Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU"

Transkript

1 Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU

2 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har ressourcer og kompetencer. Nogle gange skal der hjælp til at afdække dem. Vi vil støtte den unge i sine særlige kompetencer og ressourcer. I Projekt ROSA har vi tilpasset dagligdagen, så der altid er mulighed for, at den unge kan arbejde videre med sine ressourcer inden for en sær-interesse eller andet interessefelt. Fokus på at den unge har mange muligheder Der er altid masser af muligheder. Vi tænker hele tiden kreativt for at se mulighederne frem for eventuelle begrænsninger. Alle de erfaringer den unge får med fra Projekt ROSA, forstærker den unges muligheder. Her tænker vi på personlige såvel som fremadrettede muligheder, der vil hjælpe den unge med at realisere sine fremtidsønsker. Fokus på at forløbet skal kunne lykkes for den unge Succes er et nøgleord hos os. Success er at være en ligeværdig del af et team, igennem mange differentierede læringsprocesser. Projekt ROSA har med mange forskellige elementer i forløbet, optimeret mulighederne for at den unge skal have oplevelsen af succes med i rygsækken. Fokus på handling når det gælder den unges gode udvikling igennem forløbet I Projekt ROSA, er der altid aktiv handling. Den unge vil opleve handling som en solid støtte, både til personlige behov og projektrelaterede ønsker. I et handlingsperspektiv, tilbydes der eksempelvis én-til-én ungdomssamtaler jævnligt. Dette styrker den unges selvværd og er medvirkende til, at den unge igennem egen handling trives og udvikles.

3 Hvad er project ROSA? 3 Project ROSA er et 1-årigt erhvervsrettet ungdomsforløb eller et 3-årigt STU tilbud som erhvervsrettet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16 og 25 år.» Målgruppe Projekt ROSA tager udgangspunkt i lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Omfanget af undervisningen udgør som minimum 25 timer pr. uge. Målgruppen er unge mellem år med blandt andet gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), herunder Aspergers syndrom. fortroligt forum. Dette gør at vi kan sikre os, at vi hele tiden er på bølgelængde med den enkelte unge.» Formål Projektets formål er at tilbyde en spændende og varieret erhvervsrettet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Vi blander detailhandel, produktion og studier sammen på en sjov og kreativ måde. Vores formål overlapper regeringsformålet fra 2007; nemlig at flere unge skal i arbejde eller påbegynde enten ungdomsuddannelse eller anden videreuddannelse. Vi mener at forberedelsen til et videre, aktivt arbejds- eller studieliv er essentielt. Dette er drivkraften i vores projekt.» Succesoplevelser Fagene inkluderer: Dansk og kommunikation Engelsk og kommunikation IT værksted Webshop Opstart og drift Salg til virksomheder Ansøgning til job eller uddannelser Økonomi og planlægning Personlig Økonomi og planlægning Erhverv T-Shirt værksted Design og tryk Detailsalg» One size - doesn t fit all Vi har udviklet et forløb som er ideelt til de unge, som af mange årsager ikke kan befinde sig godt i et sædvanligt undervisningstilbud. Vi ved at ungdomsuddannelsen skal planlægges ud fra den enkelte deltagers forudsætninger samt ønsker og behov. Store forskelligheder gør, at der ofte er brug for varierede uddannelsesforløb og forskellige uddannelsessteder. Hos Project Rosa har vi valgt at fokusere mere på individuelle løsninger, med bl.a. én-til-én undervsining og vejledning samt hyppige personlige samtaler, i et I det at de unge får smag for en masse forskelligt inden for vores brede faglige vifte, er det vores job at give den unge stærke forudsætninger for at samle mange successoplevelser sammen. Det er dejligt at finde ud af, hvad man er god til, og dette er netop styrkende for selvværd og en positiv selvforståelse. Til sammen giver det den unge en optimal og inspirerende mulighed for at tage stilling til, hvilken retning fremtidsønskerne skal gå. Foto og film Rammeværksted Sundhedsfaglige dage Grafisk værksted Individuelt projekt Aktiv Botræning

4 4 hvem er vi? Hovedaktørene i Project ROSA: Ann Berit Nørager Jary - faglærer og daglig leder Cand.pæd.psyk. / Neuropædagog Jonas Bové Andersen - faglærer og projektkoordinator HHX, faglært salgsassistent Paul Martin Jary - faglærer og driftsansvarlig BSc Business Administration TEFL Diplom (Teaching English as Foreign Language)

5 hvem er vi? 5 Ann Berit og Paul har haft kunst- og indramningsvirksomheden, Galleri Rosa Nørager, siden Derudover har de en alsidig erfaring med børn- og unge inden for det specialpædagogiske område, herunder børn- og unge med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Ann Berit har desuden arbejdet i private STU projekter i Region Hovedstaden. Jonas har stor erfaring med afsætning af varer, i både grossist- og detailhandel og har funktionen som webmaster på flere internetsider. Jonas og Paul har desuden en flereårig arbejdserfaring med både psykisk handicappede og fysisk handicappede unge og deres familier. De har sammen drevet et firma inden for netop dette område. Inspirationen til projektet, har vi fået fra den aktuelle samfundsmæssige fortælling om sårbare unge. Vi mener, at unge med eksempelvis gennemgribende udviklingsforstyrrelser fortjener at få alle de redskaber, der er brug for på vejen til et sundt og indholdsrigt liv. Det mener vi at kunne tilbyde med vores unikke Resource Opportunity Success Action tilgang. Udover at Ann Berit, Paul og Jonas er hovedaktører i Project ROSA, er de fagpersoner, der er involveret i ungdomsprojektet, omhyggeligt håndplukkede over lang tid. Det betyder samtidigt, at fagpersonernes kvalifikationer tillægges en relativ stor prioritet, som udmunder i, at de alle har været involveret i pædagogisk arbejde og formidlingsarbejde før. I hovedtræk er vores tilgang inkludererende, fællesskabende og individstyrkende, som vi har brug for i arbejdet med de unge netop med henblik på et godt og stabilt fællesskab.» Vores virksomhedsvision Vore vision er at drive en målrettet og tilrettelagt indsats, der er med til at forberede de unge til selvstændighed i voksenlivet. Vi vil styrke indsatsen for beskæftigelse, uddannelse og undervisning - samt kommunikation og formidling. Med udgangspunkt i den enkelte unge, er det målet, at uddannelsesforløbet fokuserer på de behov, ønsker og ressourcer de unge hver især har. Det er derfor vigtigt for os, at forløbet vil kunne give den unge en særlig oplevelse af meningsfuldhed. Tanken er, at de unge unvolveres i alle processuelle elementer, der er i vores uddannelsesforløb. I det omfang det er muligt, vil vi udfra individuelle, og særlige ønsker, skræddersy forløbene, så de passer optimalt til den unge. Dette vil betyde, at de opnåede kompetencer vil motivere den unge til en mere naturlig overgang til arbejdsmarkedet eller videre-uddannelse.

6 6 INTROduktion af forløb Vi vil gerne introducere vores ny-udviklede projektforløb. Det er et forløb for unge mennesker, der har nogle særlige behov, som vi i fællesskab skal tilgodese således, at den unge kan drage nogle positive og brugbare erfaringer mod et selvstændigt og aktivt voksenliv. Projektet tager afsæt i et i forvejen etableret firma, hvor vi arbejder med en fast kundebase. Det er tanken, at de unge integreres i dagligdagen hvor den enkelte unge aktivt deltager i produktion, salg og design. Derudover er der løbende konkret undervisning inden for diverse fagelementer. Sammen skal vi se på muligheder for at skabe nogle nye koncepter. Forløbet kan udbygges med botilbud indeholdende aktiv botræning. (For mere information se seperat folder) Formålet i de forskellige undervisningsforløb, er at formidle igennem brug af den nyeste teknologi. De unge vil i forbindelse med blandt andet undervisning, have adgang til hver deres ipad, som et praktisk redskab i dagligdagen. Fremtiden er allerede forankret i nye og spændende medier - derfor mener vi, det er vigtigt, at de unge får indblik i mulighederne, der findes - til netop fremtiden.» 3-årigt forløb Forløbet kan udgøre den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hensigten er at etablere en erhvervsrettet uddannelsesmodel, der repræsenterer flere muligheder for den enkelte unge. I henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (lov nr. 564) er målgruppen her unge i alderen år, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte. Dette kan blandt flere være unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), herunder Aspergers syndrom. 3-årigt stu forløb UNDERVISNING mandag-fredag UNDERVISNING mandag-fredag BOTILBUD og aktiv botræning» 1-årigt forløb Forløbet kan udgøre et 1-årigt forløb, hvor målgruppebestemmelserne ikke nødvendigvis er under lov nr. 564 i forhold til STU. I dette forløb, er der et intensiveret fokus på, at den unge efter forløbet, selvstændigt kan træffe en beslutning om at videreuddanne sig eller søge et fast arbejde eller noget helt tredje, med et forhåbentligt stabilt fremtidsperspektiv. Det er muligt at udvide det 1-årige forløb med et ekstra år. Dette sker i samråd med en evt. sagsbehandler og kun hvis det ville være relevant og nødvendigt for den unges livssituation. UNDERVISNING mandag-fredag 1-årigt forløb UNDERVISNING mandag-fredag BOTILBUD og aktiv botræning

7 Mål for den unge 7 En ungdomsuddannelse hos os er et skræddersyet, spændende og innovativt forløb, der indbyder den unge til flerdimensionelle fremtidsperspektiver. Når den unge starter her hos os, begynder hele uddannelsesforløbet med et op til 12 ugers afklaringsforløb. Afklaringsforløbet er med til at skabe de mest relevante rammer for den unge og kan være med til at belyse, hvilke kompetencer, der eventuelt ønskes forstærket. Således kommer afklaringsforløbet til at betyde, at der afstemmes nogle konkrete ønsker og behov, som i høj grad kommer til at handle om den unges fremtidsvision.» Den faglige del: Alsidig tilgang til erhvervslivet Lyst til videreuddannelse inden for et specifikt felt Forståelse for arbejdsliv og samfund Flexibilitet og samarbejde i et team» Den personlige del: Positiv udvikling af selvværd Strukturering af hverdagsliv Konstruktiv selvforståelse Udvidelse af sociale interaktionsmuligheder Der vil være en naturlig overgang, hvor kompetencer fra den faglige del kan integreres og overføres til den personlige del. Det overordnede formål med vores ungdomsuddannelse, er det samme som andre ungdomsuddannelser, nemlig, at den enkelte unge forberedes til et aktivt og selvstændigt voksenliv.» styrkede kompetencer Kommunikation Arbejdsfællesskab Sociale relationer Netværkstilknytning, foreningsliv mv. Når disse centrale områder styrkes, er der bedre muligheder for, at den unge oplever sig selv, som en vigtig del af noget samfundsmæssigt betydningsfuldt. Dette er en væsentlig brik i det store puslespil, når det gælder tilhørsforhold i et fællesskab. Udviklingen af et fællesskab skal ske under de rette forudsætninger og betingelser. Vi ønsker for den unge, at fremtidsperspektivet handler om, at den unge kan føle sig ansvarlig, have følelsen af ejerskab og have følelsen af, at kunne bidrage med noget konkret og brugbart og dermed opnå en følelse af selvstændighed.

8 8 hvem er målgruppen?» Målgruppe og antal for STU-forløb Det 3-årige ungdomsuddannelsesforløb tilbyder en daglig struktur og tager afsæt i learning-by-doing princippet, hvor de unge uundgåeligt udfordres og i et vedvarende flow afprøver nye kompetencer. Vores målgruppe er unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom ADHD og ASF, herunder Aspergers syndrom. Et estimeret antal af unge med særlige behov for vores STU forløb, vil være fra et minimum på 4 unge og til et maksimum på 12 unge.» Optagelseskrav Den unge forventes at: kunne overholde de aftaler, der indgås være motiveret for at være en del af et mindre fællesskab Hvis den unge synes om tilbuddet og opfylder ovenstående afholdes et uformelt optagelsesinterview.» Målgruppe og antal for 1-årigt ungeforløb Det 1-årige forløb er som sådan samstemmigt med vores STU-forløb. Der er et mere koncentreret blik på, at forløbet her er en slags introduktion til studieog erhvervslivet, hvorved den unge afprøver mange facetter, der alle relaterer til erfaringsdannelse. Det kan videreføres til den unges fremtidige planer. Udover unge med klare diagnoser, ville målgruppen her kunne indeholde unge, der fx ikke kan befinde sig i sædvanlige tilbud, ikke har muligheder og menneskeligt overskud til at forsætte på skolebænken eller unge der af den ene eller anden årsag, har en problematisk livssituation, der ikke fordrer til noget positivt for den unge. Et estimeret antal af unge i det 1-årige forløb, vil være fra et minimum på 4 unge og til et maksimum på 12 unge.

9

10 10 uddannelsen I 40 uger om året, indeholder en undervisningsuge i Project ROSA 25 timer - mere end de 21 timer ugentligt, som lovkravet foreskriver, jf. Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.» fagelementer Grundkompetence-fag Specialiserede kompetence-fag Fagdelene integreres automatisk og grundkompetence fagene giver eleven færdigheder til almennyttig brug i sin dagligdag.» Praktiktilbud Praktikforløb er ikke påkrævede, da vi tilbyder forskellige grene inden for handel, design og salg. Hvis den unge ønsker et kortere praktikophold, inden for et andet fagområde, er vi naturligvis positivt indstillede. Det kan nemlig være med til at give et indblik på andre firmastrukturer, der på sigt kan være en rigtig god erfaring.» Diplom og kompetencepapirer Project ROSA handler om, at den unge får styrket sine kompetencer. Det handler også om at tilegne sig en hel del nye kompetencer. Derfor udsteder vi diplomer efter hvert endt fagelement og den unge modtager særlige kompetencepapirer og afslutningsdiplom, når hele forløbet er afrundet.

11 Grundkompetence-fag 11» Økonomi og planlægning: - personlig Dette element handler om forståelse for udgifter og indtægter. Den unge opfordres til, i samarbejde med faglæreren, at lægge sit eget privatbudget og analysere dette. Herved kan eleven få et konkret indblik i et af livets vigtige aspekter; nemlig at lære at administrere sine egne penge. Ligeså vil økonomi og renteoversigter blive gennemgået samt netbank og dagligdags økonomispørgsmål; fx indkøb af dagligvarer og hvordan man budgetterer og planlægger det.» Økonomi og planlægning: - erhverv Planlægning af virksomhedsbudget. Kontakt til relevante udbydere og evt. sammenligninger af flere indkøbstilbud. Undersøgelser af prissætning med henblik på forståelse af, hvad der skal til for at lave et overskud. Momsregnskab gennemgåes også.» dansk og Kommunikation Indblik i fagsprog både skrifligt og mundligt, der relaterer sig til både pågældende fagelementer samt fx brugsanvisninger og andet skriftligt materiale, som den unge møder i sin dagligdag. Igennem eksempler opnås kendskab til forskellige høflighedskodeks og hvordan disse, på bedste vis, overholdes både i tele-fonsamtaler, besvarelser af s, breve mm. Den personlige samtale med eventuelle kunder og andre samarbejdspartnere vil også give eleverne kommunikativ erfaring fx ved præsentationer af tilbud, designs osv.» engelsk og Kommunikation Her læges vægt på øvelse, øvelse og øvelse. Der vil grundlæggende tages udgangspunkt i at kunne føre en dagligdags samtale på engelsk. Det handler her om, at en stor del af kommunikationen via internettet foregår på engelsk. Dog er en forståelse af det skriftlige engelsk ingen forudsætning for god udtale og forståelse af det mundtlige.» it-værksted og Webshop Design Der undervises og vejledes i standard programmer som Microsoft Office-pakken og Adobe: Photoshop, InDesign m. fl. Inden for Webshop / hjemmeside design introduceres, hvordan man kan skabe en internet butik. Det er her oplagt, at give den enkelte unge mulighed for at få nogle specifikke ønsker opfyldt vedrørende særlige software produkter særligt hvis det er en nødvendighed i fuldførelsen af et projekt eller arbejdsopgave.» Sundhedsfaglige dage Alle de unge kommer til at deltage i vores sundhedsdage. Her vil en sygeplejerske vejlede og undervise inden for de ungdomsrelevante områder såsom : Sundhed, sex og samliv, personlig hygiejne, kost og ernæring og meget mere. Det er også sygeplegersken, der organiserer de obligatoriske førstehjælpskurser.

12 12 personlig ipad 3 Personlig ipad» personlig ipad til alle elever Under hele uddannelsesforløbet får den unge en personlig ipad stillet til rådighed. Undervisningen er tilrettelagt således, at mange elementer kan håndteres via en ipad, så som læsning, planlægning, informationssøgning og indkøb. - til alle elever Med dette stykke værktøj får den unge mulighed for Undervisning er tilrettelagt således at mange at tage del i den teknologiske udvikling, samt lære elementer kan håndteres via en Ipad, så som hvordan teknologien giver glæde og overskuelighed læsning, planlægning, informationssøgning til livet på mange fronter. og indkøb. Med dette stykke værktøj får du mulighed for at tage del i den teknologiske udvikling, samt lære hvordan teknologien giver glæde og overskuelighed til livet på mange fronter. Efter et fuldendt forløb, må må du beholde Ipaden, samt indkøbte apps, til fremtidigt brug.

13 13 Specialiserede Kompetence-fag» T-Shirt værksted Design og produktion: Her undervises og vejledes i at designe motiver, der egner sig til T-Shirts, og eleven lærer at betjene en digital T-Shirt printer. Denne proces er oplagt til mindre projekter af små produktioner til lokale firmaer og institutioner. Dette inddrager helt automatisk den opsøgende kontakt til lokalområdets små og mellemstore virksomheder. Salg: Der gennemgås, hvordan man kan lave markeds- og produktundersøgelser samt, hvordan man udregner prisniveauer på det færdige produkt; såsom mængderabatter og vejledende udsalgspris. Der arbejdes også med, hvordan et kommercielt designforslag bliver aktualiseret, som fx i et aktuelt samarbejde med en af de lokale virksomheder eller institutioner.» Butik Kundepleje: Betjening af kunder i butikken. Forståelsen af salg og den positive kontakt med kunden. Kassebetjening: Brug af - og afstemning af kassen med både kontanter, diverse kreditkort og Dankort. Salg via faktura / EAN: Aktiv deltagelse i salg samt fakturering til private virksomheder og offentlige institutioner, oprettelse af almindelige og EAN fakturaer.» Aktiv motion Aktiv motion er et valgfag, som har til formål at danne grundlag for en sund livsstil, samt at bidrage til det sociale sammenhold blandt elever og undervisere. I sommerhalvåret vil de fleste af vores aktiviteter foregå udendørs. Her indebærer aktiviteterne bl.a. vandreture, kajak-roning, sejlads, geocaching, cykling, motionscenter og løb. I vinterhalvåret vil de fleste aktiviteter foregå indendørs, hvor vi bl.a. vil gå i motionscenter og dyrke andre spændende motionsformer efter elevernes ønsker.» Grafisk værksted Kunst og tryk: Faglærer underviser i at lave grafik med forskellige medier, eksempelvis på pap og papir, samt forskellige blandingsteknikker. Det grafiske aspekt indeholder blandt andet undervisning i Image On, som er foto-overførsel med lysfølsom film til kobber, tryk på forskellige slags pap, koldnålsgrafik på plexiglas og Miniprint, som er tre forskellige teknikker i små formater.» Foto- og medieværksted Digital foto: Basislære omkring brugen af spejlrefleks og andre typer kameraer med efterfølgende billedbehandling i Photoshop. Indblik i fotografiets verden gennem undervisning. Der vil tænkes hen i mod tematiserede fotoudflugter, hvor de færdigbehandlede billeder klargøres til indramning og eventuelle udstillinger.

14

15 15 Specialiserede Kompetence-fag» rammeværksted Indramning: Alle områder inden for indramning belyses i form af basislære. Der er mange aspekter i dette og den unge kan få en indflydelse på, hvordan det færdige produkt kommer bedst til sin ret. Det vil her handle om vedvarende afprøvning fra start til slutresultatet. Rammer: Her får den unge et indblik i hvad for nogle rammer der er passende til de individuelle opgaver. Det kan være her, at den unge skal afprøve sine tanker om det færdige produkt og om nødvendigt gentage processen. Ved hjælp af moderne maskineri lærer den unge: Korrekt opmåling af emnerne Opskæring af rammelister Samling af rammen Passepartout: Hvad er et passe-partout? Og hvornår er det godt eller nødvendigt at anvende det? Hvad er det for noget pap, man bruger? Dette er bare nogle få spørgsmål omkring brugen af passe-partout, der bliver vejledt i. Den unge vil også lære at: Opmåle et passe-partout Tilskæring Montering Glas: Der findes flere typer af glas, der bruges i nutidens indramningsvirke. Vi vil herunder se på behov og priser for det enkelte emnes indramningsglas og den unge får vejledning i, hvordan vi sikkert og bedst: Håndterer Opmåler Skærer Den unge får en forståelse for sin egen rolle og betydning i produktionen, hvor samarbejdet i processen er det vigtigste drive og sådan får vi det flotteste resultat.

16 Højbyvej Odense S Tlf DESIGN OG LAYOUT: Theis Zander - theiszander.dk FOTO: Geir Haukursson

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere