Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)"

Transkript

1 Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem dansk og fremmedsproget under hensyntagen til konteksten og gældende professionelle standarder og style guides med anvendelse af relevant sprog- og oversættelsesteknologi. Herunder sættes de studerende i stand til at kvalitetssikre virksomheders skriftlige tekniske kommunikation, fx i form af post-editing af maskinoversatte tekster. Formålet med kurset er endvidere at give de studerende viden om projektstyring med henblik på at sætte dem i stand til at planlægge effektive workflows og styre virksomheders tekniske kommunikation med særligt fokus på dokumentationsmanagement og language engineering, fx præ-editing og kontrolleret sprog. Indhold For at opfylde dette formål skal den studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: Viden om: Teorier og metoder til forfatning og oversættelse af tekniske tekster Centrale tekniske tekstgenrer Professionelle standarder og styleguides Kvalitetssikring og post-editing guidelines Language engineering med fokus på sprog- og oversættelsesteknologi: translation memorysystemer (TM), maskinoversættelse (MT) og termbaser Projektledelse i relation til virksomheders dokumentationsmanagement og language engineering Færdigheder i: på et videnskabeligt grundlag at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den viden om teknisk dokumentation og teknisk oversættelse, der tilegnes i faget på højeste niveau at forfatte, oversætte og revidere tekniske tekster at rådgive om og varetage virksomheders dokumentationsmanagement, herunder language engineering, samt projektstyring at gøre brug af oversættelses- og sprogteknologi systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af konkrete tekstproduktionsopgaver Undervisningsform Tværsproglige forelæsninger, tværsproglig og sprogspecifik holdundervisning Eksamensoplysninger Prøvebeskrivelse

2 Kurset udprøves ved to delprøver: Teknisk oversættelse til og fra fremmedsproget og Teknisk tekstforfatning på fremmedsproget og revision. Begge delprøver udprøves i form af løbende evaluering. Begge delprøver omfatter to skriftlige opgaver. Alle opgaver indeholder en tekstproduktionsdel og en kommenteringsdel. Disse kommentarer kan være af teoretisk, processuel, faglig og fagsproglig karakter og relaterer sig til det udleverede tekstmateriale. Kommentarerne skrives på dansk, medmindre andet er anvist i opgaven. Delprøverne bestås enkeltvis. Hvis en studerende ikke består en delprøve, skal den studerende således alene til reeksamen i denne delprøve. Plan over frister for de enkelte aktiviteter, der indgår i den løbende evaluering, oplyses af underviseren/underviserne ved semesterstart. Delprøve: Teknisk oversættelse til og fra fremmedsproget Eksamensform: Løbende evaluering Bedømmelse: 7-trinsskala Der gives én karakter for oversættelse til og fra fremmedsproget. Ved karakterbedømmelsen vægter tekstproduktionsdelen højere end kommentarerne. Omfanget af tekst, der skal oversættes udgør maks tegn. Omfanget af de enkelte opgavebesvarelser, inkl. den producerede tekst, udgør maks tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opgavebesvarelsen. Skriftlige opgavebesvarelser, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser og formkravet til individualisering, kan ikke antages til bedømmelse og afvises. Evalueringskriterier Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for kurset, lægges der især vægt på følgende elementer: Evne til at oversætte tekster, så de lever op til professionelle normer og standarder Evne til at argumentere for trufne valg ud fra relevante teorier og metoder samt sproglig korrekthed Evne til ud fra relevant teori at begrunde og reflektere over anvendte arbejdsprocesser og workflows Beherskelse af konventioner for den akademiske genre Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. Karakterbeskrivelser 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

3 Præstationen demonstrerer sikker evne til ved anvendelse af både den relevante terminologi samt overholdelse af genrekonventioner at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem fremmedsproget og dansk. I kommentardelen udvises der sikker evne til på en fokuseret, struktureret og logisk måde og i overensstemmelse med akademiske normer at reflektere over og diskutere løsningen af den konkrete problemstilling under inddragelse af den for problemstillingen relevante teori og metoder. Sproget i både kommentardelen og produktet er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. 02 Tilstrækkelig Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem fremmedsproget og dansk under overholdelse af genrekonventioner, men med usikker anvendelse af fagterminologi. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæggende faglige begreber, der er relevante for løsningen af den konkrete opgave, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt. Samtidig demonstrerer den studerende et mindre præcist fokus og evne til i overensstemmelse med akademiske normer at reflektere over og diskutere løsningen af den konkrete problemstilling. Sproget i både kommentardelen og produktet kan være kendetegnet ved grammatiske og idiomatiske fejl, dog kun i et omfang og af en art, så teksterne i sig selv er meningsfulde. Reeksamen Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave Varighed: 3 dage Bedømmelse: 7-trinsskalaen Delprøve: Teknisk tekstforfatning på fremmedsproget og revision Eksamensform: Løbende evaluering Bedømmelse: 7-trinsskala Der gives én karakter for teknisk tekstforfatning på fremmedsproget og revision. Ved karakterbedømmelsen vægter tekstproduktionsdelen højere end kommentarerne. Omfanget af tekst, der skal forfattes eller revideres udgør maks tegn. Omfanget af de enkelte opgavebesvarelser, inkl. den producerede tekst, udgør maks tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opgavebesvarelsen. Skriftlige opgavebesvarelser, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser og formkravet til individualisering, kan ikke antages til bedømmelse og afvises.

4 Evalueringskriterier Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for kurset, lægges der især vægt på følgende elementer: Evne til at forfatte og revidere sproglige produkter, så de lever op til professionelle normer og standarder Evne til at argumentere for trufne valg ud fra relevante teorier og metoder samt sproglig korrekthed Evne til ud fra relevant teori at begrunde og reflektere over anvendte arbejdsprocesser og workflows Beherskelse af konventioner for den akademiske genre Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. Karakterbeskrivelser 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Præstationen demonstrerer sikker evne til ved anvendelse af både den relevante terminologi samt overholdelse af genrekonventioner at formidle et fagligt indhold ved tekstforfatning på fremmedsproget. I opgaver med fokus på tekstrevision demonstrerer præstationen sikker evne i at tilpasse målteksten til den ønskede kvalitet og modtager. I opgaver med fokus på projektstyring demonstrerer præstationen sikker beherskelse af principper for tilrettelæggelse af workflows og arbejdsgange samt evne til at kunne argumentere for disse under inddragelse af relevant teori. I kommentardelen udvises der sikker evne til på en fokuseret, struktureret og logisk måde og i overensstemmelse med akademiske normer at reflektere over og diskutere løsningen af den konkrete problemstilling under inddragelse af den for problemstillingen relevante teori og metoder. Sproget i både kommentardelen og produktet er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. 02 Tilstrækkelig Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved tekstforfatning på fremmedsproget under overholdelse af genrekonventioner, men med usikker anvendelse af fagterminologi. I opgaver med fokus på revision af tekster demonstrerer præstationen evne i at tilpasse målteksten til den ønskede kvalitet og modtager. I opgaver med fokus på projektstyring demonstrerer præstationen beherskelse af principper for tilrettelæggelse af workflows og arbejdsgange samt evne til at kunne argumentere for disse under inddragelse af relevant teori. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæggende faglige begreber, der er relevante for løsningen af den konkrete opgave, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt. Samtidig demonstrerer den studerende et mindre præcist fokus og evne til at reflektere over og diskutere løsningen af den konkrete problemstilling. Sproget i både kommentardelen og produktet

5 kan være kendetegnet ved grammatiske og idiomatiske fejl, dog kun i et omfang og af en art, så teksterne i sig selv er meningsfulde. Reeksamen Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave Varighed: 3 dage Bedømmelse: 7-trinsskalaen Ved reeksamen gælder samme prøvebeskrivelser, omfang, evalueringskriterier, karakterbeskrivelse og bedømmelsesform som ovenfor.

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere