Uddannelsesplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Uddannelsesplanlægning

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2008/2009 er præget af de omfattende linjefagsuddannelser, der er igangsat vis puljer fra Undervisningsministeriet. De 2 hold der er etableret i natur/teknik og matematik fortsætter uændret på 2. år. I forlængelse af den nyligt vedtagne it-strategi er der lavet en 4-års plan for erhvervelse af det pædagogiske it-kørekort. Målet er at alle lærere skal have gennemført uddannelsesforløbet. Derudover er der en flerårig plan for praktiklæreruddannelsen, skolebibliotekaruddannelsen og læsevejlederuddannelsen. Af skemaet nedenfor fremgår hvilke skoler, der har deltagere i 2008/2009 It-kørekort * Praktik- * Skolebib. * Læsevejleder lærerudd modul 3. modul Aakjær 4 1 Balling Breum 5 1 Br.-Hvid. 1 Brårup 8 1 Dalgas 1 Durup 1 Fur 1 Glyngøre Hem 4 HJ.-Ha. 1 Højslev Jebjerg 1 1 Lem Lihme 2 1 Nr. Søby 1 Oddense 4 Ramsing 1 1 Resen Roslev 1 Rødding 5 2 Rønbjerg 4 Selde 1 1 Skivehus Ørslevkl. 4 1 Krabbes. 5 I alt (10 min.) (15 min.) * Deltagelse på kurserne kræver hjemtagelse af SVU.

3 Kursus nr. 1 1 A Markedsdag Inspirationsdag Målgruppe: Pædagoger og lærere i Indskolingen At videndele og skabe og udvikle netværk mellem lærere og pædagoger, der arbejder i indskolingen i Skive kommune Ramme for dagens arbejde: Oplæg v/ XXX Oplæg ved forskellige lærere/pædagoger, der fremlægger og demonstrerer gode forløb fra egen praksis Afrunding perspektivering Tidspunkt: 17. september 2008 Sted: Skive Seminarium Timetal: 6 timer (kl. 9 15) Kursus 1 A: Inspirationsdagen vil blive gentaget, så alle indskolingsmedarbejdere får mulighed for at deltage. Dato udmeldes senere. Kursus nr. 2 Temaeftermiddag om flygtningebørn i traumatiserede familier Målgruppe: Pædagoger og lærere i hele skoleforløbet samt to-sprogskoordinatorer Hvad karakteriserer et traume, hvad er posttraumatisk stress og hvad karakteriser mennesker med PTSD. Hvad betyder det for et barn, at vokse op i en familie hvor en eller begge forældre er traumatiserede. Ramme for dagen: Oplæg ved psykolog Eva Malthe eller Tahar Ghoula Spørgsmål og diskussion. Tidspunkt: Efterår 08 Sted: Meldes ud senere Timetal: 4 timer (kl )

4 Kursus nr. 3 Filmprojekt ældste klassetrin Kursus som optakt til Skive Kommune s filmprojekt 2008/2009 Opkvalificering inden for undervisning i praktisk film/tv-produktion Deltagerantal Undervisningsform: Vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og fælles opsamling 1. gang onsdag den 20. august kl Anslaget Klassens organisering i filmprojekter Grundgenrer og blandingsgenrer inden for medierne. 2. gang - onsdag den 27. august kl Præsentation og uddybning Hvordan kan vi igangsætte idé, storyboard og manuskript? 3. gang onsdag den 3. september kl Point of no return Hvad skal vi vide om filmoptagelser og kamerabetjening? 4. gang onsdag den 10. september kl Konfliktoptrapning og Klimaks Hvordan kan vi hjælpe med redigering og teknik? Hvad kan gå galt? 5. gang - onsdag den 17. september kl Udtoning Nyeste film til undervisningen Zig-zag og filmkanon Evaluering af produkter og af kursus Timetal i alt: 15 timer. Tidspunkt: 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9 Kl.: Sted: Skive Seminarium Kortfilmprojekt 2008/2009 For at udvikle brugen af medier og film i undervisningen arrangeres en KORTFILMKONKURRENCE i skoleåret for interesserede klasser på skolerne i Skive Kommune. Klasserne konkurrerer i konkurrencekategorien: Kortfilm. Bidraget må max. være 8 minutter. Tidsplan: maj 2008 Informations- og koordineringsmøde. Eksempler på elevproduktion

5 Aug.-sept Kursus som optakt til filmprojekt 2008/2009 September-marts Film- og medieforløb 1. april 2009 Deadline for aflevering af bidrag Maj 2009 Gallapremiere med kåring og præmier til de bedste bidrag Præmier, jurysammensætning og placering af gallapremieren fastsættes, når antallet af tilmeldte klasser er kendt. Der oprettes en skolekom-konference til ide-udveksling, koordinering af og støtte for filmforløbene. Det er muligt at få hjælp af Thomas Thorning, medieunderviser på Skive Seminarium. Det er muligt at låne kamera- og lydudstyr via den kommunale mediebank. Bedømmelse af multimedieprodukterne: Alle indsendte multimedieproduktioner bedømmes af en professionel dommerkomité, som vil lægge vægt på sammenhængen mellem indhold og udtryk. Vinderne offentliggøres til Gallapremieren. Se dette link fra en tidligere afholdt filmfestival: Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til: Kursus nr. 4 Idrætslærernes forum Fokus på anvendelsesmuligheder omkring Skive Stadion og Krabbesholm Skov med Sparbank Arena som ramme. Det lokale klubliv (Skive AM Skive tennisklub) medtænkes i denne proces både mht. instruktører og som samarbejdspartner. Kurset udbydes til idrætsstuderende på Skive seminarium og idrætslærere ved Skive kommune. Timetal i alt 6 timer Tid: torsdag den 12. marts 2009 Kl.: Sted: Skive Seminarium

6 Kursus nr. 5 LUS et pædagogisk værktøj til bedømmelse, beskrivelse og planlægning af elevernes læseudvikling på mellemtrinnet og i overbygningen Målet med dette kursus er at give kursisterne kendskab til LæseUdviklingsSkemaet (LUS) og med udgangspunkt i dette få en større indsigt i, hvordan eleverne udvikler den fortsatte læsning. Med afsæt i læseprøven for 9. klasse og de nationale test, vil vi kigge nærmer på: LUS som dialog- og evalueringsværktøj sammenholdt med TL prøverne Den fortsatte læsepædagogik og den faglige læsning herunder afklaring af de forskellige læseformer: Søgelæsning, instruktionslæsning, dybdelæsning, overblikslæsning mv. Vi arbejder i den forbindelse med læsning i alle fag et fælles ansvar for alle lærer uanset fagområde! Hvordan arbejder vi med elevernes læseforståelse? I den forbindelse ser vi på forskellige læsemodeller Hvordan medinddrages eleven i en vurdering af sine egne læseprocesser således, at han/hun kan drage nytte af sine forudsætninger og potentialer og derigennem gøres medansvarlig for fastsættelsen af sine udviklingsmål og hvordan kan disse oplysninger inddrages i elevplanen. Underviser: Kirsten Kamstrup Timetal i alt 9 timer Tid: 22. januar - 3. februar 18. marts Kl.: Sted: Skive Seminarium Kursus nr. 6 Skriftsprogstilegnelse i 1. og 2. klasse Målgruppe: lærere i indskolingen. 1. Onsdag den 3. september 2008 kl Hvordan kommer børn i 1. og 2. klasse bedst i gang med at læse? Danlæs-projektet har med baggrund i landsdækkende undersøgelser forsøgt at udrede, hvad der har betydning for, at flest mulige børn kommer godt i gang med deres læseudvikling. Med udgangspunkt i Danlæs-projektet vil en række betydningsfulde faktorer for god læseundervisning blive gennemgået på kurset, og så vidt tiden tillader det, vil der være mulighed for erfaringsudveksling. 2. Onsdag den 10. september 2008 kl Hvordan kommer børn i 1. og 2. klasse bedst i gang med at skrive/stave? For nogle år siden talte vi om, at først skulle børn lære at tale, så skulle de lære at læse og først derefter skulle de i gang med skrivning af tekster og ord. I dag ved vi, at det er vigtigt at læsning og skrivning følges ad, fordi børn udvikler læsning ved hjælp af skrivning og omvendt. De fleste børn begynder at skrive lang tid før de begynder i skolen og børns skriveforsøg kan fortælle os meget om, hvor langt de er i deres opmærksomhed overfor skriftsproget. Barnets udvikling fra legeskrivning til retstavning vil blive gennemgået. Der vil blive givet forslag til pædagogisk praksis med udgangspunkt i eksempler på børns staveforsøg. Underviser: Timetal i alt: Tid: Sted: Læsekonsulent Bodil Skipper Buntzen, PPR 6 timer 3. september 10. september Skive Seminarium

7 Kursus nr. 7 Specialpædagogisk grunduddannnelse - AKT vanskeligheder Der arbejdes med de særlige pædagogiske udfordringer, som knytter sig til undervisning af elever i adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer Målgruppe: Lærere, pædagoger og andre faggrupper, der arbejder eller forventer at skulle arbejde med AKT-vanskeligheder i skolen. Kurset er bygget op omkring 8 undervisningsgange, hvor akt-problematikkerne reflekteres gennem forskellige pædagogiske tilgange. Herefter er der 4 undervisningsgange, hvor kursisterne arbejder praksisnært/fokuseret, ud fra analysemodeller og metoder. Underviserne fungerer her som vejledere/reflekterende parter, hvorigennem analyserne kvalificeres og reflekteres. Endelig er der 2 fremlægningsgange, hvor kursisterne fremlægger deres analyser, tiltag etc. i forhold til en akt-fokuseret problematik. Hvis kursisterne ønsker at tage en pd-eksamen følger de kursets 8 undervisningsgange. Herefter får de vejledning. De afleverer opgaven på kursets sidste dag og får herefter en individuel bedømmelse. Undervisere: Jesper Kvist Mølgaard, Morten Stokholm Hansen, Elsa Munch Carlsen Timetal i alt 70 timer Tid: Torsdage Sted: Skive Seminarium Kursus nr. 8 Familieklasse Formålet er at uddanne lærere eller pædagoger til at varetage undervisningen i en familieklasse. Kursusdagens indhold: Marlborough modellen Systemisk teori Værdigrundlaget for familieklasser. Form og metode/praksis Krav til etablering af familieklasse: Varighed: 12 uger. Elevtal: min. 3 elever Eget lokale Arbejdstid til en lærer/pædagog Undervisere: PPR Dato: 4. september Kl Sted: Meldes ud senere

8 Kursus nr. 9 Kursus for billedkunstlærere Udsmykning på natursti nær skolen Målet for dette kursus er at give de deltagende lærere forudsætninger for at stå som projektleder for et udsmykningsprojekt i foråret 2009 på en sti nær den enkelte skole. Tanken er at hver deltagende skole præsenterer sit projekt, men at der alligevel er en fællesnævner, der gør at det også udgør et fællesprojekt. Målet i et bredere perspektiv er, at få skabt basis for en tradition for billedkunstneriske fællesprojekter med regelmæssige mellemrum, samt at præsentere skolens billedkunstundervisning i lokalsamfundene. Kurset der er på 20 lektioner vil præsentere nogle muligheder både m.h.t. værktype og materialer, som skal afklare det endelige projekts karakter. Der vil i tilknytning til dette valg blive praktisk arbejde og eksperimentering for at skabe den nødvendige tekniske baggrund for projektets gennemførelse. Der bliver endvidere mulighed for at samarbejde om planlægningen. Endelig bliver der indlagt undervisning i projektstyring, hvor man får fif til hvordan man praktisk tilrettelægger styringen af et projekt, så man får det hele med og så vidt muligt undgår ubehagelige overraskelser. Der er i et vist omfang mulighed for at trække på underviseren undervejs over nettet. Kursusforløbet afsluttes med to lektioner til evaluering. Kursusantal max 26. Hvis der melder sig flere, vil der blive taget hensyn til ved optaget, at så mange skoler som muligt er repræsenteret. 9/9 klokken Oplæg: Vi møder og undersøger forskellige muligheder. Dagen munder ud i et overordnet valg af materiale og karakter af projektet. 30/9 klokken Projektstyring: Der gives en vejledning i -, og redskaber til hvordan man praktisk kan gribe styringen af et projekt an. Hvordan det forberedes, formidles og hvordan man sikrer sig mod for mange løse ender. 28/10 klokken 9 15 Praktisk arbejde og eksperimentering: Ud fra vedtagelsen x/9 arbejdes der med at få den nødvendige praktisk-tekniske baggrund for projektet. 3/3 klokken Endelig fastlæggelse af projektet og dets omfang på de enkelte skoler. Der arbejdes endvidere med hvordan der skal formidles til det omgivende samfund ligesom man tager stilling til evt. fællesarrangement i forbindelse med projektet. Kunne eksempelvis være fælles cykelkunstture til de forskellige værker. 7/4 klokken Sidste hånd på planlægningen her bliver der mulighed for at få afprøvet de sidste tekniske problemer, få præsenteret og kommenteret de forskellige skolers bidrag. Ja når dagen er slut skulle vi gerne have alt parat??? 9/6 klokken Evaluering hvad gik efter planen og hvad ikke? Hvad kan vi lære erfaringsudveksling Timer i alt 20 timer Datoer: 9. sept sept oktober marts april juni 2009 Underviser: Meldes ud senere Sted: Meldes ud senere

9 Kursus nr. 10 Kalejdoskop-projektet For medarbejdere, der arbejder med børn i vanskeligheder Session 1 Erfaringsdeling Dato: 4. november 2008 Indhold: Kalejdoskop-Projektets Ide og opbygning. Pædagogisk udviklingsarbejde i mellem grønne lanterne og fyrtårne. Hvilken viden og succeser har vi i forhold til arbejdet med børn i vanskeligheder? Hvilke nye spørgsmål kan vi stille i forhold til pædagogisk arbejde med børn i vanskeligheder? Der arbejdes på at producere forandrende spørgsmål til egen praksis, samt indsamle de gode praksisfortællinger Produkt: En samling af de gode praksisfortællinger Ny inspiration i forhold til et ressourceorienteret praksis blik Praksis - Blok I. Deltagerne er tilbage i egen praksis. Nye tanker og ideer afprøves og reflekteres i praksis Session 2 At fokusere og nytænke Dato: 2. december 2008 Indhold: Hvad kendetegner Best Practice i arbejde med børn i vanskeligheder? Deltagerne skal igennem dagen udvikle konkrete principper for pædagogisk praksis. Produkt: Principper for eksemplarisk speciel/social pædagogik Principper for praksisudvikling Praksis - Blok II. Deltagerne er tilbage i egen praksis. De skabte principper for pædagogisk udvikling og forandring undersøges og videreudvikles. Session 3: At iværksætte, udvikle og forandre Dato:13. januar 2009 Indhold: Der arbejdes med udvikling af implementeringsstrategier i forhold til de eksemplariske pædagogiske principper. Hvordan igangsættes og fastholdes en udviklingsproces, således den pædagogisk praksis udvikles og forandres. Hvilken forandring er der sket indtil nu og hvad skal vi sammen udvikle videre på. Hvad er lykkedes og hvad er mislykkedes? Vi skaber sammen en vidensbank med eksempler på Best Practice i forhold til arbejde med børn i vanskeligheder. Hvilke særlige principper kan opstilles for den erfarede Best Practice. Produkt: Vidensbank for Best Practice /centrale principper udarbejdes.

10 Praksis - Blok 3 Deltagerne er tilbage i egen praksis. De skabte principper for pædagogisk udvikling og forandring undersøges og videreudvikles. Session 4: At opsamle, fastholde og tænke fremad Dato: 24. februar 2009 Indhold: Opsamling og fastholdelse af vores produkter (Principper for Best Practice). At tænke fremad Hvordan sikrer vi, at den pædagogiske udvikling i vores daglige praksis fastholdes. Hvordan kan vi etablere et fremtidigt pædagogisk netværk, hvor vi kan finde den fornødne hjælp og støtte i forhold til vores daglige arbejde med børn i vanskeligheder. Produkt: Fastholdelse af pædagogisk udvikling og forandring, samt opfordre til etablereing af et fremtidigt pædagogisk netværk Dato: 4. november 2008 kl Dato: 2. december 2008 kl Dato: 13. januar 2009 kl Dato: 24. februar 2009 kl Timetal i alt: 16 timer Sted: Skive Seminarium Kurset der er tilrettelagt i samarbejde med VIA University College indebærer en deltagerbetaling på 2250 kr., som påhviler den enkelte skole Kursus 11 Forum for fremmedsprogslærere i Skive Kommune Ordforråd og klasserumsinteraktion Dagens program Velkommen i netværket En teoretiker med speciale i temaerne f. eks. Birgit Henriksen, Københavns Universitet (Se mere på under hendes navn) Evt. udstilling af nye materialer Rundbordssamtaler med udvalgte aktiviteter som udgangspunkt for at finde forbindelsen med trinmålene. Evt. studerende og/eller lærere. Opsamling med videre perspektiv på netværksdannelsen bl.a. med præsentation af mulige samarbejder skole-læreruddannelse Timetal 3 timer Dato September udmeldes senere Kl Sted Skive Seminarium

11 Tilmeldingsseddel Kursusnr. Titel Kryds af 1 Markedsdag /Inspirationsdag - Indskoling 2 Temaeftermiddag om flygtningebørn i traumatiserede familier 3 Filmprojekt ældste klassetrin 4 Idrætslærernes Forum 5 LUS et pædagogisk værktøj 6 Skriftsprogstilegnelse 7 Specialpædagogisk grundkursus AKT vanskeligheder 8 Familieklasse 9 Kursus for billedkunstlærere 10 Kalejdoskopprojektet 11 Forum for fremmedsprogslærere i Skive Kommune Tilmelding til Læsevejleder, Pædagogisk it-kørekort, praktiklæreruddannelsen og skolebibliotekar sker på særlige ansøgningsskemaer Navn: Skole: Skolekomadresse: Skolelederens underskrift Afleveres senest onsdag den 31. marts 2008 til Skoleafdelingen

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/17. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se side

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1 Gør tanke til handling VIA University College Læs og Lær Kursusgang 1 Program kursusgang 1 kl. 12.00-16.00 1. Intro til forløbet 2. Hvad er læsning? 3. Eksempler på teksttyper 4. Øvelse identificer teksttype

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Mylius Erichsens vej 139, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 7269 2000. Mail: cfu@ucn.dk CFU Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til Randers Kommune Til Til skolens ledelse og det pædagogiske personale D. 25. april 2007 Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728 Fællessamlingen Telefon +8643

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Deltagere: 8 X 2 dage pr. år I alt 32 dage Uddannelsesansvarlig: Jørgen Riber Undervisere:

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Læsevejlederuddannelsen

Læsevejlederuddannelsen udbyder i samarbejde med Læsevejlederuddannelsen - de gymnasiale uddannelser Nyt hold 2014-2015 i Aarhus Tid Mandage kl. 9.00-15.00 i perioden 30.09.14 til 13.04.15. Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ørslevkloster Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ørslevkloster er en folkeskole med 115 elever fordelt på 7 klassetrin. Der er en SFO

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser Foreningen af Kristne Friskoler FKF-kurser 2017-18 1 SØG OG DU SKAL FINDE GOOGLE-GENERATIONEN OG I-PRØVEN FORMÅL: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at håndtere den nye generation af unge, hvor

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere