Referat fra ordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl , Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for Indkomne forslag. a. Vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår en opdatering af klubbens vedtægter, herunder at revisor og revisorsuppleant vælges hvert andet år i stedet for hvert år. (Forslaget var udsendt inden generalforsamlingen) 5. Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen forslår, at kontingentet ændres til 150,- kr. 6. PBP 2015 Orientering om PBP (flyttes til efter punkt 10). 7. Valg af formand lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær ulige år. Peter Aerts og Karsten Christensen er villige til genvalg. 8. Valg af suppleant hvert år. Thomas Holm Petersen er villig til genvalg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år. Birgit Henriksen er revisor og Gert Pagter suppleant. Birgit er villig til genvalg. Da Gert er blevet arrangør, foreslår bestyrelsen valg af Mogens Klitgaard Nielsen som suppleant. 10. Eventuelt. a. Overrækkelse af medaljer b. Årets rytter 1

2 REFERAT AD1. Valg af dirigent. Jan bød velkommen. Han konstaterede det glædelige i, at så mange var mødt frem. Bestyrelsen foreslog, at Gert Pagter blev valgt som dirigent. Gert blev valgt med stor applaus. Gert takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i følge foreningens vedtægter. AD2. Formandens beretning Året der gik Jeg har allerede redegjort for en stor del af klubbens aktiviteter i 2014 i efterårsudsendelsen i december, så her vil jeg nøjes med at nævne noget af det væsentligste og noget af det, der er sket siden december. I 2014 har klubben haft 237 medlemmer mod 209 året før. 280 forskellige personer har kørt en brevet i Danmark i året, hvoraf ca. er 10 udlændinge. I alt blev der gennemført 809 brevet er, hvilket lige som i 2013 er en stigning på ca. 75 % i forhold til året før. Internationalt Randonneur Mondiaux den klub, der har ansvaret for at godkende resultater fra breveter på 1200 km og længere har fået ny formand, Keith Benton. Den nye formand har stillet os en bedre kommunikation i udsigt, så resultatsiderne vil blive opdateret hurtigere med nye resultatlister, nyhedsbreve mv. Der bliver designet en ny 1200 km-medalje og hvem ved, måske kommer den en bedre oversigt over kommende 1200 km brevet er på deres hjemmeside. Arrangører Helge Krogh er kommet godt fra start som ny gammel arrangør og han fortsætter i 2015 med at arrangere brevet er med start i Sønderborg. Lars Bommersholdt har meddelt, at han ønsker at stoppe som arrangør efter 2015, så vi søger en frisk person, der har mod på at arrangere brevet er med start i Brande, Fredericia eller et andet sted i i det Sydjyske. Lars har lovet at støtte op omkring en ny arrangør, så det ikke bliver alt for uoverskueligt, at overtage opgaven. Startgebyr Som jeg orienterede om på generalforsamlingen i 2013 at vi ville overveje at gøre i PBP-år, så har vi sat startgebyret op. Baggrunden for dette er at udgifterne er større i PBP-år fx er det tanken, at der vil blive afholdt orienteringsmøder om PBP og vi mener, at det er rigtigst, at dem, der kører i PBP-år ikke skal lukrere på det overskud, der er skabt i mellemårene. Til gengæld har vi i år gjort det valgfrit om man vil have en medalje eller ej det er jo ikke sikkert, at man er lige så glad for 200 km-medalje nr. 10 som nr. 1 og så kan man spare 40 kr. pr. brevet. Dvs. at hvis man i fravælger medaljen, så kommer en brevet til at koste 85 kr. mod 100 kr. tidligere for medlemmer hhv. 135 kr. mod 150 kr. 2

3 Muligheden for at fravælge medaljen vil give arrangørerne en del yderligere administrativt arbejde og hvis det viser sig, at være for tungt for dem, er det ikke sikkert, at muligheden vil fortsætte i de kommende år. Permanente brevet er På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at indføre permanente brevet'er, som kan køres på en dato, man selv vælger. I januar 2014 er de endelige regler blevet offentliggjort på hjemmesiden. I løbet af efteråret er det første forslag til en permanent brevet blevet indsendt og behandlet. I løbet af foråret vil rute mv. blive lagt på hjemmesiden. Kort fortalt er reglerne for permanente brevet er følgende: Et medlem laver en rute, som bliver godkendt af ARD. Ruten lægges ud på hjemmesiden En rytter, der ønsker at køre den, henvender sig til sekretæren, der fremsender kontrolkort. Rytteren kører den permanente brevet på en selvvalgt dato dog ikke mellem 1. marts og 30. juni. Efter at have gennemført brevet en indsender rytteren kontrolkortet til sekretæren, der godkender eller forkaster resultatet. Vimpel og klistermærker Vi har fået lavet en lille vimpel, som i første omgang er tænkt som en mulig gave til fremmede deltagere, til kontrolstederne osv. Men den kan også købes af medlemmerne ved henvendelse til vores kasserer, Peter Aerts. PBP 2015 Efter nogen usikkerhed omkring startdatoen for PBP ligger det nu fast, at starten går søndag d. 16. august. I januar offentliggjorde Audax Club Parisien (ACP) den anden og endelige brochure for PBP 2015, som nu kan findes på hjemmesiden for PBP 2015, Jeg har taget nogle eksemplarer med i dag, som I bedes deles om så godt I kan. Arrangører og bestyrelsesmedlemmer har fået et udlåns-eksemplar, som medlemmerne kan låne, læse og aflevere igen, sådan at så mange som muligt kan have glæde af dem. På klubbens hjemmeside kan I se diverse informationer om PBP (tryk på logoet for Paris-Brest- Paris nederst på siden). Vi vil forsøge at holde siden opdateret med nyt, så hold øje med den. Vi vender tilbage til PBP under punkt 6 på dagsordenen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine med-bestyrelsesmedlemmer, arrangørerne og alle andre, der har hjulpet til i løbet af året for det store arbejde, I gør for klubbens medlemmer det gør det dejligt nemt at være formand! Til slut vil jeg ønske alle ARDs medlemmer mange gode kilometer på cyklen i 2015! Jan Buschardt Formand, ARD Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt. 3

4 AD3. Revideret regnskab for 2014 Peter gennemgik regnskabet for 2014, hvor der er lidt flere indtægter på kontingenter og løbsindtægter, med et lidt vigende tøjsalg. Udgifter lidt lavere end året, som alt i alt betyder, at foreningen har sparet lidt op. Resultatet skyldes nok især de forholdsvis mange brevet er, der er kørt. Løbsudgifter er de udgifter, fx porto, kaffe og lignende, som løbsarrangørerne afholder. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. AD4. Indkomne forslag a: Vedtægtsændringer: Formanden gennemgik forslagene til vedtægtsændringer; at de jo trænger til en opdatering, da de ikke længere passer helt med virkeligheden. Vedtægtsændringer tilpasser sig således denne. Bemærkninger til forslagene: Navn: Ingen 2: En sagde, at sætningen: at klubben skal udbrede kendskabet til langdistancecykling, burde stå først. Jan sagde hertil, at klubbens primære formål er at arrangere brevet er. Vi har som sådan ikke noget ønske om at missionere. Forslagsstilleren sagde efterfølgende, at han til dels var enig og foreslog, at man kunne stryge sætningen helt. Flere mente dog, at udbredningen sker på brevet erne. Vi kunne lade det være, slette det, eller flytte det op forrest. Et fjerde forslag var at flytte sætningen op, og knytte den sammen med det følgende med et "og". Forslaget hvor sætningen flyttes op forrest, og kædes sammen med det følgende vedtages: "Klubbens formål er at udbrede interessen for langdistancecykling og..." 3: Ingen 4: Underskudsdækningen vedr. SBS - formuleringen blev kritiseret for at være uklar omkring, at et kommende SBS skal betale pengene tilbage. Spørgsmålet medførte en lang general debat om, hvad ARD skal dække og hvordan. Alt i alt endte vi med to ændringsforslag; 1: at alt efter SBS slettes. 2: at det skal fremgå klart, at et kommende SBS skal betale tilbage. Forslag 1 blev vedtaget. 5: Ingen 6: Ingen 7: Kommentar, at forslaget virker uklart formuleret omkring arrangørens deltagelse i bestyrelsens møder. "Arbejdet med målsætning, visioner og naturligvis gennemførelse af eventuelle generalforsamlings... blev vedtaget. Der sluttes: " årligt møde i 3. kvartal mellem bestyrelsen og arrangørerne" 8: - 9: Ingen 4

5 10: Ingen. Klubbens vedtægter med den ændrede ordlyd som tiltrådt af generalforsamlingen er vedlagt referatet. AD5. Fastsættelse af kontingent for 2015 Bestyrelsen forslår, at kontingentet ændres til 150,- kr. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. AD6. P-B-P 2015 Foreslået flyttet til efter punkt 10 dette blev vedtaget af forsamlingen AD7. Valg af formand lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær ulige år. Kasserer Peter Aerts og sekretær Karsten Christensen er villige til genvalg. Peter og Karsten blev genvalgt. AD8. Valg af suppleant hvert år Thomas Holm Petersen blev valgt som suppleant på generalforsamlingen i Thomas blev genvalgt. AD9. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år Birgit Henriksen er revisor og Gert Pagter suppleant. Birgit er villig til genvalg. Da Gert er blevet arrangør, foreslår bestyrelsen valg af Mogens Klitgaard Nielsen som suppleant. Birgit og Mogens blev valgt. AD10. Eventuelt a. Medaljer km (bronze) Johan Petersen km (sølv) Jens Gravesen Karsten Brejnbjerg Christensen Ultrarandonneur (10 x superrandonneur) Gert Pagter Kristensen Leif Bagger Jan Buschardt 5

6 Randonneur Gert Pagter Kristensen Randonneur Jens Gravesen Claus Hviid Christensen Guldmedalje med Egeløv km Flemming Skou b. Årets rytter - er Per Slott, hvor Jan fremhævede, at Per er en flink fyr, altid hjælpsom, at han gerne tager gerne en føring, og at han har meget erfaring. Kørte P-B-P første gang i 1991 og er dermed en af pionererne og har som en af få gennemført prøven hele 6 gange. (AD6) Herefter med den ordinære generalforsamling overstået og udmærkelserne uddelt gennemgik man orienteringen vedrørende Paris-Brest-Paris 2015: PBP 2015 finder sted d august Du kan læse mere (på fransk og engelsk) på den officielle hjemmeside: Du kan skifte mellem fransk og engelsk ved at trykke på 'FR' hhv. EN' i øverste højre hjørne på siden. På PBP 2015-hjemmesiden kan du - når den tid kommer - tilmelde dig, og indtil da kan du læse reglerne (på engelsk og fransk), se ruten og ruteprofilerne, se resultaterne gennem tiderne og finde mange andre informationer. Når PBP skydes i gang, kan familie og venner se hvor langt du er kommet, se web-tv fra start og mål og meget mere. På PBP-hjemmesiden kan du også finde den anden og endelige brochure for PBP 2015, som Audax Club Parisien (ACP) offentliggjorde i januar. Arrangører og bestyrelsesmedlemmer har fået et udlåns-eksemplar, som medlemmerne kan låne, læse og aflevere igen, sådan at så mange som muligt kan have glæde af dem. Vær opmærksom på at nogle af oplysningerne på hjemmesiden endnu ikke er opdateret siden 2011, men det forventes de at blive hen ad vejen. Nyheder i forhold til tidligere år PBP 2015 i det store og hele er som i tidligere år sådan at: Tilmeldingen bliver lige som i % via nettet Der skal lige som i 2011 heller ikke sendes foto, lægeattest eller kopier af forsikringer til Frankrig. Starten er flyttet nogle km. Ingen frie starter. Igen ekstra overnatningsmulighed i Saint-Nicholas du Pélem mellem Loudéac og Carhaix og også i Quédillac mellem Tinténiac og Loudéac. Nyt kontrolsted i Brest. Forhåndstilmelding Der bliver muligvis ikke startplads til alle, der gerne vil deltage. Derfor er der også i 2015 en forhåndstilmelding, der afhænger af hvor lang en brevet, du har kørt i Der er ingen landekvote i

7 Hvornår Forhåndsregistrering kan finde sted afhængigt af hvor lang din længste brevet var i perioden 1. november 2013 til 30. oktober Længste brevet kørt i 2014 Forhåndstilmelding fra 1000 km eller mere 26. april km 3.maj km 10. maj km 17. maj km 24. maj 2015 NB! Hvis du ikke har registreret dig endeligt inden midnat d. 23. juni, vil du fortabe din 'forrang'. Du kan stadig registrere dig, men det bliver uden den fordel, du havde fordi du havde kørt en eller flere brevet'er i Hvordan Al registrering skal ske via internettet og kan ikke ske pr. post, ved henvendelse til bestyrelsen eller på anden måde. Så hvis du ikke har adgang til internettet, må du alliere dig med familie, venner eller gode cykelkammerater. Når du forhåndsregistrerer dig, skal du bl.a. oplyse homologationsnummeret for din længste brevet i Det koster 30 at forhåndsregistrere sig. Beløbet fratrækkes PBP-gebyret, som betales ved den endelige registrering. De 30 bliver ikke refunderet, hvis man ikke deltager i PBP. Betaling Alle betalinger skal ske via PayPal. Der kan ikke betales kontant eller med check. Kvalifikationsbrevet'er Som ved tidligere PBP'er skal man også kvalificere sig til PBP 2015 ved at køre en fuld randonneur-serie i 2015: 200 km, 300 km, 400 km og 600 km. Endelig tilmelding Den endelige registrering og betaling skal også ske via internettet. Du kan tilmelde dig endeligt når du har kørt 3 af de 4 kvalifikationsbrevet'er, dog tidligst den 31. maj. Der skal i modsætning til tidligere PBP'er ikke indsendes foto, lægeerklæring eller andet, så hele registreringen kan ske på nettet. Tidsplanen er følgende: 31. maj: Tilmelding åbnes for alle (i den udstrækning, der er plads). 23. juni, kl : Sidste frist for at udnytte sin forhåndstilmelding. Så hvis du er forhindret i at tilmelde dig endeligt i denne periode, skal du alliere dig med en, der kan registrere tilmeldingen for dig. Selv om du ikke har kørt den sidste 600 km brevet, skal du tilmelde dig senest d. 19. juni. 23. juni: Forhåndstilmeldingerne annulleres og alle kan tilmelde sig. 7

8 14. juli: Allersidste frist for tilmelding og registrering af alle homologationsnumre. Hvis du ikke har tilmeldt dig endeligt eller ikke har fået registreret alle oplysninger og betaling inden denne dato, bliver din tilmelding annulleret og du får ikke lov at starte. Betaling skal ske samtidigt med at du laver den endelige tilmelding. Følgebil eller bus Hvis du har følgebil eller er med en bus, der servicerer dig på ruten, skal både du og bilen / bussen anmelde det ved tilmeldingen. Alle deltagere i bussen skal anmelde, at de har support på ruten. Pris Prisen er fastsat til 115, hvorfra de 30 fra forhåndstilmeldingen skal trækkes fra. For dette beløb får du Ret til at deltage i PBP Vandflaske og 'pung' til dokumenter En refleksvest Et varmt måltid mad ved målet Stelnummer Brevetkort Chip til tidstagning og rapportering om din fremdrift på PBP-hjemmesiden Medalje Super Randonneur medalje (du er jo blevet Super Randonneur, da du gennemførte kvalifikationsbrevet'erne) Aflysningsforsikring, hvis PBP aflyses (HUSK at købe din egen rejseforsikring ) Skiltning af ruten Motorcykelofficials mv. Adgang til kontrolposterne 1. hjælp på kontrolposterne PBP-DVD Resultatbrochure Cykelkontrol Som noget nyt i 2015 skal der ved tilmeldingen vælges et kontroltidspunkt. Lørdag 15. august kl. 8:00 til kl. 19:00: Cykelkontrol for dem, der starter søndag. Når du har fået kontrolleret din cykel, kan du fortsætte til indskrivningen. Søndag 16. august: kl. 8:00-13:00: Cykelkontrol og efterfølgende indskrivning for dem, der starter mandag. Kan kun benyttes af dem, der har valgt at starte mandag. Indskrivning Efter cykelkontrollen fortsætter du til indskrivningen, hvor du mod fremvisning af dit pas eller anden legitimation får udleveret dit kontrolkort og resten af start-pakken og de ting, du evt. har købt ekstra. Starttider Starttiderne er de samme som i 2011 idet de frie starter søndag aften efter kl er udgået. Starttid Cykeltype Tidsgrænse Søndag 16:00-17:00 Solo og MTB 80 timer Søndag 17:15 Tandem og andre specialcykler 90 timer 8

9 Søndag 17:30-20:00 Solo og MTB 90 timer Mandag 04:50 Tandem og andre specialcykler 84 timer Mandag 05:00 5:15 Solo og MTB 84 timer De to første startkategorier behøver i modsætning til de øvrige ikke respektere kontrollernes åbnetider mens alle skal stemple inden hver enkelt kontrols lukketid. Krav til udstyr Hjelm Det anbefales kraftigt, at du kører med hjelm. Tristyr Enhver form for tri-styr er forbudt. Lygter Cyklen skal til enhver tid (dvs. også om dagen) have lygter monteret. Forlygten skal kunne ses 100 m og baglygten 150 m. ARD anbefaler, at du bruger kraftigere lygter, da en lygte, der kun kan ses 100 m borte ikke er kraftig nok til at oplyse vejen. Blinkende baglygter er forbudt. ARD anbefaler, at du sætter lygterne godt fast - fx med gaffatape - da 1200 km rystelser kan få selv den bedst konstruerede lygteholder til at opgive ævred. Det er ikke længere noget krav, at du har ekstra lygter med, med det anbefales meget kraftigt, da du ikke vil få lov til at fortsætte uden lys, hvis du bliver stoppet af en official. Lyset skal være tændt om natten og når lysforholdene i øvrigt er dårlige - og det gælder uanset om du cykler alene eller i en gruppe. Startnummer Det udleverede startnummer skal være fastgjort til cyklen under hele løbet. Refleksvest Du skal have en refleksvest på om natten. Som noget nyt indgår en refleksvest i startgebyret. ARDs refleksvest kan også anvendes. Brevetkort På sædvanlig vis vil du få udleveret et brevetkort, som skal stemples ved start og ved hver kontrol. Kommer du i mål uden brevetkortet eller uden alle stempler, vil du ikke få godkendt dit løb. Det er dit eget ansvar at kortet kommer helskindet igennem og at du får stemplet ved alle kontroller. Chip Hver rytter udstyres med en chip, så ankomst til kontrollerne registreres automatisk. Tab af chippen medfører diskvalifikation. Der vil ikke være noget magnetkort i år. Chippen sættes fast om benet med velcro så tiderne kan registreres præcist når du passerer måtter, der ligger ved indgangen til kontrollerne. Rute Ruten, der i store træk er den samme som i 2011, kan ses på den officielle PBP hjemmeside, hvor der for hver etape er kort, højdeprofil og rutebeskrivelse. På hjemmesiden vælger du 'The ride', 'The route' og så den etape, du vil se. (Ruten er endnu ikke opdateret i skrivende stund). Vær opmærksom at der stadig kan ske ændringer af ruten - det kan ske helt op til starttidspunktet, hvis myndighederne af den ene eller anden grund skulle kræve det. 9

10 Vi regner med at kunne lave et link til en gps-rute. Men da ruten sikkert vil være fint afmærket som i tidligere år, er det ikke strengt nødvendigt med en gps. I forhold til 2011 er den væsentligste ændringer, at kontrollen i Brest ligger i byens centrum. Nyt overnatningssted Også i år vil der være et overnatningsmulighed i Saint Nicolas du Pélem, der ligger midtvejs mellem Loudéac og Carhaix og yderligere et overnatningssted i Quédillac mellem Tinténiac og Loudéac. Begge steder vil der mulighed for køb af mad. Regler De officielle regler - på engelsk - kan du finde på den officielle PBP 2015-hjemmeside. Vær også her opmærksom på at reglerne stadig kan ændres. ARD regner med at oversætte reglerne til dansk i løbet af foråret. Afslutningsceremoni Torsdag d. 20. august kl. 16:00 afholdes der en afslutningsceremoni efterfulgt af en cocktailreception kl. 17:00. Sidst - men ikke mindst - takkede Gert for god ro og orden. Generalforsamlingen vedrørende 2014 var hermed slut. 10

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Nuværende vedtægt Forslag Kommentarer

Nuværende vedtægt Forslag Kommentarer Nuværende vedtægt Forslag Kommentarer AUDAX RANDONNEURS DANEMARK AUDAX RANDONNEURS DANEMARK Organisation for langdistancecykling De danske langdistancecyklister En opdatering af under-navnet. Organisation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 28. januar 2017, kl. 10.00 hos Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab

Læs mere

Efterårsudsendelse 2011

Efterårsudsendelse 2011 Efterårsudsendelse 2011 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 25. februar 2012 i CenterCafeteriet DTC (Dansk Transportcenter) ved Trafikcentret på E45 umiddelbart

Læs mere

Efterårsudsendelse 2016

Efterårsudsendelse 2016 Efterårsudsendelse 2016 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 28. januar 2017 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense Der vedlægges indkaldelse

Læs mere

Efterårsudsendelse 2010

Efterårsudsendelse 2010 Efterårsudsendelse 2010 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 26. februar 2010 i CenterCafeteriet DTC (Dansk Transportcenter) ved Trafikcentret på E45 umiddelbart

Læs mere

Endelig tilmelding til PBP 2015 1-6-2015

Endelig tilmelding til PBP 2015 1-6-2015 Endelig tilmelding til PBP 2015 1-6-2015 Vejledning i hvordan du tilmelder dig endeligt til PBP 2015. Gå til PBP-hjemmesiden (i vejledningen er den engelske version http://www.paris-brestparis.org/index2.php?lang=en&cat=inscription&page=comment_sinscrire

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Paris-Brest-Paris 2011

Paris-Brest-Paris 2011 Paris-Brest-Paris 2011 Reglementet Uofficiel oversættelse af reglerne. I tvivlstilfælde er det de regler, der kan findes på den officielle PBP 2011-hjemmeside, der er gældende. 26. april 2011 STARTTIDSPUNKT

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Paris-Brest-Paris 2015

Paris-Brest-Paris 2015 Paris-Brest-Paris 2015 Reglementet Uofficiel oversættelse af reglerne. I tvivlstilfælde er det de regler, der kan findes på den officielle PBP 2015-hjemmeside, der er gældende. 14. juni 2015 STARTTIDSPUNKT

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Efterårsudsendelse 2012

Efterårsudsendelse 2012 Efterårsudsendelse 2012 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 23. februar 2013 i CenterCafeteriet DTC (Dansk Transportcenter) ved Trafikcentret på E45 umiddelbart

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Endelig tilmelding til PBP

Endelig tilmelding til PBP Endelig tilmelding til PBP 2015 24-5-2015 Vejledning i hvordan du tilmelder dig endeligt til PBP 2015. Vejledningen bygger på skærmbilleder fra 2011, så der vil ikke være fuldstændig overensstemmelse med

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Forhåndsregistrering til PBP 2015 27-4-2015

Forhåndsregistrering til PBP 2015 27-4-2015 Forhåndsregistrering til PBP 2015 27-4-2015 Vejledning til hvordan du forhåndstilmelder dig til PBP 2015. Det foregår næsten som i 2011 og du også i år vælge at tilmelde dig på dansk (dog vil du måske

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet 1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdt i Dagsorden: Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 14. juni 2014 kl. 14.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Tid: 5/4 2017 kl. 19 Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Foreningen er vært ved et glas vin,

Læs mere

audax nordiques clubs

audax nordiques clubs Referat fra efterårsmøde i København Tid: Lørdag den 29. oktober 2011 kl. 10.00 Sted: Byens Café, Østerfælled Torv 24-30, 2100 København Ø Deltagere: Bengt-Göran Olsson, Börje Ericson, Jan Buschardt, Jens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Efterårsudsendelse 2013

Efterårsudsendelse 2013 Efterårsudsendelse 2013 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 22. februar 2014 i CenterCafeteriet DTC (Dansk Transportcenter) ved Trafikcentret på E45 umiddelbart

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere