Ørsta Aabenraa Hønefoss Aalborg Fredrikstad Aalborg Rendalen Aarhus Bergen

31 Litteratur Her er der seks udgivelser, som kan bruges som inspiration i udviklingen af det dansk-norske kommunesamarbejde. De kan hentes gratis på internettet. Danmarks Eksportråd (2012): Naboer i vækst. Bladet Eksportfokus temanummer om Norden (nr. 6/2012). Kan hentes på Johan Strang (2012): Nordiska Gemenskaper. En vision for samarbetet. Publikation udgivet af Nordisk Ministerråd. Kan hentes på Gunnar Wetterberg (2010): Förbundsstaten Norden. Publikation udgivet af Nordisk Ministerråd. Kan hentes på Kommunernes Landsforening (2008): Klar, parat, international! Ti historier om kommunal internationalisering. Publikation. Kan hentes på Idébanken (2008): Nordiske lokalsamfunn viser veier videre. Publikation udgivet af den norske stiftelse Idébanken. Kan hentes på Ugebrevet Mandag Morgen (2005): Norden som global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel. Publikation udgivet af Nordisk Ministerråd. Kan hentes på 32

32 Foto: Ashley Brereton/Sorø Reklame Peter Fjerring Udvikling i erhvervslivet og kommunernes internationale aktiviteter har i flere år været gennemgående temaer i Peter Fjerrings arbejde. Peter Fjerring har beskæftiget sig med områderne i EuroCenter (EU-informationskontor for virksomheder), i Kommunernes Landsforening og i Sorø Erhverv, erhvervskontoret i Sorø Kommune. Det nordiske samarbejde har også Peter Fjerrings interesse. Er stedfortrædende medlem af Øresundskomitéen, det officielle organ for dansk-svensk samarbejde, og ofte anvendt foredragsholder i Foreningen Norden. 33

33 TAG DEL I DEBATTEN PÅ FACEBOOK:

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere