DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008"

Transkript

1 DPSP SOMMERBREV JUNI

2 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295 medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt d. 12. marts, hvor der blev gennemført vedtægtsændringer og aflagt formandsberetning, som kan ses på hjemmesiden. Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende nedsat tre udvalg til fremme af DPSPs formålsparagraf: Århus-udvalget, Odense-udvalget og Videotek-udvalget. Se udvalgenes sammensætning sidst i nyhedsbrevet. Årskontingentet er fortsat kr. 150 årligt. Husk indbetaling - girokort er vedlagt. Bestyrelsen deltager løbende i diverse fagligt-politisk arbejde bl.a. via indstilling af medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, repræsentation i DP s baggrundsgruppe vedrørende Danske Regioners etablering af specialistuddannelsesstillinger i psykiatrien, DP s udvalg vedrørende certificering og akkreditering af psykologiske undersøgelser og i Formandskollegiet. Desuden har DPSP bidraget til DPs høringssvar vedrørende Dansk Psykiatrisk Selskabs Betænkning om psykoterapi. Interesserede kan rekvirere uddybende materiale fra DPSP. På kursusfronten er der fortsat stor aktivitet. I efteråret 2008 afholdes kurser i Tilknytning og mentalisering, Parterapi og mægling og Forskningsmetodologi samt et seminar om Psykologiske profiler mv. DPSPs årlige internationale heldagsseminar afholdes den 3. oktober 2008 i København hvor vi har inviteret Master Therapist Cloé Madanes. Temaet er Strategisk psykoterapi med fokus på parterapi. Arrangementet følges op af et intensivt kursus d oktober med Cloé Madanes. I foråret 2009 afholdes kursus i Supervisionsteori og etik samt Neuropsykologi og flere arrangementer er under forberedelse. Vi har vedtaget nye regler for tilmelding, afmelding, venteliste, kursusbeviser mv. som du kan finde på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Af hensyn til kvalitetssikring og udvikling afprøver vi for tiden et nyt kursus-evalueringsskema som udsendes til kursusdeltagere på flere kurser. Vi ser frem til at høre din mening. Vi håber du får glæde af programmet og ønsker dig en rigtig god sommer! p.b.v. Klaus Pedersen Formand 2

3 Seminar d. 4. september 2008 Varna Palæet - Århus. Tilknytning og Mentalisering v. Karen Vibeke Mortensen, specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi, og adj. professor, Ålborg Universitet. Tilknytningsteori er fortsat et væsentligt teoretisk perspektiv i moderne psykodynamisk psykoterapi, som har fået en ny opblomstring i Peter Fonagy og Anthony Batemans epokegørende teori om mentalisering. Begge begreber vil blive sat i spil i forhold til klinisk praksis på dette en-dags seminar, med Karen Vibeke Mortensen. Formiddagen vil være et teoretisk oplæg omkring tilknytningsteori og mentaliseringsbegrebet og om forsvarsmekanismer og psykoterapi set i dette perspektiv. Eftermiddagen vil være med live-supersion af to cases, med henblik på at koble teori til klinisk psykologisk praksis. Karen Vibeke Mortensen har igennem årtier været en central figur i dansk psykologi og i psykoanalytisk psykoterapi. Hun har klinisk beskæftiget sig med og skrevet bøger og artikler om bl.a. børn og unges normale og psykopatologiske udvikling, psykoterapeutisk behandling af børn, unge og voksne, gruppeterapi, supervision, psykologisk undersøgelsesmetode, klassifikation og diagnostik. Tilknytning er et centralt tema i hendes professionelle virke. Tid og sted: Torsdag d. 4. september 2008 kl (kaffe med brød kl ), Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C. Bindende tilmelding: Inden 4. august 2008 via Max 45 deltagere. Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1190,-, andre akademikere 1490,-. EAN fakturering er ikke muligt. Supervision: Haves god case til supervision sendes casebeskrivelse til Arrangører: Lone Gerup Adamsen & Krista Nielsen Straarup; DPSP. 3

4 2-dags seminar d september 2008 På Scandic Hotel Odense Parterapi og mægling v. Kirsten Seidenfaden & Søren Braskov Specialister og supervisorer i psykoterapi Begge undervisere arbejder med parterapi og fastlåste konflikter på hver deres måde. Kirsten Seidenfaden er leder af Center for Relations Fokuseret Terapi - Det Danske Imago Institut. Søren Braskov har privat psykologpraksis i Silkeborg. Konfliktmægling også kaldet mediation bliver ofte benyttet som en metode i parterapi. Metoden åbner primært for afdækning af konfliktmønstre og hjælp til konstruktive løsningsorienterede tiltag. Den Transformative mediationsmetode har det udgangspunkt, at konflikter opstår på grund af afmagt. Konflikthåndtering handler om at hjælpe de konfliktende parter til "empowerment" og "anerkendelse" som dermed åbner for en kreativ og konstruktiv konflikthåndtering. Imago metoden er en relationsterapi der består af en række terapeutiske processer og dialoger, der stiler mod at gøre parterne bevidste om deres overlevelsesstrategier og følelsesmæssige reaktioner. Terapi bygger på en helt særlig kommunikationsform, som kaldes Den Anerkendende Dialog, der kan få mistillid og bortvendthed til at smelte. I Relations Fokuseret Terapi er terapeuten mere støttende end styrende. Tid og sted: Mandag 8.sept. (KS) og tirsdag 9.sept. (SB) 2008, begge dage kl (morgenkaffe ). Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. MV-afkørsel 52, bus 835/840 (25. min. fra st. til hotel) Bindende tilmelding: Inden 5. august 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1990, andre akademikere kr EAN fakturering er ikke muligt. Meritering: Kurset søges godkendt med 12 timer som del af DPs specialistuddannelse i psykoterapi (D evt. D.1.6.) Arrangører: Malene Hinrichsen & Werner Regli 4

5 DPSPs ÅRLIGE INTERNATIONALE HELDAGSSEMINAR 3. oktober 2008 På Radisson SAS Scandinavia Hotel - KBH Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer har den særlige fornøjelse at præsentere for første gang i Danmark anerkendt Master Therapist af The American Psychotherapy Asociation: Cloé Madanes Licenciada i Psykologi, University of Buenos Aires. Doctorate in Humane Letters, honoris causa, University of San Francisco. President Robbins-Madanes Center for Strategic intervention, Californien, President of the Madanes Institute CA. Cloé Madanes er verdenskendt systemisk teoretiker og underviser af strategisk psykoterapi og korttidsterapi, modtager af adskillige priser og keynote foredragsholder ved mange internationale konferencer. Medskaber af den strategiske psykoterapi. Forfatter til klassikere oversat til mere end 10 sprog: The Therapist as Humanist, Social Activist, and Systemic Thinker Sex, Love and Violence Strategic Family therapy Behind the One-Way Mirror The Secret Meaning of Money The Violence of Men. In Strategic Therapy the therapist takes responsibility for directly influencing people. Focus is on short-term, targeted efforts to solve a specific problem. Jay Haley, Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Ericson M.D. TID og STED Fredag 3. oktober 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København S. TEMA Strategic Psychotherapy PROGRAM 5

6 7.30: Modtagelse og indskrivning. Kaffe, te, morgenbrød og frisk frugt 8.50: Velkomst 9-12: Couples: Dilemmas and Solutions o Content: Introduction to the Strategic Approach - 15 Strategies for Working with Couples. Illustration with video. o Objectives: To be able to use a minimum of 8 of the strategies presented by Madanes. o Use of directives paradoxes pretension indirection repentance symbols money - ordeals humor metaphors : Frokostbuffet 13.20: Psychotherapy with Very Difficult Cases o Content: Madanes will discuss some of her most difficult cases - Illustration with video. o Objectives: To learn how to think about a problem presented to therapy in a way that leads to a solution : Kaffepause : Strategies for Life Transformation o Content: How to overcome a key decision made in childhood - Illustration with an intervention by Tony Robbins. o Objectives: To know how to help clients to overcome key decisions which are now obsolete. Cloé Madanes signerer bøger efter seminaret Forbud mod lyd- og videooptagelser fra arrangementet. Fotografering ok. PRIS & TILMELDING, SEMINAR kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 990 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening kr. inkl. moms for andre akademikere. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via Af administrative grunde kan vi ikke foretage EAN-fakturering. Tilmelding for medlemmer af DPSP: Tilmelding foretages via Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 29. august Medlemmer af DPSP har fortrinsret. Såfremt der er ledige pladser på seminaret, vil du inden for 3 uger modtage en bekræftelse på din deltagelse. I modsat fald vil du blive noteret på vores venteliste. Tilmelding for ikke-medlemmer af DPSP: Ikke-medlemmer af DPSP bedes kontakte sekretær Lotte Dehli med angivelse af navn, adresse, , uddannelse samt eventuelt medlemsnummer i DP. 6

7 MERITERING Godkendt med 6 timer i NY/GL ordning: Psykoterapeutisk specialistuddannelse: / D 1.1. Børnepsykologisk specialistuddannelse: 3.99 / D 4 HOTELINFORMATION Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Tlf Beliggenhed: 10 minutters gang fra centrum. ANDET Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet. DPSP kan ikke hæfte for medlemmernes opholds- og rejseudgifter m.m. AFBESTILLINGSREGLER MV Se under Tilmelding / Praktiske oplysninger. Afbestilling kan kun ske via til DPSP s sekretær Lotte Dehli, ARRANGØRER: Klaus Pedersen & Mette Vinum; DPSP INTENSIVT 2-DAGS KURSUS MED CLOÉ MADANES oktober 2008 i DP - København Cloé Madanes, Licenciada i Psykologi, University of Buenos Aires. Doctorate in Humane Letters, honoris causa, University of San Francisco. President Robbins-Madanes Center for Strategic intervention, Californien. Tid og sted: Lørdag og søndag d oktober 2008 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Program: 7

8 Lørdag d. 4. oktober: 9.30: Modtagelse og indskrivning : Healing the Victim and the Victimizer o Content: Madanes will present 15 proven steps for working with juvenile sex offenders - Illustration with video. o Objectives: To be able to use the 15 steps in psychotherapy : Frokostbuffet : Healing the Victim and the Victimizer o Content: Madanes will present 20 steps for working with adult offenders as well as steps for when the offense happened in the past, and several other special considerations - illustration with video. o Objectives: To be able to use the steps for working with violence and sexual abuse. Søndag d. 5. oktober: 9-12: Ultimate Relationship Program o Content: Madanes will present the most important concepts to understand when working with couples - Illustration with a video of a Tony Robbins intervention o Objectives: To learn a strategy for the prevention of divorce : Frokostbuffet : Ultimate Relationship Program o Content: Madanes will discuss the importance of presence and trust and how to develop these in therapy - Illustration with a video of a Tony Robbins intervention. o Objectives: To learn how to help couples to develop presence and trust. Inkl. moms, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1890,-, andre akademikere 2890,-. EAN fakturering er ikke muligt. Bindende tilmelding: Inden 29. august 2008 via er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Meritering: Godkendt med 12 timer i Ny / Gl. ordning: Psykoterapeutisk specialistuddannelse: / D 1.1. Børnepsykologisk specialistuddannelse: / D 4 Arrangører: Klaus Pedersen & Marie Louise Rørne; DPSP 8

9 Kursus okt nov 2008 Varna Palæet Århus Forskningsmetodologi v. Jan Ivanouw, PhD, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Formålet med kurset er at give deltagerne viden om forskningsmetode med henblik på at kunne forstå og vurdere kvaliteten af forskningsartikler af relevans for eget psykologarbejde. Kurset vil gennemgå forskellige former for empiriske undersøgelser, herunder begrebsdefinition, hypoteseopstilling, design, undersøgelsesredskaber, rekruttering, samt kvantitative og kvalitative analysemetoder. Formålet er endvidere at give deltagerne færdigheder til brug for selv at tilrettelægge empirisk funderede undersøgelser af faglige problemstillinger, herunder undersøgelser af behandlingseffekt. Kurset kan anvendes som baggrund for arbejdet med den skriftlige opgave i specialistuddannelsen. Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg og øvelser. Der vil kunne træffes individuelle aftaler med underviseren om vejledning af skriftligt arbejde (udenfor kurset). Deltagerne vil inden kurset modtage materiale, som forventes læst inden kursusstart. Flere oplysninger om kurset kan findes på Tid og sted: Torsdag og fredag d oktober + torsdag og fredag d november Torsdage 10-17, fredage Der er morgenkaffe med brød alle dage ½ time før kursusstart. Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C. Kr inkl. moms, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kursusmateriale. EAN fakturering er ikke muligt. Bindende tilmelding: Inden 20. august 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Meritering: Kurset forventes godkendt af DP med 25 timers teori under forskningsmetode i alle specialistuddannelser på både gammel og ny ordning. Der udstedes kursusbevis. Arrangører: Lis Birkballe, Vesla Birkbak & Klaus Pedersen; DPSP. 9

10 Seminar 27. november 2008 Radisson SAS Royal Hotel Psykologiske profiler v/ Jørn Beckmann, cand.psych., dr.med., forh. chefpsykolog OUH, prof. NYU Jørn Beckmann, der i år er blevet 70, og som derfor er trådt tilbage fra sin stilling som chefpsykolog på Odense Universitetshospital, vil fortælle om de udfordringer spørgsmålet om psykisk sundhed rejser herunder om Den psykologiske sundhedsprofil udviklet af Beckmann og Goldberger. Han vil desuden berette om erfaringerne fra et langt, begivenhedsrigt arbejdsliv og blandt andet fortælle om en morders psykologiske profil. Endelig vil han fortælle om sin nye bog, Kunsten at elske sig selv, der udkom i maj Jørn Beckmann er født i blev cand.psych. i 1969 og dr.med med disputatsen Brystkræft og Psyche. Var chef for Klinisk Psykologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og har været forskningsprofessor i psykologi ved New York University siden Beckmann har skrevet adskillige bøger og over 100 videnskabelige artikler. Beckmann har blandt andet været bestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelse, vicepræsident i European Society for Psychosocial Oncology, dansk repræsentant for Defence for Children International under WHO samt medlem af Interpols specialgruppe for psykologisk profilering af kriminelle. Tid og sted: Torsdag d. 27. november 2008 kl (kaffe med brød kl ). Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København. Bindende tilmelding: Inden 23. oktober 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr EAN fakturering er ikke muligt. Begrænset deltagerantal Arrangør: Finn Korsaa; DPSP 10

11 Kursus januar 2009 Scandic - Odense Supervisionsteori og etik v/ psykolog, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen Med udgangspunkt i en afgrænsning af supervisionsbegrebet præsenteres nogle af de centrale temaer og problemstillinger inden for den kliniske supervision. Kurset omhandler supervisionens forhold til tilgrænsende områder, supervisionskontrakten, rammebetingelser, supervisors kontrolfunktion, supervisionsetik, m.v. Endvidere drøftes hvilket materiale, der kan/skal bringes med til supervision, supervisors rolle, fokus og funktion, forholdet mellem supervisor og supervisand samt parallelprocesser. Foruden almen supervisionsteori, lægges vægt på psykoterapisupervision set i et psykodynamisk perspektiv. Men kurset er også af relevans for psykologer, der arbejder inden for andre teoretiske referencerammer eller udfører supervision af andet behandlingsarbejde end psykoterapi. Endelig vil psykologer, der ikke selv udfører supervision men som modtager supervision, kunne have glæde af at deltage. Form: Teoretiske oplæg + diskussion med eksempler og små praktiske øvelser. Claus Haugaard Jacobsen er cand.psych., ph.d., lektor og klinikleder, Aalborg Universitet. Han er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har omfattende praktisk supervisionserfaring. Endvidere har han skrevet en række artikler om supervision og er medredaktør og medforfatter til bogen Supervision af psykoterapi Akademisk forlag Tid og sted: Torsdag d. 22. (10-17) og fredag d. 23. (9-16) januar Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. MV-afkørsel 52. Bus 835 / 840 (25 min. fra st. til hotel). Deltagergebyr inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP 2490 kr., andre akademikere kr kr. Max deltagerantal: 40 Bindende tilmelding: Inden 15. december 2008 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Meritering: Kurset søges godkendt med 12 timer i Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse i psykoterapi, tværgående modul: 3.20 Supervision af andre faggrupper. Arrangører: Malene Hinrichsen DPSP og Werner Regli DPSP 11

12 Seminar d. 5 februar 2009 Varna Palæet, Århus Neuropsykologi for kliniske psykologer v/ neuropsykolog Louise Meldgaard Bruun og neuropsykolog, specialist i psykoterapi Anne Aagard Pallesen Begge undervisere har erfaring med udredning og behandling af klienter med neuropsykologiske og kliniske problemstillinger. Louise Meldgaard Bruun er ansat ved Forskningensenhed, Aalborg Psykiatriske Sygehus og Anne Aagard Pallesen er ansat ved Affektiv klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus På kurset introduceres de mest grundlæggende neuropsykologiske begreber, ligesom neuropsykologiske forhold ved stress, angst, depression og personlighedsforstyrrelser vil blive behandlet. Der vil desuden være beskrivelse af, hvordan den neuropsykologiske undersøgelse kan bruges til at afdække klientens ressourcer og vanskeligheder, herunder hvordan den kan indgå som en del af grundlaget for tilrettelæggelse af et psykoterapeutisk forløb. Der vil under kurset være mulighed for at drøfte deltagernes egne cases. Tid og sted: Torsdag d. 5. februar 2009 kl (morgenkaffe ) Varna Palæet, Ørneredevej 3, Århus C. Bindende tilmelding: Inden 5. januar 2009 via Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på / Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr EAN fakturering er ikke muligt. Meritering: Kurset forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser. Arrangør: Krista Nielsen Straarup; DPSP 12

13 KONTAKT DPSP Formand: Klaus Pedersen Mail: Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage Mail: Århus-udvalget: Kasserer: Lone Finn Adamsen, Korsaa Camilla Lahn Sørensen, Krista M. Straarup & Klaus Pedersen Mail: Bestyrelsesmedlem: Odense-udvalget: Werner Regli Mail: Malene Hinrichsen & Werner Regli Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas Videotek-udvalget: Mail: Birgit Vang, Jens Bertelsen, Alice Theilgaard & Werner Regli Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum Mail: Bestyrelsesmedlem Krista Nielsen Straarup Mail: Suppleant: Camilla Lahn Sørensen Mail: Suppleant: Marie Louise Rørne Mail: Sekretær: Lotte Dehli Mail: 13

14 14

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 2 Kurser 2015 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012 PEU ap er et ger o l o k y s P r fo k i t E Jura og i DRE ARBEJD SGLÆDE g tli ps rig... flygtninge og k FOREDR Kursus... VEJEN TIL BE øs Her ligger

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere