GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr."

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk

2 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal på økonomien 4: Opus Administrativ Styring - er godt i gang 6: Mr. Klima er i fuld aktion! 8: Den tidlige indsats 10: Rundt om Fur 12: Klar til valget i november 13: Prøvevalg vor årige 14: Model for tværfaglig samarbejde 16: Forbered dig på influenza A 17: Besøg i en netværksgruppe for ledere 18: Pædagogisk dag i folkeskolen 20: En herlig motionsdag 22: Sportsforeningen 24: Kunstforeningen 26: Personaleforeningen 30: Ofte stillede spørgsmål 31: Jubilæer 32: Tiltrædelser 33: Fratrædelser 34: En medarbejder har ordet 35: Fratrædelser (fortsat) 36: Min passion: Broderi som terapi Sund økonomi under pres af Per Mathiasen, kommunaldirektør At få budgettet for det kommende år til at hænge sammen forekommer endnu vanskeligere i år, end det har gjort de foregående år. Der er igen i år behov for kraftige tilpasninger, reduktioner og prioriteringer, hvis vi ikke meget hurtigt skal ramme bunden af kommunekassen. Det er denne svære prioriteringsproces som er i gang lige nu blandt byrådets medlemmer og partier. Jeg plejer jo ellers at sige at vi har en grundlæggende fornuftig økonomi. Det har vi også. Vi er endog meget billige på de fleste områder, sammenlignet med andre kommuner. Jeg har også tidligere udnævnt os selv til danmarksmestre i at holde vores budgetter. Dette skyldes, at der både på de enkelte arbejdspladser og i den centrale økonomistyring er dygtige og ansvarlige ledere og medarbejdere som yder en effektiv service og en sikker styring af vores økonomiske midler. Her står vi rigtig stærkt. Årsagen til at vi igen i år trods høj effektivitet og god økonomisk styring skal skære ned og stramme ind skyldes udefrakommende faktorer. Vi har i Skive Kommune et relativt lavt udskrivningsgrundlag. Borgerne i Skive Kommune tjener ikke så mange penge som i mange andre dele af landet. Vores vigtigste indtægt er skatten på borgernes indkomst og når den er relativt lav har vi selvfølgelig også relativt få penge som kommune. Samtidig ændrer befolkningssammensætningen sig sådan, at vi får flere ældre som skal have pleje, flere arbejdsløse som skal have overførselsindkomster osv. Alt i alt flere kommunale udgifter for relativt få penge. Dette er hovedårsagen til at vi år efter år skal håndtere en stadig strammere økonomi. Per Mathiasen, kommunaldirektør Vi kan også pege på en række faktorer i den statslige styring, som gør det svært at finde balance i økonomien. En løsning kunne jo være at sætte skatten op. Men en stram statslig styring af det kommunale skatteniveau gør, at vi ikke uden problemer kan anvende dette instrument. Der er udligningsordninger mellem rige og fattige kommuner og der er kompensation i statens bloktilskud for den demografiske udvikling, men det ændrer altså ikke grundlæggende ved vores økonomiske udfordring. Og der er ingen tegn på at det ændrer sig, så vi må selv håndtere denne udfordring. Jeg synes det er positivt, at der er politisk vilje til at forsøge at undgå grønthøstermetoden. Gennem flere år har vi tilstræbt at blive mere konkrete i budgetprocessen, så der ikke blot foretages procentvise besparelser over hele organisationen. Vi kan nok ikke helt undgå det i år, hvilket bl.a. hænger sammen med at KL og regeringen vurderer, at afbureaukratisering, mindre sygefravær og billigere indkøb vil give en generel besparelsesmulighed. Men her kan vi i det mindste forvente, at regeringen dokumenterer besparelsesmulighederne. Et relativt lavt indtægtsgrundlag, en fortsat stigning i kommunale udgifter og en stram statslig styring gør altså tilsammen, at byrådet igen i år er kommet på hårdt arbejde, selvom vi i Skive har godt styr på at drive vores kommune. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Idé af Fredskilde & Sørensen Reklamebureau ifølge Skive Kommunes designlinje samt HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fem gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: 22. november 2009 Deadline næste nummer: 1. november 2009 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stor S) Firma password er: sundhed

3 Gnist 3 Tal på økonomien Vi kender endnu ikke kommunens endelige budget for Byrådet arbejder lige nu med at prioritere og finde løsninger. Men vi vil her forsøge at sætte tal på kommunens overordnede økonomi og de vilkår som ligger til grund for budgettet for det kommende år. Det overordnede billede er en kommune som er under stort ressourcepres pga. et lavt udskrivningsgrundlag på den ene side og et stigende udgiftsbehov på den anden side. Det stigende udgiftsbehov skyldes primært ændringer i befolkningens sammensætning og et stigende antal brugere. Dette ressourcepres afspejler sig i et lavt udgiftsniveau på de områder som vi selv kan styre, herunder i et lavt anlægsniveau. Indtægter Kommuneskatten er kommunens vigtigste indtægtskilde. Størrelsen af kommunens skatteindtægt afhænger dels af hvor høj skatteprocenten er, dels af hvor stor en indkomst der betales skat af beskatningsgrundlaget. Skive Kommunes beskatningsgrundlag er i 2009 ca kr. pr. indbygger. På landsplan er beskatningsgrundlaget knap kr. pr. indbygger. Skive Kommunes ressourcegrundlag ligger således et godt stykke under landsgennemsnittet. En del af det lave ressourcegrundlag udjævnes via udligning mellem rige og fattige kommuner og via statens bloktilskud. Det betyder, at vi i Skive Kommune har 96 kr. at bruge når en gennemsnitskommune med den samme skatteprocent har 100 kr. Hvis vi kun havde indkomstskatten ville vi kun få 91 kr. i kommunekassen hver gang en gennemsnitskommune får 100 kr. ind. Overførselsindkomster Skive Kommunes udgifter til overførselsindkomster dvs. kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspensioner ol. ligger i 2009 på ca kr. pr. indbygger, hvilket er ca. 400 kr. over landsgennemsnittet. Udgiften har været jævnt stigende over de seneste år og stiger mere i Skive, end i landet som helhed. Udgifterne til overførsler har således ligget under landsgennemsnittet frem til 2007, men er altså steget til over landsgennemsnittet i Ældreområdet Andelen af ældre borgere stiger i Skive Kommune ligesom den gør på landsplan. I Skive Kommune stiger den lidt mere end på landsplan. Der forventes at være 10 % flere borgere over 80 år om 6-7 år. I 2009 er udgiften i Skive Kommune pr. borger over 67 år lidt over kr. I 2006 var udgiften ca kr. Og vi ligger fortsat under landsgennemsnittet på udgiftssiden selvom både antallet og andelen af ældre er stigende. Billig drift På de store driftsområder har vi sammenlignet udgiftsniveauet med landsgennemsnittet og beregnet hvor meget dyrere det ville være for Skive Kommune, hvis vores udgiftsniveau lå på landsgennemsnittet. Børnepasning for 0-5 årige ville koste Skive Kommune ca. 24 mio. mere, hvis vores udgiftsniveau pr. 0-5 årig lå på landsgennemsnittet. Folkeskolen i Skive Kommune ville i alt være ca. 61 mio. kr. dyrere. Tilbud til ældre og handicappede ville være 9 mio. kr. dyrere og kontanthjælp og arbejdsmarkedsordninger ville være 11 mio. kr. dyrere. På administrationen sparer vi ca. 11 mio. kr. i forhold til landsgennemsnittet. Der er også områder, hvor vi udgiftsmæssigt ligger over landsgennemsnittet. Til sygedagpenge har vi udgifter på ca. 11 mio. kr. mere, end hvis vi lå på landsgennemsnittet. Til førtidspensioner har vi en merudgift på ca. 18 mio. kr. Til revalidering og løntilskud har vi en merudgift på knap 8 mio. kr. Til vejvæsen har vi en udgift der ligger ca. 15 mio. kr. over den udgift vi ville have haft, hvis vi lå på den gennemsnitlige udgift pr. indbygger. Hvis vi ser bort fra vejområdet er områderne, hvor vi ligger over landsgennemsnittet karakteriseret ved, at det er udgifter som er styret af dels demografi, altså befolkningssammensætningen, dels lovgivning. Det er altså udgifter som vi i kommunen har svært ved at styre eller regulere. Når disse udgifter ligger relativt højt og i øvrigt er stigende, både i Skive Kommune og på landsplan må vi naturligvis mindske udgifterne på andre områder i det omfang vi ikke kompenseres gennem øgede bloktilskud fra staten. Samlet set ville vi som kommune skulle bruge 90 mio. kr. mere om året, hvis vi skulle ligge på landsgennemsnittet på alle disse serviceområder. Anlægsudgifter Skive Kommune har anlægsudgifter i størrelsesordenen kr. pr. indbygger, mens landsgennemsnittet er næste dobbelt så højt omkring kr. pr. indbygger. medarbejder.skivekommune.dk

4 4 Gnist Opus Administrativ Styring Opus Administrativ Styring - er godt i gang Opus Administrativ Styring er det nye løn-, indkøbs og økonomisystem som er i fuld gang med at blive implementeret. Ca. 500 medarbejdere ved Skive Kommune bliver direkte brugere af Opus Administrativ Styring, alle andre medarbejdere skal bare lære nye ord og begreber når f.eks. lederne taler om løn og økonomi. Af regnskabsleder Anette Vernegaard Andersen, Økonomisk Sekretariat Opus Administrativ Styring vi er godt i gang Implementeringen af Opus Administrativ Styring er godt i gang. De tre arbejdsgrupper der siden foråret har arbejdet med at få lagt grundstenene til Opus Administrativ Styring melder alle grønt lys. Hvad er Opus Administrativ Styring? Opus Administrativ Styring er det nye løn-, indkøbs- og økonomisystem. Systemet erstatter KMD-ØS Mål og Midler, KMD Webbetaling, KMD WebBestilling og KMD Regningsdebitor. Det betyder, at ledere og administrative medarbejdere fremover får en indgang til indkøb, dit personale og din økonomi. KMD har oversat det tyske SAP system til et system for danske kommuner og døbt det Opus. KMD planlægger at flytte alle de gamle fagsystemer over på Opus platformen. Opus Administrativ Styring er første skridt. Opus Administrativ Styring er et rammesystem. Det betyder at vi ved implementeringen starter fra bunden og bygger op så det bliver til Skive Kommunes system, tilpasset vores måde at gøre tingene på. Hovedparten af de største danske virksomheder i det private erhvervsliv bruger SAP som det primære IT-system. F.eks. Carlsberg og Novo Nordisk. I dag bruger 17 danske kommuner Opus Administrativ Styring. Skive Kommune er blandt de 11 kommuner der starter 1. januar Hvad er visionen for Opus Administrativ Styring i Skive Kommune? Visionen målet inden for 3 5 år - er forenkling af Administrativ Styring med fokus på det decentrale niveau. Det skal være lettere for den decentrale leder og medarbejder at administrere, fordi alle oplysninger findes i et system med en indgang. Der bliver mere tid til kerneydelser og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne. Visionen er suppleret med 10 konkrete målsætninger for arbejdet før, under og efter implementeringen. Målsætningerne og delmål kan du se på intranettet under Økonomi > Opus Administrativ Styring. Projektorganisationen er sammensat så det er muligt at involvere medarbejdere, være i dialog med decentrale institutioner, samt løbende og grundig informere de involverede medarbejdere. Konkret er der i alle arbejdsgrupper involveret medarbejdere fra stabsafdelinger og fagforvaltninger og i nogle tilfælde også fra institutioner. - Det er dejligt at vi kan melde grønt lys for alle processer i arbejdet med indførelsen af Opus Administrativ Styring, det betyder at vi kører efter planen. Vi har stadig et stykke vej endnu, men alle som indtil nu har været involveret i projektet har arbejdet meget positivt og engageret, så vi skal nok få et rigtig godt system op at køre, siger regnskabsleder Anette Vernegaard Andersen (billedet) som sammen med budgetchef Jens Jørgen Iversen udgør projektledelsen i implementeringen af Opus Administrativ Styring. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

5 Gnist 5 LØN Indkøb Budget Regnskab - Målet bag Opus Administrativ Styring er at forenkle arbejdet med løn, indkøb, budget og regnskab på de enkelte arbejdssteder. I vores gamle systemer har det været svært at få et samlet overblik, og mange ledere og medarbejdere havde små regneark eller stakke af papirer i skuffen. I Opus Administrativ Styring får man én indgang og stort overblik over egen økonomi, indkøb og løn, forklarer regnskabsleder Anette Vernegaard Andersen. Hvad betyder det nye system for mig? Nye systemer betyder nye ord og begreber og nye måder at gøre tingene på. Brugere af systemet kommer til at bruge artskontoplanen og finde kostbæreren, når der skal konteres et bilag, og din institution/afdeling bliver omtalt som et profitcenter. Er du en af de ca. 500 medarbejdere der har adgang til KMD-ØS Mål og Midler, KMD Webbetaling, KMD Webbestilling og KMD Regningsdebitor bliver du inviteret på kursus for at lære at bruge Opus Administrativ Styring. Kurserne kommer til at ligge så tæt på det tidspunkt, hvor du skal bruge systemet, som muligt. Hvem har været involveret? Det er en målsætning at implementering af Opus Administrativ Styring bygger på medarbejderinvolvering, inddragelse og dialog med decentrale enheder alle skal føle, de er med hele vejen. Ca. 60 medarbejdere og ledere i Skive Kommune deltager i implementeringen på forskellig vis. Skoler, daginstitutioner, stabsafdelinger, fagforvaltninger, sociale institutioner er repræsenteret. Enten som medlem af projektledelsen, en arbejdsgruppe, referencegruppen eller i procesanalyser. Deltagere i projektorganisationen har peget på, at det er vigtigt, for et godt resultat af implementeringen, at deltagerne har en viden om systemet, inden der findes frem til, hvordan vi gør i Skive Kommune. 37 deltagere i projektorganisationen har derfor modtaget uddannelse i at bruge systemet. Hvem der har deltaget, kan du se på Intranettet. Vil du vide mere? På intranettet under Økonomi kan du læse mere om Opus Administrativ Styring. Er du en del af en større gruppe eller en afdeling, som gerne vil vide mere, så kontakt projektledelsen Jens Jørgen Iversen og Anette Vernegaard Andersen. medarbejder.skivekommune.dk

6 6 Gnist Energibyen Skive Mr. Klima er i fuld aktion! Karl Krogshede har fået sit drømmejob som klimakoordinator i Skive Kommune. Af journalist Jeanette Lund, Jeanette Lund Kommunikation Det er ikke nogen lille opgave, som Skive Kommunes nye klimakoordinator står overfor: Skive Kommune skal være CO 2 -neutral i 2029 gerne før! Siden 51-årige Karl Krogshede i marts startede på sit nye job, har han derfor arbejdet med at finde ud af, hvad sådan et mål egentlig betyder, og hvordan han bedst griber opgaven an. Selv om han er kommunalt ansat, så er det ikke blot Skive Kommune som virksomhed, der skal være CO 2 -neutral det er hele kommunen som geografisk område og det er jo unægtelig lidt af en udfordring. En udfordring som lige passer Karl Krogshede. - Det her simpelthen mit drømmejob, slår han fast. Klima har nemlig altid interesseret ham, og så bor han i Skive. Han er uddannet ingeniør og har arbejdet med produktudvikling i 25 år i forskellige virksomheder. Ud med det fossile Han har allerede skabt mange kontakter til forskellige samarbejdspartere, for skal opgaven lykkes skal erhvervsliv, borgere og kommune stå sammen. Mr. Klima er også ved at have hånd om opgaven: - Noget af det vigtigste er, at vi får konverteret de fossile brændstoffer til vedvarende energi eller CO 2 -neutral energi. Derfor skal vi for eksempel omkonvertere det naturgas, der bliver brugt i Salling til biogas, forklarer han. Et andet indsatsområde er en ny vindmølleplan, der gør, at kommunen bliver mere end selvforsynende med el. - Vi skal se på de ressourcer, vi har i Salling. Vi har masser af vind, og vi skal udnytte solenergien og det vand, vi har omkring os, forklarer Karl Krogshede. For at udvikle arbejdspladser indenfor vedvarende energi er der i disse måneder ved at blive etableret en energifond med sponsorater fra kroner og op til en million kroner fra det lokale erhvervsliv. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

7 Gnist 7 - Målet er, at virksomheder i kommunen kan søge om penge til udviklingsprojekter indenfor energi, som kan skabe nye produkter og arbejdspladser i kommunen, fortæller Karl Krogshede. Solen udnyttes Alle kommunens institutioner vil også mærke til målet om at være CO 2 - neutral om 20 år. Allerede i år vil der være sat solfangere op, der leverer varme til 50 af kommunens institutioner. Samtidig skal solceller som noget nyt levere el til de kommunale bygninger. På Skivehus Skole er Danmarks største solcelleanlæg lige sat op, og det kan forsyne hele skolen med elektricitet. - Vi skal sætte i alt m 2 solceller op på de kommunale bygninger i løbet af en fire års periode, fortæller Karl Krogshede. Samtidig med alle de konkrete projekter, arbejder han og en styregruppe sideløbende med en energi- og klimastrategi, som kommunen præsenterer til FNs klimatopmøde (COP15) i København til december. Kom med de gode ideer Karl Krogshede ved, at der blandt medarbejderne i Skive Kommune er en stor ressource, som han er ved at finde ud af, hvordan han kan bruge i sit klimaarbejde. - Mit håb er, at alle medarbejdere vil tænke energi ind i det, de arbejder med, smiler Karl Krogshede. - Han arbejder lige i øjeblikket med en markedsføringsplan, der fokuserer på, hvad der skal fortælles om, og hvordan kommunens medarbejdere skal inddrages mere i det kommende arbejde for at nå målet i Borgermøde - Er der nogen der sidder med ideer og forslag til konkrete energi-tiltag, så hører jeg meget gerne fra dem, og den 6. oktober holder vi et stort borgermøde om energi- og klima, som jeg vil opfordre medarbejderne til at komme til, siger Mr. Klima. Online offentlig workshop/ borgermøde Tirsdag den 6. oktober 2009 kl på det gamle rådhus i Skive. Alle er velkomne. Kl Workshop hvor borgerne kan få eksperthjælp. Der serveres drikkevarer, sandwich, frugt og snacks. Kl Det online webbaserede show begynder. Følg med på webtv. på Introduktion til Energibyen Skive initiativer, materialer, planer. Herefter følger 8-10 indslag, efterfølgende spørgsmål/diskussion og underholdning. Læs mere På For mere information kontakt: Karl Krogshede har til huse i Teknisk Forvaltning i Ramsing. mobil Karl Krogshede (modsat side) er godt tilfreds med Solcelleanlægget på Skivehus Skole i Skive. - Det er Danmarks største solcelleanlæg og det forsyner hele skolen med el. Derudover er det et demonstrationsanlæg som alle kan se fra hovedindgangen til skole. Og sidst med ikke mindst, så er det bare et rigtigt flot tag, siger Karl Krogshede - eller Skive Kommunes Mr. Klima. Han tilføjer at man til et parcelhus blot skal bruge 50 m 2 tag med solceller for at være selvforsynende med el. Et af indsatsområderne, for at Skive Kommune kan blive selvforsynende med el, er en nu vindmølleplan. medarbejder.skivekommune.dk

8 8 Gnist En arbejdsplads i kommunen Den tidlige indsats Udover de helt almindelige tilbud fra sundhedsplejen som alle får, bliver en lille gruppe kommende mødre henvist til et tilbud om at deltage i forældre-gruppen. Den særlige forældregruppe mødes hver torsdag i to timer med sundhedsplejerske Aase Albæk og familiebehandler Kirsten Esbensen fra Familieafdelingen. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Nogle gange når en gravid eller nybagt mor, fra den særlige forældregruppe, fortæller om problemerne i hendes liv, tænker jeg hvor skulle denne kvinde været gået hen, for at få hjælp til at løse sine problemer, hvis ikke vi var her?, funderer Aase Albæk. Forældregruppen Det, der kendetegner mødrene i forældregruppen, er at de ofte er unge og/eller umodne, ofte alene-mødre, ofte førstegangsfødende, mangler et socialt netværk, har lavt selvværd, ofte var de selv i systemet som barn f.eks. anbragt hos plejefamilier. Derudover har langt de fleste haft det svært i folkeskoletiden med f.eks. mobning og højt fravær, hvilket for mange har betydet at de er gået ud af folkeskolen, og ikke har gennemført yderligere uddannelse. - Vi kan naturligvis ikke løse alle kvindernes problemer, men vi kan hjælpe godt på vej, både inden for vores egne faglige muligheder, men også ved f.eks. at hjælpe dem til psykolog hvis det er et behov ellers kan vi lave aftaler med socialrådgivere, beskæftigelsesvejledere eller hvad det end måtte være der kan hjælpe, siger sundhedsplejerske Aase Albæk. Forebyggelse - Vores indsats er forebyggende, og er med til at sikre et lidt bedre børneliv og voksenliv for en særlig gruppe borgere. Vi har et godt samarbejde med jordemødre, læger og sagsbehandlere, og i fællesskab spotter vi de gravide som skal have særlig støtte, hjælp og vejledning i forbindelse med moderrollen og barnets vilkår, fortæller Aase Albæk. - Langt de fleste i forældregruppen kommer med en masse tanker om hvordan deres kommende barn ikke Det handler om at give mødrene både selvtillid og selvværd til at træffe gode beslutninger for både sig selv og barnet. Modelfoto skal have det. De er meget bevidste om at de ikke vil gøre som deres egen mor gjorde, eller ikke gjorde med dem. Men problemet er at de ikke ved hvad de vil gøre. Så det er noget vi bruger meget tid på når vi mødes. Det handler om at give mødrene både selvtillid og selvværd til at træffe gode beslutninger for både sig selv og barnet. Alle ved at børn har mange behov, men hvis man er usikker, hvordan opfylder man så et barns behov?! Bare sådan en praktisk ting som at klæde et spædbarn rigtigt på, hvornår har barnet det for koldt eller for varmt?! Hvad skal barnet have at spise, og hvornår? Hvordan ser sygdomstegn ud i forhold til en naturlig udvikling som at få tænder osv., osv. Stor faglig bredde - Programmet for torsdagsmøderne er meget forskellige. Der er altid tid til at tage de emner op som brænder Aase Albæk har i flere år været med til at udvikle tilbuddet til den særlige forældregruppe som har behov for lidt ekstra i forhold til de fleste andre familier. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

9 Gnist 9 Sundhedsplejerske Aase Albæk glæder sig hver gang hun ser et medlem af forældregruppen kommer godt i gang med rollen som forældre, en uddannelse og et arbejde. på for gruppens medlemmer, men vi sætter også emner på dagsordenen, som f.eks. førstehjælp, fokus på egen barndom, og hvad der evt. skal gøres op med, drømmene om forældrerollen, og hvordan den udmøntes, zoneterapi, babymassage, og naturligvis emner som graviditet, faderen, barnets udvikling og motorik. - Vores erfaring viser at kvinderne er meget åbne over for at skabe forandringer i deres liv ca. to måneder før fødslen, og på dette tidspunkt vil de meget gerne lære nyt. Så er vi klar. Vi skal ikke belære dem om hvad der rigtigt og forkert, men vi vil gerne hjælpe med at flytte holdninger og bakke op om gode valg med rådgivning og den viden vi har, f.eks. siger vi ikke at de skal holde op med at ryge, men vi kan påvirke dem til ikke at ryge ved barnet....det bedste der sker i gruppen er, at kvinderne danner et netværk som kan holde i årevis. Netværk for livet - Ud over at vi flytter tanker, holdninger og vaner for den enkelte, så synes jeg at det bedste der sker i gruppen er, at kvinderne danner et netværk som kan holde i årevis. Før var langt de fleste uden et socialt netværk, men i forældregruppen har de alle et fælles projekt, nemlig at de vil det bedste for deres barn. Og det giver en stor styrke at kende andre med samme problemer store som små. I arbejdet med forældregruppen opnår sundhedsplejerskerne kvindernes fortrolighed. Ofte åbner kvinderne op og taler om deres problemer som de måske ikke tidligere har fortalt til nogen, det kan være oplevelser fra deres barndom om incest, misbrug, vold, omsorgssvigt eller andet. - Jeg ved godt at vi ikke redder alle og enkelte gange har vi gengangere i forældregruppen, og så forsøger vi én gang til. Andre kommer ikke ud af problemerne og får måske tvangsfjernet barnet. Tidlig indsats gør en forskel - For mig er det fantastisk at se den glæde gruppen af mødre har ved at have et barn. Stille og roligt løser de problemerne som de trækkes med. Det er dejligt at se dem komme i gang med livet, uddannelse og arbejde. Og jeg ved vi gør en forskel, siger Aase Albæk. - Vi udvikler hele tiden tilbuddet til denne gruppe kvinder både i form af pædagogiske metoder, samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger, efterværn, opfølgning osv. Og vi har naturligvis solstrålehistorier i forældregruppen. For eksempel har jeg lige mødt en mor som var i gruppen for nogle år siden, hun er nu i praktik i Skive Kommune som led i sin uddannelse til sygeplejerske, andre er blevet uddannet lærere, pædagoger, læser HF, og vi har set misbrugere, som så snart de fandt ud af at de var gravide stoppede misbruget samme dag. Så jeg ved at vores tidlige indsats batter noget både for mor og barn, slutter Aase Albæk. medarbejder.skivekommune.dk

10 10 Gnist Teknisk servicemedarbejdere Rundt om Fur Kommunens tekniske servicemedarbejdere havde i samarbejde med FOA og 3F arrangeret en personaleudflugt rundt om Fur. Arrangementsudvalget består af Heine Mortensen, Holger Christensen, Peder I. Pedersen, Henning Jensen, Erik Nielsen og Steen Andersen. Aftenens kaptajn Erik Nielsen, som også var medarrangør af turen. Turen bød på flot vejr og fin udsigt, som flere steder var værd at pege fingre af. Et kig i maskinrummet på Stenøre. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

11 Gnist 11 Holger Lundgaard var turens lokale guide, og han kunne fortælle både fakta og skrøner undervejs. Godkendt på Fur står der nederst med kuglepen på vejrstationen - og så passer den!! En dejlig aftentur med tid til snak, hygge, networking og en forfriskning. Næste arrangement for de tekniske servicemedarbejdere er den 20. januar 2010 kl Denne gang er det et virksomhedsbesøg og rundvisning på Hancock Bryggeriet. For yderligere information kontakt rådhusbetjent Steen Gosvig Andersen på eller medarbejder.skivekommune.dk

12 12 Gnist Byrådsvalget 2009 Klar til valget i november Forberedelserne til byrådsvalget i november er i fuld gang. Byrådssekretariatet står for koordineringen af forberedelserne og afviklingen af valget, men de bliver godt hjulpet af blandt andet Borgerservice, rådhusbetjente og Beredskabsforbundet. Fakta Valget til Skive Byråd finder sted den 17. november. Samtidig er der valg til Regionsrådet i Region Midt. Skive Kommune har 25 valgsteder. Kommunes tre største valgsteder ligger i Skive by i hhv. Aakjærhallen, Bråruphallen og Skivehus Skole. På hver af disse tre steder kan mellem og vælgere afgive deres stemme. De tre mindste valgsteder ligger i Krejbjerg, Thise og Hvidbjerg, hvor der er mellem 300 og 500 vælgere hvert sted. Mere end 100 kandidater forventes at stille op til byrådsvalget. Der skal vælges 31 medlemmer til Skive Byråd. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Der er faktisk mange forberedelser til et valg. På nuværende tidspunkt har vi reserveret lokaler (forsamlingshuse, skoler og haller) til de 25 valgsteder vi har i Skive Kommune. Beredskabsforbundet og rådhusbetjentene fra Skive Rådhus er i øjeblikket rundt for at klargøre alle valgbokse, erstatte slidte gardiner, reparere eller bygge nye bokse og valgurner. Vi har også reserveret lokaler til fintællingen dagen efter valget, fortæller konsulent i Byrådssekretariatet Aase Jørgensen. - På selve valgdagen er der mange mennesker på arbejde på valgstederne, så vi har naturligvis også bestilt forplejning til dem, smiler Aase. - Det næste vi skal have gjort er at udarbejde stemmesedler, læse korrektur - flere gange - og få trykt stemmesedlerne og plakater. Før vi kan udarbejde stemmesedlerne skal vi naturligvis have kandidatlisterne på plads, fortæller Aase Jørgensen. Lister med kandidater Hvert parti afleverer en liste med hver kandidats fulde navn, cpr-nummer, adresse og hvilket navn han/hun vil opføres med på stemmesedlen. I alt vil der være mere end 100 kandidater opstillet til byrådsvalget. - Det er bestemt ikke alle kandidater der ønsker at have f.eks. et mellemnavn med på listen, hvis ikke vælgerne ved at en kandidat har et mellemnavn, så kan det måske - Vi er godt i gang med de mange forberedelser før valget, fortæller Aase Jørgensen fra Byrådssekretariatet. skabe forvirring, forklarer Aase, og fortsætter; - Alle oplysningerne om kandidaterne skal vi undersøge for blandt andet at sikre at kandidaterne er valgbare. Sammen med kandidatlisterne skal vi også have stillerlister med stillernes navne, cpr-numre og adresser - de skal nemlig også checkes. Man må kun være stiller på én liste. Brevstemmer Allerede nu, fra tre måneder før valgdagen, kan man brevstemme i Borgerservice på Skive Rådhus. I dagene op til valget henter vi stemmer på blandt andet ældrecentrene. Alt skal gå rigtigt til Helt overordnet er det valgbestyrelsen som skal sikre at alt går rigtigt for sig. Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. På hver af de 25 valgsteder er der fem valgstyrere, heraf én valgformand. Valgstyrerne er politikere som enten op- Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

13 Gnist 13 stiller til valget eller er udpeget af et politisk parti. Valgstyrernes opgave er at sikre, at afstemningen går rigtigt for sig under valget på valgstedet. Tilforordnede Udover valgstyrerne skal valgstederne bemandes af tilforordnede. En tilforordnet vælger er en person, der varetager en række opgaver f.eks. modtager valgkort, udleverer stemmesedler, står ved valgurnen, hjælper ved stemmeboksen mv. Valgtilforordnede på valgstederne kan enten være politikere eller medarbejdere ansat i Skive Kommune, og som er bosat i kommunen. Afhængig af partiernes størrelse skal de stille med et antal personer som tilforordnede. - Hvor mange tilforordnede der er på forskellige valgsteder afhænger af antallet af vælgere der hører til valgstedet, forklarer Aase Jørgensen. Skive Kommunes største valgsted, Aakjærhallen, har næsten vælgere, mens det mindste valgsted, i Krejbjerg, har lidt under 300 vælgere. - I øjeblikket er vi ved at finde alle de valgtilforordnede og fordele dem på valgstederne. Vi har blandt andet annonceret på Intranettet efter medarbejdere der har lyst kan melde sig som tilforordnet på et valgsted. Hvis man ikke har prøvet det før, så er det faktisk en god oplevelse, synes Aase Jørgensen. Valgcafe på Møllegården På selve valgaftenen er der valgcafe på Møllegården i Skive. Når valgstederne lukker kan man møde op i cafeen og følge resultatet efterhånden som valgstederne får talt stemmerne op. Fra hvert valgsted indtelefoneres stemmerne til Rådhuset i Skive. På rådhuset sidder en flok administrative medarbejdere klar ved computerne, og taster stemmetallene ind i KMD s Byrådssekretariatet har annonceret efter medarbejdere som vil være tilforordnende ved byrådsvalget den 17. november. valgsystem, som herefter blandt andet vises direkte på storskærmen i Møllegårdens valgcafe. Optælling af personlige stemmer Når alle partistemmer er talt op på de 25 valgsteder, kan mandaterne fordeles på partier, men hvem der helt konkret er valgt ind afhænger af antallet af personlige stemmer. - De personlige stemmer tælles op samme aften og igen ved fintællingen dagen efter valget. Fintællingen foregår ved at en række medarbejdere samles i Kulturcenter Skive for at sortere og tælle alle stemmesedler. Efter fintællingen er der næsten kun en masse oprydning tilbage fra dette valg, mens vi venter ca. en måneds tid på at ministeriet godkender valget, slutter Aase Jørgensen. Prøvevalg for de årige For første gang har de årige mulighed for at stemme til byrådsvalget. Valget bliver elektronisk via internettet eller sms, og finder sted på valgdagen den 17. november. I Skive Kommune får alle unge, som er fyldt 16 år på valgdagen, mulighed for at deltage i et elektronisk prøvevalg. I alt har 30 kommuner valgt at afholde de ugens prøvevalg. Via www. eller sms De unge vil modtage et valgkort, som ikke ligner et traditionelt valgkort, og derfor ikke kan forveksles. På de unges valgkort er påført en www. afstemningsadresse og en personlig kode som benyttes til afstemningen på internettet eller sms på mobiltelefonen. En af de store fordele ved et elektronisk valg er at forberedelser og logistik er meget mindre. Der skal ikke stilles lokaler, valgtilforordnende osv. til rådighed, og resultatet er allerede tastet ind i computere, hvorfra det straks kan hentes når valgdagen slutter. Kampagne om demokrati For at øge de unges interesse for lokalpolitik og informere om demokrati i Danmark og lokalt, er en kampagne i gang på kommunens ungdomsuddannelsesinstitutioner. Målet er at få rigtig mange unge til at stemme, og på sigt at de engagerer sig i lokalpolitiske emner. medarbejder.skivekommune.dk

14 14 Gnist Tværfaglig samarbejde Model for tværfaglig samarbejde Når en medarbejder observerer et barn som ikke trives, skal der handles, men hvordan er den bedste procedure, og hvordan sikrer vi at vigtige oplysninger ikke går tabt i overgangen fra dagpleje til børnehave, eller fra daginstitution til skole, eller mellem institutionspersonalet og socialrådgiveren i Familieafdelingen? Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Vi har set eksempler på at vores tværfaglige samarbejde ikke fungerer optimalt. Vi ved at vi nogle gange ikke får overdraget en medarbejders bekymring til medarbejderen i den nye institution eller læreren i skolen. Og det koster tid og kræfter, for barnet, for forældrene og for kommunens medarbejdere, fortæller tværfaglig konsulent Helle Madsen fra Familieafdelingen. Skive Kommunes måde - Heldigvis er der rigtig mange medarbejdere som er gode til at få tingene til at fungere, men vi har brug for en fælles model som vi alle kender og bruger. Vi er derfor i fuld gang med at udvikle Skive Kommunes system for tværfagligt samarbejde om børn med særlige behov. Projekt under Servicestyrelsen Egentlig søgte Skive Kommune om at få penge fra Servicestyrelsen til projektet, men fik afslag. Børne og Familieforvaltningens chefgruppe syntes imidlertid at der Fakta 80% af alle kommunes børn fungerer rigtig godt og bliver aldrig til en bekymring for medarbejderne. 10% kan give anledning til en bekymringssamtale, og have brug for ekstra opmærksomhed i en kort periode. 5% af børnene fungerer i perioder fint, men har også perioder hvor der er brug for ekstra hjælp og støtte. De sidste 5% har brug for mere vedvarende støtte, koordinering og opfølgning på initiativer. var så mange gode tanker og idéer i projektet at de besluttede at iværksætte projekt Bedre tværfaglig Indsats alligevel, smiler Helle Madsen. Projektet skal køre i to år i hele Børne og Familieforvaltningen. Målene for projektet er, dels at alle medarbejdere efter to år skal kende og bruge samarbejdsmodellen og de indbyggede redskaber, dels at vi i løbet af de to år får finpudset modellen, så den passer til Skive Kommune....faglighed er godt, tværfaglighed er bedre Der er fire institutioner som skal være med i en løbende dialog om at videreudvikle samarbejdsmodellen. De fire institutioner er Balling Skole, Ådalskolen, Børnehaven Tumlegården og den aldersintegrerede daginstitution Hedemarken. Tværfaglighed er bedre - Vi har fået de første erfaringer med tværfaglig samarbejde og det kører godt. I overskrifter kan man sige at faglighed er godt, tværfaglighed er bedre, og tidlig tværfaglighed er endnu bedre, siger leder af Balling Skole Poul Krag. - I dag er det helt naturligt at lærerne i matematik, musik og dansk snakker sammen og planlægger forløb i en klasse. Det gavner alles undervisning. På samme måde gavner det de børn der har særlige behov, at de forskellige faglige medarbejdere samarbejder, og byder ind med hver deres kapaciteter, forklarer Poul Krag. Et konkret projekt Det er et meget konkret projekt, med meget præcise guider til de forskellige faggrupper, og der er mange forskellige redskaber. Guiderne skal være med til at sikre at det tværfaglige samarbejde kommer i gang og at alle involverede, både forældre og medarbejdere, kender formålet med samarbejdet og de aftaler der er lavet, siger Helle Madsen. Redskaberne skal være med til at sikre at alle medarbejdere ved, eller kan læse sig til, hvordan vedkommende kan komme videre i sit arbejde med barnet eller familien. Af konkrete redskaber kan nævnes observationsskema, netværksskema, skabeloner til beskrivelse af indsatsen, underretningsskema, spørgeskema og Børnelineal. Modellen opererer med tre niveauer og skal læses nedefra: Niveau 3 hvor børnefamiliesagsbehandleren fra socialforvaltningen involveres og normalt overtager koordineringsansvaret. Niveau 2 hvor der er behov for, at to eller flere tilbud koordinerer deres indsats. Der arbejdes efter fælles målsætninger, og man er opmærksom på de andre aktørers indsats. Niveau 1 hvor indsatsen kun involverer et enkelt tilbud eller en afdeling, f.eks. en børnehave. Tilbuddet klarer selv opgaven, evt. med råd og vejledning udefra. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

15 Gnist 15 Stafet De nye og vigtigste redskaber i samarbejdsmodellen er Stafetloggen og Stafetholderen. Ordet stafet er valgt for at illustrere at det tværfaglige samarbejde er en slags stafetløb, med flere implicerede, hvor alle er afhængige af de øvrige for at lykkes med deres egen indsats. Stafetloggen er en slags logbog, som dels skal fungere som et helt almindeligt observationsværktøj for alle medarbejdere i Børne og Familieforvaltningen, dels skal den fungere som en logbog over de aftaler, der laves i det tværfaglige samarbejde. Medarbejderne bruger også i dag forskellige observationsværktøjer til at registrere ændret adfærd hos børnene. Med Stafetloggen får vi et fælles redskab... jeg er sikker på at gevinsten bliver stor for os alle sammen, når vi kommer rigtig godt i gang - Det er selvfølgelig ikke meningen at der skal ske en løbende registrering af alle børn og forældre, men alene en observation, hvis der sker ændring i et barns eller forældres adfærd over tid, således at denne ændring kan drøftes med forældrene. Måske bliver det ved den første snak klart, at ændringen i adfærden skyldes sorg over en bedsteforældres død. I sådant et tilfælde vil Stafetloggen blive kort. Er der derimod tale om et barn, hvor der viser sig at være mere komplicerede grunde til den ændrede adfærd, så vil der typisk være brug for et tværfagligt samarbejde over længere tid, og Stafetloggen bliver derfor længere, fortæller Helle Madsen. Stafetholderen er kontaktperson og koordinator i det tværfaglige samarbejde. Ideelt set burde en fast kontaktperson følge barnet og familien al den tid, der er behov for et tværfagligt samarbejde. Men dette er, af mange grunde ikke muligt. Det næstbedste er så at der til enhver tid er udpeget en fast kontaktperson og koordinator. Tværfagligkonsulent Helle Madsen og skoleleder Poul Krag mødes løbende for at diskutere forbedringer i det tværfaglige samarbejde. Fælles forståelse - Det er et stort projekt vi har startet, og det vil kræve en stor indsats af alle, men jeg er sikker på at gevinsten også bliver stor for os alle sammen, når vi kommer rigtig godt i gang med projektet. Ved at få en fælles forståelsesramme og samme samarbejdsstruktur ved vi altid hvor vi er på vej hen, hvem der gør hvad og hvorfor, siger Helle Madsen. - Samtidig ser jeg det som en stor fordel at vi bruger samme handlevejledninger og redskaber fordi jo mere vi bruger det, jo mere fortrolige bliver vi med dem og dermed også effektive i vores behandling af sagerne i stedet for at starte forfra igen og igen, slutter Helle Madsen. Formålet Formålet med projektet Bedre tværfaglig indsats er, at udvikle en generel model for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om at sikre en tidlig og sammenhængende indsats overfor børn med problemer. Succeskriterier for projektet Modellen skal overordnet bidrage til at sikre, at børn med problemer tidligt får den støtte og hjælp, de har behov for, for at kunne håndtere vanskelige forhold i familien. For at kunne imødekomme dette, er der en række succeskriterier, der skal være opfyldt. I forhold til børnene og forældrene er succeskriterierne: at der sker en tidlig opsporing af børn med problemer at der udvikles tilbud om støtte og hjælp, der imødekommer de særlige behov, som børnene har I forhold til institutioner og afdelinger, skal modellen bidrage til: at der arbejdes efter fælles mål på tværs af de kommunale myndigheder i indsatsen overfor børnene at sikre overførsel af vigtig viden og bekymringer om børn med problemer at fremme en klar ansvars- og rollefordeling mellem de kommunale institutioner og afdelinger at sikre et effektivt løbende samarbejde mellem alle parter gennem fælles procedurer og retningslinjer for samarbejdet medarbejder.skivekommune.dk

16 16 Gnist Influenza Forbered dig på influenza A Det forventes, at influenza A (H1N1) rammer Danmark med stor styrke i løbet af efteråret. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen og udmelder strategier for håndtering af influenzaen. Skive Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Af sekretariatschef Lone Knudsen, Byrådssekretariatet Der er inden for flere områder, f.eks. ældreområdet udmeldt, hvordan man skal forholde sig ved epidemien. Hoved-Med har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde retningslinier herfor. Mange vil få influenza A Sygdommen influenza A forventes at ramme Danmark i efteråret, og det forventes, at 30% af befolkningen i Danmark får influenza A. På de enkelt arbejdspladser kan omfanget blive større eller mindre, og det er vigtigt, at man forbereder sig på at kunne håndtere et højt sygefravær, som rammer tilfældigt. Det er også vigtigt at forberede sig på at kunne håndtere, at f.eks. klienter, brugere og elever kan blive syge. Sygdommen varer 2 4 dage. Symptomerne er feber, ondt i halsen, hoste og muskelsmerter. Værst for risikogrupper Det forventes at sygdommen vil ramme værst i risikogrupperne, som er personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes, nedsat immunforsvar, gravide og børn under to år og kun borgere i risikogrupperne tilbydes behandling. Borgere, der ikke tilhører risikogrupperne skal ikke kontakte læge, skal ikke i behandling, men skal blive hjemme til et døgn efter at de er feberfri. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man går på arbejde, går i skole, børnehave osv. indtil den dag man bliver syg, også selvom der er influenza A i nærmeste familie. Hjælp med at begrænse smitten Den af Hoved-Med nedsatte arbejdsgruppe har drøftet, hvad man som medarbejder kan gøre for at begrænse smitten. Det er vigtigt at have fokus på en god hygiejnekultur, som f.eks. at lære korrekt håndvask og at bruge det efter toiletbesøg og før spisning. Desuden kan det anbefales, at håndtag og andet, der berøres af mange mennesker rengøres hyppigt. Fortæl dine kolleger hvis du er smittet Arbejdsgruppen anbefaler, at en medarbejder der er smittet af influenza A, oplyser sine kollegaer herom for ikke unødigt at udsætte andre for smittefare. Læs mere Plakaten til højre er den ene af to plakater som kan bestilles hos Sundhedsstyrelsen til ophængning på skoler, i institutioner, på arbejdspladser og andre steder, hvor mange mennesker er samlet. Plakaterne er gratis og Sundhedsstyrelsen betaler porto for forsendelse. Læs mere på under Influenza A. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

17 Gnist 17 Besøg i en netværksgruppe for ledere Vi lærer noget nyt hver gang, vi mødes, lyder det fra deltagerne i netværksgruppen. Af konsulent Maria Østergaard Olesen, HR og Kommunikation - Kendskabet til de andre ledere giver helt sikkert en større forståelse for de kommende budgetforhandinger, siger Susanne Østergård og griner sammen med de andre ledere, der sidder omkring bordet. Susanne Østergård er daglig leder af Viften, men denne eftermiddag har hun sat af til at være sammen med sin netværksgruppe, der består af fem andre kommunale ledere. I dag er Susanne Østergård vært, og hun fortæller ved mødets start om organiseringen og arbejdet i Viften. - Selvom de seks lederes arbejdsområder er vidt forskellige, kan der sagtens være nogle erfaringer, der kan overføres fra et område til et andet, forklarer Susanne Østergård. Og der bliver også med stor interesse stillet uddybende spørgsmål fra de andre ledere. Niels Peter Kibsgaard, der er chef for Børne- og Familieforvaltningens ledelsessekretariat, fortæller: - I dag holder vi vores fjerde møde siden netværksgruppen blev dannet, og gruppen har, foruden besøget på Viften, også besøgt By- og Landsbyudvikling, Ældreområdet og JobStart. Møderne er rigtig hyggelige og udbytterige, og vi fungerer godt sammen. Efterhånden har vi opbygget et godt kendskab til hinanden og skabt den nødvendige tillid, så vi kan drøfte personlige ledelsesudfordringer med hinanden. Derudover giver det også en større respekt og forståelse for nogle områder, som man ikke er så tæt på i hverdagen. Dagens møde er struktureret på samme måde som de tre forrige møder har været det. - Dagsordenen på møderne plejer at starte med en introduktion af værtens arbejdsområde, efterfølgende en runde, hvor alle fortæller om egne nuværende ledelsesudfordringer, så er der gerne en drøftelse af 1-2 aktuelle emner og til sidst en evaluering af mødet, forklarer Niels Peter Kibsgaard. I dag er det budget 2010 samt medarbejder- og lederudviklingssamtaler, der er på dagsordenen. Under evalueringen af mødet var deltagerne enige om, at det helt klart udvidede deres horisont og gav kendskab til organisationens andre områder. De var også enige om at fortsætte. Og det blev besluttet at gruppen nu var moden til at tage nogle mere alvorlige og personlige udfordringer med og dele med de andre men det kræver også lidt forberedelse forud for møderne! Den sidste bemærkning til evalueringen af netværket var: - Vi kan jo se at vi prioriterer netværket, for der har været et flot fremmøde hver eneste gang. Det har også vist sig som en god mulighed for at få nogle forskellige synsvinkler på en sag, vi normalt kun drøfter med de folk, vi til dagligt arbejder sammen med, og det kan være gavnligt, når vigtige beslutninger skal træffes, slutter Niels Peter Kibsgaard. Fakta 21 ledernetværk blev etableret i efteråret Netværksgrupperne består af 5-7 ledere sammensat på tværs af organisationen. Grupperne har mulighed for at hente støtte fra HR og Kommunikationsafdelingen til opstart og løbende udvikling i gruppen, og nye ledere bliver sat ind i eksisterende netværksgrupper. På intranettet under Organisation > Ledelse > Ledernetværk kan du læse mere om kommunens ledernetværk. I denne netværksgruppen sidder (fra venstre) daglig leder af Viften Susanne Østergård, ældrechef Sonja Johnsen, afdelingsleder for By og Landsbyudvikling Henrik Willadsen, sektionsleder i JobStart Lisbeth Sanders, sektionsleder for Spildevand Jørgen Rasmussen og sekretariatschef i Børne og Familieforvaltningen Niels Peter Kibsgaard. Formål Ledernetværkets formål er at skabe et læringsrum, hvor hovedtemaet er ledelse, og hvor sparring, inspiration og lederudvikling er i centrum. medarbejder.skivekommune.dk

18 18 Gnist Pædagogisk dag Pædagogisk dag i folkeskolen Starten på skoleåret blev skudt i gang med spændende indlæg, som gav masser af energi, til alle medarbejdere fra Skive Kommunes skoler da de mødtes på seminariet en dag i august. Af stedfortræder for skolechefen Ulrik B. Thomsen, Skoleafdelingen Allerede på parkeringspladsen til seminariet i Skive får man en fornemmelse af, at her er rigtig mange mennesker samlet. Biler, motorcykler og cykler strømmer til, og køretøjerne vises på plads. I forhallen blander stemmer fra omtrent 600 lærere, skoleledere og børnehaveklasseledere sig højt og lavt mellem hinanden. Der trykkes hænder og uddeles knus mellem kolleger, som ikke har set hinanden siden før sommerferien. Dagens program studeres en ekstra gang på de opstillede tavler, inden folk siver ind på stolene i festsalen og i auditoriet. Nyt om dit skolevæsen Det er mandag den 10. august, og skoleåret skydes i gang med en fælles pædagogisk dag for medarbejdere ved Skive Kommunes skolevæsen. Dagen har overskriften Lær NYT om dit skolevæsen. Det er skoleafdelingen, som står bag arrangementet. Skolechefen på storskærm Skolechef Henriette Helge byder velkommen til et nyt skoleår og til den pædagogiske dag i særdeleshed. Mens deltagerne i festsalen kan se skolechefen på talerstolen, sendes et videosignal til auditoriet, så tilhørerne her via storskærm kan følge med. Videokonferenceudstyret er seminariets nyerhvervelse og muliggør, at alle medarbejdere ved Skive Kommunes skolevæsen kan være samlet til en markering af, at et nyt arbejdsår nu begynder. Dagens program er sammensat således, at det både er muligt at få en orientering om lokale tiltag i det fælles skolevæsen samt et udsyn til et skolesystem uden for Danmarks grænser. 22 forskellige workshops Efter den fælles velkomst skulle logistikken stå sin prøve. I forskellige lokaler rundt på seminariet ventede lærere, seminarielektorer, konsulenter, naturvejledere og en enkel politibetjent på at give en orientering om netop deres område til de tilhørere, som på forhånd havde prioriteret akkurat dette modul. 22 forskellige workshops vidner om, at der er gang i rigtig mange ting i Skive Kommunes fælles skolevæsen. Det være sig fokusområder som klima og inklusion, fag og fagteam, handle- og læseplaner, ekskursionsmål og -guide, idræt, sundhed og udeliv, elevdemokrati, integration af it og interaktive white boards i undervisningen, ungdomsklasser og Skolechef Henriette Helge bød velkommen fra talerstolen i festsalen, og via videosignal kunne tilhørerne i auditoriet også både se og høre talen. 600 medarbejdere fra kommunes skoler var samlet i festsalen og auditoriet på seminariet, til pædagogisk dag. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

19 Gnist 19 Medarbejderne deltog i 22 forskellige workshops om klima, idræt, sundhed, udeliv, demokrati, integration, IT og meget mere. Frans Ørsted Andersen fra Danmarks Pædagogiske Universitet fortalte blandt andet hvorfor finske skoleelever scorer højt i Pisaundersøgelser. Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP (skole, socialforvaltning og politi) mm. Mange af disse emner er desuden præsenteret på et af skoleafdelingens seneste tiltag: Et website målrettet undervisere i Skive Kommunes skolevæsen, Formålet med webstedet er at skabe et forum, hvor underviserne kan finde lokale undervisningsressourcer og udveksle idéer og inspiration. Det finske skolesystem Efter en formiddagspause, hvor snakken gik lystigt over kaffen, holdt Frans Ørsted Andersen et oplæg om det finske skolesystem. Frans Ørsted Andersen, er adjunkt ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og har i sit ph.d.-projekt sammenlignet danske og finske skoler. Han kom i sit indlæg ind på mulige årsager til, hvorfor finske skoleelever scorer så højt i Pisa-undersøgelser. - I Finland er lærerne værdsatte i samfundet, og lærerne har stor autonomi, sagde Frans Ørsted Andersen. Eksempelvis er søgningen til læreruddannelsen enorm, og det opfattes som et privilegium at blive udvalgt blandt de mange ansøgere. Et spændende indlæg, som gav stof og inspiration til det videre arbejde for en endnu bedre folkeskole. Klar til det nye skoleår Efter Frans Ørsted Andersens oplæg var det nu tid for endnu en runde af de lokale indlæg, inden dagen sluttede af med frokost, og folk mætte af indtryk sivede ud klar til at gå det nye skoleår i møde. medarbejder.skivekommune.dk

20 20 Gnist Skiveløbet En herlig motionsdag 236 medarbejdere fra Skive Kommune fik både motion og en god oplevelse i årets Skiveløb. Der var Skive Kommune deltagere ved både løb, stavgang og cykelløb. De fleste deltog for at få motion, og hygge sig med kolleger, men der var også mange som gennemførte med fine tider. På halvmaratondistancen var Luise Sønder første kvinde over målstregen - en flot indsats i tiden 1:36:38. Rikke Søndergaard Øster var hurtigste kvinde på 9,3 km i sin alderskategori i tiden 40:38. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013 Pressen 29. august 2013 Presse-information - Vigtige datoer og praktisk information til Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 i Ikast-Brande Kommune Byråds- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 NOTAT Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 Handleplan for valg til Seniorråd Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret

Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af Inklusion Familiecenteret deltager i samarbejde med Magistraten for Børn og Unge i Tilstprojektet,

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012

Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012 Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012 Møderunde og Handleplaner Inden sommerferien afsluttede projektgruppen en inspirerende møderunde med alle arbejdsgrupperne på skolerne. Møderne er nu evalueret, og

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 INSTITUTIONENS NAVN. "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

ÅRSRAPPORT 2009 INSTITUTIONENS NAVN. (SKRIV INSTITUTIONSNAVN) [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] ÅRSRAPPORT 2009 - et tilbageblik på 2008 - status på 2009 - forventninger til 2010 INSTITUTIONENS NAVN "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] Marts - Politiske

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011 Pressen 29. august 2011 Presse-information om Folketingsvalget 15. september 2011 i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune afholder Folketingsvalg 15. september 2011, og vi sender hermed en række informationer,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere