DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008"

Transkript

1 DPSP SOMMERBREV JUNI

2 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295 medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt d. 12. marts, hvor der blev gennemført vedtægtsændringer og aflagt formandsberetning, som kan ses på hjemmesiden. Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende nedsat tre udvalg til fremme af DPSPs formålsparagraf: Århus-udvalget, Odense-udvalget og Videotek-udvalget. Se udvalgenes sammensætning sidst i nyhedsbrevet. Årskontingentet er fortsat kr. 150 årligt. Husk indbetaling - girokort er vedlagt. Bestyrelsen deltager løbende i diverse fagligt-politisk arbejde bl.a. via indstilling af medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, repræsentation i DP s baggrundsgruppe vedrørende Danske Regioners etablering af specialistuddannelsesstillinger i psykiatrien, DP s udvalg vedrørende certificering og akkreditering af psykologiske undersøgelser og i Formandskollegiet. Desuden har DPSP bidraget til DPs høringssvar vedrørende Dansk Psykiatrisk Selskabs Betænkning om psykoterapi. Interesserede kan rekvirere uddybende materiale fra DPSP. På kursusfronten er der fortsat stor aktivitet. I efteråret 2008 afholdes kurser i Tilknytning og mentalisering, Parterapi og mægling og Forskningsmetodologi samt et seminar om Psykologiske profiler mv. DPSPs årlige internationale heldagsseminar afholdes den 3. oktober 2008 i København hvor vi har inviteret Master Therapist Cloé Madanes. Temaet er Strategisk psykoterapi med fokus på parterapi. Arrangementet følges op af et intensivt kursus d oktober med Cloé Madanes. I foråret 2009 afholdes kursus i Supervisionsteori og etik samt Neuropsykologi og flere arrangementer er under forberedelse. Vi har vedtaget nye regler for tilmelding, afmelding, venteliste, kursusbeviser mv. som du kan finde på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Af hensyn til kvalitetssikring og udvikling afprøver vi for tiden et nyt kursus-evalueringsskema som udsendes til kursusdeltagere på flere kurser. Vi ser frem til at høre din mening. Vi håber du får glæde af programmet og ønsker dig en rigtig god sommer! p.b.v. Klaus Pedersen Formand 2

3 Seminar d. 4. september 2008 Varna Palæet - Århus. Tilknytning og Mentalisering v. Karen Vibeke Mortensen, specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi, og adj. professor, Ålborg Universitet. Tilknytningsteori er fortsat et væsentligt teoretisk perspektiv i moderne psykodynamisk psykoterapi, som har fået en ny opblomstring i Peter Fonagy og Anthony Batemans epokegørende teori om mentalisering. Begge begreber vil blive sat i spil i forhold til klinisk praksis på dette en-dags seminar, med Karen Vibeke Mortensen. Formiddagen vil være et teoretisk oplæg omkring tilknytningsteori og mentaliseringsbegrebet og om forsvarsmekanismer og psykoterapi set i dette perspektiv. Eftermiddagen vil være med live-supersion af to cases, med henblik på at koble teori til klinisk psykologisk praksis. Karen Vibeke Mortensen har igennem årtier været en central figur i dansk psykologi og i psykoanalytisk psykoterapi. Hun har klinisk beskæftiget sig med og skrevet bøger og artikler om bl.a. børn og unges normale og psykopatologiske udvikling, psykoterapeutisk behandling af børn, unge og voksne, gruppeterapi, supervision, psykologisk undersøgelsesmetode, klassifikation og diagnostik. Tilknytning er et centralt tema i hendes professionelle virke. Tid og sted: Torsdag d. 4. september 2008 kl (kaffe med brød kl ), Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C. Bindende tilmelding: Inden 4. august 2008 via Max 45 deltagere. Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1190,-, andre akademikere 1490,-. EAN fakturering er ikke muligt. Supervision: Haves god case til supervision sendes casebeskrivelse til Arrangører: Lone Gerup Adamsen & Krista Nielsen Straarup; DPSP. 3

4 2-dags seminar d september 2008 På Scandic Hotel Odense Parterapi og mægling v. Kirsten Seidenfaden & Søren Braskov Specialister og supervisorer i psykoterapi Begge undervisere arbejder med parterapi og fastlåste konflikter på hver deres måde. Kirsten Seidenfaden er leder af Center for Relations Fokuseret Terapi - Det Danske Imago Institut. Søren Braskov har privat psykologpraksis i Silkeborg. Konfliktmægling også kaldet mediation bliver ofte benyttet som en metode i parterapi. Metoden åbner primært for afdækning af konfliktmønstre og hjælp til konstruktive løsningsorienterede tiltag. Den Transformative mediationsmetode har det udgangspunkt, at konflikter opstår på grund af afmagt. Konflikthåndtering handler om at hjælpe de konfliktende parter til "empowerment" og "anerkendelse" som dermed åbner for en kreativ og konstruktiv konflikthåndtering. Imago metoden er en relationsterapi der består af en række terapeutiske processer og dialoger, der stiler mod at gøre parterne bevidste om deres overlevelsesstrategier og følelsesmæssige reaktioner. Terapi bygger på en helt særlig kommunikationsform, som kaldes Den Anerkendende Dialog, der kan få mistillid og bortvendthed til at smelte. I Relations Fokuseret Terapi er terapeuten mere støttende end styrende. Tid og sted: Mandag 8.sept. (KS) og tirsdag 9.sept. (SB) 2008, begge dage kl (morgenkaffe ). Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. MV-afkørsel 52, bus 835/840 (25. min. fra st. til hotel) Bindende tilmelding: Inden 5. august 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1990, andre akademikere kr EAN fakturering er ikke muligt. Meritering: Kurset søges godkendt med 12 timer som del af DPs specialistuddannelse i psykoterapi (D evt. D.1.6.) Arrangører: Malene Hinrichsen & Werner Regli 4

5 DPSPs ÅRLIGE INTERNATIONALE HELDAGSSEMINAR 3. oktober 2008 På Radisson SAS Scandinavia Hotel - KBH Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer har den særlige fornøjelse at præsentere for første gang i Danmark anerkendt Master Therapist af The American Psychotherapy Asociation: Cloé Madanes Licenciada i Psykologi, University of Buenos Aires. Doctorate in Humane Letters, honoris causa, University of San Francisco. President Robbins-Madanes Center for Strategic intervention, Californien, President of the Madanes Institute CA. Cloé Madanes er verdenskendt systemisk teoretiker og underviser af strategisk psykoterapi og korttidsterapi, modtager af adskillige priser og keynote foredragsholder ved mange internationale konferencer. Medskaber af den strategiske psykoterapi. Forfatter til klassikere oversat til mere end 10 sprog: The Therapist as Humanist, Social Activist, and Systemic Thinker Sex, Love and Violence Strategic Family therapy Behind the One-Way Mirror The Secret Meaning of Money The Violence of Men. In Strategic Therapy the therapist takes responsibility for directly influencing people. Focus is on short-term, targeted efforts to solve a specific problem. Jay Haley, Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Ericson M.D. TID og STED Fredag 3. oktober 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København S. TEMA Strategic Psychotherapy PROGRAM 5

6 7.30: Modtagelse og indskrivning. Kaffe, te, morgenbrød og frisk frugt 8.50: Velkomst 9-12: Couples: Dilemmas and Solutions o Content: Introduction to the Strategic Approach - 15 Strategies for Working with Couples. Illustration with video. o Objectives: To be able to use a minimum of 8 of the strategies presented by Madanes. o Use of directives paradoxes pretension indirection repentance symbols money - ordeals humor metaphors : Frokostbuffet 13.20: Psychotherapy with Very Difficult Cases o Content: Madanes will discuss some of her most difficult cases - Illustration with video. o Objectives: To learn how to think about a problem presented to therapy in a way that leads to a solution : Kaffepause : Strategies for Life Transformation o Content: How to overcome a key decision made in childhood - Illustration with an intervention by Tony Robbins. o Objectives: To know how to help clients to overcome key decisions which are now obsolete. Cloé Madanes signerer bøger efter seminaret Forbud mod lyd- og videooptagelser fra arrangementet. Fotografering ok. PRIS & TILMELDING, SEMINAR kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 990 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening kr. inkl. moms for andre akademikere. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via Af administrative grunde kan vi ikke foretage EAN-fakturering. Tilmelding for medlemmer af DPSP: Tilmelding foretages via Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 29. august Medlemmer af DPSP har fortrinsret. Såfremt der er ledige pladser på seminaret, vil du inden for 3 uger modtage en bekræftelse på din deltagelse. I modsat fald vil du blive noteret på vores venteliste. Tilmelding for ikke-medlemmer af DPSP: Ikke-medlemmer af DPSP bedes kontakte sekretær Lotte Dehli med angivelse af navn, adresse, , uddannelse samt eventuelt medlemsnummer i DP. 6

7 MERITERING Godkendt med 6 timer i NY/GL ordning: Psykoterapeutisk specialistuddannelse: / D 1.1. Børnepsykologisk specialistuddannelse: 3.99 / D 4 HOTELINFORMATION Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Tlf Beliggenhed: 10 minutters gang fra centrum. ANDET Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet. DPSP kan ikke hæfte for medlemmernes opholds- og rejseudgifter m.m. AFBESTILLINGSREGLER MV Se under Tilmelding / Praktiske oplysninger. Afbestilling kan kun ske via til DPSP s sekretær Lotte Dehli, ARRANGØRER: Klaus Pedersen & Mette Vinum; DPSP INTENSIVT 2-DAGS KURSUS MED CLOÉ MADANES oktober 2008 i DP - København Cloé Madanes, Licenciada i Psykologi, University of Buenos Aires. Doctorate in Humane Letters, honoris causa, University of San Francisco. President Robbins-Madanes Center for Strategic intervention, Californien. Tid og sted: Lørdag og søndag d oktober 2008 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Program: 7

8 Lørdag d. 4. oktober: 9.30: Modtagelse og indskrivning : Healing the Victim and the Victimizer o Content: Madanes will present 15 proven steps for working with juvenile sex offenders - Illustration with video. o Objectives: To be able to use the 15 steps in psychotherapy : Frokostbuffet : Healing the Victim and the Victimizer o Content: Madanes will present 20 steps for working with adult offenders as well as steps for when the offense happened in the past, and several other special considerations - illustration with video. o Objectives: To be able to use the steps for working with violence and sexual abuse. Søndag d. 5. oktober: 9-12: Ultimate Relationship Program o Content: Madanes will present the most important concepts to understand when working with couples - Illustration with a video of a Tony Robbins intervention o Objectives: To learn a strategy for the prevention of divorce : Frokostbuffet : Ultimate Relationship Program o Content: Madanes will discuss the importance of presence and trust and how to develop these in therapy - Illustration with a video of a Tony Robbins intervention. o Objectives: To learn how to help couples to develop presence and trust. Inkl. moms, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1890,-, andre akademikere 2890,-. EAN fakturering er ikke muligt. Bindende tilmelding: Inden 29. august 2008 via er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Meritering: Godkendt med 12 timer i Ny / Gl. ordning: Psykoterapeutisk specialistuddannelse: / D 1.1. Børnepsykologisk specialistuddannelse: / D 4 Arrangører: Klaus Pedersen & Marie Louise Rørne; DPSP 8

9 Kursus okt nov 2008 Varna Palæet Århus Forskningsmetodologi v. Jan Ivanouw, PhD, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Formålet med kurset er at give deltagerne viden om forskningsmetode med henblik på at kunne forstå og vurdere kvaliteten af forskningsartikler af relevans for eget psykologarbejde. Kurset vil gennemgå forskellige former for empiriske undersøgelser, herunder begrebsdefinition, hypoteseopstilling, design, undersøgelsesredskaber, rekruttering, samt kvantitative og kvalitative analysemetoder. Formålet er endvidere at give deltagerne færdigheder til brug for selv at tilrettelægge empirisk funderede undersøgelser af faglige problemstillinger, herunder undersøgelser af behandlingseffekt. Kurset kan anvendes som baggrund for arbejdet med den skriftlige opgave i specialistuddannelsen. Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg og øvelser. Der vil kunne træffes individuelle aftaler med underviseren om vejledning af skriftligt arbejde (udenfor kurset). Deltagerne vil inden kurset modtage materiale, som forventes læst inden kursusstart. Flere oplysninger om kurset kan findes på Tid og sted: Torsdag og fredag d oktober + torsdag og fredag d november Torsdage 10-17, fredage Der er morgenkaffe med brød alle dage ½ time før kursusstart. Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C. Kr inkl. moms, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kursusmateriale. EAN fakturering er ikke muligt. Bindende tilmelding: Inden 20. august 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Meritering: Kurset forventes godkendt af DP med 25 timers teori under forskningsmetode i alle specialistuddannelser på både gammel og ny ordning. Der udstedes kursusbevis. Arrangører: Lis Birkballe, Vesla Birkbak & Klaus Pedersen; DPSP. 9

10 Seminar 27. november 2008 Radisson SAS Royal Hotel Psykologiske profiler v/ Jørn Beckmann, cand.psych., dr.med., forh. chefpsykolog OUH, prof. NYU Jørn Beckmann, der i år er blevet 70, og som derfor er trådt tilbage fra sin stilling som chefpsykolog på Odense Universitetshospital, vil fortælle om de udfordringer spørgsmålet om psykisk sundhed rejser herunder om Den psykologiske sundhedsprofil udviklet af Beckmann og Goldberger. Han vil desuden berette om erfaringerne fra et langt, begivenhedsrigt arbejdsliv og blandt andet fortælle om en morders psykologiske profil. Endelig vil han fortælle om sin nye bog, Kunsten at elske sig selv, der udkom i maj Jørn Beckmann er født i blev cand.psych. i 1969 og dr.med med disputatsen Brystkræft og Psyche. Var chef for Klinisk Psykologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og har været forskningsprofessor i psykologi ved New York University siden Beckmann har skrevet adskillige bøger og over 100 videnskabelige artikler. Beckmann har blandt andet været bestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelse, vicepræsident i European Society for Psychosocial Oncology, dansk repræsentant for Defence for Children International under WHO samt medlem af Interpols specialgruppe for psykologisk profilering af kriminelle. Tid og sted: Torsdag d. 27. november 2008 kl (kaffe med brød kl ). Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København. Bindende tilmelding: Inden 23. oktober 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr EAN fakturering er ikke muligt. Begrænset deltagerantal Arrangør: Finn Korsaa; DPSP 10

11 Kursus januar 2009 Scandic - Odense Supervisionsteori og etik v/ psykolog, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen Med udgangspunkt i en afgrænsning af supervisionsbegrebet præsenteres nogle af de centrale temaer og problemstillinger inden for den kliniske supervision. Kurset omhandler supervisionens forhold til tilgrænsende områder, supervisionskontrakten, rammebetingelser, supervisors kontrolfunktion, supervisionsetik, m.v. Endvidere drøftes hvilket materiale, der kan/skal bringes med til supervision, supervisors rolle, fokus og funktion, forholdet mellem supervisor og supervisand samt parallelprocesser. Foruden almen supervisionsteori, lægges vægt på psykoterapisupervision set i et psykodynamisk perspektiv. Men kurset er også af relevans for psykologer, der arbejder inden for andre teoretiske referencerammer eller udfører supervision af andet behandlingsarbejde end psykoterapi. Endelig vil psykologer, der ikke selv udfører supervision men som modtager supervision, kunne have glæde af at deltage. Form: Teoretiske oplæg + diskussion med eksempler og små praktiske øvelser. Claus Haugaard Jacobsen er cand.psych., ph.d., lektor og klinikleder, Aalborg Universitet. Han er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har omfattende praktisk supervisionserfaring. Endvidere har han skrevet en række artikler om supervision og er medredaktør og medforfatter til bogen Supervision af psykoterapi Akademisk forlag Tid og sted: Torsdag d. 22. (10-17) og fredag d. 23. (9-16) januar Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. MV-afkørsel 52. Bus 835 / 840 (25 min. fra st. til hotel). Deltagergebyr inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP 2490 kr., andre akademikere kr kr. Max deltagerantal: 40 Bindende tilmelding: Inden 15. december 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Meritering: Kurset søges godkendt med 12 timer i Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse i psykoterapi, tværgående modul: 3.20 Supervision af andre faggrupper. Arrangører: Malene Hinrichsen DPSP og Werner Regli DPSP 11

12 Seminar d. 5 februar 2009 Varna Palæet, Århus Neuropsykologi for kliniske psykologer v/ neuropsykolog Louise Meldgaard Bruun og neuropsykolog, specialist i psykoterapi Anne Aagard Pallesen Begge undervisere har erfaring med udredning og behandling af klienter med neuropsykologiske og kliniske problemstillinger. Louise Meldgaard Bruun er ansat ved Forskningensenhed, Aalborg Psykiatriske Sygehus og Anne Aagard Pallesen er ansat ved Affektiv klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus På kurset introduceres de mest grundlæggende neuropsykologiske begreber, ligesom neuropsykologiske forhold ved stress, angst, depression og personlighedsforstyrrelser vil blive behandlet. Der vil desuden være beskrivelse af, hvordan den neuropsykologiske undersøgelse kan bruges til at afdække klientens ressourcer og vanskeligheder, herunder hvordan den kan indgå som en del af grundlaget for tilrettelæggelse af et psykoterapeutisk forløb. Der vil under kurset være mulighed for at drøfte deltagernes egne cases. Tid og sted: Torsdag d. 5. februar 2009 kl (morgenkaffe ) Varna Palæet, Ørneredevej 3, Århus C. Bindende tilmelding: Inden 5. januar 2009 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr EAN fakturering er ikke muligt. Meritering: Kurset forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser. Arrangør: Krista Nielsen Straarup; DPSP 12

13 KONTAKT DPSP Formand: Klaus Pedersen Mail: Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage Mail: Århus-udvalget: Kasserer: Lone Finn Adamsen, Korsaa Camilla Lahn Sørensen, Krista M. Straarup & Klaus Pedersen Mail: Bestyrelsesmedlem: Odense-udvalget: Werner Regli Mail: Malene Hinrichsen & Werner Regli Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas Videotek-udvalget: Mail: Birgit Vang, Jens Bertelsen, Alice Theilgaard & Werner Regli Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum Mail: Bestyrelsesmedlem Krista Nielsen Straarup Mail: Suppleant: Camilla Lahn Sørensen Mail: Suppleant: Marie Louise Rørne Mail: Sekretær: Lotte Dehli Mail: 13

14 14

DPSP. VINTERBREV januar 2008 DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DPSP. VINTERBREV januar 2008 DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP VINTERBREV januar 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP er vokset til næsten 1200 medlemmer, og vi udvider derfor med flere aktiviteter rundt om i landet.

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007 DPSP SOMMERBREV juni 2007 1/11 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN Nu er tiden kommet til det årlige sommerbrev med information om selskabets kommende aktiviteter. Tak fordi du støtter op om

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07 VINTERBREV 2006/07 INFORMATION FRA BESTYRELSEN Kære medlem af DPSP Nu er tiden kommet til et vinterbrev med informationer om selskabets kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2009

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2009 DPSP SOMMERBREV JUNI 2009 Husk kontingentindbetaling girokort vedlagt Tilmelding til internationale heldagsmøde i KBH 2009 kun via hjemmesiden Metodefrihed i spil? Læs lederen! 1 Juni 2009 DPSP UPDATE

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING Sommerbrev 2014 Society for Psychotherapy Research 45th Annual Meeting 25-28 juni 2014 København www.spr2014.com Ved DPSPs generalforsamling i marts rokerede Henriette Rønhoff Sloth og Werner Regli. HRS

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer fejrer 20 års jubilæum! Prof. Leslie Greenberg besøger Danmark! DPSP update Januar 2010 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING SOMMERBREV 2006

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING SOMMERBREV 2006 SOMMERBREV 2006 INFORMATION FRA BESTYRELSEN Kære medlem af DPSP Nu er tiden kommet til vores årlige sommerbrev med informationer om selskabets kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Vinterbrev 2013/2014

Vinterbrev 2013/2014 Vinterbrev 2013/2014 Vinteren 2013/2014 DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Nye årgange uddannelsespsykologer i psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien starter

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update December 2012 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 2012 bød på nye politiske udfordringer. Bestyrelsen er i stigende omfang med, når det gælder udvikling af professionen

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer inddragende et familieorienteret perspektiv for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling. Formål Kursusforløbets formål: At give

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

TR og AMR arrangementer 2016

TR og AMR arrangementer 2016 Løbende tilmelding - dog frist på TR pladser på meritgivende kurser d. 6. januar 2016 Kære tillidsrepræsentant, suppleant og arbejdsmiljørepræsentant Velkommen til vores TR/AMR kursus-/mødekatalog med

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 2 Kurser 2015 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

StressFokus. Uddannelse i Stresscoaching. www.stressfokus.dk. for terapeuter, coaches, HR-ansatte etc. Bliv certificeret stresscoach

StressFokus. Uddannelse i Stresscoaching. www.stressfokus.dk. for terapeuter, coaches, HR-ansatte etc. Bliv certificeret stresscoach Uddannelse i Stresscoaching for terapeuter, coaches, HR-ansatte etc. Bliv certificeret stresscoach Bliv godt klædt på til at hjælpe mennesker af med stress. StressFokus www.stressfokus.dk UDDANNELSE I

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16

Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16 Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16 I alt 42 kursustimer Der tages forbehold for ændringer og opkvalificering af programmet i forberedelsesfasen før kursusstart samt undervejs i undervisningsprocessen.

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF

Selskabsberetning. Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF Selskabsberetning Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF 12.11.16 Styrelsen siden GF 2015 Linette Frølich Møller, formand, Region Midt Annette Anbert, næstformand, Region Sjælland

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S Ku 2016 Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2015 Layout BRO Kommunikation A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S KURSUSPROGRAM 2016 I Dansk Psykolog Forening har vi mere end 60 forskellige undervisere med

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

KURSUSGRUPPEN PRÆSENTERER: TJEK OGSÅ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KURSUSGRUPPEN.PI

KURSUSGRUPPEN PRÆSENTERER: TJEK OGSÅ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KURSUSGRUPPEN.PI KURSUSGRUPPEN PRÆSENTERER: TJEK OGSÅ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KURSUSGRUPPEN.PI Foredrag: Om at arbejde med flygtninge v. cand.psych. Stig Winther Petersen og cand.psych. Marianne Køhler Skov Vi har arbejdet

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb Som led i satspuljeprojektet Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling tilbyder Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING SOMMERBREV 2005

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING SOMMERBREV 2005 SOMMERBREV 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INFORMATION FRA BESTYRELSEN... 3 EFTERÅRSPROGRAM 2005... 4 WORKSHOP I ÅRHUS... 6 HELDAGSMØDE... 7 VIDEOTEKSOVERSIGT... 8 2 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007

Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007 Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007 Selskab for psykopatologi hos børn og unge har eksisteret 1½ år, siden stiftende generalforsamling maj 2006, og har nu haft sin første hele periode

Læs mere

3-årig videreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

3-årig videreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) Dansk Psykologforenings kreds København-Frederiksberg udbyder: 3-årig videreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) Ved underviserne: Allan E. Larsen, aut. psykolog, godkendt specialist og

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere