Mød fremtidens Restaureringshåndværkere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mød fremtidens Restaureringshåndværkere"

Transkript

1 Restaurering. Gammelt håndværk og viden om restaurering er på vej i glemmebogen, og konsekvenserne for de historiske bygninger er uoverskuelige. Ny efteruddannelse sætter fokus på restaurering. Rapport fra ildsjæleland. Mød fremtidens Restaureringshåndværkere Af Birgitte Lindegaard Jensen Rasmus Frederiksen, tømrer: Jeg arbejder med at restaurere historiske huse til daglig. Alt ved uddannelsen er spændende, men jeg er mest interesseret i at arbejde med træ. Solen skinner denne tidlige forårsmorgen, hvor taxaen svinger ind på parkeringspladsen foran en anonym, firkantet betonklods i et odenseansk industrikvarter. Her holder Odense Tekniske Skoles efteruddannelse for kommende restaureringshåndværkere til, og indenfor venter varm, kulsort kaffe direkte fra maskinen. Der dufter af savsmuld og shellak, og håndværkere i arbejdstøj står bøjet over høvlbænkene med koncentrerede ansigter, mens de igen - efterpudser hver deres finérplade, så spritskyerne rejser sig. Metoden hedder fransk polering, og pladerne er efterhånden blanke som glas. Der er ikke noget, der er fornemt her, siger Mogens Victor Andersen og hælder kaffe i hvide krus. Han er medlem af Bygningskultur Danmarks byggetekniske udvalg, tømreruddannet og arkitekt, og han er én af ophavsmændene til restaureringshåndværkeruddannelsen. Og han tilføjer: Bortset fra arbejdet inde i værkstedet. Med arkitekturpolitikken Arkitekturnation Danmark anslår regeringen, at hele 80 procent af byggeriet fremover vil ske på eksisterende Bygningskultur Danmark 39

2 I dag er det sværere at indhente priser end tidligere, for man kan ikke automatisk gå ud fra, at arbejdet bliver udført rigtigt. bygninger ikke mindst de historiske bygninger - og det stiller krav til håndværkerne, hvis bygningernes bevaringsværdier ikke skal gå tabt. Snart er der kun få håndværkere tilbage, som kan restaurere et vindue, reparere bindingsværk eller male med gamle malerteknikker. Dem, der kan, er på vej på pension, og det giver problemer for husejerne og ude på byggepladserne, hvor der mange steder mangler forståelse for andre faggruppers håndværk og for byggeteknik og æstetik. Ofte får den manglende viden utilsigtede og uoverskuelige konsekvenser: Skimmelsvamp, forkert brug af materialer og gamle vinduer, der erstattes med nye af en dårligere kvalitet. Moderne byggeri er blevet proces frem for håndværk, og den typiske håndværker har fået funktion som montør, hvis fornemste opgave er at sætte forskellige præfabrikerede elementer sammen eller køre malerrullen henover loftet med den færdigblandede plastikmaling. Og helst i en fart, siger Mogens Victor Andersen. Niels Andersen, skibstømrer: Jeg holder af den historiske dimension og vil gerne både tænke og udføre. Især bindingsværk og tagkonstruktioner, synes jeg er spændende. Paul Kay, tækker: Mange vil helst arbejde med deres eget fag, men jeg vil gerne prøve det hele. Især vinduesrestaurering er interessant, synes jeg. Genopdag håndværket Håndværk har nogle dimensioner, som man skal lære eller genopdage. Når de studerende er færdige med uddannelsen her, er de forankrede i eget håndværk. Men vi arbejder også tværfagligt for bedre at kunne forstå betydningen af hinandens arbejde og give håndværket flere facetter, siger Mogens Victor Andersen og tilføjer: Vi kalder kursisterne for studerende, fordi de er her for at studere deres eget håndværk og restaureringsprocesser, materialer og teknikker. Mens vi taler, kommer maler William Hartzack 40 Bygningskultur Danmark

3 forbi med en lille træplade, hvor han har udskåret en yndig HC Andersen balletdanserinde i decopage. Han er begejstret for uddannelsens tværfaglighed, siger han: Man skal vide, hvad de andre håndværkere gør. Maleren skal vide, hvad tømreren gør, og tømreren skal vide, hvad maleren gør. Hvis jeg skal male ovenpå murerens puds, så vil jeg gerne vide, om han har brugt cement. Hartzack siger, at han har valgt at efteruddanne sig, fordi han er træt af at male lofter og tapetsere soveværelser og gerne vil arbejde med håndværk, der kræver analyse, tid og omhu: Jeg synes, det er spændende med det detektivarbejde, der ligger i at se, hvad der gemmer sig inde bagved. Gamle lag af tapeter og maling. Det er en helt ny verden, der åbner sig. Pludselig ser jeg også på mit eget hus fra 1936 og tænker, hov, måske skulle jeg ikke have skiftet vinduerne ud eller bygget til. Det ser jo forfærdeligt ud! Efter de første fem dage begynder man at lægge mærke til, hvor mange smukke huse, der bliver ødelagt rundt omkring. Ja, man bliver i helt dårligt humør af det, supplerer Mogens Victor Andersen og griner. Men hvorfor er restaurering ikke repræsenteret i de gængse erhvervsuddannelser? Erhvervsuddannelsernes indhold afspejler byggeriets aktuelle behov med fokus på nybyggeri. Restaurering er en mindre del, siger Mogens Victor Andersen og uddyber: Det er i virkeligheden en misforståelse, for viden om restaurering hænger også sammen med det at bygge nyt. Det handler om ansvarsfølelse og om viden om materialer og forståelse for, hvordan bygninger er sat sammen. Vi praktiserer en tværfaglig holdning til restaurering, hvor man forstår og respekterer hinandens fag. Den viden kan man også bruge i nybyggeri. Fra faglig stolthed til nichekompetence Uddannelsen som restaureringshåndværker gennemføres af Odense Tekniske Skole, men er blevet til i samarbejde med Realea, 3F, Bygningskultur Danmark og mange andre. Undervejs kommer de studerende til at arbejde med forskellige stilarter og materialer og med tagværk, trapper, vinduesrestaurering og ældre maleteknikker. Michael Christiansen, tømrer: Vores arbejde er for eftertiden, det er kvalitet. For mig handler det ikke om penge. Jeg går på arbejde for at fordybe mig. Færdigheder, som enhver håndværker mestrede før i tiden, men som nu er blevet nichekompetencer. Og behovet for de gode håndværkere er til stede. Èn af dem, der dagligt mærker problematikken er Bo Christensen fra teglproducenten, Falkenløwe: På et tidspunkt leverede vi mursten til en kirkerestaurering, hvor jeg blev kontaktet af mureren og den rådgivende ingeniør, som klagede over, at der var fejl i stenene. Mureren havde frasorteret alle mursten med revner, som nu lå i en stor bunke, og som han påpegede var ubrugelige. Men det, mureren så som revner, var i virkeligheden vandmærker, fordi stenen var ægte håndstrøget. Sådan har sten set ud gennem århundreder. Men den pågældende murer kendte desværre kun til maskinfremstillede, blødstrøgne sten, som har en helt anden struktur. Generelt halter det med materialeforståelsen, men også den overordnede viden om bygningsrestaurering lader en del tilbage at ønske, som man for eksempel kan opleve det, når der skal lægges tag, fortsætter Bo Christensen. Den, der lægger lægter på taget, har ikke nødvendigvis forstand på tagsten og omvendt, og dermed kommer tagets forskellige elementer ofte til ikke at passe sammen: Det er helt afgørende for det færdige resultat, hvorledes arbejdet med lægterne er foretaget. Hvis ikke forarbejdet er godt nok, kan man heller ikke opnå et stabilt, holdbart og smukt resultat. Vi ser tit problemer med tagsten, der ligger ustabilt og snor sig som slanger ned ad tagfladen. Tagsten, der klaprer i stormvejr, utætheder og sten, der falder af. Jeg kender en familie, der har fået lagt deres tag om tre gange, og det er desværre ikke usædvanligt, siger Bo Christensen og tilføjer, at det er altafgørende, at der er en tilsynsførende arkitekt knyttet til ethvert restaureringsprojekt. For lidt håndværk og for mange glemte færdigheder Restaureringsarkitekt Leif Hansen fra BYFO mærker også problemet med at finde kvalificerede håndværkere. Han finder kompetente malere, murere og tømrere gennem sit netværk. Søger man til gengæld en dygtig restaureringshåndværker for første gang, er man ilde Bygningskultur Danmark 41

4 Kendskab til traditionelle vinduers opbygning er en væsentlig forudsætning for korrekt istandsættelse - og derfor en del af uddannelsen. Dan Grundtvig, murer: Jeg vil ikke bruge mit liv på at slæbe 1000 sten om dagen. Jeg vil lære det traditionelle håndværk, inden de gamle tager det med sig i graven. stedt. For hvor er de, og hvad kan de? Problematikken har også betydning for prissætning og projektstyring: Det værste, der kan ske, er at en entreprenør, der ikke mestrer de gamle håndværk bliver billigst. Så bliver projektet besværligt og som regel ikke kvalitetsmæssigt i orden, siger Leif Hansen. For arkitekten betyder manglen på kvalificerede håndværkere også et større arbejde med at forklare og beskrive, hvordan restaureringen skal løses, hvor der tidligere var en større fælles forståelse. Tømreren vidste godt, hvordan vin- Pludselig ser jeg også på mit eget hus fra 1936 og tænker, hov, måske skulle jeg ikke have skiftet vinduerne ud eller bygget til. Det ser jo forfærdeligt ud! duet skulle restaureres, og maleren havde erfaring med linoliemaling. Udviklingen er dog ikke overraskende: De fleste vil helst arbejde med materialer, de kender. Derfor maler malerne med plastikmaling, for det er man vant til, og mureren blander cement i mørtlen, fordi han ikke til daglig arbejder med traditionelle mørtler. Det betyder, at husenes historiske kvaliteter mange steder går tabt, Bliv restaureringshåndværker Uddannelsen på Odense Tekniske Skole er for alle bygningshåndværkere og foregår om dagen. Uddannelsen foregår i Odense og er er bygget op omkring en række korte kurser. Undervejs kommer de studerende til at arbejde med alt fra stilarter, materialeforståelse, tagværk, trapper, vinduesrestaurering og ældre maleteknikker samt jura, prissætning og projektstyring. Næste hold starter til oktober Kontakt Mogens Victor Andersen på Uddannelsen gennemføres af Odense Tekniske Skole, men er blevet til i et samarbejde med Realea A/S, 3F, Danske Malermestre, Træ, Industri Byg, Teknisk Landsforbund, Dansk Byggeri, Håndværker og Industriforeningen i Odense, Odense Kommune og Bygningskultur Danmark. Uddannelsen gennemføres under Arbejdsmarkeds Uddannelserne. Læs mere på:

5 siger Leif Hansen og fortsætter: Håndværket er fulgt med udviklingen og er blevet industrialiseret. Det skyldes nok, at det er sværere at tjene penge på restaurering. Fordi restaurering kræver tid, og fordi, der længe har været arbejde nok inden for den industrielle del af byggeriet. Restaurering er bogstaveligt talt støvet og beskidt, fordi det, man roder med, er gammelt. Glæden ved det gode, traditionelle håndværk findes i dag primært hos den ældre generation og blandt nogle få unge ildsjæle. Meningsfuldt arbejde Nogle af de ildsjæle finder vi på Odense Tekniske Skole, hvor håndværkere i alle aldre arbejder målrettet på at dygtiggøre sig inden for deres fag. Som Paul Kay, der arbejder som teknisk serviceleder på en efterskole på Sjælland. Han er oprindeligt uddannet tækker: Mange her vil helst arbejde med deres eget fag, men jeg vil gerne prøve det hele. Jeg synes, man mangler langsigtet planlægning inden for byggeri. For eksempel når det handler om bevaring af vinduer. Den skole, jeg arbejder på, har 400 gamle dannebrogsvinduer. De er blevet utroligt dårligt behandlet, men holder stadig. Dér hvor der er skiftet vinduer ud for 10 år siden, er træet allerede pilråddent. Måske vil jeg være tækker igen på et tidspunkt, men foreløbig skal jeg tilbage og sætte vinduer i stand. Mogens Victor Andersen viser ind i et stort, tilstødende rum, hvor gulvet er dækket med gammelt bindingsværk. Ved at se på træet, nagler, lag af maling, og tjærerester kan man afdække en bygnings forskellige historiske lag. Processen kaldes også for bygningsarkæologi og indgår som del af uddannelsen. Mogens Victor Andersen: Når det gælder nybyggeri, er håndværkerne holdt op med at kravle på stiger. Lidt forenklet kan man sige, at håndværkerne kører op og ned på lifter og sætter gipsplader op i lofter. Det kan vi ikke konkurrere med, og det skal vi heller ikke. Vores vision er at forbedre de studerendes fundament, så de ikke længere er en del af processen, men selv er processen. Når håndværkerne er færdige her, er der ingen der ved mere end dem. De er eksperter. Tilbage i værkstedet og den franske polering taler vi med tømrer Michael Christiansen, som er vant til at arbejde med restaurering og selv ejer af en sjællandsk gård fra midt i 1700-tallet. Gårdens originale vinduer holder stadig, selvom de ikke er blevet malet de sidste 50 år. Ligger fransk polering ikke lidt for langt væk fra hans fag? Jo, men den måde vi arbejder på giver også en god forståelse for andre fag, som man vil få gavn af. Fransk polering er spændende i sig selv og sjovt at stifte bekendtskab med. Det er en udfordring, fordi det er så svært, siger Michael Christensen og kaster et blik på finérpladen, som slet ikke ligner en finérplade længere, men skinner som et Steinwayflygel: Håndværkere løber meget stærkt i dag, og der skal helt sikkert laves om på meget af det, man bygger nu. Vores arbejde er for eftertiden. Det her handler ikke om penge, men om kvalitet. Jeg går ikke kun på arbejde for at tjene til føden. Jeg vil fordybe mig. Bygningskultur Danmark 43

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Prøv selv at tegne dit klasseværelse.

Prøv selv at tegne dit klasseværelse. Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Elevhæfte Forord Indhold Håndværkerne har bygget og bygger stadigvæk vores samfund: Mureren laver badeværelser og bygger huse. Anlægsstruktøren

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Arkitektens rolle før og nu i Danmark

Arkitektens rolle før og nu i Danmark Arkitektens rolle før og nu i Danmark Zühranur Celik VBEA05 Byggprocessen: Fördjuppningsuppgift Hvilken rolle spiller arkitekten i nutidens Danmark og hvilken rolle havde den før i tiden? Spørgsmålet kan

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere