Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen December Information om Mugumu, Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen December 2012. Information om Mugumu, Tanzania"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen December 2012 Information om Mugumu, Tanzania

2 Nyerere Designated District Hospital (NDDH) Free Pentecostal Church of Tanzania (F.P.C.T.) Kisare Nursing and Midwifery Kære studerende Hvis du ønsker at tage en del af din uddannelse i Tanzania, vil du finde de nødvendige oplysninger i det følgende. Du skal derfor: Orientere dig om informationsmaterialet Kontakte den internationale koordinator for din uddannelse Sende ansøgning til internationalt kontor Vi håber, at et studieophold i Tanzania har din interesse, og vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Lisbeth Paulsen og Annemarie Dalsgaard December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Praktikinstitutioner Tværfagligt samarbejde Økonomi Rejsen til Mugumu Mugumu Kost og Logi Internet

3 8. Visumansøgning Forsikring Vaccinationer Påklædning Etikette Udflugter og seværdigheder Sproget Praktiske fornødenheder Bilag I dette informationsmateriale findes informationer om praktikuddannelsen i Mugumu, Serengeti, Tanzania, Afrika. Flere uddannelser i UCN samarbejder med praktiksteder i Mugumu og tilbyder ophold af 4-10 ugers varighed. Opholdet kan foregå på: Kisare Nursing and Midwifery School Nyerere Designated District Hospital (NDDH) Reproduction Children Healthcare (RCH) IMARA Serengeti Disabled Development Association (Sedidea) Free Pentacolstal Church of Tanzania (F.P.C.T.), som er Kindergarten og Pre School Twibhoke Pre and Primary School English Medium, som er Kindergarten, Pre School og Primary School 1.1 Kisare School of Nursing and Midwifery Sygeplejeskolen Kisare School of Nursing and Midvifery er UCN s primære samarbejdspartner. Samarbejdet startede i 2006, hvor udveksling af studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen Vendsyssel tog sin begyndelse. I 2012 blev der indgået en aftale om at udvide samarbejdet til at omfatte flere uddannelser i UCN. Al samarbejde mellem UCN og institutionerne i Mugumu foregår via lederen på Kisare School of Nursing and Midvifery. Kisare School of Nursing and Midvifery samarbejder med områdets hospital. Begge støttes af en kirkelig organisation, som ejes af Kanise la Mennonite Tanzania (KMT). 3

4 Skolen og hospitalet er opført i årerne med støtte fra EZE (tysk organisation). Skolen blev først taget i brug i september På sygeplejeskolen er der plads til ca. 197 elever. Sygeplejerskeuddannelsen er 2-årig, hvoraf 19 uger består af teori, og den resterende tid foregår i klinisk praksis. I uddannelsen indgår tillige jordmoderuddannelsen. I Tanzania læser både mænd og kvinder til sygeplejerske. Fordelingen er ca. 50/50. I uddannelsens første år undervises i sygepleje og i uddannelsens andet år undervises i områder relateret til jordmodervirket. Rektor for skolen hedder Ms. Jane Augustine. Hun bor overfor de danske studerendes hus på skolens område. På området bor også Mr. Joachim Urassa som er underviser på skolen og behjælpelig med mange praktiske opgaver Undervisere på skolen Ms. Jane Augustine: Rektor - har orlov som rektor Mr. Joachim Urassa: Konstitueret rektor. Underviser desuden bl.a. i ernæring, psykisk sygepleje samt medicinsk og kirurgisk sygepleje Mr. Kefa Were: Underviser i sygdomslære (studiekoordinator for danske studerende) Mr. Ernest: Underviser i anatomi og fysiologi, farmakologi og obstetrik. Mr. Musa Mr. Kanisius De øvrige er på efteruddannelse Sygeplejeskolen er en Bording School, dvs. eleverne bor på skolen. De fleste af skolens elever er religiøse. Hver aften er der aftenbøn i et af klasseværelserne på skolen, og på hverdage tager aftenbønnen ca. 30 minutter og i weekenden 1 time. Pastoren prædiker og eleverne synger. Det hele foregår på swahili, men eleverne oversætter gerne. Det er en god ide at deltage i aftenbønnen de første par dage for at blive introduceret, ellers er det ikke et krav. Heller ikke alle skolens elever deltager. Det anbefales at forberede en dansk salme, da man kan blive bedt om at synge på dansk. Skolens adresse er: Kisare Nursing and Midwifery School P.O. Box 38, Mugumu/ Serengeti, Tanzania. Tlf.nr Nyerere Designated District Hospital ( NDDH) Hospitalet har plads til 144 patienter. Der er ca. 200 ansatte. Det er afrikanske læger og plejepersonale, der arbejder på hospitalet. De mest almindelige indlæggelsesårsager er malaria, diarré/maveinfektioner, pneumoni, fødselskomplikationer, HIV/AIDS og stiksår. Hospitalet er delt i 5 afdelinger: Kvinder, mænd, børn, føde- og barselsgang og en privatafdeling (med plads til 8 patienter). 4

5 Desuden rummer hospitalet operationsafdeling, røntgenafdeling, HIV/AIDS afdeling, Care and Treatment Clinic (CTC), sterilcentral, vaskeri, medicindepot, hvor der også fremstilles infusionsvæsker. Hospitalet har for nylig fået en fysioterapeut, som der er stor mangel på. Hospitalsdirektøren (Katibu) hedder (NY) og oversygeplejersken (Matron) hedder Mrs. Neema 1.3 RCH-klinikken RCH-klinikken (Reproduction Children Healthcare) er en klinik ca. 1 km uden for skolens område, og som varetager undersøgelser af gravide og børn op til 5 år. Klinikken varetager "jordemoderundersøgelse", familieplanlægning, vaccinationer, testning af HIV/AIDS og vejning af børn. Den ansvarshavende sygeplejerske hedder Gloria Hassan. RCH-klinikkens personale foretager også vaccinationer i landsbyerne. Ligeledes findes en RCH klinik på hospitalet i en endnu ikke færdigbygget sidebygning. 1.4 IMARE IMARE er en klinik tæt ved hospitalet, og som varetager tilsyn med HIV/AIDS ramte. Klinikken har 11 ansatte og mange frivillige fordelt på 4 afdelinger: HBC: Home Based Care (gruppeterapi, medicin, tøj m.m. og sygetransport) Forældreløse børn, hvis forældre er døde af HIV/AIDS (økonomisk støtte til børnenes skolegang, medicin og mad) VCT: Frivillig HIV/AIDS testning, hvor man tester mellem mennesker om måneden ude i landsbyerne Ungdomsafdelingen (underviser skolesøgende børn/unge om HIV/AIDS). Ungdomsafdelingen vil rigtig gerne have de danske studerende med ud på skolerne. Det vil være ideelt at forberede et oplæg omhandlende HIV brug af kondom. Klinikken dækker 7 landsbyer. 1.4 Sedidea: Sedidea (Serengeti Disabled Development Association) er en klinik placeret i samme bygninger som IMARE Den varetager de handicappede og deres rettigheder. Klinikken blev startet i 1994 med dansk hjælp af en organisation (MS-Tanzania, Danish Association for International Cooperation). I 2007 fik klinikken sit certifikat og blev registreret som en organisation. Klinikken har 6 ansatte og ca. 100 frivillige. Klinikken har patienter i 48 landsbyer (ca. 25 pr. landsby). Man har kontortid men tager også på hjemmebesøg. Der er nye lokaler, som er indrettet til træningssal, kontor og sovepladser til de patienter, som kommer langvejs fra. 5

6 Desværre mangler klinikken sponsorer, idet deres største bidragsyder har lukket tilskuddene. Man overvejer derfor at udvide værkstedet, som laver hjælpemidler, til også at lave møbler med salg for øje. 1.5 Free Pentacolstal Church of Tanzania (F.P.C.T.) Skolens overlærer, Teija Msita er en finsk kvinde, gift med en tanzanisk mand og bosat i Mugumu. Skolens Manager er præst og hedder Mr. Mchungaii Yohana. Skolen har plads til 72 Pre School elever og er placeret i fredelige omgivelser minutters gang fra hospitalet. Skolens elever: er delt i to klasser: de små og de store, hvor aldersgruppen er fra 3 står ved morgensamlingen på række foran klasserne beder morgenbøn sammen i et lokale deles i de to klasser og undervises niveaudelt står på række for at vakse hænder inden middagsmaden får mad ved 11 tiden i en spisesal har fri kl.12 7 år Tuition Fee er 2 Euro om måneden pr. barn Skolens adresse er: Pree School Pentacolstal Church of Tanzania (F.P.C.T.), Box 90, Mugumu/ Serengeti. Tanzania. 1.6 Primary School Twibhoke Pre and Primary School English Medium. Skolen er en Boarding School, som består af Kindergarten, Pre School og Primary School Headmaster hedder Alphonse Wambura. Skolen har 10 lærere. Der er 200 elever, hvoraf 8 er Kindergarden elever mellem 4-5 år. Disse er der om dagen. Der er 29 Pre School elever på døgnbasis I Kindergarten undervises i engelsk, swahili, matematik, science, kreative fag og lidt skrivning (undervisningen foregår på en legende måde) I Pre School undervises eleverne i de samme fag som ovenstående I Primary School undervises i: matematik, engelsk, swahili, science, geografi, samfundsfag, historie En undervisningsdag er 10 timer à 40 minutter. Skolen har hund med hvalpe, da det anses som vigtigt for eleverne at give på få kærlighed. Fagligt indhold Der vil være mulighed for at undervise på sygeplejeskolen, Kindergarten, Pre School og Primary School, og fokus for undervisningen aftales med Student Coordinator og det enkelte praktiksted. 6

7 Praktikstederne er meget forskellige fra praktiksteder i Danmark. Det er hensigten, så vidt mulig at indgå i arbejdet på samme præmisser som tanzanierne f. eks. i forhold til arbejdstider, rengøring, morgenbøn m.m. Studiekoordinatoren Mr. Kefa Were vil bede om en plan for opholdet, og det er en god ide at bruge den første uge til at overveje, hvad man kunne tænke sig at deltage i. For sygeplejestuderende kan det være f.eks. tre ugedage på NDDH hospital i afdelingerne med deltagelse i operationer, omsorg for børn og mødre på børneafdelingen, en ugedag med IMARA/Sedidea og en ugedag til RCH eller tværfagligt samarbejde med andre fagstuderende. Alle er fleksible og ingen plan er ubrydelig. For jordemoderstuderende er det typisk 4 dage på fødegangen og 1 dag på RCH. For hospitalspersonalet er arbejdstiden: Morgen: 7-14 Aften: Nat:18-7 For jordemoderstuderende anbefales det at gøre brug af hele døgnet. Nattevagterne er der, hvor man bedst har mulighed for jordemoderfaglig omsorg, i dagvagterne står man tæt pakket af mange andre studerende, aftenvagterne er korte, men der er ro på, og man kan nå meget. Det anbefales at gå med de rigtige jordemødre. Der kan også være fordele i at vælge weekenden, igen fordi der her er meget mere ro på gangen. Da praktikopholdet i Mugumu har fokus på tværfagligt samarbejde, består gruppen af ca. 8 studerende fra forskellige uddannelser i UCN. Det er et krav, at studerende, med praktikophold i Mugumu, har mod til og er velvillig indstillet til at indgå i det tværfaglige samarbejde med fagpersoner på stedet og medstuderende fra de øvrige uddannelser. I de første uger vil der være mulighed for at arbejde monofagligt og derefter at indgå i et tværfagligt samarbejde ved på skift at gå i praktik i de andre studerendes uddannelsesområder. Der skal indarbejdes rutiner vedrørende refleksioner studerende imellem samt med Student Coordinator Mr. Were. Det forventes desuden, at hver studerende bidrager til en positiv udvikling af det tværfaglige område under hele praktikopholdet. Mr. Were er i samråd med studerende ansvarlig for fordelingen af praktiksteder. Det forventes, at den enkelte studerende eller grupper skriver rejsebreve og deltager i justering af materiale til brug for UCN s hjemmeside og international koordinator. 2.1 Forudsætninger Tanzania er et fattigt land, hvor man oplever en kultur der er meget anderledes end den danske. Derfor stiller vi krav til forudsætninger i forbindelse med et praktikophold. Det forventes: 7

8 At du har et tilfredsstillende fagligt niveau, hvilket i princippet vil sige, at hidtidige teoriforløb og kliniske undervisningsperioder er bestået tilfredsstillende og uden vanskeligheder undervejs At du har sproglige forudsætninger, der sandsynliggør et tilfredsstillende udbytte At du er motiveret og indstillet på selv at være den udfarende kraft både i planlægningen og under praktikopholdet At du har en positiv indstilling til at integreres i lokalsamfundet, og at du har affundet dig med at være væk fra din familie og venner i en længere periode At du har en positiv indstilling til at indgå i samarbejdet med dine medstuderende på tværs af fagområder At du besidder en vis mængde modenhed, selvstændighed og overskud, idet du vil komme til at repræsentere UCN og sygeplejerskeuddannelsen At du viser respekt for tanzanierne og deres kultur og er indstillet på at tage del i de kulturelle og religiøse traditioner At du er indstillet på at deltage i internationale og lignende arrangementer efter endt studieophold, samt indstillet på at hjælpe andre studerende til et godt og spændende praktikophold i Tanzania At du er indstillet på at en etableret aftale om studieophold er bindende Den studerende skal selv betale alle udgifter i forbindelse med praktikopholdet, men man kan modtage SU under opholdet. Flybilletten koster ca kr. men undersøg på nettet, for man kan gøre det billigere, hvis man bestiller i god tid. Derudover må der beregnes udgifter til: Bolig, kost, el og vand for 6 uger: 200 $ (der betales til skolen ledelse mod kvittering) Visum til Tanzania: 50 $ Working Permission: 200 $ Fee til Student Coordinator: 10 $ (der betales til skolens ledelse mod kvittering) Transportudgifter til bus eller afhentning i bil fra lufthavnen Madmor kr. for 6 uger, men det afhængig af antal studerende. Der betales ekstra, hvis man ønsker, at madmor ordner vasketøj. Der kan søge legater og stipendier hos Det Obelske Familiefond. Sygeplejestuderende har tidligere haft udbytte af at søge legater hos DSR (min. et års medlemsskab). Der bør medbringes rigeligt med US dollars. Flere studerende medbringer US dollars, mens andre vurderer, at det er alt for meget. Man kan supplere med at hæve lokale TSH (Tanzanianske shillings) i mobilbanken i Mugumu. 8

9 1 dansk kr. svarer til ca. 250 tanzaniske shilling (TSH). I Mugumu er der ATM (hæveautomat) på hverdagene. Mobilbanken er parkeret udenfor byens fængsel 6 dage om ugen og er rimelig pålidelig. Man kan også hæve penge i Arusha, hvis man lander med flyet der. Her er det nemt og uden komplikationer. Man kan vælge at flyve fra Aalborg til Nairobi, Kenya via Amsterdam med KLM. Med KLM kan man få 2 x 23 kg bagage med pr. person plus 10 kg håndbage. Det er vigtigt, at bagagen er delt i to. Fra Nairobi kan man tage en Shuttle-bus fra selskabet Riverside til Arusha, Tanzania (som kan bestilles hjemmefra). Denne bustur varer ca. 6 timer. For at rejse gennem Kenya skal man have et transitvisum (10$ pr. person pr. vej) - dette købes i lufthavnen på vej ud og ved den kenyanske grænse på vej hjem. For at få indrejsetilladelse i Tanzania skal man have et visum, som kan købes ved grænsen eller bestilles hjemme fra (se nedenfor). Bussen fra Nairobi til Arusha holder ved hotel i Arusha (både på vej ud og på vej hjem), Busturen begge veje mellem Arusha og Nairobi kan bestilles via Allan Holm, der er direktør for firmaet ScanTanTours, som arrangerer safariture for turister. Allan Holms mailadresse er og hans tlf. er Bussen videre til Mugumu hedder Kimotko og billetten bestilles i Arusha ( TSH). Bussen kører meget tidligt om morgenen, da turen til Mugumu varer knap 11 timer. Busturen går gennem nationalparkerne N'Gorongoro og Serengeti. For hver park skal man betale 50$ pr. person (afgift for udlændinge). I Serengeti kan man betale med internationale kreditkort. Til begge busture er det godt at sørge for at proviantere, da der kun er pauser til toiletbesøg. Ovenstående rejse er lidt billigere end næste forslag, men også anstrengende Nogle studerende anbefaler at tage bus fra Nairobi til Sirere (grænsen til Tanzania) og så arrangere at hospitalet sender en bil dertil for afhentning. En person fra hospitalet kan evt. tager derop og følger de studerende ned i bus. Det er en langt kortere og langt billigere tur. Man kan også vælge at tage fra Aalborg til Nairobi med KLM (billetter kan bestilles direkte hos KLM på nettet) og videre med fly (Precisions Air, billetter kan bestilles på nettet) til Mwanza i Tanzania. Turen er lidt dyrere, men man slipper for busturen over grænsen. Fra Mwanza til Mugumu kan man tage bus, taxa eller hospitalets bil (800 kr. for en hel bil med plads til 5-6 personer inkl. bagage). Hospitalet henter jævnligt medicin og blod i Mwanza og tager efter aftale og mod betaling til benzin gerne passagerer med. Med hospitalets bil tager turen fra Mwanza til Mugumu ca. 5 timer. Med bus noget længere. 9

10 En tredje mulig flyrejse med KLM er: Billund/Aalborg - Amsterdam - Kilimanjaro (som ligger 1 times kørsel fra Arusha). Overnatning i Arusha og derfra kan der bestilles Safaritur gennem to naturparker (Ngorongoro og Serengeti) gennem Allan Holm fra ScanTanTours, som arrangerer safari ture for turister. Allan Holms mailadresse er og hans tlf. er På den måde får man privat kørsel hele vejen til Mugumu og en Safari med i købet. En Safari bil med Guide koster ca. 800 US$ Mugumu ligger i Serengeti i Mararegionen i det nordøstlige Tanzania ca. 3 timers kørsel fra Lake Victoria og byen Musoma. Der er ca indbyggere i Mugumu. 10

11 5.1 Kirken Mange indbyggere i Mugumu er menonitter og går i kirke hver søndag kl. 10 og ca. 3 timer frem. Her prædikes på swahili og der synges og danses. Ved første besøg skal man præsentere sig selv på engelsk, det kan være en god idé at være forberedt på at synge en dansk salme. I slutningen af hver gudstjeneste samles penge ind, så det er en god idé at medbringe småpenge (ca. 500 TSH pr. person er passende). Under studieopholdet bor de danske studerende på hospitalets område i et hus for sig selv. Husene har værelser med senge og tilhørende myggenet. Man bor typisk to og to sammen og deler en dobbeltseng. Medbring ekstra sengelinned og et tæppe. Der er et køkken, stue, toilet og et baderum. Der er måske rindende vand i huset, men ellers henter madmor vand fra fælleshanen, så man tager vand fra en balje, når man skal bade. Medbring vådservietter, som er gode til etagevask. Det er som regel madmor, som laver mad til de danske studerende. Morgenmaden serveres omkring kl. 10 og består af enten brød med smør og marmelade + æg eller chapati (brødpandekager). Hertil får man kaffe, the eller kakao. Menuen til middag og aften er: ris, spaghetti, kogte kartofler eller bananer. Hertil brune bønner, kål eller spinat. Som regel serveres der en slags kød til. Middagsmaden serveres kl. 14, mens aftensmaden serveres kl. ca. 18. Der bliver serveret flaskevand (men det er godt selv at have vand at supplere med). Det aftales med madmor, hvis ikke spisetiderne passer, og det er vigtigt at informere hende, hvis man ikke ønsker mad (hvis du f.eks. skal i byen og spise). Man kan evt. selv supplere med frugt og kiks, så man kan få lidt mellemmåltider. Tøjvask foregår i hånden, og der kan købes vaskemiddel på markedet. Ifølge aftale mellem UCN og Kisare School of Nursing and Midwifery, betales der 200 USD for ophold, mad, vand og el, af hver studerende. Et beløb svarende til ca kr. til madmor er rimelig betaling for madlavning, opvask, rengøring og for at hente vand selvfølgelig afhængig af, hvor mange studerende, der serviceres. For tøjvask betales ekstra. Det anbefales at lade madmor få fri om søndagen, hvilket hun vil være taknemmelig for, da søndag er Vi aftalte at madmor stillede mad frem, vi selv kunne lave til morgenmad og frokost, og så tog vi på giraffen og spiste om aftenen. Vi mener ikke, at det er rimeligt at nogen skal arbejde 7 dage om ugen i 6-10 uger uden en fridag. Vi ved godt det er Tanzania, men vi 11

12 Man kan købe et Modem (pris ca tsh/ca.180 kr.) i Vodafone butikken i Mugumu samt et SIMkort. Medbring computer og tjek op at det fungerer inden du forlader butikken. Modem fungere nogenlunde, men er undertiden ustabilt og tungt, hvis der oploades billeder. Man skal regne med at tanke op jævnligt, hvis man ofte benytter Facebook o.l. Der tankes typisk TSH af gangen. Det giver den bedste udnyttelse. Hvis man selv har mobilt modem uden binding, kan man bare tage det med I blikskuret ved siden af hospitalet sidder en pige der hedder Gloria Musila, hun er en stor hjælp i forhold til tlf. og internet Man kan købe visum ved grænsen i Tanzania. Det koster 50 USD og foregår sædvanligvis uden problemer. Hvis man ønsker at søge visum allerede inden afrejsen, gøres det således: Visumansøgning, pasbillede, pas, anbefalet returkuvert og 400,- (check) sendes i en anbefalet kuvert til: Honorary Consulate of the united Republic and Tanzania Klintebjergvej 105 DK Otterup Tlf Det anbefales at forsikre sig godt, og der er flere muligheder. Gauda: Rejseforsikring er den billigste og købes på nettet. Europæiske: Afbestillingsforsikring til ca. 400 kr. En rejseforsikring her koster ca kr. Det anbefales at undersøge, hvilke forsikringer, der allerede er tegnet med eget forsikringsselskab, da de fleste forsikringer (tegnet gennem banken) dækker udlandsrejser med op til 60 dage (f.eks. ulykkesforsikring og/eller ungdomsforsikring). Hepatitis A+B (Twinrix), koster ca. 425 kr. pr. gang (første dosis gives hvilken som helst dato, anden dosis gentages en 1 måned, mens tredje dosis gives 6 måneder efter) Gul feber kræves ved indrejse i Afrika. Der kræves vaccinationsattest. Vaccinationen kan udføres af næsten alle læger, der har et godkendt stempel med identifikationsnummer. Koster ca. 100 kr. (gives kun 1 gang) Meningokok A+C (der er med sjældne mellemrum udbrud af meningokok i området, hvorfor det kan være en god idé at blive vaccineret) 12

13 Tyfus vaccine til oral anvendelse. Der skal tages tre tabletter, hhv. 1., 3. og 5. dag. (inden afrejse). Vaccinen koster ca. 170 kr. for tre tabletter Difteri/ Tetanus (stivkrampe) BCG (Tuberkulose), få en henvisning til Lungeambulatoriet for en Mantoux-test Kolera vaccinationen kan overvejes, da der er ret meget kolera i området. Desuden kandet hæmme Desuden skal man have malariaprofylakse i form af piller. Du kan vælge Doxycyklin 100 mg profylaktisk hver dag (20 stk. 200 mg koster ca. 350 kr. i DK). Man kan købe Doxycyklin i Mugumu. De er billigere end i Danmark (10 stk. 100 mg koster 1400 TSH, 6 kr.). Det er muligt at købe doxycyklin på hospitalet i Mugumu. OBS. Malariaprofylakse med doxycyklin 100 mg tages ca. en dag inden afrejse, og fortsættes profylaktisk 28 dage efter hjemkomst. Det er godt at skaffe sig 12 stk. Malerone, idet de kan anvendes som behandling, hvis man skulle være så uheldig, at få malaria alligevel (12 stk. koster ca. 350 kr. i DK og godt 100 kr. i Tanzania). Men: Kontakt til egen læge for information om vaccinationer og recepter er tilrådeligt. Det koster omkring 250 kr. pr. konsultation. Statens Serum Institut informerer desuden på Det kan i nogle tilfælde svare sig at gå sammen med medstuderende og spørge lægen, om der kan gives rabat. Sygeplejestuderende og jordemoderstuderende kan (efter endt modul 11+12) få en læge på afdelingen til at skrive recept på vacciner (gratis), og de er som regel villige til at give injektionerne på afdelingen. Anvend evt. for at tjekke diverse priser og hvordan man skal forholde sig til vacciner m.h.p. anvendelse og administration. SSI s hjemmeside anbefales også, da man løbende opdaterer information om nødvendige vaccinationer, inden rejser til udlandet. Almindelig daglig påklædning kan være nederdel, der går under knæene. Man kan evt. benytte sig af leggins under kortere nederdele. Bukser til piger er nu blevet accepteret, også uden for arbejdstiden. Tanzanierne gør mere ud af deres påklædning om søndagen. Medbring derfor pænt sæt tøj til kirkegang og arrangementer. Det er også nødvendigt at medbringe tøj til både varmt og køligt vejr, da vejret i Mugumu er meget omskifteligt - som i Danmarks sommerperiode. Varmt tøj til natten er at anbefale. Det vil ydermere være en god ide at medbringe gammelt tøj, da tøjet let misfarves, grundet det snavsede vand i området. 13

14 Sygeplejeeleverne i Mugumu er selv ansvarlige for at købe uniform. Danske studerende skal derfor selv medbringe uniform. Man kan forhøre dig i linnedcentralen, for at få udleveret et par gamle uniformer, som kan efterlades på hospitalet. Det er almindeligt at gå i kirke hver søndag, hvis man er mennonit (der er også flere katolikker og baptister i området). Gudstjenesten varer ca. 3 timer, og de lokale er glade, hvis man deltager en enkelt gang og skriver i deres gæstebog. Det er ikke nødvendigt at gå i kirke hver søndag. Der er desuden daglig aftensgudstjeneste på sygeplejeskolen kl Al gudstjeneste foregår på swahili. Afrikanere møder fremmede med et åbent sind og med et smil, og de synes det er spændende at træffe dig, og de inviterer gerne på besøg. Husk at holde kontakten efter hjemkomsten det betyder umådeligt meget for dem!!! Musoma (By ved Lake Victoria): Køretur på 3 timer hver vej Ikoma Cultural Centre: ligger 35 minutter fra Mugumu. Her kan man bo traditionelt/primitivt i lerhytter hos en ualmindelig sød og stolt familie. Her kan man stammedans, traditionel levevis og historier om IKOMA stammen. t must, alle tiders oplevelse Andre muligheder i Tanzania Safari, da der er mange nationalparker i området. Man skal regne med en pris på ca kr. pr. dag, selvom man kører i hospitalets bil Bjergbestigning: Mount Meru eller Mount Kilimanjaro Zanzibar Victoriasøen I Tanzania er engelsk 2. sproget. Hovedsproget er Swahili og mange taler slet ikke engelsk. Derudover er der mange stammesprog og mange fra landområdet taler end ikke Swahili. Det kan derfor være en god idé at lære enkelte ord og sætninger på swahili inden afrejsen. Tanzanianerne forventer at man prøver at lærer Swahili og vil konstant udfordre og hjælpe med nye ord. Man vil opleve, at man hurtigt lærer at gøre sig forståelig vha. kropssprog, engelsk og swahili Swahili: Når man hilser på en person, som er ældre end en selv, skal man sige "Shikamoo" Når andre siger "Shikamoo" til en, skal man svare "Marahaba" 14

15 Når folk spørger "Habari" (hvordan går det), så svarer man "Nzuri" (fint), og spørger så tilbage med "Habari" eller na wewe? (og du?) En hilsen til ens egen aldersgruppe er "Jambo" (hej). Andre gloser, der er rare at kunne: Asante = Tak Sante sane = Mange tak Karibu = Velkommen Hodi hodi = Må jeg komme ind (besvares med "Karibu") Ndiyo = Ja Hapana = Nej Pole = Jeg føler med dig/prosit khesho = i morgen Asubuhi = eftermiddag Usiku = nat Kwa heri= farvel Alle disse forskellige gloser læres med sikkerhed inden for de første uger i Tanzania, da Tanzanierne er meget interesserede i at lære sproget videre til besøgende. Gør livet lettere ved at medbringer følgende: Pandelampe og lommelygte Lommekniv Lommeletter TSH (hæves i Arusha) - kan også fås i Mugumu Rigeligt med dollars Vådservietter og vaskeklude Bind og tamponer Håndsprit og spritservietter Vaskemiddel, hvis man har allergi eller sart hud Toiletpapir til rejsen Kontakt diabetesambulatoriet, hvis du har diabetes. Maden er anderledes i Mugumu, hvilket kan påvirke sygdommen. 15

16 Bilag 1. Pakkeliste Bilag 2. Gaveforslag fra tidligere studerende Bilag 1: Pakkeliste: Uniformer Medicin Sprit + spritservietter Pengekat Vådservietter Forsikringspapirer Pandelampe Vaccinationskort Lommelygte Forbindinger Tæppe Sportstape Batterier Sprøjter, kanyler, venflon Omformer Lommekniv Toiletpapir Bind + Tamponer Computer + lader Kort, spil mm Film lukkede sko til hospitalet Telefoner + ladere sandaler og badesko Gamle telefoner + lader Husk lange bukser og trøjer med lange Pas ærmer til om aftenen, for at undgå Dollars myggestik Visum Gaver Billetter Håndklæder Visakort Lagen Hårbørste Solcreme Deodorant Shampoo Læbepomade Body-shampoo Nakkepude Tandbørste + tandpasta Malariapiller Creme 16

17 Bilag 2: Gaveliste anbefalinger fra tidligere studerende: Flere studerende anbefaler at medbringe gaver og nedenstående er foreslået: Mathilde og Sebastian Brugt tøj er i høj kurs, både hospitalstøj og alm tøj Engelske fagbøger Pandelamper er enhver fagpersons drøm på et hospital, da der ofte mangler strøm. Børnetøj, legetøj, bøger Fra Søstrene Grene og Tigeren: sæbebobler, kridt, blyanter, farver, tegneblokke, sjippetov, hoppeelastik, spejl og tasker Fodbolde Tavlelak og svampe fra malerforretning Til matronen, Neema som er oversygeplejerske på sygehuset, havde vi et pashmina sjal. De forrige studerende gav hende også et sjal. Til vores Mama gav vi TSH (100 kr.) Til venner: tøj, tasker, solbriller, lommeknive Fra UCN havde vi med et blodtryksapparat og to lærebøger. Marie og Katrine: Blokke, post-it, blyanter, farver, kuglepenne Disney figurer, bolde, hoppeelastik Til Mr. Karamba: Slips og kuglepen Til Neema: Tørklæder + Georg Jensen æg Til Mama: TSH + 2 nederdele Til Hospitalet: Uniformer, handsker mm. Bilag 3. Priser, studerende 2012 IKOMA Culture center for 6 personer med to overnatninger og dans og guidning, Overnatning m/morgenmad tsh/nat/person = x Måltider for 6 personer i alt = ? (husker ikke for hvad, tror faktisk at det var en fejl) i alt = Village dance = Village fee, 6 pers. x = I alt for 6 pers. med to overnatninger = tsh i tips til vores guide (Agnes datter) 17

18 Så vi gav tsh pr. kvinde for hele weekenden (kr. 175,-) Dertil kom en transportudgift på i alt = tsh (kr. 250,-) I Arusha (som ligger tæt på Kilimanjaro lufthavn) overnattede vi på et udmærket hostel for udenlandske frivillige Vi boede på: Ujamaa Hostel (Jeg mener vi betalte ca. 19 US dollars/pers.) Kontakt: Arusha PO Box 16613, tlf.: Hostel/Arusha/29118?dateFrom=28+Sep+2012&dateTo=01+Oct+2012 Overnatninger søges nemt på På Zanzibar boede vi i Matemwe på Zanzibar Retreat Hotel og her betalte vi ca. 650 US dollars/pers. for 10 overnatninger i luksus dobbeltrum inkl. luksusmiddage, drikkevarer og to udflugter. Vi fløj indenrigs med Precision Air Billetter kostede ca , det er nemt at købe billetter på nettet. fra Mwanza til Dar Es Salaam gav vi 830,-/pers 18

Information om Filippinerne. Lavet i samarbejde med Rise Above Foundation og UCN Hjørring. Marts 2014. Sygeplejerske uddannelsen

Information om Filippinerne. Lavet i samarbejde med Rise Above Foundation og UCN Hjørring. Marts 2014. Sygeplejerske uddannelsen Information om Filippinerne Lavet i samarbejde med Rise Above Foundation og UCN Hjørring Marts 2014 Sygeplejerske uddannelsen Indholdsfortegnelse Information om Filippinerne... 3 Praktikinstitutioner...

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål 4 måneders ophold

Oftest stillede spørgsmål 4 måneders ophold Oftest stillede spørgsmål 4 måneders ophold Hvilket sprog foregår undervisningen på? På Zanzibar Højskolen taler vi nordisk. Det vil sige at vi taler en blanding af dansk, svensk og norsk, alt efter hvilke

Læs mere

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 Udarbejdet JANUAR 2004 af: Sygeplejestuderende Tine Hallas VESTSJÆLLANDS AMTS SYGEPLEJESKOLE I SLAGELSE Indledning:...3 Hvorfor rejse ud? Samt mit indtryk af opholdet

Læs mere

ABC SPROG- REJSENS SPROGREJSER

ABC SPROG- REJSENS SPROGREJSER SPROG- REJSENS ABC Velkommen! STS Sprogrejser byder dig velkommen til sommerens sprog rejse. Vi håber, at du glæder dig til en spændende og lærerig sommer. Dette dokument fortæller dig lidt om din sprogrejse.

Læs mere

PRAKTISK INFO OM SYDAFRIKA

PRAKTISK INFO OM SYDAFRIKA PRAKTISK INFO OM SYDAFRIKA VELKOMMEN TIL SYDAFRIKA Africa Tours byder dig velkommen til enestående Sydafrika, hvor vi med disse praktiske informationer, vil gøre dig helt klar til rejsen til de fantastiske

Læs mere

Helle og Julie i Afrika

Helle og Julie i Afrika Helle og Julie i Afrika Karatina - Kenya Baggrund for vores valg af udlandspraktik Vi valgte at tage til Afrika i vores sidste fem uger af vores praktik, først og fremmest fordi vi havde muligheden for

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Zambia- Zanzibar. Præsentation. Indhold

Zambia- Zanzibar. Præsentation. Indhold Zambia- Zanzibar Præsentation Du har nu truffet en beslutning om at tage på dit livs eventyr tillykke med det! Inden eventyret kan begynde, er det nødvendigt med lidt generel information om Zambia, rejse-tips

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

Højskole Er du mellem ca. 50 og 80 år og har udlængsel? Så tag på Global Højskole i Nepal

Højskole Er du mellem ca. 50 og 80 år og har udlængsel? Så tag på Global Højskole i Nepal Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Denmark Global Højskole Nepal 50+ Er du mellem 50 og 80 og har udlængsel? Og vil du gerne både rejse, lære og opleve sammen med andre ligesindede? Så tag på Global Højskole

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

øen i søen Fortællinger om demensomsorg

øen i søen Fortællinger om demensomsorg øen i søen Fortællinger om demensomsorg SERVICESTYRELSEN Øen i søen - fortællinger om demensomsorg Udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 aeldre@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2014 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

VMR Rejserapport 2008-2009

VMR Rejserapport 2008-2009 VMR Rejserapport 2008-2009. 1 Indholdsfortegnelse Forord ved VMR formand Sofie Høffer...3 Feltprojekt i Parsons reservat, Sydafrika...4 Et møde med dyrlægestudiet i Egypten... 9 A summer at UC Davis with

Læs mere

SÅDAN FINDER DU BILLIGERE REJSER

SÅDAN FINDER DU BILLIGERE REJSER SÅDAN FINDER DU BILLIGERE REJSER UDGIVET FOR AF REJSESØGEMASKINEN INDHOLD Side 4 Flybilletter 1. Bestil i god tid 2. Rejs udenfor højsæsonen her er det billigst 3. Rejs billigt på bestemte tidspunkter

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Rejsebreve udlandspraktik - 1. august 2009 31. januar 2010

Indholdsfortegnelse Rejsebreve udlandspraktik - 1. august 2009 31. januar 2010 Indholdsfortegnelse Rejsebreve udlandspraktik - 1. august 2009 31. januar 2010 Norge, Tisleidalen Mette Bisballe Jensen, 06V2 s.1 Merket Kristine Vad Nielsen, 06V2 s. 3 Erasmus-studerende Norge, Tromsø

Læs mere

SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN

SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN INDHOLD Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestil i god tid Side 10 Side 2. Rejs udenfor højsæsonen her er det billigst 3. Rejs billigt på bestemte

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

- Udforsk regnskoven og oplev en natur i særklasse - Slap af under palmerne på tropiske strande - Snorkel ved korallerne i Det Caribiske Hav

- Udforsk regnskoven og oplev en natur i særklasse - Slap af under palmerne på tropiske strande - Snorkel ved korallerne i Det Caribiske Hav - Udforsk regnskoven og oplev en natur i særklasse - Slap af under palmerne på tropiske strande - Snorkel ved korallerne i Det Caribiske Hav - Mød den lokale befolkning - Vov dig væk fra turisternes gængse

Læs mere

mongolernes kerneområde i Mongoliet,

mongolernes kerneområde i Mongoliet, Nr'. 19-7. årgang september 1996 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Mongolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere