Stævneledermanual. Farum OK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stævneledermanual. Farum OK"

Transkript

1 Stævneledermanual Version 0.4 Historik: : Dokument oprettet af Flemming Bruun : Indsat og rettet nye funktioner. Økonomi tilføjet : Tidsplan, Funktionsammenhæng og Klageformular tilføjet : Indeks og kommentarer tilføjet side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse Stævneledermanual...1 Indledning...3 Opgaver...3 Reglement...3 Funktionsammenhæng...3 Tidsplan...4 Økonomi...4 Mandskab...4 På Stævnedagen...4 Funktioner...5 Stævnesekretær...5 O-Service...5 Skov...6 Stævneplads...6 Banelægning...6 Kort og Korttryk...7 Kortpakning...7 Parkering Væske...8 Start...9 Mål...9 Beregning...9 Resultater...10 Kiosk...10 Web...10 Oprydning...10 Børne-P...11 Børnebaner...11 Åbne baner...11 Skilte...11 Præmier...12 Appendix A: Tidsplan...13 Appendix B: Funktionsammenhæng...16 Appendix C: Klageformular...17 Appendix D: Økonomi...18 side 2 af 18

3 Indledning Denne manual indeholder de opgaver, du som stævneleder skal løse. Der vil i samme manual være en beskrivelse af de enkelte funktionsleders opgaver og deres respektive hjælperes opgaver. Ligeledes vil der til de enkelte opgaver være opstillet en liste af muligt materiel, der skal bestilles eller fremskaffes. Manualen er et redskab for dig til at få en ide og et overblik over stævnet. Opgaver Din overordnede opgave er at få stævnet gennemført i god ro og orden. Du skal sætte et mål for, hvad stævnet skal indeholde, hvad der skal lægges vægt på og hvilken kvalitet dit stævne skal have. Med kvalitet menes at du går aktivt ind og vurdere om en opgave skal have mere tid eller vægtning i forhold til stævnets mål. Der stilles naturligvis nogle større krav fra DOF i forbindelse med mesterskabsstævner, mens kredsløb kan afvikles med færre midler og mandskab. Det er vigtigt at forstå, at som stævneleder skal du ikke involveres mere end overfladisk i de enkelte opgaver. Opstår der konflikter eller behov for koordinering, så er det din opgave at få dette løst. Du skal være indstillet på, at jo nærmere du er på stævnets afvikling, jo flere opgaver skal være løst og vil brænde på. Så du skal have is i maven lige til det sidste. Sørg gerne for at du har kontakt med bestyrelsen og en erfaren stævneleder igennem hele forløbet. Hvis det kan lade sig gøre, så vil et føl være en god ide at have med igennem hele forløbet. Så snart en stævnelederen er udpeget skal man have valgt en stævneplads. Dette sker i samråd med andre erfarne funktionsledere. Der skal tages hensyn til tilkørselsforholdene for materiellet, hvorimod placeringen af parkering kan lægges lidt længere væk. Sørg for at få tilladelse til stævnepladsen, parkering og skoven inden Banelæggerne kan gå i gang. Kan du få fat i en stævnesekretær, så kan du undgå at skulle lave referat af de enkelte møder og samtidig have en sparring i forbindelse med fremdriften i stævnet. Sekretæren skal være tilstede på dagen for løbet og sørge for den administrative del af stævnet. Reglement Sæt dig ind i reglementet på forhånd. Der kan være nye regler, der skal på plads. Hvis der er et kursus omkring reglementet, så sørg for at tage med på det, også selv om du kender reglerne. Det er vigtigt at få andres syn og erfaringer med i dit stævne, så du undgå de værste startproblemer. Sørg for at du har en ide om hvad instruktionen skal indholde, idet det er lettere at lave indbydelsen ud fra disse ideer, da instruktionen vil afspejle indbydelsen, dog med flere punkter. I reglementet står der hvad du skal have med i listen. Funktionsammenhæng Der er igennem stævnet en række funktioner, der træder i kraft, når enkelte funktioner er klar eller helt færdige. I disse tilfælde skal du som stævneleder holde dig ajour med status for funktionerne og se til at der sker noget i de enkelte dele af processen. side 3 af 18

4 Nogle af funktioner vil optræde som service i forhold til det egentlige løb. Det drejer sig om Åbne Baner, Kiosk, Skilte, Børnepasning og Børnebaner. Du skal derfor være klar over, hvilke dele af løbet du vil satse på at kunne lade sig gøre og hvad der er det egentlige i selve løbets afvikling. Din opgave som stævneleder er at få fulgt op på, at funktionerne er på tidsplanen og får samarbejdet på tværs af organisationen. Det er vigtigt at funktionerne ikke overlades helt til sig selv, idet erfaringerne viser, at en helt selvstændig funktion kan nå at falde på gulvet uden at man ser problemet komme. Du skal derfor følge op på funktionerne og deres indbyrdes sammenhænge og holde fine funktionsledere i kort og til tider stram snor. Tidsplanen Din plan skal starte relativt lang tid før løbets afvikling. Et kredsløb skal have omkring 3-4 måneders forberedelse og DM/SM/JFM kræver ofte op til over 6 måneder, idet du skal have kort fuldt opdateret så din banelægger har have noget at arbejde med. I appendix D er der opstillet en tidsplan for et stævne på størrelse med et Kredsløb. Til dette løb blev beregnet ca. 500 løbere. Økonomi Det skal kunne betale sig at lave et orienteringsløb, derfor skal prisen for starten sættes realistisk. En for høj pris holder deltagerne væk, og en for lav pris resulterer i et underskud. Nogle skove er mere attraktive end andre, og alt efter kvaliteten af stævnet og skov kan prisen variere betydeligt. Du skal være opmærksom på, at der til mesterskabsløb (JFM/SM/DM) i DOF skal lægges en ekstra præmieafgift oven i deltagerafgiften. Tag fat i kassereren når stævneafgiften skal beregnes, idet der kan være gode erfaringer fra andre løb, som han kan ligge inde med. Mandskab Du skal have fat i dit mandskab rimelig tidligt i processen. I princippet skal du have din funktioner på plads først, hvorefter det er op til de enkelte ledere at skaffe mandskabet til deres opgaver. Dette er desværre ikke altid muligt, hvorfor du bør sætte en fast dato for, hvornår lederne skal være på plads. Er de ikke på plads må stævnet aflyses med begrundelse i, at klubben ikke kan løfte opgaven. Du skal skaffe følgende personer: Stævnekontrollant. Denne person skal komme fra en anden klub og skal have lavet stævne før. Spørg dig frem hos klubberne omkring dig. Banekontrollant. Skal helst være fra en anden klub. Det bedste er at banelæggerne kan komme med nogle navne, idet der skal være et godt samarbejde mellem disse personer. Afhængig af løbstype vælges en person, der har løbet en masse orienteringsløb og har lagt en masse baner. Til mesterskabsløb vil en person med tilknytning til eliten være at foretrække.. Dommer. Skal helst være fra en anden klub og deltager kun på dagen. Vedkommende står side 4 af 18

5 upartisk i alle situationer omkring stævnet og afviklingen af dette. Han har ikke selv mulighed for at foretage en klage over stævnet. Farum OK Funktionsledere. Dette er den sværeste opgave, idet alle i klubben sikkert har en masse andet at lave netop den dag. Det er derfor vigtigt at klubbens bestyrelse indgår i samarbejdet med at skaffe disse folk. Du skal være skarp i din holdning om at stævnet kun kan gennemføres, hvis funktionslederne er på plads på en bestemt dato. På Stævnedagen Du er ansvarlig for selve stævnet og du vil derfor blive involveret i de problemer, der opstår på stævnepladsen. Løbere kan komme og klage over løbet eller noget andet kan gå galt. Til stævnet skal du derfor huske at tage følgende ting med: Klageformular Papir og skrivegrej Vær gerne den første og sidste på pladsen på dagen og se til at opgaverne bliver løst; få pladsen sat op, løbet afviklet og pladsen ryddet. Funktioner Mandskabet til de enkelte funktioner kan gå hen og blive det største problem for dit stævne. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der skal erfarne funktionsledere med og at der samtidig skal oplæres nye ledere. Du skal have bestyrelsen med når du starter indsamling af funktionsledere. Sørg for at kontakte dine udvalgte direkte og meget tidligt i stævnets forløb. Det er vigtigt at du afstemmer forventningen til deres indsats allerede ved første kontakt. Når du kontakter funktionslederene, så skal det ikke foregå pr. , men pr. telefon. De fleste medlemmer læser ikke deres , men svarer gerne på telefonen. Der vil være en del undskyldninger omkring, hvorfor de enkelte ikke lige kan overskue kalenderen, men du skal ikke lade dig slå ud her. Sæt gerne en anden til at kontakte bestemte personer, da det ikke er sikkert at du har samme gennemslagskraft som nære venner/bekendte. Stævnesekretær Denne post er Stævnelederen højre hånd og skal tage sig af de administrative dele i stævnet. Det er vigtigt at vedkommende sætter sig ind i reglementet og forstår opgavens indhold. Før stævnet: Referat af møder, kontrol af klasser i forhold til O-service/stævnet, indhenter oplysninger om præmieafgift til DOF. På dagen: Modtagelse af klager, ændringer af tilmeldinger, svare på spørgsmål fra løberne, modtage eftertilmeldinger, hvis åbne baner ikke benyttes. 1 side 5 af 18

6 Plads i et telt på dagen O-Service Oprettelse af løbet i O-service er allerede på plads når terminslisten er klar. Der skal oprettes klasser, lægges priser ind og oprettes indbydelse/instruktion 1 IT 1-2 timer x 3 gange Skov Skal i gang lige efter stævnelederen er udpeget. Kontakt til skovejere, bestilling af skoven, indhentning af tilladelser til at få lov til at løbe på dagen og brug af køretøjer i skoven. Denne del skal samarbejde med Stævneplads og Banelæggere. Sørger for at skoven bliver betalt eller i det mindste overbragt til kassereren i klubben. 1 IT, møder med skovejere 1-2 timer gange møder Stævneplads Skal være på plads som det første efter udvælgelse af stævneleder. Dette er centralt for banelægningens starttid. Kontakt til skovejere/markejere, indhentning af tilladelse til at få lov til at være pladsen i to dage, opstilling og afvikling. Denne del skal samarbejde med Skov,, Parkering og Banelæggere. Planlægning af opstilling på pladsen, adgangsforhold og eventuel strøm/vand fra eksterne steder Vær opmærksom på, at der kan være betaling for leje af området og at adgangen til området er begrænset mht. tidspunkter på året. 1 møder med skovejere/markejere 1-2 timer gange møder gange kørsel til og fra området side 6 af 18

7 Banelægning Dette er den tungeste funktion og skal have samarbejde med flere funktioner. Selve banelægning skal ske i samarbejde med Skov, Stævneplads, Kort og Korttryk, Væske, Beregning og Banekontrollanten. Denne del kan med fordel fordeles på 2 personer, der arbejder tæt sammen om banerne. Er det vores eget kort, kan rettelser i kortet lægges ind samtidig. Husk at have styr på antallet af baner og sværhedgraden for disse. Styring af udsætning og indsamling af poster og SI-enheder. Skal have tilladelse hos Skov til at få lov til at køre i bil på stierne ved udsætning/indsamling af poster. 1-2 (+ 4-6 personer til udsætning og indsamling af poster) IT, Condes, OCAD dage, 2-4 gange kørsel til og fra området SI enheder, Poststativer, Poster, blanke kort Kort og Korttryk Rettelser i kort, eller indhentning af kortfil fra anden klub. Kontakt til trykker eller print. Skal have styr på hvilken type kort, der skal bruges (offset eller print, eller ). Skal have kontakt til DOF omkring kvalitet af korttrykket. Hvis det er ikke er vores kort, skal der skabes kontakt med eventuel anden klub, der kan foretage revision af kortet, hvis dette er for gammelt. 1 IT, Condes, OCAD 1-2 dage, afhængig om kortet skal revideres, 2-3 gange kørsel til og fra området Kortpakning Pakning af kort i plastikposer. Sker i ugen op til løbet af sidste uge op til selve løbet. Det skal aftales med Beregningen og Start om der skal labels på kortene. Bemærk reglementet omkring hvornår kortet udleveres i starten. Banelæggere og Banekontrollant bør være tilstede til at tjekke kort, definitioner og baner for evt. fejl Banelægger + 1 Startperson hjælpere. 4-5 timer en aften + afhentning/aflevering af plastsvejser side 7 af 18

8 Svejsere, Plastikposer, Kort (evt. labels) Parkering Der skal ske en udvælgelse af parkering allerede ved valget af stævnepladsen. Der skal være plads til en del biler i området, og placeringen skal kunne være således, at man ikke skal gå for langt til og fra stævnepladsen. Op til m. maks. Beregn ca. 2 personer pr. bil og afsæt 10 m. pr. bil til kantparkering. Skråparkering dog lidt mindre, men bredere plads. Kontakt til politi, markejer eller skovejer, alt efter placering af stævnepladsen. Bemærk at færdels til fods langs befærdede veje skal foregå som et minimum. 1 (+ 2-4 hjælpere) 2-3 timer på dagen, 1-2 gange kørsel til og fra området. Gule veste, skilte, snitzlinger, jernspyd Største problem og et centralt punkt i logistikken. Hav 2 eller flere funktionsledere på denne opgave ret tidligt i forløbet. Arbejder sammen med de andre funktionsledere omkring hvilke dele, der skal bestilles i det fælles depot. Sørg for at få tjekket materiellet allerede i starten af processen, således at der er et overblik over hvilket materiel, der skal renoveres og hvilket der evt. skal genindkøbes. let skal hentes og bringes tilbage til depotet. Stævnepladsen skal have adgang til at kunne komme ind med biler, så materiellet ikke skal slæbes hele vejen. Eventuelt kan materiellet fordeles på de enkelte funktioners biler. Hermed kan antallet af hjælpere reduceres. Nytænkning omkring materiellet kan med fordel lægges ind i planlægningen. Eksempelvis er resultattavlen stor og tung og kan evt. laves i et andet materiale eller på en anden måde. Få, men store telte til at samle funktionerne i har vist sig at være en fordel. 2-3 (+ 2-4 hjælpere) 5-10 timer på dagen, 1-2 gange kørsel til og fra depot og området. Væske Udskænkning og service omkring vand til kiosken. Alle baner fra 6 km skal have mindst en side 8 af 18

9 væskepost. Der skal derfor væske, væskstativ, kopper og affaldsposer i skoven på de punkter, som banelæggerne har lagt. Skal hente væsker i dunke fra klubhuset. Varmt vand fås ved at lade koldt vand stå natten over. Ikke noget med at bruge den varme hane! Hvis man beslutter sig for at lave saft skal dette blandes i åbne kar på dagen. Skal have kontakt til Skov om tilladelse til kørsel i skoven med egen bil. Borde til væske skal være solide. Brug evt. bukke med en 50x50x3cm plade over. 2 (+ 2-4 hjælpere) Tunge løft 5-10 timer på dagen, evt. opfyldning af 25 liters dunke dagen før løbet. Dunke, stativer, bord, kopper, kopholder, kande til at øse med, sækkevogn Start Er med i forbindelse med pakning af kortene. Det skal tidligt besluttes om kortene skal have labels på bagsiden af kortet. Dette afgør stævnelederen udfra kvaliteten af stævnet. Bemærk at det skal stå i instruktionen om visse klasser har fri start og hvilke klasser der skal have kortet udlevet 2 min. før start. Kort kan pakkes i kasser og stilles langs sidste bås i stedet for at blive udleveret med labels på bagsiden. I starten skal der for løberne være; Et kort over løbsområdet, Instruktion, Startlister, Lejebrikker. Opsætning af startens båse, placering af kort, udlevering af SI-lejebrikker. Fremkald af løbere. Er en funktion, der skal være fokus på, da løberne skal have et afslappet løb fra starten. Arbejder sammen med Mål og Beregning, samt Banelæggerne. 1 (+ 3-4 hjælpere på dagen) Start 5 timer på dagen + evt. kørsel til området. Snitzling, jernspyd, telt, bord, stol, kasser til kort, startur fra depotet, standere til ophængning af oversigter, blanke kort til ophænging i starten, seneste instruktion til ophængning, startliste, SI-lejebrikker. Mål Arbejder sammen med Beregning, samt Banelæggerne. Modtagelse af løbere i målet og godkender/afviser løberes resultater. Print af resultater. Husk det glade smil og en frisk bemærkning. Sender klager videre til stævnekontoret. side 9 af 18

10 1 (+ 3-4 hjælpere på dagen) Mål, SI-programmel, Printere 5 timer på dagen Jernspyd, Snitzling, Bord, Stole, PC, SI-udstyr, Telt Beregning Indhenter løbstilmeldinger fra O-service, opsætter SI-beregningen og læser løbere og baner ind. Fordeler løbere i SI-programmet Aflæsning af brikker i målet, udskrivning af stræktider, modtagelse af Lejebrikker. Udskrivning af resultater, udskrivning af startlister. Samarbejder med Banelæggerne, Start, Resultater, Web, O-service og Stævneplads. 1 (+ 3-4 hjælpere på dagen) SI-programmel 7 timer på dagen dage i forbindelse med SI. Borde, Stole, generator, 2x pc, 2x printere Resultater Samarbejde med Mål og Beregning. Sætter resultater på tavlen på stævnepladsen. De endelige resultater til nettet kommer fra Mål og Beregning og går til Web. 1 5 timer på dagen. Resultattavle fra depot Kiosk Selvstændig funktion, uden nogen egentlig tilknytning til de andre funktioner. Står som en ekstra service til deltagerne og hjælperne. Kan have opgaver som morgenmad, kaffe og frokost, som skal aftales indbyrdes. Kan med fordel lægges hos en familie. Manual 1-2 (+ 2-3 hjælpere på dagen) 5 timer på dagen + 2 dage omkring indkøb og planlægning. Stort telt, generator, borde, byttepenge Der er lavet en manual for kiosken. Se hjemmesiden. side 10 af 18

11 Web Opsætter løbshjemmeside med Indbydelse, Instruktion, resultater og oversigter. Samarbejder med Stævneledelsen, Banelæggerne og Mål og Beregning. 1 IT, Web 3-6 timer op til løbet, 1 time efter løbet. Oprydning Rydning af pladsen og ansvaret for at få materiellet ind i klubhuset og tilbage til depotet. 1-2 (+ 2-3 hjælpere på dagen) Kørsel med anhænger eller blot gode kræfter. 5 timer på dagen Børne-P Pasning af børn på dagen, mens forældrene er ude i skoven. 1-2 (voksen eller teenager) Børnepasning 3-4 timer på dagen Telt, legetøj Børnebaner Snitzlet børnebane på 1 km i terrænet lige omkring stævnepladsen. Evt. skal der være en bolleeller kanelgiffel til børnene, der har gennemført banen. Samarbejder med Banelæggerne og Kort. 1-2 Børnebaner 3-4 timer på dagen, 1-2 dage til at lave baner. Telt, start- og målbanner, bord, poster og stativer fra Børnekarrusellen. side 11 af 18

12 Åbne baner Salg af Åbne baner (klasser) på dagen. Samarbejde med Mål og Beregning, Start og Banelæggerne. Læg gerne Åbne Baner ind i samme telt som Mål og Beregning. Farum OK Man kan holde styr på antallet af åbne baner til salg ved at bruge Postdefinitioner som kvittering til Starten. Antallet af kort og postdefinitioner skal være det samme for hver bane. Indtaster selv deltagere ind i SI-programmellet. 1 (+ 1-2 hjælpere på dagen) 3-4 timer på dagen. Telt, bord, byttepenge, pc til indtastning. Skilte Opsætning af skilte på pladsen. Hvis skilte mangler i klubhuset skal disse laves. Samarbejde med Stævneplads og Parkering timer på dagen. 4-6 timer til forberedelse Skaffer selv materiellet eller fremstiller det selv. Præmier Til Kredsløb skal der være præmier i A-klasserne H/D-10 til og med H/D-16. I reglementet står hvilke præmier, der ellers skal uddeles til andre løbstyper. Præmier skal skaffes fra sponsorer eller tilsvarende. Ideer: Sokker, drikkedunke, trøjer. Uddeling af præmier eller som minimum at fordele præmierne til ceremonimesteren. 1 (evt. ceremonimester) Sponsorer, børn og unge 2 timer på dagen. 4-6 timer til forberedelse Skaffer selv præmier. side 12 af 18

13 Appendix A: Tidsplan Stævneledelse Banelægning Skov Stævneplads Parkering Dag Uge Opgave Belastning Opstart af løbsledelse (forankring) Funktionsledere findes i klubben Stævnekontrollant findes i en anden klub Stævnesekretær findes i klubben 7 1.uge Stævneplads findes Skovtilladelse indhentes Tilladelse til stævnplads indhentes Parkering fastlægges Tilladelse til Parkering indhentes 14 2.uge Budget over løbet fastlægges Kort og Tryk Børnebane Web O-service Væske Skilte Start Præmier Mål Beregning Åbne Baner Kortpakning Resultater Kiosk Børne-P Oprydning 21 3.uge Første møde med funktionsledere Korttegning/-bestilling begyndes Banelægning startes Banekontrollant findes i en anden klub 28 4.uge Kontrol af at alle funktionsledere er fundet Go/NoGo beslutning i bestyrelsen 28 4.uge Indbydelse lægges på nettet O-Service opdateres/åbning af løbet Hjælpere findes i klubben. Helst pr. telefon side 13 af 18

14 Dag Uge Opgave 49 7.uge Opfølgning på hjælpere Bestyrelse inddrages i at finde hjælpere. Stævneledelse Banelægning Skov Stævneplads Parkering Kort og Tryk Børnebane Web O-service Væske Skilte Start Præmier Mål Beregning Åbne Baner Kortpakning Resultater Kiosk Børne-P Oprydning 63 9.uge Placering af Toiletter fastlægges Bestilling af Toiletter uge Væskedepoter fastlægges Væske på pladsen fastlægges Opbygning af stævneplads tegnes Starten fastlægges Præmier indkøbes Målet fastlægges uge Baner kontrolleres Færdigt kort klar til baner Baner tegnes ind på kort uge Instruktion færdiggøres O-Service opdateres Klasser og deltagere hentes fra O-service Kort trykkes uge Labels og startlister udskrives Kort pakkes og tjekkes Postdefinitioner udskrives samles Væske fyldes på dunke Ændringer i startlisten Kiosk indkøber mad/drikke etc uge Dagen før side 14 af 18

15 Dag Uge Opgave Poster i skoven Stævneledelse Banelægning Skov Stævneplads Parkering Kort og Tryk Børnebane Web O-service Væske Skilte Start Præmier Mål Beregning Åbne Baner Kortpakning Resultater Kiosk Børne-P Oprydning uge Stævnedag Opstilling af pladsen SI-klargøring SI-enheder i skoven Starttid fastsættes Løbere ankommer til skoven Løbere sendes i skoven Løbere kommer tilbage Klager Præmieuddeling Løbere tager hjem Tjek at alle er hjemme Nedtagning af pladsen Indhentning af poster og SI-enheder Resultater til hjemmesiden uge Efterbehandling af diverse problemer uge Afsluttende møde side 15 af 18

16 Appendix B: Funktionsammenhæng side 16 af 18

17 Appendix C: Klageformular Dato: Navn: Tlf. Klub: Klage over: Underskrift Klager: Afgørelse af stævneleder: Underskrift Stævneleder: Afgørelse af dommer: Underskrift Dommer: side 17 af 18

18 Appendix D: Økonomi Følgende poster skal altid skal indregnes som en del af startgebyret: Et budget kan se ud som følger, idet alle poster ikke er indregnet: Pris Antal Indtægt Udgift Total Skov kr11.000,00 kr13.500,00 (2.500,00) Stævneplads kr 1.500,00 (1.500,00) Løbere kr65, kr13.000, ,00 U-løbere kr40,00 80 kr 3.200, ,00 Løbere - Kiosk kr 1.000,00 (1.000,00) Kørsel?? Leje af materiel?? Nyt materiel kr 500,00 (500,00) Løbsafgifter kr10, kr 2.800,00 (2.800,00) Trykning af kort kr 5, kr 1.750,00 (1.750,00) Kortafgifter kr10, kr 3.500,00 (3.500,00) Åbne baner kr75,00 50 kr 3.750, ,00 Åbne baner UK kr85,00 10 kr 850,00 850,00 Præmier kr - - kr31.800,00 kr24.550,00 kr7.250,00 side 18 af 18

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

Revideret d.: 04/11-2013 Af: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Stævnehåndbog Funktionsbeskrivelser

Revideret d.: 04/11-2013 Af: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Stævnehåndbog Funktionsbeskrivelser Stævnehåndbog Funktionsbeskrivelser Stævneleder Ansvarsområder Finde og informere øvrige funktionsleder om deres ansvarsområder Udarbejdelse af telefonliste over alle hjælpere Udfærdigelse af indbydelse

Læs mere

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså Indbydelse Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017. Klassifikation Løbsområde Arrangør Stævnets hjemmeside Parkering og mødested Stævneplads Afstande Kørsels vejledning

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Skoleløbsmanual. Indledning. Opgaver. Farum OK

Skoleløbsmanual. Indledning. Opgaver. Farum OK Skoleløbsmanual Version 1.1 Historik: 10-6-2006 1.0: Dokument oprettet og udsendt til bestyrelsen af Flemming Bruun 12-6-2006 1.1: Rettelser til faktura Indledning Det sker årligt, at en eller flere skoler

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vej 52 (Silkeborg Horsens), 6 km syd for Silkeborg. Fra mødestedet er der ca. 1 km til parkering. Afstande:

Læs mere

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29.

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. marts 2014 Løbsområde: Mødested - Stævneplads: Parkering: Stævnecenter: Resultater:

Læs mere

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Instruktion til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Klassifikation Orienteringsklubben Esbjerg. A *** stævne. Stævnet er samtidigt et World Ranking Event. Stævneplads Stævnepladsen

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle INSTRUKTION Klassifikation: Løbsområde: Stævnet er et

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Mødested Kørevejledning Parkering Stævnekontor Stævneplads Service Salg af åbne baner Toiletter Omklædning og bad Overnatning Bidstrup Gods, mellem Hadsten og Laurbjerg

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering.

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering. Instruktion Formalia Mødested DM Sprint 2009 Lørdag d. 25. april 2009 www.dmsprint2009.dk A stævne ***** 2. afdeling af Trimtex Cup 4. afdeling af Combineering Cup Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej

Læs mere

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen.

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen. Instruktion Op ned match for 3. 6. division i COWI-ligaen Søndag den 24. september 2017 i Ravnsholt Skov Vi glæder os til at se rigtig mange glade løbere til en god dag i skoven. Op ned match 3.-4. division

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere

Op/Ned Match Division, Øst

Op/Ned Match Division, Øst Søllerød Orienteringsklub indbyder til Cowi-Ligaen: Op/Ned 3.-4. division, Op/Ned 4.-5. division, Op/Ned 5.-6. division, samt Åbne Baner i Rude Skov. Dato 25. September 2016 kl. 11:00-15:00 Stævnepladsen

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2011

Instruktion for Jættemilen 2011 Instruktion for Jættemilen 2011 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Combineering Junior Cup. Dato Søndag den 13. november 2011 Løbsområde

Læs mere

Instruktion til Natuglen Onsdag d. 16/3 2016

Instruktion til Natuglen Onsdag d. 16/3 2016 Instruktion til Natuglen 3 2016 Onsdag d. 16/3 2016 Stævnetype Stævnet er et C-arrangement Skov Palsgaard Skov Stævneplads Stævneplads på stor græsplæne vest for Vester Palsgaard Skovmuseum, Palsgaardvej

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads Instruktion Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik bedes om muligt ske inden stævnet per mail. Der er særlig begynderinstruktion for fri start (put and run) Der er særlig

Læs mere

INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum

INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum Aarhus 1900 Orientering har hermed den store glæde at kunne byde velkommen til DM Lang 2015 i Ålum. Klassifikation Arrangør Løbsområde Stævneplads Kort Løbet

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts i Kirkemilen

Læs mere

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Foreløbig Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts

Læs mere

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Indbydelse Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015 Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Lørdag den 14. marts til langdistance i Hammer Bakker Søndag den 15. marts

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst INSTRUKTION til åbent stævne og divisionsmatch i COWI-ligaen 2. div.: FROS/MELFAR, Faaborg OK, Odense OK, OK Syd 3. div.: OK Esbjerg, Svendborg/OPI, West/Ribe samt Kredsmesterskab for ungdom i Sydkredsen

Læs mere

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 1. Klassifikation: 4-stjernet A-stævne. 2. Stævnecenter: Informationen/stævnekontor på stævnepladserne fungerer samtidig som

Læs mere

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008 Århus 1900 Orientering byder velkommen til DM sprint. DM-sprint er ranglisteløb og også 1. del af Park Tour. Kørevejledning Århus Universitetshospital Risskov. Afmærkning fra lyskrydset Grenåvej/Asylvej

Læs mere

INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV

INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV MTBO Mellemdistance (C-stævne) og 16. Afd. af Trimtex MTBO Cup 2016. Arrangeret af. Løbet indgår

Læs mere

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION JFM STAFET 2012 Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION KØREVEJLEDNING Afmærkning i Grønfeld mellem Femmøller og Kalø. GPS koordinater

Læs mere

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet  betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: INDBYDELSE Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Generel information

Læs mere

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Løbsområde Stævneplads / center Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Lørdag 3. oktober 2015 Palsgaard Græsareal vest for Vester Palsgaard Skovmuseum. Adresse for Museet: Palsgårdvej 9 7362 Hampen

Læs mere

11. & 12. juli. Søndag den 12. juli i Kirkemilen nord.

11. & 12. juli. Søndag den 12. juli i Kirkemilen nord. Instruktion til Skaw-dysten Kirkemilen - Skagen Udgave 2 af 7. juli 2009 2009 11. & 12. juli Klassifikation: Løbsområde: Kort: Stævneplads: Stævnekontor: Afstande: Terrænbeskrivelse: Kontrolsystem: Emit

Læs mere

Holdlister og resultater kan ses på: På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter.

Holdlister og resultater kan ses på:  På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter. INSTRUKTION: C-stafet / Vejle - Stafetten i Haraldskær skov. Søndag den 08. maj 2011 - kl. 10.00 Holdlister og resultater kan ses på: http://www.orientering.dk/snab/ Kørselsvejledning: Parkering: Stævneplads

Læs mere

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden.

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden. Indbydelse Østkredsen og FIF Hillerød Orientering har fornøjelsen af at byde velkommen til Kreds Ungdoms Match 2016 Fredag d. 4. november kl. 20:00 til søndag d. 6. november kl. 13:30. Weekenden markerer

Læs mere

Instruktion til JFM Lang Søndag d. 17/8 2014

Instruktion til JFM Lang Søndag d. 17/8 2014 Instruktion til JFM Lang 2014 Søndag d. 17/8 2014 Stævnetype Stævnet er et A-arrangement Skov Gludsted-Børgelund Stævneplads Stævneplads i lysning umiddelbart vest for Militærdepot Hjøllund Afmærkning

Læs mere

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 DM Mellem World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 w w w. her ning-orient eringsklub. dk Arrangør: Klassifikation: Ranglisteløb: Dato: Løbsområde:

Læs mere

INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest

INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ Stævneplads Klassifikation Løbet er et A-stævne Mødested Munkebjerg ved Vejle. GPS: 55.679700, 9.618000

Læs mere

2. divisionsmatch og Åbent B-stævne søndag d. 28. august 2016 Instruktion Rev. C: 26. august 2016 / PSN

2. divisionsmatch og Åbent B-stævne søndag d. 28. august 2016 Instruktion Rev. C: 26. august 2016 / PSN Instruktion til åbent stævne med 2. divisionsmatch mellem Fåborg, Fros, Gorm og Esbjerg i COWI Ligaen - søndag den 28. august 2016 - i Munkebjerg skov den vestlige del. Klassifikation: Stævnet er et ***B-stævne

Læs mere

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Indbydelse Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Lørdag den 10. marts i Tolne Skov, og Søndag den 11. marts i Tversted Klitplantage. Der er fortræning fredag

Læs mere

Instruktion. Stævnepladsen har åben 10:00-16:00

Instruktion. Stævnepladsen har åben 10:00-16:00 Søllerød Orienteringsklub byder velkommen til Åbne baner og afslutning på Østkredsens 3.-6. Divisionsmatch i COWI ligaen. **** 4 stjernet stævne Dato 5. September 016 kl. :00-16:00 Stævnepladsen har åben

Læs mere

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Indbydelse til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Dato Søndag d. 21. april 2013. Stævnepladsen åbner kl. 09.00. Løbsområde Fanø Klitplantage.

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts 2016. Mellemdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

Instruktion til Midgårdsormen

Instruktion til Midgårdsormen Instruktion til Midgårdsormen Arrangør: OK Pan Aarhus Stævne: Midgårdsormen 10-mands mellemdistance-stafet. Tjalfe 4-mands ungdomsstafet. Dato: 3. og 4. september Løbsområde og kort: Ørnbjerg Mølle revideret

Læs mere

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub INDBYDELSE Arrangører Navn og klassifikation Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub DM Stafet og DM Lang (*****) 5 stjerner Trimtex Senior Cup, 12. og sidste afdeling

Læs mere

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event.

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event. DM Mellem World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 w w w. her ning-orient eringsklub. dk Arrangør: Klassifikation: Ranglisteløb: Herning

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vejen mellem Rønde og Femmøller Strand. Afmærkning i Egens (ankomst fra Rønde) 56.269843, 10.515290 eller

Læs mere

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017.

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Indbydelse Kreds ungdomsmatch 2017 Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Fredag 6.oktober kl. 19 søndag d.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2015

Fynsk Sprint Cup 2015 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2015 Parkering i Svendborg I Svendborg er der parkering på Nordre Havnevej fra nr. 1, i parkeringsbåse og på græsarealet der støder op til. Det er lovligt at holde mere end

Læs mere

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017.

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Arrangør Klassifikation Rold Skov OK i samarbejde med Rebild Kommune. DM Sprint, 4 stjernet A stævne og IOF World Ranking Event. DM sprint er ligeledes

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2017

Fynsk Sprint Cup 2017 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2017 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især følgende skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation

Læs mere

Herning OK og Holstebro OK Instruktion

Herning OK og Holstebro OK Instruktion Herning OK og Holstebro OK Instruktion 1 Herning OK 9.-11. April Holstebro OK Afmærkning: Stråsø den 9/4-09. Fra Hovedvej A16 mellem Holstebro og Ulfborg, ved 32,6 km mærket vest for Idom. Herfra er der

Læs mere

Instruktion - Jættemilen 2014

Instruktion - Jættemilen 2014 1 Instruktion - Jættemilen 2014 Dato 9. november 2014 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Finale i Trimtex Senior Cup og finale i Løberen League. Løbsområde Tisvilde hegn Løbsform

Læs mere

Svendborg OK, OK Melfar og Faaborg OK indbyder til MTBO på Fyn C-løb og WRE-løb

Svendborg OK, OK Melfar og Faaborg OK indbyder til MTBO på Fyn C-løb og WRE-løb Svendborg OK, OK Melfar og Faaborg OK indbyder til MTBO på Fyn C-løb og WRE-løb Stævne Løbsområde og klassifikation 14. afdeling af Trimtex MTBO cup WRE og 15. afdeling af Trimtex MTBO cup. WRE og 16.

Læs mere

Instruktion. Hammer Bakker - Mellemdistance. Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015.

Instruktion. Hammer Bakker - Mellemdistance. Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015. Instruktion Hammer Bakker - Mellemdistance Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015. Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2015@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2012

Instruktion for Jættemilen 2012 Instruktion for Jættemilen 2012 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Løberen League Dato Søndag den 11. november 2012 Løbsområde Danstrup,

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Midgårdsormen august Indbydelse

Midgårdsormen august Indbydelse Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Indbydelse Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Parkering Stævneplads Afstande Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg. Rev. med COWI-kurver

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2013

Fynsk Sprint Cup 2013 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2013 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN VinterCup 2006-2007 Hvidbog (Rettelser/ændringer er markeret med rødt) 1. Køb af kort: Det er nødvendigt at købe kort i god tid til et arrangement. Kortene købes via scanmaps.dk.

Læs mere

Officiel indbydelse til Danske politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb på Bornholm den 26 27 & 28 april 2010.

Officiel indbydelse til Danske politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb på Bornholm den 26 27 & 28 april 2010. Officiel indbydelse til Danske politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb på Bornholm den 26 27 & 28 april 2010. Efter aftale med Dansk Politi Idrætsforbund inviterer idrætsforeningerne i København

Læs mere

FORELØBIG INDBYDELSE

FORELØBIG INDBYDELSE FORELØBIG INDBYDELSE Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Aalborg

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2014

Fynsk Sprint Cup 2014 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2014 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Instruktion Bulletin 2/3

Instruktion Bulletin 2/3 Instruktion Bulletin 2/3 den 28. og 29. maj 2016 og Jysk Fynsk mesterskab i sprint samt World Ranking Event i sprint den 29. maj 2016 i Assens Stævnet er et *** C-løb Arrangører: OK Melfar, Svendborg OK,

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

Velkommen til Nymindegab 2013.

Velkommen til Nymindegab 2013. Officiel indbydelse til Danske politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nymindegab den 10., 11. og 12. september 2013. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idrætsforeningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. KFIU-orientering Vejledning til Klubløbsarrangører 5. udgave januar 2001

Indholdsfortegnelse. KFIU-orientering Vejledning til Klubløbsarrangører 5. udgave januar 2001 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion... 3 Årets KFIU-løb... 3 Forårets klubløb... 3 Foråsløbet... 3 Efterårets klubløb... 3 Unionsmesterskabet... 3 Hvordan bliver din klub arrangør?... 3 Hvad kræves

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert rapport Nedenfor ser du observatørrapporten, som er udarbejdet af observatøren, der var ude ved jeres løb. Rapporten indeholder en opfølgning på certificeringen af løbet og er efterfulgt af observatørens

Læs mere

Indbydelse. Afdelinger af MTBO Trimtex-Cup og MTBO Deutschland-Cup

Indbydelse. Afdelinger af MTBO Trimtex-Cup og MTBO Deutschland-Cup Indbydelse Afdelinger af MTBO Trimtex-Cup og MTBO Deutschland-Cup Generel information Oksevejen-Tour Oksevejen Turen inkluderer 4 løb, 2 i Danmark og 2 i Tyskland. De enkelte etaper er delvist løb for

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand BILAG 5A: FORSLAG TIL EN ORGANISATIONSSTRUKTUR BASERET PÅ KLUBBENS NUVÆRENDE AKTIVITETER KLUBBENS UDVALG Træningsudvalg at stå for klubbens træningsaktiviteter mandagstræning onsdagstræning ungdomstræning

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 5 DECEMBER 2010 JANUAR 2011 Per Korsbæk modtager Stampe Jacobsens Hæderslegat ÅRG. 43 Referat fra O-møde i Klubhuset 2010-6 den 28.09. 2010 Tilstede: Orla

Læs mere

DANISH SPRING Chase & Relay weekend;

DANISH SPRING Chase & Relay weekend; Invitation Bulletin 1 DANISH SPRING Chase & Relay weekend 16 17. marts 2013 OK Øst Birkerød byder velkommen til den internationale DANISH SPRING Chase & Relay weekend; det nye løbsformat, der tilbyder

Læs mere

Invitation DANISH SPRINGweekend

Invitation DANISH SPRINGweekend Invitation DANISH SPRINGweekend 21. 23. marts 2014 OK Øst Birkerød og Helsingør SOK byder velkommen til DANISH SPRING en international orienteringsweekend. DANISH SPRING tilbyder mulighed for fortræning,

Læs mere

2.påskedag den 17. april 2017

2.påskedag den 17. april 2017 2.påskedag den 17. april 2017 Velkommen til en af de smukkeste og mest afvekslende ruter i vel nok Danmarks bedste løbeterræn Tisvilde Hegn. Du løber en rundstrækning uden gentagelser i et fantastisk smukt,

Læs mere

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen.

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen. Instruktion Mødested og Kørevejledning Ved campingpladsen på Velling Kollervej 4, 8654 Bryrup. Afmærkning fra krydset, hvor vej 453 krydser vej 52. Endvidere på vejstrækningen Them Bryrup. Parkering Ved

Læs mere

INSTRUKTION. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst Skal fornyes. Stævneplads

INSTRUKTION. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst  Skal fornyes. Stævneplads INSTRUKTION DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ Skal fornyes Stævneplads Klassifikation Arrangør Mødested Løbet er et A-stævne samt WRE afdeling. OK

Læs mere

Instruktion. Fynsk Sprint Cup. Jysk / Fynsk Mesterskab Sprint

Instruktion. Fynsk Sprint Cup. Jysk / Fynsk Mesterskab Sprint Instruktion for Fynsk Sprint Cup og Jysk / Fynsk Mesterskab Sprint Service I Odense forefindes kiosk på stævnepladsen. I Svendborg og Faaborg henvises til byernes caféer, kiosker o.l. som har åbent. Toiletter:

Læs mere

t j d e at lave lø e De n En reference til os andre! v.02-01-2011 Flemming Aa. Bruun Allerød OK - side 1 af 125 -

t j d e at lave lø e De n En reference til os andre! v.02-01-2011 Flemming Aa. Bruun Allerød OK - side 1 af 125 - Ident t r o p S d e m b at lave lø il t j e v le k n e De n 1. En reference til os andre! v.02-01-2011 Flemming Aa. Bruun Allerød OK - side 1 af 125 - Indholdsfortegnelse 1.Generelt om denne manual...4

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

Opgavekort 2.8 Opsætning af ringe og baner Forventet tidsforbrug: Ca. 2 timer samlet for LP og rally, incl. ringtelte.

Opgavekort 2.8 Opsætning af ringe og baner Forventet tidsforbrug: Ca. 2 timer samlet for LP og rally, incl. ringtelte. Opgavekort 2.8 Opsætning af ringe og baner Ca. 2 timer samlet for LP og rally, incl. ringtelte. Ringe og baner skal sætte op sidst på eftermiddagen fredag. Det præcise tidspunkt aftales med den ansvarlige

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig begynderinstruktion

Læs mere

ORIENTERINGSLØB. November 2011 afsnit Jernbanefritid

ORIENTERINGSLØB. November 2011 afsnit Jernbanefritid ORIENTERINGSLØB November 2011 afsnit 3.14 ORIENTERING 1. Arrangementer Hver år afholdes et JM og et efterårsløb. 2. Deltagerberettigelse Deltagerberettiget i arrangementerne er alle JF medlemmer. Hjemmeboende

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere