NR 3 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 3 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330"

Transkript

1 tæk NR 3 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN STRAATAGETS KONTOR 1

2 Læs bl.a. om: Forsidefoto: Er billedet på forsiden ikke spejlvendt, spurgte tækkemand Tony Hansen, der sammen med Arne Klüwer og tækkefirmaet Slotsgården har tækket sognegården i Ringe. Og jo, på forsiden af bogen Naturens eget tag er fotoet af den flotte sognegård spejlvendt, fordi det passede bedre i forhold til teksten. Så på forsiden af Tæk er det passende at bringe det originale foto retvendt - som udtryk for det mest klimavenlige tag. Jørgen Kaarup Jensen NATURENS EGET TAG 08 anmeldelse Ny stråtagsbog Nu kan der igen købes en bog om stråtage på dansk. Naturens eget tag er blevet godt modtaget. Tæk bringer en Leder 16 danske Lynghøst igen Efter to år uden høst overhovedet er Jørn Bedsted nu i gang med årets høst men biller har ædt en stor del af den lyng Det er da lidt dumt AF JØRGEN KAARUP TÆKs REDAKTØR 04 Klimavinder Stråtaget kommer ind på en flot førsteplads hvad angår klimavenlighed og er dermed det bedste bud på et bæredygtigt og miljøvenligt tag 14 Norditalien Tur til Italien Et lille dansk eksporteventyr udspillede sig i juni, da 6 danske tækkemænd var i for at tække Modstod brand Et stuehus brandsikret med Sepatec modstod brand i to timer, men ejendommen blev totalskadet pga. fejl i slukningsind- 18satsen indtryk er, at mange gerne vil være medlem af et laug, men ikke gider melde sig ind, fordi man jo så tager parti. Mit Det er da lidt dumt for så lille en faggruppe. Så kort og præcist kan det siges, og det gør tækkemand Uffe Steen- Nielsen i dette blad sin beretning fra den succesfyldte bindedag 6. september. Succesrig fordi mange, også mange unge, mødte op. Herligt! Jeg ved, at rigtig mange yngre tækkemestre er enige med Uffe. Sikkert også andre. Derfor har de ikke meldt sig ind i et laug. Det er hamrende ærgerligt og hindrer branchen i at udvikle sig så hurtigt, som det ser ud til, at omgivelserne kræver. Uden laug ingen uddannelse, intet branchekontor, ingen tækkevejledning, ingen bindedage, intet blad for tækkemænd, intet seminar og jeg kunne blive ved med at remse listen af forringede muligheder for erfaringsudvekslinger og udvikling af faget op. De to laug har og har haft en kolossal betydning for udviklingen af faget og for sammenholdet i en stor del af den danske tækkebranche. Nu mangler vi bare, at de unge, yngre og alle de andre melder sig ind i kampen for vores lille fag. Der er brug for alle kræfter, både målt i timer, viden, klogskab, holdninger, diskussionslyst og penge. Uffe Steen-Nielsen er blandt de relativt få, som på trods af en kritisk holdning over for tvisten mellem laugene alligevel har meldt sig ind i det ene. Jeg vil hermed opfordre alle til af følge i Uffes spor og melde sig ind i et af de to laug. Det koster mindre end de fleste danskere betaler for at være i en fagforening. Det er den eneste måde at udøve indflydelse og bringe debatten om laugene, samarbejdet, udfordringerne og fagets fremtid ind i de demokratiske fora, der nu engang er for den slags: nemlig laugene og deres generalforsamlinger. Om det så fører til dannelsen af TÆKKELAUGET eller et mere formaliseret samarbejde imellem de to laug, der findes, det kan kun tiden på den anden side af mange nye medlemmer vise. Indtil da vil jeg her i Tæk fortsætte med at portrættere tækkemænd, såvel gamle kæmper som nye kræfter. De vil alle blive spurgt om holdningen til fortidens synder (årsager til at vi har to laug) og til nutidens udfordringer (omverdenens krav til dokumenterbar kvalitet). Måske kan det føre til en tiltrængt debat her i bladet. Den skal være så hjertelig velkommen. STRAATAGETS KONTOR APS ejes af Jydsk og Dansk Tækkemandslaug JTL og DTL - og er støttet af de to laug og Sepatec A/S. STRAATAGETS KONTOR er branchekontor for tækkemændene og sekretariat for den internationale sammenslutning af organiserede tækkemænd, ITS International Thatching Society. FORMÅLET med kontoret er at medvirke til at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark inden Det skal ske gennem fagligt udviklingsarbejde, kvalitetssikring, opbygning og formidling af viden, billigere brandforsikringer og markedsføring. TÆK udkommer 4 gange årligt ved begyndelsen af hvert kvartal. Ansvarshavende redaktør og kontakt: Jørgen Kaarup Tlf Oplag: Layout: Tryk: 600 stk. Grafisk Signathur Werks Grafiske Hus A/S I BESTYRELSEN FOR STRAATAGETS KONTOR: Tækkemand Finn Guld (Formand) Åshøjvej 8, 4600 Køge Tlf Tækkemand Sebastian van der Meer Carl Reffsvej 6C, 4300 Holbæk Tlf STRAATAGETS KONTOR udgiver bladet TÆK, som udsendes til samtlige tækkemænd i Danmark og Sverige samt til udvalgte målgrupper med interesse Direktør Jørgen Kaarup for og tilknytning til tækkebranchen. Vennepunktet 9, 8300 Odder 2 OKTOBER 2014 Tlf STRAATAGETS KONTOR 3

3 Klima vinderen hvor et optag af nitrogen og fosfat i vækstperioden er med til at afhjælpe problemer med eutrofiering, som kan forårsage forøget algevækst og iltsvind KM MED SKIB Når alle parametre i undersøgelsen lægges sammen, er det derfor tagrørene, der vinder med danske tagrør helt i top, fordi importerede tagrør har en betydelig transport oveni: Fra Kina taler vi om km med skib og knap km med lastvogn. På trods af dette er importerede tagrør overraskende nok nettogavnlige i forhold til klimaproblematikken. Elefantgræs til stråtage er også på vinderholdet, hvad angår klimavenlighed, men hvis planterne dyrkes med brug af pesticider og handelsgødning, er materialet miljømæssig taber, når det handler om nedbrydning af ozonlaget. Hvis det lykkes at dyrke miscanthus uden brug af sprøjtemidler, rykker elefantgræsset til stråtage op i førerfeltet, også hvad angår nedbrydning af ozonlag. Forbruget af ferskvand højest, når der produceres 1 kvadratmeter tegltag. Og da elefantgræs til tækning er godt til at beskytte grundvandet, hvis det dyrkes uden brug af pesticider, så er der miljøfordele ved materialet, som kan opveje ozonproblematikken. Det er glædeligt, at stråtaget nu i sin helhed har fået dokumentation for miljø- og klimavenlighed. Stråtaget er det mest klimavenlige af alle, og nr. 1 er tag af tagrør fra Danmark Bortskaffelse af tagene er ikke undersøgt i livscyklusanalysen, og det er én af grundene til, at Straatagets Kontor nu i samarbejde med firmaet Carlo F. Christensen A/S og Teknologisk Institut søger penge til et nyt projekt, som skal belyse stråtaget i hele sin livscyklus, fra vugge til grav. Målet med den nye undersøgelse af at få en egentlig miljødeklaration af stråtaget. < Rapporten Miljøfordele ved stråtag belyst gennem livscyklusvurdering kan i sin helhed findes på se Seneste nyt, Det klimavenlige stråtag, link Livscyklusanalyse Tekn. Inst og JTL TEKST: JØRGEN KAARUP FOTO: PETER WATH & JØRGEN KAARUP Nyheden om, at stråtaget vinder på klimavenlighed var i mange medier, da den blev lanceret 1. september. At naturens eget tag også gavner vandmiljøet er kun et ekstra plus, som betyder, at den grønne, miljøbevidste forbruger bør vælge stråtaget som tagløsning. Det er Jydsk Tækkemandslaug og Straatagets Kontor, der står bag analysen, som er udført i samarbejde med Teknologisk Institut. For første gang er der hermed dokumentation for, at stråtaget er bedste bud på et bæredygtigt tag. Det er meget glædeligt, at vi nu har dansk dokumentation for det, vi tækkemænd længe har sagt til både kunder og hinanden om at stråtaget er miljørigtigt, siger formanden for Jydsk Tækkemandslaug, Tonny Bogut. En hollandsk undersøgelse af tages livscyklus konkluderer, at stråtaget er det mest klimavenlige, og nu er der altså også dansk dokumentation for det. Projektet har påvist, at der er miljøfordele forbundet med at vælge stråtaget som tag. Brugen af tagrør og tækkemiscanthus har således en væsentligt lavere udledning af drivhusgasser i forhold til traditionelt tegltag, skriver Teknologisk Institut bl.a. som hovedkonklusion. Det er først og fremmest et meget stor forbrug af kulstof (CO2) under planternes vækst, der medfører, at stråtaget vinder som det mest klimavenlige. Selv tagrør importeret fra Kina har et for klimaet positivt bidrag på trods af en meget lang transport med et deraf følgende højt energiforbrug. GODT IMOD ALGESUPPE Også vandmiljøet nyder godt af tagrørene, uanset hvor de vokser. Planterne bruger under væksten temmelig meget kvælstof og fosfor og fjerner dermed et overskud af næringsstoffer fra de vådområder, hvor de gror og hvor der i stort set alle lande er problemer med for mange næringsstoffer pga. afstrømning af gødning fra landbrugsjorderne. Med andre ord er tagrørene med til at forebygge iltsvind og deraf følgende algesuppe. I livscyklusanalsen er danske og kinesiske tagrør samt miscanthus undersøgt, alle tre typer stråtag er udført med brandsikring med brandfiberdugen Sepatec. Der er sammenlignet med et tegltag med danske vingetegl med undertag af plast (polypropylen). Ud over klimafordelen har tagrør, som der står i rapporten: en positiv indflydelse på de vådområder, hvor de gror naturligt, og 4 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 5

4 Gammelt fag i stadig udvikling Tæk har bedt en af de deltagende tækkemænd skrive om, hvordan årets bindedag blev opfattet han opfordrer formændene for laugene til at stå sammen i stedet for at markere det enkelte laug AF UFFE-STEEN NIELSEN, FIRMAET TÆKKEPARTNER MEDLEM AF DANSK TÆKKEMANDSLAUG FOTOS: FLEMING GRØFTE & JØRGEN KAARUP De seneste år har jeg deltaget i seminaret i Hadsten og har der lært en del at kende: En del af de unge og nye tækkemænd og en stribe af de gamle. Nogle er jo leveringsdygtige i gode løgnehistorier, nogle har ud på de små timer sat større velrenommerede tækkefirmaer til salg, og nogle har måttet trække sig tidligere tilbage på værelset end tiltænkt. Alt i alt er det meget hyggeligt at være på seminar og networke, som det vist kaldes i business-kredse Derfor glædede jeg mig også til at komme til min første bindedag, Herligt, at her var mødt mere end dobbelt så mange tækkefolk op, end der plejer at komme på seminarerne. Ret fedt! Måske skyldtes det de lækre omgivelser på Frilandsmusset, hvem ved? Måske skyldes det, at mange har fået gang i butikken igen og gerne ville vise deres nye firmabiler frem måske skyldtes det, at vejret var super - eller også kommer der bare flere på bindedagene, fordi det kun er én dag og lettere at overskue for nogen? NETVÆRKET MÅTTE VENTE Jeg ankom desværre ikke i så god tid, så netværket måtte vente. Sebastian van der Meer fortalte om, hvor langt de er kommet med Thatchmark, og Finn Guld gav derefter status på vores nye afstandskrav og tilhørerende test. Interessante emner som forhåbentlig løfter vores fag og giver os masser af arbejde i fremtiden - og forhåbentlig mod til at tage en lærling eller to de næste år. Der er tilsyneladende delte meninger om effekten af certificering og mange meninger om, hvordan testforsøgene skal stilles op, for at vi får det bedste resultat. For mig blev det lidt uklart. Jeg tror nok at testene er gode nok, og at de respektive myndigheder ved hvad det handler om. Jeg er også tryg ved, at Finn Guld står for forsøgene. Vi var flere der fik introen galt i halsen, da det kunne lyde som om, at vi som fag, for alt i verden vil have godkendelsen igennem, så vi kan få nedsat afstandskravet. Men det handlede vist nok bare om, at der var flere muligheder. Efter de to gamle tækkemænd på slap line, med ny teknik Alle fremmødte tækkemænd fik bogen Naturens eget tag af Straatagets Kontor. Her er det en af fagets få kvinder, Betina Ladegaard Steffensen, der viser gaven frem. Årets bindedag fik en flot tilslutning med knap 100 deltagere. De nederste fotos er fra formiddagens oplæg og debat. - datamater og projektorer! - fortalte Jørgen Kaarup kort om stråtagets livscyklusanalyse og gav os alle et fint eksemplar af sin nye bog, Naturens eget tag. - Og så blev der tid til netværket... TID TIL DET BEDSTE Det er for mig det bedste ved disse komsammener. At møde kendte og halvkendte ansigter, En havde fået/ taget en lærling, en havde en gæst med fra Spanien, en havde været i både Holland og Italien og tække, og Tangmanden Ib Ungermand, havde et par bigballer med. Selv den kunde, som jeg netop var i gang hos, kom. Han var inviteret i kraft af sin stilling som forsikringsmand og annoncør i Tæk, da han arbejder på at gøre præmierne på stråtage mere spiselige. En havde stadig lederhosen på, og en fortalte at det vist nok var ham der engang var kravlet op på mit stillads og stukket en kniv i for at måle tykkelse og slidlag!!! Mange sidste-årslærlinge og også nogen af dem, som var blevet svende i foråret var kommet og vidner om at faget ikke er i kæmpe krise. LAUGENE! Jeg er selv medlem af det ene laug og blev også budt velkommen af min formand. Ligesom de andres formand også bød velkommen på vegne af deres laug. Begge formænd fremhævede deres respektive laugs mærkesager og jeg synes det er ærgeligt for vores lille fag, at en gammel tvist kører videre. Mit indtryk er, at mange gerne vil være medlem af et laug, men ikke gider melde sig ind, fordi man jo så tager parti. Det er da lidt dumt for så lille en faggruppe Jeg irriteres over denne tvist, som jeg ikke gider sætte mig ind i - men jeg synes, at begge laug, eller begge formænd, bærer ved til bålet ved ikke at samarbejde helhjertet, men tvært om fremhæver egne kæpheste. Slip det og byd velkommen skulder ved skulder DM I RØRKAST AFLYST Frokosten med smørrebrød var dejlig, og eftermiddagen gav god tid til at netværke, desværre på bekostning af de vise ord fra museets bygningschef, Niels Erik Jensen, som fortalte om forskellige byggetraditioner og om, hvilke muligheder de har på museet, som vi ikke har ude i virkeligheden. Til gengæld fik jeg talt lidt mere med netværket og nåede at lave en samarbejdsaftale med en af de lærlinge, som forhåbentlig netop i skrivende stund har bestået sin eksamen. Vi sluttede af med en øl ved den gamle stationsbygning. Jeg havde set frem til rørkastningskonkurrence, men den blev desværre aflyst, og da mansardtækningen også blev sprunget over, så blev den sidste faglige del bare til lidt snak om løst og fast og mere networking. Det er fedt at være en del af en kultur hvor folk mere er kollegaer end konkurrenter, og folk stopper op og kigger ind, hvis de kommer forbi og ser en kollega i gang med et tag. Nu ser jeg frem til næste seminar i januar, hvor jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen. Mere netværk, flere gode oplæg, og endnu, forhåbentlig, endnu tættere samarbejde mellem vores 2 laug. Vel mødt... < 6 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 7

5 Hvor er den flot, spændende og velskrevet. Et must for alle, der interesserer sig for stråtage og arkitektur. Marcelle Meier, Restaureringsarkitekt og vært på DR 1-programmet Bevar mig vel Som at Ny bog om stråtage Jørgen Kaarup Jensen NATURENS EGET TAG klappe et dyr Anmeldelse af bogen Naturens eget tag : Man kan kun ønske branchen til lykke med så smuk, informerende og veloplagt en udgivelse, lyder det bl.a. Den nye bog Naturens eget tag får rosende ord med på vejen og giver inspiration til ejere, nye kunder, arkitekter og byggefirmaer Den nye bog får ros af anmelderen, også for sit layout og fotos: De er usædvanligt velkomponerede, af og til dramatiske og ofte dristigt beskårne. Nu kan man igen købe en bog på dansk om tækkemænd og stråtage. Bag udgivelsen står Straatagets Kontor. Med Jørgen Kaarup som forfatter til denne, hans tredje bog om det tækkede tag. Naturens eget tag er med sine 176 sider i stort format en bog, der giver inspiration til at bruge stråtaget på helt nye måder. Samtidig rummer bogen viden om det tækkede tag, der med års erfaringer bag sig er udbredt over hele verden. Læseren føres rundt i stråtagenes forunderlige verden, fra fortid over nutid til vidt forskellige lande som bl.a. Yemen, Peru, Japan og Sydafrika. Både stråtagets og tangtagets kulturelle baggrund er med i bogen, der med mere end 200 farvefotos og en række sort/hvide er rigt illustreret. Hver anden side er et helsides farvefoto af høj kvalitet. Bogen anmeldes andet sted, men kort fortalt rummer den 35 små kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden. Nogle af hi- storierne vil være kendte af læsere af Tæk som f.eks. historien om Niels Meyers hus med tækkede facader og kvadratmeter under stråtag om den hollandske kommune Middel-Delflands imponerende rådhus. Bogen er først og fremmest tænkt som inspirationsbog, som kan give folk uden det store kendskab til stråtag nye idéer om, hvad dette klimavenlige, bæredygtige tag kan bruges til og hvor mange forskellige slags bygninger, det kan lægges på. Udgivelsen er en af mange aktiviteter fra Straatagets Kontor, som alle retter sig imod at nå målet om at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark i løbet af 10 år. Forhåbentlig er den allerstørste hindring på vej væk, nemlig de strenge bestemmelser om mindst 20 meters afstand mellem to nye bygninger med strå på taget. < AF NIELS PARK NYGAARD, ARKITEKT M.A.A, PH.D. OG LEKTOR PÅ ARKITEKTSKOLEN AARHUS Anmelderen må tilstå sin uvidenhed om stråtage og tækkefaget. Det var simpelthen ikke i nærheden af at være på dagsordenen for arkitektuddannelsen i 1990 erne. Kun i helt specialiserede kulturarvs- og restaureringssammenhænge fandt tækkefaglig viden muligvis ind på arkitektskolen. Jeg husker dog mere end én lejlighed, hvor jeg og nogle studiekammerater tilfældigt faldt i svime over et smukt stråtag med kurvende kviste, og der blev mumlet noget om, at det var da fantastisk og noget vi godt kunne tænke os at arbejde med en dag men det var også dét, mere blev der absolut ikke til. DEN SKJULTE BRANCHE Selvom stråtage er en fuldstændig integreret del af vores kollektive forestilling om det danske kulturlandskab har håndværket og branchen alligevel levet overraskende skjult. Det er f.eks. lidt af et kuriosum, at man først stifter tækkelaugene i 1980erne, langt mere end 100 år efter at laugsvæsenet blev ophævet! Ligeledes kuriøst at en formel tækkemandsuddannelse med skoleforløb osv. først blev etableret for lidt over 10 år siden. Tækkefaget, siges det, er verdens næstældste erhverv. Samtidig er det en kunnen, der - som pottemageri og andre kunsthåndværk - er tavs fordi den ligger i kroppen, i hænderne og ikke kan beskrives blot tilnærmelsesvist fyldestgørende i en lærebog. Begge dele har måske medvirket til en vis indadvendthed i branchen: Man har sin berettigelse og selvfølgelighed qua års historie, og desuden kan det ikke forklares hvad man gør så hvorfor prøve? Arbejdet taler jo for sig selv, ingen kan gå helt ubetaget forbi et smukt stråtag jf. mig og mine studiekammerater i 1990 erne. GRØN MARKEDSFØRING Men forsinkelsen (på et par hundrede år!) i organisering, formaliseret uddannelse, branchepolitik og markedsføring har måske været 8 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 9

6 Jørgen Kaarup Jensen NATURENS EGET TAG allermest paradoksal de sidste år, hvor alt indenfor > byggeri, lige meget om man er udførende, producent eller rådgiver, har skullet være grønt, eller bæredygtigt. I mange tilfælde er det bare markedsføring, der reelt ikke flytter verden særlig langt i den rigtige retning. Tækkebranchen derimod, kan som nogle af de eneste i byggeriet levere noget, der reelt er bæredygtigt. Nu ser det omsider ud til at branchen har erkendt, at det er her, der skal sættes ind. Misforstå mig ikke, det er mit klare indtryk at faglig innovation og udadvendt kommunikation bestemt ikke har ligget stille de sidste år, men der har været en del at indhente. HÅB FORUDE Nu er der momentum, og måske et gennembrud på vej: Som Jørgen Kaarup meget kort formulerer det i bogens forord, giver den generelle miljøbekymring paradoksalt anledning til håb forude for tækkebranchen. Jeg ser udgivelsen af Naturens eget tag som en vigtig og potentielt meget effektfuld del af dette momentum og fremstød. Den japanske fotograf Yoshio Komatsu har stillet en serie fotos til rådighed. Bogen består af ikke mindre end 35 ganske korte kapitler, samlet i et helt overdådigt illustreret coffee table-format. En letlæst bog for lægfolk, hvor kapitlerne er så korte og så sprogligt veloplagte, at ingen falder af. Og skulle man alligevel falde af, gør det ikke noget, for bogen er velegnet til at zappe rundt i, og man kan begynde hvor man har lyst eller tilfældigt slår op. EFFEKTIV FORMIDLING Men letheden stikker ikke særlig dybt, så at sige: Bogen er fuld af bygningshistorisk, kulturhistorisk, erhvervshistorisk, antropologisk og økologisk oplysning: Der beskrives forskellige historiske og egnsbetingede teknikker og materialer, der oplyses om grundvand og vandmiljø, om brandtekniske forhold. Vi hører om store og forbilledlige forandringer for branchen i Holland, hvor lovændringer og bearbejdning af forsikringsbranchen samt en oplysningskampagne rettet mod arkitekterne har givet helt nye, gunstige betingelser - vi er i Japan, i Sydafrika - osv. osv. Anmelderen finder nogle af bogens hollandske eksempler pjankede. Naturens eget tag er dog ikke belærende eller vidensformidlende i vanlig, faglitterær forstand. Den deler snarere en vidende begejstring rundhåndet ud til sine læsere og er også på den måde mere effektivt formidlende end det meste faglitteratur. Jeg tror også det spiller en rolle, at forfatteren ikke blot er journalist og dermed trænet og professionel formidler, han er også tækkemand. Dermed har han et indre forhold og et helt andet vidensgrundlag, end journalister sædvanligvis har i forhold til deres emne. Og så er det, som forfatteren også selv siger i forordet, i høj grad en billedbog. DRISTIGE BESKÆRINGER Og hvilken én. Der er plads til lidt gæslinger, stokroser og nationalromantisk idyl; det bliver aldrig til kitsch, fordi der også er så mange andre motiver, og fordi alle billeder, også de nationalromantiske, er usædvanligt velkomponerede, af og til dramatiske og ofte dristigt beskårne. Tag bare helsidesbilledet på side 6, skudt i Fornemt, smukt, flot, gode billeder, gode tekster, gode historier. Det er meget sjældent, at den første gennembladring varer en hel time, og det er et sikkert tegn på, at det er godt, rigtig godt! Søren Ryge Petersen, DR 1-vært knæhøjde med vajende hjælme som close-up forgrund, drivende skyer som baggrund og de store, grålige, tækkede flader som mellemgrund. Smukt. Måske mere end wellness-byggeriet under de store, flotte stråtage fortjener. Som sagt henvender bogen sig til lægfolk, og kræver ingen forudsætninger af sin læser, ikke engang forhåndsinteresse. Alle kan læse med og forstå, ingen kan undgå at blive fænget af billedsiden. Men også fx kandidat- og afgangsstuderende på arkitektskolerne ville kunne have glæde af bogen, dens faktuelle oplysninger og dens eksempler måske specielt de hollandske. PJANK FRA HOLLAND Personligt finder jeg mange af de hollandske eksempler for pjankede, og det er der også mange af mine kolleger der gør. Tækkeriet bliver reduceret til ren pynt og staffage. Eksemplerne er forhåbentlig med til at modne en forestilling om stråtækning som noget nutidigt og aktuelt, ikke som noget kun kulturarvsrelevant eller noget man finder frem hvis man med fuldt overlæg vil være gammeldags. Men jeg savner, på arkitektstandens vegne tror jeg godt jeg kan sige, nutidige eksempler på byggeri med stråtækkede tage og facader, som er vaskeægte moderne og samtidige, men hvor tækningen ikke blot er et motiv, ikke blot er pynt og tungen-i-kinden, men tydeligt er noget helt rationelt og fornuftigt, grundet i egenskaber som både regnskærm og isolering i bygningens ydre. Hertil ville forfatteren nok indvende, at der ikke rigtig er nogle eksempler at tage af endnu, men så må der laves nogle. Om det så er fonds- eller statsfinansieret forsøgsbyggeri, eller om nogle modige og visionære tækkemænd (eller arkitekter) selv vil træde i bygherrerollen, så er det det, der skal til. Realdania Bygs moderne tanghus på Læsø er måske nok et sådant eksempel, men ålegræs er nok et lidt mere eksotisk materiale end tagrør og miscanthus, og under alle omstændigheder skal der eksempler på nutidigt byggeri til. EN VIGTIG FORGLEMMELSE Til allersidst endnu et sidespring: Moderne, skandinavisk arkitektur blev verdensberømt, særligt i efterkrigsårene, på grund af sin humane, bløde og venlige version af den ellers så kølige og nedbarberede modernistiske arkitektur. Sandheden bag det humane og bløde er, at vi i Danmark, da modernismen kom væltende, stædigt holdt fast i de gamle håndværk. Samtidig gjorde vi en dyd ud af at forene funktionalismen, det moderne og tidssvarende med ældgammel lokal bygningskultur. Dermed kom de to ting til at gå op i en helhed, og vi blev verdenskendte for det. Men stråtaget blev der, måske med Erik Korshagens halvberømte sommerhus som undtagelsen, ikke plads til. Det var en forglemmelse. I dansk arkitekturs såkaldte funktionelle tradition - som vi er så berømte for - skal stråtækning med her i anden ombæring. Tænk, at en klimaskærms ydre ikke behøver være hård og glat, men kan være blød og porøs som at klappe et dyr, som en af bogens få ekstra bidragydere, Malene Krüger, skriver. Man kan kun ønske branchen til lykke med så smuk, informerende og veloplagt en udgivelse, men den kræver en fortsættelse. I næste bog håber jeg at kunne læse om at lovgivningen og forsikringsbranchen har makket ret, og at der i Danmark bliver tækket facader og tage på livet løs, med danske rør og dansk elefantgræs, der helt selvfølgeligt regnes med i klimaskærmens isoleringsevne. Jeg glæder mig allerede til Jørgen Kaarups næste bog. < Køb og bestilling af bogen Naturens eget tag Bogen koster 299,- kr. hos boghandleren, hvor den kan købes takket være et samarbejde med forlaget Peoples Press. Kan desuden købes online ved for 275 kr., inkl. forsendelse. Ved bestilling af mindst 5 bøger opnås der rabat. Ved ordre hos Straatagets Kontor sendes en mail med bestilling til Mailen skal rumme antal, modtager-information til faktura, inkl. SE-nr., samt adresse på, hvortil bøgerne skal sendes. Herefter fremsendes faktura. Når den er betalt, ekspederes ordren fra trykkeriet i løbet af 3 5 dage. Kan også bestilles her: Bøger kan desuden afhentes på Straatagets Kontor efter aftale. Pris i så fald: 200 kr./stk. + moms, uanset antal. PRISER EKSL. MOMS, MEN INKL. FORSENDELSE: 5 stk.: 1.021,- kr. = 204,20 kr./stk. 10 stk.: 1.731,- kr. = 173,10,- kr./stk. 15 stk.: 2.211,- kr. = 147,40 kr./stk. TILBUD: LÆG DIN FIRMAPROFIL VED OG BRUG BOGEN SOM MARKEDSFØRING Din virksomhed kan bestille et A 4-ark i kraftigt papir til at lægge ved bogen, udformet i samme design som bogen, men med dine helt egne fotos, logo og den tekst, du ønsker. Dette indstik trykkes på begge sider i kraftig kvalitet. Du får 100 stk. for kr. Indhold aftales med Jørgen Kaarup, som skriver teksten i samarbejde med dig. Kontakt: eller ring Straatagets Kontor retter hermed en stor tak til Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond, som har støttet udgivelsen af Naturens eget tag. Forfatterens tidsforbrug er lønnet som en del af arbejdet på kontoret. 10 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 11

7 Biller & bureaukrati Jørn Bedsted skuer ud over det flade landskab ved Borris og glæder sig over, at han nu for første gang i tre år igen høster lyng. Biller og bureaukrati har ført til, at den danske høst af lyng til mønninger er gået voldsomt tilbage. Engang eksporterede Danmark lyng til stråtage, i dag importerer vi fra Polen, Holland og Tyskland. Det er fra hånden og til munden at skaffe lyng, og det afspejles klart i kraftigt stigende priser, siger Carlo F. Christensen, Danmarks største forhandler af materialer til tækkebranchen. Det er jo fjollet, at vi skal importere lyng, når alle er enige om, at lyngarealerne skal plejes ved jævnligt at slå lyngen eller brænde den af, tilføjer Carlo F. Christensen. Ude på den jyske hede bekræfter Jørn Bedsted, at det er gået kraftigt tilbage for den danske lyngproduktion. Han er ved at høste på forsvarets øvelsesterræn ved Borris, som er et eksempel på, at der fra ejerens side er kommet restriktioner på høsten. Jørn Bedsted fik tilladelse til at køre på arealet to dage, en fredag og en søndag. Fredag gik fint, lyngen blev vendt, var tør, Tæk var på besøg, og alt så ud til, at der skulle presses søndag. Men så kom der regn lørdag, og så var den tidsplan røget. Jeg har fået lovning på tre sammenhængende dage i uge 15 i 2015, lyder det skælmsk over telefonen, da Tæk ringer for at høre, hvordan den del af høsten gik. LYNG BLIVER LIGGENDE Så nu ligger det afslåede lyng på forsvarets skydeterræn ved Borris. Og der bliver det foreløbig liggende. Det er ellers første år, Jørn Bedsted høster siden De seneste to år har lyngen været så ringe, at han intet har høstet. For nogle år siden angreb lyngbiller lyngen over hele Jylland. De åd så store mængder, at det efter et par år ikke kunne betale sig at høste længere, fortæller Jørn. Lyngen har en 5-årig cyklus, så den skal helst være 6-7 år gammel for at give et ordentligt udbytte og samtidig være lang nok til mønninger. Hvad er der så blevet af lyngbillerne? De er vel døde af sult nej, jeg ved det faktisk ikke, siger Jørn Bedsted. Til gengæld ved han, at lyngen nu igen er på vej frem, så han forventer, at det igen kan betale sig at høste i de kommende år. LYNGENS BLADBILLE I Naturstyrelsen, distrikt Midtjylland, fortæller skovfoged Hans Jensen, at Lyngens Bladbille, som den egentlig hedder, er et gammel- kendt og tilbagevendende problem. Både den og larverne fra den lever af lyng og suger bogstavelig talt kraften ud af planten. De heldigste planter svækkes, de mest uheldige dør. Alle vores lyngtørv er gamle nu, og så kommer billen, siger Hans Jensen. En meget kraftig afbrænding eller en afskrælning kan fjerne tørven, som i gamle dage blev gravet op af hedebønderne. Hvis man på den måde kommer helt ned til sandet, så får lyngen fat igen. Det går hele tiden op og ned for lyngen, men det er korrekt, at vi har et problem, fordi langt det meste lyngtørv er gammelt, og det giver lyngbillerne gode betingelser, siger Hans Jensen. BUREAUKRATIET Bureaukratiet mht. hvornår, hvor og hvor længe der må høstes er blevet mere besværligt, efter at amterne er nedlagt, lyder det fra flere kilder i branchen. Det blevet en labyrint at finde igennem, lyder det samstemmende fra dem, der er med til at udnytte lyngen som en naturlig ressource. Jeg er ikke bange for at vi ikke har lyng nok, det er mere det der med at få lov til at slå det, siger Jørn Bedsted, der siden 1978 har levet af at høste tagrør og lyng til tækkebranchen. De senere år har han fået mere og mere arbejde med at passe naturarealer, bl.a. i de områder, hvor naturen er genoprettet og nye vådområder er dukket op. Her slås tagrørene bare af for at pleje området og forhindre kratdannelse, fordi det er for dyrt at bjærge, rense og bundte dem. Både timeløn og leveomkostninger er for høje i Danmark, derfor, siger Jørn Bedsted. Hans søn er på vej ind i butikken, men han vil ikke have med rørene at gøre. Der giver for meget bøvl og for få penge. UTRO TÆKKEMÆND Så længe der utroskab i forholdet mellem tækkemænd og danske rørhøstere, så går det ikke. Den dag, vi tænker på hinanden, så kan vi snakke om det igen vi hænger jo sammen og er afhængige af hinanden, lyder det uden bitterhed men dog bestemt fra rørhøsteren, hvis søn altså opgiver tækkebranchen hvad angår tagrør. < Den danske høst af lyng til tækkebranchen har været helt i bund som følge af angreb fra lyngbiller og et voksende bureaukrati TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP 12 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 13

8 Sommertur til Rügen Rügen er Tysklands største ø, næsten dobbelt så stor som Falster, og den har været både dansk og svensk. I klart vejr skulle man kunne se til Gedser fra nordspidsen af øen. På vej til Rügen passerer man kystbyen Stralsund ved Østersøen, så allerede her lugter det nordisk. Der er forbløffende mange stråtage på ferieøen, som nu er en del af delstaten Mecklenburg-Vorpommern, tidligere Østtyskland. På Rügen bor Jonny Paech, forhenværende maskiningeniør og forhenværende tækkemand. I dag lever han af at høste tagrør og lyng efter at have tækket i 28 år. Jonny har været aktiv organisationsmand, både i tækkelauget i delstaten og i det tyske stråtagskontor, så han var et besøg værd på vej hjem fra en miniferie i Berlin. Jonny begyndte kom ind i branchen, da hans hustru fik arbejde som arkitekt i Stralsund. Der var ingen interessante jobs som ingeniør, så det var nærliggende at høre hos faderen, om der var brug for et par ekstra hænder. Hans far var nemlig tækkemand på Rügen. SLUT MED AT TÆKKE Og i 2010 var det slut med at tække. Jeg havde for travlt, var tømrer, tækkemand, lynghøster og rørhøster, og efterhånden var der kun få uger om året, hvor jeg havde tid til at tække. Så jeg solgte min tækkeforretning til en af mine medarbejdere, fortæller Jonny Paech. En guidet tur rundt på en del af den store ø bekræfter, at Jonny har haft gang i tækkeskovlen mange steder. Det ene hus efter det Kroen her til højre tækkede Jonny Paech for 15 år siden. En rundtur på Tysklands største ø og en snak med en af de centrale skikkelser i tysk tækning om bl.a. stråtagskontorets lukning TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP andet får prædikatet det har jeg også tækket, skønt der er en del tækkemænd på Rügen. Jonny Paech fortæller, at det tyske samarbejde om stråtagskontoret falder fra hinanden ved udgangen af i år. Den ene grund problemer i samarbejdet mellem de tre delstater, der står bag kontoret. Den anden er finansielle problemer, fordi de firmaer, der bidrager til kontoret ved en afgift på tækkeskruer, har meldt fra. Årsagen er, at for mange tækkemænd køber ikke-afgiftsbelagte skruer, og dermed er der opstået unfair konkurrence, som altså nu koster samarbejds-organet QSR livet. Det er meget beklageligt, for selvfølgelig skal vi have et branchekontor. Jeg håber og tror, at der vil blive lagt kræfter i at etablere et nyt samarbejde, for vi har mange fælles udfordringer og opgaver i de delstater, der har meget stråtag, siger Jonny Paech og markerer samtidig tydeligt, at hans indsats i organisationsarbejde er fortid. Fra at være en af de centrale kræfter i Tyskland har han nu helt bevidst trukket sig tilbage for at hellige sig høst af materialer. Jonny Paech er egentlig maskiningeniør, blev så tækkemand og lever i dag af at høste tagrør og lyng. Han fortæller, at tyskerne har overvundet krisen efter dræbersvampen, og at tækkemændene nu har ordrebøgerne fyldt et stykke ind i Billederne foroven viser tydeligt, at der er mange stråtage på Rügen, både på helårs- og fritidshuse. TILLID GENVUNDET Schleswig-Holstein, Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern er de tre delstater, som til tider har haft svært ved at samarbejde om de fælles problemer, der opstod da dræbersvampe i stråtage var en historie, der gik hele Nordtyskland rundt. I dag er tilliden til stråtaget genvundet, og ifølge Jonny Paech har tækkemændene ordrebøgerne fyldte til et stykke ind i Vi får også vendt Thatchmark, det internationale samarbejde om at kunne registrere materialet fra høst til tag. Det er Jonny skeptisk over for. Hvilken rørhøster vil svare nej til, om tagrørene er høstet i absolut tørvejr, spørger han som eksempel på, at han tvivler på værdien af de mange registreringer. Han tror mere på det, Tyskland har gang i sammen med Holland, nemlig at finde frem til svaret på, hvordan de gode materialer kan karakteriseres og dermed også måles. Jeg tror, vi kommer frem til en brugbar metode, så tækkemand og rør-leverandører kan kvalitets-tjekke materialet, inden det bliver lagt op, siger ingeniøren, der kender til problematikken både som tækkemand og leverandør. Et besøg på en byggeplads, hvor der er gang i den tækkemand, Jonny kalder Mr. Z, viser, at der også på Rügen opføres helt nye huse med stråtag. Jo, vi er så småt ved at se udviklingen fra Holland her. Men det er hovedsagelig på feriehuse, for Rügen tiltrækker rigtig mange fra Hamburg og Berlin pga. beliggenheden ved Østersøen. < 14 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 15

9 dansktække knowhow Eksport af TEKST: JØRGEN KAARUP FOTO: MAJA & THOMAS GERNER PETERSEN OG PETER NORDAHL FREDERIKSEN En flok danske tækkemænd har været i Italien for at tække, fordi der ingen italienske tækkemænd er tilbage Et tilfældigt møde med en italiensk murer, bosat i Danmark, førte til et job og 14 dages spændende oplevelser for 6 tækkemænd fra Nordsjælland. Et fint, gammelt feriehus fik stråtag igen, og danskerne fik lært at tække lodret. Tækkemand Mikkel Skipper Hansen mødte mureren fra Italien under en tækkeopgave i Dragstrup. De faldt i snak om husene i murerens hjemlandsby i Norditalien, tæt på Garda-søen. Traditionelt var der stråtag på dem, men nu var de i temmelig dårlig stand, fordi tagene ikke kunne fornyes. Jeg stak ham nogle visitkort, og så troede jeg ærlig talt, at der aldrig ville ske mere, men et par måneder senere ringede borgmesteren fra landsbyen for at høre, om vi seriøst var interesseret i jobbet, fortæller Mikkel Skipper Hansen. Han tog derned, målte op, gav tilbud og et halvt år senere var 5 tækkemænd og en lærling på vej til landsbyen i bjergene et par timers kørsel fra de populære søer i Norditalien. De traditionelle huse er fra middelalderen og benyttes nu af turister som feriehuse, tækket med langhalm. IKKE ET KØNT SYN Det var bestemt ikke et kønt syn, der mødte os, da vi kom derned. Et entreprenørfirma havde forsøgt sig med at tække, men det var tækket som om det var tegl med små bundter lagt på klink og en rygning af blik, siger Mikkel. Traditionelt havde husene været tækket med langhalm, som ikke holdt så længe, og de sidste tage, der var lavet, var ikke håndværksmæssigt særlig veludførte. Danskerne tækkede med tagrør og afsluttede med en syet rygning. De diskuterede meget, om det var rigtigt på den måde at ændre tradition og stil, men afgørende blev det, at de også ønsker at tække et tag med lang levetid og minimal vedligeholdelse. På vej til Italien ringede den entreprenør, danskerne var hyret af, for at sige, at lastvognen med tagrør var for stor til at køre på de smalle, snoede bjergveje det sidste stykke op til landsbyen. Problemet blev løst ved at læsse om til en mindre lastbil, så de danske tækkemænd var kendte i landsbyen, allerede inden de var ankommet. Færdigt arbejde i bjergidyllen i Norditalien ITALIENSK FOR BEGYNDERE Det var rigtig sjovt. De havde læst i avisen om, at vi skulle komme. Da vi kom og blev spurgt, om vi var turister, så kunne vi sige teto di paglia - tag af strå det havde vi øvet os på, og så vidste de, hvem vi var, fortæller Peter Nordahl Frederiksen. Så I havde en lille tagparlør med? Ja, for de kunne ikke engelsk, men man kommer langt med en blok og en kuglepen og så tegnsprog. Det var et godt afbræk i hverdagen og en sjov måde at rejse på, for man kommer tættere på folk ved at arbejde end ved at være turist. De første dage stod folk fra landsbyen bare og kiggede sagde ikke noget. Men jo flere dage, der gik, jo mere åbnede de op, og de sidste dage kom de med ost og rødvin, vi skulle smage det hele Vi endte med at være populære. Og så var det spændende at prøve at tække lodret, noget helt andet det er sværere og anderledes, føjer Thomas Gerner Petersen til. Er det nemt nok? Jaaah, det er det vel Det er selvfølgelig mere bøvlet Det kan lade sig gøre, men man skal da lige prøve det. Det tager meget længere tid,og så skal man ha en ordentlig røvfuld juletræer til at holde stråene med. De er enige om, at oplevelsen var god, og at det næsten fik karakter af en lille ferie, for oven i købet var vejret enestående godt i Norditaliten de første to uger af juni måned. < De stejle, næsten lodrette sider krævede sin tækkemand med brug af mange kroge. Der måtte læsses om til en mindre lastvogn for at få rørene frem ad de snoede, små bjergveje. Fra venstre: Peter Nordahl Frederiksen, Mikkel Skipper Hansen, Janus Ruff, Thomas Gerner Petersen, Mikkel Nielsson og Thomas lærling, Mathias Persson. 16 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 17

10 Det er en nabo til ejendommen, Philip Astley, der på ejerens vegne har klaget over indsatsen. Philip Astley er forhenværende britisk ambassadør i Danmark, er dansk gift og har en datter, der bor i Danmark. Desuden ejer han et fritidshus på samme vej som den nu nedbrændte ejendom. Han kender derfor det danske system indefra og er særdeles indigneret: I kølvandet på et meget uheldigt brandforløb i en stråtækket ejendom følger nu det første kursus for brandfolk. De skal lære, hvilken betydning, det har for slukningen, om et stråtag er brandsikret eller ej og dernæst prøve det i praksis. Det sker hos forhandler af Sepatec, Carlo F. Christensen A/S, og det er beredskabsvæsenet fra Kolding kommune, der har ønsket dette pilotkursus, som kan blive det første i en række. Når vi har prøvet dette første kursus og evalueret det sammen med folkene fra Kolding Kommune, vil vi tilbyde kurser til alle relevante hos Falck, brand- og beredskabs-væsener, siger direktør Carlo F. Christensen. Han tilføjer, at det første kursus udføres af Erling Bach Pedersen og han selv, uden beregning. Senere følger et kursus for Lollands Kommune. Men vi kan jo ikke uddanne alle landets brandfolk uden betaling, siger Carlo F. Christensen. Sidst i oktober skal brandfolk lære at slukke en stråtagsbrand - det sker efter at et Sepatecsikret stråtag modstod brand i mere end to timer på trods af en mangelfuld slukningsindsats TEKST: JØRGEN KAARUP Brandfolk på kursus VED INTET OM STRÅTAG Det hele tager udgangspunkt i, at brandfolk intet lærer om stråtag og slukning af en brand under deres uddannelse. Brand i stråtækte ejendomme indgår på nuværende tidspunkt ikke i uddannelsen, skriver Beredskabsstyrelsen den 25. september 2014 på baggrund af klager over en yderst uheldig indsats i et brændende hus på Langeland. I den konkrete sag var stuehuset brandsikret med Sepatec. Branden var opstået i en af de tre udlænger med eternittag og havde bredt sig til den stråtækte bygning, da brandvæsenet fra Rudkøbing nåede frem. En meget uheldig cocktail bestående af manglende kendskab til, hvordan et brandsikret stråtag slukkes, pumpe-nedbrud, mangel på vand - og at det tog 30 minutter at skaffe mere vand - skønt ejendommen lå 200 meter fra havet - førte til, at ejendommen var totalskadet. MANGELFULD INDSATS Det var en mangelfuld indsats og efterfølgende én lang gang vasken hænder fra myndighedernes side, slår Philip Astley forarget fast. Han betegner Beredskabsstyrelsens forsvar af Langelands Redningsberedskab for latterligt. Sepatec en virkede, ilden var kraftigt dæmpet, så vidt vi kunne se var der ikke ild i stuehuset indvendigt, og det modstod ilden i mere end to timer, siger Philip Astley, som sammen med flere naboer var øjenvidner til brand og slukningsindsats. Han fortæller videre: Både jeg og en genbo forsøgte at sige, at der kunne hentes vand 200 meter væk, da de løb tør for vand genboen havde allerede sagt, ved brandvæsenets ankomst, at de ikke skulle overspule stråtaget, men sprinkle eller bruge skum, fordi det var brandsikret. Det hele blev ignoreret af indsatslederen, som i stedet brugte 30 minutter på at hente vand 3 kilometer væk. At deres pumpe brød ned, at de ikke have en reservepumpe, som man skal have, og at indsatslederen ikke kunne kommunikere med det hold, han havde sendt af sted efter vand, det fortæller alt sammen noget om alvorlige svigt. SEPATEC FORHINDREDE NEDBRÆNDING Tilbage til det mere generelle på baggrund af den uheldige brand, som udfoldede sig 25. juni: Beredskabschefen i Langelands Kommune konkluderer skriftligt den 7. august: At bygningen var sikret med brandsikkerdug har forhindret, at huset var brændt ned inden brandvæsenets ankomst. Langelands Redningsberedskab har bedt en tækkemand komme og fortælle, hvordan et brandsikret tag bedst slukkes. Kommunen har også iværksat en registrering af huse med brandsikring. Beredskabsstyrelsen, som naboen, Philip Astley, har klaget til - efter at have klaget til kommunen - er positive over for, at både Langelands Kommune og andre kommuner iværksætter supplerende uddannelse, som styrelsen udtrykker det. Og andre kommuner har altså allerede nu fulgt op på det. Efter Kolding bliver det Lolland Kommunes tur. Den 21. oktober vil brandfolkene fra Kolding blive undervist i stråtagets opbygning, forskel på det brandsikrede og det ikkebrandsikrede og de forskellige metoder til slukning. Der bliver vist film og brugt modeller til at forklare slukning og nedtagning af taget. JEG VAR RASENDE Tæk følger op på pilotkurset med en artikel i næste nummer og vil også da via beredskabscheferne i landets kommuner forsøge at få overblik over, hvor stort behovet for efteruddannelse er og hvordan det kan tilrettelægges og finansieres. Og Philip Astley må vi ikke glemme, for hans indsats var engageret og vedholdende. Jeg var først rasende, siden chokeret. Nu er husets ejer glad for, at der kommer mere kendskab til slukning i stråtage, og at vi har bidraget med, at andre forhåbentlig undgår at komme ud for noget lignende, siger Philip Astley i telefonen fra England, hvor han i dag er pensionist men en jævnlig gæst i Danmark. < Et naturligt produkt TØRRET ÅLEGRÆS sælges til rygninger og isolering Leveres i rundballer eller på bestilling i småballer IB UNGERMAND JENS WEDELE OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 19

11 4 nye tækkesvende Fredag 26. september blev tækkefaget 4 nye svende ringere. Efter 20 timers tækning på den praktiske opgave mandag-tirsdag-onsdag og nerverne uden på frakken under skuemestrenes bedømmelse torsdag kunne de 4 nyudlærte unge ånde lettet op fredag og fejre dimissionen sammen med mestre, lærere og pårørende. Alle fik ros og én fik bronze, så det er 4 dygtige fyre, der nu kaster sig ud i tækningens forunderlige verden. Stort tillykke! Her er de stolte, nye tækkesvende. Fra venstre mod højre er det Michael Falk Hansen, Steffen Svejgaard Helbo, Kim Lykke Sørensen og Søren Peder Munkholm. Stråtaget til København To gange i oktober kommer stråtaget til København. Første gang bliver til Kulturnatten den 10. oktober, hvor Ricky Berner, tækkemand og ingeniør, har sørget for, at besøgende i Ingeniørernes Hus får mulighed for at få en tækkeskovl i hånden. Frank Bonderøv Erichsen kigger forbi i sin egenskab af stråtagsambassadør, lige som Carlo F. Christensen og sønnen, Thor Christensen og Søren Vodder fra Miscanthus.dk A/S er med til at give besøgende en god oplevelse. Straatagets Kontor vil også være på standen. Næste gang stråtaget indtager hovedstaden bliver til udstillingen Building Green i Forum den 29. og 30. oktober. Det er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger med masser af udstillere, konferencer og seminarer. Også her repræsenterer Straatagets Kontor faget med en stand, støttet af Jydsk og Dansk Tækkemandslaug og Miscanthus.dk A/S. JTL s nye trailer med mobilt stråtag får debut til Building Green. Læs mere på Seminar 2015 HUSK at det årlige seminar for tækkemænd løber af stablen på skolen i Hadsten fra fredag 16. lørdag 17. januar Sæt kryds i kalenderen, for hvert år finder flere og flere vej til dette halvandet døgn med masser af muligheder for faglig indsigt, møder med kolleger samt god mad og drikke. Programmet er ikke lagt endnu, men der er næppe tvivl om, at afstandskrav og kvalitetssikring igen bliver emner, som vil optage sindene. Stråtag på nyt maleri Sammen med 8 andre virksomheder i Agro Food Park har Straatagets Kontor nu fået sit helt eget maleri. Forretningsideer på maleri er fællestitlen for de 8 malerier, udført af Helle Rask. De kan ses i fælleskontoret i Agro Food Park 13, hvor Straatagets Kontor har et skrivebord og adgang til mødelokaler, kantine og andre servicefunktioner. Inkubator er titlen på fælleskontoret, som har plads til 12 små iværksættervirksomheder, og malerierne blev præsenteret på kontorets et års fødselsdag den 30. september. Pæn interesse for elefantgræs Knap 40 mennesker, heraf omkring 25 landmænd, mødte op, da Videnscentret for Landbrug, Straatagets Kontor og landsbrugsrådgivningen LMO inviterede på markvandring på den første mark, der er etableret i tilknytning til projektet Beskyt grundvand dyrk stråtag. Det var ved landmand Carl Ejnar Baastrup ved Låsby vest for Aarhus, som har haft succes med at etablere marken sidst i maj måned uden brug af sprøjtemidler. Det har kostet to gange Brandprøvninger forude Inden længe vil 4 stråtagsmodeller blive antændt i hallen på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. DBI, i forsøget på at få sat kravene til afstand mellem nye, stråtækte bygninger sat ned til det halve. Et ikke-brandsikret, et ventileret på lægter med Sepatec og to forskellige typer, tækket direkte på plader. Det er tækkemester Finn Guld, der på tækkebranchens vegne laver brandtestene i samarbejde med DBI. Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for bygningsreglementet, der har krævet disse nye forsøg gennemført. Hvis modellerne lever op til kravene er det forventningen, at afstandskravet for stråtækte bygninger med konstruktion, der har bestået prøvningen, kan sættes ned. lugning i hånd, ud over radrensning til gengæld stod planterne forbløffende flot den 27. august, da markvandringen fandt sted. Til et møde ugen efter var der også pæn tilslutning, da landmænd, der seriøst overvejer at plante tækkemiscanthus næste år, fik flere oplysninger om dyrkning, høst, afsætning og økonomi i at dyrke elefantgræs til stråtag på markerne. 20 millioner kr. senere Glæden var stor, da A.P. Møllers fond for seks år siden bevilgede lidt mere end 20 millioner kr. til restaureringsarbejde i Vesterende og Østerende Ballum i Tønder Kommune. En stor del af pengene er gået til stråtage, og f.eks. er den 4-længede B & B-gård Klægager blev færdigrestaureret med bl.a. nyt stråtag, lige som en anden stor gård, Brink Møllegård, har fået restaureret murværk og støbejernsvinduer, ud over nyt stråtag. Ballum-projektet er nu afsluttet, skriver Foreningen Straatags blad, Straatag. Tæk vil i en senere artikel følge op på dette spændende projekt, for der er erfaringer derfra, som kan deles ud til andre områder med mange bevaringsværdige, stråtækte bygninger. 20 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 21

12 Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug Vi har i mange år forsikret familierne Nielsen, Vi har forsikret Madsen & jordens Pedersen folk o.m.a. Hvis du rejser udenlands efter den 1. august 2014, bør du have en Privat Rejseforsikring Kunderne vil have tækkemænd med Byg garanti I 2011 viste en undersøgelse foretaget af YouGov Zapera, at 76 % af dine potentielle kunder foretrækker håndværkere med Byg Garanti. Er du medlem af Dansk Byggeri og Dansk Tækkelmandslaug er dit arbejde dækket af Byg Garanti. Det betyder, at du kan bruge Byg Garantis logo og kampagnemateriale i markedsføringen af din egen virksomhed. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det - det betaler sig! Læs mere om fordelene ved at kunne tilbyde Byg Garanti på byggaranti.dk byggaranti.dk Brandimprægnering problemer med afstand til skel Her kan magma-firestop typisk hjælpe til en dispensation. Vi har rigtig meget erfaring med manglende afstand til skel. ring for hjælp. tlf.: Struergade 24 DK-2630 Fax Telefon Taastrup Telefon Telefax Telefax OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 23 GARTNERNES FORSIKRING GRUNDLAGT I i mere end 100 år - hvad med din familie? Specialuddannede assurandører Vi kan forsikre alle Lang - til erfaring konkurrencedygtige med jordbrug priser! - erhverv/privat Vi har forsikret jordens folk i mere end 100 år Stråtag er også vores speciale Vi kan forsikre alle! klik på: Landsdækkende ID-sikring mod personlig identitetstyveri service er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2 Stort Specialuddannede lokalt kendskab assurandører Landsdækkende personlig service 24 Lang timers erfaring service med jordbrug hos egen erhverv/privat assurandør Stort lokalt kendskab med 24 timers service Landsdækkende personlig service Lokale vurderingsmænd Fleksibelt Stort lokalt kendskab nicheselskab - kundeejet Fleksibelt Full 24 timer service, nicheselskab også hos egen med assurandør - kundeejet SOS-rejseforsikring-verden og AP Pension Full Lokale service, vurderingsmænd også med SOS-rejseforsikring-verden Familiens Fleksibelt nicheselskab Dyreforsikring kundeejet og AP Pension - også med hunde- og kattesyge Familiens Full service, Dyreforsikring også med SOS-rejseforsikring-verden og AP Pension - også I mere med end hunde- 100 år og unik kattesyge service og produkter Familiens Dyreforsikring til jordens folk Unikke også produkter med hunde- til og kattesyge gartneri og jordbrug Unikke produkter til gartneri og jordbrug HOVEDKONTOR Struergade 24 DK-2630 Struergade Taastrup 24 Tlf. DK Taastrup l Hovedkontor Hovedkontor

13 VINDUER TIL ENHVER SMAG Standard kvistvinduer lagerføres med 32 mm standard sprosser eller 25 mm pålimede sprosser Optoglasvinduer det moderne forsatsvindue. Specialvinduer i Fyr, Eg og Sipo mahogni fremstilles efter mål. Prosman Reed + Windows P.O. Box 3079 NL CD Gouda - The Netherlands Telefon : Telefax : Internet: Warehouse Germany: Am Alten Werk 56 D Melbeck (near Hamburg) Prosman Reet + Fenster Postfach 3079 NL CD Gouda - Holland Telefon : Telefax : Internet: Lager Deutschland: Am Alten Werk 56 D Melbeck (Nähe Hamburg) Marantivinduer med indadåbning. Valmvinduer fremstilles efter mål. Carlo F. Christensen A/S Kastbjergvej 15 Hedegaard 8585 Glesborg Tlf.: Rygningsvinduer efter mål. We have weekly arrivals of containers with reed from China in Hamburg for possible delivery to Denmark. Direct deliveries or deliveries with our truck with crane of: 24 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 25 Reed from Hungary, Rumania, Ukraine, Austria, Turkey and China. Wire, heather, sheets, windows, copper & galvanised chicken wire, tools, copper or ceramic ridge tiles etc. Wir haben wöchtentliche Ankunft von Contai ner mit China Reet in Hamburg für eventuelle Lieferung nach Dänemark. Direktliefe rung oder Lieferung mit unserem Kran-LKW: Med venlige hilsner, Fam. Prosman Reet von Ungarn, Rumänien, Ukraine, Österreich, Turkei und China. Draht, Heide, Planen, Gaubenfenster, Kupfer und Verzinktem Masschendraht, Werkzeug, Kupfer oder Ton Firstziegel uzw.

14 Danmarks mest solgte Fra 13 hk 68 hk Bredde fra 79 cm Stor løftekapacitet fra 800 kg. Lille egenvægt fra 800 kg. Brugte på lager fra kr. Over 100 forskellige redskaber Den perfekte medhjælper Finansieringseksempel: 20% udbetaling 20% rest kun 36,00 kr. pr. dag. Jylland Fyn Sjælland OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR 27

15 tæk STRAATAGETS KONTOR Foto af den japanske fotograf Yoshio Komatsu, som har stillet en serie fotos til rådighed for den nye bog F om stråtage, Naturens eget tag. På dette fotografi er vi i Japan, men Yoshios fotos bringer læseren rundt til så fjerne lande som Nepal, Peru, Cameroon og Ny Kaledonien. Det tækkede tag er nemlig globalt. 28 OKTOBER 2014

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag Samlende notat til Energistyrelsen. Afstandskrav. Straatagets Kontor. 15.08.2013 Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag INDLEDNING Den danske tækkebranche har med glæde konstateret, at Energistyrelsen

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere