Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole"

Transkript

1 Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR

2 Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole i et lokalsamfund, der emmer af liv er en unik mulighed. Er der noget, som Vejle er kendt for, så er broen. De fleste af os, hvis ikke alle, har kørt over Vejlefjordbroen og nydt en fantastiske udsigt over vandet til begge sider, de nye byggerier og havnepartiet. Langt de fleste havne er bygget op med en indsejling og moler, der tager kraften af havets brusen og gør det sikkert og lettere at færdes på vandet. Når skoleåret begynder forlader du den trygge havn - dit hjem. Du stævner ud, som det hedder på maritimt, og kommer ud på det åbne hav. Derude er du sammen med alle de andre elever ombord på det skib, der hedder GE13/14. Langt de fleste dage vil livet ombord være præget af, at der er dagligt arbejde, som skal udføres for at skibet kan fortsætte sin færd. Nogle dage vil det være perfekt sejlervejr med muligheder for store oplevelser. Andre dage er vejret hårdt og der skal knokles ekstra hårdt for at holde skuden på ret køl. Alle dage kræver arbejde af større eller mindre omfang. Alle dage rummer muligheden for at tage ansvar og giver også muligheden for at gemme sig lidt, når man har brug for en pause, og vide, at der er andre, som tager over. Det er fællesskabets gave. Målet er, at du kommer sikkert til den næste havn, der er sommerferien I mellemtiden vil du forhåbentlig opleve, at rammerne på GE bliver en ny havn. Et sted, hvor du kan tanke energi og tryghed. Hvor du føler dig hjemme og kan være dig selv. Skoleåret 2013/14 er begyndelsen på et nyt kapitel i dit liv, som har potentialet til at forandre dit liv for altid. Alle elever har store forventninger til, hvad skoleåret vil bringe. For nogen er det naturlige forventninger. Andre tør måske næsten ikke have forventninger. Vi håber at kunne sætte dine håb og drømme fri, så du giver dig selv lov til at forvente det bedste af dig selv og af os andre. Alle vi, der er ansat på Danmarks bedste efterskole, har en klar målsætning om at være nærværende i mødet med dig, og møde dig i øjenhøjde og med respekt og omsorg. Til gengæld forventer vi også, at du tager medansvar for, at dit efterskoleophold kommer godt i gang og skoleåret igennem hele tiden har den rigtige kurs. Vi glæder os alle sammen rigtig meget til at dele liv med dig og være med til at indfri de mange forventninger - og mere til! Med venlig hilsen Helle og René Brorson Forstanderpar side 2

3 INDHOLDSPLANER FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk. 3, skal skoler, der optager undervisningspligtige elever, fastsatte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og indskrive slutmålene i indholdsplanen. Indholdsplanerne skal for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler offentliggøres på skolens hjemmeside. Efter 21, stk. 2, skal det i indholdsplanen beskrives, hvorledes kurset opfylder hovedsigtet gennem undervisning og samvær. ADRESSE, Grejsdalsvej 176, 7100 Vejle Skolens telefon: Skolens fax: Hjemmeside: Kontoret er normalt åbent fra Mellem 15 og kan man ikke forvente, at telefonen bliver taget, da der oftest kun er lærere på skolen, som passer undervisningen. Om aftenen og i weekenderne træffes vagtlæreren på skolens telefonnummer. I dagtimerne vil det oftest være os, der tager telefonen. René Brorson Helle Brorson Steffen Engedal Lise Jakobsen sekretær viceforstander skolemor forstander Bestyrelsen ved Formand Jens Olesen (valgt i 2010 af Indre Mission, Vejle) Baldersvej Børkop Jens Olesen Øvrige medlemmer Anne Marie Lauridsen, Bøgballe (2011, repræsentantskab) Emil Andersen, Fredericia (2009, repræsentantskabet) Andreas Bryld Hansen, Sole Skov (2011, repræsentantskabet) Line Munk Friis, Løsning (2012, repræsentantskabet) Poul Steen, Vejle (2012, Indre Mission, Vejle) Kurt Madsen, Give (2013, repræsentantskabet) Jette Rosendal, Middelfart (2013, repræsentantskabet) Kristian Kristensen, Vejle (2007, GE s elevforening) XX, XX (2013, GE s venner) formand side 3

4 10. klasse I 10. klasse arbejder vi med digital læring i projektorienterede forløb, hvorved du producerer dig frem til viden og kompetencer. Det bliver praktisk og medieorienteret. Digital læring og medieundervisning Som grundlag for undervisningen i 10. kl og arbejdet med ipads, har vi formuleret 5 dogmer, som vi forsøger at arbejde efter i den daglige undervisning. Dogmerne er: 1. Alle projekter afsluttes med et produkt 2. Alle projekter har relevans for elevernes hverdag 3. Eleverne lærer at forholde sig analytisk og kritisk til omverdenen gennem relevante projekter 4. Undervisningen foregår digitalt 5. Al undervisning og projektarbejde sigter på, både at dyrke den enkelte elevs brede faglighed, men også den enkeltes særlige talent I 10. klasse kan du vælge mellem tre studieretninger: Medie & Kommunikation, Tro & Lederskab (maksimalt 15 pladser) og Teknik & Håndværk (maksimalt 5 pladser). Se under disse overskrifter for en nærmere beskrivelse. Basisfag Alle elever i 10. klasse har basisfagene dansk, engelsk, matematik og religion. I fagene er der altid mindst to lærere på, så du bliver sikret udfordring på netop dit niveau. Målsætningen er gode præstationer ved sommerens afsluttende prøver. Alle elever har ydermere basisfaget digital kommunikation, hvor du i praksis lærer at bruge de digitale medier. Derudover er der mulighed for at vælge fysik og tysk til i et 2-lektioners halvårsfag med formålet at vedligeholde kompetencerne og give indblik i, hvad der kræves på ungdomsuddannelserne. Afslutningstur juni 2014 Skoleåret afsluttes med lejrskole med to overnatninger for alle elever. Formålet med turen er at give tid og rum til at få sagt pænt farvel til venner og veninder, skrive mindebøger og hygge. Destinationen kan variere fra år til år. AndagtER Hver morgen og aften holder vi andagt ca. 10 minutter. Med andagterne ønsker vi at formidle den kristne tro gennem undervisning og forkyndelse, så man har et grundlag, hvormed man kan tage stilling til budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser. Til andagterne skal der naturligvis være ro og man skal sidde på sin egen plads. Andagterne er obligatoriske. Ankomst Lørdag den 10. august skal 2.-års-eleverne møde på Vejle Banegård omkring middagstid. Herefter venter en overraskelse. Det nærmere tidspunkt bliver offentliggjort inden sommerferiens begyndelse. Søndag den 11. august må nye elever på Grejsdalen ankomme mellem kl og Der vil være mulighed for at blive installeret på værelset, hilse på værelseskam- side 4

5 meraten og få en kop kaffe eller saftevand, inden velkomstfesten begynder kl BASISREGLER I et hjem er der normalt samværsregulerende regler. Det har vi også på Grejsdalen. De skal medvirke til at skabe tryghed for både forældre, elever og personale. Vi har 3 basisregler, hovedregler om man vil. Hvis elever overtræder en af disse regler, vil det få konsekvenser. Du kan læse om de 3 basisregler og konsekvenser under hhv. Euforiserende stoffer og alkohol, Drenge- og pigegang og Samarbejde. BetALING I skoleåret 2013/2014 er ugeprisen kr. 1975,- i 43 uger. Undervisningsministeriet yder elevstøtte i forhold til husstandsindkomsten fra Elevstøtten er betinget af, at eleven opholder sig på skolen. Hvis eleven er hjemme på undervisningsdage, obligatoriske weekender eller udlandsrejse af anden grund end sygdom, vil der ikke kunne modtages elevstøtte for den uge, hvorfor et beløb svarende til skolens tabte indtjening vil blive opkrævet af hjemmet. Udebliver en elev uden forudgående aftale fra et obligatorisk weekendarrangement, der kører parløb med en forlænget weekend, vil der blive opkrævet et strafgebyr på kr. 500,-. Er der tvivlsspørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte skolen. Der betales et depositum ved indmeldelse på kr. 1500,-. Ved gennemførelse af skoleåret udbetales depositum minus evt. skyldige beløb. På første elevbetaling opkræves kr. 1000,- til diverse materialer. Dette beløb vil blive brugt til dækning af mistede bøger, ekstra materialer samt udgifter, hvis eleven ødelægger noget. Når beløbet er ved at være brugt, vil vi kontakte hjemmet. Desuden betales i første opkrævning kr. 1000,- for ipad. Ved gennemført skoleår må man beholde ipad en uden yderligere omkostninger. Afbrydes skoleopholdes i utide vil der blive opkrævet kr. 100,- pr. resterende skoleuge, hvis man ønsker at beholde ipad en. BONUSFAG Bonusfag giver eleven mulighed for at fordybe sig i fag, der har elevens særlige interesse. Der er en bred vifte af kreative, sportslige, mediebaserede og musiske fag. Vi har fire fagblokke i ugeskemaet, hvoraf man skal vælge mellem tre fag. Ét af fagene skal være et bevægelsesfag. BrobyGNING Eleverne i 10. klasse skal i obligatorisk brobygningsforløb i en uge. Det bliver for dette skoleår uge 48 - altså sidste uge i november. Brobygningen foregår primært på byens uddannelsesinstitutioner. Elever på 10. årgang skal derfor tilkendegive, hvor de gerne vil i brobygningsforløb. Bynær efterskole Vi ligger midt i Grejsdalen ved Vejle knap 10 min. fra Vejle gågade. Det giver os utrolig mange fordele. Hver måned har eleverne to friaftener, hvor de om aftenen har mulighed for at gå i biografen, gå på restaurant eller andre muligheder. Samtidig har vi en aftale med DGI-huset, der giver eleverne mulighed for gratis fitness og svømmehal. Bybussen går lige uden for skolen og det tager ca. 10 min. ned til banegården. side 5

6 ComputER Alle får i skoleårets introperiode udleveret en ipad til brug i undervisningen. ipad en er det primære arbejdsredskab på alle klassetrin. Eleverne kan frit benytte skolens trådløse netværk frem til kl hver dag. Herefter forventes al elektronik lukket ned. Eleverne forventes at være koncentrerede i undervisningen. Ved misbrug af ipad til fx at være online på sociale medier i undervisningen eller til spil, kan ipad en inddrages, og eleven vil blive stillet papir og blyant til rådighed til udfærdigelse af skolerelatereet arbejde. Vi ser mange positive muligheder i elevernes tilgang til it, men er samtidig opmærksomme på eventuelle negative virkninger på elevernes sociale udbytte af opholdet på skolen. Skolen forbeholder sig derfor ret til at inddrage elevens elektronik og/eller programmer ved overdrevent brug eller misbrug, som efter vores vurdering skader eleven og elevens efterskoleophold eller som er i strid med gældende regler på området. Skolens it-ansvarlige er ansvarlig for skolens it-udstyr - du er ansvarlig for dit eget. ipad og evt. computer er elevens og hjemmets ansvar. Det vil sige, at skolen ikke påtager sig noget ansvar i forhold til tyveri, beskadigelse eller andres brug og/eller misbrug af din hardware, herunder anvendelse af ulovligt kopierede programmer, musik, spil og andet uoriginalt materiale. Ordningen vil løbende blive evalueret. CykEL Det er meget vigtigt, at du har en køreklar cykel med lys. Den skal altid stå på rette plads og være låst. Hvis der er behov for reperationer af fejl og mangler, sørger eleven selv for at disse udbedres hos en cykelhandler. Hvis ikke dette sker, vil skolen sørge for det og sende regningen til forældrene. Der ligger 3 cykelhandlere inden for 2 kms afstand. Undgå udlån af cyklen for din egen skyld. Det er flere gange sket, at en udlånt cykel er blevet stjålet nede i byen. Vi anbefaler, at man kører med cykelhjelm. Dansk som andetsprog På GE tilbyder vi faget Dansk som andetsprog tre timer om ugen. Her arbejder vi med kultur- og sprogforståelse, så eleverne bliver klædt på til at indgå i dagligdagen både fagligt og socialt. Underviseren har efteruddannelse i dansk som andetsprog fra Efterskoleforeningen. DagsrytME De fleste dage følger et bestemt mønster - med mulighed for improvisation Morgenværelsestjek, -information, -mad, -nyheder, -andagt Undervisiningsblok med indlagt morgenmotion Formiddagsforfriskning og 4. lektion Middag Eftermiddagslektioner - blanding af bonusfag og boglige fag Rengøring af fællesområder og klasselokaler Aftensmad Studietid - alle er på eget værelse eller i lektiecaféen side 6

7 Andagt Mulighed for afslapning, sport i hallen eller friaften i byen. Enkelte dage kan byde på fællestime eller elevting Aftenkaffe Du skal være på dit værelse Du skal være i din seng Lyset og al elektronik skal være slukket Drenge- og pigeaftner Formålet med drenge- og pigeaftner er via opdeling i køn at styrke det sociale fællesskab blandt henholdsvis piger og drenge. Eleverne skal have en spontan, positivt styrkende oplevelse på et tidspunkt, hvor lærergruppen vurderer, der er behov for en sådan, set ud fra de forskellige behov der er for piger og drenge. Drenge- og pigegang - Basisregel 2 På Grejsdalens bor piger og drenge på seperate værelsesfløje og gange. Piger har ingen adgang på drengeafsnit, og drenge har ingen adgang på pigeafsnit. Den regel skal være med til at skabe tryghed for elever, forældre og personale. Overtrædelse af denne regel vil normalt medføre bortvisning fra skolen. Der vil dog ca. 2 gange om måneden være åben hhv. drenge- og pigegang, så man kan få indtryk af, hvordan vennerne har indrettet sig. Elevbank Skolen har en elevbank, og her bør eleverne have deres penge opbevaret, da skolen ikke kan påtage sig ansvaret for penge, som er andre steder. Desuden har alle elever en pengeboks med personlig kode. Elevbanken er åben i middagspausen mandag til fredag, så det er ikke nødvendigt at ligge inde med større beløb. Lommepenge kan indsættes direkte til elevbanken i Jyske Bank - konto Husk at påføre elevnummer + elevnavn. Det er muligt at låne penge på kontoret. Vi fraråder stærkt, at eleverne låner penge af hinanden! Lad desuden være med at friste andre ved at have penge liggende til offentligt skue. ELEVGRUPPE Skolen optager for tiden ca. 80 elever i alderen år, der fordeler sig ligeligt mellem drenge og piger. Optagelserne finder sted i kronologisk orden. Skolen kan dog til enhver tid afvise en ansøger, der ikke lever op til skolens kriterier om studievillige og socialt kompetente elever. Før endelig optagelse kan finde sted, skal alle ansøgere på et besøg, som bl.a. inkluderer en optagelsessamtale. Elevliste kan rekvireres af relevante myndigheder på skolens kontor. Elevting og elevråd På Grejsdalens har vi et elevting. Elevtinget har reel indflydelse på forskellige elementer i hverdagen, som fx mobilregler. Nogle ting, kan dog ikke diskuteres. I lærerrådet aftaler vi fra år til år en grundlov, som ikke står til diskussion. Rent praktisk afvikles møderne ca en gang om måneden om aftenen - på samme tid, side 7

8 som forstanderens fællestime ville blive afviklet. Elevrådet sammensætter sammen med elevtingets formand, som er en lærer, en dagsorden, som Tinget følger. Elevrådet består af to elever fra hver årgang. Medlemmerne vælges efter ca. en måned af skoleåret. Rådets opgave er at være talerør for elevholdet og bl.a. være medansvarlige for forskellige arrangementer i årets løb. Det kunne være: 1. Venneweekend I løbet af efteråret holder vi på GE venneweekend. Til venneweekenden får alle elever mulighed for at invitere en ven hjemmefra på besøg. Der er lavet et program til weekenden, så alle bliver aktiveret. Aldersgruppen er år. Arrangementet begynder lørdag kl og slutter søndag kl Arrangementet koster 100,00 kr. for deltagere. 2. Søskendeweekend Én gang i løbet af foråret holder vi søskendeweekend. Det er for alle søskende i aldersgruppen 8-14 år. Det er en helt fantastisk weekend, hvor man som søster eller bror får lov til at opleve hverdagen på en efterskole. Samtidig er der lavet et sjovt og hyggeligt program, og eleverne får lov til at vise sig fra deres allerbedste side. Arrangementet begynder fredag eftermiddag kl og slutter lørdag mellem og Galla juni Årets helt store fest er vores gallaaften, og det plejer at være en helt fantastisk aften, som alle glæder sig meget til. Eleverne kommer i deres fineste robe. Der skal spises god mad, danses lancier, grines og hygges sammen. En rigtig festaften i elevernes tegn. Herudover er der et regentpar (kongen og dronningen), som efter traditionen vælges blandt fortsætterelever af det tidligere regentpar og som har klart definerede opgaver. 1. Gensynsweekend november For en kort bemærkning stiller vi skarpt på fortiden. Alle, der var en del af elevholdet 2012/13 kan kommer på besøg og genopleve efterskoledagene. 2. Bryllupsweekend maj Den obligatoriske weekend i maj får bryllupsklokkerne til at kime. Ét stort rollespil løber af stabelen. Rigtig hyggeligt. 3. Design og bestilling af årstrøjer Hvert år bestilles en trøje med specialdesignet hold-logo på. Regentparret vælger typen af trøjer og sørger for at et logo bliver valgt. euforiserende stoffer og alkohol - Basisregel 1 Man må ikke indtage, være i besiddelse eller påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer, mens vi på skolen har ansvaret for eleven. Det samme gælder på rejserne til og fra skolen. At være påvirket af euforiserende stoffer betyder derfor også, at du i weekenderne ikke kan have et misbrug, da hash og andre euforiserende stoffer har en sløvende og negativ effekt på misbrugeren i op til otte uger. Overtrædelse af denne regel vil medføre bortvisning fra skolen. EVALUERING Både forældre og elever får mulighed for at evaluere. Herudover forestår ledelsen en løbende evaluering og justering af dagligdagen med inddragelse af alle interessenter - væsentligst personalet. side 8

9 Skolens selvevaluering er at finde på skolens hjemmeside og her ligger også vores undervisningsmiljøvurdering. Event Indre Missions Ungdom i Danmark inviterer hvert år til Event. Arrangementet er for teenagere og foregår hen over en weekend. Programmet er bredt sammensat og dækker fra bibeltimer over smågrupper til koncerter. Den pågældende weekend er Event weekendprogrammet på Grejsdalens. FAG På har vi tre forskellige typer fag: De obligatoriske fag, 10. klasses fag og bonusfag (for antal timer i de enkelte fag: se timefordeling). Alle skal vælge 3-4 bonusfag og heraf skal mindst ét af fagene være et bevægelsesfag. I princippet sætter kun fantasien grænser for hvilke bonusfag, der kan oprettes - dog skal fag have tilslutning fra ca. 10 elever. Du kan på vores hjemmeside se en nærmere beskrivelse af, hvad de forskellige fags indhold og mål er. Obligatoriske fag for alle Dansk Engelsk Matematik Obligatoriske fag for for 8. og 9. klasse Kristendom Historie Samfundsfag Fysik/kemi Biologi Geografi Tysk Obligatoriske fag for for 10. klasse Religion Digital kommunikation Obligatoriske fag for elever på 10. klassetrins 3 studieretninger Tro & Lederskab Tro og Bibel Ledertræning Indsigt & Udblik Medie & Kommunikation Innovation Medborgerskab Medier Teknik & Håndværk Hus og have Motor Projektarbejde Vi følger folkeskolens fagrække, og undervisningen fører frem til folkeskolens afsluttende prøver efter 9. og 10. klassetrin. Fælles Måls formål, læseplan og øvrige beskrivelser følges i undervisningen. BONUSfag (ikke alle bonusfag afvikles hele året, men i kortere moduler) 10+(de)Light Adventure Badminton Band Billedkunst Drama Fitness Flagfootball Fodbold, drenge Fodbold, piger Foto Gourmet og det søde liv Hockey Håndbold IT og kommunikation Kun for drenge side 9

10 Kun for piger Lektiehjælp Mountainbike Musik Musikanalyse og -historie Nål og tråd Parkour Psykologi Robitics Sløjd Sorrounded (lillekor) Spansk Tekstildesign Teori og hørelære Volley Alle fagbeskrivelser kan ses på hjemmesiden! ForsikRINGER Man har selv ansvar for medbragte ejendele. Elevernes ejendele bør være låst/låst inde, når de ikke er i brug, og GE påtager sig intet erstatningsansvar for elevernes ejendele. Eleven - og dermed forældre eller værge - er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som eleven måtte forvolde på skolens eller andres ejendom. Vi opfordrer til, at man er dækket af en familieforsikring til brug ved privat ansvar samt til dækning af de ejendele, der medbringes på skolen. Desuden anbefaler vi, at forældrene overvejer en ulykkesforsikring. I forbindelse med lejrskoler i udlandet er der behov for en rejseforsikring. Har man ikke sådan en, så vil der fra skolens side blive tilbudt en rejseforsikring, som så kan tegnes for denne ene rejse. ForældrearrangementER Flere gange i løbet af skoleåret indbyder vi forældre og familie til besøg på efterskolen. Vi har erfaret, at det betyder rigtig meget for eleverne, at deres familier bakker op om disse arrangementer - derfor anbefaler vi, at man får noteret arrangementerne i en kalender og sætter dem øverst på prioriteringslisten. Lørdag den 28. september inviterer vi til familiedag - program senere. Søndag den 29. september afholdes Efterskolernes dag fra I er velkomne og fyld gerne bilen med gæster! Fredag den 11. oktober afholdes udviklingssamtaler med klassens team. Teamet kan indkalde forældre. Fredag den 6. december fra kl holder vi julehygge og laver en forestilling af en eller anden art. Udviklingssamtalerne afholdes igen midt i januar. Denne gang delt på to dage - fredag d. 17. og mandag d. 20. Denne gang ved faglærerne i dansk, engelsk og matematik. Øvrige lærere kan ønskes. Informationsaften for elevholdet afholdes 1. maj fra 19 - ca. 21. Translokationsfest den 27. juni 2014 kl. 16. Invitation følger. FriaftEN Du må have 2 friaftner om måneden. På en friaften må du tage ned i byen, ud at spise, i biografen m.m., men vagtlæreren skal altid vide, hvor du tager hen. Normalt skal du altid være tilbage til kl. 21, men hvis fx filmen varer længere, kan der dog laves specialaftaler. Fritagelse fra UNDERVISNING Hvis man af en eller anden årsag gerne vil have fri fra skole, så kan det kun ske, hvis forældrene beder barnet fri. Det er udelukkende forstander eller viceforstander, der kan give eleven fri. side 10

11 I forhold til betaling i forbindelse med fritagelse: Se under betaling. FritID I fritiden har man mulighed for at bruge skolens hal, øve sig i musiklokalet, gå en tur i sløjd, være kreativ i kreahuset. Der er selvfølgelig mulighed for at slappe af i dagligstuen, på lærerværelset eller på værelset. Der kan også spilles bl.a. pool, wii, bordtennis eller bordfodbold. Vi arbejder målrettet mod at forøge fritidsmulighederne på og omkring skolen og tager gerne elevtinget med på råd. Efter kl må skolens område kun forlades med tilladelse fra vagtlærerne. GæstER Som elev har man naturligvis mulighed for at vise sit andet hjem frem for venner og familie. Hvis man får gæster, præsenteres de for vagthavende lærer. Der er i særlige tilfælde overnatningsmuligheder på skolen. Det skal aftales inden torsdag middag. Skolens regler og dagsrytme følges af gæsterne. Der opkræves et mindre beløb for kost og logi på 50 kroner pr. døgn. Beløbet opkræves af den elev, der har besøg. Vi vil gerne påpege, at man på efterskolen indtræder i et fællesskab - og for at det kan vokse og styrkes - og man kan få det fulde udbytte af det - så er det ikke optimalt at have gæster hver uge. Frem til efterårsferien er skolen lukket for besøg af gæster hjemmefra, så det nye elevhold kan få de bedste vækstbetingelser. HAL Vi har en meget fin og næsten spritny hal. Den kan frit benyttes i fritiden. Der er frihed under ansvar. Det betyder bl.a. at man skal bruge sko egnet til indendørs brug, når man er i hallen. Man kan have skoene til at stå i en skoreol i hallen. Hvis skoleopholdet afbrydes Når man begynder på GE, er det naturligvis med udsigten til gode oplevelser, masser af venner og lærdom i rige mængder. Desværre oplever vi engang imellem at skulle tage afsked med elever. Ved afbrudt skoleophold inddrages depositum (kr ) under alle omstændigheder. For hjemmet er der 4 hele ugers opsigelse af samarbejdet. En uge går altid fra mandag til fredag. Hvis eleven stopper fra den ene dag til den anden, skal der altså stadig betales for 4 ugers ophold. Eleven kan fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Hvis undervisningen fortsættes i opsigelsesperioden betales almindelig forældrebetaling. Hvis skolegangen ophører før udløbet af opsigelsen betales fuld ugepris. I tilfælde af en permanent hjemsendelse på grund af overtrædelse af skolens regler betales kr ,- i afbrydelsesbebyr og eleven har karantæne på skolen den resterende del af pågældende skoleår. Informationsaften for 14/15 - torsdag 1. maj Informationsaftenen er den aften, hvor de kommende elever er på besøg. Det kommende elevhold mødes og får bl.a. hilst på hinanden i klasserne. De får fortalt om dagligdagen på en efterskole, og får i det hele en lille forsmag på, hvad der venter dem. En aften, som bager op under forventningsglæden side 11

12 InkLUSION Den nye inklusionslov i Danmark betyder, at hver skole skal definere, hvordan der arbejdes med inklusion. På GE opererer vi med stamklasser. Ud af disse stamklasser har vi mulighed for, inden for inklusionslovens rammer, at tilbyde en mindre holddannelse og/ eller to-lærer-system, som sikrer at elevens individuelle, særlige behov bliver imødekommet. Ved visitering af kommende elever har vi opdelt visitationen, sådan at det ikke er en opgave, der klares af en person i ledelsen, men er fordelt på de enkelte klassetrin blandt ledelsens tre medlemmer. Det giver et bedre samlet overblik over de enkelte klassers sammensætning. IntroUGE Da det for mange er en stor omvæltning at starte på efterskole, veksler den første uge mellem undervisning og introduktionsforløb. Der er nedsat et planlægningsudvalg, og alle lærere deltager i afviklingen med ansvar for forskellige opgaver. Alt er nyt og anderledes. Tryghed og venskaber skal opbygges fra bunden, derfor er introugen en meget vigtig og central uge for eleverne, hjem og personale. Her bliver eleverne præsenteret for både hinanden og de fysiske rammer, selve skolelivet og de leveregler, som er nødvendige for at kunne leve sammen 24 timer i døgnet. Mødet med de andre elever såvel som lærere i forskellige situationer både fysisk, kreativt og bogligt er en stor udfordring, men også en nødvendighed for at rykke den enkelte i retningen af det fællesskab, som skal opbygges. Ved at eleverne allerede i den første uge udfordres på forskellige områder, oplever de hinandens svage og stærke sider, så de indser at alle har styrker. Forskellighederne er med til at give en tryghed hos de elever, som ellers ville være nervøse for at starte på de boglige fag, for her har de allerede haft muligheden for at vise en af deres stærke sider. Trygheden opbygges via mindre fællesskaber, så eleverne veksler mellem samvær i deres trivselsgrupper, klasser og teams og i det store fællesskab. InstrumentALUNDERVISNING Du kan vælge at modtage solo-undervisning for øvede i sang eller på et instrument. Der er et begrænset antal pladser hvert skoleår. Prisen er kr ,- og du får ca. 25 x 22,5 minutters undervisning. Er du nybegynder, så samler vi så vidt muligt undervisningen på hold. Her kan det fx være 3 elever i 45 min eller 2 elever i 30 min. Prisen for holdundervisning er kr ,- pr. skoleår. Spiller du et instrument, som vi ikke selv kan tilbyde solo-undervisning i, så har vi mulighed for at kontakte den lokale musikskole, men vi kan ikke love, at vi her kan finde det rigtige tilbud. ipad På har vi til skoleåret 2013/14 igen valgt at investere i ipad s til alle elever. Dermed bygger vi videre på de erfaringer, som vi har fået gennem de seneste to års arbejde med ios-baserede undervisningsredskaber. ipad er et godt redskab, og vi vurderer, at ipad en rummer et stort potentiale i undervisningen. ipad en kan bl.a. være med til at skabe læringsmiljøer, der tager afsæt i den enkelte elev, med forskellige muligheder for differentiering af undervisningen. side 12

13 Ved at inddrage de digitale medier i undervisningen vil vi også skabe et læringsrum, der matcher de krav, der stilles i det 21. århundrede. Vi vil gøre eleverne studieparate ved bl.a. at give dem en digital bevidsthed og kompetencer, de kan bruge i deres videre studieforløb. Undervisningen vil gøre brug af digitale læringsmidler, såsom podcast, video, musik og film, og her bliver ipad en det digitale samlingspunkt for elevens produktioner i undervisningen. Hvad får du? Alle elever på får udleveret en ipad (16GB - Wifi) ved skoleårets begyndelse. Derudover får hver elev et eksternt tastatur, samt et godt og robust cover til beskyttelse af ipad en. Alle programmer/apps, der skal bruges i undervisningen, vil eleverne modtage som gavekort. Alt dette vil have en samlet værdi af ca. kr Ved første skolebetaling opkræves en ekstra betaling på kr for det hele. Hvis du af forskellige årsager bliver nødt til at afbryde opholdet i løbet af skoleåret, vil du blive opkrævet 100 kr. pr. uge, der resterer af skoleåret, hvis du ønsker at beholde ipad en. Jesuscafé Cirka hver 14. dag vil der om aftenen være et tilbud om Jesuscafé. Det er et internt arrangement, der har til formål at styrke det kristne fællesskab på skolen. Eleverne har medindflydelse på, hvad der skal ske til disse caféaftener. Ofte vil der være en masse fællessang (lovsang) understøttet af et lovsangsband bestående af elever, og der vil være en gæst til at fortælle om et aktuelt emne i forhold til det at være kristen. Mest af alt kan tilbudet sammenlignes med en IMU-afdeling, teenklub eller lignende kirkeligt ungdomsarbejde. Vores volontør er hovedsageligt vært i Jesuscafé. kalender Se på de bagerste sider... Knallert Hvis man ønsker at få sin knallert med på skolen, skal både elev og forældre skrive under på, at knallerten er i lovlig stand, og eleven har kørekort. Knallerten må kun benyttes til og fra skolen. I den kommunale ungdomsskole er der mulighed for at deltage i knallertundervisning. Kostpolitik I køkkenet er to fastansatte begge med god faglig uddannelse og en ernæringsassistentelev. De laver sund, næringsrig og velsmagende mad. Vi har øje for de unge menneskers behov og hvad der skal til, for at de kan fungere gennem hele skoledagen. Dette gør vi ved: At der oftest er masser af fibre i maden At mængden af animalsk fedt begrænses At begrænse mængden af sukker også søde drikke side 13

14 Sørge for at der er masser af frugt og grønt i kosten At variere maden og retterne At der er 6 daglige måltider Anbefale vand til alle måltider Måltidernes indhold: Morgenmad: En blanding af disse produkter: Cornflakes, havregryn, havrefras, müsli, franskbrød, rugbrød, ost, marmelade, hjemmelavet yoghurt og mælk. Somme tider rundstykker, pålæg og havregrød Formiddag: Rugbrød Middag: Varm middagsret med salatbar og flûtes eller suppe/grød og forret. En gang i ugen serveres dessert. Eftermiddag: Brød, boller, knækbrød med ost eller marmelade eller andet gærbrød som kanelsnegle og foccasia Aftensmad: Lun ret, rugbrød med pålæg, salat, frugt og mælk Aftenkaffe: Kage med saft Kristen skole hviler på et kristent grundlag. De ansatte har deres gang i en luthersk kirkekontekst. Vi ønsker, at elevsammensætningen på GE er bred. Der skal være elever med kristen baggrund og elever, som i mindre grad føler tilknytning til kirke og tro. Målet er at fremme respekt, accept og venskaber på tværs af livssyn og -opfattelser. En anden fordel er, at vores elever med kristen baggrund får mulighed for i trygge omgivelser at få stillet spørgsmål til deres tro, lytte til personalets trosforsvar og dermed blive mere personligt afklarede, inden de fortsætter på ungdomsuddannelserne. De elever, for hvem tro og trosliv ikke betyder så meget, får rokket ved nogle fordomme og får et værdifuldt indblik i, hvorfor nogen satser hele tilværelsen på et liv i tro. Vores kristne grundlag afspejler sig i vores hverdag: Vi har fælles, obligatorisk morgen- og aftenandagt Vi synger bordvers eller beder bordbøn til middagsmåltidet På skemaet er der ugentlige kristendomstimer Vi deltager i kristne arrangementer både på landsplan og lokalt - ofte er dette frivilligt, men det kan ske, at det er obligatorisk Gudstjeneste eller søndagsfejring er en naturlig del af weekendprogrammet Vi giver tilbud om smågrupper og Jesuscafé Den lokale ungdomskonsulent fra Indre Missions Ungdom, Benny Rand, kigger jævnligt forbi Vi ønsker, at vores hverdag er præget af, at Grejsdalens er en kristen skole med tryghed og omsorg og respekt for den enkelte, og derfor tvinger vi ikke til tro. KøkkenarbejDE Alle elever skal i løbet af skoleåret deltage i lettere, forefaldende køkkenarbejde. Det er vigtigt, at man går positivt ind i denne opgave, så tingene kan fungere, og vi alle kan få mad og rene tallerkener hver dag. Køkkenarbejdet løses generelt efter reglen om, at mange om opgaven er hyggeligere og hurtigere end få. En køkkenuge varer fra onsdag morgen til tirsdag aften - weekenden er altså en mulighed for at få en pause fra køkken- side 14

15 arbejdet. LejrskOLER Vi har i årets løb tre lejrskoler. Den lille og to store. Den lille lejrskole er en tur med to overnatninger i København. Formålet med turen er at give eleverne et indblik i hovedstadens pulserende liv og kulturtilbud. De store skoleture går uden for landets grænser. Den ene går i dette skoleår til en storby i Europa. Tidligere er turen gået til Prag og Paris, men i år tager vi til Budapest i Ungarn. Formålet er at give eleverne en fornemmelse af at være en del af stort europæisk fællesskab og et historisk indblik i en land, der befandt sig bag jerntæppet. Turen ligger først på skoleåret og tjener også som introtur. Anden skoletur går til Østrig, hvor eleverne skal lære at stå på ski. Lektiecafé I forbindelse med studietiden mellem kl og skal der laves lektier, så man er godt forberedt til næste skoledag. Ved du på forhånd, at du har nogle særligt udfordrende lektier, så kan du med fordel sætte dig i lektiecaféen, hvor der vil være en lærer til stede, som hjælper med lektierne. Hjælpen kan også gives over Skype. MaterialekontO I forbindelse med første skolebetaling skal der betales kr ,- ind på en materialekonto. Pengene vil blive anvendt, hvis der skal betales for bortkomne undervisningsmaterialer, ødelagt inventar eller større produktioner i fx Krea. Når og hvis materialekontoen er ved at være brug, så tager vi kontakt til hjemmet. MedarbejDERE Skolen har mange faggrupper: Ledelse, lærere, pedel, sekretær, køkkenleder, køkkenassistent, ernæringsassistentelev. René Brorson, forstander, Helle Brorson, skolemor og studievejleder, Steffen Jacobsen, viceforstander, Lene Rasmussen, lærer, - orlov til april 14 Maibritt Kruse, lærer og tillidsrepræsentant, Bente Jakobsen, lærer og studievejleder, Brian Nissen, lærerrådsformand og 10+leder, Johannes Toftdal, lærer og informationssekretær, Bjarne Skinhøj, lærer og it-ansvarlig, Frederik Enevoldsen, lærer, Kirsten Ellerbek, lærer, Lise-Lotte Skovgaard, lærer, Hanne Østergaard, lærer, Poul Mundbjerg, lærer, Lise Jakobsen, sekretær, Jan Haagensen, pedel og sikkerhedsrepræsentant, Inger Lise Kristensen, køkkenleder, Ellen B. Rahbek, køkkenassistent, Bianca Hansen, ernæringsassistentelev side 15

16 Cecilie Haahr Kristensen, volontør, Andreas Agesen, pedelvolontør, MedbringelistE Gennem det næste års tid danner Grejsdalens rammen om en ny hverdag. Derfor er der nogle ting, som er nødvendige at have med, for at man får det optimale ud af sit ophold. Andre kan med fordel medbringes. skal medbringes Sengetøj (dyne + pude), 2 x lagen og rullemadras. Sovepose og liggeunderlag. Lovpligtig cykel + cykelhjelm, trafikvest og lygter. GE tager ikke noget ansvar for evt. skader forvoldt på cyklen. Idrætstøj og idrætssko. Begge dele til både indendørs og udendørs brug. Tøj og regntøj til praktisk arbejde, udendørs ture m.v. Skoletaske (der skal stå tydeligt navn udvendigt på tasken), lommeregner, vinkelmåler, passer, lineal, usb-pen og skriveredskaber. Kurv eller pose til snavset tøj. Krus og tallerken til værelset + krus til vandautomaten Bordlampe Tæppe og håndklæder Drikkedunk kan med fordel medbringes Bibel - vi bruger onlineudgave Ordbøger - vi bruger også onlineordbøger. Bærbar computer Headset til computer Musikinstrumenter (opbevaring er på eget ansvar) Badmintonketcher, bordtennisbat eller andre sportsrekvisitter Stikdåse på spareskinne Sangbøger og andagtsbog Fiskestang Kamera Medie & Kommunikation - studieretning på 10. årgang Er vores studieretning på 10. årgang, som arbejder 100% digital og papirløst. På Medie & Kommunikation ønsker vi, at du tilegner dig handlemuligheder, viden og mod til at blive en aktiv medspiller i det 21. århundredes globale og digitaliserede verden. Den daglige undervisning bærer præg af innovative tilgange til læring. Fagene er placeret under 3 fagparaplyer: Innovation, Medborgerskab og Medier. MobiltELEFON Regler for brug af mobilen aftales med elevholdet via elevtinget. side 16

17 MusikANLÆG Der må medbringes musikanlæg på værelset under forudsætning af, at det bruges fornuftigt. Der må ikke spilles udendørs eller for åbne vinduer. Støjende anlæg kan inddrages for en periode. Musik ud af huset Musikholdene og Surrounded arbejder frem mod forskellige arrangementer ud af huset. Korene kan medvirke ved arrangementer i vores bagland eller i folkekirkelig sammenhæng. Mødepligt Man har møde- og deltagepligt til samtlige timer, der står på skemaet. Det samme gælder til morgen- og middagsmad, andagter og fællesarrangementer. Forsømmelsesprocenten gives til hjemmet fire gange i løbet af skoleåret. Nærhed og tryghed For os er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer for vores elever. Det støtter vi på forskellige måder. Hver elev får en trivselslærer, som man kan gå til, hvis der er noget, der er svært eller sker andre ting omkring eleven, der er vigtige at tage hånd om. Trivselslæreren er samtidig en del af klassens team. På den måde sikrer vi os at komme hele vejen omkring den enkelte elev både personligt og fagligt. Det gør det også lettere for jer forældre at kontakte de voksne, som er omkring netop jeres barn. Skolens ramme for dagen og fællesskabet er også tænkt som faktorer, der skal være med til at skabe tryghed for at der er plads til den enkelte hos os. Vi skal være et hjem med tydelige rammer, som vi alle skal kunne fungere under. NøGLER Eleverne får udleveret nummererede nøgler til deres værelse, som de er ansvarlige for. Hvis eleven smider sin nøgle væk, skal låsen omkodes og der skal købes en ny nøgle. Dette vil koste kr ,-. Vi vil sende en regning på beløbet. Obligatoriske og forlængede weekender I løbet af skoleåret har vi nogle weekender, hvor eleverne skal være på skolen. Enten fordi, der er et arrangement, som de skal deltage i, eller fordi eleverne skal have fri på et andet tidspunkt. Derfor hænger forlængede og obligatoriske weekender sammen. Principielt kan man ikke få en forlænget weekend, hvis man ikke har været til den obligatoriske. Derfor får man også en regning på en skoleuge, hvis man ikke planmæssigt har fået fri fra en obligatorisk weekend, da man så ikke har opfyldt tilskudsbetingelserne om 5 undervisningsdage på en uge. Udebliver eleven uden at der er blevet meldt fra, tillægges et strafgebyr på kr. 500,-. Nedenfor kan du se de obligatoriske weekender og den efterfølgende fridag: Weekenden august: Introweekend fri fredag 23. august Weekenden september: Lejrskole fri mandag 16. september Weekenden september: Familiebesøg & Efterskolernes dag fri fredag 4. oktober Lørdag 30. november: Det nye show indtil kl. 15 fri mandag 9. december Weekenden februar: Lejrskole fri torsdag 13. februar side 17

18 Lørdag 5. april: Aktivitet endnu ikke fastlagt fri mandag 31. marts Søndag 25. maj: Fælles aktivitet fri fredag 30. maj Praktik 9. klasses elever skal i uge 43 i praktik. Lærerne hjælper så vidt muligt med at finde et praktiksted, som lever op til elevens ønsker. projektopgave og OSO Alle elever har i uge 5-6 OP-uge. I denne uge skal man enten skrive projektopgave (8. og 9. kl.) eller obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) (10. klasse). Projektopgaven skal lære eleverne at arbejde selvstændigt under et givent emne og lære forskellen på emnearbejde og projektarbejde. Arbejdet indeholder bl.a. fokus på problemformulering, informationssøgning, refleksion over problemstilling, fremstilling af produkt, administration af arbejdstid, samarbejde med andre, klargøring og gennemførelse af fremlæggelse for elever og lærere. Det samme kan langt hen ad vejen siges om 10. klasses obligatoriske opgave. Dog er der den væsentlige forskel, at OSO skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesbog og fremtidige uddannelsesvalg. OP-ugen skydes i gang med et par miniprojektdage, hvor eleverne stiller skarpt på det emne, som de skal arbejde med. PrøVEPERIODE Uge Det væsentligste element er afvikling af folkeskolens afgangsprøver/ 10. klasseprøverne. Herudover planlægges undervisning og aktiviteter, så alle elever har indholdsrige og meningsfyldte dage, uanset om de går til prøver eller ej. Der indlægges særlige arrangementer i forbindelse med skoleårets afslutning. Beskrivelser tilføjes og justeres i løbet af skoleåret. Særskilte beskrivelser af forløbene kan indhentes på kontoret. RENGØRING Hele elevholdet er fælles om at holde deres andet hjem rent. Under ledelse af skolemor Helle bliver der lavet planer for daglig rengøring, fredagsrengøring, værelsesrengøring og afsluttende rengøring. Alle elever får tildelt et område, som de har ansvaret for over en given periode. RyGNING Regeringen har besluttet ved lov, at rygning ikke længere er tilladt på efterskoler. Ønsker man at ryge, så kan det altså ikke ske på skolens matrikel. De elever, der ønsker at ryge skal aflevere en skriftlig accept fra sine forældre... skal gennemgå et ryge-stop-kursus i skoleårets løb Vi har et samarbejde med sundhedscenteret i Vejle, hvor en rygestopkonsulent kommer og holder nogle oplæg omkring rygning og rygestop. Derefter tager vi selv det daglige arbejde omkring rygestoppet med individuelle samtaler og gruppesamtaler (skolemor Helle er uddannet rygestopkonsulent). Vi har en erklæret målsætning om ikke at skabe flere rygere i løbet af et skoleår. Vi side 18

19 har en gennemarbejdet rygepolitik, og formålet er at hjælpe vores elever, der ryger, med at kvitte smøgerne - eller give dem redskaber til at gøre det den dag, de er motiverede for et rygestop. Opdager vi en elev ryge, der ikke har rygetilladelse, så sender vi en rygetilladelse til hjemmet, så forældre eller værge er orienteret om rygningen. Vandpiber må ikke medbringes. De er i vores øjne en alt for hyppig undskyldning og årsag til fast rygning. Samarbejde - Basisregel 3 Når et fællesskab på ca. 85 elever og ca. 20 ansatte skal fungere, så er det nødvendigt, at vi alle bærer med. Vi løfter i flok og er så mange, at der er plads til, at nogen kan bære lidt ekstra, hvis man i en periode mangler overskud. Bestyrelse og medarbejderstab har i fællesskab udstukket nogle retningslinjer for, hvad der er acceptabel adfærd på GE. Disse rammer vil vi præsentere eleverne for hen ad vejen. Hvis du trods gentagne opfordringer, krav og samtaler om forbedringer ikke viser de ønskede fremskridt, og dermed i hele din attitude udviser manglende vilje til samarbejde, så fortæller du os samtidig, at du ikke ønsker at være en del af fællesskabet på efterskolen. Så længe vi kan se fortsatte udviklingsmuligheder i samarbejdet, så investerer vi alt, hvad vi kan i samarbejdet. Når alle muligheder er opbrugt, trækker vi en streg i sandet, afbryder samarbejdet og bortviser eleven. SKEMA Kommer i den endelige udgave af indholdsplanen, som vil være at finde på hjemmesiden ved skolestart Skolekontrakt Enhver elev og dennes forældre skal inden et skoleårs begyndelse læse og underskrive en skolekontrakt - man kunne også kalde det en samarbejdsaftale. Kontrakten skal sikre, at både elev og forældre er indforståede med de betingelser, som efterskoleopholdet bygger på. Skolens formål og VÆRDIGRUNDLAG Stk. 3 - Formål Institutionens formål er som kristent skolehjem at drive efterskole på den Evangelisk Lutherske Kirkes grund og i nær tilknytning til og anerkendt af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark. Skolen drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 4 - Værdigrundlag er et kristent skolehjem. Kristent betyder for os: - at formidle budskabet om Jesus Kristus og give eleven mulighed for en personlig stillingtagen til dette. - at give ægte livsglæde. - at give mulighed for at være med i et kristent fællesskab. Skole betyder for os: side 19

20 - at udfordre eleven fagligt. - at give eleven en god almen viden dvs. give samfundsforberedende undervisning. - at lære at samarbejde og fungere i en arbejdsgruppe. - at give bred faglighed på højt niveau under hensyntagen til den enkelte elev. out - at skabe spændende rammer og udfordrende læringsmiljøer, hvor den enkelte elev kan tilegne sig viden. Hjem betyder for os: - at bygge på tillid, omsorg, tryghed og ansvarlighed. - at lære gensidig respekt. - at give plads til forskellighed. - at udfordre eleven til udvikling, personligt og socialt. - at give oplevelser og venner for livet. - at skabe fællesskab. Skolens struktur arbejder med afsæt i en traditionel opdelt skolehverdag, hvortil kostskolelivet supplerer det faglige fokus med mulighed for personlig, social og åndelig udvikling. Undervisningen foregår som klasseundervisning, hvor der er én 8. klasse, klasser og klasser. Herudover opdeles eleverne i forbindelse med bonusfag og sociale arrangementer. Til hver klasse er der knyttet et klasseteam på op til fire lærere, som varetager skolens kontakt og ansvar for eleverne. Hver elev er tilknyttet en af disse lærere i en trivselslærerordning. GE ønsker, at der skal være let adgang til en voksen, hvad enten det er informationer, konkret hjælp eller samtaler, der efterspørges. God kontakt til hjemmene er vigtig for skolens pædagogiske arbejde, så forældre og skolens personale har forståelse for hinandens opgaver. Gennem familiebesøg og telefonisk kontakt forsøger skolen at inddrage forældrene i skolens aktiviteter. Ved skolestart udleveres en kalender med alle de vigtigste oplysninger. Den opdateres undervejs på skolens hjemmeside. Løbende vil der komme nye ting til, som meddeles via ca. 10 årlige nyhedsbreve. SkolevejLEDNING Når du bliver elev på, bliver du tilknyttet en af vore to skolevejledere, som vil være dig behjælpelig med at guide dig ind på den uddannelse, du gerne vil have. Det, at du er på efterskole betyder, at du til enhver tid kan lave en aftale med skolevejlederne, hvis du har brug for hjælp. Vejledning ser vi som en proces, hvor vi i samarbejde med eleven guider dem videre. Vi ser på deres drømme for fremtiden og finder det, der er bedst og mest realistisk. Vi ser forældrene som en vigtig del i elevens valg om deres fremtidige uddannelse, og forventer det er noget forældre og elev snakker om, når de er hjemme. Der hvor forældrene føler et behov for det, vil vejlederne stå til disposition på skolen. Vi sørger for 10. klasses elevernes obligatoriske brobygning, hvor vi har nogle fantastiske samarbejdspartnere her i lokalområdet. 9. klasse tilbydes praktikforløb. I løbet af skoleåret vil der være forskellige vejledningsaktiviteter. I januar måned deltager 9. og 10. klasserne på en uddannelsesmesse. Endvidere skal alle eleverne en eller to gange til en samtale med skolevejlederne. I løbet af februar/marts måned vil skolevejlederne også være behjælpelig med at søge ind på den ungdomsuddannelsesinstitution, som du øn- side 20

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære elev og elevforældre - årgang 2014/2015 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære elev og elevforældre - årgang 2015/2016 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere