efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau"

Transkript

1 Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver du dig op til vagter SPV-kursusplan. 12 VT kurset. 13 VT-indhold. 14 VT-vagtens kompetenceområder. 15 VT kurser. 16 Dispensationsvagter. 17 Timelønninger Aktuelle hold. 20 Fadl s Forlag. 21 Kredsforeningen. Københavns Vagtbureau 1

2 Semesterhæftet udleveres til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2400 FADLs Vagtbureau Blegdamsvej København N Tlf Fax Telefonen er åben for vagtformidling Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl adresser Direktør Peter Andersen Regnskabschef Betina Pilborg Hansen Lønbogholder Gyda Kromann Bogholder Beate Jørgensen It projektleder Torben Swilley-Hansen Ekspedition /Åbningstider: Kirsten Carstens Charlotte Frølund Åbningstider: Mandag onsdag: kl og Torsdag: kl og Fredag: kl og Kursusafdeling /Åbningstider: Kursuskoordinator: Tina Berthou Jepsen Tlf Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen Tlf (barsel) Administrativ sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun Tlf Mandag onsdag: kl og Torsdag: kl og Fredag: Lukket Velkommen til efterårssemesteret11 Vi glæder os til at byde såvel nye som nuværende medicinstuderende velkommen til et nyt semester, hvor vi fra FADL lægger op til en endnu bedre medlemsbetjening, hvad enten din henvendelse retter sig mod det fagforeningsmæssige eller vagtarbejdet. Medicinstudiet er både udfordrende og krævende og vi kan fra FADLs side tilbyde Jer et unikt FADLmedlemskab, der kombinerer den sociale, faglige og uddannelsesmæssige side af Jeres studie i de kommende semestre. Vi kan nævne det fagforeningsmæssige fællesskab med mange medlemstilbud, kursusmuligheder, undervisningsbøger gennem Forlaget og ikke mindst relevante og kompetencegivende FADL-vagter, der tilpasses til alle semestertrin, og som samtidig vil danne en sund bund under din økonomi gennem studietiden. Dette semesterhæfte dækker hele det FADL, som du vil møde i København; en Vagtbureaudel, der naturligt fokuserer på FADLs interne vagtkurser og de mange vagtmuligheder der tilbydes, oplysninger om FADLs eget forlag, og endelig en bred information om din lokale kredsforening og de mange tilbud dit FADL-medlemskab rummer. Du kan også søge yderligere information på FADLs hjemmeside; og ligeledes er du altid velkommen til at kontakte os, hvis der har spørgsmål som du ikke umiddelbart kan finde svaret på. Du kan finde vores åbningstider og kontaktpersoner i kolonnen til venstre på denne side. FADLs Vagtbureau i København har eksisteret siden 1950 erne og har alle dage været non profit (det vil sige, at der ikke genereres overskud fra vagtformidlingen) og arbejder under de overenskomster, der er indgået mellem RLTN (Danske Regioner) og FADL på SPV / VT området og Lægevikarområdet. Vagtbureauet er at betragte som en in house opgavevaretager for Region Hovedstaden på vagtområdet, og er underlagt såvel budget- som regnskabskontrol svarende til den, regionen fører med sine egne tjenestegrene. Vagtbureauets vagtdækning finder tillige i langt den overvejende grad sted på regionens hospitaler. Udviklingen i løbet af 2011 har for Vagtbureauet været positiv idet der igen er et stigende brug af FADL-vagter på regionens hospitaler. Sideløbende med arbejdet for at sikre vagterne blev der også i foråret implementeret en helt ny IT platform til web vagtopskrivning. Dette tiltag er fra starten succesfuldt modtaget og har tilført flere faciliteter for medlemmerne, ligesom planlagte kommende features vil blive tilføjet. Yderligere vil der i løbet af efteråret blive indført en længere åbningstid for personlig henvendelse i vores ekspedition. Vi ser derfor frem til endnu et spændende år sammen med alle vores nuværende og nye medlemmer! Peter Andersen Direktør i Vagtbureauet Grafisk design: Dixen Design Fotograf: Hans Søndergård Tryk: PE offset A/S 2

3 Hvilke muligheder har du i FADLs Vagtbureau I øjeblikket er der næsten 2000 aktive vagttagere tilknyttet Vagtbureauet i København. Vagtbureauet har mulighed for at tilbyde dig arbejde hvor du får faglige udfordringer, samtidig har du mulighed for at planlægge dit arbejde så det passer med dit studie og din fritid. Når du er ny-uddannet SPV er har du mulighed for at arbejde som løs vagttager. du skal være medlem af FADL du skal have et gyldigt akkrediteringskort du arbejder under FADLs kollegiale vedtægter og instrukser Som løs vagttager har du flere muligheder: Opskrivningsvagter: Med opskrivningsvagter har du mulighed for, at planlægge et månedligt forløb med endnu større chancer for valg af afdeling og sted. Chancevagter / sms-vagter: For dig som ikke ønsker at planlægge dine vagter lang tid frem i tiden, er chancevagterne et godt alternativ. Du kan tilmelde dig chance sms listen, du vil modtage en sms når der er ledige vagter. Chancevagter gives før chance smsvagter. Dispensationsaftale: Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. mdr. eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Læs mere på side 16. Vagthold: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, har du mulighed for at søge en stilling på et af de faste hold som fungerer på de forskellige hospitaler. Der er forskellige krav til hvor mange SPV-timer stillingen kræver. Der er mange fordele ved at arbejde på et fast hold. Du arbejder på samme afdeling, du har kolleger som du lærer godt at kende, du får en højere løn, og du får nogle kompetencer som du kan bruge som færdig uddannet læge. Når man arbejder på hold er der nogle krav man skal efterleve og de gælder for alle. Alle hold har deres egne interne holdregler. Når man vælger at arbejde på fast hold skal man gøre op med sig selv om man er indstillet på, at blive på holdet i en længere periode. Dette forventes af såvel afdelinger som holdmedlemmer. Du skal være opmærksom på, at mange af holdene har en forventning om, at man bliver på holdet mindst 6 mdr. til et år. Hvad kan jeg ellers? Når du har optjent 400 timer som SPV er og bestået 3. semester er der mulighed for, at uddanne sig til ventilatør (VT). Som nyuddannet VT er arbejder du først på flyver VT-hold, derefter har du mulighed for at vælge et af de VT-hold som arbejder fast på en afdeling. Vælger du et af de mere specialiserede hold forventes det ofte, at du bliver på holdet i længere tid, da både afdeling og hold bruger mange ressourcer på introduktion og oplæring af nye holdmedlemmer. Det er vigtigt, at dine kvalifikationer er i orden, da nogle af de opgaver som ligger på holdene er opgaver som normalt ligger hos andre faggrupper, og derfor er der stor fokus på kvaliteten af arbejdet. Alle hold som ønsker nye holdmedlemmer slår deres ledige stillinger op på Vagtbureauets hjemmeside, i MOK og på opslagstavlen i ekspeditionen. Der er mange muligheder for at arbejde gennem FADLs Vagtbureau, Det er op til dig at vælge hvad der passer dig bedst. 3

4 Sygeplejevikarkursus (SPV-kursus) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 82 timers praktisk og teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter som medundervisere. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. (Nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev) Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Fysioterapeuter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. Krav Du skal være medlem af FADL i København og være aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på Under tilmelding SPV. Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl

5 Indhold Sygeplejevikarkurset er modul-opbygget, og består af i alt 20 moduler. Nedenstående modulbeskrivelse er overordnede eksempler på kursusindhold Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte administrative sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion til sygeplejevikarkursus. (2,5 times undervisning) Kort om en typisk SPV-vagt spv-vagtens ansvar og kompetenceområde sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. Modul D Hud og infektioner (3,5 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul F Hjerne og kommunikation (3,75 timers undervisning): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPVkompetencer og dokumentation. Modul G Ernæring og udskillelse (4,25 timers undervisning): ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul H Kredsløb (3,5 timers undervisning) Kredsløb teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4,5 timers undervisning) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Respiration Hygiejne Modul J Respiration og døden (3,5 timers undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul K Hygiejne (3,75 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. 5

6 6 Modul E og O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper Modul L Repetition 2 (2,5 timers undervisning, holdopdelt) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M1-M2 og N Psykiatri (3+6+5 timers undevisning) Introduktion til det psykiatriske speciale, i forhold til psykiatriske afdelinger, samarbejdspartner Psykiatrilovgivningen og sygepleje i forbindelse med tvang Psykiatriske diagnoser Psykiatriske grundbegreber og psykiatrisk sygepleje Konflikthåndtering og kommunikation Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning+ supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejebehandlinger, SPV-kompetence områder og dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: To dage à 8 timer på en somatisk afdeling. De to dage er sammenhængende. På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave og Rep.3 (holdopdelt 3,5 timer) behovsopgaven afleveres på Vagtbureauet efter givet dato og tid. (kursusbrev) gennemgangen af de rettede opgaver foregår i hold af 4 kursister à 1 time rettelsen og gennemgang varetages af undervisende sygeplejerske, og skal godkendes af denne før du kan gå til eksamen Praktisk repetition ud fra kursistens behov og ønsker. Undervisningen foregår i hold af 4 kursister. HUSK: Du skal være medlem af FADL i København inden tilmeldingsfristen udløber på det kursus du søger. Modul Y Basal genoplivning (3,5 timers) Akkrediteringskrav hvordan konstaterer man hjertestop og alarmerer korrekt? Information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse med genoplivning Undervisning i basal genoplivning Modul X Elementær brandbekæmpelse (3 timer) Akkrediteringskrav gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m Husk praktisk tøj. OBS. Efter modul X skal der på laves en brand opfølgning. Brandopfølgningen skal være udført inden modul C, da du ellers ikke kan modtage et akkrediteringskort. Vejledningsfolder udleveres ved kursusstart. Modul Q Eksamen spv-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker/fadl vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2 timer) gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. Bindingsvagter efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du arbejde 96 timer (ca. 12 vagter) inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres uden yderligere varsel ved manglende vagtbinding. Kursusløn hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 41 timers SPV dagtimeløn. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail fadl.dk eller på Tina Berthou Jepsen på mail fadl.dk Tilmelding foregår via hjemmesiden Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, dog vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side

7 SPV-vagtens normale kompetenceområder Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. cirkulatoriske og respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. temperatur-og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. sengeredning med og uden patient i sengen. assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 Akkreditering er dit ansvar! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at det ikke er muligt at tage vagter gennem FADL København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de to akkrediteringskurser; Brandforebyggelse og Basal Genoplivning med defibrillering. Derudover skal du en gang om året gennemføre TrygFondens elektroniske brandtest på nedenstående hjemmeside. (Se vejledningen) Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra Panum, og endelig skal vi tage et billede af dig (det foregår på Vagtbureauet i ekspeditionen). Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav. Har du endnu ikke gennemført de to akkrediteringskurser, og ønsker at arbejde gennem FADL, skal du kontakte Vagtbureauet og blive skrevet op hurtigst muligt. Der vil blive oprettet ekstra kurser i det omfang der er behov for det, dog skal der være tilmeldinger nok før vi opretter et hold. Studerer du i Odense, Århus eller Aalborg? Skal du oprettes som vagttager i København, og opfylde alle de samme krav som hvis du studerede i København. Derudover skal du før hver semesterstart aflevere en bekræftelse fra Universitetet på, at du er aktiv studerende og hvilket semestertrin du sidst har bestået. Bekræftelsen skal være underskrevet og stemplet fra Universitetet. Har du mistet dit stamkort? Kom op på Vagtbureauet i ekspeditionen - vi laver et nyt til dig på 30 sek., det koster kr. 20,00. (Såfremt du har gennemført den elektroniske brandtest til tiden.) Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt om akkrediteringskravene, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Den årlige test! ALLE VAGTTAGERE - nye som gamle og uanset hvornår brandtesten sidst er gennemført skal i perioden maj forny brandtesten. I perioden fra 18. juni til 13. juli SKAL de nye stamkort afhentes i Ekspeditionen. Afhenter du ikke dit stamkort kan du ikke tilbydes vagter! Vejledning 1. gå ind på adressen http//fadl.powerlearn.dk. (Husk lyd, ellers må du jo læse) Testen kan desværre ikke tages på en mac. 2. dit brugernavn er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mellemrum. Et brugernavn kunne f.eks. være: HJ Vær opmærksom på at der altid kun er to initialer. Mellemnavne indgår aldrig. Din adgangskode er: brandskole (små bogstaver) Adgangskoden er ens for alle. Kan du ikke få adgang kontakt da VB se punkt når du har indtastet disse oplysninger, trykker du log ind. Du har nu mulighed for at vælge det kursus du er interesseret i altså Klik på TrygFondens Brandskole 4. et pop op-vindue vil åbne, eller du vil blive spurgt om du vil tillade at det åbner. Tillad det midlertidigt. Når du skal forny din brandtest skal du fremover gøre følgende: Explorere vil så bede dig prøve igen gør det. Oversigten over modulerne vil så åbne i et nyt browservindue. 5. du er nu klar til at gennemføre og bestå testen. Husk: Introduktion til Brandskolen er også et modul. 6. det er vigtigt at du lytter eller læser introduktionen igennem i alle moduler, da det gør testen væsentligt lettere. 7. svarer du forkert på et spørgsmål, skal du tage det pågældende modul om. 8. har du problemer med programmet, kan du kontakte Vagtbureauet (ekspedition i baghuset) på eller 8

9 Skriv dig op til FADL-vagter på fadlvagt.dk Du logger ind på fadlvagt.dk (linket Vagtopskrivning). Brugernavn er dit cpr-nr. (uden bindestreg) og koden er de sidste fire cifre af dit cpr-nr. (al datatransmission bliver krypteret, og du vil første gang du logger dig ind blive bedt om at ændre koden til en ny valgfri kode). vil du automatisk blive overført til opskrivningen. Skulle vi herudover få flere vagtbestillinger, end der er opskrivninger, vil vi dække fra ventelisten, før vi dækker fra chancelisten. Når du så er logget ind, kan du døgnet rundt skrive dig op, redigere og slette dine opskrivninger efter de hidtidige regler. Et nyt tiltag er dog, at du kan komme på venteliste til lukkede opskrivninger. Hvis du fx skriver dig op til vagter fra torsdag til søndag, og opskrivningen lørdag er lukket, vil du kunne vælge at stå på venteliste til vagten lørdag. Opstår der ledige pladser på opskrivningen i forbindelse med, at andre sletter deres vagter, Opskrivningen foregår over to trin 1. vælg dato, antal dage, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) og skriv evt. en bemærkning til opskrivningen (fx har bil). 2. godkend dit valg. Her vil du få at vide, hvis opskrivningen ikke kan registreres. Det kunne fx være, fordi den overlapper en eksisterende opskrivning. Du kan skrive dig op til vagter 30 dage frem i tiden, og den nye dag bliver sat fri kl. 6:00 om morgenen. Hvis du ringer ind og skriver dig op over telefonen, vil det forsat foregå imellem 16:00 og 20:00. Du kan også selv skrive dig op på chancelisten. Chancelisten er altid åben, og du kan løbende skrive dig op til tre vagter frem i tiden. Du vil få besked om forskellige hændelser via og sms. Det er derfor vigtigt, at du ændrer din -adresse inde på din profil, hvis vi har registreret en adresse, som du ikke læser jævnligt. Du får , når: du rykker fra ventelistestatus til opskrivningsstatus. du har fået tildelt vagt. du bliver seponeret fra en vagt. TRYG-brandtest eller stamkort udløber. Derudover kan du også få en sms ved tildeling og seponering af vagt. Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden. Du kan slette og redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft. ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning. står du på opskrivningen og får tilbudt vagt, forventes det, at du accepterer vagttildelingen. Hvis vi har registreret, at du ikke har gennemført den årlige TRYG-brandtest eller ikke har et gyldigt stamkort, vil du ikke kunne få tildelt vagter fra opskrivningen eller chancelisten. TRYG-brandtest- og stamkortdatoen vil i så fald stå med rødt på din profil. Hvis der er tale om fejl eller manglende opdatering af vores system, skal du ringe ind til Vagtafdelingen på og få det rettet. Sygdom Har du fået tildelt en vagt eller er du opskrevet til vagt, meddeles sygdom hurtigst muligt til vagtafdelingen, minimum 4 timer før vagtstart. Skulle du blive akut syg før vagtstart, ringer du naturligvis så hurtigt du kan! Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til 5 vagter i træk og bliver syg de første 2 dage, har du stadig væk 3 dages opskrivning tilbage osv. Husk at slette dine opskrivninger, hvis du alligevel ikke kan tage vagter. 9

10 S p e c i f i k k u r s u s p l MODUL E11-01 E11-02 E11-03 E11-04 E11-05 A + B VB: Lørdag 27/08 VB: Mandag 29/08 VB: Mandag 05/09 VB: Mandag 12/09 VB: Mandag 19/09 Test og introduktion. 09:00 12:30 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 VB/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Mandag 29/08 PA: Tirsdag 30/08 PA: Tirsdag 06/09 PA: Onsdag 14/09 PA: Onsdag 21/09 Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ E FRB: Tirsdag 30/08 FRB: Onsdag 31/08 FRB: Onsdag 07/09 FRB: Tirsdag 13/09 FRB: Tirsdag 20/09 Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Onsdag 31/08 PA: Torsdag 01/09 PA: Torsdag 08/09 PA: Torsdag 15/09 PA: Tirsdag 27/09 Somatik. 3,75 timer 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PANUM/ G Ernæring + FRB: Torsdag 01/09 FRB: Lørdag 03/09 FRB: Mandag 12/09 FRB: Mandag 19/09 FRB: Torsdag 22/09 udskillelser Somatik. 4,25 timer 16:45 21:00 09:00 13:15 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Mandag 05/09 PA: Torsdag 08/09 PA: Tirsdag 13/09 PA: Tirsdag 20/09 PA: Onsdag 28/09 Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Mandag 12/09 RH: Tirsdag 13/09 RH: Mandag 19/09 RH: Mandag 26/09 RH: Tirsdag 04/10 Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Onsdag 07/09 PA: Mandag 05/09 PA: Onsdag 14/09 PA: Onsdag 21/09 PA: Torsdag 29/09 Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne RH: Torsdag 08/09 RH: Søndag 04/09 RH: Torsdag 15/09 RH: Torsdag 22/09 RH: Mandag 03/10 Somatik. 3,75 time 17:00 20:45 09:00 12:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 RH/ L Repetition 2 A1: Tirsdag 13/09 A1: Onsdag 14/09 A1: Tirsdag 20/09 A1: Tirsdag 27/09 A1: Onsdag 05/10 Somatik. 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 Holdopdelt 2,25 timer A1/ M 1 PA: Onsdag 14/09 PA: Onsdag 07/09 PA: Onsdag 21/09 PA: Torsdag 29/09 PA: Torsdag 06/10 Psykiatri. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 PANUM/ M 2 RH: Lørdag 17/09 RH: Lørdag 10/09 RH: Lørdag 24/09 RH: Lørdag 01/10 FRB: Lørdag 08/10 Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH eller FRB N RH: Søndag 18/09 RH: Søndag 11/09 RH: Søndag 25/09 RH: Søndag 02/10 FRB: Søndag 09/10 Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 RH eller FRB O FRB: Mandag 26/09 FRB: Tirsdag 27/09 FRB: Mandag 10/10 FRB: Tirsdag 18/10 FRB: Mandag 24/10 Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag 23/09 kl Fredag 23/09 kl Fredag 07/10 kl Fredag 14/10 kl Fredag 21/10 kl P RH: Tirsdag 27/09 RH: Onsdag 28/09 RH: Onsdag 12/10 RH: Onsdag 19/10 RH: Onsdag 26/10 Behovsopgave + Rep. 3 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 RH/ 3,5 timer Q - Eksamen. 1. Time FRB: Onsdag 28/09 FRB: Torsdag 29/09 FRB: Torsdag 13/10 FRB: Torsdag 20/10 FRB: Torsdag 27/10 FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag 04/10 VB: Tirsdag 04/10 VB: Tirsdag 18/10 VB: Tirsdag 25/10 VB: Tirsdag 01/11 Orientering. 2 timer 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y 15/09 eller 19/09 15/09 eller 12/09 22/09 eller 26/09 28/09 eller 17/10 26/09 eller 10/10 Genoplivning. 3,5 timer 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 X Tirsdag 06/09 Mandag 26/09 Tirsdag 11/10 Torsdag 13/10 Tirsdag 25/10 Brand. 3 timer R Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer 14/09 21/09 15/09 21/09 26/09 04/10 03/10 11/10 10/10 18/10 TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 08/08 KL. 10 MANDAG DEN 08/08 KL. 10 MANDAG DEN 15/08 KL. 10 MANDAG DEN 22/08 KL. 10 MANDAG DEN 29/08 KL

11 a n e f t e r å r : E11-06 E11-07 E11-08 E11-09 E11-10 VB: Mandag 26/09 VB: Mandag 03/10 PA: Mandag 10/10 VB: Lørdag 15/10 VB: Mandag 17/10 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 PA: Tirsdag 27/09 PA: Tirsdag 04/10 PA: Tirsdag 11/10 PA: Mandag 17/10 PA: Tirsdag 18/10 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 FRB: Mandag 03/10 FRB: Tirsdag 11/10 FRB: Mandag 17/10 FRB: Tirsdag 25/10 FRB: Mandag 31/10 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Onsdag 28/09 PA: Onsdag 05/10 PA: Onsdag 12/10 PA: Tirsdag 18/10 PA: Onsdag 19/10 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB: Tirsdag 04/10 FRB: Onsdag 12/10 FRB: Onsdag 19/10 FRB: Onsdag 26/10 FRB: Onsdag 02/11 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 PA: Torsdag 29/09 PA: Torsdag 06/10 PA: Torsdag 13/10 PA: Onsdag 19/10 PA: Mandag 24/10 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH: Mandag 10/10 RH: Mandag 17/10 RH: Tirsdag 25/10 RH: Mandag 31/10 RH: Mandag 07/11 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 PA: Onsdag 05/10 PA: Mandag 10/10 PA: Tirsdag 18/10 PA: Torsdag 20/10 PA: Tirsdag 25/10 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH: Torsdag 06/10 RH: Torsdag 13/10 RH: Mandag 24/10 RH: Torsdag 27/10 RH: Torsdag 20/10 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 A1: Tirsdag 11/10 A1: Tirsdag 18/10 A1: Onsdag 26/10 A1: Tirsdag 01/11 A1: Tirsdag 08/11 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19: PA: Onsdag 12/10 PA: Onsdag 19/10 PA: Torsdag 27/10 PA: Onsdag 02/11 PA: Onsdag 26/10 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Lørdag 15/10 RH: Lørdag 22/10 FRB: Lørdag 29/10 RH: Lørdag 05/11 RH: Lørdag 29/10 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH: Søndag 16/10 RH: Søndag 23/10 FRB: Søndag 30/10 RH: Søndag 06/11 RH: Søndag 30/10 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 FRB: Tirsdag 01/11 FRB: Mandag 07/11 FRB: Tirsdag 15/11 FRB: Mandag 21/11 FRB: Tirsdag 29/11 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 Fredag 28/10 kl Fredag 04/11 kl Fredag 11/11 kl Fredag 18/11 kl Fredag 25/11 kl RH: Onsdag 02/11 RH: Onsdag 09/11 RH: Onsdag 16/11 RH: Onsdag 23/11 RH: Onsdag 30/11 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 FRB: Torsdag 03/11 FRB: Torsdag 10/11 FRB: Torsdag 17/11 FRB: Torsdag 24/11 FRB: Torsdag 01/12 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag 08/11 VB: Tirsdag 15/11 VB: Tirsdag 22/11 VB: Tirsdag 29/11 VB: Tirsdag 06/12 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 17/10 eller 31/10 20/10 eller 24/10 20/10 eller 10/11 03/11 eller 17/11 03/11 eller 09/11 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 Torsdag 27/10 Torsdag 03/11 Mandag 14/11 Mandag 24/10 Tirsdag 01/ Indenfor perioden: 17/10 25/10 Indenfor perioden: 24/10 01/11 Indenfor perioden: 31/10 08/11 Indenfor perioden: 07/11 15/11 Indenfor perioden: 10/11 22/11 MANDAG DEN 05/09 KL. 10 MANDAG DEN 12/09 KL. 10 MANDAG DEN 19/09 KL. 10 MANDAG DEN 19/09 KL. 10 MANDAG DEN 19/09 KL

12 Ventilatørkursus (VT-kursus inkl. BVT-kursus) På ventilatørkurset er der fokus på de kritiske syge patienter, børn og voksne, med hovedvægt på de respiratoriske problemstillinger. Som VT er, har du mulighed for at komme rundt på forskellige hospitalsafdelinger og se forskellige specialer. Du vil ofte komme på hospitalernes intensive afdelinger, men også sengeafsnit benytter sig af VT erens kompentencer. Kurset Ventilatør kurset består af 26 timers teoretisk og praktisk undervisning. Derudover skal du på tre følgevagter. En dag á 8 timer på en operationsgang, og to dage á 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen på kurset bliver varetaget af sygeplejersker og erfarne Fadl vagter. Pensum udover undervisningen er Ventilatørhåndbogen Om holdarbejde Du vil ved kursusstart blive holdsat på et flyverhold. Hvor det forventes, at du minimum arbejder 3 måneder. Du skal deltage i det først kommende holdmøde efter din eksamen. Du vil af holdlederen blive introduceret til holdstrukturen og planlægningen af vagter. Som ventilatør får du en bedre løn, men der stilles også større krav til dig både fagligt og kollegialt. Holdet er kollektivt forpligtede til at dække hele døgnet. Det har den praktiske betydning at holdmedlemmer dækker hinandens vagter ved sygdom, og at man bliver på vagten indtil der kommer en afløser. Man er forpligtiget til at dække 4 vagter pr. måned. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København. Have et gyldigt akkrediteringskort. Du skal have optjent 400 SPV timer. Det skal være timer som du har fået løn for. Stikketimer, lægesekretærtimer og psykiatriske vagter må max udgøre 1/4 af de 400 timer, dvs. de 300 timer skal være taget i somatikken. Du skal have bestået 3. semester, og der skal vedlægges et eksamensudskrift ved tilmeldingen. Der er 100 % mødepligt til kurset. Du skal derfor tjekke om du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding skal ske 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen (nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev). For sen eller manglende framelding betyder, at du ikke kan deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt næste semester. Tilmeldingen foregår via derefter tilmelding andre Er der flere kvalificerede ansøgere er det dem med flest SPV timer som holdsættes først. Du vil modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger når du er optaget på kurset. 12

13 Indhold Kurset indeholder teori og praktiske øvelser. De praktiske øvelser vægtes højt da der fra afdelingernes side stilles store krav til ventilatørens praktiske færdigheder. Der vil på kurset blive præciseret hvilke opgaver og kompetencer man har som ventilatør. Undervisningen foregår på Hvidovre Hospital, hvor der er mulighed for at veksle mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på en intensiv stue. Undervisningen foregår i hold af 12 personer, men på nogle af modulerne inddeles holdet i to grupper af 6 personer. Orienteringstimen: Du bliver introduceret til kurset og ventilatørarbejdet. Der er en adgangstest som skal bestås for at kunne forsætte på kurset. Du har to forsøg til at bestå testen. Består du ikke første gang skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun, eller for at aftale tid for en ny test. Operationsgangen: I forbindelse med kurset skal du afholde en følgevagt på en operationsgang. Dato og sted fordeles efter Først-til-Mølle princippet når ventilatørmaterialet afhentes. Dato for afhentning vil fremgå af det tilsendte optagelsesbrev. På denne følgevagt skal du lære at ventilerer manuelt, der bevilliges ikke dispensation for afholdelse af følgevagten. Modul 1: Ventilatørarbejdet. Observationsskemaer samarbejdet med andre faggrupper Pleje og observation af patienten Principper for ernæring til den kritiske syge patient Modul 2: Respiration. Iltterapi og overtryksventilation Indikationer, bivirkninger og udstyr til basal iltterapi respiratorbehandling Niv behandling Cpap behandling Principperne for tracheal sugning gennemgås samt praktiske øvelser Pleje og observation af den respiratoriske patient Modul 3: Hjerte og kredsløb. hjerte og kredsløbs fysiologi og patologi hvordan hjertet og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos den kritiske syge patient EKG analyse og blodgas analyse genoplivning Modul 4: Det respiratoriske dårlige barn. Hvorfor børn bliver indlagt hvilke arbejdsredskaber bruges til observation af børn. Det respiratoriske dårlige barn Årsager til respirations insufficiens Symptomer, Rf, indtrækninger osv. Behandling og observationer Modul 5: Det cirkulatorisk dårlige barn Årsager til cirkulatorisk svigt, kardielle sygdomme Symptomer på cirkulatorisk svigt. Behandling og observationer Gennemgang af genoplivning af børn Psykisk pleje til barn og forældre Modul 6: Gennemgang og repetition af de praktiske dele fra kurset f.eks.. Stuegennemgang A gas Cpap Respirator Hjertestopbehandling Modul 7: Prøven indeholder en teoretisk og praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Består man ikke, skal man dagen efter tage kontakt til kursusafdelingen for at aftale tid til en ny prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven. Følgevagter: Når kurset er bestået skal du afholde to følgevagter på en intensiv afdeling. De skal være afholdt to uger efter VT-prøven er bestået. Du kan ikke afholde vagter på dit flyverhold før du har haft alle følgevagter, og kursushæftet er afleveret i vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding: Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter (96 timer) indenfor 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke sker annulleres kurset uden yderligere varsel. Kursusløn: Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT-timer. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kursusafdelingen på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail 13

14 VT-vagtens normale kompetenceområder(inkl. BVT-kursus) Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV-arbejde og ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i og viden om: respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse. specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. respirator modus, herunder volumen- og trykkontrolleret. apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling, til børn og voksne. sugning i nedre luftveje og blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Observation og pleje af patienter i Niv-bendling. Fysisk og psykisk pleje, til børn og voksne. specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. hjertestopprocedure. Kommunikation med pårørende. 14

15 VT-kurser (INKL. BVT) efterår 2011 H O L D A Orientering Onsdag 14/ vb Lektion 1: Torsdag 15/ hvh Lektion 2*: Lørdag 17/ hvh S søndag 18/ hvh Lektion 4: Mandag 19/ hvh TILMELDINGSFRIST: Lektion 5: Tirsdag 20/ hvh TIRSDAG DEN 23/08 KL via Lektion 3*: Onsdag 28/ hvh T torsdag 29/ hvh Lektion 6*: Mandag 03/ hvh hvh Prøve*: tirsdag 04/ hvh hvh H O L D B Orientering Onsdag 21/ vb Lektion 1: Torsdag 22/ hvh Lektion 2*: Lørdag 24/ hvh S søndag 25/ hvh Lektion 4: Mandag 26/ hvh TILMELDINGSFRIST: Lektion 5: Tirsdag 27/ hvh tirsdag DEN 23/08 KL via Lektion 3*: Onsdag 05/ hvh T torsdag 06/ hvh Lektion 6*: Mandag 10/ hvh hvh Prøve*: tirsdag 11/ hvh hvh H O L D C Orientering Onsdag 12/ vb Lektion 1: Torsdag 13/ hvh Lektion 2*: Lørdag 15/ hvh S søndag 16/ hvh Lektion 4: Mandag 17/ hvh TILMELDINGSFRIST: Lektion 5: Tirsdag 18/ hvh tirsdag DEN 20/09 KL via Lektion 3*: Tirsdag 25/ hvh Onsdag 26/ hvh Lektion 6*: Torsdag 27/ hvh hvh Prøve*: Mandag 31/ hvh hvh H O L D D Orientering Onsdag 02/ vb Lektion 1: Torsdag 03/ hvh Lektion 2*: Lørdag 05/ hvh S søndag 06/ hvh Lektion 4: Mandag 07/ hvh tilmeldingsfrist: Lektion 5: Tirsdag 08/ hvh tirsdag DEN 11/10 KL via Lektion 3*: Tirsdag 15/ hvh Onsdag 16/ hvh Lektion 6*: Torsdag 17/ hvh hvh Prøve*: Mandag 21/ hvh hvh * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/9. 2 dage på følgevagt: /10 eller /10 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 28, 29., 30/09 eller 03/10. 2 dage på følgevagt: /10 eller /10 eller /10 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 19., 20., 21. eller 24/10. 2 dage på følgevagt: /11 eller /11 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 8 timer på operationsgang: 09., 10., 11. eller 14/11. 2 dage på følgevagt: /11 eller /12 15

16 Hvad indebærer en dispensationsaftale? For FADL-vagten: Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. måned eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Det eneste som vagttageren forpligtiger sig til, er at overholde de indgåede aftaler med afdelingen. Du er således ikke forpligtet til at tage vagter, der ikke på forhånd er aftalt. Regler for dispensationsvagter: Lønforhold for vagterne følger de generelle lønsatser for FADLvagter for tilsvarende vagtarbejde og lønnen ekspederes gennem Vagtbureauet via lønsedler som de øvrige FADL-vagter. Derudover gælder de samme regler for dispensationsvagter, som for øvrige vagter gennem FADL: Du skal være medlem af FADL Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs kollegiale vedtægter og instrukser Hvem giver dispensationerne? Det er Vagtbureauet, der giver dispensationerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Du får også en tilknytningsskrivelse for din dispensation, med oplysning om dispensationsnummer. Hvilke fordele er der ellers ved en dispensationsaftale? Først og fremmest er det en stor fordel at arbejde samme sted. Du lærer efterhånden stedet og personalet bedre at kende, så du får følelsen af at være en fast del af personalegruppen. Du kan have flere dispensationsaftaler, ligesom du naturligvis sideløbende med dispensationsvagterne kan tage løsvagter eller komme på vagthold. Hvordan opsiger jeg dispensationsaftalen? Du kan til enhver tid ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, ligesom Vagtbureauet også kan ophæve aftalen med afdelingen. I tilfælde af opsigelse henstiller vi til at aftalte vagter overholdes. FADL-vagten skal også én gang om året inden den 1. april meddele Vagtbureauet om den pågældende dispensation fortsat er aktiv og skal være gældende for den kommende periode. For afdelingen: Der sikres en nem og fleksibel adgang til at benytte FADL-vagten i en vagtplanlægning, hvor der dels kan aftales faste vagtforløb og også kan indgå aftale om tilkaldevagter. Vagttyperne er typisk SPV-vagtarbejde eller lægesekretærvikar arbejde. FADLs Vagtbureau sørger for lønadministrationen, dispensationsaftale og sikrer også at FADL-vagten opfylder de gældende akkrediteringskrav, der er aftalt med Regionen. Der er for denne dels vedkommende ingen forskel over til de almindelige løsvagter, som kan rekvireres gennem Vagtbureauet. De aktuelle seponeringsfrister for vagterne på 4 timer, gælder også for dispensations-vagter, men vi henstiller til at evt. aflysninger gives i god tid forinden. Ved sygdom for planlagte vagter sørger FADL for administration af sygedagpenge i henhold til gældende regler. Vagtkontoret på FADL kan være behjælpelig med at finde en evt. afløser. En gang om året beder vi FADL-vagten om at meddele os, hvis dispensationsaftalen ikke skal fortsætte, ligesom begge parter til en hver tid kan opsige aftalen. Der følger således ingen forpligtigelse for afdelingen ved at indgå en dispensationsaftale med FADL. Afdelingen vil modtage kopi af dispensationsaftalen med FADLvagten ligesom vagtforbruget kan opgøres løbende. 16

17 Timelønninger og tillæg pr. 1. april 2010 VAGTKATEGORI SPV A SPV B VT C Timeløn Dagtimer 139,09 139,09 145,02 Dagtimer inkl. eget pension 146,18 146,18 152,41 Aften/Nattimer 150,28 150,28 156,68 Aften/Nattimer inkl. eget pension 157,94 157,94 164,68 Søndags- og overtidstillæg 69,55 69,55 72,51 Rådighedsvagt 46,36 46,36 48,34 Funktionstillæg A, B, C 5,81 12,68 6,88 A, B, C inkl. pension 6,10 13,32 7,23 Psyk. tillæg 3,57 3,57 3,57 Hjemmetillæg 2,21 2,21 2,21 Arbejdstid tillæg tillæg 24,90 24,90 24,90 Lør-/man tillæg (8-24) 29,56 29,56 29,56 Søgne/Helligdagstillæg (100%)* 139,09 139,09 145,02 Arbejdsrelaterede tillæg Kitteltillæg 1,66 1,66 1,66 Køle-/varmetillæg, dag 34,77 34,77 36,25 Køle-/varmetillæg, nat 37,57 37,57 39,17 Køle-/varmetillæg, Sgn/H-dag 52,16 52,16 54,38 Udrykningstillæg 135,26 135,26 135,26 Holdtjeneste Holdlederhonorar / mdr. 1250, , ,96 Holdtillæg/døgn 538,86 538,86 538,86 Holdtillæg/time 22,45 22,45 22,45 * Søgne/Helligdagstillægget lægges til dag- eller nattimelønnen. Holdløn = Dagtimeløn (alle døgnets 24 timer) + holdtillæg + puljetillæg Puljetillæg er variabelt fra måned til måned, baseret på hvor mange aften-, nat-, weekend-. søn- og helligdagstimer de forskellige typer hold har haft. Puljen bliver ligeligt fordelt på alle holdmedlemmer inden for samme holdtype, ex. SPV-hold. Puljetillægget kan variere fra ca kr.pr./ time, afhængig af måned og type hold. Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget med hensyn til lønnen, er du velkommen til at kontakte Vagtbureauet på tlf eller sende en mail til 17

18 AKTUELLE HOSPITALS / AFD. HOLD PR. august 2011 SPV afdelingshold Holdnr Type Hospital Krav 1405 SPV-Ass B Rigshospitalet (kemo-hold) Dagtid hverdage og lørdag i dagvagt 1613 SPV Rigshospitalet Klinisk Neurofysiologisk afd. Dagvagt mandag torsdag 1614 SPV RH Klinisk Neurofysiologisk afd. Dagvagt torsdag fredag 1616 SPV Glostrup Hospital Neurologisk afdeling N 38 Nattevagter lige uger Min. 400 SPV timer, bestået 7. Semester Min. 300 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 200 SPV-timer, bestået 6. Semester 1617 SPV-hold Glostrup Hospital, Øjenafdeling Min. 200 SPV-timer, bestået 6. Semester SPV Stikke/EKG hold Holdnr Type Hospital Krav 1601 SPV/EKG/Stikke Rigshospitalet Onkologisk afd Dagvagter mandag fredag kl SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Dagvagter kl i weekender og på helligdage 1603 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Hverdage fra kl SPV Stikke Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk afd. Dagvagter på hverdage, der kan også være vagter i weekender 1612 SPV stikke Hvidovre Gastro enhed Aftenvagter alle ugens dage Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester SPV lægesekretærhold Holdnr Type Hospital Krav 1704 Lægesekretær Amager Hospital skadestue + medicinsk center Alle ugens dage skiftende vagter 1706 Lægesekretær Glostrup Hospital skadestue Alle ugens dage Min. 300 SPV timer, bestået 5. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 3. Semester VT Flyverhold Holdnr Type Hospital 2001 VT flyverhold 2002 VT flyverhold 2003 VT flyverhold 2004 VT flyverhold Alle flyverhold er døgndækkende. Husk at holde dig løbende orienteret om de nye hold, der oprettes. Læs mere på og i MOK. 18

19 AKTUELLE HOSPITALS / AFD. HOLD PR. august 2011 VT - afdelingshold Holdnr Type Hospital Krav 4402 VT Rigshospitalet Thorax - anæstesiologisk afd Aften- og nattevagt alle ugens dage, samt dagvagter i weekenderne 4409 VT Rigshospitalet Neurologi afd Aften- og nattevagt hver anden uge og dagvagter i weekender. 150 VT timer, 25 vagter på de første 3 mdr. 400 VT-timer 4410 VT Herlev Intensiv afdeling dag, aften- og nattevagter alle ugens dage 200 VT-timer BVT hold Holdnr Type Hospital Krav 4301 BVT Rigshospitalet Neonatal GN 5023 Aften- og nattevagt alle ugens dage, samt få dagvagter 250 VT timer, 28 vagter på de første 4 mdr. derefter 4 vagter pr. md. Biopsihold Holdnr Type Hospital Krav 1608 Biopsi Rigshospitalet Hæmatologisk klinik afd Dagvagt mandag fredag 1611 Biopsi Herlev Hæmatologisk afd. L Dagvagt man fredag 400 SPV/VT timer, bestået 7. Semester 300 SPV/VT timer, bestået 7. Semester CardiologiHOLD Holdnr Type Hospital Krav 4101 Cardiologi Rigshospitalet Hjertecentret afd Aften- og nattevagter alle ugens dage, samt dagvagter i weekenden 4404 Cardiologi Glostrup Hospital Intensiv afd. 17 EMU hold Døgndækkende i ulige uger, dog ikke helligdage 150 VT timer, bestået 5. semester 400 SPV timer, bestået 5. Semester LægevikarHOLD Holdnr Type Hospital Krav 7701 Lægevikar Rigshospitalet Thorax kirurgisk afd Dagvagter i hverdagene 7704 Lægevikar Rigshospitalet Hjertemedicinsk klinik B dagvagter på hverdage Minimum hold sat 9. semester Minimum hold sat 9. semester 7706 Lægevikar Roskilde Sygehus, Hæmatologisk afd. Minimum hold sat 9 semester 7707 Lægevikar Gentofte Hospital Hjertemedicinsk afd. P. Minimum hold sat 9 semester For at arbejde på hold er der nogle krav som du skal overholde Du skal være medlem af FADL Du skal have bestået relevante FADL kurser Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du skal arbejde under FADLs kollegiale vedtægter Du skal tage minimum 4 vagter pr. mdr. På oversigten over holdene kan du se hvilke hold der er for øjeblikket. Du skal være opmærksom på, at der hver måned sker ændringer f.eks. at der kommer nye hold til. 19

20 FADL s Forlag ønsker alle nye som gamle studerende velkommen til efterårssemestret FADL s Forlag er ikke som de andre medicinske forlag. FADL s Forlag har eksisteret i over 50 år, og forlaget har i alle årene haft stort fokus på at udgive de bedste undervisningsbøger til medicinstuderende. FADL s Forlag er specielt på den måde, at hos os deltager de medicinstuderende aktivt, når nye bøger skal udgives. Sammen med forlagets professionelle stab og bøgernes forfattere indgår de studerende i forskellige stadier af bogens tilblivelse. Netop derfor kan vi udgive præcis de bøger, som danske medicinstuderende har brug for og altid til konkurrencedygtige priser. FADLs Forlag udgiver dog bøger til andre end medicinstuderende. Vi har sideløbende påtaget os ansvaret for at videreformidle den medicinske verden til den brede befolkning, så du kan også finde bøger om sundhed, din psyke eller læse om en stor personlighed inden for lægeverden fra FADL s Forlag. Endelig producerer vi bøger til læger indenfor alle specialer. God læselyst! Rikke Luna Hall Sommer Direktør FADL s Forlag 20 Rikke Luna Hall Sommer

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. IX 3. nov. 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HUSK STEMME! AT Du kan læse FSR's Valgblad på MOK.INFO eller hente det foran MSR's lokaler

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning:

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning: mok MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 1 2 3 4 Klippelip! MOK Lommekompendium Advarsel: kan indeholde spor af Jørgen Clevin Vejledning: 1. Klip langs

Læs mere

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 9 5. november 41. årgang 2008-2009 Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab præsenterer et foredrag om AKUT MEDICIN Den 19. november

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AUDITION

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AUDITION Nr. XXX 6. juni 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AUDITION Er du det nye Hit på MOK? - det tror vi nok du er! Har du modet, har du evnerne og har du

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009 Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå -

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt. Nr. VI 6. okt. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 15-28. januar 2015

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 15-28. januar 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 15-28. januar 2015 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

Læs mere

69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN

69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN Nr VIII I 27 1 sept okt 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN Torsdag d.28.okt kl. 11:00 til

Læs mere

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt!

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! Nr. VIII 24. okt. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! 69 -timers bar! Program midt i bladet - lige til

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

forår Københavns kredsforening

forår Københavns kredsforening Semester forår 2014 Københavns kredsforening Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26,

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan M K.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn 1904-3163 Nr. 5. 29. september 43. årgang 2010-2011 PANUM INVITERE TIL STØTTEFEST DEN 7. OKTOBER - KOM MED KØB BILLETTEN NU!, LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400 den 22. marts er der Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads,

MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads, 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MOK.dk - medicinerorganisationernes kommunikationsorgan Aargang 46. nummer 10 - - den sjette november Herrens Aar 2013 Radiokommunikation forbudt til Eksamen Datamaterne

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere