Referat fra ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl , Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for Indkomne forslag. a. Vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår en opdatering af klubbens vedtægter, herunder at revisor og revisorsuppleant vælges hvert andet år i stedet for hvert år. (Forslaget var udsendt inden generalforsamlingen) 5. Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen forslår, at kontingentet ændres til 150,- kr. 6. PBP 2015 Orientering om PBP (flyttes til efter punkt 10). 7. Valg af formand lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær ulige år. Peter Aerts og Karsten Christensen er villige til genvalg. 8. Valg af suppleant hvert år. Thomas Holm Petersen er villig til genvalg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år. Birgit Henriksen er revisor og Gert Pagter suppleant. Birgit er villig til genvalg. Da Gert er blevet arrangør, foreslår bestyrelsen valg af Mogens Klitgaard Nielsen som suppleant. 10. Eventuelt. a. Overrækkelse af medaljer b. Årets rytter 1

2 REFERAT AD1. Valg af dirigent. Jan bød velkommen. Han konstaterede det glædelige i, at så mange var mødt frem. Bestyrelsen foreslog, at Gert Pagter blev valgt som dirigent. Gert blev valgt med stor applaus. Gert takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i følge foreningens vedtægter. AD2. Formandens beretning Året der gik Jeg har allerede redegjort for en stor del af klubbens aktiviteter i 2014 i efterårsudsendelsen i december, så her vil jeg nøjes med at nævne noget af det væsentligste og noget af det, der er sket siden december. I 2014 har klubben haft 237 medlemmer mod 209 året før. 280 forskellige personer har kørt en brevet i Danmark i året, hvoraf ca. er 10 udlændinge. I alt blev der gennemført 809 brevet er, hvilket lige som i 2013 er en stigning på ca. 75 % i forhold til året før. Internationalt Randonneur Mondiaux den klub, der har ansvaret for at godkende resultater fra breveter på 1200 km og længere har fået ny formand, Keith Benton. Den nye formand har stillet os en bedre kommunikation i udsigt, så resultatsiderne vil blive opdateret hurtigere med nye resultatlister, nyhedsbreve mv. Der bliver designet en ny 1200 km-medalje og hvem ved, måske kommer den en bedre oversigt over kommende 1200 km brevet er på deres hjemmeside. Arrangører Helge Krogh er kommet godt fra start som ny gammel arrangør og han fortsætter i 2015 med at arrangere brevet er med start i Sønderborg. Lars Bommersholdt har meddelt, at han ønsker at stoppe som arrangør efter 2015, så vi søger en frisk person, der har mod på at arrangere brevet er med start i Brande, Fredericia eller et andet sted i i det Sydjyske. Lars har lovet at støtte op omkring en ny arrangør, så det ikke bliver alt for uoverskueligt, at overtage opgaven. Startgebyr Som jeg orienterede om på generalforsamlingen i 2013 at vi ville overveje at gøre i PBP-år, så har vi sat startgebyret op. Baggrunden for dette er at udgifterne er større i PBP-år fx er det tanken, at der vil blive afholdt orienteringsmøder om PBP og vi mener, at det er rigtigst, at dem, der kører i PBP-år ikke skal lukrere på det overskud, der er skabt i mellemårene. Til gengæld har vi i år gjort det valgfrit om man vil have en medalje eller ej det er jo ikke sikkert, at man er lige så glad for 200 km-medalje nr. 10 som nr. 1 og så kan man spare 40 kr. pr. brevet. Dvs. at hvis man i fravælger medaljen, så kommer en brevet til at koste 85 kr. mod 100 kr. tidligere for medlemmer hhv. 135 kr. mod 150 kr. 2

3 Muligheden for at fravælge medaljen vil give arrangørerne en del yderligere administrativt arbejde og hvis det viser sig, at være for tungt for dem, er det ikke sikkert, at muligheden vil fortsætte i de kommende år. Permanente brevet er På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at indføre permanente brevet'er, som kan køres på en dato, man selv vælger. I januar 2014 er de endelige regler blevet offentliggjort på hjemmesiden. I løbet af efteråret er det første forslag til en permanent brevet blevet indsendt og behandlet. I løbet af foråret vil rute mv. blive lagt på hjemmesiden. Kort fortalt er reglerne for permanente brevet er følgende: Et medlem laver en rute, som bliver godkendt af ARD. Ruten lægges ud på hjemmesiden En rytter, der ønsker at køre den, henvender sig til sekretæren, der fremsender kontrolkort. Rytteren kører den permanente brevet på en selvvalgt dato dog ikke mellem 1. marts og 30. juni. Efter at have gennemført brevet en indsender rytteren kontrolkortet til sekretæren, der godkender eller forkaster resultatet. Vimpel og klistermærker Vi har fået lavet en lille vimpel, som i første omgang er tænkt som en mulig gave til fremmede deltagere, til kontrolstederne osv. Men den kan også købes af medlemmerne ved henvendelse til vores kasserer, Peter Aerts. PBP 2015 Efter nogen usikkerhed omkring startdatoen for PBP ligger det nu fast, at starten går søndag d. 16. august. I januar offentliggjorde Audax Club Parisien (ACP) den anden og endelige brochure for PBP 2015, som nu kan findes på hjemmesiden for PBP 2015, Jeg har taget nogle eksemplarer med i dag, som I bedes deles om så godt I kan. Arrangører og bestyrelsesmedlemmer har fået et udlåns-eksemplar, som medlemmerne kan låne, læse og aflevere igen, sådan at så mange som muligt kan have glæde af dem. På klubbens hjemmeside kan I se diverse informationer om PBP (tryk på logoet for Paris-Brest- Paris nederst på siden). Vi vil forsøge at holde siden opdateret med nyt, så hold øje med den. Vi vender tilbage til PBP under punkt 6 på dagsordenen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine med-bestyrelsesmedlemmer, arrangørerne og alle andre, der har hjulpet til i løbet af året for det store arbejde, I gør for klubbens medlemmer det gør det dejligt nemt at være formand! Til slut vil jeg ønske alle ARDs medlemmer mange gode kilometer på cyklen i 2015! Jan Buschardt Formand, ARD Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt. 3

4 AD3. Revideret regnskab for 2014 Peter gennemgik regnskabet for 2014, hvor der er lidt flere indtægter på kontingenter og løbsindtægter, med et lidt vigende tøjsalg. Udgifter lidt lavere end året, som alt i alt betyder, at foreningen har sparet lidt op. Resultatet skyldes nok især de forholdsvis mange brevet er, der er kørt. Løbsudgifter er de udgifter, fx porto, kaffe og lignende, som løbsarrangørerne afholder. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. AD4. Indkomne forslag a: Vedtægtsændringer: Formanden gennemgik forslagene til vedtægtsændringer; at de jo trænger til en opdatering, da de ikke længere passer helt med virkeligheden. Vedtægtsændringer tilpasser sig således denne. Bemærkninger til forslagene: Navn: Ingen 2: En sagde, at sætningen: at klubben skal udbrede kendskabet til langdistancecykling, burde stå først. Jan sagde hertil, at klubbens primære formål er at arrangere brevet er. Vi har som sådan ikke noget ønske om at missionere. Forslagsstilleren sagde efterfølgende, at han til dels var enig og foreslog, at man kunne stryge sætningen helt. Flere mente dog, at udbredningen sker på brevet erne. Vi kunne lade det være, slette det, eller flytte det op forrest. Et fjerde forslag var at flytte sætningen op, og knytte den sammen med det følgende med et "og". Forslaget hvor sætningen flyttes op forrest, og kædes sammen med det følgende vedtages: "Klubbens formål er at udbrede interessen for langdistancecykling og..." 3: Ingen 4: Underskudsdækningen vedr. SBS - formuleringen blev kritiseret for at være uklar omkring, at et kommende SBS skal betale pengene tilbage. Spørgsmålet medførte en lang general debat om, hvad ARD skal dække og hvordan. Alt i alt endte vi med to ændringsforslag; 1: at alt efter SBS slettes. 2: at det skal fremgå klart, at et kommende SBS skal betale tilbage. Forslag 1 blev vedtaget. 5: Ingen 6: Ingen 7: Kommentar, at forslaget virker uklart formuleret omkring arrangørens deltagelse i bestyrelsens møder. "Arbejdet med målsætning, visioner og naturligvis gennemførelse af eventuelle generalforsamlings... blev vedtaget. Der sluttes: " årligt møde i 3. kvartal mellem bestyrelsen og arrangørerne" 8: - 9: Ingen 4

5 10: Ingen. Klubbens vedtægter med den ændrede ordlyd som tiltrådt af generalforsamlingen er vedlagt referatet. AD5. Fastsættelse af kontingent for 2015 Bestyrelsen forslår, at kontingentet ændres til 150,- kr. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. AD6. P-B-P 2015 Foreslået flyttet til efter punkt 10 dette blev vedtaget af forsamlingen AD7. Valg af formand lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær ulige år. Kasserer Peter Aerts og sekretær Karsten Christensen er villige til genvalg. Peter og Karsten blev genvalgt. AD8. Valg af suppleant hvert år Thomas Holm Petersen blev valgt som suppleant på generalforsamlingen i Thomas blev genvalgt. AD9. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år Birgit Henriksen er revisor og Gert Pagter suppleant. Birgit er villig til genvalg. Da Gert er blevet arrangør, foreslår bestyrelsen valg af Mogens Klitgaard Nielsen som suppleant. Birgit og Mogens blev valgt. AD10. Eventuelt a. Medaljer km (bronze) Johan Petersen km (sølv) Jens Gravesen Karsten Brejnbjerg Christensen Ultrarandonneur (10 x superrandonneur) Gert Pagter Kristensen Leif Bagger Jan Buschardt 5

6 Randonneur Gert Pagter Kristensen Randonneur Jens Gravesen Claus Hviid Christensen Guldmedalje med Egeløv km Flemming Skou b. Årets rytter - er Per Slott, hvor Jan fremhævede, at Per er en flink fyr, altid hjælpsom, at han gerne tager gerne en føring, og at han har meget erfaring. Kørte P-B-P første gang i 1991 og er dermed en af pionererne og har som en af få gennemført prøven hele 6 gange. (AD6) Herefter med den ordinære generalforsamling overstået og udmærkelserne uddelt gennemgik man orienteringen vedrørende Paris-Brest-Paris 2015: PBP 2015 finder sted d august Du kan læse mere (på fransk og engelsk) på den officielle hjemmeside: Du kan skifte mellem fransk og engelsk ved at trykke på 'FR' hhv. EN' i øverste højre hjørne på siden. På PBP 2015-hjemmesiden kan du - når den tid kommer - tilmelde dig, og indtil da kan du læse reglerne (på engelsk og fransk), se ruten og ruteprofilerne, se resultaterne gennem tiderne og finde mange andre informationer. Når PBP skydes i gang, kan familie og venner se hvor langt du er kommet, se web-tv fra start og mål og meget mere. På PBP-hjemmesiden kan du også finde den anden og endelige brochure for PBP 2015, som Audax Club Parisien (ACP) offentliggjorde i januar. Arrangører og bestyrelsesmedlemmer har fået et udlåns-eksemplar, som medlemmerne kan låne, læse og aflevere igen, sådan at så mange som muligt kan have glæde af dem. Vær opmærksom på at nogle af oplysningerne på hjemmesiden endnu ikke er opdateret siden 2011, men det forventes de at blive hen ad vejen. Nyheder i forhold til tidligere år PBP 2015 i det store og hele er som i tidligere år sådan at: Tilmeldingen bliver lige som i % via nettet Der skal lige som i 2011 heller ikke sendes foto, lægeattest eller kopier af forsikringer til Frankrig. Starten er flyttet nogle km. Ingen frie starter. Igen ekstra overnatningsmulighed i Saint-Nicholas du Pélem mellem Loudéac og Carhaix og også i Quédillac mellem Tinténiac og Loudéac. Nyt kontrolsted i Brest. Forhåndstilmelding Der bliver muligvis ikke startplads til alle, der gerne vil deltage. Derfor er der også i 2015 en forhåndstilmelding, der afhænger af hvor lang en brevet, du har kørt i Der er ingen landekvote i

7 Hvornår Forhåndsregistrering kan finde sted afhængigt af hvor lang din længste brevet var i perioden 1. november 2013 til 30. oktober Længste brevet kørt i 2014 Forhåndstilmelding fra 1000 km eller mere 26. april km 3.maj km 10. maj km 17. maj km 24. maj 2015 NB! Hvis du ikke har registreret dig endeligt inden midnat d. 23. juni, vil du fortabe din 'forrang'. Du kan stadig registrere dig, men det bliver uden den fordel, du havde fordi du havde kørt en eller flere brevet'er i Hvordan Al registrering skal ske via internettet og kan ikke ske pr. post, ved henvendelse til bestyrelsen eller på anden måde. Så hvis du ikke har adgang til internettet, må du alliere dig med familie, venner eller gode cykelkammerater. Når du forhåndsregistrerer dig, skal du bl.a. oplyse homologationsnummeret for din længste brevet i Det koster 30 at forhåndsregistrere sig. Beløbet fratrækkes PBP-gebyret, som betales ved den endelige registrering. De 30 bliver ikke refunderet, hvis man ikke deltager i PBP. Betaling Alle betalinger skal ske via PayPal. Der kan ikke betales kontant eller med check. Kvalifikationsbrevet'er Som ved tidligere PBP'er skal man også kvalificere sig til PBP 2015 ved at køre en fuld randonneur-serie i 2015: 200 km, 300 km, 400 km og 600 km. Endelig tilmelding Den endelige registrering og betaling skal også ske via internettet. Du kan tilmelde dig endeligt når du har kørt 3 af de 4 kvalifikationsbrevet'er, dog tidligst den 31. maj. Der skal i modsætning til tidligere PBP'er ikke indsendes foto, lægeerklæring eller andet, så hele registreringen kan ske på nettet. Tidsplanen er følgende: 31. maj: Tilmelding åbnes for alle (i den udstrækning, der er plads). 23. juni, kl : Sidste frist for at udnytte sin forhåndstilmelding. Så hvis du er forhindret i at tilmelde dig endeligt i denne periode, skal du alliere dig med en, der kan registrere tilmeldingen for dig. Selv om du ikke har kørt den sidste 600 km brevet, skal du tilmelde dig senest d. 19. juni. 23. juni: Forhåndstilmeldingerne annulleres og alle kan tilmelde sig. 7

8 14. juli: Allersidste frist for tilmelding og registrering af alle homologationsnumre. Hvis du ikke har tilmeldt dig endeligt eller ikke har fået registreret alle oplysninger og betaling inden denne dato, bliver din tilmelding annulleret og du får ikke lov at starte. Betaling skal ske samtidigt med at du laver den endelige tilmelding. Følgebil eller bus Hvis du har følgebil eller er med en bus, der servicerer dig på ruten, skal både du og bilen / bussen anmelde det ved tilmeldingen. Alle deltagere i bussen skal anmelde, at de har support på ruten. Pris Prisen er fastsat til 115, hvorfra de 30 fra forhåndstilmeldingen skal trækkes fra. For dette beløb får du Ret til at deltage i PBP Vandflaske og 'pung' til dokumenter En refleksvest Et varmt måltid mad ved målet Stelnummer Brevetkort Chip til tidstagning og rapportering om din fremdrift på PBP-hjemmesiden Medalje Super Randonneur medalje (du er jo blevet Super Randonneur, da du gennemførte kvalifikationsbrevet'erne) Aflysningsforsikring, hvis PBP aflyses (HUSK at købe din egen rejseforsikring ) Skiltning af ruten Motorcykelofficials mv. Adgang til kontrolposterne 1. hjælp på kontrolposterne PBP-DVD Resultatbrochure Cykelkontrol Som noget nyt i 2015 skal der ved tilmeldingen vælges et kontroltidspunkt. Lørdag 15. august kl. 8:00 til kl. 19:00: Cykelkontrol for dem, der starter søndag. Når du har fået kontrolleret din cykel, kan du fortsætte til indskrivningen. Søndag 16. august: kl. 8:00-13:00: Cykelkontrol og efterfølgende indskrivning for dem, der starter mandag. Kan kun benyttes af dem, der har valgt at starte mandag. Indskrivning Efter cykelkontrollen fortsætter du til indskrivningen, hvor du mod fremvisning af dit pas eller anden legitimation får udleveret dit kontrolkort og resten af start-pakken og de ting, du evt. har købt ekstra. Starttider Starttiderne er de samme som i 2011 idet de frie starter søndag aften efter kl er udgået. Starttid Cykeltype Tidsgrænse Søndag 16:00-17:00 Solo og MTB 80 timer Søndag 17:15 Tandem og andre specialcykler 90 timer 8

9 Søndag 17:30-20:00 Solo og MTB 90 timer Mandag 04:50 Tandem og andre specialcykler 84 timer Mandag 05:00 5:15 Solo og MTB 84 timer De to første startkategorier behøver i modsætning til de øvrige ikke respektere kontrollernes åbnetider mens alle skal stemple inden hver enkelt kontrols lukketid. Krav til udstyr Hjelm Det anbefales kraftigt, at du kører med hjelm. Tristyr Enhver form for tri-styr er forbudt. Lygter Cyklen skal til enhver tid (dvs. også om dagen) have lygter monteret. Forlygten skal kunne ses 100 m og baglygten 150 m. ARD anbefaler, at du bruger kraftigere lygter, da en lygte, der kun kan ses 100 m borte ikke er kraftig nok til at oplyse vejen. Blinkende baglygter er forbudt. ARD anbefaler, at du sætter lygterne godt fast - fx med gaffatape - da 1200 km rystelser kan få selv den bedst konstruerede lygteholder til at opgive ævred. Det er ikke længere noget krav, at du har ekstra lygter med, med det anbefales meget kraftigt, da du ikke vil få lov til at fortsætte uden lys, hvis du bliver stoppet af en official. Lyset skal være tændt om natten og når lysforholdene i øvrigt er dårlige - og det gælder uanset om du cykler alene eller i en gruppe. Startnummer Det udleverede startnummer skal være fastgjort til cyklen under hele løbet. Refleksvest Du skal have en refleksvest på om natten. Som noget nyt indgår en refleksvest i startgebyret. ARDs refleksvest kan også anvendes. Brevetkort På sædvanlig vis vil du få udleveret et brevetkort, som skal stemples ved start og ved hver kontrol. Kommer du i mål uden brevetkortet eller uden alle stempler, vil du ikke få godkendt dit løb. Det er dit eget ansvar at kortet kommer helskindet igennem og at du får stemplet ved alle kontroller. Chip Hver rytter udstyres med en chip, så ankomst til kontrollerne registreres automatisk. Tab af chippen medfører diskvalifikation. Der vil ikke være noget magnetkort i år. Chippen sættes fast om benet med velcro så tiderne kan registreres præcist når du passerer måtter, der ligger ved indgangen til kontrollerne. Rute Ruten, der i store træk er den samme som i 2011, kan ses på den officielle PBP hjemmeside, hvor der for hver etape er kort, højdeprofil og rutebeskrivelse. På hjemmesiden vælger du 'The ride', 'The route' og så den etape, du vil se. (Ruten er endnu ikke opdateret i skrivende stund). Vær opmærksom at der stadig kan ske ændringer af ruten - det kan ske helt op til starttidspunktet, hvis myndighederne af den ene eller anden grund skulle kræve det. 9

10 Vi regner med at kunne lave et link til en gps-rute. Men da ruten sikkert vil være fint afmærket som i tidligere år, er det ikke strengt nødvendigt med en gps. I forhold til 2011 er den væsentligste ændringer, at kontrollen i Brest ligger i byens centrum. Nyt overnatningssted Også i år vil der være et overnatningsmulighed i Saint Nicolas du Pélem, der ligger midtvejs mellem Loudéac og Carhaix og yderligere et overnatningssted i Quédillac mellem Tinténiac og Loudéac. Begge steder vil der mulighed for køb af mad. Regler De officielle regler - på engelsk - kan du finde på den officielle PBP 2015-hjemmeside. Vær også her opmærksom på at reglerne stadig kan ændres. ARD regner med at oversætte reglerne til dansk i løbet af foråret. Afslutningsceremoni Torsdag d. 20. august kl. 16:00 afholdes der en afslutningsceremoni efterfulgt af en cocktailreception kl. 17:00. Sidst - men ikke mindst - takkede Gert for god ro og orden. Generalforsamlingen vedrørende 2014 var hermed slut. 10

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere