Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den 8. maj 2014 Formel godkendelse af referatet. Referatet blev godkendt. 2 Økonomi og medlemsstatus. JS gennemgik oversigt over medlemsstatistik som viste at vi pr. maj 2014 er 12 flere som har spilleret på stor bane dvs. at vi pt. har 849 medlemmer. JS oplyste at der ligger der en del udmeldelser her pr. 30. juni JS gennemgik regnskabstallene i hovedpunkter og konklusionen pr. d.d. er at indtægter og udgifter generelt følger det budgetterede, positivt at sponsorindtægterne ligger over det budgetterede mens der skal kigges nærmere på dieselforbruget. Regnskabsoversigt er udsendt via mail til bestyrelsen. Orienteringen taget til efterretning. 3 Rapportering fra udvalgene Baneudvalget BW fra Baneudvalget har følgende til dagsordenen. Der vil i uge 26 af firmaet Agrometer blive installeret vandingsdyser med en diameter på cirka 25 meter på for- green på 9 greens. De resterende bliver etableret i Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Vi har anmodet DGU om en omrating af golfbanen, da blandt andre vor pro, Troels er uenig med sværhedsgraden og ønsker 1-2 slag yderligere fra f.eks. hvid tee. Såfremt denne rating finder sted i efteråret, vil vi ændre teestederne på hul 14 således, at det nyetablerede gule teested bliver BLÅT og GULT flytter til forkanten af det gamle gult teested. Efter ønske bliver broen på hul 8 nærmest stien til hul 9 udvidet med en svellebredde da et medlem har haft problemer med at passere med sin golfbil. Efter et medlems ønske installeres der 1-2 spejle under udslagshalvtaget. Troels er den udøvende. Der bliver etableret et større Sankt Hans bål på pladsen bag maskinhuset, idet der bliver ryddet op i dog leget på hul 13, hvor der ligger en del afskårne grene. Endvidere bliver der nogle større bål grundet oprydning bag hul 4 og ved hul 7 s teested, der kan afbrændes uden større festivitas. Fairwaybunkeren nærmest green hul 12 bliver delvis tømt og forsynet med nyt sand, da der er mange sten. Orienteringen fra baneudvalget taget til efterretning. Vedr. Sankt Hans bål skal turneringsledelsen have hjælp fra greenkeeperne mht. slukning af bålet. 1

2 Sponsorudvalget PM orienterede om at sponsorudvalget pt. arbejder med flere sponsorer om samarbejde omkring overnatning kombineret med golfophold. Orienteringen taget til efterretning. Turneringsudvalget Kontor Syd Cup er i fuld gang, med 38 deltagere. 25. maj havde vi Jutta Sko turnering med 58 deltagere. 6. juni gennemførte vi Golf til fordel for Børnecancerfonden med 81 tilmeldte deltagere. Et super godt arrangement i samarbejde med Team Rynkeby, Ib René Cairo og Jacob Nielsen & Søn. Der er pt. 90 tilmeldte til Skovby Als Tour og 34 tilmeldte til Profil Optiks Skt. Hans turnering. Den nye baneguide er færdig, og kan findes i pdf udgave her: ingogolf.com/cg/agk-18.pdf Pt. kan man scanne en kode med mobiltelefonen, og få guiden på telefonen, i en internet udgave. Se opslagstavlen i klubhuset. I denne uge skulle der blive lanceret en ny App, til mobiltelefonen, hvor man bl.a. kan se pro tips, m.m. Det kan man imidlertid ikke i pdf udgaven. Det har PG efterlyst. Orienteringen taget til efterretning dog arbejdes det videre med den elektroniske udgave af den nye baneguide da der stadig er nogle små fejl. Begynderudvalget Henvendelse fra Nanna Borup, Begynderudvalgsmedlem til Bestyrelsen: Torsdag i sidste uge havde jeg Klub 37. Der var kun 6 tilmeldte, og en enkelt gav udtryk for stor overraskelse over, at der var nogen fra sidste år, som han kendte. Klub 37 står ikke som en klub i klubben på hjemmesiden. Hvis man allerede er frigivet, ser man ikke under nybegyndere og tilmelder sig. Jeg tror, at det vil være en stor fordel for klubben, hvis vi ønsker at fremme Klub 37, at den står så "officielt" som muligt, så højhandicapperne anser det for en reel mulighed at deltage. Jeg foreslår derfor, at den opføres på hjemmesiden som en klub i klubben, så vi får flere til at melde sig og spille i et regi, hvor de kan få lidt råd og vejledning, så de kan komme videre i deres spil til glæde for både dem og de øvrige klubmedlemmer. Det er svært at se nogen ulempe ved at opføre Klub 37 som en klub i klubben. Bestyrelsen besluttede at Klub 37 skulle blive mere synlig i en periode på hjemmesiden med henvisning til felt under begynderudvalget. Klub 37 medlemmer kan også indtaste i søgefeltet, hvorefter man bliver guidet videre til samme felt. Bestyrelsen begrundede afslaget med at Klub 37 ikke er som de andre klubber i klubben som har egne selvstændige bestyrelser og selvstændig økonomi, men er en underafdeling af begynderudvalget. AMH har talt med Birgitte Bergman fra Sønderjyllands Golfklub:

3 De indførte tilladelsen med at begyndere kan spille med et fuldt aktivt medlem af klubben hver fredag efter 18 og lørdag/søndag efter 17 for et par år siden. Der blev pr. mail skrevet ud til alle spillere på maillisten om ordningen som skulle hjælpe med at skaffe flere medlemmer til klubben. Man bad samtidig medlemmerne om at tage behandle disse flights godt. Da denne kategori begyndere ikke kan bestille tid, bad man i mailen "vennen" om kun at gå ud, når de kunne se, der var plads på banen. Ordningen har fungeret fint i Sønderjylland. Mødte for øvrigt Lars Christiansen på hul 12 tirsdag. Han er efter eget udsagn meget villig til at stille op, hvis det passer i hans program. Det koster intet. Hvad med at bruge ham og måske Leif Maibom (hvis han vil) i forbindelse til den promotion weekend, der er planlagt til 23/24 august? AAMH har den 7. juni 2014 fremsendt mail om hvordan de øvrige klubben har foretaget sig med henblik på at tillade ikke fritspillede at gå på stor bane med en fritspillet: fredag efter 18 og lørdag/søndag efter 17. SEV tager kontakt til Sønderjyllands golfklub mht. at få deres beskrivelse over nybegyndernes deltagelse på stor bane. Alssund golfklub har sagt ja til at deltage i projektet Prøv golf resten af 2014 for 500 kr. Projektet løber af stablen den 23. og 24. august Forslag til program: Åbent hus fra kl til Du får holdtræning i 1 ½ time den 23. eller den 24. august fra kl til Du kan frit benytte vores par 3 bane, vores træningsfaciliteter og bruge vores klubhus. Du kan leje udstyr til en fornuftig pris. Du får mulighed for at møder en kendis f.eks. Lars Christiansen i tiden til Du får mulighed for at tale med nogle af klubbens medlemmer Du får mulighed for at købe pølser, øl eller sodavand Ideen til forslaget blev godkendt og SEV arbejder videre med programmet. 3

4 Husudvalget Drøftelse af tilbud på 30 KWp jordmonteret solcelleanlæg jfr. SEV s mail af 19. maj Her er et tilbud på solceller fra AT Solar. Jeg har i samarbejde med Nicolaj Andresen været rundt om vindmøller og placering af en sådan. Afstandskrav til beboelse giver en udfordring ligesom en placering i svinget ved hul 13 giver endnu større udfordring. Placering af solcellerne er foreslået til at være vest for vores nye greenkeepergård op mod teestedet til hul 11. Vi skal have truffet en principbeslutning om vi skal arbejde videre med den foreslåede løsning. Løsningen koster ca kr. og giver en årlig besparelse på ca KR. Løsningen skal danne grundlag for ansøgninger til fonde m.v. medmindre vi selv ønsker at låne penge til projektet. Jeg har aftalt med John Solkjær, at han skal arbejde med ansøgninger til bl.a. Danfoss, Linak, Sydbank m.fl. En kommentar fra BW til Sven-Eriks solcelle/vindmølleforskning: Jeg er imod vindmølle løsningen, men for solceller såfremt dette projekt kan gennemføres alene med fondsmidler eller en 100% donation fra Linak og eller Danfoss Bestyrelsen er enige om, at der ikke skal arbejdes videre med vindmølleprojektet. Der er enighed om at det tilbud der er afgivet fra AT Solar er grundlaget for at fondsudvalget kan gå i gang med ansøgning fra diverse fonde, da klubben ikke på nuværende har mulighed for selv at finansiere anlægget. Fondsudvalget kan eventuelt få hjælp fra f.eks. Ole Daubjerg med beskrivelse af ansøgninger til diverse fonde vedr. projektet endvidere skal tilskud fra Sønderborg Kommune undersøges. Eliteudvalget Intet. Juniorudvalget Mogens Jessen har fra juniorudvalget fremsendt dette til BHL: Troels og Sarah tilbyder nedenstående. Juniorafdelingen laver ikke øvrige sommertiltag. Det er aftalt med Troels at juniorafdelingen yder et tilskud på 200 kr. per deltager. Juniorlejr 2014 i Alssund GK: Dato: 22/7-23/7-24/7, Tid: alle 3 dage. Inklusiv Sandwich/Sodavand alle 3 dage. Super præmier Max antal: 30 - Min antal: 10 Tilmelding: I shoppen, tlf , eller Træningen består af: Sjov og spas, lange slag, indspil, putting, bunkerslag, par 3 bane og stor bane. Man skal ikke have banetilladelse for at deltage. (hold-inddeling) Trænere: Troels og Sara Pris: 500 kr. pr. person. Sønderjyske-samarbejdet Intet

5 4 Eventuelt. Orientering om SEV og FGL s møde med lokalredaktør Morten Jacobsen, JV Sønderborg. SEV og AMH udarbejder en arbejdsbeskrivelse på en medarbejder som kan være presseansvarlig til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Fortsat drøftelse af forslag om at Ændre klubbens navn til SØNDERBORG GOLFKLUB. Sønderborg navnet er sandsynligvis et bedre brand / tiltrækkende end Alssund. Klubben er også beliggende langt fra Alssund nu i mere end 14 år. FGL orienterede fra mødet om den nye skolereform og det fremtidige samarbejde mellem skole og kommunens foreninger som blev afholdt den 3. juni Det oplæg til allerede ligger til samarbejde mellem skoler og Alssund golfklub skal indsendes til Sønderborg Kommunes forvaltning således tilbuddet kan blive rundsendt via kommunens nyhedsbreve til alle folkeskolerne. Kulturnatten den 22. august 2014 og SEV har deltaget i informationsmødet og vi har fået tildelt teltplads nr. 8. Det er blevet indskærpet at den opmålte tildelte teltplads skal overholdes! 5 Fastsættelse af næste møde. Fastsat til torsdag den 7. august 2014, kl. 18:30 i klubhuset. 5

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (for mand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere