Å r s i n f o r m a t i o n GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K"

Transkript

1 Å r s i n f o r m a t i o n GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

2 G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N

3 Andagter & Fællessamlinger Hver morgen starter dagen med sang og en andagt. Andagten foregår fælles i samlingssalen mandag og fredag. De øvrige dage er der en kort andagt ude i klasserne. Forældre er altid meget velkomne til at deltage. Den første lektion er forlænget med 20 min. 10 min. til andagt og 10 min. til bevægelse. Befordring Der er mulighed for at søge om skolekort til transport mellem skole og hjem. Et skema bliver sendt til de børn, der opfylder afstandkriterierne. Afstandskriterierne er følgende: 0.-3.klasse 4.-6.klasse 7.-9.klasse mindst 2,6 km til skole mindst 6,1 km til skole mindst 7,1 km til skole Der er en egendækning som afhænger af hvor mange zoner man har til skole. Priserne er følgende for hele skoleåret. (Dog er prisen en anden for nye elever, der starter efter Kontakt kontoret for nærmere oplysninger). 2 zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr Alle zoner kr Bestyrelsen Inger Chercka, formand Louise Sølvsten Nissen Henrik Lerdorf David Kallesøe Pedersen Teddy Brask-Andersen Billesborgnyt m.m. Vigtige informationer og nyheder kan læses i BBnyt. På klasseniveau bruges lektiesiderne også til information m. klasselærer, elever og forældre. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært via . Forældrekurser m.m. Vi har som skole nogle forventninger til jer forældre, som er væsentlige for at give jeres barn en optimal skolegang. Vi forventer - At alle forældre har deltaget i eller vil deltage i skolens kursusaften for nye forældre - At man gør sig umage med at deltage i de klassevise praktiske opgaver (se næste side) - At man deltager i de årlige skole/hjem samtaler og det årlige forældreklassemøde - At man bakker skolens holdninger og værdier op - At børnene kommer friske og veludhvilede i skole, har lavet deres lektier og har en sund madpakke med - At trafikundervisning er hjemmets ansvar (selvom vi alligevel kommer ind på dette emne i timerne)

4 Forældreopgaver I 4. klasse og opefter sørger klassen selv for sammen med deres klasselærer at gøre hovedrent i deres klasseværelse 2 gange om året. I klasse vil vi gerne henstille til, at opgaven udføres af forældrene. Dette aftales nærmere ved forældremødet i september. I alle klasser vælges 1-2 forældrerepræsentanter som koordinerer praktiske opgaver m.m. (se forældrefolder på skolens hjemmeside under Fakta). Forældrekredsmøde Forældrekredsen består at forældrene på skolen. Der er fastlagt et møde hvert år, hvor målet er en dialog mellem ledelse og forældre. Her skulle vi gerne have et forum for at styrke udviklingen af skolen og fortsætte den gode dialog mellem skole og hjem. Der er nogle faste punkter med tilsynserklæring, regnskab og valg af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen har 5 medlemmer, hvoraf 2 er forældrevalgte. Mødet afholdes i slutningen af april, og der bliver indkaldt i god tid. Fravær m.m. 1. Ved forsømmelse på grund af sygdom skal dette meddeles i kontaktbogen for elever fra klasse, som forevises klasselæreren, når eleven møder igen. For elever i klasse skal der ringes til kontoret om morgenen. 2. Hvis en elev ønskes fritaget fra idræt meddeles dette i kontaktbogen til idrætslæreren. Fritagelse mere end 3 uger kræver normalt en lægeerklæring. 3. Ved fritagelse for undervisningen på grund af tandlægebesøg m.m. gives besked til klasselæreren via kontaktbog. 4. Ved ønske om fritagelse fra undervisningen i mere end en dag skal henvendelsen desuden også ske til skolelederen via kontaktbogen. Fritagelse fra undervisningen bør for elevens egen skyld kun ske i meget sjældne tilfælde. Hvis man i en periode beder sit barn fri for skole, overtager man selv undervisningspligten. 5. Vi sikrer os, at alle elever har en kontaktbog i starten af skoleåret. Fripladstilskud Hvert år modtager skolen et tilskud fra Fordelingssekretariatet til delvis betaling af skole og evt. sfo-penge for familier der søger om det. Eventuel tildeling af midler sker i forhold til hjemmets indtægtsforhold. Kontakt venligst kontoret hvis I ønsker et ansøgningsskema til fripladstilskud for skoleåret 2015/2016. Ansøgningen skal være os i hænde senest 4. september 2015, for at man kan komme i betragtning.

5 Forsikring Eleverne er ikke dækket af skolens forsikringer. Det er familiens egne forsikringer, som skal dække for eksempel ved tandskader m.m.. Det er en god idé med en ulykkesforsikring. Desuden skal man være opmærksom på rejseforsikring. Det er meget vigtigt i forhold til udenlandsrejser, da det gule sygesikringskort ikke dækker uden for landets grænser. En rejseforsikring kan tegnes i forlængelse af familieforsikringen til knapt 300 kr. årligt for hele husstanden. Gudstjenester 2 gange om året danner skolen ramme om en gudstjeneste. Den ene gudstjeneste er fredagen før juleferien, hvor vi besøger Boholte kirke. Her holder præsten en andagt og børnene deltager med forskellige sange/optrin. Den anden gudstjeneste er fredagen op til påskeferien, som afholdes på skolen. Forældre er meget velkomne! Gymnastik/Idræt Eleverne fra klasse har idræt i Ravnsborghallen og skal have gymnastiktøj og indendørssko med. Eleverne køres i bus til hallen. Eleverne fra klasse tager selv hjem direkte fra hallen (det passer med den offentlige bus) eller bus tilbage til Billesborg, hvis mindre søskende skal hentes eller lignende. Fundne sager Fundne sager skal afleveres på kontoret eller til pedellen og kan findes i skolens glemmerum i kælderen. Medbringes penge og værdigenstande sker dette altid på eget ansvar. Skolen påtager sig ikke ansvar for at disse ting bortkommer.

6 Husorden 1) Alle eleverne skal være ude i frikvarteret og og derfor være klædt på til dette. 2) klasse har lov til at være inde i frikvartererne efter nærmere aftale. 3) Indendørsreglerne er meget enkle: - man råber ikke, man taler stille. - man løber eller slås ikke, man er stille og rolig. Uden for kan man råbe og løbe lige så tosset man vil (næsten). 4) Efter sidste time sættes stolene op og ens arbejdsbord efterlades pænt og opryddeligt. 5) Ingen tyggegummi eller slik på skolen undtagen ved særlige lejligheder. 6) Rygning eller alkoholindtagelse m.v. er ikke tilladt. Heller ikke til klassefester. 7) Det forventes selvfølgelig, at der altid anvendes et ordentligt sprog over for hinanden. 8) Indenfor er skofrit område for børnenes vedkommende. Derfor er det en god idé med hjemmesko som skal efterlades på elevens arbejdsbord efter skoletid eller i garderoben (for bh.kl. til og med 3. klasse). I sommerhalvåret kan eleverne få tilladelse til at beholde udendørsskoene på inden for. 9) I vinterhalvåret (efter efterårsferien til efter påske) må eleverne gå inden for om morgenen, når de kommer. Ellers bliver man uden for og nyder det gode vejr og de dejlige omgivelser. Henvendelse til/fra skolen Klasselæreren: Når der er tale om et barns almindelige skoleforhold, bør henvendelsen ske til klasselæreren. Læreren kan enten kontaktes på skolens telefon, bedst eller privat. Torsdage ml er tillige afsat til bl.a. samtaler. På forældremødet i september aftales nærmere, så vi både tilgodeser den gode kontakt og lærerens ret til privatliv. SFO: Sekretær, Marianne Taylor: Skoleder John Riis: eller Kommunikationsvejen fra skolen foregår primært via . Den vej sendes der nyhedsbreve og væsentlige informationer. Derfor er det meget vigtigt for os hele tiden at have en opdateret adresse på alle forældre. På skolens hjemmeside kan man også finde opdaterede nyheder og informationer. Kartotekskort Alle får/har fået tilsendt et kartotekskort, som bedes udfyldt og sendt retur til skolen. Det giver skolen vigtige informationer og tilladelser til blandt andet elevkørsel med privat bil, badning ved strand under opsyn og muligheden for klasse at forlade skolens område i spisefrikvarteret. Husk at meddele ændringer til skolen i løbet af året. Husk en opdateret adresse. Jeres adresse er vores opslagstavle til jer forældre.

7 Konfirmantundervisning/ KristendomEkstra I 7. klasse har skolen et samarbejde med præst Torbjörn Stålander fra Boholte kirke om undervisning i kristendom. Det er på den ene side kristendomsfaget, som skolen har på sit skema, og på den anden side er det samtidig konfirmandundervisning. Det betyder, at de elever, som ønsker det, kan konfirmeres efterfølgende. Forældrene skal selv lave nærmere aftale vedr. konfirmationen med Torbjörn. Der bliver konfirmation i Boholte Kirke lørdag den 28. maj I januar og fra slutningen af april og resten af skoleåret bliver eleverne undervist af Michael Tangstad, som er præst i Køge Frikirke. Sommerfesten danner rammen om udfoldelsen af det kreative med musikindslag, fløjtekoncert, dans/teater og den meget flotte udstilling i havestuen af børnenes værker, som er fremstillet i billedkunst og sløjd i løbet af året. Kreative fag Eleverne fra klasse har billedkunst og musik. Desuden tilbydes kreative udfoldelser i sfo en, som har medarbejdere, der er meget dygtige til både det musiske og billedkunst og som også samler børnene i en naturklub. 4. klasse har et halvt år med sløjd og et halvt år med håndarbejde. Det foregår på små hold. Eleverne fra klasse har valgfag på skemaet, hvor man et halvt år ad gangen kan vælge mellem: IT/videoredigering, musik, sløjd, madkundskab og billedkunst. 6. klasse har et halvt år med madkundskab og et halvt år med IT. Det foregår på små hold. I klasse vælger eleverne sig ind på ét af følgende valghold ½ år ad gangen: håndværk og design, håndarbejde og design, billedkunst, sundhed, krop og bevægelse.

8 Lektiepolitik I de større klasser er vores fokus, at eleverne trænes til at gå fra at være elev til at være studerende. Der skal laves en del lektier i disse klasser, og det er vigtigt, at de bliver lavet, og at eleverne kommer velforberedt. Til forældremøderne i september lægges en fælles strategi sammen med klasselæreren. Der er lektiesider på skolens hjemmeside til hver klasse. Det er en vigtig forældreopgave at støtte lektielæsningen og følge sit barn tæt, så eleven støttes i sunde studievaner. Lektietimer Skolen har lektietimer på skemaet fra 1. klasse. Den giver en støtte til den gode og nødvendige forberedelse til timerne. Desuden tilbydes lektiecafé i sfo og fritidsklub. Mobiltelefon Mobiltelefon er tilladt på skolen, men skal være slukket og lagt i tasken i timen. Ellers konfiskeres den for resten af dagen. Ophold på Billesborg Billesborg er - foruden skole hjem til to familier. Derfor er skolens område ikke frit tilgængeligt uden for skolens åbningstid. Det er i orden at vise stedet frem for venner og familie i ny og næ, men decideret ophold på stedet kræver forudgående tilladelse. Dette gælder hele skolens område inklusive legeplads og park. Overbygningen, klasse Skolens overbygning er et sammenhængende forløb, hvor der er et tæt samarbejde mellem 8. og 9. klasse. Udenlandsturene arrangeres typisk samlet i forlængelse af sprog- og/eller historieundervisningen. Ofte er eleverne det ene år i Berlin og det andet år i et engelsktalende land. Planlægger man et efterskoleophold er det vigtigt først at tænke det ind i 10. klasse. I klasse er fokus på: Gode studievaner Selvstændighed Faglig fordybelse Godt kammeratskab Eleverne bruger også it meget, og derfor skal eleverne have deres egen bærbare computer med i skolen. Hvis man ikke selv har mulighed for at købe en bærbar computer, kan der laves en aftale med skolen om at låne en til brug i skoletiden. IT Eleverne fra klasse skal have egen bærbar pc med, og eleverne fra klasse skal have egen ipad med. Pas godt på hinanden 1) Eleverne skal vise hensyn i opførslen over for hinanden. 2) Alle skal værne om skolen og være med til at holde den ren og pæn. Ødelægges skolens ellers kammeraters ejendele medfører det normalt erstatning. 3) Hver elev har ansvar for de materialer de får udleveret. Lærebøger skal være forsvarligt indbundet. Ødelægges de, skal de erstattes. 4) Farlige og/eller skarpe genstande er ikke tilladt på skolen.

9 Psykolog, læge, m.m. Gitte Alling, skolepsykolog Tina Hansen, sundhedsplejerske Brigitte Askø Jensen, høre/talepæd Skolemor Skolen har ansat en skolemor nogle timer om ugen, og idéen er, at vi kan støtte de elever, som af mange forskellige grunde, har svært ved at lære og koncentrere sig i bestemte perioder af deres liv. Her kan man få lidt luft, lave lektier, få en snak og en kop te, måske lave mad sammen. Statistisk sidder der 2-3 elever i hver klasse, som ikke kan lære, fordi livet har ramt dem. Det vil vi gerne gøre noget ved. Hvis forældre eller lærere skønner, at der er behov for støtte, tages dette op løbende eller i skole/hjemsamtalerne. Der søges midler til specialundervisning i december/januar til følgende skoleår. Tilsynsførende Skolens tilsynsførende er lærer og afdelingsleder Carsten Overbeck, som til dagligt arbejder på en efterskole i Tølløse. Tilsynsrapporten for skoleåret 2014/15 kan læses på skolens hjemmeside. Specialundervisning Skolen har et dygtigt hold lærere, som er veluddannede til at tage sig af specialundervisningen. Skolens koordinator er psykolog, og en af skolens lærere er uddannet speciallærer med stor viden om læseindlæring. Vores kongstanke er, at eleven hjælpes inde i klassen med målrettet støtte. Eleven skal opleve sig som en del af et klassefællesskab med alt det positive det indebærer. Af og til er det dog mest hensigtsmæssigt at give eneundervisning eller undervise på mindre hold. Det handler om, at barnet får den maksimale hjælp.

10 Skolefritidsordning (SFO) Skolen har en fritidsordning, som søger at dække det aktuelle behov for pasning af børnene fra klasse. Desuden tilbyder skolen også, at elever fra klasse kan tilmeldes. For kr. 180 om måneden kan man være i sfo en til næste bus går og for kr. 360 om måneden kan man blive i sfo en til 16. Sfo en har som hovedregel ikke åbent i ferierne, dog altid 1-2 uger i sommerferien. Der er en ekstra betaling på kr. 105 om måneden for sen sfo, dvs mandag til torsdag og om fredagen. Åbningstider Hver morgen kl til 8.30 Mandag til torsdag fra barnets sidste lektion til kl Fredag lukketid kl Husk at bruge sfo telefonen til de daglige beskeder: Sfo telefon: Skolelejr I år tager kl. igen til HvideKilde (Nordsjælland) på skolelejr fra tirsdag den 1. til torsdag den 3. sept bliver på skolen den uge klasse tager til Tjekkiet samme uge uge kl. skal en tur til Bornholm til foråret i uge 21. Skolen betaler turene. Dog ikke HvideKilde og kost/lommepenge til udlandsturen og Bornholm. Desuden er der udflugter i løbet af året (Museer, Folketinget, Ungdomsbyen, teaterture m.m.), som skolen betaler for. Det er en del af vores undervisningstilbud. Skolepenge i 12 rater HUSK at skolepenge/sfo betaling er fordelt på 12 rater på et år. Det vil sige, at juli også er betalingsmåned. Skolepenge 2015/16 (1. barn = yngste barn) 4. til 9. kl. 0. til 3. kl. SFO 1. barn barn barn barn barn Osv.

11 Skolemælk Girokort med informationer sendes ud hvert halve år. I tvivl? Ring til kontoret og tal med Marianne eller Karin. Sundhedspolitik Skolens sundhedspolitik kan findes på hjemmesiden. Skolevejen m.m. 1. Eleverne skal selvfølgelig vise god opførsel på skolevejen. 2. Eleverne må ikke forlade skolens område med mindre særlig tilladelse foreligger. 3. I tilfælde af ændringer i elevernes timeplan kan elever fra og med 4. klasse sendes hjem uden at hjemmet underrettes først. har forårsaget ødelæggelse af skolens inventar, ruder m.m., får en regning på skadens udbedring. Evt. kan forældrenes forsikring gå ind og dække. Årsinformation på nettet Årsinformationen ligger på skolens hjemmeside - Her kan du også finde billeder fra skolens mange aktiviteter og følge med i de daglige informationer. Vi lægger også billeder ind på vores facebook profil, så bliv gerne ven med os og se med. Trafikalt Billesborgvej er en strækning, hvor bilerne kører stærkt. I løbet af 2015 forhåbentlig etableres en cykelsti, så eleverne sikkert kan gå hen til grisen. Den kører med ½ times interval. Bustiderne for bus 255 kan ses på I skrivende stund kører bussen kl , og til Køge og kl , og til Hårlev og videre til Rødvig. Indtil er der et anlægsarbejde på togbroen ved Egøjevej. Tiderne ændrer sig muligvis herefter. Om morgenen er det muligt at tage en særbus kl fra Køge station, som kører eleverne direkte ud til skolen. OBS OBS : biler til og fra Billesborg SKAL køre ad Knapmagervej! Alléen må altså IKKE benyttes. Ødelæggelse af inventar m.m. Den eller de pågældende elever, som

12 Å r s i n f o r m a t i o n B I L L E S B O R G S K O L E N Billesborgvej 59A Køge Tlf GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere