FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika"

Transkript

1 Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet er at medvirke til omlægning af Bornholms Regionskommunes køkkener til så meget økologisk forbrug som muligt for dermed at bidrage til at sikre den nationale målsætning om, at landets offentlige indkøb gøres mindst 60 % økologiske i Kommunalbestyrelsen har besluttet at støtte op om den nationale målsætning, som skal indfries inden august 2015 i Bornholms Regionskommune. Projektstyring NaturErhvervsstyrelsen har bevilget et millionbeløb til projekt Økoløft, som er en national satsning på økologisk omlægning af offentlige køkkener i en række danske kommuner. Projektejeren er Landbrug & Fødevarer, og Københavns Madhus leder projektet. I Bornholms Regionskommune er projektet forankret hos direktionen. Økoløft Bornholm har til huse på Rådhuset, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Kontakt: Nikolaj Løngreen Omlægningskoordinator Janne Westerdahl Projektleder Undervisningen foregår i et lokalt undervisningskøkken. Arbejdsmetode Investering i hoveder og gryder Projektet tager afsæt i en såkaldt omlægningsstrategi og i de gode erfaringer, man har gjort bl.a. i København. Projektet følger de udmeldinger, der er kommet fra Fødevareministeriet om tilgangen til økologisk omlægning: Man kan udvikle et køkken fra konventionel til økologisk forbrug på to måder, der hver især har indvirkning på økonomi, måltidsopfattelse og mennesker, nemlig konvertering eller omlægning. Konvertering: Ved en konvertering fastholder man det hidtidige forbrug, madvaner og produktionsmåde, men udskifter blot de konventionelle fødevarer med økologiske. Her må man forvente en merpris på 15 25% på driftsøkonomien. Og måltidsmæssigt kan man fastholde den vanlige menu. Omlægning: Omlægningen er bundet op på en forandringsproces og i, at der investeres i selve omlægningen, mens den efterfølgende driftsøkonomi kan holdes neutral. Måltidsmæssigt rystes posen, og der investeres i køkkenmedarbejderne, der gennem viden og uddannelse får øget fokus

2 Side 2 på håndværket til gavn for miljøet, madens smag og stoltheden ved arbejdet. I en omlægning er der fokus på: at undgå madspild at producere varieret velsmagende mad at bruge kød med omtanke at bruge mere grønt at fokusere på at følge dansk sæson, så råvarerne er bedst og billigst videst mulig anvendelse af råvarer Se nærmere beskrivelse af konceptet og erfaringerne fra andre byer i folderen Projekt Økoløft og på Københavns Madhus hjemmeside. Samlet ser forløbet således ud: Uge 20 Kick Off / Projektpremiere 25 Registrering og analyse, undervisningsforberedelse, enkelte dage i Devika Kbh Madhus bearbejder data Train the Trainers, 3 dage Spildanalyse plejehjem Kbh Madhus overdrager råvareanalyse Omlægningskursus for nøglepersoner Intern analyse af produktionsspild / Sidemandsoplæring Virksomhedsforelagt undervisning, enkelte dage. Bageri samt anden produktion Leverandørtræf FfForår 2015 Køkkenfaglige moduler Inspirationskurser Slutmåling

3 Side 3 Aktiviteter der indgår i forløbet: Tildeling af kursuspladser Tidspunkt: marts-maj 2014 Hvem: Omlægningskoordinator og ledelse i institutioner og køkkener Økoløfts omlægningskoordinator kontakter ledelsen i de enkelte enheder, med henblik på at allokere antallet af køkkenmedarbejdere til kurserne på den mest hensigtsmæssige måde. Københavns Madhus afholder projektpremiere Tidspunkt: den 25. marts 2014 kl Hvem: Køkkenansvarlige, ledelse Til dette første informationsmøde giver Københavns Madhus en introduktion til økologi og omlægning. Hvorfor skal vi have mere økologi i gryderne? Hvad betyder det for Bornholm? Hvorfor skal vi have nye vaner i køkkenet? Hvordan kan en omlægning ske inden for det samme budget? Hvad kræver omlægningen af den enkelte medarbejder? Der vil blive mulighed for at få stillet endnu flere spørgsmål og naturligvis få klarlagt hvilken hjælp Københavns Madhus tilbyder. Samtidig får de fremmødte en introduktion til selve omlægningsforløbet fra kortlægning til implementering. Dagen rundes af med madworkshops og spisning! Registrering og analyse, undervisningsforberedelse, enkelte dage i Devika Hvor og hvornår: Foråret 2014, enkelte dage i ugerne Varighed: ca. 1-4 timer pr. gang Hvem: Køkkenansvarlig og Nikolaj Løngreen samt Anette Berg-Carlsen, Københavns Madhus Økoløft besøger Devika i ovennævnte periode for at gennemgå, registrere og analysere produktionen i samarbejde med den køkkenansvarlige. Københavns Madhus analyserer data og udfærdiger omlægningspotentiale Tidspunkt: Efter mad- og økonomiregistreringen i køkkenerne Hvem: Københavns Madhus Københavns Madhus analyserer data fra registreringen og udarbejder på baggrund heraf en råvareanalyse, som danner grundlag for omlægningspotentialet. Den indsamlede viden er en forudsætning for at arbejde med omlægningen, da den skaber klarhed over den konkrete situation i de enkelte køkkener og samtidig gør de generelle omlægningskurser vedkommende og konkrete for den enkelte køkkenansvarlige. Det er også i denne proces, der danner sig et billede af, om køkkenet i deres daglige produktion har ernæringsmæssige udfordringer i forhold til deres målgruppes behov. Om der allerede er fokus på madspild, eller om det er et af de områder, der kan arbejdes med i omlægningen, om det er kødet, der er den store udfordring, eller om det er sæsonhensynet i valget af grøntsager.

4 Side 4 Train the Trainers Hvor og hvornår: Københavns Madhus. 30. april til 2. maj, 2014 Varighed: 3 kursusdage Hvem: Centrale ressourcepersoner og undervisere fra Bornholm Inspirationsseminar, hvor formålet er at skabe en fælles forståelse for, hvad en økologisk omlægning og produktion indebærer, samt at overdrage metodikker og redskaber til at kunne undervise og formidle inden for økologisk omlægning. Økologisk omlægningskursus Hvor og hvornår: Campus Bornholm, uge 25 og 26 Varighed: 2 uger Hvem: Nøglepersoner i Devika s produktion Første halvdel af i alt 4 ugers kursus, for denne gruppe. Om baggrunden for den økologiske omlægning samt viden om og praktisk arbejde med det hele måltid, spild, ernæring, menuplanlægning mm. Analyse af køkkenernes omlægningspotentialer. Oplæg til hjemmearbejde i perioden inden anden halvdel af kurset. Måle/vejeworkshops. Kursister skal medbringe indkøbslister for en given periode. Københavns Madhus har i samarbejde med erfarne undervisere afholdt en lang række AMU-kurser til en målrettet opkvalificering af de køkkenansvarlige med fokus på økologi, ernæring, smag og madens kvalitet. Opkvalificeringen af de køkkenansvarlige i indeværende projekt vil ske i AMU-regi. Erfarne undervisere fra bl.a. Københavns Madhus vil sikre undervisningens kvalitet. Virksomhedsforelagt undervisning Hvor og hvornår: i det enkelte køkken; DeViKa Nexø og Sønderbo. Fra uge 25 uge 50 Undervisning særligt tilrettelagt i forhold til DeViKa s handleplan. Sidemandsoplæring Hvor og hvornår: i det enkelte køkken, uge 2, 2015 Hvem: Vikarer, der har været på 2 ugers opkvalificering En uges virksomhedspraktik for vikarer fra rotationsforløb, der skal vikariere i uge 3-6. Økologisk omlægningskursus Hvor og hvornår: Campus Bornholm, uge 3 og 4, 2015 Varighed: 2 uger Hvem: Nøglepersoner i kantineproduktionen

5 Side 5 Anden halvdel af i alt 4 ugers kursus for denne gruppe. Emnerne vil være de økologiske principper, basisgrøntsager, kød og fisk, brød og bagning, smørrebrød og sandwich, mellemmåltider, supper og sovse, menuplanlægning og sæson. Alle kurser vil indeholde økonomi, leverandører, produktion, miljø, ernæring og sensorik. Undervisningen kombinerer teori og praksis i undervisningskøkken. Målet er at give medarbejderne en grundlæggende viden og forståelse for de økologiske principper og metoder, så alle medarbejdere har en fælles retning i forhold til projektet. Køkkenfaglige moduler og Økologisk grundkursus Hvor og hvornår: Campus Bornholm, uge 5 og 6, 2015 Varighed: 2 uger Hvem: Medarbejdere i kantineproduktionen og centralkøkkener Kursus målrettet Devika og Campus-medarbejdere, samt eventuelt andre kantinemedarbejdere, der ikke har været på 4 ugers omlægningskursus. Baggrund for omlægning. Grundtilberedninger, variation, smagskompas og ernæring. Fagspecifikke inspirationskurser Hvor og hvornår: Bornholm, uge 8, 11, 15 og 20, 2015 Varighed: 3-5 dage Hvem: Medarbejdere fra alle køkkentyper samt personalet uden for køkkenet Temakurser om bl.a. ældremad, mellemmåltider, brød, pålæg, vegetarmad, værtskab, sammenhængen mellem mad og pædagogik mm. Disse kurser er henvendt til medarbejdere, der gerne vil have endnu mere viden inden for de enkelte områder. Samt personalet fra institutionerne der ikke arbejder i køkkenet, men som har en væsentlig indflydelse på de daglige måltider. Leverandørtræf Hvor og hvornår: egnet lokation på Bornholm. Forår 2015, 2-4 timer Hvem: Køkkenmedarbejdere og ledere samt BRK medarbejder med tilknytning til indkøbsordninger. Bornholms Landbrug, Madkulturen, leverandører og grossister. Økoløft Bornholm og Frugtformidlingen Leverandørtræffet afholdes for at vise køkkerne, hvad der er af muligheder for at handle økologiske råvarer både lokalt og hos grossister. Arrangementet skal ydermere være en platform for dialog mellem køkkener og leverandører med henblik på at skabe en god og gensidig forpligtende kunde/købmandsrelation.

6 Side 6 Implementering Tidspunkt: Under og efter kursus Hvem: Alle medarbejdere på de enkelte enheder Når personalet vender tilbage efter endt kursusforløb, skal den nye viden afprøves og implementeres. Dette vil ske løbende som kursusforløbene skrider frem. Der skal prøves kræfter med de økologiske råvarer, produceres dejlig mad, og de økologiske principper skal indarbejdes i de enkelte køkkener. Der arbejdes med udgangspunkt i den omlægningsplan, der er lavet på omlægningskurset med en rækkefølge på, hvornår de forskellige fødevaregrupper skal omlægges. Økologimåling Køkkenets økologiprocent måles ved projektets opstart i forbindelse med mad- og økonomiregistreringen, midtvejs og ved afslutningen for at vurdere projektets fremdrift. Der er to metoder til dette: - Det økologiske spisemærke, der måler på indkøb i kg. - Dogmemetoden, der er en model baseret på et skønnet forbrug. Fødevarestyrelsen lægger vægt på, at spisemærkemodellen anvendes, hvilket kan være udfordrende flere steder, så Københavns Madhus samarbejder med Fødevarestyrelsen om at finde en løsning. Rigtig god fornøjelse med økologiprojektet. Vi glæder os til at samarbejde med Jer om målet for 60 % økologi.

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & inspirationsarrangementer forår 2014 Så er det tid til en ny kursussæson i Københavns Madhus. Velkommen

Læs mere

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse rasmus Rasmus kjeldahl Kjeldahl Anne Birgitte birgitte agger økologi køkkenløftet børnemaden Børnemaden eat EAT kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling Bilag

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER 1 Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener Delrapport indblik i økologisk omlægning 2 3 Indhold 1. Indblik i økologisk omlægning...6 Formål med fase 1... 6 Målgruppe... 6 Det økologiske

Læs mere

Køkkenløftet. En ratingmodel for mad og måltider

Køkkenløftet. En ratingmodel for mad og måltider September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 1. Resume og læsevejledning s. 5 1.1. og ratingmodellen s. 5 1.2. Implementering og økonomi s. 6 1.3. Proces s. 7 1.4. Om materialet s. 7 2. Konceptet s.

Læs mere

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber 2013 til 2016 VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber Omstilling til økologiske fødevarer i danske stats- og uddannelsesinstitutioner gennem uddannelse af køkkenpersonale

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyen i Kødbyen EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44 Børnenes Madhus, Staldgade 74 Indhold Madbyen...

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Efterår 2014. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Efterår 2014. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Efterår 2014 Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk ØKOLØFT AARHUS Vi har hermed den store glæde at kunne udbyde helt særlige inspirations arrangementer, og små

Læs mere

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING

BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING VELKOMMEN TIL S KURSUSKATALOG FOR 2015 Kataloget er målrettet dig der arbejder inden for fødevarebranchen, eller som ønsker at komme til det. Kurserne er tænkt

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere