HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School"

Transkript

1 HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010 Opgaveløser: Vejleder: Joachim Lahav Leif Hasager Hovedopgave Finansiering af internationale solenergi projekter Copenhagen Business School Joachim Lahav yahoo.com

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 PROBLEMFORMULERING...5 SOLENERGI...6 SOLVARMEANLÆG...6 LUFTSOLFANGERANLÆG...6 TERMISK SOLKRAFT-VÆRK...7 SOLCELLE ANLÆG...9 PROJEKTER - SOLCELLE ANLÆG...11 UDVIKLING, TRENDS, UDBREDELSE...11 STØTTE OG INCITAMENTER...13 SOLCELLE ANLÆGS PLACERING...17 SWOT ANALYSE SOLCELLE ANLÆG...18 TYPISK STØRRELSE OG UDFORMNING...20 PLANLÆGNING, PROJEKTERING, AKTØRER, OPFØRELSE...23 DUE DILIGENCE...24 LICENSER, TILLADELSER, AFTALER, GARANTIER, KONTRAKTER...25 LIVSCYKLUS...26 RISICI...27 DELKONKLUSION SOLCELLE PROJEKTER...29 DANSK FINANSIERING...30 INVESTERING VIA AKTIESELSKAB: A/S...32 INVESTERING VIA KOMMANDITSELSKAB: K/S...36 PENSIONSKASSER OG INVESTERINGSSELSKABER...43 DELKONKLUSION DANSK FINANSIERING...44 INVESTERING...45 UDGIFTER OG INDTÆGTER...45 OVERVEJELSER - DET RETTE INVESTERINGSPROJEKT...49 BUDGET OG FORUDSÆTNINGER...50 FØLSOMHEDSANALYSE...52 AFSKRIVNING...53 FINANSIERING...55 EKSEMPEL PÅ SOLCELLE ANLÆGS BUDGET OG INVESTERING...57 KONKLUSION...63 LITTERATUR...64 FIGURER OG TABELLER...65 Joachim Lahav Page 2 of 65

3 Introduktion Solenergi er en naturlig og ren energikilde som har været anvendt gennem en lang årrække, men de sidste fem år er udbredelsen af solcelle anlæg øget markant. En af de væsentligste årsager er at vedvarende energi har fået stor politisk og folkelig bevågenhed. Dels rækker forsyningen af fossile brændstoffer kun nogle få årtier frem, og dels er CO2 forurening meget skadelig for miljøet. En stor del af CO2 udledning stammer fra produktion af elektricitet (kulfyrede kraftværker bidrager med 25% af alt kuldioxid udledning i verden). Foruden atomkræftværker, med deres åbenbare risici, findes der i dag to hovedalternativer: vindenergi og solenergi. Mens vindmøller er forholdsvis udbredte, ekspanderer solenergi hastigt. Bl.a. da solens stråling er mere pålidelig og forudsigelig end vinden. Hver eneste time rammer solens stråler på jorden med så meget energi, at den kunne dække et helt års total forbrug for hele verden. Ved hjælp af solcellepaneler, kunne denne ubegrænsede og ren energiressource bruges til generering af ren elektricitet. Hvis solceller dækkede de sorte små cirkelskiver på billedet til venstre, kunne hele jordens energibehov dækkes. International Energy Agency (IEA) har kalkuleret at det er nok med kun 4% af verdens meget tørre ørkenområder. Andre velegnede arealer kan bruges: tage, bygningers facader, og ubrugte landområder. Figur 1 Solenergi dækning af verdens behov Joachim Lahav Page 3 of 65

4 EU har vedtaget i 2007 at minimere CO2 udslippet med 20% frem til 2020, ved at 20% af energien skal komme fra vedvarende energi. De enkelte medlemslande har efterfølgende udviklet egne handlingsplaner med individuelle mål, og flere EU-lande har vedtaget faste afregningspriser en lang årrække frem i tiden for at stimulere etableringen af nye vedvarende energianlæg, herunder specifikt solcelle anlæg. Solenergiens industri vokser hurtigt, og der åbner sig muligheder for investering for private, selskaber og pensionskasser i solcelle anlæg. Markedet findes netop fordi der etableres diverse subsidier, nogle af dem meget gavmilde. Ifølge Bloomberg forventes markedet for solcelle energi til at vokse op med 10,5 Gigawatt af nye solceller i 2010, fra et niveau på 1,7 GW i I Danmark er der stor fokus på vindenergi, og da der ikke findes reelle subsidier på solceller, er brugen af denne type energi overladt til formuende idealister. Dog kan danske investorer forene glæden ved bidrag til ren energi, med stor og forholdsvis sikker afkast. Selve solcelle anlæggene oprettes i mere solrige breddegræder, som Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland (som sammen med Japan og USA huser 90% af verdens solcelle anlæg). Investering og finansiering af solcelle anlæg kan foregå på forskellige måder, som beskrives nedenfor. Investorerne skal forstå de forskellige juridiske og økonomiske fordele og ulemper, og finde projekter som passer netop til deres profil. Som hovedregel kræver investering i solcelle projekter en engangsudgift ved oprettelsen, hvorefter der forventes en jævn strøm af indtægter de kommende år. Joachim Lahav Page 4 of 65

5 Problemformulering Produktion af elektricitet ved hjælp af solcellepaneler er stadig meget dyrere end ved traditionel brug af fossile brændstoffer, selvom prisforskellen falder år for år. Dels stiger prisen på fossile brændstoffer, og dels er der store teknologiske fremskridt og øget konkurrence på solcelle området. For at fremme oprettelsen af solcelleparker tilbyder mange lande forskellige former for subsidier. Disse støtteordninger gør investeringer i solenergi særlig attraktive. Et stort antal solcelleparker oprettes i disse år i forskellige lande, finansieret både af private og institutionelle investorer. En dansk investor kan investere i solcelle anlæg, i andre og mere solrige egne af verden, hvor der også findes økonomiske incitamenter. Denne opgave ønsker at belyse komplekset omkring investering i solenergi. Hvorfor er solenergi projekter interessante og rentable for danske investorer? Hvad består et typisk projekt af? Hvad er udbyderens forpligtelser? Opgaven vil beskrive de overvejelser som en dansk investor i solenergiprojekt bør foretage sig, hvilke muligheder investoren har. Hvilke selskabsformer passer til de forskellige investortyper? Hvilket afkast kan investoren forvente, og hvilke garantier kan man få? Opgaven gennemgår finansieringsformer, støtte og vilkår, muligheder og risici, skattepolitikken, fordele og ulemper, investeringshorisont og forventninger. Joachim Lahav Page 5 of 65

6 Solenergi Solenergi udnyttes på forskellige måder. Nedenfor en kort gennemgang af forskellige metoder for udvinding af solenergi: Solvarmeanlæg, Luftsolfangeranlæg, Termisk solkraft-værk (parabolisk trug og solkraft tårn), og solcelle anlæg. Denne opgave fokuserer på investeringer i solcelle anlæg, som er de mest relevante for danske investorer. Solvarmeanlæg En enkelt form er udnyttelsen af solenergi til at varme vand i husholdningen. Ved hjælp af sortmalede, varmeabsorberende solvarmepaneler oppe på taget, omdanner anlægget solens energi til termisk energi (varme), som transporteres ind i huset med den cirkulerende væske i anlægget. Solvarmeanlæggene bruges som regel til opvarmning af huse eller til opvarmning af brugsvand. I Danmark er der oprettet ca solvarmeanlæg. Hertil kommer godt m² solfangere installeret i forbindelse med fjernvarmeværker. Figur 2 Solvarme virkemåde Figur 3 Solvarme anlæg Luftsolfangeranlæg En type solvarmeanlæg, som bruger teknologien fra et solvarmepanel i kombination med en strømproducerende solcelle. Luftsolfangeren har ikke noget væskekredsløb og er baseret på indblæsning af varm luft i bygningen. Joachim Lahav Page 6 of 65

7 Når solen skinner også når det er skyet bliver luften inde i Luftsolfangeren varm, og ventilatoren blæser varm og tør luft ind i bygningen, med affugtning, ventilation og bedre indeklima som resultat. Samtidig leverer luftsolfangeren et gratis varmetilskud. Den strømproducerende solcelle inde i luftsolfangerpanelet driver en ventilator og denne type anlæg skal normalt ikke tilsluttes elnettet. Figur 4 Luftsolfangeranlæg virkemåde Figur 5 Luftsolfangeranlæg Termisk solkraft-værk Med dette system forvandles solenergien til varme vha. solfangere, og derefter bruger man varmen til at producere damp, som drejer en turbine der producerer elektricitet. De fleste meget store solkraftværker bruger denne metode i dag. Der findes forskellige typer, men de mest udbredte er: Parabolisk trug Disse anlæg benytter en buet, spejlet trug, som reflekterer den direkte radiation af solen på et glasrør, der indeholder væske, og er placeret i fokuspunktet for det reflekterede lys. Den paraboliske form medfører at selv når solen bevæger sig i løbet af dagen, fastholdes samme fokuspunktet for strålerne. Desuden er glasrørene lagt langs hele de paraboliske spejle, og dermed udnyttes hele solens energi selv når solen ændrer banen i løbet af de forskellige årstider: fokuspunktet flytter sig bare til andet sted på samme Joachim Lahav Page 7 of 65

8 glasrør. En sådan parabolisk design kræver ikke flytning af spejlene for at følge solen. Figur 6 Parabolisk trug virkemåde Figur 7 Parabolisk trug Solkraft tårn Power Tower Disse anlæg bruger et stort antal flade, bevægelige spejle, til at fokusere solens stråler på et modtager tårn. Inde i tårnet bliver luften (eller smeltet salt) opvarmet til mellem 500 og 1100 grader 1, og den varme luft aktiverer en turbine der producerer elektricitet. Spejlene kontrolleres og flyttes automatisk vha. computere, således at strålerne altid peger fokuseret på tårnet. Sol tårne opnår højere temperaturer end parabolisk trug, og dermed er elproduktionen mere effektiv. Ved brug af smeltet salt er det endvidere muligt at gemme solens varme til natten, og dermed have konstant elproduktion dag og nat. At gemme overskydende energi er ellers et endnu uløst problem: der findes ikke mange gode metoder til at opbevare store mængder energi på. Solkraft tårne er den foretrukne anlæg ved produktion af store mængder elektricitet. Figur 8 Solkraft tårne 1 Greenpeace International, 2009, Concentrating Solar Power Global Outlook 2009 Joachim Lahav Page 8 of 65

9 Solcelle anlæg Energien fra solens stråler opfanges af solcelle paneler, som konverterer energien til DC-strøm uden nogen emissioner. Derefter konverteres strømmen vha. af invertere fra DC-strøm til AC-strøm, og strømmen sendes videre ind til det offentlige el-net. En solcelle (kaldes på engelsk Photovoltaic cell, eller PV) omsætter lysets stråling til elektricitet vha. den såkaldt fotoelektriske effekt. Selve processen blev opfundet i det 19. århundrede, og bygger i dag på samme principper: det centrale element i en solcelle er et til to lag af typisk silicium, der har den egenskab, at det genererer elektriske udladninger ved påvirkning af solstråler. Energien fra overskyet himmel svarer til 30% af energien fra en skyfri himmel. De elektriske udladninger fra hver enkelt celle er små, og mange solceller forbindes til større enheder (moduler/paneler), der indkapsles bag en glasoverflade. Solcelleanlæg er karakteriseret ved deres modulære opbygning. Panelerne kobles sammen for at give anlægget den ønskede strømstyrke og spænding. Omsætning fra lys til elektricitet sker helt uden bevægelige dele. Solceller findes som: monokrystallinske, polykrystallinske og tyndfilmssolceller. De mest effektive, men tilsvarende mest omkostningsfulde, er monokrystallinske solceller. Disse har en udnyttelsesgrad af solens energi på ca. 16%, og bruges i dag på ca. 30% af alle verdens installationer. De andre typer har lavere udnyttelsesgrad, men er billigere at fremstille. Valg af solcelle type afhænger af det individuelle solcelle-anlæg, og afgøres mest ud fra en økonomisk, pladskrav og holdbarheds betragtninger. Med tiden bliver operative solceller mindre effektive. Undersøgelser af gamle solceller viser, at efter 20 år producerer de ca. 20% mindre strøm. Joachim Lahav Page 9 of 65

10 Vekselrettere - invertere: For at kunne levere strømmen til det offentlige elnet, skal strømmen igennem et par processer. Solcellerne producerer jævnstrøm og denne omdannes til vekselstrøm, inden den kan afsættes på elnettet. Dette sker gennem en såkaldt inverter, hvorefter strømmen optransformeres via en transformer til det rigtige spændingsniveau. Inverteren sammen med transformeren er vigtige hovedkomponenter, som er vitale for anlæggets drift. Desuden bruges stativer, forankring, ledninger, etc. Der skelnes mellem anlæg der monteres på tage, og større anlæg som monteres på landjorden, som skildres senere. 1. solar panels 2. inverter 3. breaker box 4. home power and appliances 5. meter 6. utility power grid. Figur 9 Solcelle virkemåde, tagintegreret solpanel, solcelle moduler Joachim Lahav Page 10 of 65

11 Projekter - solcelle anlæg Udvikling, trends, udbredelse Båret på politisk og økonomisk velvilje, er udbredelsen af solcelle anlæg på hastig fremmarch i mange lande. EU har meddelt i marts 2007, at i 2020 forventes 20% af energien i Europa at være baseret på vedvarende energi 2. I september 2008 meddelte European Figur 10 Historisk udvikling af global kumulativ PV energi installeret pr. region Photovoltaic Industry Association (EPIA), at målet for 2020 bliver at den producerede elektricitet fra sollys bidrager med 12% 3 til det samlede elforbrug i Europa. Dette svarer til 390 GWp produceret af solcellesystemer i Europa. I slutning af 2008 var der installeret 15 GW (giga watt = 1000 mega watt) PV globalt. Europa fører med 9 GW, hvoraf alene tyskland har 5,3 GW installeret. Kina satser stort på solenergi, og har bl.a. underskrevet en aftale om installering af et gigantisk 2 GW anlæg samme ydelse som et atomkraftværk - i Kina er verdens største producent af solcelle moduler. 2 Angela Merkel, Tysklands forbundskansler: EUs medlemslande har vedtaget, at 20 procent af EUs samlede energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder. Dette er ekstremt vigtigt for hele menneskeheden. For at mindske den globale opvarmning med 2 C må vi træffe de nødvendige foranstaltninger, så vi undgår en potentiel menneskelig katastrofe. samt 3 EPIA Annual report 2009, side Joachim Lahav Page 11 of 65

12 EPIA har regnet på den forventede udbredelse af solenergi i alle verdens regioner frem til Ved fortsat politisk support forventer EPIA at markedet vokser således: EU stiger fra 4,5 GW i 2008 til 11 GW i US går fra 0,3 GW til 4.5 GW, Japan fra 0,23 GW til 1.7 GW, og resten af verden (inkl. Kina og Sydkorea) vil stige fra 0,5 GW til 5 GW i Alene i Tyskland er der installeret 60% mere solenergi i 2009 end året før 6. Figur 11 Global årlig PV indførelse, forventning pr. region (ved fortsat politisk støtte scenario) Jo mere solen stråler, jo mere elektricitet kan produceres. I Europa kan man producere i gennemsnit 1000 kwh pr kvadratmeter, sammenlignet med 1800 kwh i ørkenområder 7. Der findes flere tilgængelige værktøjer til at beregne det forventede antal soltimer pr. år, samt solens styrke måned for måned, for hvert punkt på kloden 8. Disse beregninger, efter yderligere gennemgang af specialister, bliver betragtet som sikre med maksimal afvigelse på 5% (set i forhold til vindenergi hvor afvigelsen er på 20%). Alle beregninger på fremtidig el produktion er baseret på disse endelige forventede radiationsstrålings tal og det er normalt, og ikke særligt dyrt, at forsikre sig mod svigtende solskin. 5 Global Market outlook for Photovoltaics until 2013, EPIA, side Solar Generation V 2008, side 14 8 Bl.a. RETScreen værktøj, Joachim Lahav Page 12 of 65

13 Solcelle (PV) modulerne bidrager med ca. 50% til de totale udgifter ved oprettelsen af solcelle anlæg. Tidligere blev solceller kun brugt på få og utilgængelige steder (f.eks. i rummet, i ørkenen), pga. deres høj pris. Men nu kobles anlæggene til elnettet, og producerer elektricitet på kommercielle vilkår. Det er stadig dyrere at producere elektricitet med solceller, da prisen pr. kwh ( Kilo Watt Hour, en betegnelse for energimængde) produceret med brændstof, kul eller med atomkraft er lavere. Prisen på PV modulerne falder i gennemsnit med 8% pr. år, og bliver halveret hver ottende år 9. Samtidigt stiger prisen på brændstof og kul, således at solenergi bliver mere og mere konkurrencedygtig. Der forskes intens i PV teknologi, og der er god grund til at forvente fortsat prisfald de kommende år. Figur 12 PhotoVoltaic modul pris siden 1970 ($/W) Støtte og incitamenter Der eksisterer et stort, folkeligt ønske om udbredelse af vedvarende energi i mange lande. Dette ønske nærer politiske beslutninger om at fremme oprettelsen af solcelle anlæg. Eftersom elektricitet, som produceres af solcelle, endnu ikke kan konkurrere på markedsvilkår, er der behov for støtteordninger af forskellige art. En række lande er aktive med incitamenter. Danmark er ikke et af disse lande. 9 Set for 2020, executive summary, EPIA og A.T. Kearny, side 5 Joachim Lahav Page 13 of 65

14 Tidligere blev tilskuddet tildelt direkte ved selve oprettelsen af solcelle anlægget, men erfaringerne var blandet, da én gang tilskud ikke førte til opførelse af robuste, langtids holdbare anlæg. De sidste år har hoved incitamentet fået en anden form, kaldet FIT (Feed-In Tarrif betaling for hver produceret kwh). Denne type støtte eksisterer i over 40 lande 10. Landene og de centrale el-selskaber forpligter sig til: a. at tage imod alt det aftalte producerede elektricitet b. at betale høj, fast pris for hver kwh produceret c. aftalerne gælder et fastaftalt antal år, typisk år frem, som er den projekterede levetid for solcelle anlæg På denne måde er det i entreprenørens interesse at sikre produktion af så meget elektricitet som muligt, og at sørge for vedligeholdelsen og holdbarheden af anlægget. Hvert land har sine specifikke former for støtte. Forskellige Feed-In Tarrif ordninger er baseret på størrelsen af anlægget, der er forskellige FIT for tagintegrerede anlæg og landsmonterede, FIT kan være inflationssikret, FIT forpligtelsen varer bestemt antal år, etc. Desuden ændres betingelser for nye aftaler jævnligt, hvad påvirker strømmen af nye projekter til det enkelte land; mens Spanien var meget populær i 2008, så blev Italien til det foretrukne land i FIT er en af de vigtigste årsager til den store udbredelse af PV systemer i Tyskland, et land der ikke er særligt solskins rigt omend der findes andre årsager, som beskrevet senere. Nye FIT aftaler er faldende i mange lande, i takt med faldene solcelle priser. I Frankrig falder FIT med 24% i år, i Tyskland falder FIT mellem 14-25% i år, og i Italien er der forslag om at nedbringe FIT med 20% i Allerede indgåede aftaler påvirkes naturligvis ikke. 10 Feed-in Tariff Policy, National renewable energy laboratory, side 6 Joachim Lahav Page 14 of 65

15 2010 FIT i europæiske lande 11 EU Lande FIT ( /kwh) EU Lande FIT ( /kwh) EU Lande FIT ( /kwh) Østrig Cypern 0.34 Estland Bulgarien Tjekkiet Tyskland Grækerland 0.55 Italien Holland Ungarn Luxembourg Portugal Slovakiet 0.27 Slovenien Spanien Figur 13 FIT i Europa FIT kan variere voldsomt efter typen af anlægget (tagintegreret, landsbaseret) og ydelsen. Rentabiliteten på et solenergi projekt er afhængig af en lang række udgifter, mens FIT er den dominerende, faste indtægtskilde. De finansielle aspekter bliver grundigt behandlet senere. Der findes andre incitamenter og støtteordninger i forskellige lande: Finansielle incitamenter ud over FIT: Betaling fra el-selskabet ( Premium ): Ud over FIT, betaler el-selskabet for hver produceret kwh, til markedspriser. Skatterabat via momsrabat, rabat i energi skat, rabat i indkomstskat. Statsstøttet banklån lav rente, lang tilbagebetalingstid, høj belåningsdel af investeringen, afdragsfrihed de første år. F.eks. kan fordelagtige lån i opnås Tyskland, som uddybes senere. 11 Bearbejdet ud fra EU energi portal, desuden ajourført 2010 incitamenter for en række europæiske lande findes i EPIA Overview of European PV Support Schemes Joachim Lahav Page 15 of 65

16 Andre eksisterende støtteordninger til projekterne Lettere administration, begrænset antal nødvendige licenser, hurtig ekspedering af tilladelser Garanteret adgang til elnettet ( the grid ). Nettet skal være udbygget for at kunne tage imod den producerede solenergi Net meetering og net billing simple måder at afregne med elselskabet på, med separat pris for elektricitet produceret og elektricitet modtaget Opfordring/rabat/tvang af forbrugere til at købe grøn elektricitet El-selskaberne pålægges at sælge en portion grøn elektricitet videre Forskellige incitamenter i relevante lande, skematisk 12 Figur 14 PV støtteordninger og incitamenter i udvalgte lande 12 International Energy Agency, 2009, Trends in photovoltaic applications, side 34 Joachim Lahav Page 16 of 65

17 Solcelle anlægs placering Der er mange andre problemstillinger end de finansielle, ved valg af placering af solenergi projekt. Når udbydere skal beslutte hvor i verden et PV anlæg skal oprettes, er FIT kun en blandt mange faktorer: Hvor meget elektricitet kan produceres på stedet? kwp Kilo Watt Peak angiver den maksimale opnåelig produktion på det enkelte placering, og der korrigeres derefter for faktiske forhold Hvor kompliceret og sikker er den legale situation? Hvor svært er det at få de nødvendige tilladelser? Hvor stabilt er landet, både politisk og økonomisk? Kan man oprette den optimale selskabskonstruktion? Findes der udbredt kriminalitet (påvirker udgifter til vedligeholdelse, tyveri og hærværk)? Er der udbredt korruption? Kan man stole på forpligtelserne år frem? Er samarbejdspartnerne til at stole på? Banker, entreprenører, rådgivere? Disse overvejelser har en direkte sammenhæng til økonomien. Hver forsinkelse og risiko har sin pris. Nogle risici og usikkerheder kan være så store, at de overstiger de projekterede indtægter, og investeringen bør ikke foretages. Tysklands førende status i solenergi installationer kan til dels forklares med landets meget ordnede forhold, afklaret lovgivning, faglige traditioner, lav korruption, solide samarbejdspartnere, og præcision i udførelse af aftaler. Investorer er villige til at nøjes med lavere afkast til gengæld for lavere risiko. I Danmark udbydes ofte tyske projekter til investorer. Der findes en kardinal problemstilling: investorerne er kun villige til at skyde midler i et anlæg efter opførelsen og efter påbegyndt el-produktion. Dette begrundes i usikkerheder i forbindelse med indgåelse af aftaler og opførelse Joachim Lahav Page 17 of 65

18 af anlæg. Men næsten alle udgifter til oprettelsen af solcelle anlæg falder allerede under opførelsens periode. Der opstår således en udfordring med mellemfinansiering, som har bremset en lang række initiativer. Selv om et anlægsprojekt typisk oprettes på forholdsvis kort tid, når alle tilladelser og aftaler er på plads (ca. 2-3 måneder for 1-MW anlæg), så tøver investorer med at påtage sig den finansielle risiko ved opførelsen. Der eksisterer dog nogle muligheder for at afhjælpe på problemstillingen, herunder mezzanin lån og modtagelse af kreditlinje fra modul producenterne. SWOT analyse solcelle anlæg Styrker Velkendt teknologi, høj grad af pålidelighed, ingen bevægelige dele, lav risiko for driftsstop, lave driftsudgifter Meget stor velvilje, politisk, folkelig og kommercielt, over denne form for grøn investering. Investeringen bidrager til formindskelse af CO2 udslip Projekteret antal solskinstimer er pålidelig, når der måles over længere periode. Høj budgetteret IRR (intern rente fod), over hele projektets levetid. Indtægtsstrømmen og udgifterne kan budgetteres år frem. Investeringen er velegnet for bl.a. pensionsmidler, hvor en nutidig investering resulterer i lang, fast afkast. Indtægten pr. kwh (FIT) er garanteret 20 år frem i tiden. I flere lande ved lovgivning, i Spanien yderligere ved kongeligt dekret Selv når nye, bedre teknologier indtræffer i fremtiden, vil investeringen via det sikrede salgspris holde de oprindelige forudsætninger Joachim Lahav Page 18 of 65

19 Svagheder Indtægterne er afhængige af antallet af solskinstimer og energiindholdet i bestrålingen, som dog ligger meget stabilt i gennemsnit. Ydermere er det muligt at forsikre mod formindsket solstråling Solceller falder gradvis i ydelse. Derfor garanterer solcelle producenter for minimum ydelse, typisk i 25 år. Andre vedligeholdelsesopgaver er en del af budgettet (bl.a. skift af inverter efter nogle år) Fare for ændret lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvorefter FIT reduceres Investeringen kan ikke forlades i utide, da pengene bruges i forbindelse med oprettelsen. Skal investorer forlade projektet, kan det kun ske ved at andre er villige til at indtræde investeringen Muligheder Højere stråling end det budgetterede. Budgettet er ofte konservativt bygget af hensyn til investorerne og lånegiverne Forlænget levetid efter de 20 år. Der indgås aftaler med grundejeren med option om forlængelse af lejeaftalen, og selv hvis FIT ikke opnås efter 20 år, kan man fortsat sælge elektriciteten til el-selskabet for gældende pris Trusler Uforudsete udgifter, især ved finansiering af projekter, som endnu ikke er færdigoprettet Seriefejl i solcelle moduler, især kombineret med konkurs hos producenten Gentagende kriminalitet, dermed forhøjede udgifter til forsikring og vagt Joachim Lahav Page 19 of 65

20 Typisk størrelse og udformning For en dansk investor er det mindre interessant at investere i meget små anlæg, f.eks. op til 30 kwp, selv om disse udløser det højeste FIT. Disse investeringer er beregnet normalt til privat opførelse. Landene har forskellige incitamenter og FIT, og jeg har valgt at beskrive de to hovedtyper af investeringer, selv om de ikke dækker alle mulige sol investeringer. Disse er landsbaserede anlæg, og anlæg der er integreret i tagkonstruktioner. Landsbaseret solcelle anlæg tilbydes for tiden ofte til investorer i enheder af 1 til 3 MWp anlæg (i Tyskland og Italien), hvor der tilbydes relativ høj FIT, og disse projekter har nogle fælles træk. Større parker udbydes til tider som flere separate enheder af 1 MWp. Figur 15 Landbaseret solcelle anlæg Nedenfor listes en række forhold og tal omkring denne type projekter: Den samlede oprettelsespris for projekt af 1 MWp anlæg er typisk mellem 3,9 og 4,7 million Euro, svarende til mellem 29 og 35 million DKK (prisen gælder pr. første kvartal 2010, i Tyskland, Italien og Spanien). Projektet finansieres delvis med senior banklån på 70%-80% af anlæggets pris non-recourse (hvor den eneste garanti er knyttet til selve anlægget, og ingen andre sikkerheder skal stilles). Banklånet har ofte fast rente de første 10, og normalt tilbagebetalingstid på mellem 12 og 18 år. Joachim Lahav Page 20 of 65

21 Typisk intern rente fod (IRR) i hele projektets levetid mellem 12% og 15% for en selskabsinvestor. Investorerne skal derfor selv indskyde samlet mellem og Euro, svarende til mellem 5,8-10,5 million DKK, eller finde mezzanin lån. Anlæg på 1 MWp består af ca solcelle moduler, som sættes sammen og forankres i større samlinger (se fotografier ovenfor). Anlægget dækker et landareal på ca. 2,5 3,5 hektar. Grunden er typisk lejet uopsigeligt i 20 år, med option for 5 10 år ekstra. Ca. årlig leje mellem og Euro. Anlæg af 1 MWp placeret i Spanien eller den sydlige Italien producerer årligt mellem 1,4 og 1,7 kwh pr. kvadrat meter, samlet mængde elektricitet der svarer til årligt forbrug af 300 husstande. Anlægget er indhegnet, og der kan installeres sikkerhedsudstyr som videoovervågning og on-line kontakt til lokalt vagtværn Der findes en transformator og inverter på grunden, og anlægget er koblet til elnettet Tagintegreret solcelle anlæg er en alternativ til landmonteret anlæg. Disse anlæg er mere og mere udbredte de sidste år. Figur 16 Tagmonteret solpaneler Joachim Lahav Page 21 of 65

22 Normalt producerer disse anlæg mindre elektricitet end de landsbaserede, men de har andre fordele: Anlægget er pænere arkitektonisk, da den er en del af taget Der kan opnås højere FIT på tagintegreret anlæg Der er mindre besvær med kobling til el-selskabet, da kobling typisk findes i forvejen Det er ofte hurtigere at få tilladelser til disse anlæg. F.eks. i Italien kan man spare en impact on environment undersøgelse, og dermed tid Det anses for sikrere at anlægget er monteret på taget, mht. vandalisme og tyveri Der er dog også en række ulemper forbundet med tagprojekter 13 : Oprettelsespris pr. kwh er højere, da der er tale om et mindre anlæg, mens en del af omkostninger stadig er faste Ejerskab af anlægget kan være uklart, når solpanelerne fastgøres til tagkonstruktionen. Bliver de så til en integreret del af bygningen? Og dermed ejes panelerne af bygningens ejer? I Italien og Spanien kan tagprojekter fremmedfinansieres, netop fordi anlæggene anses ikke som en integreret del af bygningen, og ejerskabet er klar. Tilslutning til el-selskabet: bliver en del af elektriciteten brugt lokalt i bygningen, med medfølgende kreditrisiko? Er der fare for lukning af forbindelsen til el-selskabet hvis bygningen rømmes? Reparationer på taget: Hvad sker der ved opståede skader på taget i perioden? Hvem har ansvaret for reparation og hvem bærer driftstabet? Er taget stabilt nok til at bære konstruktionen? (der bruges også landbrugstage som kostalde etc., og disse er ikke særlig robuste) I Spanien indebærer disse ekstra risici ved tagprojekter at investorerne forlanger yderligere 1% - 1,5% i IRR i forhold til landsbaserede projekter 13 Se Kromann Reumert energiret 1/2010 sider 2-3 Joachim Lahav Page 22 of 65

23 Planlægning, projektering, aktører, opførelse Inden investoren kan indskyde kapital i et solcelle projekt, skal udbyderen af projektet gennemføre en lang række aktiviteter. Under planlægningsfasen, i løbet af oprettelsen og driftsstart, og mange år frem er der talrige funktioner som skal foretages. Korrekt og ansvarlig gennemførelse er altafgørende for projektets rentabilitet over tid, og tillid til udbyderen bør være vital for investeringens indgåelse. Langt hovedparten af aktiviteterne ligger inden og under oprettelsen. Når anlægget først er i drift, er der begrænset behov for ledelse, som det fremgår senere af budgetterne. Mange investorer er villige til at betale højere pris, og modtage lavere afkast, for nøglefærdige anlæg. Forsikring Bank Rådgivning Advokater Revision Ingeniør Entreprenør Projektering Udbyder Investor PV Moduler Inverter Udpeg samarbejdspartnere Budgettering Marketing Ledelse Opbyg Selskabsstruktur Indgå aftaler Administration Vedligeholdelse Service Figur 17 Udbyder, aktører, ansvar Rapporter Regnskaber Skat Afregning Joachim Lahav Page 23 of 65

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i det østlige Tyskland En andel på 11,11 % af K/S et kræver et totalt indskud på DKK 318.020

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050.

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050. 6. november 2009 J.nr. Ref. FMA + JEW Side 1/6 Sol i Sahara potentialer. Indledning Fra forskelligt hold forventes det, at energi fra solen i fremtiden vil kunne komme til at spille en væsentlig rolle

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere