Udbredelse af solceller iblandt private husstande i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbredelse af solceller iblandt private husstande i Danmark"

Transkript

1 Udbredelse af solceller iblandt private husstande i Danmark Bachelorprojekt med fokus på udarbejdelse af anbefalinger til en ikke-kommerciel kampagne på baggrund af interviews med boligejere og brancheeksperter Studie nr.: Antal anslag:

2 Abstract This paper investigates on the positive influences of solar cell installation for the Danish householders. The results provide the basis for a campaign on the topic. To find out which arguments convince the Danish householders to install the solar cells for their houses, four hypotheses have been developed and tested. This involves interviewing three Danish householders and two professionals who work in the industry and have contact with customers, a consultant and an installer. To the householders, the biggest advantage of solar cells is that they are unaffected by the rising energy prices and they can therefore save money, especially in the long term. They support the idea of reducing the release of CO 2, however, this is not the sole reason for their preference for solar cells. The respondents are comprised of householders who already have an interest in solar cells prior to the interviews. When they were asked about how they had obtained information on the topic, they stated that they had mainly gained information from researching themselves. They all had to investigate a lot of their own time to gain the relevant information. When asked how they would describe their level of knowledge prior to the interviews, they mentioned that it was very low, which is alarming, provided that common people do not necessarily go researching about the topic at hand during their spare time. They would too have a low level of knowledge as a result. This is another key point of this paper. The consultant and the installer also had this impression. Based on the results, this paper suggests developing a campaign that will minimize the research time for the target groups by sending the relevant information to them as a direct mail. The mail should be sent from a reliable communicator, the Danish organization called Go Energi, which is an official organization promoting energy efficiency among households and alike. In other words, the organization has a reputation for being an expert in the area. It is most influential when the information is given from experts as they can be interpreted as facts. Furthermore, it is recommended that the message emphasises the benefits of solar cells. This will assist the target group, whichin the paper is considered as generation X, to worry less and spend less money on boring things such as energy whilst and giving them the opportunity to spend more money on things they enjoy and even a chance at fulfilling their dreams To motivate the target group to open the direct mail, it is highly recommended to inform about it via mass communication. It is important that this message is received by the target group as part of their daily media viewing and usage. This will help the individuals in the target groups to save time and their passive attention will be enough to get the message across to them an advantage for them as they do not need to conduct research themselves. Antal tegn: Side 2 af 31

3 Indhold 1 Indledning Opgavens disponering Opgavens kontekst Metode Operationalisering af opgaven Udvælgelse af respondenter Diffusionsteori Valg af målgruppe Life stage Alder Generation X Økonomi og livsstil Budskab Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Generel tillid til teknologien Drømmen om det gode liv Forhold som ikke kan ændres med kommunikation Samfundsteori Solceller som social inklusions- og eksklusionsmekanisme Funktionelt differentierede samfund og placering af ansvar Penge som styringsmedie i stedet for solidaritet Det moderne samfunds refleksive karakter Kommunikator og målsætning Autoritetsargumentet Medievalg og udformning Mindre informationsomkostninger Side 3 af 31

4 8.2 Motivation forud for direct mail Personlig, professionel rådgivning Guidelines om tekniske kvalifikationer og evt. mærkningsordning Konklusion Diskussion Litteraturliste Bilag Side 4 af 31

5 1 Indledning Opgaven forsøger at klarlægge, hvad der skal kommunikeres, og hvordan, for at flere private danskere investerer i solceller. Dette undersøges bl.a. ved at spørge respondenter, der allerede har valgt solceller, om bevæggrundene for deres valg, og ved at spørge respondenter, som endnu ikke har solceller om bevæggrundene for deres situation. Opgavens overordnede formål er normativt. Forudgående er opgaven også beskrivende, diagnosticerende og forstående for derefter også at tilføje et normativt element, og angive retningslinjer for, hvordan den nuværende situation igennem kommunikation kan ændres. Resultaterne fra den forklarende undersøgelse tager form af lovmæssigheder, som i opgaven vil blive brugt til at anvise en løsning eller afhjælpning af det diagnosticerede problem. Problemformuleringen lyder som følgende: Hvordan kan solceller igennem kommunikation udbredes iblandt private i Danmark? 1.1 Opgavens disponering Opgaven vil gøre brug af teori som disponering, hvilket vil sige, at opgaven er opbygget efter en allerede eksisterende model (I. Andersen, 2010, s. 74). Opgaven vil overordnet være disponeret efter Preben Sepstrups Platform for kommunikationsarbejde, dvs. den indeholder en kampagnestrategi, bestående af målsætning(er), valg af målgruppe og kommunikationsform. I stedet for en situationsanalyse, som indgår i Sepstrups platform, vil der i stedet blive lavet en analyse ud fra diffusionsteorien, idet denne teori netop er tilpasset fænomener, som opfattes som nye af målgruppen. Opgaven indeholder ikke det endelige kommunikationsprodukt, men anbefalinger til det, i form af budskabets indhold, udformning, kommunikator og placering (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s. 184). Opgaven indeholder heller ikke evaluering af kampagnen. En enkelt betragtning, fra førnævnte situationsanalyse, vil danne grundlag for opgaven. Denne indebærer bl.a. undersøgelse af, om situationen kan ændres med kommunikation, dvs. om det er et såkaldt kommunikationsproblem. Her skelner Sepstrup imellem, om der er tale om en menneskefejl eller en systemfejl. Problemet kan kun karakteriseres som et kommunikationsproblem, hvis dets eksistens skyldes noget, individerne selv kan gøre anderledes (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s. 197). I dette tilfælde er der tale om et kommunikationsproblem, idet individerne selv kan ændre deres situation, såfremt de er informeret om og forstår deres muligheder herfor. Side 5 af 31

6 1.2 Opgavens kontekst Der er i dag mange omstændigheder, som gør det gunstigt for private at investere i solceller i Danmark. Bl.a. støttes solceller af mange tilskudsordninger. Det betragtes som erhverv at producere og sælge strøm til sig selv, derfor kan man, efter det såkaldte saldoprincip, afskrive 25 % af anskaffelsessummen hvert år, da solcelleanlægget betragtes som et driftsmiddel (Bilag 6). Hvis man har vedvarende energi, med en samlet installeret effekt der ikke overstiger 6000 kwh, man selv ejer, og det er installeret i boligen, kan man opbevare overskudsproduktion på det lokale elforsyningsnet til senere anvendelse. Ved overproduktion betales der de første 10 år 60 øre/kwh og 40 øre/kwh de næste 10 år til anlæggets ejer. (Bilag 7) Energipriserne er allerede steget, og forventes at stige med 3-6 % om året fremover. (Bilag 8) Med solceller kan man blive selvforsynende med strøm og dermed forblive upåvirket af de stigende strømpriser. Dette kan dog af målgruppen opfattes som en præventiv innovation, idet de skal foretage købet for undgå en uønsket hændelse i fremtiden. Disse innovationer tager ofte lang tid om at blive accepterede, idet det kan være svært for målgruppen at forestille sig fremtiden (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s. 104). Side 6 af 31

7 2 Metode Denne opgave benytter sig af samfundsvidenskabelig metode, denne metode bruges, når man ønsker at producere viden om samfundet, dets institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og individer (I. Andersen, 2010, s. 15). I denne opgave er formålet at tilegne sig viden om en gruppe af danskere, for hvem man med kommunikative tiltag kan øge brugen at solceller. 2.1 Operationalisering af opgaven Opgaven bliver operationaliseret, dvs. oversat til empirisk målbare størrelser (I. Andersen, 2010, s. 78) ved at opstille fire hypoteser, omhandlende fire motiver til at investere i solceller, som efterfølgende afprøves. De fire hypoteser indeholder hver sin variabel, som måles igennem interview med to grupper af respondenter. Boligejere der allerede har købt solceller, eller som overvejer det, samt branchefolk. Dette foregår vha. induktion. Induktion er når man drager slutninger på baggrund af observationer, hvorimod deduktion er, når man tager udgangspunkt i teori, for at sige noget om konkrete hændelser (Holm, 2011, s. 6-7). Denne opgave arbejder overordnet induktivt. Der opstilles 4 hypoteser, som ved en induktiv fremgangsmåde efterprøves og derefter verificeres eller falsificeres. De fire hypoteser omhandler hvilket indhold, der skal fremhæves i et kommunikativt tiltag for at overtale danskerne til at installere solceller på deres huse, og lyder som følger: - Danskerne vælger solceller, fordi det er grøn energi, som skåner miljøet - Danskerne vælger solceller, pga. den økonomiske krise, hvorfor de generelt ønsker at forbruge mindre og deriblandt også mindre strøm - Danskerne vælger solceller pga. økonomiske hensyn, for at reducere el-regningen - Danskerne er ikke velinformerede om solcellers muligheder og økonomi og kan derfor igennem oplysning herom overtales Opgaven vil også, med udgangspunkt i resultaterne, induktivt bruge samfundsteori som klassifikationsskemaer for de observerede fænomener, for at opnå bedre forståelse heraf og dermed bedre at kunne tilpasse budskabet til målgruppen og dens ønsker og behov (I. Andersen, 2010, s. 74). Denne del af opgaven tjener også det formål at få større viden omkring, hvordan solceller kan udbredes i Danmark, og hjælper dermed med til at danne baggrund for opgavens normative del opgavens overordnede formål. Desuden har jeg hentet inspiration ved deltagelse i EnergiMidt s infomøde d. 19. marts i Viborg og i Sparkassen Østjyllands infomøde d. 8. marts i Horsens om vedvarende energi og energioptimering, bl.a. med oplæg fra Energiforbedring.nu. Side 7 af 31

8 2.2 Udvælgelse af respondenter Der er i denne opgave tale om en delundersøgelse, dvs. der bliver kun undersøgt et udsnit af den gruppe, der ønskes sagt noget om (I. Andersen, 2010, s. 110). Udvælgelsen af respondenter er foregået som stratificeret udvælgelse, dvs. alle populationer har ikke haft samme sandsynlighed for at komme med i udvalget. I stedet er de valgt ud fra disproportionalt udvalg, hvor en udvalgt gruppe undersøges (I. Andersen, 2010, s. 112). I dette tilfælde har kravet været, at man skal være boligejer, være interesseret i/eller have investeret i solceller og rent økonomisk have mulighed for at gennemføre dette evt. igennem et lån. Reliabiltet, som angiver hvor sikkert og præcist vi måler det vi faktisk måler, kan i opgaven have en usikkerhed, idet respondenterne allerede mere eller mindre er interesserede i solceller. Oprindeligt skulle danskere, som endnu ikke havde interesse for emnet, havde udgjort respondentgruppen af boligejere, men disse var svære at udvælge og kunne resultere i indsigt i menneskers holdninger, som aldrig ville vælge solceller alligevel. Interviewene forløb som det standardiserede interview, dvs. alle respondenter blev interviewet efter samme interviewguide (I. Andersen, 2010, s. 170). En interviewguide til boligejere og en interviewguide til branchefolkene. Interviewene forligger som bilag 1-5, samt på CD, og der vil blive henvist til de skriftlige bilag. 3 Diffusionsteori Diffusionsteorien vedrører kommunikation af noget, der for modtageren opfattes som nyt. Derfor forsøger man ofte at reducere usikkerhed med massekommunikation og interpersonel kommunikation. Det nye og ukendte kaldes for en innovation, og selve kommunikationen heraf for diffusion (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s ). Forløbet illustreres i en graf med tre faser, som angiver, hvornår modtagerne accepterer innovationen, tidlig adaption, innovationen tager fart og efternølerne accepterer (Bilag 14). Diffusionsteorien skelner imellem fem træk ved innovationen, som antyder, hvor svært det vil være for innovationen at få accept og om denne vil gå hurtig eller langsom (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s ). Solceller til private vil nu blive analyseret på baggrund af diffusionsteoriens fem variable: relativ fordel, sammenlignelighed, kompleksitet, prøvbarhed og observerbarhed. Relativ fordel: Jo større subjektiv oplevet fordel Den relative fordel ved innovationen, beskrives som den subjektive fordel, som brugeren oplever (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s. 103). Den fordel som indehaverne af solceller oplever, er først om fremmest en Side 8 af 31

9 økonomisk fordel. Husstande med et maksimumforbrug på 6000 kwh om året kan blive selvforsynende med strøm, og dermed spare hele, eller store dele af, deres elregning. Husstande med et større forbrug vil også kun kunne producere 6000 kwh om året pga. de nutidige restriktioner, men kan dog alligevel reducere deres elregning (Bilag 9). Der var enighed omkring den subjektive fordel iblandt alle respondenter, som alle anser de økonomiske fordele som de vigtigste ved installation af solceller. Den subjektivt oplevede fordel kommer bl.a. til udtryk i følgende udsagn, som stammer fra opgavens respondenter: Danskernes primære grund til at investere i vedvarende energi er, at det er økonomisk fordelagtigt for dem. Økonomien er meget højere vægtet end hensynet til miljøet (Solcelleinstallatør T, bilag 5, spørgsmål 1.2). Det er egentligt bare for selv at spare penge/strøm, at man overvejer det. Det må vi erkende, det er det. Og økonomisk, det er jo også det med energipriser, for det er jo klart, de vil kun gå én vej. (Boligejer S, bilag 1, spørgsmål 4) Dette standpunkt underbygges også af Boligejer B i bilag 3, spørgsmål 4, Boligejer M, bilag 2, spørgsmål 4 og af Energikonsulent P i bilag 4, spørgsmål 1.2. Sammenlignelighed: Jo mere innovationen er i overensstemmelse med eksisterende værdier, erfaringer og behov Der har i mange år været fokus på at spare på energien, både i samfundet generelt og iblandt private. Iblandt forskellige tiltag kan f.eks. nævnes energiaftalen med målet om, at al energi til el, varme, industri og transport i 2050 skal komme fra vedvarende energi (Bilag 10). Derudover er der et stort kendskab og en tillid til Elsparemærket. I 2009 var 80 % af befolkningen i stand til at genkende mærket, hvoraf 82 % af dem tillagde mærket stor troværdighed. I alt 71 % af forbrugere så her efter mærket, når de købte elapparater (Lüders, 2009). Hertil kommer bl.a. også de nye energikrav til nybyggeri, bl.a. forventes bygningsklasse 2010 at blive et obligatorisk krav for offentligt nybyggeri i 2018 og for opførelse af andre byggerier i Energirammen for denne bygningsklasse er, at det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal må her ikke overstige 20 kwh pr. år (Bygningsreglementet, ). Kompleksitet: Jo vanskeligere innovationen er at forstå og bruge Den daglige brug af solceller er ret enkel, da anlægget passer sig selv, og har et minimalt behov for vedligehold (Go Energi, ). Som det fremgår af følgende uddrag, hersker der endnu tvivl iblandt danskerne om Side 9 af 31

10 såvel solcellers funktion og tilskudsordningerne, som er en vigtig komponent, for at forstå, at solceller i dag er rentable for private. Energikonsulent P: Jeg tror faktisk, det er et fåtal, der ved præcis, hvordan det er solceller fungerer. Og der findes jo i hvert fald 2 eller 3 forskellige teknologier. Dem er folk også mere eller mindre ubekendte med. Man er klar over, at der er flere teknologier, men hvad de er, og hvordan de fungerer, det er der ikke ret mange, der ved noget om. så der vil jeg sige, at generelt, så er informationsniveauer dårligt Interviewer: Mht. til funktion. Er det så også det med, at de ikke ved, hvad det betyder, om det er overskyet og/eller der står en flagstang foran? Energikonsulent P: Heller ikke det. De er godt klar over, at der er 2 forsk typer, og at man egentligt godt kan få noget ud af en overskyet dag, men hvorfor og hvordan de virker sådan specifikt, det tror jeg ikke, der er ret mange der ved. Det samme gør sig gældende med tilskudsordningerne, folk ved godt, der er nogle tilskudsordninger, men hvordan de er, og hvilke man skal benytte sig af, det er der ikke ret mange der har sat sig ind i (Bilag 4, spørgsmål 2.3). Solcelleinstallatør T pointerer også det dårlige informationsniveau i Bilag 5, spørgsmål 2.3. Se mere om dette i behandlingen af hypotese 2 i afsnit 5.2. Prøvbarhed: Jo lettere og mindre omkostningskrævende det er at prøve innovationen i mindre omfang At investere i solceller er en ret stor investering. Beregnet på EnergiMidts solcelleberegner koster et anlæg, der gør en husstand med et gennemsnitligt, årligt forbrug på 6400 kwh selvforsynende kr. (Bilag 9). Den må dermed siges at være ret omkostningskrævende, hvilket også gør den sværere at acceptere, idet man ikke kan prøve den i eget hjem, før man har ladet et anlæg installere. Dette forsøger f.eks. EnergiMidt at komme i forkøbet ved, at man ved deres infomøder kan besigtige forskellige typer solceller, samt at man kan besøge udvalgte solcelleinstallationer som en slags åbent hus. Derudover ligger der film på deres hjemmeside af deres kunder, som allerede har købt anlæg (EnergiMidt, 2012; EnergiMidt, 2012). En anden ting, der kan gøre sig gældende for at kunne investere i solceller er, at mange energirådgivere anbefaler, at man først effektiviserer og moderniserer sit energiforbrug. Det være sig, isolering, udskiftning af vinduer, elapparater, ændring af vaner osv. Når først energiforbruget er sænket, vil anlægget med alternativ energi også hurtigere betale sig hjem, selvom investeringen og dermed omkostningsniveauet nu vil være væsentligt højere. Undersøgelser viser, at en gennemsnitlig, privat husstand kan spare op til 80 %, af sit forbrug. Ofte får husene også et bedre indeklima af dette (Energiforbedring.nu, 2011). Dette kan dog betyde, at Side 10 af 31

11 det bliver en endnu større udskrivning at installere solceller pga. denne forudgående energirenovering, og kan gøre gruppen af kommende solcelleinvestorer mindre (Bilag 4, spørgsmål 2.7). Observerbarhed: Jo mere synlig accepten af en innovation er for andre Til gengæld er synligheden af accepten af innovationen stor. Solcellerne er stort set altid placeret på taget, og kan ses på lang afstand. Førnævnte anlæg har f.eks. en størrelse på 46,1 m 2 (Bilag 9). Opsummering: Det er til innovationens fordel, at den har en relativt stor subjektivt oplevet fordel, den er sammenlignelig med allerede eksisterende værdier i samfundet, og den har tilmed stor observerbarhed. Imens taler innovationens kompleksitet og det høje omkostningsniveau imod hurtig accept, og måske accept i det hele taget. Spørgsmålet er nu også, om innovationen skal sælges på opfyldelsen af samfundets eksisterende værdier omkring miljørigtighed, eller om andre argumenter spiller en større rolle. 4 Valg af målgruppe Demografisk segmentering indebærer karakteristika såsom alder, familiestørrelse, familielivscyklus, køn, indkomst, job, uddannelse, religion, race, generation, nationalitet og social klasse (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009, s. 342). Forbrugere har forskellige ønsker og muligheder indenfor de forskellige kategorier, f.eks. i de forskellige aldre (Kotler et al., 2009, s. 343). Dog kan denne variabel være svær at arbejde med, idet nogle gamle opfører sig som unge sig og omvendt (Kotler et al., 2009, s. 344). Dette undgår man ved i stedet at segmentere på baggrund af det Kotler kalder life stage, her tages der højde for, at mennesker i samme alder, kan være på forskellige stadier i deres liv. 4.1 Life stage Kotler beskriver life stage i følgende citat: life stage defines a person s major concern, det kan f.eks. være at have små børn, at ønske at købe et nyt hus eller at være ved at flytte (Kotler et al., 2009, s. 344). Som respondenterne solcelleinstallatør T og energikonsulent P giver udtryk for, spiller alderen en faktor, men primært fordi mange mennesker har købt bolig, når de har været på arbejdsmarkedet igennem en årrække, og dermed ofte også har opnået en hvis alder. Tidligere var det kun et publikum med en hvis alder, der havde mulighed for at investere i solceller, men nu, hvor bankerne anser det som en investering, idet besparelsen på strøm kan betale lånets afdrag, og endda give overskud, har det lidt yngre publikum også fået mulighed for at investere (Boligejernes videnscenter, 2011). Side 11 af 31

12 Typisk er det et ældre publikum, som køber solceller, da de allerede har en stor friværdi. Dog er det efterhånden alle grupper, men typisk dem som har stort elforbrug. Ændringen skyldes nok især, at bankerne har set, at det er en økonomisk gunstig forretning (Solcelleinstallatør T, bilag 5, spørgsmål 2.5). Men kommer du ned i den arbejdsdygtige alder, så synes jeg ikke, der er nogle forskelle, så er alle interesserede. Altså de helt unge; de har måske ikke helt mulighed for at investere, og så bor de til leje. Men lige så snart de begynder at få ejerbolig, så synes jeg, de er interesserede (Energikonsulent P, bilag 4, spørgsmål 2.5). Den afgørende fællesnævner er i stedet for deres alder, at målgruppen er boligejere. Dvs. her er i højere grad tale om et sammenfald af life stage og alder iblandt målgruppen. Målgruppen skal have etableret sig i privat bolig, og så er det underordnet, om personerne tilhører det yngre eller det ældre publikum. Segmenteringen som husejer er specielt vigtig for det husstandsomdelte medie i kampagnen, som beskrives i afsnit Alder I afsnit 4.1 blev det konkluderet, at målgruppen har det fællestræk, at de er boligejere i mange aldre. Dog er der i mange tilfælde, ifølge energikonsulent P, en øvre aldersgrænse, idet mennesker i pensionsalderen og derover ofte ikke vil investere i solceller pga. forestillingen om, at investeringen rækker ud over deres levetid. Energikonsulent P: Dem i pensionsalderen.. de ser lidt sådan på det, ak, det er jo en langsigtet investering, det tager jo en 8 år at betale dem tilbage. Og hvem ved, om vi overhoved lever så længe? (Bilag 4, spørgsmål 2.5). Det er ikke muligt på baggrund af opgavens resultater at afgøre, hvor den øvre aldersgrænse for interessen for solceller går. Den demografiske udvikling, som resulterer i, at der bliver et øget antal af ældre i Danmark i fremtiden, gør, at det ville være interessant at undersøge denne målgruppe nærmere (Jensen & Tranæs, 2001, s. 22). Desuden karakteriserer Kongsholm også denne livsfase som ressourcestærk (Kongsholm, 2007, s. 73). Ifølge Danmark Statistik boede kun 34 % af de årige i ejerbolig i 2011 i forhold til 52 % i 1981 (Danmark statistik, 2012, s. 7). Dette peger på, at målgruppen primært er ældre end dette og strækker sig frem til pensionsalderen. Det konkluderes derfor, at målgruppen er i alderen år. 4.3 Generation X Kongsholm opdeler livet i 17. faser hvoraf nr. 10. familie med små børn, 11. familie med skolebørn/tweens, 12. familie med teens og 13. selvrealisering udgør generation X. Denne gruppe er født mellem 1965 og 1974 og udgør dermed en stor del af førnævnte målgruppe (Kongsholm, 2007, s. 80). En undtagelse er familier med små børn, som Kongsholm betegner sin 10. livsfase, idet børnene i denne fase fylder meget og pengene går til Side 12 af 31

13 daglige omkostninger. Pengene går i stor stil til driften af bolig, bil og børn og ikke på forældrene selv (Kongsholm, 2007, s. 70). Dog er teorien udviklet i 2007, hvorfor de daværende familier med små børn, nu er blevet til familier med skolebørn/tweens og derfor alligevel medtages. Generation X anno 2012 har det fællestræk, at der nu er kommet lidt luft i økonomien, og man er blevet rutinerede forældre og har overskud såvel psykisk som på kontoen til at investere. Generationen er hårdtarbejdende og lever typisk som familie med parcelhus (Kongsholm, 2007, s. 80). Viden om generation X vil blive brugt i afsnit Økonomi og livsstil I og med, at dette er en ikke-kommerciel kampagne, og det bagvedliggende mål er et spare energi og energioptimere danske husholdninger (jf. organisationsmål afsnit 7), ligger der et ønske bag om at udbrede solceller til et så bredt publikum som muligt. Derfor vil der ikke blive segmenteret yderligere på baggrund af økonomi. Som antydet i foregående afsnit er målgruppen private boliger med dobbelt indkomst, og det vurderes at være tilstrækkeligt rent økonomisk, eftersom besparelserne kan afdrage det eventuelle lån. Desuden er indkomst ikke altid den bedste faktor til at forudsige adfærd. Nogle gange handler det om den enkelte husstands prioriteringer, f.eks. kommer det i solcellers tilfælde meget an på, om personerne tænker på langsigtet økonomi, om de hellere vil have pengene til rådighed nu, eller opnå besparelser på sigt (Kotler et al., 2009, s. 246). Det erkendes, at kampagnen henvender sig til brugere betegnet som non-user, potential-users og first-time-users (Kotler et al., 2009, s. 352) og dermed også ofte brugere, der ikke i forvejen er positivt stemt overfor innovationen (Kotler et al., 2009, s. 353). Derfor vil kampagnen heller ikke kun være rettet mod f.eks. én af minervamodellens dimensioner. De fire dimensioner er opdelt i den nordvestlige med det liberale karrieremenneske, i den nordøstlige med kultur-, miljø- og naturelskeren, i den sydvestlige med de traditionelle gør-det-selv danskere og i den sydøstlige med forbrugere for hvem det nære miljø, traditioner og familie er vigtigt (Frandsen, Halkier, & Johansen, 2007, s. 117). Målet med kampagnen er, at solceller skal væk fra at være et nichemarked for f.eks. de rige og/eller miljøfanatikerne (Kotler et al., 2009, s. 334). Målet er at solceller skal blive en alment accepteret innovation. Derfor vil medierne til kampagnens massekommunikation også ramme bredt (afsnit 8.2). 5 Budskab Budskabet dækker over indhold, dets udformning og kommunikator. Forholdet imellem de tre komponenter beskrives som gensidigt afhængige. Udformningen præger modtagers opfattelse af budskabet og kommunikator osv., samtidigt skal budskabet udformes, så det er attraktivt for modtager. Afsenders valg af Side 13 af 31

14 indhold skal have udgangspunkt i kampagnens mål og forene, hvad afsender vil sige, og hvad modtager vil høre (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s. 266). De fire opstillede hypoteser, omkring hvilke argumenter der vægter højest for valget af solceller, vil nu blive afprøvet ud fra respondenternes svar. 5.1 Hypotese 1 Danskerne vælger solceller, pga. økonomiske hensyn, for at mindske el-regningen Alle respondenter var enige om, at økonomiske besparelser var deres primære årsag, til deres interesse for solceller. Samme opfattelse have opgavens branchefolk. Vi har installeret solceller både af økonomiske hensyn, men også af hensyn til miljøet. Havde det været en dårlig økonomisk investering, havde vi ikke installeret solceller, selvom vi mener, at det er godt for miljøet. Det er af afgørende betydning, at alternativ energi bliver fremmet bl.a. gennem støtte fra staten (Boligejer B, bilag 3, spørgsmål 4). Det er dét (den private økonomi) der interesserer folk, det er: hvor meget kan jeg spare? (Energikonsulent P, bilag 4, spørgsmål 4). Det er helt sikkert økonomien kunderne vægter mest. Solceller er blevet billigere gennem årene, mens energipriserne er stigende. Derfor tænker de mest i at sikre dem selv økonomisk over lang tid (Solcelleinstallatør T, bilag 5, spørgsmål 2.1). Dette standpunkt underbygges også i afsnit 3, som omhandler den subjektivt oplevede fordel indenfor diffusionsteorien. 5.2 Hypotese 2 Danskerne er ikke velinformerede om solcellers muligheder og økonomi og kan derfor igennem oplysning herom overtales Der er en klar tendens iblandt respondenterne til, at det først er efter en personlig dialog med eksperter, at der er tryghed iblandt boligejerne omkring solceller, og at deres informationsniveau før dette er ret lavt. Dette illustreres med følgende uddrag. Min mand har i mange år været interesseret i solvarme. Vi havde ikke fået tilbud hjem og vidste ikke ret meget om det. På boligmessen i Horsens i november blev interessen vakt, og vi fik kontakt til en konsulent fra Energiforbedring.nu. Han satte os ind i reglerne, tilskudsordning, funktion, energiudbytte (Boligejer B, bilag 3, spørgsmål 7). Side 14 af 31

15 Interviewer: Hvor har jeres kunder opnået information om solceller, før de henvender sig til jer? Energikonsulent P: Jamen det har de primært på Internettet Men vi oplever stort set hele tiden, at det er først når folk får oplysningerne fra os, så føler de sig trygge og sikre på at have fået de rigtige oplysninger (Bilag 4, spørgsmål 2.2). Interviewer: Føler du dig generelt velinformeret omkring solcellers funktion, energiudbytte og tilskudsordninger? Boligejer S: Jamen, der vil jeg sige, efterhånden gør vi, men jeg synes det møde (med Energiforbedring.nu,) vi var til i Sparekassen, at det gav stor mening, for det der med at man hører noget fra nogen, der har hørt noget, det kan man bare ikke bruge til noget. Man er simpelthen nødt til at få en ekspert ud, og kigge på lige præcis ens hus og hvordan og hvorledes (Bilag 1, spørgsmål 6). Idet informationsniveauet er så lavt iblandt respondenterne, før de selv har opsøgt information, antages det her, at boligejere, som ikke selv har opsøgt professionel rådgivning, heller ikke har det fornødne informationsniveau til at være i stand til at tage stilling til, om det vil være fordelagtigt at investere i solceller, og om de i så fald ønsker at gøre dette. Derfor er de heller ikke kommet til diffusionsfasens anden fase, hvor innovationen accepteres eller forkastes i form af køb eller ej, eller måske har de allerede gennemlevet begge faser med en forkastning som udgang på grundlag af fejlagtigt, mangelfuldt eller fordomsfuldt grundlag (Sepstrup & Fruensgaard, 2010, s ). 5.3 Hypotese 3 Danskerne vælger solceller, fordi det er grøn energi, som skåner miljøet Respondenterne, såvel boligejerne som branchefolkene, giver generelt udtryk for, at danskerne er bevidste omkring den globale opvarmning på lang sigt, men også at den ikke er den afgørende faktor for valget af solceller (jf. spørgsmål 1 og 2, bilag 1,2 og 3, hvor respondenterne udtaler sig om dette). Følgende citater illustrer at ønsket om grøn energi og ønsket om at skåne miljøet betragtes som relativt uvæsentlige i forhold til ønsket om at reducere egne energiudgifter. Danskernes primære grund til at investere i vedvarende energi er, at det er økonomisk fordelagtigt for dem. Økonomien er meget højere vægtet end hensynet til miljøet (Solcelleinstallatør T, bilag 5, spørgsmål 1.2). Side 15 af 31

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19

Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL LYNGHOLM MADS BISP RASMUSSEN Vejleder: Søren Husted AALBORG UNIVERSITET 1 BA-HFC endelig.indd 1 20/05/14 12:26 2 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

ECO-Life: Socioøkonomisk Workpaper

ECO-Life: Socioøkonomisk Workpaper ECO-Life: Socioøkonomisk Workpaper Muligheder for at ændre beboernes klima/energi adfærd - With a summary in English 25 10 2010 ECO-Life i Høje-Taastrup Kommune Steffen Gulmann, adj. Professor Indholdsoversigt:

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester OMBOLD Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte - udbyttet for den enkelte Bachelorprojekt 7. Semester Udarbejdet af: Mia Fritzen og Sara Rosing Vejleder: Anne Mette Markhus Udført: 28. aug. 2012 3.

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere