Dansk #6 september 2013 pelsdyravl prins Henrik besøgte minkfarm på læsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk #6 september 2013 pelsdyravl prins Henrik besøgte minkfarm på læsø"

Transkript

1 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #6 september 2013 Antibiotika / Avlsresultat 2013 /Medlemsrejse til Beijing / MINKbørs / Minkavler: Black er minken for mig Prins Henrik besøgte minkfarm på Læsø

2 NYHED - termisk VIDEOSIKRING direkte opkobling til dansk godkendt kontrolcentral Jeg har valgt den termiske videoalarm fra Sikring Syd, da jeg anser den for at være fremtidssikret, idet alarmen går til en dansk godkendt kontrolcentral og alarm detekteringen foretages af det termiske kamera, som søger efter varme. Jeg har som en ekstra sikkerhed valgt at kombinere løsningen med elhegnsalarmen, ligeledes fra Sikring Syd. Mølvadgård Mink. ZONE Det termiske kamera overvågerhele området og sørger for 100% synlighed selv i mørke og dårlig sigtbarhed. Det termiske kamera detekterer personer når de forcerer hegnet ind til farmen, sker dette vil kameraet låse sig fast på de indtrængende personer og afgive alarm. Alarmen fra det termiske kamera går direkte til F&P godkendt kontrolcentral og kontrolcentralen kobler sig op på kameraet og ser live billeder fra farmen. Se kameraet på Vi har set mange videosystemer igennem tiden og kan konstatere, at den nye termiske video alarm fra Sikring Syd virkelig giver nogle gode billeder, selv under ekstremt vanskelige forhold. Vores rolle som kontrolcentral bliver mere aktiv i forhold til at verificere alarmen, og vi er dermed afhængige af gode billeder og i den forbindelse må vi sige, at det termiske kamera virkelig gør en forskel. Kontrolcentralen Rednings-Ringen, Lemvig A/S

3 INDHOLD september 2013 z leder: en plads i solen forpligter 5 z Unødig brug af antibiotika truer menneskers sundhed 6 z Minkavler: Prins Henrik viste stor interesse 12 z Royal ros til vellykket Verdensballet 14 z MINKbørs hjælp til selvhjælp som sikrer afkast til alle 16 z Avlsresultat z ANALYSE AF SAVSMULD EFTERÅRET z Minkavler: Black er minken for mig 24 z En fremtid med Black 27 z Der er penge i at holde styr på dine dyrs afstamning 30 z Kopenhagen Fur til kamp mod fedtudtræk 34 z Pelsningstest minimerer smittespredning 36 z Medlemsrejse til Beijing i januar z Invitation til efterårsmøde i Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening 40 z navnenyt 41 z læserbrev: Farmdrift med plasmacytose-antistof 42 z aktuelt 44 Forsidefoto Iza Havelund Nr. 6. september

4 Interesseret? PAMU CLEANER Fuldautomatisk udmugningssystem Har du fået tilsagn om tilskud til udmugning eller søger du tilskud i år? Så kan du benytte det til vores system. Ring Driftsikkert Fleksibel skrabeplade Propfunktion Så enkelt du selv kan montere Effektiv dobbelt kantskrab BRUG FOR EN NY SKRABEMASKINE I ÅR? Vi har solgt mange maskiner i år. Så hvis du/i påtænker køb af ny maskine til denne sæson så vent ikke, Men bestil NU GRØNLANDSVEJ VILDBJERG

5 En plads i solen forpligter leder AF Tage Pedersen, Mens solen skinnede mere end sædvanligt denne sommer, skinnede mediernes spotlys også på de danske minkavlere. Vi blev i flere omgange fremhævet som årsag til landbrugets store betydning for dansk eksport og det vækstpotentiale, som dansk landbrug repræsenterer. Et andet vidnesbyrd om pelsbranchens succes er, at Kopenhagen Fur har fået tildelt to vækstpriser inden for de seneste fire måneder. At være bannerfører for det samlede landbrugs evne til at bidrage til det danske velfærdssamfund er netop en plads i spotlyset, og det forpligter. Den forpligtigelse lever vi igen i år op til. Det viser resultaterne af Fødevarestyrelsens kontroller. Rapporterne viser, at vi som branche fortsætter en positiv udvikling i forhold til dyrevelfærd og farmmanagement. Vi bør i den forbindelse huske at rose os selv for at tydeliggøre, at høj skindkvalitet og god farmmanagement går hånd i hånd. Vi ved også, at en utopisk tilgang med nultolerance i vores erhverv er en umulighed, når man har med levende dyr at gøre. Men det skal altid være danske minkavleres mål at komme endnu tættere på det ideal, der hedder nul fejl, uagtet det netop kun kan være et ideal. Det vil den objektive beskuer af pelsbranchen altid have forståelse for. Vi har på brancheniveau haft mulighed for at vokse. En højere frekvens af godkendelser til farmudvidelser har givet en stigning i avlstæver på syv procent. Det vidner om, at omverdenen forstår, at vores eksportsucces i endnu højere grad kan bidrage til resten af samfundet, hvis vi ellers får mulighed for at vokse. Samtidig tror jeg, at vi med et hævet hvalpegennemsnit pr. tæve i alt kommer op omkring en produktionsstigning på cirka ti procent, svarende til 1,5 millioner flere minkskind. Med en rekordstor produktion solgt til rekordhøje priser og omverdenens positive spotlight lever danske minkavlere i øjeblikket på livets solside. Det er fortjent, for vi arbejder hårdt hver dag med at passe vores dyr og udligner nu dårligere tider. Netop fortidens magre år bør lære den enkelte avler at udvise rettidig omhu og konsolidere sig, mens tiderne er til det. Det har i de senere år været formandens lod at minde om mådehold på trods af, at vi kun har set priserne stige. Blandt andet her i lederspalterne i Dansk Pelsdyravl har den siddende formand gang på gang påstået, at nu kunne ulven komme i form af dårligere priser. Vi sælger på et frit marked, hvor ingen med sikkerhed kender morgendagen. Jeg vil dog gerne komme med en konkret og aktuel årsag til formaningerne. I øjeblikket oplever pelsbranchen en høj vækst i hele værdikæden, og det har medført en markant stigning i verdensproduktionen. Ifølge Kopenhagen Furs estimat bliver der i år produceret 75 millioner minkskind, en udbudsstigning på procent. Det er eksplosivt og bør mane til eftertanke, hvis udbuddet ender med at overgå efterspørgslen. Der ligger en risiko i at producere mere, end der kan sælges. Derfor skal vi være kloge og holde fast i vores kerneværdi om i fællesskab at sælge minkskind af højeste kvalitet i store partier. Vær altid forberedt på, at tiderne kan skifte, og sørg for fortsat at højne størrelsen og kvaliteten på dine dyr mest muligt, selvom fortjenesten i øjeblikket er god for snart sagt alle skind. Når danske minkskind udgør den absolutte verdenstop, så står vi stærkest muligt rustede mod eventuelle prisændringer på baggrund af et stigende globalt udbud. Den mest sikre fortjeneste ligger i markedets top. Vi er i spotlyset for vores succes og har med priserne i disse år fået en plads i solen. Lad os nu håbe, at solen gemmer sig væk i den forestående vinter, som dermed bliver kold og bibeholder efterspørgslen på danske minkskind af højeste kvalitet. Nr. 6. september

6 Unødig brug af antibiotika truer menneskers sundhed Bakterier har millioner af menneskeliv på samvittigheden. Det stærkeste våben mod bakterier er antibiotika, men forkert brug af netop antibiotika betyder, at bakterierne vænner sig til det. Og så bliver bakterierne igen farlige for mennesker. sundhed Af Tina Struve, Kopenhagen Diagnostik og Mette Kragh, Kopenhagen Diagnostik Foto: Jesper Clausen Mekanismen bag udvikling af resistens Gennem menneskehedens historie har infektionssygdomme været en trussel mod dyr såvel som mennesker. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har opgjort antallet af dødsfald, der skyldes infektioner til at være 14,7 millioner på verdensplan i Det svarer til, at 25,9 % af alle dødsfald på verdensplan i 2002 skyldes infektioner. Det er langt fra et nyt fænomen, at infektioner er årsag til en stor andel af dødsfald blandt mennesker. Af de mest kendte epidemier kan nævnes den sorte død som dræbte 25 millioner mennesker, tyfus som dræbte 17 millioner mennesker og tuberkulose som udryddede ca. en fjerdedel af Europas befolkning i 1900-tallet. Opdagelsen af antibiotika i 1928 af Alexander Fleming havde derfor en betydelig indflydelse i hele verden. Der var tale om et videnskabeligt gennembrud af de helt store, for nu havde man for første gang et lægemiddel, der kunne helbrede de store dræbersygdomme. Effekten af antibiotika blev dog hurtigt omfattet af Darwins princip om den stærkeste overlever : Ved at fjerne de svage bakterier, giver man bedre mulighed for at fremme væksten af de bakterier, der kan overleve påvirkning fra antibiotika. Derved tilegner bakterierne sig mekanismer, der gør dem modstandsdygtige over for antibiotika og resistens opstår. Resistens Bakterier kan beskytte sig mod antibiotika ved at udvikle modstandsdygtighed (resistens) for eksempel ved at udskille enzymer, der nedbryder penicillin eller andre antibiotika. Denne resistens er ofte kodet af gener, som indbygges i bakteriens eget DNA. Det bevirker, at når der først er udviklet resistens over for antibiotika, vedbliver bakterierne med at have de mekanismer, der be- betyder, at bakterierne ikke længere kan slås ihjel med bestemte antibiotika. Forekomsten af antibiotika-resistente bakterier var af afgørende betydning for, at der hele tiden fandtes nye virksomme antibiotika, efterhånden som effekten af de allerede kendte stoffer aftog. I dag er vi imidlertid i en situation, hvor der ikke er nye antibiotika på trapperne. Samtidig forekommer der resistens over for almindeligt anvendte antibiotika. Vi kan altså igen komme i en situation, hvor vi ikke kan behandle helt almindelige sygdomme blandt mennesker. I sidste ende kan det føre til dødsfald hos både dyr og mennesker. Det er derfor vigtigt, at vi værner om de midler, vi på nuværende tidspunkt har til rådighed. Mange har sikkert fulgt med i medierne igennem de seneste år, hvor der har sidder evnen til at bære resistens selv længe efter, at den naturlige favorisering i form af antibiotikabrug ophører (Aarestrup et al., 2001; Maynard et al., 2003). Det betyder, at selv den mindste brug af stofferne fremover hurtigt bevirker en opformering af resistente bakterier, idet bakterien så at sige er parat med en forsvarsmekanisme kodet i deres gener. været stort fokus på udviklingen af resistente bakterie. Især svineproduktionen har været under angreb på grund af forbruget af antibiotika. I den forbindelse nævnes ofte de to betegnelser MRSA og ESBL. I medierne fremlægges det ofte som om, disse to er nye og særlige dræberbakterier. Det er dog ikke sandt. Her følger en forklaring af MRSA og ESBL. MRSA Forkortelsen MRSA (Methicillin Resistent Stafylokokkus Aureus), anvendes om stafylokokker, der er resistente over for det antibiotika, der hedder Methicillin. Vi har alle bakterier på hudoverfladen som en del af en normal hudflora. Stafylokokker (Staphylococcus aureus) er én af de bakterier, som naturligt findes hos omkring halvdelen af alle mennesker (Sundhedsstyrelsen, 2013). Oftest vil man ikke 6 TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL

7 bemærke det, men bakterien kan forekomme i næsen, på huden eller på slimhinderne, og man er så en såkaldt bærer. Stafylokokkerne kan dog også leve andre steder på for eksempel dyr eller i miljøet (møbler, telefoner, håndtag osv.). Ind imellem sker det, at man bliver inficeret med stafylokokker. Det sker oftest i forbindelse med sår og operationer. Som udgangspunkt er det ikke farligt af have en infektion med stafylokokker, og det gælder også, hvis man har MRSA. En rask person har almindeligvis kun en meget lille risiko for at blive alvorligt syg af stafylokokker, hvorimod personer, der i forvejen er syge eller svækkede, kan få alvorlige infektioner og efterfølgende komplikationer. Problemet med MRSA er, at de er vanskeligere at behandle, og kræver behandling med specielle antibiotika. Derfor kan sundhedsvæsenet få problemer i forhold til behandling, hvis for mange kommer til at være bærere af MRSA i stedet for almindelige stafylokokker. Så risikerer vi, at vi ikke længere kan behandle personer med alvorlige stafylokok-infektioner. Derfor er det et ønske fra Sundhedsstyrelsens side, at holde andelen af MRSA nede. ESBL ESBL er ikke en bestemt bakterie, men en egenskab hos flere forskellige bakterier. ESBL står for Extended Spectrum Betalactamase, og det betyder, at bakterien er i stand til at danne et enzym, der gør dem i stand til at nedbryde en lang række antibiotika (herunder penicilliner og cephalosporiner). ESBL egenskaben ses særligt hos tarmbakterier. De vigtigste af disse er E. coli og Klebsiella pneumoniae, og begge disse bakterier er almindeligt forekommende i både menneskers og dyrs tarmflora. En meget vigtig detalje er, at ESBL resistensmekanismen er placeret på et meget mobilt element af bakterien og derfor nemt kan overføres mellem forskellige bakterier og dermed spredes. Især spredning til Salmonella-bakterier er meget frygtet, fordi denne bakterie ofte medfører infektioner med et alvorligt forløb (Statens Serum Institut, 2013). Hvad har man gjort historisk Favoriseringen af de resistente bakterier er som nævnt påvirket af anvendel- en frivillig aftale mellem grovvarebran- brugen af vækstfremmere som følge af sen af antibiotika, og brugen af antibiotika med yderste omtanke har været der det danske EU-formandskab i 2003 chen, landbruget og slagterierne. Un- i fokus allerede siden Landbrugs- og blev der vedtaget at udfase brugen Sundhedsministeriet i England i et af vækstfremmere til dyr i EU. Dette historisk dokument kaldet Swann-rapporten i 1969 anbefalede, at antibioderlagt det endelige forbud mod anti- medførte, at resten af Europa blev untika, der anvendes til mennesker, ikke biotiske vækstfremmere fra 1. januar anvendes som vækstfremmere til dyr Det fik store konsekvenser i hele Ved udtrykket vækstfremmer menes, Europa, og i 2007 fulgte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) trop med at stofferne gives til alle dyr via foderet i lav dosis over længere tid og ikke kun en liste over antibiotika, der er kritisk til dem, der er syge. Det medfører resistens hos bakterier. Der skulle dog gå sygdomme hos mennesker, og derfor vigtige til behandling af infektions- lang tid inden denne anbefaling blev kun som sidste udvej bør anvendes til anvendt til lovgivning. behandling af dyr. Som et af de første lande begyndte Danmark allerede i at udfase Ligesom med MRSA, giver forekomst af Bogaard & Stobberingh, 2000, Emborg bakterier, der bærer ESBL i den normale et al, 2007; Varga et al, 2009). Især i tarmflora, som regel ikke symptomer forbindelse med brug af antibiotika til (rask bærer). Men spredes bakterierne mink kan denne problematik være af stor fra tarmen til andre steder i kroppen betydning. Det skyldes, at minken har (f.eks. blæren eller blodet), kan de give en usædvanlig kort tarmkanal i forhold anledning til symptomer på infektion. til andre husdyr, og derfor er det uvist, Det betyder, at man som bærer har en hvor stor en del af det antibiotika, der øget risiko for en senere klinisk infektion tilsættes vand eller foder, der rent faktisk optages af minken. Man kan derfor med den ESBL-producerende bakterie. Desuden kan der ske en person til frygte, at en vis del af disse antibiotika person-smitte blandt f.eks. familiemedlemmer, også selvom man kun er bærer direkte i gylletanken og derefter ud på eller deres nedbrydningsprodukter ryger af bakterierne. I Danmark har vi indtil for marken (Se fig. 1). få år siden haft en meget lav forekomst af ESBL-producerede tarmbakterier, men Rationelt forbrug overvågning af isolater fra urin og blod Forsigtighedsprincippet i forbindelse viser, at forekomsten i Danmark er stigende (EPI-NYT 15, 2010). man skal stræbe efter at holde sit forbrug med anvendelse af antibiotika betyder, at af antibiotika til det, der er strengt nødvendigt. Det indebærer, at man så vidt En følgevirkning af resistensmekanismen er, at bakterien lettere spredes i omgivelser, hvor der er et stort forbrug af antibiling. I mange tilfælde kan management i muligt tilstræber at undgå flokbehandotika. Derfor betyder det noget, hvilken farmen være en medvirkende årsag til, at antibiotika man bruger, og hvor meget man jævnligt støder ind i problemer der antibiotika man bruger på minkfarme. for eksempel kan skyldes lagring af foder ved for høj temperatur, overbelægning, Adskillige studier har bevist en sammenhæng mellem brugen af antibiotika dersiloen med mere. Derfor kan man ved mangelfuld rengøring på farmen og i fo- og forekomsten af resistente bakterier at optimere sin management i forbindelse i raske dyr (Wise et al., 1998; van den med fodring og generel hygiejne ved Nr. 6. september

8 Figur 1: Når antibiotika indgives til mink er det uvist hvor stor en del af det, der optages i minken, fordi den har en meget kort tarmkanal og dermed hurtig passagetid. Derfor kan man frygte, at en ukendt mængde af det indgivne antibiotika havner direkte i gylle-renden og dernæst køres ud på marken. pasning af dyrene komme langt i forhold behandle syge og behandlingskrævende til at begrænse behovet for brug af antibiotika ved for eksempel altid at fodre nede. Derimod skal man gerne tage de dyr uanset ønsket om at holde forbruget dyrene med foder af høj kvalitet, lagre kritiske briller på og kigge indad er der foder ved max. 5 0C for derved at undgå noget i farmens management, der kunne hurtig fremvækst af bakterier, undgå ændres, således at der bliver mindre forekomst af sygdom? overbelægning, undgå at stresse dyrene unødigt osv. Man skal dog altid huske, at minkens velfærd skal have første prioritet, derfor skal man ikke tøve med at Gennem perioden , har Forbruget til danske mink de Den danske model I Danmark har der siden år 2000 være sætninger samt adfærden hos landets indsamlet data for al udskrivning og dyrlæger. Data anvendes årligt i en udlevering af receptpligtig medicin. rapport (DANMAP), hvor forbruget til Således samles data for dyrlægers husdyrproduktionen beskrives sammen med overvågningen af resistente udlevering, udlevering fra apoteker samt udlevering i forbindelse med bakterier i dyr, kød og mennesker. foderblandinger i en central database Yderligere fungerer databasen VetStat (VetStat). I denne database kan man også som et redskab for Fødevarestyrelsen, når den skal målrette kontrolbe- følge forbruget af receptpligtig medicin på både farmniveau og dyrlægeniveau. søg i forbindelse med medicinanvendelse. Således har man en unik mulighed for at overvåge forbruget i de enkelte be- danske minkavlere haft en nærmest konstant stigning i det årlige forbrug af antibiotika, registreret som en 135 % stigning i VetStat (Chriél et al., 2012). I 2011 var de hyppigst anvendte antibiotika til danske mink penicilliner, tetracykliner, makrolider og sulfonamid/trimethoprim (Sulfa-TMP) (DANMAP, 2012). I tidligere tider sås et meget sæsonpræget forbrugsmønster, hvor størstedelen af antibiotikaforbruget forekom i april og maj (med tydelig top i maj). I sensommer og efterårsmånederne var forbruget kun meget sparsomt. Dette har dog ændret sig drastisk de senere år, og de seneste 4 til 6 år er der blevet anvendt stigende mængder antibiotika i sensommer og efterår (Chriél et al., 2012). Resistens i danske mink? I 2010 blev 631 mink fra 185 farme undersøgt for resistente bakterier i forbindelse med indsendelse af syge dyr til undersøgelse på Veterinærinstituttet, DTU (Chriél et al., 2012). Denne undersøgelse viste, at der forekommer udbredt 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL

9 Kom til Åbent Hus i Hedensted Fredag den 4. oktober fra kl Sæt kryds i kalenderen og mød op til en herlig dag sammen med kolleger og samarbejdspartnere. Der vil som sædvanlig være masser af gode tilbud på nyt og brugt grej. Vi tænder op i grillen og får lidt godt til ganen. Alle er hjerteligt velkomne! Erik Bach Tobias Rundin Ole Andersen Jens Villadsen Tonny B. Rasmussen Heiko Andresen Johannes Nielsen Henrik Mortensen Morten Ågren Jesper Ørskov Pedersen Vejlevej 15, DK-8722 Hedensted Telefon (+45) Telefax (+45) Døgnservice: Nr. 6. september

10 Figur 2 Forbrug af antibiotika i forhold til avlsdyrbestanden Kg aktivt stof Antal avlstæver antibiotikaresistens i minkene, dels over for de mest almindeligt anvendte antibiotika, men også over for antibiotika, der er på listen over stoffer, der er kritisk vigtige til behandling af infektioner hos mennesker. Således var op mod halvdelen af de isolerede bakterier resistente over for Tetracyklin, Ampicillin, Streptomycin og Sulfa-TMP præparater (Chriél et al,. 2012). Fremtiden Kopenhagen Fur har igennem et stykke tid holdt øje med udviklingen i antibiotikaforbruget, og har i den forbindelse igangsat adskillige projekter i samarbejde med såvel veterinærinstituttet (DTU) som det tidligere landbohøjskolen, nu Københavns Universitet (KU-SUND). Blandt andet undersøges det nuværende forbrug af antibiotika sat i forhold til de udbrud, der har været af smitsomme sygdomme gennem de seneste år. Formålet med dette projekt er, at belyse hvilken effekt det har på antibiotikaforbruget, når man får et udbrud af en smitsom sygdom i sin besætning. Yderligere undersøges effekten af forskellige antibiotika i forbindelse med sårbehandling for bedre at kunne iværksætte en målrettet indsats på farmen i forbindelse med sår, der kræver behandling. Som en konsekvens af den kraftige stigning i antibiotika-forbrug til mink, har Fødevarestyrelsen valgt at målrette kontrollen af minkfarmene det kommende halvår. Kampagnen er begrundet med en stigning på 100 % i mængden af antibiotika til injektionsbehandling, samt en stigning på ca. 100 % i mængden af antibiotika til vand- og fodermedicinering. Fødevarestyrelsen skriver på deres hjemmeside, at kampagnen vil fokusere på farme med et kraftigt stigende antibiotikaforbrug til bl.a. vand- og fodermedicinering samt de tilknyttede dyrlæger. Hvad kan du gøre Som minkavler er det altid dit ansvar, at den gældende lovgivning overholdes på farmen, dette betyder i denne henseende, at det er dig som avler, der har ansvaret for, at anvendelsen af antibiotika foregår efter de gældende retningslinjer. Selvfølgelig i tæt samarbejde med din tilknyttede dyrlæge. Brug af antibiotiske vækstfremmere og forebyggende behandling har gennem en årrække være forbudt, og man bør absolut undgå enhver form for rutinemæssig anvendelse af antibiotika til behandling af hele besætningen. Når dette er sagt, så er det selvfølgelig under hensyntagen til dyrenes velfærd. Man skal rationalisere sit forbrug af antibiotika til at behandle, når det er nødvendigt og ikke efter en fast rutine. Man bør som avler være bevidst om det miljø, man skaber for resistensudvikling ved uhensigtsmæssig anvendelse af antibiotika. Resistens er ikke kun et problem i forhold til dyrene i besætningen, men i høj grad også forbundet med din egen og ikke mindst din families sundhed. Forekommer der resistens i besætningen, er der risiko for, at bakterierne bringes med ud af farmen og med hjem i privaten og dermed også ud i resten af det danske samfund. Derfor er det vigtigt at have særligt fokus på dels at holde antibiotikaforbruget nede, men ligeledes at forebygge spredning af smitsomme sygdomme ved at have en rigtig god smittebeskyttelse som hegn, der effektivt holder den vilde fauna ude, og almindelig hygiejne i forbindelse med ind- og udgang af farmen. Samtidig viser en undersøgelse fra 1999 (Rattenborg et al., 1999), at en meget stor andel af diarretilfælde i minkfarme formentlig kan tilskrives generelt dårlig management samt uhensigtsmæssig håndtering og brug af råvarer og færdigfoder. Det er vigtigt, at du som avler tager ansvar for antibiotikapolitikken på din farm for din egen sundheds skyld og for at sikre, at antibiotika også i fremtiden kan bruges til behandling af syge dyr og mennesker. Referencer: Aarestrup F.M., A. M. Seyfarth, H.D. Emborg, K. Pedersen, R.S. Hendriksen, F. Bager (2001): Effect of abolishment of the use of antimicrobial agents for growth promotion on occurrence of antimicrobial resistance in fecal Enterococci from food animals in Denmark. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 45, Bogaard, van den A.E. & E.E. Stobberingh (2000): Epidemiology of resistance to antibiotics Link between animals and humans. International Journal of Antimicrobials. 14, Chriel M., J. F. Harslund, T.H. Jensen, E. Jakobsen, A.S. Hammer & A.M. Lassen-Nielsen 10 TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL

11 Figur 3 Husdyrarters andel af den samlede biomasse og disses andel af antibiotikaforbruget i Svin, 43% Akvakultur, Svin, 43% 2% Akvakultur, 2% Pelsdyr, 1% Fjerkræ, 1% Fjerkræ, 1% Heste, 5% Kæledyr, 1% Heste, 5% Kvæg yngre end 1 år, 7% Kvæg ældre 1 år, 40% Kæledyr, 1% Procentdel af den samlede biomasse Kvæg yngre end 1 år, 7% Kvæg ældre 1 år, 40% Svin, 76% Svin, 76% Akvakultur, 3% Akvakultur, 3% Pelsdyr, 5% Pelsdyr, 5% Fjerkræ, 1% Kvæg, heste, kæledyr, andre, 4% Fjerkræ, 1% Kvæg, 11% Kvæg, Andel af heste, antibiotika-kæledyr, andre, 4% forbrug kg. Kvæg, 11% (2012): Antimicrobials in mink consumption and resistance patterns. Proceedings of the Xth International Scientific congress in fur animal production. ISBN: , DANMAP 2011 (2012): Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark. ISSN Også tilgængelig online på <URL: Citeret: 01. August 2013 Emborg, H.D., H. Vigre, V.F. Jensen, A.R.P. Vieira, D.L. Baggesen & F.M. Aarestrup (2007): Tetracycline consumption and occurrence of tetracycline resistance in Salmonella Typhimurium phage types from Danish pigs. Microbial Drug Resistance. 13 (4), EPI-NYT 15 (2010): Prævalens af ESBL-producerende bakterier. EPI-NYT, Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme. Tilgængelig på: dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2010/uge%20 15%20-% aspx Citeret: 01. August 2013 Maynard, C., J.M. Fairbrother, S. Bekal, F. Sanschagrin, R.C. Levesque, R. Brousseau, L. Masson, S. Lariviére & J. Harel (2003): Antimicrobial resistance genes in Enterotoxigenic Escherichia coli O149:K91 Isolates obtained over a 23-year period from pigs. Antimicrobial agents and chemotherapy. 47, Rattenborg, E., M. Chriél & H.H. Dietz (1999): Influence of farm, feed-producer and season on incidence of gastrointestinal disorders in Danish farm mink. Preventive Veterinary Medicine. 38, Statens Serum Institut (2013): ESBL producerende Enterobakterier (Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae). Tilgængelig på ESBL.aspx Citeret: 01. August 2013 Sundhedsstyrelsen (2013): Smitsomme sygdomme - MRSA og stafylokokker. Tilgængelig på: forebyggelse/smitsomme%20sygdomme/ MRSA.aspx Citeret: 01. August 2013 Varga, C., A. Rajic, M.E. McFall, R.J. Reid- Smith, A.E. Deckert, S.L. Checkley & S.A. McEwen (2009): Associations between reported on-farm antimicrobial use practices and observed antimicrobial resistance in generis fecal Escherichia coli isolated from Alberta finishing swine farms. Preventive Veterinary Medicine. 88, Wise, R., T. Hart, O. Cars, M. Streulens, R. Helmuth, P. Huovinen & M. Sprenger (1998): Antimicrobial resistance. Is a major threat to public health. British Medical Journal. 317, Nr. 6. september

12 Vi er glade for, at Prinsgemalen havde lyst til at besøge vores minkfarm som en del af sit besøg her på Læsø. Birger Birk Olsen, minkavler Birger Olsen og Prins Henrik fik en god snak om minkavl og de mange minktyper. Minkavler: Prins Henrik viste stor interesse Minkavlerfamilien Birk Olsen stod klar foran deres minkfarm på Læsø, da H.K.H. Prins Henrik i anledning af regentparrets sensommertogt besøgte farmen. Fremvisningen af farmen var lagt i hænderne på Birger Olsen, søn af ejerne Otto og Inge Birk Olsen. sommertogt tekst og foto Af Iza Havelund stod klar til at overrække. Forventningsfulde smil var der nok af. Især familien Birk Olsens smil, der gik fra øre til øre, understregede betydningen af det kongelige besøg på minkfarmen. Fur Frederik den niendes eksportpris, så han ved alt om, at pels er en dansk verdenssucces. Han har dog aldrig før været på farmbesøg, men han blev efter sigende imponeret over besøget. Lina på 4 år havde selv plukket blomster specielt til Prins Henrik, som hun sammen med de andre spændte tilskuere Det er ikke første gang, at Prins Henrik kommer i berøring med pelsbranchen i år. I foråret overrakte han Kopenhagen Hænder i skind Prinsen kom helt tæt på dyrene og et showbund med de forskellige skindtyper 12 TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL

13 blev flittigt studeret af Prinsgemalen. Og måden han rørte skindene på var, ifølge Birger Olsen, bemærkelsesværdig. - Prinsen mærkede på de forskellige typer, og det var nemt for ham at stille spørgsmål, da han vidste meget på forhånd. Måden han strakte skindene på virkede som om, at han havde haft minkskind i hænderne før, forklarer Birger Olsen. Besøget gav Prins Henrik indsigt i alt fra farmens fokus på dyrvelfærd, til hvordan designere bruger minkpelsen til at kreere elegante kjoler og sporty herrejakker. - Det har været en stor opgave at planlægge Prinsgemalens besøg på vores farm, men det har været det hele værd. Prinsen var simpelthen så interesseret i vores dyr, og han spurgte om alt muligt, blandt andet hvad minkene får at spise, og hvilke minktyper der findes, fortæller Birger Olsen. - Alt i alt var besøget et meget vellykket møde, som er med til at understrege den succes vi oplever i disse tider, understreger Birger Olsen, da han efter besøget får ro til at tænke over dagens store besøg med en kop kaffe i hånden, og han fortsætter. Regentparret ankom til Læsø i højt humør i forbindelse med sensommertogtet på Dannebrog. - Vi er glade for, at Prinsgemalen havde lyst til at besøge vores minkfarm som en del af sit besøg her på Læsø. Det kongelige visit er med til at kaste glans over vores erhverv og understrege, at minkavl er betydningsfuldt for den danske økonomi, siger Birger Olsen. Efter besøget på minkfarmen besøgte Prinsgemalen blandt andet Læsø Fiskeindustri, mens Dronningen så på salt og glaspusteri. Besøget på Læsø var en del af Kongeskibet Dannebrogs sensommertogt Prins Henrik kom helt tæt på dyrene i forbindelse med besøget på familien Birk Olsens minkfarm. Nr. 6. september

SKINDSTATISTIK EFTER JANUAR SALG 2015 Black Hanner

SKINDSTATISTIK EFTER JANUAR SALG 2015 Black Hanner Black Hanner Februar 2015 Black Hanner 479 Akkumuleret 5698 Fodercentral Gns Solgt % salg Farv Kval Stør Renh Vsum Sjællands Pelsdyrfoder A.M.B.A. - 101 456 478 100 103 95 100 103 5723 Bornholms Minkfoderfabrik

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Nordvest Pelsdyravlerforening. skindudstilling. Bromølle Kro. 20. januar 2012

Nordvest Pelsdyravlerforening. skindudstilling. Bromølle Kro. 20. januar 2012 Sjællands Pelsdyravlerforening skindudstilling Bromølle Kro 20. januar 2012 Overdommer: Eskild Dam Nielsen Dommere, Black, Hvid: Peter Brøndum, Peter Ølgaard Dommere, Brown: Hans Jeppesen, Morten Hansen

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Kopenhagen Fur -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Vi har gode historier Tonsvis af god presseomtale Frederik IX s eksportpris.. Og landbrugets vækstpris Politiken giver os

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces

Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces Case Kopenhagen Fur Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces Illumi blev softwareleverandør hos Kopenhagen Fur, efter bureauet havde udviklet et nyt og populært dashboard, Farm Cockpit, der forbedrer

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 OKTOBER 2012

Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 OKTOBER 2012 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 OKTOBER 2012 Avlsresultat 2012 / Ny finaniseringsmodel for avlsdyr / Støtte til generationskifte på farmen Rigtigt vintherhuld giver bedre

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere

Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere Grøndlandsvej 5, 7480 Vildbjerg Tel: 9613 3030 www.pamutec.com pa@pamutec.com Grøndlandsvej 5, 7480 Vildbjerg Tel: 9613 3030 www.pamutec.com pa@pamutec.com

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service

Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Mark A. Skriver 36 år og Business Controller i Kopenhagen Fur Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Uddannet HD-IØ på CBS med speciale i økonomifunktioners

Læs mere

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår!

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår! nyheder og information fra danish agro Februar 2012 glædelig jul og godt nytår! læs om Generalforsamling og områdemøder 2012 Få en gennemgang af hvordan din økonomi kan blive bedre i din slagtesvineproduktion

Læs mere

Huldstyring i praksis

Huldstyring i praksis Huldstyring i praksis Michael Sønderup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Pelsdyr, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N mis@landscentret.dk Indledning Styring af minkens huld har til formål at få en

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Nye alliancer blandt auktionshuse åbner markeder for Kopenhagen Fur

Dansk Pelsdyravl. Nye alliancer blandt auktionshuse åbner markeder for Kopenhagen Fur Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 oktober 2013 Karen Hækkerup: Hatten af for pelsdyravlere / kvalitetsavlere i fremgang Se minkomsætningen i din kommune / NJF-kongres om foder

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA

DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA ERFARING NR. 1419 Flertallet af 263 adspurgte svineproducenter mener, at antibiotikaforbruget i deres egne besætninger har betydning i det samlede

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

IT-FORUNDERSØGELSE VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK STRUKTUR KONTROLSPÆNDET. 20. november 2012 [IT FORUNDERSØGELSE] ORGANISATIONSPRINCIP. Ejer.

IT-FORUNDERSØGELSE VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK STRUKTUR KONTROLSPÆNDET. 20. november 2012 [IT FORUNDERSØGELSE] ORGANISATIONSPRINCIP. Ejer. IT-FORUNDERSØGELSE VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISATIONSPRINCIP Ejer Medarbejder VURDERING AF ORGANISATIONSSTRUKTUREN Minkfarmen er en hierarkis organisation der er Kjeld, som er ejer og så er

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011. Nr. 5. juni 2011 1

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011. Nr. 5. juni 2011 1 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011 KAMPEN MOD PLASMACYTOSE OPTRAPPES / TEMA: NORDAMERIKA / AVLSDYRTÆLLING 2011 / HENNING CHRISTENSEN NYT MEDLEM AF HOVEDBESTYRELSEN

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere