Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen December Information om Mugumu, Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen December 2012. Information om Mugumu, Tanzania"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen December 2012 Information om Mugumu, Tanzania

2 Nyerere Designated District Hospital (NDDH) Free Pentecostal Church of Tanzania (F.P.C.T.) Kisare Nursing and Midwifery Kære studerende Hvis du ønsker at tage en del af din uddannelse i Tanzania, vil du finde de nødvendige oplysninger i det følgende. Du skal derfor: Orientere dig om informationsmaterialet Kontakte den internationale koordinator for din uddannelse Sende ansøgning til internationalt kontor Vi håber, at et studieophold i Tanzania har din interesse, og vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Lisbeth Paulsen og Annemarie Dalsgaard December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Praktikinstitutioner Tværfagligt samarbejde Økonomi Rejsen til Mugumu Mugumu Kost og Logi Internet

3 8. Visumansøgning Forsikring Vaccinationer Påklædning Etikette Udflugter og seværdigheder Sproget Praktiske fornødenheder Bilag I dette informationsmateriale findes informationer om praktikuddannelsen i Mugumu, Serengeti, Tanzania, Afrika. Flere uddannelser i UCN samarbejder med praktiksteder i Mugumu og tilbyder ophold af 4-10 ugers varighed. Opholdet kan foregå på: Kisare Nursing and Midwifery School Nyerere Designated District Hospital (NDDH) Reproduction Children Healthcare (RCH) IMARA Serengeti Disabled Development Association (Sedidea) Free Pentacolstal Church of Tanzania (F.P.C.T.), som er Kindergarten og Pre School Twibhoke Pre and Primary School English Medium, som er Kindergarten, Pre School og Primary School 1.1 Kisare School of Nursing and Midwifery Sygeplejeskolen Kisare School of Nursing and Midvifery er UCN s primære samarbejdspartner. Samarbejdet startede i 2006, hvor udveksling af studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen Vendsyssel tog sin begyndelse. I 2012 blev der indgået en aftale om at udvide samarbejdet til at omfatte flere uddannelser i UCN. Al samarbejde mellem UCN og institutionerne i Mugumu foregår via lederen på Kisare School of Nursing and Midvifery. Kisare School of Nursing and Midvifery samarbejder med områdets hospital. Begge støttes af en kirkelig organisation, som ejes af Kanise la Mennonite Tanzania (KMT). 3

4 Skolen og hospitalet er opført i årerne med støtte fra EZE (tysk organisation). Skolen blev først taget i brug i september På sygeplejeskolen er der plads til ca. 197 elever. Sygeplejerskeuddannelsen er 2-årig, hvoraf 19 uger består af teori, og den resterende tid foregår i klinisk praksis. I uddannelsen indgår tillige jordmoderuddannelsen. I Tanzania læser både mænd og kvinder til sygeplejerske. Fordelingen er ca. 50/50. I uddannelsens første år undervises i sygepleje og i uddannelsens andet år undervises i områder relateret til jordmodervirket. Rektor for skolen hedder Ms. Jane Augustine. Hun bor overfor de danske studerendes hus på skolens område. På området bor også Mr. Joachim Urassa som er underviser på skolen og behjælpelig med mange praktiske opgaver Undervisere på skolen Ms. Jane Augustine: Rektor - har orlov som rektor Mr. Joachim Urassa: Konstitueret rektor. Underviser desuden bl.a. i ernæring, psykisk sygepleje samt medicinsk og kirurgisk sygepleje Mr. Kefa Were: Underviser i sygdomslære (studiekoordinator for danske studerende) Mr. Ernest: Underviser i anatomi og fysiologi, farmakologi og obstetrik. Mr. Musa Mr. Kanisius De øvrige er på efteruddannelse Sygeplejeskolen er en Bording School, dvs. eleverne bor på skolen. De fleste af skolens elever er religiøse. Hver aften er der aftenbøn i et af klasseværelserne på skolen, og på hverdage tager aftenbønnen ca. 30 minutter og i weekenden 1 time. Pastoren prædiker og eleverne synger. Det hele foregår på swahili, men eleverne oversætter gerne. Det er en god ide at deltage i aftenbønnen de første par dage for at blive introduceret, ellers er det ikke et krav. Heller ikke alle skolens elever deltager. Det anbefales at forberede en dansk salme, da man kan blive bedt om at synge på dansk. Skolens adresse er: Kisare Nursing and Midwifery School P.O. Box 38, Mugumu/ Serengeti, Tanzania. Tlf.nr Nyerere Designated District Hospital ( NDDH) Hospitalet har plads til 144 patienter. Der er ca. 200 ansatte. Det er afrikanske læger og plejepersonale, der arbejder på hospitalet. De mest almindelige indlæggelsesårsager er malaria, diarré/maveinfektioner, pneumoni, fødselskomplikationer, HIV/AIDS og stiksår. Hospitalet er delt i 5 afdelinger: Kvinder, mænd, børn, føde- og barselsgang og en privatafdeling (med plads til 8 patienter). 4

5 Desuden rummer hospitalet operationsafdeling, røntgenafdeling, HIV/AIDS afdeling, Care and Treatment Clinic (CTC), sterilcentral, vaskeri, medicindepot, hvor der også fremstilles infusionsvæsker. Hospitalet har for nylig fået en fysioterapeut, som der er stor mangel på. Hospitalsdirektøren (Katibu) hedder (NY) og oversygeplejersken (Matron) hedder Mrs. Neema 1.3 RCH-klinikken RCH-klinikken (Reproduction Children Healthcare) er en klinik ca. 1 km uden for skolens område, og som varetager undersøgelser af gravide og børn op til 5 år. Klinikken varetager "jordemoderundersøgelse", familieplanlægning, vaccinationer, testning af HIV/AIDS og vejning af børn. Den ansvarshavende sygeplejerske hedder Gloria Hassan. RCH-klinikkens personale foretager også vaccinationer i landsbyerne. Ligeledes findes en RCH klinik på hospitalet i en endnu ikke færdigbygget sidebygning. 1.4 IMARE IMARE er en klinik tæt ved hospitalet, og som varetager tilsyn med HIV/AIDS ramte. Klinikken har 11 ansatte og mange frivillige fordelt på 4 afdelinger: HBC: Home Based Care (gruppeterapi, medicin, tøj m.m. og sygetransport) Forældreløse børn, hvis forældre er døde af HIV/AIDS (økonomisk støtte til børnenes skolegang, medicin og mad) VCT: Frivillig HIV/AIDS testning, hvor man tester mellem mennesker om måneden ude i landsbyerne Ungdomsafdelingen (underviser skolesøgende børn/unge om HIV/AIDS). Ungdomsafdelingen vil rigtig gerne have de danske studerende med ud på skolerne. Det vil være ideelt at forberede et oplæg omhandlende HIV brug af kondom. Klinikken dækker 7 landsbyer. 1.4 Sedidea: Sedidea (Serengeti Disabled Development Association) er en klinik placeret i samme bygninger som IMARE Den varetager de handicappede og deres rettigheder. Klinikken blev startet i 1994 med dansk hjælp af en organisation (MS-Tanzania, Danish Association for International Cooperation). I 2007 fik klinikken sit certifikat og blev registreret som en organisation. Klinikken har 6 ansatte og ca. 100 frivillige. Klinikken har patienter i 48 landsbyer (ca. 25 pr. landsby). Man har kontortid men tager også på hjemmebesøg. Der er nye lokaler, som er indrettet til træningssal, kontor og sovepladser til de patienter, som kommer langvejs fra. 5

6 Desværre mangler klinikken sponsorer, idet deres største bidragsyder har lukket tilskuddene. Man overvejer derfor at udvide værkstedet, som laver hjælpemidler, til også at lave møbler med salg for øje. 1.5 Free Pentacolstal Church of Tanzania (F.P.C.T.) Skolens overlærer, Teija Msita er en finsk kvinde, gift med en tanzanisk mand og bosat i Mugumu. Skolens Manager er præst og hedder Mr. Mchungaii Yohana. Skolen har plads til 72 Pre School elever og er placeret i fredelige omgivelser minutters gang fra hospitalet. Skolens elever: er delt i to klasser: de små og de store, hvor aldersgruppen er fra 3 står ved morgensamlingen på række foran klasserne beder morgenbøn sammen i et lokale deles i de to klasser og undervises niveaudelt står på række for at vakse hænder inden middagsmaden får mad ved 11 tiden i en spisesal har fri kl.12 7 år Tuition Fee er 2 Euro om måneden pr. barn Skolens adresse er: Pree School Pentacolstal Church of Tanzania (F.P.C.T.), Box 90, Mugumu/ Serengeti. Tanzania. 1.6 Primary School Twibhoke Pre and Primary School English Medium. Skolen er en Boarding School, som består af Kindergarten, Pre School og Primary School Headmaster hedder Alphonse Wambura. Skolen har 10 lærere. Der er 200 elever, hvoraf 8 er Kindergarden elever mellem 4-5 år. Disse er der om dagen. Der er 29 Pre School elever på døgnbasis I Kindergarten undervises i engelsk, swahili, matematik, science, kreative fag og lidt skrivning (undervisningen foregår på en legende måde) I Pre School undervises eleverne i de samme fag som ovenstående I Primary School undervises i: matematik, engelsk, swahili, science, geografi, samfundsfag, historie En undervisningsdag er 10 timer à 40 minutter. Skolen har hund med hvalpe, da det anses som vigtigt for eleverne at give på få kærlighed. Fagligt indhold Der vil være mulighed for at undervise på sygeplejeskolen, Kindergarten, Pre School og Primary School, og fokus for undervisningen aftales med Student Coordinator og det enkelte praktiksted. 6

7 Praktikstederne er meget forskellige fra praktiksteder i Danmark. Det er hensigten, så vidt mulig at indgå i arbejdet på samme præmisser som tanzanierne f. eks. i forhold til arbejdstider, rengøring, morgenbøn m.m. Studiekoordinatoren Mr. Kefa Were vil bede om en plan for opholdet, og det er en god ide at bruge den første uge til at overveje, hvad man kunne tænke sig at deltage i. For sygeplejestuderende kan det være f.eks. tre ugedage på NDDH hospital i afdelingerne med deltagelse i operationer, omsorg for børn og mødre på børneafdelingen, en ugedag med IMARA/Sedidea og en ugedag til RCH eller tværfagligt samarbejde med andre fagstuderende. Alle er fleksible og ingen plan er ubrydelig. For jordemoderstuderende er det typisk 4 dage på fødegangen og 1 dag på RCH. For hospitalspersonalet er arbejdstiden: Morgen: 7-14 Aften: Nat:18-7 For jordemoderstuderende anbefales det at gøre brug af hele døgnet. Nattevagterne er der, hvor man bedst har mulighed for jordemoderfaglig omsorg, i dagvagterne står man tæt pakket af mange andre studerende, aftenvagterne er korte, men der er ro på, og man kan nå meget. Det anbefales at gå med de rigtige jordemødre. Der kan også være fordele i at vælge weekenden, igen fordi der her er meget mere ro på gangen. Da praktikopholdet i Mugumu har fokus på tværfagligt samarbejde, består gruppen af ca. 8 studerende fra forskellige uddannelser i UCN. Det er et krav, at studerende, med praktikophold i Mugumu, har mod til og er velvillig indstillet til at indgå i det tværfaglige samarbejde med fagpersoner på stedet og medstuderende fra de øvrige uddannelser. I de første uger vil der være mulighed for at arbejde monofagligt og derefter at indgå i et tværfagligt samarbejde ved på skift at gå i praktik i de andre studerendes uddannelsesområder. Der skal indarbejdes rutiner vedrørende refleksioner studerende imellem samt med Student Coordinator Mr. Were. Det forventes desuden, at hver studerende bidrager til en positiv udvikling af det tværfaglige område under hele praktikopholdet. Mr. Were er i samråd med studerende ansvarlig for fordelingen af praktiksteder. Det forventes, at den enkelte studerende eller grupper skriver rejsebreve og deltager i justering af materiale til brug for UCN s hjemmeside og international koordinator. 2.1 Forudsætninger Tanzania er et fattigt land, hvor man oplever en kultur der er meget anderledes end den danske. Derfor stiller vi krav til forudsætninger i forbindelse med et praktikophold. Det forventes: 7

8 At du har et tilfredsstillende fagligt niveau, hvilket i princippet vil sige, at hidtidige teoriforløb og kliniske undervisningsperioder er bestået tilfredsstillende og uden vanskeligheder undervejs At du har sproglige forudsætninger, der sandsynliggør et tilfredsstillende udbytte At du er motiveret og indstillet på selv at være den udfarende kraft både i planlægningen og under praktikopholdet At du har en positiv indstilling til at integreres i lokalsamfundet, og at du har affundet dig med at være væk fra din familie og venner i en længere periode At du har en positiv indstilling til at indgå i samarbejdet med dine medstuderende på tværs af fagområder At du besidder en vis mængde modenhed, selvstændighed og overskud, idet du vil komme til at repræsentere UCN og sygeplejerskeuddannelsen At du viser respekt for tanzanierne og deres kultur og er indstillet på at tage del i de kulturelle og religiøse traditioner At du er indstillet på at deltage i internationale og lignende arrangementer efter endt studieophold, samt indstillet på at hjælpe andre studerende til et godt og spændende praktikophold i Tanzania At du er indstillet på at en etableret aftale om studieophold er bindende Den studerende skal selv betale alle udgifter i forbindelse med praktikopholdet, men man kan modtage SU under opholdet. Flybilletten koster ca kr. men undersøg på nettet, for man kan gøre det billigere, hvis man bestiller i god tid. Derudover må der beregnes udgifter til: Bolig, kost, el og vand for 6 uger: 200 $ (der betales til skolen ledelse mod kvittering) Visum til Tanzania: 50 $ Working Permission: 200 $ Fee til Student Coordinator: 10 $ (der betales til skolens ledelse mod kvittering) Transportudgifter til bus eller afhentning i bil fra lufthavnen Madmor kr. for 6 uger, men det afhængig af antal studerende. Der betales ekstra, hvis man ønsker, at madmor ordner vasketøj. Der kan søge legater og stipendier hos Det Obelske Familiefond. Sygeplejestuderende har tidligere haft udbytte af at søge legater hos DSR (min. et års medlemsskab). Der bør medbringes rigeligt med US dollars. Flere studerende medbringer US dollars, mens andre vurderer, at det er alt for meget. Man kan supplere med at hæve lokale TSH (Tanzanianske shillings) i mobilbanken i Mugumu. 8

9 1 dansk kr. svarer til ca. 250 tanzaniske shilling (TSH). I Mugumu er der ATM (hæveautomat) på hverdagene. Mobilbanken er parkeret udenfor byens fængsel 6 dage om ugen og er rimelig pålidelig. Man kan også hæve penge i Arusha, hvis man lander med flyet der. Her er det nemt og uden komplikationer. Man kan vælge at flyve fra Aalborg til Nairobi, Kenya via Amsterdam med KLM. Med KLM kan man få 2 x 23 kg bagage med pr. person plus 10 kg håndbage. Det er vigtigt, at bagagen er delt i to. Fra Nairobi kan man tage en Shuttle-bus fra selskabet Riverside til Arusha, Tanzania (som kan bestilles hjemmefra). Denne bustur varer ca. 6 timer. For at rejse gennem Kenya skal man have et transitvisum (10$ pr. person pr. vej) - dette købes i lufthavnen på vej ud og ved den kenyanske grænse på vej hjem. For at få indrejsetilladelse i Tanzania skal man have et visum, som kan købes ved grænsen eller bestilles hjemme fra (se nedenfor). Bussen fra Nairobi til Arusha holder ved hotel i Arusha (både på vej ud og på vej hjem), Busturen begge veje mellem Arusha og Nairobi kan bestilles via Allan Holm, der er direktør for firmaet ScanTanTours, som arrangerer safariture for turister. Allan Holms mailadresse er og hans tlf. er Bussen videre til Mugumu hedder Kimotko og billetten bestilles i Arusha ( TSH). Bussen kører meget tidligt om morgenen, da turen til Mugumu varer knap 11 timer. Busturen går gennem nationalparkerne N'Gorongoro og Serengeti. For hver park skal man betale 50$ pr. person (afgift for udlændinge). I Serengeti kan man betale med internationale kreditkort. Til begge busture er det godt at sørge for at proviantere, da der kun er pauser til toiletbesøg. Ovenstående rejse er lidt billigere end næste forslag, men også anstrengende Nogle studerende anbefaler at tage bus fra Nairobi til Sirere (grænsen til Tanzania) og så arrangere at hospitalet sender en bil dertil for afhentning. En person fra hospitalet kan evt. tager derop og følger de studerende ned i bus. Det er en langt kortere og langt billigere tur. Man kan også vælge at tage fra Aalborg til Nairobi med KLM (billetter kan bestilles direkte hos KLM på nettet) og videre med fly (Precisions Air, billetter kan bestilles på nettet) til Mwanza i Tanzania. Turen er lidt dyrere, men man slipper for busturen over grænsen. Fra Mwanza til Mugumu kan man tage bus, taxa eller hospitalets bil (800 kr. for en hel bil med plads til 5-6 personer inkl. bagage). Hospitalet henter jævnligt medicin og blod i Mwanza og tager efter aftale og mod betaling til benzin gerne passagerer med. Med hospitalets bil tager turen fra Mwanza til Mugumu ca. 5 timer. Med bus noget længere. 9

10 En tredje mulig flyrejse med KLM er: Billund/Aalborg - Amsterdam - Kilimanjaro (som ligger 1 times kørsel fra Arusha). Overnatning i Arusha og derfra kan der bestilles Safaritur gennem to naturparker (Ngorongoro og Serengeti) gennem Allan Holm fra ScanTanTours, som arrangerer safari ture for turister. Allan Holms mailadresse er og hans tlf. er På den måde får man privat kørsel hele vejen til Mugumu og en Safari med i købet. En Safari bil med Guide koster ca. 800 US$ Mugumu ligger i Serengeti i Mararegionen i det nordøstlige Tanzania ca. 3 timers kørsel fra Lake Victoria og byen Musoma. Der er ca indbyggere i Mugumu. 10

11 5.1 Kirken Mange indbyggere i Mugumu er menonitter og går i kirke hver søndag kl. 10 og ca. 3 timer frem. Her prædikes på swahili og der synges og danses. Ved første besøg skal man præsentere sig selv på engelsk, det kan være en god idé at være forberedt på at synge en dansk salme. I slutningen af hver gudstjeneste samles penge ind, så det er en god idé at medbringe småpenge (ca. 500 TSH pr. person er passende). Under studieopholdet bor de danske studerende på hospitalets område i et hus for sig selv. Husene har værelser med senge og tilhørende myggenet. Man bor typisk to og to sammen og deler en dobbeltseng. Medbring ekstra sengelinned og et tæppe. Der er et køkken, stue, toilet og et baderum. Der er måske rindende vand i huset, men ellers henter madmor vand fra fælleshanen, så man tager vand fra en balje, når man skal bade. Medbring vådservietter, som er gode til etagevask. Det er som regel madmor, som laver mad til de danske studerende. Morgenmaden serveres omkring kl. 10 og består af enten brød med smør og marmelade + æg eller chapati (brødpandekager). Hertil får man kaffe, the eller kakao. Menuen til middag og aften er: ris, spaghetti, kogte kartofler eller bananer. Hertil brune bønner, kål eller spinat. Som regel serveres der en slags kød til. Middagsmaden serveres kl. 14, mens aftensmaden serveres kl. ca. 18. Der bliver serveret flaskevand (men det er godt selv at have vand at supplere med). Det aftales med madmor, hvis ikke spisetiderne passer, og det er vigtigt at informere hende, hvis man ikke ønsker mad (hvis du f.eks. skal i byen og spise). Man kan evt. selv supplere med frugt og kiks, så man kan få lidt mellemmåltider. Tøjvask foregår i hånden, og der kan købes vaskemiddel på markedet. Ifølge aftale mellem UCN og Kisare School of Nursing and Midwifery, betales der 200 USD for ophold, mad, vand og el, af hver studerende. Et beløb svarende til ca kr. til madmor er rimelig betaling for madlavning, opvask, rengøring og for at hente vand selvfølgelig afhængig af, hvor mange studerende, der serviceres. For tøjvask betales ekstra. Det anbefales at lade madmor få fri om søndagen, hvilket hun vil være taknemmelig for, da søndag er Vi aftalte at madmor stillede mad frem, vi selv kunne lave til morgenmad og frokost, og så tog vi på giraffen og spiste om aftenen. Vi mener ikke, at det er rimeligt at nogen skal arbejde 7 dage om ugen i 6-10 uger uden en fridag. Vi ved godt det er Tanzania, men vi 11

12 Man kan købe et Modem (pris ca tsh/ca.180 kr.) i Vodafone butikken i Mugumu samt et SIMkort. Medbring computer og tjek op at det fungerer inden du forlader butikken. Modem fungere nogenlunde, men er undertiden ustabilt og tungt, hvis der oploades billeder. Man skal regne med at tanke op jævnligt, hvis man ofte benytter Facebook o.l. Der tankes typisk TSH af gangen. Det giver den bedste udnyttelse. Hvis man selv har mobilt modem uden binding, kan man bare tage det med I blikskuret ved siden af hospitalet sidder en pige der hedder Gloria Musila, hun er en stor hjælp i forhold til tlf. og internet Man kan købe visum ved grænsen i Tanzania. Det koster 50 USD og foregår sædvanligvis uden problemer. Hvis man ønsker at søge visum allerede inden afrejsen, gøres det således: Visumansøgning, pasbillede, pas, anbefalet returkuvert og 400,- (check) sendes i en anbefalet kuvert til: Honorary Consulate of the united Republic and Tanzania Klintebjergvej 105 DK Otterup Tlf Det anbefales at forsikre sig godt, og der er flere muligheder. Gauda: Rejseforsikring er den billigste og købes på nettet. Europæiske: Afbestillingsforsikring til ca. 400 kr. En rejseforsikring her koster ca kr. Det anbefales at undersøge, hvilke forsikringer, der allerede er tegnet med eget forsikringsselskab, da de fleste forsikringer (tegnet gennem banken) dækker udlandsrejser med op til 60 dage (f.eks. ulykkesforsikring og/eller ungdomsforsikring). Hepatitis A+B (Twinrix), koster ca. 425 kr. pr. gang (første dosis gives hvilken som helst dato, anden dosis gentages en 1 måned, mens tredje dosis gives 6 måneder efter) Gul feber kræves ved indrejse i Afrika. Der kræves vaccinationsattest. Vaccinationen kan udføres af næsten alle læger, der har et godkendt stempel med identifikationsnummer. Koster ca. 100 kr. (gives kun 1 gang) Meningokok A+C (der er med sjældne mellemrum udbrud af meningokok i området, hvorfor det kan være en god idé at blive vaccineret) 12

13 Tyfus vaccine til oral anvendelse. Der skal tages tre tabletter, hhv. 1., 3. og 5. dag. (inden afrejse). Vaccinen koster ca. 170 kr. for tre tabletter Difteri/ Tetanus (stivkrampe) BCG (Tuberkulose), få en henvisning til Lungeambulatoriet for en Mantoux-test Kolera vaccinationen kan overvejes, da der er ret meget kolera i området. Desuden kandet hæmme Desuden skal man have malariaprofylakse i form af piller. Du kan vælge Doxycyklin 100 mg profylaktisk hver dag (20 stk. 200 mg koster ca. 350 kr. i DK). Man kan købe Doxycyklin i Mugumu. De er billigere end i Danmark (10 stk. 100 mg koster 1400 TSH, 6 kr.). Det er muligt at købe doxycyklin på hospitalet i Mugumu. OBS. Malariaprofylakse med doxycyklin 100 mg tages ca. en dag inden afrejse, og fortsættes profylaktisk 28 dage efter hjemkomst. Det er godt at skaffe sig 12 stk. Malerone, idet de kan anvendes som behandling, hvis man skulle være så uheldig, at få malaria alligevel (12 stk. koster ca. 350 kr. i DK og godt 100 kr. i Tanzania). Men: Kontakt til egen læge for information om vaccinationer og recepter er tilrådeligt. Det koster omkring 250 kr. pr. konsultation. Statens Serum Institut informerer desuden på Det kan i nogle tilfælde svare sig at gå sammen med medstuderende og spørge lægen, om der kan gives rabat. Sygeplejestuderende og jordemoderstuderende kan (efter endt modul 11+12) få en læge på afdelingen til at skrive recept på vacciner (gratis), og de er som regel villige til at give injektionerne på afdelingen. Anvend evt. for at tjekke diverse priser og hvordan man skal forholde sig til vacciner m.h.p. anvendelse og administration. SSI s hjemmeside anbefales også, da man løbende opdaterer information om nødvendige vaccinationer, inden rejser til udlandet. Almindelig daglig påklædning kan være nederdel, der går under knæene. Man kan evt. benytte sig af leggins under kortere nederdele. Bukser til piger er nu blevet accepteret, også uden for arbejdstiden. Tanzanierne gør mere ud af deres påklædning om søndagen. Medbring derfor pænt sæt tøj til kirkegang og arrangementer. Det er også nødvendigt at medbringe tøj til både varmt og køligt vejr, da vejret i Mugumu er meget omskifteligt - som i Danmarks sommerperiode. Varmt tøj til natten er at anbefale. Det vil ydermere være en god ide at medbringe gammelt tøj, da tøjet let misfarves, grundet det snavsede vand i området. 13

14 Sygeplejeeleverne i Mugumu er selv ansvarlige for at købe uniform. Danske studerende skal derfor selv medbringe uniform. Man kan forhøre dig i linnedcentralen, for at få udleveret et par gamle uniformer, som kan efterlades på hospitalet. Det er almindeligt at gå i kirke hver søndag, hvis man er mennonit (der er også flere katolikker og baptister i området). Gudstjenesten varer ca. 3 timer, og de lokale er glade, hvis man deltager en enkelt gang og skriver i deres gæstebog. Det er ikke nødvendigt at gå i kirke hver søndag. Der er desuden daglig aftensgudstjeneste på sygeplejeskolen kl Al gudstjeneste foregår på swahili. Afrikanere møder fremmede med et åbent sind og med et smil, og de synes det er spændende at træffe dig, og de inviterer gerne på besøg. Husk at holde kontakten efter hjemkomsten det betyder umådeligt meget for dem!!! Musoma (By ved Lake Victoria): Køretur på 3 timer hver vej Ikoma Cultural Centre: ligger 35 minutter fra Mugumu. Her kan man bo traditionelt/primitivt i lerhytter hos en ualmindelig sød og stolt familie. Her kan man stammedans, traditionel levevis og historier om IKOMA stammen. t must, alle tiders oplevelse Andre muligheder i Tanzania Safari, da der er mange nationalparker i området. Man skal regne med en pris på ca kr. pr. dag, selvom man kører i hospitalets bil Bjergbestigning: Mount Meru eller Mount Kilimanjaro Zanzibar Victoriasøen I Tanzania er engelsk 2. sproget. Hovedsproget er Swahili og mange taler slet ikke engelsk. Derudover er der mange stammesprog og mange fra landområdet taler end ikke Swahili. Det kan derfor være en god idé at lære enkelte ord og sætninger på swahili inden afrejsen. Tanzanianerne forventer at man prøver at lærer Swahili og vil konstant udfordre og hjælpe med nye ord. Man vil opleve, at man hurtigt lærer at gøre sig forståelig vha. kropssprog, engelsk og swahili Swahili: Når man hilser på en person, som er ældre end en selv, skal man sige "Shikamoo" Når andre siger "Shikamoo" til en, skal man svare "Marahaba" 14

15 Når folk spørger "Habari" (hvordan går det), så svarer man "Nzuri" (fint), og spørger så tilbage med "Habari" eller na wewe? (og du?) En hilsen til ens egen aldersgruppe er "Jambo" (hej). Andre gloser, der er rare at kunne: Asante = Tak Sante sane = Mange tak Karibu = Velkommen Hodi hodi = Må jeg komme ind (besvares med "Karibu") Ndiyo = Ja Hapana = Nej Pole = Jeg føler med dig/prosit khesho = i morgen Asubuhi = eftermiddag Usiku = nat Kwa heri= farvel Alle disse forskellige gloser læres med sikkerhed inden for de første uger i Tanzania, da Tanzanierne er meget interesserede i at lære sproget videre til besøgende. Gør livet lettere ved at medbringer følgende: Pandelampe og lommelygte Lommekniv Lommeletter TSH (hæves i Arusha) - kan også fås i Mugumu Rigeligt med dollars Vådservietter og vaskeklude Bind og tamponer Håndsprit og spritservietter Vaskemiddel, hvis man har allergi eller sart hud Toiletpapir til rejsen Kontakt diabetesambulatoriet, hvis du har diabetes. Maden er anderledes i Mugumu, hvilket kan påvirke sygdommen. 15

16 Bilag 1. Pakkeliste Bilag 2. Gaveforslag fra tidligere studerende Bilag 1: Pakkeliste: Uniformer Medicin Sprit + spritservietter Pengekat Vådservietter Forsikringspapirer Pandelampe Vaccinationskort Lommelygte Forbindinger Tæppe Sportstape Batterier Sprøjter, kanyler, venflon Omformer Lommekniv Toiletpapir Bind + Tamponer Computer + lader Kort, spil mm Film lukkede sko til hospitalet Telefoner + ladere sandaler og badesko Gamle telefoner + lader Husk lange bukser og trøjer med lange Pas ærmer til om aftenen, for at undgå Dollars myggestik Visum Gaver Billetter Håndklæder Visakort Lagen Hårbørste Solcreme Deodorant Shampoo Læbepomade Body-shampoo Nakkepude Tandbørste + tandpasta Malariapiller Creme 16

17 Bilag 2: Gaveliste anbefalinger fra tidligere studerende: Flere studerende anbefaler at medbringe gaver og nedenstående er foreslået: Mathilde og Sebastian Brugt tøj er i høj kurs, både hospitalstøj og alm tøj Engelske fagbøger Pandelamper er enhver fagpersons drøm på et hospital, da der ofte mangler strøm. Børnetøj, legetøj, bøger Fra Søstrene Grene og Tigeren: sæbebobler, kridt, blyanter, farver, tegneblokke, sjippetov, hoppeelastik, spejl og tasker Fodbolde Tavlelak og svampe fra malerforretning Til matronen, Neema som er oversygeplejerske på sygehuset, havde vi et pashmina sjal. De forrige studerende gav hende også et sjal. Til vores Mama gav vi TSH (100 kr.) Til venner: tøj, tasker, solbriller, lommeknive Fra UCN havde vi med et blodtryksapparat og to lærebøger. Marie og Katrine: Blokke, post-it, blyanter, farver, kuglepenne Disney figurer, bolde, hoppeelastik Til Mr. Karamba: Slips og kuglepen Til Neema: Tørklæder + Georg Jensen æg Til Mama: TSH + 2 nederdele Til Hospitalet: Uniformer, handsker mm. Bilag 3. Priser, studerende 2012 IKOMA Culture center for 6 personer med to overnatninger og dans og guidning, Overnatning m/morgenmad tsh/nat/person = x Måltider for 6 personer i alt = ? (husker ikke for hvad, tror faktisk at det var en fejl) i alt = Village dance = Village fee, 6 pers. x = I alt for 6 pers. med to overnatninger = tsh i tips til vores guide (Agnes datter) 17

18 Så vi gav tsh pr. kvinde for hele weekenden (kr. 175,-) Dertil kom en transportudgift på i alt = tsh (kr. 250,-) I Arusha (som ligger tæt på Kilimanjaro lufthavn) overnattede vi på et udmærket hostel for udenlandske frivillige Vi boede på: Ujamaa Hostel (Jeg mener vi betalte ca. 19 US dollars/pers.) Kontakt: Arusha PO Box 16613, tlf.: Hostel/Arusha/29118?dateFrom=28+Sep+2012&dateTo=01+Oct+2012 Overnatninger søges nemt på På Zanzibar boede vi i Matemwe på Zanzibar Retreat Hotel og her betalte vi ca. 650 US dollars/pers. for 10 overnatninger i luksus dobbeltrum inkl. luksusmiddage, drikkevarer og to udflugter. Vi fløj indenrigs med Precision Air Billetter kostede ca , det er nemt at købe billetter på nettet. fra Mwanza til Dar Es Salaam gav vi 830,-/pers 18

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

Gode råd til studieophold i Tanzania

Gode råd til studieophold i Tanzania Gode råd til studieophold i Tanzania Køb af flybilletter: køb billetten så tidligt som muligt, så bliver billetten billigst. Husk at tilkøbe konkursforsikring (koster under 50 kr.), hvis du vil undgå ikke

Læs mere

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010 Sygeplejerskeuddannelsen København Udvekslingsophold til Kenya Modul 6 2.november 2009 31- januar 2010 Udarbejdet af Joan Varming Hold F2008B Sygeplejerskeskolen København joan_varming@hotmail.com Tlf.

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v Kontaktoplysninger Navn: Skole: University College Nordjylland, Aalborg, Hold: s09v Studieland: Bangkok, Thailand, Ramathibodi Hospital, pediatric wards. Motivation for praktikplads i udlandet Min motivation

Læs mere

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Navn: Tina Heiberg Olsen Uddannelsessted: UC Diakonissestiftelsen, København Hold nr.: s2013 Email: tinaolsen19@gmail.com Tlf. nr.: 28746646 Værts-institution:

Læs mere

Information om Filippinerne. Lavet i samarbejde med Rise Above Foundation og UCN Hjørring. Marts 2014. Sygeplejerske uddannelsen

Information om Filippinerne. Lavet i samarbejde med Rise Above Foundation og UCN Hjørring. Marts 2014. Sygeplejerske uddannelsen Information om Filippinerne Lavet i samarbejde med Rise Above Foundation og UCN Hjørring Marts 2014 Sygeplejerske uddannelsen Indholdsfortegnelse Information om Filippinerne... 3 Praktikinstitutioner...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger Østrig 2015 Neukirchen am Grossvenediger Det ligger her Neukirchen ligger i nationalparken Hohe Tauern mellem Zell am See og Gerlos, i hjertet af Kitzbüheler Alperne. Området 61 km pister 14 lifte Gratis

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Praktiske oplysninger Zillertal 2013

Praktiske oplysninger Zillertal 2013 Praktiske oplysninger Zillertal 2013 Indhold 1. Turens plan (s. 2-3) 2. Regler (s. 4) 3. HUSK (s. 4) 4. Pakkeliste (20 kg./ kg.) (s. 4 - ). Pension Franzenhof (s.6) http://www.franzenhof-radfeld.at/ og

Læs mere

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu Rejsenr.: 221-2015 Indien med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu 3.1-14.1 2015 En meget anderledes rejse i 2015! Det er en form for studierejse uden luksus. Veje og gader er ujævne, og vi skal

Læs mere

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University Evalueringsbrev Trimester 1 Deakin University S12 Hold K, Julie Bredsdorff-Larsen Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Udvekslingsperiode: 10/3-2014 - 11/7 2014 Modul: Modul

Læs mere

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e Wildschönau, Østrig B e r n s t o r f f s m i n d e E f t e r s k o l e HVOR SKAL VI BO? VI SKAL BO PÅ TO HOTELLER I WILDSCHÖNAU I ØSTRIG Pension Sonnelfels Familie Weissbacher A- 6311 Wildschönau Mühltal

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

I kan i bilagene se praktisk information omkring turen, som vil blive uddybet på lørdag den 13. december kl. 12 i lokale 284.

I kan i bilagene se praktisk information omkring turen, som vil blive uddybet på lørdag den 13. december kl. 12 i lokale 284. Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vores lærere fra Kina; Ning og Wenting har undervist i kinesisk og har samtidig givet et godt indblik i kinesisk kultur

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela

Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela Praktisk information Hvornår skal vi hvad? Uge 34-35: Første vejledning Uge 36 (05.09.): Øvevandringstur. Esrum

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

AFGANG CPH: Lørdag den 12. februar via Paris, Frankfurt og Adis Abeba, Etiopien ANKOMST: Kigali søndag 13. februar

AFGANG CPH: Lørdag den 12. februar via Paris, Frankfurt og Adis Abeba, Etiopien ANKOMST: Kigali søndag 13. februar København oktober 2004 Umubano 2005 deltagerbrev 1 Kære Alle deltagere. Først og fremmest tak fordi I har tilmeldt jer Umubanoturen 2005. Det er vi fra planlægningsgruppens side meget glade for, og vi

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens. Un peu. Tur til Paris 2015

Velkommen til Ungdomsskolens. Un peu. Tur til Paris 2015 Velkommen til Ungdomsskolens Un peu Tur til Paris 2015 Personale Arne Houmøller Jan Maigaard Inger Nielsen Lene Svenningsen Kontakttelefon: +45 99 70 62 81 Rejseplan Mødetid på Tranevej 2, Onsdag den 13.maj

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Rejsekursus Tanzania, 14 dg. 11. oktober 25. oktober 2014

Rejsekursus Tanzania, 14 dg. 11. oktober 25. oktober 2014 Rejsekursus Tanzania, 14 dg. 11. oktober 25. oktober 2014 kr. 18.450,- For 14 dages natur & kultur Karibu Tanzania & Zanzibar På denne rejse skal vi opleve Tanzania og dets rige natur og kulturliv. Og

Læs mere

Rejsebrev fra Kenya Professionshøjskolen Metropol

Rejsebrev fra Kenya Professionshøjskolen Metropol Evaluering af internationalt studieophold i KENYA, AFRIKA november 2009-januar 2010 MODUL 6 -Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Praktikophold på Sabatia Health Care Center/Mbale District Hospital,

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Vi er 24 personer, der skal med på træningslejren, heraf er der 18 svømmere. Vi tager af sted i tre forskellige grupper i perioderne

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

Maries rejsebrev fra Thailand Udvekslingsperiode aug. okt. 2010

Maries rejsebrev fra Thailand Udvekslingsperiode aug. okt. 2010 Maries rejsebrev fra Thailand Udvekslingsperiode aug. okt. 2010 Navn: Marie Albèr Evt. rejsekammerat: Helene Utecht Hjem institution: Faculty of Nursing Copenhagen Metropolitan University College Holdnummer:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Navne: Hjem-institution: Holdnummer: Værts-institution.: Praktikplads/Hospital: Speciale: England, Huddersfield Majken Glud og Berna Hansen Randers sygeplejeskole

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok. Navn: Pernille Jensen E-mail: pernillejensen51@gmail.com Evt. rejsekammerat: Louise Andersen Hjem-institution: Bornholms Sundheds-

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012

Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012 Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012 Denne udsøgte rejse vil åbne dit hjerte og sind til det autentiske møde med Egyptens folk, levestil, magi, kraft og ørkenens

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

Tag-ud-og gem. Informationssider

Tag-ud-og gem. Informationssider Tag-ud-og gem Informationssider Nu starter årets store spejder begivenhed!! På disse sider om Blå Sommer 2009 vil vi komme med praktiske oplysninger, som er specifikke for 1. Ry Gruppe. De generelle oplysninger

Læs mere

Kandersteg. Thorning, Karup. Rødkær. 06. 15. juli 2014

Kandersteg. Thorning, Karup. Rødkær. 06. 15. juli 2014 Kandersteg Thorning, Karup & Rødkær 06. 15. juli 2014 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes d. 6. juli på Thorning Skoles P-plads kl. 12.00.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Afrejse fra Kastrup: Fredag d. 8.februar 2013: Mødetid ved Slagelse Svømmehal kl. 21.30 PC834: 01.50 København 05.55 Istanbul PC148:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Kenya Udvekslingsperiode: 28/8-11 til 7/11-11 Navn: Rebekka Klithav Vestergaard E-mail: 119131@viauc.dk Rejsekammerater: Mia Sørensen, Pernille Albrechtsen, Rikke Pahuus Hjem-institution:

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof:

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof: Rejse til Kandersteg Kære rejsedeltager på turen til Kandersteg d. 3. 12. juli 2015: Om kort tid venter der dig en stor spejderoplevelse. Vi er pt. 57 fra Voerladegård Gruppe, der skal rejse sammen til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål 4 måneders ophold

Oftest stillede spørgsmål 4 måneders ophold Oftest stillede spørgsmål 4 måneders ophold Hvilket sprog foregår undervisningen på? På Zanzibar Højskolen taler vi nordisk. Det vil sige at vi taler en blanding af dansk, svensk og norsk, alt efter hvilke

Læs mere

Faglig rejseberetning

Faglig rejseberetning Faglig rejseberetning Klinisk undervisning i Torshavn, Færøerne på Psykiatrisk Afdeling Oplevet af Gunhild Vium Aachmann - mbl. 30827636 mail; gaachmann@gmail.com Ergoterapeutstuderende på hold ERG512.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya Rapport for 010706 til 311206. Området Hilton&London, hvor centeret ligger er et meget vanskeligt område at arbejde i. Befolkningen her er meget

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere