Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kopireference Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker og korrekt brug skal man sørge for at læse Sikkerhedsoplysninger i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede anvisninger og bemærkninger om betjening og brug af maskinen. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaet er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige eller hændelige skader eller følgelig skader, der er resultat af håndtering eller betjening af maskinen. Man må ikke kopiere eller udskrive emner, for hvilke reproduktion er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudet ved lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, check, pas, kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du kontakte en advokat. Bemærkninger: Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Noget ekstraudstyr fås muligvis ikke i bestemte lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Forsigtig: Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer bortset fra dem, der er angivet i denne manual, kan medføre, at brugeren udsættes for farlig stråling. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Med denne maskine henvises til metrisk version.

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Vigtigt Media er forskellige afhængigt af vejledningen. De udskrevne og elektroniske udgaver af en vejledning har samme indhold. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret for at du kan få vejledningerne vist som PDF-filer. Afhængigt af det land, du bor i, findes der muligvis også vejledninger i htmlformat. For at få vist disse vejledninger er det nødvendigt at installere en webbrowser. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst, samt hvordan man installerer de medfølgende CD-ROM er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver brugerfunktionsindstillinger og adressebogsprocedurer såsom registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en guide til løsning af almindelige problemer, samt forklaring på hvordan man udskifter papir, toner og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer, såvel som indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Kopireference Beskriver kopifunktioner og handlinger. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Faxreference Beskriver faxfunktioner og handlinger. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. i

4 Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø, og hvordan man bruger det medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra denne maskines. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Se vores hjemmeside, eller kontakt din autoriserede forhandler vedrørende oplysninger om UNIX-tillæg. PostScript3-tillæg og UNIX-tillæg indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på denne maskine. ii

5 Dette kan du gøre med denne maskine Tilgængelige funktioner kan være forskellige afhængigt af model og ekstraudstyr. Reference S.2 Funktioner, der kræver ARDF Typer af duplex-kopier 1-sidet 2 sider 2-sidet 1 side Se S.41 Duplex. 2-sidet 1 side 2-sidet 1 side Se S.41 Duplex. 1-sidet 4 sider Kombinér 2-sidet 1 side Se S.47 Tosidet kombineret. GCSHVY9J iii

6 1-sidet 8 sider Kombinér 2-sidet 1 side Se S.47 Tosidet kombineret. 1 Forside 2 Bagside GCSHVYAE 2-sidet 2 sider Kombinér 2-sidet 1 side Se S.47 Tosidet kombineret. GCSHVY1E 2-sidet 4 sider Kombinér 2-sidet 1 side Se S.47 Tosidet kombineret. 1 Forside 2 Bagside GCSHVY2E iv

7 Kombinerer flere sider på en enkelt side Se S.44 1-sidet kombinering. 1-sidet 2 sider Kombinér 1-sidet 1 side GCSHVY7J 1-sidet 4 sider Kombinér 1-sidet 1 side GCSHVY8J 2-sidet 1 side Kombinér 1-sidet 1 side GCSHVYOJ v

8 2-sidet 2 sider Kombinér 1-sidet 1 side GCSHVYBJ Kopiering af 2-sidede originaler til 1-sidede sider Se S.50 Seriekopier. 2-sidet 1 side 1-sidet 2 sider Kopiering på kuverter Kuvert Se S.30 Ved kopiering på kuverter. vi

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Dette kan du gøre med denne maskine...iii Typer af duplex-kopier... iii Kombinerer flere sider på en enkelt side... v Kopiering af 2-sidede originaler til 1-sidede sider... vi Kopiering på kuverter... vi Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navn på vigtigt udstyr...1 Funktioner, der kræver ARDF...2 Vis...3 Aflæsning af displayet...3 Brug af taster på betjeningspanelet...4 Menuen Brugerfunktioner (kopifunktioner) Placering af originaler Originaler...7 Formater og vægt på anbefalede originaler...7 Formater, der kan vælges som almindelige formater...9 Manglende billedområde...10 Placering af originaler...11 Originalretning...11 Placering af originaler på glaspladen...12 Anbringelse af originaler i ARDF...13 Angivelse af originalformatet, når en papirkassette vælges...14 Angivelse af originalformatet, når bypassbakken vælges Kopiering Grundlæggende fremgangsmåde...21 Kopiering fra bypassbakken...23 Ilægning af papir i bypassbakken...23 Ved kopiering på papir i almindeligt format...25 Kopiering på brugerdefineret papir...26 Ved kopiering på OHP-transparenter...27 Ved kopiering på kraftigt papir...28 Ved kopiering på kuverter...30 Kopifunktioner...34 Justering af belysning...34 Originaltypeindstilling...34 Valg af kopipapir...35 Forudindstillet reducér/forstør...36 Zoom...37 Sortering...39 Duplex sidet kombinering...44 Tosidet kombineret...47 Seriekopier...50 vii

10 3. Appendiks Kombinationsdiagram...53 Supplerende oplysninger...54 INDEKS viii

11 Sådan læses denne vejledning Bemærk For korrekt brug af dette produkt skal man først læse Om maskinen. Yderligere oplysninger om kopifunktionen er beskrevet i Supplerende oplysninger. Reference S.54 Supplerende oplysninger Symboler Der er brugt følgende symboler i denne vejledning: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis der ses bort fra disse oplysninger, kan det medføre fare for alvorlige personskader eller endda livsfare. Derfor er det vigtigt at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse bemærkninger, kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Derfor er det vigtigt at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen, og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Læs disse forklaringer. Angiver supplerende forklaringer på maskinens funktioner og instruktioner til løsning af brugerfejl. Dette symbol findes sidst i et afsnit. Det angiver, hvor du kan finde flere oplysninger om emnet. [] Angiver navnene på taster, der vises i maskinens display. {} Angiver navnene på taster, der vises i maskinens betjeningspanel. Navn på vigtigt udstyr Der henvises i denne vejledning til vigtigt udstyr til denne maskine som følger: Automatisk dokumentføder, som kan scanne begge sider af et ark ARDF 1

12 Funktioner, der kræver ARDF Følgende funktioner er tilgængelige, når ARDF en er installeret: Duplex 2-sidet 2-sidet 1-sidet kombinering 2-sidet 1 side Kombinér 1 side 2-sidet 2 sider Kombinér 1 sider Tosidet kombineret 2-sidet 2 sider kombinér 2 sider 2-sidet 4 sider kombinér 2 sider Seriekopier 2-sidet 1-sidet 2

13 Vis Dette afsnit forklarer, hvordan displayet skal aflæses, og hvordan valgtasterne på kopidisplayet skal bruges. Bemærk Kopidisplayet er indstillet som standardskærm, når maskinen tændes. Aflæsning af displayet Startdisplay DA ABU018S 1. Her vises driftsstatus og meddelelser. 2. Viser den aktuelle papirkassette og valgte elementer, der vises i parentes. 3. Viser antallet af kopisæt. 4. Viser ofte brugte funktioner. 3

14 Brug af taster på betjeningspanelet DA ARK002S 1. Valg-taster Svarer til elementer på nederste linje i displayet. Eksempel: Kopi-display Når instruktionen tryk [Reducér] ; forekommer i denne vejledning, skal venstre valgtast trykkes ned. Når instruktionen tryk [Forstør] forekommer i denne vejledning, skal midterste valgtast trykkes ned. Når instruktionen tryk [Zoom] forekommer i denne vejledning, skal højre valgtast trykkes ned. 2. {Escape}-tast Tryk for at annullere en funktion eller vende tilbage til forrige visning. 3. {OK}-tast Tryk på denne tast for at indstille et valgt element eller indtaste en numerisk værdi. 4. Rulletaster Tryk for at flytte markøren i hver retning, en ad gangen. Når {U}, {T}, {V} eller {W }-tasten vises i denne vejledning, skal du trykke på rulletasten for samme retning. 4

15 Menuen Brugerfunktioner (kopifunktioner) Dette afsnit beskriver elementer, der kan indstilles i kopifunktionen. Kopifunktionsskærmen kan åbnes ved at trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. For oplysninger om hvordan man indstiller disse emner, henvises til Vejledning om generelle indstillinger. Emne Aut. kassetteskift Originaltypeindstilling Duplex-prior. Retning Maks. antal sæt Originaltællerdisplay Zoom-procent Fast red./forst.-prioritet Duplex-margen Brevhovedindstilling Menubeskyttelse Beskrivelse Hvis du ilægger papir af samme format og i samme retning i to kassetter, skifter maskinen automatisk til den anden kassette, når den første kassette løber tør for papir (hvis [Til] er valgt). Denne funktion kaldes Aut. kassetteskift. Med denne indstilling vælger du, om der skal bruges Aut. kassetteskift. Du kan justere kopikvalitetsniveauet i overensstemmelse med originaltypen. Disse funktioner kan vælges, efter at der er valgt [Originaltype 1 (Tekst)] eller [Originaltype 2 (Foto)]. Du kan vælge den duplex-funktionstype, som skal være gældende, når maskinen tændes, nulstilles eller funktioner slettes. Du kan vælge originalretning, når der bruges Kombiner/serie, eller to-sidet originaler til en-sidet duplex-funktion. Standardindstillingen er [Angiv ikke]. Du kan angive et kopiantal på mellem 1 og 99 med det numeriske tastatur. Du kan indstille tallet af originaler og kopierede sider til visning på displayet, når [Til] er valgt. Du kan vælge hvilken formindskelse, forstørrelse eller zoom-procent, der er vist på displayet med prioritet, når [Reducér] eller [Forstør] er valgt. Du kan indstille den zoom-procent, der har prioritet, når [Rd/Frst] er valgt. Angiv venstre margen på bagsiden af kopier og top-margen på forsiden. Hvis du vælger [Til] for denne funktion, roterer maskinen billedet korrekt. Du kan forhindre uautoriserede bruger i at ændre brugerfunktionsindstillingerne. 5

16 6

17 1. Placering af originaler Dette kapitel beskriver de originaltyper, der kan indstilles, og hvordan originalerne placeres. Originaler Dette afsnit beskriver originaltyper, der kan ilægges samt manglende billedområde. Formater og vægt på anbefalede originaler I det følgende beskrives anbefalede papirformater og -vægte samt ikke-kompatible originaler til ARDF en. Metrisk version Originalens placering Originalformat Originalvægt Glasplade Op til A4 -- ARDF Tommeversion 1-sidede originaler: A4L A5KL 2-sidede originaler: A4L A5L g/m ,70 oz/m 2 Originalens placering Originalformat Originalvægt Glasplade Op til 8 1 / 2 " 14" -- ARDF 1-sidede originaler: 8 1 / 2 " 14"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL 2-sidede originaler: 8 1 / 2 " 14"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L lb lb. Bemærk Der kan placeres ca. 50 originaler (80 g/m 2, 20 lb.) i ARDF en. Anbring ikke 2-sidede originaler i ARDF en, hvis de vejer 17 lb. eller mindre, eller hvis de er 13" eller mere i længden. Læg dem i stedet på glaspladen. 7

18 Placering af originaler Ikke-kompatible originaler for ARDF 1 Hvis følgende originaltyper anbringes i ARDF en, kan det forårsage forkert papirfremføring eller lyse og sorte streger eller resultere i beskadigelse af originalerne. Læg i stedet disse originaler på glaspladen. Andre originaler end de, der er angivet i Formater og vægt for anbefalede originaler. Hæftede eller clipsede originaler Perforerede eller iturevne originaler Krøllede, foldede eller bukkede originaler Limede originaler Originaler med enhver form for belægning, f.eks. termopapir til fax, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerede linier Originaler med indeksmærker, faner eller andre dele, der rager ud over papirets kant Klæbende originaler, f.eks. gennemsigtigt papir Tynde eller meget fleksible originaler Kraftige originaler, f.eks. postkort Indbundne originaler, f.eks. bøger Gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter eller halvgennemsigtigt papir Originaler, der stadig er våde af blæk eller rettelak Bemærk Originalen kan blive snavset, hvis den er skrevet med blyant eller lignende. 8

19 Originaler Formater, der kan vælges som almindelige formater Du kan vælge følgende originalformater på displayet: A4L *1, B5 JISL *2, A5KL, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 2 " 11"L *3, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8" 13"L, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL *1 Standard format for metersystemet *2 JIS: Japansk Industri Standard *3 Standard format for tommesystem 1 Maks. scanningsområde Glasplade DA ABU023S ARDF DA ARC022S Bemærk Når du kopierer brugerdefinerede originaler, skal du huske at angive originalernes format. Gør du ikke det, bliver billedet muligvis ikke kopieret korrekt. Det vandrette format for 2-sidede originaler, der kan lægges i ARDF en, er mm (6,3"-14"). Reference S.14 Angivelse af originalformatet, når en papirkassette vælges S.17 Angivelse af originalformatet, når bypassbakken vælges 9

20 Placering af originaler Manglende billedområde 1 Selv om du anbringer originaler korrekt i ARDF en eller på glaspladen, er der muligvis nogle få mm margener på alle fire sider, som ikke kopieres. GCGENK2E 1 0,5-4,5 mm (0,02"-0,18") 2 1,0-5,0 mm (0,04"-0,20")* 3 0,5-3,5 mm (0,02"-0,14") 4 1,0-5,0 mm (0,04"-0,20") * Bagside af 2-sidet kopi: 2,2-6,2 mm (0,09"-0,25") 10

21 Placering af originaler Placering af originaler Dette afsnit beskriver proceduren for placering af originaler på glaspladen og i ARDF en. Placér først originaler, når alt rettelak og blæk er helt tørt. Hvis det ikke overholdes, kan der fremkomme mærker på glasset, som bliver kopieret på papiret. 1 Reference S.7 Originaler Originalretning Du kan indstille originalretningen på følgende måder. Originaler ARDF Glasplade GCCO600E set23ee Bemærk Originaler bør justeres til det bagerste venstre hjørne, når de lægges på glaspladen. Der er imidlertid visse kopifunktioner, der frembringer forskellige resultater afhængigt af originalernes retning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se forklaringerne til hver funktion. Reference S.41 Duplex S.44 1-sidet kombinering S.47 Tosidet kombineret S.50 Seriekopier 11

22 Placering af originaler Placering af originaler på glaspladen 1 Placér originalerne på glaspladen. Vigtigt Glaspladens låg og ARDF en skal løftes forsigtigt. Ellers kan du komme til at åbne ARDF ens låg eller beskadige det. A Løft glaspladelåget eller ARDF en. B Læg originalen på glaspladen med forsiden nedad. Originalen skal anbringes, så den flugter med det bageste venstre hjørne. Start med den første side, der skal kopieres. ARC043S 1 Positionsmærke 2 Venstre lineal C Sænk låget over glaspladen, eller luk ARDF en. 12

23 Placering af originaler Anbringelse af originaler i ARDF Anbring originaler i ARDF. Der skal foretages indstillinger, når der placeres brugerdefinerede originaler. Placering af brugerdefinerede originaler: Se S.14 Angivelse af originalformatet, når en papirkassette vælges og S.17 Angivelse af originalformatet, når bypassbakken vælges. 1 ARDF ARC011S A Justér dokumentstyret til originalformatet. B Anbring de tilrettede originaler i ARDF en med forsiden opad. Originaler må ikke stables over grænsemarkeringen. Første side skal ligge øverst. Placér ikke originaler eller andre objekter på øverste låg. Gør du dette, kan det resultere i fejlfunktion. ARC023S 1 Grænsemærke 2 Dokumentstyr 13

24 Placering af originaler 1 Bemærk Originaler, der er 160 mm eller mindre langs indføringsretningen, som f.eks. A5K or 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "K, kan sætte sig fast inde i ARDF en, når du laver duplex-kopier. Tynde originaler (64 g/m 2, 17 lb. eller mindre), der er 310 mm (13") eller mere langs indføringsretningen, som f.eks. 8 1 / 2 " 14"L eller 8" 13"L, kan sætte sig fast inde i ARDF en, når du laver duplex-kopier. Hvis originalerne er krøllede, skal de glattes ud, inden de lægges i ARDF en. For at forhindre at flere ark indføres samtidigt, skal du lufte originalerne, før du lægger dem i ARDF en. Anbring originalerne, så de ligger lige. Angivelse af originalformatet, når en papirkassette vælges Du kan vælge enten almindeligt eller brugerdefineret format for originalen, når en papirkassette vælges. Almindeligt format Når du lægger originaler i almindeligt format på glaspladen eller i ARDF en, skal du vælge formatet på originalerne fra de almindelige formater, der er vist på displayet. Hvis du ikke angiver originalformatet, vil der blive lave kopier på papirformatet i den valgte kassette. Når kopipapirformatet og originalformatet er forskellige, skal du angive originalformatet som følger: A Vælg en papirkassette vha. {U} eller {T}. B Tryk på {q}-tasten. C Vælg [Alm. format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 14

25 Placering af originaler D Vælg originalformat ved brug af scroll-tasterne, og tryk derefter på {OK}-tasten. 1 Meddelelsen Programmeret vises. Når indstillingerne for originaler af almindeligt format er registrerede, vises øverst på kopidisplayet. Bemærk Hvis du vil annullere det valgte format, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten. Brugerdefinerede formater Når du anbringer brugerdefinerede originaler på glaspladen eller i ARDF en, skal du angive originalens format vha. det numeriske tastatur. Vigtigt Orignalformater, der kan indstilles med denne funktion, er: ARDF: lodret mm (5,5"-8,5"), vandret for 1-sidede originaler mm (5,5"-49,6"), vandret for 2-sidede originaler mm (6,3"-14") Glasplade: lodret mm (5,5"-8,5"), vandret mm (6,3"-14") A Vælg en papirkassette vha. {U} eller {T}. B Tryk på {q}-tasten. C Vælg [Brugerdefineret format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 15

26 Placering af originaler D Indtast originalens vandrette format (Vandret) med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}-tasten. 1 ARC009S 1 Lodret format 2 Vandret format E Indtast originalens lodrette format (Lodret) med det numeriske tastatur, og tryk på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. Når indstillingerne for brugerdefinerede originaler er registrerede, vises øverst på kopidisplayet. Bemærk Hvis du laver en fejl i trin D eller E, skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten og derefter indtaste værdien igen. Hvis du vil annullere det valgte format, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten. 16

27 Placering af originaler Angivelse af originalformatet, når bypassbakken vælges Du kan vælge enten almindeligt eller brugerdefineret format for originalen, når bypassbakken er valgt. Almindeligt format 1 Når du lægger originaler i almindeligt format på glaspladen eller i ARDF en, skal du vælge formatet på originalerne fra de almindelige formater, der er vist på displayet. Hvis du ikke angiver originalformatet, vil der blive lave kopier på papirformatet i den valgte kassette. Når kopipapirformatet og originalformatet er forskellige, skal du angive originalformatet som følger: A Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. B Tryk på {q}-tasten. C Vælg [Originalformat] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. D Vælg [Alm. format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 17

28 Placering af originaler E Vælg originalformat ved brug af scroll-tasterne, og tryk derefter på {OK}-tasten. 1 Meddelelsen Programmeret vises. Når indstillingerne for originaler af almindeligt format er registrerede, vises øverst på kopidisplayet. Bemærk Hvis du vil annullere det valgte format, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten. Brugerdefinerede formater Når du anbringer brugerdefinerede originaler på glaspladen eller i ARDF en, skal du angive originalens format vha. det numeriske tastatur. Vigtigt Orignalformater, der kan indstilles med denne funktion, er: ARDF: lodret mm (5,5"-8,5"), vandret for 1-sidede originaler mm (5,5"-49,6"), vandret for 2-sidede originaler mm (6,3"-14") Glasplade: lodret mm (5,5"-8,5"), vandret mm (6,3"-14") A Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. B Tryk på {q}-tasten. C Vælg [Originalformat] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 18

29 Placering af originaler D Vælg [Brugerdefineret format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 1 E Indtast originalens vandrette format (Vandret) med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}-tasten. F Indtast originalens lodrette format (Lodret) med det numeriske tastatur, og tryk på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. Når indstillingerne for brugerdefinerede originaler er registrerede, vises øverst på kopidisplayet. Bemærk Hvis du laver en fejl i trin E eller F, skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten og derefter indtaste værdien igen. Hvis du vil annullere det valgte format, skal du trykke på {Slet funktioner}- tasten. 19

30 Placering af originaler 1 20

31 2. Kopiering Dette kapitel beskriver fremgangsmåden for kopiering i forskellige tilstande. Grundlæggende fremgangsmåde I dette afsnit beskrives den grundlæggende kopieringsfremgangsmåde. Vigtigt Når brugerkodegodkendelse er valgt, skal du indtaste din brugerkode (op til 8 cifre) ved hjælp af det numeriske tastatur, for at maskinen kan udføre kopieringsopgaver. Se Vejledning om generelle indstillinger. Når der er valgt Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse, skal du indtaste dit brugernavn og password, før maskinen kan udføre kopieringsopgaver. Kontakt administratoren vedr. login-brugernavnet og passwordet. For yderligere oplysninger henvises til Om maskinen. A Kontrollér, at "Klar" vises på displayet. Hvis der vises andre funktioner, skal du trykke på {Kopi}-tasten. Startdisplay B Kontroller, at den forrige indstilling ikke er aktiv. Når der er tidligere indstillinger tilbage, skal du trykke på tasten {Slet funktioner}. C Placér originalerne. D Foretag de ønskede indstillinger. E Indtast kopiantallet med de numeriske taster. Det maksimale antal kopier, der kan angives, er

32 Kopiering F Tryk på {Start}-tasten. 2 ARC012S Maskinen begynder at kopiere. Når du placerer originaler på glaspladen, skal du trykke på {q}-tasten, når alle originaler er scannet. Kopierne kommer ud med forsiden nedad. Bemærk Du skal altid logge af, når du er færdig med at bruge maskinen for at forhindre uautoriserede brugere i at bruge maskinen. For at stoppe maskinen midt i en omfattende kopiering skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten. For at sætte maskinen tilbage i starttilstand efter kopiering skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten. For at slette en indtastet værdi skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten. Reference S.11 Placering af originaler Om maskinen 22

33 Kopiering fra bypassbakken Kopiering fra bypassbakken Bypassbakken bruges til at kopiere på OHP-transparenter, kraftigt papir, kuverter og andet papir, der ikke kan lægges i papirkassetterne. Vigtigt Papir med en lodret længde på mm (3,55"-8,50") og en vandret længde på mm (5,48"-23,62") kan kopieres fra bypassbakken. Hvis du derimod bruger papir, der er større end 356 mm (14,02 tommer), kan papiret blive krøllet, det vil muligvis ikke blive fremført korrekt, eller der kan opstå papirstop. Du kan ikke bruge duplex-funktionen til kopiering fra bypassbakken. 2 Reference Om maskinen Ilægning af papir i bypassbakken Brug bypassbakken til at kopiere på OHP-transparenter, kraftigt papir, kuverter og andet papir, der ikke kan lægges i papirkassetterne. Vigtigt Ved kopiering på OHP-transparenter eller papir, som vejer over 157 g/m 2, skal du angive papirtypen og -formatet. Det maksimale antal ark, der kan lægges i bypassbakken, afhænger af papirtypen. Læg kun så meget papir i, som der kan være mellem papirstyrene på bypassbakken. A Åbn bypassbakken. ABU027S 23

34 Kopiering B Skub udløserhåndtaget op. 2 ZFOY310E 1 Udløserhåndtag C Justér papirstyrene til papirformatet, og læg derefter papiret i med forsiden nedad. Hvis papirstyrene ikke flugter med papiret, kan billeder blive skæve, eller der kan forekomme fejlindføring. Læg kun så meget papir i, som der kan være mellem papirstyrene på bypassbakken. Overbelastes bypassbakken, kan det resultere i fejlindføringer og skæve billeder. For at understøtte A4L, 8 1 / 2 " 11"L eller større papirformater skal du trække forlængerstykket ud. Ved at lufte originalen før den placeres på bakken, kan du forhindre, at der indføres flere ark ad gangen. ZFOY250E 1 Vandret format 2 Lodret format 3 Forlængerstykke 4 Papirstyr 24

35 Kopiering fra bypassbakken D Træk udløserhåndtaget ned. 2 ARC013S 1 Udløserhåndtag Bypassbakken vælges på displayet. E Vælg om nødvendigt papirformat og -type. Bemærk Hvis bypassbakken ikke er valgt på displayet i trin D, skal du vælge ved hjælp af {U} eller {T} og derefter trykke på {q}-tasten. Når tastelyden er slukket, vil der ikke lyde bip, selvom der indføres papir i bypassbakken. Ved kopiering på papir i almindeligt format Kopierer på papir i almindeligt format fra bypassbakken. A Ilæg papiret med forsiden nedad på bypassbakken. B Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. C Tryk på {q}-tasten. D Vælg [Papirformat] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 25

36 Kopiering E Vælg [Alm. format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 2 F Vælg papirformat ved brug af rulletasterne, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. G Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. H Når kopieringsjobbet er færdigt, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. Reference S.23 Ilægning af papir i bypassbakken Kopiering på brugerdefineret papir Kopierer på brugerdefineret papir fra bypassbakken. A Ilæg papiret med forsiden nedad på bypassbakken. B Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. C Tryk på {q}-tasten. D Vælg [Papirformat] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. E Vælg [Brugerdefineret format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 26

37 Kopiering fra bypassbakken F Indtast papirets vandrette format (Vandret) med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}-tasten. G Indtast papirets lodrette format (Lodret) med det numeriske tastatur, og tryk på {OK}-tasten. 2 Meddelelsen Programmeret vises. H Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. I Når kopieringsjobbet er færdigt, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. Bemærk Hvis du laver fejl i trin F eller G, skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten og derefter indtaste værdien igen. Reference S.23 Ilægning af papir i bypassbakken Ved kopiering på OHP-transparenter Ved kopiering på OHP-transparenter skal du vælge [OHP (Transparent)] i Papirtype. Vigtigt OHP-transparenter skal ilægges med forsiden opad i bakken med det bukkede hjørne af arket i det passende hjørne af bakken. Læg OHP-transparenter i en ad gangen i bypassbakken. Dette forhindrer, at flere ark indføres samtidigt, hvilket kan forårsage papirstop og fejludskrivninger. Fjern kopierede ark fra den interne bakke et efter et. A Læg OHP-transparenter i med forsiden nedad på bypassbakken. B Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. C Tryk på {q}-tasten. 27

38 Kopiering D Vælg [Papirtype] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 2 E Vælg [OHP (Transparent)] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. F Vælg om nødvendigt papirformatet. G Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. H Når kopieringsjobbet er færdigt, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. Bemærk Udskrivning på OHP-transparenter er langsommere end på almindeligt papir. Reference S.23 Ilægning af papir i bypassbakken Ved kopiering på kraftigt papir Ved kopiering på kraftigt papir skal du vælge [Kraftigt papir] i Papirtype. Vigtigt Ved at lufte originalen før den placeres på bakken, kan du forhindre, at der indføres flere ark ad gangen. A Læg kraftigt papir i med forsiden nedad på bypassbakken. B Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. C Tryk på {q}-tasten. D Vælg [Papirtype] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 28

39 Kopiering fra bypassbakken E Vælg [Kraftigt papir] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. 2 F Vælg om nødvendigt papirformatet. G Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. H Når kopieringsjobbet er færdigt, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. Bemærk Udskrivning på kraftigt papir er langsommere end på almindeligt papir. Reference S.23 Ilægning af papir i bypassbakken 29

40 Kopiering Ved kopiering på kuverter Ved kopiering på kuverter skal du vælge kuvertformatet i Papirformat og [Kraftigt papir] i Papirtype. 2 Vigtigt Før kuverterne ilægges, skal du bruge en kuglepen eller lignende til at glatte kanterne ud. ALZ050S ALZ051S 30

41 Kopiering fra bypassbakken Udskrivningsområde Der kan skrives på følgende områder på kuverterne: 2 ARB024S 1 Indføringsretning 2 Udskrivningsområde 3 10 mm (0,4") 4 10 mm (0,4") 5 10 mm (0,4") Retning af originaler og kuverter Originaler og kuverter skal placeres i samme retning. For at minimere spildpapir og tid skal du kontrollere, at originalerne og kuverterne er placeret i samme retning. ARB025S Billedet viser originalernes og kuverternes retning. 1 Original på glaspladen 2 Kuvert på bypassbakken 3 Top 4 Bund 5 Vandret format 6 Lodret format 31

42 Kopiering A Læg kuverterne i med forsiden nedad på bypassbakken. 2 ARC014S 1 Udløserhåndtag B Vælg bypassbakken ved hjælp af {U} eller {T}. C Tryk på {q}-tasten. D Vælg [Papirformat] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. E Vælg [Alm. format] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. F Vælg kuvertformatet med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. G Tryk på {q}-tasten. 32

43 Kopiering fra bypassbakken H Vælg [Papirtype] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. I Vælg [Kraftigt papir] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 2 Meddelelsen Programmeret vises. J Placér originalen, og tryk på {Start}-tasten. K Når kopieringsjobbet er færdigt, skal du trykke på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. Bemærk Ved kopiering på kuverter af lille format skal flappen justeres til papirstyret til venstre. ABU050S Reference S.23 Ilægning af papir i bypassbakken 33

44 Kopiering Kopifunktioner Justering af belysning 2 Du kan justere billedbelysningen i fem niveauer. Hvis du ønsker mørkere eller lysere kopier, justeres billedbelysningen tilsvarende. A Tryk på {Lysere} eller {Mørkere}-tasten for at justere belysningen. Belysningsindikatoren bevæger sig. ARC028S Billedbelysningen skifter i fem trin som følger: Originaltypeindstilling Vælg en af følgende originaltyper, der passer til dine originaler: Tekst Vælg denne funktion, hvis originalerne kun indeholder tekst (ingen billeder). Foto Fine farvenuancer på fotografier og billeder kan gengives med denne funktion. Ved kopiering af fremkaldte billeder Ved kopiering af fotos eller billeder, der er udskrevet på papir (f.eks. tidsskrifter) Ved kopiering af originaler, der er fremstillet af farvekopier 34

45 Kopifunktioner A Tryk på {Originaltype}-tasten for at vælge originaltype. Indikatoren for den valgte originaltype tændes. 2 ARC029S Øvre indikator: Tekst Nedre indikator: Foto Reference Vejledning om generelle indstillinger Valg af kopipapir Vælg en kassette, der indeholder det papir, du vil kopiere på: papirkassetterne eller bypassbakken. A Vælg en kassette ved hjælp af {U} eller {T}. Den valgte kassette og papirformatet vises. Reference S.23 Kopiering fra bypassbakken 35

46 Kopiering Forudindstillet reducér/forstør Du kan vælge et fast zoomforhold til kopiering. 2 Basispunkt Basispunktet for Zoom varierer, afhængigt af hvordan originalen scannes. Når originalen placeres på glaspladen, er det øverste venstre hjørne basispunktet. Når den er indstillet til ARDF, vil det nederste venstre hjørne af originalen være basispunktet. Figuren herunder viser resultatet af kopibilleder, der adskiller sig, afhængigt af hvordan originalen er scannet. GCKA031e 1 Basispunkt ved placering på glaspladen 2 Basispunkt ved placering i ARDF en A Tryk på [Rd/Frst]. 36

47 Kopifunktioner B Tryk på [Forstør] eller [Reducér]. C Vælg zoom-procent med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. D Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. Reference Vejledning om generelle indstillinger 2 Zoom Du kan ændre gengivelses forholdet i trin på 1 %. Valg af en procent med rulletasterne Vælg zoom-procent med {U} eller {T}. A Tryk på [Rd/Frst]. 37

48 Kopiering B Vælg en forudindstillet zoom-procent, der er tættest på den ønskede zoomprocent, med [Forstør] eller [Reducér], og tryk derefter på [Zoom]. 2 C Angiv en zoom-procent med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Hvis du trykker på {U}- eller {T}-tasten, ændres procenten i intervaller på 1%. Tryk og hold den relevante tast for at ændre procenten i stigninger på 10%. Meddelelsen Programmeret vises. D Placér originalen, og tryk på {Start}-tasten. Bemærk Hvis du laver fejl i trin C, skal du rette den ved hjælp af {U} eller {T}. Indtastning af zoom-procent med det numeriske tastatur Vælg zoom-procent med det numeriske tastatur. A Tryk på [Rd/Frst]. B Tryk på [Zoom]. 38

49 Kopifunktioner C Indtast den ønskede zoom-procent med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. D Placér originalen, og tryk på {Start}-tasten. 2 Bemærk Hvis du laver fejl i trin C, skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten og derefter indtaste værdien igen. Sortering Maskinen samler kopierne som sæt i fortløbende rækkefølge. A Tryk på {Sort.}-tasten. ARK008S Indikatoren tændes. B Indtast antallet af kopisæt med de numeriske taster. 39

50 Kopiering 2 C Placér originalerne. Når du lægger originaler på glaspladen, skal du begynde med den første side, der skal kopieres. Når du lægger originaler i ARDF en, skal du anbringe dem, så den første side er øverst. D Tryk på {Start}-tasten. Når du placerer originaler på glaspladen, skal du trykke på {q}-tasten, når alle originaler er scannet. Bemærk Hvis du vil annullere funktionen Sortering i trin A, skal du trykke på {Sortering}-tasten igen. Sørg for at indikatoren slukkes. Ændring af antal sæt Du kan ændre antallet af sæt under kopieringen. Vigtigt Denne funktion kan kun bruges, når funktionen Sortering er aktiveret. A Tryk på {Slet/Stop}-tasten, mens "Kopierer..." vises. B Tryk på [Sæt]. C Indtast antallet af kopisæt med de numeriske taster, og tryk derefter på [Genoptag]. Kopieringen fortsætter. Bemærk Antallet af sæt, du kan angive i trin C, varierer, afhængigt af hvornår du trykker på {Slet/Stop}-tasten. 40

51 Kopifunktioner Duplex Der er to typer duplex. Vigtigt Bypassbakken kan ikke bruges til denne funktion. 2-sidet 1-sidet Kopierer 2 ensidede sider til 1 tosidet side. 2 2-sidet 2-sidet Kopierer 1 tosidet side til 1 tosidet side. Bemærk ARDF en skal bruges til scanning af tosidede originaler. 41

52 Kopiering Originalretning og fuldførte kopier 2 Det færdige kopibillede varierer i forhold til originalernes retning (stående K eller liggende L). Tabellen viser retningen af billederne på forsiden og bagsiden af kopierne - ikke den retning, kopierne kommer ud i. A Tryk på {Duplex}-tasten. ARK009S Indikatoren tændes. 42

53 Kopifunktioner B Vælg duplex-funktionen med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. C Vælg originalretning med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 2 D Vælg duplex-retning med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. E Placér originalerne. Når du lægger originaler på glaspladen, skal du begynde med den første side, der skal kopieres. Når du lægger originaler i ARDF en, skal du anbringe dem, så den første side er øverst. F Tryk på {Start}-tasten. Når du placerer originaler på glaspladen, skal du trykke på {q}-tasten, når alle originaler er scannet. Bemærk Papirvægten, der kan anvendes til duplex-kopiering, er g/m 2 (20-24 lb). Hvis du vil annullere Duplex-funktionen i trin A, skal du trykke på {Duplex}-tasten igen. Sørg for at indikatoren slukkes. For at se skærmbillederne i trin C og D, skal du vælge [Angiv altid] for [Retning] med Kopifunktioner i Brugerfunkt.. Hvis [Angiv ikke] er valgt, skal du fortsætte til trin E. Du kan ændre margenerne for duplex-kopier. Reference Vejledning om generelle indstillinger 43

54 Kopiering 1-sidet kombinering Kombinerer flere sider på én side af et ark. Der er fire typer for ensidet kombinér. 2 1-sidet 2 sider Kombinér 1 sider En 2-sidet original kopieres på den ene side af et ark. GCSHVY7J 1-sidet 4 sider Kombinér 1 sider En 4-sidet original kopieres på den ene side af et ark. GCSHVY8J 2-sidet 1 side Kombinér 1 side En 2-sidet original kopieres på den ene side af et ark. GCSHVYOJ 44

55 Kopifunktioner 2-sidet 2 sider Kombinér 1 sider To 2-sidede originaler kopieres på den ene side af et ark. 2 GCSHVYBJ Bemærk ARDF en skal bruges til scanning af tosidede originaler. Du kan ikke anvende denne funktion til ark på 357 mm eller længere, der indføres fra bypassbakken. Original- og billedretning i Kombinér Fra venstre til højre (K). GCSHUY3E Fra top til bund (L). GCSHUY4E 45

56 Kopiering Placering af originaler (originaler, der er placeret i ARDF en) Originaler, der læses fra venstre til højre 2 Combine5 Originaler, der læses fra top til bund Combine6 A Tryk på {Komb./Serie}-tasten. ARK010S Indikatoren tændes. B Vælg kombinér-funktionen med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. C Vælg originalretning med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. 46

57 Kopifunktioner D Vælg papirformat med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. E Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. Bemærk Hvis du vil annullere funktionen ensidet kombinér i trin A, skal du trykke på {Kombiner/Serie}-tasten igen. Sørg for at indikatoren slukkes. For at få vist skærmbilledet i trin C skal du vælge [Angiv altid] for [Retning] med Kopifunktioner in Brugerfunkt.. Hvis [Angiv ikke] er valgt, skal du fortsætte til trin D. 2 Reference Vejledning om generelle indstillinger Tosidet kombineret Kombinerer forskellige originalsider på ét ark med to sider. Der er fire typer 2-sidet kombinering. Vigtigt Bypassbakken kan ikke bruges til denne funktion. 1-sidet 4 sider kombinér 2 sider Fire 1-sidede originaler kopieres til ét ark med to sider pr. side. GCSHVY9J 47

58 Kopiering 1-sidet 8 sider kombinér 2 sider Otte 1-sidede originaler kopieres til ét ark med fire sider pr. side. 2 1 Forside 2 Bagside GCSHVYAE 2-sidet 2 sider kombinér 2 sider To 2-sidede originaler kopieres til ét ark med to sider pr. side. GCSHVY1E 2-sidet 4 sider kombinér 2 sider Fire 2-sidede originaler kopieres til ét ark med fire sider pr. side. 1 Forside 2 Bagside GCSHVY2E 48

59 Kopifunktioner A Tryk på {Komb./Serie}-tasten. 2 ARK010S Indikatoren tændes. B Vælg kombinér-funktionen med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. C Vælg originalretning med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. D Vælg duplex-retning med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. Meddelelsen Programmeret vises. E Vælg papirformat med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. F Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. 49

60 Kopiering 2 Bemærk ARDF en skal bruges til scanning af 2-sidede originaler. Hvis du vil annullere funktionen Tosidet kombinér i trin A, skal du trykke på {Kombiner/Serie}-tasten igen. Sørg for at indikatoren slukkes. For at se skærmbillederne i trin C og D skal du vælge [Angiv altid] for [Retning] med Kopifunktioner i Brugerfunkt.. Hvis [Angiv ikke] er valgt, skal du fortsætte til trin E. Reference Vejledning om generelle indstillinger Seriekopier Du kan kopiere for- og bagsiden af en tosidet original separat på to ark. 2-sidet 1-sidet Kopierer hver side af en 2-sidet original til to separate sider. A Tryk på {Komb./Serie}-tasten. ARK010S Indikatoren tændes. 50

61 Kopifunktioner B Vælg [Serie:2-sidet orig.] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. C Vælg originalretning med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}-tasten. 2 Meddelelsen Programmeret vises. D Læg originaler i, og tryk derefter på {Start}-tasten. Bemærk ARDF en skal bruges til scanning af 2-sidede originaler. Hvis du vil annullere funktionen Seriekopier i trin A, skal du trykke på {Kombiner/Serie}-tasten igen. Sørg for at indikatoren slukkes. For at få vist skærmbillederne i trin C skal du vælge [Angiv altid] for [Retning] med Kopifunktioner in Brugerfunkt.. Hvis [Angiv ikke] er valgt, skal du fortsætte til trin D. Reference Vejledning om generelle indstillinger 51

62 Kopiering 2 52

63 3. Appendiks Kombinationsdiagram Dette afsnit beskriver kopimaskinens specifikationer og funktionskompatibilitet. Oversigten nedenfor viser, hvilke funktioner der kan kombineres. Blank : Disse funktioner kan bruges sammen. : Disse funktioner kan ikke bruges sammen. Den anden funktion, du har valgt, vil være den, du arbejder i. Nedenfor kan du se de forskellige kombinationsmuligheder. *1 Originaler, der er 357 mm eller længere, kan ikke bruges sammen med funktionen Tosidet original. *2 Denne kombination er ikke tilgængelig på papir, der er 357 mm eller længere. *3 Funktionen, der vælges derefter, ændrer zoom-procenten. *4 Der vises en fejlmeddelelse, hvis du angiver disse kombinationer. Du kan ikke lave kopier, før en af funktionerne er annulleret. 53

64 Appendiks Supplerende oplysninger Følgende beskriver de detaljerede specifikationer for de respektive funktioner. 3 Bypasskopi Følgende papirformater kan vælges. A4L, A5KL, B5 JISL, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8" 13"L, 8 1 / 2 " 11"L, 7 1 / 4 " 10 1 / 2 "L, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL, 16KL, C6 KuvertL, C5 KuvertL, DL KuvertL, 4 1 / 8 " 9 1 / 2 "L, 3 7 / 8 " 7 1 / 2 "L Forudindstillet reducér/forstør Du kan vælge en af fem faste procenter (to til forstørrelse, tre til reduktion). Hvis du vil ændre en procent, der er tildelt Fast reducér/forstør, skal du bruge Kopifunktioner i Brugerfunkt.. Du kan angive enhver procent som Bruger-zoom-%. Maskinens faste reducér/forstør- procenter er angivet herunder. Metrisk version Forhold (%) Original Papirformat 200 *1 (forstør område med 4) A6 A4 141 *1 (forstør område med 2) A5 A * " 13" A4 71 *1 (reducér område med 1 / 2 ) A4 A *1 (reducér område med 1 / 4 ) A4 A6 *1 Standardindstillinger 54

65 Supplerende oplysninger Tommeversion Forhold (%) Original Papirformat 200 (forstør området 4 gange) *1 (forstør område med 2) 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " 8 1 / 2 " 14" 129 *1 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " 8 1 / 2 " 11" * / 2 " 13" 8 1 / 2 " 11" 78 *1 8 1 / 2 " 14" 8 1 / 2 " 11" 3 *1 Standardindstillinger Du kan vælge en procent uanset originalens eller papirets format. Ved nogle procenter kopieres dele af billedet ikke, eller der vil forekomme margener på kopierne. Zoom *1 8 1 / 2 " 11" 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " 50 (reducér området med 1 / 4 ) -- Du kan angive procenter på %. Du kan vælge en procent uanset originalens eller papirets format. Ved nogle procenter kopieres dele af billedet ikke, eller der vil forekomme margener på kopierne. Duplex Følgende papirformater og -retninger kan kopieres i duplex. A4L, B5 JISL, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 2 " 11"L, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 16KL Følgende papir kan ikke benyttes med denne funktion: Papir mindre end B5 JISL eller 8 1 / 2 " 11"L Papir kraftigere end 90 g/m 2 (24 lb.) Papir tyndere end 64 g/m 2 (17 lb.) Gennemsigtigt papir Etiketpapir (selvklæbende etiketter) Transparenter Kraftigt papir Kuverter Når der lægges et uligt antal originaler i ARDF, vil bagsiden af den sidste side på kopipapiret være tom. Under kopieringen forskydes billedet, så der bliver plads til indbindingsmargenen. 55

66 Appendiks 3 Kombiner I denne indstilling vælger maskinen automatisk gengivelsesprocenten. Denne gengivelsesprocent afhænger af papirformatet og antallet af originaler. Gengivelsesforholdene, der kan vælges af maskinen, er %. Hvis den beregnede procent ligger under minimumsprocenten, korrigeres den automatisk, så den ligger inden for det gyldige område. Men ved nogle procenter vil dele af billedet ikke blive kopieret. Hvis originalernes retning er forskellig fra papirets, vil maskinen automatisk dreje billedet 90 for at kopierne kan blive korrekte. Hvis antallet af ilagte originaler er mindre end det antal, der er angivet for kombinering, vil den sidste side være tom som vist nedenfor. Duplex-margen Hvis du angiver en indbindingsmargen, som er for bred, vil dele af billedet muligvis ikke blive kopieret. Når du laver kopier ved brug af funktionen Kombinér, indsættes en indbindingsmargen på kopierne, når billederne er kombineret. 56

67 INDEKS E 1-sidet 2 sider til Kombinér 1 side, 44 1-sidet 4 sider til Kombinér 1 side, 44 1-sidet 4 sider til Kombinér 2 sider, 47 1-sidet 8 sider til Kombinér 2 sider, 47 1-sidet kombinering, 44 1-sidet til 2-sidet, 41 2-sidet 1 side til Kombinér 1 side, 44 2-sidet 2 sider til Kombinér 1 side, 44 2-sidet 2 sider til Kombinér 2 sider, 47 2-sidet 4 sider til Kombinér 2 sider, 47 2-sidet til 1-sidet, 50 2-sidet til 2-sidet, 41 A Aflæsning af displayet, 4 Almindelige originalformater, 14, 17 Almindeligt papirformat, 25 Anbefalede originaler, 7 Anbringelse af originaler i ARDF, 13 ARDF, 1, 2, 9, 13 Aut. kassetteskift, 5 Aut.papirvalg, 9 B Basispunkt, 36 Betjeningspanel, 4 Billedretning i kombinér, 44 Bog til 1-sidet, 50 Brevpapir indstilling, 5 Brug af taster på betjeningspanelet, 4 Brugerdefinerede originaler, 15, 18 Brugerdefineret papirformat, 26 Brugerfunktioner, 5 Bypassbakke, 17, 23 Bypasskopi, 54 D Det numeriske tastatur, 15, 18, 21, 26, 38, 39, 40 Dette kan du gøre med denne maskine, iii Dokumentstyr, 13 Duplex, 41, 54 Duplex-margen, 5, 54 Duplex-prior., 5 Duplex-tast, 41 F Escape-tasten, 4 Fast zoom-prioritet, 5 Forlængerstykke, 23 Formater, der kan vælges som almindelige formater, 9 Forstør, 36 Forudindstillet reducér/forstør, 36, 54 Foto, 34 Funktioner, der kræver ARDF, 2 G I J Glasplade, 9, 12 Grundlæggende fremgangsmåde til fremstilling af kopier, 21 Grænsemærke, 13 Ikke-kompatible originaler for ARDF, 8 Ilægning af almindelige originalformater, 14, 17 Ilægning af papir i bypassbakken, 23 K Justering af belysning, 34 Kombinationsdiagram, 53 Kombiner, 44, 47, 54 Kombinerer flere sider på en enkelt side, v Kombinér/Serie-tast, 45, 47, 50 Kopiering, 21 Kopiering af 2-sidede originaler til 1-sidede sider, vi Kopiering fra bypassbakken, 23 Kopiering på almindeligt papirformat, 25 Kopiering på brugerdefineret papirformat, 26 Kopiering på kraftigt papir, 28 Kopiering på kuverter, vi, 30 Kopiering på OHP-transparenter, 27 Kopifunktioner, 5, 34 Kopipapir, 35 57

68 Kopi-tast, 21 Kraftigt papir, 28 Kuverter, 30 L Lodret format, 15, 18, 23, 26 Lysere-tast, 34 M Maks. scanningsområde, 9 Manglende billedområde, 10 Max. Antal sæt, 5 Menubeskyttelse, 5 Mørkere-tast, 34 O OK-tasten, 4 Originaler, 7 Originalformat, 7, 9 Originalretning, 11, 41, 44 Originaltypeindstilling, 5, 34 Originaltype-tast, 34 Originaltællerdisplay, 5 Originalvægt, 7 P Paperstyr, 23 Papir, 35 Papirkassette, 14 Placering af brugerdefinerede originaler, 15, 18 Placering af originaler, 7, 11 Placering af originaler på glaspladen, 12 Placeringsmærke, 9 R S Seriekopier, 50 Sortering, 39, 54 Sortering-tast, 39 Startdisplay, 3, 21 Supplerende oplysninger, 54 Symboler, 1 Sådan læses denne vejledning, 1 T Taster på betjeningspanelet, 4 Tekst, 34 Tosidet kombineret, 47 Transparenter, 27 Typer af duplex-kopier, iii U Udløserhåndtag, 23 Udskrivningsområde, 10, 30 V Valg af bypassbakken, 17 Valg af kopipapir, 35 Valg af papirkassette., 14 Valg-taster, 4 Vandret format, 15, 18, 23, 26 Vis, 3 Z Zoom, 37, 54 Zoom-procent, 5, 37, 38, 54 Æ Ændring af antal sæt, 40 Reducér, 36 Registrerbare formater, 9 Retning, 5 Retning af originaler og kuverter, 30 Rulletaster, 4, DA DK B

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Kopi-/Dokumentserverreference

Kopi-/Dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/Dokumentserverreference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

ir2016j Kopivejledning

ir2016j Kopivejledning Kopivejledning Læs venligst denne vejledning, inden udstyret tages i brug. Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den således, at den nemt kan anvendes som reference. DANSK ir206j Kopivejledning

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

MODEL AL-2061 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING. (til generel information)

MODEL AL-2061 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING. (til generel information) MODEL AL-06 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING (til generel information) I nogle områder er strømkontaktsplaceringerne markeret med "I" og " " på kopimaskinen i stedet for "ON" og "OFF".

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Canon ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Håndbøger til denne maskine Håndbøgerne til denne maskine er opdelt på følgende måde. Se i dem for at få yderligere oplysninger. Håndbøger, der følger med ekstraudstyr,

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...4 Introduktion... 4

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs)

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Papirhåndtering 2. Angivelse af papirformat og -type 3. Ilægning af papir i papirskuffen 4. Ilægning af papir i universalbakken 5. Udskiftning

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Indhold Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så den kan anvendes som referencehåndbog. funktioner... Yderligere funktioner... 5...... 0 Hvad kan denne maskine? Med

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

AR-M200 AR-M201. (for generelle oplysninger)

AR-M200 AR-M201. (for generelle oplysninger) MODEL AR-M00 AR-M0 (for generelle oplysninger) Side FORBEREDELSER 9 ILÆGNING AF PAPIR 4 FREMSTILLING AF KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIERINGSFUNKTIONER 6 INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 PRINTER-/ SCANNERFUNKTIONER

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere