Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten er nødvendig, og det er soldaterforeningerne også. Således lød overskriften på den første leder, jeg skrev som nyvalgt præsident i foråret Jeg kan skrive helt samme sætning i dag, og med samme aktualitet her i min sidste leder. Jamen betyder det, at vi ikke er kommet et skridt videre, også i forhold til de andre ting, jeg skrev dengang? Jo! Naturligvis er vi kommet videre. Men vi må samtidig konstatere, at der er ting, emner og ideer, som skal dyrkes hele tiden. På samme måde, som jeg ofte har skrevet og sagt, at vi alle skal kæmpe en lille smule hver dag for vort demokrati, for det kommer ikke af sig selv, og hvis vi glemmer det, risikerer vi det forsvinder. Jeg skrev også, at vi i soldaterforeningsbevægelsen skulle finde vore ben at stå på med det nye Forsvar, og at vi her havde fået Folk & Forsvar som en god platform til noget af arbejdet. Har vi fundet vore ben at stå på? Både-og! Vi har erkendt, at en afgørende vigtig opgave for soldaterforeningerne er at bakke op om vore udsendte kammerater og deres familier. Det er De Blå Baretter, der som tovholdere i kammeratstøtteordningen yder denne vigtige indsats, men alle i Landsrådet støtter det. Men vi kan nok gøre mere. Det er i sagens natur de regimentsbærende foreninger, der må kigge på sig selv og opgaven og spørge, om de kan gøre mere. Og det er naturligvis på dette område, at fokus skal holdes i de kommende år. At det bliver sværere for helheden, fremgår med al ønskelig tydelighed i det beskedne antal regimenter, der er tilbage, og som ikke engang er "rigtige" regimenter. April De mange soldaterforeninger uden regiment må nødvendigvis føle det vanskeligere at oparbejde og vedligeholde solidaritet med de regimentsbærende, men det er den eneste vej fremad, kære soldaterkammerater. Samtidig kan vi vel også være lidt stolte over, at vi medvirkede til, at Folk & Forsvar nu fremstår som en indflydelsesrig og troværdig part i forsvarsspørgsmål. Jeg skrev også dengang, at vi stillede spørgsmålstegn ved vores struktur, som vi jo justerede på for seks år siden. Samme spørgsmål kunne man måske godt stille sig selv igen i dag, både vedrørende, hvordan paraplysystemet virker, og vedrørende mulighederne for at profilere sig lokalt. Jeg skrev i 2000, at amterne kunne være en brugbar størrelse frem for de noget uhåndterlige regioner, men amterne er jo nu borte, så den ide duede altså ikke. Men jeg skrev også om at videreudvikle de lokale samvirker, og det er netop, hvad især samarbejdet mellem de tre værns soldaterforeninger og Forsvarsbrødrene arbejder på i det nye DSM. Også dette område bør være i fokus i fremtiden. Som vi alle har drøftet og har været mere eller mindre enige om, så gælder det, at jo færre regimenter, jo mere nødvendigt er det at kigge på foreningsstrukturen, og på, om samvirketanken kunne udvikles til en bærende del af soldaterforeningsbevægelsen. Har Forsvaret brug for os? Ja! I allerhøjeste grad, også selv om de måske ikke altid selv er klar over det! Når jeg ser over landkortet og over kalenderen, så ser jeg rigtigt mange foreningsarrangementer, hvor man lokalt ser soldaterforeningsfanerne til parade, til march gennem byen, til kransenedlægning og så videre. Hele befolkningen bliver derved mindet om, at der er en bevægelse, der kerer sig om Forsvaret, om soldaterne, og det giver medejerskab og samhørighedsfølelse, og det påvirker langt de fleste positivt og opfylder dermed i en eller anden grad vort ønske om at styrke forsvarsviljen i den brede befolkning. Læg dertil kammeratstøtten, de mange netværk og så videre, jo! Forsvaret har brug for os. Jeg ønsker alle mine soldaterkammerater, spredt ud over hele landet alt det bedste for dem og deres familier, og al muligt held og lykke med det videre soldaterforeningsarbejde. Tak for otte dejlige år. Side 1 af 15 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Hædersbevisninger i Landsrådet Tillykke! Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Niels Erik Christensen Hans Chr. Andersen Danske Feltartilleriforening 11. marts 2008 Eigil R. Froberg Kystartilleriforeningen 26. marts 2008 Jørgen Larn De Danske Garderforeninger 1. marts 2008 Jørgen Nissen Danske Gardehusarforeninger 5. marts 2008 Børge J. Madsen Slesvigske Fodreg.Soldaterforening 7. marts 2008 Aksel Hald-Christensen Karsten Rubin Allan Gornitzka Den Danske Brigadeforening 18. marts 2008 Henning Hein John Martin Christiansen Luftværns-Artilleri-Foreningen 29. marts 2008 Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på og på landsforeningernes egne hjemmesider April 3. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Regionsopstillingsmøde på Antvorskov Kaserne 8. april DSM Koordinerende Ledergruppe Møde i Marineforeningen 9. april Slesvigske Fodregiments Soldaterforening 9. april Veterandag på Haderslev Kaserne 11. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Høveltegård 12. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde 2008 på Høveltegård 26. april Luftværns-Artilleri-Foreningen Luftværnsartilleristens Dag 2008 i København 26. april De Danske Pionerforeninger Jubilarstævne på Skive Kaserne 26. april Militærpolitiforeningen i Danmark Repræsentantskabsmøde i Odense Maj 3. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Odense Kaserne 3. maj De Danske Pionerforeninger Sendemandsmøde i Maribo 4. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Lysfest på Haderslev Kaserne 5. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Mindegudstjeneste i Haderslev Domkirke 17. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 17. maj Folk & Forsvar Repræsentantskabsmøde på Christiansborg 17. maj Telegraf-Reg. Soldaterforening Sendemandsmøde i Odense 17. maj Danske Dragonforeninger Dragon- og Forældredag i Holstebro 24. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Haderslev Kaserne 25. maj Danske Gardehusarforeninger Repræsentantskabsmøde, Antvorskov Kaserne Side 2 af 15 sider

3 Landsrådsmøde 2008 Danske Soldaterforeningers Landsraad indkalder herved til landsrådsmøde lørdag 12. april 2008 kl på Høveltegård. Materiale til landsrådsmødet, herunder program, dagsorden, beretning, regnskab og tilmeldingsskema m.v. er udsendt til landsforeningerne m.fl. i uge 11. Dagsorden er medtaget i dette nyhedsbrev. Der vil som sædvanlig være mulighed for forplejning og indkvartering fra fredag aften. Tilmeldingsfrist er onsdag 2. april Eventuelle yderligere oplysninger om arrangementet vil kunne indhentes hos landsrådssekretæren på eller Dagsorden til landsrådsmødet 12. april Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger 4. Præsidiets beretning 5. Beretning om Dybbøl Mølle 6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond 7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 8. Budgetfremlæggelse / kontingent for Indkomne forslag 10. Valg a. Valg af præsident for 2 år. Præsidiet indstiller generalmajor Jan Brun Andersen til nyvalg b. Valg af landsrådssekretær for 1 år. Præsidiet indstiller Knud Ole Bennekou til genvalg c. Valg af landsrådskasserer for 2 år. Præsidiet indstiller Thorkild E. Kay til genvalg d. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Nordjylland for 2 år. Olav Vibild modtager genvalg e. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Sjælland Foto: Olav Vibild for 2 år. Helmer Christensen modtager genvalg f. Efter indstilling valg af 2 suppleanter for 2 år ad punkterne d-e (Gert B. Jensen og Helmuth Hansen) g. Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge modtager eventuelt genvalg, og Knud Hansen modtager genvalg h. Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou modtager genvalg 11. Valg af revision (Valgene ad pkt. d-e-f sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 2 berørte områder). På valg er Registreret revisor Kurt Kjær Poul Mødekjær, Intendanturforeningen (fungerer fra suppleantfunktion) Vakant 12. Landsrådsmødet datofastsættelse 13. Eventuelt 14. Landsrådsmødets afslutning Side 3 af 15 sider

4 Farvel til en aktiv præsident! I forbindelse med landsrådsmødet på HØVELTEGÅRD den 12. april 2008 indtræffer en i Landsrådets regi forholdsvis sjælden begivenhed et præsidentskifte, idet oberst Bjarne G. Bagge lægger taktstokken og overlader den til sin afløser. Det er en markant præsident og personlighed, der takker af. Da Bagge for 8 år siden på Sjælsmark Kaserne lod sig vælge til Landsrådets nye præsident, anede han måske embedets omfang, men næppe, hvilken arbejdsindsats, der ventede. De 8 år blev en arbejdskrævende og forholdsvis turbulent periode, ikke mindst da man i enkelte af vore store landsforeninger præsenterede tvivlende synspunkter om bæredygtigheden af Landsrådets fremtidige virke og behov for det. Der bredte sig i en periode lidt mismod hist og pist, en udvikling, der selvsagt stillede store krav til ledelse og koordination, og som ikke mindst i stigende omfang stillede krav til den direkte arbejdsindsats i præsidieledelsen. Dette lederskab har ingen nu været i tvivl om! Bjarne G. Bagge har været en synlig leder. Ingen har i øjeblikket været i tvivl om, hvem der var den faktiske leder hvad enten det var for bordenden med det skarpe blik over brillerne, eller det var foran et geled gamle soldaterkammerater ved de mange parader, ved kronprinsebrylluppet, ved de nordiske stævner, ved de mange kransenedlægninger og alt det andet! Et markant og indimellem højt rungende lederskab, der dog har haft sine kendte grænser: Hjemme i køkkenet i Jelling hersker Elin. Og det er ingen i tvivl om heller ikke Bjarne G. Bagge! I sit virke og engagement som leder i soldaterforeningsbevægelsen og generelt i hele sin personlige holdning har Bagge et prægtigt adelsmærke: Respekten for den danske soldat, indsatsen for værnepligtens opretholdelse, og støtten til det forsvar, som han gennem en menneskealder har tjent. Og hertil: En fastholdt traditionspleje. Der skal være orden omkring Dybbøl Mølles drift. Kransene og blomsterne skal lægges med respekt. Og de gamle soldaterkammerater, der har gjort en særlig indsats, skal hædres etc. Disse temaer har gennemsyret hans gerning og holdninger og mange indlæg i Vedetten og har skabt respekt. Et tilbageblik på de 8 år for bordenden i præsidiet afslører givetvis nu for de tilbageblevne, at visse rutiner forstummer. Vi vil komme til at mangle noget: Bulderbasse-mentaliteten, som kun de gamle oberster besidder den, de skarpe bemærkninger, når noget ikke var tænkt eller gjort, og når procedurer ikke var fulgt eller var fulgt for meget. Og de hyggelige stunder og de sjove historier. Nu skal Bjarne G. Bagge hjem og forrette indetjeneste i Jelling! Han har nemlig gennem talrige år lovet Elin at skabe mere tid til hende og familien, til græsplænen og golfbanen, og ikke mindst rejsevirksomheden. Og alt det andet I Danske Soldaterforeningers Landsraad skal der lyde et rungende tak for kampen, tak for din indsats, og ikke mindst held og lykke med det livsafsnit, der nu påbegyndes. Vi vil savne dig i vor midte. Foto: Olav Vibild Ib Snoer fyldte 80 år Torsdag 27. marts passerede formanden for De Allieredes Danske Vaabenfæller, Ib Snoer, 80 år. Denne multiaktive og dybt respekterede soldaterkammerat, der gennem en menneskealder har været en aktiv del af soldaterforeningsbevægelsen fra starten for mere end 50 år siden i Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, og til i dag som et af omdrejningspunkterne i DADV, er fortsat engageret og medlevende endda tilmed dagligt i det store og velrenommerede glarmester-familieforetagende. Hjertelig tillykke vi håber vi må have dig i vor midte i mange år fremover. Side 4 af 15 sider

5 Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008 et lille debathæfte Træd An!, hvor vi omtalte den nuværende fire måneders værnepligtsordning som en succes. En konstatering, som også deles af store dele af Forsvaret og langt ind i regeringspartierne. Derfor er det med stor glæde, at vi allerede nu ser en reaktion fra Christiansborg, idet Dansk Folkepartis forsvarspolitiske ordfører Ib Poulsen har meldt ud, at unge danskere bør indkaldes hvert år til militærtjeneste, eller dobbelt så mange som i dag. Forslaget har ikke fået megen medieopmærksomhed, da Forsvarskommissionen først nu har påbegyndt arbejdet og først i februar 2009 ventes at komme med et udspil. På Christiansborg siger SF s forsvarsordfører Holger K. Nielsen, at forslaget er fuldstændigt latterligt og useriøst. Forsvarsordfører John Dyrby Paulsen, Socialdemokraterne, mener det ikke er en god ide at sende flere arbejdsdygtige unge væk fra arbejdsmarkedet. Tom Behnke, Konservativ ordfører, synes at det er en lidt hurtig udmelding fra Dansk Folke- over forslaget, og at der er parti, men forslaget bør overvejes grundigt. Behnke er dog glad for DF s fastholdelse af værnepligten. Karsten Nonbo, Venstres forsvarspolitiske ordfører, er overrasket nogle hængepartier i Forsvaret, der skal klares først. Alle bemærkninger, der trods alt blev plads til i Berlingske Tidendes omtale af sagen. Værnepligten er en mærkesag Folk & Forsvars holdning er dog lysende klar, idet forsvaret for værnepligten er en af vore mærkesager. Derfor er vi meget tilfredse med, at debatten nu er sat i gang, og vi glæder os over, at så mange fortsat rekvirerer vort debathæfte, selvom der er et år til, før det kommen- forsvarsforlig skal endelig på de plads. Klikker man ind på Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, fortæller den seneste analyse over unge værnepligtige mænd i Danmark fra 1. halvår 2007, at unge mænd blev bedømt egnet til militærtjeneste, bedømt begrænset egnet og bedømt uegnet. Det lidt overraskende og glædelige ved tallet er, at 60% således fortsat er egnet til værnepligt. Det lover godt for fremtiden. Det bekymrende er, at 40% åbenbart ikke er det. Side 5 af 15 sider

6 Heldigvis er der en kvote på unge kvinder i alderen år, der i 2009 vil blive specielt inviteret til Forsvarets Dag, for om muligt her at tage imod tilbuddet om at aftjene værnepligt på værnepligtslignende vilkår. Det modsatte argument Klikker man så ved et uheld ind på hjemmesiden som åbenbart er et nyt forsøg på at påvirke den danske opinion i negativ retning, og som stærkt argumenterer imod fortsat værnepligt, får man serveret udsagn som, værnepligt er en tvang og værnepligt er slaveri. På denne hjemmeside, hvis bagmænd p.t. er ukendte for mig, læser man konstateringen af, at værnepligt stadig skiller politikerne, idet Socialdemokratiet, Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er imod værnepligt. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er klart for en fortsat dansk værnepligt og, at Ny Alliance ikke har svaret på hjemmesidens henvendelse. Jeg har dog tidligere på Ny Alliances hjemmeside kunnet læse et klart forsvar for en fortsat dansk værnepligtsmodel, skrevet af daværende partimedlem og stifter Gitte Seeberg. Folk & Forsvar kan derfor kun hilse debatten om den politiske proces velkommen, hvor politikerne i det næste års tid skal fastlægge, hvorledes det fremtidige danske forsvar skal rekruttere og bevare sin folkelige forankring. Vi er i Folk & Forsvar ikke i tvivl, og vi deler fuldstændig opfattelse med de unge værnepligtige talsmænd fra Hær, Søværn og Flyvevåben, der i debatpjecen Træd An! klart og tydeligt betegner den nye værnepligtsordning som en succes. Men det kan man læse meget mere om i debathæftet eller ved at klikke ind på Hvornår har du sidst snakket med din nabo? Medlem af Informationsudvalget, major Bent Sørensen, har filosoferet lidt over temaet nabosnak! Ja, kære FOLK & FORSVAR medlem, kære medlem af en de mange forsvarspositive foreninger. Du har jo nok for længst regnet ud, at dette spørgsmål er baseret på en bagtanke. Nu kunne det jo lige så godt være din genbo, din onkel, din tante, din fætter eller kollega eller med andre ord de mennesker, som du rutinemæssigt støder på i din hverdag. Der, hvor bagtanken fører hen er selvfølgelig spørgsmålet, om du har snakket med nogle i dit netværk om det, som ligger vore hjerter nær, nemlig det danske forsvar og vore soldater. Det er jo en væsentlig del af vor eksistensberettigelse at støtte vort forsvar, og det kan gøres uden fakkeltog eller sympatimarcher blot ved en lavmælt snak med nogle af de nævnte om netop forsvarssagen eller om vore fine unge mennesker, der kæmper med livet som indsats derude! Som medlem af FOLK & FORSVAR eller en af de øvrige tilsluttede forsvarspositive foreninger har du en vis baggrund for at snakke forsvarets sag og eventuelt imødegå den skepsis, som man jo kan løbe ind i. Du bliver jo jævnligt informeret gennem medlemsblade og/eller elektronisk nyhedsbreve, ligesom sekretariatet er villige til at hjælpe med informationer. Der er selvfølgelig også et stort antal hjemmesider på internettet, som man kan skimme for information, for det er jo rart at vide lidt mere i en diskussion. Man behøver ikke at være professor i strategi, for det her er ikke nogen videnskab. Kan man mobilisere lidt interesse og begejstring, er det halve slag vundet. Er man kommet så vidt, er det måske endda muligt at hverve et medlem, som for en ringe betaling udover glæden ved at støtte en god sag vil få yderligere adgang til information gennem medlemsblade og elektroniske nyhedsbreve og adgang til køb af bogudgivelser til meget lave priser. Få Jer nu en rigtig god snak! Side 6 af 15 sider

7 Aktiviteter i Folk & Forsvar Der afvikles møde i Informationsudvalget kl i Trommesalen Folk & Forsvar på Bornholm afvikler generalforsamling kl i auditoriet på Almegårds Kaserne. Dagsorden i overensstemmelse med fællesvedtægterne. Efter generalforsamlingen holder MF Jeppe Kofod (S) et indlæg om bl.a. Afghanistan-operationen samt betragtninger om det kommende forsvarsforlig Folk & Forsvar afvikler bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar i Frederiksborg Amtskreds afvikler generalforsamling kl i Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands lokaler, Kratbjerg 340 i Fredensborg. - Før generalforsamlingen er der foredrag ved pens. kriminalinspektør i Lyngby Jørn Moos om "Blekingegade-sagen" Folk & Forsvar i Sønderjylland gennemfører kransenedlæggelse kl ved Tranerodde til minde om de dræbte fra flystyrt under 2. Verdenskrig Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afvikler kl den traditionelle mindehøjtidelighed i Svinø Kirke og Mindelunden for omkomne flyvere under 2. Verdenskrig Bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar afvikler Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference 2008 i Landstingssalen på Christiansborg kl Konferencens tema vil være Den nationale sikkerhedsstrategi. Nærmere enkeltheder om arrangementet vil blive meddelt senere. Efter konferencen afvikles Repræsentantskabsmøde Ny formand i Nordjylland Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds valgte på sin generalforsamling onsdag 5. marts 2008 på Politigården i Aalborg Paul B. Knudsen, Svenstrup, til ny formand. Den nye formand er 65 år. Han fratrådte i 2002 som kaserneassistent på Aalborg Kaserner efter godt 40 års tjeneste, og han møder således i Folk & Forsvar med et bredt erfaringsgrundlag fra Forsvarets verden. Stinne Sørensen, der gennem en lang årrække har medvirket i det forsvarspositive arbejde i Nordjylland, indtager fortsat funktionen som næstformand. Paul B. Knudsen afløser den mangeårige formand i Nordjylland, Peter Reinau, der ligeledes gennem årene har udført en fortjenstfuld indsats i det forsvarspositive arbejde. Den nye bestyrelse i Nordjylland lagde hårdt ud. Allerede weekenden efter tog man en udstillingsstand i besiddelse ved Forårsmessen i Aalborghallen, - og hvilken indsats! Da weekenden var omme var der 31 nye medlemmer af Folk & Forsvar i det nordjyske område. Et flot resultat, der i sin enkelthed beretter om, at hvis man engagerer sig, så kommer der også resultater ud af det. Side 7 af 15 sider

8 Konference på Christiansborg Folk & Forsvar afvikler lørdag 17. maj 2008 en forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg over temaet Danmarks nationale sikkerhedsstrategi i lyset af de geopolitiske udfordringer. Forsvarsminister Søren Gade er inviteret til at indlede konferencen og sammen med andre eksperter at give et oplæg. Efterfølgende vil en række politiske ordførere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget/Det udenrigspolitiske Nævn give emnet en politisk vinkel. Konferencens deltagere er Folk & Forsvars bestyrelse, repræsentantskab, repræsentanter fra vore amtskredse og ungdomsorganisation, samt inviterede gæster, herunder repræsentanter for Forsvarets ledelse og andre nøglepersoner. Repræsentantskabsmøde 2008 Folk & Forsvar afvikler lørdag 17. maj kl sit årlige repræsentantskabsmøde i København. Repræsentantskabsmødets dagsorden ser i år således ud: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i Fremlæggelse af revideret regnskab for 2007 til godkendelse 4. Indkomne forslag a. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændret regional struktur fra 1/ b. Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring jfr. pkt. a 5. Bestyrelsen fremlægger til godkendelse a. handleplan b. budget og c. forslag til kontingent for Valg af formand 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (særskilt notat) 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af revisor 10. Fastsættelse af repræsentantskabsmødet Eventuelt Nye bøger Debathæfte om værnepligt Folk & Forsvar udsendte i januar måned debathæftet Træd An! Debathæftet beskriver den gode udvikling i den nuværende 4- måneders værnepligtsordning og er et oplæg til debat som et led i forberedelserne til et nyt forsvarsforlig fra Værnepligten har gennem årene sikret et bredt rekrutteringsgrundlag, der har været forudsætningen for, at Danmark har kunnet opstille enheder til anvendelse i internationale operationer. Samtidig har værnepligten været med til at opbygge en stærk forsvarsvilje. Folk & Forsvar vil arbejde målrettet for at videreføre den nuværende værnepligtsordning i et nyt forsvarsforlig. Side 8 af 15 sider

9 Træd An! Er udsendt til samtlige individuelle medlemmer af Folk & Forsvar og er herudover fordelt til en bred målgruppe. Debathæftet vil kunne rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat direkte på hjemmesiden. VÅBEN Våben og rustninger gennem tiderne Stort gennemillustreret værk om våbnenes historie gennem 4000 år Historien er blevet formet af våben lige fra det assyriske rige, der blev grundlagt med våbenmagt, til nutidens politiske landkort, der er blevet til efter talrige krige. VÅBEN gennemgår hele det arsenal af våben, der har været brugt på slagmarkerne, fra de første primitive knive, økser og spyd til moderne skydevåben. Men våben er ikke kun krigens redskaber. De har også tjent til at skaffe mennesket føde, og derfor behandles jagtvåbnene også i bogen. VÅBEN indeholder mere end tusind detaljerede fotografier af våben og rustninger gennem tiderne. Teksten, der er skrevet af nogle af Storbritanniens førende våbeneksperter, beskriver våbnenes vigtigste egenskaber, og de banebrydende våben gennem historien beskrives udførligt. Hertil kommer artikler om de krigere og soldater, der har benyttet våbnene. Bogen er skrevet af en række førende britiske militærhistorikere i samarbejde med Royal Armouries Museum og udkommer i ugen efter påske. Forord af Richard Holmes, professor i militærhistorie og sikkerhedsspørgsmål. Original titel: Weapon A Visual History og Arms and Armour Oversættelse: Grete Teglbjærg og Hans Chr. Dahlerup Koch Konsulent: Kay Søren Nielsen ISBN.: Forfatter: R.G. Grant, Roger Ford, Steve Walton Omfang: 360 sider Indbinding: Hardcover med smudsomslag Pris: 349,00 kr. Tempelriddernes hemmelige historie I sidste uge udkom denne bog, der er skrevet af Susan Hodge og oversat af Allan Søndervang. Bogen gennemgår tempelherreordenens opstigen, fald og hastige udvikling fra at være ydmyge korsets mænd til at blive magtfulde krigermunke, til arrestationerne, forfølgelsen og Ordenens opløsning i en af historiens mest stormfulde perioder, der dækker to århundreder. Bogen afdækker Ordenens forbindelser til mysterier som for eksempel Den Hellige Gral, Pagtens Ark og Ligklædet fra Torino og gennemgår de hemmeligheder og gåder, der omgiver ordenen. Bogen viser Ordenens relationer til nogle af historiens mest farverige personligheder, blandt andet Saladin og Richard Løvehjerte. Side 9 af 15 sider

10 Bogen forklarer arven efter Tempelherrerne og deres forbindelse til Frimurerne. Borgens Forlag 96 sider illustreret, indbundet Kr. 249,95. Set i pressen Afghanistan De menneskelige tab i Afghanistan Dræbte danske soldater i krigen i Afghanistan nedprioriteres i hjemlige medier, efterhånden som de bliver flere. Er vi ved at vænne os til krigen og tabene, spørger journalist Mads Kastrup i Berlingske Tidende den 28. marts. Han citerer den kommunistiske diktator Josef Stalin udlægning, at en enkelt død er en tragedie. En million døde er statistik Spørgsmålet er skriver Mads Kastrup: Har Danmark vænnet sig til krig? Og dermed til tabene? Ti af de 14 dræbte danske soldater i Afghanistan siden 2002 er faldet inden for det sidste år. Ikke en million, som i Stalin-citatet, men åbenbart nok til at udgøre en statistik, hvis mængde overstiger tragedie. Vi er desværre blevet gode til at bearbejde det, sagde oberst Jens Lønborg, chef for Camp Bastion, forleden i telefonen til Jyllands-Posten med henvisning til det seneste tab, soldaten Anders Bjørn Storgaard. Underforstået, at det er en øvelse, man ikke ønsker at gennemgå så ofte, at man ligefrem mestrer den. Han mistede benet i Afghanistan Smerten fra Afghanistan lyste ud af interviewet i Berlingske Tidende den 23. marts med Mattias Ebert Nielsen, 28 år, der fortalte om sin udstationering for Jyske Dragonregiment. Mattias sidder i et Eagle-køretøj, der kører på en vejsidebombe, og resultatet er, at Mattias får sat sit ene ben af. Alligevel har den danske krigsinvalid kun pæne ord tilovers for Forsvarets tackling af sagen, og han håber på en tilbagevenden til et job i uniform i Holstebro. Fjorten danske soldater har siden 2002 mistet livet i Afghanistan. Trods faren for eget liv er danske soldater fortsat interesseret i at blive udsendt til internationale missioner. Flemming Vinter, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening siger, at soldaterne ved det er farligt, men også, at de selv er dygtigt uddannet. Derfor er risikoen for at falde i kamp ikke isoleret set den afgørende faktor, når en soldat skal beslutte sig. Her er det mere pres fra baglandet, der får større opmærksomhed. Næppe var de to seneste dødsfald i Afghanistan registreret, før endnu en dansk soldat dræbes sidst i marts. Denne gang kommer den dræbte fra Livgarden, og bliver nummer fjorten på tabslisten. Den internationale bemanding i Afghanistan Frankrig har meddelt, at man sender omkring soldater yderligere til Afghanistan, oplyser statsminister Anders Fogh Rasmussen den 28. marts. Canada havde truet med at trække sine styrker tilbage, hvis andre NATO-lande ikke ville støtte indsatsen i den sydlige del af landet. Jævnfør de seneste meningsanalyser i den danske befolkning er der nu et flertal for, at Danmark bør trække sine soldater hjem. En af problemstillingerne er, at Al-Qaeda-netværket har fundet et fristed i nabolandet Pakistans nordvestlige del, hvor de kan krydse grænsen relativt uhindret. Det ligner en fysisk umulighed at kontrollere dette område. Vi skal tro på en løsning Vi skal ikke være fornærmede over flagafbrændinger. Vi skal huske på, at vi ikke kun er i Afghanistan for afghanernes skyld, siger forsvarsminister Søren Gade til Berlingske Tidende den 15. marts. Han tilføjer, at vi også er der for vor egen skyld, og for at forhindre et nyt 11. september i enten Europa eller USA. Ministeren mener i øvrigt, at vi skal tro på en løsning i Afghanistan, og at amerikanerne er fulde af lovord over den danske indsats. Side 10 af 15 sider

11 Giv dog soldaterne ro Giv dog soldaterne ro, skriver Carsten Holm Albrektsen, København, i et læserbrev i Berlingske Tidende 5. marts. Han mener, at pressens håndtering af ulykken i den danske lejr i Afghanistan har været præget af gætterier frem for fakta. Giv soldaterne ro, og skab ikke unødig usikkerhed hos dem eller deres pårørende. Pressens håndtering af begivenhederne i Afghanistan kan ofte forekomme lidt sidetunge og unuancerede. Hør og se begivenhederne fra løvens egen mund, nemlig fra de, der oplever tingene og således bedst kan vurdere dem. Klik ind på tema: Afghanistan. Vi førte global sikkerhedspolitik i Irak Danmarks militære engagement i Irak har kostet staten 2.4 mia. kroner og syv dræbte soldater. Således opgjorde Berlingske Tidende 20. marts regnestykket. Til tallet skal lægges udgiften til de fire observationshelikoptere, der frem til juli 2007 var udstationeret til en pris af kr. 135 mio.kr. Mikkel Vedby Rasmussen, chef for Dansk Institut for Militære Studier, siger at Danmark for første gang investerede i noget, der dybest set ikke direkte vedkom os. Saddam Hussein kunne jo ikke ramme os. Vi førte således global sikkerhedspolitik, som en stormagt ville gøre det. Imam besøgte Flyvevåbnet Imam Abdul Wahid Petersen besøgte i marts Flyvevåbnets officersskole, hvor han forklarede om kulturforskelle. De unge officerer udfordrede imamens meninger, og der var en spændende debat, fortæller underviser Lotte Bank-Nielsen. Eleverne havde i længere tid beskæftiget sig med Islam i faget kulturforståelse. Læs mere på Ufatteligt store tabstal To procent af den amerikanske befolkning omkom under Den Amerikanske Borgerkrig, som for amerikanere var alle kriges moder. Siden er tusindvis af amerikanere faldet i krige verden over af dem ligger begravet på Arlington Kirkegården i Washington. Under 1. Verdenskrig faldt amerikanere og under 2. Verdenskrig knap Korea-krigen medførte dræbte og Vietnam-krigen I Irak-krigen er indtil nu amerikanere blevet dræbt. Nato TV-kanal Når statscheferne fra NATO-landene i denne uge samles til topmøde, bliver det samtidig startskuddet til en ny online tv-kanal. Den skal forbedre NATOs image og skabe en mere positiv stemning i befolkningerne omkring operationen i Afghanistan. Forbilledet er den danske online tv-kanal Forsvarskanalen, der sender nyheder om det danske forsvar produceret fra Forsvarets Mediecenter. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Bent Sørensen, konsulent Side 11 af 15 sider

12 EU og NATO studietur til Bruxelles juni 2008 Tag med på en spændende studietur med Europabevægelsen, Atlantsammenslutningen og Folk & Forsvar, samt Det Radikale Venstre NATO, Europa-Parlamentet, EU- Kommissionen, den danske EUrepræsentation, Dansk Industri og LO, samt heldagsudflugt til Brugge. Møde med MEP Johannes Lebech (R) Både NATO og EU er i stadig udvikling. Nye medlemslande, nye opgaver, nye udfordringer! Vi tager temperaturen på samarbejdet i de forskellige organisationer, og møder centralt placerede danske politikere, organisations- og embedsfolk, som vil give os grundige orienteringer og analyser af situationen, stemningen og forventningerne i NATO og EU efter de seneste udvidelser. Der lægges op til en studietur på et højt fagligt og politisk niveau, hvor der dog også bliver rig mulighed for at nyde Europas hovedstad, de gode madoplevelser, samt at debattere og netværke med engagerede og vidende medrejsende. Formanden for Europabevægelsen i Frederiksborg Amt, Terkel Nielsen, der har arbejdet med EUspørgsmål i flere ministerier og i Europa-Kommissionen, er endnu engang vores vidende turleder og guide, idet turen også byder på en heldagsudflugt til Brugge og Antwerpen. Fredag 6. juni 08:00 Udrejse med bus fra København, opsamling ned gennem Sjælland. Rødby-Puttgarten. 19:00 Ankomst til hotel i Bochum i Tyskland og indcheckning. Inkl. 2-retters menu. København-Bochum 660 km. Lørdag 7. juni 09:00 Turen fortsætter direkte til Grand Place i Bruxelles, hvor vi får tid på egen hånd til frokost. 14:00 3-timers sightseeing i og omkring Bruxelles. 17:00 Indcheckning på hotellet. Bochum-Bruxelles 260 km. 19:30 Fælles 3-retters superlækker middag på en af Bruxelles mest kendte restauranter i Art-Deco stil, Restaurant La Petrus. Søndag 8. juni Heldags-sightseeing til Brugge og Antwerpen. Belgien er et meget smukt og spændende land og et meget overset turistland! En helt speciel seværdighed er den flamske by Brugge. Brugge kaldes Nordens Venedig og er en vidunderlig middelalderby, en perle blandt Europas gamle byer, en af Belgiens kronjuveler. Byen er også kendt som hjemsted for Europa-Kollegiet. I City of Diamonds Antwerpen besøger vi bl.a. et Diamant Museet. Mandag 9. juni 10:00 Formiddagen byder først på et spændende besøg i NATO s politiske hovedkvarter. 2 oplægsholdere. Side 12 af 15 sider

13 12:00 Frokost på Place du Luxembourg. 13:30 Besøg på den Danske Repræsentation ved EU. Rue d Arlon 73, 1040 Bruxelles. 14:30 Oplæg ved kontorchef i LO. 16:00 Besøg på Dansk Industri. 19:00 Fælles 3-retters afskedsmiddag på en af Bruxelles mest kendte restauranter i Art Nouveau stil: Restaurant Falstaff Henri Mausstraat 19. Tirsdag 10. juni 10:00 Besøg i Kommissionen. Frokost på egen hånd. 13:00 Besøg og rundvisning i Europa-Parlamentet, herunder overværelse af debatten i plenarsalen, hvis der er møde den dag. Herefter vil MEP Johannes Lebech give en orientering om aktuelle sager samt om det spændende arbejde i parlamentet. 15:30 Besøget i Parlamentet slutter og vi starter hjemturen. 19:30 Ankomst til hotel i Bochum og indcheckning. Inkl. 2-retters menu. Onsdag 11. juni 08:00 Hjemrejsen fortsætter. 19:00 Turen slutter i København. Generelle betingelser og tilmelding: Depositum og tilmelding: Hurtig tilmelding anbefales, da forhåndsinteressen har været meget stor. For at være sikker på deltagelse i rejsen, opkræves et depositum på kr. 500 per person ved tilmelding, som modregnes ved endelig betaling, som foregår 2-4 uger før afrejse. Ved tilmelding fremsendes en depositumfaktura. Hvis rejsen pga. manglende tilmeldinger aflyses, tilbagebetales hele depositummet. Pris pr. person kr ,- Tillæg for enkeltværelse kr ,- Side 13 af 15 sider

14 Prisen inkluderer: Kørsel i moderne langtursbus under hele programmet. 5 overnatninger i delt dobbeltværelse, inkl. morgenmad. 1 x frokost. 4 x middage. Alle besøg, som beskrevet i programmet. Ikke inkluderet i prisen: Drikkevarer, minibar, samt andet personligt forbrug. Rejseforsikringer. Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet. Viewpoint Specialrejser er medlem af Danmarks Rejsebureauforening og er registreret i Rejsegarantifonden, registreringsnummer Jeg/vi tilmelder mig/os turen til Bruxelles d juni 2008: Navn (1): Fødselsdato: Pasnummer: Navn (2): Fødselsdato: Pasnummer: Adresse: Postnr./By: Tlf. privat: Mobil: Tlf. arb.: adresse: Værelsestype: Delt dobbelt Delt twin (2 seperate senge) Single Ikke-ryger Ryger Allergi Du kan tilmelde dig ved at maile til Eller du kan sende eller faxe tilmeldingen til: Viewpoint Specialrejser Attn: Kenneth Finsen Ehlersvej Hellerup Tel: Fax: Arrangement Rejsen er arrangeret af Viewpoint Specialrejser ApS. Viewpoint er medlem af Danmarks Rejsebureauforening og er registreret i Rejsegarantifonden, registreringsnummer Forbehold for evt. programændringer Der tages ekstraordinære forbehold for evt. ændringer eller aftale-aflysninger i programmerne, da vi har at gøre med politikere, diplomater og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede situationer. Indgåelse af aftale Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i programmet oplyste vilkår for rejsen. Depositum og slutbetaling Ved aftalens indgåelse opkræves et depositum på 500 per person. Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt ca. 40 dage før afrejsedagen. Afbestilling og afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring kan tilkøbes for 6% af hele rejsens pris. Forsikringen skal tegnes i forbindelse med bestillingen. Vær opmærksom på de særlige regler der gælder for afbestillingsforsikringer hos Europæiske Rejseforsikring. Side 14 af 15 sider

15 Alternativt: Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes mod et fradrag af DKK 500 pr. person dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes mod et fradrag af DKK pr. person. Mindre end 15 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes mod et fradrag på 50% af hele rejsens pris. Mindre end 3 dage før afrejsen: Ingen refusion. Afbestilling ved akut sygdom Det anbefales, at du hos tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostninger såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos dig selv eller ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Vær dog opmærksom på at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset til max. DKK pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er på 6 procent af rejsens pris. Separat tilbud fremsendes via Europæiske Rejseforsikring. Rejseforsikring Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales derfor kraftigt, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos rejsebureauet. Side 15 af 15 sider

Nyhedsbrev April 2008

Nyhedsbrev April 2008 Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 92 Offentligt Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX PETANQUE I FRANKRIG 01. 07. juni 2009 CHÂTEAUROUX Arrangeret af Niels og Birthe Toft Med hjælp af Jean Claude Besnard, UFOLEP DGI s samarbejdspartner UFOLEP i Frankrig har inviteret DGI petanquespillere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Solderforeningers Landsraad V E D T Æ G T E R Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 Kun 12 pladser tilbage Sidste tilmeldingsfrist den 18. juni 2010 Velkommen til Paris byernes by Årets VM afholdes i Paris, som vel næsten ikke behøves

Læs mere

ndhtxtfoto Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 Vi er en gruppe maskinsta onsfolk og landmænd, der hvert år i starten af november tager på

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere