Hovedtidsplan og betalingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtidsplan og betalingsplan"

Transkript

1 SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007

2 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje aktiviteter på et mere detaljeret niveau. Tidsplanen skal omfatte samtlige hovedaktiviteter for såvel Solrød Kommune som leverandøren. Alle aktiviteter, der forudsætter en forudgående indsats eller godkendelse fra Solrød Kommunes side, skal angives. Tidsplanen skal nedbrydes i det nødvendige antal delaktiviteter, således at der for hver enkelt aktivitet kan foretages en entydig og målbar beskrivelse af formålet med aktiviteten. Der skal tages hensyn til normale ferieperioder, hvor Solrød Kommunes medarbejdere ikke kan forventes at være tilgængelige. Betalingsplan Betalingsplanen skal baseres på de i hovedtidsplanen angivne milepæle, og betalingerne skal afspejle leverandørens ressourceindsats. Det gælder for betalingsplanens betalingsudløsende aktiviteter, at Solrød Kommunes godkendelse er en forudsætning herfor. Solrød Kommune kan ikke acceptere nogen form for forudbetaling i forbindelse med kontraktens underskrivelse. 1. Hovedtidsplan Nedenstående hovedtidsplan er opstillet med udgangspunkt i forventet kontraktindgåelse primo september 2007 med opstart umiddelbart derefter. Hovedtidsplanen skal endvidere tage afsæt i udrulning primo 1. kvartal Udrulningen af ESDH i afdelinger og institutioner skal være påbegyndt senest 5 måneder efter kontraktindgåelse. Hvor en aktivitet gennemføres over en periode skal anføres periodens start og sluttidspunkt i kolonnen Tidsangivelse. Nedennævnte aktiviteter skal iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager. Aktivitet/begivenhed Periode Initiativ- Bemærkninger

3 Start Slut tager Udarbejdelse af løsningsbeskrivelse Frist for Solrød Kommunes godkendelse af løsningsbeskrivelse Frist for Solrød Kommunes udtræden everandørens krav til Solrød Kommunes IT-miljø opfyldt Installationsdag af hardware Installationsdag for applikationssoftware Installationsdag for scannere Uddannelse af superbrugere (1. fase) Gennemførelse af overtagelsesprøve Aftalt overtagelsesdag Uddannelse af superbrugere (2. fase) Gennemførelse af driftsprøve Tidsangivelsen for gennemførelse af driftsprøven er alene vejledende, idet påbegyndelsen afhænger af den faktiske overtagelsesdag samt af at mindst 3/4 af brugerne er på ESDHsystemet. "" = Solrød Kommune; "" = leverandør everandøren skal i samarbejde med Solrød Kommune i tillæg til ovenstående udarbejde en detaljeret projektplan, som ligeledes skal indeholde en beskrivelse af det tidsmæssige aspekt af de ressourcer, Solrød Kommune skal bidrage med i pro-

4 jektet i overensstemmelse med beskrivelsen i bilag 5 Projektorganisation af Solrød Kommunes ressourceramme. 1.1 Ændring af tidsplanen Ændring af denne tidsplan kan kun ske efter Solrød Kommunes behandling og godkendelse, eller ved parternes udskydelse af en tidsfrist i medfør af kontraktens punkt 6. Ved eventuelle ændringer af tidsplanen udarbejder leverandøren en ny tidsplan eller tillæg dertil til erstatning af det, der ændres. 2. Overordnet tidsplan for implementering af ESDH i afdelinger og institutioner everandøren skal overholde følgende overordnede tidsplan for implementering af ESDH i afdelinger og institutioner 3. og 4. kvartal 2007: Forberedelse af levering og implementering af ESDH teknisk og organisatorisk. o Solrød Kommune har dog allerede i foråret 2007 igangsat den leverandør-uafhængige forberedelse af hele organisationen. Ultimo 4. kvartal 2007: Etablering af en pilotdriftfase i 2 selvbærende enheder med i alt medarbejdere afhængig af valg af afdeling/institution sandsynligvis afdelingen Sekretariat og IT samt dele af Teknisk Administration eller af den sagsbehandlende institution Visitation og Koordination. 1. kvartal 2008 Udrulning af ESDH i: 2. kvartal 2008: o Afdelingerne Teknisk administration, Personaleafdeling, Økonomiafdeling, Borgerservice og Pædagogisk Udvikling (1 person) på rådhuset, o De sagsbehandlende decentrale institutioner Børn- og Ungerådgivningen, Idrætssektionen (3 personer), Biblioteksadministrationen samt Kultur og fritid (6 personer) og Teknisk Drift (2 personer). o de administrative enheder på Plejecentret Christians Have, i Hjemmeplejen, Træning og Forebyggelse, Daghjem/dagcenter og i Køkkenet samt i administrationerne på 5 skoler. Udrulning af ESDH i Job- og Socialcenteret samt i 17 daginstitutioner og i Dagplejen.

5 everandøren skal senest 1 måned forud for udrulningen udarbejde en specifikation for alle aktiviteter, som er nødvendige for projektets succesfulde implementering i de enkelte afdelinger/institutioner. Ansvarsfordelingen mellem Solrød Kommune og leverandør skal fremgå af en detaljeret projektplan, som leverandøren udarbejder sammen med ovennævnte specifikation, og som skal kunne godkendes af Solrød Kommune. Tidsplanen skal i samarbejde med Solrød Kommune efter kontraktens indgåelse detaljeplanlægges bl.a. ift. den fysiske uddannelseskapacitet (eksisterende ITundervisningslokale samt midlertidigt undervisningslokale) samt trækket på egne instruktørressourcer. 3. Betalingsplan Betalingsplanen med betalingsudløsnende aktiviteter er beskrevet nedenfor: Betalingsudløsende aktivitet % af den pris for levering og implementering af ESDHsystemet Godkendt endelig løsningsbeskrivelse 10 % Godkendt installationsprøve 10 % Godkendt overtagelsesprøve 50 % Godkendt driftsprøve 30 % I alt 100 % Den samlede pris for levering og implementering af ESDH-systemet fremgår af bilag 4 Specifikation af leverancen med priser. Den samlede pris for levering og implementering af ESDH-systemet omfatter ikke løbende betalinger, herunder uddannelse og vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelsesafgifter faktureres fra overtagelsesdagen. For dele af leverancen, der ikke er omfattet af betalingsplanen, fakturerer leverandøren månedsvist bagud efter levering. Fakturaen skal tydeligt angive medgået tidsforbrug eller anden information, der er relevant for den pågældende del af leverancen. Accepterede løsningsforslag, der er relateret til ændringsanmodninger samt optioner til levering til overtagelsesdagen faktureres særskilt på overtagelsesdagen, medmindre andet er aftalt. Vederlag for løsningsforslag, der ikke er accepteret af Solrød Kommune, skal faktureres særskilt af leverandøren.

6 3.1 Garanti For Solrød Kommunes betalinger for ovennævnte ydelser der finder sted, før overtagelsesprøven er godkendt af Solrød Kommune, er det en betingelse for udbetaling, at leverandøren har stillet fuld anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab for et beløb svarende til prisen for den pågældende ydelse inkl. moms. Solrød Kommune skal kunne godkende garantiens nærmere udformning. Garantien frigives på overtagelsesdagen. 4. Krav til fyldestgørende faktura everandørens faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder elektronisk fremsendelse til EAN-nr En fyldestgørende faktura skal som minimum specificere følgende: Solrød Kommunes navn, adresse, attentionperson everandørens navn, adresse, telefon, Solrød Kommunes reference everandørens reference Præcis beskrivelse af ydelserne Priser, herunder eventuelle enheds- og timepriser Periode, i hvilken ydelserne er leveret Samlet pris eksklusiv moms Momsbeløb Pris inkl. moms Fakturanr. Evt. bankinformationer

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere