Ugeopdelte Hjemmeopgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugeopdelte Hjemmeopgaver"

Transkript

1 Dette er en samling af opgaver opdelt på uger. Vær opmærksom på, at der kan være flere sider pr uge! Uge 5 Nul R 5,k a). I = m[a] R = 5, K[Ω] Find U og den afsatte effekt, P b). U R U = V, R =,5 K, Find I og PR Nul R R c). R = Kohm, R = Kohm, R = K, og R4 = 4K Ucc = V Nul R4 R Find I, UR, UR, UR og UR4 R R d). I = 5 ma, R = K, UR = V Find Ucc, UR og R Nul Øv farvekoden for modstande: Udskr Side af 4

2 Uge 6 a) U R R R = K, R = K, U = V Nul Find ΣR, IR, IR, og ΣI. b) U R R U = V, R = K, R = K Nul Find ΣI, IR, IR, og ΣR c) U R R R = 5 K, IR = ma, ΣI = ma Nul Find IR, R, ΣR, U d). U R R R R = K, R = K, R = K, ΣI = ma Nul Find ΣR, U e). Lav om fra And til Or A B A B AB A B Lav om fra Or til And A + B A + B A + B A + B A A B B A + B A + B Udskr Side af 4

3 Uge 7 a) R R = K, R = K, R = K, U = 5 V Find Σ R, og Σ I U R R Nul b) R R R = K, R = 5 K, R = K, R4 = K U k Find Σ R R4 R Nul c). Opskriv ligning, Reducer og tegn: A B B AND NAND F A NOT OR Analyseopgave: Udskr Side af 4

4 RØRBRUDS DETEKTOR Forklar kredsløbet: 9 Volt R R SW k C n Meg U NAND NAND U 4 x 49 NAND U NAND U4 C U, 6 V C R k Buzzer n Udskr Side 4 af 4

5 Uge 8 a). U R Uout a) Uin = V, R = 5 K R = 8 K Find Uout. R Opskriv spændingsdelerformlen! Nul Nul b). En kondensator på 47 µ F, opladt til Volt, aflades gennem en modstand. Under et afladeforløb er det blevet målt, at der går sek. fra spændingen er faldet fra 5 Volt til 4 Volt. Kan der siges noget om aflademodstanden? I givet fald, hvor stor er den? c). Tegn følgende kredsløb, reducer og tegn igen. Prøv at bygge til med -inputs Nandgates. A + B + C A. A + B C + A. A B + C d). Opskriv ligning, Reducer og tegn: A B C B C 4 NAND U NOR U NOR U NAND U5 F B C AND U4 Analyseopgave: Udskr Side 5 af 4

6 Nulgennemgangsdetektor Knight Rider Knight Rider R 47 Ohm F E D U A B C EN VDD VEE 45 X X X X X X4 X5 X6 X X X X X X X4 X5 X6 X7 45 U A B C EN VDD VEE C B A ~ ~ Ialt 8 x 8 lysdioder F E D C B A til uc, der tæller op og ned Udskr Side 6 af 4

7 Uge 9, er projektuge. ( Naturvidenskabs-festival ) Uge 4 a). Hvilken spænding kan måles på punkt Ux på kredsløbet til højre? R5.k Ux R6.k Hvis Ux kortsluttes til stel, hvilken strøm løber så i kortslutningen.? Vdc V Vdc V b). Udfyld skemaet Decimal Binær Octal Hex BCD 9 76 A c). Tegn og reducer c. A+ BC c. A + B + C c. A B + C Fortsættes: Udskr Side 7 af 4

8 Kodelås. Denne kodelås har kun knap. Når knappen aktiveres, dvs trykkes ind. Starter microcontrolleren med at tælle opad fx med en frekvens på Hz. Tal-værdien til 9 kan ses på 7-segmentet. Når den hemmelige kodes første ciffer vises, slippes kontakten. Herefter starter igen en optælling, og næste ciffer skal angives. Sker der ikke noget i 5 sekunder, resettes, og der skal startes forfra. Udskr Side 8 af 4

9 Uge 4 a). Hvilken konstante strøm skal til at oplade en nf kondensator fra Volt til Volt på ms? Hvor mange elektroner var opmagasineret i kondensatoren da dens spænding var Volt, og hvor mange ved Volt? b). Omsæt 64 D til et binært tal til Hex c). Tegn kredsløbene Reducer: Tegn igen. c.) c.) A BC C B A c.) c.4) A+ BC, ABC + ABC + ABC Analyseopgave: Udskr Side 9 af 4

10 Chipcard med løbende kode: Det indrammede øverst til højre, skal ligge på en lille printplade, som fungerer som nøgle. Udskr Side af 4

11 Uge 4 Skemafri Uge 4 Brobygning. Udskr Side af 4

12 Uge 44 a). Beregn strømmen I i det øjeblik, kontakten lukkes. Hvad er spændingen over C efter lang tid.? b). Udfyld flg. skema: Hex Decimal Octal Tal 5 Binær BCD A c). Reducer flg. Konverter til Nandgates. Konverter til Norgates. A + B C Analyseopgave: Udskr Side af 4

13 Kodelås: Koden sættes ved at indsætte ledninger i den tomme sokkel. Der er pt. Indstillet koden 8 I kredsen er der 4 NAND-gates, 4, og én 47. R til R4 er pull downs til nandgate-inputs.. Til daglig er der høj på RESET-input på 47. Når. kodeknap trykkes, ( her ), går udgangen på ICA lav, og herved fjernes ladningerne fra C, og der går en tid, ca. sek., før de vender tilbage via R6 og R5. Samtidig gives en klockpuls til tælleren, og den venter så på næste input. Når alle 4 cifre er indtastet, går 47, output 4 høj, og låser op.? Kan man ikke bare taste på alle knapper på tastaturet for at oplåse?? sker der reset, hvis en forkert kode tastes?? Udskr Side af 4

14 Uge 45 a). I dioden ønskes en strøm på ma. Dimensioner formodstanden. Forklar ved hjælp af en graf hvorfor, den skal være der. b). Plus F = f(a,b,c,d) Find det boolske udtryk for F U X X X X X X4 X5 X6 X7 A B C EN VDD VEE F NOT U 45 D C B A c). Realiser flg. Pulsplan. Tegn kredsløbet : Analyseopgave: Udskr Side 4 af 4

15 Niveau-føler:, V Med Kalt-leiter som er en R PTC-modstand. R4 k D Forklar kredsløbet: Rptc?? R6 R U + - OUT OPAMP D?? R k Styropor sav, / flamingo sav. VAC TX D U V AC BD679 K VAC Diodebro R, K x 6 Volt /,5 A Ringkerne K På klemmerne monteres en ca -5 cm modstandstråd, med en modstand på ca 5 Ohm/m. Udskr Side 5 af 4

16 Uge 46 a). En strømgenerator, der leverer, Ampere, oplader en kondensator på nf i 4,5 msekund. Tegn graf for kondensatorens spænding. b). Omskriv A: b til Decimal, Hex, Tal 7 og Octal. B: AF H til binær, Decimal og Octal. C: til Binær, Tal, tal 5, tal 9 og Hex. c). Reducer flg. med Karnaugh-kort. Tegn det reducerede udtryk. D C B A F Foder-automat til Rådyr. d). Analyser, og forklar. C uf NAND Pot k Pot 94,8 Hz 6 CLK RST 44 Q Q Q Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q CLK RST 44 Q Q Q Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q SW NAND Pot Pot 47k R6 k D C 47uF NAND k SW D Relæ R7 k NAND R8 k Q Relæ QN Udskr Side 6 af 4

17 Uge 47 ( Teknikfagstur til København ) a) Tegn Boodeplot b) Find afskæringsfrekvensen = knækfrekvensen = f c) Find ϕ ved, x f og ved 5 x f. Vac Vdc V R 47k C n Uout d). Reducer vha. karnoughkort: F = ABCD + ABD + ABCD + BCD + ACD + BCD + ABC e). e. Opskriv ligning for følgende kredsløb: e.. Reducer ligningen!! A B C OR NOT NAND F f). A = b B = b Find A+B, A-B, A*B, A/B. Analyseopgave: Se næste side: Udskr Side 7 af 4

18 Vdc Uin Gnd Uplus V Uplus Pot + - LM4 R9 4 V+ V- Uplus UA OUT V D DN448 Pot V + - LM4 4 V+ V- Uplus U5A OUT Uout V Gnd R8 + - LM4 Uplus 4 V+ V- U4A OUT D DN448 A) Potentiometeret Pot er midt-justeret. Pot er indstillet på 7 V og Pot på V. Tegn graf for Uout = f( Uin ) fra intervallet minus til plus Volt. ( vist nedenunder ) Undersøg for andre indstillinger af de tre potmetre. Hvad bevirker en justering af Pot, og hvad bevirker en justering af Pot? Og Pot? Ps. Grafen har Uout opad, Uin vandret! V V 8V 8V 4V 4V V s.ms.ms.ms V(Uout) V(Pot:) V(Uin) Time V V 4V 8V V V(Uout) V(Pot:) V(Uin) V(UIN) Udskr Side 8 af 4

19 Uge 48 a). Uin + Tegn Boodeplot. - U OUT OPAMP R Uout k R k C 4,7 uf b). Konverter til -input Nandgates A+ B C A B + ABC A B C D A B + B C ( Sæt B udenfor! ) A B C D + A B C ( Reducer først!! ) c). Givet følgende sandhedsskemaer for udgangene F til F5: Find og opskriv ligninger for F til F5. Gerne vha. Karnough kort. C B A F F F F4 F5 d). I Cu er der ved stuetemperatur 9 frie ladningsbærere ( elektroner ) pr. m. Hvis der løber [A] i en mm Cu-ledning, hvor hurtigt løber elektronerne? Fortsættes: Udskr Side 9 af 4

20 Statiske spændinger!! Kredsløbet kan måle statisk elektricitet. Antennerne kan være teleskopantenner, eller blot råde. Antenne A, 9V Antenne A registrerer positiv elektrisk felt, eller spænding, B negativ. Kredsløbet skal jordes ved brug!! Meg R Q C4 Q x BC547B R Q k D 5n R Meg Antenne B, 9V 5n C5 Q6 Q5, 9V Q4 R k, 9 V C uf D x BC557B Udskr Side af 4

21 ( Uge 49, Studieretningsprojekt-uge. ) Uge 5 a). Opstil et bogstavudtryk for overføringsfunktionen. ( Uout = f( U + U ) Find Uout. Hvis Uin = V, og Uin = 4V, hvad er så Uout? Uin Uin R 5k R k R k U6 - OUT + OPAMP Uout b). Plus Volt Dette kredsløb fungerer som niveaukontrol. Redegør for funktionen. Følerne A, B og C styrer sammen med elektronikken en pumpe, så vand-niveauet holdes mellem føler B og C. A B Plus Volt Plus Volt R R k k C U NAND U U NAND R k D Q Relæ Relæ QN c). Find først en thevening-ækvivalent for viste kredsløb. Tegn herefter graf for opladningen af C. Hvor lang tid tager opladningen til 5 [V]? Fortsættes: Udskr Side af 4

22 Volt Volt R4 R 4.7k R C R k U4 Meg k D BPW4? 47n - + OUT K P R5 D IR- Fotodiode k R OPAMP k D D4 IR- Infrared remote control extender.. Måske skal der en transistor forstærker ind foran IR-'ene.!! Udskr Side af 4

23 Uge a). Kondensatoren skal være nf!!! C n Tegn frekvenskarakteristik ( Bodeplot ) R Udskift kondensatoren med en på 7 pf. Tegn igen i samme graf. Udregn en kondensator, der ville give et knæk i KHz. Uin R k k U5 - OUT + OPAMP Uout b). Der ønskes konstrueret en kodekonverter vha. alm. Logik-gates. Til konverteren tilføres 4 indgangssignaler A, B, C, og D med A som mindst betydende. På udgangen ønskes signalerne K, L, M og N som det fremgår af tabellen.: Binær Kode X (Decimal værdi) DCBA N M L K Fortsættes næste side: Udskr Side af 4

24 Analyseopgave: Forklar kredsløbet!! LS U NAND R k /4 Hz U NAND R HZ U NAND R4 KHz U4 R k NAND Q BC7 SPEAKER C C k C k Retnings-følsom lys port. Kan fx bruges til at tænde lyset, hvis en person går ind på toilettet og slukke det igen, når han går ud. TSOP 76 reagerer på infrarød lys pulset med en frekvens på 6 KHz. Undersøg databladet! Hvornår er udgangen lav?? Undersøg de andre datablade. Forklar kredsløbet. Se også SFH 5-6 fra Siemens. Udskr Side 4 af 4

25 Uge a). Uin påtrykkes et step, = en spænding på 5 Volt fra tiden t=, og Volt kl. sek. Osv. iflg. Skemaet. Tegn graf for Uout, når det antages, at Uout = Volt fra starten! Uin R 47K C 47u U6 - OUT + OPAMP Uout b). Udfyld skemaet: Decimal Binær Hex Tal 5 7 A 4 c). Hvad er spændingen i punkt A? Analyseopgave: Næste side: Udskr Side 5 af 4

26 Frost detektor OP-amp-en kan være en TLC7 for lav strømforbrug. R7 giver selvhold. Dvs. dioden D6 vil fortsætte med at lyse, efter at der har været målt frost. VDC, 6 til 9 V C LM5 R4 k R7 Meg U - OPAMP OUT + D5 DN448 R8 R5 giver sammen med D4 LM5 mulighed for at måle negative temperaturer n D4 DN448 k R5 R6 k SW Reset C n.k D6 Udskr Side 6 af 4

27 Uge 4 a) OmskifterSW åbnes klokken sekunder. Hvor længe skal der gå, før U c er Volt? Og hvor stor er strømmen da? b) Ved Uc = 4 Volt skiftes til stilling. Hvor stor er strømmen umiddelbart efter skiftet? Hvad er spændingen Uc sek. efter skiftet til stilling? Vdc 5 Vdc V V RSW SW SW 47u R k C R k c) 5 sekunder efter skiftet til stilling skiftes til. Tegn graf for afladningsstrømmen d) Tegn graf-skitse af hele ladeforløbet. ( Bør gøres undervejs, letter forståelsen!! ) e). Reducer vha. Karnough-kort F = ABCD + ABCD + BCD + A BD + ACD f). Hvad vil et voltmeter koblet på mellem A og B vise??? Fortsættes næste side: Udskr Side 7 af 4

28 Konstantstrøms-kilde Diode D og D er N448. Forklar kredsløbet: Anode, +, Led V til 5 V D R k Katode, - Q D BC547 eller Led i serie Nul D R 47R Flerkanal scop. Undersøg og forklar kredsløbet. IC er en 4 bit binær tæller, fx 45. IC svarer til en CMOS 45. Udskr Side 8 af 4

29 Uge 5 a). Analyser kredsløbet og forkar virkemåden. Prøv at ændre kredsløbet, så det virker modsat b). Undersøg dette kredsløb. Ucc er +/- 5 Volt. Dvs. Uout for operationsforstærkerne er +/- Volt. Udregn frekvensen. c). R 45 Brug Thevening-omformning til at finde I RX og U RX. 48 Vdc V R 5 R R5 R Fortsættes næste side: Udskr Side 9 af 4

30 Kredsløbet var oprindeligt beregnet til IR-Lysdioder. Der var 8 dioder forbundet i serie. Der blev sendt ca,75v/ohm = 6,5 ma gennem., V D DN4 D D5 D9 Dvs. R, og 4 skal omdimensioneres fordi der nu skal bruges hvide lysdioder. Kilde: ELV /96 R k D D D6 D7 D D D4 D8 D Q Q Q DN448 D4 BC7 BC7 BC7 DN448 D5 R R R4 Sengelampe med Turn Off delay Lampen aktiveres enten med et tryk på en knap, eller med en lyd. Udskr Side af 4

31 Uge 6 a). R4 Ucc = +/- 5 [V]. Uout er +/- Volt. Beregn og tegn hysteresebåndet. Uin R,K Meg U6 + OUT Uout - OPAMP b). b.) Reducer og tegn. F= ABCD + ABC + ABD + BCD + A B C D b.) Realicer den oprindelige ligning ved hjælp af en 45 MUX. Sammenlign mængden af gates der er nødvendig. c). Forsyningsspændingen til følgende kredsløb er Volt. U tl ønskes at være på 8 Volt. Beregn R. Uin R? U NOT R 68k NOT U Uout Hvad bliver L TL Tegn graf for ( Y = f( t )) og for ( Uout = f ( Uin )) Analyseopgave: V R Infra-red remote control tester. Meg D LD74 UA HC4 C n UB R Meg UD 9 8 mm, Low Current 744 D Så følsom, at den kan detektere fra en afstand på 5 meter!!?? Der skal bruges HC-type, eller CMOS. Udskr Side af 4

32 Uge 8 a). C Uin påtrykkes til t=, [S] en firkantpuls på Volt og med en varighed af msek. Uin n R k Uout Hvad er Uout til tiden t=, [s]? b). b.) Tegn Bodeplot. b.) Opstil komplex overføringsfunktion. Skal ikke reduceres. c). C Volt C n U LM785 VIN GND VOUT n C Kohm -turn R U - uf R 47k R Q Volt R7 4 ohm Watt R5,k OUT + OPAMP R4 k k TIP R6 V single supply D4 k D DN4 Thermistor D Kohm v ed rumtemperatur DN4 D DN4 Der skal skabes god kontakt mellem 4 ohm modstanden, de tre dioder og den temperatur kontrollerede termistor. R7 er en varmemodstand, der skal holde er lille rum på en konstant temperatur. Forklar kredsløbet. Udskr Side af 4

33 Uge 9 a). Beregn modstande og kondensator i viste inverterende OP-amp-kobling. C? R Den mindste modstand er, Kohm. A` er 45 db og der er et knæk ved KHz. Over KHz falder grafen med db pr dekade. Tegn Graf. Uin R?? U5 - OUT + OPAMP Uout b). Hvilken konstante strøm skal tilføres en uf kondensator for at spændingen stiger Volt på,5 Sek. c). Thevenin. c.) Find et ækvivalentkredsløb med en Uth og Rth for flg. Kredsløb: Vdc V R k c.) Tegn graf for Ix og Ux ved varierende Rx. R k Rx Analyseopgave: Reflex-skranke. eller 6 Khz IRsender. C Med pause imellem. Elektor 9/9 5K P R k n R K 9 6 U T T T RST VDD Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q Q U CD478B 5 Volt R k Q R4, Ohm D BC7 CD46B Teori: Hvis man ikke sender kontinuerligt Khz, vil AGC-delen i modtageren ikke dæmpe forstærkningen!!. Som modtager kan bruges: SFH55A, SFH5- osv. Fortsættes: Udskr Side af 4

34 Sirene: Udskr Side 4 af 4

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik

Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik /9-4 Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik Når der i elektronikken skal bruges en tids-udmåling, benyttes ofte den tid, det tager at oplade eller aflade en kondensator til en

Læs mere

Kompendium. Flip Flops og Tællere

Kompendium. Flip Flops og Tællere 9/9-05 Kompendium Flip Flops og Tællere Rettelser og tilføjelser modtages gerne / Valle Flip Flop s Ucc SW Set R k 0 Reset SW U OR R k Uout En Flip Flop er et kredsløb, der kan være sat enten i den ene

Læs mere

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0.

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0. Maskeligninger: Givet følgende kredsløb: 22Vdc 1,5k 1Vdc Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med. I maskerne er der sat en strøm på. Retningen er tilfældig

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Noter til Komplekse tal i elektronik. Eksempler på steder, hvor der bruges kondensatorer og spoler i elektronik: Equalizer Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Selektive forstærkere. Når der er

Læs mere

Samtaleanlæg Projekt.

Samtaleanlæg Projekt. Projekt: Beskrivelse: I større bygninger kan det være praktisk med et samtaleanlæg, så der kan kommunikeres over større afstande. Det kan fx. være mellem stuehuset og stalden på en landbrugsejendom, eller

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Thevenin / mayer-norton Redigeret

Thevenin / mayer-norton Redigeret 6/12217 Thevenin eller MayerNortonomformninger er en måde, at omregne et kredsløb, så det fx bliver lettere at overskue. Maskeligninger: Først ses her lidt på traditionel løsning af et kredsløb: Givet

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

J-fet. Kompendium om J-FET

J-fet. Kompendium om J-FET J-fet 27/8-215 Kompendium om J-FET FET transistorer Generelt Fet-transistorer er opbygget helt anderledes end bipolar transistorerne. Her er det ikke en basisstrøm, der styrer ledeevnen gennem transistoren,

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Operationsforstærkere

Operationsforstærkere OPamps 1/12215 Kompendium / noter til: Operationsforstærkere Links til afsnit: Generelt, Splitsupply, Impedanskonverter, Delta_Ui_Fejl, Noninverting_Amp, Inverting_Amp, Summationsforstærker, Single_Supply,

Læs mere

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 Dette er den helt store tekniske forklaring skrevet til Tips & Tricks området på Småbådsklubbens hjemmeside. Du kender det sikkert godt du har skruet

Læs mere

Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik

Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik Timing systemer med kondensatorer /9-7 Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik Når der i elektronikken skal bruges en tids-udmåling, benyttes ofte den tid, det tager at oplade eller

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Komplekse tal i elektronik

Komplekse tal i elektronik Januar 5 Komplekse tal i elektronik KOMPLEKSE tal er ideelle til beregning på elektriske og elektroniske kredsløb hvori der indgår komponenter, der ved vekselspændinger fase-forskyder strømme og spændinger,

Læs mere

Orcad DC Sweep & Parametrsk analyse

Orcad DC Sweep & Parametrsk analyse Dette kompendium beskriver forskellige simulationsmåder, ved hvilke, der er mulighed for at få ORCAD til at foretage gentagne simuleringer med varierende komponentværdier. Ved at gennemgå forskellige eksempler,

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Powersupply. En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: Primær. Sekundær. Sekundær

Powersupply. En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: Primær. Sekundær. Sekundær Noter til!! Senest redigeret d. /-4 En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: N N Primær Sekundær U U Primær Sekundær Primær siden af trafoen tilsluttes nettet.

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere. 8/5 Filtre bruges til at fremhæve eller dæmpe nogle frekvenser. Dvs. man kan fx få kraftigere diskant, fremhæve lave toner Passive filtre Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Projekt - Roboventure Del journal. Power.

Projekt - Roboventure Del journal. Power. Projekt - Roboventure Del journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/4-3 5/5-3

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Kompendium om Gates og Gate-familier.

Kompendium om Gates og Gate-familier. Kompendium om Gates og Gate-familier. Der er vist en masse forskellige forhold vedrørende gates, samlet gennem flere år. Rettelser modtages gerne!! Side 1 af 21 Nandgate med hysterese: Normalt er grænsen

Læs mere

Komponent - Skuffe-kartotek.

Komponent - Skuffe-kartotek. Reol, på væggene: Øverst til venstre Stik i alle 4 5 6 7 8 Side af Reol, på væggene: Nederst til venstre: LM 0 LM 74 MC 458 LM58 LM 4 LM 555 Timer LM Quad Komparator TL 08 Fet Opamp TL 08 Dual Fet Opamp

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Måling af svage elektriske signaler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 2 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling...

Læs mere

Komplekse tal i elektronik

Komplekse tal i elektronik 3/-8 Komplekse tal i elektronik KOMPLEKSE tal er ideelle til beregning på elektriske og elektroniske kredsløb hvori der indgår komponenter, der ved vekselspændinger fase -forskyder strømme og spændinger,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Motorstyring. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: /-

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Projekt. HF-forstærker.

Projekt. HF-forstærker. Projekt. HF-forstærker. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Brian Schmidt, Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn. Udarbejdet i perioden:

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I Transistorteknik ved D & A forold. 4--3 Afkoblet Jordet mitter: Opbygning og beregning af transistorkobling af typen Jordet mitter ud fra følgende parameter erunder. Alle modstande vælges / beregnes ud

Læs mere

To-tone generator med lav forvrængning

To-tone generator med lav forvrængning To-tone generator med lav forvrængning Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com Indledning Denne artikel beskriver en to-tone generator, som frembringer sinustoner på 700 Hz og 1900 Hz. Tonerne tilføres

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

HF Sender & Modtager.

HF Sender & Modtager. HF Sender & Modtager. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: /- 7/-

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Kompendium. Gates og Boolsk algebra

Kompendium. Gates og Boolsk algebra Version /7-5 Kompendium Gates og oolsk algebra Rettelser og tilføjelser modtages gerne / Valle Generelt: I digital elektronik er kredsløb opbygget af gates. Gates kan godt opfattes som porte, hvis blot

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

DCC dekoder til servo

DCC dekoder til servo dekoder til servo Dekoderen kan kontrollere op til 4 servoer. Der er mulighed for at vælge forskellige hastigheder og vandring. Servoerne er velegnet til langsomt skift af sporskifte, bomanlæg, porte og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus Afsnit 4-5-6 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand http://en.wikipedia.org/wiki/index_of_electronics_articles http://openbookproject.net/electriccircuits/ 2012-09-13 OZ1DUG 4-5-6 1 Repetition

Læs mere

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015 Opgavesæt udviklet til kursus 48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2 Udviklet i 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (april, 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere