Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads"

Transkript

1 Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014

2 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale. Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning. Garantibestemmelser Der er 3 års fabriksgaranti på murerstilladset. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på murerstilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Murerstilladsets levetid anslås til min. 3 år (jf. garantien). Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Retningslinier Denne montagevejledning gælder udelukkende for murerstillads opbygget af JUMBOs originalkomponenter Hvis platformen befinder sig 2 m eller mere over underlaget, skal der monteres hånd- og knælister ( i henholdsvis 1 og 0,5 m højde over platform) og fodspark (skal være minimum 15 cm højt og ca. 3 cm tykt). VIGTIGT: Opstillet stillads skal jævnligt efterses af fagkyndige eller tilsvarende, således at eventuelle fejl og mangler opdages hurtigst muligt. Eftersynet omfatter også stilladsets underlag, samt tilspænding af fodplader. Der ud over skal låsepal på håndliste, side- og tværgitter efterses før opstilling. Tjek for løsheder og efterspænd bolten hvis nødvendigt. Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt før brug (for ex. korrosion og sprækkedannelse i svejsninger) Komponenter som er kraftigt skadet / angrebet af rust skal kasseres. Der må aldrig foretages ændringer af komponenterne ( ex. påsvejsning, afkortning eller bøjning) uden ny godkendelse / kontrol af komponenten. Løse dele (bolte o.l.) smøres jævnligt og efterspændes om nødvendigt. Overfladerust fjernes jævnligt og ny overfladebehandling påføres. Godstykkelse excl. overfladebehandling forudsættes altid at være tilnærmelsesvis identisk med ny standardudførelse - hvis ikke, må komponenten kasseres. Ergonomi Sørg for at pladsen / adgangsvejen er ryddet, veloplyst og ikke glat. Løft så vidt muligt med dine ben m/ret ryg og undgå vrid og drej i løftet. Sørg for at planlægge arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden, benyt så vidt muligt de letteste komponenter til stilladset, indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne egnede tekniske hjælpemidler (feks. diverse elspil og hejs) for at mindske byrden. Vi henviser iøvrigt til Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser (findes på samt Arbejdets udførelse (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde 2

3 Generelt Som standard opbygges Murerstilladset med vertikale standardsøjler med u-bøjler i forskellige niveauer og med bajonetsamling. Murerstilladset kan som alternativ opføres med vertikale søjler af typen FSS, med u-bøjler i samme niveau og med hornsamling. Horisontalt forbindes søjlerne med tvær og længdebjælker, eller med enkeltrørsbjælker. Rækværk enkelt eller rækværksramme dobbelt benyttes til rækværk. Til afstivning benyttes diagonal (uden klump) eller diagonal (med klump). Murerstilladset kan varieres i bredden fra 0,55 til 1.65 m. og i længden fra 0,55 til 3,05 m. Som platform benyttes trætraller, alutraller, ståltraller eller stilladsdæk. På murerstilladser er det almindeligt, at man benytter trætraller 2,2 m. som platform. Normalt benyttes en etage-afstand på 2,0 m, men også andre afstande kan forekomme. Mærkning Komponenterne forsynes med et stanset varemærke med bogstaverne Ah samt fremstillingsår (2 cifre) og producentens navn, eksempelvis AH-09-JS. Desuden mærkes komponenter med leverandørens klistermærker. Opbygning 1m løft Ved opbygning af murerstillads i 1m løft, hvor trallerne bliver hævet 1m af gangen, kan livline undværes hvis man samtidigt med løft af traller, hæver gelænderet 1m og dermed har sikret det nye platformslag. Øvrigt Typekontrolcertifikatet omfatter stilladser fra producenter og leverandører i henhold til typekontrolcertifikatet samt sikrer, at materialer, dimensioner og udførelse stemmer overens med det afprøvede materiale. De påviste værdier i denne vejledning stemmer overens med gældende typekontrolcertifikat. For andre udførelser, f.eks. stilladser bredere end 1,65 m, skal byggehøjden justeres ned, for ikke at overskride den tilladte søjlelast. Ah-09 Generelt Typekontrolcertifikat nr SC Typegodkendelse Murerstilladset er typegodkendt hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, til belastningsklasserne 2-5. Denne vejledning beskriver normal opførelse af stilladser i henhold til AFS 1990:12 og typekontrolattestnummer SC Typekontrollen er udført i henhold til kravene i SS-EN

4 Belastningsforudsætninger Fodplader Murerstilladset monteres på justerbare fodplader, der kan justeres mellem 55 og 500 mm., således kan man altid kan justere søjlen, så tværgående og langsgående bjælker kommer i vater og platformes kan placeres i den ønskede højde. Maksimal dimensioneret belastning på undergrunden fra fodplader er 27 kn. Søjler Standard og FSS Murerstilladset opbygges af søjler i længderne fra 0,5 til 3,0 m. længste søjler monteres nederst. Bjælker Længde, Tvær og Enkeltrørs Murerstilladset opbygges med længdebjælker, tværbjælker og/eller Enkeltrørsbjælker. Benyttes trætraller eller alutraller aflægges disse på længdebjælker. Benyttes stilladsdæk aflægges disse på enkeltrørsbjælker. Murforankring Forankring til facade eller tilsvarende sker ved, at hver indersøjle forankres min. for hver 4. meter i højden. Den nederste forankring placeres maksimalt på niveau med det 3. knudepunkt, hvilket er maks. 4,5 m over jordniveau. Forankringer, der kan optage horisontalkræfter parallelt med facaden, se billede herunder, skal forefindes for mindst hvert 5. søjlepar samt for enderne af stilladset. Dimensionerende belastning på V-forankringer er 5,5 kn og 6,6 kn langs med, respektive på tværs, af stilladset. På murforankringer vinkelret mod facaden er belastningen 4,0 kn. (Se diagrammer nederst på denne side) Diagonalafstivning Diagonalafstivning skal udføres for hvert 5. fag og altid i yderfagene. Diagonalafstivning kan erstattes af rækværksrammer dobbelt, men skal i så fald monteres i hvert fag og på hver etage, også den nederste. Horisontale diagonalafstivninger skal monteres for hver 12. højdemeter og hvert 5. fag. (Se diagrammer herunder) 2,0 m 4,0 m 4,0 m Afstand forankringsrør 4,0 m (første forankring max 4,6 m) Maks. søjlelast 15,8 kn 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m Afstand forankringsrør 2,0 m Maks. Søjlelast 26 kn Afstand forankringsrør 3,0 m Maks. søjlelast 20,5 kn 4

5 Belastningsforudsætninger Antal belastede niveauer Ved beregning af belastningen på stilladset, går man ud fra, at der kun må udføres arbejde på et niveau ad gangen. Platform Som platform anvendes oftest trætraller med længden mm. Disse typer trætraller lægges på stilladsets længdebjælker på tværs af stilladset. Trallerne skal sikres mod utilsigtet løft, hvilket normalt sker ved hjælp af et låsebræt monteret oven på trallen. Et alternativ til trætraller, er alutraller, stilladsdæk eller ståldæk. Produkt Varenummer Belastningskapacitet Tralle 48x220 cm, træ/træ 26ST Tralle 36,5x220 cm, træ/træ 26ST Tralle 24,3x220 cm, træ/træ 26ST Tralle ERGO 48x220 cm, træ/plast 26ST Tralle ERGO 36,5x220 cm, træ/plast 26ST Alu-dæk 60x305 cm s 4 Alu-dæk 60x305 cm Alu-montagedæk 60x165,5 cm Fodliste Platforme i over 2 meters højde skal forsynes med fodlister/låsebrædder. Fodlistens højde er 150 mm. og tykkelsen ca. 30 mm. Hvis fodlisten er af træ, benyttes fortrinsvist konstruktionstømmer. Konsol Forsynes stilladset med konsoller på indersiden, påvirkes indersøjlens totale belastning, og dermed skal stilladsets byggehøjde være lavere. Hvis der monteres konsoller i alle stilladsets platformsniveauer, må der dog kun belastes et niveau. Produkt Varenummer Belastningsklasse ved faglægde 3,05 cm Konsol 0,72 m med horn 26SKB072 4 Konsol 0,60 cm uden horn 26ST Gitterdragere, stilladskoblinger og trapper Forankring skal ske med en typegodkendt stilladskobling. Det samme gælder for Alu-gitterdragere til broløsning og stilladstrappe for adgang til stilladset. Ydre forhold Ved ekstreme vejrforhold som kraftig vind, is og sne, gælder det om at være forudseende samt sørge for, at forankringerne er tilstrækkelige og overholder korrekt trækkraft. Løs sne bør fjernes, inden regn eller tøvejr gør stilladset ekstra tungt. Der må ikke udføres nogen former for arbejde på et tiliset stillads, inden der er gjort tiltag, eksempelvis ved at strø sand. Inddækkede stilladser skal altid forsynes med ekstra forankring. 5

6 Byggehøjde og belastningsklasse Verificeret byggehøjde ved angivet stilladsbredde, faglængde(c-afstand langsgående ml. søjler), etagehøjde, c-afstand murforankringer og belastningsklasse. Belastningsklasse Tilladt last (kn/m2) 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 Stilladsbredde (m) 0,77 1,25 1,25 1,65 1,65 Faglængde (m) 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 Etagehøjde, max (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 C-afstand murforankringer (m) 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 Tilladt søjlelast (kn) 15,8 15,8 15,8 20,5 26,0 Platformstype Stilladsdæk Stilladsdæk Stilladsdæk Trætraller Trætraller Antal platformslag på alle etager Max. 5 lag Max. 5 lag Max. 5 lag Max. 5 lag Verificeret byggehøjde (m) uden konsoller Belastningsforudsætninger Ved beregning med en anden opbygning end ovenfor kan en tilladt søjlebelastning (maksimal belastning per søjle) på 15,8 kn benyttes ved 4 m murforankringsafstand, 20,5 kn ved ditto 3,0 m respektive 26,0 kn ved ditto 2,0 m, forudsat, at øvrige anvendte forhold under Forudsætninger er opfyldt (se diagrammer nederst på side 4) Ved dimensionering efter partialkoefficientmetoden fås dimensionerende lastevne ved multiplikation af den tilladte belastning med 1,5. Maks. søjlelast ved 2,0 m etageafstand Forankringsafstand 4,0 m 3,0 m 2,0 m Søjlelast 15,8 kn 20,5 kn 26,0 kn Fastgørelsespunkter for livline Man kan anvende livline på JUMBO murerstillads jf. nedenstående illustrationer. Bemærk at det kun er tilladt i det omfang at stilladsdelen ikke er yderligere belastet, samt at kun én person fastgør sig på samme stilladsdel ad gangen. Anvend kun godkendt faldsikringsudstyr! OBS: Livlinen skal fastgøres under opstigning, inden betrædelse af dækslag. Rundt om søjler mellem to bomlag, samt rundt om nederste rør på en længdebjælke monteret mellem to søjler. På en fri søjle rundt om røret indenfor 40 cm fra knudepunkt. BEMÆRK: Knudepunkter i niveau hvor livline fastgøres, skal altid være forankret til mur. Det er udelukkende tilladt at fastgøre sig i låste stilladsdele. Man må IKKE fastgøre sig andre steder på stilladset end de ovennævnte! Redning: Vi anbefaler at der altid er to personer tilstede, når der benyttes livliner (den ene kan redde den anden) og at man tager AMU-kursus Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 6

7 Inden stilladset monteres, skal underlaget kontrolleres og planeres. Underlaget må ikke indeholde ujævne sætninger. Bæreevnen kan forbedres ved hjælp af underlagsbrædder. Placer materialet til bunden og første etage langs facaden. Placer fodspindlerne i en afstand af ca. 100 mm fra facaden ved opstilling til murerarbejde og ca. 300 mm ved opstilling til facadearbejde - og med de modulmål, der skal anvendes. Hvis der skal anvendes konsol, eller traller med udhæng så øg afstanden med de samme mål som konsollens længde eller trallens udhæng. Den størst tilladte afstand mellem mur og platform er: Ved murerarbejde: Max. 100 mm Ved Facadearbejde: Max. 300 mm Begynd altid monteringen i det højeste punkt. Monter de fire første søjler med de mellemliggende tværbjælker eller enkeltrørsbjælker, samt længdebjælker. Længdebjælkerne monteres i det øverste bøjlepar. Tværbjælken monteres i det nederste bøjlepar. Lås låsepalerne på alle bjælker. Montering Fortsæt opstilling af bund med fodspindler, søjler, længdebjælke, tværbjælker (eller enkeltrørsbjælker) og rækværk enkelt eller rækværksrammer dobbelt, fag for fag. Afbalancer herefter stilladset, både på langs og på tværs. Juster med fodspindlerne. Koblinger skal spændes med 50Nm. Det betyder at kraften der skal bruges er på 0,25 kn ved arm/ skafte på stilladsnøglen, hvis denne er 0,20 m lang. 7

8 Montering Er der større niveauforskelle, så tilpas hver enkelt søjle til underlaget, så bjælkerne kommer i vater. Forsyn bagefter stilladset med platformslag. Forsyn det første platformslag med låsebrædder / fodliste. Monter derefter næste etage over de først monterede bjælker. Fastgør først tværbjælkerne i søjlerne og derefter længdebjælkerne. Ved omplacering af platformslag, flyt platformen op til næste etage. Monter rækværk enkelt eller rækværksramme dobbelt, samt låsebrædder / fodlister. Ved opbygning med 1 meter løft af platforme monteres gelænder inden platforme flyttes op. Rækværksramme dobbelt kan erstatte de vertikale diagonaler. Disse skal monteres i hvert fag og på hver af stilladsets etager - også i stilladsets nederste etage (0,5 m over underlag), samt i endefag på alle etager. Monter næste omgang søjler. Monter bjælker og flyt platformslaget op. Monter rækværk enkelt eller rækværksramme dobblet, samt låsebrædder / fodlister, også på tværsiden af stilladset. Stilladset forankres i muren i maks. 4,6 meters højde jf. diagram på side 4. Kontroller at befæstigelsen i facaden kan optage de aktuelle kræfter. Fortsæt monteringen på samme måde i længden og højden. Brug et godkendt hejseværk for transport af materialet. 8

9 Nedtagning Nedtagning sker i omvendt rækkefølge. Montering OBS! Inden nedtagning skal det kontrolleres, at alle oprindelige dele er på plads og at alle forankringsrør er fastgjort. Demonter derefter fodliste, rækværk, platform, bjælker og søjler i nævnte rækkefølge. Hvis der er monteret udvendig trappe, demonteres denne på samme måde samtidigt med det øvrige stillads. Opbevaring og håndtering Stilladsdelene opbevares og transporteres helst i bareller. Efter nedtagning, og samtidig med placering i bareller, anbefales det nøje at tjekke delene og kontrollere for eventuelle skader. Det samme gælder inden montering. Skadede dele skal tages fra og må ikke benyttes, før der er foretaget en mere grundig inspektion og mindre skader er repareret eller rettet op. Bærende dele med permanente skader, gennemtærede rustskader og lignende fjernes konsekvent og destrueres. Montering af udvendig trappe Godkendte trapper til trappetårne / udvendig trappe, findes på s. 10 i denne vejledning (fig ). Trappen monteres i længderetningen i et udvendigt fag med 1,2 m enkeltrørsbjælker og 3 m længdebjælker. Dette bygges sammen med det almindelige stillads eller opbygges som et separat trappetårn uden for stilladset. Det første alternativ med 2 ekstra søjler udvendigt monteret i hovedopstillingen kræver en ekstra beregning af den maksimale byggehøjde, da de fælles søjler belastes fra 2 sider. Byggehøjden i øvrigt for et udvendigt trappetårn er 24,0 m. Montage af trappe Ø < 48mm Ø Placer fodspindlerne ved det fag, hvor trappen skal være, monter søjler, enkeltrørsbjælker og længdebjælker. Monter alu-dæk 60x305 cm (fig. 11 på s. 10 i denne vejledning) indvendigt mod hovedstilladset på enkeltrørsbjælkerne. Ø = 48-50mm Ø Monter trappen på enkeltrørsbjælkerne. Monter gelænder på trappen, samt rækværksramme dobbelt i endefag 0,5 m over trappens platform. Monter næste række af søjler, enkeltrørsbjælker, længdebjælker, alu-dæk, trappe og gelændere. Rækværksramme dobbelt monteres i begge gavle samt fodliste i nederste gavl. For yderligere info henvises til AT-vejledning B.3.2 punkt 3.10 Adgangsveje. 1,0 meter Tagarbejde Benyttes murerstilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes: Tæt afdækning max. 30 mm Skærmkasse max. 0,5 meter Murankre min. 1,0 meter Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m. Stilladset skal fastgøre til væg med murankre. Der skal monteres to murankre på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Murankrene fastgøres til væg med en øjeskrue. min. 1,2 meter Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) - enten af krydsfiner eller net. Afstanden fra tagrende til øverste platform må max. udgøre 50 cm. Stilladset skal monteres med tæt afdækning, dvs. afstand fra væg til platform må max. udgøre 30 mm. Gelænderet skal flugte med skæringslinien beregnet 1 meter over tagets hældning (dog minimum 1 meter). 9

10 Fig. 1 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 14 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 8 Fig. 19 Fig. 20 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 Varenr. TUN-nr. Fig. Beskrivelse Vægt kg ALU Rørfastgørelse 0,35 m - aluminium 0, ALU Rørfastgørelse 0,60 m - aluminium 1, ALU Rørfastgørelse 1,00 m - aluminium 1, ALU Rørfastgørelse 1,50 m - aluminium 2,00 18SFF Dobbel drejelig kobling - varmgalvaniseret 1,10 18SFF Dobbel fast kobling - varmgalvaniseret 1,10 26ST Muranker 0,3 m - varmgalvaniseret 1,50 26ST Muranker 0,6 m - varmgalvaniseret 2,00 26ST Muranker 1,0 m - varmgalvaniseret 2,60 26ST Tralle 48X220 cm, træ/træ 24,00 26ST Tralle 36,5X220 cm, træ/træ 16,00 26ST Tralle 24,3X220 cm, træ/træ 10,50 26ST Tralle ERGO 48X220 cm, træ/plast 20,00 26ST Tralle ERGO 36,5X220 cm, træ/plast 14,50 26ST Tralle ALUMINIUM 49X220 cm, 13, Alu-dæk 60x305 cm (stilladsklasse 3 - max. 200 kg/m 2 ) 20, s Alu-dæk 60x305 cm (stilladsklasse 4 - max. 300 kg/m 2 ) 22, Alu-montagedæk 60x165,5 cm (stilladsklasse 3 - max. 200 kg/m 2 ) 8,50 26ST Trallelås - varmgalvaniseret 0,51 26ST Fodsparkholder - varmgalvaniseret 0,60 26ST Låsebræt 3,3 m 8,00 26GS Bjælkerytter, lavere niveau - varmgalvaniseret 2,80 26GS Bjælkerytter, samme niveau - varmgalvaniseret 2,80 26GS Barrel 85X110 cm, totalhøjde 102 cm - varmgalvaniseret 30,00 Mega-barrel Mega-barrel - galvaniseret 110X140 cm, totalhøjde 183 cm m/aftagelige søjler 97,00 26GS Indmuringsanker - elgalvaniseret 0,10 26GS Øjebolt M8 - elgalvaniseret 0,10 26GS Trappe (stilladstige). Dybde 1,6 m, højde 2 m - varmgalvaniseret 27, Trappe. Dybde 305 cm, højde 2 m - aluminium 26, S Startrappe. Højde 175 cm - aluminium 17, S Starttrappe. Højde 100 cm - aluminium 11, u Udvendigt gelænder til alu-trappe 305 cm - aluminium 8, i Indvendigt gelænder til alu-trappe 305 cm - aluminium 6, G Gelænder til alu-starttrappe 175 cm - aluminium 5, G Gelænder til alu-strarttrappe 100 cm - aluminium 3,

11 Fig. 36 Fig. 29 Fig. 35 Fig. 34 Fig. 41 Fig. 47 Fig. 46 Fig. 30 Fig. 40 Fig. 48 Fig. 49 Fig. 39 Fig. 52 Fig. 31 Fig. 38 Fig. 51 Fig. 32 Fig. 37 Fig. 50 Fig. 33 Fig. 43 Fig. 54 Fig. 55 Fig. 42 Fig. 56 Fig. 53 Fig. 57 Fig. 45 Fig. 58 Fig. 61 Fig. 60 Fig. 44 Fig. 59 Varenr. TUN-nr. Fig. Beskrivelse Vægt kg 26GS Søjle 3 m - varmgalvaniseret 17,10 26GS Søjle 2 m - varmgalvaniseret 11,40 26GS Søjle 1,5 m - varmgalvaniseret 9,10 26GS Søjle 1 m - varmgalvaniseret 6,40 26GS Søjle 0,5 m - varmgalvaniseret 3,90 26GS Længdebjælke 3 m - varmgalvaniseret 17,50 26GS Længdebjælke 2,45 m - varmgalvaniseret 14,10 26GS Længdebjælke 1,90 m - varmgalvaniseret 11,60 26GS Tværbjælke 1,6 m - varmgalvaniseret 6,20 26GS Tværbjælke 1,2 m - varmgalvaniseret 5,20 26GS Tværbjælke 1 m - varmgalvaniseret 4,50 26GS Tværbjælke 0,72 m - varmgalvaniseret 3,70 26GS Tværbjælke 0,5 m - varmgalvaniseret 2,90 26EB Enkeltrørsbjælke 1,6 m - galvaniseret 7,90 26EB Enkeltrørsbjælke 1,2 m - galvaniseret 6,30 26GS Diagonal u/klump 3,45 m - galvaniseret 14,80 26GS Diagonal u/klump 2,29 m - galvaniseret 11,20 26GS1041K Diagonal m/klump 3,45 m - galvaniseret 15,20 26GS1043K Diagonal m/klump 2,97 m- galvaniseret 13,80 26GS1042K Diagonal m/klump 2,29 m - galvaniseret 11,60 26GS1044K Diagonal m/klump 1,95 m - galvaniseret 10,70 26SKR Rækværk enkelt 3 m - varmgalvaniseret 5,90 26SKR Rækværk enkelt 1,6 m - varmgalvaniseret 3, Rækværk enkelt 1,2 m - varmgalvaniseret 2,50 26SKRV Rækværksramme dobbelt 3,00 m - varmgalvaniseret 14,90 26SKRV Rækværksramme dobbelt 1,60 m - varmgalvaniseret 10,30 26SKRV Rækværksramme dobbelt 1,20 m - varmgalvaniseret 7,40 26SKRV Rækværksramme dobbelt 0,72 m - varmgalvaniseret 5,60 26ST Fodplade justérbar 0,35 m. Totalhøjde 0,50 m - varmgalvaniseret 3,10 26ST Fodplade justérbar 0,50 m. Totalhøjde 0,65 m - varmgalvaniseret 4,00 26ST Fodplade justérbar 0,65 m. Totalhøjde 0,80 m - varmgalvaniseret 5, Fodplade m/vippefod 0,50 m. Totalhøjde 0,65 m - varmgalvaniseret 4,50 26SKB Konsol 72 cm med horn - galvaniseret - varmgalvaniseret 7,20 26ST Konsol 60 cm - galvaniseret - varmgalvaniseret 2, H Clips til murerstillads - elgalvaniseret 0,

12

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM facadestillads 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler

STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler INDHOLD Stilladskomponenter 3 Stilladsopbygning 4 Grundkomponenter 5 Forudsætninger (generelle) 8 urerstillads (søjlestillads) 14 Rullestillads 18 Trappetårn 21 Trappeopgang 25 Konsoller 26 Skærmtag 28

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål - kl. 3 Brochure og monteringsanvisning Juni 2008 Facadestillads i stål kl. 3 Facadestillads/trappetårn. kl. 3 rammestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium Opdag det nye HAKI Light Nu har HAKI fremstillet et helt nyt system til dig, der har brug for et let, men stærkt stillads. Systemet hedder HAKI Light.

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning TERRASSE Standard-terrasse Montagevejledning R1-96975 / 28-05-2014 / Rev. 19-03-2015 Indholdsfortegnelse 1 Disponering 2 Komponentliste 3 Værktøjsliste 4 Montering af vægskinne 5 Montering af understøtning

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

JUMBO N Å R T O P P E N S K A L N Å S

JUMBO N Å R T O P P E N S K A L N Å S N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2008 STIGER STILLADSER LIFTE Foldestilladser side 3 Rullestilladser side 4-5 Broer, trapper & dragere Facadestillads side 6-7 side 8 Specialløsninger side 9 Løsdele til

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

JUMBO 2013 STIGER STILLADSER LIFTE. Besøg os på. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2013 STIGER STILLADSER LIFTE.  Besøg os på.  se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2013 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, montagevejledninger. se nyheder og find EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS BRUGERVEJLEDNING Jumbo Skaktrør JUMBO JUMBO Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at skaktrøret vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING Beskrivelse PERI UP stilladsbaseret telt er bygget i stillads materialet Systemet er PERI UP Roset. På begge sider af byggeriet monteres facadestilladser. På toppen

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Brugsanvisning. Pallereol Varenr Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Pallereol Varenr Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Pallereol Varenr 90 33 091 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Brugermanual Pallereol Varenummer 9033091 9033092 9033094 9033098 9033100

Læs mere

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2014 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, se nyheder og find montagevejledninger. EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2012 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN 2014 2014 4 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse Installationsvejledning Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en rammeløs akustisk flåde, tilgængelig i kvadratiske rektangulære og andre elegante former. De kvadratiske

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

JUMBO Combiflex Komponent- & belastningsoversigt Opstillingsvejledning

JUMBO Combiflex Komponent- & belastningsoversigt Opstillingsvejledning JUMBO Combiflex Komponent- & belastningsoversigt Opstillingsvejledning REVIDERET JUNI 2015 INDHOLD Betingelser Garantibestemmelser... 3 Mærkning... 3 Belastningsforudsætninger Antal belastede niveauer...

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %?

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? VIDSTE DU, AT syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig,, Globe CORRIDOR

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

JUMBO Aluminium Telthal 6x6 m

JUMBO Aluminium Telthal 6x6 m JUMBO Aluminium Telthal 6x6 m DELTA ALUMINIUM ARBEJDSTELT (6m x 6m) www.jumbo.as 21 4 3 13 2 9 7 6 1 5 11 10 8 18 2 2 www.jumbo.as Varenr. Delnr. Beskrivelse Stk. 1 DPPC-SH-001 Vægsøjle 6 2 DPPC-SH-002

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler Monterings- og brugsanvisning Pallereoler MONTERING AF PALLESTIGER Bolte til stigerne: M0x5, spændingsmoment ca. 5Nm e Hilti M0x90 FZB HST eller tilsvarende e Hilti Mx00 FZB HST eller tilsvarende e Hilti

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 -

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 - bilindretning Dansk samle- og montagevejledning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Ladda ned den svenska versionen på www.raaco.com Last ned norsk versjon

Læs mere

Gangbroer. type Flex. Tlf.:

Gangbroer. type Flex. Tlf.: Gangbroer type Flex Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk Gangbro type Flex Weland har et nyudviklet fleksibelt gangbrosystem, som helt og holdent bygges op af standardkomponenter, som nemt kan skrues sammen

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere