Å r s i n f o r m a t i o n GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K"

Transkript

1 Å r s i n f o r m a t i o n GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

2 G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N

3 Andagter & Fællessamlinger Hver morgen starter dagen med sang og en andagt. Andagten foregår fælles i samlingssalen mandag og fredag. De øvrige dage er der en kort andagt ude i klasserne. Forældre er altid meget velkomne til at deltage. Den første lektion er forlænget med 20 min. 10 min. til andagt og 10 min. til bevægelse. Befordring Der er mulighed for at søge om skolekort til transport mellem skole og hjem. Et skema bliver sendt til de børn, der opfylder afstandkriterierne. Afstandskriterierne er følgende: 0.-3.klasse 4.-6.klasse 7.-9.klasse mindst 2,6 km til skole mindst 6,1 km til skole mindst 7,1 km til skole Der er en egendækning som afhænger af hvor mange zoner man har til skole. Priserne er følgende for hele skoleåret. (Dog er prisen en anden for nye elever, der starter efter Kontakt kontoret for nærmere oplysninger). 2 zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr zoner kr Alle zoner kr Bestyrelsen Inger Chercka, formand Louise Sølvsten Nissen Henrik Lerdorf David Kallesøe Pedersen Teddy Brask-Andersen Billesborgnyt m.m. Vigtige informationer og nyheder kan læses i BBnyt. På klasseniveau bruges lektiesiderne også til information m. klasselærer, elever og forældre. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært via . Forældrekurser m.m. Vi har som skole nogle forventninger til jer forældre, som er væsentlige for at give jeres barn en optimal skolegang. Vi forventer - At alle forældre har deltaget i eller vil deltage i skolens kursusaften for nye forældre - At man gør sig umage med at deltage i de klassevise praktiske opgaver (se næste side) - At man deltager i de årlige skole/hjem samtaler og det årlige forældreklassemøde - At man bakker skolens holdninger og værdier op - At børnene kommer friske og veludhvilede i skole, har lavet deres lektier og har en sund madpakke med - At trafikundervisning er hjemmets ansvar (selvom vi alligevel kommer ind på dette emne i timerne)

4 Forældreopgaver I 4. klasse og opefter sørger klassen selv for sammen med deres klasselærer at gøre hovedrent i deres klasseværelse 2 gange om året. I klasse vil vi gerne henstille til, at opgaven udføres af forældrene. Dette aftales nærmere ved forældremødet i september. I alle klasser vælges 1-2 forældrerepræsentanter som koordinerer praktiske opgaver m.m. (se forældrefolder på skolens hjemmeside under Fakta). Forældrekredsmøde Forældrekredsen består at forældrene på skolen. Der er fastlagt et møde hvert år, hvor målet er en dialog mellem ledelse og forældre. Her skulle vi gerne have et forum for at styrke udviklingen af skolen og fortsætte den gode dialog mellem skole og hjem. Der er nogle faste punkter med tilsynserklæring, regnskab og valg af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen har 5 medlemmer, hvoraf 2 er forældrevalgte. Mødet afholdes i slutningen af april, og der bliver indkaldt i god tid. Fravær m.m. 1. Ved forsømmelse på grund af sygdom skal dette meddeles i kontaktbogen for elever fra klasse, som forevises klasselæreren, når eleven møder igen. For elever i klasse skal der ringes til kontoret om morgenen. 2. Hvis en elev ønskes fritaget fra idræt meddeles dette i kontaktbogen til idrætslæreren. Fritagelse mere end 3 uger kræver normalt en lægeerklæring. 3. Ved fritagelse for undervisningen på grund af tandlægebesøg m.m. gives besked til klasselæreren via kontaktbog. 4. Ved ønske om fritagelse fra undervisningen i mere end en dag skal henvendelsen desuden også ske til skolelederen via kontaktbogen. Fritagelse fra undervisningen bør for elevens egen skyld kun ske i meget sjældne tilfælde. Hvis man i en periode beder sit barn fri for skole, overtager man selv undervisningspligten. 5. Vi sikrer os, at alle elever har en kontaktbog i starten af skoleåret. Fripladstilskud Hvert år modtager skolen et tilskud fra Fordelingssekretariatet til delvis betaling af skole og evt. sfo-penge for familier der søger om det. Eventuel tildeling af midler sker i forhold til hjemmets indtægtsforhold. Kontakt venligst kontoret hvis I ønsker et ansøgningsskema til fripladstilskud for skoleåret 2015/2016. Ansøgningen skal være os i hænde senest 4. september 2015, for at man kan komme i betragtning.

5 Forsikring Eleverne er ikke dækket af skolens forsikringer. Det er familiens egne forsikringer, som skal dække for eksempel ved tandskader m.m.. Det er en god idé med en ulykkesforsikring. Desuden skal man være opmærksom på rejseforsikring. Det er meget vigtigt i forhold til udenlandsrejser, da det gule sygesikringskort ikke dækker uden for landets grænser. En rejseforsikring kan tegnes i forlængelse af familieforsikringen til knapt 300 kr. årligt for hele husstanden. Gudstjenester 2 gange om året danner skolen ramme om en gudstjeneste. Den ene gudstjeneste er fredagen før juleferien, hvor vi besøger Boholte kirke. Her holder præsten en andagt og børnene deltager med forskellige sange/optrin. Den anden gudstjeneste er fredagen op til påskeferien, som afholdes på skolen. Forældre er meget velkomne! Gymnastik/Idræt Eleverne fra klasse har idræt i Ravnsborghallen og skal have gymnastiktøj og indendørssko med. Eleverne køres i bus til hallen. Eleverne fra klasse tager selv hjem direkte fra hallen (det passer med den offentlige bus) eller bus tilbage til Billesborg, hvis mindre søskende skal hentes eller lignende. Fundne sager Fundne sager skal afleveres på kontoret eller til pedellen og kan findes i skolens glemmerum i kælderen. Medbringes penge og værdigenstande sker dette altid på eget ansvar. Skolen påtager sig ikke ansvar for at disse ting bortkommer.

6 Husorden 1) Alle eleverne skal være ude i frikvarteret og og derfor være klædt på til dette. 2) klasse har lov til at være inde i frikvartererne efter nærmere aftale. 3) Indendørsreglerne er meget enkle: - man råber ikke, man taler stille. - man løber eller slås ikke, man er stille og rolig. Uden for kan man råbe og løbe lige så tosset man vil (næsten). 4) Efter sidste time sættes stolene op og ens arbejdsbord efterlades pænt og opryddeligt. 5) Ingen tyggegummi eller slik på skolen undtagen ved særlige lejligheder. 6) Rygning eller alkoholindtagelse m.v. er ikke tilladt. Heller ikke til klassefester. 7) Det forventes selvfølgelig, at der altid anvendes et ordentligt sprog over for hinanden. 8) Indenfor er skofrit område for børnenes vedkommende. Derfor er det en god idé med hjemmesko som skal efterlades på elevens arbejdsbord efter skoletid eller i garderoben (for bh.kl. til og med 3. klasse). I sommerhalvåret kan eleverne få tilladelse til at beholde udendørsskoene på inden for. 9) I vinterhalvåret (efter efterårsferien til efter påske) må eleverne gå inden for om morgenen, når de kommer. Ellers bliver man uden for og nyder det gode vejr og de dejlige omgivelser. Henvendelse til/fra skolen Klasselæreren: Når der er tale om et barns almindelige skoleforhold, bør henvendelsen ske til klasselæreren. Læreren kan enten kontaktes på skolens telefon, bedst eller privat. Torsdage ml er tillige afsat til bl.a. samtaler. På forældremødet i september aftales nærmere, så vi både tilgodeser den gode kontakt og lærerens ret til privatliv. SFO: Sekretær, Marianne Taylor: Skoleder John Riis: eller Kommunikationsvejen fra skolen foregår primært via . Den vej sendes der nyhedsbreve og væsentlige informationer. Derfor er det meget vigtigt for os hele tiden at have en opdateret adresse på alle forældre. På skolens hjemmeside kan man også finde opdaterede nyheder og informationer. Kartotekskort Alle får/har fået tilsendt et kartotekskort, som bedes udfyldt og sendt retur til skolen. Det giver skolen vigtige informationer og tilladelser til blandt andet elevkørsel med privat bil, badning ved strand under opsyn og muligheden for klasse at forlade skolens område i spisefrikvarteret. Husk at meddele ændringer til skolen i løbet af året. Husk en opdateret adresse. Jeres adresse er vores opslagstavle til jer forældre.

7 Konfirmantundervisning/ KristendomEkstra I 7. klasse har skolen et samarbejde med præst Torbjörn Stålander fra Boholte kirke om undervisning i kristendom. Det er på den ene side kristendomsfaget, som skolen har på sit skema, og på den anden side er det samtidig konfirmandundervisning. Det betyder, at de elever, som ønsker det, kan konfirmeres efterfølgende. Forældrene skal selv lave nærmere aftale vedr. konfirmationen med Torbjörn. Der bliver konfirmation i Boholte Kirke lørdag den 28. maj I januar og fra slutningen af april og resten af skoleåret bliver eleverne undervist af Michael Tangstad, som er præst i Køge Frikirke. Sommerfesten danner rammen om udfoldelsen af det kreative med musikindslag, fløjtekoncert, dans/teater og den meget flotte udstilling i havestuen af børnenes værker, som er fremstillet i billedkunst og sløjd i løbet af året. Kreative fag Eleverne fra klasse har billedkunst og musik. Desuden tilbydes kreative udfoldelser i sfo en, som har medarbejdere, der er meget dygtige til både det musiske og billedkunst og som også samler børnene i en naturklub. 4. klasse har et halvt år med sløjd og et halvt år med håndarbejde. Det foregår på små hold. Eleverne fra klasse har valgfag på skemaet, hvor man et halvt år ad gangen kan vælge mellem: IT/videoredigering, musik, sløjd, madkundskab og billedkunst. 6. klasse har et halvt år med madkundskab og et halvt år med IT. Det foregår på små hold. I klasse vælger eleverne sig ind på ét af følgende valghold ½ år ad gangen: håndværk og design, håndarbejde og design, billedkunst, sundhed, krop og bevægelse.

8 Lektiepolitik I de større klasser er vores fokus, at eleverne trænes til at gå fra at være elev til at være studerende. Der skal laves en del lektier i disse klasser, og det er vigtigt, at de bliver lavet, og at eleverne kommer velforberedt. Til forældremøderne i september lægges en fælles strategi sammen med klasselæreren. Der er lektiesider på skolens hjemmeside til hver klasse. Det er en vigtig forældreopgave at støtte lektielæsningen og følge sit barn tæt, så eleven støttes i sunde studievaner. Lektietimer Skolen har lektietimer på skemaet fra 1. klasse. Den giver en støtte til den gode og nødvendige forberedelse til timerne. Desuden tilbydes lektiecafé i sfo og fritidsklub. Mobiltelefon Mobiltelefon er tilladt på skolen, men skal være slukket og lagt i tasken i timen. Ellers konfiskeres den for resten af dagen. Ophold på Billesborg Billesborg er - foruden skole hjem til to familier. Derfor er skolens område ikke frit tilgængeligt uden for skolens åbningstid. Det er i orden at vise stedet frem for venner og familie i ny og næ, men decideret ophold på stedet kræver forudgående tilladelse. Dette gælder hele skolens område inklusive legeplads og park. Overbygningen, klasse Skolens overbygning er et sammenhængende forløb, hvor der er et tæt samarbejde mellem 8. og 9. klasse. Udenlandsturene arrangeres typisk samlet i forlængelse af sprog- og/eller historieundervisningen. Ofte er eleverne det ene år i Berlin og det andet år i et engelsktalende land. Planlægger man et efterskoleophold er det vigtigt først at tænke det ind i 10. klasse. I klasse er fokus på: Gode studievaner Selvstændighed Faglig fordybelse Godt kammeratskab Eleverne bruger også it meget, og derfor skal eleverne have deres egen bærbare computer med i skolen. Hvis man ikke selv har mulighed for at købe en bærbar computer, kan der laves en aftale med skolen om at låne en til brug i skoletiden. IT Eleverne fra klasse skal have egen bærbar pc med, og eleverne fra klasse skal have egen ipad med. Pas godt på hinanden 1) Eleverne skal vise hensyn i opførslen over for hinanden. 2) Alle skal værne om skolen og være med til at holde den ren og pæn. Ødelægges skolens ellers kammeraters ejendele medfører det normalt erstatning. 3) Hver elev har ansvar for de materialer de får udleveret. Lærebøger skal være forsvarligt indbundet. Ødelægges de, skal de erstattes. 4) Farlige og/eller skarpe genstande er ikke tilladt på skolen.

9 Psykolog, læge, m.m. Gitte Alling, skolepsykolog Tina Hansen, sundhedsplejerske Brigitte Askø Jensen, høre/talepæd Skolemor Skolen har ansat en skolemor nogle timer om ugen, og idéen er, at vi kan støtte de elever, som af mange forskellige grunde, har svært ved at lære og koncentrere sig i bestemte perioder af deres liv. Her kan man få lidt luft, lave lektier, få en snak og en kop te, måske lave mad sammen. Statistisk sidder der 2-3 elever i hver klasse, som ikke kan lære, fordi livet har ramt dem. Det vil vi gerne gøre noget ved. Hvis forældre eller lærere skønner, at der er behov for støtte, tages dette op løbende eller i skole/hjemsamtalerne. Der søges midler til specialundervisning i december/januar til følgende skoleår. Tilsynsførende Skolens tilsynsførende er lærer og afdelingsleder Carsten Overbeck, som til dagligt arbejder på en efterskole i Tølløse. Tilsynsrapporten for skoleåret 2014/15 kan læses på skolens hjemmeside. Specialundervisning Skolen har et dygtigt hold lærere, som er veluddannede til at tage sig af specialundervisningen. Skolens koordinator er psykolog, og en af skolens lærere er uddannet speciallærer med stor viden om læseindlæring. Vores kongstanke er, at eleven hjælpes inde i klassen med målrettet støtte. Eleven skal opleve sig som en del af et klassefællesskab med alt det positive det indebærer. Af og til er det dog mest hensigtsmæssigt at give eneundervisning eller undervise på mindre hold. Det handler om, at barnet får den maksimale hjælp.

10 Skolefritidsordning (SFO) Skolen har en fritidsordning, som søger at dække det aktuelle behov for pasning af børnene fra klasse. Desuden tilbyder skolen også, at elever fra klasse kan tilmeldes. For kr. 180 om måneden kan man være i sfo en til næste bus går og for kr. 360 om måneden kan man blive i sfo en til 16. Sfo en har som hovedregel ikke åbent i ferierne, dog altid 1-2 uger i sommerferien. Der er en ekstra betaling på kr. 105 om måneden for sen sfo, dvs mandag til torsdag og om fredagen. Åbningstider Hver morgen kl til 8.30 Mandag til torsdag fra barnets sidste lektion til kl Fredag lukketid kl Husk at bruge sfo telefonen til de daglige beskeder: Sfo telefon: Skolelejr I år tager kl. igen til HvideKilde (Nordsjælland) på skolelejr fra tirsdag den 1. til torsdag den 3. sept bliver på skolen den uge klasse tager til Tjekkiet samme uge uge kl. skal en tur til Bornholm til foråret i uge 21. Skolen betaler turene. Dog ikke HvideKilde og kost/lommepenge til udlandsturen og Bornholm. Desuden er der udflugter i løbet af året (Museer, Folketinget, Ungdomsbyen, teaterture m.m.), som skolen betaler for. Det er en del af vores undervisningstilbud. Skolepenge i 12 rater HUSK at skolepenge/sfo betaling er fordelt på 12 rater på et år. Det vil sige, at juli også er betalingsmåned. Skolepenge 2015/16 (1. barn = yngste barn) 4. til 9. kl. 0. til 3. kl. SFO 1. barn barn barn barn barn Osv.

11 Skolemælk Girokort med informationer sendes ud hvert halve år. I tvivl? Ring til kontoret og tal med Marianne eller Karin. Sundhedspolitik Skolens sundhedspolitik kan findes på hjemmesiden. Skolevejen m.m. 1. Eleverne skal selvfølgelig vise god opførsel på skolevejen. 2. Eleverne må ikke forlade skolens område med mindre særlig tilladelse foreligger. 3. I tilfælde af ændringer i elevernes timeplan kan elever fra og med 4. klasse sendes hjem uden at hjemmet underrettes først. har forårsaget ødelæggelse af skolens inventar, ruder m.m., får en regning på skadens udbedring. Evt. kan forældrenes forsikring gå ind og dække. Årsinformation på nettet Årsinformationen ligger på skolens hjemmeside - Her kan du også finde billeder fra skolens mange aktiviteter og følge med i de daglige informationer. Vi lægger også billeder ind på vores facebook profil, så bliv gerne ven med os og se med. Trafikalt Billesborgvej er en strækning, hvor bilerne kører stærkt. I løbet af 2015 forhåbentlig etableres en cykelsti, så eleverne sikkert kan gå hen til grisen. Den kører med ½ times interval. Bustiderne for bus 255 kan ses på I skrivende stund kører bussen kl , og til Køge og kl , og til Hårlev og videre til Rødvig. Indtil er der et anlægsarbejde på togbroen ved Egøjevej. Tiderne ændrer sig muligvis herefter. Om morgenen er det muligt at tage en særbus kl fra Køge station, som kører eleverne direkte ud til skolen. OBS OBS : biler til og fra Billesborg SKAL køre ad Knapmagervej! Alléen må altså IKKE benyttes. Ødelæggelse af inventar m.m. Den eller de pågældende elever, som

12 Å r s i n f o r m a t i o n B I L L E S B O R G S K O L E N Billesborgvej 59A Køge Tlf GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Afstandskriterierne er følgende:

Afstandskriterierne er følgende: Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 6 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2016-2017 B I L L E S B O R G SKOLEN. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger Hver

Læs mere

Å rsinformation 09 SKEMAER GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2009-2010 BILLESBORGSKOLEN.DK

Å rsinformation 09 SKEMAER GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2009-2010 BILLESBORGSKOLEN.DK Å rsinformation 09 SKEMAER GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2009-2010 BILLESBORGSKOLEN.DK Å RSINFORMATION 2009-2010 BILLESBORGSKOLEN Fritid til at lære Skole på græsk betyder fri tid. Man behøvede ikke at arbejde,

Læs mere

Å rsinformation 08 BILLESBORGSKOLEN SKEMAER GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2008-2009 BILLESBORGSKOLEN.DK

Å rsinformation 08 BILLESBORGSKOLEN SKEMAER GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2008-2009 BILLESBORGSKOLEN.DK Å rsinformation 08 BILLESBORGSKOLEN SKEMAER GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2008-2009 BILLESBORGSKOLEN.DK Å RSINFORMATION 2008-2009 BILLESBORGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår! Vi er nu 160 børn, og det

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning.

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning. FORÆLDRE - INFORMATION Roslev Skolefritidsordning. Side 2 Til forældre med børn i Roslev SFO. Forældreinformationen indeholder nyttige oplysninger om fritidsordningen. Brug folderen hvis I har brug for

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kirkedalsvej 64, Rårup. 7130 Juelsminde. Tlf: 79 83 30 20. Den 20. mar. 2013. Kære Forældre

Kirkedalsvej 64, Rårup. 7130 Juelsminde. Tlf: 79 83 30 20. Den 20. mar. 2013. Kære Forældre Den 20. mar. 2013 Kære Forældre Kommunernes Landsforening (KL) har varslet en lockout af de fleste af landets folkeskolelærere fra den 1.april. Det har de gjort, fordi de og Lærernes Centralorganisation

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. august 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 829 Næste uge: 17. august Lejrskoleuge Mærkedag: 15. august 16. august 18. august 19. august 20. august Mads S 4.kl. Mads K 4.kl. Helle Søren

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig.

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Skolens hverdag Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Alle børn møder i skolen senest klokken 8.05 Det ringer ind kl. 8.15: De to dage, hvor der er morgensang gør 0.-2. klasse

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

FRIVILLIGE AKTIVITETER

FRIVILLIGE AKTIVITETER FRIVILLIGE AKTIVITETER 2012/2013 Til elever og forældre i 1. 9. klasse I denne lille folder kan du orientere dig om de fritidsaktiviteter, som vi kan tilbyde dig i skoleåret 2012/2013. Kig folderen igennem

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009 SFO`s tlf. 44579496 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. Ansatte SFO-leder Lise Brydensholt

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet:

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet: Smørhullet Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094 Velkommen til Smørhullet: Denne folder er tænkt som en introduktion til nye forældre og andre interesserede, dels for at give nogle vigtige oplysninger, men

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Introguide til nye medarbejdere i SFO på Børneskolen Bifrost Rev. 13.05.13

Introguide til nye medarbejdere i SFO på Børneskolen Bifrost Rev. 13.05.13 Introguide til nye medarbejdere i SFO på Børneskolen Bifrost Rev. 13.05.13 Formålet med dette introhæfte er at guide nye medarbejdere lettere ind i ånden og arbejdet i vores SFO. Værdierne for Børneskolen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere