Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid."

Transkript

1 Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid.

2 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 12 års erfari fra speclt det tyske solcellemarked, hvor der geem åree er blevet leveret mae, mae side solcellealæg til lige så mae tilfredse kuder. Deraf avet GermaSolar. GermaSolar har geem åree udviklet sig til e af Europas førede leveradører af komplette solcellealæg til familhuse og er kedt for at levere det flotteste desig i de højeste kvalitet til de husejere der ku øsker sig det allerbedste.

3 Kvalitet er afgørede. GermaSolar tilbyder idividuelle og behovsorerede totalløsr af solcellesystemer fra private tagalæg til solcellekraftværker i multimegawattklasse. Hvad ee der er tale om solcellemoduler, ivertere eller moagesystemer: Alle kompoeer fra GermaSolar udmærker sig med deres lae levetid, deres geemprøvede fuktioalitet og deres flotte udseede og sætter ye stadarder for området. Som datterselskab af det daske Photoic Eergy A/S profiterer vores kuder af de styrke og de kompetece, som det giver at være e af verdes store OEM-produceer af solcellemoduler. Vores produkter udvikles i Tysklad og fremstilles i koceres ege modere produktiosalæg over hele verde eller i samarbejde med kompetee partere som lever op til selskabets høje krav til kvalitet og troværdighed. Hvert eeste alæg opfylder de højeste kvalitetsormer på basis af ISO-certificerr, TÜV certificerr og CE mærkr. Over 50 eksperter sørger i de forbidelse for, at kvalitetskravee overholdes øje. Et særligt overbevisede bevis for vores medarbejderes dygtighed og vores produkters kvalitet er de store solcellekraftværker, som GermaSolar har dimesioeret, leveret og opført som hovederepreør. Fuerer oget i dette højprofessioelle miljø, opfylder det også kravee på alle adre avedelsesområder. På forskis- og udviklisområdet stoler vi helt og holde på vores daske og tyske iørers kowhow om soleergi. Daish Desig og Germa Eieeri er således det solide grudlag for bæredygtige løsr, som opfylder de højeste kvalitetsstadarder. 2

4 Det er tid til foradri. Soleergi fremtide! Wir trage Verawor Re eergi til overflod. Eergiforsyi på bæredygtig og absolut vedvarede vis er ikke læere fremtidsdrømme og har ikke været det læe. Løs skier os bogstavelig talt lige i asigtet: Sole. Re eergi til overflod. På ku 20 miutter stråler sole så meget eergi på jorde, som hele meeskehede forbruger på ét år! Overalt i Europa har vi tilstrækkelig solidstråli selv år det er overskyet. Eergi, som også du ka udytte ved hjælp af vores solcellesystemer. Eergi, som ka ædre vores liv, vores tilværelse og vores fremtid på afgørede vis. Soleergi i el ettet. Omdaelse af soleergi til elektricitet kalder ma fotovoltaik og fotovoltaik er tides tred. Hvor strøm udvudet ved hjælp af sole i større skala tidligere var e sjældehed, så bidrager solcellealæg i dag i stigede grad til at dække behovet for elektricitet. Lat de fleste solcellealæg er sluttet til strømettet. Det betyder, at de strøm, som geereres på taget, på facade eller på et friladsalæg, både ka gå til eget forbrug og sedes id i det offelige el et og modreges således es eget forbrug. Såda ka et solcellealæg betale sig. Reabilitete af et solcellealæg kommer først og fremmest a på alægskompoeeres kvalitet og virkisgrad. Faktorer, som du uder alle omstædigheder skal fokusere på, år du køber dit alæg, og som ved udvikl af GermaSolar-moduler ud over desiget spiller e afgørede rolle. GermaSolar yder edda garai på dette: 10 års produktgarai 12 års ydelsesgarai på 0 % af de omielle ydelse 25 års ydelsesgarai på 0 % af de omielle ydelse Adre vigtige aspekter for at opå et godt udbytte er e optimal positio i forhold til sole samt elimieri af skyggeforhold, e fejlfri drift og e la levetid for alægget. Med et alæg i Damark opår du pr. år i geemsit for hver kilowatt-peak (kwp) mellem 00 og 1000 kilowatt-timer. Avedelse af forybare eergr løer sig ikke ku med hesy til miljøet. Nettoafregisord sørger for, at soleergi ka betale sig. 3

5 Strøm fra soleergi i stedet for kul og ol. Det er tid til at ædre eergifokus. Det er emmere at skifte til elektricitet fra soleergi, ed du tror. Det eeste, du har brug for, er et solcellealæg fra GermaSolar på taget. Så ka du lave di ege ree strøm. Du gør dermed ikke ku miljøet e stor tjeeste. Du gør dig også på de måde uafhæig af de forveede kraftige stigr i eergiprisere. Edvidere ka du få hjælp til di ivesteri geem attraktive fiasris muligheder og de daske ettoafregisordi. Hver eeste kilowatttime, som sedes id i det offelige strømet sparer dig for ca. 2 kr. Høj kvalitet i et solcellealæg er det allervigtigste. Selve solcellemodulere skal tilbr 30 år eller mere oppe på taget så de skal være i e meget god kvalitet. Og det samme skal moagesystemet som skal holde dem fast i de æste 30 år! På taget bliver moduler og moagesystem udsat for masser af reg og se, stormvejr, høj varme, hagl, høj UV-bestråli osv. og for at kue holde til det, skal de være ordeligt lavet hele veje igeem. Så let får du et solcellealæg på taget. fitér allerede i år af de akelle lovgivi! Et solcellealæg bør istalleres af e professioel istallatør. Som abefalet GermaSolar-parter rådgiver ha dig, plalægger og moerer dit solcellealæg. Med tagmoerissystemet GermaClick, der er udviklet speclt til GermaSolar-moduler, går moer emt og du får et rigtigt flot resultet. Med e kompete fagmad ved di side ka du være sikker på, at dit alæg kommer op på taget til tide, og at det fuerer ude problemer og optimalt fra dag 1. 4

6 ducer di ege strøm samme med os! Følgede fordele taler for sig selv: Miljøet Aktiv miljøbeskyttelse med sikkerhed Bæredygtighed Uafhæighed af fossile brædselskilder og importeret strøm fra atomkraftværker Besparelse Reducer die eergiomkostr Afbild sammeliger eergiproduktioe fra moduler på forskellige arealhældr på et hus. Nogle eksempler på solcellealæg fra GermaSolar AG: Bolig Germasolars Solcellealæg er rigtigt flotte med det pulverlakerede moagesystem GermaClick i sort. Tage med forskellig oreri ka avedes optimalt til et solcellealæg. Idustri På flade tage opstilles modulere ved hjælp af stativer, så de placeres optimalt i forhold til soles vikel. Derved er det muligt at opå de maksimale ydelse for et solcellealæg. Erhverv På bygr, der er speclt desiget til dette formål, udyttes alle tagflader optimalt. Dette solcellealæg har e ydelse på 220 kwp og producerer ca kwh pr. år eller det samme som ca kr. Solcellepark GermaSolar AG plalægger, dimesioerer, leverer og opfører solcelleparker i megawattklasse overalt i Europa. Vores kompetece omfatter følgede områder: plalægi, leveri, opførelse og tilsluti. 5

7 For hver kwp solcellealæg du moerer, sparer du miljøet for ca. 0,5 tos CO 2 om året. For et geemsitligt parcelhus svarer det til 2-3 tos CO 2 besparelse om året. Du sikrer samtidig dig selv e lav elpris i de æste 30 år eller mere. De fleste huse har plads på taget til et solcellealæg. Har du m² fri tagflade, så har du plads til et maksimalt stort solcellealæg på 6 kwp, som vil kue dække dit el-forbrug helt eller delvist. Når solcellealægget producerer mere ed du år at forbruge, så drejer el-målere baglæs og på de måde lagrer du helt automatisk di overproduktio. Ivester i et solcellealæg er rigtig god, og du ka producere di ege strøm for uder 1 kr/ kwh de æste år. Bedre og mere sikker ivesteri ka ma æste ikke forestille sig. Og så gør du oget vigtigt for miljøet samtidigt! Ove i købet, så sikrer et solcellealæg, at di bolig får e bedre eergimærki, hvilket forbedrer prise på di bolig, hvis du e dag skulle sælge de. Med et solcellealæg fra GermaSolar ka du spare pee, edsætte die strømudgifter og skåe miljøet. 6

8 Kompetece fra solcelle Kraftværker til dit alæg fitér af vores erfari med store soleergikraftværker. GermaSolar er kvalitetsparter og løsisleveradør af solcellealæger af ehver størrelse og vi har geem åree opført e række solcellekraftværker rudt omkri i Europa. Med opførelse af e solcellepark i Sachse, Tysklad, hvor der tidligere lå et brukulskraftværk, har vi e ga for alle bevist vores eve til at levere og vores styrke i at udvikle og opføre. Vi var i stad til ved hjælp af dee impoerede solcellepark og des samlede ydelse på MW at tilføre værdiløs brakjord e værdi, der peger id i fremtide. jektet blev fiasret, fulgt og støttet af de tyske UmweltBak. Her er et uddrag af e presseartikel fra bake: Udyttelse af brakjord. Lige i ærhede af solcelleparke ligger idustriområdet Schwarze Pumpe (Sorte pumpe). I mere ed 100 år har ma gravet brukul i området rudt om Zerre i Oberlausitz. Det første store kraftværk Trattedorf var i drift fra 117 til 145. Det adet kraftværk blev bygget op fra grude på samme sted og var i drift idtil 16, hvorefter det blev revet ed. Derefter lå området brak og ubeyttet he i mae år. I 2010 opførte Germa- Solar de 1 hektar store solcellepark Zerre på det tidligere storkraftværks kovektiosarealer. Således kue ma avede eksisterede arealer på e formålstjelig måde, og ma udgik at iddrage ekstra grøe områder. Friladssolcellealægget består i alt af syv separate solcelleparker hver især med e ydelse på mellem 1 og 1,5 MW. De ca solcellemoduler stammer fra GermaSolar AG. Istallatioe af modulere og ivertere samt produktioe af modulstativere blev udført samme med lokale firmaer. Dermed blev der skabt ye arbejdspladser, og de lokale økoomi kue herved styrkes. Respekt for are. Uder plalæg og realiser af projektet blev der især fokuseret på behovee for arbeskyttelse. Parkes modulstativer blev således fremstillet af lokale fyrretræer. Edvidere sikrede ma geem opstilli af flagermuskasser og ylekasser til de sjælde hedelærke, at de lokale dyreverde bevarer sie livsbetlser og ka leve i området omkri solcelleparke. I mellemtide har are delvis tilbageerobret det tidligere brukulsområde: Forskellige fuglearter aveder træstativere til redebygi. Desude vokser forskellige plaearter mellem modulrækkere og giver gode livsbetlser for smådyr. Eergiforsyi til 3000 boliger. Side december 2010 er solcelleparke fuldstædig greret i strømettet og producerer hvert år 7,4 mio. kwh miljøvelig strøm både støj- og emissiosfrit ok til at forsye op til 3000 boliger med grø strøm direkte heet fra sole. Derved udledes hvert eeste år omkri 350 to CO 2 midre. Solcelleparke Zerre yder dermed et vigtigt bidrag til e miljøvelig og fremtidsoreret eergiforsyi. 7

9 Udsit af MW GermaSolar Solcellekraftværk 3 kwp GermaSolar alæg

10 PowerLie PowerLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav måletolerace på +/-3 % Positiv sorteri -0/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil Fremragede desig med sorte pulverlakerede modulrammer Rejfet ramme hvorfor vad og se løber lettere af Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere Fremragede egeskaber i svagt lys Utrolig stabil, testbelasti 5400 Pa ved selast Made i Germay Mookrystallisk GSM6-245/250/255/260-PO60

11 lpå 0% a f d e o mi el le y de PowerLie black PowerLie black PowerLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav måletolerace på +/-3 % Positiv sorteri -0/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil Fremragede desig med sorte pulverlakerede modulrammer og sort bagsidefol Rejfet ramme hvorfor vad og se løber lettere af Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere Fremragede egeskaber i svagt lys Utrolig stabil, testbelasti 5400 Pa ved selast Made i Germay Mookrystallisk GSM6-245/250/255/260-PO60B 10 års duktgarai 12 Ydelsesgarai års l se LLe epå 0 % a f de o mi el le y d 25 Ydelsesgarai års s e w w w. g e r m a s o l a r. c o m 5

12 PremiumLie PremiumLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Lav mismatchi takket være meget lav måletolerace på +/-3 % Positiv sorteri -0/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil Fremragede desig med sorte pulverlakerede modulrammer og sort bagsidefol Rejfet ramme hvorfor vad og se løber lettere af Fremragede egeskaber i svagt lys Utrolig stabil takket være avedelse af 4 mm specialglas Testbelasti 5400 Pa ved se- og vidlast Polykrystallisk GSP6-230/235/240-PR60 Polykrystallisk GSP6-10/15/200-PR50

13 lpå 0% a f d e o mi el le y de SilverLie SilverLie fra GermaSolar kedeteges ved: Flash-data til hvert modul Positiv sorteri -0/+4, watt Separat korol og udmåli, kvalitetssikri takket være permae produktioskorol ikl. EL-test Optimal stabilitet som følge af alumiiumsramme i dobbeltvægget hulkammerprofil Tre Bus Bar-celler giver e høj udgaseffekt for solcellemodulere Fremragede egeskaber i svagt lys Salttågetest Ammoiakbestadighedstest Utrolig stabil, testbelasti 5400 Pa ved selast Polykrystallisk GSP6-225/230/235/240/245/250-SI60 10 års duktgarai 10 Ydelsesgarai års l se LLe epå 0 % a f de o mi el le y d 25 Ydelsesgarai års s e 7w w w. g e r m a s o l a r. c o m

14 20 år produktgarai Ekel moage 3tri Moagesystemer. Hurtigt, ekelt og helt sikkert. Meget eklere og hurtigere, ed du måske tror: Med vore egeudviklede moagesystemer fra GermaSolar ka dit solcellealæg istalleres på taget af dit hus let og ukompliceret. Vi garaerer e pålidelig og lavarig kvalitet af vores systemer med e 20 års (!) produktgarai. Tagmoage Vores modulære tagmoerissystem»germaclick«udmærker sig især ved e meget ekel hådteri. Krydsforbidelsesmodulsystemet tillader således moeri af 2 eller 3 moduler fra præfabrikerede kompoeer opstillet ee på række eller parallelt. I forbidelse med moer kræves yderligere materialebearbejdi på istallatiosstedet - Alt er tilpasset på forhåd. Alle profilovergae forbides med ligeledes forberedtetilpassede kompoeer. Medfølgede moerisistrumeer gør det muligt at samle alle profiler helt præcist ude brug af tommestok eller ligede. Systemet eger sig til meget forskellige tagiddækr på e- og flerfamilshuse eller på idustribygr. Til forbidelse med uderlaget fides forskellige former for befæstigelseskompoeer. E yderligere fordel: Fordi hvert modul ku skal fastgøres med over- og uderkae i e dobbelt T-skie, kræver GermaClick væseligt færre moerisskier (og dermed også færre moerispukter) ed traditioelle systemer og stabilitete og belastiseve er bedre ed de fleste. Moage på et fladt tag Her istalleres solcellemodulere skråt på et speclt alumiiumsstativ i e optimal vikel i forhold til sole. Stativere skrues fast på de uderliggede tagkostruktio eller fastholdes med betoelemeer (kaste). Narligvis tages der i de forbidelse hesy til tagets statik. Dee moeristype er f.eks. meget veleget til garager og fabrikshaller og impoerer med sie utroligt høje ydelsesresultater. Årsage til dette er, at modulere får e utrolig god veilatio på bagside og placeres optimalt i forhold til soles stråler. 13

15 ze 1. ä ä ve rl ä kv e r l t od E NiIgG e wwe b a rbaaurfbaa Rei zzee I T it s ee se se G s ee se z ee ä k RZ K Üü r se Sta Stadard Stad we Dac mitmit Höhe mit Hö sgasrgasrgar a a a ja jahr Erstklas Erstkl Ers durch durch dur pu ke ke ke it ze it it ze ze weig e We r r r We kü kü kü We rial aaef erial at erial at Wichtig: Wichtig: Wichtig: UmUm Verschate Um Verschate Verschate derderder Modulreihe Modulreihe Modulreihe uereiader uereiader uereiader zu zu zu s s s s i i i i is is % % % % % % vermeide, vermeide, esprecheder esprecheder emuss Nvermeide, Nelemuss N e NeleNele l e lesprecheder e Nelemuss Reiheabstad Reiheabstad ehalte ehalte ehalte ze ze ze e e ereiheabstad i i i re re traeg tag tag g e g e g eh a h a h a M o M o M o r r r h h h DDadurch D a cergibt a c DDadurch a cergibt werde. werde. werde. Dadurch sich ergibt sich eie sich eieeie Dachutzusfläche Dachutzusfläche Dachutzusfläche vovo ca.vo ca. 30 %. ca. 30 %. 30 %. oaogetmaogetmagem rm rm rm weig e weig e ukgkatrugaka d Modu d Mo d Modular fürfür Germ für Ge ze E E ze sgasragasrga ara Effizes Effizes Effizes System System System g G L G eis G G G G G G riaaäll ve rl vatteeerril k 0 0 % N% N%l eni s l e i s l e i s e e e 0 E 3.. E ausgerichtet gerichtet chtet werde. werde. werde. dustrgebäude. Für d Verbidu 0 0 % N% N%l eni s l e i s l e i s e e e Höher HöE Höhere Mo 0 jahr ja ver gabrutsch e r gabrut e r gabr er 1 i s ze s MM o M z M M MM o G Ee o d o d o ddeut l Eeit s eet t o d o dd u ol deais p aass a s i rr aisre i lraass a s aesrree M O N TtA M o ag a s t eas tl eas tl e l u l eu u l eu i lseu i lse i s i lpeu i lpe i p M Wic maacmcal mcal Cl onttaagemm egre rmer lcirkc ic icrermm O G E A k k ä v e r l k a u f k k mamcalacmcal Cl er egre rmeirc licikc ic f k au k k mamcal mcalaccl er er egirce rm ic licikc 0 hr hr sehr gut sehr hrlüftet gut hrlüftet hrlüftet udud eistrahlusoptimrt ud eistrahlusoptimrt eistrahlusoptimrt ge imgut Eiud Mehrfamilhausbe- ügu. u l ei se Optim Op Optimal Module Modu Mo srgasrgar kgkatrugaka usgaueffizes u a a a System u d d d t t t Oberfläc Oberf Ob sgasrgasrgar Eifache Eifache Eifache Moage Moage Moage a a a GermaClick : eiget ehr geeiget geeiget udud überzeugt ud überzeugt überzeugt durch durch ihre durch ihre besoders ihre besoders besoders tzliche Messmittel erforderlich wäre. perfekt system til tagmoeri. hohe eissbilaz. e sbilaz. sbilaz. DerDer Grud: Der Grud: Grud: DD Module D Module Module köe köe köe et sich für d uerschdlichste rud stehe verschdee Forme vo od berücksichtigt ücksichtigt sichtigt werde. werde. werde. Moageart Dse eemoageart Moageart ist z. ist B.z. ist bei B.z.bei Garage B. bei Garage Garage ud ud Werkhalle ud Werkhalle Werkhalle maßgeau zusammezufüge bstverstädlich Selbstverstädlich erstädlich muss muss dabei muss dabei d dabei d Statik d Statik des Statik des Daches des Daches Daches selweite. ausgerichtet werde. oagelehre gestatte es, alle durch durch dur Kr jahr ja 0 0 % 0 % 0 % si si si g e g e g e 1 r b arr baaurrfbaa N e NeleNele l e Weige Weig We M M 0 % 0 % 0 % si si si e e e Betoelemee oelemee lemee (Rasebordsteie) (Rasebordsteie) (Rasebordsteie) beschwert. beschwert. beschwert. oagefertig gelfert ud erforder hr sehr gut hrlüftet ud eistrahlusoptimrt N e NelNel l der Dachuerkostruktio huerkostruktio Dachuerkostruktio verschraubt verschraubt verschraubt oder oder mit oder mit mit sbilaz. Der Grud: D Module köe fektiorte Bauteile verbude. hohe c ve rl Wikel kel zur zur Soe zur Soe Soe gebaut. gebaut. gebaut. DD Gestelle D Gestelle Gestelle werde werde werde geeiget äe werde mit typeleiche ud sehr ud überzeugt durch ihre besoders t ktgkatrgka du du dua jahr ja sgasrgasrgar a a a 0 0 % N% N%l eni s l e i s l e i s e e e % N% N%l eni s l e i s l e i s e e e Utrolig høj stabilitet ved hjælp af krydsmoerissystem Få moerispukter / hurtig moage Optimal veilatio på bagside: Modulere daer e lukket overflade og geererer e arlig termisk veilatio Bedre udyttelse, fordi se rutsjer lettere af da der ikke er mellemrum mellem modulere Stadardiserede specialkroge med højdereguleri Modulært moerissystem, udviklet speclt til GermaSolar-moduler Førsteklasses desig takket være pulverlakerede profiler ktgkatrgka du du dua sgasrgasrgar a a a jahr ja

16 PowerLie (black) PremiumLie 50 Mekaiske data Mål x 0 mm Tykkelse 40 mm Vægt ca. 1 kg Farve; sort eller hvid fol hærdet solcelleglas 3,2 mm sort pulverlakeret Vridi 1,2 i moduliveau Fladetryk maks Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 60 mookristalliske celler 156 x 156 mm. Typ GSM6-245-PO60(B) GSM6-250-PO60(B) GSM6-255-PO60(B) GSM6-260-PO60(B) Nomiel effekt Pmpp 245 Wp 250 Wp 255 Wp 260 W Nomiel strøm Impp,0 A,11 A,21 A,3 A Nomiel spædi Umpp 30,5 V 31,14 V 31,27 V 31,45 V Kortslutisstrøm Isc,6 A,71 A,7 A,3 A Tomgasspædi Voc 36, V 37,04 V 37,2 V 3,16 V Virkisgrad 14,70 % 15,00 % 15,30 % 15,60 % NOCT +47 C Temp.koeff. P -0,451 %/K Temp.koeff. Er +0,045 %/K Temp.koeff. Voc -0,325%/K Bypassdioder 3 Tilslutisdåse IP 65 Tilslutiskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel Græseværdr z tilladt systemspædi V Måletolerace +/ 3 % Positiv Sorteri -0/+4, watt Omgivede temperar 45 til +45 C Beskyttelsesklasse 2 Mål x 27 mm Tykkelse 40 mm Vægt ca. 1 kg Lamiat/glas 5, mm/4 mm ESG ekstrahvid slagfasthed iht. DIN Farve, fol sort Vridi 1,2 i moduliveau Vid- og selast maks Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 50 polykristalliske celler 156 x 156 mm. GSP6-10-PR50 GSP6-15-PR50 GSP6-200-PR50 10 Wp 15 Wp 200 Wp 7,52 A 7,54 A 6,3 A 25,27 V 25,50 V 2, V,00 A,10 A 7,2 A 30,60 V 31,05 V 36,00 V 14,05 % 14,41 % 14,7 % NOCT +47 C Temp.koeff. P Temp.koeff. Er Temp.koeff. Voc Bypassdioder 3 Tilslutisdåse Tilslutiskabel Græseværdr z Beskyttelsesklasse 2 0,45 %/K +0,075 %/K 0,343 %/K certificeret specialdåse med trækfjederklemmer 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel tilladt systemspædi V Måletolerace +/ 3 % Positiv Sorteri -0/+4, watt Omgivede temperar -40 til +5 C duktmetode til fremstilli af solcelle-moduler bygger på glas-fol-tekolog. De høje kvalitet i lamiatkostruktioe opås ved hjælp af folsaml på bagside og de lukkede kaforsegli. Det garaerer e utrolig la levetid. Certificeri Dette modul er certificeret iht. IEC-specifikatioe IEC 2d. Ed og IEC Kvalitet duktiosalægget er TÜV-, MCS-, IEC-, CE-, CSA- og ISO 001:2000-certificeret og valideret iht. EMAS II. Løbede separate koroller garaerer e esartet høj kvalitet af produkteres elektriske, optiske og mekaiske egeskaber. 15

17 PremiumLie 60 Mekaiske data Mål x 0 mm Tykkelse 40 mm Vægt ca. 1 kg Farve; sort eller hvid fol hærdet solcelleglas 3,2 mm sort pulverlakeret Vridi 1,2 i moduliveau Fladetryk maks Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 60 mookristalliske celler 156 x 156 mm. GSP6-230-PR60 GSP6-235-PR60 GSP6-240-PR Wp 235 Wp 240 Wp 7,4 A 7,57 A 7,6 A 30,7 V 31,05 V 31,23 V,04 A,15 A,24 A 37,0 V 37,32 V 37,41 V 14,25 % 14,55 % 14,6 % SilverLie Mekaiske data Mål x 0 mm Tykkelse 50 mm Vægt ca. 21 kg Farve, alumiium eloxeret Fladetryk maks Pa Tekiske data Beregre bygger på de elektriske data fra 60 polykristalliske celler 156 x 156 mm. GSP6-225-SI SI SI SI SI SI Wp 230 Wp 235 Wp 240 Wp 245 Wp 250 Wp 7,70 A 7,7 A,00 A,05 A,2 A,33 A 2,20 V 2,20 V 2,60 V 2,0 V 2,60 V 30,00 V,2 A,3 A,45 A,56 A,73 A, A 36,60 V 36,60 V 37,20 V 37,40 V 37,40 V 37,60 V 13,0 % 14,10 % 14,40 % 14,70 % 15,10 % 15,30 % NOCT +47 C Temp.koeff. P 0,45 %/K Temp.koeff. Er +0,075 %/K Temp.koeff. Voc 0,343 %/K Bypassdioder 3 Tilslutisdåse certificeret specialdåse med trækfjederklemmer Tilslutiskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel Græseværdr z tilladt systemspædi V Måletolerace +/ 3 % Positiv Sorteri -0/+4, watt Omgivede temperar -40 til +5 C Beskyttelsesklasse 2 NOCT +47 C Temp.koeff. P 0,44 %/K Temp.koeff. ER +0,06 %/K Temp.koeff. Voc 0,334 %/K Bypassdioder 3 Tilslutisdåse certificeret specialdåse med trækfjederklemmer Tilslutiskabel 2 x 0,0 m ikl. stiksystem Græseværdr z tilladt systemspædi V Positiv Sorteri -0/+4, watt Omgivede temperar -40 til +5 C Beskyttelsesklasse 2 Alle aivelser for de elektriske data gælder for e lodret idstråli ved W/m2 og e temperar på 25 C (ormal betlse med AM = 1,5). 16

18 Udsit af GermaSolar 33,3 kwp solcellealæg på Ørestad Skole 17

19 Plalægisblad soleergi Fagspecialist Byggeprojekt Dato Firma Nav Gade Gade Postummer/by postummer/by Postummer/by postummer/by Koaktpersoes Telefoummer Telefoummer Spørgsmål og oter Oplysr vedrørede solcellealægget Skråt tag Facade Fladt tag Bredde A B C D E F G Effektiv tagflade (L x B) Eaves Tagreti grader Bredde Læde Taghældi grader Tagiddæki Tegl Trapezplade Grus Kuststof Bime Tagkostruktio Stål Træ Spærafstad i cm Objekter, som er greret i tagflade, skal aives på e tegi med aivelse af aal, størrelse og placeri og vedlægges. Ekstere og re skyggeobjekter skal aives på e siatiostegi (læde, bredde, højde). Hvor er målere placeret? Kælder Eré Se Redskabsrum Garage Fides der tomrørsistallatioer til kabeltræki mellem tag og kælderetage? ja ej Ledislæde, modulstre iverter: m Hvor er der plads til ivertere? Kælder Tagkostruktio Garage Adet Øsket istallatiosydelse: ca. kwp, maks. ivesterisbeløb: ca. DKK 1

20 GermaSolar AG Am Seegrabe -10 D Cottbus fo: +4 (0) * fax: +4 (0) * *14 ct/mi a. d. dt. Festetz, max. 42 ct./mi. a. d. dt. Mobilfuketze, AktivCall GmbH Versio

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere