CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00."

Transkript

1 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj :00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden i fremtiden v. Claus O: CISV ambassadør- Sådan får vi omtale v. Bitten D&B: Tryk på tøj nu og i fremtiden v. Bitten D&B: Merchandise v. Bitten og Claus Er det en mulighed og hvordan skal det håndteres? O:National og international aktivitetsplan v. Sara og Anders D: 5 års national og international handlingsplan D&O: Status vedr. inklusion v. Anders og Bitten O: Status for stormøde i Århus JB: D&B: forslag til JB budget i lokalforeningerne JB: B: Afholdelse af Tivolidag v. Natascha B: Procedure for børneattester v. Anders D&B: Oplæg til Kommissorium for RM v. Karin O: Status for Interchange og træningsweekend D: Evt. Kommunikation v. Karin D&B: Regional Fond v. Anders Det forslås at oprette regionale fonde for Kaffepause Nationalt Frokost Lokalforeninger Udvalg Internationalt Min Start Stop Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

2 Evt. at hjælpe de fattigere CISV lande O: Rejseforsikringer v. Anders O:Afholdelse af NICE v. Natascha O: Global Conference 2015 v. Anders O&D: Timing for Global Conference 2018 v. Anders HB kommunikation til resten af CISV Fremmødte: Alex Hendriksen (Aalborg LF), Anders Emil Wulff Kristiansen (national repræsentant), Bitten Warmdahl (H- V LF), Charlotte Hagemann Fussing (Aarhus LF), Claus Warmdahl (Landskasserer), Eva Borg Helms (Vestsjælland LF), Frederikke Marie Blemings (National junior repræsentant), Karin Kjær Madsen (formand CISV Danmark), Katharina Grøn Brantenberg (Fyn LF), Natascha Wermuth Jermiin (National junior repræsentant), Poul- Erik Skou Larsen (Roskilde LF), Sarah Jane Kok (Amager LF), Søren Thue Løland (Nordsjælland LF), Jakob Løland (Nordsjælland LF), Victoria Esmeralda Ernland (H- V LF), Winnie Ramsing (Amager LF), Zandra Christina Wamberg (Amager LF) 1. Valg af dirigent: Poul- Erik Skou Larsen vælges. 2. O: Status på økonomi: Claus orienterer om økonomien. Det går godt, men der er nogle hænge- partier ift. bilag fra aktiviteter og generalforsamlinger lokalt. DUF ansøgningen mangler kun at blive afleveret. Claus har derudover en principiel forespørgsel: Kan et udvalg få refunderet midler til snacks til stab efter at lokalforeningen har fået tildelt midler til arrangementet, eller bør disse indeholdes i aktivi- tetstilskuddet? B: HB vedtager at alle udgifter til forplejning skal indeholdes i aktivitetstilskuddet. 3.Kommunikation: a. Årsskrift Hjemmesiden har været nede, men er nu genetableret, der arbejdes på at få den opdateret igen. Årsskrift er derfor kun udsendt på mail pt. Det er kommet lidt sent ud, det beklager vi. Det kommenteres, at der ser flot ud, men at der ikke står, hvad formanden hedder. Kontakt på bagsiden henviser til det burde være Gladsaxe fremgår som LF, men den er nedlagt. Kommunikationsmedarbejder står for korrektur og udarbejdelse. Vi beklager fejlene. Fremadrettet skal der læses bedre korrektur på kommunikationen generelt. Eks. står der i indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling at forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes i januar (tekst fra indkaldelse til den ordinære generalforsamling). b. Hjemmeside

3 Claus præsenterer ideer og tanker om, hvad en ny hjemmeside skal kunne og indeholde. Herunder en adgangsbegrænset sharepoint funktion fra hjemmesiden for det enkelte udvalg eller LF. Bitten og Claus tilbyder HB at stå for udviklingen af denne hjemmeside hen over sommeren med præsentation af resultatet på septembermødet og go live umiddelbart herefter. Bitten og Claus efterspørger personer, der vil være med til løbende at teste, kommentere og bidrage med tekstinput. Siden kan bruges fra mobil og Ipad også. Administrationen af hjemmesiden kommer til at ligge på terminalserveren, hvor alle kan tilgå den, så vi ikke ender i samme faldgrube, som med hjemmesiden nu. Derudover skal der være fokus på brugervenlighed ift. strukturen. Det foreslås, at holde processen i trin, så en første version er klar til snarligt til input/kommentering og så kan der bygges videre derfra. B: HB siger ja tak til tilbuddet om, at Bitten og Claus arbejder videre. De samler taskforce, og til HB mødet i september gennemgås første udkast. Eva Helms, Søren Løland, Charlotte Fussing, Anders Wulff og Katharina Grøn har meldt sig. c. CISV ambassadør Bitten præsenterer en vinkel på kommunikation for bedre at komme ud med budskabet om CISV ude i virksomhederne på deres intranet. Det skal ske ved at personificere tekster om de forskellige oplevelser, man møder på sin vej gennem CISV og relaterer dem til aktuelle CISV arrangementer som f.eks. Open Day, informationsmøder, behov for værtsfamilier mm. Med tiden kan KommUdd evt. overtage dette arbejde. Denne vinkel kan også bruges på uddannelsesinstitutioner. B: Bitten vil gerne være drivkraft i opstartsfasen. Alle i HB skal scoute i deres LF efter mulige kandidater, der har lyst til at kommunikere om CISV i deres personlige netværk, herunder på arbejdspladser. d. Tryk på tøj nu og i fremtiden Bitten gennemgår aftalen med dem i dag. Bitten foreslår at opsige aftalen om produktion af merchandise, da vi ofte står med store restpartier, da der ikke er salg i det merchandise der produceres her. Desuden foreslår hun en aftale med Stadium, der har kick- back aftale og ingen krav om mindstekøb ift. bestilling af T- shirts mv.. Dette ville betyde en 2- leverandør strategi, hvor CISV Danmark har et samarbejde med både Tryk på Tøj og Stadium om produktion af T- shirts mv. på bestilling. Winnie vil gerne have de restpartier, der er, ud til børnebyerne, så der er en chance for at få det solgt. B: Det står stadig frit for at benytte Tryk på Tøj til tøj som udvalg eller lokalforening. Bitten og Claus undersøger to- leverandørsstrategi med Stadium. Stefan følger op på den præcise aftale med Tryk på Tøj og Claus tager styring på evt. opsigelse mv. e. Merchandise Bitten og Claus foreslår at lægge byttegaver og anden merchandise tilbage til CISV Danmark. Det skal købes og betales online, kan opbevares på lageret eller i KBH. Dermed kan man som LF og udvalg pulje sine bestillinger og tage det i partier med fremvisning af kvittering. Specielt byttegaver mangler, og på sigt kunne vi arbejde videre med f.eks. pyjamas eller lignende.

4 Claus tilføjer, ar vi har mulighed for at indkøbe det nu. B: HB beslutter at gå videre med forslaget om at have køb og salg af merchandise direkte under CISV nationalt. Bitten og Claus samler op på forslag til bestilling, bestiller en mængde merchandise, og melder ud om priser og bestilling ift. LF'er. Planen er at dette års delegationer kan nå at få glæde af det. 4. Nationalt a. National og International aktivitetsplan v. Anders Anders fremlægger den internationale plan frem til Der rettes ift. afholdelse af RTF 2016, så dette nu afholdes af Hareskov/Værløse, og Vestsjælland holder Youth Meeting i Amager afholder NICE i Der er ligenu ikke planlagt nogle Seminar Camps. Det skal vendes med LFerne, mhp. at der skal afholdes 1 Seminar Camp i perioden , og så skal der meldes tilbage. Anders melder tilbage til international at vi afholder en Seminar Camp i løbet af denne periode. Der diskuteres hvorvidt camp site for to aktiviteter må være på den samme lokation, på samme tid. Det har før været under kritik fra RM. I de internationale regler står der, at hvis der absolut ingen andre muligheder er, så kan man til nøds gøre det. HB der enige om, at vi naturligvis bør overholde CISVs regler og retningslinier efter bedste evne. Vi skal dog sikre, at regler og fortolkninger giver mening og i den forbindelse søge en forklaring og argumentation for en given retningslinje eller regel, hvis det er vanskeligt at forstå rationalet. Det er også vigtigt at udfordre gældende regler og retningslinjer, hvis vi synes, at de savner mening. B: HB ønsker dialog med RM (og evt. internationalt RM) for at skabe overblik og få en forklaring af retningslinjerne omkring vurdering af de forskellige camp sites, så vi kender basisniveauet for bedømmelsen. Derudover ønskes forklaring og en dialog om fælles forståelse af, om, og evt. hvornår, det er i orden, at to aktiviteter bliver afholdt på det samme camp site. H- V og Roskilde LF tager selv den aktuelle dialog med RM om samlokation af IC minicamp og BB. Anders sender det færdige overblik over aktivitetsplanerne ud og uploader på hjemmesiden. b. Status vedr. inklusion Anders informerer: CFA vil stadig gerne indstille til en mindre brugerbetaling end de nuværende 300kr som lederbetaling, da den høje sats gør det praktisk besværligt at finde nok ledere. HB drøftede for og imod. CFA vil derudover fortsætte debatten om inklusion ift. dette års CFA. B: HB beslutter at sætte betalingen på CFA til 150kr for ledere. 5. Lokalforeninger a. Stormøde i Aarhus Charlotte fortæller, at vi skal være i Skanderborg og at de arbejder på de sidste detaljer for programmet.. Jf. HB mødet i efteråret blev det besluttet at lave aktiviteter, der henvender sig til erfarne og aktive i foreningen på stormødet. Der opfordres til at huske det i planlægningen. b. Forslag til budget for JB i lokalforeningerne

5 Natascha motiverer for muligheden for at tilknytte midler til junioraktiviteter, så det er uafhængigt at LFernes budget og skaber flere muligheder for aktiviteter. Der udtrykkes en bekymring over, hvis juniorerne ikke kan gå tilbage til LFerne og bede om midler til aktiviteter. Det forslås at gøre mere ud af at italesætte de mulighederne, som juniorerne kan benytte sig af. Frederikke påpeger at den selvstændighed en øremærkning af pengene ville give, ville motivere til mere aktivitet. Her tilføjer Bitten, at alle LFere har afsat midler til junioraktiviteter. B: HB noterer at det ikke er pengene der mangler, men det er kommunikationen omkring mulighederne, der skal bruges kræfter på. Alle LFere opfordres til at de tager med til deres næste bestyrelsesmøde, at, der er midler til junioraktiviteter. c. Tivolidag 16. juli afholdes tivolidagen. Natascha efterspørger HBs holdning til tiden. Bitten efterspørger navne på, hvem der er ansvarlig for det praktiske. Amager har påtaget sig ansvar for køb af tivolibilletter til dem, der er interesserede. B: Natascha Jermiin og Oscar Born er ansvarlige for dagen. Oscar kan ikke være der på selve dagen, men Natascha samler en gruppe med bl.a. Jacob Løland. HB bliver enige om at eventet bliver 16. juli kl på Rådhuspladsen. 6. Udvalg: a. Børneattester Anders har været i Manchester og har forhørt sig ved Steve, som er International Risk Manager, han siger, at vi hvis vi indhenter attesterne en gang ved indmeldelse, så er det fint. Derudover har Rigspolitiet vedtaget en digital proces for attesterne, så vi inden længe kan nedbringe en masse administration i forbindelse med registrering. Ift. børneattester gælder det at indhente cpr- nr. til at indhente attesten og derefter sletter vi cpr.nr. Ved straffeattester skal vi indhente det en gang om året for dem, det er relevant for (ledere og stabe). B: HB vedtager den på sidste HB- møde forelagte procedure, så vi ikke længere indhenter børneattester hvert 3. år, men indhenter dem ved indmeldelse. b. Oplæg til RM kommissorium v. Karin I forlængelse af sidste HB møde fremlægger Karin bud på kommissorium for RM ift. udelukkelse af medlemmer. Winnie påpeger, at tidsperspektivet i udkastet er for langt ift. at få en procedure sat i kraft. B: Karin sender udkastet videre til RM, og HB lægger op til en midtvejsstatus ved septembermødet og en endelig godkendelse til mødet i november. Derudover har daglig ledelse kontakt til RM. c. Status for Interchange Winnie informerer HB om, at arbejdet går rigtig godt, og de nye kræfter har givet nyt liv til udvalgsarbejdet. d. Kommunikation fra Karin Der er problemer med kommunikation i CISV, hvad kan vi gøre? Der er en hel del kritik pt. Karin har kontaktet Janne Sonnenberg, som en mulighed for at genetablere KommUdd. HB bakker op om ideen og understreger behovet for en klar linje omkring, hvad vi skal bruge ressourcerne på.

6 B: Alle der har input til kommunikationsudvalgets arbejdsopgaver sender dem til Karin, og derefter tager hun kontakt til relevante nye parter ift. at forme et nyt KomUd. HB noterer sig, at det ikke er meldt klart ud, at Simon fra KomUd har trukket sig. Hertil informere Karin om, at Anders og hende har tanker om at udarbejde et udkast til et årshjul, hvor møder, valg af udvalgsformand og deadlines fremgår, og hvor procedurer og forretningsordener samles. 7. Internationalt a. Regional fond På mødet i Manchester blev der fremlagt en ide, om at betale et pund ekstra pr. deltager, som samles i en fond, der kan hjælpe de svagere CISV lande med at deltage i det regionale samarbejde. Tanken er, at det skal støtte nationale repræsentanter og lignende til at deltage regionalt og styrke organisationens samarbejde. Anders forhører HB, om den kan bakke op, hvis der skal arbejdes videre med initiativet. HB efterspørger, at initiativet rummer finansiering af at sende delegationer ud og engagere flere i stedet for kun at støtte repræsentanterne i det regionale arbejde. Der udtrykkes bekymring om beløbsstørrelsen og fordelingen. Udspillet er lige nu for vagt ift. den udgift det bliver for CISV Danmark. B: HB bakker som udgangspunkt op om et sådan initiativ, men det skal præciseres, hvordan midlerne bruges. Anders får mandat til at bakke op om videre arbejde, hvor han medtager HBs bekymringer. b. Rejseforsikring Den nye internationale rejseforsikring dækker aflysning, evakuering, alt det en rejseforsikring normalt dækker, mm. Den dækker pt. ikke en erstatningsleder, og det har Anders bedt om at få med. Internationalt overvejer man at gøre denne forsikring obligatorisk for at lette administrationen. Den vil i så fald koste ca. 250kr pr. person. Jo flere lande, der er med, jo billigere bliver det. Anders orienterer når der sker udviklinger i sagen. c. NICE weekend i 2015 Natascha informerer kort om NICE weekenden(tor- søn), der er blevet godkendt. Det bliver afholdt på Amager, men der opfordres til af flere LFer bakker om. d. Global Conference 2015 Afholdes d August 2015 i Norge. Der er lagt op til at det skal være i LFernes ånd med fokus på udveksling, netværk og inspiration. B: LFerne bedes finde en repræsentant hver, der kan tage med Anders. Navne på disse skal indsendes senest d. 1. december. Der kan ansøges om flere pladser, hvis det ønskes. Anders udsender reminder og mere information om Global Conference når denne information kommer. Alle LF er skal have en lokal Risk Manager, og denne skal være certificeret inden udgangen af Anders undersøger mulighed for national træning der kan give denne certificering.

7 e. Timing Global Conference 2018 Anders skal forhøre sig om det er et problem, at den afholdes i start september i stedet for start august. Det er ok for HB. 8. Eventuelt a. Kommunikation fra HB ud til resten af foreningen. Den mundtlige formidling er rigtig vigtig. Det kræver faste beslutningsgange ml. kontaktpersoner fra udvalg, LFere og DL. Det skal defineres klart hvem, der er ansvarlig for den mundtlige kommunikation. Årshjulet skulle gerne fungere som et centralt dokument, hvor alle kan orientere sig. Der efterspørges en update på mail fra kontoret hver anden uge. Her bliver det muligt med sharepoint at få notits, hver gang der er en update. Når der træffes beslutninger på vegne af udvalg eller lignende har vi en forpligtelse til at skabe dialog om beslutningerne, så de efterleves. Karin har forsøgt at imødegå udvalgsformændene over en kop kaffe, der uformelt kunne skabe dialog. Det samme ønsker hun i efteråret med alle LFerne. Udvalgene har udtrykt et behov for at være mere med ikke for at beslutte men for at være orienteret og få forståelse for de forskellige beslutninger. Det diskuteres kort hvordan dette kan imødekommes på en måde der giver mening. Der opfordres til en større gennemgang som separat punkt til næste HB møde. Karin nævner, at hun stadig gerne stiller op, hvis nogle LFer har brug for hende til noget - særligt til at møde op som repræsentant for CISV Danmark til arrangementer i sommeren. Dog er Karin på ferie fra d. 12/7. Anders informerer: Ny flyer på engelsk, der fortæller om CISV, som man kunne overveje at oversætte til dansk, eller bruge som den er - den findes på cisv.org. National Report Form: Udfyldes af DL og Sara Host and Participant Data Sheets: Udvalgene har modtaget filerne til udfyldelse Winnie orienterede om, at Region 1 arbejder på et design/forslag til CISV reklamepostkort, der henviser til hjemmesiden som et alternativ eller supplement til at uddele foldere. b. Opsummering af pointer og beslutninger Note: Daglig Ledelse er tilgængelige på tlf. og mail. Kontoret er åbent mandag efter kl og torsdag efter kl

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere