Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion"

Transkript

1 Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion 18/09/ /10/2007 Der er 354 svar ud af 354, der opfylder dine kriterier 0. Deltagelse Land PL - Polen 43 (12.1%) DE - Tyskland 35 (9.9%) DA - Danmark 31 (8.8%) CZ - Tjekkiet 30 (8.5%) NL - Nederlandene 29 (8.2%) UK - Det Forenede Kongerige 28 (7.9%) ES - Spanien 17 (4.8%) FI - Finland 17 (4.8%) HU - Ungarn 13 (3.7%) RO - Rumænien 13 (3.7%) SV - Sverige 13 (3.7%) AT - Østrig 12 (3.4%) BE - Belgien 12 (3.4%) FR - Frankrig 9 (2.5%) IT - Italien 8 (2.3%) NO - Norge 8 (2.3%) IE - Irland 7 (2%) EL - Grækenland 6 (1.7%) LT - Litauen 6 (1.7%) EE - Estland 3 (0.8%) LV - Letland 3 (0.8%) PT - Portugal 3 (0.8%) SI - Slovenien 3 (0.8%) SK - Slovakiet 3 (0.8%) MT - Malta 1 (0.3%) IS - Island 1 (0.3%) BG - Bulgarien 0 (0%) CY - Cypern 0 (0%) LU - Luxembourg 0 (0%) Antal ansatte i virksomheden 0 11 (3.1%) (20.1%) (19.8%) (23.2%) (9.6%) (24.3%) European Business Test Panel 1/12

2 Angiv hovedaktivitet C - Råstofudvinding 6 (1.7%) D - Fremstillingsvirksomhed 88 (24.9%) E - Elektricitets-, gas- og vandforsyning 16 (4.5%) F - Bygge- og anlægsvirksomhed 33 (9.3%) G - Engros- og detailhandel; reparation af 46 (13%) motorkøretøjer, motorcykler og varer til personlig brug eller til husholdninger H - Hotel- og restaurationsvirksomhed 4 (1.1%) I - Transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation 36 (10.2%) J - Pengeinstitutter, finansierings- og 39 (11%) forsikringsvirksomhed K - Fast ejendom, udlejning og forretningsservice 54 (15.3%) N - Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 10 (2.8%) O - Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 22 (6.2%) I hvor mange EU-lande ud over Danmark sælger du med jævne mellemrum varer og tjenesteydelser? Ingen 129 (36.4%) 1 35 (9.9%) (15.5%) (5.4%) over 5 84 (23.7%) 0. Ønsker du at udfylde spørgeskemaet? Ja 309 (87.3%) Nej 45 (12.7%) I. Indledning 1. Angiv i hvor høj grad følgende udsagn afspejler din mening? (kun ét svar) Det er nødvendigt at gøre en større indsats for at sikre en mere bæredygtig industripolitik Helt enig 188 (60.8%) Delvis enig 88 (28.5%) Hverken enig eller uenig 15 (4.9%) Delvis uenig 9 (2.9%) Helt uenig 6 (1.9%) Ved ikke 3 (1%) Det er nødvendigt at gøre en større indsats for at sikre mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre Helt enig 171 (55.3%) Delvis enig 97 (31.4%) Hverken enig eller uenig 21 (6.8%) Delvis uenig 11 (3.6%) Helt uenig 5 (1.6%) Ved ikke 4 (1.3%) European Business Test Panel 2/12

3 2. Hvor stor betydning har følgende faktorer for at sikre en mere bæredygtig industripolitik? De opstilles i prioriteret rækkefølge, således at (1) er størst betydning og (5) er mindst betydning. weight* Intensivering af innovationsindsatsen Fremstilling af nye produkter efter bæredygtige produktion Enklere og renere varianter af nuværende produktionsme Forøgelse af forbrugernes bæredygtige forbrug Etablering af globale markeder for bæredygtige produkter * The overall weight is obtained by weighting choice 1 as 5 pts, 2 as 4 pts, 3 as 3 pts, 4 as 2 pts and 5 as 1 pt. 3. Hvor skal man efter din opfattelse lægge hovedvægten, når man skal fremme bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion? (der kan sættes mere end ét kryds) Miljøet som højeste prioritet 179 (57.9%) Omkostningseffektive løsninger 172 (55.7%) Samfundsmæssigt forsvarlige løsninger 154 (49.8%) II. INTENSIVERING AF INNOVATIONSINDSATSEN 4. Hvor stor betydning har hindringerne for innovation, der via en mere bæredygtig industripolitik skal sikre bedre teknologier, produkter og tjenesteydelser? Manglende kendskab til egnede teknologier, processer og materialer Meget vigtigt 115 (37.2%) Vigtigt 149 (48.2%) Mindre vigtigt 45 (14.6%) Stor risiko (set i forhold til investeringer, ukendt efterspørgsel mv.) forbundet med miljøvenlig produktion, miljøvenlige processer, produkter og tjenesteydelser Meget vigtigt 124 (40.1%) Vigtigt 144 (46.6%) Mindre vigtigt 41 (13.3%) Manglende handelspartnere og partnere inden for forskning, produktudvikling, marketing, finansiering) Meget vigtigt 68 (22%) Vigtigt 153 (49.5%) Mindre vigtigt 88 (28.5%) Produktionsomkostningerne større med de nye teknologier end med de eksisterende teknologier Meget vigtigt 146 (47.2%) Vigtigt 107 (34.6%) Mindre vigtigt 56 (18.1%) European Business Test Panel 3/12

4 Nye teknologier kræver faglært arbejdskraft, som det kan være svært at finde Meget vigtigt 84 (27.2%) Vigtigt 148 (47.9%) Mindre vigtigt 77 (24.9%) Den administrative byrde i forbindelse med indførelsen af nye teknologier og produkter er for stor Meget vigtigt 103 (33.3%) Vigtigt 113 (36.6%) Mindre vigtigt 93 (30.1%) Ikke tilstrækkeligt strenge retsregler til at fremme indførelsen af ny teknologi Meget vigtigt 64 (20.7%) Vigtigt 114 (36.9%) Mindre vigtigt 131 (42.4%) Mindstekravene til produkterne ikke tilstrækkeligt ambitiøse Meget vigtigt 63 (20.4%) Vigtigt 128 (41.4%) Mindre vigtigt 118 (38.2%) Forbrugerne ikke bevidste om fordelene ved bedre produkter Meget vigtigt 141 (45.6%) Vigtigt 135 (43.7%) Mindre vigtigt 33 (10.7%) Andet Meget vigtigt 40 (12.9%) Vigtigt 5 (1.6%) Mindre vigtigt 32 (10.4%) 5. Det angives, i hvor stort omfang følgende svarmuligheder bidrager til innovation, der skal sikre bedre teknologier, produkter og tjenesteydelser Forøgelse af forskningsmidler til teknologisk udvikling for at sikre energieffektive industriprocesser Meget 216 (69.9%) Lidt 86 (27.8%) Slet ikke 7 (2.3%) Initiativer til forbedring af kontakten mellem forskningscentre og industrien for at fremskynde formidlingen af teknologividen og afpasse forskningen efter virksomhedernes behov Meget 175 (56.6%) Lidt 126 (40.8%) Slet ikke 8 (2.6%) European Business Test Panel 4/12

5 Mere støtte til SMV'er for at hjælpe dem med at overholde miljøbestemmelser og -standarder og indføre øko-innovation. Meget 128 (41.4%) Lidt 151 (48.9%) Slet ikke 30 (9.7%) Indførelse af skattebegunstigelser, økonomisk støtte og handelsordninger til fremme af udbredelsen af teknologi og innovation for at sikre bedre produkter Meget 182 (58.9%) Lidt 105 (34%) Slet ikke 22 (7.1%) Fremme af de mest lovende eksisterende teknologier og produkter via skattebegunstigelser, økonomisk støtte og handelsordninger Meget 167 (54%) Lidt 116 (37.5%) Slet ikke 26 (8.4%) Fremme af incitamenter for finansielle institutioner som banker til at lette adgangen til risikovillig kapital til indførelse af teknologi Meget 116 (37.5%) Lidt 149 (48.2%) Slet ikke 44 (14.2%) Andet Meget 28 (9.1%) Lidt 6 (1.9%) Slet ikke 12 (3.9%) III. BEDRE PRODUKTER 6. Hvilke er efter din opfattelse de største hindringer for at kunne købe bedre produkter? Forbrugerne er ikke altid klar over, at det kan betale sig 248 (80.3%) at købe bedre produkter, f.eks. pga. besparelser i produkternes levetid eller produkternes bedre kvalitet eller fordelene ved lettere at kunne bortskaffe dem efter endt levetid Bedre produkter er dyrere 199 (64.4%) Energimærkningen er ikke tilstrækkelig troværdig 87 (28.2%) Det eksisterende energimærkningssystem giver 82 (26.5%) utilstrækkelige oplysninger om produkternes miljøegenskaber Samme energimærkekategori omfatter produkter med 76 (24.6%) meget forskellige egenskaber Mindstekravene til produkterne ajourføres ikke 59 (19.1%) tilstrækkelig hurtigt De eksisterende retsregler er ikke egnede eller ikke 54 (17.5%) tilstrækkelige til fastlæggelse af miljømæssige mindstekrav til produkterne Andet 9 (2.9%) European Business Test Panel 5/12

6 7. Angiv den svarmulighed, der på EU-plan er bedst egnet til at fastlægge dynamiske krav til forbedring af produkters miljøegenskaber og stimulering af innovationen på EU-markedet Obligatoriske regler, der omfatter et begrænset antal 117 (37.9%) udvalgte produkter (med størst potentiale) Obligatoriske regler, der omfatter de fleste produkter 67 (21.7%) Frivillige regler, der omfatter de fleste produkter 52 (16.8%) Frivillige regler, der omfatter et begrænset antal udvalgte 51 (16.5%) produkter (med størst potentiale) Ved ikke 22 (7.1%) 8. Vurder betydningen af de tre komponenter i en produktbaseret tilgang, som kan overvejes på EU-plan, idet der tages udgangspunkt i relevansen for initiativet Initiativerne bør sigte mod at udvikle produkter, som har største potentiale til at forbedre ressource- og energieffektiviteten Meget vigtigt 199 (64.4%) Vigtigt 99 (32%) Mindre vigtigt 11 (3.6%) Initiativerne bør sigte mod at udvikle produkter, som giver EU's industri mulighed for at indtage en førerposition på verdensmarkedet Meget vigtigt 85 (27.5%) Vigtigt 117 (37.9%) Mindre vigtigt 107 (34.6%) Initiativerne bør sigte mod at udvikle produkter, hvis forbrug medfører mindst skade på miljøet Meget vigtigt 148 (47.9%) Vigtigt 111 (35.9%) Mindre vigtigt 50 (16.2%) 9. Vurder betydningen af de initiativer, som kan overvejes på EU-plan til opfyldelse af kravet om bedre produkter Dynamiske krav til produkternes egenskaber Meget vigtigt 82 (26.5%) Vigtigt 162 (52.4%) Mindre vigtigt 65 (21%) Miljøproduktdeklarationer, bæredygtighedsmærkning og dataindsamling Meget vigtigt 99 (32%) Vigtigt 142 (46%) Mindre vigtigt 68 (22%) Bedre udnyttelse af regler om miljødesign Meget vigtigt 58 (18.8%) vigtigt 161 (52.1%) Mindre vigtigt 90 (29.1%) European Business Test Panel 6/12

7 Undersøgelse af de europæiske standarders miljødimension og vurdering af mulighederne for at udvikle nye standarder for ressourceeffektiviteten Meget vigtigt 88 (28.5%) Vigtigt 152 (49.2%) Mindre vigtigt 69 (22.3%) Forbedring af indsamlingen, kvaliteten og tilgængeligheden af data om produkternes egenskaber Meget vigtigt 91 (29.4%) Vigtigt 152 (49.2%) Mindre vigtigt 66 (21.4%) 10. Er det vigtigt at udvikle følgende incitamenter på EU-plan for at fremme udviklingen, udbuddet og anvendelsen af bedre produkter? Minimumsstandarder for forbedring af energi- og ressourceeffektiviteten gældende for en lang række produkter Ja 214 (69.3%) Nej 65 (21%) Ved ikke 30 (9.7%) Minimumstandarderne bør udvikles dynamisk og omfatte mindstekrav og produkter med de bedste egenskaber Ja 204 (66%) Nej 54 (17.5%) Ved ikke 51 (16.5%) Energieffektivitetsmærker bør anvendes for energiforbrugende produkter (f.eks. apparater) og ikke-energiforbrugende produkter med potentiale til at forbedre energieffektiviteten (f.eks. vinduer, dæk, mv.) Ja 223 (72.2%) Nej 52 (16.8%) Ved ikke 34 (11%) I forbindelse med offentlige indkøb bør myndighederne fortrinsvis vælge energi- og ressourceeffektive produkter Ja 236 (76.4%) Nej 47 (15.2%) Ved ikke 26 (8.4%) Ved beskatningen bør produkternes energi- og ressourceeffektivitet tages i betragtning Ja 206 (66.7%) Nej 69 (22.3%) Ved ikke 34 (11%) Industrivirksomheder, som primært fremstiller energieffektive produkter, bør belønnes Ja 170 (55%) Nej 89 (28.8%) Ved ikke 50 (16.2%) European Business Test Panel 7/12

8 Anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi bør fremmes i forbindelse med energi- og ressourceforbrugende/-besparende produkter Ja 187 (60.5%) Nej 66 (21.4%) Ved ikke 56 (18.1%) Kontrolforanstaltningerne vedrørende overholdelsen af minimumsstandarderne bør forbedres Ja 179 (57.9%) Nej 73 (23.6%) Ved ikke 57 (18.4%) Andet Ja 12 (3.9%) Nej 1 (0.3%) Ved ikke 12 (3.9%) 11. Angiv i hvor høj grad du er (u)enig i følgende udsagn (kun ét kryds) Synergier og overensstemmelse mellem mærkningssystemer bør forbedres Helt enig 117 (37.9%) Delvis enig 114 (36.9%) Hverken enig eller uenig 48 (15.5%) Delvis uenig 7 (2.3%) Helt uenig 0 (0%) Ved ikke 23 (7.4%) Der kræves større indsats og gennemsigtighed for at sikre data og metoder af høj kvalitet til brug for miljøvurderinger i forbindelse med miljødesign og produktmærkning Helt enig 113 (36.6%) Delvis enig 121 (39.2%) Hverken enig eller uenig 47 (15.2%) Delvis uenig 8 (2.6%) Helt uenig 4 (1.3%) Ved ikke 16 (5.2%) EU bør udfolde større bestræbelser for at minimere virkningerne af dets ikkebæredygtige forbrug og produktion uden for dens grænser Helt enig 109 (35.3%) Delvis enig 99 (32%) Hverken enig eller uenig 55 (17.8%) Delvis uenig 19 (6.1%) Helt uenig 13 (4.2%) Ved ikke 14 (4.5%) European Business Test Panel 8/12

9 IV. ENKLERE OG RENERE PRODUKTION 12. Hvilke er efter din opfattelse de største hindringer for energieffektive produktionssystemer inden for industrien? Manglende incitamenter til at forbedre 172 (55.7%) produktionsprocesser og overholde miljøkrav Forbedring af miljøegenskaber er meget bekostelig 171 (55.3%) Overholdelse af strenge miljøkrav hæmmer den 144 (46.6%) internationale konkurrenceevne Gennemførelse af bedste nuværede teknoiogi stiller for 133 (43%) store krav til investeringer og fagkundskab mv. Manglende miljøbevidsthed 122 (39.5%) Andet 16 (5.2%) 13. Er det vigtigt at udvikle følgende initiativer for at sikre "enklere produktion"? Opstilling af mål for ressource- og materialeeffektivitet Ja 189 (61.2%) Nej 79 (25.6%) Ved ikke 41 (13.3%) Opstilling af mål for øko-innovation inden for industrien Ja 161 (52.1%) Nej 102 (33%) Ved ikke 46 (14.9%) Anvendelse af markedsbaserede instrumenter til at stimulere investeringer i mere bæredygtige virksomheder Ja 229 (74.1%) Nej 43 (13.9%) Ved ikke 37 (12%) Incitamenter til at få virksomhederne til at anvende bedre teknologier og processer Ja 249 (80.6%) Nej 39 (12.6%) Ved ikke 21 (6.8%) Anvendelse af markedsbaserede instrumenter til at øge anvendelsen af fornyelige råmaterialer Ja 238 (77%) Nej 35 (11.3%) Ved ikke 36 (11.7%) Fremme af sektorspecifikke aftaler om at forbedre energieffektiviteten og reducere kulemissionerne internationalt Ja 181 (58.6%) Nej 69 (22.3%) Ved ikke 59 (19.1%) European Business Test Panel 9/12

10 Virksomheder, der er miljømæssigt engagerede, bør belønnes med et logo for at optræde som en miljøbevidst virksomhed Ja 175 (56.6%) Nej 77 (24.9%) Ved ikke 57 (18.4%) Indførelse af en pris for at belønne bedste kulstoffattige energinnovation Ja 138 (44.7%) Nej 97 (31.4%) Ved ikke 74 (23.9%) Andet Ja 8 (2.6%) Nej 1 (0.3%) Ved ikke 13 (4.2%) V. BÆREDYGTIGT FORBRUG: ÆNDRING AF ADFÆRD 14. Mener du, at det er vigtigt at iværksætte følgende initiativer på EUplan for at imødegå udfordringen "mere bæredygtigt forbrug"? Miljøaftaler med detailhandlere Ja 108 (35%) Nej 127 (41.1%) Ved ikke 74 (23.9%) Differentieret beskatning efter produkters miljøegenskaber Ja 205 (66.3%) Nej 80 (25.9%) Ved ikke 24 (7.8%) Foranstaltninger til bekæmpelse af vildledende reklame/urigtige miljøoplysninger Ja 269 (87.1%) Nej 25 (8.1%) Ved ikke 15 (4.9%) Fremme af energieffektive og grønne produkter ved offentlige indkøb Ja 235 (76.1%) Nej 44 (14.2%) Ved ikke 21 (6.8%) Fremme af grønne produkter ved private indkøb Ja 198 (64.1%) Nej 72 (23.3%) Ved ikke 39 (12.6%) Foranstaltninger, der skal gøre forbrugerne mere bevidste om bæredygtige Ja 272 (88%) Nej 26 (8.4%) Ved ikke 11 (3.6%) European Business Test Panel 10/12

11 Indførelse af logo for "miljøbevidst virksomhed Ja 161 (52.1%) Nej 97 (31.4%) Ved ikke 51 (16.5%) Andet Ja 7 (2.3%) Nej 0 (0%) Ved ikke 11 (3.6%) 15. Angiv i hvor høj grad, du er (u)enig i følgende udsagn EU-initiativer er nødvendige for at hjælpe detailhandlerne med at gøre forsyningskæden mere miljøvenlig og påvirke forbrugernes valg Helt enig 78 (25.2%) Delvis enig 109 (35.3%) Hverken enig eller uenig 62 (20.1%) Delvis uenig 34 (11%) Helt uenig 21 (6.8%) Ved ikke 5 (1.6%) Der skal træffes yderligere foranstaltninger for at sikre, at leverandørerne/detailhandlerne giver pålidelige miljøoplysninger om de produkter, de sælger Helt enig 115 (37.2%) Delvis enig 118 (38.2%) Hverken enig eller uenig 45 (14.6%) Delvis uenig 15 (4.9%) Helt uenig 6 (1.9%) Ved ikke 10 (3.2%) Offentlige myndigheder bør ved deres indkøb fortrinsvis vælge grønne produkter, selv om de er dyrere Helt enig 124 (40.1%) Delvis enig 104 (33.7%) Hver 37 (12%) Delvis uenig 24 (7.8%) Helt uenig 17 (5.5%) Ved ikke 3 (1%) Der er behov for yderligere incitamenter på EU-plan for at påvirke store private indkøbere til at vælge grønne produkter Helt enig 106 (34.3%) Delvis enig 100 (32.4%) Hverken enig eller uenig 48 (15.5%) Delvis uenig 28 (9.1%) Helt uenig 20 (6.5%) Ved ikke 7 (2.3%) European Business Test Panel 11/12

12 VI. ETABLERING AF GLOBALE MARKEDER FOR BEDRE PRODUKTER 16. Hvilke er efter din opfattelse de største hindringer for, at EU's industri kan eksportere sin knowhow vedrørende teknologier og tjenesteydelser for at sikre bedre produkter? (der kan sættes mere end ét kryds) Andre lande overholder ikke altid internationale 183 (59.2%) forpligtelser Der er andre kvalitetskrav i EU end i den øvrige verden 167 (54%) Bestemmelser om intellektuel ejendomsret overholdes ikke altid Protektionisme i andre lande forhindrer, at EU-produkter kommer ind på disse landes markeder Andre lande er mere aggressive i deres markedsføring af produkter på de internationale markeder Industrien og teknologiudviklerne i EU mangler incitamenter til at overføre teknologi og tjenesteydelser 167 (54%) 142 (46%) 113 (36.6%) 108 (35%) Andet 11 (3.6%) 17. Er følgende svarmuligheder efter din mening vigtige, og bør initiativerne gennemføres på EU-plan for at formidle EU's knowhow" internationalt Fremme af indførelsen af internationale mindstekrav Ja 248 (80.3%) Nej 35 (11.3%) Ved ikke 26 (8.4%) Udvidelse af anvendelsesområdet for aftaler om intellektuel ejendomsret for at sikre overholdelse af reglerne Ja 218 (70.6%) Nej 31 (10%) Ved ikke 60 (19.4%) Fremme af anvendelsen og overførslen af energieffektive teknologier, produkter og tjenesteydelser, som medfører lav kulstofemission, via EU's udviklings- og handelspolitik Ja 240 (77.7%) Nej 33 (10.7%) Ved ikke 36 (11.7%) Afdækning af mekanismer til intensivering af indstrivirksomhedernes miljøindsats på internationalt plan Ja 194 (62.8%) Nej 40 (12.9%) Ved ikke 75 (24.3%) European Business Test Panel 12/12

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

EU kommer styrket ud af krisen

EU kommer styrket ud af krisen Analysepapir, januar 13 EU kommer styrket ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Finanskrisen har været hård og skaber stadig stor usikkerhed om især europæisk økonomi. Men krisen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter

Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter v/ Adm. direktør Erik Østergaard, DTL TØF: Road Pricing og Kørselsafgifter 10. november 2011 Hvorfor kørselsafgifter? TØF: Road Pricing og Kørselsafgifter 2 10/11-2011

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere