Bliv klog på dit klima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv klog på dit klima"

Transkript

1 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade Skjern 4 Energitjenesten Syd Bredgade Kolding 5 Energitjenesten Samsø Strandengen Samsø 6 Energitjenesten Fyn Gerritsgade 33, 1. sal 5700 Svendborg 7 Energitjenesten Ærø Vestergade Ærøskøbing 8 Energitjenesten København Blegdamsvej 4B 2200 København N 9 Energitjenesten Sjælland Vestergade Køge 10 Energitjenesten Bornholm Gudhjem Mølle Møllebakken 4 c 3760 Gudhjem FOTO: Hans Christian Jacobsen Bliv klog på dit klima Tlf Energitjenesten er et tiltag under foreningen VedvarendeEnergi og er bygget op omkring 10 lokale Energitjenester fordelt i hele landet. Energitjenestens sekretariat ligger i Århus. inspirerende undervisning om klimaforandringer og energi

2 FOTO: Hans Christian Jacobsen Inspirerende undervisning om klimaforandringer og energi Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er i dag en del af Energitjenesten. Formålet har i alle årene været at støtte og vejlede undervisere, der beskæftiger sig med klima og energi. I Energitjenestens undervisning skal eleverne selv eksperimentere med sol og vind Vi har inddelt vores undervisningstilbud efter følgende alderstrin: Førskole, indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. Der kan sagtens være overlap, så du under udskoling også kan finde undervisningsemner og materialer, der kan bruges til fx 6. klasse. Ud over de tilbud, du finder i dette katalog, er der på Energitjenestens hjemmeside www. energitjenesten.dk mange andre undervisningsmaterialer, du frit kan downloade og undervisningsgrej, du kan låne og bruge i din undervisning. På de følgende sider finder du undervisningsforløb, som en Energitjenestemedarbejder kan afholde hos jer og kurser målrettet lærere og pædagoger. Priser finder du under de forskellige tilbud, og du booker et undervisningsforløb direkte på telefon eller pr. mail på Side 3

3 FOTO: Hans Christian Jacobsen Undervisning til indskolingselever El-kassen og SparOmeter Eleverne bliver præsenteret for begrebet elektricitet, som undersøges ved hjælp af forsøgsopstillinger, og desuden afprøver eleverne forskellige kredsløbsforbindelser. Derefter undersøges elektriske apparaters forbrug ved hjælp af et SparOmeter. Solenergi Øvelsen viser eleverne, at det med få midler er muligt at gøre en forskel. Eleverne får her mulighed for at undersøge hvordan en solfanger udnytter solens energi til opvarmning af vand. En anden måde at udnytte solens strålevarme på er i en solovn. Her undersøges det, om det er muligt, af primitive materialer, at konstruere en ovn, som ved hjælp af naturens kræfter kan bruges til madlavning. Fortællingen om Gajus Eleverne deltager i historien om Gajus, der skal hjælpe jorden, der har det skidt. Undervejs i historien skal eleverne lave undersøgelser, der skal føre til løsninger, så jorden kan få det bedre. Energi for de mindste Her arbejder eleverne med emnerne vind, sol og el. Der er 4 til 7 aktiviteter i gang, og eleverne arbejder praktisk med emnerne i små grupper. Vindmøller kan udformes på mange måder. Eleverne afprøver forskellige typer og bliver klogere på, hvilke typer der er mest effektive Vindenergi Eleverne konstruerer deres egen papirvindmølle og afprøver senere møllerne i praksis. Bagefter vurderer eleverne de forskellige udformningers effekt i forhold til hinanden.. Pris: 5000 kr. + moms Side 5

4 FOTO: Christian Oxenvad Undervisning til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Elforbrug på skolen Eleverne måler ved hjælp af et SparOmeter skolens elforbrug. De undersøger de enkelte apparaters forbrug og beregner et eventuelt elsparepotentiale. Der kan i den forbindelse laves en elsparekampagne på skolen. Energisparespillet Eleverne bliver her introduceret til energiforbrug i en dansk kontekst. Herefter skal eleverne med udgangspunkt i deres egen families forbrug vurdere deres muligheder for at gennemføre energibesparelser, Undervisningen tager udgangspunkt i et energisparespil. Unges forbrug af tøj, el og mad I undervisningen indgår forsøg og eksperimenter, og eleverne får udvidet deres indsigt i de ofte komplekse sammenhænge mellem energiforsyning og klimaforandringer Eleverne får her indsigt i, hvordan forbrugsmønstre i vores del af verden kan være svære at bryde. De får også indblik i de konsekvenser, det har for miljøet, hvis vores forbrug og smid-væk-kultur ikke ændres. Eleverne oplever et materiale, som gennem eksempler fra dagligdagen viser, hvor vigtigt det er at handle fremadrettet., geografi, hjemkundskab Isolering og fugt Eleverne får i dette forløb indsigt i isoleringens betydning for en bygnings energiforbrug og indeklima. Først introduceres de væsentlige elementer i at isolere, og forsøget viser helt håndgribeligt, hvordan de forskellige isoleringsmaterialer påvirker bygningens energiforbrug. /kemi, matematik Vindenergi Forløbet består af tre dele, som tager udgangspunkt i vindenergiens muligheder. Eleverne får en teoretisk indføring i vindkraften. Eleverne skal løse opgaver, og lave forsøg hvor den praktiske og mekaniske del er i fokus. Solenergi Forløbet består af forskellige opgaver om solenergi. Eleverne arbejder praktisk med emnet, hvor de arbejder med lav selv solceller, solfanger og solovn. Der vil komme udgifter til materialer for lavselv solcellerne. og geografi. Pris: 5000 kr. + moms Side 7

5 FOTO: Christian Oxenvad Undervisning til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Undervisningstilbuddene tager udgangspunkt i elevernes eget energiforbrug og dets miljøbelastninger. Målet er at guide eleverne til at handle og foretage bevidste valg i deres hverdag Teenagere & elforbrug Undervisningsmaterialet Teenagere & elforbrug har til formål at lære eleverne om energi og energibesparelser. Undervisningen lægger vægt på at inddrage eleverne aktivt gennem bl.a. hands-on undervisning og rollespil. og geografi, samfundsfag eller matematik. Klimatopmøde Klimatopmødet er et rollespil, hvor eleverne agerer delegationer og lobbyistgrupper fra forskellige lande, der hver for sig forsøger at præge klimatopmødet med netop deres synspunkter. Spillet har flere runder med møder og forhandlinger og munder ud i enstemmigt vedtagne beslutninger om bekæmpelse af klimaændringer. Undervisningen strækker sig over en hel dag og koster derfor 7000 kr.+ moms Fag: Samfundsfag, geografi og fysik Klimadebatmøde Eleverne spiller forskellige roller og skal tage stilling til forskellige lokale klimaspørgsmål. Spillet handler om, hvad man kan gøre i Danmark og er i sin opbygning mindre omfattende end klimatopmødet. Fag: Samfundsfag, geografi og fysik CO2 og kulstoffets kredsløb i naturen Eleverne skal med laboratorieøvelser stifte bekendtskab med CO2 fra respiration, forbrænding, og de skal arbejde med begrebet CO2-neutralitet. Dagen afsluttes med, at eleverne præsenterer deres resultater for hinanden og diskuterer CO2-udledningens kobling til klimaproblemmerne. Klimaambassadør Eleverne bliver uddannet til at vejlede naboer, venner og familie om at spare på energien. Eleverne vil få teoretisk og praktisk viden om el, varme og transport, og de vil være med til at gennemgå en bolig for energibesparelser. Arrangementet er beregnet til at alle 8. klasser på en skole deltager. Der kommer 2 undervisere ud. Klimaambassadør varer fra kl Prisen er kr. + moms.. Pris: 5000 kr. + moms Side 9

6 Kurser for lærere og pædagoger Energitjenesten tilbyder lærer- og pædagogkurser med op til 30 personer på hvert hold. På siderne her præsenterer vi 9 kurser, som tilbydes i forbindelse med de mere komplekse undervisningsmaterialer. På kurserne får du viden om specifikke undervisningsmaterialer inden for vedvarende energi, energibesparelser og klimaspørgsmål. Kurset henvender sig til lærere, der ønsker at sætte klimaproblematikken ind i en anden kontekst end den almindelige klasseundervisning. Når du har gennemført et af kurserne, vil du uden yderligere forberedelse kunne undervise din klasse om emnet på en inspirerende måde. Lav selv solceller I dette forløb får du en konkret viden om, hvordan man laver en solcelle og bliver i stand til at forstå solcelleteknologien. Solcellerne bruges efterfølgende som energikilde i et solcellekøretøj, som fremstilles ved hjælp af simple materialer. og Naturteknik fra 6. klasse og opefter. Der skal påregnes udgifter til materialer. Teenagere & elforbrug Undervisningsmaterialet Teenagere & elforbrug har til formål at styrke faglighed i læren om energi og energibesparelser. Lærerne kommer til at afprøve dele af materialet. Undervisningen lægger vægt på at inddrage eleverne aktivt gennem hands-on undervisning, rollespil og fremtidsscenarier. Fag: Man vælger et område, der enten berører fysik og geografi, samfundsfag eller matematik. Egnet til udskolingen. Vindenergi Forløbet består af tre dele, som tager udgangspunkt i vindenergiens muligheder. Lærerne får en teoretisk indføring i vindkraftens muligheder. Lærerne skal løse opgaver, hvor den praktiske og mekaniske del er i fokus. Til sidst diskuterer lærerne resultaterne af deres forsøg. Egnet til udskolingen. Solenergi Forløbet består af forskellige opgaver om solenergi. Forløbet kan sammensættes på flere forskellige måder og giver mulighed for at opleve forskellige former for solenergi. Egnet til mellemtrin og udskoling. og Naturteknik Topmøde rollespil Kurset tager udgangspunkt i Klimatopmødet et rollespil, hvor eleverne agerer delegationer og lobbyistgrupper fra forskellige lande, der hver for sig forsøger at præge klimatopmødet med netop deres synspunkter. Spillet har flere runder med møder og forhandlinger og munder ud i nogle enstemmigt vedtagne beslutninger om bekæmpelse af klimaændringer. Egnet til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Unges forbrug Kurset gennemgår undervisningsmaterialet, som handler om unges el-, tøj- og vareforbrug. I løbet af kurset laver deltagerne praktiske øvelser. Undervisningsmaterialet giver eleverne indsigt i, hvordan forbrugsmønstre i vores del af verden kan være svære at bryde. De får også indblik i de konsekvenser, det har for miljøet, hvis vores forbrug og smid-væk-kultur ikke ændres. Egnet til mellemtrinnet og udskolingen. Fag: fysik, geografi og hjemkundskab. Kursus for pædagoger Kurset præsenterer en række energiaktiviteter, pædagoger kan lave med de mindste børn. Undervejs skal pædagogerne selv afprøve aktiviteterne. Antallet af aktiviteter afhænger af hvor mange pædagoger, der deltager, og hvor lang tid kurset varer. Forslag til aktiviteter: Leg med el, Varme fra solen, Vejrlege, Vindmøller, Luft: Ballonraket, ballonbil, luftpudefartøj og pustefodbold, Lysets spektrum. Hvis pædagogerne har særlige ønsker til aktiviteter, kan vi aftale det. Når pædagogerne er færdige med kurset, kan de lave aktiviteterne i deres egne institutioner uden anden forberedelse. Fortællingen om Gajus Kurset tager udgangspunkt i fortællingen om Gajus. Eleverne/ børnene deltager i historien om Gajus, der skal hjælpe jorden, der har det skidt. Undervejs i historien skal eleverne lave undersøgelser, der skal føre til løsninger, så jorden kan få det bedre. Hele materialet gennemgås, og der vil blive præsenteret baggrundsmateriale om de emner, som materialet indeholder. Når pædagogerne er færdige med kurset, kan de gå hjem i deres institutioner og lave aktiviteterne uden anden forberedelse. Egnet til førskole og indskolingen. Energitjenesten tilbyder også kurser til lærere og pædagoger i klima og energi Max. 30 deltagere. Pris: kr. + moms og materialer Side 11

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

Klimajournalister Lærervejledning

Klimajournalister Lærervejledning Undervisningsmateriale fra Klimajournalister Lærervejledning VIGTIGT Til denne aktivitet udleveres et klassesæt (24 stk. nummereret 1-24) af klimakaravanens debatmagasin, der udleveres 4 stk. laminerede

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

MELLEMTRIN Kultur og Natur Aktiviteter for børn

MELLEMTRIN Kultur og Natur Aktiviteter for børn Skoleår 2014/2015 MELLEMTRIN Kultur og Natur Aktiviteter for børn i skole og dagtilbud i Køge Kommune 1 Udgivet af: Kulturafdelingen Fælles- og Kulturforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk FOTO: Hans Christian Jacobsen www.energitjenesten.dk Tlf. 70 333 777 Energitjenesten er et tiltag under foreningen VedvarendeEnergi og er bygget op omkring 10 lokale Energitjenester fordelt i hele landet.

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Krogårdskolen, Greve. Børn som klima- og energivejledere et undervisningsforløb

Krogårdskolen, Greve. Børn som klima- og energivejledere et undervisningsforløb Børn som klima- og energivejledere et undervisningsforløb INDLEDNING Følgende undervisningsforløb fik tildelt 1. præmien ved DM i naturfag 2008. Der er tale om et klimaprojekt, som giver eleverne indblik

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Matematikkens Dag Sund Matematik

Matematikkens Dag Sund Matematik Matematikkens Dag Forlaget Matematik Matematikkens Dag Redaktion Marikka Andreasen, Annette Lilholt, Finn Egede Rasmussen og Gert B. Nielsen Illustrationer og layout Marianne Kongsted Cordes Fotos Marianne

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

normer som indsnævrer rammerne for hvad rigtige drenge og rigtige piger er for nogle størrelser.

normer som indsnævrer rammerne for hvad rigtige drenge og rigtige piger er for nogle størrelser. KØN OG UDDANNELSE UDGIVET AF DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT (EVA) 10 Er nogle drenge og piger mere rigtige end andre? Den lille forskel er mere end en kliché. Den lever i bedste velgående, er både forskere,

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

SKOLEKATALOG INDSKOLING MELLEMTRIN UDSKOLING 2010-11

SKOLEKATALOG INDSKOLING MELLEMTRIN UDSKOLING 2010-11 SKOLEKATALOG 2010-11 INDSKOLING MELLEMTRIN UDSKOLING Velkommen Kommunikation forandrer din verden. Post & Tele Museum har siden åbningen i 1998 oparbejdet en bred viden om, hvordan historisk bevidsthed

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere