Kunder. 1 Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunder. 1 Introduktion"

Transkript

1 Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her angives også om kunden ønsker papirsvar eller elektronisk svar, og hvilken lokationsnummer, SKS-nummer og SOR-kode kunder har. Hvis Kunder (afdelinger) indgår i samme netværk som KMA, kan svarene skrives direkte ud til kundens printer. Muligheden for at lave afdelingsudskrift aktiveres i KMA-oplysninger, men angivelse af kundens printer sker hér i kundekartoteket. Ændringer i kundeoplysningerne logges (opdatering fra d ). 2 Oprette (ny) eller ændre kundeoplysninger Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.

2 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 2

3 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 3 3 Oprette eller ændre en brugers oplysninger Forskrift Feltnavn Forskrift for at oprette en (ny) kunde Forskrift for at ændre i (allerede oprettet) kundeoplysninger Kundekode KK Ydernr. Y.nr. Indtast en selvvalgt alfanumerisk (dvs. tal eller bogstaver) kode. Brug en systematik i oprettelsen af kunder, hvor fx. kundetype, amt og by/hospital er angivet i de første tegn. Max. længde: 12 karakterer. Indtast ydernummer. Feltet kan forblive blank, hvis kunden ikke har ydernummer. Feltet er obligatorisk, og SKAL være på 6 ciffre, hvis kunden skal modtage elektroniske forsendelser. [F9] (værdiliste) viser en værdiliste med SKS-koder. [ESC] lukker værdilisten. Max. længde: 17 karakterer. Start med at søge kunden ved tastaturrækkefølgen: [F7](angiv forespørgsel) - [kundekode] - [F8](udfør søg). Er du usikker på kundekoden, så indtast den eller de tegn, du ved er rigtige (brug %-tegn, i den ende af kode, hvor du er usikker, fx. PAA% for alle kunderkoder, der begynder med PAA) inden [F8] (udfør søg). Du kan nu "bladre" mellem de fundne kundekoder med [PIL OP/NED]. Ydernummer. kan frit ændres, Har du behov for at søge på ydernummer, kan du anvende proceduren beskrevet ovenfor ved "kundekode".

4 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 4 SOR kode SOR Indtast kundens SOR kode. SOR-koden er stadig på trapperne, men i feltet skal angives den officielle kode hvormed kunden genkendes ved elektronisk kommunikation af rekvisitioner og svar. For praksis er det indtil videre identisk med ydernummer og for hospitaler SKSkoden. [F9](værdiliste) viser en værdiliste med SKS-koder. [ESC] lukker værdilisten. SOR-kode kan ændres, men bør ikke slettes. Navn Navn Gade Gade Post Postnr Kundetype Kndtyp Max. længde: 17 karakterer. Valgfri, men bør udfyldes. Indtast kundens navn. Feltet skal udfyldes. Max. længde: 40 karakterer. Indtast kundeadresse. Max. længde: 50 karakterer. Indtast postnr. Feltet skal udfyldes. Bynavn udfyldes automatisk. Indtast kundetype. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af kundetyper sker i følgeteksten KNDTYP. Kundenavnet kan ændres, men ikke slettes. Har du behov for at søge på kundenavn, kan du anvende proceduren beskrevet ovenfor ved "kundekode". Gade kan frit ændres, tilføjes eller slettes. Har du behov for at søge på gade, kan du anvende proceduren beskrevet ovenfor ved "kundekode". Postnr. kan frit ændres, men ikke slettes. Bynavn udfyldes automatisk. Har du behov for at søge på postnummer, kan du anvende proceduren beskrevet ovenfor ved "kundekode". Kundetypen kan frit ændres, men ikke slettes. Hospital Hospit Indtast hospitalskoden. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af hospitaler sker i følgeteksten HOSPIT. NB! Koden har specielt betydning for statistikudtræk og rapporter. Hospitalskoden kan frit ændres, tilføjes eller slettes, men vær, som skrevet, opmærksom på. at koden specielt har betydning for statistikudtræk og rapporter. Intern afdeling Intern afd Indtast Intern afdeling. Feltet bruges til underinddeling af afdelinger, men det er ikke kodet, dvs. ingen værdiliste. Intern afdeling kan frit ændres, Speciale Speciale Max. længde: 10 karakterer. Indtast evt. speciale. Speciale anvendes i statistikudtræk, hvor afgrænsning i parametret kundegrupper kan foretages på bl.a. speciale. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af Specialer sker i følgeteksten SPECIA. Speciale kan frit ændres, tilføjes eller slettes.

5 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 5 Sengeafsnit S-afsnit Specialekode Spec-kode Indtast evt. Sengeafsnit. Max. længde: 5 karakterer. Indtast selvvalgt specialekode, der kan angive hvordan kunde skal angives, hvis man i Forsiden (rekvisitionen) vil angive patientens stamafdeling. Bemærk: Feltet kan kun anvendes, hvis det er valgt i programmet KMAoplysninger (faneblad " Diverse parametre", feltet "Reg. af speciale"). Sengeafsnit kan frit ændres, Specialekoden kan frit ændres, Hospitalscenter Hos-Cen Max. længde: 5 karakterer. Indtast hvilket hospitalscenter kunden evt. tilhører. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af Hospitalscentre sker i følgeteksten HOSPCE. Hospitalscentre kan frit ændres, Titel Titel Institution Institution Telefon Telefon Fax nr. Fax nr. Telefon (h) Telefon (h) Statistikkode SK Indtast evt. kundens titel. Max. længde: 25 karakterer. Indtast evt. institution. Max. længde: 30 karakterer. Indtast evt. telefonnummer. Indtast evt. fax nr. Indtast evt. hemmeligt telefonnummer. Titel kan frit ændres, tilføjes eller slettes. Institution kan frit ændres, Telefonnummer kan frit frit ændres, Fax nr. kan frit ændres, tilføjes eller slettes. Telefonnummer kan frit ændres, Indtast Kundestatistikkode. [F9] Statistikkoden kan ændres, men (værdiliste) viser valgmulighederne, som ikke slettes. er oprettet i den nummerisk programkode KNDST1. [ESC] lukker værdilisten. Kundestatistikkoden bruges i perioderapporter og statistikudtræk, hvor data bl.a. adskilles på kundetyper.

6 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 6 Svarmodtager Svarmodtager Status S Logoplysninger 1. Dan søgekriterier 2. Anvend søgekriterier Lokationsnr Svarprotokol Edifact Papirsvar (afsluttende) N Indtast kundekoden på en supplerende Svarmodtager kan frit ændres, svarmodtager, hvis der er en FAST AFTALE om, at en anden end kunden samtidig får svaret tilsendt - fx. en andet amts KMA eller en hovedafdeling, der altid får kopi af svar, som er sendt til satelitafdeling i andet amt. Feltet angiver kundens status. Der skal indtastes værdien "0" (aktiv) eller "1" (slettet). Status kan ændres, men ikke slettes. Du kan bruge den til at gøre en kunde inaktiv ("slettet"), dvs at kundens rekvisitioner ikke længere kan registreres. Logoplysninger viser en oversigt over Der kan ikke ændres direkte i ændringer på kundeoplysninger, samt logoplysningerne. hvem der har ændret det. Ledeteksten, der står ud for det ændrede felt (oplysning), vises i en liste - øverst. Det er også muligt at søge på en ledetekst, og set hvilke ændringer, der er gemt på kunden. I nederste del vises de faktiske ændringer, således at den sidste ændring står øverst. Aktivér knappen ([CTRL + 1] eller klik på den). I blokken indtastes søgeordet, hvis du ønsker at knytte et specielt søgeord for netop den kunde du er ved at oprette. Blokken lukkes ved at du går tilbage til [F3](forrige blok). Anvendelse af specielt søgeord er beskrevet herunder. Indtast lokationsnummer, hvis kunden kan modtage elektronisk svar. Lokationsnummeret kan rekvireres ved sundhedsstyrelsen eller hos kunden. Angiv om der anvendes papirsvar eller edifact- svar. Hvis der skal sendes XMLsvar til kunden, angives edifact hér, og i KMA-oplysninger vælges, at svar sendes i både edifact og XML Med "J" (ja) eller "N" (nej) kan det angives, at kunden skal have afsluttende papirsvar. Vælges "N" vil kunden dog alligevel modtage papirsvar, hvis ikke lokationsnummer er angivet. Specielt søgeord kan frit ændres, slettes eller tilføjes til kunde. Anvendelse af specielt søgeord er beskrevet herunder. Knappen dukker op når du gør klar til søgning med[f7](angiv forespørgsel). Aktivér knappen ([CTRL + 2] eller klik på den). Indtast søgeord og tast [F8] (udfør søg). Hvis der kommer flere søgeordsresultater, kan du flytte markeringen af en kunde med [PIL OP/NED]. Marker søgeord/kunde med [F12](vælg) og derpå [F8](udfør søg) for at finde kundeoplysningerne Lokationsnummer kan frit ændres, Svarprotokol kan frit ændres, Angivelsen i afsluttende papirsvar kan frit ændres,

7 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 7 Papirsvar (foreløbig) N EPJ-lokationsnr EPJ Kvittering K Fakturafri fakturafri Betaling 6 Amt * Fakt.kunde SAARAMT Afd.gruppe Afd.gruppe Debitornr/Afd.nr Deb-/Afd-nr EAN lokationsnummer EAN Referenceid Referenceid Ordrenr Ordrenr Med "J" (ja) eller "N" (nej) kan det angives, at kunden skal have foreløbige papirsvar. Vælges "N" vil kunden dog alligevel modtage papirsvar, hvis ikke lokationsnummer er angivet. Indtast EPJ-lokationsnummer, hvis kunden kan modtage elektronisk svar via EPJ. Markering medfører, at kunden, som en positiv kvittering, får tilsendt et svar straks ved modtagelse af rekvisitionen. Hvis der benytte fakturering i MADS, kan kunden sættes til at være fakturafri. Indtast betalingskode. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af betalingskoder sker i følgeteksten BEK. Indtast amtskode. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af amtskoder sker i følgeteksten AMT. Som regel indsættes fakturakunden automatisk, når kundekoden er indtastet, men den kan ændres. Bruges kun i forbindelse med fakturering. Indtast afdelingsgruppe. [F9](værdiliste) viser valgmulighederne. Ændring i listen af afdelingsgrupper sker i Afd.grupper. Bruges kun i forbindelse med fakturering. Hvis kunden ikke fakturerer via en hovedkunden (fx en region) angivet i feltet "Fakt.kunde", skal der angives debitornr eller afdelingsnr. Bruges kun i forbindelse med fakturering. Indtast kundens EAN lokationsnummer, hvis faktureringen sker elektronisk. Bruges kun i forbindelse med fakturering. Indtast referenceid, hvis den elektroniske fakturering er knyttet til bestemt reference. Bruges kun i forbindelse med fakturering. Indtast ordrenr. Bruges kun i forbindelse med fakturering. Angivelsen i foreløbige papirsvar kan frit ændres, tilføjes eller slettes. Lokationsnummer kan frit ændres, Kvitteringen kan frit markeres eller afmarkeres. Fakturastatus kan frit ændres. Betalingskoden kan frit ændres eller tilføjes, men ikke slettes. Amtskoden kan frit ændres, Fakturakode kan frit ændres, [F9] (værdiliste) viser nærmere oplysning om fakturakunder. [ESC] lukker værdilisten. Afdelingsgruppe kan frit ændres, Debitornr eller afdelingsnr kan frit ændres, EAN kan frit tilføjes eller fjernes. Referenceid kan frit ændres, Ordrenr. kan frit ændres, tilføjes eller slettes.

8 ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) - SIDE 8 Svarudskrivningsprinter Hvis kunden modtager svar direkte i Svarudskrivningsprinter kan Svarprinter egen printer, skal printerplaceringen angives hér. Brug knappen "Gennemse" for at søge tilgængelige printere. Feltet har kun virkning, hvis der i KMA-oplysninger er angivet, at der anvendes "afdelingsprint". Hvis svarudskrivning til kundens printer kun skal ske for nogle laboratorieafsnit, angives det i de underste felter. frit ændres eller slettes. Afslut Når kundeoplysningerne er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved kunden er oprettet i kartoteket. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt. 4 Slette en kunde Hvis der er knyttet analyser til kunden (hvad der jo normalt er), kan den ikke slettes. Kun i sjældne tilfælde er det muligt at slette kunder. Spørg din systemansvarlige. I stedet kan kunden gøres "inaktiv". MADS - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - Århus Universitetshospital Skejby - Brendstrupgårdsvej, bygning X Århus N DK - DENMARK - Tel: (+45) / / Fax: (+45)

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere