Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1"

Transkript

1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til Bemærkninger Administration og planlægning Fælles formål Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fælles formål Aftaleholder Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Fælles formål Fælles formål XG Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg XG Vederlag til borgmester/viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG XG XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

2 Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG Rammebesparelse Byrådet XG Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Kommunalbestyrelse og udvalg Kommissioner, råd og nævn Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling HR og Organisation Feriefonden XG Feriefonden møder/forplejning XG Sekretariat for politik og ledelse Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom XG Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsudv alg XG Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Venskabsbysamarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG Boligkommission XG Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Aftaleholder Bestillerenheden Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd XG Handicapråd XG Aftaleholder Jobcentret LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG Tilskud XG Ikke disponeret rådighedsbeløb XG LBR - XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg af 27 Økonomi og Løn / / sks

3 Hegnssyn XG Aftaleholder Planafdeling Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Valg mv Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Valg, mv Valg, mv. XG Fælles formål XG Administrationsbygninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Administrativ organisation Rengøring administrationsbygninger Rengøring administrationsbygninger Administrationsbygninger Bygningsdrift XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Opsigelse af lejemål XG Thyholm Rådhus, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG XG Vinduespudsning XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

4 Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Rengøring og renholdelse XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Struer Rådhus Anlæg Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret af 27 Økonomi og Løn / / sks

5 Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Sekretariat og forvaltninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Fælles funktioner Budtjenesten Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Rest afregning kantinemoms til SKAT Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG XG Kantinen Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salgsindtægter kantinen XG Salg til personale XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Elektroniske blanketter XG Arkivering XG Kontorhold XG Porto og fragt XG møder XG Fælles EDB-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringpulje XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

6 SBSYS XG Drift SBSYS XG Central IT-konto XG DeskTopSurvey (spørgeskemaprogram) XG IT-sikkerhed XG Digital Signatur XG Sikker mail XG DPR-/CPR-system XG Lovsystemer XG NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Kontigenter XG Kontigenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Konto Andet XG Konto Andet XG Advokatsalær XG Markedsføring XG Web-konto/Internet/Intranet XG Skærminfo XG goder XG Byfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok, takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven XG XG Administrationsbidrag takstinsti. XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Organisation og Udvikling XG Organisation og Udvikling - adm Sekretariat for politik og ledelse XG EDB XG EDB XG Internet og hjemmeside XG Colourbox XG Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG XG XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

7 Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Arbejde for eksterne institutioner XG Andre indtægter XG Kommunal information og annoncer XG Arkiv XG Stabe, effektivisering XG Organisation og Udvikling - adm Materiale- og aktivitetsudgifter IT og Digitalisering IT og Digitalisering IT og Digitalisering XG Drift af bil XG IT drift XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Udbygning af infrastruktur XG Linjer XG ADSL mv. linjer (Struer) XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG Digitale signaturer XG Programmer/systemer XG Programmer/systemer XG Serviceaftaler XG Programmer/systemet SkoleIT XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG Projekt 2 XG Citrix - HW XG anlæg/uforudsete XG SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra afdelinger og institutioner Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG XG Colourbox XG Udvikling af internet og hjemmeside Konsulentydelser og serviceaftaler XG XG Serviceaftaler XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

8 Service efter regning XG Rammebesparelse IT-området XG Tandreguleringscenter XG Etableringsudgifter XG Telefonanlæg XG Telefonanlæg XG Møder XG Alarmlinjer XG Fastnet telefonudstyr XG IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG KOMBIT XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Udvikling SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Fælles programportefølge XG Elektroniske blanketter XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG DPR-/CPR-system XG WebTop XG Skærminfo XG Nexus XG IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Sikker mail XG IT-sikkerhed - diverse XG Lovsystemer XG Kommunikation og Udvikling NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunikation og Udvikling Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Konsulenters deltagelse i projekter XG XG XG Kommunikation og Udvikling af 27 Økonomi og Løn / / sks

9 Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG HR og Organisation Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation XG Terminalbriller XG HR og Organisation Kontorelever Kontorelever Materiale- og aktivitetsudgifter forhold forhold XG forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Sektorudvalg XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Rådighedsbeløb XG Interne uddannelser XG Lederuddannelse XG Lederuddannelse XG UniQ XG UniQ XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Anden lederuddannelse XG Anden lederuddannelse XG Kørsel XG Kommunom XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG MED/AM XG MED/AM XG Merforbruget skyldes at der er 8 elever i 2012 med normalt 5-6 elever. Det større antalt elever skyldes forlængelse af elevtiden pga. graviditeter. 9 af 27 Økonomi og Løn / / sks

10 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG HR-værktøjer XG HR-værktøjer XG Materialer, bøger, kurser mv. XG Lederseminar XG Lederseminar XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Sikkerhedsleder XG Trivselskonsulent XG Sekretariat for politik og ledelse "EU-Projekt ""Struer International Livin Øvrigt - Struer International Living XG Køb af eksterne tjenester XG "EU-Projekt ""Struer International Livin forhold forhold XG pleje XG Chefkonsulenter Chefkonsulenter XG Chefkonsulenter Direktion Direktionen XG Direktion Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet XG Konto Andet - budget ikke disponeret XG Mobile faciliteter til arrangementer XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

11 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Giro Italia XG Konto Andet - Øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Arkivering XG møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Kontigenter XG Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær XG goder XG Byfonden XG Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsbidrag takstinstitutioner XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Projekt - "Med lokale ressourcers kraft" XG XG Projektudgifter XG Projektfinansiering XG Merforbruget skyldes bl.a. kontingent til Board Institute og Nordvestjysk Erhvervsråd som ikke er budgetteret. Overskuddet skyldes højere belægning end forventet på takstinstitutioner. Aftaleholder Økonomi og Løn Økonomi og Løn Økonomi og Løn XG Konsulentbistand XG IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG IT i øvrigt XG BG Gebyr XG Adra Match afstemningssystem XG Revision XG Kontingenter XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG udgifter XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

12 Kørselsudbud XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Struer Museum XG Administration af ældreboliger XG Administrationsvederlag almene boliger Gebyrer vurderings- og skatteattester Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Øvrige indtægter XG Projektindtægter XG Indtægter - løn XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Struer Frivilligcenter XG Betaling fra institutioner XG ATP differencer mv. XG Økonomi og Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Økonomi og Løn - øvrige områder Puljer og besparelser XG Ikke effekturerede besparelser. Fælles administrative puljer XG Effektivisering ved øget digitalisering XG Rammebesparelser XG Færre administrative chefer XG Administrative besparelser XG Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikring XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Betaling fra takstfinansierede inst. XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Kautionsforsikring - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

13 Administration XG Præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Falcks Redningskorps XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Pulje til risikostyring XG Lov- og Cirkulæreprogrammet XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Ramme opn. i administration XG Øreafrunding Øreafrunding Differencekonti Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 XG KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD Lokalebooking XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD Distribution Opdatering abb. MSI XG KMD Opus Adm. - Implementering XG KMD Digital Pladsanvisning XG KMD Byfornyelse (opkræver for ISM) XG KMD A-Refusion XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus Brugerstyring XG KMD-engangsudgifter XG KMD e-boks XG KMD doc2archive XG KMD NemRefusion XG KMD Admin XG KMD- KFS Snitflade XG KMD Aktiv Ledighedsydelse korrektion XG KMD Institution XG Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG KMD-Debitor - til ca XG Rollebaseret indgang - indtil XG KMD basisløn fritidsundervisere XG KMD Sikker-ID XG KMD Online Backup XG Tilbagebetaling af ejd.skat, eengangsudg XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

14 KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG KMD budgetoverskud/-underskud XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG Afregning til KMD XG KMD Systemer udenfor aftale XG Udgået XG TR-tillæg TR-tillæg XG Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer Regning på løn - Kulturcenter Struer XG Løn Kulturcenter Struer Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Afregning af løn Frivillingscenter Strue Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene XG Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Aftaleholder HR-Afdelingen HR-Afdelingen HR-Afdelingen XG EDB XG Terminalbriller XG Indtægter XG Betaling fra Struer Museum (overf.) XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Andre indtægter XG Betaling fra Struer Museum (ikke overf.) XG HR-Afdelingen af 27 Økonomi og Løn / / sks

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere