Uddannelsesplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Uddannelsesplanlægning

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2008/2009 er præget af de omfattende linjefagsuddannelser, der er igangsat vis puljer fra Undervisningsministeriet. De 2 hold der er etableret i natur/teknik og matematik fortsætter uændret på 2. år. I forlængelse af den nyligt vedtagne it-strategi er der lavet en 4-års plan for erhvervelse af det pædagogiske it-kørekort. Målet er at alle lærere skal have gennemført uddannelsesforløbet. Derudover er der en flerårig plan for praktiklæreruddannelsen, skolebibliotekaruddannelsen og læsevejlederuddannelsen. Af skemaet nedenfor fremgår hvilke skoler, der har deltagere i 2008/2009 It-kørekort * Praktik- * Skolebib. * Læsevejleder lærerudd modul 3. modul Aakjær 4 1 Balling Breum 5 1 Br.-Hvid. 1 Brårup 8 1 Dalgas 1 Durup 1 Fur 1 Glyngøre Hem 4 HJ.-Ha. 1 Højslev Jebjerg 1 1 Lem Lihme 2 1 Nr. Søby 1 Oddense 4 Ramsing 1 1 Resen Roslev 1 Rødding 5 2 Rønbjerg 4 Selde 1 1 Skivehus Ørslevkl. 4 1 Krabbes. 5 I alt (10 min.) (15 min.) * Deltagelse på kurserne kræver hjemtagelse af SVU.

3 Kursus nr. 1 1 A Markedsdag Inspirationsdag Målgruppe: Pædagoger og lærere i Indskolingen At videndele og skabe og udvikle netværk mellem lærere og pædagoger, der arbejder i indskolingen i Skive kommune Ramme for dagens arbejde: Oplæg v/ XXX Oplæg ved forskellige lærere/pædagoger, der fremlægger og demonstrerer gode forløb fra egen praksis Afrunding perspektivering Tidspunkt: 17. september 2008 Sted: Skive Seminarium Timetal: 6 timer (kl. 9 15) Kursus 1 A: Inspirationsdagen vil blive gentaget, så alle indskolingsmedarbejdere får mulighed for at deltage. Dato udmeldes senere. Kursus nr. 2 Temaeftermiddag om flygtningebørn i traumatiserede familier Målgruppe: Pædagoger og lærere i hele skoleforløbet samt to-sprogskoordinatorer Hvad karakteriserer et traume, hvad er posttraumatisk stress og hvad karakteriser mennesker med PTSD. Hvad betyder det for et barn, at vokse op i en familie hvor en eller begge forældre er traumatiserede. Ramme for dagen: Oplæg ved psykolog Eva Malthe eller Tahar Ghoula Spørgsmål og diskussion. Tidspunkt: Efterår 08 Sted: Meldes ud senere Timetal: 4 timer (kl )

4 Kursus nr. 3 Filmprojekt ældste klassetrin Kursus som optakt til Skive Kommune s filmprojekt 2008/2009 Opkvalificering inden for undervisning i praktisk film/tv-produktion Deltagerantal Undervisningsform: Vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og fælles opsamling 1. gang onsdag den 20. august kl Anslaget Klassens organisering i filmprojekter Grundgenrer og blandingsgenrer inden for medierne. 2. gang - onsdag den 27. august kl Præsentation og uddybning Hvordan kan vi igangsætte idé, storyboard og manuskript? 3. gang onsdag den 3. september kl Point of no return Hvad skal vi vide om filmoptagelser og kamerabetjening? 4. gang onsdag den 10. september kl Konfliktoptrapning og Klimaks Hvordan kan vi hjælpe med redigering og teknik? Hvad kan gå galt? 5. gang - onsdag den 17. september kl Udtoning Nyeste film til undervisningen Zig-zag og filmkanon Evaluering af produkter og af kursus Timetal i alt: 15 timer. Tidspunkt: 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9 Kl.: Sted: Skive Seminarium Kortfilmprojekt 2008/2009 For at udvikle brugen af medier og film i undervisningen arrangeres en KORTFILMKONKURRENCE i skoleåret for interesserede klasser på skolerne i Skive Kommune. Klasserne konkurrerer i konkurrencekategorien: Kortfilm. Bidraget må max. være 8 minutter. Tidsplan: maj 2008 Informations- og koordineringsmøde. Eksempler på elevproduktion

5 Aug.-sept Kursus som optakt til filmprojekt 2008/2009 September-marts Film- og medieforløb 1. april 2009 Deadline for aflevering af bidrag Maj 2009 Gallapremiere med kåring og præmier til de bedste bidrag Præmier, jurysammensætning og placering af gallapremieren fastsættes, når antallet af tilmeldte klasser er kendt. Der oprettes en skolekom-konference til ide-udveksling, koordinering af og støtte for filmforløbene. Det er muligt at få hjælp af Thomas Thorning, medieunderviser på Skive Seminarium. Det er muligt at låne kamera- og lydudstyr via den kommunale mediebank. Bedømmelse af multimedieprodukterne: Alle indsendte multimedieproduktioner bedømmes af en professionel dommerkomité, som vil lægge vægt på sammenhængen mellem indhold og udtryk. Vinderne offentliggøres til Gallapremieren. Se dette link fra en tidligere afholdt filmfestival: Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til: Kursus nr. 4 Idrætslærernes forum Fokus på anvendelsesmuligheder omkring Skive Stadion og Krabbesholm Skov med Sparbank Arena som ramme. Det lokale klubliv (Skive AM Skive tennisklub) medtænkes i denne proces både mht. instruktører og som samarbejdspartner. Kurset udbydes til idrætsstuderende på Skive seminarium og idrætslærere ved Skive kommune. Timetal i alt 6 timer Tid: torsdag den 12. marts 2009 Kl.: Sted: Skive Seminarium

6 Kursus nr. 5 LUS et pædagogisk værktøj til bedømmelse, beskrivelse og planlægning af elevernes læseudvikling på mellemtrinnet og i overbygningen Målet med dette kursus er at give kursisterne kendskab til LæseUdviklingsSkemaet (LUS) og med udgangspunkt i dette få en større indsigt i, hvordan eleverne udvikler den fortsatte læsning. Med afsæt i læseprøven for 9. klasse og de nationale test, vil vi kigge nærmer på: LUS som dialog- og evalueringsværktøj sammenholdt med TL prøverne Den fortsatte læsepædagogik og den faglige læsning herunder afklaring af de forskellige læseformer: Søgelæsning, instruktionslæsning, dybdelæsning, overblikslæsning mv. Vi arbejder i den forbindelse med læsning i alle fag et fælles ansvar for alle lærer uanset fagområde! Hvordan arbejder vi med elevernes læseforståelse? I den forbindelse ser vi på forskellige læsemodeller Hvordan medinddrages eleven i en vurdering af sine egne læseprocesser således, at han/hun kan drage nytte af sine forudsætninger og potentialer og derigennem gøres medansvarlig for fastsættelsen af sine udviklingsmål og hvordan kan disse oplysninger inddrages i elevplanen. Underviser: Kirsten Kamstrup Timetal i alt 9 timer Tid: 22. januar - 3. februar 18. marts Kl.: Sted: Skive Seminarium Kursus nr. 6 Skriftsprogstilegnelse i 1. og 2. klasse Målgruppe: lærere i indskolingen. 1. Onsdag den 3. september 2008 kl Hvordan kommer børn i 1. og 2. klasse bedst i gang med at læse? Danlæs-projektet har med baggrund i landsdækkende undersøgelser forsøgt at udrede, hvad der har betydning for, at flest mulige børn kommer godt i gang med deres læseudvikling. Med udgangspunkt i Danlæs-projektet vil en række betydningsfulde faktorer for god læseundervisning blive gennemgået på kurset, og så vidt tiden tillader det, vil der være mulighed for erfaringsudveksling. 2. Onsdag den 10. september 2008 kl Hvordan kommer børn i 1. og 2. klasse bedst i gang med at skrive/stave? For nogle år siden talte vi om, at først skulle børn lære at tale, så skulle de lære at læse og først derefter skulle de i gang med skrivning af tekster og ord. I dag ved vi, at det er vigtigt at læsning og skrivning følges ad, fordi børn udvikler læsning ved hjælp af skrivning og omvendt. De fleste børn begynder at skrive lang tid før de begynder i skolen og børns skriveforsøg kan fortælle os meget om, hvor langt de er i deres opmærksomhed overfor skriftsproget. Barnets udvikling fra legeskrivning til retstavning vil blive gennemgået. Der vil blive givet forslag til pædagogisk praksis med udgangspunkt i eksempler på børns staveforsøg. Underviser: Timetal i alt: Tid: Sted: Læsekonsulent Bodil Skipper Buntzen, PPR 6 timer 3. september 10. september Skive Seminarium

7 Kursus nr. 7 Specialpædagogisk grunduddannnelse - AKT vanskeligheder Der arbejdes med de særlige pædagogiske udfordringer, som knytter sig til undervisning af elever i adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer Målgruppe: Lærere, pædagoger og andre faggrupper, der arbejder eller forventer at skulle arbejde med AKT-vanskeligheder i skolen. Kurset er bygget op omkring 8 undervisningsgange, hvor akt-problematikkerne reflekteres gennem forskellige pædagogiske tilgange. Herefter er der 4 undervisningsgange, hvor kursisterne arbejder praksisnært/fokuseret, ud fra analysemodeller og metoder. Underviserne fungerer her som vejledere/reflekterende parter, hvorigennem analyserne kvalificeres og reflekteres. Endelig er der 2 fremlægningsgange, hvor kursisterne fremlægger deres analyser, tiltag etc. i forhold til en akt-fokuseret problematik. Hvis kursisterne ønsker at tage en pd-eksamen følger de kursets 8 undervisningsgange. Herefter får de vejledning. De afleverer opgaven på kursets sidste dag og får herefter en individuel bedømmelse. Undervisere: Jesper Kvist Mølgaard, Morten Stokholm Hansen, Elsa Munch Carlsen Timetal i alt 70 timer Tid: Torsdage Sted: Skive Seminarium Kursus nr. 8 Familieklasse Formålet er at uddanne lærere eller pædagoger til at varetage undervisningen i en familieklasse. Kursusdagens indhold: Marlborough modellen Systemisk teori Værdigrundlaget for familieklasser. Form og metode/praksis Krav til etablering af familieklasse: Varighed: 12 uger. Elevtal: min. 3 elever Eget lokale Arbejdstid til en lærer/pædagog Undervisere: PPR Dato: 4. september Kl Sted: Meldes ud senere

8 Kursus nr. 9 Kursus for billedkunstlærere Udsmykning på natursti nær skolen Målet for dette kursus er at give de deltagende lærere forudsætninger for at stå som projektleder for et udsmykningsprojekt i foråret 2009 på en sti nær den enkelte skole. Tanken er at hver deltagende skole præsenterer sit projekt, men at der alligevel er en fællesnævner, der gør at det også udgør et fællesprojekt. Målet i et bredere perspektiv er, at få skabt basis for en tradition for billedkunstneriske fællesprojekter med regelmæssige mellemrum, samt at præsentere skolens billedkunstundervisning i lokalsamfundene. Kurset der er på 20 lektioner vil præsentere nogle muligheder både m.h.t. værktype og materialer, som skal afklare det endelige projekts karakter. Der vil i tilknytning til dette valg blive praktisk arbejde og eksperimentering for at skabe den nødvendige tekniske baggrund for projektets gennemførelse. Der bliver endvidere mulighed for at samarbejde om planlægningen. Endelig bliver der indlagt undervisning i projektstyring, hvor man får fif til hvordan man praktisk tilrettelægger styringen af et projekt, så man får det hele med og så vidt muligt undgår ubehagelige overraskelser. Der er i et vist omfang mulighed for at trække på underviseren undervejs over nettet. Kursusforløbet afsluttes med to lektioner til evaluering. Kursusantal max 26. Hvis der melder sig flere, vil der blive taget hensyn til ved optaget, at så mange skoler som muligt er repræsenteret. 9/9 klokken Oplæg: Vi møder og undersøger forskellige muligheder. Dagen munder ud i et overordnet valg af materiale og karakter af projektet. 30/9 klokken Projektstyring: Der gives en vejledning i -, og redskaber til hvordan man praktisk kan gribe styringen af et projekt an. Hvordan det forberedes, formidles og hvordan man sikrer sig mod for mange løse ender. 28/10 klokken 9 15 Praktisk arbejde og eksperimentering: Ud fra vedtagelsen x/9 arbejdes der med at få den nødvendige praktisk-tekniske baggrund for projektet. 3/3 klokken Endelig fastlæggelse af projektet og dets omfang på de enkelte skoler. Der arbejdes endvidere med hvordan der skal formidles til det omgivende samfund ligesom man tager stilling til evt. fællesarrangement i forbindelse med projektet. Kunne eksempelvis være fælles cykelkunstture til de forskellige værker. 7/4 klokken Sidste hånd på planlægningen her bliver der mulighed for at få afprøvet de sidste tekniske problemer, få præsenteret og kommenteret de forskellige skolers bidrag. Ja når dagen er slut skulle vi gerne have alt parat??? 9/6 klokken Evaluering hvad gik efter planen og hvad ikke? Hvad kan vi lære erfaringsudveksling Timer i alt 20 timer Datoer: 9. sept sept oktober marts april juni 2009 Underviser: Meldes ud senere Sted: Meldes ud senere

9 Kursus nr. 10 Kalejdoskop-projektet For medarbejdere, der arbejder med børn i vanskeligheder Session 1 Erfaringsdeling Dato: 4. november 2008 Indhold: Kalejdoskop-Projektets Ide og opbygning. Pædagogisk udviklingsarbejde i mellem grønne lanterne og fyrtårne. Hvilken viden og succeser har vi i forhold til arbejdet med børn i vanskeligheder? Hvilke nye spørgsmål kan vi stille i forhold til pædagogisk arbejde med børn i vanskeligheder? Der arbejdes på at producere forandrende spørgsmål til egen praksis, samt indsamle de gode praksisfortællinger Produkt: En samling af de gode praksisfortællinger Ny inspiration i forhold til et ressourceorienteret praksis blik Praksis - Blok I. Deltagerne er tilbage i egen praksis. Nye tanker og ideer afprøves og reflekteres i praksis Session 2 At fokusere og nytænke Dato: 2. december 2008 Indhold: Hvad kendetegner Best Practice i arbejde med børn i vanskeligheder? Deltagerne skal igennem dagen udvikle konkrete principper for pædagogisk praksis. Produkt: Principper for eksemplarisk speciel/social pædagogik Principper for praksisudvikling Praksis - Blok II. Deltagerne er tilbage i egen praksis. De skabte principper for pædagogisk udvikling og forandring undersøges og videreudvikles. Session 3: At iværksætte, udvikle og forandre Dato:13. januar 2009 Indhold: Der arbejdes med udvikling af implementeringsstrategier i forhold til de eksemplariske pædagogiske principper. Hvordan igangsættes og fastholdes en udviklingsproces, således den pædagogisk praksis udvikles og forandres. Hvilken forandring er der sket indtil nu og hvad skal vi sammen udvikle videre på. Hvad er lykkedes og hvad er mislykkedes? Vi skaber sammen en vidensbank med eksempler på Best Practice i forhold til arbejde med børn i vanskeligheder. Hvilke særlige principper kan opstilles for den erfarede Best Practice. Produkt: Vidensbank for Best Practice /centrale principper udarbejdes.

10 Praksis - Blok 3 Deltagerne er tilbage i egen praksis. De skabte principper for pædagogisk udvikling og forandring undersøges og videreudvikles. Session 4: At opsamle, fastholde og tænke fremad Dato: 24. februar 2009 Indhold: Opsamling og fastholdelse af vores produkter (Principper for Best Practice). At tænke fremad Hvordan sikrer vi, at den pædagogiske udvikling i vores daglige praksis fastholdes. Hvordan kan vi etablere et fremtidigt pædagogisk netværk, hvor vi kan finde den fornødne hjælp og støtte i forhold til vores daglige arbejde med børn i vanskeligheder. Produkt: Fastholdelse af pædagogisk udvikling og forandring, samt opfordre til etablereing af et fremtidigt pædagogisk netværk Dato: 4. november 2008 kl Dato: 2. december 2008 kl Dato: 13. januar 2009 kl Dato: 24. februar 2009 kl Timetal i alt: 16 timer Sted: Skive Seminarium Kurset der er tilrettelagt i samarbejde med VIA University College indebærer en deltagerbetaling på 2250 kr., som påhviler den enkelte skole Kursus 11 Forum for fremmedsprogslærere i Skive Kommune Ordforråd og klasserumsinteraktion Dagens program Velkommen i netværket En teoretiker med speciale i temaerne f. eks. Birgit Henriksen, Københavns Universitet (Se mere på under hendes navn) Evt. udstilling af nye materialer Rundbordssamtaler med udvalgte aktiviteter som udgangspunkt for at finde forbindelsen med trinmålene. Evt. studerende og/eller lærere. Opsamling med videre perspektiv på netværksdannelsen bl.a. med præsentation af mulige samarbejder skole-læreruddannelse Timetal 3 timer Dato September udmeldes senere Kl Sted Skive Seminarium

11 Tilmeldingsseddel Kursusnr. Titel Kryds af 1 Markedsdag /Inspirationsdag - Indskoling 2 Temaeftermiddag om flygtningebørn i traumatiserede familier 3 Filmprojekt ældste klassetrin 4 Idrætslærernes Forum 5 LUS et pædagogisk værktøj 6 Skriftsprogstilegnelse 7 Specialpædagogisk grundkursus AKT vanskeligheder 8 Familieklasse 9 Kursus for billedkunstlærere 10 Kalejdoskopprojektet 11 Forum for fremmedsprogslærere i Skive Kommune Tilmelding til Læsevejleder, Pædagogisk it-kørekort, praktiklæreruddannelsen og skolebibliotekar sker på særlige ansøgningsskemaer Navn: Skole: Skolekomadresse: Skolelederens underskrift Afleveres senest onsdag den 31. marts 2008 til Skoleafdelingen

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

En folkeskole for alle

En folkeskole for alle En folkeskole for alle Dannelse og uddannelse i inkluderende fællesskaber Udviklingsaktiviteter i skoleåret 2008-09 Ringsted Kommune Cito, jucunde et solide Tidssvarende, elskværdigt og grundigt Pampædia.

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere