Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU"

Transkript

1 Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU

2 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har ressourcer og kompetencer. Nogle gange skal der hjælp til at afdække dem. Vi vil støtte den unge i sine særlige kompetencer og ressourcer. I Projekt ROSA har vi tilpasset dagligdagen, så der altid er mulighed for, at den unge kan arbejde videre med sine ressourcer inden for en sær-interesse eller andet interessefelt. Fokus på at den unge har mange muligheder Der er altid masser af muligheder. Vi tænker hele tiden kreativt for at se mulighederne frem for eventuelle begrænsninger. Alle de erfaringer den unge får med fra Projekt ROSA, forstærker den unges muligheder. Her tænker vi på personlige såvel som fremadrettede muligheder, der vil hjælpe den unge med at realisere sine fremtidsønsker. Fokus på at forløbet skal kunne lykkes for den unge Succes er et nøgleord hos os. Success er at være en ligeværdig del af et team, igennem mange differentierede læringsprocesser. Projekt ROSA har med mange forskellige elementer i forløbet, optimeret mulighederne for at den unge skal have oplevelsen af succes med i rygsækken. Fokus på handling når det gælder den unges gode udvikling igennem forløbet I Projekt ROSA, er der altid aktiv handling. Den unge vil opleve handling som en solid støtte, både til personlige behov og projektrelaterede ønsker. I et handlingsperspektiv, tilbydes der eksempelvis én-til-én ungdomssamtaler jævnligt. Dette styrker den unges selvværd og er medvirkende til, at den unge igennem egen handling trives og udvikles.

3 Hvad er project ROSA? 3 Project ROSA er et 1-årigt erhvervsrettet ungdomsforløb eller et 3-årigt STU tilbud som erhvervsrettet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16 og 25 år.» Målgruppe Projekt ROSA tager udgangspunkt i lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Omfanget af undervisningen udgør som minimum 25 timer pr. uge. Målgruppen er unge mellem år med blandt andet gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), herunder Aspergers syndrom. fortroligt forum. Dette gør at vi kan sikre os, at vi hele tiden er på bølgelængde med den enkelte unge.» Formål Projektets formål er at tilbyde en spændende og varieret erhvervsrettet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Vi blander detailhandel, produktion og studier sammen på en sjov og kreativ måde. Vores formål overlapper regeringsformålet fra 2007; nemlig at flere unge skal i arbejde eller påbegynde enten ungdomsuddannelse eller anden videreuddannelse. Vi mener at forberedelsen til et videre, aktivt arbejds- eller studieliv er essentielt. Dette er drivkraften i vores projekt.» Succesoplevelser Fagene inkluderer: Dansk og kommunikation Engelsk og kommunikation IT værksted Webshop Opstart og drift Salg til virksomheder Ansøgning til job eller uddannelser Økonomi og planlægning Personlig Økonomi og planlægning Erhverv T-Shirt værksted Design og tryk Detailsalg» One size - doesn t fit all Vi har udviklet et forløb som er ideelt til de unge, som af mange årsager ikke kan befinde sig godt i et sædvanligt undervisningstilbud. Vi ved at ungdomsuddannelsen skal planlægges ud fra den enkelte deltagers forudsætninger samt ønsker og behov. Store forskelligheder gør, at der ofte er brug for varierede uddannelsesforløb og forskellige uddannelsessteder. Hos Project Rosa har vi valgt at fokusere mere på individuelle løsninger, med bl.a. én-til-én undervsining og vejledning samt hyppige personlige samtaler, i et I det at de unge får smag for en masse forskelligt inden for vores brede faglige vifte, er det vores job at give den unge stærke forudsætninger for at samle mange successoplevelser sammen. Det er dejligt at finde ud af, hvad man er god til, og dette er netop styrkende for selvværd og en positiv selvforståelse. Til sammen giver det den unge en optimal og inspirerende mulighed for at tage stilling til, hvilken retning fremtidsønskerne skal gå. Foto og film Rammeværksted Sundhedsfaglige dage Grafisk værksted Individuelt projekt Aktiv Botræning

4 4 hvem er vi? Hovedaktørene i Project ROSA: Ann Berit Nørager Jary - faglærer og daglig leder Cand.pæd.psyk. / Neuropædagog Jonas Bové Andersen - faglærer og projektkoordinator HHX, faglært salgsassistent Paul Martin Jary - faglærer og driftsansvarlig BSc Business Administration TEFL Diplom (Teaching English as Foreign Language)

5 hvem er vi? 5 Ann Berit og Paul har haft kunst- og indramningsvirksomheden, Galleri Rosa Nørager, siden Derudover har de en alsidig erfaring med børn- og unge inden for det specialpædagogiske område, herunder børn- og unge med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Ann Berit har desuden arbejdet i private STU projekter i Region Hovedstaden. Jonas har stor erfaring med afsætning af varer, i både grossist- og detailhandel og har funktionen som webmaster på flere internetsider. Jonas og Paul har desuden en flereårig arbejdserfaring med både psykisk handicappede og fysisk handicappede unge og deres familier. De har sammen drevet et firma inden for netop dette område. Inspirationen til projektet, har vi fået fra den aktuelle samfundsmæssige fortælling om sårbare unge. Vi mener, at unge med eksempelvis gennemgribende udviklingsforstyrrelser fortjener at få alle de redskaber, der er brug for på vejen til et sundt og indholdsrigt liv. Det mener vi at kunne tilbyde med vores unikke Resource Opportunity Success Action tilgang. Udover at Ann Berit, Paul og Jonas er hovedaktører i Project ROSA, er de fagpersoner, der er involveret i ungdomsprojektet, omhyggeligt håndplukkede over lang tid. Det betyder samtidigt, at fagpersonernes kvalifikationer tillægges en relativ stor prioritet, som udmunder i, at de alle har været involveret i pædagogisk arbejde og formidlingsarbejde før. I hovedtræk er vores tilgang inkludererende, fællesskabende og individstyrkende, som vi har brug for i arbejdet med de unge netop med henblik på et godt og stabilt fællesskab.» Vores virksomhedsvision Vore vision er at drive en målrettet og tilrettelagt indsats, der er med til at forberede de unge til selvstændighed i voksenlivet. Vi vil styrke indsatsen for beskæftigelse, uddannelse og undervisning - samt kommunikation og formidling. Med udgangspunkt i den enkelte unge, er det målet, at uddannelsesforløbet fokuserer på de behov, ønsker og ressourcer de unge hver især har. Det er derfor vigtigt for os, at forløbet vil kunne give den unge en særlig oplevelse af meningsfuldhed. Tanken er, at de unge unvolveres i alle processuelle elementer, der er i vores uddannelsesforløb. I det omfang det er muligt, vil vi udfra individuelle, og særlige ønsker, skræddersy forløbene, så de passer optimalt til den unge. Dette vil betyde, at de opnåede kompetencer vil motivere den unge til en mere naturlig overgang til arbejdsmarkedet eller videre-uddannelse.

6 6 INTROduktion af forløb Vi vil gerne introducere vores ny-udviklede projektforløb. Det er et forløb for unge mennesker, der har nogle særlige behov, som vi i fællesskab skal tilgodese således, at den unge kan drage nogle positive og brugbare erfaringer mod et selvstændigt og aktivt voksenliv. Projektet tager afsæt i et i forvejen etableret firma, hvor vi arbejder med en fast kundebase. Det er tanken, at de unge integreres i dagligdagen hvor den enkelte unge aktivt deltager i produktion, salg og design. Derudover er der løbende konkret undervisning inden for diverse fagelementer. Sammen skal vi se på muligheder for at skabe nogle nye koncepter. Forløbet kan udbygges med botilbud indeholdende aktiv botræning. (For mere information se seperat folder) Formålet i de forskellige undervisningsforløb, er at formidle igennem brug af den nyeste teknologi. De unge vil i forbindelse med blandt andet undervisning, have adgang til hver deres ipad, som et praktisk redskab i dagligdagen. Fremtiden er allerede forankret i nye og spændende medier - derfor mener vi, det er vigtigt, at de unge får indblik i mulighederne, der findes - til netop fremtiden.» 3-årigt forløb Forløbet kan udgøre den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hensigten er at etablere en erhvervsrettet uddannelsesmodel, der repræsenterer flere muligheder for den enkelte unge. I henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (lov nr. 564) er målgruppen her unge i alderen år, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte. Dette kan blandt flere være unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), herunder Aspergers syndrom. 3-årigt stu forløb UNDERVISNING mandag-fredag UNDERVISNING mandag-fredag BOTILBUD og aktiv botræning» 1-årigt forløb Forløbet kan udgøre et 1-årigt forløb, hvor målgruppebestemmelserne ikke nødvendigvis er under lov nr. 564 i forhold til STU. I dette forløb, er der et intensiveret fokus på, at den unge efter forløbet, selvstændigt kan træffe en beslutning om at videreuddanne sig eller søge et fast arbejde eller noget helt tredje, med et forhåbentligt stabilt fremtidsperspektiv. Det er muligt at udvide det 1-årige forløb med et ekstra år. Dette sker i samråd med en evt. sagsbehandler og kun hvis det ville være relevant og nødvendigt for den unges livssituation. UNDERVISNING mandag-fredag 1-årigt forløb UNDERVISNING mandag-fredag BOTILBUD og aktiv botræning

7 Mål for den unge 7 En ungdomsuddannelse hos os er et skræddersyet, spændende og innovativt forløb, der indbyder den unge til flerdimensionelle fremtidsperspektiver. Når den unge starter her hos os, begynder hele uddannelsesforløbet med et op til 12 ugers afklaringsforløb. Afklaringsforløbet er med til at skabe de mest relevante rammer for den unge og kan være med til at belyse, hvilke kompetencer, der eventuelt ønskes forstærket. Således kommer afklaringsforløbet til at betyde, at der afstemmes nogle konkrete ønsker og behov, som i høj grad kommer til at handle om den unges fremtidsvision.» Den faglige del: Alsidig tilgang til erhvervslivet Lyst til videreuddannelse inden for et specifikt felt Forståelse for arbejdsliv og samfund Flexibilitet og samarbejde i et team» Den personlige del: Positiv udvikling af selvværd Strukturering af hverdagsliv Konstruktiv selvforståelse Udvidelse af sociale interaktionsmuligheder Der vil være en naturlig overgang, hvor kompetencer fra den faglige del kan integreres og overføres til den personlige del. Det overordnede formål med vores ungdomsuddannelse, er det samme som andre ungdomsuddannelser, nemlig, at den enkelte unge forberedes til et aktivt og selvstændigt voksenliv.» styrkede kompetencer Kommunikation Arbejdsfællesskab Sociale relationer Netværkstilknytning, foreningsliv mv. Når disse centrale områder styrkes, er der bedre muligheder for, at den unge oplever sig selv, som en vigtig del af noget samfundsmæssigt betydningsfuldt. Dette er en væsentlig brik i det store puslespil, når det gælder tilhørsforhold i et fællesskab. Udviklingen af et fællesskab skal ske under de rette forudsætninger og betingelser. Vi ønsker for den unge, at fremtidsperspektivet handler om, at den unge kan føle sig ansvarlig, have følelsen af ejerskab og have følelsen af, at kunne bidrage med noget konkret og brugbart og dermed opnå en følelse af selvstændighed.

8 8 hvem er målgruppen?» Målgruppe og antal for STU-forløb Det 3-årige ungdomsuddannelsesforløb tilbyder en daglig struktur og tager afsæt i learning-by-doing princippet, hvor de unge uundgåeligt udfordres og i et vedvarende flow afprøver nye kompetencer. Vores målgruppe er unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom ADHD og ASF, herunder Aspergers syndrom. Et estimeret antal af unge med særlige behov for vores STU forløb, vil være fra et minimum på 4 unge og til et maksimum på 12 unge.» Optagelseskrav Den unge forventes at: kunne overholde de aftaler, der indgås være motiveret for at være en del af et mindre fællesskab Hvis den unge synes om tilbuddet og opfylder ovenstående afholdes et uformelt optagelsesinterview.» Målgruppe og antal for 1-årigt ungeforløb Det 1-årige forløb er som sådan samstemmigt med vores STU-forløb. Der er et mere koncentreret blik på, at forløbet her er en slags introduktion til studieog erhvervslivet, hvorved den unge afprøver mange facetter, der alle relaterer til erfaringsdannelse. Det kan videreføres til den unges fremtidige planer. Udover unge med klare diagnoser, ville målgruppen her kunne indeholde unge, der fx ikke kan befinde sig i sædvanlige tilbud, ikke har muligheder og menneskeligt overskud til at forsætte på skolebænken eller unge der af den ene eller anden årsag, har en problematisk livssituation, der ikke fordrer til noget positivt for den unge. Et estimeret antal af unge i det 1-årige forløb, vil være fra et minimum på 4 unge og til et maksimum på 12 unge.

9

10 10 uddannelsen I 40 uger om året, indeholder en undervisningsuge i Project ROSA 25 timer - mere end de 21 timer ugentligt, som lovkravet foreskriver, jf. Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.» fagelementer Grundkompetence-fag Specialiserede kompetence-fag Fagdelene integreres automatisk og grundkompetence fagene giver eleven færdigheder til almennyttig brug i sin dagligdag.» Praktiktilbud Praktikforløb er ikke påkrævede, da vi tilbyder forskellige grene inden for handel, design og salg. Hvis den unge ønsker et kortere praktikophold, inden for et andet fagområde, er vi naturligvis positivt indstillede. Det kan nemlig være med til at give et indblik på andre firmastrukturer, der på sigt kan være en rigtig god erfaring.» Diplom og kompetencepapirer Project ROSA handler om, at den unge får styrket sine kompetencer. Det handler også om at tilegne sig en hel del nye kompetencer. Derfor udsteder vi diplomer efter hvert endt fagelement og den unge modtager særlige kompetencepapirer og afslutningsdiplom, når hele forløbet er afrundet.

11 Grundkompetence-fag 11» Økonomi og planlægning: - personlig Dette element handler om forståelse for udgifter og indtægter. Den unge opfordres til, i samarbejde med faglæreren, at lægge sit eget privatbudget og analysere dette. Herved kan eleven få et konkret indblik i et af livets vigtige aspekter; nemlig at lære at administrere sine egne penge. Ligeså vil økonomi og renteoversigter blive gennemgået samt netbank og dagligdags økonomispørgsmål; fx indkøb af dagligvarer og hvordan man budgetterer og planlægger det.» Økonomi og planlægning: - erhverv Planlægning af virksomhedsbudget. Kontakt til relevante udbydere og evt. sammenligninger af flere indkøbstilbud. Undersøgelser af prissætning med henblik på forståelse af, hvad der skal til for at lave et overskud. Momsregnskab gennemgåes også.» dansk og Kommunikation Indblik i fagsprog både skrifligt og mundligt, der relaterer sig til både pågældende fagelementer samt fx brugsanvisninger og andet skriftligt materiale, som den unge møder i sin dagligdag. Igennem eksempler opnås kendskab til forskellige høflighedskodeks og hvordan disse, på bedste vis, overholdes både i tele-fonsamtaler, besvarelser af s, breve mm. Den personlige samtale med eventuelle kunder og andre samarbejdspartnere vil også give eleverne kommunikativ erfaring fx ved præsentationer af tilbud, designs osv.» engelsk og Kommunikation Her læges vægt på øvelse, øvelse og øvelse. Der vil grundlæggende tages udgangspunkt i at kunne føre en dagligdags samtale på engelsk. Det handler her om, at en stor del af kommunikationen via internettet foregår på engelsk. Dog er en forståelse af det skriftlige engelsk ingen forudsætning for god udtale og forståelse af det mundtlige.» it-værksted og Webshop Design Der undervises og vejledes i standard programmer som Microsoft Office-pakken og Adobe: Photoshop, InDesign m. fl. Inden for Webshop / hjemmeside design introduceres, hvordan man kan skabe en internet butik. Det er her oplagt, at give den enkelte unge mulighed for at få nogle specifikke ønsker opfyldt vedrørende særlige software produkter særligt hvis det er en nødvendighed i fuldførelsen af et projekt eller arbejdsopgave.» Sundhedsfaglige dage Alle de unge kommer til at deltage i vores sundhedsdage. Her vil en sygeplejerske vejlede og undervise inden for de ungdomsrelevante områder såsom : Sundhed, sex og samliv, personlig hygiejne, kost og ernæring og meget mere. Det er også sygeplegersken, der organiserer de obligatoriske førstehjælpskurser.

12 12 personlig ipad 3 Personlig ipad» personlig ipad til alle elever Under hele uddannelsesforløbet får den unge en personlig ipad stillet til rådighed. Undervisningen er tilrettelagt således, at mange elementer kan håndteres via en ipad, så som læsning, planlægning, informationssøgning og indkøb. - til alle elever Med dette stykke værktøj får den unge mulighed for Undervisning er tilrettelagt således at mange at tage del i den teknologiske udvikling, samt lære elementer kan håndteres via en Ipad, så som hvordan teknologien giver glæde og overskuelighed læsning, planlægning, informationssøgning til livet på mange fronter. og indkøb. Med dette stykke værktøj får du mulighed for at tage del i den teknologiske udvikling, samt lære hvordan teknologien giver glæde og overskuelighed til livet på mange fronter. Efter et fuldendt forløb, må må du beholde Ipaden, samt indkøbte apps, til fremtidigt brug.

13 13 Specialiserede Kompetence-fag» T-Shirt værksted Design og produktion: Her undervises og vejledes i at designe motiver, der egner sig til T-Shirts, og eleven lærer at betjene en digital T-Shirt printer. Denne proces er oplagt til mindre projekter af små produktioner til lokale firmaer og institutioner. Dette inddrager helt automatisk den opsøgende kontakt til lokalområdets små og mellemstore virksomheder. Salg: Der gennemgås, hvordan man kan lave markeds- og produktundersøgelser samt, hvordan man udregner prisniveauer på det færdige produkt; såsom mængderabatter og vejledende udsalgspris. Der arbejdes også med, hvordan et kommercielt designforslag bliver aktualiseret, som fx i et aktuelt samarbejde med en af de lokale virksomheder eller institutioner.» Butik Kundepleje: Betjening af kunder i butikken. Forståelsen af salg og den positive kontakt med kunden. Kassebetjening: Brug af - og afstemning af kassen med både kontanter, diverse kreditkort og Dankort. Salg via faktura / EAN: Aktiv deltagelse i salg samt fakturering til private virksomheder og offentlige institutioner, oprettelse af almindelige og EAN fakturaer.» Aktiv motion Aktiv motion er et valgfag, som har til formål at danne grundlag for en sund livsstil, samt at bidrage til det sociale sammenhold blandt elever og undervisere. I sommerhalvåret vil de fleste af vores aktiviteter foregå udendørs. Her indebærer aktiviteterne bl.a. vandreture, kajak-roning, sejlads, geocaching, cykling, motionscenter og løb. I vinterhalvåret vil de fleste aktiviteter foregå indendørs, hvor vi bl.a. vil gå i motionscenter og dyrke andre spændende motionsformer efter elevernes ønsker.» Grafisk værksted Kunst og tryk: Faglærer underviser i at lave grafik med forskellige medier, eksempelvis på pap og papir, samt forskellige blandingsteknikker. Det grafiske aspekt indeholder blandt andet undervisning i Image On, som er foto-overførsel med lysfølsom film til kobber, tryk på forskellige slags pap, koldnålsgrafik på plexiglas og Miniprint, som er tre forskellige teknikker i små formater.» Foto- og medieværksted Digital foto: Basislære omkring brugen af spejlrefleks og andre typer kameraer med efterfølgende billedbehandling i Photoshop. Indblik i fotografiets verden gennem undervisning. Der vil tænkes hen i mod tematiserede fotoudflugter, hvor de færdigbehandlede billeder klargøres til indramning og eventuelle udstillinger.

14

15 15 Specialiserede Kompetence-fag» rammeværksted Indramning: Alle områder inden for indramning belyses i form af basislære. Der er mange aspekter i dette og den unge kan få en indflydelse på, hvordan det færdige produkt kommer bedst til sin ret. Det vil her handle om vedvarende afprøvning fra start til slutresultatet. Rammer: Her får den unge et indblik i hvad for nogle rammer der er passende til de individuelle opgaver. Det kan være her, at den unge skal afprøve sine tanker om det færdige produkt og om nødvendigt gentage processen. Ved hjælp af moderne maskineri lærer den unge: Korrekt opmåling af emnerne Opskæring af rammelister Samling af rammen Passepartout: Hvad er et passe-partout? Og hvornår er det godt eller nødvendigt at anvende det? Hvad er det for noget pap, man bruger? Dette er bare nogle få spørgsmål omkring brugen af passe-partout, der bliver vejledt i. Den unge vil også lære at: Opmåle et passe-partout Tilskæring Montering Glas: Der findes flere typer af glas, der bruges i nutidens indramningsvirke. Vi vil herunder se på behov og priser for det enkelte emnes indramningsglas og den unge får vejledning i, hvordan vi sikkert og bedst: Håndterer Opmåler Skærer Den unge får en forståelse for sin egen rolle og betydning i produktionen, hvor samarbejdet i processen er det vigtigste drive og sådan får vi det flotteste resultat.

16 Højbyvej Odense S Tlf DESIGN OG LAYOUT: Theis Zander - theiszander.dk FOTO: Geir Haukursson

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT fokuseret talent til erhvervslivet de n e k k sdæ Et landnelsestilbud uddan aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT - Et landsdækkende tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Handicappedes offerrolle

Handicappedes offerrolle 1 Handicappedes offerrolle Den danske beskæftigelsespolitik handler for tiden mest om at vi skal have færrest muligt på passiv forsørgelse og flest muligt i arbejde. Alligevel trives et menneskesyn, hvor

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 CV Navn: Adresse: Zeljko Klen Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 Resume Jeg er en ung fyr på 31 med rødder fra Kroatien.

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Ressourceforløb. Fokus på ressourcer

Ressourceforløb. Fokus på ressourcer Fokus på ressourcer Ressourceforløb Om NordVirk NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed baseret på IT-relaterede opgaver. NordVirks mission er at skabe reelle beskæftigelsesmuligheder for mennesker med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse en STU uddannelse STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse ... Lidt om STU-Medielinjen - CSU Slagelse Medielinjen tilbyder undervisning til unge med særlige behov. I uddannelsen

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012 Velkommen til inspirations-seminar 7. februar 2012 Program for dagen: 10.30 Velkomst og kort introduktion af systemerne 11.00 Indlæg fra Struer Kommune 11.30 Torvet er åben 12.00 Frokost 13.00 Fagseminarer:

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere