FarmTest Alternativer til gyllevogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest Alternativer til gyllevogne"

Transkript

1 FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk

2 Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen, Bygnings- og Maskinkontoret Sønderjylland Specialkonsulent Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Marianne Kalriis, Videncentret for Landbrug Tryk: Videncentret for Landbrug Udgave: 1. udgave, februar 2011 Oplag: 20 stk. Udgiver: Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Telefon Fax ISSN

3 Alternativer til gyllevogne Af seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest.

4 INDHOLD 1. Sammendrag Baggrund og formål Metode og resultater... 6 Beskrivelse af maskinerne... 6 Teknik til pumpning af gylle fra tank til udlægger... 7 Målinger og beregninger Omkostninger til transport Omkostninger til udbringning Øvrige fordele og ulemper Konklusion Alternativer til gyllevogne 3

5 1. SAMMENDRAG For at undgå tung trafik af traditionelle eller selvkørende gyllevogne på vej og mark, er der stigende interesse for at anvende alternative metoder til udbringning af gylle. Disse alternative metoder omfatter pumpning af gylle fra enten lagertank eller buffertank til en gylleudlægger. Pumpningen kan ske med stor kapacitet og uden at belaste vej og mark med unødig kørsel. Der er således ingen tomkørsel i marken. Akselbelastningen er med oprullet slange af samme størrelse som på en stor og fyldt gyllevogn, hvilket reelt betyder, at marktrykket i nogle situationer er i samme størrelsesorden som ved kørsel med traditionel gyllevogn. Overslagsberegninger indikerer, at der ved udbringning af store mængde gylle pr. år kan være god økonomi i anvendelse af gylleudlægger. Systemerne er generelt velegnede til større sammenhængende arealer, men er mindre fleksible end anvendelse af gyllevogn. Alternativer til gyllevogne 4

6 2. BAGGRUND OG FORMÅL Udbringning af gylle med store og tunge gyllevogne efter en traktor er den mest almindelige metode, men der findes alternativer. Udbringning kan for eksempel ske gennem slanger og rør. I den enkleste form er det blot en traktor, der slæber en lang slange efter sig, og som leder gyllen til en påmonteret gyllefordeler og videre til en slangebom eller en nedfælder. Det kan også være en selvstændig, selvkørende maskine med slangetromle eller en bugseret maskine, hvor fødeslangen fra en stor slangetromle lægges ud til den ene side, når der køres væk fra fødepumpen og samles op, når der køres tilbage i et parallelt spor. Formål Formålet med testen var: At undersøge mulighederne for på en god og økonomisk forsvarlig måde at udbringe gylle med mindre risiko for trykskader i marken, og med færre gener for trafikken på offentlige veje. At afdække om metoden kan hjælpe landmænd og konsulenter, som i forbindelse med gylleudbringning har fokus på maskinernes marktryk og risikoen for strukturskader. At afprøve og beskrive relevante alternativer, herunder kapacitet, økonomi og øvrige fordele og ulemper. Alternativer til gyllevogne 5

7 3. METODE OG RESULTATER Der blev i samarbejde med maskinstationer, som anvender alternativer til gyllevogne, gennemført kapacitetsmålinger og erfaringsindsamling fra praksis på to selvkørende maskiner. Tidsforbrug er målt og beregnet. Der blev også foretaget måling af kapaciteten på den bugserede Agrometer SRS 12, som blev trukket af en traktor. Da testen først fandt sted efter 1. oktober, hvor det ikke længere var tilladt at udbringe gylle, blev den testet med vand i stedet for gylle. Beskrivelse af maskinerne De to typer selvkørende udlæggere var Agrometer Pioneer og Agrometer SDS Under testen kørte maskinerne på godserne Gyldensten på Nordfyn og på Søvang ved Skive. Begge steder var der tale om store flade og regulære marker. Når maskinen standser, lukkes der for slangen i begge ender, så den på grund af trykket bevarer sin næsten runde facon på tromlen. I nedenstående tabel 1 ses de vigtigste specifikationer. Tabel 1. Oversigt over alternativer til gyllevogne. Pioneer SDS 7000 Agrometer SRS 12 Selvkørende X X Bugseret X Slangelængde, m Slange Ø, mm Slangebom X X X Nedfælder Vægt fuld slange, tons 21,1 - - X Akselbelastning, tons 13,3 - - Ca. pris, kr Det ses, at der med en akselbelastning på 13,3 tons ikke er tale om, at akselbelastningen er mindre end på en almindelig gyllevogn. Det er naturligvis kun på den sidste del af kørestrækningen, at hele slangen er rullet op, hvorfor akselbelastningen i andre situationer Alternativer til gyllevogne 6

8 er mindre. Det samme gælder også for almindelige og selvkørende gyllevogne, hvor det kun er i starten, at vognen er fuld og derfor vejer mest. Den traktortrukne Agrometer SRS 12 består af en slangetromle og en slangeføringsarm, som under udrulning af slangen lægger denne tæt ved yderkanten af det areal, som har fået tildelt gylle. Ved enden af marken vender maskinen over på den anden side af slangen. På returvejen i en parallel bane opsamles slangen igen. Herved kan selve maskinen køre mere eller mindre uafbrudt, indtil der flyttes til en anden mark. Da maskinen trækkes af en traktor, kan den i modsætning til de selvkørende udlæggere også anvendes sammen med en gyllenedfælder. I det aktuelle tilfælde var der tale om en 12 m skiveskærsnedfælder. Teknik til pumpning af gylle fra tank til udlægger Figur 1. Pumpe ved buffertank, der fyldes med lastvogn. Uanset om udlæggeren er selvkørende eller traktortrukket, skal gyllen frem til maskinen. Det kan ske direkte fra lagertanken eller fra en buffertank, som fyldes med enten lastvogne eller gyllevogne, se figur 1. Alternativer til gyllevogne 7

9 Figur 2. Principskitse af udlæggersystem. I forbindelse med FarmTesten blev gyllen pumpet fra buffertanke gennem fødeslanger til udlæggeren med en selvstændig Agrometer DP pumpe med egen John Deere 6068 dieselmotor. Efter start af motoren kunne denne og pumpen styres fra udlæggeren med radiokontakt. Pumpen arbejder normalt med et pumpetryk på 10 bar for at overvinde tryktabet i fødeledning og slangen på maskinen. Der er mindst tryktab, når slangen er udrullet, idet den da er cirkelrund. Når slangen er rullet op, vil den blive lidt oval, hvilket reducerer arealet i slangen, og derfor øges tryktabet. Figur 3. Pumpe, der pumper direkte fra gyllebeholder til maskine. Fødeledningen til udlæggeren bestod af det nødvendige antal slangestykker á 100 m. Fødeslangens diameter var 125 mm. Slangestykkerne blev koblet sammen ved hjælp af Storz koblinger, se eventuelt figur 6. Alternativer til gyllevogne 8

10 Flytning af slangestykkerne skete med en speciel slangevogn, som kunne rumme op til 10 slangestykker. På den originale slangetromle var der et spor til hvert slangestykke, figur 5. På Søvang var ribberne mellem sporene fjernet, så der blot var tale om en bred tromle, figur 7. Før oprulning af slangerne, skulle de tømmes for gylle. Det betyder, at der løber ca ltr. gylle ud ved hver samling, svarende til et areal på 350 m 2 ved 30 tons pr. ha. Der findes dog udstyr, som kan erstatte denne gylle med vand, der pumpes gennem fødeledningen før flytningen. Ved flytning kunne pumpen kobles efter udlæggeren og trækkes med til næste markgruppe. Den tømte buffertank skulle flyttes med traktor, og traktoren med slangerne skulle også flyttes særskilt. Det reducerede flyttetiden væsentligt, hvis der var indkaldt ekstra mandskab. Herved kunne pausen for udlæggerens arbejde, fra den stoppede, og til den var i gang igen, reduceres helt ned til minutter + køretiden til næste sted. Hvis der var gylle i buffertanken, når der var spredt gylle et sted, blev det suget tilbage i en af lastbilerne, før flytning kunne finde sted. Figur 4. Før oprulning af fødeslangerne skal de tømmes for gylle. Alternativer til gyllevogne 9

11 Figur 5. Slangestykkerne monteres enkeltvist på slangetromlen Når der skulle udlægges en ny fødeledning, skulle de enkelte stykker samles igen, figur 6. Figur 6. Fødeslangerne samles med Storz -koblinger for hver 100 m. Det kræver derfor, at traktorføreren ofte skal ud af traktoren for at samle slangerne. På den slangetromle, hvor man havde fjernet ribberne, kunne man samle koblingerne igen før oprulning af slangen. I det tilfælde kunne man ved næste opstilling blot køre slangen ud i fuld længde uden at skulle ud af traktoren. Alternativer til gyllevogne 10

12 Figur 7. Fødeslanger på front og bagmonteret tromle uden ribber. Det var flere steder nødvendigt at føre fødeledningen over offentlig vej. Figur 8 viser et eksempel på et fladt stålrør, som kunne passeres af almindelige biler. Figur 8. Eksempel fødeledningens passage af vej gennem fladt stålrør. Maskinerne kørte begge steder i døgndrift, hvor to mand på skift sad på maskinerne i 12 timer ad gangen. Det ene sted var der dog kun 11 timers skift om natten og 13 timers skift om dagen. Udlægningen med de selvkørende maskiner foregik typisk ved, at der ved udrulning af slangen blev udlagt ca. 10 m 3 gylle pr. ha. Hastigheden var ca. 5 km i timen. Ved returkørslen fulgte maskinen slangen, og der blev kørt med en hastighed på ca. 2,5 km i timen, så der kunne udlægges yderligere 20 m 3 pr. ha, så marken i alt fik 30 m 3 pr. ha. Der blev ikke placeret gylle i køresporene, hvorfor der heller ikke var problemer med at køre i det samme spor to gange. Alternativer til gyllevogne 11

13 Under udkørselen kunne der enten styres efter plejesporene eller med autostyring med GPS. Ved korrekt vending på forageren kunne der flyttes fra spor til spor uden at standse pumpen, og uden at der blev givet for meget eller for lidt gylle. I andre tilfælde blev pumpens omdrejningstal sat så langt ned, eller pumpen blev omstillet til omrøring, så der kunne lukkes for spredningen under flytningen. Pumpen kunne styres med trådløs fjernstyring fra udlæggeren. Målinger og beregninger Fyldningen af tankene skete med lastbiler med tank. Disse kunne rumme ca. 34 m 3. Antal lastvogne blev afstemt efter, hvor langt gyllen skulle transporteres. Fyldning og tømning af en lastvogn skete med en pumpekapacitet på ca ltr. pr. minut. Da gyllen i de aktuelle tilfælde blev transporteret over lange afstande blev der anvendt to til tre lastvogne. Omkostninger til transport I figur 9 ses et beregningseksempel, hvor stor kapaciteten er med én, to og tre lastvogne, der kører i gennemsnit 50 km i timen. Det ses, at der med en spredekapacitet på 120 m 3 i timen, som var ret almindelig i praksis, kræves mindst to lastvogne. Kapaciteten afviger i øvrigt ikke nævneværdigt fra kapaciteten på en 25 tons gyllevogn, som henter gyllen i en buffertank på samme mark. Hvis afstanden til gyllebeholderen er over 10 km, skal der tre lastbiler til at holde maskinen kørende. m 3 /time med lastvogne Kapacitet, m 3 /time biler 2 biler 1 bil Køreafstand, km Figur 9. Transportkapacitet ved fyldning af buffertank med lastbiler. Med en pris pr. lastvogn på 750 kr. i timen og en afstand op til 6,5 km vil det koste ca. 17 kr. pr. m 3 at flytte gyllen ud til buffertanken ved hjælp af to lastbiler. Hertil kommer omkostningerne til maskinens og pumpens drift i form af løn og brændstof samt kapacitetsomkostninger, se side 14. Alternativer til gyllevogne 12

14 Figur 10. Slangen opsamles med SRS udlæggeren under returkørsel. Med SRS 12 maskinen blev timeydelsen målt til 180 m 3 i timen, når slangen var oprullet og 190 m 3 i timen, når slangen var udrullet. Med et ønske om 30 tons pr. ha skal der med en 12 m nedfælder køres med en hastighed på ca. 5,1 km i timen. Pumpens effektbehov afhænger af dens ydelse, modtryk og nyttevirkning. Med en ydelse på 120 m 3 i timen, et modtryk på 10 bar og en nyttevirkning på 50 % vil nettoeffektbehovet være ca. 65 kw, 90 hk. Med et specifikt brændstofforbrug på ca. 250 gr. pr. kwh, vil pumpen kræve ca. 20 liter dieselolie i timen. Tidsforbruget til nedtagning, flytning og opstilling af buffertank, pumpe og maskine blev målt til ca. én time for to mand fra maskinen forlod et område, til den igen var kørende i næste område. Der kunne så afhængig af antal fødeslanger køres på et meget stort areal. Med eksempelvis 500 m fødeslange og 500 m slange på maskinen samt en buffertank midt i området, kunne der udbringes gylle på op til 100 ha, før buffertanken og pumpen skulle flyttes. Med f.eks. to flytninger pr. døgn og en timekapacitet på 180 m 3 kunne maskinen udbringe ca m 3 i døgnet. Med en dosering på 30 m 3 pr. ha vil det svare til et areal på ca. 130 ha i døgnet. Omkostninger til udbringning Nedenstående priser er eksempler på, hvad det koster at købe en gylleudlægger. SDS 7000 udlægger 24 meter og 650 m 4 slange SRS bugseret slangetromle (uden nedfælder) og 550 m 5 slange m græsnedfælder m sortjordsnedfælder DP 201 pumpevogn forberedt for returløbssystem APV 250 pumpevogn med rensefunktion og buffertank kontrol AGM slangerulle med 10 x 100 m 5 slange og koblinger Alternativer til gyllevogne 13

15 Figur 11 illustrerer et beregningseksempel på en investering på ca. 3 mio. kr. i udstyr til gylleudlægning ved pumpning direkte fra gylletank. Hvis der skal anvendes buffertank og lastvogne, skal transportomkostningen tillægges Følsomhed for anvendelse Kr. pr. tons Gylleudlægger Antal tons pr. år Figur 11. Beregningseksempel der illustrerer den gennemsnitlige årlige omkostning pr. ton gylle som funktion af den samlede årlige anvendelse (ton gylle pr. år). Der er regnet med en investering på kr. værditab på 15 % p.a. 7 år levetid, traktorleje på 250 kr. pr. time, timeløn på 175 kr. pr. time og 1,5 kr. pr. ton gylle i vedligeholdelsesomkostninger og brændstofforbrug til pumpe på 20 l pr. time. Øvrige fordele og ulemper De selvkørende udlæggere kørte driftssikkert, men der var dog konstateret et ret stort slid på slangestyret, som skal sikre en korrekt placering af slangen på tromlen. Den bugserede maskine var stadig en prototype, hvor der løbende sker forbedringer, så det var ikke muligt at vurdere driftssikkerheden på denne. Alternativer til gyllevogne 14

16 System Fordele Ulemper Gyllevogn, 25 tons Fleksibel Kan anvendes med nedfælder og slangebom Ingen opstillingstid Tung Ulovlig på vejen med læs Gylle og jordrester på offentlig vej Lang transporttid ved store afstande Kræver stor traktor Vanskeligt at undgå en del tomkørsel Selvkørende udlægger Let, når slangen er rullet ud. Kontinuerlig kørsel. Stor kapacitet. God førerkomfort. Kræver ikke nogen traktor. Ingen tomkørsel i marken. Stor akselbelastning, når slangen er rullet op. Omstændelig flytning, der går bedst med mindst to mand. Kan ikke bruges sammen med nedfælder. Kræver højtrykspumpe. Bugseret udlægger Let at undgå tilsvining af vej. Let, når slangen er rullet ud. Kontinuerlig kørsel. Stor kapacitet. God førerkomfort. Kan bruges sammen med nedfælder. Stor akselbelastning, når slangen er rullet op. Omstændelig flytning, der går bedst med mindst to mand. Kræver højtrykspumpe. Binder en traktor. Ingen tomkørsel i marken. Let at undgå tilsvining af vej. Alternativer til gyllevogne 15

17 4. KONKLUSION Der er prøvet tre forskellige gylleudlæggere på forskellige lokaliteter. Testen viste, at maskinerne kørte driftssikkert. Det var dog en overraskelse, at akselbelastningen med oprullet slange var lige så stor som ved kørsel med en stor gyllevogn med fuld tank. Marktrykket reduceres efterhånden, som slangen rulles ud på samme måde, som trykket fra en gyllevogn reduceres, når den tømmes. Der er dog mindre tomkørsel i marken. Kapaciteten ved brug af gylleudlægger er stor og er af samme størrelsesorden som udkørsel med en 25 tons gyllevogn, der kan hente gyllen i en buffertank, der står på marken. Systemets største fordel er, at der kun køres på offentlig vej i forbindelse med flytning af maskinen fra mark til mark. Når så gyllen pumpes fra gylletank eller buffertank, som fyldes med separat tankvogn eller lastbil, minimeres risikoen for tilsvining af vejene. Det medfører derfor færre gener i trafikken. Da systemet er mindre fleksibelt i brug end udkørsel med gyllevogn, er det kun på store sammenhængende arealer, at fordelene rigtigt kommer frem. Da maskinen og det nødvendige pumpeudstyr er ret kostbart, kræver det en god udnyttelse af maskinen for økonomisk at kunne konkurrere med traditionel gylleudbringning. Systemet er derfor primært interessant for maskinstationer og maskinfællesskaber. Alternativer til gyllevogne 16

18 Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Århus N T F vfl.dk

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden Gyllekørsel uden stop Hvis du har store mængder gylle, som du ønsker udbragt på kort tid - så skal du vælge en SDS gylleudlægger. Agrometers selvkørende udlægger er udviklet over mere end 15 år, og er

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 88 2008. FarmTest. Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger

Maskiner og planteavl nr. 88 2008. FarmTest. Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger Maskiner og planteavl nr. 88 2008 FarmTest Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger Gylleudbringning med selvkørende gylleudlægger Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Titel: Gylleudbringning

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Grøn Viden. Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et

Grøn Viden. Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et Grøn Viden A A R H U S Claus Grøn Sørensen og Ole Green U N I V E R S I T E T Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b

Læs mere

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Maskiner og planteavl nr. 89 2008 FarmTest Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Titel: Sektionsvis afblænding

Læs mere

Kend dine maskinomkostninger

Kend dine maskinomkostninger Kend dine maskinomkostninger Omkostninger til arbejde og maskiner er en væsentlig post for planteavlerne. En maskinanalyse giver dig mulighed for at vurdere niveauet for omkostninger og sætte fokus på

Læs mere

Gylleudlægger SDS Den velkendte maskine til store mængder gylle. Større slange = større kapacitet

Gylleudlægger SDS Den velkendte maskine til store mængder gylle. Større slange = større kapacitet Gylleudlægger SDS 7000 Den velkendte maskine til store mængder gylle Med SDS 7000 får du en gennemprøvet maskine, som løbende er blevet udviklet og optimeret gennem mere end 20 år. Gylleudlæggeren arbejder

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift.

Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Transportanalyse Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. Resumé Generelt løser bedriften de undersøgte transportopgaver

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Transport/udbringning og logistik

Transport/udbringning og logistik Transport/udbringning og logistik Claus G. Sørensen Danmarks JordbrugsForskning afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter Bygholm Workshop 23. November 2006 Introduktion Vurdering af miljøteknologi (separation)

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner

FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner Maskiner og planteavl 116 vfl.dk farmtest.dk Titel: Placering af handelsgødning med kombisåmaskine Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech,

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

dosering i hele spredebommens bredde også ved Du kan opnå en stor kapacitetsforøgelse på cirka

dosering i hele spredebommens bredde også ved Du kan opnå en stor kapacitetsforøgelse på cirka Med SDS 7000 får du en gennemprøvet maskine, som løbende er blevet udviklet og opmeret gennem mere end 20 år Gylleudlæggeren arbejder konstant i marken, fordi gyllen konstant pumpes direkte ud l maskinen

Læs mere

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere Maskiner og planteavl nr. 107 2009 FarmTest Pålideligheden af gylleflowmålere Titel: Pålideligheden af gylleflowmålere Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Review: Torkild S. Birkmose og

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Markbrug mod nye mål

Markbrug mod nye mål Markbrug mod nye mål Henrik Frandsen Toftlundvej 7 6780 Skærbæk Onsdag d.1 marts 2006 V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Mail Mkb@bygningskontoret.dk tlf. 74 36 50 87 / 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning.

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. 126 14. Investering Opgave 14.1. Kapitalindvindingsfaktor A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. Levetid Rente Kapitalindvindingsfaktor Tabelopslag Beregnet 3 5 % 36,72 36,71

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 61 2007. FarmTest. Transport af gylle

Maskiner og planteavl nr. 61 2007. FarmTest. Transport af gylle Maskiner og planteavl nr. 61 2007 FarmTest Et praktisk studie over metoder til flytning af gylle Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech A/S Titel: Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi,

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2013 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 Lille Hejbøl er en bedrift med orden og struktur. LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 3 Årets prismodtager

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke 2012 Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NY NY NYHED Forsuring af gylletanke Skårlægning, spredning og rivning Skårlægning af græs, helsæd og ærter med 2 butterfly

Læs mere

Årets tilsynstema 2010 og 2011 Gylleuheld

Årets tilsynstema 2010 og 2011 Gylleuheld Årets tilsynstema 2010 og 2011 Gylleuheld Årets tema 2010 og 2011 - Gylleuheld Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommunernes indberetninger... 4 I hvilken forbindelse skete uheldene?... 4 Udbringning...

Læs mere

Mark og Maskiner et modul i FMS

Mark og Maskiner et modul i FMS En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Udarbejdet af Tina Tind Wøyen, VFL og Michael Højholdt, VFL Mark og Maskiner et modul i FMS Denne introduktion er baseret på Version

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring. 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring. 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen Høstmetoder Direkte flisning Helskudshøst Teknik Fordele/ulemper Økonomi Direkte flisning

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

SLAMSUGERE OG SPULEUDSTYR CHASSIS, OPBYGNING ELLER VEKSELLAD SPECIELT MATERIEL

SLAMSUGERE OG SPULEUDSTYR CHASSIS, OPBYGNING ELLER VEKSELLAD SPECIELT MATERIEL SLAMSUGERE OG SPULEUDSTYR CHASSIS, OPBYGNING ELLER VEKSELLAD SPECIELT MATERIEL 2 PICHON YDER SERVICE TIL VORES MILJØ VED AT TILBYDE MASKINER I HØJ KVALITET IN- DIVIDUELT KONSTRUERET TIL OPGAVEN. Udstyr

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk Buffertanke Installering og brug December 2013 vfl.dk Buffertanke Installering og brug Overvejer du at installere en buffertank og opnå tillæg for uafhængig afhentning, er der flere ting, du skal overveje

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet.

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet. Beskrivelse af infrastruktur Projektet består af pumper og pumperørledninger fra flere leverandører til et biogasanlæg for lugtfri transport af gylle. Pumperne er installeret på de enkelte ejendomme og

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK

TREPUNKTSLIFT ELEKTRONISK HJULSTYRING HYDRAULISK HJULTRÆK SAMSON PG GYLLEVOGNE - growing together PG Gyllevogne SAMSON AGRO har altid lagt særlig vægt på kvalitet, holdbarhed og effektivitet ved design af maskiner og redskaber. Med hovedkontor og produktion i

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.10.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05b Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Slussi 14 DK-8620 Kjellerup. Tel. +45 86 88 28 11. skanroll@skanroll.dk www.skanroll.dk. Bio Cleaner BC 17-2500

Slussi 14 DK-8620 Kjellerup. Tel. +45 86 88 28 11. skanroll@skanroll.dk www.skanroll.dk. Bio Cleaner BC 17-2500 Bio Cleaner BC 17-2500 Beskrivelse af sorteringsanlæg:... 3 FRASORTERING VED HAVE PARK AFFALD:... 4 FRASORTERING VED TUNGT AFFALD:... 4 Anlægsspecifikationer:... 5 OVERORDNET DATA FOR HELE ANLÆGGET:...

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Maskinfællesskaber i praksis. Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue?

Maskinfællesskaber i praksis. Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue? Maskinfællesskaber i praksis Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue? Der findes flere modeller Fælles udnyttelse af enkelte maskiner som stubharve, gyllevogn o.lign.

Læs mere

AP Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere

AP Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere AP Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Dansk producent Kvalitet til de professionelle brugere AP gyllevogne bruges af maskinstationer, landmænd, vognmænd og ved biogasanlæg, som stiller store

Læs mere

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening Klippere for professionelle brugere, der kræver effektivitet og godt arbejdsmiljø Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening SF De ny Iseki baghjulsstyrede redskabsbærere er robust bygget

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

STOR VARIATION I OMKOSTNINGER TIL HJEMMEBLANDING

STOR VARIATION I OMKOSTNINGER TIL HJEMMEBLANDING Støttet af: STOR VARIATION I OMKOSTNINGER TIL HJEMMEBLANDING ERFARING NR. 1417 Kontante kapacitetsomkostninger til energi, arbejde og vedligehold af hjemmeblandingsanlæg er målt på 11 bedrifter. De målte

Læs mere

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L 20.000-24.000 L 1 Kimadans nye rustfri gyllevogn har et rumindhold på 20-24 m 3 og to eller tre aksler. Vognen er udstyret med en rustfri ståltank, som giver vognen større styrke, mindre vægt og dermed

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS FarmTest - Planteavl nr. 2-2001 Marksprøjter med injektionssystem og GPS Marksprøjter med injektionssystem og GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og

Læs mere

6. Transportsystemer til økologisk korn

6. Transportsystemer til økologisk korn 6. Transportsystemer til økologisk korn Den interne transport af kornet kan udføres på mange forskellige måder. Der kan vælges mellem følgende systemer: Lufttransport Elevatortransport Snegletransport

Læs mere

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 Offentligt udbud af maskinstationsarbejder til Aarhus Universitet, Foulum Generelle krav gældende for samtlige delaftaler: På AU-Foulum (Science

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Fjerkræ nr. 7 2009 FarmTest Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Titel: Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Grovfoderproduktion. maskiner skal der til. Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland. Læn jer bare tilbage

Grovfoderproduktion. maskiner skal der til. Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland. Læn jer bare tilbage Grovfoderproduktion maskiner skal der til Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings & Maskinkontoret i Mobil : 30 56 00 25 Tirsdag Den. 23 maj 2006 Læn jer bare tilbage 1 Grundlæggende forudsætninger Jævne

Læs mere

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com KvægKongres 2012 Styr på vedligeholdelsesomkostningerne Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com Dieselforbrugets betydning for vedligeholdelse Hvilke enheder er dyrest at vedligeholde? Vedligehold

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Bygninger nr. 45 2010. FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4

Bygninger nr. 45 2010. FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4 Bygninger nr. 45 2010 FarmTest Separering af svinegylle med SepKon SK-4 Titel: Separering af svinegylle med SepKon Forfatter: Thorkild Q. Frandsen, AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Videncentret

Læs mere

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 En oversigt over kyndestoft maskinfabriks produkter Indhold Indhold...1 Trailersprøjter 5500/7000...2 Liftsprøjter...2 Teleskopbom...2 Injektion...3 Mikronæring...3

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Kyndestoft trailersprøjter

Kyndestoft trailersprøjter Kyndestoft trailersprøjter Den fremtidssikrede sprøjte 7000 liter, 24m bom, affjedring, injektion og Air-spray Meget kraftig udførelse for lang holdbarhed Nem og logisk betjening af funktioner Betydelig

Læs mere

Er du klar. til snefald? Bliv klar til vinterens mange udfordringer 10.796,- 5.496,- Vinter. Se hele vores katalog

Er du klar. til snefald? Bliv klar til vinterens mange udfordringer 10.796,- 5.496,- Vinter. Se hele vores katalog Vinter 10.796,- 13.495,- Se hele vores katalog på www.flextrading.dk - stort udvalg af haveog parkmaskiner til enhver årstid Håndført centrifugalspreder 50 L. beholder, aluminiums gear, mængde deflektor,

Læs mere

Mobilkompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobilkompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobilkompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 5,2 / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany KAESER s velkendte MOBILAIR kompressorer har produktionsfaciliteter direkte

Læs mere

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Husdyrbrug nr. 18 Juli 2000 Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Finn Møller, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm AnnaMarie Dam Mortensen, Vejlby Landbrugsskole Jørgen Randbo,

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Bilag A.1. Kravspecifikation. vedr. opbygning til slamsluger

Bilag A.1. Kravspecifikation. vedr. opbygning til slamsluger Bilag A.1 Kravspecifikation vedr. opbygning til slamsluger 1 1. Indledning Nærværende kravspecifikation beskriver de tekniske specifikationer for indkøb af opbygning til slamsuger, til brug for Teknik-

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning Markbrug nr. 293 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Metoder og økonomi Claus Grøn Sørensen og Henrik S. Mortensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

12 METER - nu mulighed for fast kørespor

12 METER - nu mulighed for fast kørespor 2015 12 METER - nu mulighed for fast kørespor Houvej 8. Hvornum. 9500 Hobro. Tlf. 98 54 67 66. 20 16 02 66. Fax 98 54 70 66 www.hvornummaskinstation.dk. E-mail: mail@hvornummaskinstation.dk Udkørsel og

Læs mere

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax:

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax: Nr. 3 Marts 2013 Udviklingen på det tyske landbrugsmaskinmarked ifølge VDMA Landtechnik Udviklingen på det tyske landbrugsmaskinmarked ifølge VDMA Landtechnik Søjlerne viser udviklingen i omsætningen i

Læs mere

Lærkepletter. Sanglærken synger i lærkepletterne. vfl.dk

Lærkepletter. Sanglærken synger i lærkepletterne. vfl.dk Lærkepletter Sanglærken synger i lærkepletterne 2013 vfl.dk Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland. Lærkepletter midt i marken. Titel: Lærkepletter Forfatter: Cammi Aalund Karlslund Udgave: 1. udgave,

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Lænsning og opdæmning

Lænsning og opdæmning Lænsning og opdæmning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsast Lænsning og opdæmning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvester-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere