Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid."

Transkript

1 Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1

2 Kvalitet er afgørede. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 13 års erfari fra speclt det tyske solcellemarked, hvor der geem åree er blevet leveret mae, mae side solcellealæg til lige så mae tilfredse kuder. Deraf avet GermaSolar. GermaSolar har geem åree udviklet sig til e af Europas førede leveradører af komplette solcellealæg til familhuse og er kedt for at levere det flotteste desig i de højeste kvalitet til de husejere der ku øsker sig det allerbedste. GermaSolar tilbyder idividuelle og behovsorerede totalløsr af solcellesystemer fra private tagalæg til solcellekraftværker i multimegawattklasse. Hvad ee der er tale om solcellemoduler, ivertere eller moagesystemer: Alle kompoeer fra GermaSolar udmærker sig med deres lae levetid, deres geemprøvede fuktioalitet og deres flotte udseede og sætter ye stadarder for området. Vore produkter udvikles i Damark og Tysklad og fremstilles på modere produktiosalæg over hele verde og i samarbejde med kompetee partere som lever op til selskabets høje krav til kvalitet og troværdighed. Hvert eeste alæg opfylder de højeste kvalitetsormer pa basis af ISO-certificerr, TU V certificerr og CE mærkr. Over 5 eksperter sørger i de forbidelse for, at kvalitetskravee overholdes øje. Et særligt bevis for vores medarbejderes dygtighed og vores produkters kvalitet er de store solcellekraftværker, som GermaSolar har dimesioeret, leveret og opført som hovederepreør over hele Europa. Fuerer oget i dette højprofessioelle miljø, opfylder det også kravee på alle adre avedelsesområder. På forskis- og udviklisområdet stoler vi helt og holde på vore daske og tyske iørers kowhow om soleergi. Daish Desig og Germa Eieeri er således det solide grudlag for bæredygtige løsr, som opfylder de højeste kvalitetsstadarder. 2 3

3 ducer di ege strøm samme med os! Det er tid til foradri. Soleergi er fremtide! Re eergi til overflod. Følgede fordele taler for sig selv: Miljøet Aktiv miljøbeskyttelse med sikkerhed Bæredygtighed Uafhæighed af fossile brædselskilder og importeret strøm fra atomkraftværker Eergiforsyi på bæredygtig og absolut vedvarede vis er ikke læere fremtidsdrømme og har ikke været det læe. Løs skier os bogstavelig talt lige i asigtet: Sole. Re eergi til overflod. Pa ku 2 miutter stra ler sole sa meget eergi på jorde, som hele meeskehede forbruger på ét år! Overalt i Europa har vi tilstrækkelig solidstråli selv år det er overskyet. Eergi, som også du ka udytte ved hjælp af vores solcellesystemer. Eergi, som ka ædre vores liv, vores tilværelse og vores fremtid på afgørede vis. Soleergi i el ettet. Omdaelse af soleergi til elektricitet kalder ma fotovoltaik og fotovoltaik er tides tred. Hvor strøm udvudet ved hjælp af sole i større skala tidligere var e sjældehed, så bidrager solcellealæg i dag i stigede grad til at dække behovet for elektricitet. Lat de fleste solcellealæg er sluttet til strømettet. Det betyder, at de strøm, som geereres på taget, på facade eller på et friladsalæg, både ka gå til eget forbrug og sedes id i det offelige el et og modreges således es eget forbrug. 7 5 År Såda ka et solcellealæg betale sig. Reabilitete af et solcellealæg kommer først og fremmest a på alægskompoeeres kvalitet og virkisgrad. Faktorer, som du uder alle omstædigheder skal fokusere på, år du køber dit alæg, og som ved udvikl af Germa- Solar-moduler ud over desiget spiller e afgørede rolle. GermaSolar yder e meget la garai på dette: 12 års produktgarai 25 a rs ydelsesgarai med lieær degressio* Adre vigtige aspekter for at opå et godt udbytte er e optimal positio i forhold til sole samt elimieri af skyggeforhold, e fejlfri drift og e la levetid for alægget. Med et alæg i Damark opår du pr. år i geemsit for hver kilowatt-peak (kwp) mellem og 1 kilowatttimer (kwh). Avedelse af solcelleeergi løer sig ikke ku med hesy til miljøet, me er tillige e særdeles god ivesteri. Gå id på vores hjemmeside og bereg hvor mae pee du ka spare på di el-regi. Afbild sammeliger eergiproduktioe fra moduler på forskellige arealhældr på et hus. Nogle eksempler på solcellealæg fra GermaSolar: Bolig Germasolars solcellealæg til skrå tage er rigtigt flotte med det pulverlakerede moagesystem GermaClick i sort. Tage med forskellig oreri ka avedes optimalt til et solcellealæg. Erhverv/ladbrug På bygr, der er speclt desiget til dette forma l, udyttes alle tagflader optimalt. Dette solcellealæg har e ydelse pa 22 kwp og producerer ca. 2. kwh pr. a r eller det samme som ca. 4. kr. Besparelse Reducerer eergiomkostr Offelig Pa flade tage opstilles modulere ved hjælp af stativer, så de placeres optimalt i forhold til soles vikel. Derved er det muligt at opå de maksimale ydelse for et solcellealæg. Solcellepark GermaSolar plalægger, dimesioerer, leverer og opfører solcelleparker i megawatt-klasse overalt i Europa. Vores kompetece omfatter følgede områder: plalægi, leveri, opførelse og tilsluti. 5 GermaSolar Stadard *25 års ydelsesgarai med lieær degressio 4 5

4 For hver kwp solcellealæg du moerer, sparer du miljøet for ca.,5 tos CO₂ om a ret. For et geemsitligt parcelhus svarer det til ca. 3 tos CO₂ besparelse om a ret. Du sikrer samtidig dig selv e lav elpris i de æste 3 a r eller mere. De fleste huse har plads pa taget til et solcellealæg. Har du 4-45 m2 fri tagflade, sa har du plads til et solcellealæg på 6-7 kwp, som vil kue dække dit el-forbrug helt eller delvist. Når solcellealægget producerer mere ed du år at forbruge ide for e time, sa afreges disse i 213 med 13 øre/kwh (116 øre/kwh i 214) af eergiet.dk. Hvis du f.eks. ka bruge 5 af de producerede strøm selv og sælge de resterede, så giver dette e geemsitlig fortjeeste pa 1,75 kr/ kwh du producerer, og det er mere ed ma får i adre lade! Bedre og mere sikker ivesteri ka ma æste ikke forestille sig. Og så gør du oget vigtigt for miljøet samtidigt! Ove i købet, så sikrer et solcellealæg, at di bolig får e bedre eergimærki, hvilket forbedrer prise på di bolig, hvis du e dag skulle sælge de. Se mere omkri tilmeldi af solcellealæg på vores hjemmeside germasolar.dk/privat/ sporgsmal-og-svar/ Det er emmere ed du tror! Kompetece fra solcelle Kraftværker til dit alæg fitér af vores erfari med store soleergikraftværker. Med et solcellealæg fra GermaSolar ka du spare pee, edsætte strømudgifter og skåe miljøet. GermaSolar er kvalitetsparter og løsisleveradør af solcellealæg af ehver størrelse, og vi har geem åree opført e række MW-solcellekraftværker rudt omkri i Europa. Et eksempel er opførelse af e solcellepark i Sachse, Tysklad, hvor der tidligere lå et brukulskraftværk, har vi e ga for alle bevist vores eve til at levere og vores styrke i at udvikle og opføre. Vi var i stad til ved hjælp af dee solcellepark og des samlede ydelse på MW at tilføre værdiløs brakjord e miljømæssig og økoomisk værdi. jektet blev fiasret, fulgt og støttet af de tyske UmweltBak. Her er et uddrag af e presseartikel fra bake: Udyttelse af brakjord. Lige i ærhede af solcelleparke ligger idustriområdet Schwarze Pumpe (Sorte pumpe). I mere ed 1 a r har ma gravet brukul i omra det rudt om Zerre i Oberlausitz. Det første store kraftværk Trattedorf var i drift fra 117 til 145. Det adet kraftværk blev bygget op fra grude på samme sted og var i drift idtil 16, hvorefter det blev revet ed. Derefter lå området brak og ubeyttet he i mae a r. I 21 opførte Germa- Solar de 1 hektar store solcellepark Zerre på det tidligere storkraftværks kovektiosarealer. Således kue ma avede eksisterede arealer på e formålstjelig måde, og ma udgik at iddrage ekstra grøe områder. Friladssolcellealægget består i alt af syv separate solcelleparker hver især med e ydelse pa mellem 1 og 1,5 MW. De ca. 3.1 solcellemoduler stammer fra GermaSolar AG. Istallatioe af modulere og ivertere samt produktioe af modulstativere blev udført samme med lokale firmaer. Dermed blev der skabt ye arbejdspladser, og de lokale økoomi kue herved styrkes. Respekt for are. Uder plalæg og realiser af projektet blev der især fokuseret på behovee for arbeskyttelse. Parkes modulstativer blev således fremstillet af lokale fyrretræer. Edvidere sikrede ma geem opstilli af flagermuskasser og ylekasser til de sjælde hedelærke, at de lokale dyreverde bevarer sie livsbetlser og ka leve i området omkri solcelleparke. I mellemtide har are delvis tilbageerobret det tidligere brukulsområde: Forskellige fuglearter aveder træstativere til redebygi. Desude vokser forskellige plaearter mellem modulrækkere og giver gode livsbetlser for smådyr. Eergiforsyi til 3 boliger. Side december 21 er solcelleparke fuldstædig greret i strømettet og producerer hvert år 7,4 mio. kwh miljøvelig strøm både støj- og emissiosfrit ok til at forsye op til 3 boliger med grø strøm direkte heet fra sole. Derved udledes hvert eeste a r omkri 35 to CO 2 midre. Solcelleparke Zerre yder dermed et vigtigt bidrag til e miljøvelig og fremtidsoreret eergiforsyi. Se MW alægget på æste side» 6 7

5 PowerLie black Udsit af MW GermaSolar Solcellekraftværk PowerLie PowerLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav ma letolerace pa +/-3 Positiv sorteri -/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil YDELSESGARANTI 25ÅR PRODUKTGARANTI Fremragede desig med sorte pulverlakerede modulrammer og sort bagsidefol Rejfet ramme hvorfor vad og se løber lettere af Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere Fremragede egeskaber i svagt lys 12ÅR Utrolig stabil, testbelasti 54 Pa ved selast Made i Germay Mookrystallisk GSM6-255/26/265-PO6B 7 5 År 5 GermaSolar Stadard

6 Blacklie SilverLie Blacklie fra GermaSolar kedeteges ved: SilverLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav ma letolerace pa +/-3 Positiv sorteri -/+4, watt Positiv sorteri -/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil YDELSESGARANTI Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil YDELSESGARANTI Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere 25ÅR Fremragede desig med sorte aodiseret modulrammer og sort bagsidefol Fremragede egeskaber i svagt lys 25ÅR Fremragede egeskaber i svagt lys Salttågetest Utrolig stabil, testbelasti 54 Pa ved selast Ammoiakbestadighedstest PRODUKTGARANTI PRODUKTGARANTI Utrolig stabil, testbelasti 54 Pa ved selast 12ÅR 12ÅR Mookrystallisk GSM6-25/255/26-B6 Polykrystallisk GSP6-24/245/25-SI6 7 5 År 7 5 År 5 GermaSolar Stadard 5 GermaSolar Stadard

7 ze L G eis wwe E NiIgG e Rei zzee I T it s ee N se se G s ee N se z ee N ä k RZ K Üü r se sgasrgasrgar a a a ja jahr Erstklas Erstkl Ers dur pu ke ke ke it ze it it ze ze weig e We r r r We kü kü We rial aaef erial at erial at weig e weig e ukgkatrugaka d Modu d Mo d Modular fürfür Germ für Ge ze E E ze sgasragasrga ara g G G G G G G 3. 3 b a rbaaurfbaa Sta Stadard Stad we Dac Höhe Hö t ktgkatrgka du du dua jahr ja sgasrgasrgar a a a N Nl eni s l e i s l e i s e e e N Nl eni s l e i s l e i s e e e E yderligere fordel: Fordi hvert modul ku skal fastgøres med overog uderkae i e dobbelt T-skie, kræver GermaClick væseligt færre moerisskier (og dermed også færre moerispukter) ed traditioelle systemer og stabilitete og belastiseve er bedre ed de fleste. Utrolig høj stabilitet ved hjælp af krydsmoerissystem Få moerispukter / hurtig moage Modulere daer e lukket overflade og geererer e arlig termisk veilatio Bedre udyttelse, fordi se rutsjer lettere af da der ikke er mellemrum mellem modulere Stadardiserede specialkroge med højdereguleri Modulært moerissystem, udviklet speclt til GermaSolar-moduler Førsteklasses desig takket være pulverlakerede profiler 13 ktgkatrgka du du dua sgasrgasrgar a a a Optimal veilatio på bagside: 12 riaaäll vatteeerril N Nl eni s l e i s l e i s e e e 3. E 3.. E Höher HöE Höhere Mo jahr ja ver gabrutsch e r gabrut e r gabr er 1 ve rl k ä v e r l k k G E P 1. k f k au k Wic maam CCa l mcal Cl onttaagemm egre r mer leicirck ic icrermm O G E A N Nl eni s l e i s l e i s e e e Effizes Effizes Effizes kü Dacheideckue Dacheideckue Dacheideckue im Eiim Eiim ud Eiud Mehrfamilhausbeud MehrfamilhausbeMehrfamilhausbedelse med moer kræves yderligere materialebearbejdi på istallatiosstedet reich reich oder reich oder oder Idustrgebäude. Idustrgebäude. Idustrgebäude. Für Für dfür d Verbidu d Verbidu Verbidu Alter tilpasset på forhåd. Alle profilovergae dem dem Uergrud dem Uergrud Uergrud stehe stehe stehe verschdee verschdee verschdee Forme Forme Forme vovovo forbides med ligeledes forberedtetilpassede Aker Aker Aker zur zur Verfügu. zur Verfügu. Verfügu. kompoeer. Medfølgede moerisistrumeer gør det muligt at samle alle profiler helt præcist ude brug af tommestok eller ligede. et eger sig til meget forskellige tagiddækr på e- og flerfamilshuse eller på idustribygr. Til forbidelse med uderlaget fides forskellige former for befæstigelseskompoeer. Taastrup GermaSolar 17 kwp Optim Op Optimal Module Modu Mo srgasrgar kgkatrugaka usgaueffizes u a a a u d d d t t t Oberfläc Oberf Ob Wichtig: Wichtig: Wichtig: UmUm Verschate Um Verschate Verschate derderder Modulreihe Modulreihe Modulreihe uereiader uereiader uereiader zu zu zu s s s s i i i i is is vermeide, vermeide, esprecheder esprecheder emuss Nvermeide, Nelemuss N e NeleNele l e lesprecheder e Nelemuss Reiheabstad Reiheabstad ehalte ehalte ehalte ze ze ze e e ereiheabstad i i i re re traeg tag tag g e g e g eh a h a h a M o M o M o r r r h h h DDa D a cergibt a c DDa a cergibt werde. werde. werde. Da sich ergibt sich eie sich eieeie Dachutzusfläche Dachutzusfläche Dachutzusfläche vovo ca.vo ca. 3. ca DasDas Das eiget eiget eiget sichsich fürsich für dfür d uerschdlichste d uerschdlichste uerschdlichste od t mamcalam CCa l Cl er egre r meirc licick ic oaogetmaogetmagem rm rm rm ohe ohe dass ohe dass zusätzliche dass zusätzliche zusätzliche Messtel Messtel Messtel erforderlich erforderlich erforderlich wäre. wäre. wäre. Tagmoage Vores modulære tagmoerissystem»germaclick«udmærker sig især ved e meget ekel hådteri. Krydsforbidelsesmodulsystemet tillader således moeri af 2 eller 3 moduler fra præfabrikerede kompoeer opstillet ee på række eller parallelt. I forbi- u l ei se IN S ze S MM O M Z M M MM O G Ee o d o d o ddeut L EeItN S EeT t o d o dd U ol deaisn P AaSs a s i rr AiSTrE Ni LrAaSs a s aesrree M O N TtA M o ag a s t eas tl eas tl e l u l eu u l eu i lseu i lse i s i lpeu i lpe i p M ausgerichtet ausgerichtet ausgerichtet werde. werde. werde. reich oder Idustrgebäude. Für d Verbidu filaordue filaordue maßgeau maßgeau maßgeau zusammezufüge zusammezufüge zusammezufüge Hurtigt, ekelt og helt sikkert. filaordue Meget eklere og hurtigere, ed du måske tror: Med vore egeudviklede moagesystemer fra GermaSolar ka dit solcellealæg istalleres på taget af dit hus let og ukompliceret. Vi garaerer e pålidelig og lavarig kvalitet af vores systemer med e 2 års (!) produktgarai. k GermaClick moagesystem Mitgelferte Mitgelferte Mitgelferte Moagelehre Moagelehre Moagelehre gestatte gestatte gestatte es, es, allees, alle alle zur Verfügu. Aker mamcal mcalaccl er er egirecr m ic licick Dse Dse werde Dse werde werde moagefertig moagefertig moagefertig gelfert gelfert gelfert udud erforder ud erforder erforder hrhr hr gut hrlüftet gut hrlüftet hrlüftet udud eistrahlusoptimrt ud eistrahlusoptimrt eistrahlusoptimrt Dacheideckue imgut Eiud Mehrfamilhausbe dem Uergrud stehe verschdee Forme vo sgasrgasrgar Eifache Eifache Eifache Moage Moage Moage a a a GermaClick : AlleAlle filübergäe Alle filübergäe filübergäe werde werde werde typeleiche typeleiche typeleiche udohe udud geeiget geeiget geeiget udud überzeugt ud überzeugt überzeugt ihre ihre besoders ihre besoders besoders dass zusätzliche Messtel erforderlich wäre. perfekt system til tagmoeri. ebefalls ebefalls ebefalls vorkofektiorte vorkofektiorte vorkofektiorte Bauteile Bauteile Bauteile verbude. verbude. verbude. hohe hohe sbilaz. hohe sbilaz. sbilaz. DerDer Grud: Der Grud: Grud: DD Module D Module Module köe köe köe Das eiget sich für d uerschdlichste urur eie ur eie Schlüsselweite. eie Schlüsselweite. Schlüsselweite. od a u f k k bearbeis-vorgäe bearbeis-vorgäe bearbeis-vorgäe am am Istallatiosort am Istallatiosort Istallatiosort erforderlich. erforderlich. erforderlich. Dse Dse Moageart Dse Moageart Moageart ist z. ist B.z. ist bei B.z.bei Garage B. bei Garage Garage ud ud Werkhalle ud Werkhalle Werkhalle filaordue maßgeau zusammezufüge TRIN E TI ÅR Währed Währed Währed derder Moage der Moage Moage sidsid keie sid keie weitere keie weitere weitere MaterialMaterialMaterialMitgelferte Moagelehre gestatte es, alle N 2 3 RO Selbstverstädlich Selbstverstädlich muss muss dabei muss dabei d dabei d Statik d Statik des Statik des Daches des Daches Daches ur eie Selbstverstädlich Schlüsselweite. ausgerichtet werde. berücksichtigt berücksichtigt berücksichtigt werde. werde. werde. E L M O N TA G NK dur Kr jahr ja si si si g e g e g e 1 r b arr baaurrfbaa N e NeleNele l e Weige Weig We M M D UKTGARA Parallelaordu Parallelaordu Parallelaordu zu. zu. zu. si si si e e e ausaus vorgefertigte aus vorgefertigte vorgefertigte Kompoee Kompoee Kompoee i Reihei Reihei ReiheududDse ud werde Betoelemee Betoelemee Betoelemee (Rasebordsteie) (Rasebordsteie) (Rasebordsteie) beschwert. beschwert. beschwert. moagefertig gelfert ud erforder hr gut hrlüftet ud eistrahlusoptimrt N e NelNel l system system system lässt lässt dabei lässt dabei d dabei d Moage d Moage Moage vovo 2 oder vo 2 oder 23 oder Module 3 Module 3ebefalls Module der der Dachuerkostruktio der Dachuerkostruktio Dachuerkostruktio verschraubt verschraubt verschraubt oder oder oder sbilaz. Der Grud: D Module köe vorkofektiorte Bauteile verbude. hohe c 2. ä ve rl ä kv e r l ä ve rl eifache eifache eifache Hadhabu Hadhabu Hadhabu aus.aus. Das aus. Das Kreuzverbud-BaukasteDas Kreuzverbud-BaukasteKreuzverbud-BaukasteWikel Wikel Wikel zur zur Soe zur Soe Soe gebaut. gebaut. gebaut. DD Gestelle D Gestelle Gestelle werde werde werde geeiget Alle filübergäe werde typeleiche ud ud überzeugt ihre besoders jahr ja

8 GermaBasic specialløsr GermaBasic er ikke bare eget til skråtage, me også til f.eks. specialopgaver osv. I dette tilfælde var der meget lae spæd på op til 7 meter mellem tagets bærede kostruktiosdele. Dette blev løst med speclle betoakre og e meget stærk alu-kostruktio. Udsit af et ekelt alæg pa samlet 26 kwp GermaIRoof Dette moagesystem er et utroligt flot system, hvor modulere greres ed i selve taget, sa det dels for et meget flot estetisk udseede og dels udgør selve tagmaterialet, sa ma f.eks. ved ybyggeri eller tagreovatio sparer omkostr til tagmateriale der hvor modulere moeres. et er udviklet og fremstillet i Tysklad og er i e helt uovertruffe kvalitet. GermaIRoof ka avedes til lat de fleste skra tage uaset om der er brugt er tegl, betoste eller f.eks. eterit. Et flottere system ed dette fa s simpelthe ikke. GermaBasic - skråtage Dette moagesystem er et mere traditioelt system, hvor moageskiere moeres og tilrettes på stedet og hvor modulere fastgøres med modulklemmer. GermaBasic ka avedes til lat de fleste moageopgaver; hvadee det drejer sig om traditioel skråtagsmoage uaset om taget er beklædt med tagpap, tegl, eterit eller adet. Germa- Basic er et utroligt fleksibelt moagesystem og til ehver moageopgave har vi e løsi. GermaBasic fladtage og specialløsr Fladtagsløsi ude taggeembrydi samt øst-vest vedt alæg. I stedet for skruer og taggeembrydi er der beyttet ballast. Til hvert ekelt tagprojekt geemgås tagkostruktioe og der laves e detaljeret ballastpla. Vægte af ballaste svarer ormalt til mellem 5 og 1 cm se, sa alle ormale tage ka være med. Ved øst-vest vedte solcellealæg ka der placeres 5-1 flere moduler ed ved sydvedte. Udsit af ekelt alæg pa samlet 23 kwp 14 15

9 PowerLie Mekaiske data Ma l 1.65 x x 4 mm Vægt ca. 1 kg Farve; sort eller hvid fol hærdet solcelleglas 3,2 mm sort pulverlakeret Vridi 1,2 i moduliveau Fladetryk maks. 5.4 Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 6 mookristalliske celler 156 x 156 mm. Type GSM6-255-PO6 GSM6-26-PO6 GSM6-265-PO6 Nomiel effekt Pmpp 255 Wp 26 W 265 W Nomiel strøm Impp,21 A,3 A,57 A Nomiel spædi Umpp 31,27 V 31,45 V 31,63 V Kortslutisstrøm Isc,7 A,3 A,7 A Tomgasspædi Voc 37,2 V 3,16 V 3,4 V Virkisgrad 15,3 15,6 15, Blacklie Mekaiske data Ma l 1.64 x 2 x 4 mm Vægt ca.1 kg Glas - folr - lamiat, hærdet solcelleglas 3,2 mm ESG ekstrahvid slagfasthed iht. DIN Sort farve aodized Vridi 1,2 i moduliveau Fladetryk maks. 5.4 Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 6 mookristalliske celler 156 x 156 mm. GSM6-25-B6 GSP6-255-PR6 GSP6-26-PR6 25 Wp 255 Wp 26 Wp,15 A,25 A,33 A 3,7 V 3, V 31,2 V, A, A,1 A 3,1 V 3,3 V 3,7 V 15,3 15,7 16 SilverLie Mekaiske data Ma l 1.64 x 2 x 4 mm Vægt ca. 1 kg Farve, alumiium eloxeret Fladetryk maks. 5.4 Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 6 polykristalliske celler 156 x 156 mm. 24-SI6 245-SI6 25-SI6 24 Wp 245 Wp 25 Wp, A,17 A,2 A 3, V 3, V 3,5 V,65 A,74 A,5 A 37,2 V 37,2 V 37, V 14,7 14, 15,2 NOCT +47 C Temp.koeff. P -,451 /K Temp.koeff. Er +,45 /K Temp.koeff. Voc -,325/K Bypassdioder 3 Tilslutisda se IP 65 Tilslutiskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel Græseværdr z tilladt systemspædi 1. V Ma letolerace +/ 3 Positiv Sorteri -/+4, watt Omgivede temperar 45 til +45 C Beskyttelsesklasse 2 NOCT +45 +/ 2 C Temp.koeff. P -,3 /K Temp.koeff. Er +,36 /K Temp.koeff. Voc -,34 /K Bypassdioder 3 Tilslutisda se IP 65 Tilslutiskabel 2 x 1, m, 4 mm², MC 4 kompatibel Græseværdr z Tilladt systemspædi 1. V Ma letolerace +/ 3 Positiv Sorteri -/+4, watt Omgivede temperar 4 til +5 C Beskyttelsesklasse 2 NOCT +45 +/ 2 C Temp.koeff. P,3 /K Temp.koeff. ER +,35 /K Temp.koeff. Voc,34 /K Bypassdioder 3 Tilslutisda se certificeret specialda se med trækfjederklemmer Tilslutiskabel 2 x, m ikl. stiksystem Græseværdr z tilladt systemspædi 1. V Ma letolerace +/ 3 Positiv Sorteri -/+4, watt Omgivede temperar -4 til +5 C Beskyttelsesklasse 2 duktmetode til fremstilli af solcelle-moduler bygger på glas-fol-tekolog. De høje kvalitet i lamiatkostruktioe opås ved hjælp af folsaml på bagside og de lukkede kaforsegli. Det garaerer e utrolig la levetid. Certificeri Dette modul er certificeret iht. IEC-specifikatioe IEC 2d. Ed og IEC Kvalitet duktiosalægget er TU V-, MCS-, IEC-, CE-, CSA- og ISO 1:2-certificeret og valideret iht. EMAS II. Løbede separate koroller garaerer e esartet høj kvalitet af produkteres elektriske, optiske og mekaiske egeskaber

10 Valby 2 stk. GS PremiumLie fordelt på 7 bygr GermaBasic med JUAL beslag Dafoss TLX iverter 6,12 kwp ydelse Købehavs Kommue Hospital BIPV løsi leveret til NCC Tekik services Alægget er sammesat af følgede produkter: GermaSolar MTM i heholdsvis 25-2 Wp GermaSolar moduler 6 stk moduler Dafoss TLX iverter SolarDach 3 fra Moui s Privat 24 stk. GS PremiumLie GermaClick moage Dafoss TLX iverter 5,76 kwp ydelse Ørestad Skole, Ørestade på Amager 14 stk. GS SilverLie DeltaWi moage m ballast Dafoss TLX iverter SolarLog 5 overva gi 33,3 kwp ydelse

11 Odese 13 stk. GS PremiumLie PowerOe iverter PowerOe overvågi 26 kwp ydelse Greå 46 stk. GS SilverLie PowerOe Trio iverter SolarLog 1 overva gi GermaRack moage m. ballast 15 kwp ydelse Retteberg, Tysklad 1 stk. GS SilverLie Dafoss TLX iverter SolarLog 1 23 kwp ydelse

12 Plalægisblad soleergi Fagspecialist Byggeprojekt Dato Firma Nav Gade Gade Billeberga, Sverige 252 stk. GS SilverLie GermaClick Silver moage Dafoss TLX iverter 6,4 kwp ydelse Postummer/by postummer/by Koaktpersoes Telefoummer Postummer/by postummer/by Telefoummer Werbe, Tysklad 5.2 stk. GS SilverLie Friladsmoage med Jordskruer ABB PowerOe ivertere 1,3 MWp ydelse Spørgsmål og oter Oplysr vedrørede solcellealægget Skråt tag Facade Fladt tag Bredde A B C D E F G Effektiv tagflade (L x B) Eaves Tagreti grader Bredde Læde Taghældi grader Tagbelægi Tegl Trapezplade Grus Kuststof Bime Tagkostruktio Stål Træ Spærafstad i cm Vide Djurs 3 stk. GS SilverLie PowerOe Trio ivertere EVO data overvågi GermaRack, DeltaWi moage Objekter, som er greret i tagflade, skal aives på e tegi med aivelse af aal, størrelse og placeri og vedlægges. Ekstere og re skyggeobjekter skal aives på e siatiostegi (læde, bredde, højde). Hvor er målere placeret? Kælder Eré Se Redskabsrum Garage Fides der førisvej til kabeltræki mellem tag og kælderetage? ja ej Ledislæde, modulstre iverter: m Hvor er der plads til ivertere? Kælder Tagkostruktio Garage Adet Øsket istallatiosydelse: ca. kwp, maks. ivesterisbeløb: ca. DKK Sca og sed til eller pa fax kwp ydelse 22 23

13 GermaSolar Damark A/S Nærum Hovedgade 2 DK-25 Nærum Telefo: Telefax: Versio

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid. Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 12 års erfari

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

INSPIRERET AF NATUREN

INSPIRERET AF NATUREN INSPIRERET AF NATUREN SUNSTYLE SOLCELLER ER LIGE SÅ GENIALE SOM FISKENES HUD: DE OPFØRER SIG MED DERES UDFORMNING AF PANELERNE SOM ET NATURLIGT VÆRN MOD VANDGENNEMTRÆNGNING SUNSTYLE ER ROBUST KONSTRUERET

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene: Solcellemodulerne skal muliggøre

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING

KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING TITELMASTERFORMAT DURCH KLICKEN BEARBEITEN IBC SOLAR 2013, Max Mustermann, Funktion, Datum KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING Med solarstrøm + batteriløsninger fra IBC SOLAR Din egen energiomstilling

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

2015 forår / sommer - 20150114 2 living a

2015 forår / sommer - 20150114 2 living a 2015 forår / sommer LANERNER, galvaized - Vi ka ikke give evhedsgarati på at de aldr ruster, me de holder lagt lægere ed geemsittet... - Hægsler, itter og hak i rustfrit stål. - Magetluk. HUSK til alle

Læs mere

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard Forårsmagasiet www.caravarige.dk Caravarige, impulsmagasi 2014 ERIBA HYMER Komfort til ethvert behov Se Bürsters ti ye JUBILÆUMSMODELLER Sprite fortsætter succese! All I som stadard KABE: 243 uikke plaløsiger

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere