Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1"

Transkript

1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til Bemærkninger Administration og planlægning Fælles formål Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fælles formål Aftaleholder Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Fælles formål Fælles formål XG Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg XG Vederlag til borgmester/viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG XG XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

2 Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG Rammebesparelse Byrådet XG Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Kommunalbestyrelse og udvalg Kommissioner, råd og nævn Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling HR og Organisation Feriefonden XG Feriefonden møder/forplejning XG Sekretariat for politik og ledelse Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom XG Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsudv alg XG Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Venskabsbysamarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG Boligkommission XG Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Aftaleholder Bestillerenheden Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd XG Handicapråd XG Aftaleholder Jobcentret LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG Tilskud XG Ikke disponeret rådighedsbeløb XG LBR - XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg af 27 Økonomi og Løn / / sks

3 Hegnssyn XG Aftaleholder Planafdeling Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Valg mv Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Valg, mv Valg, mv. XG Fælles formål XG Administrationsbygninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Administrativ organisation Rengøring administrationsbygninger Rengøring administrationsbygninger Administrationsbygninger Bygningsdrift XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Opsigelse af lejemål XG Thyholm Rådhus, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG XG Vinduespudsning XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

4 Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Rengøring og renholdelse XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Struer Rådhus Anlæg Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret af 27 Økonomi og Løn / / sks

5 Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Sekretariat og forvaltninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Fælles funktioner Budtjenesten Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Rest afregning kantinemoms til SKAT Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG XG Kantinen Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salgsindtægter kantinen XG Salg til personale XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Elektroniske blanketter XG Arkivering XG Kontorhold XG Porto og fragt XG møder XG Fælles EDB-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringpulje XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

6 SBSYS XG Drift SBSYS XG Central IT-konto XG DeskTopSurvey (spørgeskemaprogram) XG IT-sikkerhed XG Digital Signatur XG Sikker mail XG DPR-/CPR-system XG Lovsystemer XG NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Kontigenter XG Kontigenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Konto Andet XG Konto Andet XG Advokatsalær XG Markedsføring XG Web-konto/Internet/Intranet XG Skærminfo XG goder XG Byfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok, takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven XG XG Administrationsbidrag takstinsti. XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Organisation og Udvikling XG Organisation og Udvikling - adm Sekretariat for politik og ledelse XG EDB XG EDB XG Internet og hjemmeside XG Colourbox XG Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG XG XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

7 Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Arbejde for eksterne institutioner XG Andre indtægter XG Kommunal information og annoncer XG Arkiv XG Stabe, effektivisering XG Organisation og Udvikling - adm Materiale- og aktivitetsudgifter IT og Digitalisering IT og Digitalisering IT og Digitalisering XG Drift af bil XG IT drift XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Udbygning af infrastruktur XG Linjer XG ADSL mv. linjer (Struer) XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG Digitale signaturer XG Programmer/systemer XG Programmer/systemer XG Serviceaftaler XG Programmer/systemet SkoleIT XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG Projekt 2 XG Citrix - HW XG anlæg/uforudsete XG SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra afdelinger og institutioner Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG XG Colourbox XG Udvikling af internet og hjemmeside Konsulentydelser og serviceaftaler XG XG Serviceaftaler XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

8 Service efter regning XG Rammebesparelse IT-området XG Tandreguleringscenter XG Etableringsudgifter XG Telefonanlæg XG Telefonanlæg XG Møder XG Alarmlinjer XG Fastnet telefonudstyr XG IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG KOMBIT XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Udvikling SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Fælles programportefølge XG Elektroniske blanketter XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG DPR-/CPR-system XG WebTop XG Skærminfo XG Nexus XG IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Sikker mail XG IT-sikkerhed - diverse XG Lovsystemer XG Kommunikation og Udvikling NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunikation og Udvikling Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Konsulenters deltagelse i projekter XG XG XG Kommunikation og Udvikling af 27 Økonomi og Løn / / sks

9 Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG HR og Organisation Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation XG Terminalbriller XG HR og Organisation Kontorelever Kontorelever Materiale- og aktivitetsudgifter forhold forhold XG forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Sektorudvalg XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Rådighedsbeløb XG Interne uddannelser XG Lederuddannelse XG Lederuddannelse XG UniQ XG UniQ XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Anden lederuddannelse XG Anden lederuddannelse XG Kørsel XG Kommunom XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG MED/AM XG MED/AM XG Merforbruget skyldes at der er 8 elever i 2012 med normalt 5-6 elever. Det større antalt elever skyldes forlængelse af elevtiden pga. graviditeter. 9 af 27 Økonomi og Løn / / sks

10 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG HR-værktøjer XG HR-værktøjer XG Materialer, bøger, kurser mv. XG Lederseminar XG Lederseminar XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Sikkerhedsleder XG Trivselskonsulent XG Sekretariat for politik og ledelse "EU-Projekt ""Struer International Livin Øvrigt - Struer International Living XG Køb af eksterne tjenester XG "EU-Projekt ""Struer International Livin forhold forhold XG pleje XG Chefkonsulenter Chefkonsulenter XG Chefkonsulenter Direktion Direktionen XG Direktion Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet XG Konto Andet - budget ikke disponeret XG Mobile faciliteter til arrangementer XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

11 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Giro Italia XG Konto Andet - Øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Arkivering XG møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Kontigenter XG Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær XG goder XG Byfonden XG Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsbidrag takstinstitutioner XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Projekt - "Med lokale ressourcers kraft" XG XG Projektudgifter XG Projektfinansiering XG Merforbruget skyldes bl.a. kontingent til Board Institute og Nordvestjysk Erhvervsråd som ikke er budgetteret. Overskuddet skyldes højere belægning end forventet på takstinstitutioner. Aftaleholder Økonomi og Løn Økonomi og Løn Økonomi og Løn XG Konsulentbistand XG IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG IT i øvrigt XG BG Gebyr XG Adra Match afstemningssystem XG Revision XG Kontingenter XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG udgifter XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

12 Kørselsudbud XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Struer Museum XG Administration af ældreboliger XG Administrationsvederlag almene boliger Gebyrer vurderings- og skatteattester Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Øvrige indtægter XG Projektindtægter XG Indtægter - løn XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Struer Frivilligcenter XG Betaling fra institutioner XG ATP differencer mv. XG Økonomi og Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Økonomi og Løn - øvrige områder Puljer og besparelser XG Ikke effekturerede besparelser. Fælles administrative puljer XG Effektivisering ved øget digitalisering XG Rammebesparelser XG Færre administrative chefer XG Administrative besparelser XG Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikring XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Betaling fra takstfinansierede inst. XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Kautionsforsikring - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

13 Administration XG Præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Falcks Redningskorps XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Pulje til risikostyring XG Lov- og Cirkulæreprogrammet XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Ramme opn. i administration XG Øreafrunding Øreafrunding Differencekonti Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 XG KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD Lokalebooking XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD Distribution Opdatering abb. MSI XG KMD Opus Adm. - Implementering XG KMD Digital Pladsanvisning XG KMD Byfornyelse (opkræver for ISM) XG KMD A-Refusion XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus Brugerstyring XG KMD-engangsudgifter XG KMD e-boks XG KMD doc2archive XG KMD NemRefusion XG KMD Admin XG KMD- KFS Snitflade XG KMD Aktiv Ledighedsydelse korrektion XG KMD Institution XG Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG KMD-Debitor - til ca XG Rollebaseret indgang - indtil XG KMD basisløn fritidsundervisere XG KMD Sikker-ID XG KMD Online Backup XG Tilbagebetaling af ejd.skat, eengangsudg XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

14 KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG KMD budgetoverskud/-underskud XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG Afregning til KMD XG KMD Systemer udenfor aftale XG Udgået XG TR-tillæg TR-tillæg XG Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer Regning på løn - Kulturcenter Struer XG Løn Kulturcenter Struer Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Afregning af løn Frivillingscenter Strue Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene XG Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Aftaleholder HR-Afdelingen HR-Afdelingen HR-Afdelingen XG EDB XG Terminalbriller XG Indtægter XG Betaling fra Struer Museum (overf.) XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Andre indtægter XG Betaling fra Struer Museum (ikke overf.) XG HR-Afdelingen af 27 Økonomi og Løn / / sks

15 Uddannelseskonsulent Aftaleholder Infocenter Struer Bibliotek og turisme Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Fastholdelse og Modtagelse af Udenlandsk XG Udgifter til projektadministration XG Administration, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, medfinansiering XG XG XG Ekstern konsulentbistand XG Øvrige - 18% udokumenterde udgifter XG Annoncering mv. XG Rejser, kost og logi XG Materialer, forbrugsartikler mv. XG Finansiering XG Kontante statslige tilskud XG Kontante tilskud EBST (EU) XG Kommunal medfinansiering XG Borgerservice Borgerservice Udgifter til fællesområder XG IT XG CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Kommunal information og annoncer XG Annoncer mv. XG Tilflyttermateriale XG Udpantningsgebyr mv. XG Andre indtægter XG Adresseforespørgsler mv. XG Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG ID-kort XG Pas og kørekort XG Etablering af IT i Borgerservice XG Ombygning 2012 XG Tolkebistand XG Borgerservice af 27 Økonomi og Løn / / sks

16 Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Børne- og Familiecentret Rammebesparelse Børne- Familieafdelingen XG Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Speciallægeerklæringer XG Indtægter XG Vagttelefonordning XG Børne- og Familiecentret Materiale- og aktivitetsudgifter Aftaleholder Bestillerenheden Bestillerenheden for ældreservice Tolkebistand XG Mobil Omsorg XG Drift af Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG IT XG Omsorgssystemtet (drift) XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Kommunal lægeligt udvalg XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Bestillerenheden for ældreservice Materiale- og aktivitetsudgifter Aftaleholder Kostområdet Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Salgsindtægter Kantinen XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

17 Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG Kantinen Materiale- og aktivitetsudgifter Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salg til personale XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicap, social og psykiatri Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Projekt Psykiatri på tværs XG Kursus XG InCorp - adm. system XG Handicap, social og psykiatri Aftaleholder Socialcentret UDGÅET Socialcentret Tolkebistand XG Lægekonsulent XG Lægeerklæringer XG Ved begæring om pension XG Ved aktivering XG Ved begæring om dagpenge XG Arkiv XG Socialcentret Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat NetForvaltning Ejendomshandel XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

18 Sekretariatsområdet XG Kultur- og Fritidsområdet XG Teknisk bil XG Kontorartikler Tekniske områder administ XG Teknisk Sekretariat Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg IT-afdelingen Telefonanlæg XG IT-afdelingen XG EDB XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Serviceaftaler XG Linjer XG Programmer/systemer XG Tilbehør XG XG Indtægter IT-afdelingen XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG IT-afdelingen Anlægsprojekter, adm.udgifter overført Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Bygherrehonorar, komm. almene boliger XG Teknisk Drift og Anlæg - Administration Indtægter XG Kvalitetskontrol rengøring XG Projekterings- og rådgivningsarbejde XG Teknisk bistand Fabriksvej 13 XG Teknisk Drift og Anlæg - administration Materiale- og aktivitetsudgifter af 27 Økonomi og Løn / / sks

19 Aftaleholder Planafdeling Planafdelingen Digitalisering af byggesagsarkiv XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Drift af IT-byggesagsarkiv XG IT XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SB-SYS XG Planlægning XG Konsulentbistand XG Kommuneplanlægning XG Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Planafdelingen Materiale- og aktivitetsudgifter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Aftaleholder Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Jobcentret TR-tillæg XG Aftaleholder Jobcentret Jobcentret Styrket indsats sygefravær XG Tolkebistand XG Psykologhjælp XG Konsulentbistand XG IT XG Medialogic XG Andre IT-udgifter XG Nemrefusion, betaling til KOMBIT A/S XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kørsel til speciallæge XG Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen XG Tilskud Ny Chance XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

20 Tilskud, Fastholdelse af nydanskere XG Tilskud, Akutpakken XG Indtægter XG Forplejning XG Kursusvirksomhed XG Lægekonsulent XG Jobcentret Materiale- og aktivitetsudgifter Jobcenter, ydelsesafdelingen Administration vedrørende miljøbeskyttelse Aftaleholder Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Aftaleholder Plan og Miljø Natur og Miljø - adm IT XG Planlægning XG Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø XG Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Renovation XG Fælles formål - adm.opgaver XG Adm. opkrævning spildevand åben land XG Drift af blå bil XG Driftsudgifter XG Indtægter (udlejning af bil) XG Natur og Miljø - adm Materiale- og aktivitetsudgifter af 27 Økonomi og Løn / / sks

Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017

Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017 Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 154.228.956 154.228.417 151.707.587 151.707.587 002510 Fælles formål -606-606 -606-606 6710020251006 Aftaleholder Teknisk Drift

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065

Læs mere

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907

Læs mere

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3 Økonomiudvalget, drift i alt Administration og planlægning 30.402.236 39.519.766 9.117.526-442.125 27.397.059 35.175.152 6.915.298-18.599 064240 Fælles formål 82.978 89.015 6.036 6.000 Fælles formål 82.978

Læs mere

Forbrug JAN Oprindeligt budget Sekretariat og forvaltninger Turisme

Forbrug JAN Oprindeligt budget Sekretariat og forvaltninger Turisme Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab 2015 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Erhvervs- og turismeudvalget i alt Erhvervsfremme og turisme 11.478 8.487 8.084-3.394-3.228 10.190 7.846 6.934-3.256-3.228 064551 Sekretariat

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Forbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål

Forbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2015 Administration mv. Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget, administration mv. - i alt Administration og planlægning 140.325 145.223

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016 fht korr. 2. POLITIKERE 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Total 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Hverdagseffektiviseringer, rammebesparelse Overført merforbrug fra 2015 til merforbrug under Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere