Nr april Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14"

Transkript

1 progcenter Nyt Nr april 2013 Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4 Dansk - en investering i fremtiden 10 Derfor bruger vi ipads 14

2 Leder Erfaringerne fra 60 erne viser, at det er nødvendigt at handle nu. Gentager vi fadæsen? I slutningen af 1960 erne hentede vi arbejdskraft fra Tyrkiet, Jugoslavien og senere Pakistan. Vi kaldte dem gæstearbejdere, fordi vi var sikre på, at de ville vende hjem igen. Vi ved i dag, at et planlagt kort arbejdsophold for mange blev til et helt liv i Danmark. Vi ved også, at disse gæstearbejdere udgør en god del af dem, der i dag sidder fast i kontanthjælpssystemet, fordi de ikke fik lært dansk i tide. I 2012 var der i alt kontanthjælpsmodtagere. Heraf var i alt personer indvandrere eller efterkommere, svarende til 27 %. Det undrer mig, at vi ikke lærer noget af sådan en fortid! Opskriften på fiasko Nu har vi igen brug for udenlandsk arbejdskraft, og 2012 blev rekordår for antallet af arbejdsmigranter i Danmark, denne gang fra Østeuropa. Og vi er godt i gang med at gentage fadæsen. Endnu en gang tror vi, at de vender hjem, og endnu en gang fokuserer vi på deres arbejdskraft og ignorerer integrationsudfordringen. I Danmark har vi et unikt tilbud om gratis danskuddannelse, men retten til dette tilbud er begrænset til tre år. Tre år efter at en udlænding er kommet til Danmark, udløber retten til danskuddannelse, uanset om vedkommende har benyttet sig af tilbuddet eller ej. Det er heri, problemet består. En meget stor del af østarbejderne bruger ikke de første tre år til at lære dansk, og så er chancen forspildt! Tag ansvar Hvis vi vil undgå, at disse østarbejdere bliver til marginaliserede grupper på overførselsindkomst uden dansk sprog, så må virksomhederne tage ansvar og sikre, at deres udenlandske medarbejdere får lært dansk inden for de første tre år, og politikerne må finde en løsning for den meget store gruppe, der allerede har forspildt deres ret til danskuddannelse. Det skal ikke være med lappeløsninger som for eksempel korte kurser under FVUlovgivningen. Der er brug for undervisning i dansk som andetsprog leveret af kompetente lærere, der er uddannet i dansk som andetsprog. Danskuddannelse til østarbejdere burde stå meget højere på den politiske dagsorden. Erfaringerne fra 60 erne viser, at det er nødvendigt at handle nu. Lene Glyngø, Centerchef

3 Indhold 4 Ministerbesøg på Sprogcenter Midt - hvordan sikres kvaliteten? 4 6 Jeg glæder mig til undervisningen hver uge - vurdering af undervisningsmiljøet 8 Græskarlygter og papmaché-masker - hvad har det med sprogundervisning at gøre? 10 Dansk - en investering i fremtiden - undervisning på Scanglas i Kjellerup 8 12 Unge frivillige vil integration - sjovt samvær blandt unge 14 Derfor bruger vi ipads - et nyt læringsredskab 16 Kursisternes stemme - om den nye skole i Silkeborg Mindeord om Vagn Ry Nielsen 18 Opslagstavlen

4 Ministerbesøg på Sprogcenter Midt Den 24. januar 2013 aflagde Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) besøg på Sprogcenter Midt. Formålet var at få et indblik i sprogcenterverdenen, som er et nyt ansvarsområde for ministeren, og at drøfte de udfordringer, sprogcentrene står overfor, for eksempel hvordan kvaliteten sikres, når priserne er under pres. Tekst Kaare Holst. Foto Horsens Folkeblad - Der skal være mere fokus på kvalitet, ikke kun på pris. Kvalitet i danskuddannelsen kan gøre en verden til forskel, og det er en af de allervigtigste grupper at få løftet, sagde Antorini. Dermed slog ministeren fast, at hun gerne vil sikre en forsvarlig kvalitet i danskuddannelsen for voksne udlændinge. Centerchef Lene Glyngø foreslog ministeren at sidestille sprogcenterområdet med alle andre uddannelsesområder i Danmark ved at indføre henholdsvis faste takster og akkreditering. Christine Antorini sagde, at hun ikke umiddelbart havde planer om at indføre faste takster, men gav udtryk for, at akkreditering kunne være en god måde at sikre kvaliteten. - Alle andre uddannelser skal akkrediteres. Så hvorfor ikke danskundervisningen, sagde ministeren. Hun kunne også fortælle, at der nu er iværksat en analyse af sprogcenterområdet i ministeriet. - De seneste år har sprogcentrene undergået en kolossal vækst, og der er kommet mange nye målgrupper til. Kernemålgruppen har dog altid været de mennesker, der kommer til Danmark for at blive her. De skal have de bedst mulige forudsætninger for at klare sig. Vi vil se på, hvordan vi holder fast i det princip, og derfor har vi sat analysearbejdet i gang, sagde Christine Antorini. Ungeuddannelsen og udenlandske studerende Under præsentationen af Sprogcenter Midt lyttede ministeren meget interesseret til, hvordan Sprogcenter Midt giver 35 sent ankomne unge et heldagstilbud med mange andre fag end dansk. På Ungeuddannelsen, som tilbuddet hedder, får de unge basale almene færdigheder inden for dansk, matematik, IT, samfundsfag og engelsk, men også støtte til at fungere i hverdagen. Antorini fik indblik i, hvordan sprogcentret i samarbejde med VIA University College har succes med at fastholde udenlandske studerende i Danmark. Det handler om at sikre, at disse studerende får lært dansk sideløbende med deres professionsuddannelse, så de får mulighed for at søge arbejde i Danmark efter endt uddan- nelse. For tiden deltager ikke færre end 400 studerende i danskuddannelse på Sprogcenter Midt. - Begge dele er fornemme eksempler på, at der lokalt findes løsninger på væsentlige udfordringer. Danmark mangler uddannet arbejdskraft, og begge disse tiltag sikrer uddannet arbejdskraft. Jeg så gerne, at sådanne tiltag blev bredt ud til andre dele af landet, sagde ministeren. Slut med arbejdsmarkedsdansk Der var desværre ingen umiddelbare minister-løfter til den gruppe udlændinge, som ikke har udnyttet deres 3-årige uddannelsesret til at lære tilstrækkeligt dansk til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Sprogcenter Midt påpegede over for ministeren, at den gruppe slet ikke har et tilbud i dag. Puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk udløb nemlig ved årsskiftet. - Vi ville gerne sikre den gruppe, men havde ikke råd til at løfte opgaven i forbindelse med finansloven. Måske kan vi i forbindelse med det igangværende analysearbejde finde en løsning. Nu er jeg i hvert fald blevet gjort ekstra opmærksom på behovet, sagde Antorini. Ministeren gav udtryk for, at hun var meget tilfreds med besøget på Sprogcenter Midt. - Det er jo en fornøjelse at se et flot og velfungerende sprogcenter som dette og tale med nogle mennesker, der brænder for området og samtidig forholder sig objektivt til tingene. På rundvisningen så jeg, hvordan kursisterne arbejdede i klasserne, og hvordan moderne teknologi bruges i undervisningen. Vagn Ry Nielsen, der er bestyrelsesformand for Sprogcenter Midt, var glad for mødet med ministeren. - Vi fik gjort opmærksom på nogle væsentlige pointer. Antorini var meget lyttende og opmærksom, og det lader til, at hun vil bruge nogle af vores erfaringer i sit fremtidige arbejde, sagde han. Side 4

5 Side 5

6 Jeg glæder mig til undervisningen hver uge Er du glad for at gå på sprogcentret? Har du god kontakt til de andre kursister og dine lærere på sprogcentret? Hjælper din lærer dig? Det er nogle af de spørgsmål, som kursister på Sprogcenter Midt er blevet stillet i en undersøgelse af undervisningsmiljøet i slutningen af Tekst Torry Kjeldsen. Foto Jørgen Nielsen Side 6

7 Og svarene på disse og en hel række andre spørgsmål er for størstedelen meget positive. 96 % er glade for at gå på sprogcentret, 96 % oplever, at de har god kontakt til deres lærere og 91 % til de andre kursister. Og hele 99 % synes, at deres lærer hjælper dem, når de har brug for det. 545 kursisters mening Spørgsmålene er blevet stillet som en del af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, som skal gennemføres hvert tredje år. Det er tredje gang, Sprogcenter Midt gennemfører undersøgelsen blandt kursisterne. Formålet er at få et indblik i, hvordan kursisterne trives, om de oplever gode relationer, om de er motiverede for at deltage i undervisningen, og om de fysiske og æstetiske rammer opleves som gode. Denne gang har både dag-, aften- og lørdagskursister fra alle afdelingerne på de højere moduler haft mulighed for at svare på de 43 spørgsmål. 545 kursister har deltaget i undersøgelsen, som naturligvis er foretaget anonymt. For første gang blev undersøgelsen gennemført på nettet, og kursisterne har derfor svaret på spørgsmålene enten på sprogcentret eller hjemmefra. Wi-fi og kantine En spørgeskemaundersøgelse er selvfølgelig ikke nok i sig selv. Resultaterne skal behandles, og der skal følges op på de eventuelle problemer, den afdækker. Nogle problemer kan umiddelbart løses, andre er det sværere at gøre noget ved. For eksempel fremgik det af undersøgelsen, at der har været problemer med sprogcentrets trådløse netværk i to afdelinger, og det er allerede løst. Det fremgik også, at kursisterne efterlyser kantinefaciliteter, især i Horsens og Silkeborg, men det er et ønske, der er noget sværere at efterkomme. Høj tilfredshed med undervisningen Undersøgelsen viser stor tilfredshed med undervisningen. Over 90 % synes, at de har god kontakt til lærere og andre kursister, og 98 % oplever, at deres lærer er velforberedt. Kursisterne blev også spurgt, om de var tilfredse med forskellige aspekter af undervisningen. Som det fremgår af tallene i faktaboksen er tilfredsheden med sprogundervisningen faktisk større i 2012 end i Ved forrige undersøgelse var der efterspørgsel på bedre eller mere udtaleundervisning, og derfor er der i de seneste tre år gjort en stor og målrettet indsats på det område. Der er investeret i et digitalt sproglaboratorium, tilbudt særlige udtaletræningshold og afholdt interne lærerkurser i udtale. Tilfredsheden er steget med 12 %, men det er fortsat et aspekt af undervisningen, som nogle kursister har ønsker til. Af besvarelserne fremgår også, at tilfredsheden med undervisningen i det danske arbejdsmarked er faldet lidt, hvilket formentlig hænger sammen med, at en støt stigende målgruppe på sprogcentret er arbejdsmigranter, som specifikt efterspørger sproglige færdigheder inden for det område. Det virker! Kursisterne har også haft mulighed for at komme med kommentarer, og det har mange valgt at gøre. Kommentarerne spænder lige fra for eksempel Alt er okay, Jeg glæder mig til undervisningen hver uge, Jeg elsker mit lokale til Vi mangler en knagerække og Jeg elsker bordfodbold. Souschef Line Thingholm har også en kommentar til undersøgelsens resultater: - Så flot et resultat og så stor tilfredshed kan man jo kun blive rigtig glad for. På Sprogcenter Midt lægger vi vægt på, at der er en høj grad af fokus på den enkelte kursists særlige ønsker og behov og på, at undervisningen varetages af kompetente lærere og foregår i et inspirerende og attraktivt studiemiljø. Det er en stor fornøjelse at konstatere, at det lykkes, og at det virker! Tilfredshed med undervisningen Undervisning i: At læse dansk 94% 99% At skrive dansk 85% 92% At tale og forstå dansk 85% 91% Udtale 72% 84% Dansk kultur og samfund 84% 80% Det danske arbejdsmarked 81% 72% Side 7

8 Græskarlygter og papmaché-masker - hvad har det med sprogundervisning at gøre? Tekst og foto Laura Lemvig Kragh På Sprogcenter Midts afdeling i Hørning er godt 30 kursister fra Danskuddannelse 2 i fuld gang med at forberede en fastelavnsfest. Bandar, der er konditoruddannet, pynter fastelavnsbollerne, så de ligner rene kunstværker. Negin klipper en sort kat af karton og limer den på tønden, mens Nadir hænger farverige papmachémasker op på væggen med nipsenåle. Maskerne har hår af strikkegarn, store næser eller blodrøde ansigter, der emmer af uhygge. Kursisterne snakker livligt sammen og hygger sig tydeligvis med forberedelserne. Fastelavnsfesten er afslutningen på et forløb, hvor kursisterne har arbejdet med begrebet fastelavn på tværs af klasser og modulinddelinger. Mange måder at lære på - I efteråret lavede vi et lignende forløb, fortæller Jan Buur, der er en af lærerne bag det kreative undervisningsforløb. Dengang lavede kursisterne græskarlygter, suppe og fuglehuse. - Vi mener, kursisterne får et stort udbytte af denne type undervisning, fortæller danskuddannelse 2-lærerne. - De får talt rigtig meget dansk sammen i autentiske situationer, og de får trænet både læsning, skrivning og sætningsopbygning undervejs i forløbene. Men sprogtilegnelse handler også om, at kursisterne får trænet det sprog, de har lært i klasselokalet. - Aktiviteterne her er vedkommende for kursisternes liv i Danmark, understreger Jan. Flere kursister nikker genkendende til dette. Fahir fra Bosnien forstod pludselig, hvorfor hans børn gerne ville have græskar, mens Shaima fra Irak er glad for at forstå lidt mere af det, børnene fortæller om fra skolen. Når kursisterne helt konkret præsenteres for danske traditioner, får de forståelse for - og et sprog om traditionerne og det, deres børn oplever i skolen. De får også styrket deres sociale relationer gennem samarbejdet med kursister fra andre klasser og, måske vigtigst af alt, de får styrket deres tro på, at de kan begå sig i sociale og kulturelle sammenhænge i Danmark. Vi har jo almindelig undervisning alle de andre dage I starten af fastelavnsforløbet arbejder klasserne hver for sig, men de sidste par dage samles kursisterne, og den mere kreative del af forløbet sparkes i gang. Med balloner, tapetklister og masser af avispapir skal kursisterne fremstille papmaché-masker. Kursisterne inddeles i grupper og skal via Cooperative Learning-strukturer forhandle sig frem til, hvordan deres masker konkret skal se ud. Nogle kursister er lidt rådvilde den første dag, men da maskerne et par dage senere skal males, spreder der sig en næsten euforisk stemning. - Den første dag var det svært, kommenterer Ghulam fra Afghanistan. - Vi forstod ikke, hvad vi lavede, men nu kan vi se resultatet og forstår hvordan og hvorfor. - I begyndelsen var det også svært at blive enige, fortæller Subi fra Sri Lanka med henvisning til gruppearbejdet, mens Emina fra Bosnien understreger: - Men vi skal være enige, derfor diskuterer vi og udveksler meninger. De fire kursister snakker i munden på hinanden, da de bliver spurgt om forløbet. - Og vi snakker udelukkende dansk sammen, fordi vi er fra forskellige lande, indskyder Siew fra Singapore. - Nu kender vi hinanden på tværs af klasserne, og det er rigtig godt, siger Emina. På spørgsmålet, om det er ok at bruge tiden på kreative projekter, nikker de alle fire. De synes allesammen, de har lært noget af at arbejde på denne måde. Enkelte andre kursister foretrækker dog den mere traditionelle sprogundervisning, men Ghulam understreger, at det jo kun er fastelavn en gang om året og pointerer: - Vi har jo almindelig undervisning alle de andre dage. - Og nu glæder vi os til at spise fastelavnsboller, griner Subi og Siew i munden på hinanden og kigger længselsfuldt på bollerne. Side 8

9 Kursisterne får talt rigtig meget dansk sammen i autentiske situationer, og de får trænet både læsning, skrivning og sætningsopbygning undervejs i forløbene. Danskuddannelse 2-kursister med de færdige fastelavnsboller på sprogcentret i Hørning. Side 9

10 Dansk en investering i fremtiden Tekst og foto Kaare Holst Side 10

11 Thermoglas-fabrikken Scanglas i Kjellerup ved Silkeborg beskæftiger 27 medarbejdere fra de nye EU-lande, primært Polen og Baltikum. Marianne Sørensen, projektkoordinator hos Scanglas, fortæller, at virksomheden ansatte de første østarbejdere for 5-6 år siden, da man ikke kunne skaffe kvalificeret dansk arbejdskraft. De nye medarbejdere kom fra lignende arbejdspladser, og de vidste, hvad faget drejede sig om. Siden er de blevet hængende. Men sproget er stadig en udfordring. Derfor tilbyder Scanglas i samarbejde med Sprogcenter Midt danskundervisning til de udenlandske ansatte. Tilbuddet er frivilligt, og 25 medarbejdere har sagt ja tak. De 25 personer er fordelt efter niveau i fire grupper. Undervisningen finder sted på virksomheden, men i deltagernes fritid. Stemningen på holdene er god, og medarbejderne er motiverede, siger dansklærer Kirsten Madsen, som underviser begynderne. Hun tilføjer, at kursisterne investerer meget af deres fritid ved at vælge at gå til dansk. På begyndertrinet er det svært at nå alle de mål, man kunne tænke sig. Vi har arbejdet meget med dialog- og rollespil med udgangspunkt i virksomhedens materialer og hverdag, men der har også været tid til at arbejde med skriftlige henvendelser fra skole og børnehave og til at læse lettere avisartikler, fortæller Kirsten Madsen. Investering i fremtiden Tirsdag eftermiddag møder fortsætterne til undervisning hos dansklærer Berit Neergaard. Nogle skal på nathold efter undervisningen, og andre skal på aftenhold. Tomas, 27, fra Litauen, fortæller, at chefen spurgte ham og en gruppe kolleger, om de kunne tænke sig at gå til dansk. Det sagde de straks ja til. Det er en investering i fremtiden, forklarer Tomas. Siden han kom til Danmark for syv år siden, har han fået barn og købt hus. Han føler efterhånden, at han er begyndt at slå rødder i Danmark. Mantes, som også er 27 og fra Litauen, er efter syv år i Danmark i samme situation. I Litauen siger man, at hvis man har været fem år i Danmark, vender man aldrig tilbage. I de første år i Danmark troede vi ikke, det var så vigtigt at lære dansk. Men nu er det noget andet. Dansk på arbejde Det er vigtigt at kunne snakke med danske kolleger. Et emne i undervisningen har været kommunikation på arbejdspladsen. Hvad siger man i de forskellige situationer, som kan opstå i løbet af en almindelig arbejdsdag, for eksempel når man har brug for hjælp? Eller når man ikke forstår, hvad en kollega siger? Eller når man har brug for flere informationer for at løse en opgave? De har også arbejdet med at udfylde bestillingssedler. Tomas forklarer: En byggeplads kan ringe om natten, når vi er på vagt. Så skal vi udfylde en bestillingsseddel med de oplysninger, vi får i telefonen. Endnu et emne har været sikkerhed. Arbejdet med glas kan være farligt, og virksomheden har stort fokus på at forebygge arbejdsulykker. Private grunde Men der er også private grunde til at lære mere dansk. Det er for eksempel rart at kunne tale med personalet i børnehaven, siger Tomas. Og du får en positiv reaktion fra danskere, når du taler dansk i stedet for engelsk. 28-årige Kamil fra Polen har været i Danmark i tre år. I aften skal han til senior-fodbold i Ans for første gang. Han har set i avisen, at de søger spillere, og hans lærer har forklaret ham, at han kan sige: Jeg vil gerne være med. Har I plads til mig? Østarbejdere i Danmark Ifølge arbejdede knap østeuropæere i Danmark i Omregnes deres arbejde til fuldtidsstillinger, svarer det til godt fuldtidsansatte østeuropæere i Danmark. Østarbejderne er typisk ansat i landbruget, i industrien og i servicefagene. Side 11

12 Unge frivillige vil integration Tekst og foto Bolette Berliner Unge uledsagede flygtninge og danske gymnasieelever er det nu en heldig kombination? Abdullahi, 25-årig flygtning fra Somalia, er ikke et øjeblik i tvivl: - Jeg elsker at være sammen med de unge danskere og snakke dansk og lave mange forskellige ting sammen. Glæden lyser ud af ham, mens Abdullahi begejstret fortæller om sine oplevelser med unge danskere fra Ungdommens Røde Kors, som yder et prisværdigt stykke frivilligt arbejde for at introducere unge udlændinge til et dansk ungdomsliv. Klokken er næsten 20 torsdag aften. Abdullahi venter sammen med Ida Marie og Sofie fra URK i Skanderborg Svømmehals forhal. Måske bliver Abdullahi den eneste deltager til aftenens aktivitet? Men nej lidt efter kommer en lille flok mænd med bus fra Hørning glade og opsatte på en svømmetur, og senere støder flere til, både indvandrere og danske frivillige. Unge møder unge URK introducerer unge udlændinge til Skanderborg og omegns ungdomsmiljø med udgangspunkt i, hvad de selv foretager sig i deres fritid, og hvilke ønsker de unge flygtninge og indvandrere har. Gruppen startede i januar 2012 med møder på sprogcentret i Hørning, hvor der blandt andet blev arrangeret hyggedage med spil. Siden har der været et væld af sociale arrangementer for enhver smag. Bowling, koncerter, tur til Himmelbjerget, musical, svømmehal, maleaften, biograftur, syværksted, fodbold, tur til Aros, hygge i Byparken, hvor byens unge mødes til beachvolley og råhygge, er blandt tilbuddene i forårets imponerende aktivitetskalender. - For kursisterne betyder det en rigtig god mulighed for at anvende og afprøve sproget. Det giver jo mening at lære sprog, når der er noget at bruge det til. Og verden bliver lidt større og mere farverig i mødet og samværet med andre unge, siger sprogcentrets kontaktperson til URK, Lisbeth Døssing Mortensen. Nye sociale netværk Men hvad får travle danske gymnasieelever til at melde sig i en frivilliggruppe? Hvad får de selv ud af det? Opfattelserne er lige så forskellige som de unge i gruppen: - Man møder folk, man ellers ikke ville have mødt, både indvandrerne, de andre frivillige og folk fra deres vennegrupper. - Det er spændende at lære flygtninge at kende og høre mere om deres baggrund, kultur og tilværelse i Danmark. - Det er dejligt at være med til at gøre en forskel ved at skabe hyggelige, sociale rammer for unge flygtninge og man får meget igen. - Man udfordres på egne holdninger ved at tage diskussioner, blandt andet om kvindesyn. En aftale er en aftale? De udenlandske unges meget afslappede holdning til aftaler og mødetidspunkter kan dog undre. - Vi spørger dem om, hvad de gerne vil, og så arrangerer vi det, for eksempel billard. Men de personer, der ønskede billard, møder alligevel ikke op. Det synes vi er lidt mærkeligt, siger de URKfrivillige. - Men så lærer vi selv noget nyt. Jeg havde aldrig prøvet billard før, tilføjer en af pigerne. Frustrationer over varierende fremmøde opvejes dog til fulde af de virkelig vellykkede arrangementer som for eksempel første gang på Walthers Musikcafé, det nye samlingssted for unge i Skanderborg. Sjovt samvær - Det var rigtig sjovt i svømmehallen i aftes. Vi hoppede rundt i vandet og spillede bold sammen, fortæller Abdullahi dagen efter. Kursister og musikere på Walthers Musikcafé - Det er ikke godt at sidde derhjemme og ikke have nogen at snakke med, siger Abdullahi, der er kommet alene til Danmark. Han glæder sig allerede til næste URK-tilbud, som er en invitation til at se Skanderborg Gymnasiums musical Hotel California sammen med de unge frivillige. Side 12

13 Fakta Ungdommens Røde Kors er en selvstændig humanitær ungdomsorganisation under Røde Kors med over 4000 frivillige på landsplan. URK Skanderborg har i samarbejde med sprogcentret i Hørning opstartet aktiviteter hver torsdag for lokale unge med flygtninge/indvandrerbaggrund for at give dem sjove oplevelser og gode sociale netværk i hverdagen. Side 13

14 Derfor bruger vi ipads Det løfter stemningen, når lærerne på Danskuddannelse 1 i Horsens kommer ind med klassesættet af ipads, som sprogcentret har investeret i. Men hvorfor denne begejstring? Hvad er det, der gør, at ipad en ikke bare er endnu en elektronisk opfindelse? Tekst Lisbet Hjort Larsen. Foto Lene Glyngø Side 14

15 ...danskuddannelse 1-kursisterne betragter ipad en som et egentligt læringsredskab, som de har taget til sig i sådan en grad, at flere tænker på at anskaffe en selv. Giver selvstændighed Når klassen har været på virksomhedsbesøg på Danish Crown og skal skrive tekst til de billeder, kursisterne har taget med ipad en, finder de dens skriveprogram frem. De skriver og lytter til ipad ens oplæsning, indtil de er tilfredse med resultatet. Med en ipad ved hånden kan kursisten ved egen hjælp arbejde sig frem til et bedre produkt, og det motiverer: - Det giver mod på at skrive, når man er sikker på at få en rigtig sætning ud af det, også for kursister, der ellers har været meget tilbageholdende, siger Birgit Steffensen, lærer på Danskuddannelse 1. Fokus på kommunikation Også i forhold til arbejdet med mundtlig kommunikation kan ipad en bruges til at understøtte selvstændige arbejdsrutiner. Både sprogets korrekthed og kropsproget er i fokus, når kursisterne bruger videofunktionen til at træne mundtlige fremlæggelser. Det skærper ikke blot kursisternes opmærksomhed og interesse for det mundtlige, når de kan se og høre sig selv, men giver dem også et redskab til at arbejde med tingene uden lærerens indblanding. - Kursisterne bruger videoen til at kigge på sig selv og dechifrere sproget og situationen. De kan gentage processen, til de er tilfredse. Det lærer de meget af, fortæller Birgit Steffensen. Et autentisk medie Kursister på sprogcentrets nye ungeuddannelse ved godt, at uddannelsesinstitutionerne forventer af dem, at de er fortrolige med digital kommunikation. Det motiverer dem til at arbejde med tekstbehandlings- og mailprogrammer, fortæller Torry Kjeldsen, lærer på ungeuddannelsen. Den skriftlige kommunikation bliver mere autentisk og naturlig, når udvekslingen sker mellem lærerens og kursistens mailbokse og ikke bare på et stykke papir. I sprogcentrets FVU-klasser har man også gjort brug af de nyindkøbte klassesæt og afprøvet mulighederne i læseundervisningen. - Det er et mere autentisk medie end kopier. Det løfter stemningen at arbejde med det, fortæller FVU-lærer Margot Skyum. Enkelhed frem for alt Alle disse muligheder er selvfølgelig ikke nye. Såvel video som stave-, tekstbehandlings- og mailprogrammer og læsning på internettet har længe været brugt i undervisningen. Hvad er det så, der gør ipad en så attraktiv? Lærerne svarer samstemmende, at kursisterne finder den enkel og behagelig at håndtere. De har ukompliceret adgang til mange funktioner, som før krævede en masse ekstraudstyr, og den enkle tekniske udformning er med til, at kursisterne kan fordybe sig i det, de gerne vil lære. Heidrun Derflinger, lærer på Danskuddannelse 1, fortæller, at danskuddannelse 1-kursisterne betragter ipad en som et egentligt læringsredskab, som de har taget til sig i sådan en grad, at flere tænker på at anskaffe en selv. Koncentration Som lærerens redskab kan ipad en også være et værdifuldt supplement til computeren. Internettet har mange oplagte muligheder for at hjælpe forståelsen på vej med billeder og oversættelser, og dem kan ipad en udnytte på en smidig måde. - Hvis én kursist ønsker at få uddybet en forklaring med billede eller oversættelse, og de syv andre sidder og venter, bliver koncentrationen brudt. Med ipad en kan det ske uden at ødelægge flowet i undervisningen, forklarer Birgit Steffensen. Sammenhæng er vigtig Arbejdet med ipad en er nyt, og lærerne giver udtryk for, at det har været vigtigt at prøve sig frem, udveksle erfaringer og sætte brugen ind i en pædagogisk sammenhæng. Heidrun Derflinger fortæller, at når kursisterne på Danskuddannelse 1 fordyber sig i skrivefunktionen, er det med afsæt i et læringsprincip, der går ud på at skrive sig til læsefærdigheder. Der bliver eksperimenteret på flere fronter, blandt andet med at kreere små digitale bøger, der kombinerer billeder, tekst og lyd. Men det er vigtigt, at it-pædagogikken udvikles i tæt samspil med andetsprogspædagogikken. Side 15

16 Kursisternes stemme Sprogcenter Midts afdeling i Silkeborg kunne 1. februar fejre 1 års fødselsdag i de nye lokaler, som har nyt selvstudiecenter og er veludstyret med ny it-teknologi. Men hvad er egentlig centrale værdier for skolen? Og hvad er det vigtigste for kursisterne? Og mødes de to ting? Tekst og foto Jes Dorf Caix, Adrian, Jelena, og Kalyan føler sig godt hjemme i klassen. Kursisternes stemme På sprogcentret i Silkeborg indgår it som en integreret del af undervisningen som ét blandt mange midler, men ikke som et mål i sig selv. Her står, sagt på pædagogisk ny-dansk, kursisternes voice centralt. Det vil sige, at kursisterne skal kunne komme til orde som sig selv og kunne se og mærke forbindelsen mellem deres liv og undervisningen. Og undervisningen skal understøtte kursisternes medansvar, ejerskab og medborgerskab. Men hvad siger kursisterne selv? Matcher skolens bestræbelser deres forestillinger og behov? Vi spurgte et hold kursister, der startede samtidig med det nye sprogcenter, om deres syn på skolen og dens opgave. Her er et lille udpluk af de blandede, men faktisk meget enslydende stemmer: Sproget skal mærkes - Skolen er centrum i vores nye liv i Danmark. Og kammeraterne er vores primære netværk. Vi glæder os altid til at mødes og høre, hvad de andre har dummet sig med i weekenden. Vi diskuterer og hjælper hinanden med at forstå vores liv og det nye sprog. Vi griner og snakker om alvorlige og private ting. For mig handler sprog om at være sammen. Det er der, det kan mærkes, hvad ordene betyder. Det lægger undervisningen også op til med emner fra vores hverdagsliv, med gruppediskussioner og så videre. Og pauserne og de lækre sofaer i selvstudiecentret er altså også vigtige. Det bedste sted - For mig er klassen det vigtigste sted. Jeg kan godt lide at være i selvstudiecentret, men i klassen føler vi os mest hjemme. Læreren er mere vores. Danske lærere er anderledes. Vi er ikke bange for at vise vores fejl, vi bliver hjulpet og ikke straffet, og så er det lettere at være sig selv og lære. Lærerne er personlige, venlige, åbne og tålmodige. Og nogen gange endda sjove. De bliver en slags rollemodeller og viser os en masse om dansk kultur ved deres måde at være på. En dag, vi var lidt sure, kom vores lærer med kaffe. Det var aldrig sket i vores land. Man får helt lyst til at blive sur en anden gang. - Vi kan faktisk snakke om alt i klassen. Det er godt, fordi vi lærer det sprog, vi har brug for lige nu. Vi kan selv foreslå emner, og det gør vi. Derfor er klassen vores sted. Computerrummet er ok, men computere kan man jo ikke snakke med. Det vigtigste - Det vigtigste er at mødes, og det skal handle om noget, der er vigtigt for os. Vi har for eksempel haft meget om arbejdspladskultur, om at man selv skal tage initiativ og skal kunne samarbejde med alle. Så er det vigtigt, at vi praktiserer det samme i skolen. Vi skal opleve og forstå den kultur, vi er i nu. Så føler vi, det giver mening. Ja, og så gider vi også lære mere dansk. Ren grammatik kan godt være kedeligt, og dansk udtale er forfærdelig. Til sådan nogle ting kan vi godt bruge it. Men det vigtigste er det, lærerne og kursisterne gør sammen og at mærke, vi betyder noget. Og det mærker jeg her, slutter en af kursisterne. De andre nikker. Nyt og traditionelt Dansk pædagogiks ur-fader, Grundtvig, talte om Menneske først. Al lærings udgangspunkt er deltagerne, deres liv, håb og mål i den verden, undervisningen skal kvalificere til. Er det ikke lige præcist det, kursisterne taler om? Måske er den nye skole i udmærket samklang med en dyb, dansk skolekultur og tradition. Og med kursisterne af i dag. I så fald kan vi vel godt ønske tillykke med skolens første nye år. Side 16

17 Mindeord om Vagn Ry Nielsen Skrevet af centerchef Lene Glyngø Vagn Ry Nielsen døde den 13. april, og dermed har Sprogcenter Midt mistet en engageret og dynamisk bestyrelsesformand gennem mere end seks år. Sprogcenter Midt skal være Danmarks bedste sprogcenter. Det var Vagns ambition. Sommetider dristede han sig til at sige verdens bedste sprogcenter, men det var ikke uden et lille smil på læben. Vagn var oprigtigt stolt af Sprogcenter Midt og det arbejde, som medarbejderne her udfører. En stor del af æren for Sprogcenter Midt anno 2013 tilhører dog Vagn selv. I de godt seks år Vagn var ved roret, har sprogcentret vokset sig mere end tre gange så stort og har samtidig undergået en stor professionalisering og kvalitetsudvikling. Vagn var selv uddannet lærer og havde et hjerte, der bankede for undervisning og uddannelse. Men Vagns engagement i sprogcentret hvilede også på et ægte ønske om at sikre nydanskere de allerbedste betingelser for en god tilværelse i deres nye land. Han forspildte sjældent en chance for at påvirke sprogcentrenes og målgruppens grundvilkår; heller ikke da Sprogcenter Midt i slutningen af januar havde besøg af Undervisningsminister Christine Antorini. Under Vagns ledelse var bestyrelsens arbejde præget af viljen til at sætte kursen og skabe resultater. Bestyrelsesmøderne blev afviklet, som han ville have holdt et byrådsmøde, altid sagligt, effektivt og velforberedt, og altid i en god stemning. Vagn tog ikke kun del i det politiske og strategiske arbejde på sprogcentret. Han nød også at deltage i sprogcentrets drift, for eksempel ved vores translokationer, eller når han ind imellem holdt oplæg for kursisterne om demokrati og samfundsøkonomi. Han havde en enestående evne til at glæde sig over både de små og store opgaver og oplevelser. Med sin særlige sans for livets poesi og komik besad Vagn kunsten at fortælle historier. Ved de mange sociale begivenheder i sprogcentret, som for eksempel bestyrelsens julefrokoster, samlede Vagn selskabet og fik latteren til at gjalde med sine historier. Og heldigvis var historierne og fremførelsen så underholdende, at det ikke gjorde noget at høre dem mere end én gang. Det er svært at forestille sig en bedre bestyrelsesformand end Vagn. Sprogcentret har nydt kolossal fordel af hans indsigt i uddannelsesverdenen, hans økonomiske og politiske erfaring og hans store indflydelse og netværk. Og alle os, der har haft det privilegium at arbejde sammen med Vagn, er blevet beriget af hans varme og indlevende personlighed, hans smittende humor og begejstring. Vagn efterlader sig et uerstatteligt tomrum og et stort savn på Sprogcenter Midt. Æret være hans minde. Side 17

18 Opslagstavlen 2012 i tal I 2012 har personer modtaget danskundervisning på de fire skoler i Sprogcenter Midt. Det er knap 5% flere end i 2011 og 68 % flere end i Der er således fortsat vækst på sprogcentret, men den er ikke så stor som tidligere. Kursistgruppen er fortsat præget af mange arbejdskraftindvandrere og få flygtninge og i Horsens en stor gruppe studerende fra VIA University College. Kendetegnende for gruppen er høj grad af selvforsørgelse (91 % er selvforsørgende) og en god skole- eller uddannelsesbaggrund hjemmefra (59 % er studievante, og kun 6 % er analfabeter). Dertil kommer, at 62 % kommer fra vestlige lande, og 87 % er under 40 år. I 2012 har 374 personer bestået en afsluttende sprogprøve, 2133 en modultest og 123 en Indfødsretsprøve. Aften- og lørdagsundervisning Hele 70 % af kursisterne i Horsens modtager danskuddannelse om aftenen eller om lørdagen. Det skyldes, at så stor en del af kursistgruppen enten har arbejde eller studier i dagtimerne. Det giver nogle udfordringer i forhold til at have fastansatte lærere på fuld tid og i forhold til udnyttelse af vores lokaler. 1 års fødselsdag i Silkeborg Den 1. februar fejrede sprogcentret i Silkeborg 1 års fødselsdag i de nye lokaler på Gødvad Bakke 4. Det blev fejret med kagemand. Sprogcenterpriserne Ved translokationen i december uddelte sprogcentret priser til følgende kursister, der på hver deres måde har gjort en ekstraordinær indsats: Faraidoon Hasan Ibrahim, Krishnakumari Ashwinbhai Modi, Hivin Suliman og Jawad Moosavi. Den eksterne sprogcenterpris gik til Learnmark i Horsens. Begrundelsen er, at Learnmark yder en fornem indsats, når det gælder vejledning og brobygning for to-sprogede. Learnmark bidrager løbende til, at de af sprogcentrets kursister, der er i kontakt med dem, får en tro på sig selv og det, de kan, og ikke mindst motivation til uddannelse. Jawad Moosavi Side 18

19 Nye medarbejdere Lone B. Mathiassen er pr. 1. januar ansat som administrationschef med ansvar for økonomi og sekretariatsledelse. Lone kommer fra revisionsbranchen og er uddannet cand. merc.aud og cand.merc.jur fra Aalborg Universitet. Hanne Balo er pr. 1. januar ansat som koordinator for FVU- og OBU-undervisningen i Horsens, Silkeborg og Skanderborg-Odder områderne. Hanne har tidligere arbejdet både som indvandrerlærer og leder af et sprogcenter, men kommer senest fra en lederstilling i AOF Midt, hvor hun blandt andet har haft ansvar for FVU og OBU. Prøvedatoer Sprogprøver: Skriftlige prøver: 22. maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk 1 Mundtlige prøver: fra 13. juni Translokation: 28. juni kl FVU-læreruddannelse under eget tag Sprogcentret gennemfører sammen med UC Nordjylland en uddannelse af nye FVU-lærere. På uddannelsen, som foregår på sprogcentret i Horsens, deltager 19 undervisere fra seks forskellige sprogcentre. Fra Sprogcenter Midt deltager ni lærere. Deltagerne er færdiguddannede til årsskiftet. Ungeuddannelsen På sprogcentrets Ungeuddannelse går nu 37 unge, der har brug for heldagstilbud med dansk og andre skolefag. Der er venteliste til tilbuddet. Tilbuddets første halvårsevaluering viser generel stor tilfredshed med tilbuddet og tro på, at tilbuddet vil gavne et fremtidigt liv i Danmark. Allerede til sommer afslutter to kursister Prøve i Dansk 1, otte afslutter Prøve i Dansk 2, og syv går til 9. klasses matematikeksamen. Side 19

20 Sprogcenter Midt Gødvad Bakke Silkeborg Sprogcenter Midt Skanderborgvej 13 F 8362 Hørning Sprogcenter Midt Nørregade Odder Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2. sal 8700 Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2.sal 8700 Horsens Tlf Fax Ansvarshavende redaktør: Centerchef Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Kaare Holst Bolette Berliner Karin Ellebye Design: Karin Ellebye Tryk: Grafisk Forum A/S Oplag: eksemplarer Udgivelsestidspunkt: April 2013 SprogcenterNyt udkommer to gange om året

Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14

Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14 progcenter Nyt Nr. 18 - april 2013 Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4 Dansk - en investering i fremtiden 10 Derfor bruger vi ipads 14 Leder Erfaringerne fra 60 erne viser, at det er nødvendigt at handle

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl.

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fastelavn SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fre vinterferien holdt vi fastelavn. Der blev slået katten af tønden og spist fastelavnsboller. Førskolebørnene og 0. kl. havde en tønde sammen, kattekongen blev

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Ærø Friskole Januar Den spørgeskemaundersøgelse, som danner grundlag for vurderingen, har været frivillig for eleverne og er foretaget på en helt almindelig travl skoledag.

Læs mere