6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)"

Transkript

1 UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe RFF...20 DTM...22 Segmentgruppe MOA...26 CUX...28 RFF...30 Segmentgruppe FII...34 Segmentgruppe NAD...38 Segmentgruppe INP...42 FTX...44 DTM...46 Segmentgruppe GIS...50 FTX...52 Segmentgruppe PRC...56 FTX...58 Segmentgruppe DOC...62 MOA...64 DTM...66 RFF...68 NAD...70 Segmentgruppe CUX...74 DTM...76 Segmentgruppe AJT...80 MOA...82 RFF...84 RFF...86 FTX...88 Segmentgruppe DLI...92 MOA...94 PIA...96 DTM...98 Segmentgruppe CUX DTM Segmentgruppe

2 Side: 2 AJT MOA RFF FTX Segmentgruppe GIS MOA UNT Eksempler Overførsel med kort advis Overførsel med udvidet advis uden krav om straks-advisering Overførsel med lang straks-advisering Indbetalingskort Indenlandsk check Overførsel fra girokonto Udenlandsk overførsel Udenlandsk check Overførsel fra udenlandsk bank...128

3 Side: 3 Indledning Formål En udvidet betalingsordre afsendes fra en debitor, køber eller en betalingsafsender til det angivne pengeinstitut. Pengeinstituttet instrueres om at debitere betalingsafsenders konto og udføre betaling på det angivne beløb til betalingsmodtager, kreditor eller af kreditor bemyndigede. Betalingsafsender har mulighed for evt. at referere til handelsmeddelelser som fx fakturaer. Denne information videregives fra pengeinstituttet til betalingsmodtager. Den udvidede betalingsordre, PAYEXT, er beregnet for: 1) Én modtager. Hvis der er flere betalingsmodtagere, skal der bruges flere PAYEXT'er. 2) Både udvidet og begrænset advisering (information til betalingsmodtager). Dansk tolkning Strukturdiagrammet er ændret i forhold til den internationale standardmeddelelse, idet der er sket en begrænsning af repetitioner af segmenter og segmentgrupper. I nogle tilfælde er segmenter helt udeladt, fordi de ikke har nogen forretningsmæssig funktion i Danmark. Disse segmentgrupper og segmenter er markeret som gråtonede. Desuden er der sket en tilpasning til danske forhold i form af koder, idet der i enkelte tilfælde er defineret nogle specielle danske koder.

4 Side: 4 Strukturdiagram UNH M 1 BGM M 1 BUS C 1 FCA C 1 PAI C 1 DTM M 4 Gr.1 C 5 RFF M 1 Gr.2 M 1 MOA M 1 Gr.3 C 4 FII M 1 Gr.4 C 6 NAD M 1 Gr. 5 C 4 INP M 1 Gr. 6 C 10 GIS M 1 Gr. 7 C 1 Gr.15 C 5 AUT M 1 UNT M 1 DTM C 1 CUX C 1 DTM C 2 RFF C 1 CTA C 1 COM C 5 CTA C 1 COM C 5 FTX C 1 DTM C 2 MOA C 1 LOC C 2 NAD C 1 RCS C 1 FTX C 10 DTM C 1 Gr.7 C 1 PRC M 1 FTX C 5 Gr.8 C9999 DOC M 1 Gr. 14 C 1 GIS M 1 MOA C 5 DTM C 5 RFF C 5 NAD C 2 Gr. 9 C 5 CUX M 1 Gr. 10 C 100 AJT M 1 Gr. 11 C9999 DLI M 1 MOA C 5 DTM C 1 MOA C 1 RFF C 1 FTX C 5 MOA C 5 PIA C 5 DTM C 5 Gr. 12 C 5 CUX M 1 Gr. 13 C 10 AJT M 1 DTM C 1 MOA C 1 RFF C 1 FTX C 5 Den udvidede advisering angives i segmentgruppe 7, hvor der er mulighed for at angive ustruktureret advisering i FTX-segmentet, der kan repeteres 5 gange. Den strukturerede advisering skal angives i DOC-grupperingen. Hvis der i forbindelse med den udvidede betalingsordre kun er begrænset advisering, benyttes blot de relevante segmenter for betalingen, og den udvidede advisering i segmentgruppe 7 begrænses eller udelukkes. Bemærk at der p.t. i forbindelse med udenlandske overførsler ikke er mulighed for at overføre struktureret advisering. Der kan således kun overføres 4 x 35 tegn i FTX-segmentet.

5 Side: 5 (Denne side er bevidst blank!)

6 Side: 6 Segment: Funktion: UNH At identificere og specificere den pågældende meddelelsestype. Det angiver, hvilket katalog der understøtter meddelelsestypen. Der kan være mindre forskelle i meddelelsesstruktur eller segmenter mellem forskellige kataloger. Indholdet er rettet mod modtageren (dvs. pengeinstitut eller PBS). Felter: 0062 Der skal angives en éntydig reference inden for forsendelsen. Det er vigtigt at skelne dette nummer (som er en teknisk reference) fra meddelelsesnummeret i BGM/1004. DE/0062 er et teknisk stempel, som er uafhængigt af forretningsfunktionen. Dette vil typisk angive nummeret i følgen af meddelelser inden for forsendelsen. S009 Dette sammensatte dataelement er vigtigt for at få identificeret meddelelsestypen præcist. Det skal benyttes i modtagersystemet for at kunne foretage en udpakning ved hjælp af en EDIFACT-konverter Her findes en præcis kodeliste, hvor værdierne alle er navne på 6 tegn. PAYEXT = Udvidet betalingsordre 0052 Angiver version, dvs. hvilken status meddelelsen har. D = Udkast (draft) 0054 Angiver katalog for meddelelsen. 96A = 96A-kataloget 0051 Angiver den organisation som er ansvarlig for specifikation, vedligeholdelse og publikation af EDIFACT-meddelelserne. UN = FN

7 Side: 7 UNH HOVED PÅ MEDDELELSEN M 1 Forekomst 0062 MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 S009 MEDDELELSES-IDENTIFIKATOR M 0065 Meddelelses-typens identifikator M an..6 "PAYEXT" 0052 Meddelelses-typens versionsnummer M an..3 "D" 0054 Meddelelses-typens releasenummer M an..3 "96A 0051 Kontrollerende organisation M an..2 "UN" 0057 Organisations-tildelt kode C an..6 Anvendes ikke p.t FÆLLESREFERENCE C an..35 Anvendes ikke p.t. S010 STATUS FOR OVERFØRSLEN C Anvendes ikke p.t Nummer i overførsels-sekvensen M n Første/sidste overførsel, kodet C a1 Eksempel: UNH PAYEXT:D:96A:UN' Det er en multipel betalingsordre med nummer i forsendelsen. Meddelelsen tilhører 96A-biblioteket. FN er "ansvarlig organisation".

8 Side: 8 Segment: Funktion: BGM Giver éntydig identifikation af betalingsordren. Desuden angives meddelelsens type og funktion. Vigtigt er meddelelsesnummeret, der bruges af modtageren ved svar på betalingsordren både ved bekræftelse og ved annullering. Indholdet er rettet mod modtageren (dvs. pengeinstitut eller PBS). Felter: 1001 Kode der identificerer betalingsordren. DE/1001 kan præcisere forretningsfunktionen af meddelelsen. 451 = Udvidet betalingsordre (PAYEXT) 1004 Angiver en éntydig, forretningsmæssig identifikation af betalingsordren. Tildeles af betalingsafsenderen. Det fungerer som referencenummer for betalingsafsender og dennes pengeinstitut Hvis ikke dette element er angivet, betyder det, at meddelelsen er en original. 7 = Duplikat. Meddelelsen er i enhver henseende identisk med en tidligere fremsendt med undtagelse af meddelelsesnumre (UNH/0062 og BGM/1004) 9 = Original 4343 Ønske om bekræftelse/status på betalingsordre. AB = Bekræftelse af betalingsordren (ved en BANSTA) *AA1 = Debetadvis ønskes (DEBADV) *AF1 = Bekræftelse af betalingsordren (BANSTA) og debetadvis ønskes (DEBADV). *X1 = Skriftligt debetadvis

9 Side: 9 BGM MEDDELELSENS START M 1 Forekomst C002 MEDDELELSENS START C 1001 Meddelelsens navn, kodet C an..3 "451" 1131 Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Dokumentet/meddelelsen i klartekst C an..35 Anvendes ikke p.t MEDDELELSENS NUMMER C an MEDDELELSENS FUNKTION, KODET C an SVARTYPE, KODET C an..3 Eksempel: BGM Meddelelsen er en PAYEXT og har det éntydige referencenummer

10 Side: 10 Segment: Funktion: BUS Angiver information i relation til betalingstypen. Indholdet er rettet mod modtageren (dvs. pengeinstitut eller PBS). Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling C *1 = Konkurrenceneutral dispositionsdag 1131 ZZZ = Bilateralt aftalt = PBS

11 Side: 11 BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING C 1 Forekomst C521 FORRETNINGSFUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretningsfunktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretningsbeskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C551 BANKFUNKTION C 4383 Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO' Indenlandsk betaling angivet ved koden DO.

12 Side: 12 Segment: Funktion: PAI Angiver betalingsmåde og betalingskanal. Dette segment skal anvendes, for at betalingen kan udføres. Indholdet er rettet mod betalingsmodtager. Felter: C = Udenlandske checks i DKK eller anden valuta 26 = Indenlandsk check *IBB = Indenlandsk overførsel *IBK = Indbetalingskort. Debitor-identifikation fremgår af det første RFF-segment *GIR = Overførsel fra girokonto ( girotømning ) *MTC = Udenlandsk check der skal crosses *MTA = Afdisponering fra egen konto i udenlandsk pengeinstitut *PBS = Pengeinstitutternes BetalingsSystemer *UBB = Udenlandsk overførsel ZZZ = Bilateralt aftalt 1131 ZZZ = Bilateralt aftalt = PBS 4435 *A01-A99 = Kortartkode i intervallet *ALO = Almindelig overførsel (bruges kun i forbindelse med DE/4461/UBB) *ALM = Almindelig girering (bruges kun i forbindelse med DE/4461/GIR) *DFA = Direkte forsendelse af udenlandsk check til afsender *DFF = Udenlandsk check til afhentning i filial *DFM = Direkte forsendelse af udenlandsk check til modtager *EDA = EDIFACT-advisering *ES = ErhvervsService. Leverandørbetaling via PBS anvendes *EXP = Ekspresoverførsel (bruges kun i forbindelse med DE/4461/UBB) *OS = OverførselsService. Konto til konto-overførsel. Kun via PBS *PEN = Pensionsoverførsel *STR = Straks-girering (bruges kun i forbindelse med DE/4461/GIR) *TE = Teleoverførsel (bruges kun i forbindelse med DE/4461/UBB) *UKA = Konto til konto-overførsel med kort advis *ULA = Konto til konto-overførsel med lang straks-advisering *UUA = Konto til konto-overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering ZZZ = Bilateralt aftalt

13 Side: 13 PAI BETALINGSINSTRUKTIONER C 1 Forekomst C534 BETALINGSINSTRUKTION, DETALJER M 4439 Betalingsbetingelser, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Betalingsgaranti, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Betalingsmåde C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Betalingskanal C an..3 Eksempel: PAI+::IBB:ZZZ:130:ULA' Der er tale om en indenlandsk betaling. Det er en konto til konto-overførsel med langt advis.

14 Side: 14 Segment: Funktion: FCA Angiver betaling af gebyrer. Indholdet er rettet mod modtager (dvs. pengeinstitut eller PBS). Felter: = Alle gebyrer betales af betalingsmodtager 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle gebyrer betales af betalingsafsender ZZZ = Bilateralt aftalt C Registreringsnummer *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registreringsnumre = PBS vedligeholder kodelisten 3194 Kontonummer. Note: Anvendes p.t. kun for udenlandske betalinger. Derudover anvendes segmentet i debetadvis og kreditadvis, hvori pengeinstituttet kan angive gebyrkontoen.

15 Side: 15 FCA PENGEINSTITUT-GEBYRER C 1 Forekomst 4471 OPKRÆVNINGSMÅDE, KODET M an..3 C878 GEBYRKONTO C 3434 Afdelingsnummer, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Kontonummer/finansnummer C an Valuta, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: FCA+15' Gebyret betales af betalingsafsender (kode 15).

16 Side: 16 Segment: Funktion: DTM Dato/tidspunkt som relaterer sig til betalingsbeløbet, fx udførelsesdag eller tidspunkt for meddelelsen. Indholdet er rettet mod modtageren (dvs. pengeinstitut eller PBS). Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 137 = Dato/tidspunkt for meddelelsen 203 = Ønsket udførelsesdag. Dato/tidspunkt hvorpå betalingsafsenders pengeinstitut skal udføre ordren. *AFS = Dato for afsendelse. Optræder kun ved overførsler fra udlandet *EKS = Dato for udenlandsk banks ekspedition. Optræder kun ved overførsler fra udlandet. *EKF = Ønsket ekspeditionsdag eller foregående bankdag *EKN = Ønsket ekspeditionsdag eller næste bankdag *FED = Første mulige ekspeditionsdag 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

17 Side: 17 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 4 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+137: :102' Denne betalingsordre er dannet 23. oktober Kode 137 betyder "meddelelsens dato/tid". Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

18 Side: 18 (Denne side er bevidst blank!)

19 Side: 19 Segmentgruppe 1 Gr. 1 C 5 RFF M 1 DTM C 1 Denne segmentgruppe indeholder alle typer referencer, som vedrører relationerne mellem betalingsafsender, pengeinstituttet og betalingsmodtager.

20 Side: 20 Segment: RFF (segmentgruppe 1) Funktion: Dette segment indeholder alle typer referencer, som vedrører relationerne mellem betalingsafsender, pengeinstituttet og betalingsmodtager. Felter: C ACW = Reference til tidligere meddelelse. Bruges ved genfremsendelse af tidligere fremsendt PAYEXT. CR = Kreditorvalgt reference. Der kan højst benyttes 20 tegn. Debitoridentifikation på indbetalingskort udfyldes i DE/1154. *AXX = Afsenders reference til kontoudtog *CR2 = Afsendervalgt teknisk reference til debiteringen (B-niveau). Videresendes ikke, men tilbagesendes i BANSTA og DEBMUL. *DEB = Debitors identifikation af betalingen *MOD = Modtagerreference *3 = Dokumentreference. Det kan fx være en reference til en faktura, som betales ved denne betalingsordre. Referencenummeret i DE/1154 føres videre til betalingsmodtager. Kan kun anvendes ved konto til kontooverførsel med lang advisering Éntydigt referencenummer.

21 Side: 21 RFF REFERENCE M 1 Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+CR: ' Koden CR henviser til en kreditorvalgt reference.

22 Side: 22 Segment: DTM (segmentgruppe 1) Funktion: Dato/tidspunkt for meddelelse/reference. Indholdet er rettet mod modtageren (dvs. pengeinstitut eller PBS). Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for referencen Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

23 Side: 23 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 1 Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "171" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Referencen er fra 12. maj Kode 171 betyder "dato/tid for referencen". Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

24 Side: 24 (Denne side er bevidst blank!)

25 Side: 25 Segmentgruppe 2 Gr. 2 M 1 MOA M 1 CUX C 1 DTM C 2 RFF C 1 Denne segmentgruppe angiver beløbet der trækkes fra debitors (eller betalingsafsenders) konto, og valutaen den er debiteret i, samt relevante kurser. Der kan også angives transaktioner, hvortil beløb fra betalingsafsender er relateret (fx terminskontrakt). DTM-segmentet er udeladt i den danske tolkning, da dato/tid-oplysninger i denne forbindelse ikke er relevant. Indholdet er rettet mod de involverede pengeinstitutter og betalingsmodtager.

26 Side: 26 Segment: MOA (segmentgruppe 2) Funktion: Specificerer det overførte pengebeløb for betalingen. Normalt vil indenlandske betalingsordrer ikke behøve valutaangivelser (DE/6345). Der kan også angives en re- teret transaktion (fx en valutatransaktion) mellem betalingsafsender og dennes pengeinstitut. Modværdi anvendes, hvis valutakoden for betalingsbeløb er forskellig fra valutakoden for modtager. Denne angives i det tilknyttede CUX-segment. Indholdet er rettet mod de involverede pengeinstitutter og betalingsmodtager. la- Felter: C = Betalingsbeløb 57 = Modværdi 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Koder ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

27 Side: 27 MOA BELØB M 1 Forekomst C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel 1: Eksempel 2: Eksempel 3: MOA+9:100000:DKK' Kode 9 betyder betalingsbeløb. Beløbet er på DKK. MOA+9:100000:USD Betalingsbeløbet er på USD. MOA+57:5000:DKK Der overføres et beløb svarende til DKK. I dette tilfælde kræves, at modtagervaluta angives i det følgende CUX-segment:CUX++3:USD. Modtagervaluta er USD.

28 Side: 28 Segment: CUX (segmentgruppe 2) Funktion: Specificerer valutaer benyttet i transaktionen og relevante detaljer for kursen. I indenlandske betalinger vil dette segment normalt ikke være nødvendigt. Når overførselsbeløbet er i en anden valuta end debetkontoen, skal CUX-segmentet udfyldes. Det kan også bruges til at angive valutagrundlag. Indholdet er rettet mod de involverede pengeinstitutter og betalingsmodtager. Felter: C forekomst af det sammensatte dataelement = Valutakode for modtager 6345 Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars 5402 Valutakurs.

29 Side: 29 CUX VALUTA C 1 Forekomst C504 VALUTA C Anvendes ikke p.t Valuta-detaljer, kvalifikator M an Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an Valutakurs-grundlag C n..4 C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an..3 "3" 6345 Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t VALUTAKURS C n BØRS, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: CUX++3:FRF' Valutakode for modtager.

30 Side: 30 Segment: RFF (segmentgruppe 2) Funktion: Specificerer andre transaktioner som betalingen er relateret til, fx en terminskontrakt. Hertil knyttes referencetype og selve reference-nummeret. Indholdet er rettet mod de involverede pengeinstitutter. Felter: C ADC = Lån FX = Terminskontrakt *1 = Aftale *2 = Notering/salgskurs *3 = Spot 1154 Éntydigt referencenummer.

31 Side: 31 RFF REFERENCE C 1 Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+FX: ' Koden FX henviser til en terminskontrakt med referencenummer

32 Side: 32 (Denne side er bevidst blank!)

33 Side: 33 Segmentgruppe 3 Gr. 3 C 4 FII M 1 CTA C 1 COM C 5 Angiver konti i betalingsafsenders og betalingsmodtagers pengeinstitutter. Der kan yderligere angives kontoens valuta. Angivelse af debitor sker i NAD-segmentet i segmentgruppe 4. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne er kendte i forvejen. Indholdet er rettet mod de involverede pengeinstitutter (eller PBS).

34 Side: 34 Segment: FII (segmentgruppe 3) Funktion: Angiver konti i betalingsafsenders og betalingsmodtagers pengeinstitutter. Der kan desuden angives valuta for disse konti. Yderligere angivelse af ordreafgiver eller betalingsafsender sker i NAD-segmentet i segmentgruppe 4. Indholdet er rettet mod de involverede pengeinstitutter (eller PBS). Felter: 3035 BF = Kreditors pengeinstitut BQ = Pengeinstitut som har udstedt checken I1 = Korrespondentbank OR = Ordreafgivers pengeinstitut P1-P2= Kontaktbank 1 og 2 C Kontonummer Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FFR = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars C088 Dette sammensatte dataelement angiver pengeinstitut og/eller afdeling. Ved almindelig indenlandsk konto til konto-overførsel anvendes dette ikke DE/3433, DE/1131 og DE/3055 bruges til internationale betalinger i SWIFT = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT 3434 Pengeinstituttets afdelingsnummer, bankkode etc AT = Bankleitzahl (østrigsk) BL = Bankleitzahl (tysk) CH = Chipscode (amerikansk) FW = Fedwire routing number (amerikansk) SC = Sortcode (engelsk) *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registreringsnumre = PBS vedligeholder kodelisten 3432 Angivelse af pengeinstituttet i klartekst Her kan yderligere angives adresse på afdelingen. Bruges fortrinsvis til udenlandske pengeinstitutter Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT M 1 Forekomst

35 Side: DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C 3194 Kontonummer C an..35 Skal anvendes 3192 Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Afdelingsnummer, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Navn på pengeinstitut C an Placering af afdeling/filial C an LAND, KODET C an..3 Eksempel : FII+OR ' Der er tale om information, der knytter sig til ordreafgivers pengeinstitut (OR). Ordreafgiver vil betale fra konto

36 Side: 36 (Denne side er bevidst blank!)

37 Side: 37 Segmentgruppe 4 Gr. 4 C 6 NAD M 1 CTA C 1 COM C 5 Segmentgruppen angiver navn og adresse på modtager og afsender og/eller kontohaver for meddelelsen. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne er kendte i forvejen. Ved fremsendelse af check skal betalingsmodtageren fremgå af denne segmentgruppe. Indholdet benyttes af de involverede pengeinstitutter (eller PBS) og betalingsmodtager.

38 Side: 38 Segment: NAD (segmentgruppe 4) Funktion: Segmentgruppen angiver navn og adresse på afsender og/eller kontohaver. NADsegmentet skal være udfyldt i forbindelse med checks eller udenlandske betalinger. Indholdet benyttes af de involverede pengeinstitutter. Felter: 3035 Angiver betydningen af adressaten, fx: BE = Kreditor BY = Køber PE = Betalingsmodtager P1-P4= Yderligere adviseringsparter i forbindelse med transaktionen RV = Checkmodtager SE = Sælger *5 = Alternativ afsender C082 Identifikation af deltageren i kort, kodet form. Dette er principielt den mest hensigtsmæssige måde at beskrive en deltager på. Men det kræver, at parterne er indforstået med brugen Selve koden for den pågældende deltager (firma, organisation eller privatkunde) Kodeliste der giver forklaring og reference til DE/3039. Fx: 12 = Telefonnummer *KRE = Kreditornummer (til indbetalingskort) *KUN = Kundenummer hos modtager *PBS = PBS-nummer *SE = SE-nummer ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Organisation der opretter og vedligeholder koden i DE/1131 og dermed også kodelisten for DE/ = EAN 130 = PBS C080 Resten af segmentet fra C080 og ned er en struktureret og overvejende ukodet beskrivelse af virksomheden Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

39 Side: 39 NAD NAVN OG ADRESSE M 1 Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C082 DELTAGER-IDENTIFIKATION C 3039 Deltager-identifikation M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Bør anvendes 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C058 NAVN OG ADRESSE C Anvendes ikke p.t Navn-og adresse-linie M an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an..35 C080 DELTAGERNAVN C 3036 Deltagernavn M an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Format for deltagernavn, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. C059 GADE C 3042 Gade og nummer/postboks M an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an BYNAVN C an LOKALOMRÅDE, KODET C an..9 Anvendes ikke p.t POSTNUMMER C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: NAD+MS+ABC:ZZZ' Koden MS angiver, at det er meddelelsens afsender. "ABC" er en kode, der identificerer denne. Koden er bilateralt aftalt (ZZZ).

40 Side: 40 (Denne side er bevidst blank!)

41 Side: 41 Segmentgruppe 5 Gr. 5 C 4 INP M 1 FTX C 1 DTM C 2 Denne segmentgruppe indeholder instruktion fra betalingsafsender til parter angivet i segmentgruppe 3 og/eller 4. Betalingsafsenders pengeinstitut udfører instruksen angivet i FTX-segmentet og videregiver normalt informationen til betalingsmodtager eller evt. til betalingsmodtagers pengeinstitut. I specielle tilfælde kan der yderligere ske advisering til kontaktparter på modtagersiden. Indholdet er således rettet mod de involverede pengeinstitutter/pbs og betalingsmodtager.

42 Side: 42 Segment: INP (segmentgruppe 5) Funktion: Identificerer udfører/modtager af en instruktion og evt. selve instruktionen. Udfører af instruktionen skal være betalingsafsenders pengeinstitut (identificeret i FII-segmentet) eller PBS. Dette segment kan også bruges til speciel adviseringsmåde for pengeinstituttet. Indholdet er således rettet mod betalingsafsenders pengeinstitut/pbs og betalingsmodtager. Felter: C849 Bruges til at identificere udfører og modtager af instruktionen Udfører af instruktionen skal være et pengeinstitut. OR = Ordreafgivers pengeinstitut BF = Kreditors pengeinstitut 3285 Modtager af instruktionen. BF = Kreditors pengeinstitut I1 = Korrespondentbank OR = Ordreafgivers pengeinstitut OY = Ordreafgiver PE = Betalingsmodtager PL = Betalingsafsender P1-P4= Yderligere parter i forbindelse med transaktionen. Når én af disse er til stede, skal INP-segmentet bruges for hver af parterne. RV = Checkmodtager XXX = Kreditor C522 Beskriver instruktionens betydning Hvis der angives en instruktion, skal dette dataelement benyttes. Der er kun defineret én kode: 1 = Instruktionen kræver handling fra modtagerens side 4401 Kode der specificerer den ønskede handling for udføreren af instruktionen: AJ = Kontoførende bank skal kontakte kreditor via fax AP = Advisering pr. telefon. Gælder kun ved instruktion af udenlandsk pengeinstitut. AT = Kontoførende bank skal kontakte kreditor via telex *1 = Kun udbetaling til kreditor *2 = Forhåndsadvisering *3 = Advisering til eget pengeinstitut *4 = Meddelelse til afsender *5 = Udbetaling via check *6 = Kreditor vil henvende sig, udbetaling mod legitimation *8 = Eksisterende aftale (i forbindelse med 1131) *8N = Oprettelse af skabelon (i forbindelse med 1131) *8Æ = Ændring af skabelon (i forbindelse med 1131) 1131 ZZZ = Bilateralt aftalt = PBS 4400 Anvendes specielt ved skabelonkode.

43 Side: 43 INP INSTRUKTION TIL DELTAGERE M 1 Forekomst C849 INSTRUKTIONS-DELTAGERE, KODET M 3301 Udfører af instruktion M an Modtager af instruktion C an..17 C522 INSTRUKTION C 4403 Instruktion, kvalifikator M an..3 "1" 4401 Instruktion, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 "130" 4400 Instruktion C an..35 C850 INSTRUKTIONENS STATUS C Anvendes ikke p.t Status, kodet M an Instruktionsgiver C an FORESPØRGSEL OM HANDLING C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: INP+OR:PE+1:2:ZZZ:130 Kode OR betyder ordreafgivers pengeinstitut og "PE" betalingsmodtager. Kode 1 betyder, at der kræves handling fra modtagers side. Den følgende kode 2 betyder forhåndsadvisering. PBS er ansvarlig for kodelisten.

44 Side: 44 Segment: FTX (segmentgruppe 5) Funktion: Giver plads til udvidet instruks i forhold til INP-segmentet. Der kan kun vælges klartekstform ved C108. Indholdet er rettet mod enten de involverede pengeinstitutter/pbs eller betalingsmodtager. Felter: 4451 Kvalifikator der angiver funktionen af teksten. Det er nødvendigt at bruge dette dataelement, da det er mandatory. AAG = Information til det angivne pengeinstitut eller virksomhed C Der er op til 5 x 70 tegn til at angive instruktionen Sprogkoder ifølge ISO 639, fx: de = Tysk da = Dansk en = Engelsk es = Spansk fi = Finsk fr = Fransk it = Italiensk nl = Hollandsk no = Norsk sv = Svensk

45 Side: 45 FTX FRI TEKST C 1 Forekomst 4451 TEKST-EMNE, KVALIFIKATOR M an..3 "AAG" 4453 TEKST-FUNKTION, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C107 TEKST-REFERENCE C Anvendes ikke p.t Fri tekst, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C108 FRI TEKST C 4440 Fri tekst M an Fri tekst C an Fri tekst C an Fri tekst C an Fri tekst C an SPROG, KODET C an..3 Eksempel: FTX+AAG+++Bekræftelse pr. fax da "AAG" betyder, at det er information til det angivne pengeinstitut eller virksomhed (fra INP-segmentet).

46 Side: 46 Segment: DTM (segmentgruppe 5) Funktion: Benyttes kun ved forhåndsadvisering. Indholdet er rettet mod enten de involverede pengeinstitutter/pbs eller betalingsmodtager. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 174 = Informationen skal videregives efter den angivne dato/tid 175 = Informationen skal videregives før den angivne dato/tid 177 = Informationen skal videregives på den angivne dato/tid 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere