Vestervej 15 - DK-6880 Tarm Telefon: (+45) CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestervej 15 - DK-6880 Tarm Telefon: (+45) 70 20 70 85 E-mail: formand@dfoi.dk CVR: 13018006"

Transkript

1 Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Vestervej 15 - DK-6880 Tarm Telefon: (+45) CVR: OI-MAGASINET ISSN: (fysisk) ISSN: (online) Officielt medlemsblad for: Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. Udkommer: 3 gange årligt. Deadline: 15. januar, 15. maj og 15. september. Oplag: 500 stk. (250 fysisk og 250 elektronisk). Opsat: Microsoft XP pro, Office og Adobe. Tryk: RC Grafisk, 2750 Ballerup. OI-Magasinet udsendes henholdsvis fysisk og elektronisk til medlemmer, fagpersoner og institutioner, samt andre der udviser interesse for OI. Indlæg og foto til OI-Magasinet sendes i god tid før deadline, om muligt i tekstbehandlingsformat. Redaktionen tager forbehold for evt. beskæring af materialet. Foto returneres ved ønske herom. Redaktion: Ansvarshavende, Layout og Annonce Preben W. Nielsen Hold-an Vej 20 B, 1., 2750 Ballerup Telefon: Ungdomsstof m.m. Michael Købke Lyneborggade 21, København S Telefon: OI-Magasinet nr INDHOLD Bestyrelsen & Kontingent.2 Pebernødder (Leder).3 Aktivitetskalender & Annoncéring.4 Nyt fra bestyrelsen & Sponsorater.5 Planlagte arrangementer Wolturnus (annonce).7 Sudoku & Landsindsamling m.m..8 Golden Days Kroppens dag.9 Søsterlogen (sommerhus)...10 Kommunerne vildleder...11 Forsteo/Preotact & Fodbehandling...12 Årets sommerlejr på Bornholm Billeder fra Bornholm...14 Nordisk sommerlejr på Grötö...15 Voksenkursus OI-Norden generalforsamling...19 Fødselsdag...20 Den finske forening 30 år...21 Den uovervindelige søskendeweekend...22 Introkurser for borgere med BPA...23 Hjælpemidler/forbrugsgoder...24 Tilgængelighed & Multimedieskat...25 Kommunale ambassadører...26 Sjældne Diagnoser Vigtigt EU-initiativ - Sjældne familiers belastning - Patientuddannelse - Sjældne-dagen Birthe Holm genudnævnt - Kronprinsesse Viktoria Pensionister vil have arbejde?...30 Støtte til køb af bil...31 Landsdelscentrene & Vejledere...35 Adresser på Nettet...36 Forsidemotiv: Sempervivium Tectorum Altid levende, er valgt, da den passer ret godt på en OI ers humør og store livskraft. Navnet kommer vist af, at den kan leve og vokse under ret sparsomme vilkår. Husløg har traditionelt haft plads på husets stråtag, da den efter sigende skulle beskytte mod bl.a. ondskab og lynnedslag. En god plantebestand har måske medvirket til at holde taget fugtigt, så en evt. brand ikke bredte sig så voldsomt. De saftspændte blade har også været anvendt ved forbrændinger og anden sårbehandling. Side 1

2 BESTYRELSEN pr. 19. april 2009 Formand: Karsten Jensen Vestervej 15, 6880 Tarm Tlf Næstform.: Birthe Byskov Holm Gøngesletten 23, 2950 Vedbæk Tlf Kasserer: Hans Martien Sørensen Borups Alle 37, 8920 Randers NV Tlf Sekretær: Kis Holm Laursen Krogagre 30, 8240 Risskov Tlf Bestyrelsen: Preben W Nielsen Hold-an Vej 20 B, 2750 Ballerup Tlf Bestyrelsen: Karin Larsen Sydtoften 60, 7200 Grindsted Tlf Bestyrelsen: Niels Chr. Nielsen Skoleparken 30, 8330 Beder Tlf Bestyrelsen: Michael Købke Lyneborggade 21, Kbh. S Tlf Bestyrelsen: Berit Landbo Violvej 71, 8700 Horsens Tlf Suppleant: Rune Bang Mogensen Abildgade 21, 5.tv., 8200 Århus N Tlf Suppleant: Alex Holm Petersen Skjoldvænget 36, 5610 Assens Tlf KONTINGENT (Indbetales senest 1. marts) Hvad koster et medlemskab? Personligt medlemskab kr. 150,00 årligt Støttemedlemskab kr. 100,00 årligt Institution & Firma kr. 200,00 årligt Kontingent, gaver og kursusgebyr indbetales på henholdsvis: Giro til Danske Bank på ell. Sparekassen Kronjylland på konto: Husk: Afsenders navn og adresse, samt hvad betalingen dækker. NB: Indbetalinger der ikke er præciseret, må betragtes som gave til foreningen. LANDSINDSAMLING Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta afholder landsindsamling hvert år 1. APRIL 31. JULI Bidrag kan indbetales på: Giro: Danske Bank: Også uden for indsamlingsperioden DFOI er nationalt og internationalt medlem af organisationerne: Sjældne Diagnoser En sammenslutning af foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap. OI-Norden Sammenslutning af OI foreninger i Norden OIFE Osteogenesis Imperfecta Federation Europa EURORDIS European Organisation for Rare Disorders Side 2

3 Pebernødder og Hals- und Beinbruch Af Karsten Jensen Hvad enten det er den igangværende økonomiske krise eller andre forskellige årsager til manglende positive tal kan det oftest mærkes på bundlinjen også hos handicap- og patientorganisationer som eksempelvis Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. Endnu har vi i DFOI ikke mærket meget til konsekvenserne af, at det har været nødvendigt med diverse hjælpepakker o.l., men , knæk & bræk, salt over skulderen osv. Måske bliver vi holdt skadesløse, når nu den der krise alle taler om, formentlig er på retur For et par måneder sad jeg, i anden sammenhæng, til møde på et rådhus, hvor embedsmænd havde haft den helt store lommeregner fremme. Først havde politikerne bestemt, at der skulle bygges nye institutioner og nye boliger til nogle af kommunens svageste borgere. En ny struktur blev vedtaget på handicapområdet. Dernæst skulle finansieringen på plads og det vel at mærke via en massiv besparelse på flere planer. I alt skulle der spares et to cifret millionbeløb for at få finansieringen til at gå op i en højere enhed. I gennemgangen af de massive budgetbesparelser faldt mit blik på nogle pebernødder eller rettere kroner som de kommunale embedsmænds lommeregnere havde fundet kunne barberes væk. De kroner, kommunen årligt kunne spare, skulle hentes ved kun at give familier støtte hvert andet år til deltagelse i familiekurser arrangeret af blandt andet patientorganisationer. Jeg bad politikerne og embedsmændene om at tænke sig om en ekstra gang inden de gik videre til de endelige budgetforhandlinger. Både embedsværket og det politiske apparat erkendte, at her var tale om pebernødder, men var ikke villige til at ændre på blækket. Dette er desværre ikke et enestående tilfælde i Danmark. Så bor du i en kommune, der pludselig mener, at der kun skal ydes tilskud til sådanne aktiviteter hvert andet år, så sæt dig til computeren (hvis haves) og skriv en klage til kommunen. Hvis du får afslag så benyt din lovlige klageret og kræv et skriftligt svar og brug evt. gerne din ret til aktindsigt. Husk, at det ikke er nødvendigt at frembringe nye oplysninger i en klagesag. Før din klage så langt som du kan og så langt som du orker. For når man har en kronisk lidelse endda en sjælden en af slagsen er det endnu mere vigtigt at mødes med andre ligesindede i et organiseret netværk, der også yder ny information. Eksemplet her har ikke direkte forbindelse til Finanskrisen, men i bestyrelsen holder vi vejret lidt længere når vi aflevere ansøgninger om midler. Det har nemlig vist sig, at danskerne spiller mindre Lotto og tipper mindre, hvilket bevirker at Danske Spils midler til de såkaldte Tips & Lottopenge som direkte følge af Finanskrisen i år er færre. Pebernødder i de store budgetter, men for den enkelte familie eller ansøger er pebernødderne en vigtig del af husholdningen. Og ja, jeg ved godt talemåden, knæk & bræk måske ikke hører hjemme som et udtryk i en organisation som DFOI. Havde vi talt tysk havde vi sagt Hals- und Beinbruch og det er trods alt værre i min terminologi som OI er. Beløbsposten fik mig i overført betydning op af stolen. Set i et større perspektiv er beløbet jo blot pebernødder. Og med afholdelse af vores egne Familiekurser, Voksenkurser og Årskurser ved jeg om nogen, hvor vigtigt det er med disse kurser som frirum og som stedet hvor man bliver opdateret om nyeste medicinske og den kirurgiske udvikling. Side 3

4 AKTIVITETS-KALENDER Kalenderen kan også ses på dfoi.dk hvor den jævnligt opdateres Møder & Arrangementer m.m. Sted november OIFE årsmøde / Konference om fysioterapi Berlin januar DEADLINE / OI-Magasinet (udkommer ca. 15. januar) 9. januar Bestyrelsesmøde Vissenbjerg Storkro 26. marts Bestyrelsesmøde Kobæk Strand, Skælskør marts Årskursus & Generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør april OI-Norden / Bestyrelsesmøde? Danmark 15. maj DEADLINE / OI-Magasinet (udkommer ca. 1. juni) juli OI Sommerlejr Vigsø Bugt, Hanstholm august/september? Bestyrelsesmøde? 15. september DEADLINE / OI-Magasinet (udkommer ca. 1. oktober) September/oktober Familiekursus (for børnefamilier)? Annoncér i OI-Magasinet - så støtter man foreningen Kunne det tænkes, at du eller dit firma m.fl. ville annoncere i OI-Magasinet, bedes I rette henvendelse til nedenstående. Annoncører leverer selv alt billeder og tekstmateriale. Materialet sendes elektronisk, til nedenstående i god tid før deadline. Størrelser og priser 2009 SIDE HØJDE X BREDDE NR. 1 & 2 1 ÅR 3 NR. 2 ÅR 1/1 240 x 170 mm /2 120 x 170 mm /4 60 x 170 mm /8 30 x 170 mm SPALTE HØJDE x BREDDE NR. 1 & 2 1 ÅR 3 NR. 2 ÅR 1/1 240 x 85 mm /2 120 x 85 mm /4 60 x 85 mm /8 30 x 85 mm Samme annonce i to år, inkl. 20 % rabat. Foreningen er velgørende og derfor ikke momsregistreret, så alle priser er opgivet uden moms. OI-Magasinet opsættes som 1 og 2 spalter i A4 format og trykkes i Sort/hvid, og pt. med blåt omslag. Annoncører modtager OI-Magasinet (3 stk.) og kan, hvis det ønskes, få et link til egen website på: Andet: Firmaer kan donere beløb til foreningen, eller blive støttemedlem for min. kr. 200,- årligt. Annoncør/donor kan eventuelt blive portrætteret i OI-Magasinet. Støttemedlemmer modtager OI-Magasinet og kan deltage på foreningens generalforsamling, dog uden stemmeret. Om et af førnævnte tilbud kan have interesse, bedes man kontakte ansvarshavende på telefon: eller mail: Side 4

5 Nyt fra bestyrelsen om egenbetaling Ved Preben Nielsen Varsling Størsteparten af det økonomiske grundlag, for opretholdelse af DFOI s drift og aktivitetsniveau, afhænger meget af offentlige tilskud og der kan højst sandsynlig i de kommende år forventes nedskæringer af tilskuddene fra henholdsvis Handicappuljen og Tips- & Lotto. Vedrørende disse tilskud, skeles der meget ulogisk til, i hvor høj grad foreningen selv er i stand til at skaffe økonomi, (f.eks. ved egenbetaling). For at være lidt på forkant, har bestyrelsen fundet det nødvendigt, i første omgang, at forhøje egenbetalingen for deltagelsen i sommerlejre fra og med Vigsø Bugt 2010, således: Sponsorater Ved Preben Nielsen DFOI s bestyrelse vil også i OI-Magasinet benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til de fonde der har ydet den flotte støtte i forbindelse med/til foreningens afholdelse af en anderledes sommerlejr for OI familier den august 2009, på den bilfri ø Grötö, i Göteborgs Skærgård. Oticon Fonden - DKK Stiftelsen Clara Lackmanns Fond - SEK (DKK ) Marie og Svend A. Sønderups Fond - DKK DFOI s bestyrelse retter også en meget stor tak til firmaet LEGO for deres sponsorat af LEGO og DUBLO klodser til den norske og den finske OI forening (i maj og september) i forbindelse med deres 30 års fødselsdage/- jubilæum. Pr. familie/hus kr ,00 Pr. gæst/uge kr ,00 Pr. gæst/dag kr. 200,00 Pr. gæst/barn/uge/dag kr. halv pris Ved gæster forstås personer (voksne/børn), der ikke til daglig bor sammen med familien. Forhåbentlig vil denne forhøjelse for en uge i sommerlandet ikke vælte budget, men blive taget godt imod. Badeland (svømmehal) i Vigsø Bugt Feriepark BEMÆRK VENLIGST: OI-Magasinet og redaktørens nye Postadresse. Side 5

6 Planlagte arrangementer i 2010 Årskursus & Generalforsamling den april 2010 Kobæk Strand, Skælskør Tilmelding i næste nummer af OI-Magasinet og på OBS.: Tilmeldingen skal ske inden 1. februar OI Sommerlejr den juli 2010 (uge 30) Vigsø Bugt, Hanstholm Tilmelding i næste nummer af OI-Magasinet og på Familiekursus (for børnefamilier) oktober/november? Mere herom senere i OI-Magasinet og på Husk at opdatere din kalender! Side 6

7 Side 7

8 LANDSINDSAMLING Kunne du tænke dig at være med på Yahoogruppen der blev startet i februar 2002 og hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes! Har du spørgsmål du ønsker at få belyst, eller har du måske lige det svar en anden står og mangler? Er du på Nettet og vil du deltage i debatten? Så kan du tilmelde dig Yahoo-gruppen, der er et lukket forum, hos: Kis Holm Laursen Telefon: eller send en mail på: Så kontakter hun Dig og klarer det praktiske. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta afholder hvert år officiel landsindsamling i månederne APRIL, MAJ, JUNI og JULI. Ved afholdelse af landsindsamlinger er det for foreningen muligt at få andel i bl.a. tips- og lottomidlerne. Hvorfor og hvordan? Resultatet af f.eks. en landsindsamling har stor betydning for, hvor stor andel af disse midler, kan blive. Det vil med andre ord sige, jo flere penge foreningen selv indsamler, jo større del kan vi dermed forvente at få af tips- lottomidlerne. Landsindsamlingen har egne konti og bidrag hertil - SKAL derfor altid indsættes på: Giro: eller Danske Bank: SUDOKU nr Tallene 1-9 skrives i alle rækker (både lodret og vandret) og i de 9 (3x3) firkanter. Hvert tal må kun bruges én gang i hver række og firkant Opgiver du? Findes løsningen på side 30 Spørgsmål vedrørende landsindsamling bedes rettet til: Niels Christian Nielsen på telefon: eller PS.: Der kan også indbetales støttebeløb på giro og bankkonto uden for indsamlingsmånederne. HUSK - at melde flytning og adresseændring til kassereren! OI - ARMBÅNDET er desværre UDSOLGT Side 8

9 GOLDEN DAYS - Kroppens dage Af Mogens Brandt Clausen Jeg er flyttet fra et hus på jorden til en lejlighed på 6. sal. Heldigvis er der elevator. En meget menneskelig en af slagsen. Den sørger for at behandle alle lige ved at standse imellem etagerne. Derved skal alle gå en halv etage op eller ned for at nyde godt af dens service for kroppen. Forleden, da jeg kom hjem, trykkede jeg automatisk på knappen, men inden elevatoren kom, var der en, der trykkede mig på skulderen: Du, ved du ikke, at det er Golden Days? Ved du ikke, at det handler om Kroppens præstationer verdensmestre, hvepsetaljer og viagra? Hvad med at tage trappen? Er du bange for, at dit kondital bliver for højt? Du rør dig jo ikke alt for meget. Og kostforagter er du jo ikke ligefrem. Det er ikke småting, jeg skal tage imod. - Jo tak, det er jeg som OI-er helt klar over. Jeg mærker dig tydeligt, når jeg har brækket noget, eller når skelettet bare ikke rigtigt vil hænge sammen. Eller det gør ondt uden grund. Jeg behøver ikke at lege bjergbestiger eller søge specielle udfordringer. Det er nok for mig at klare det almindelige liv med glæde og frimodighed. Vil det så sige, at du er ligeglad med, hvordan jeg har det? Blæser du på, hvad læger og ernæringseksperter har fundet ud af? - Nej, men du må indordne dig. Jeg vil være en enhed af krop og sjæl, hvor ingen af delene har selvstændigt liv. Hvis jeg vil tage elevatoren, vil jeg ikke høre noget brok. Og du må følge med i, hvad jeg vil, om det så skal koste dig livet. - Jeg har ikke tid. Jeg skal op og skrive et stykke til OI-Magasinet. Jeg er alt for dig. Hvad var du uden mig? Det er med mig, du oplever verden. Jeg er som en have, og din vilje er gartneren, der skal pleje og passe den, sagde William Shakespeare. - Ja, det er godt, men det er vel ikke dig, krop, som skal regere mit liv. Hvem skulle ellers? Kan du huske den store tyske filosof Nietzche, han sagde: Krop er jeg helt og holdent og derudover intet. - Så siger vi det. Men jeg vil altså ikke være med til, at du skal leve dit eget liv uden for mig. Jeg vil ikke dyrke dig som en gud. Min kirke er ikke et fitnesscenter. Rigtigt. Så har du vel lagt mærke til, hvor mange der dyrker sport for at nå de yderste grænser for deres formåen. Alle de, der slår den ene rekord efter den anden og bliver kendte. Kommer i TV. Så først kan de for alvor mærke, at de er noget. At de lever. Det er mig, der fortæller dem det. OBS: Deadline for det nye års første nr. af OI-Magasinet er rykket til 1. januar 2010 Årskursus og Generalforsamling afholdes allerede marts, så for at nå alt omkring tilmelding, har vi set os nødsaget til at rykke deadline for året første udgave. Side 9

10 Side 10

11 Mange kommuner vildleder om reglerne for el-scootere Af Karin Beyer De fleste OI ere, der nu har en el-scooter, bør fortsat kunne få en sådan bevilget som hjælpemiddel, altså uden egenbetaling. Da Ankestyrelsen i slutningen af 2008 besluttede at 3-hjulede el-scootere for fremtiden skal betragtes som et såkaldt forbrugsgode og ikke som et reelt hjælpemiddel, øjnede mange kommuner en mulighed for besparelser. Den ene kommune efter den anden har herefter udsendt breve til de borgere, der allerede har fået bevilget en el-scooter som hjælpemiddel, om at det kan de ikke få i fremtiden. I mange tilfælde er disse breve formuleret således, at de giver et forkert indtryk af de gældende love og regler. Specielt undlader kommunerne at fortælle, at det stadigt er muligt at få bevilget en el-scooter som hjælpemiddel på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet. Grundlaget er Servicelovens 113, stk. 5. (Læs mere herom i artiklen i DHs nyhedsbrev andet sted i bladet. Heldigvis har Folketingets Socialudvalg stillet rigtigt mange spørgsmål til ministeren om den nye status af el-scooteren, og det fremgår klart af de foreløbige svar, at mange kommuner går langt ud over bestemmelserne. Lovgivningen er ikke ændret De grundlæggende bestemmelser i Serviceloven er ikke ændret, og vurderes det i det konkrete tilfælde at en el-scooter alene tjener formålet som hjælpemiddel, kan den bevilges uden egenbetaling og Kommunen skal fortsat betale reparationer og evt. udskiftning. Kommunen må ikke fastlægge en bestemt beløbsgrænse Hvis en borger fremover bevilges en el-scooter som forbrugsgode efter 113, stk.4 hvor det vurderes at scooteren foruden en vis hjælpemiddelværdi også har en vis forbrugsgodeværdi (som for andre mennesker uden handicap) så vil udgangspunktet være at kommunen giver 50 % af prisen for et standardprodukt. Her vil man typisk gå ud fra prisen på den type scooter, som kommunen har indgået særlig indkøbsaftale om. Men hvis borgeren har behov for en særlig type scooter eller en særlig indretning af den, så skal kommunen betale 100 % af ekstraudgifterne hertil, således at egenbetalingen stadigt kun er 50 % af standardscooterens pris. Der kunne være tale om en særlig stor eller lille scooter, et særligt sæde, ekstra affjedring eller lignende. Kommunen må derfor ikke udmelde om et maksimumbeløb. Nyt fra Ankestyrelsen 2009:2 I Ankestyrelsens nyhedsbrev fra juni i år er der en artikel om 3-hjulede el-scootere (s ). Det fremgår indirekte heraf, at man især har ønsket at begrænse de kraftigt stigende udgifter til el-scootere til mennesker, som med alderen får begrænset mobilitet og måske bliver usikre bilister og derfor ønsker sig en el-scooter. Det præciseres, at for børn og unge kan en el-scooter kun opfattes som et hjælpemiddel. Herefter er det så op til os andre OI ere at argumentere for, at en el-scooter tjener som et hjælpemiddel, der kompenserer for tab af gangfunktion, hvad enten tabet har været markant fra vi var unge eller er fremkommet med alderen. Her er det vigtigt at minde om, at det overordnede formål med hjælp efter serviceloven er, at den enkelte kan leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Tilbud om hjælp ved evt. klagesager Til slut vil jeg fremhæve, 1. at det stadig er muligt at få en el-scooter ny- eller genbevilget som et hjælpemiddel uden egenbetaling, 2. at du har krav på en skriftlig begrundelse, hvis du får afslag på en ansøgning om et hjælpemiddel, herunder el-scooter, 3. at du bør klage til statsforvaltningen, hvis du mener at være berettiget til det pågældende hjælpemiddel. Jeg er selv OI er, bruger af el-scooter og arbejder aktivt som handicappolitiker i Furesø Kommune. Jeg forsøger at holde mig orienteret om udviklingen i el-scootersagen i Folketinget og gennem de centrale handicaporganisationer (DH, DHF og Muskelsvindfonden), men jeg er naturligvis ikke nogen autoritet. Alligevel vil jeg gerne, i det omfang tiden tillader det, tilbyde at hjælpe med en Side 11

12 vurdering af argumenterne, hvis nogle af OI-foreningens medlemmer får afslag på en ansøgning om el-scooter og derfor overvejer at klage. Kontakt mig da helst på eller telefon: Forsteo eller Preotact skal vi udveksle erfaringer? Af Karin Beyer På det netop gennemførte DFOI Voksenkursus, var vi et par stykker, der er i medicinsk behandling med de relativt nye midler, som man tager som en daglig indsprøjtning i maveskindet. Vi blev enige om, at vi vil prøve at finde flere OI er i samme situation, så vi kan udveksle erfaringer. Faktisk kunne vi tænke os et lille netværk af personer der er i behandling eller som har fået tilbuddet og nu overvejer at komme det. Vi kan udveksle oplysninger om, hvordan det opleves rent praktisk at skulle stikke i sig selv (hvilket efter kort tid er ren rutine), om evt. bivirkninger, om der er resultater i form af formindskede smerter, heling af brud, højere mineraltæthed i knoglerne osv. Om de praktiske problemer der følger af, at medicinen skal opbevares i køleskab, om kombination med andre medicintyper osv. Vi vil også skrive om dette initiativ på DFOI s Yahoo-liste, men måske vil det være rart at kunne skrive direkte til hinanden pr. eller brev. For der er i øvrigt stadigt nogle, der ikke er på . Hvis du er interesseret, så kontakt en af undertegnede: Karin Beyer , Kurt Bergqvist Lotte Jørgensen ingen Tilskud til fodbehandling Af Preben Nielsen På et spørgsmål fra et medlem, om OI ere kan få eller ikke få tilskud til fodbehandling, vil OI-Magasinet hermed åbne for en debat vedr. tilskud eller mangel på samme. På Statsautoriserede Fodterapeuters hjemmeside kan man læse: Du kan få tilskud til fodbehandling, indlæg mv. hos en statsaut. fodterapeut, hvis du er medlem af "Danmark" gruppe 1 eller 2. Lider du af diabetes, nedgroede negle, svær leddegigt eller arvæv, kan du få tilskud via henvisning fra din læge. Vær dog opmærksom på, at du kun kan får tilskud hos en statsaut. fodterapeut, som har et ydernummer. Pensionister kan også søge om tilskud fra deres hjemkommune (helbredstillæg). Da der har været en konflikt siden 2005, uddeler Danske Regioner ikke længere ydernumre og det kan være svært at finde en fodterapeut med ydernummer, som har åben for nye patienter. Erfaringer vedr. fodbehandling søges! Skriv til OI-Magasinet og fortæl om netop dine erfaringer på området. Oplys venligst: Om du får tilskud? Og evt. hvorfor. Om du har søgt om tilskud? Om du har fået afslag på tilskud? Hvorfor du har fået afslag? Hvilken Kommune/Region du bor i. Send oplysninger, der behandles helt anonymt, til OI-Magasinet på: eller til, OI-Magasinet, c/o Preben Nielsen Hold-an Vej 20 B, 1., 2750 Ballerup Side 12

13 ÅRETS SOMMERLEJR PÅ BORNHOLM Af Mogens Brandt Clausen Sidste gang, vi var på Bornholm, var det i "Æblehaven" i Allinge. I år var det på vestkysten i Hasle. Også et dejligt sted - men hvor er der ikke det på Bornholm. Vartegnet ved indsejlingen til Vang Vang havn Hasle er berømt fra historien om bornholmernes opstand mod det svenske herredømme i Her samledes oprørsgruppen med borgmester Peder Olsen i spidsen for at tage den svenske landshøvding, Johan Printzensköld til fange. De indhentede ham først i Rønne, hvor Villum Clausen skød ham. Af øvrige mænd i gruppen kan nævnes præsten Poul Ancher, Rønnes borgmester Claus Kam, storkøbmand Jens Kofoed Pedersen og byfogeden i Hasle, Niels Nielsen Gumløse. Interessant nok havde Bornholms Museum netop specialudstilling om dette emne. I Hasle finder man "Krølle Bølles" far, dvs. sønnen til skaberen af denne troldefamilie, som også har lagt navn til den bornholmske is. I en lille butik bliver troldene til, og herfra sælges også bogen om Krølle Bølle i seneste reviderede udgave, hvor nogle af de nye seværdigheder er tilføjet. En herlig børnebog at læse for de små. Som noget nyt i år havde vi lejet et stort telt som samlingssted. Det var en rigtig god idé eftersom der kom en regnbyge i ny og næ. I teltet havde vi tirsdag en grillaften. Efter maden optrådte "Mr. MOX", en bornholmsk tryllekunstner. Det gjorde han forrygende godt. Han kunne samle både børn og voksne, så det fængede fra først til sidst. Teltet var samlingssted for mere eller mindre planlagt selskabelighed ugen igennem. Ellers var det jo bare med at komme rundt og se og prøve alt det spændende, som Bornholm har så meget af. Det blev en rigtig god oplevelse, som Preben og bestyrelsen havde arrangeret. Tak! Gør det gerne igen senere. Det er blevet tradition, at sommerlejrens damer/koner/mødre/bedstemødre hvert år tager ud og spiser frokost et eller andet sted, uden mænd og børn. Hasle hører til de større byer på Bornholm og i bekvem afstand fra Rønne. Feriecentret, som vi boede i ligger i en plantage tæt ved stranden. Det består af gode privatejede rækkehuse omkring swimmingpool, hoppepude, butik m.v.. Klitteklubben smiler til fotografen inden afgang. Side 13

14 Billeder fra Bornholm Af Mogens B. Clausen og Preben Nielsen Bornholms Kunstmuseum. Der var god opbakning til fodboldkampen mellem Jylland og Øerne inkl. Bornholm. Vandt Jylland? Oluf Høst fødehjem. Gudhjem uden sol set sådan lidt fra oven Havnen i Vang Have i Svaneke Sommerlejr 2010 bliver Vigsø Bugt, Hanstholm Side 14

15 NORDISK SOMMERLEJR DEN aug PÅ GRÖTÖ I SKÆRGÅRDEN NORD FOR GÖTEBORG Af Mogens Brandt Clausen kost. Dejlig, varieret og veltillavet mad. Øens øvrige beboere (ca. 90) må købe deres forbrug af alt på de nærliggende øer eller på fastlandet - typisk i Torslanda. Hver har så en lille trækvogn eller trillebør stående ved havnen til at fragte varerne hjem. Velkommen til Vesterhav på Grötö. Selvom rejsen til Grötö for de fleste blev en meget våd affære, og det regnede videre næste dag, var humøret højt bland de svenske og danske familier. Der skulle have været en norsk familie, men den meldte afbud. Vort sted, Det Svenske Handicapforbunds ferie og konferencecenter "Vesterhav", på øen har nogle "Golfbiler", som kørte i pendulfart mellem centret og havnen med os og bagagen. Almindelige biler er ikke tilladt. Store åbne græsarealer foran hytterne. Da vejret hurtigt blev det dejligste sommervejr ville mange spise på den store udendørs terrasse, men her var der et problem. Ved alle udgange til den fra spisesalen var der opslag med advarsel mod at lade sin tallerken stå ubevogtet. For oppe på skorstenen holdt et par store havmåger til, og de var sultne og hurtige. Arrangementet bød på en sejltur rundt i skærgården, hvor vi så mange sæler. Golf eller ikke, vognene kunne bruges til bagage. Indlogeringen foregik familievis i gode små hytter med badeværelse, hvor man kunne være sig selv. Da der ikke findes andre butikker på øen end en lille isbod på havnen med åbent et par timer om eftermiddagen, er opholdet med fuld Turbåden har lagt til i Grötö havn. Der var også gods til drømmen om at få sin egen øde ø at bo på. Sidste aften var der arrangeret en overdådig grillaften med musik og dans. En af de svenske børns fader, Johnny, optrådte som bugtaler. Side 15

16 Alt på denne ø er børne- og handicapvenligt. Selv færgen til og fra den. lille båd, hvori han sejlede det lille stykke til fastlandet. Her stod hans bil, og det tog det ham således ½ time i alt at komme på arbejde. Tænk at bo så smukt og så tæt på en kæmpeby! Tak for en dejlig oplevelse til Preben og det meget venlige og hjælpsomme personale på "Vesterhav". Bugtaler, guitarrist og sanger Johnny. Modsat den alm. havn var der en lille vig mod vest med bademulighed for selv kørestolsbrugere. Her samledes mange om aftenen og nød solnedgangen og samværet (og myggene). Sejlturen i Skærgården nydes af store som små. Grötös supermarked, Is og Slikboden. Joh, Grötö er et herligt sted med en enestående natur. Alle og enhver kan leje sig ind og holde ferie året rundt. Der er 20 km. at køre til Göteborg fra der, hvor man sejler til. Jeg talte med en mand, der arbejdede i Göteborg. Han havde egen Grillmåltidet den sidste aften indtages på terrassen. Side 16

17 OI-Magasinet DFOI Nr Også kørestolsbrugere kan spille minigolf. Viktor til Nicolai, Hov, den hoppede vist af igen? Matilde og Lykke sættes madding på krogen. Der kunne fanges andet end krabber på Grötö! Fiskene ved molen var ikke så store som dem René plejer at fange? Er der mon flere krabber tilbage? Tilbagemeldinger: En rigtig god og vellykket sommerlejr. Drømmen om eget hus på øde Ø, med Das i gården. Side 17

18 OI-Magasinet DFOI Voksenkursus 2009 Af Preben Nielsen FuglsangCentret var igen, som et par gange tidligere, booket til årets voksenkursus hvor 37 personer troppede op fra ved 17 tiden fredag og fik her udleveret nøgler til værelserne. Et par nye ansigter var der også blandt deltagerne i år. Kl. 19:00 gik vi til bords og fik en dejlig 2 retters menu og snakken gik om næsten alt ved bordene. Desværre var der nogen der blev skuffet over, at det oprindelige program ikke kunne honoreres. Det var nemlig ikke lykkedes at få nogen til at komme og fortælle om OI og rygproblemer. Forhåbentlig lykkes det på et senere tidspunkt. OI type I ere har typisk mest til fælles med osteoporosepatienter. Efter frokost var det to konsulenter fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), Christiane Kristensen og Anna Schulz der informerede om hvad DUKH kan og hvilke serviceydelser og områder centret har ekspertise i. DUKH er et rådgivningscenter, der efter kommunesammenlægningerne bliver mere og mere nødvendig at drage nytte af. Om aftenen. efter vi havde hvilet ørene og benene en times tid, var der igen god middag, erfaringsudveksling og socialt samvær. Fredag var der ikke foredrag, men socialt samvær og erfaringsudveksling. Lørdag lidt over kl. 10 efter formanden havde budt velkommen og beklaget programændringen startede fysioterapeut Birgitte Eli Malmros fra Osteoporoseklinikken i Århus ud, med noget om knogleomsætningen og kropspåvirkningen ved osteoporose, vejlednings- og træningsprincipper og noget om hvordan man bedst klarer hverdagen med osteoporose. - Læger har tidligere udtalt overfor DFOI, at OI ere automatisk har osteoporose. Efter kaffepausen var det meningen der skulle have været en workshop: - Hvad vil du råde en OI er til, hvis du blev spurgt Vi besidder alle en stor portion viden og gode råd lad os dele dem med hinanden. I stedet for blev vi delt op i grupper, der skulle prøve at komme med forskellige bud, der efterfølgende blev afrapporteret. Alex lidt uden for, Else, Ea, Helle, Kim og Karin. Christina tager referat, eller er hun på Facebook? Nr Søndag formiddag fortalte Mag. art og journalist Klavs Birkholm fra Etisk Råd om fra eller tilvalg af barn med handicap. Et meget godt indlæg hvor den gensidige dialog var rigtig god. Elisabeth har spørgsmål til Klavs Birkholm, Etisk Råd. Til sidst var det Lene Maj Pedersen fra Center for Ligebehandling af Handicappede CLH, der talte om skånejob og job med løntilskud. Side 18

19 osteogenesis imperfecta norden Referat fra OI-Nordens generalforsamling 19. sept. 2009, Stockholm Närvarande: Jorun Olsen, Jouko Karanka, Karin Böe, Anne-Maria Hästbacka, Susanne Qwist, Preben Nielsen och Carine Svenheden (OI- Nordens arbejdsudvalg), Catharina Berggren, Birgitta Zakariasson, Therese Rudolfsson, Carina Svensson, Louise Vidlund (RBU medlemmer). Leder Jorun Olsen bød velkommen. 1. Kallelsen till Generalförsamlingen godkändes. 2. På lederens förslag valde mötet följande: Ordförande/dirigent: Preben Nielsen Sekreterare/referent: Carina Svenheden Rösträknare/stemmetæller: Catharina Berggren 3. Styrelsens arbete 2008/2009 rapporterades av Jorun, och man kunne konstatera att arbetet var forskridit/foregået enligt/efter antaget arbetsprogram. 4. Kassereren gick igenom räkenskaperna för de senaste två åren. Regnskabet blev efterfølgende taget til efterretning. 5. Styrelsen har förslagit en revision av OI- Nordens stadgar/vedtægter för att klargöra en del praktiska förhållanden, så som föreningens adress, samt få en bättre logisk ordning i beskrivningen. Preben gick igenom de föreslagna förändringar för mötet, varpå mötet valde att godkänna de nya stadgarna med en mindre ändring i punkten 3.6 som nu lyder - Ordföranden och viceordföranden kan väljas från samma land. 6. Mötet beslutade att medlemsavgift/kontingent bibehålles oförändrad. 7. Arbetsprogrammet för OI-Norden befanns tjäna föreningens syfte och fastställdes enligt följande punkter: Fortsatt samarbete mellan fackfolk i Norden. Tillmötes gå fackfolkens önskemål på ett informationsutbyte från OI:are Försätta att arrangera Nordiska sommarläger och /eller vuxenhelger eller ungdomhelger. Utveckla OI-Nordens hemsida. Fortsatt sträva efter att göra det känt att det finns möjligheter att träffa andra ungdomar från Nordiska land på Yahoo grupper till exempel. Uppmana föreningarna att länka till dessa webplatser via sina hemsidor. Fortsatt arbete på samarbete mellem de Nordiska organisationerna. Arbeta för ömsesidig/gensidig information och sammararbete med OIFE. 8. Presentation av styrelsen pt. Norge: Jorun Olsen (til udgang af 2010) och Katin Böe Finland: Jouko Karanka och Anne-Maria Hästbacka (til udgang af 2009) Danmark: Preben Nielsen och Alex Holm Petersen Sverige: Carina Svenheden och Susanne Qvist (til udgang af 2009) Ny finsk medlem fra 2010 är Elisabet Hästbacka som ordinær medlem, och Anne-Maria vara/- suppleant. 9. Inga inkomna förslag förelåg. Mötet avslutades med att Ordföranden för mötet och Jorun tackade församlingen for god ro og orden. Carina Svenheden referent Preben Nielsen dirigent Side 19

20 OI-Magasinet DFOI Til fødselsdag i Finland Nr år er mange år, når man skal se frem, men ser man tilbage, er det vel egentlig bare teenageårene der hermed afsluttes. Af Preben Nielsen Jeg var inviteret til fest i anledning af den finske OI forenings fødselsdag. Med disse få ord, skal jeg overbringe en stor lykønskning fra den danske OI forening til OIFF og alle medlemmerne i anledning af de første 30 år, og har samtidig fornøjelsen, at overrække en lille gave, der er sponsoreret af et dansk verdensfirma, som ikke bare styret i OIFF, men også foreningens ungdom kan bruge i opbygning af fremtiden. Som bestyrelsesmedlem i OI-Norden, vist nok fordi jeg havde været med her i lang tid, blev jeg sammen med formanden Jorun Olsen fra Norge (der har været med lige så længe) inviteret til at deltage i arrangementet omkring den finske OI forenings 30 års fødselsdag/jubilæum. Arrangementet blev holdt ca. 20 km fra Helsinki og havde den ene dag div. indlæg fra fagfolk på finsk, så Jorun og jeg opgav at deltage og nød det gode vejr og naturen ved en af de 1000 søer. Et medlem af den danske OI forening (mormor til et OI barn) har fremstillet to poser, vedlagt i en af kasserne, med den finske OI forenings logo og årstal til opbevaring og transport. Endnu engang et stort tillykke og mange hilsner, DFOI Undertegnede, Jorun (OI-Nordens formand) og den finske formand nyder det gode vejr. Ungdommen var også repræsenteret ved festen, og DFOI s gave blev taget godt imod og hurtigt indviet. Festaftenen bød på god mad, lotteri og forskellig underholdning af finske medlemmer, som spil på harmonika og klaver samt dans. Dansen udførtes af en i kørestolsbruger, men uden kørestol. Nedenstående tekst blev oversat af Kati Wink, der tidligere har været med i OI-Norden arbejdet. Kære finske OI forening og medlemmer Først vil jeg sige tak for invitationen, som styremedlem i OI-Norden, til at jeg måtte komme og være med og fejre den finske OI forening på 30 års dagen. Side 20

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere