Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1"

Transkript

1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til Bemærkninger Administration og planlægning Fælles formål Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fælles formål Aftaleholder Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Fælles formål Fælles formål XG Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg XG Vederlag til borgmester/viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG XG XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

2 Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG Rammebesparelse Byrådet XG Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Kommunalbestyrelse og udvalg Kommissioner, råd og nævn Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling HR og Organisation Feriefonden XG Feriefonden møder/forplejning XG Sekretariat for politik og ledelse Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom XG Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsudv alg XG Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Venskabsbysamarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG Boligkommission XG Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Aftaleholder Bestillerenheden Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd XG Handicapråd XG Aftaleholder Jobcentret LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG Tilskud XG Ikke disponeret rådighedsbeløb XG LBR - XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg af 27 Økonomi og Løn / / sks

3 Hegnssyn XG Aftaleholder Planafdeling Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Valg mv Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Valg, mv Valg, mv. XG Fælles formål XG Administrationsbygninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Administrativ organisation Rengøring administrationsbygninger Rengøring administrationsbygninger Administrationsbygninger Bygningsdrift XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Opsigelse af lejemål XG Thyholm Rådhus, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG XG Vinduespudsning XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

4 Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Rengøring og renholdelse XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Struer Rådhus Anlæg Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret af 27 Økonomi og Løn / / sks

5 Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Sekretariat og forvaltninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Fælles funktioner Budtjenesten Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Rest afregning kantinemoms til SKAT Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG XG Kantinen Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salgsindtægter kantinen XG Salg til personale XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Elektroniske blanketter XG Arkivering XG Kontorhold XG Porto og fragt XG møder XG Fælles EDB-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringpulje XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

6 SBSYS XG Drift SBSYS XG Central IT-konto XG DeskTopSurvey (spørgeskemaprogram) XG IT-sikkerhed XG Digital Signatur XG Sikker mail XG DPR-/CPR-system XG Lovsystemer XG NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Kontigenter XG Kontigenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Konto Andet XG Konto Andet XG Advokatsalær XG Markedsføring XG Web-konto/Internet/Intranet XG Skærminfo XG goder XG Byfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok, takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven XG XG Administrationsbidrag takstinsti. XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Organisation og Udvikling XG Organisation og Udvikling - adm Sekretariat for politik og ledelse XG EDB XG EDB XG Internet og hjemmeside XG Colourbox XG Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG XG XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

7 Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Arbejde for eksterne institutioner XG Andre indtægter XG Kommunal information og annoncer XG Arkiv XG Stabe, effektivisering XG Organisation og Udvikling - adm Materiale- og aktivitetsudgifter IT og Digitalisering IT og Digitalisering IT og Digitalisering XG Drift af bil XG IT drift XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Udbygning af infrastruktur XG Linjer XG ADSL mv. linjer (Struer) XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG Digitale signaturer XG Programmer/systemer XG Programmer/systemer XG Serviceaftaler XG Programmer/systemet SkoleIT XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG Projekt 2 XG Citrix - HW XG anlæg/uforudsete XG SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra afdelinger og institutioner Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG XG Colourbox XG Udvikling af internet og hjemmeside Konsulentydelser og serviceaftaler XG XG Serviceaftaler XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

8 Service efter regning XG Rammebesparelse IT-området XG Tandreguleringscenter XG Etableringsudgifter XG Telefonanlæg XG Telefonanlæg XG Møder XG Alarmlinjer XG Fastnet telefonudstyr XG IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG KOMBIT XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Udvikling SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Fælles programportefølge XG Elektroniske blanketter XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG DPR-/CPR-system XG WebTop XG Skærminfo XG Nexus XG IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Sikker mail XG IT-sikkerhed - diverse XG Lovsystemer XG Kommunikation og Udvikling NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunikation og Udvikling Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Konsulenters deltagelse i projekter XG XG XG Kommunikation og Udvikling af 27 Økonomi og Løn / / sks

9 Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG HR og Organisation Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation XG Terminalbriller XG HR og Organisation Kontorelever Kontorelever Materiale- og aktivitetsudgifter forhold forhold XG forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Sektorudvalg XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Rådighedsbeløb XG Interne uddannelser XG Lederuddannelse XG Lederuddannelse XG UniQ XG UniQ XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Anden lederuddannelse XG Anden lederuddannelse XG Kørsel XG Kommunom XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG MED/AM XG MED/AM XG Merforbruget skyldes at der er 8 elever i 2012 med normalt 5-6 elever. Det større antalt elever skyldes forlængelse af elevtiden pga. graviditeter. 9 af 27 Økonomi og Løn / / sks

10 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG HR-værktøjer XG HR-værktøjer XG Materialer, bøger, kurser mv. XG Lederseminar XG Lederseminar XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Sikkerhedsleder XG Trivselskonsulent XG Sekretariat for politik og ledelse "EU-Projekt ""Struer International Livin Øvrigt - Struer International Living XG Køb af eksterne tjenester XG "EU-Projekt ""Struer International Livin forhold forhold XG pleje XG Chefkonsulenter Chefkonsulenter XG Chefkonsulenter Direktion Direktionen XG Direktion Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet XG Konto Andet - budget ikke disponeret XG Mobile faciliteter til arrangementer XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

11 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Giro Italia XG Konto Andet - Øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Arkivering XG møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Kontigenter XG Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær XG goder XG Byfonden XG Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsbidrag takstinstitutioner XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Projekt - "Med lokale ressourcers kraft" XG XG Projektudgifter XG Projektfinansiering XG Merforbruget skyldes bl.a. kontingent til Board Institute og Nordvestjysk Erhvervsråd som ikke er budgetteret. Overskuddet skyldes højere belægning end forventet på takstinstitutioner. Aftaleholder Økonomi og Løn Økonomi og Løn Økonomi og Løn XG Konsulentbistand XG IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG IT i øvrigt XG BG Gebyr XG Adra Match afstemningssystem XG Revision XG Kontingenter XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG udgifter XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

12 Kørselsudbud XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Struer Museum XG Administration af ældreboliger XG Administrationsvederlag almene boliger Gebyrer vurderings- og skatteattester Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Øvrige indtægter XG Projektindtægter XG Indtægter - løn XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Struer Frivilligcenter XG Betaling fra institutioner XG ATP differencer mv. XG Økonomi og Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Økonomi og Løn - øvrige områder Puljer og besparelser XG Ikke effekturerede besparelser. Fælles administrative puljer XG Effektivisering ved øget digitalisering XG Rammebesparelser XG Færre administrative chefer XG Administrative besparelser XG Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikring XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Betaling fra takstfinansierede inst. XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Kautionsforsikring - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

13 Administration XG Præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Falcks Redningskorps XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Pulje til risikostyring XG Lov- og Cirkulæreprogrammet XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Ramme opn. i administration XG Øreafrunding Øreafrunding Differencekonti Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 XG KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD Lokalebooking XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD Distribution Opdatering abb. MSI XG KMD Opus Adm. - Implementering XG KMD Digital Pladsanvisning XG KMD Byfornyelse (opkræver for ISM) XG KMD A-Refusion XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus Brugerstyring XG KMD-engangsudgifter XG KMD e-boks XG KMD doc2archive XG KMD NemRefusion XG KMD Admin XG KMD- KFS Snitflade XG KMD Aktiv Ledighedsydelse korrektion XG KMD Institution XG Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG KMD-Debitor - til ca XG Rollebaseret indgang - indtil XG KMD basisløn fritidsundervisere XG KMD Sikker-ID XG KMD Online Backup XG Tilbagebetaling af ejd.skat, eengangsudg XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

14 KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG KMD budgetoverskud/-underskud XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG Afregning til KMD XG KMD Systemer udenfor aftale XG Udgået XG TR-tillæg TR-tillæg XG Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer Regning på løn - Kulturcenter Struer XG Løn Kulturcenter Struer Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Afregning af løn Frivillingscenter Strue Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene XG Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Aftaleholder HR-Afdelingen HR-Afdelingen HR-Afdelingen XG EDB XG Terminalbriller XG Indtægter XG Betaling fra Struer Museum (overf.) XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Andre indtægter XG Betaling fra Struer Museum (ikke overf.) XG HR-Afdelingen af 27 Økonomi og Løn / / sks

15 Uddannelseskonsulent Aftaleholder Infocenter Struer Bibliotek og turisme Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Fastholdelse og Modtagelse af Udenlandsk XG Udgifter til projektadministration XG Administration, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, medfinansiering XG XG XG Ekstern konsulentbistand XG Øvrige - 18% udokumenterde udgifter XG Annoncering mv. XG Rejser, kost og logi XG Materialer, forbrugsartikler mv. XG Finansiering XG Kontante statslige tilskud XG Kontante tilskud EBST (EU) XG Kommunal medfinansiering XG Borgerservice Borgerservice Udgifter til fællesområder XG IT XG CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Kommunal information og annoncer XG Annoncer mv. XG Tilflyttermateriale XG Udpantningsgebyr mv. XG Andre indtægter XG Adresseforespørgsler mv. XG Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG ID-kort XG Pas og kørekort XG Etablering af IT i Borgerservice XG Ombygning 2012 XG Tolkebistand XG Borgerservice af 27 Økonomi og Løn / / sks

16 Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Børne- og Familiecentret Rammebesparelse Børne- Familieafdelingen XG Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Speciallægeerklæringer XG Indtægter XG Vagttelefonordning XG Børne- og Familiecentret Materiale- og aktivitetsudgifter Aftaleholder Bestillerenheden Bestillerenheden for ældreservice Tolkebistand XG Mobil Omsorg XG Drift af Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG IT XG Omsorgssystemtet (drift) XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Kommunal lægeligt udvalg XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Bestillerenheden for ældreservice Materiale- og aktivitetsudgifter Aftaleholder Kostområdet Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Salgsindtægter Kantinen XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

17 Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG Kantinen Materiale- og aktivitetsudgifter Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salg til personale XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicap, social og psykiatri Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Projekt Psykiatri på tværs XG Kursus XG InCorp - adm. system XG Handicap, social og psykiatri Aftaleholder Socialcentret UDGÅET Socialcentret Tolkebistand XG Lægekonsulent XG Lægeerklæringer XG Ved begæring om pension XG Ved aktivering XG Ved begæring om dagpenge XG Arkiv XG Socialcentret Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat NetForvaltning Ejendomshandel XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

18 Sekretariatsområdet XG Kultur- og Fritidsområdet XG Teknisk bil XG Kontorartikler Tekniske områder administ XG Teknisk Sekretariat Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg IT-afdelingen Telefonanlæg XG IT-afdelingen XG EDB XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Serviceaftaler XG Linjer XG Programmer/systemer XG Tilbehør XG XG Indtægter IT-afdelingen XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG IT-afdelingen Anlægsprojekter, adm.udgifter overført Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Bygherrehonorar, komm. almene boliger XG Teknisk Drift og Anlæg - Administration Indtægter XG Kvalitetskontrol rengøring XG Projekterings- og rådgivningsarbejde XG Teknisk bistand Fabriksvej 13 XG Teknisk Drift og Anlæg - administration Materiale- og aktivitetsudgifter af 27 Økonomi og Løn / / sks

19 Aftaleholder Planafdeling Planafdelingen Digitalisering af byggesagsarkiv XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Drift af IT-byggesagsarkiv XG IT XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SB-SYS XG Planlægning XG Konsulentbistand XG Kommuneplanlægning XG Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Planafdelingen Materiale- og aktivitetsudgifter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Aftaleholder Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Jobcentret TR-tillæg XG Aftaleholder Jobcentret Jobcentret Styrket indsats sygefravær XG Tolkebistand XG Psykologhjælp XG Konsulentbistand XG IT XG Medialogic XG Andre IT-udgifter XG Nemrefusion, betaling til KOMBIT A/S XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kørsel til speciallæge XG Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen XG Tilskud Ny Chance XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

20 Tilskud, Fastholdelse af nydanskere XG Tilskud, Akutpakken XG Indtægter XG Forplejning XG Kursusvirksomhed XG Lægekonsulent XG Jobcentret Materiale- og aktivitetsudgifter Jobcenter, ydelsesafdelingen Administration vedrørende miljøbeskyttelse Aftaleholder Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Aftaleholder Plan og Miljø Natur og Miljø - adm IT XG Planlægning XG Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø XG Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Renovation XG Fælles formål - adm.opgaver XG Adm. opkrævning spildevand åben land XG Drift af blå bil XG Driftsudgifter XG Indtægter (udlejning af bil) XG Natur og Miljø - adm Materiale- og aktivitetsudgifter af 27 Økonomi og Løn / / sks

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere