KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD"

Transkript

1 KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

2 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det følgende benævnt ordregiveren og Entreprenør i det følgende benævnt leverandøren. 2. Kontraktgrundlaget definitioner m.v. De almindelige betingelser for levering af serviceydelser ABService 2003 finder anvendelse på kontraktforholdet mellem ordregiveren og leverandøren, med mindre hele eller dele af bestemmelserne i ABService 2003 er fraveget (se 15) eller der med denne kontrakt er fastsat noget andet. Til denne kontrakt er der følgende bilag, som udgør en del af kontraktgrundlaget: Bilag 1: ABService 2003 Bilag 2: Oversigtstegning Bilag 3: Produkt- og arbejdsbeskrivelse Bilag 4: BL 11-1, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup, Udgave 2 dateret d. 1. juli 2003 Bilag 5: Ordensregler, Entreprenørarbejder i Københavns Lufthavn, dateret juni 2003 Bilag 6: Leverandørens tilbud af [dato] Ved kontraktparter forstås ordregiver og leverandør. Kontrakten er undergivet dansk ret.

3 3. Ydelse solfilm/solgardiner Leverandøren forpligter sig til at polere og rengøre den i TWR SYD monterede solfilm (i alt 44 stk.) i overensstemmelse med forskrifter fra producenten, og at støvsuge de i TWR SYD monterede solgardiner (i alt 30 stk.) ved brug af TWR SYDs central-støvsuger. Derudover forpligter leverandøren sig til at udarbejde en rapport efter hver rengøring over solfilmenes/solgardinernes tilstand, herunder behov for ekstra rengøring/reparation (rapporten sendes uden ugrundet ophold til Naviairs kontaktperson), og for Naviairs regning at have 3-5 stk. solfilm i størrelsen 255mm x 550 mm på lager, at opbevare samtlige dubletter og reservefilm efter leverandørens forskrifter. 4. Leveringstid Polering og rengøring af solfilmen skal ske en gang hveranden måned, første gang i juni måned 2009 (uge 23). Arbejdet skal være afsluttet senest 6 arbejdsdage efter dets påbegyndelse. Under polering og rengøring af solfilmen i vinduerne 1-11 (øvre), (øvre), 4-11 (nedre), (nedre), jf. bilag 2, skal der i de nævnte vinduer være monteret en reservesolfilm. For så vidt angår de store solfilm (12-18), hvor der findes ekstra-solfilm, foretages en løbende ombytning. Støvsugning af solgardiner skal ske en gang halvårligt. Arbejdet skal ske i dagtimerne. 5. Pris For udførelse erlægger ordregiveren til leverandøren følgende faste vederlag eksklusive moms: Polering og rengøring af solfilm samt udarbejdelse af rapport kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. gang.

4 Ekstra rengøring af øvre solfilm kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. solfilm Ekstra rengøring af nedre solfilm kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. solfilm. Ekstra rengøring af store solfilm kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. solfilm. Støvsugning af solgardiner kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. gang. Ekstra rengøring af solgardin kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. gardin. Reservesolfilm til lager kr. [pris fra leverandørens tilbud] pr. solfilm. Montering og tilskæring af reservesolfilm[pris fra leverandørens tilbud] kr. pr. solfilm. Timepris for montør [pris fra leverandørens tilbud] kr. Timepris for montør på overtid [pris fra leverandørens tilbud] kr. 6. Betalingsmåde, morarente Betaling skal ske mod faktura med 30 dages betalingsfrist fra modtagelse af faktura. Under henvisning til lov nr af 27/ samt eventuelle senere ændringer skal Leverandøren til enhver tid opfylde de fastsatte krav vedrørende elektronisk fakturering. Som følge heraf skal fakturaerne være påført følgende generelle oplysninger: - EAN-nummer ( ) - Naviair, Att.: Erik H. Sørensen, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup - Leverandørens navn og personreference - Sagsnavn Ved for sen betaling kan leverandøren kræve morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

5 7. Overdragelse benyttelse af underleverandører Leverandøren kan ikke uden ordregiverens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Ordregiver kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. Leverandøren kan ikke uden ordregiverens skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører i videre udstrækning end angivet i leverandørens tilbud. Ordregiveren kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. Leverandøren kan ikke uden ordregiverens skriftlige samtykke erstatte de underleverandører, der fremgår af leverandørens tilbud, med andre underleverandører. Ordregiveren kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 8. Adgangsforhold, ordensregler m.v. Leverandørens personale og eventuelle underleverandører skal til varetagelse af denne kontrakt have udstedt et ID-kort til Københavns Lufthavn. Udstedelse af ID-kort forudsætter opfyldelse af en række betingelser, herunder gennemførelse af et baggrundscheck, som foretages af Politiet. Ved bortkomne ID-kort skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele Naviair dette. Bortkomne ID-kort erstattes af leverandøren. Erstatningen er p.t. fastsat til 600 kr. pr. bortkommet kort. Være sikkerhedsgodkendt, hvis Naviair med et rimeligt varsel skulle fastsætte krav herom. Naviair kan i givet fald fastsætte krav om sikkerhedsgodkendelse til graden TIL TJENESTEBRUG, FORTROLIG eller HEMMELIG, alt i henhold til CIR nr. 204 af 07/12/2001 vedr. sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU eller WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt. Kunne fremvise en for Naviair tilfredsstillende straffeattest. Naviair kan med behørigt varsel i hele kontraktperioden kræve at få fremsendt straffeattest i henhold til 22 i Bekendtgørelse om personoplysninger i Det centrale Kriminalregister for samtlige af Leverandørens samt eventuelle underleverandørers personale, som varetager opgaveudførelserne i henhold til denne kontrakt. Leverandørens personale og eventuelle underleverandører skal desuden til varetagelse af denne kontrakt have deltaget i Safety-awareness-kursus samt et kørekursus.

6 Leverandøren og dennes personale m.v. er i øvrigt underlagt de til enhver tid gældende regler vedr. adgang til og færden på området. 9. Tavshedspligt Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152a, jf Forsikring Leverandøren forpligter sig til, i hele kontraktperioden og i eventuel forlængelse heraf, at opretholde en erhvervsansvarsforsikring, som dækker et eventuelt ansvar for skade tilføjet personer eller ting i forbindelse med varetagelsen af denne kontrakt. 11. Ændringer Ændringer til denne kontrakt skal være skriftlige og underskrevet af kontraktparterne. 12. Kontraktens løbetid Kontrakten træder i kraft den 1. juni 2009 og løber frem til og med 31. maj 2012, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Der vil være mulighed for forlængelse i 1 år på uændrede vilkår. Forlængelse bestemmes af Naviair med et varsel på 3 måneder inden kontraktens udløb. 13. ABService 2003 (fravigelser) 3 finder ikke anvendelse. 4 finder ikke anvendelse. 5 finder ikke anvendelse. 6, stk. 2, finder ikke anvendelse. 8 finder ikke anvendelse. 10 finder ikke anvendelse. 16 finder ikke anvendelse. 26 finder ikke anvendelse.

7 Underskrift Kastrup, den Kastrup, den For Entreprenøren For Naviair (ordregiveren)

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere