Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid."

Transkript

1 Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1

2 Kvalitet er afgørede. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 13 års erfari fra speclt det tyske solcellemarked, hvor der geem åree er blevet leveret mae, mae side solcellealæg til lige så mae tilfredse kuder. Deraf avet GermaSolar. GermaSolar har geem åree udviklet sig til e af Europas førede leveradører af komplette solcellealæg til familhuse og er kedt for at levere det flotteste desig i de højeste kvalitet til de husejere der ku øsker sig det allerbedste. GermaSolar tilbyder idividuelle og behovsorerede totalløsr af solcellesystemer fra private tagalæg til solcellekraftværker i multimegawattklasse. Hvad ee der er tale om solcellemoduler, ivertere eller moagesystemer: Alle kompoeer fra GermaSolar udmærker sig med deres lae levetid, deres geemprøvede fuktioalitet og deres flotte udseede og sætter ye stadarder for området. Vore produkter udvikles i Damark og Tysklad og fremstilles på modere produktiosalæg over hele verde og i samarbejde med kompetee partere som lever op til selskabets høje krav til kvalitet og troværdighed. Hvert eeste alæg opfylder de højeste kvalitetsormer pa basis af ISO-certificerr, TU V certificerr og CE mærkr. Over 5 eksperter sørger i de forbidelse for, at kvalitetskravee overholdes øje. Et særligt bevis for vores medarbejderes dygtighed og vores produkters kvalitet er de store solcellekraftværker, som GermaSolar har dimesioeret, leveret og opført som hovederepreør over hele Europa. Fuerer oget i dette højprofessioelle miljø, opfylder det også kravee på alle adre avedelsesområder. På forskis- og udviklisområdet stoler vi helt og holde på vore daske og tyske iørers kowhow om soleergi. Daish Desig og Germa Eieeri er således det solide grudlag for bæredygtige løsr, som opfylder de højeste kvalitetsstadarder. 2 3

3 ducer di ege strøm samme med os! Det er tid til foradri. Soleergi er fremtide! Re eergi til overflod. Følgede fordele taler for sig selv: Miljøet Aktiv miljøbeskyttelse med sikkerhed Bæredygtighed Uafhæighed af fossile brædselskilder og importeret strøm fra atomkraftværker Eergiforsyi på bæredygtig og absolut vedvarede vis er ikke læere fremtidsdrømme og har ikke været det læe. Løs skier os bogstavelig talt lige i asigtet: Sole. Re eergi til overflod. Pa ku 2 miutter stra ler sole sa meget eergi på jorde, som hele meeskehede forbruger på ét år! Overalt i Europa har vi tilstrækkelig solidstråli selv år det er overskyet. Eergi, som også du ka udytte ved hjælp af vores solcellesystemer. Eergi, som ka ædre vores liv, vores tilværelse og vores fremtid på afgørede vis. Soleergi i el ettet. Omdaelse af soleergi til elektricitet kalder ma fotovoltaik og fotovoltaik er tides tred. Hvor strøm udvudet ved hjælp af sole i større skala tidligere var e sjældehed, så bidrager solcellealæg i dag i stigede grad til at dække behovet for elektricitet. Lat de fleste solcellealæg er sluttet til strømettet. Det betyder, at de strøm, som geereres på taget, på facade eller på et friladsalæg, både ka gå til eget forbrug og sedes id i det offelige el et og modreges således es eget forbrug. 7 5 År Såda ka et solcellealæg betale sig. Reabilitete af et solcellealæg kommer først og fremmest a på alægskompoeeres kvalitet og virkisgrad. Faktorer, som du uder alle omstædigheder skal fokusere på, år du køber dit alæg, og som ved udvikl af Germa- Solar-moduler ud over desiget spiller e afgørede rolle. GermaSolar yder e meget la garai på dette: 12 års produktgarai 25 a rs ydelsesgarai med lieær degressio* Adre vigtige aspekter for at opå et godt udbytte er e optimal positio i forhold til sole samt elimieri af skyggeforhold, e fejlfri drift og e la levetid for alægget. Med et alæg i Damark opår du pr. år i geemsit for hver kilowatt-peak (kwp) mellem og 1 kilowatttimer (kwh). Avedelse af solcelleeergi løer sig ikke ku med hesy til miljøet, me er tillige e særdeles god ivesteri. Gå id på vores hjemmeside og bereg hvor mae pee du ka spare på di el-regi. Afbild sammeliger eergiproduktioe fra moduler på forskellige arealhældr på et hus. Nogle eksempler på solcellealæg fra GermaSolar: Bolig Germasolars solcellealæg til skrå tage er rigtigt flotte med det pulverlakerede moagesystem GermaClick i sort. Tage med forskellig oreri ka avedes optimalt til et solcellealæg. Erhverv/ladbrug På bygr, der er speclt desiget til dette forma l, udyttes alle tagflader optimalt. Dette solcellealæg har e ydelse pa 22 kwp og producerer ca. 2. kwh pr. a r eller det samme som ca. 4. kr. Besparelse Reducerer eergiomkostr Offelig Pa flade tage opstilles modulere ved hjælp af stativer, så de placeres optimalt i forhold til soles vikel. Derved er det muligt at opå de maksimale ydelse for et solcellealæg. Solcellepark GermaSolar plalægger, dimesioerer, leverer og opfører solcelleparker i megawatt-klasse overalt i Europa. Vores kompetece omfatter følgede områder: plalægi, leveri, opførelse og tilsluti. 5 GermaSolar Stadard *25 års ydelsesgarai med lieær degressio 4 5

4 For hver kwp solcellealæg du moerer, sparer du miljøet for ca.,5 tos CO₂ om a ret. For et geemsitligt parcelhus svarer det til ca. 3 tos CO₂ besparelse om a ret. Du sikrer samtidig dig selv e lav elpris i de æste 3 a r eller mere. De fleste huse har plads pa taget til et solcellealæg. Har du 4-45 m2 fri tagflade, sa har du plads til et solcellealæg på 6-7 kwp, som vil kue dække dit el-forbrug helt eller delvist. Når solcellealægget producerer mere ed du år at forbruge ide for e time, sa afreges disse i 213 med 13 øre/kwh (116 øre/kwh i 214) af eergiet.dk. Hvis du f.eks. ka bruge 5 af de producerede strøm selv og sælge de resterede, så giver dette e geemsitlig fortjeeste pa 1,75 kr/ kwh du producerer, og det er mere ed ma får i adre lade! Bedre og mere sikker ivesteri ka ma æste ikke forestille sig. Og så gør du oget vigtigt for miljøet samtidigt! Ove i købet, så sikrer et solcellealæg, at di bolig får e bedre eergimærki, hvilket forbedrer prise på di bolig, hvis du e dag skulle sælge de. Se mere omkri tilmeldi af solcellealæg på vores hjemmeside germasolar.dk/privat/ sporgsmal-og-svar/ Det er emmere ed du tror! Kompetece fra solcelle Kraftværker til dit alæg fitér af vores erfari med store soleergikraftværker. Med et solcellealæg fra GermaSolar ka du spare pee, edsætte strømudgifter og skåe miljøet. GermaSolar er kvalitetsparter og løsisleveradør af solcellealæg af ehver størrelse, og vi har geem åree opført e række MW-solcellekraftværker rudt omkri i Europa. Et eksempel er opførelse af e solcellepark i Sachse, Tysklad, hvor der tidligere lå et brukulskraftværk, har vi e ga for alle bevist vores eve til at levere og vores styrke i at udvikle og opføre. Vi var i stad til ved hjælp af dee solcellepark og des samlede ydelse på MW at tilføre værdiløs brakjord e miljømæssig og økoomisk værdi. jektet blev fiasret, fulgt og støttet af de tyske UmweltBak. Her er et uddrag af e presseartikel fra bake: Udyttelse af brakjord. Lige i ærhede af solcelleparke ligger idustriområdet Schwarze Pumpe (Sorte pumpe). I mere ed 1 a r har ma gravet brukul i omra det rudt om Zerre i Oberlausitz. Det første store kraftværk Trattedorf var i drift fra 117 til 145. Det adet kraftværk blev bygget op fra grude på samme sted og var i drift idtil 16, hvorefter det blev revet ed. Derefter lå området brak og ubeyttet he i mae a r. I 21 opførte Germa- Solar de 1 hektar store solcellepark Zerre på det tidligere storkraftværks kovektiosarealer. Således kue ma avede eksisterede arealer på e formålstjelig måde, og ma udgik at iddrage ekstra grøe områder. Friladssolcellealægget består i alt af syv separate solcelleparker hver især med e ydelse pa mellem 1 og 1,5 MW. De ca. 3.1 solcellemoduler stammer fra GermaSolar AG. Istallatioe af modulere og ivertere samt produktioe af modulstativere blev udført samme med lokale firmaer. Dermed blev der skabt ye arbejdspladser, og de lokale økoomi kue herved styrkes. Respekt for are. Uder plalæg og realiser af projektet blev der især fokuseret på behovee for arbeskyttelse. Parkes modulstativer blev således fremstillet af lokale fyrretræer. Edvidere sikrede ma geem opstilli af flagermuskasser og ylekasser til de sjælde hedelærke, at de lokale dyreverde bevarer sie livsbetlser og ka leve i området omkri solcelleparke. I mellemtide har are delvis tilbageerobret det tidligere brukulsområde: Forskellige fuglearter aveder træstativere til redebygi. Desude vokser forskellige plaearter mellem modulrækkere og giver gode livsbetlser for smådyr. Eergiforsyi til 3 boliger. Side december 21 er solcelleparke fuldstædig greret i strømettet og producerer hvert år 7,4 mio. kwh miljøvelig strøm både støj- og emissiosfrit ok til at forsye op til 3 boliger med grø strøm direkte heet fra sole. Derved udledes hvert eeste a r omkri 35 to CO 2 midre. Solcelleparke Zerre yder dermed et vigtigt bidrag til e miljøvelig og fremtidsoreret eergiforsyi. Se MW alægget på æste side» 6 7

5 PowerLie black Udsit af MW GermaSolar Solcellekraftværk PowerLie PowerLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav ma letolerace pa +/-3 Positiv sorteri -/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil YDELSESGARANTI 25ÅR PRODUKTGARANTI Fremragede desig med sorte pulverlakerede modulrammer og sort bagsidefol Rejfet ramme hvorfor vad og se løber lettere af Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere Fremragede egeskaber i svagt lys 12ÅR Utrolig stabil, testbelasti 54 Pa ved selast Made i Germay Mookrystallisk GSM6-255/26/265-PO6B 7 5 År 5 GermaSolar Stadard

6 Blacklie SilverLie Blacklie fra GermaSolar kedeteges ved: SilverLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav ma letolerace pa +/-3 Positiv sorteri -/+4, watt Positiv sorteri -/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil YDELSESGARANTI Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil YDELSESGARANTI Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere 25ÅR Fremragede desig med sorte aodiseret modulrammer og sort bagsidefol Fremragede egeskaber i svagt lys 25ÅR Fremragede egeskaber i svagt lys Salttågetest Utrolig stabil, testbelasti 54 Pa ved selast Ammoiakbestadighedstest PRODUKTGARANTI PRODUKTGARANTI Utrolig stabil, testbelasti 54 Pa ved selast 12ÅR 12ÅR Mookrystallisk GSM6-25/255/26-B6 Polykrystallisk GSP6-24/245/25-SI6 7 5 År 7 5 År 5 GermaSolar Stadard 5 GermaSolar Stadard

7 ze L G eis wwe E NiIgG e Rei zzee I T it s ee N se se G s ee N se z ee N ä k RZ K Üü r se sgasrgasrgar a a a ja jahr Erstklas Erstkl Ers dur pu ke ke ke it ze it it ze ze weig e We r r r We kü kü We rial aaef erial at erial at weig e weig e ukgkatrugaka d Modu d Mo d Modular fürfür Germ für Ge ze E E ze sgasragasrga ara g G G G G G G 3. 3 b a rbaaurfbaa Sta Stadard Stad we Dac Höhe Hö t ktgkatrgka du du dua jahr ja sgasrgasrgar a a a N Nl eni s l e i s l e i s e e e N Nl eni s l e i s l e i s e e e E yderligere fordel: Fordi hvert modul ku skal fastgøres med overog uderkae i e dobbelt T-skie, kræver GermaClick væseligt færre moerisskier (og dermed også færre moerispukter) ed traditioelle systemer og stabilitete og belastiseve er bedre ed de fleste. Utrolig høj stabilitet ved hjælp af krydsmoerissystem Få moerispukter / hurtig moage Modulere daer e lukket overflade og geererer e arlig termisk veilatio Bedre udyttelse, fordi se rutsjer lettere af da der ikke er mellemrum mellem modulere Stadardiserede specialkroge med højdereguleri Modulært moerissystem, udviklet speclt til GermaSolar-moduler Førsteklasses desig takket være pulverlakerede profiler 13 ktgkatrgka du du dua sgasrgasrgar a a a Optimal veilatio på bagside: 12 riaaäll vatteeerril N Nl eni s l e i s l e i s e e e 3. E 3.. E Höher HöE Höhere Mo jahr ja ver gabrutsch e r gabrut e r gabr er 1 ve rl k ä v e r l k k G E P 1. k f k au k Wic maam CCa l mcal Cl onttaagemm egre r mer leicirck ic icrermm O G E A N Nl eni s l e i s l e i s e e e Effizes Effizes Effizes kü Dacheideckue Dacheideckue Dacheideckue im Eiim Eiim ud Eiud Mehrfamilhausbeud MehrfamilhausbeMehrfamilhausbedelse med moer kræves yderligere materialebearbejdi på istallatiosstedet reich reich oder reich oder oder Idustrgebäude. Idustrgebäude. Idustrgebäude. Für Für dfür d Verbidu d Verbidu Verbidu Alter tilpasset på forhåd. Alle profilovergae dem dem Uergrud dem Uergrud Uergrud stehe stehe stehe verschdee verschdee verschdee Forme Forme Forme vovovo forbides med ligeledes forberedtetilpassede Aker Aker Aker zur zur Verfügu. zur Verfügu. Verfügu. kompoeer. Medfølgede moerisistrumeer gør det muligt at samle alle profiler helt præcist ude brug af tommestok eller ligede. et eger sig til meget forskellige tagiddækr på e- og flerfamilshuse eller på idustribygr. Til forbidelse med uderlaget fides forskellige former for befæstigelseskompoeer. Taastrup GermaSolar 17 kwp Optim Op Optimal Module Modu Mo srgasrgar kgkatrugaka usgaueffizes u a a a u d d d t t t Oberfläc Oberf Ob Wichtig: Wichtig: Wichtig: UmUm Verschate Um Verschate Verschate derderder Modulreihe Modulreihe Modulreihe uereiader uereiader uereiader zu zu zu s s s s i i i i is is vermeide, vermeide, esprecheder esprecheder emuss Nvermeide, Nelemuss N e NeleNele l e lesprecheder e Nelemuss Reiheabstad Reiheabstad ehalte ehalte ehalte ze ze ze e e ereiheabstad i i i re re traeg tag tag g e g e g eh a h a h a M o M o M o r r r h h h DDa D a cergibt a c DDa a cergibt werde. werde. werde. Da sich ergibt sich eie sich eieeie Dachutzusfläche Dachutzusfläche Dachutzusfläche vovo ca.vo ca. 3. ca DasDas Das eiget eiget eiget sichsich fürsich für dfür d uerschdlichste d uerschdlichste uerschdlichste od t mamcalam CCa l Cl er egre r meirc licick ic oaogetmaogetmagem rm rm rm ohe ohe dass ohe dass zusätzliche dass zusätzliche zusätzliche Messtel Messtel Messtel erforderlich erforderlich erforderlich wäre. wäre. wäre. Tagmoage Vores modulære tagmoerissystem»germaclick«udmærker sig især ved e meget ekel hådteri. Krydsforbidelsesmodulsystemet tillader således moeri af 2 eller 3 moduler fra præfabrikerede kompoeer opstillet ee på række eller parallelt. I forbi- u l ei se IN S ze S MM O M Z M M MM O G Ee o d o d o ddeut L EeItN S EeT t o d o dd U ol deaisn P AaSs a s i rr AiSTrE Ni LrAaSs a s aesrree M O N TtA M o ag a s t eas tl eas tl e l u l eu u l eu i lseu i lse i s i lpeu i lpe i p M ausgerichtet ausgerichtet ausgerichtet werde. werde. werde. reich oder Idustrgebäude. Für d Verbidu filaordue filaordue maßgeau maßgeau maßgeau zusammezufüge zusammezufüge zusammezufüge Hurtigt, ekelt og helt sikkert. filaordue Meget eklere og hurtigere, ed du måske tror: Med vore egeudviklede moagesystemer fra GermaSolar ka dit solcellealæg istalleres på taget af dit hus let og ukompliceret. Vi garaerer e pålidelig og lavarig kvalitet af vores systemer med e 2 års (!) produktgarai. k GermaClick moagesystem Mitgelferte Mitgelferte Mitgelferte Moagelehre Moagelehre Moagelehre gestatte gestatte gestatte es, es, allees, alle alle zur Verfügu. Aker mamcal mcalaccl er er egirecr m ic licick Dse Dse werde Dse werde werde moagefertig moagefertig moagefertig gelfert gelfert gelfert udud erforder ud erforder erforder hrhr hr gut hrlüftet gut hrlüftet hrlüftet udud eistrahlusoptimrt ud eistrahlusoptimrt eistrahlusoptimrt Dacheideckue imgut Eiud Mehrfamilhausbe dem Uergrud stehe verschdee Forme vo sgasrgasrgar Eifache Eifache Eifache Moage Moage Moage a a a GermaClick : AlleAlle filübergäe Alle filübergäe filübergäe werde werde werde typeleiche typeleiche typeleiche udohe udud geeiget geeiget geeiget udud überzeugt ud überzeugt überzeugt ihre ihre besoders ihre besoders besoders dass zusätzliche Messtel erforderlich wäre. perfekt system til tagmoeri. ebefalls ebefalls ebefalls vorkofektiorte vorkofektiorte vorkofektiorte Bauteile Bauteile Bauteile verbude. verbude. verbude. hohe hohe sbilaz. hohe sbilaz. sbilaz. DerDer Grud: Der Grud: Grud: DD Module D Module Module köe köe köe Das eiget sich für d uerschdlichste urur eie ur eie Schlüsselweite. eie Schlüsselweite. Schlüsselweite. od a u f k k bearbeis-vorgäe bearbeis-vorgäe bearbeis-vorgäe am am Istallatiosort am Istallatiosort Istallatiosort erforderlich. erforderlich. erforderlich. Dse Dse Moageart Dse Moageart Moageart ist z. ist B.z. ist bei B.z.bei Garage B. bei Garage Garage ud ud Werkhalle ud Werkhalle Werkhalle filaordue maßgeau zusammezufüge TRIN E TI ÅR Währed Währed Währed derder Moage der Moage Moage sidsid keie sid keie weitere keie weitere weitere MaterialMaterialMaterialMitgelferte Moagelehre gestatte es, alle N 2 3 RO Selbstverstädlich Selbstverstädlich muss muss dabei muss dabei d dabei d Statik d Statik des Statik des Daches des Daches Daches ur eie Selbstverstädlich Schlüsselweite. ausgerichtet werde. berücksichtigt berücksichtigt berücksichtigt werde. werde. werde. E L M O N TA G NK dur Kr jahr ja si si si g e g e g e 1 r b arr baaurrfbaa N e NeleNele l e Weige Weig We M M D UKTGARA Parallelaordu Parallelaordu Parallelaordu zu. zu. zu. si si si e e e ausaus vorgefertigte aus vorgefertigte vorgefertigte Kompoee Kompoee Kompoee i Reihei Reihei ReiheududDse ud werde Betoelemee Betoelemee Betoelemee (Rasebordsteie) (Rasebordsteie) (Rasebordsteie) beschwert. beschwert. beschwert. moagefertig gelfert ud erforder hr gut hrlüftet ud eistrahlusoptimrt N e NelNel l system system system lässt lässt dabei lässt dabei d dabei d Moage d Moage Moage vovo 2 oder vo 2 oder 23 oder Module 3 Module 3ebefalls Module der der Dachuerkostruktio der Dachuerkostruktio Dachuerkostruktio verschraubt verschraubt verschraubt oder oder oder sbilaz. Der Grud: D Module köe vorkofektiorte Bauteile verbude. hohe c 2. ä ve rl ä kv e r l ä ve rl eifache eifache eifache Hadhabu Hadhabu Hadhabu aus.aus. Das aus. Das Kreuzverbud-BaukasteDas Kreuzverbud-BaukasteKreuzverbud-BaukasteWikel Wikel Wikel zur zur Soe zur Soe Soe gebaut. gebaut. gebaut. DD Gestelle D Gestelle Gestelle werde werde werde geeiget Alle filübergäe werde typeleiche ud ud überzeugt ihre besoders jahr ja

8 GermaBasic specialløsr GermaBasic er ikke bare eget til skråtage, me også til f.eks. specialopgaver osv. I dette tilfælde var der meget lae spæd på op til 7 meter mellem tagets bærede kostruktiosdele. Dette blev løst med speclle betoakre og e meget stærk alu-kostruktio. Udsit af et ekelt alæg pa samlet 26 kwp GermaIRoof Dette moagesystem er et utroligt flot system, hvor modulere greres ed i selve taget, sa det dels for et meget flot estetisk udseede og dels udgør selve tagmaterialet, sa ma f.eks. ved ybyggeri eller tagreovatio sparer omkostr til tagmateriale der hvor modulere moeres. et er udviklet og fremstillet i Tysklad og er i e helt uovertruffe kvalitet. GermaIRoof ka avedes til lat de fleste skra tage uaset om der er brugt er tegl, betoste eller f.eks. eterit. Et flottere system ed dette fa s simpelthe ikke. GermaBasic - skråtage Dette moagesystem er et mere traditioelt system, hvor moageskiere moeres og tilrettes på stedet og hvor modulere fastgøres med modulklemmer. GermaBasic ka avedes til lat de fleste moageopgaver; hvadee det drejer sig om traditioel skråtagsmoage uaset om taget er beklædt med tagpap, tegl, eterit eller adet. Germa- Basic er et utroligt fleksibelt moagesystem og til ehver moageopgave har vi e løsi. GermaBasic fladtage og specialløsr Fladtagsløsi ude taggeembrydi samt øst-vest vedt alæg. I stedet for skruer og taggeembrydi er der beyttet ballast. Til hvert ekelt tagprojekt geemgås tagkostruktioe og der laves e detaljeret ballastpla. Vægte af ballaste svarer ormalt til mellem 5 og 1 cm se, sa alle ormale tage ka være med. Ved øst-vest vedte solcellealæg ka der placeres 5-1 flere moduler ed ved sydvedte. Udsit af ekelt alæg pa samlet 23 kwp 14 15

9 PowerLie Mekaiske data Ma l 1.65 x x 4 mm Vægt ca. 1 kg Farve; sort eller hvid fol hærdet solcelleglas 3,2 mm sort pulverlakeret Vridi 1,2 i moduliveau Fladetryk maks. 5.4 Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 6 mookristalliske celler 156 x 156 mm. Type GSM6-255-PO6 GSM6-26-PO6 GSM6-265-PO6 Nomiel effekt Pmpp 255 Wp 26 W 265 W Nomiel strøm Impp,21 A,3 A,57 A Nomiel spædi Umpp 31,27 V 31,45 V 31,63 V Kortslutisstrøm Isc,7 A,3 A,7 A Tomgasspædi Voc 37,2 V 3,16 V 3,4 V Virkisgrad 15,3 15,6 15, Blacklie Mekaiske data Ma l 1.64 x 2 x 4 mm Vægt ca.1 kg Glas - folr - lamiat, hærdet solcelleglas 3,2 mm ESG ekstrahvid slagfasthed iht. DIN Sort farve aodized Vridi 1,2 i moduliveau Fladetryk maks. 5.4 Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 6 mookristalliske celler 156 x 156 mm. GSM6-25-B6 GSP6-255-PR6 GSP6-26-PR6 25 Wp 255 Wp 26 Wp,15 A,25 A,33 A 3,7 V 3, V 31,2 V, A, A,1 A 3,1 V 3,3 V 3,7 V 15,3 15,7 16 SilverLie Mekaiske data Ma l 1.64 x 2 x 4 mm Vægt ca. 1 kg Farve, alumiium eloxeret Fladetryk maks. 5.4 Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 6 polykristalliske celler 156 x 156 mm. 24-SI6 245-SI6 25-SI6 24 Wp 245 Wp 25 Wp, A,17 A,2 A 3, V 3, V 3,5 V,65 A,74 A,5 A 37,2 V 37,2 V 37, V 14,7 14, 15,2 NOCT +47 C Temp.koeff. P -,451 /K Temp.koeff. Er +,45 /K Temp.koeff. Voc -,325/K Bypassdioder 3 Tilslutisda se IP 65 Tilslutiskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel Græseværdr z tilladt systemspædi 1. V Ma letolerace +/ 3 Positiv Sorteri -/+4, watt Omgivede temperar 45 til +45 C Beskyttelsesklasse 2 NOCT +45 +/ 2 C Temp.koeff. P -,3 /K Temp.koeff. Er +,36 /K Temp.koeff. Voc -,34 /K Bypassdioder 3 Tilslutisda se IP 65 Tilslutiskabel 2 x 1, m, 4 mm², MC 4 kompatibel Græseværdr z Tilladt systemspædi 1. V Ma letolerace +/ 3 Positiv Sorteri -/+4, watt Omgivede temperar 4 til +5 C Beskyttelsesklasse 2 NOCT +45 +/ 2 C Temp.koeff. P,3 /K Temp.koeff. ER +,35 /K Temp.koeff. Voc,34 /K Bypassdioder 3 Tilslutisda se certificeret specialda se med trækfjederklemmer Tilslutiskabel 2 x, m ikl. stiksystem Græseværdr z tilladt systemspædi 1. V Ma letolerace +/ 3 Positiv Sorteri -/+4, watt Omgivede temperar -4 til +5 C Beskyttelsesklasse 2 duktmetode til fremstilli af solcelle-moduler bygger på glas-fol-tekolog. De høje kvalitet i lamiatkostruktioe opås ved hjælp af folsaml på bagside og de lukkede kaforsegli. Det garaerer e utrolig la levetid. Certificeri Dette modul er certificeret iht. IEC-specifikatioe IEC 2d. Ed og IEC Kvalitet duktiosalægget er TU V-, MCS-, IEC-, CE-, CSA- og ISO 1:2-certificeret og valideret iht. EMAS II. Løbede separate koroller garaerer e esartet høj kvalitet af produkteres elektriske, optiske og mekaiske egeskaber

10 Valby 2 stk. GS PremiumLie fordelt på 7 bygr GermaBasic med JUAL beslag Dafoss TLX iverter 6,12 kwp ydelse Købehavs Kommue Hospital BIPV løsi leveret til NCC Tekik services Alægget er sammesat af følgede produkter: GermaSolar MTM i heholdsvis 25-2 Wp GermaSolar moduler 6 stk moduler Dafoss TLX iverter SolarDach 3 fra Moui s Privat 24 stk. GS PremiumLie GermaClick moage Dafoss TLX iverter 5,76 kwp ydelse Ørestad Skole, Ørestade på Amager 14 stk. GS SilverLie DeltaWi moage m ballast Dafoss TLX iverter SolarLog 5 overva gi 33,3 kwp ydelse

11 Odese 13 stk. GS PremiumLie PowerOe iverter PowerOe overvågi 26 kwp ydelse Greå 46 stk. GS SilverLie PowerOe Trio iverter SolarLog 1 overva gi GermaRack moage m. ballast 15 kwp ydelse Retteberg, Tysklad 1 stk. GS SilverLie Dafoss TLX iverter SolarLog 1 23 kwp ydelse

12 Plalægisblad soleergi Fagspecialist Byggeprojekt Dato Firma Nav Gade Gade Billeberga, Sverige 252 stk. GS SilverLie GermaClick Silver moage Dafoss TLX iverter 6,4 kwp ydelse Postummer/by postummer/by Koaktpersoes Telefoummer Postummer/by postummer/by Telefoummer Werbe, Tysklad 5.2 stk. GS SilverLie Friladsmoage med Jordskruer ABB PowerOe ivertere 1,3 MWp ydelse Spørgsmål og oter Oplysr vedrørede solcellealægget Skråt tag Facade Fladt tag Bredde A B C D E F G Effektiv tagflade (L x B) Eaves Tagreti grader Bredde Læde Taghældi grader Tagbelægi Tegl Trapezplade Grus Kuststof Bime Tagkostruktio Stål Træ Spærafstad i cm Vide Djurs 3 stk. GS SilverLie PowerOe Trio ivertere EVO data overvågi GermaRack, DeltaWi moage Objekter, som er greret i tagflade, skal aives på e tegi med aivelse af aal, størrelse og placeri og vedlægges. Ekstere og re skyggeobjekter skal aives på e siatiostegi (læde, bredde, højde). Hvor er målere placeret? Kælder Eré Se Redskabsrum Garage Fides der førisvej til kabeltræki mellem tag og kælderetage? ja ej Ledislæde, modulstre iverter: m Hvor er der plads til ivertere? Kælder Tagkostruktio Garage Adet Øsket istallatiosydelse: ca. kwp, maks. ivesterisbeløb: ca. DKK Sca og sed til eller pa fax kwp ydelse 22 23

13 GermaSolar Damark A/S Nærum Hovedgade 2 DK-25 Nærum Telefo: Telefax: Versio

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning luna Personlighed starter med at tænke anderledes Betal først ved indflytning Indhold 4 LUNA Et personligt drømmehus skabt på nye ideer 6 Bliv medskaber af dit eget drømmehus 9 LUNA 108 med asymmetrisk

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere