Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU"

Transkript

1 Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU

2 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har ressourcer og kompetencer. Nogle gange skal der hjælp til at afdække dem. Vi vil støtte den unge i sine særlige kompetencer og ressourcer. I Projekt ROSA har vi tilpasset dagligdagen, så der altid er mulighed for, at den unge kan arbejde videre med sine ressourcer inden for en sær-interesse eller andet interessefelt. Fokus på at den unge har mange muligheder Der er altid masser af muligheder. Vi tænker hele tiden kreativt for at se mulighederne frem for eventuelle begrænsninger. Alle de erfaringer den unge får med fra Projekt ROSA, forstærker den unges muligheder. Her tænker vi på personlige såvel som fremadrettede muligheder, der vil hjælpe den unge med at realisere sine fremtidsønsker. Fokus på at forløbet skal kunne lykkes for den unge Succes er et nøgleord hos os. Success er at være en ligeværdig del af et team, igennem mange differentierede læringsprocesser. Projekt ROSA har med mange forskellige elementer i forløbet, optimeret mulighederne for at den unge skal have oplevelsen af succes med i rygsækken. Fokus på handling når det gælder den unges gode udvikling igennem forløbet I Projekt ROSA, er der altid aktiv handling. Den unge vil opleve handling som en solid støtte, både til personlige behov og projektrelaterede ønsker. I et handlingsperspektiv, tilbydes der eksempelvis én-til-én ungdomssamtaler jævnligt. Dette styrker den unges selvværd og er medvirkende til, at den unge igennem egen handling trives og udvikles.

3 Hvad er project ROSA? 3 Project ROSA er et 1-årigt erhvervsrettet ungdomsforløb eller et 3-årigt STU tilbud som erhvervsrettet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16 og 25 år.» Målgruppe Projekt ROSA tager udgangspunkt i lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Omfanget af undervisningen udgør som minimum 25 timer pr. uge. Målgruppen er unge mellem år med blandt andet gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), herunder Aspergers syndrom. fortroligt forum. Dette gør at vi kan sikre os, at vi hele tiden er på bølgelængde med den enkelte unge.» Formål Projektets formål er at tilbyde en spændende og varieret erhvervsrettet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Vi blander detailhandel, produktion og studier sammen på en sjov og kreativ måde. Vores formål overlapper regeringsformålet fra 2007; nemlig at flere unge skal i arbejde eller påbegynde enten ungdomsuddannelse eller anden videreuddannelse. Vi mener at forberedelsen til et videre, aktivt arbejds- eller studieliv er essentielt. Dette er drivkraften i vores projekt.» Succesoplevelser Fagene inkluderer: Dansk og kommunikation Engelsk og kommunikation IT værksted Webshop Opstart og drift Salg til virksomheder Ansøgning til job eller uddannelser Økonomi og planlægning Personlig Økonomi og planlægning Erhverv T-Shirt værksted Design og tryk Detailsalg» One size - doesn t fit all Vi har udviklet et forløb som er ideelt til de unge, som af mange årsager ikke kan befinde sig godt i et sædvanligt undervisningstilbud. Vi ved at ungdomsuddannelsen skal planlægges ud fra den enkelte deltagers forudsætninger samt ønsker og behov. Store forskelligheder gør, at der ofte er brug for varierede uddannelsesforløb og forskellige uddannelsessteder. Hos Project Rosa har vi valgt at fokusere mere på individuelle løsninger, med bl.a. én-til-én undervsining og vejledning samt hyppige personlige samtaler, i et I det at de unge får smag for en masse forskelligt inden for vores brede faglige vifte, er det vores job at give den unge stærke forudsætninger for at samle mange successoplevelser sammen. Det er dejligt at finde ud af, hvad man er god til, og dette er netop styrkende for selvværd og en positiv selvforståelse. Til sammen giver det den unge en optimal og inspirerende mulighed for at tage stilling til, hvilken retning fremtidsønskerne skal gå. Foto og film Rammeværksted Sundhedsfaglige dage Grafisk værksted Individuelt projekt Aktiv Botræning

4 4 hvem er vi? Hovedaktørene i Project ROSA: Ann Berit Nørager Jary - faglærer og daglig leder Cand.pæd.psyk. / Neuropædagog Jonas Bové Andersen - faglærer og projektkoordinator HHX, faglært salgsassistent Paul Martin Jary - faglærer og driftsansvarlig BSc Business Administration TEFL Diplom (Teaching English as Foreign Language)

5 hvem er vi? 5 Ann Berit og Paul har haft kunst- og indramningsvirksomheden, Galleri Rosa Nørager, siden Derudover har de en alsidig erfaring med børn- og unge inden for det specialpædagogiske område, herunder børn- og unge med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Ann Berit har desuden arbejdet i private STU projekter i Region Hovedstaden. Jonas har stor erfaring med afsætning af varer, i både grossist- og detailhandel og har funktionen som webmaster på flere internetsider. Jonas og Paul har desuden en flereårig arbejdserfaring med både psykisk handicappede og fysisk handicappede unge og deres familier. De har sammen drevet et firma inden for netop dette område. Inspirationen til projektet, har vi fået fra den aktuelle samfundsmæssige fortælling om sårbare unge. Vi mener, at unge med eksempelvis gennemgribende udviklingsforstyrrelser fortjener at få alle de redskaber, der er brug for på vejen til et sundt og indholdsrigt liv. Det mener vi at kunne tilbyde med vores unikke Resource Opportunity Success Action tilgang. Udover at Ann Berit, Paul og Jonas er hovedaktører i Project ROSA, er de fagpersoner, der er involveret i ungdomsprojektet, omhyggeligt håndplukkede over lang tid. Det betyder samtidigt, at fagpersonernes kvalifikationer tillægges en relativ stor prioritet, som udmunder i, at de alle har været involveret i pædagogisk arbejde og formidlingsarbejde før. I hovedtræk er vores tilgang inkludererende, fællesskabende og individstyrkende, som vi har brug for i arbejdet med de unge netop med henblik på et godt og stabilt fællesskab.» Vores virksomhedsvision Vore vision er at drive en målrettet og tilrettelagt indsats, der er med til at forberede de unge til selvstændighed i voksenlivet. Vi vil styrke indsatsen for beskæftigelse, uddannelse og undervisning - samt kommunikation og formidling. Med udgangspunkt i den enkelte unge, er det målet, at uddannelsesforløbet fokuserer på de behov, ønsker og ressourcer de unge hver især har. Det er derfor vigtigt for os, at forløbet vil kunne give den unge en særlig oplevelse af meningsfuldhed. Tanken er, at de unge unvolveres i alle processuelle elementer, der er i vores uddannelsesforløb. I det omfang det er muligt, vil vi udfra individuelle, og særlige ønsker, skræddersy forløbene, så de passer optimalt til den unge. Dette vil betyde, at de opnåede kompetencer vil motivere den unge til en mere naturlig overgang til arbejdsmarkedet eller videre-uddannelse.

6 6 INTROduktion af forløb Vi vil gerne introducere vores ny-udviklede projektforløb. Det er et forløb for unge mennesker, der har nogle særlige behov, som vi i fællesskab skal tilgodese således, at den unge kan drage nogle positive og brugbare erfaringer mod et selvstændigt og aktivt voksenliv. Projektet tager afsæt i et i forvejen etableret firma, hvor vi arbejder med en fast kundebase. Det er tanken, at de unge integreres i dagligdagen hvor den enkelte unge aktivt deltager i produktion, salg og design. Derudover er der løbende konkret undervisning inden for diverse fagelementer. Sammen skal vi se på muligheder for at skabe nogle nye koncepter. Forløbet kan udbygges med botilbud indeholdende aktiv botræning. (For mere information se seperat folder) Formålet i de forskellige undervisningsforløb, er at formidle igennem brug af den nyeste teknologi. De unge vil i forbindelse med blandt andet undervisning, have adgang til hver deres ipad, som et praktisk redskab i dagligdagen. Fremtiden er allerede forankret i nye og spændende medier - derfor mener vi, det er vigtigt, at de unge får indblik i mulighederne, der findes - til netop fremtiden.» 3-årigt forløb Forløbet kan udgøre den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hensigten er at etablere en erhvervsrettet uddannelsesmodel, der repræsenterer flere muligheder for den enkelte unge. I henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (lov nr. 564) er målgruppen her unge i alderen år, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte. Dette kan blandt flere være unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), herunder Aspergers syndrom. 3-årigt stu forløb UNDERVISNING mandag-fredag UNDERVISNING mandag-fredag BOTILBUD og aktiv botræning» 1-årigt forløb Forløbet kan udgøre et 1-årigt forløb, hvor målgruppebestemmelserne ikke nødvendigvis er under lov nr. 564 i forhold til STU. I dette forløb, er der et intensiveret fokus på, at den unge efter forløbet, selvstændigt kan træffe en beslutning om at videreuddanne sig eller søge et fast arbejde eller noget helt tredje, med et forhåbentligt stabilt fremtidsperspektiv. Det er muligt at udvide det 1-årige forløb med et ekstra år. Dette sker i samråd med en evt. sagsbehandler og kun hvis det ville være relevant og nødvendigt for den unges livssituation. UNDERVISNING mandag-fredag 1-årigt forløb UNDERVISNING mandag-fredag BOTILBUD og aktiv botræning

7 Mål for den unge 7 En ungdomsuddannelse hos os er et skræddersyet, spændende og innovativt forløb, der indbyder den unge til flerdimensionelle fremtidsperspektiver. Når den unge starter her hos os, begynder hele uddannelsesforløbet med et op til 12 ugers afklaringsforløb. Afklaringsforløbet er med til at skabe de mest relevante rammer for den unge og kan være med til at belyse, hvilke kompetencer, der eventuelt ønskes forstærket. Således kommer afklaringsforløbet til at betyde, at der afstemmes nogle konkrete ønsker og behov, som i høj grad kommer til at handle om den unges fremtidsvision.» Den faglige del: Alsidig tilgang til erhvervslivet Lyst til videreuddannelse inden for et specifikt felt Forståelse for arbejdsliv og samfund Flexibilitet og samarbejde i et team» Den personlige del: Positiv udvikling af selvværd Strukturering af hverdagsliv Konstruktiv selvforståelse Udvidelse af sociale interaktionsmuligheder Der vil være en naturlig overgang, hvor kompetencer fra den faglige del kan integreres og overføres til den personlige del. Det overordnede formål med vores ungdomsuddannelse, er det samme som andre ungdomsuddannelser, nemlig, at den enkelte unge forberedes til et aktivt og selvstændigt voksenliv.» styrkede kompetencer Kommunikation Arbejdsfællesskab Sociale relationer Netværkstilknytning, foreningsliv mv. Når disse centrale områder styrkes, er der bedre muligheder for, at den unge oplever sig selv, som en vigtig del af noget samfundsmæssigt betydningsfuldt. Dette er en væsentlig brik i det store puslespil, når det gælder tilhørsforhold i et fællesskab. Udviklingen af et fællesskab skal ske under de rette forudsætninger og betingelser. Vi ønsker for den unge, at fremtidsperspektivet handler om, at den unge kan føle sig ansvarlig, have følelsen af ejerskab og have følelsen af, at kunne bidrage med noget konkret og brugbart og dermed opnå en følelse af selvstændighed.

8 8 hvem er målgruppen?» Målgruppe og antal for STU-forløb Det 3-årige ungdomsuddannelsesforløb tilbyder en daglig struktur og tager afsæt i learning-by-doing princippet, hvor de unge uundgåeligt udfordres og i et vedvarende flow afprøver nye kompetencer. Vores målgruppe er unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom ADHD og ASF, herunder Aspergers syndrom. Et estimeret antal af unge med særlige behov for vores STU forløb, vil være fra et minimum på 4 unge og til et maksimum på 12 unge.» Optagelseskrav Den unge forventes at: kunne overholde de aftaler, der indgås være motiveret for at være en del af et mindre fællesskab Hvis den unge synes om tilbuddet og opfylder ovenstående afholdes et uformelt optagelsesinterview.» Målgruppe og antal for 1-årigt ungeforløb Det 1-årige forløb er som sådan samstemmigt med vores STU-forløb. Der er et mere koncentreret blik på, at forløbet her er en slags introduktion til studieog erhvervslivet, hvorved den unge afprøver mange facetter, der alle relaterer til erfaringsdannelse. Det kan videreføres til den unges fremtidige planer. Udover unge med klare diagnoser, ville målgruppen her kunne indeholde unge, der fx ikke kan befinde sig i sædvanlige tilbud, ikke har muligheder og menneskeligt overskud til at forsætte på skolebænken eller unge der af den ene eller anden årsag, har en problematisk livssituation, der ikke fordrer til noget positivt for den unge. Et estimeret antal af unge i det 1-årige forløb, vil være fra et minimum på 4 unge og til et maksimum på 12 unge.

9

10 10 uddannelsen I 40 uger om året, indeholder en undervisningsuge i Project ROSA 25 timer - mere end de 21 timer ugentligt, som lovkravet foreskriver, jf. Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.» fagelementer Grundkompetence-fag Specialiserede kompetence-fag Fagdelene integreres automatisk og grundkompetence fagene giver eleven færdigheder til almennyttig brug i sin dagligdag.» Praktiktilbud Praktikforløb er ikke påkrævede, da vi tilbyder forskellige grene inden for handel, design og salg. Hvis den unge ønsker et kortere praktikophold, inden for et andet fagområde, er vi naturligvis positivt indstillede. Det kan nemlig være med til at give et indblik på andre firmastrukturer, der på sigt kan være en rigtig god erfaring.» Diplom og kompetencepapirer Project ROSA handler om, at den unge får styrket sine kompetencer. Det handler også om at tilegne sig en hel del nye kompetencer. Derfor udsteder vi diplomer efter hvert endt fagelement og den unge modtager særlige kompetencepapirer og afslutningsdiplom, når hele forløbet er afrundet.

11 Grundkompetence-fag 11» Økonomi og planlægning: - personlig Dette element handler om forståelse for udgifter og indtægter. Den unge opfordres til, i samarbejde med faglæreren, at lægge sit eget privatbudget og analysere dette. Herved kan eleven få et konkret indblik i et af livets vigtige aspekter; nemlig at lære at administrere sine egne penge. Ligeså vil økonomi og renteoversigter blive gennemgået samt netbank og dagligdags økonomispørgsmål; fx indkøb af dagligvarer og hvordan man budgetterer og planlægger det.» Økonomi og planlægning: - erhverv Planlægning af virksomhedsbudget. Kontakt til relevante udbydere og evt. sammenligninger af flere indkøbstilbud. Undersøgelser af prissætning med henblik på forståelse af, hvad der skal til for at lave et overskud. Momsregnskab gennemgåes også.» dansk og Kommunikation Indblik i fagsprog både skrifligt og mundligt, der relaterer sig til både pågældende fagelementer samt fx brugsanvisninger og andet skriftligt materiale, som den unge møder i sin dagligdag. Igennem eksempler opnås kendskab til forskellige høflighedskodeks og hvordan disse, på bedste vis, overholdes både i tele-fonsamtaler, besvarelser af s, breve mm. Den personlige samtale med eventuelle kunder og andre samarbejdspartnere vil også give eleverne kommunikativ erfaring fx ved præsentationer af tilbud, designs osv.» engelsk og Kommunikation Her læges vægt på øvelse, øvelse og øvelse. Der vil grundlæggende tages udgangspunkt i at kunne føre en dagligdags samtale på engelsk. Det handler her om, at en stor del af kommunikationen via internettet foregår på engelsk. Dog er en forståelse af det skriftlige engelsk ingen forudsætning for god udtale og forståelse af det mundtlige.» it-værksted og Webshop Design Der undervises og vejledes i standard programmer som Microsoft Office-pakken og Adobe: Photoshop, InDesign m. fl. Inden for Webshop / hjemmeside design introduceres, hvordan man kan skabe en internet butik. Det er her oplagt, at give den enkelte unge mulighed for at få nogle specifikke ønsker opfyldt vedrørende særlige software produkter særligt hvis det er en nødvendighed i fuldførelsen af et projekt eller arbejdsopgave.» Sundhedsfaglige dage Alle de unge kommer til at deltage i vores sundhedsdage. Her vil en sygeplejerske vejlede og undervise inden for de ungdomsrelevante områder såsom : Sundhed, sex og samliv, personlig hygiejne, kost og ernæring og meget mere. Det er også sygeplegersken, der organiserer de obligatoriske førstehjælpskurser.

12 12 personlig ipad 3 Personlig ipad» personlig ipad til alle elever Under hele uddannelsesforløbet får den unge en personlig ipad stillet til rådighed. Undervisningen er tilrettelagt således, at mange elementer kan håndteres via en ipad, så som læsning, planlægning, informationssøgning og indkøb. - til alle elever Med dette stykke værktøj får den unge mulighed for Undervisning er tilrettelagt således at mange at tage del i den teknologiske udvikling, samt lære elementer kan håndteres via en Ipad, så som hvordan teknologien giver glæde og overskuelighed læsning, planlægning, informationssøgning til livet på mange fronter. og indkøb. Med dette stykke værktøj får du mulighed for at tage del i den teknologiske udvikling, samt lære hvordan teknologien giver glæde og overskuelighed til livet på mange fronter. Efter et fuldendt forløb, må må du beholde Ipaden, samt indkøbte apps, til fremtidigt brug.

13 13 Specialiserede Kompetence-fag» T-Shirt værksted Design og produktion: Her undervises og vejledes i at designe motiver, der egner sig til T-Shirts, og eleven lærer at betjene en digital T-Shirt printer. Denne proces er oplagt til mindre projekter af små produktioner til lokale firmaer og institutioner. Dette inddrager helt automatisk den opsøgende kontakt til lokalområdets små og mellemstore virksomheder. Salg: Der gennemgås, hvordan man kan lave markeds- og produktundersøgelser samt, hvordan man udregner prisniveauer på det færdige produkt; såsom mængderabatter og vejledende udsalgspris. Der arbejdes også med, hvordan et kommercielt designforslag bliver aktualiseret, som fx i et aktuelt samarbejde med en af de lokale virksomheder eller institutioner.» Butik Kundepleje: Betjening af kunder i butikken. Forståelsen af salg og den positive kontakt med kunden. Kassebetjening: Brug af - og afstemning af kassen med både kontanter, diverse kreditkort og Dankort. Salg via faktura / EAN: Aktiv deltagelse i salg samt fakturering til private virksomheder og offentlige institutioner, oprettelse af almindelige og EAN fakturaer.» Aktiv motion Aktiv motion er et valgfag, som har til formål at danne grundlag for en sund livsstil, samt at bidrage til det sociale sammenhold blandt elever og undervisere. I sommerhalvåret vil de fleste af vores aktiviteter foregå udendørs. Her indebærer aktiviteterne bl.a. vandreture, kajak-roning, sejlads, geocaching, cykling, motionscenter og løb. I vinterhalvåret vil de fleste aktiviteter foregå indendørs, hvor vi bl.a. vil gå i motionscenter og dyrke andre spændende motionsformer efter elevernes ønsker.» Grafisk værksted Kunst og tryk: Faglærer underviser i at lave grafik med forskellige medier, eksempelvis på pap og papir, samt forskellige blandingsteknikker. Det grafiske aspekt indeholder blandt andet undervisning i Image On, som er foto-overførsel med lysfølsom film til kobber, tryk på forskellige slags pap, koldnålsgrafik på plexiglas og Miniprint, som er tre forskellige teknikker i små formater.» Foto- og medieværksted Digital foto: Basislære omkring brugen af spejlrefleks og andre typer kameraer med efterfølgende billedbehandling i Photoshop. Indblik i fotografiets verden gennem undervisning. Der vil tænkes hen i mod tematiserede fotoudflugter, hvor de færdigbehandlede billeder klargøres til indramning og eventuelle udstillinger.

14

15 15 Specialiserede Kompetence-fag» rammeværksted Indramning: Alle områder inden for indramning belyses i form af basislære. Der er mange aspekter i dette og den unge kan få en indflydelse på, hvordan det færdige produkt kommer bedst til sin ret. Det vil her handle om vedvarende afprøvning fra start til slutresultatet. Rammer: Her får den unge et indblik i hvad for nogle rammer der er passende til de individuelle opgaver. Det kan være her, at den unge skal afprøve sine tanker om det færdige produkt og om nødvendigt gentage processen. Ved hjælp af moderne maskineri lærer den unge: Korrekt opmåling af emnerne Opskæring af rammelister Samling af rammen Passepartout: Hvad er et passe-partout? Og hvornår er det godt eller nødvendigt at anvende det? Hvad er det for noget pap, man bruger? Dette er bare nogle få spørgsmål omkring brugen af passe-partout, der bliver vejledt i. Den unge vil også lære at: Opmåle et passe-partout Tilskæring Montering Glas: Der findes flere typer af glas, der bruges i nutidens indramningsvirke. Vi vil herunder se på behov og priser for det enkelte emnes indramningsglas og den unge får vejledning i, hvordan vi sikkert og bedst: Håndterer Opmåler Skærer Den unge får en forståelse for sin egen rolle og betydning i produktionen, hvor samarbejdet i processen er det vigtigste drive og sådan får vi det flotteste resultat.

16 Højbyvej Odense S Tlf DESIGN OG LAYOUT: Theis Zander - theiszander.dk FOTO: Geir Haukursson

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

HANDELSSKOLENS STU - Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen

HANDELSSKOLENS STU - Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen HANDELSSKOLENS STU - Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen LÆS MERE PÅ HS-STU.DK Få en uddannelse inden for butik, handel, kontor og e-handel HANDELSSKOLENS STU På Handelsskolens

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Job 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU-job er en del af den 3-årige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. STU er for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser Ressourceforløb Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser Ressourceforløb Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Marianne Frisk Jensen (Mimse)

Marianne Frisk Jensen (Mimse) Skema til kortlægning af kommunale, regionale og private tilbud i Århus kommune Beskrivelse Besvar DHF s eventuell e aktivitet 1. Faktuelle oplysninger a. Navn på aktuel kontaktperson b. Stedets navn,

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

Til kommunale samarbejdspartnere. Beskæftigelse og Uddannelse

Til kommunale samarbejdspartnere. Beskæftigelse og Uddannelse Overordnet og målgruppe I Specialområde Autismes beskæftigelses- og uddannelsestilbud tilbyder vi ydelser efter Servicelovens 103 og 104. Herudover tilbyder vi delelementer til ressourceafklaringsforløb

Læs mere