INVESTERING I MELLEMØSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERING I MELLEMØSTEN"

Transkript

1 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 INVESTERING I MELLEMØSTEN Interesse for byggeri Mellemøsten er primært interessant for danske virksomheder inden for byggeri, fødevarer og energisektoren, vurderer Danmarks Eksportråds chef for eksport og internationalisering, Jarl Frijs-Madsen. Forberedelse Hvis en virksomhed vil have en optimal eksportstrategi, skal den også bruge tid på at blive kulturelt forberedt. Kendskab til kulturen er en forudsætning for succes på et fremmed marked som Mellemøsten. Udlejning i Dubai Efterspørgslen efter boliger i Dubai fortsætter, men usikkerhed omkring verdensøkonomien skaber øget interesse for udlejning. Lejeindtægter giver også god forrentning af investering. Gode bolighandler Finanskrisen giver gode muligheder for at gøre en god bolighandel i de Forenede Arabiske Emirater. Men investorerne efterspørger mere sikkerhed for deres investering, så projektsalget mærker opbremsning. Forsikringspræmie er givet godt ud ANNONCE ANNONCE INDSTIK I BERLINGSKE TIDENDE DECEMBER 2008

2 December 2008 danske virksomheder inden for byggeri, fødevarer og energisektoren, vurderer Danmarks Eksportråds chef for eksport og internationalisering, Jarl Frijs-Madsen. ANNONCE eksportstrategi, skal den også bruge tid på at blive kulturelt forberedt. Kendskab til kulturen er en forudsætning for succes på et fremmed marked som Mellemøsten. Udlejning i Dubai Efterspørgslen efter boliger i Dubai fortsætter, men usikkerhed omkring verdensøkonomien skaber øget interesse for udlejning. Lejeindtægter giver også god forrentning af investering. INDSTIK I BERLINGSKE TIDENDE DECEMBER 2008 at gøre en god bolighandel i de Forenede Arabiske Emirater. Men investorerne efterspørger mere sikkerhed for deres investering, så projektsalget mærker opbremsning. ANNONCE 2 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Indledning GCC*-landenes sandslotte vakler! Kombinationen af rekordhøje olieindtægter, billig finansiering og en hastigt voksende turisme er fortid. Den globale finanskrise og de dystre udsigter for verdensøkonomien har nu indhentet de ellers boomende GCC-økonomier, hvor en bristet boligboble, kreditstramninger og offentlige budgetter der i flere tilfælde først balancerer ved højere oliepriser end de aktuelle er nu barske realiteter. Mest grel er situationen i Dubai, hvor den største statsejede entreprenør har sat sine 30 mia. dollar dyre prestigebyggerier helt eller delvist i bero, og hvor nyopførte luksusvillaer siden september har oplevet prisfald på 36 %. Den negative spiral er en kendsgerning. De kreditstramninger der indledningsvist udløste prisfald i boligmarkedet forstærkes nu af selvsamme boligmarkeds nedtur. Den største realkreditudbyder i U.A.E.* har således stoppet for nyt udlån, mens andre har reduceret belåningsgraden fra 80 % til 50%. Finansmarkederne er under stress Symptomatisk for udviklingen er, at aktiekursen på en af regionens største entreprenører, Emaar Properties, er faldet med 80 % åtd, mens det toneangivende aktieindeks i U.A.E., DFM General og det bredere mellemøstlige GCC 200 (stor andel af saudiarabiske selskaber) er nede med hhv. 66,7 % og 49,80 % åtd. Sideløbende har GCC-landene oplevet stigende pengemarkedsrenter og en betydelig udvidelse i den risikopræmie, som investorer forlanger for at påtage sig en udlånsrisiko på landene. Målt ved rentespændet udgør risikopræmien på Dubai eksempelvis 6,75 %-point, mens risikopræmien på det uroplagede Libanon udgør 5,40 %-point. Så sent som i september 2008 udgjorde risikopræmien på Dubai 2,25 %-point. Vi tror, at risikoen for en misligholdelse af Dubai er overvurderet i en relativ sammenligning til Libanon. Investeringsovervejelser Som privat investor er investeringsmulighederne i GCC-regionen begrænsede, og selvom aktiemarkederne nu er markant lavere prissat, vil risikovilligheden og afkastpotentialet ikke indfinde sig, før roen sænker sig på de internationale finansmarkeder, og oliepriserne stabiliseres/stiger som følge af et bedre globalt vækstbillede. Vi tror det vil ske, og med det vil turismen til regionen atter spire. I mellemtiden vil man som enkeltinvestor være bedst tjent med at investerere i regi af foreninger/ fonde med adgang til de lokale pengemarkeder samt CDS-markedet, og hvor muligheden foreligger for short-salg og relative value-strategier mellem enkeltaktier og de enkelte lande i regionen. *GCC=Gulf Cooperation Council og består af Saudi Arabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og De forenede Arabiske Emirater (UAE). Søren Rump, CEO, Global Evolution Investeringsmæssigt er Mellemøsten i dag af en sådan størrelse, at det næsten ikke kan sammenlignes med noget andet. Ved kombination af store investeringer, har væksten spredt sig til en stor del af landene og styrket regionen og har dermed et stort potentiale til iværksættere og risikovillige investorer. God fornøjelse med læsningen Interessant mellemøst Mellemøsten er primært interessant for Dansk hjælp til lufthavne i Oman INVESTERING I MELLEMØSTEN Forberedelse Hvis en virksomhed vil have en optimal Gode bolighandler Finanskrisen giver gode muligheder for Indhold Hjælp ved hånden side 3 Spar dig selv for skuffelser side 4 Gode muligheder for at gøre en god handel side 4 Dansk hjælp til lufthavne i Oman side 5 Forsikringspræmie er givet godt ud side 6 Favorable tilbud til de købedygtige side 8 Første skridt ind på et kolossalt marked side 9 Kulturforståelse er en del af forretningsstrategien side 10 Dansk bevågenhed side 11 Tillid afgør alt side 12 Skæringspunktet mellem Vesten og Asien side 14 MED DAGBLADETS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Mediaplanet er Europas førende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspressen kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Projektleder Khuram Ahsan Kontakt Amsterdam - Berlin - Bratislava - Brussels - Copenhagen - Dublin - Geneva - Helsinki - Hong Kong - London - Madrid - Malmö - Milan - New York - Oslo - Riga - Stockholm - Tallinn - Warsaw - Zurich INVESTERING I MELLEMØSTEN EN TITEL FRA MEDIAPLANET APS Projektleder: Khuram Ahsan, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Forretningsudvikler: Anders Bjørk, Mediaplanet ApS Layout & repro: Cathrine Kongslev, Mediaplanet ApS Tekster: Dorte Skovgaard Wihre Distribueres med Berlingske Tidende. Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. DET ENESTE VI IKKE KAN BYGGE ER ET NYT KLIMA. KLIMAFORBEDRINGER. NU ELLER ALDRIG. Vi har kompetencerne til at gøre Danmark til foregangsland inden for klimaforbedringer. Du kan læse om vores konkrete projekter på cowi.dk For yderligere information og rådgivning i forbindelse med investering i fast ejendom i Dubai er De velkommen til at kontakte Advokat Rune Tarnø Tlf Roskilde Københavnsvej 69, 1 DK 4000 Roskilde Telefon Fax Århus Roskilde København Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen bistår danske og internationale erhvervsklienter med viden og erfaring inden for en lang række juridiske specialdiscipliner. Advokatfirmaets virksomhed er baseret på et veldefineret koncept, der bl.a indeholder et omfattende internt regelsæt vedrørende indsamling, udvikling og formidling af viden, og bygger i alle relationer på en streng etisk grundholdning. Advokatfirmaet har en omfattende undervisnings- og kursusvirksomhed på højere læreanstalter, ved efteruddannelse af advokater og revisorer inden for bl.a. skatteret, selskabsret, entrepriseret, fast ejendom, insolvensret og lejeret. Advokatfirmaet bidrager samtidig i betydeligt omfang til den juridiske teori inden for flere specialområder. Advokatfirmaet beskæftiger i dag 90 medarbejdere, heraf ca. 40 jurister. Art-ét

3 ANNONCEINDSTIK INVESTERING I MELLEMØSTEN 3 Eksportmarked Hjælp ved hånden Mellemøsten er primært interessant for danske virksomheder inden for byggeri, fødevarer og energisektoren. Danmarks Eksportråd forventer dog ikke markant vækst sammenlignet med andre eksportmarkeder de kommende år. Finanskrisen i den vestlige del af verden får flere danske eksportvirksomheder til at se sig om efter alternative markeder andre steder på kloden. Og her kan Danmarks Eksportråd se muligheder især i Fjernøsten, men Mellemøsten kan også være interessant som nyt marked for nogle danske sektorer. Landene producerer næsten intet selv udover at pumpe olie og gas op af jorden, så de er afhængige af leverancer udefra. Samtidig er de rige og har dermed stor købekraft. På en række udvalgte områder er der interessante muligheder. Der er en utrolig økonomisk dynamik i golfstaterne og i takt med, at andre markeder går i recession, vil det være oplagt for virksomheder inden for blandt andet fødevarer, byggeanlæg, arkitektur og energi at undersøge mulighederne i Mellemøsten nærmere, siger Jarl Frijs- Madsen, chef for eksport og internationalisering i Danmarks Eksportråd. Danmarks Eksportråd rådgiver danske virksomheder, der overvejer at eksportere eller internationalisere på anden vis. Det sker for golfstaternes vedkommende især via ambassaden i Riyadh og handelskontoret i Dubai. Her har Danmarks Eksportråd også styrket sin indsats bl.a. ved for nylig at ansætte den regionale koordinator, Per Jarl Frijs-Madsen, chef for eksport og internationalisering i Danmarks Eksportråd. Tangsgaard Jensen. Han skal sammen med sine kolleger fra kontoret i Dubai skabe sig overblik over mulighederne i Mellemøsten og dermed kunne hjælpe de danske virksomheder, som har brug for assistance i regionen. Vanskeligt marked Via Danmarks Eksportråd kan virksomhederne få praktisk hjælp til eksport på en lang række områder. Det kan fx være ved at leje en eksportrådgiver, få rådgivning om handelsregler og told, hjælp til markedsovervågning og i nogle tilfælde også hjælp til at leje kontor- eller udstillingsfaciliteter. I de fleste tilfælde skal virksomhederne betale et konsulenthonorar for ydelserne. Trods krise i andre dele af verden forventer Jarl Frijs- Madsen dog ikke, at Mellemøsten ekspanderer voldsomt som eksportmarked for danske virksomheder i den kommende tid. Her kan markeder, som ligger tættere på og som har en kultur, der ligner vores, være mere oplagte i første omgang, vurderer han. Mellemøsten udgør kun nogle få procent af den samlede eksport og er ikke det oplagte marked for små virksomheder, der er nye på eksportmarkederne. Det er trods alt vanskelige markeder at agere på, mener Jarl Frijs-Madsen. Derfor er det primært større virksomheder, som allerede har erfaringer fra andre eksportmarkeder, der kan få noget ud af at interessere sig for Mellemøsten. Sammenlignet med nærmere liggende, nyere eksportmarkeder som Rusland og Polen er det vanskeligere og længere væk at forsøge sig i Mellemøsten. Fødevaremesse i Dubai I perioden februar afholdes den årlige fødevaremesse Gulfood 2009 i Dubai. Messen markedsføres som den største event indenfor fødevarebranchen i de Forenede Arabiske Emirater, og beskrives som en vigtig strategisk mulighed for at møde potentielle leverandører samt kunder inden for bl.a. hotel- og fødevarebranchen. I 2008 deltog virksomheder fra 72 forskellige lande på messen, der tiltrak besøgende. Kombinationen af en stærk købekraft blandt de mange forbrugere i regionen og behovet for import af forbrugervarer, gør messen yderst attraktiv for fødevareproducenter og leverandører af produkter til bl.a. hotelindustrien. Middle East Day i DI DI International Business Network's Middle East Net afholdt i sidste uge sin årlige Mellemøstkonference, Middle East Day i København. Formålet med dagen er at tage temperaturen på forretningsklimaet i Mellemøsten og at styrke netværket mellem DIs medlemsvirksomheder. Der var indlæg fra DI, Eksport Kredit Fonden, Københavns Universitet og to virksomheder, der eksporterer til Mellemøsten. Investering eller etablering i udlandet? Vi kan hjælpe dig på vej Hvordan etablerer man sig i Mellemøsten, hvilke forretningsmuligheder er til stede, og hvordan driver man forretning i området? Overvejer du etablering eller investering i udlandet, kan Deloittes globale netværk med lokal indsigt sikre dig det rette beslutningsgrundlag. Vi tilbyder helhedsorienterede løsninger inden for skat, moms og told vedrørende etablering i udlandet. Vores rådgivning omfatter alle faser af etablering med særlig fokus på skattemæssig optimering i både Danmark og udlandet. Ønsker du en dialog om dine forretningsmæssige muligheder i udlandet og det optimale forretningsmæssige setup? Kontakt Charlotte Ellegaard på tlf eller eller Niklas Bjerggaard Andersen på tlf eller Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

4 4 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Rådgivning Gode muligheder for at gøre en god handel Boligprojekter i Dubai frister mange udenlandske investorer, og der er også mange danskere imellem. Området er mindst påvirket af den økonomiske krise i verden, men køberne er blevet lidt mere forsigtige. Spar dig selv for skuffelser Danske virksomheder bør benytte sig af både danske og lokale rådgivere, når de begiver sig ud på markedet i Mellemøsten. De store rådgivningsfirmaer tilbyder pakkeløsninger ikke mindst, når det gælder skat Få rådgiverne på banen, inden du går ind på et helt nyt marked. Det kan spare dig for mange ærgrelser undervejs. Jeg har oplevet, at nye kunder har kløet på og så først kommer til os, når der opstår et konkret problem fx omkring skat. Men kunden ville typisk have fået meget mere ud af at have os med fra starten, så nogle ting bliver sat anderledes op. Det kan betyde, at man slipper for ubehagelige overraskelser eller ærgerlige forsinkelser, siger senior manager Niklas Bjerggaard Andersen fra revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte. Rådgivningen kan både dreje sig om, hvorvidt man skal etablere sit eget selskab eller en filial i Mellemøsten, kun samarbejde med lokale selskaber, hvordan etableringen skal finansieres, skal man have lokale ansatte eller udstationere fra Danmark, og hvad med moms- og toldforholdene? Der er en lang række spørgsmål, som man ikke nødvendigvis selv er opmærksom på, men som de erfarne rådgivere kan bidrage med svarene på. Det drejer sig bl.a om placering af ens virksomhed. I Dubai, er der fx de såkaldte frihandelszoner, hvor udenlandske virksomheder kan etablere sig uden at skulle have en lokal partner som medejer. I øjeblikket er der otte frihandelszoner i Dubai, og 12 nye er under etablering. De store rådgivningsfirmaer tilbyder ofte pakkeløsninger til virksomheder på vej til udlandet, herunder Mellemøsten, hvor der er hjælp til stort som småt, fortæller Niklas Bjerggaard Andersen. Ikke mindst rådgivning omkring skat er et stort behov hos mange virksomheder, der ønsker at etablere sig på de lavt beskattede markeder. Men der er også brug for hjælp til, hvordan man håndterer de immaterielle aktiver i form af patent- og ophavsrettigheder. Udgangspunktet for vores rådgivning er naturligvis den enkelte virksomheds forretningsplan. Hvad er det forretningsmæssige set-up og hvilke behov for rådgivning har den, siger Niklas Bjerggaard Andersen. Ved etablering i udlandet ser vi på hele forretningsplanen fra start til slut i samspil med de skattemæssige aspekter i både Danmark og udlandet. Gode råd om skat Skattevilkårene ved etablering i udlandet optager mange virksomheder og det kan være svært at overskue. Som udgangspunkt skal mindst to skattesystemer arbejde sammen, og her handler det om at agere skattemæssigt optimalt og undgå merskat som følge af, at to skattesystemer ikke spiller ordentligt sammen, siger Ole Sørensen, som er skatteekspert og partner i revisions- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young. Derfor er det et godt råd at entrere med en skatterådgiver, der er repræsenteret både i Danmark og i det land, man vil etablere sig i, og som derfor vil tage højde for samspillet mellem de to systemer. Hvis man har en rådgiver i hvert land, kan man risikere, at hvis noget går galt, kan begge fralægge sig ansvaret, siger Ole Sørensen. Han tilføjer, at det nok er almindelig sund fornuft, men Foto: istockphoto alligevel ser han nogle gange virksomheder, som alene har benyttet en lokal rådgiver, som af gode grunde kun kan forholde sig til de lokale skatteregler. Scenarie for forretning Et andet godt råd er at gøre sig sit forretningsscenarie klart, inden man beslutter sig for, hvordan man etablerer sig. Hvorfor vil man ind på det nye marked? Hvilken tidshorisont opererer man med, før der forventes overskud, og hvad er tidshorisonten for exit? Er det afgørende for likviditeten at opnå skattefradrag i Danmark for afskrivning på bygninger, eller er dette underordnet? Når man har det på plads, skal man gøre sig de skattemæssige overvejelser og lægge en skatteplan i samråd med sin rådgiver. Og her er Ole Sørensens anbefaling: Gør det simpelt. Ofte er det nemmeste og skattemæssigt mest optimale at lade et dansk aktieselskab investere direkte i en ejendom eller et fast forretningssted i udlandet, fx Dubai. Overskuddet er ikke underlagt dansk beskatning, og der er typisk ingen skattemæssige problemer i at tage pengene med hjem til Danmark. Det er overskueligt og administrativt nemt at håndtere, forklarer Ole Sørensen. Det er en særdeles attraktiv mulighed, når man vælger at investere i de Forenede Arabiske Emirater, for her betaler hverken virksomheder eller personer skat. Etablerer man sig i en frihandelszone, er man oven i købet garanteret skattefrihed i 50 år. Lars Silberg Hansen og hans kompagnon, Henrik Larsen, har begge boet fem år i Dubai, så de kender markedets udvikling temmelig godt. De er specialiserede i at finde investorer, der er parate til at købe hele etager af højhuse eller grupper af villaer. Opturen fortsætter på investeringer i boliger, og forrentningen ligger stadig milevidt over den, der kan opnås på det danske marked også før finanskrisen. Dubai tiltrækker fortsat både mindre og større investorer, og Larsen & Hansen Brokers samarbejder med folk, som er i stand til at lægge mellem 300 mio. og 1,5 mia. kr. ad gangen. Det drejer sig både om danskere og en række andre udenlandske investorer. Anders Marcus fra investeringsfirmaet Obton A/S kan tiltrække både store og mindre investorer, fordi firmaet samler flere investorer i en pulje, som så i fællesskab kan købe hele etager eller et antal lejligheder i nybyggerier. Det betyder, at man kan gå ind med en investering fra kr. og opefter og samtidig være i stand til at sprede sin investering. For vi samler mellem 100 og 200 mio. kr., som vi så køber forskellige ejendomme for. Senest har vi købt for 180 mio. kr. fordelt på ni forskellige ejendomme med prime location i Dubai og Abu Dhabi, fortæller Anders Marcus. Og forrentningen af investeringen fejler ikke noget. Anders Marcus forventer en forrentning på 80 procent over tre år til investorerne, og det regner han også med at kunne leve op til, selv om markedet skulle stagnere lidt. Forrentningen har de sidste to år været det dobbelte hvert år, og der er ingen forventning om, at udbud og efterspørgsel på boliger møder hinanden inden for de næste tre-fem år, så den stigende interesse for boligmarkedet vil fortsætte nogen tid endnu, vurderer Anders Marcus. Mere af det sikre Selv om Mellemøsten er domineret af oliemilliarder og et boligmarked baseret på kontant betaling, er finanskrisen i resten af verden ikke gået sporløst hen over golfstaterne. Lars Silberg kan bl.a. mærke det på fokus på typen af investeringer. Når man investerer i bolig- eller kontorbyggeri i Dubai, har investorerne mulighed for at gå ind på forskellige tidspunkter undervejs i projektet. Vælger man at investere, mens projektet endnu er på tegnebrættet, slipper man billigst og har mulighed for at sælge igen i løbet af kort tid i byggefasen. Til gengæld løber man en... opturen fortsætter på investeringer i boliger og forrentningen ligger stadig milevidt over den, der kan opnås på det danske marked også før finanskrisen... Foto: istockphoto større risiko, fordi byggeriet kan blive udsat for stigende råvarepriser, dyrere byggematerialer eller en developer, som alligevel ikke var så dygtig til at styre projektet som ventet. I stedet kan man vente til huset står færdigt og så købe så er risikoen stort set væk, men til gengæld er byggeriet også blevet dyrere at investere i. Og her kan Lars Silberg se, at flere investorer i øjeblikket foretrækker det færdige byggeri og dermed den mindre risiko. Vi kan mærke, at investorerne efterspørger mere sikkerhed i deres investering. Så grundet den økonomiske situation andre steder i verden er der meget fokus på de boliger, der er næsten færdige, siger Lars Silberg fra Larsen & Hansen Brokers. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Dubai er stadig et relativt ungt investeringsmarked, og først i 2001 blev det muligt for udlændinge at eje boliger. Samtidig er markedet fortsat præget af de mange oliemilliarder fra Mellemøsten, så området er det sted i verden, som er allermindst påvirket af den økonomiske krise. Derfor ser Lars Silberg interessante muligheder for danskere, som ikke er hårdt ramt økonomisk. Og hidtil har det ikke været noget problem at tiltrække danske investorer med investeringer i størrelsesordenen 20 til 30 mio. kr. ad gangen. Selv om det stadig er sælgers marked, er der meget at investere i. Men alt er ikke værd at interessere sig for, bare fordi det ligger i Dubai, mener Lars Silberg. Ligesom alle andre steder er de tre vigtigste parametre, når man skal købe bolig: location, location, location. Efter vores mening skal man holde sig fra projekter, der ligger i tredje række i ørkenen, mens det altid vil være klogt at investere i byggerier ud til vandet, dvs. fx i Dubai Marina eller på de to palmer, siger Lars Silberg.

5 ANNONCEINDSTIK INVESTERING I MELLEMØSTEN 5 Oman Dansk hjælp til lufthavne i Oman Oman har endnu ikke tiltrukket så mange danske investorer, men der er gode muligheder i det smukke land og konsulentfirmaet COWI står for projektering af to lufthavne Jens Christensen fra ejendomsmæglerfirmaet Arabian Estates vil gerne interessere flere danskere for at investere i Oman, som han er begejstret for. Oman er et utrolig smukt land,og der er gode muligheder for investering i ejendomsmarkedet, især hvis man er indstillet på en mere langsigtet investering, siger Jens Christensen. Man får mere for pengene end fx i Dubai, så han tror på Oman som investeringsobjekt ikke mindst for de professionelle investorer. Jens Christensen har blandt andet været i dialog med en dansk hotelkæde, som var interesseret i at købe et hotel i Oman, fordi man har store forventninger til turismen på længere sigt, og værelsespriserne stadig er noget billigere. Brug for infrastruktur Ligesom i de andre oliestater har man et stort behov for hjælp til at forbedre og udbygge den lokale infrastruktur Ligesom i de andre oliestater har man et stort behov for hjælp til at forbedre og udbygge den lokale infrastruktur i Oman. Foto: istockphoto i Oman. Det har den danske virksomhed, COWI, glæde af. Ervin Nordahl Haukrogh er projekt direktør på opførelsen af to internationale lufthavne i Oman, som skal kunne rumme henholdsvis 12 og 2 millioner passagerer om året fra hhv. Muscat International Airport og Salalah Airport. Byggeriet af de to lufthavne er et af de største internationale projekter i COWIs historie med et design team på ca. 400 ingeniører og arkitekter, hvoraf ca. 50 er danske COWI-medarbejdere i Oman og et ukendt antal medarbejdere i Danmark. COWI er i et joint venture med det lokale arkitektfirma Larsen AC&E ejet af Ole B. Larsen fra Danmark, og de to virksomheder står for processen fra idéskitser til projektering og tilsyn med udførelsen af de to lufthavne i samarbejde med Københavns Lufthavn A/S (CPH) sammen med en del andre rådgivere. Projektet omfatter bl.a. landingsbaner, terminaler, kontroltårn samt anlæg og er planlagt færdigt i For Ervin Nordahl Haukrogh er det vigtigt, at medarbejderne kan tilpasse sig den arabiske kultur, dens forhandlingsnormer og forretningsmåder. Det gælder om at være ydmyg og respektfuld over for både opgaver og mennesker. De projektledere, der er sat på holdet, er selvfølgelig folk, der er stærke både fagligt og på den menneskelige dimension. Det at være kulturelt smidig og god til at kommunikere bliver også meget afgørende, siger Ervin Nordahl Haukrogh til COWI s nyhedsbrev. Han har tidligere arbejdet fire år i Oman som projektleder på byggeriet af Omans nye Nationalbank og varetager nu også jobbet som Vice President for COWIs kontorer i golf-regionen, hvor man har kontorer i Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Ajman og Oman med en samlet stab på ca. 450 medarbejdere. COWI har en fantastisk udvikling i golf-regionen og har indenfor det seneste år ekspanderet med mere end 100% i såvel omsætning som medarbejderantal. Den skandinaviske kultur, måde at arbejde på og høje kvalitetsniveau er Oman Hovedstad: Muscat Areal: km2 Indbyggertal: 3,2 mio (2007) BNI pr. capita: US dollars Valuta: Omani Riyal (100 Omani Riyal svarer til ca DKK) Statsoverhoved: Sultan bin Said Al-Said To tredjedele af Omans økonomi er baseret på olieproduktion. Den private sektor søges styrket gennem privatiseringen af infrastrukturprojekter, elværker, vandværker og senest telefonvæsenet. Samtidig er der lagt op til og begyndt på nogle store investeringsprojekter i gødnings-, metal-, petrokemikalie- og turistindustrien. Oman blev i november 2000 optaget i WTO. I 2006 underskrev man en frihandelsaftale med USA og via GCC de seks golfstaters sammenslutning forsøger man at opnå lignende aftaler med EU, Kina og Japan. I femårsplanen fra 2006 planlægger regeringen at øge diversificeringen af økonomien og omaniseringen af arbejdsmarkedet, som bl.a, skal erstatte udenlandsk arbejdskraft med lokale medarbejdere. Oman søger aktivt private udenlandske investorer især inden for it-teknologi og turisme. Mærsk Line indgår desuden i et joint-venture projekt; en international containerhavn i Salalah til omladning af gods til og fra Fjernøsten. Værdien af den danske eksport til Oman i 2005 var på DKK 244 mio. mens importen i samme periode beløb sig til DKK 5 mio. Den danske eksport til Oman faldt i 2006 til DKK 196 mio. mens importen faldt til DKK 2 mio. Kilde: Udenrigsministeriet og CIA s World Factbook. meget værdsat i Golfen og der er helt klart gode muligheder for flere danske virksomheder i regionen udtaler Ervin Haukrogh. VERDEN VENTER VI ER I MELLEM ØSTEN, ER DU? Markeder i vækst Mellemøsten repræsenterer store, potentielle markeder for mange danske virksomheder. Det er markeder præget af høj aktivitet og meget købedygtige og unge befolkninger. Flere markeder, én indgang Danmarks Eksportråd kan bl.a. hjælpe danske virksomheder med en samlet tilgang til alle markederne på den arabiske halvø. Vigtige netværk Danmarks Eksportråd bygger bro mellem de forskellige kulturer og sikrer adgang til de i Mellemøsten meget vigtige netværk. Læs mere på eller kontakt Eksportrådets regionale koordinator i Mellemøsten: Per Tangsgaard Jensen Eksport rådgiver og konsul Generalkonsulatet i Dubai Telefon Mobiltelefon

6 6 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Handelrisiko Direkte fly til Dubai Solen skinner hele vinteren og det er også muligt at købe billige flybilletter til de Forenede Arabiske Emirater. Derfor vælger mange danskere at rejse til Mellemøsten på denne årstid. At Dubai er blevet et populært rejsemål for både danske erhvervsfolk og turister bekræftes af, at SAS har indsat direkte fly fra København. Ruten beflyves 3 gange om ugen: Udrejse onsdag, torsdag og søndag - hjemrejse mandag, torsdag og fredag. Ruten flyves hele vinteren frem til 27. marts Visum på stedet Danskere skal have visum ved indrejse i De Forenede Arabiske Emirater, men det skal ikke søges hjemmefra. Det udstedes gebyrfrit for 30 dage ved ankomst mod forevisning af gyldig returbillet. Ens pas skal være gyldigt 6 måneder udover opholdet. Visum gælder for 1 indrejse med ophold i op til 30 dage og kan forlænges med yderligere 30 dage mod gebyr. Opholds- og arbejdstilladelse søges af fremtidig arbejdsgiver gennem indenrigsministeriet i de Forenede Arabiske Emirater. Bilshow i Abu Dhabi Hvis man er på ferie eller har en dag fri under sin forretningsrejse i Abu Dhabi her i december, er der rig lejlighed for at kigge på biler. Den 17. og 21. december kan man opleve et kæmpe bilshow Abu Dhabi International Motor Show. Her vil man kunne se de nyeste og bedste køretøjer fra hele verden. Alle de store navne indenfor personbiler, erhvervskøretøjer og alt indenfor reservedele bliver præsenteret. Det hele foregår i Abu Dhabi National Exhibition Centre. Forsikringspræmie er givet godt ud Golfstaterne anses for at være mere risikable både af kommercielle og politiske grunde end mange andre eksportmarkeder. Derfor er det vigtigt at huske at forsikre sig Det er altid en god idé at være forsikret eller på anden vis sikre sine betalinger. Men behovet er særlig stort, når man begiver sig ud på nye markeder som Mellemøsten, siger vicedirektør Erik Skovgaard Nielsen, Atradius, som er et af verdens største kreditforsikringsselskaber. Der er et væsentligt element af uforudsigelighed i Mellemøsten på grund af de spændinger, der er mellem flere af de muslimske lande. Derfor er det relevant at forsikre sig både på grund af den kommercielle og politiske risiko. Der er altid en risiko for, at køber ikke kan betale, men særligt i Mellemøsten kan også de politiske forhold medføre, at man kan få problemer med at få sin betaling, forklarer Erik Skovgaard Nielsen. Selv om golfstaterne opfattes som mere stabile end lande som Iran og Egypten, kan politiske forhold også gå hårdt ud over erhvervslivet der. Det sås fx, da Iraks diktator Saddam Hussein invaderede Kuwait i Dengang udbetaltes betydelige forsikringssummer til selskaber, der var forsikrede. Og flere af dem havde formentlig ikke eksisteret efterfølgende, hvis de ikke havde haft forsikringen i orden, vurderer Erik Skovgaard Nielsen. Han opfordrer derfor til, at man i god tid får vurderet sin risiko og tegner forsikring, inden man bevæger sig ind på et nyt eksportmarked. Det er stadig forholdsvis dyrt at forsikre sig mod handelsrisikoen i golfstaterne. De ligger i en mellemkategori med hensyn til politisk risiko, hvor andre lande i regionen som Iran og Egypten har højere risiko. Erik Skovgaard Nielsen forventer dog, at kreditforsikringsmarkedet i en række af golfstaterne vil udvikle sig positivt i takt med, at landenes økonomi stabiliseres og fortsat internationaliseres. Der er også en trend i retning af, at afhængigheden af olieindtægter gradvis reduceres til fordel for f.eks. øget turisme og serviceindustri. Sårbare golfstater Mens de private kreditforsikringsselskaber som Atradius forsikrer de kortere kredittider og når der er tale om løbende eller gentaget eksport til et land, tager Eksport Kredit Fonden sig sædvanligvis af de større eksportforretninger med en længere kredittid. Ligesom de private kategoriserer man også eksportmarkeder efter kommerciel og politisk risiko, og her inddeler man Mellemøsten i tre kategorier, fortæller senioranalytiker Esben Schjødt, EFK. Den første gruppe er de olie- og gasproducerende lande omkring Golfen som Qatar, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Meget få eksportører til disse lande efterspørger forsikringer hos os, da deres købere ofte kan betale kontant og dermed er behovet for forsikring af en kredit jo ikke til stede, siger Esben Schjødt. Men selv om oliestaterne ligger i den laveste kategori, er det ikke udtryk for, at de anses for at være risikofrie at handle med, understreger han. De er meget sårbare, fordi de fortsat er meget afhængige af olien og dermed påvirkede af prisfald, og samtidig befinder de sig i en urolig region. Så hvis olieprisen fx fortsætter med at falde, kan behovet for kreditforsikringer sagtens stige i det område, siger Esben Schjødt. Gruppe 2 er lande som Jordan, som ikke har samme mængde råstoffer og heller ikke samme økonomiske fundament og dermed mere risikobetonet at Foto: istockphoto. handle med, så der er interessen for kreditforsikring større. Og gruppe 3 på EKF s Mellemøsten-liste er lande som Iran, Syrien og Irak, som betegnes som højrisiko-markeder på grund af den politiske usikkerhed. Til gengæld er interessen fra danske virksomheder også endnu meget begrænset. Europæiske former erhvervslivets risikostyring Den 1. januar 2009 lancerer Europæiske Rejseforsikring nye forsikringsbetingelser for erhvervsrejsende og udstationerede. Med de nye betingelser leverer vi helt unik service på flere områder: Ikke alene præsenterer vi helt nye dækninger vi har også valgt at fastholde præmieniveauet for vores kunder, så alt det nye kommer ikke til at koste en krone ekstra. Samtidig sætter Europæiske Erhverv nye standarder for risikostyring for erhvervsrejsende og udstationerede i en verden, der bliver stadig mere præget af uforudsigelige og til tider meget voldsomme hændelser. Med vores udvidede World Rescue Business-produkt dækker vi f.eks. evakuering, hjemtransport og krisehjælp ved politiske eller civile uroligheder, ligesom vi står klar med omgående hjælp i tilfælde af terrorangreb, krigsudbrud eller naturkatastrofer. Så vi har forandret os, fordi verden har forandret sig, men vores målsætning er den samme: At levere hurtig og sikker hjælp til vores kunder, uanset hvor i verden, de befinder sig. Frederiksberg Allé København V A 1632

7 Vær fl eksibel og arbejd bedre Privatkontor på time- eller dagsbasis Business lounges Professionel administrativ support Møde- og kursuslokaler Mere end 20 forretningscentre i Mellemøsten: De Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Saudi Arabien, Jordan over hele verden Ring eller besøg regus.dk

8 8 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Ejendomsopkøb Favorable tilbud til de købedygtige Mange danskere investerer i lejligheder i Dubai. Der er fortsat stor efterspørgsel efter boliger, men usikkerhed omkring verdensøkonomien sætter fokus på udlejning og giver nye muligheder for andre Når regeringen i Dubai introducerer nye procedurer og standarder, skal alle brokere certificeres i disse. Foto: istockphoto Martin Bzdon er fra ejendomsmæglerfirmaet Pragmaticus Real Estate Brokers llc. Virksomheden handler primært med professionelle investorer og fonde og har de sidste to år gennemført handler alene på vegne af danske investorer for 1 mia kr. Martin Bzdon har i over tre år fulgt boligmarkedet tæt i Dubai. Der er stadig stor interesse for at handle, men lige nu er der færre købere, end der har været før. Der er en vis tilbageholdenhed, fordi mange ikke ved, hvor økonomien ender i andre dele af verden. Det giver til gengæld kronede dage for dem, der stadig har penge at købe for, siger Martin Bzdon. Det er et fantastisk tidspunkt at købe på, for der er færre købere på markedet, og samtidig er der flere interesserede lejere til boligerne, forklarer han. Boligmarkedet i Dubai er fortsat præget af, at efterspørgslen er væsentligt større end udbuddet. Behovet er langt fra mættet, og hver dag kommer der folk til Dubai, som mangler et sted at bo, så udlejning er meget efterspurgt. Derudover står de tre store statslige developere EMAAR, NAKHEEL og Dubai Properties for 80 procent af alt nybyggeri i Dubai. Det betyder, at staten er i stand til at kontrollere udbudssiden og kan forhindre, at udbuddet overstiger efterspørgslen. Det er stadig ikke muligt for en långiver at tage pant i en ejendom og forlange den solgt, hvis skyldneren ikke kan betale. Så når økonomien er mere usikker, bliver bankerne også mere tilbageholdende med at låne penge ud. Og gode og store lejeindtægter er bestemt også en fornuftig måde at få forrentet sin investering på som udenlandsk investor, siger Martin Bzdon. Især er der et stort behov for korttidslejemål fra en til firefem måneder, hvor en virksomheds medarbejdere har brug for et sted at bo. Her koster det omkring danske kr. pr. måned at leje 80 kvm i Dubai Marina, og det må siges at være en god lejeindtægt, når lejligheden kan erhverves for under 2,5 mio kr., tilføjer Martin Bzdon. Liste med interesserede En anden dansker i Dubai er Jens Christensen fra ejendomsmæglerfirmaet Arabian Estates. Han kan tilslutte sig interessen for udlejning: Jeg har i øjeblikket mere end 30 interesserede, der gerne vil leje en bolig, så snart jeg kan skaffe noget, fordi de akut mangler et sted at bo. Det skyldes jo både, at boligbehovet er stort, og at flere er tilbageholdende med at købe. Det vil være lyv at sige, at vi ikke kan mærke finanskrisen. Men ligesom Martin Bzdon møder han også en hel del, som har store forventninger til at tjene på krisen. Der sidder nogle investorer og venter på at nappe godbidderne. Jeg har en lang liste af folk, der venter på, at prisen kommer ned på et bestemt niveau. De lurepasser lige nu, men de står klar til at købe, når prisen bliver tilstrækkelig lav, fordi de så forventer at kunne gøre en god investering, siger Jens Christensen. Han oplever også, at private investorer, der primært er på markedet for at købe en feriebolig, er mere interesserede i lejligheder, der er klar til at flytte ind i frem for projekter. Det gør det naturligvis vanskeligere for projektsalg, og i nogle tilfælde bliver byggerier også stoppet af den grund. Fokus på uddannelse I Danmark er der lovkrav om en særlig uddannelse for at kunne handle med boliger, men indtil for nylig var det muligt at nedsætte sig som ejendomshandler uden nogen formel viden om at sælge ejendomme i Dubai. Det er blevet strammet op siden 1. november, så det er blevet lovbefalet, at alle, der handler med ejendomme, skal have gennemgået et særligt kursus, så man har bevist, at man har forstand på finansiering, vurdering mv. Jens Christensen og hans kolleger i Arabian Estates har alle gennemgået kurset hos RERA (The Real Estate Regulatory Agency). Dubai arbejder fokuseret på at gøre markedet så gennemskueligt som overhovedet muligt og samtidig være interessant for udenlandske investorer. Når regeringen i Dubai introducerer nye procedurer og standarder, skal alle brokere certificeres i disse. Uden denne certificering for både firma og de enkelte brokers/mæglere får man ikke fornyet sin brokerlicens, som skal fornyes hvert år, fortæller Martin Bzdon, som derfor også har gennemført RERA-kurset. Når man taler uddannelse, synes jeg, at det i Dubai er mere væsentligt at kigge på... det er et fantastisk tidspunkt at købe på, for der er færre købere på markedet og samtidig er der flere interesserede lejere til boligerne. Behovet er langt fra mættet, og hver dag kommer der folk til Dubai, som mangler et sted at bo, så udlejning er meget efterspurgt... den teoretiske ballast, folk har med hjemmefra. Jeg selv er bachelor i økonomi og jura og cand.merc. fra Handelshøjskolen i København og har arbejdet med finansiering og økonomistyring i over ti år, hvilket er en god ballast, når man skal rådgive kunder om investering, tilføjer Martin Bzdon. JaHallo.dk Advokat Lars Bentsen er pr. 1. november 2008 indtrådt som partner hos Innova advokatfirma. Lars Bentsen har som en af ganske få danske advokater erfaring med projektudvikling og gennemførelse af ejendomsprojekter i mellemøsten. Innova advokatfirma yder rådgivning på et højt fagligt og etisk niveau med stærke kompetencer indenfor områderne: Fast ejendom / projektudvikling i ind- og udland Selskabsret Virksomhedsoverdragelse / generationsskifte Insolvensret / rekonstruktion Private clients Vi lægger vægt på, at enhver rådgivning er baseret på en fornuftig kommerciel vurdering af opgaven og dennes gennemførelse og at rådgivning om juridiske forhold baseres på sikre og langtidsholdbare løsninger. Mød os på Info om Innova advokatfirma, se

9 ANNONCEINDSTIK INVESTERING I MELLEMØSTEN 9 Dubai Første skridt ind på et kolossalt marked Brug Dubai som springbræt til handel og investering i resten af Mellemøsten. Affaldshåndtering er et af de felter, der giver muligheder for danske virksomheder, siger Danmarks Eksportråds regionale koordinator, Per Tangsgaard Jensen. Hvorfor gøre det vanskeligere for sig selv end højst nødvendigt? Derfor er det en god idé at begynde fx i Dubai, når man som virksomhed vil ind på markedet i Mellemøsten, foreslår Per Tangsgaard Jensen, der er Danmarks Eksportråds regionale koordinator i Mellemøsten og har kontor på konsulatet i Dubai. Her er markedet rimelig tilgængeligt, så danske virksomheder kan bruge det som springbræt til resten af Mellemøsten. Det kan bl.a. være første skridt på vej mod Saudi Arabien, som klart har det største potentiale i Mellemøsten, men også er det sværeste at komme ind på. Det er til gengæld nemt at komme til Dubai, behageligt at opholde sig i landet og det ligger få timers flyvning fra mange destinationer. En del virksomheder bruger også Dubai på den måde som et regionalt hop til både Mellemøsten, Indien og Nordafrika, forklarer Per Tangsgaard Jensen. Alternativ energi Danmarks Eksportråd har udvalgt en række sektorer, hvor man ser særlig gode muligheder for dansk erhvervsliv og derfor er behjælpelige med rådgivning i Mellemøsten. Det drejer sig bl.a. om miljø- og affaldshåndtering og infrastruktur, hvor regionen står overfor nogle kolossale udfordringer. Her har man slet ikke kunnet følge med i takt med eksplosionen af boliger, indbyggere og turister. I de fleste lande i Mellemøsten er 50 procent af befolkningen under 20 år, så der vil være et stort behov for udbygning af boliger og infrastruktur de kommende år. Per Tangsgaard Jensen fortæller, at Danmarks Eksportråd også arbejder på at tiltrække danske virksomheder, som er eksperter i alternative energikilder som solenergi. De danske virksomheder er parate, men det er endnu svært at vinde gehør hos de lokale aftagere i Mellemøsten, konstaterer Per Tangsgaard Jensen. Det kan måske også lyde som spild af tid i lande, som stadig har store mængder olie i egen undergrund, men på et tidspunkt slipper olien op. Bahrain ventes at blive den første Golf-stat, der ikke har mere olie selv, og det varer ikke så længe. Andre stater kan komme i samme situation, ligesom hensynet til miljøet og solens tilgængelighed kan få flere til at interessere sig for den alternative energikilde på lidt længere sigt, vurderer Per Tangsgaard Jensen. Arkitektur og design Et andet indsatsområde for danske virksomheder i Dubai er design og arkitektur. Her er... markedet er rimelig tilgængeligt, så danske virksomheder kan bruge det som springbræt til resten af Mellemøsten. Det kan bl.a. være første skridt på vej mod Saudi Arabien, som klart har det største potentiale i Mellemøsten... fortsat gode muligheder, selv om økonomisk krise andre steder i verden også har ført til en tænkepause i Dubai, siger Per Tangsgaard Jensen. Nye projekter overvejes en ekstra gang i øjeblikket, men den opbremsning har også været tiltrængt. Der har været meget travlt, og det har ført til en kolossal inflation i området og det har skabt et stort pres på at få byggerierne hurtigt færdige. Alle er bedst tjent med, at vi går et gear ned, for det vil betyde, at kvaliteten i højere grad kommer i højsædet. Og det giver også flere muligheder for danske virksomheder, mener Per Tangsgaard Jensen. Frihandelszoner Vil man etablere sig som dansk virksomhed i Dubai, skal man som i resten af Mellemøsten have en lokal partner, og i fællesskab etablerer man et selskab, hvor den lokale typisk ejer 51 procent af aktierne. Disse regler er man omfattet af som dansker, hvis man fx vil have en almindelig butik i Dubai. Til gengæld har man i Dubai også etableret en række frihandelszoner free zones, hvor udenlandske virksomheder kan nedsætte sig og eje sin egen virksomhed 100 pct. Samtidig er de udenlandske virksomheder garanteret skattefrihed i 50 år i disse zoner. I øjeblikket er der otte aktive frihandelszoner og 12 er under etablering. De otte aktive er bl.a. specialiseret inden for internet, ædelsten og biler, mens de planlagte zoner bl.a. vil koncentrere sig om sundhed, tekstiler og maritimt udstyr. Hjælp fra Danmark Selv om nogle af golfstaterne er mere tilgængelige end andre for udlændinge, kan man som dansk virksomhed have stor glæde af ekspertrådgivning. Det gælder ikke mindst, fordi erhvervslivet i de arabiske stater arbejder meget anderledes end i Danmark, fortæller Per Tangsgaard Jensen Fx er en virksomhed eller organisation langt mere topstyret, end vi er vant til. Man kan godt diskutere og forhandle med lavereliggende ledelsesniveauer i flere måneder, men når der skal træffes beslutninger, skal den øverste ledelse inddrages, siger Per Tangsgaard Jensen. Og man skal ikke forvente hurtige beslutningsprocesser. Arbejdet er baseret på læn- Foto: Larsen & Hansen Real Estate Brokers. gerevarende kontakter og et stort lokalt netværk, og her har Danmarks Eksportråds folk deres berettigelse, bemærker han. Det er da heller ikke uden betydning, at virksomheden har en dansk myndighed med konsulatets logo med. Det tjener som en blåstempling i forhold til de lokale og det forsøger vi at bruge positivt, slutter Per Tangsgaard Jensen. Bliv medejer af ejendomsportefølje i Dubai og Abu Dhabi > Investering via dansk aktieselskab > 3-årig investering > Minimumstegning DKK > Åben for aktietegning i Obton Ejendomme Dubai III A/S Kontakt Obton A/S for tilsendelse af prospekt. Obton A/S Strandvejen Århus C Tlf I samarbejde med:

10 10 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Forretningskultur Kulturforståelse er en del af forretningsstrategien En optimal strategi for handel med Mellemøsten kræver, at man også er kulturelt forberedt. Det stiller krav om respekt og forståelse for en meget anderledes kultur. Det er ikke nok at have et godt produkt eller valuta, man gerne vil investere i Mellemøsten. Som dansker må man også bruge kræfter på at sætte sig ind i kultur og omgangsformer. Ellers kan man komme galt af sted, siger Ingolf Thuesen, som er leder af Institut for Tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet. Hvis man vil have en optimal strategi, så skal man også være kulturelt forberedt. Man er nødt til at vise interesse og sætte sig ind i kulturen for at skabe tillid, siger Ingolf Thuesen, der også står for Kulturkurser.dk. Københavns Universitet har sammen med Nationalmuseet og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) etableret Kulturkurser.dk, som bl.a. udbyder kurser til virksomheders medarbejdere, der skal handle med eller udstationeres i Mellemøsten. Det er Ingolf Thuesens erfaring, at Islam betyder mere og mere i nogle af de muslimske lande, og at indbyggerne i højere grad opfatter religionen som en del af deres identitet. Udviklingen er formentlig en reaktion på globaliseringen. Når verden bliver svær at overskue, får vi som mennesker behov for at søge tilbage til vores rødder i kulturen, vurderer Ingolf Thuesen. Hvis man vil handle i Mellemøsten, er det vigtigt at bruge kræfter på at sætte sig ind i kulturen. Foto: istockphoto. Forretningskultur i Mellemøsten uddrag af Danmarks Eksportståds anbefalinger Men det giver særlige udfordringer for at forstå kulturen, når man kommer udefra. Han oplever, at nogle erhvervsfolk tager lidt for let på betydningen af omgangsformer. Dermed kan man støde folk fx i Mellemøsten og dermed risikere aldrig at opnå en erhvervsmæssig relation. Det nytter ikke at benytte sig af dansk humor eller ironi eller for den sags skyld at forsøge at belære dem om dansk demokrati, når formålet var at tale forretning. Derfor er det vigtigt at agere profylaktisk og skabe sig viden om andres kultur. Vi kan på vores kurser forklare deltagerne, hvorfor andre opfører sig anderledes end os, så vi forstår og respekterer hinanden, forklarer Ingolf Thuesen. Derfor benytter Kulturkurser. dk sig af undervisere med såkaldt dobbeltkulturel kompetence, forstået på den måde, at de har et indgående kendskab både til den danske og den udenlandske kultur. Kurserne har varierende længde, men ifølge Ingolf Thuesen kan man få meget ud af et todages kursus for at få indblik i et nyt lands kultur. Et eksempel på et kursus kan handle om forholdet mellem Vesteuropa og Mellemøsten, hvor deltagerne får et indblik i, hvordan historien spiller en væsentlig rolle, når vi i dag skal forhandle og indgå handelsaftaler med folk i Mellemøsten. I dag er Europa toneangivende, mens det var Mellemøsten og Nordafrika, som var det for år siden. Siden er magten flyttet frem og tilbage flere gange, og den forståelse har betydning for, hvordan vi opfatter hinanden, mener man på Kulturkurser.dk. Anbefalinger Kuwait En vigtig del af det kuwaitiske forretningsliv er diwaniyah. Et rum tilknyttet en normal beboelse, hvor værten mødes med familie, venner og forretningsforbindelser for i et uformelt forum at diskutere alt fra almindelige rygter til politik og forretning. Det er ikke så få gode handler, der har set dagens lys på denne måde. Som forretningsmand bør man derfor altid deltage i diwaniyah, hvis man bliver inviteret, det kan være en god kilde til at opnå værdifuld markedsinformation. Forenede Arabiske Emirater Mange virksomheder ser store fordele i at have en fysisk tilstedeværelse, når der skal foretages markedsanalyser, skaffes kontakter og interagering med kunder m.m. En sådan tilstedeværelse kan betyde en stor forretningsfordel i Mellemøsten. Forretningsfolk i regionen foretrækker at handle med personer, som de kender og stoler på. Det må understreges, at netværk er et vigtigt aspekt ved at foretage virksomhed i de Forenede Arabiske Emirater. Ligesom alle andre steder i verdenen tager det tid at skabe et netværk, og man skal derfor påregne lidt ekstra tid ved opstart af virksomhed i de Forenede Arabiske Emirater. Saudi Arabien Vestlige principper om virksomhedsledelse har ringe udbredelse i saudiske firmaer. Selv i store virksomheder er der en forbavsende ringe uddelegering af ansvar og beslutningskompetence. Man må derfor søge at etablere kontakt på så højt et organisationsniveau som muligt og være forberedt på, at den første pris ikke bliver den sidste. Den danske virksomhed bør så vidt muligt udsende folk med status og en rimelig grad af myndighed til at forhandle på virksomhedens vegne. Den saudiske virksomhedsleder kan træffe hurtige og selvstændige beslutninger, når han er tilfreds med forhandlingsresultatet. Han forventer, at modparten kan gøre det samme. Dansk bevågenhed Abu Dhabi har fokus på, hvordan man skaber bæredygtig energi. I januar er klimaminister Connie Hedegaard blandt talerne på en stor energikonference, og Masdar City skal være CO2-, affalds- og bilfri by i 2016 Mange i Danmark forbinder nok først og fremmest Mellemøsten med olieproduktion og fokus på prisen på denne energikilde. Og vi tænker heller ikke først på bæredygtighed, når man i Dubai bygger luksushoteller, indkøbscentre og aktivitetscentre som skisportsanlæg. Men der er faktisk også fokus på fremtidens bæredygtige energi og miljø i de Forenede Arabiske Emirater. Man er bl.a. i fuld gang med at opføre en helt ny bæredygtig by, Masdar City i Abu Dhabi. I februar i år igangsatte man byggeriet af verdens første CO 2 -, affalds- og bilfri by. Der er afsat 22 mia. dollars til opførelse af Masdar City, som skal stå færdig i Byen kommer til at kunne huse indbyggere og 1500 virksomheder og er tiltænkt en rolle som et af verdens centre for bæredygtige, alternative energiformer. Desuden vil byen komme til at huse verdens første universitet dedikeret til bæredygtige energiformer. Masdar City vil fokusere på at minimere The Carbon Footprint via en lang række initiativer inden for bæredygtig energi, affaldshåndtering, transport, genbrug og mange andre områder. Det er estimeret, at disse initiativer vil resultere i det, der svarer til en besparelse på US$ 2 milliarder i olie indenfor de næste 25 år, oplyser Danmarks Eksportråd på sin hjemmeside. Masdar er et af de mest fremstående projekter i One Planet Living programmet. One Planet Living er et program under WWF (World Wildlife Fund), der har som formål at vise, at det er muligt at leve på bæredygtig vis og samtidig forbedre befolkningens levevilkår. Projektet fremhæver det stærke fokus på bæredygtige løsninger, som p.t. er i hastig fremdrift i den mellemøstlige region. Og her ser Per Tangsgaard Jensen, regional koordinator for Danmarks Eksportråd i Mellemøsten, interessante muligheder for de mange danske virksomheder, der er specialiseret inden for alternativ miljø- og energiteknologi. I januar 2009 får regionens interesse for bæredygtig energi Hovedstad: Abu Dhabi Areal: km2 ( km2 DK) Indbyggertal: 4,4 mio Befolkning: Under 20 procent er emiratiske borgere, resten er migrantarbejdere især fra Asien. Sprog: Arabisk Religion: 96 procent muslimer BNI pr. capita USD (2005) Valuta: 100 UAE Dirham svarer til ca. 137 DKK. (Styre) Statsoverhoved: Præsident Sheikh Khalifa bin Zayed al-nahyan af Abu Dhabi De Forenede Arabiske Emiraters økonomi domineres af oliesektoren, der er grundlaget for landets velstand og hurtige udvikling. Den økonomiske vækst var 8 % i 2005 og over 10 % i Udover olieindustrien planlægges der udbygning af den petrokemiske sektor og udnyttelse af Abu Dhabis enorme naturgasreserver. Inflationen er meget høj - forbrugspriserne steg gennemsnitligt 13,5 % i 2006 primært på grund af en eksplosion af priserne på ejendomsmarkedet og til dels af den svage dollarkurs. Værdien af den danske eksport til de Forenede Arabiske Emirater var i ,7 mia. DKK (ca. 13 % højere end i 2005) mens importen i samme periode var på DKK 2.8 mia., heri indgår en stor mængde reeksport. Telekommunikationsprodukter tegner sig for den største andel i samhandelen og udgjorde i ,5 % af den danske import og 18,3% af eksporten. også den danske regerings bevågenhed, når klimaminister Connie Hedegaard deltager i konferencen World Future Energy Summit i Abu Dhabi den januar. Connie Hedegaard er også blandt talerne sammen med en række andre højt placerede personer inden for klima og energi og flere statsoverhoveder. Abu Dhabi i vækst De Forenede Arabiske Emirater blev dannet som en føderation af syv emirater i 1971, med emiraterne Abu Dhabi og... men der er faktisk også fokus på fremtidens bæredygtige energi og miljø i de Forenede Arabiske Emirater... Dubai som de toneangivende. Ligesom Dubai er Abu Dhabi et af de forenede Arabiske Emirater, og her vælger mange udenlandske virksomheder at investere. Det har endnu ikke samme omfang som i Dubai, bl.a. fordi man i mindre grad er afhængig af de udenlandske investorer og i højere grad har Abu Dhabi Kilde: Udenrigsministeriet tiltrukket lokale investorer. Men mange danske virksomheder ser det også som et vækstmarked, og det er stadig billigere at investere i Abu Dhabi. Her har man også etableret flere frihandelszoner som i Dubai, bl.a omkring Abu Dhabi International Airport. Men landet har fortsat en stor olieproduktion og kolossale oliereserver. Ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside blev de Forenede Arabiske Emiraters oliereserver i 2001 opgjort til ca. 98 mia. tønder, hvilket er knap 10 procent af de samlede kendte reserver i verden. Reserverne og produktionen er dog meget ulige fordelt mellem de forskellige emirater. Og Abu Dhabi stod for 94 procent af de 98 mia. tønder, hvilket svarer til 109 års produktion på 2000 niveau. Dubai og Sharjah emiraterne producerer den resterende del. Emiraterne har også en meget stor forekomst af naturgas, og disse reserver blev i 2001 opgjort til 6,2 billioner kubikmeter, som skulle kunne dække forbruget for de næste 150 år.

11 Der er forhindringer og modgang i ethvert eventyr. Også i eksporteventyr. Bedst som man er godt på vej mod guldet og de grønne skove, kan man ryge ind i et uvejr. Og så gælder det om at være klædt godt på. Det sørger vi for, at I er. Vi forbereder jer på det meste og forsikrer jer mod resten, så I kommer tørskoede hjem. Vi giver jer ekspertviden om eksportmarkeder. Vi hjælper jer med at få den bedst mulige finansiering. Vi beskytter jer mod økonomisk og politisk uro. Vi garanterer jer mod tab, når kunderne ikke kan eller vil betale. Og vi skræddersyr det hele til jeres behov. En EKF-garanti giver jer med andre ord ro til at koncentrere jer om det væsentlige: Forretningerne og jeres kunder. Vi dækker allerede forretninger for 28 milliarder kroner for virksomheder, der sælger og investerer i alt fra kyllingefarme over medicin, motorer og mejeriudstyr til vindmølleparker. Der er også plads til jer. Vi tager risikoen - du får dine penge

12 12 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Købsrettigheder Tillid afgør alt Købers rettigheder er langt fra de samme på ejendomsmarkedet i Dubai som i Danmark. Og pengene til en lokal rådgiver er givet godt ud Hvis man vil investere i en ejendom i Dubai, er det helt normal praksis, at man betaler ti procent af købesummen uden at have set en købsaftale. Og der er ofte ikke tale om småpenge, for de ti procent kan nemt udgøre et par millioner kr., som lægges alene på grundlag af en såkaldt reservationsblanket. Efter fem-seks uger kommer så forhåbentlig - den rigtige købsaftale. Det har indtil for nylig også været sædvanligt, at man sendte de ti procent direkte til sælgeren, som i princippet kunne stikke af med pengene. Det har været og er fortsat sælgers marked og derfor har køberne måtte acceptere og stole på deres samarbejdspartnere og rådgivere i Dubai, siger advokat og partner Rune Tarnø, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Men fremgangsmåden behøver ikke give anledning til bekymring, mener han. Jeg har beskæftiget mig med rådgivning i forbindelse med I Dubai er det normal praksis, at man betaler ti procent af købesummen uden at have set en købsaftale. Foto: istockphoto fast ejendom i Dubai i to år og har været med til at gennemføre mellem 50 og 100 handler, og jeg har aldrig oplevet, at der ikke kom en købsaftale efterfølgende. Det er fortrinsvis meget store virksomheder, som bygger i Dubai, og de har ikke råd til, at det kikser, mener Rune Tarnø. Når det har fungeret, skyldes det ikke mindst, at alle på markedet er afhængige af, at tilliden består. Systemet kan ikke bære, at man ikke kan stole på hinanden. Der er så mange penge på spil, så det vil være en katastrofe for så mange, hvis markedet bryder sammen, tilføjer Rune Tarnø, der fortæller, at man er på vej med langt flere regler og lovgivning, som bl.a. skal øge investorernes sikkerhed for deres investering. Det er nemlig ikke mindst en forudsætning for at kunne tiltrække de rigtig store institutionelle investorer som pensionskasser og fonde. Selv om det har fungeret hidtil, forlanger de store pengeforvaltere en formel sikkerhed for deres investeringer. Man har et tinglysningssystem, som fungerer, men det arbejder meget langsomt. Købers indbetaling bliver nu også sat ind på en deponeringskonto i banken og udbetales på samme vilkår som i Danmark. Rune Tarnø har netop deltaget i et seminar arrangeret af de lokale myndigheder, hvor emnet bl.a. var udviklingen af den lokale lovgivning inden for køb, salg og belåning af fast ejendom. Allerede fra 2009 vil man øge reguleringen af ejendomsmarkedet, og det nødvendige lovgrundlag er på plads. Stramningerne betyder bl.a, at køb og salg af fast ejendom fremover alene vil kunne varetages af myndighedsgodkendte og registrerede mæglere (brokere) med evt. nødvendig bistand af sælger og købers advokater, siger Rune Tarnø og tilføjer, at alle aftaler forbundet med en handel i fremtiden også vil ske på myndighedsgodkendte standardformularer, hvilket er med til at sikre såvel sælger som køber en enkel, korrekt, gennemskuelig og fair handel. Men selv om der sker forandringer, er købsaftalerne primært overvejende i sælgers favør, så der er ifølge Rune Tarnø ikke samme beskyttelse af køber som i Danmark. Og da markedet fortsat er forholdsvis nyt, har mange købere og deres rådgivere endnu til gode at se, om det skaber problemer den dag, byggeriet står færdigt, siger Rune Tarnø. Dobbelt-ledet rådgivning Den danske advokat kan naturligvis ikke rådgive direkte om et andet lands lovgivning. Det må han ikke ifølge advokaternes egne etiske regler, og kunden vil heller ikke være omfattet af en ansvarsforsikring, hvis rådgivningen går galt. Alligevel kan danske advokater spille en vigtig rolle i forhold til investeringer i Mellemøsten, understreger advokat og partner Lars Bentsen, Innova Advokatfirma. Kunden skal benytte en dansk jurist, som har et netværk i det pågældende land og dermed kan sætte én i forbindelse med en lokal rådgiver. Der bliver sådan set tale om en dobbeltledet rådgivning, men det kan være en fordel, fordi der kan være faste fagudtryk, som en anden advokat har lettere ved at forstå, siger Lars Bentsen, der tilføjer, at stort set alle i Dubai taler meget forståeligt engelsk, så sprogbarrieren burde være begrænset. Han er enig i, at Dubai ikke har lovgivning og regler, der ligner de danske, og det kan derfor være sværere tilgængeligt. Men fordi Dubai har været britisk område, benytter man sig både af den muslimske sharialov og har lagt sig op ad det angelsaksiske retssystem. I stedet for detaljeret lovgivning baserer englænderne i langt højere grad deres retssystem på overordnede regler og så en række afgørelser, der danner grundlaget for fremtidig praksis. Det gør det lidt mere besværligt, når man kommer til landet, fordi man ikke blot kan læse loven, men er nødt til at læse sig igennem en masse afgørelser for at kende reglerne. Men det er blot endnu et argument for at tage en lokal rådgiver, for ellers har man ikke en jordisk chance for at begå sig, mener Lars Bentsen. B D Tlf Telefax Jernbanegade 7 Hammerum 7400 Herning Bruun & Dalgaard Registreret revisionsselskab Registrede Revisorer FRR Din personlige samtalepartner Praktiske problemløser og økonomisk rådgiver! Hvis det skal køre godt...

13 KURSUS, KONFERENCE ELLER FEST Midt på Sjælland i skønne omgivelser finder du det smukke 4 stjernede hotel og konferencecenter Sørup Herregaard. NYRENOVEREDE VÆRELSER 102 dobbeltværelser alle med bad, tv, minibar og gratis Internet. 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 550 personer. Restaurant og selskabslokaler med plads til op til 350 i et lokale. AKTIVITETER Indendørs billard, pool, dart, airhockey og bordfodbold. Stor indendørs saltvands swimmingpool, sauna og solarium. Tennisbane, 2 petanquebaner og 12 hullers minigolf. Parken, haverne, søen og voldgraven giver mange muligheder for udendørs aktiviteter. FERIETILBUD Juleferie: Fra den 14. til den 24. og fra den 26. til den 31. december Vinterferie: Fra den 8. til den 21. februar dog ikke lørdag den 14. februar Påskeferie: Fra den 5. til 14. april Miniferie 3 dage 2 nætter, 2 gange stort morgenbord, 2 middage, 3 retters menu. Kr ,- per person i dobbeltværelse. WEEKENDOPHOLD Ankomst fredag eller lørdag: Eftermiddagskaffe/te med kage Velkomstdrink, 3-retters menu eller grillbuffet og Kaffe/te Overnatning i dobbeltværelse, næste morgen: Stor morgenbuffet Pris per person i dobbeltværelse kr. 895,- Sørupvej Ringsted Tlf.:

14 14 INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCEINDSTIK Infrastruktur Udviklingsminister i Doha Qatar s hovedstad, Doha, har netop været vært for FN s konference om udviklingsfinansiering, som udviklingsminister Ulla Tørnæs deltog i. Konferencen er den første internationale FN-konference siden udbruddet af den finansielle krise, og Ulla Tørnæs var godt tilfreds med, at det i Doha lykkedes at nå til enighed om en erklæring, som fastholder verdens fokus på de fattige lande. Udviklingsministeren deltog også i et møde om udviklingsfinansiering efter særlig invitation fra FN s generalsekretær og Qatars emir. Ulla Tørnæs, udviklingsminister (V) Imponerende eksportvækst Saudi Arabien forventes i 2008 at få en BNP-vækst på imponerende 6,0 procent i forhold til 3,5 i Det skyldes særligt udviklingen i olieprisen, som også har medført en nærmest eksplosiv forbedring af Saudi- Arabiens betalingsbalance, som i 2008 forventes at komme ud med et overskud på 147,2 milliarder USD mod 51,9 mia. i BNP-forventningerne er løbende blevet opskrevet i takt med de stigende oliepriser og forventningerne om åbning af nye olieraffinaderier. Skæringspunktet mellem Vesten og Asien I Hong Kong ligner erhvervsklimaet næsten Vesten men med den fordel, at hele Asien ligger lige henne om hjørnet. Af Jan Lausen, LC&S/Cohns Kontor Hong Kong ligger gunstigt rent geografisk, fordi man kan nå store dele af jordens befolkning på kort tid, samtidig med, at der er et omfattende netværk til hele Asien. Foto: istockphoto Chefkonsulent Ole Christoffersen fra Dansk Erhverv fraråder virksomhederne at gå direkte ind i Kina. Brug i stedet Hong Kong som et brohoved, siger han. For selv om omkostningsniveauet i Hong Kong ligner det danske, så er der en række andre fordele: Et retssystem der bygger på britisk tradition, en konvertibel valuta, et velfungerende transportsystem og et højt uddannelsesniveau. Virksomheder i Hong Kong kan også drage fordel af, at Hong Kong har sine egne kontorer inde i Kina, som kan hjælpe og ved at købe en virksomhed i Hong Kong får man ret til at operere i Kina. Kombinationen af det meget store antal europæere i Hong Kong og den omfattende kontakt over hele Asien er også en faktor, der taler for Hong Kong, mener næstformanden for Hong Kong-klubben Nils Carlsen. Klubben er et netværk for folk med bl.a. erhvervsmæssig og kulturel interesse for Hong Kong. I Hong Kong kan man stille de rigtige spørgsmål til de vestlige virksomheder og deler vores opfattelse af f.eks. kvalitetskontrol. Samtid gør forståelsen af forholdene i Kina f.eks. at man er bedre til at skelne mellem professionelle og uprofessionelle producenter, siger Nils Carlsen. Han peger også på, at man i Hong Kong er god til at presse kineserne i spørgsmål omkring sikkerhed, f.eks. for at forhindre kopiproduktioner. det vil ofte have større effekt hvis en henvendelse kommer fra Hong Kong end det fjerne Europa. Infrastruktur er også et af de afgørende elementer, når placering skal besluttes, og det gælder ikke alene materialeog varetransport. Salgschef Allan Petersen fra Cathay Pacific i København fortæller, at selskabets kunder angiver tilgængelighed som øverste prioritet. Det gælder både til og fra Europa, men også 'internt' i Asien, så adgangen til leverandører, partnere og myndigheder bliver så let som mulig. Herefter prioriterer de forretningsrejsende høj frekvens og punktualitet. Hong Kong ligger gunstigt rent geografisk, fordi man kan nå store dele af jordens befolkning på kort tid, samtidig med, at der er et omfattende netværk til hele Asien. Tidligere var det f.eks. metal- og plast-virksomheder, der viste interesse for at have en base i Hong Kong, ligesom der er meget lange traditioner for at drive international handel. Senere er områder som tekstil- og møbel-produktion kommet til, og i dag etablerer virksomheder indenfor bl.a. ledelsesrådgivning og reklame sig også i forbindelse med at kinesiske virksomheder i stigende omfang ønsker hjælp til at få direkte fodfæste for deres produkter på de vestlige markeder. Først lektielæsning Ole Christoffersen understreger, at forberedelse hjemmefra er af afgørende betydning, hvis man vil gøre forretninger i Asien: Virksomhederne må gøre sig klart, om de overhovedet er gearede til det og om de har de nødvendige ressourcer. Og de må have afklaret hvilke krav, de vil stille til deres producenter i Asien også når det gælder etiske spørgsmål. Hjemmearbejdet omfatter også at skabe et godt kontaktnet, herunder at have kontakt med den danske ambassade på stedet, ligesom man må indstille sig på, at man skal derud flere gange. Det er, siger Ole Christoffersen, en investering i fremtidig loyalitet, for i Asien hører forretninger og venskaber ofte sammen. Nils Carlsen supplerer med, at man også, som en del af forarbejdet, kan få konsulentbistand i Hong Kong til at undersøge det marked, man er interesseret i, noget der ikke er så dyrt som i Danmark og så advarer han om, at en del virksomheder har måttet flytte hjem igen efter ofte dyre fejltagelser i Asien, fordi man ikke havde gjort forarbejdet godt nok. Hong Kong Land: Hong Kong (Hong Kong Special Administrative Region) Areal: km2 Indbyggertal: (anslået, juli 2008) Sprog: Kantonesisk, engelsk GDP per capita: 42,000 USD (anslået, 2007) GDP sektoropdelt: landbrug: 0,1 % industri: 8.1 % service: 91.7 % (anslået, 2007) Valuta: Hong Kong Dollar Primære handelspartnere (eksport): Kina, USA, Japan Primære handelspartnere (import): Kina, Japan, Singapore, Taiwan, USA, Sydkorea Præsident: Hu Jintao (Kina) Regeringsleder: Donald Tsang Kilder: Udenrigsministeriet, CIA World Factbook

15

16 Nu er det tid til investeringer i Dubai Investeringer med buy back garanti. Garanteret afkast 14,3% efter 12 måneder. Investeringer med udlejningsgaranti. Fra 2-15 år, garanteret leje ca. 8% pro anno. Direkte fra developer. Ejendomme som er indflytningsklare i april 2009 (oplagt til udlejning). Hotel ejendomme. Drevet af professionelle hoteloperatører. Pragmaticus Real Estate Brokers LLc, en mægler i Property & Partners kæden, står parat til at yde professionel rådgivning til investorer, der kigger mod Dubai. Vores ejendomsprojekter er rettet mod professionelle investorer og starter fra ca. 20 mio. kr. Der kræves en egenfinansiering på min % af investeringssummen. Martin Bzdon, (cand.merc) CEO Pragmaticus Real Estate Brokers LLc Vores track record og store omsætning sikrer, at vi er en del af inderkredsen på Dubais ejendomsmarked. Verdens største developers tilbyder vores investorer projekter til en favorabel pris, inden de bliver sat til salg til offentligheden. Vores kontor i Dubai har de sidste 2 år formidlet handler for 1000 mio. kr alene for danske investorer. I Danmark er vi bl.a. leverandører til OBTON ejendomme og Estatum Dubai. Registrerings nr Registrerings nr. 400 Registrerings nr Tlf: eller Fax Mail:

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

MORGENDAGENS Konference

MORGENDAGENS Konference ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE September 2008 MORGENDAGENS Konference Lær faget At mestre planlægningen af møder og konferencer kræver et professionelt overblik og en

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2007 HANDEL & INVESTERING I LATINAMERIKA Novo Nordisk s nye fabriksanlæg i Montes Claros,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER eksportfokus 0111 februar NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE Med vækstrater på himmelflugt og flere købedygtige forbrugere end vores nabolande tilsammen kalder en ny gruppe lande på dansk eksport. Læs om

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING PRIVAT INVESTERING 2 UDGAVE NOVEMBER 2005 Hvordan finder jeg den rigtige pensionsopsparing? Vær hudløs ærlig over for dig selv, når du skal vælge pensionsopsparing. Lever du usundt, må du forvente at få

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23 eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN Mens der på den korte bane er udsigt til lav vækst i Europa, USA og Japan, ser især Kina og Indien ud til at komme igennem finanskrisen med væksten i behold. Side

Læs mere

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

PRIVAT INVESTERING. Uanset hvor du er, plejer Sydbank din formue. Guld og grønne palmer i Dubai. - Din guide til aktive investeringer i fremtiden

PRIVAT INVESTERING. Uanset hvor du er, plejer Sydbank din formue. Guld og grønne palmer i Dubai. - Din guide til aktive investeringer i fremtiden ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING - Din guide til aktive investeringer i fremtiden Generel uro med potentiale Ingen eksperter vil umiddelbart give sig

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere