TEMA: Lungetransplantation og organdonation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: Lungetransplantation og organdonation"

Transkript

1 TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet

2 Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen af 1997 er blevet udført som dobbeltlungetransplantation med hjælp af hjerte-/lungemaskine og med godt resultat. Det var derfor forståeligt, at der blandt patienterne opstod lidt uro og bekymring, da det ved starten af 1998 stod klart, at der skete forandringer i sammensætningen af transplantationsteamet på Rigshospitalets hjertecenter. CF-foreningen havde i den anledning et møde Hjertecentrets direktør og overlæger, og i en frugtbar drøftelse blev det dels aftalt at arrangere et informationsmøde, dels tilbød Hjertecentret at skrive en grundig orientering til CF-bladet. Efterfølgende artiklen - efterfulgt af invitation til mødet mandag den 23. november Desuden er der omtale af det nye Informatørkorps som omtalt på forsiden. I disse spørgsmål samarbejder vi med Alfa-1-Foreningen. PETER SKOV OLSEN KLINIKCHEF, OVERLÆGE, DR. MED. HJERTECENTRET RIGSHOSPITALET ULRIK GERNER SVENDSEN OVERLÆGE, DR. MED. HJERTECENTRET RIGSHOSPITALET Status vedrørende Rigshospitalets lungetransplantationsprogram Siden indførelsen af lungetransplantation i Danmark er der udført over 100 lungetransplantationer på Rigshospitalet. Resultaterne har været offentliggjort både i Ugeskrift for Læger og i internationale tidsskrifter, og sammenlignet med udlandet har resultaterne været gode og bedre end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Organtransplantation, dvs. transplantation af lever, lunge, hjerte osv., har nu været en etableret procedure i Danmark i adskillige år og er nu at opfatte som en rutinefunktion på de afdelinger, der er involveret i transplantation. På thoraxkirugisk afd. på Rigshospitalet udføres transplantationer af hjerte og lunger. Hjertetransplantation udføres både i Skejby og på Rigshospitalet, mens lungetransplantation kun udføres på Rigshospitalet. En organtransplantation medfører altid aktivering af mange personer på forskellige niveauer, og det er vigtigt, at afdelingen på alle tidspunkter året rundt kan mønstre dette kvalificerede personale. Organtransplantation er altså en teamfunktion, hvor f.eks. flere kirurger skal kunne udføre den samme operation, og flere narkoselæger skal kunne varetage bedøvelsen og overvågningen af disse patienter. Specielt for det thoraxkirurgiske område gælder, at vi ved maksimal belastning, dvs. samtidig transplantation af hjerte og to enkeltlunger skal kunne mønstre et stort hold af kirurger, narkosepersonale 3

3 Program for informationsmøde om lungetransplantation på Rigshospitalet Alle interesserede er velkomne. Bindende tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til bestilling af kaffe/te til pausen hører CF-foreningen gerne, hvor mange der planlægger at deltage. Ring gerne tlf (kl ). Mandag den 23. november 1998 kl Auditorium II, på Rigshospitalet 4 Program: Kl : Velkomst og præsentation af Hjertecentret v./ centerdirektør Henrik Eriksen Kl : Lungetransplantation i Danmark status pr. 1. november 1998 v./ overlæge, dr. med. Ulrik Gerner Svendsen Kl : Prostacylin et nyt medicinsk alternativ til lungetransplantation, v./ overlæge, dr. med. Ulrik Gerner Svendsen Kl : Lunge-volumereduktion, et nyt kirurgisk alternativ til lungetransplantation v./ klinikchef Peter Skov Olsen Kl : Lungetransplantation, udviklingstendenser v./ klinikchef Peter Skov Olsen Kl : Kaffepause Kl : Diskussion og spørgsmål Kl : Afslutning v./ centerdirektør Henrik Eriksen og operationssygeplejersker. Vi er derfor glade for at kunne sige, at vi på Rigshospitalet har en god organisation, idet vi råder over disse folk, således at alle organtilbud altid vil kunne udnyttes maksimalt. Med venlig hilsen Henrik Eriksen Københavns Universitet og hospitalerne i H:S danner tilsammen Københavns Universitetshospital ner end planlagt. Disse lange perioder, som vi har oplevet i 1997 og 1998 med kun ganske få organtilbud, giver altid anledning til diskussion om, hvorvidt der er en ændring på vej i befolkningens holdning til organdonation. Vi ved fra lægelig side, at denne diskussion også følges nøje af de patientorganisationer, som varetager de patienters interesse, der står på venteliste til transplantation. Vi oplevede da også en diskussion i medierne omkring organmangel i foråret 98, hvor også Alfa-1-foreningen og Cystisk Fibrose-foreningen gav sin mening til kende. Hvorvidt det var denne diskussion eller andre forhold, der gjorde sig gældende, så har vi siden udført et øget antal lungetransplantationer. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at patientforeningerne medvirker, som de jo altid har gjort, i oplysningen omkring organdonation, idet det er meget vigtigt, at vi fra lægelig side får det supple- Manglen på donorer Et af de væsentligste problemer indenfor moderne organtransplantation er manglen på organer. Tilbudet af donorer varierer utroligt meget fra måned til måned. Igennem efteråret 1997 og foråret 1998 havde vi meget få organtilbud, men siden maj måned i år har situationen ændret sig, og i maj og juni er der foretaget mange transplantationer, således at vi ved afslutningen af det første halve år af 1998 har udført lidt færre hjertetransplantationer end planlagt, hvorimod der er udført lidt flere lungetransplantatioment til oplysning omkring organdonation og transplantation, som patientforeningerne kan yde. Selvom der fortsat står mange patienter på venteliste til lunge transplantation i Danmark, er det vigtigt at understrege, at Danmark er et af de lande i Europa, der udfører flest lungetransplantationer pr. millioner indbyggere, og Danmark er suverænt det land i Skandinavien, der udfører flest lungetransplantationer. Alternativer til transplantation Som følge af den store venteliste til lungetransplantation og de trods alt relativ få organer, der kan transplanteres, har vi i stigende grad på lungetransplantationsklinikken på Rigshospitalet interesseret os for alternativer til lungetransplantation. Dette har foreløbig resulteret i indførelse af to nye procedurer. Det drejer sig om nye former for medicinsk behandling af pri- Ferierejser Forretningsrejser Individuelle rejser... Gamle traditioner/moderne principper. Over 40 års erfaring. Stiftet november Autoriseret agent for SAS DSB Lufthansa Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle transportselskaber og rejsearrangører. VIBORG REJSEBUREAU ApS Dumpen Viborg. Tlf

4 mær pulmonal hypertension, hvor der nu i Hjertecentret på Rigshospitalet er etableret en klinik for disse patienter. En del patienter henvises til lungetransplantationsklinikken med primær pulmonal hypertension mhp. udredning til transplantation. Nogle af disse patienter vil kunne tilbydes den nye medicinske behandling, og derved vil man kunne undgå/udsætte en transplantation hos disse ofte yngre patienter. Et andet alternativ til transplantation har været indførelse af lungevolumenreducerende kirurgi. Den største enkeltgruppe af patienter, der er indstillet til lungetransplantation, er patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og svært emfysem. Ved volumenreducerende kirurgi fjernes ca. 1/3 af hver lunge, hvorved man paradoksalt nok kan forbedre lungefunktionen hos disse patienter. Patienterne skal udvælges efter ganske bestemte kriterier og højst 20% af de patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse, som er indstillet til lungetransplantation, vil kunne tilbydes denne behandling. Hvor lang tid effekten af det volumenreducerende indgreb holder sig er ukendt, men fra udlandet tyder undersøgelser på, at det i hvert fald kan holde ca. 3 år. Vi har allerede udført dette indgreb på 12 patienter på Rigshospitalet. Enkeltlunge- eller dobbeltlungetransplantation? Lungetransplantation kan udføres enten ved indsættelse af en lunge eller to lunger. Nogle patientgrupper kan kun opereres med samtidig indsættelse af 2 lunger, f.eks. cystisk fibrose-patienter og patienter med primær pulmonal hypertension. Andre patientgrupper, f.eks. patienter med emfysem, kan i nogle tilfælde nøjes med en lunge, mens andre skal have dobbeltlunger. Enkeltlungetransplantation er et relativt enkelt indgreb, der udføres uden hjerte-/lungemaskine, og patienterne er sædvanligvis ude af respiratoren ved afslutningen af operationen og kan 1-1½ døgn efter overflyttes fra intensiv afd. til sengeafsnittet i lungetransplantationsklinikken. Dobbeltlungetransplantation kan udføres på flere forskellige måder med eller uden anvendelse af hjerte-/ lungemaskine. I de senere år er der fremkommet et stigende antal undersøgelser, der tyder på, at det både på kortere og længere sigt går patienterne bedre, såfremt man kan undgå at foretage dobbeltlungetransplantation med anvendelse af hjerte-/lungemaskine. På Rigshospitalet foretages fortsat dobbeltlungetransplantation både med og uden hjerte-/lungemaskine, men det er klart, at hele udviklingen indenfor hjerte- lungekirurgien går i retning af at udføre mindre og mindre belastende kirurgi på patienterne. Dette er specielt vigtigt for transplantationspatienterne, som efter det operative indgreb skal starte på en livslang immunosuppressiv behandling. Samarbejde med patientorganisationerne Fra thoraxkirurgisk side har vi altid haft et godt samarbejde med patientforeningerne, og vi mener, dette bør styrkes i de kommende år ved fællesmøder og information i medlemsbladet. Det er vigtigt, at såfremt en patientforening har behov for at diskutere problemer, f.eks. i relation til transplantation, at det foregår i et åbent forum med de læger, der foretager indgrebene, således at misforståelser på et tidligt tidspunkt kan ryddes af vejen. Den eneste måde, vi kan styrke samarbejdet på, er ved en åben dialog med hinanden. I lyset af den katastrofale mangel på organdonatorer i Danmark har De Samvirkende Invalideorganisationer koordineret landets patientsorganisationer i dannelse af transplantationsgruppens informatørkorps, hvis medlemmer alle er personer, der har modtaget donororganer. Korpets medlemmer skal berette om den gode livskvalitet, der opnås gennem transplantationer, og håbet er, at det ad den vej vil lykkes at få flere mennesker til at tage stilling til organdonation. I slutningen af maj mødtes sundhedsminister Carsten Koch med informatørkorpset i Sundhedsministeriet. Ministeren fik overrakt et billede af korpset og et eksemplar af den folder, der fra denne dag findes hos organisationer, oplysningsforbund, skoler, foreninger o.l. Sundhedsministeren udtrykte glæde over kampagnen og lovede, at også Sundhedsministeriet vil udbrede kendskabet til dens indhold 5

5 Til CF-kongres i USA Indtryk fra et førstegangsbesøg. 8 AF JØRGEN BARDENFLETH, LANDSFORMAND Den årlige amerikanske cystisk fibrose-kongres er stedet at mødes for alle, der forsker og behandler CFpatienter i hele verden. I år blev kongressen afholdt i Nashville, Tennesee, USA, hvor Country-and-Western blev født. Som førstegangsdeltager var jeg naturligvis spændt på, hvad sådan en kongres ville indeholde af viden og resultater, ikke blot medicinsk, men også til brug i arbejdet i CFforeningen. På kongressen deltager først og fremmest læger, der forsker og behandler CF, samt plejepersonale, der har CF-patienter. Der var i alt ca deltagere, hvoraf langt de fleste naturligvis var fra USA. Fra Danmark deltog en sygeplejerske og læger fra CFcenteret og Mikrobiologisk afd. på Rigshospitalet, samt Hanne Wendel Tybkjær, Erik Wendel Larsen og undertegnede. Kongressen er et forum for udveksling af resultater og ideer fra forskningen i behandling og mulig helbredelse af CF. I de tre dage den varede, var der plenum (generel, overordnet information, hvor alle er samlet), symposier (emneopdelte, hvor specialer er samlet), workshops (som symposier, men med mindre præsentation og skriftligt sammendrag og mere diskussion), samt plakat/poster-sessioner (der også er emneopdelte, med flere hundrede plakater/emner). De danske læger viste plakater om aggressiv behandling af pseudomonas med colistin, og immunrespons ved svampeinfektion (aspergillus). Endelig var der mulighed for rundborddiskussioner ved morgenmad og frokost. Så der er RIG lejlighed til at udveksle resultater, erfaring og ideer. Emnerne er bl.a. opdelt i infektioner i luftvejene og behandling deraf, genterapi og mikrobiologi, som tilsammen havde klar overvægt i sessionerne, og med færre sessioner i ernæring, fordøjelse, fysioterapi, screening, psykologi, CF-Center opgaver og funktion. Konferencen åbnede fredag morgen med et fællesmøde ledet af en af opdagerne af genet i 1989, Francis S. Dare to Dream - Till the Story of CF is History!! Francis S. Collins, Nashville, Tennesee, Okt Collins. En dygtig forsker, der også forstod både at forklare komplicerede medicinske sammenhænge og underholde undervejs. Ikke et øje var tørt, da han sluttede af med en selvkomponeret country og western sang Dare to Dream Till the Story of CF is History. Selv om det kan virke lidt amerikansk, gør det nu alligevel indtryk, når CF læger, forskere og plejepersonale synger med på en sang om at fjerne CF, og bagefter ville jubelen ingen ende tage!! God start!! I de næste par dage fulgte jeg mest de ikke medicinske foredrag (jeg prøvede nogle enkelte medicinske med de største koryfæer, men måtte erkende, at jeg ikke forstod meget af det!). Foredrag om psykologi, CF- Center opgaver, screening, ernæring, etc var interessante, og selvfølgelig er mange problemstillinger universelle. Der er dog også mange forskelle, specielt imellem USA og Danmark. I USA er man underlagt stramme økonomiske bånd fra sygeforsikringen, der bl.a. gør, at CF-patienterne ikke kontrolleres oftere end højst hver tredje måned, og ikke behandles, før de er syge. Det er en af grundene til, at resultaterne af CF-behandlingen i Danmark er bedre end i USA. Et andet problem (ikke kun i USA, men også f.eks. i Tyskland fortalte kongresdeltagere derfra) er, at patienterne ikke vil komme så tit på CF- Centrene, det er spild af tid, hvis man ikke er syg, siger man. Meget tyder på, at det er den tætte kontrol og forebyggende behandling, som den i Danmark, der er vigtig, men det kan være svært at overbevise både sygeforsikring og patienter herom i andre lande. Lungeinfektioner opstår hos CF-patienter p.g.a. den manglende klorkanaltransport. Et fælles foredrag af læge Bonnie Ramsey fortalte lørdag om de mange forskellige steder, man idag forsker og afprøver metoder til at afhjælpe den manglende klorkanaltranport. Ikke blot inde i cellen, men også i lungevæggen. Vejen frem lignede Ramsey med en klatretur op ad det lokale bjerg Mount Rainier i Seattle (hvor hun kommer fra): Vi skal nok nå toppen, for vi kan se den nu!

6 Søndag formiddag var der afsluttende fællesforedrag om genterapi af USA-genterapiens fader, læge Ronald Crystal, som fortalte om de resultater, man har opnået indtil nu, og om de vanskeligheder der idag skal overkommes. De eksperimentelle forsøg viser, at det er muligt at udføre genterapi, men der udestår arbejde med at udvikle bl.a. en effektiv transportmekanisme (vektor), behandlingens vedholdenhed og dosis. Inspireret af Francis Collins og The Rolling Stones (som han havde lyttet til ved en koncert få dage før) ønskede Crystal, at alle læger og forskere gav deres løfte om at I can t get no satisfaction till I cure CF! Så der var mange symboler i de fælles fordrag. Og der er en fantastisk fælles lyst og ønske om at kurere CF. Betragter man CF-sygdommens udbredelse i forhold til andre sygdomme, er det imponerende, at den amerikanske CF-forening kan samle så mange deltagere, som alle til daglig på den ene eller anden måde arbejder med CF. Og man bliver da grebet af det. De deltagende danske læger og sygeplersker fortæller om lysten til at bekæmpe og behandle CF som en sygdom, som man bliver smittet af som forsker, læge, behandler, plejepersonale. Så alt i alt må man sige, at der også i 1997 er gjort fremskridt både med genterapi, psedumonas behandling, forståelse af den manglende klorkanaltransport og en masse andre emner omkring CF. Det var meget lærerigt som ny formand for CF-foreningen at få lov at deltage i denne CFkonference. Det var utroligt at se, hvor megen forskning der foregår indenfor CF, og det var dejligt at se den entusiasme, der præger alle, der til daglig beskæftiger sig med CF. Pris for ÅRETS GULV til fordel for CF Firmaet P. Rasmussen og sønner a-s har fået tildelt prisen for Årets Gulv 1997 og har ladet prisen kr. gå videre til CF-foreningen. Prisen er givet for firmaets arbejder med gulvene i indgangspartiet på SAS Flight Academy på Amager Strandvej i Kastrup og begrundes med, at æstetik og funktion på overbevisende måde er forenet i dette gulv. Det skal tilføjes, at samme firma tidligere har modtaget lignende pris for kunstgulve i Provianthuset, Christiansborg. Til lykke til P. Rasmussen og sønner a-s og tak, fordi firmaet betænkte CF i denne anledning. hwt P.S.Den ene af indehaverne i firmaet hedder for resten Peter Fristrup Jensen, næstformand i CF-foreningen. Julemarked i Helligåndshuset, København nov. (opbygn. torsdag 26. nov.) Tak til alle, som igennem årene har bidraget til julemarkedet i form af arbejde, julerier, hjemmebag m.m. og dermed ydet et betydningsfuldt bidrag til CF-foreningens virke. Men atter må vi plage om mere hjælp.vi skal bruge: Hjælpere til julemarkedet halve eller hele dage Gaver og Julerier til salg i Gaveboden Hjemmebag til Cafeen og tænk hvis hver familie lokalt skaffede 5 gevinster til Tombolaen!! Det vil være en kæmpe lettelse for os og ikke svært for jer. Derfor: Besøg de lokale handlende i jeres hjemby, fortæl om det gode formål og send en pakke til julemarkedet. P.S.Vi har ikke loppemarked i år.!! eller bliv julemarkedssponsor Man kan også støtte julemarkedet med et beløb, som vi bruger til indkøb af varer til cafeen. Giro og mrk. talonen JULEMARKED. Alle CF-familier vil modtage skema, hvor man kan tilmelde sig julemarkedet. Andre er velkomne til at ringe til foreningen efter et skema tlf , kl. 9-13, eller læg besked til tlf.svareren. Pakker kan sendes pr. post til: Børneafdeling GGK- 5003, att.: CF-Julemarked, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø - (må være på RH senest 24/11) eller afleveres i Helligåndshuset, indg.valkendorfsgade, torsd. 26/11 fra kl. 12,.hvor vi bygger op/arrangerer julemarked Din hjælp vil være et værdifuldt bidrag til bekæmpelsen af cystisk fibrose. På forhånd tak. 9

7 Rejser med Cystisk Fibrose børn - en oplevelse for alle AF AMIRA,MOHAMED OG MICHALA HØG DAIMAR At få et barn med cystisk fibrose og i virkeligheden også en masse andre sygdomme og handicaps tvinger en til at tænke over konsekvenserne heraf. Ikke kun de sygdomsbetonede konsekvenser, men også konsekvenserne for ens eget liv. Hvad nu? Skal vi nu lave om på vores dagligdag og hvordan? Hvad med de planer, vi havde for fremtiden, skal de nu også ændres? Svaret er ofte ja. Selvfølgelig har det en indvirkning i hverdagen at have et barn med cystisk fibrose, men vi kan jo sagtens selv være med til at bestemme omfanget af ændringerne. Mange situationer vælges nu en gang til eller fra. Illustrationen er Amiras streg af nogle af vores rejseoplevelser. Der er eksempelvis nogen (både forældre og andre pårørende), der stiller spørgsmålstegn ved, om man nu kan tage ud at rejse med et CFbarn. Til jer, der allerede er i fuld sving med at gøre verdenen med jeres familie, I kan roligt springe videre, vi kan næppe tilføre jer noget nyt. Men til jer, som overvejer, om det overhovedet er umagen værd at rejse til udlandet med jeres CF-barn, kan jeg med sindsro sige gør det. I behøver ikke at overveje, hvilken rejseform, der kan lade sig gøre, vi har prøvet det meste, og ind til nu er alt lykkedes Men er det ikke er for besværligt og for risikofyldt? Næh, vel ikke meget mere end det er for alle andre familier. Her er en lille beretning og lidt tips fra en familie, der elsker at rejse. Da vores i dag 7-årige datter som spæd endelig kunne udskrives fra Rigshospitalet Sejltur Middelhavet, Frankrig, juli

8 efter en lang og sej start, ville vi gerne stolt fremvise hende til alle, vi kendte, ikke mindst den del af familien, som ikke kunne besøge os på hospitalet nemlig den stolte faders familie, der bor i Marokko. Det ville være løgn ikke at indrømme, at der var røster fremme om det uforsvarlige i, at vi drog så langt væk med en baby, der havde tilbragt mere end halvdelen af hendes levetid som patient på RH. Heldigvis er nybagte førstegangsforældre ikke sådan at overbevise om den slags, når man nu står med vidunderet i armene. Afsted kom vi med ambulatoriets velsignelse og ikke mindst toldpapirer, ekstra medicin m.v. Vores datter var en sikker succes i Marokko og omvendt. Forældrene fandt ro langt væk til endelig at komme sig ovenpå den lange hospitalsindlæggelse. Turen gik som sagt fint. Vi må dog indrømme, at vi løj lidt i tolden, og det har vi gjort siden. Når en tolder fra et fjernt land kikker let forskrækket op fra tasken med hendes medicin, har vi fortalt, at vores datter har en sygdom a la astma og/eller sukkersyge. Vi har godt nok en toldseddel med på engelsk. Men der er ingen chance for, at tolderen i den lille marokkanske by, vi lander i, forstår indholdet af sedlen, og cystisk fibrose har han med garanti aldrig hørt om. Astma og sukkersyge, det er navne han sandsynligvis har hørt om før (men kun sjældent ved hvad indebærer og derfor heller ikke kender til medicineringen af). Siden denne første tur, har vi rejst en del. Og som det gælder for alle andre raske børn, så bliver det lettere og lettere, fordi vi bliver bedre til at huske de rigtig ting og forberede os på rejsen, og fordi børnene bliver ældre. Siden har vi boet fint i Asien, camperet primitivt i Europa og har kørt i bus gennem ørkenen i Australien for ikke at glemme vores herlige rejser i Marokko. Når man har et CF-barn kan man da i det mindste glæde sig over, at de kan at de kan og må alt. De skal ikke sidde i et hjørne og ikke have mulighed for at deltage fuldt ud i det hele. Oplevelserne ved at rejse bliver ikke forandret af, om man har cystisk fibrose eller ej. De er lige store for alle. Jeg ved godt, at det ikke lægeligt kan bevises, at rejser til tørrere klimaforhold er specielt godt for patienterne, men det er min klare oplevelse, at børnene har det meget bedre i den tørre varme, man kan tilbyde syd- Amira med en flok kænguruer i Sydney, oktober på.vi har kun erfaret, at vores datter stortrives i tørt klima. Hun er altid vendt hjem højere, tykkere og med et sundere udseende, end da vi drog afsted. Eneste ulempe er, at det kan være svært at vænne sig til det danske klima igen, hvilket hurtigt kan medføre løbende næser og småhosten. Det er altså skønt at komme steder hen, hvor faren for løbende næser m.v. er næsten usandsynliggjort, med mindre man ligefrem dummer sig. Uanset en manglende medicinske forklaring skal man heller ikke negligere at en ferie med familien langt væk fra hospitalet og andre vante omgivelser vel altid er psykisk sundt både for barnet og for forældrene. Der er dog visse ting, der kan få mig til at ryste lidt en gang imellem, når vi er ude at rejse. Min største frygt havde jeg, da vores datter og jeg landede i Singapore og skulle igennem tolden. Der var skilte overalt om de store straffe for indsmugling af narkotika. Vi havde selvfølgelig ikke noget narkotika med, men jeg havde rigtig mange små 10- grams poser med noget hvidt Min lille flamme Gyngen løfter dig mod himlen Du er leende på vej Til din Pippistærke verden Ganske opslugt af din leg. Jeg beundrer ganske stille Dit uendelige mod Er du rask, min lille flamme Frygten hviner i mit blod Du har set de dunkle dybder Som jeg intet kender til Hvem har skænket dig din styrke Dine øjnes viltre spil Jeg var skræmt, min lille flamme Det var dig, der gav mig trøst I de nattekolde timer Med din dynebløde røst Du sagde: Vi skal også lege i morgen Natten er jo næsten forbi Nu er du tilbage i lyset Et lykkeligt sekund tør jeg tro du er fri For en kraft jeg ikke kender Og den tro jeg aldrig fik Sætter englevagt om håbet Som jeg spejler i dit blik Brænd dig stærk, min lille flamme Du skal brænde mange år Jeg siger tak, min lille flamme For hver enkelt dag du får Termitbo, Nothern Teritory, Australien, november Thomas Høg,

9 Larven før Amira spiste den! Alice Springs, november pulver, der sagtens kunne ligne noget mere interessant, end det klorin, det rent faktisk var. Der skete selvfølgelig ikke noget. For det meste interesserer myndighederne sig ikke for sådan nogle ordinære børnefamilier, om de fleste af os jo er. Resten af denne spalteplads vil vi bruge på lige at ridse et par almindelige rejsetips for CF-forældre op. Der findes givet mange flere, men så langt er vi endnu ikke nået, men vi modtager gerne alle råd og erfaringer: get lille. Vi har kun rejst en gang med vores, så de øvrige rejser er gjort med en almindelig stor maskine. Lad være med at forsøge at forklare fremmede en masse om cystisk fibrose, med mindre de virkelig interesserer sig for det. Dels keder det af og til folk (gælder også i DK!), dels forstår de det sjældent og bliver måske så bange for, at børnene skal få et farligt anfald, at de trækker sig tilbage af ubegrundet frygt. Astma, det ved folk er, og vi har kun mødt stor forståelse, når vi sad på det fælles badeværelse og inhalerede, fordi vi camperede på en campingplads uden elektricitet ved teltene. Lad som ingenting på vej igennem tolden. Hvis de stopper jer, så bare frem med toldformularen, peg på poden og fortæl, at det er til brug herfor. Nogen gange tror de (i de meget fremmede lande), at man medbringer medicin til brug for videresalg i det pågældende land. Med andre ord bliv ikke nervøs, bare insister og tilbyd dem at der ringes til Rigshospitalet på stedet. Overdrivelse fremmer forståelsen af og til, forklar hvis nødvendigt, at I ikke kan forlade lufthavnen uden medicinen, da poden næppe vil overleve de næste 24 timer uden. Slip ikke medicinen af syne, der skulle nødig blive noget væk. Rejs altid med medicin og masker i håndbagagen. Medbring varmt tøj i flyveren på vej hjem, der er altid koldere i Danmark, end man tror. Køb en ruminddelt plasticdims til piller (vores er lille og fra Bodum, den fra apoteket er lidt rigelig stor). Så behøver man kun at fremfinde pilleglas i ferierodet en gang i døgnet, når rationerne skal fordeles, og man er sikker på, at alle piller bliver indtaget. Tegn en ordentlig rejseforsikring, hvis I skal langt væk, det er altid rart at have. Det solpræparat, der hedder P20 er uundværligt i varme og solrige lande. Det skal kun smøres på om morgenen (grundigt) så holder det hele dagen uanset antal vandture. Endelig husk altid en god rejseforsikring just in case! Dette var som nævnt nogle af vores bud på forenklinger af rejsen. Det er klart at sådanne tips er meget individuelle og afhængige af rejsemål og familie. Efter vores mening kræver en tur til Jylland helt den samme forberedelse som en tur til udlandet. Den eneste forskel er toldsedlen. I ønskes en rigtig god tur hvorend turen går hen. Amira, Mohamed og Michala Høg Daimar 12 Hvis I stadig bruger klorin, så få en beholder med låg, der samtidig er litermål, så doseringen bliver rigtig uden at man skal slæbe et egentligt litermål med Hvis I kan få råd, så køb en af de genopladelige inhalationsmaskiner. Det udmærker sig også ved at være me- Markedet i Berkane, Marokko, juli 1996.

10 Solvay annonce fra blad nr. 1/98

11 Referat fra CF-Stormøde tirsdag den på CF-CENTER SKEJBY 14 Efter en kort præsentation af bestyrelsen som arrangører af aftenen og ligeledes aftenens tema, gik vi direkte til aftenens hovedtaler, professor P. O. Schiøtz, som endnu engang velvilligt stillede op for at fortælle, og stå for skud for spørgsmål om pseudomonas. P. O. Schiøtz lagde ud med at lære os lidt om naturhistorie, refererende til de mange forskellige grader af CF, som der findes. Det er svært at præcisere, hvor hver enkelt patient ligger, hvis man da kan tale om en skala, for CF skyldes både de endogene faktorer så som CF-genotype og i-r gener (immunrespons gener), og de exo-gene faktorer, som udgøres af den behandling, patienter får og de infektioner, de udsættes for. Alt dette betyder, at der er stor forskel på de enkelte patientforløb. Med lidt naturhistorie i hovedet var det så tid til at tage fat på det spørgsmål, som nager os alle: Hvorfor får vi Pseudomonas???. Svaret på dette spørgsmål kendes stadig ikke med 100% sikkerhed, men P. O. Schiøtz havde taget diasbilleder med, som belyste bl.a. en amerikansk undersøgelse. En hypotese fra USA viste, at Pseudomonas får love at komme til, fordi vi hælder så meget antibiotika i børnene. Man kendte eksempelvis i 50 erne primært til Stafylokokker. I 60 erne kom så behandlingen herfor, som så forlængede levetiden, og i 70 erne kom så Pseudomonas. Som konklusion på dette mønster, menes resultatet at være, at jo mere man presser én bakterie i bund, desto nemmere får den næste mulighed for at bane sig vej, når al skytset er sat ind på én bakterie. Et dias fra patientregistret i USA fra 1993 viste en oversigt, som fortalte, at 60% havde Pseudomonas, 30% Staph. og 10% Hæmofilus. En hyppighed af Pseudomonas aeruginosa, som vi heldigvis ikke ser hos os. Disse 3 bakterier er klart de hyppigste, selv om vi vist alle er stødt ind i nye og andre navne på bakterier. Dette er bekræftet af en amerikansk undersøgelse, hvor man har sammenlignet undersøgelser fra lungerne, henholdsvis fra ekspektorat contra lungesekretundersøgelser fortaget under narkose. Her kunne man konstatere, at de undersøgelser, som var foretaget optimalt, altså under narkose, næsten kun indeholdt de 3 nævnte bakterier. Efterfølgende nævnte P. O. Schiøtz, at et af de svære problemer med Pseudomonas er, at den ændrer sig til en mucoid form i lungerne, hvilket igen gør, at den er sværere at komme til livs. Og igen refererende til naturhistorien kan man sige, at hvor svær den er at komme til livs, afhænger nok lige så meget af hver enkelts patients gener som af de exo-gene faktorer (altså behandlingen). Det specielle ved CF-lungebetændelsen eller CF-lungeinfektionen er, at det hyppigt er bakterier, der er årsag til infektionen. Hos normale børn er den hyppigste årsag til lungebetændelse virusinfektioner. Endnu et dias viste dødeligheden af danske CF ere fra samt I den første periode behandlede man kun, når patienten var virkelig dårlig. Dette resulterede i en dødelighedsprocent på ca. 50 over en 5 års periode. Efter indførelsen af 3 mdrs. kure i 1976 kunne man se, at dødelighedsprocenten var reduceret til ca. 5, hvilket også er baggrunden for, at man skærer alle patienter over én kam og giver alle kure igen refererende til at man ikke kender hver enkelt patients naturhistorie. P. O. Schiøtz fortalte videre, at når Pseudomonas konstateres, kommer patienten i 3 ugers 3 mdrs. inhalationsog tabletbehandling. Hvis bakterien stadig er til stede eller hurtigt dukker op igen, går man over til i.v.-behandling. Og det er jo nok den, vi alle har hængende som en sort sky over hovedet. Naturligvis kunne P. O. Schiøtz ikke fjerne denne sky, men han kom alligevel med, hvad undertegnede som vil betegne som positive nyheder. Han fortalte nemlig, at de tidligere i.v.-kure, som krævede 14 dages indlæggelse hver 3. måned, faktisk sjældent praktiseres længere. Størsteparten af patienterne på CF-Center Skejby er blot inde for at blive startet op på kuren og tager så hjem efter 4-24 timer. Herefter følges behandlingen som hjemmekur, hvilket vil sige, at det lokale sygehus er behjælpelig med medicinbehandling, undervejs-undersøgelser o.lign. Endvidere nævnte P. O. Schiøtz, at Pseudomonas faktisk kan sammenlignes med en kold lungebetændelse, som er blevet kronisk. Undervejs kom der et spørgsmål om, hvorvidt vi (forældre og søskende) kan tage Pseudomonas med hjem til vores CF ere. Hertil svarede P.O. Schiøtz, at det kan vi ikke! Dette skyldes, at Pseudomonas normalt ikke angriber raske mennesker, men kun CF ere. Det sidste emne, som P. O. Schiøtz berettede om var nok specielt for de fremmødte CF ere det mest spændende, nemlig fremtidsudsigten. Her fortalte P. O. Schiøtz om noget af det sidste nye indenfor forskning et begreb som mange måske har stødt på i medierne på det sidste Human Beta Defensin. Ganske kort går det ud på, at Beta Defensin er den del af de normale lungers forsvar. Defensin er en slags forsvarsprodukt, som produceres af alle, men man har konstateret, at det ikke fungerer i en høj saltkoncentration, som man tror, CF-slimhinder har. Teoretisk kunne det derfor være en mulighed, at inhalere almindeligt vand, så saltkoncentrationen på lungens overflade og i slimen bliver fortyndet. Men, men, men problemet for CF ere er stadig det seje slim om det overhovedet er muligt for almindelige vanddråber at trænge ind i slimet og fortynde sekretet, ved man ikke. Så en fremtidig mulighed vil måske være, at man sideløbende med at fortynde det seje slim f.eks. med Pulmozyme (DNAse), så også inhalerer alm. vand for at få Defensin et til at virke. For os alle utålmodige forældre og patienter fristes man jo bare til at gå i gang, men som P. O. Schiøtz sagde: For at sikre, at det virker, så skal en sådan behandling afprøves under kontrollede omstæn-

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009 Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009 for CF-ere, som er født i årene 1991-1997, - uden kronisk pseudomonas-infektion og uden Burkholderia cepacia og Achromobacter-infektion Fortæl

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Cystisk fibrose center vest

Cystisk fibrose center vest Patientinformation Cystisk fibrose center vest Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Hvad er cystisk fibrose? Cystisk fibrose er en medfødt arvelig sygdom, som især rammer lungerne og fordøjelsessystemet.

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER &Glædelig jul godt nytår 3 98 DECEMBER Vi gratulerer den nybagte PH.D.,Eva Mosfeldt Laursen, læge på RH, som den 19. oktober 1998 forsvarede sin Ph.D.-afhandling: GROWTH, GROWTH HORMONES AND GROWTH FACTORS

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Forord til årsrapport 2005

Forord til årsrapport 2005 Forord til årsrapport 2005 AF BJARNE HANSEN, FORMAND Cystisk Fibrose Register Danmark blev oprettet i 2001 på initiativ af CF-Center-Skejby. Baggrunden for at tage initiativ til etablering af den kliniske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere