Uddannelsesplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Uddannelsesplanlægning

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2008/2009 er præget af de omfattende linjefagsuddannelser, der er igangsat vis puljer fra Undervisningsministeriet. De 2 hold der er etableret i natur/teknik og matematik fortsætter uændret på 2. år. I forlængelse af den nyligt vedtagne it-strategi er der lavet en 4-års plan for erhvervelse af det pædagogiske it-kørekort. Målet er at alle lærere skal have gennemført uddannelsesforløbet. Derudover er der en flerårig plan for praktiklæreruddannelsen, skolebibliotekaruddannelsen og læsevejlederuddannelsen. Af skemaet nedenfor fremgår hvilke skoler, der har deltagere i 2008/2009 It-kørekort * Praktik- * Skolebib. * Læsevejleder lærerudd modul 3. modul Aakjær 4 1 Balling Breum 5 1 Br.-Hvid. 1 Brårup 8 1 Dalgas 1 Durup 1 Fur 1 Glyngøre Hem 4 HJ.-Ha. 1 Højslev Jebjerg 1 1 Lem Lihme 2 1 Nr. Søby 1 Oddense 4 Ramsing 1 1 Resen Roslev 1 Rødding 5 2 Rønbjerg 4 Selde 1 1 Skivehus Ørslevkl. 4 1 Krabbes. 5 I alt (10 min.) (15 min.) * Deltagelse på kurserne kræver hjemtagelse af SVU.

3 Kursus nr. 1 1 A Markedsdag Inspirationsdag Målgruppe: Pædagoger og lærere i Indskolingen At videndele og skabe og udvikle netværk mellem lærere og pædagoger, der arbejder i indskolingen i Skive kommune Ramme for dagens arbejde: Oplæg v/ XXX Oplæg ved forskellige lærere/pædagoger, der fremlægger og demonstrerer gode forløb fra egen praksis Afrunding perspektivering Tidspunkt: 17. september 2008 Sted: Skive Seminarium Timetal: 6 timer (kl. 9 15) Kursus 1 A: Inspirationsdagen vil blive gentaget, så alle indskolingsmedarbejdere får mulighed for at deltage. Dato udmeldes senere. Kursus nr. 2 Temaeftermiddag om flygtningebørn i traumatiserede familier Målgruppe: Pædagoger og lærere i hele skoleforløbet samt to-sprogskoordinatorer Hvad karakteriserer et traume, hvad er posttraumatisk stress og hvad karakteriser mennesker med PTSD. Hvad betyder det for et barn, at vokse op i en familie hvor en eller begge forældre er traumatiserede. Ramme for dagen: Oplæg ved psykolog Eva Malthe eller Tahar Ghoula Spørgsmål og diskussion. Tidspunkt: Efterår 08 Sted: Meldes ud senere Timetal: 4 timer (kl )

4 Kursus nr. 3 Filmprojekt ældste klassetrin Kursus som optakt til Skive Kommune s filmprojekt 2008/2009 Opkvalificering inden for undervisning i praktisk film/tv-produktion Deltagerantal Undervisningsform: Vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og fælles opsamling 1. gang onsdag den 20. august kl Anslaget Klassens organisering i filmprojekter Grundgenrer og blandingsgenrer inden for medierne. 2. gang - onsdag den 27. august kl Præsentation og uddybning Hvordan kan vi igangsætte idé, storyboard og manuskript? 3. gang onsdag den 3. september kl Point of no return Hvad skal vi vide om filmoptagelser og kamerabetjening? 4. gang onsdag den 10. september kl Konfliktoptrapning og Klimaks Hvordan kan vi hjælpe med redigering og teknik? Hvad kan gå galt? 5. gang - onsdag den 17. september kl Udtoning Nyeste film til undervisningen Zig-zag og filmkanon Evaluering af produkter og af kursus Timetal i alt: 15 timer. Tidspunkt: 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9 Kl.: Sted: Skive Seminarium Kortfilmprojekt 2008/2009 For at udvikle brugen af medier og film i undervisningen arrangeres en KORTFILMKONKURRENCE i skoleåret for interesserede klasser på skolerne i Skive Kommune. Klasserne konkurrerer i konkurrencekategorien: Kortfilm. Bidraget må max. være 8 minutter. Tidsplan: maj 2008 Informations- og koordineringsmøde. Eksempler på elevproduktion

5 Aug.-sept Kursus som optakt til filmprojekt 2008/2009 September-marts Film- og medieforløb 1. april 2009 Deadline for aflevering af bidrag Maj 2009 Gallapremiere med kåring og præmier til de bedste bidrag Præmier, jurysammensætning og placering af gallapremieren fastsættes, når antallet af tilmeldte klasser er kendt. Der oprettes en skolekom-konference til ide-udveksling, koordinering af og støtte for filmforløbene. Det er muligt at få hjælp af Thomas Thorning, medieunderviser på Skive Seminarium. Det er muligt at låne kamera- og lydudstyr via den kommunale mediebank. Bedømmelse af multimedieprodukterne: Alle indsendte multimedieproduktioner bedømmes af en professionel dommerkomité, som vil lægge vægt på sammenhængen mellem indhold og udtryk. Vinderne offentliggøres til Gallapremieren. Se dette link fra en tidligere afholdt filmfestival: Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til: Kursus nr. 4 Idrætslærernes forum Fokus på anvendelsesmuligheder omkring Skive Stadion og Krabbesholm Skov med Sparbank Arena som ramme. Det lokale klubliv (Skive AM Skive tennisklub) medtænkes i denne proces både mht. instruktører og som samarbejdspartner. Kurset udbydes til idrætsstuderende på Skive seminarium og idrætslærere ved Skive kommune. Timetal i alt 6 timer Tid: torsdag den 12. marts 2009 Kl.: Sted: Skive Seminarium

6 Kursus nr. 5 LUS et pædagogisk værktøj til bedømmelse, beskrivelse og planlægning af elevernes læseudvikling på mellemtrinnet og i overbygningen Målet med dette kursus er at give kursisterne kendskab til LæseUdviklingsSkemaet (LUS) og med udgangspunkt i dette få en større indsigt i, hvordan eleverne udvikler den fortsatte læsning. Med afsæt i læseprøven for 9. klasse og de nationale test, vil vi kigge nærmer på: LUS som dialog- og evalueringsværktøj sammenholdt med TL prøverne Den fortsatte læsepædagogik og den faglige læsning herunder afklaring af de forskellige læseformer: Søgelæsning, instruktionslæsning, dybdelæsning, overblikslæsning mv. Vi arbejder i den forbindelse med læsning i alle fag et fælles ansvar for alle lærer uanset fagområde! Hvordan arbejder vi med elevernes læseforståelse? I den forbindelse ser vi på forskellige læsemodeller Hvordan medinddrages eleven i en vurdering af sine egne læseprocesser således, at han/hun kan drage nytte af sine forudsætninger og potentialer og derigennem gøres medansvarlig for fastsættelsen af sine udviklingsmål og hvordan kan disse oplysninger inddrages i elevplanen. Underviser: Kirsten Kamstrup Timetal i alt 9 timer Tid: 22. januar - 3. februar 18. marts Kl.: Sted: Skive Seminarium Kursus nr. 6 Skriftsprogstilegnelse i 1. og 2. klasse Målgruppe: lærere i indskolingen. 1. Onsdag den 3. september 2008 kl Hvordan kommer børn i 1. og 2. klasse bedst i gang med at læse? Danlæs-projektet har med baggrund i landsdækkende undersøgelser forsøgt at udrede, hvad der har betydning for, at flest mulige børn kommer godt i gang med deres læseudvikling. Med udgangspunkt i Danlæs-projektet vil en række betydningsfulde faktorer for god læseundervisning blive gennemgået på kurset, og så vidt tiden tillader det, vil der være mulighed for erfaringsudveksling. 2. Onsdag den 10. september 2008 kl Hvordan kommer børn i 1. og 2. klasse bedst i gang med at skrive/stave? For nogle år siden talte vi om, at først skulle børn lære at tale, så skulle de lære at læse og først derefter skulle de i gang med skrivning af tekster og ord. I dag ved vi, at det er vigtigt at læsning og skrivning følges ad, fordi børn udvikler læsning ved hjælp af skrivning og omvendt. De fleste børn begynder at skrive lang tid før de begynder i skolen og børns skriveforsøg kan fortælle os meget om, hvor langt de er i deres opmærksomhed overfor skriftsproget. Barnets udvikling fra legeskrivning til retstavning vil blive gennemgået. Der vil blive givet forslag til pædagogisk praksis med udgangspunkt i eksempler på børns staveforsøg. Underviser: Timetal i alt: Tid: Sted: Læsekonsulent Bodil Skipper Buntzen, PPR 6 timer 3. september 10. september Skive Seminarium

7 Kursus nr. 7 Specialpædagogisk grunduddannnelse - AKT vanskeligheder Der arbejdes med de særlige pædagogiske udfordringer, som knytter sig til undervisning af elever i adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer Målgruppe: Lærere, pædagoger og andre faggrupper, der arbejder eller forventer at skulle arbejde med AKT-vanskeligheder i skolen. Kurset er bygget op omkring 8 undervisningsgange, hvor akt-problematikkerne reflekteres gennem forskellige pædagogiske tilgange. Herefter er der 4 undervisningsgange, hvor kursisterne arbejder praksisnært/fokuseret, ud fra analysemodeller og metoder. Underviserne fungerer her som vejledere/reflekterende parter, hvorigennem analyserne kvalificeres og reflekteres. Endelig er der 2 fremlægningsgange, hvor kursisterne fremlægger deres analyser, tiltag etc. i forhold til en akt-fokuseret problematik. Hvis kursisterne ønsker at tage en pd-eksamen følger de kursets 8 undervisningsgange. Herefter får de vejledning. De afleverer opgaven på kursets sidste dag og får herefter en individuel bedømmelse. Undervisere: Jesper Kvist Mølgaard, Morten Stokholm Hansen, Elsa Munch Carlsen Timetal i alt 70 timer Tid: Torsdage Sted: Skive Seminarium Kursus nr. 8 Familieklasse Formålet er at uddanne lærere eller pædagoger til at varetage undervisningen i en familieklasse. Kursusdagens indhold: Marlborough modellen Systemisk teori Værdigrundlaget for familieklasser. Form og metode/praksis Krav til etablering af familieklasse: Varighed: 12 uger. Elevtal: min. 3 elever Eget lokale Arbejdstid til en lærer/pædagog Undervisere: PPR Dato: 4. september Kl Sted: Meldes ud senere

8 Kursus nr. 9 Kursus for billedkunstlærere Udsmykning på natursti nær skolen Målet for dette kursus er at give de deltagende lærere forudsætninger for at stå som projektleder for et udsmykningsprojekt i foråret 2009 på en sti nær den enkelte skole. Tanken er at hver deltagende skole præsenterer sit projekt, men at der alligevel er en fællesnævner, der gør at det også udgør et fællesprojekt. Målet i et bredere perspektiv er, at få skabt basis for en tradition for billedkunstneriske fællesprojekter med regelmæssige mellemrum, samt at præsentere skolens billedkunstundervisning i lokalsamfundene. Kurset der er på 20 lektioner vil præsentere nogle muligheder både m.h.t. værktype og materialer, som skal afklare det endelige projekts karakter. Der vil i tilknytning til dette valg blive praktisk arbejde og eksperimentering for at skabe den nødvendige tekniske baggrund for projektets gennemførelse. Der bliver endvidere mulighed for at samarbejde om planlægningen. Endelig bliver der indlagt undervisning i projektstyring, hvor man får fif til hvordan man praktisk tilrettelægger styringen af et projekt, så man får det hele med og så vidt muligt undgår ubehagelige overraskelser. Der er i et vist omfang mulighed for at trække på underviseren undervejs over nettet. Kursusforløbet afsluttes med to lektioner til evaluering. Kursusantal max 26. Hvis der melder sig flere, vil der blive taget hensyn til ved optaget, at så mange skoler som muligt er repræsenteret. 9/9 klokken Oplæg: Vi møder og undersøger forskellige muligheder. Dagen munder ud i et overordnet valg af materiale og karakter af projektet. 30/9 klokken Projektstyring: Der gives en vejledning i -, og redskaber til hvordan man praktisk kan gribe styringen af et projekt an. Hvordan det forberedes, formidles og hvordan man sikrer sig mod for mange løse ender. 28/10 klokken 9 15 Praktisk arbejde og eksperimentering: Ud fra vedtagelsen x/9 arbejdes der med at få den nødvendige praktisk-tekniske baggrund for projektet. 3/3 klokken Endelig fastlæggelse af projektet og dets omfang på de enkelte skoler. Der arbejdes endvidere med hvordan der skal formidles til det omgivende samfund ligesom man tager stilling til evt. fællesarrangement i forbindelse med projektet. Kunne eksempelvis være fælles cykelkunstture til de forskellige værker. 7/4 klokken Sidste hånd på planlægningen her bliver der mulighed for at få afprøvet de sidste tekniske problemer, få præsenteret og kommenteret de forskellige skolers bidrag. Ja når dagen er slut skulle vi gerne have alt parat??? 9/6 klokken Evaluering hvad gik efter planen og hvad ikke? Hvad kan vi lære erfaringsudveksling Timer i alt 20 timer Datoer: 9. sept sept oktober marts april juni 2009 Underviser: Meldes ud senere Sted: Meldes ud senere

9 Kursus nr. 10 Kalejdoskop-projektet For medarbejdere, der arbejder med børn i vanskeligheder Session 1 Erfaringsdeling Dato: 4. november 2008 Indhold: Kalejdoskop-Projektets Ide og opbygning. Pædagogisk udviklingsarbejde i mellem grønne lanterne og fyrtårne. Hvilken viden og succeser har vi i forhold til arbejdet med børn i vanskeligheder? Hvilke nye spørgsmål kan vi stille i forhold til pædagogisk arbejde med børn i vanskeligheder? Der arbejdes på at producere forandrende spørgsmål til egen praksis, samt indsamle de gode praksisfortællinger Produkt: En samling af de gode praksisfortællinger Ny inspiration i forhold til et ressourceorienteret praksis blik Praksis - Blok I. Deltagerne er tilbage i egen praksis. Nye tanker og ideer afprøves og reflekteres i praksis Session 2 At fokusere og nytænke Dato: 2. december 2008 Indhold: Hvad kendetegner Best Practice i arbejde med børn i vanskeligheder? Deltagerne skal igennem dagen udvikle konkrete principper for pædagogisk praksis. Produkt: Principper for eksemplarisk speciel/social pædagogik Principper for praksisudvikling Praksis - Blok II. Deltagerne er tilbage i egen praksis. De skabte principper for pædagogisk udvikling og forandring undersøges og videreudvikles. Session 3: At iværksætte, udvikle og forandre Dato:13. januar 2009 Indhold: Der arbejdes med udvikling af implementeringsstrategier i forhold til de eksemplariske pædagogiske principper. Hvordan igangsættes og fastholdes en udviklingsproces, således den pædagogisk praksis udvikles og forandres. Hvilken forandring er der sket indtil nu og hvad skal vi sammen udvikle videre på. Hvad er lykkedes og hvad er mislykkedes? Vi skaber sammen en vidensbank med eksempler på Best Practice i forhold til arbejde med børn i vanskeligheder. Hvilke særlige principper kan opstilles for den erfarede Best Practice. Produkt: Vidensbank for Best Practice /centrale principper udarbejdes.

10 Praksis - Blok 3 Deltagerne er tilbage i egen praksis. De skabte principper for pædagogisk udvikling og forandring undersøges og videreudvikles. Session 4: At opsamle, fastholde og tænke fremad Dato: 24. februar 2009 Indhold: Opsamling og fastholdelse af vores produkter (Principper for Best Practice). At tænke fremad Hvordan sikrer vi, at den pædagogiske udvikling i vores daglige praksis fastholdes. Hvordan kan vi etablere et fremtidigt pædagogisk netværk, hvor vi kan finde den fornødne hjælp og støtte i forhold til vores daglige arbejde med børn i vanskeligheder. Produkt: Fastholdelse af pædagogisk udvikling og forandring, samt opfordre til etablereing af et fremtidigt pædagogisk netværk Dato: 4. november 2008 kl Dato: 2. december 2008 kl Dato: 13. januar 2009 kl Dato: 24. februar 2009 kl Timetal i alt: 16 timer Sted: Skive Seminarium Kurset der er tilrettelagt i samarbejde med VIA University College indebærer en deltagerbetaling på 2250 kr., som påhviler den enkelte skole Kursus 11 Forum for fremmedsprogslærere i Skive Kommune Ordforråd og klasserumsinteraktion Dagens program Velkommen i netværket En teoretiker med speciale i temaerne f. eks. Birgit Henriksen, Københavns Universitet (Se mere på under hendes navn) Evt. udstilling af nye materialer Rundbordssamtaler med udvalgte aktiviteter som udgangspunkt for at finde forbindelsen med trinmålene. Evt. studerende og/eller lærere. Opsamling med videre perspektiv på netværksdannelsen bl.a. med præsentation af mulige samarbejder skole-læreruddannelse Timetal 3 timer Dato September udmeldes senere Kl Sted Skive Seminarium

11 Tilmeldingsseddel Kursusnr. Titel Kryds af 1 Markedsdag /Inspirationsdag - Indskoling 2 Temaeftermiddag om flygtningebørn i traumatiserede familier 3 Filmprojekt ældste klassetrin 4 Idrætslærernes Forum 5 LUS et pædagogisk værktøj 6 Skriftsprogstilegnelse 7 Specialpædagogisk grundkursus AKT vanskeligheder 8 Familieklasse 9 Kursus for billedkunstlærere 10 Kalejdoskopprojektet 11 Forum for fremmedsprogslærere i Skive Kommune Tilmelding til Læsevejleder, Pædagogisk it-kørekort, praktiklæreruddannelsen og skolebibliotekar sker på særlige ansøgningsskemaer Navn: Skole: Skolekomadresse: Skolelederens underskrift Afleveres senest onsdag den 31. marts 2008 til Skoleafdelingen

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Korte kurser 2014-2015 779-2014-68005

Korte kurser 2014-2015 779-2014-68005 Korte kurser 2014-2015 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2014-2015 er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Læreruddannelsen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Økonomi i Skive og Salling Provstier

Økonomi i Skive og Salling Provstier Økonomi i Skive og Salling Provstier Hvor kommer pengene fra?? 1. Landskirkeskatten 2. Kirkeskat fra Skive kommune 3. Udligningstilskud Indtægter Hvad påvirker indtægterne? Hvis kommunen vælger at være

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere