TEMA: Lungetransplantation og organdonation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: Lungetransplantation og organdonation"

Transkript

1 TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet

2 Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen af 1997 er blevet udført som dobbeltlungetransplantation med hjælp af hjerte-/lungemaskine og med godt resultat. Det var derfor forståeligt, at der blandt patienterne opstod lidt uro og bekymring, da det ved starten af 1998 stod klart, at der skete forandringer i sammensætningen af transplantationsteamet på Rigshospitalets hjertecenter. CF-foreningen havde i den anledning et møde Hjertecentrets direktør og overlæger, og i en frugtbar drøftelse blev det dels aftalt at arrangere et informationsmøde, dels tilbød Hjertecentret at skrive en grundig orientering til CF-bladet. Efterfølgende artiklen - efterfulgt af invitation til mødet mandag den 23. november Desuden er der omtale af det nye Informatørkorps som omtalt på forsiden. I disse spørgsmål samarbejder vi med Alfa-1-Foreningen. PETER SKOV OLSEN KLINIKCHEF, OVERLÆGE, DR. MED. HJERTECENTRET RIGSHOSPITALET ULRIK GERNER SVENDSEN OVERLÆGE, DR. MED. HJERTECENTRET RIGSHOSPITALET Status vedrørende Rigshospitalets lungetransplantationsprogram Siden indførelsen af lungetransplantation i Danmark er der udført over 100 lungetransplantationer på Rigshospitalet. Resultaterne har været offentliggjort både i Ugeskrift for Læger og i internationale tidsskrifter, og sammenlignet med udlandet har resultaterne været gode og bedre end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Organtransplantation, dvs. transplantation af lever, lunge, hjerte osv., har nu været en etableret procedure i Danmark i adskillige år og er nu at opfatte som en rutinefunktion på de afdelinger, der er involveret i transplantation. På thoraxkirugisk afd. på Rigshospitalet udføres transplantationer af hjerte og lunger. Hjertetransplantation udføres både i Skejby og på Rigshospitalet, mens lungetransplantation kun udføres på Rigshospitalet. En organtransplantation medfører altid aktivering af mange personer på forskellige niveauer, og det er vigtigt, at afdelingen på alle tidspunkter året rundt kan mønstre dette kvalificerede personale. Organtransplantation er altså en teamfunktion, hvor f.eks. flere kirurger skal kunne udføre den samme operation, og flere narkoselæger skal kunne varetage bedøvelsen og overvågningen af disse patienter. Specielt for det thoraxkirurgiske område gælder, at vi ved maksimal belastning, dvs. samtidig transplantation af hjerte og to enkeltlunger skal kunne mønstre et stort hold af kirurger, narkosepersonale 3

3 Program for informationsmøde om lungetransplantation på Rigshospitalet Alle interesserede er velkomne. Bindende tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til bestilling af kaffe/te til pausen hører CF-foreningen gerne, hvor mange der planlægger at deltage. Ring gerne tlf (kl ). Mandag den 23. november 1998 kl Auditorium II, på Rigshospitalet 4 Program: Kl : Velkomst og præsentation af Hjertecentret v./ centerdirektør Henrik Eriksen Kl : Lungetransplantation i Danmark status pr. 1. november 1998 v./ overlæge, dr. med. Ulrik Gerner Svendsen Kl : Prostacylin et nyt medicinsk alternativ til lungetransplantation, v./ overlæge, dr. med. Ulrik Gerner Svendsen Kl : Lunge-volumereduktion, et nyt kirurgisk alternativ til lungetransplantation v./ klinikchef Peter Skov Olsen Kl : Lungetransplantation, udviklingstendenser v./ klinikchef Peter Skov Olsen Kl : Kaffepause Kl : Diskussion og spørgsmål Kl : Afslutning v./ centerdirektør Henrik Eriksen og operationssygeplejersker. Vi er derfor glade for at kunne sige, at vi på Rigshospitalet har en god organisation, idet vi råder over disse folk, således at alle organtilbud altid vil kunne udnyttes maksimalt. Med venlig hilsen Henrik Eriksen Københavns Universitet og hospitalerne i H:S danner tilsammen Københavns Universitetshospital ner end planlagt. Disse lange perioder, som vi har oplevet i 1997 og 1998 med kun ganske få organtilbud, giver altid anledning til diskussion om, hvorvidt der er en ændring på vej i befolkningens holdning til organdonation. Vi ved fra lægelig side, at denne diskussion også følges nøje af de patientorganisationer, som varetager de patienters interesse, der står på venteliste til transplantation. Vi oplevede da også en diskussion i medierne omkring organmangel i foråret 98, hvor også Alfa-1-foreningen og Cystisk Fibrose-foreningen gav sin mening til kende. Hvorvidt det var denne diskussion eller andre forhold, der gjorde sig gældende, så har vi siden udført et øget antal lungetransplantationer. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at patientforeningerne medvirker, som de jo altid har gjort, i oplysningen omkring organdonation, idet det er meget vigtigt, at vi fra lægelig side får det supple- Manglen på donorer Et af de væsentligste problemer indenfor moderne organtransplantation er manglen på organer. Tilbudet af donorer varierer utroligt meget fra måned til måned. Igennem efteråret 1997 og foråret 1998 havde vi meget få organtilbud, men siden maj måned i år har situationen ændret sig, og i maj og juni er der foretaget mange transplantationer, således at vi ved afslutningen af det første halve år af 1998 har udført lidt færre hjertetransplantationer end planlagt, hvorimod der er udført lidt flere lungetransplantatioment til oplysning omkring organdonation og transplantation, som patientforeningerne kan yde. Selvom der fortsat står mange patienter på venteliste til lunge transplantation i Danmark, er det vigtigt at understrege, at Danmark er et af de lande i Europa, der udfører flest lungetransplantationer pr. millioner indbyggere, og Danmark er suverænt det land i Skandinavien, der udfører flest lungetransplantationer. Alternativer til transplantation Som følge af den store venteliste til lungetransplantation og de trods alt relativ få organer, der kan transplanteres, har vi i stigende grad på lungetransplantationsklinikken på Rigshospitalet interesseret os for alternativer til lungetransplantation. Dette har foreløbig resulteret i indførelse af to nye procedurer. Det drejer sig om nye former for medicinsk behandling af pri- Ferierejser Forretningsrejser Individuelle rejser... Gamle traditioner/moderne principper. Over 40 års erfaring. Stiftet november Autoriseret agent for SAS DSB Lufthansa Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle transportselskaber og rejsearrangører. VIBORG REJSEBUREAU ApS Dumpen Viborg. Tlf

4 mær pulmonal hypertension, hvor der nu i Hjertecentret på Rigshospitalet er etableret en klinik for disse patienter. En del patienter henvises til lungetransplantationsklinikken med primær pulmonal hypertension mhp. udredning til transplantation. Nogle af disse patienter vil kunne tilbydes den nye medicinske behandling, og derved vil man kunne undgå/udsætte en transplantation hos disse ofte yngre patienter. Et andet alternativ til transplantation har været indførelse af lungevolumenreducerende kirurgi. Den største enkeltgruppe af patienter, der er indstillet til lungetransplantation, er patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og svært emfysem. Ved volumenreducerende kirurgi fjernes ca. 1/3 af hver lunge, hvorved man paradoksalt nok kan forbedre lungefunktionen hos disse patienter. Patienterne skal udvælges efter ganske bestemte kriterier og højst 20% af de patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse, som er indstillet til lungetransplantation, vil kunne tilbydes denne behandling. Hvor lang tid effekten af det volumenreducerende indgreb holder sig er ukendt, men fra udlandet tyder undersøgelser på, at det i hvert fald kan holde ca. 3 år. Vi har allerede udført dette indgreb på 12 patienter på Rigshospitalet. Enkeltlunge- eller dobbeltlungetransplantation? Lungetransplantation kan udføres enten ved indsættelse af en lunge eller to lunger. Nogle patientgrupper kan kun opereres med samtidig indsættelse af 2 lunger, f.eks. cystisk fibrose-patienter og patienter med primær pulmonal hypertension. Andre patientgrupper, f.eks. patienter med emfysem, kan i nogle tilfælde nøjes med en lunge, mens andre skal have dobbeltlunger. Enkeltlungetransplantation er et relativt enkelt indgreb, der udføres uden hjerte-/lungemaskine, og patienterne er sædvanligvis ude af respiratoren ved afslutningen af operationen og kan 1-1½ døgn efter overflyttes fra intensiv afd. til sengeafsnittet i lungetransplantationsklinikken. Dobbeltlungetransplantation kan udføres på flere forskellige måder med eller uden anvendelse af hjerte-/ lungemaskine. I de senere år er der fremkommet et stigende antal undersøgelser, der tyder på, at det både på kortere og længere sigt går patienterne bedre, såfremt man kan undgå at foretage dobbeltlungetransplantation med anvendelse af hjerte-/lungemaskine. På Rigshospitalet foretages fortsat dobbeltlungetransplantation både med og uden hjerte-/lungemaskine, men det er klart, at hele udviklingen indenfor hjerte- lungekirurgien går i retning af at udføre mindre og mindre belastende kirurgi på patienterne. Dette er specielt vigtigt for transplantationspatienterne, som efter det operative indgreb skal starte på en livslang immunosuppressiv behandling. Samarbejde med patientorganisationerne Fra thoraxkirurgisk side har vi altid haft et godt samarbejde med patientforeningerne, og vi mener, dette bør styrkes i de kommende år ved fællesmøder og information i medlemsbladet. Det er vigtigt, at såfremt en patientforening har behov for at diskutere problemer, f.eks. i relation til transplantation, at det foregår i et åbent forum med de læger, der foretager indgrebene, således at misforståelser på et tidligt tidspunkt kan ryddes af vejen. Den eneste måde, vi kan styrke samarbejdet på, er ved en åben dialog med hinanden. I lyset af den katastrofale mangel på organdonatorer i Danmark har De Samvirkende Invalideorganisationer koordineret landets patientsorganisationer i dannelse af transplantationsgruppens informatørkorps, hvis medlemmer alle er personer, der har modtaget donororganer. Korpets medlemmer skal berette om den gode livskvalitet, der opnås gennem transplantationer, og håbet er, at det ad den vej vil lykkes at få flere mennesker til at tage stilling til organdonation. I slutningen af maj mødtes sundhedsminister Carsten Koch med informatørkorpset i Sundhedsministeriet. Ministeren fik overrakt et billede af korpset og et eksemplar af den folder, der fra denne dag findes hos organisationer, oplysningsforbund, skoler, foreninger o.l. Sundhedsministeren udtrykte glæde over kampagnen og lovede, at også Sundhedsministeriet vil udbrede kendskabet til dens indhold 5

5 Til CF-kongres i USA Indtryk fra et førstegangsbesøg. 8 AF JØRGEN BARDENFLETH, LANDSFORMAND Den årlige amerikanske cystisk fibrose-kongres er stedet at mødes for alle, der forsker og behandler CFpatienter i hele verden. I år blev kongressen afholdt i Nashville, Tennesee, USA, hvor Country-and-Western blev født. Som førstegangsdeltager var jeg naturligvis spændt på, hvad sådan en kongres ville indeholde af viden og resultater, ikke blot medicinsk, men også til brug i arbejdet i CFforeningen. På kongressen deltager først og fremmest læger, der forsker og behandler CF, samt plejepersonale, der har CF-patienter. Der var i alt ca deltagere, hvoraf langt de fleste naturligvis var fra USA. Fra Danmark deltog en sygeplejerske og læger fra CFcenteret og Mikrobiologisk afd. på Rigshospitalet, samt Hanne Wendel Tybkjær, Erik Wendel Larsen og undertegnede. Kongressen er et forum for udveksling af resultater og ideer fra forskningen i behandling og mulig helbredelse af CF. I de tre dage den varede, var der plenum (generel, overordnet information, hvor alle er samlet), symposier (emneopdelte, hvor specialer er samlet), workshops (som symposier, men med mindre præsentation og skriftligt sammendrag og mere diskussion), samt plakat/poster-sessioner (der også er emneopdelte, med flere hundrede plakater/emner). De danske læger viste plakater om aggressiv behandling af pseudomonas med colistin, og immunrespons ved svampeinfektion (aspergillus). Endelig var der mulighed for rundborddiskussioner ved morgenmad og frokost. Så der er RIG lejlighed til at udveksle resultater, erfaring og ideer. Emnerne er bl.a. opdelt i infektioner i luftvejene og behandling deraf, genterapi og mikrobiologi, som tilsammen havde klar overvægt i sessionerne, og med færre sessioner i ernæring, fordøjelse, fysioterapi, screening, psykologi, CF-Center opgaver og funktion. Konferencen åbnede fredag morgen med et fællesmøde ledet af en af opdagerne af genet i 1989, Francis S. Dare to Dream - Till the Story of CF is History!! Francis S. Collins, Nashville, Tennesee, Okt Collins. En dygtig forsker, der også forstod både at forklare komplicerede medicinske sammenhænge og underholde undervejs. Ikke et øje var tørt, da han sluttede af med en selvkomponeret country og western sang Dare to Dream Till the Story of CF is History. Selv om det kan virke lidt amerikansk, gør det nu alligevel indtryk, når CF læger, forskere og plejepersonale synger med på en sang om at fjerne CF, og bagefter ville jubelen ingen ende tage!! God start!! I de næste par dage fulgte jeg mest de ikke medicinske foredrag (jeg prøvede nogle enkelte medicinske med de største koryfæer, men måtte erkende, at jeg ikke forstod meget af det!). Foredrag om psykologi, CF- Center opgaver, screening, ernæring, etc var interessante, og selvfølgelig er mange problemstillinger universelle. Der er dog også mange forskelle, specielt imellem USA og Danmark. I USA er man underlagt stramme økonomiske bånd fra sygeforsikringen, der bl.a. gør, at CF-patienterne ikke kontrolleres oftere end højst hver tredje måned, og ikke behandles, før de er syge. Det er en af grundene til, at resultaterne af CF-behandlingen i Danmark er bedre end i USA. Et andet problem (ikke kun i USA, men også f.eks. i Tyskland fortalte kongresdeltagere derfra) er, at patienterne ikke vil komme så tit på CF- Centrene, det er spild af tid, hvis man ikke er syg, siger man. Meget tyder på, at det er den tætte kontrol og forebyggende behandling, som den i Danmark, der er vigtig, men det kan være svært at overbevise både sygeforsikring og patienter herom i andre lande. Lungeinfektioner opstår hos CF-patienter p.g.a. den manglende klorkanaltransport. Et fælles foredrag af læge Bonnie Ramsey fortalte lørdag om de mange forskellige steder, man idag forsker og afprøver metoder til at afhjælpe den manglende klorkanaltranport. Ikke blot inde i cellen, men også i lungevæggen. Vejen frem lignede Ramsey med en klatretur op ad det lokale bjerg Mount Rainier i Seattle (hvor hun kommer fra): Vi skal nok nå toppen, for vi kan se den nu!

6 Søndag formiddag var der afsluttende fællesforedrag om genterapi af USA-genterapiens fader, læge Ronald Crystal, som fortalte om de resultater, man har opnået indtil nu, og om de vanskeligheder der idag skal overkommes. De eksperimentelle forsøg viser, at det er muligt at udføre genterapi, men der udestår arbejde med at udvikle bl.a. en effektiv transportmekanisme (vektor), behandlingens vedholdenhed og dosis. Inspireret af Francis Collins og The Rolling Stones (som han havde lyttet til ved en koncert få dage før) ønskede Crystal, at alle læger og forskere gav deres løfte om at I can t get no satisfaction till I cure CF! Så der var mange symboler i de fælles fordrag. Og der er en fantastisk fælles lyst og ønske om at kurere CF. Betragter man CF-sygdommens udbredelse i forhold til andre sygdomme, er det imponerende, at den amerikanske CF-forening kan samle så mange deltagere, som alle til daglig på den ene eller anden måde arbejder med CF. Og man bliver da grebet af det. De deltagende danske læger og sygeplersker fortæller om lysten til at bekæmpe og behandle CF som en sygdom, som man bliver smittet af som forsker, læge, behandler, plejepersonale. Så alt i alt må man sige, at der også i 1997 er gjort fremskridt både med genterapi, psedumonas behandling, forståelse af den manglende klorkanaltransport og en masse andre emner omkring CF. Det var meget lærerigt som ny formand for CF-foreningen at få lov at deltage i denne CFkonference. Det var utroligt at se, hvor megen forskning der foregår indenfor CF, og det var dejligt at se den entusiasme, der præger alle, der til daglig beskæftiger sig med CF. Pris for ÅRETS GULV til fordel for CF Firmaet P. Rasmussen og sønner a-s har fået tildelt prisen for Årets Gulv 1997 og har ladet prisen kr. gå videre til CF-foreningen. Prisen er givet for firmaets arbejder med gulvene i indgangspartiet på SAS Flight Academy på Amager Strandvej i Kastrup og begrundes med, at æstetik og funktion på overbevisende måde er forenet i dette gulv. Det skal tilføjes, at samme firma tidligere har modtaget lignende pris for kunstgulve i Provianthuset, Christiansborg. Til lykke til P. Rasmussen og sønner a-s og tak, fordi firmaet betænkte CF i denne anledning. hwt P.S.Den ene af indehaverne i firmaet hedder for resten Peter Fristrup Jensen, næstformand i CF-foreningen. Julemarked i Helligåndshuset, København nov. (opbygn. torsdag 26. nov.) Tak til alle, som igennem årene har bidraget til julemarkedet i form af arbejde, julerier, hjemmebag m.m. og dermed ydet et betydningsfuldt bidrag til CF-foreningens virke. Men atter må vi plage om mere hjælp.vi skal bruge: Hjælpere til julemarkedet halve eller hele dage Gaver og Julerier til salg i Gaveboden Hjemmebag til Cafeen og tænk hvis hver familie lokalt skaffede 5 gevinster til Tombolaen!! Det vil være en kæmpe lettelse for os og ikke svært for jer. Derfor: Besøg de lokale handlende i jeres hjemby, fortæl om det gode formål og send en pakke til julemarkedet. P.S.Vi har ikke loppemarked i år.!! eller bliv julemarkedssponsor Man kan også støtte julemarkedet med et beløb, som vi bruger til indkøb af varer til cafeen. Giro og mrk. talonen JULEMARKED. Alle CF-familier vil modtage skema, hvor man kan tilmelde sig julemarkedet. Andre er velkomne til at ringe til foreningen efter et skema tlf , kl. 9-13, eller læg besked til tlf.svareren. Pakker kan sendes pr. post til: Børneafdeling GGK- 5003, att.: CF-Julemarked, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø - (må være på RH senest 24/11) eller afleveres i Helligåndshuset, indg.valkendorfsgade, torsd. 26/11 fra kl. 12,.hvor vi bygger op/arrangerer julemarked Din hjælp vil være et værdifuldt bidrag til bekæmpelsen af cystisk fibrose. På forhånd tak. 9

7 Rejser med Cystisk Fibrose børn - en oplevelse for alle AF AMIRA,MOHAMED OG MICHALA HØG DAIMAR At få et barn med cystisk fibrose og i virkeligheden også en masse andre sygdomme og handicaps tvinger en til at tænke over konsekvenserne heraf. Ikke kun de sygdomsbetonede konsekvenser, men også konsekvenserne for ens eget liv. Hvad nu? Skal vi nu lave om på vores dagligdag og hvordan? Hvad med de planer, vi havde for fremtiden, skal de nu også ændres? Svaret er ofte ja. Selvfølgelig har det en indvirkning i hverdagen at have et barn med cystisk fibrose, men vi kan jo sagtens selv være med til at bestemme omfanget af ændringerne. Mange situationer vælges nu en gang til eller fra. Illustrationen er Amiras streg af nogle af vores rejseoplevelser. Der er eksempelvis nogen (både forældre og andre pårørende), der stiller spørgsmålstegn ved, om man nu kan tage ud at rejse med et CFbarn. Til jer, der allerede er i fuld sving med at gøre verdenen med jeres familie, I kan roligt springe videre, vi kan næppe tilføre jer noget nyt. Men til jer, som overvejer, om det overhovedet er umagen værd at rejse til udlandet med jeres CF-barn, kan jeg med sindsro sige gør det. I behøver ikke at overveje, hvilken rejseform, der kan lade sig gøre, vi har prøvet det meste, og ind til nu er alt lykkedes Men er det ikke er for besværligt og for risikofyldt? Næh, vel ikke meget mere end det er for alle andre familier. Her er en lille beretning og lidt tips fra en familie, der elsker at rejse. Da vores i dag 7-årige datter som spæd endelig kunne udskrives fra Rigshospitalet Sejltur Middelhavet, Frankrig, juli

8 efter en lang og sej start, ville vi gerne stolt fremvise hende til alle, vi kendte, ikke mindst den del af familien, som ikke kunne besøge os på hospitalet nemlig den stolte faders familie, der bor i Marokko. Det ville være løgn ikke at indrømme, at der var røster fremme om det uforsvarlige i, at vi drog så langt væk med en baby, der havde tilbragt mere end halvdelen af hendes levetid som patient på RH. Heldigvis er nybagte førstegangsforældre ikke sådan at overbevise om den slags, når man nu står med vidunderet i armene. Afsted kom vi med ambulatoriets velsignelse og ikke mindst toldpapirer, ekstra medicin m.v. Vores datter var en sikker succes i Marokko og omvendt. Forældrene fandt ro langt væk til endelig at komme sig ovenpå den lange hospitalsindlæggelse. Turen gik som sagt fint. Vi må dog indrømme, at vi løj lidt i tolden, og det har vi gjort siden. Når en tolder fra et fjernt land kikker let forskrækket op fra tasken med hendes medicin, har vi fortalt, at vores datter har en sygdom a la astma og/eller sukkersyge. Vi har godt nok en toldseddel med på engelsk. Men der er ingen chance for, at tolderen i den lille marokkanske by, vi lander i, forstår indholdet af sedlen, og cystisk fibrose har han med garanti aldrig hørt om. Astma og sukkersyge, det er navne han sandsynligvis har hørt om før (men kun sjældent ved hvad indebærer og derfor heller ikke kender til medicineringen af). Siden denne første tur, har vi rejst en del. Og som det gælder for alle andre raske børn, så bliver det lettere og lettere, fordi vi bliver bedre til at huske de rigtig ting og forberede os på rejsen, og fordi børnene bliver ældre. Siden har vi boet fint i Asien, camperet primitivt i Europa og har kørt i bus gennem ørkenen i Australien for ikke at glemme vores herlige rejser i Marokko. Når man har et CF-barn kan man da i det mindste glæde sig over, at de kan at de kan og må alt. De skal ikke sidde i et hjørne og ikke have mulighed for at deltage fuldt ud i det hele. Oplevelserne ved at rejse bliver ikke forandret af, om man har cystisk fibrose eller ej. De er lige store for alle. Jeg ved godt, at det ikke lægeligt kan bevises, at rejser til tørrere klimaforhold er specielt godt for patienterne, men det er min klare oplevelse, at børnene har det meget bedre i den tørre varme, man kan tilbyde syd- Amira med en flok kænguruer i Sydney, oktober på.vi har kun erfaret, at vores datter stortrives i tørt klima. Hun er altid vendt hjem højere, tykkere og med et sundere udseende, end da vi drog afsted. Eneste ulempe er, at det kan være svært at vænne sig til det danske klima igen, hvilket hurtigt kan medføre løbende næser og småhosten. Det er altså skønt at komme steder hen, hvor faren for løbende næser m.v. er næsten usandsynliggjort, med mindre man ligefrem dummer sig. Uanset en manglende medicinske forklaring skal man heller ikke negligere at en ferie med familien langt væk fra hospitalet og andre vante omgivelser vel altid er psykisk sundt både for barnet og for forældrene. Der er dog visse ting, der kan få mig til at ryste lidt en gang imellem, når vi er ude at rejse. Min største frygt havde jeg, da vores datter og jeg landede i Singapore og skulle igennem tolden. Der var skilte overalt om de store straffe for indsmugling af narkotika. Vi havde selvfølgelig ikke noget narkotika med, men jeg havde rigtig mange små 10- grams poser med noget hvidt Min lille flamme Gyngen løfter dig mod himlen Du er leende på vej Til din Pippistærke verden Ganske opslugt af din leg. Jeg beundrer ganske stille Dit uendelige mod Er du rask, min lille flamme Frygten hviner i mit blod Du har set de dunkle dybder Som jeg intet kender til Hvem har skænket dig din styrke Dine øjnes viltre spil Jeg var skræmt, min lille flamme Det var dig, der gav mig trøst I de nattekolde timer Med din dynebløde røst Du sagde: Vi skal også lege i morgen Natten er jo næsten forbi Nu er du tilbage i lyset Et lykkeligt sekund tør jeg tro du er fri For en kraft jeg ikke kender Og den tro jeg aldrig fik Sætter englevagt om håbet Som jeg spejler i dit blik Brænd dig stærk, min lille flamme Du skal brænde mange år Jeg siger tak, min lille flamme For hver enkelt dag du får Termitbo, Nothern Teritory, Australien, november Thomas Høg,

9 Larven før Amira spiste den! Alice Springs, november pulver, der sagtens kunne ligne noget mere interessant, end det klorin, det rent faktisk var. Der skete selvfølgelig ikke noget. For det meste interesserer myndighederne sig ikke for sådan nogle ordinære børnefamilier, om de fleste af os jo er. Resten af denne spalteplads vil vi bruge på lige at ridse et par almindelige rejsetips for CF-forældre op. Der findes givet mange flere, men så langt er vi endnu ikke nået, men vi modtager gerne alle råd og erfaringer: get lille. Vi har kun rejst en gang med vores, så de øvrige rejser er gjort med en almindelig stor maskine. Lad være med at forsøge at forklare fremmede en masse om cystisk fibrose, med mindre de virkelig interesserer sig for det. Dels keder det af og til folk (gælder også i DK!), dels forstår de det sjældent og bliver måske så bange for, at børnene skal få et farligt anfald, at de trækker sig tilbage af ubegrundet frygt. Astma, det ved folk er, og vi har kun mødt stor forståelse, når vi sad på det fælles badeværelse og inhalerede, fordi vi camperede på en campingplads uden elektricitet ved teltene. Lad som ingenting på vej igennem tolden. Hvis de stopper jer, så bare frem med toldformularen, peg på poden og fortæl, at det er til brug herfor. Nogen gange tror de (i de meget fremmede lande), at man medbringer medicin til brug for videresalg i det pågældende land. Med andre ord bliv ikke nervøs, bare insister og tilbyd dem at der ringes til Rigshospitalet på stedet. Overdrivelse fremmer forståelsen af og til, forklar hvis nødvendigt, at I ikke kan forlade lufthavnen uden medicinen, da poden næppe vil overleve de næste 24 timer uden. Slip ikke medicinen af syne, der skulle nødig blive noget væk. Rejs altid med medicin og masker i håndbagagen. Medbring varmt tøj i flyveren på vej hjem, der er altid koldere i Danmark, end man tror. Køb en ruminddelt plasticdims til piller (vores er lille og fra Bodum, den fra apoteket er lidt rigelig stor). Så behøver man kun at fremfinde pilleglas i ferierodet en gang i døgnet, når rationerne skal fordeles, og man er sikker på, at alle piller bliver indtaget. Tegn en ordentlig rejseforsikring, hvis I skal langt væk, det er altid rart at have. Det solpræparat, der hedder P20 er uundværligt i varme og solrige lande. Det skal kun smøres på om morgenen (grundigt) så holder det hele dagen uanset antal vandture. Endelig husk altid en god rejseforsikring just in case! Dette var som nævnt nogle af vores bud på forenklinger af rejsen. Det er klart at sådanne tips er meget individuelle og afhængige af rejsemål og familie. Efter vores mening kræver en tur til Jylland helt den samme forberedelse som en tur til udlandet. Den eneste forskel er toldsedlen. I ønskes en rigtig god tur hvorend turen går hen. Amira, Mohamed og Michala Høg Daimar 12 Hvis I stadig bruger klorin, så få en beholder med låg, der samtidig er litermål, så doseringen bliver rigtig uden at man skal slæbe et egentligt litermål med Hvis I kan få råd, så køb en af de genopladelige inhalationsmaskiner. Det udmærker sig også ved at være me- Markedet i Berkane, Marokko, juli 1996.

10 Solvay annonce fra blad nr. 1/98

11 Referat fra CF-Stormøde tirsdag den på CF-CENTER SKEJBY 14 Efter en kort præsentation af bestyrelsen som arrangører af aftenen og ligeledes aftenens tema, gik vi direkte til aftenens hovedtaler, professor P. O. Schiøtz, som endnu engang velvilligt stillede op for at fortælle, og stå for skud for spørgsmål om pseudomonas. P. O. Schiøtz lagde ud med at lære os lidt om naturhistorie, refererende til de mange forskellige grader af CF, som der findes. Det er svært at præcisere, hvor hver enkelt patient ligger, hvis man da kan tale om en skala, for CF skyldes både de endogene faktorer så som CF-genotype og i-r gener (immunrespons gener), og de exo-gene faktorer, som udgøres af den behandling, patienter får og de infektioner, de udsættes for. Alt dette betyder, at der er stor forskel på de enkelte patientforløb. Med lidt naturhistorie i hovedet var det så tid til at tage fat på det spørgsmål, som nager os alle: Hvorfor får vi Pseudomonas???. Svaret på dette spørgsmål kendes stadig ikke med 100% sikkerhed, men P. O. Schiøtz havde taget diasbilleder med, som belyste bl.a. en amerikansk undersøgelse. En hypotese fra USA viste, at Pseudomonas får love at komme til, fordi vi hælder så meget antibiotika i børnene. Man kendte eksempelvis i 50 erne primært til Stafylokokker. I 60 erne kom så behandlingen herfor, som så forlængede levetiden, og i 70 erne kom så Pseudomonas. Som konklusion på dette mønster, menes resultatet at være, at jo mere man presser én bakterie i bund, desto nemmere får den næste mulighed for at bane sig vej, når al skytset er sat ind på én bakterie. Et dias fra patientregistret i USA fra 1993 viste en oversigt, som fortalte, at 60% havde Pseudomonas, 30% Staph. og 10% Hæmofilus. En hyppighed af Pseudomonas aeruginosa, som vi heldigvis ikke ser hos os. Disse 3 bakterier er klart de hyppigste, selv om vi vist alle er stødt ind i nye og andre navne på bakterier. Dette er bekræftet af en amerikansk undersøgelse, hvor man har sammenlignet undersøgelser fra lungerne, henholdsvis fra ekspektorat contra lungesekretundersøgelser fortaget under narkose. Her kunne man konstatere, at de undersøgelser, som var foretaget optimalt, altså under narkose, næsten kun indeholdt de 3 nævnte bakterier. Efterfølgende nævnte P. O. Schiøtz, at et af de svære problemer med Pseudomonas er, at den ændrer sig til en mucoid form i lungerne, hvilket igen gør, at den er sværere at komme til livs. Og igen refererende til naturhistorien kan man sige, at hvor svær den er at komme til livs, afhænger nok lige så meget af hver enkelts patients gener som af de exo-gene faktorer (altså behandlingen). Det specielle ved CF-lungebetændelsen eller CF-lungeinfektionen er, at det hyppigt er bakterier, der er årsag til infektionen. Hos normale børn er den hyppigste årsag til lungebetændelse virusinfektioner. Endnu et dias viste dødeligheden af danske CF ere fra samt I den første periode behandlede man kun, når patienten var virkelig dårlig. Dette resulterede i en dødelighedsprocent på ca. 50 over en 5 års periode. Efter indførelsen af 3 mdrs. kure i 1976 kunne man se, at dødelighedsprocenten var reduceret til ca. 5, hvilket også er baggrunden for, at man skærer alle patienter over én kam og giver alle kure igen refererende til at man ikke kender hver enkelt patients naturhistorie. P. O. Schiøtz fortalte videre, at når Pseudomonas konstateres, kommer patienten i 3 ugers 3 mdrs. inhalationsog tabletbehandling. Hvis bakterien stadig er til stede eller hurtigt dukker op igen, går man over til i.v.-behandling. Og det er jo nok den, vi alle har hængende som en sort sky over hovedet. Naturligvis kunne P. O. Schiøtz ikke fjerne denne sky, men han kom alligevel med, hvad undertegnede som vil betegne som positive nyheder. Han fortalte nemlig, at de tidligere i.v.-kure, som krævede 14 dages indlæggelse hver 3. måned, faktisk sjældent praktiseres længere. Størsteparten af patienterne på CF-Center Skejby er blot inde for at blive startet op på kuren og tager så hjem efter 4-24 timer. Herefter følges behandlingen som hjemmekur, hvilket vil sige, at det lokale sygehus er behjælpelig med medicinbehandling, undervejs-undersøgelser o.lign. Endvidere nævnte P. O. Schiøtz, at Pseudomonas faktisk kan sammenlignes med en kold lungebetændelse, som er blevet kronisk. Undervejs kom der et spørgsmål om, hvorvidt vi (forældre og søskende) kan tage Pseudomonas med hjem til vores CF ere. Hertil svarede P.O. Schiøtz, at det kan vi ikke! Dette skyldes, at Pseudomonas normalt ikke angriber raske mennesker, men kun CF ere. Det sidste emne, som P. O. Schiøtz berettede om var nok specielt for de fremmødte CF ere det mest spændende, nemlig fremtidsudsigten. Her fortalte P. O. Schiøtz om noget af det sidste nye indenfor forskning et begreb som mange måske har stødt på i medierne på det sidste Human Beta Defensin. Ganske kort går det ud på, at Beta Defensin er den del af de normale lungers forsvar. Defensin er en slags forsvarsprodukt, som produceres af alle, men man har konstateret, at det ikke fungerer i en høj saltkoncentration, som man tror, CF-slimhinder har. Teoretisk kunne det derfor være en mulighed, at inhalere almindeligt vand, så saltkoncentrationen på lungens overflade og i slimen bliver fortyndet. Men, men, men problemet for CF ere er stadig det seje slim om det overhovedet er muligt for almindelige vanddråber at trænge ind i slimet og fortynde sekretet, ved man ikke. Så en fremtidig mulighed vil måske være, at man sideløbende med at fortynde det seje slim f.eks. med Pulmozyme (DNAse), så også inhalerer alm. vand for at få Defensin et til at virke. For os alle utålmodige forældre og patienter fristes man jo bare til at gå i gang, men som P. O. Schiøtz sagde: For at sikre, at det virker, så skal en sådan behandling afprøves under kontrollede omstæn-

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Navn: Karen Sloth, email: 98402@viauc.dk, Viborg Sygeplejeskole. Holdnr. 98402. UTAS University of Tasmania. Concord Hospital, Sydney. Operations afdeling fra den

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Søskende til børn med epilepsi

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Søskende til børn med epilepsi Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskende til børn med epilepsi 1 Emner Information Samtale Følelser Opmærksomhed Aflastning 2 At håndtere sygdom Stille Talende Usynlig Hjælper Flygter Nedtoner osv. 3

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

SIMON KARAS-JENSEN Født 24.02.2003 med dobbeltsidig læbe-gumme-ganespalte

SIMON KARAS-JENSEN Født 24.02.2003 med dobbeltsidig læbe-gumme-ganespalte SIMON KARAS-JENSEN Født 24.02.2003 med dobbeltsidig læbe-gumme-ganespalte Simon 3 måneder gammel Simon i dag 2007 næsten 4 år Her er Simon 2 dage gammel Og her er så billedet taget af Rigshospitalets fotograf

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

CF centret har brug for din hjælp!

CF centret har brug for din hjælp! CF centret har brug for din hjælp! Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. Det er derfor blevet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand.

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand. Mandag og tirsdag var Kenneth og Kjeld i Tămășoaia, for at fortsætte med søndagsskolelokalet, sammen med Ioan og nogle lokale mænd. De fik købt nogle flere materialer til rummet. Der er meget arbejde derude,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2016 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste I det følgende gives et overblik over hvordan du kan ansøge kommunen og hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere