Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brugervejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning."

Transkript

1 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brugervejledning Udgave 3

2 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. 1997, Nokia Mobile Phones Ltd. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 Hurtig start Tillykke med den nye Nokia 3110-telefon. Inden du begynder at bruge telefonen, bør du læse dette kapitel grundigt for at få et overblik over, hvor let telefonen er at bruge. 1. Indsæt SIM-kortet. 2. Indsæt og oplad batteriet. Se side Tryk på og hold nede for at tænde telefonen. Se side Tast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det, og tryk på (OK). Se side Vent, til netværkets navn vises på displayet. Se side Tast telefonnummeret, og tryk på (Kald op). OPERATØR Se side 17. fortsættes Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

4 Brug af Nokia Navi -tasten Telefonen betjenes fortrinsvis med Nokia Navi -tasten ( ) under displayet. Nokia Navi tastens funktion afhænger af den hjælpetekst, der vises på displayet over tasten. Hjælpetekst OPERATØR Nokia Navi tast Brug af piletasten Piletastens funktion ( ) afhænger af de valg, du foretager. Når telefonen er i almindelig funktion, og der ikke står andet på displayet end navnet på netværket og teksten Menu over Navi-tasten, kan du bruge piletasten til følgende: OPERATØR Se de sidste fem numre, du har ringet til: Tryk én gang på. Blad gennem listen ved at trykke på og. Pladsnummeret (L0-L4) vises i øverste højre hjørne af displayet. Tryk på (Genopkald) for at ringe til det viste nummer Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

5 Se navne i telefonbogen: Tryk én gang på. Tryk på og for at blade gennem navnene. Tryk på (Kald op) for at ringe til den person, hvis navn vises. Skifte mellem opkalds- og gemmefunktion, når du har tastet et telefonnummer: Tryk på og for at skifte mellem funktionerne Kald op og Gem. Tryk på (Kald op) for at ringe til det viste nummer, eller tryk på (Gem) for at gemme nummeret i telefonbogen. På side 26 kan du se, hvordan et nummer gemmes hurtigt. Under en samtale: Tryk på og for at justere lydstyrken i telefonen. Når du har åbnet en menu: Tryk på og for at blade gennem menuer, undermenuer og indstillinger. Når du redigerer et navn i en menufunktion: Tryk på for at flytte markøren til højre, og på for at flytte den til venstre. Brug af C-tasten Tryk én gang på for at slette tegnet til venstre for markøren, når du har tastet et tegn. Tryk på og hold nede for at tømme displayet eller afslutte en menufunktion Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

6 Indhold Hurtig start...3 Brug af Nokia Navi -tasten... 4 Brug af piletasten... 4 Brug af C-tasten... 5 Indhold...6 Sikkerhed...8 Om denne brugervejledning Telefonen Taster...10 Displayets symboler Kom godt i gang Indsætning af SIM-kortet...12 Opladning af batteriet...14 Tænde telefonen...15 Slukke telefonen Grundlæggende funktioner17 Foretage opkald...17 Besvare opkald...19 Justere lydstyrken i telefonen...19 Ny opringning til sidst kaldte nummer 20 Hurtigopkald...20 Ekspresopkald...20 Opkald til telefonsvareren...21 Tastaturlås...21 Stille funktion...22 Håndtering af flere opkald...22 Banke på-funktion...22 Ventefunktion...23 Skift mellem opkald...24 Brug af hukommelsen...24 Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen...25 Tildele et kortnummer...26 Hente navn og telefonnummer i hukommelsen...27 Redigere navn og telefonnummer i hukommelsen...27 Slette navn og telefonnummer i hukommelsen...28 Ledig plads i hukommelsen Menufunktioner Menumetoden...30 Genvejsmetoden...31 Hjælpetekster...31 Oversigt over menufunktioner...32 Beskrivelse af menufunktionerne...33 Telefonbog (Menu 1)...33 Beskeder (Menu 2)...33 Symbol for tekstbesked...33 Læs beskeder (Menu 2 1)...34 Skriv beskeder (Menu 2 2)...35 Vis SMS rapporter (Menu 2 3)...36 Infoservice emner (Menu 2 4)...36 Beskedcentralnummer (Menu 2 5)...37 Svar via egen cent. (Menu 2 6)...38 Aktivitets rapporter (Menu 2 7)...38 Telefonsvarer nummer (Menu 2 8)...38 Aflyt beskeder (Menu 2 9) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

7 Info om opkald (Menu 3)...39 Seneste udgående opkald (Menu 3 1)...39 Seneste indgående opkald (Menu 3 2)...40 Ubesvarede opkald (Menu 3 3)..40 Slet alle opkaldslister (Menu 3 4)...41 Samtalevarighed (Menu 3 5)...41 Samtalepris (Menu 3 6)...42 Brugerindstillinger (Menu 4)...44 PIN kode anmodning (Menu 4 1)...44 Telefonsikkerhed (Menu 4 2)...44 Skift adgangskoder (Menu 4 3)...45 Ekspresopkald (Menu 4 4)...45 Banke på funktion (Menu 4 5)...46 Opkaldsfunktioner (Menu 4 6)...46 Send eget nummer (Menu 4 7)...46 Lys (Menu 4 8)...47 Celleinformation (Menu 4 9)...48 Automatisk genopkald (Menu 4 10)...48 Automatisk svar (Menu 4 11)...48 Personlige numre (Menu 4 12)...49 Valg af operatør (Menu 4 13)...50 Sprogvalg (Menu 4 14)...50 Omstilling af opkald (Menu 5)...51 Lydindstillinger (Menu 6)...52 Ringesignal (Menu 6 1)...52 Ringestyrke (Menu 6 2)...53 Ringetone (Menu 6 3)...53 Tastaturtoner (Menu 6 4)...54 Advarselstoner (Menu 6 5) Vigtige oplysninger Fabriksindstillinger...55 Stik...55 Send DTMF-toner...56 Brug af batterier...57 Batterispænding...57 Genopladning af batteri...57 Vigtige oplysninger om brug af batterier...58 Adgangskoder...59 Sikkerhedskode (5 cifre)...59 PIN-kode (4 til 8 cifre)...60 PIN2-kode (4 til 8 cifre)...60 PUK-kode (8 cifre)...60 PUK2-kode (8 cifre)...60 Vigtige oplysninger om sikkerhed...61 Trafiksikkerhed...61 Driftsomgivelser...61 Elektronisk udstyr...61 Områder med brandog eksplosionsfare...62 Biler...62 Nødopkald...63 Vedligeholdelse...64 Ordliste Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

8 Sikkerhed Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i mobiltelefon under kørslen. Parker bilen, inden samtalen påbegyndes. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER Mobiltelefoner kan give anledning til forstyrrelser. Anvendelse af mobiltelefon I flyvemaskiner er ulovligt. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter evt. forskrifter og regler. SLUK MOBILTELEFON PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. ALMINDELIGE OPALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på (Kald op). Tryk på (Læg på) for at afslutte et opkald. Tryk på (Svar) for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på og hold nede i flere sekunder for at tømme displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på (Kald op). Fortæl, hvor du ringer fra. Ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen. BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position (hold den op til øret). Rør ikke unødigt ved antennen. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

9 FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sendeog modtageforholdene. SERVICE OG VEDLIGEHOLD Mobiltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale. Om denne brugervejledning Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i GSM-netværk. Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række af de netværkstjenester, som netværksoperatørerne tilbyder. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale netværksoperatør, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester. ADVARSEL! Brug kun batterier, ladere og ekstraudstyr, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra evt. ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. ADVARSEL! Apparatet må kun få strøm fra ACH-6, CGD-8, LCH-6 og/eller LCM-1. Anvendelse af andre enheder er ikke godkendt og kan være farligt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

10 Taster 1. Telefonen Telefonen har følgende taster. Hvis du skal trykke på en tast, vises der i denne vejledning et symbol for tasten, f.eks. og. Tænder eller slukker telefonen (tryk på og hold tasten nede). Nokia Navi -tast: Udfører den funktion, der beskrives med teksten over tasten. Piletast: Blader frem/tilbage gennem telefonnumre og navne i hukommelsen. Blader frem/tilbage i menuer, undermenuer og indstillinger. Skruer op/ned for lydstyrken under samtale. viser de sidst kaldte numre, hvis displayet er tomt. Tryk på for at blade gennem navnene i hukommelsen. C: Sletter tegn på displayet. Lukker en menu. - Ciffertaster: Bruges til at taste telefonnumre, bogstaver og specialtegn. ringer til telefonsvareren (tryk på og hold tasten nede). Taster til specialtegn. : Tryk én gang for at indsætte *, to gange for at indsætte + (erstatter udlandspræfiks), tre gange for at indsætte DTMF-pausetegnet, og fire gange for at indsætte DTMFventetegnet. : Hvis du vil skifte mellem alfabetisk og numerisk funktion, når du skriver eller redigerer meddelelser, skal du f.eks. trykke på og holde nede Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

11 Displayets symboler Telefonens display kan vise en række symboler, der giver oplysninger om telefonens funktioner. Samtale i gang. Lyser: Der er indgået en besked. Blinker: Hukommelsen med beskeder er fuld. Den alfabetiske funktion er aktiveret. Der kan både tastes bogstaver og tal. 888 Viser et af følgende elementers nummer: P og streger T og streger Menu, undermenu eller indstilling Opkaldte numres plads (L0-L4), modtagne opkalds plads (A0-A4) eller ikke gennemførte opkalds plads (U0-U4) Hurtigopkalds plads (1-9) Aktuel signalstyrke. Jo flere streger der er, desto stærkere er signalet. Indendørs kan signalet være stærkere i nærheden af et vindue. Aktuel batterispændning. Jo flere streger der er, desto større er batterispændingen. Stregerne blinker, når batterier et ved at blive opladet. Viser, at tastelåsen er slået til Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

12 2. Kom godt i gang Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte et gyldigt SIM-kort og oplade batteriet. Indsætning af SIM-kortet Inden du indsætter SIM-kortet, skal du slukke telefonen og tage batteriet ud. SIM-kortet og kontakterne på det kan beskadiges af ridser, og hvis kortet bøjes. Undgå hårdhændet behandling af kortet. Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for børn. Tryk på tappen øverst på batteriet (1) (på bagsiden af telefonen), og skub batteriet nedad (2). Fjern batteriet: Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

13 Indsæt SIM-kortet, og sørg for, at SIM-kortets gyldne kontakter vender ind mod telefonen. Kortholder SIMkort Skub kortholderen til højre, så kortet holdes fast. Anbring batteriet på bagsiden af telefonen. Skub det opad, indtil låsen klikker Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

14 Opladning af batteriet Når du har indsat SIM-kortet og batteriet, skal batteriet oplades. Brug kun de batteri- og ladetyper, som er godkendt af telefonproducenten. Opladning af batteriet med Hurtiglader (ACH-6) Tilslut kablet fra laderen i bunden af telefonen. Slut laderen til en stikkontakt. Batterindikatoren på displayet begynder at blinke. Hvis telefonen er tændt, kan den bruges under opladningen. Ladetiden for et godkendt 550 mah NiMH-batteri er ca. 60 minutter. Batteriet er fuldt ladet, når batteriindikatoren holder op med at rulle og har nået sin fulde højde. Teksten BATTERI OPLADET vises kortvarigt på displayet. Afmonter laderen fra stikkontakten og telefonen. Afsnittet Brug af batterier i kapitlet Vigtige oplysninger indeholder flere oplysninger om batterier Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

15 Tænde telefonen Før du tænder telefonen, skal du sørge for, at batteriet er fuldt ladet, og at der er indsat et gyldigt SIM-kort i telefonen. ADVARSEL! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Normal Position: Hold telefonen som en almindelig telefon, så antennen peger opad og er over skulderhøjde. Gode Råd: Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Tryk på og hold nede i et par sekunder. Hvis du bliver bedt om at taste PIN-koden: Tast PIN-koden, og tryk på (OK). PIN-koden udleveres som regel sammen med SIM-kortet. Afsnittet Adgangskoder i kapitlet Vigtige oplysninger indeholder flere oplysninger om PIN-koder. Se også beskrivelsen af menufunktionen PIN kode anmodning (Menu 4 1) i kapitlet Menufunktioner. Hvis du bliver bedt om at taste en sikkerhedskode: Tast sikkerhedskoden (security code), og tryk på (OK). Sikkerhedskoden udleveres normalt sammen med telefonen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

16 Se også afsnittet Telefonsikkerhed (Menu 4 2) i kapitlet Menufunktioner. Hvis du befinder dig inden for dit eget netværks rækkevidde eller i et område, der er dækket af et andet netværk, hvor du kan bruge SIMkortet, vises netværksoperatørens navn på displayet: OPERATØR. Du kan kun bruge telefonen til at ringe og modtage samtaler, hvis: Telefonen er tændt Der er indsat et gyldigt SIM-kort i telefonen Telefonen befinder sig i et område, der er dækket af et netværk, hvor SIM-kortet kan bruges, og hvor signalet er tilstrækkeligt stærkt. Slukke telefonen Tryk på og hold nede i et par sekunder Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

17 3. Grundlæggende funktioner Foretage opkald Tast område- og telefonnummer på den person, du vil ringe til. Eller: Hvis telefonnummer og navn er gemt i hukommelsen: Tryk én gang på. Tast det første bogstav i navnet, og tryk derefter på eller, indtil navnet vises. Under Brug af hukommelsen senere i dette kapitel kan du få flere oplysninger om brug af hukommelsen til navne og telefonnumre. Teksten Menu over Navi-tasten ændres til Kald op. Tryk på (Kald op). Teksten Kald op over Navi-tasten ændres til Læg på Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

18 Symbolet vises i øverste venstre hjørne af displayet, og teksten RINGER TIL vises sammen med det kaldte nummer. Når telefonnummeret forsvinder, og teksten OPKALD eller navnet på den person, der ringes til (hvis navnet ligger i hukommelsen), vises, får modtagerens telefon en meddelelse om, at der er et indgående opkald. Vent, til der bliver svaret, og begynd samtalen. Du afbryder samtalen ved at trykke på (Læg på) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

19 Besvare opkald Når nogen ringer til dig, ringer telefonen, og der vises en meddelelse om, at der er et indgående opkald. Tryk på (Svar). Tip: Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på. Hvis navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer, ikke ligger i hukommelsen, vises teksten Opkald. Hvis navnet eller telefonnummeret ligger i hukommelsen, vises navnet eller telefonnummeret sammen med teksten RINGER. Du afbryder samtalen ved at trykke på (Læg på). Tip: Du kan besvare opkald, selvom du har åbnet hukommelsen eller en menufunktion. Justere lydstyrken i telefonen Med tasten kan du justere lydstyrken i telefonen under en samtale. Tryk på for at skrue op for lydstyrken. Tryk på for at skrue ned for lydstyrken Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

20 Ny opringning til sidst kaldte nummer De sidste fem telefonnumre, du har ringet til, er gemt i telefonens hukommelse. Du kan ringe op til et af disse numre på følgende måde: Tryk på én gang (når displayet er tomt) for at åbne listen over de sidste numre, der er ringet til. Tryk på og, indtil det ønskede nummer vises. Tryk på (Genopkald) for at ringe op til nummeret. Se også beskrivelsen af Seneste udgående opkald (Menu 3 1) i kapitlet Menufunktioner. Hurtigopkald Du kan ringe til personer, hvis navn eller telefonnummer er tildelt et kortnummer fra 1 til 9, ved at trykke på ciffertasterne 1 til 9. Tryk én gang på ciffertasten med den ønskede kortnummer (1 til 9). Tryk på (Kald op). Under Brug af hukommelsen senere i dette kapitel er der flere oplysninger om, hvordan du kan gemme navne og telefonnumre samt tildele kortnumre. Ekspresopkald OPERATØR Hvis menufunktionen Ekspresopkald (Menu 4 4) er slået til, kan du ringe til et nummer, der er gemt med kortnumrene 2 til 9, ved at trykke på den pågældende ciffertast og holde den nede. Tryk på nummertasten med det ønskede kortnummer (2 til 9). Bemærk: Hvis du trykker på og holder nede, ringes der op til telefonsvareren og ikke til det kortnummer, tasten er tildelt. Under Brug af hukommelsen senere i dette kapitel er der flere oplysninger om, hvordan du kan gemme navne og telefonnumre samt tildele kortnumre Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

21 Opkald til telefonsvareren Du kan ringe til telefonsvareren ved at trykke på og holde nede, når displayet er tomt. Hvis du bliver bedt om at taste nummeret til telefonsvareren, skal du taste nummeret og trykke på (Nummer OK). Se også beskrivelsen af Telefonsvarer nummer (Menu 2 8) i kapitlet Menufunktioner. Tastaturlås Med tastaturlåsen kan du forhindre, at der utilsigtet bliver trykket på tasterne, f.eks.. Sådan slås tastaturlåsen til: Tryk på (Menu) og derefter på inden for tre sekunder. Symbolet vises på displayet. Sådan slås tastaturlåsen fra: Tryk på (Lås op) og derefter på inden for tre sekunder. Når tastaturet er låst: Tryk på (Svar) for at besvare et opkald. Tryk på (Læg på) for at afbryde en samtale. Tastaturlåsen slås automatisk fra, når telefonen er tilsluttet et håndfrit installationssæt i en bil. Telefonen kan ikke slukkes, før tastaturlåsen er slået fra. Bemærk: Selvom tastaturet er låst, er det muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret 112. Tast alarmnummeret, og tryk på (Kald op). Nummeret vises først, når du har tastet det sidste ciffer Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

22 Stille funktion Tryk på (Menu) og derefter på inden for tre sekunder. Med denne indstilling får du besked om indgående opkald med et kort bip, uanset hvilken indstilling du har valgt med menuen Ringesignal. Bemærk: Denne indstilling er kun midlertidig og har ingen indflydelse på indstillingerne i menuen Ringesignal. Se også beskrivelsen under Ringesignal i kapitlet Menufunktioner. Du skifter til normal ringefunktion igen ved at trykke på og derefter på inden for tre sekunder. Håndtering af flere opkald Telefonen har en række funktioner, så du kan håndtere flere opkald samtidig. (Menu) Sådan kan du bruge opkaldsfunktioner, når Opkaldsfunktioner (Menu 4 6) er slået til: Tryk på under samtalen. Teksten skifter fra Læg på til Vælg. Tryk på tryk på (Vælg) for at åbne menuen med opkaldsfunktioner, eller, så teksten ændres til Læg på igen. Tip: Du kan skifte mellem Læg på og Vælg ved at trykke på. Når teksten Læg på vises, kan du afslutte et opkald ved at trykke på knappen. Banke på-funktion Du kan besvare indgående opkald under en samtale, hvis banke påfunktionen tilbydes af operatøren, og hvis du har slået funktionen til i BANKE PÅ FUNKTION (Menu 4 5). Når nogen ringer til dig under en samtale, kan du høre et signal Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

23 Sådan kan du besvare et opkald under en samtale, når Opkaldsfunktioner (Menu 4 6) er slået til: Tryk på (Svar). Den igangværende samtale sættes i venteposition. Du kan afslutte den igangværende samtale ved først at trykke på eller og derefter på (Læg på). Herefter kan du besvare den indgående samtale ved at trykke på (Svar). Du kan afvise en indgående samtale ved at trykke på. Du kan skifte mellem to opkald ved at trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Skift vises, og tryk på (OK). Du kan afslutte den igangværende samtale ved at trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Læg på vises, og tryk på (OK) Tip: Du kan nemt afslutte den igangværende samtale ved at trykke på og derefter på (Læg på). Sådan kan du besvare et indgående opkald under en samtale, når Opkaldsfunktioner (Menu 4 6) er slået fra: Afslut den igangværende samtale ved at trykke på (Læg på), og besvar det indgående opkald ved at trykke på (Svar). Ventefunktion Du kan foretage et nyt opkald, når du har sat en samtale i venteposition, hvis denne tjeneste tilbydes af operatøren. Det ene opkald vil så være aktivt, og det andet i venteposition. Sådan kan du foretage et nyt opkald under en samtale: Tast det telefonnummer, du vil ringe til. Hvis telefonnummeret er gemt i hukommelsen, skal du trykke på og derefter på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Telefonbog vises, og tryk på (OK) for at åbne telefonbogen. Tryk på (Kald op) for at ringe op. Den igangværende samtale sættes i venteposition Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

24 Du kan skifte mellem de to samtaler ved at trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Skift vises, og tryk på (OK). Du kan afslutte den igangværende samtale ved at trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Læg på vises, og tryk på (OK). Tip: Du kan nemt afslutte den igangværende samtale ved at trykke på og derefter på (Læg på). Skift mellem opkald Hvis du har en samtale i gang og en samtale i venteposition samtidig, kan du skifte mellem de to samtaler ved hjælp af opkaldsfunktionen til skift mellem samtaler. Se også Banke på-funktion og Ventefunktion ovenfor. Brug af hukommelsen Du kan gemme telefonnunmre og navne i SIMkortets hukommelse med menufunktionen Telefonbog. I SIM-kortets hukommelse kan der være op til 250 telefonnumre og navne. Længden på navne og telefonnumre, der kan gemmes i SIM-kortets hukommelse, afhænger af SIM-kortet. Hvis det navn eller telefonnummer, som du vil gemme, er for langt til SIM-kortet, vises teksten NAVNET (eller NUMMER) ER FOR LANGT, MAX=nn, hvor nn er det maksimale antal tegn i et navn eller telefonnummer. TIP: Du kan åbne telefonbogen under en samtale, hvis Opkaldsfunktioner er slået til: Tryk på, og tryk på (Vælg). Tryk på og, indtil teksten Telefonbog vises, og tryk på (OK) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

25 Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen Tryk på (Menu) for at åbne menuen. Når teksten TELEFONBOG vises, skal du trykke på (Vælg) for at åbne menufunktionen Telefonbog. Tryk på og, indtil teksten Tilføj vises. Tryk derefter på (OK). Tast navnet, når teksten Navn: vises. Tryk på tasten med det ønskede tegn. Tryk én gang for at skrive det første tegn på tasten, to gange for at skrive det næste og så fremdeles. Hvis du vil skrive et tegn med småt, skal du holde tasten nede, indtil tegnet vises med småt. Alle efterfølgende bogstaver skrives med småt, indtil du igen trykker på en tast og holder den nede. Du kan skrive det næste tegn, når den blinkende markør vises. Hvis du ikke vil vente på markøren, kan du trykke på og derefter skrive det næste tegn. Tryk på for at indsætte mellemrum mellem tegnene. Tryk på for at slette tegnet til venstre for markøren. Du kan skrive følgende tegn:., - 1?! : & $ ( ) / _ * + # A B C 2 Ä Å À Æ Ç D E F 3 É È G H I 4 Ì J K L 5 M N O 6 Ñ Ö Ø Ò P Q R S 7 ß T U V 8 Ü Ù W X Y Z 9 0 mellemrum Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

26 Tryk på (Navn OK), når du har skrevet navnet. Tast evt. landekode, områdenummer og telefonnummer, når teksten Telefonnummer: vises. Hvis du taster tegnet + (ved at trykke to gange på ) før landekoden, kan du bruge det samme nummer, når du ringer op fra udlandet. Tryk på (Nummer OK). Navnet og telefonnummeret er nu gemt i hukommelsen. TIP: Hurtig lagring Tast det telefonnummer, der skal gemmes (når displayet er tomt). Tryk én gang på eller, og tryk på (Gem). Tast navnet, når teksten Navn: vises, og tryk på (Navn OK). Bemærk: Under punkt 1 kan du skifte mellem Gem og Kald op ved at trykke på og. Tildele et kortnummer De første ni navne og telefonnumre, der gemmes i hukommelsen, tildeles automatisk kortnumre, så du kan ringe til dem ved at trykke på ciffertasterne 1 til 9. Hvis du vil benytte et af kortnumrene til et nyt navn eller nummer, skal du gøre følgende: Gem det navn og telefonnummer, der skal tildeles et kortnummer, i hukommelsen (hvis det ikke allerede er gemt). Hent nummeret i hukommelsen (som beskrevet under Hente navn og telefonnummer i hukommelsen senere i dette kapitel). Tryk på og hold en ciffertast (1 til 9) nede. Det pågældende tal bruges som kortnummer til det viste telefonnummer. Teksten EKSPRESOPKALD ER TILDELT vises kortvarigt, så du kan se, at det pågældende kortnummer benyttes til et nyt nummer. Det nummer, der før havde det pågældende kortnummer, ligger stadig i hukommelsen, men har ikke noget kortnummer længere Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

27 Afsnittene Hurtigopkald og Ekspresopkald tidligere i dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du kan benytte kortnumre til opkald. Hente navn og telefonnummer i hukommelsen Tryk på (Menu) for at åbne menufunktionen. Tryk på (Vælg), når teksten TELEFONBOG vises. Tryk på (OK) for at vælge Hent. Tast det første par bogstaver i navnet. Du kan evt. springe dette punkt over. Tryk på (Hent), og tryk derefter på og, indtil det ønskede navn og telefonnummer vises. Tryk på (Kald op) for at ringe op til nummeret. TIP: Sådan hentes et navn hurtigt i hukommelsen: Tryk på Redigere navn og telefonnummer i hukommelsen Tryk på Tryk på vises., når displayet er tomt. Tast det første bogstav i det navn, der skal hentes. Du kan evt. springe dette punkt over. Tryk på og, indtil det ønskede navn vises. (Menu) for at åbne menufunktionen. (Vælg), når teksten TELEFONBOG Tryk på og, indtil teksten Redigér er fremhævet. Tryk derefter på (OK). Tast det første par bogstaver i navnet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

28 Du kan evt. springe dette punkt over. Tryk på (Hent), og tryk på og, indtil det ønskede navn og telefonnummer vises. Tryk på (Redigér). Rediger navnet, og tryk på (Navn OK). Du kan springe dette punkt over, hvis du kun vil redigere telefonnummeret. Rediger telefonnummeret, og tryk på (Nummer OK) for at udskifte det originale navn og telefonnummer. Slette navn og telefonnummer i hukommelsen Tryk på Tryk på vises. (Menu) for at åbne menufunktionen. (Vælg), når teksten TELEFONBOG Tryk på og, indtil teksten Slet er fremhævet. Tryk derefter på (OK). Tast det første par bogstaver i det navn, der skal slettes. Du kan evt. springe dette punkt over. Tryk på (Hent), og tryk på og, indtil det ønskede navn og telefonnummer vises. Tryk på (Slet). Tryk på (OK), når teksten SLET? vises, hvis du er sikker på, at du vil slette det pågældende navn og telefonnummer. Hvis du alligevel ikke vil slette navnet og telefonnumeret, kan du lukke menufunktionen ved at trykke på Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

29 Ledig plads i hukommelsen Du kan se, hvor mange navne og telefonnumre, der kan gemmes (ledige), og hvor mange der allerede er gemt (i brug) i hukommelsen ved at gøre følgende: Tryk på (Menu) for at åbne menufunktionen. Tryk på vises. (Vælg), når teksten TELEFONBOG Tryk på og, indtil teksten Status er fremhævet. Tryk derefter på (OK) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

30 4. Menufunktioner Telefonen er udstyret med en række funktioner, som er grupperet i menuer og undermenuer. I de enkelte menuer og undermenuer kan du se og ændre indstillingerne til de forskellige menufunktioner. Du kan få adgang til menuer og undermenuer ved at blade eller bruge forskellige genveje. Menumetoden Tryk på Navi-tasten (Menu). OPERATØR Tryk på og, indtil du kan se navnet på den ønskede menu, f.eks. Brugerindstillinger. Tryk på Navi-tasten ( ) for at åbne menuen. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du trykke på og, indtil du kan se den ønskede menu. I menuen Brugerindstillinger kan du f.eks. finde undermenuen Lys. Tryk på Navi-tasten ( undermenuen. ) for at åbne Funktionens aktuelle indstilling er fremhævet. Tryk på og, indtil den ønskede indstilling er fremhævet. Tryk på Navi-tasten ( ) for at vælge den fremhævede indstilling Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

31 Teksten over Navi-tasten ændres, afhængig af hvilken menu, undermenu eller indstilling der vises. Til nogle funktioner kræves der en sikkerhedskode, PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis det er tilfældet, skal du taste den pågældende kode og trykke på (OK). Tip: Du kan altid lukke en menu uden at foretage ændringer ved at trykke på og holde nede. Genvejsmetoden De fleste menuer, undermenuer og indstillinger er nummererede og kan åbnes vha. deres nummer. Nummeret står i øverste højre hjørne af displayet. Sådan ændres en menuindstilling vha. genvejsmetoden: Tryk på (Menu). Tast inden for 3 sekunder nummeret på den menufunktion, du vil åbne. Tast inden for 3 sekunder nummeret på den ønskede indstilling. Eksempel: Hvis du vil vælge ringestyrken Lav (mulighed 2 under Ringestyrke i menuen Lydindstillinger), skal du først trykke på (Menu). Tryk derefter på (for at vælge Lydindstillinger), på (for at vælge Ringestyrke), og til sidst på (for at vælge ringestyrken Lav). Hjælpetekster Til de fleste menufunktioner hører en hjælpetekst, der kort beskriver den viste funktion. Hvis du vil se en hjælpetekst, skal du blade gennem menufunktionerne, indtil navnet på den ønskede menu eller undermenu vises. Vent i 10 sekunder. Derefter vises hjælpeteksten, og der blades automatisk i den Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

32 Oversigt over menufunktioner Der findes følgende menufunktioner. 1. Telefonbog 1. Hent 2. Redigér 3. Slet 4. Status 5. Tilføj 2. Beskeder 1. Læs beskeder 2. Skriv beskeder 3. Vis SMS rapporter 4. Infoservice emner 5. Beskedcentralnummer 6. Svar via egen cent. 7. Aktivitets rapporter 8. Telefonsvarer nummer 9. Aflyt beskeder 3. Info om opkald 1. Seneste udgående opkald 2. Seneste indgående opkald 3. Ubesvarede opkald 4. Slet alle opkaldslister 5. Samtalevarighed 1. Seneste varighed 2. Varighed totalt 3. Nulstil tidstæller 6. Samtalepris 1. Seneste enheder 2. Enheder totalt 3. Nulstil tællere 4. Begrænset beløb 5. Vis forbrug som 4. Brugerindstillinger 1. PIN kode anmodning 2. Telefonsikkerhed 3. Skift adgangskoder 1. Skift PIN kode 2. Skift PIN2 kode 3. Skift sikkerheds kode 4. Ekspresopkald 5. Banke på funktion 6. Opkaldsfunktioner 7. Send eget nummer 8. Lys 9. Celleinformation 10.Automatisk genopkald 11.Automatisk svar 12.Personlige numre 13.Valg af operatør 14.Sprogvalg 5. Omstilling af opkald 1. Omstil samtaleopkald 2. Omstil ved optaget 3. Omstil ved manglende svar 4. Omstil ved manglende kontakt 5. Annullér alle omstillinger 6. Lydindstilling 1. Ringesignal 2. Ringestyrke 3. Ringetone 4. Tastaturtoner 5. Advarselstoner Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

33 Beskrivelse af menufunktionerne På de følgende sider forklares det, hvordan du kan bruge de forskellige menufunktioner. Bemærk: Alle menufunktionerne kan også benyttes vha. deres nummer (se afsnittet Genvejsmetoden tidligere i dette kapitel). Telefonbog (Menu 1) Denne menu indeholder de funktioner, der er beskrevet i afsnittet Brug af hukommelsen i kapitlet Grundlæggende funktioner. Sådan åbnes menuen: Tryk på (Menu), og tryk derefter på (Vælg) for at åbne menuen TELEFONBOG. Tryk på og, indtil den ønskede funktion vises, og tryk på (OK). Beskeder (Menu 2) Med denne menu kan du læse og skrive korte beskeder (de såkaldte SMSbeskeder) og aflytte beskeder på telefonsvareren hos netværksoperatøren. Du kan kun sende tekstbeskeder til personer, der har en telefon med SMSfunktion. Det maksimale antal beskeder, der kan gemmes i SIM-kortets hukommelse, afhænger af SIM-kortet. Symbol for tekstbesked Symbolet lyser konstant: Du har modtaget en ny besked. Der er stadig plads til flere beskeder i hukommelsen. Symbolet blinker: Der er ikke plads til flere beskeder. Hvis du vil modtage nye beskeder, skal du slette nogle af de gamle beskeder vha. funktionen Slet i menuen Læs beskeder (Menu 2 1) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

34 Læs beskeder (Menu 2 1) Når du modtager en tekstbesked, og der er plads til beskeden i hukommelsen, vises teksten BESKED MODTAGET og symbolet. Desuden afgiver telefonen en lyd, medmindre du har slået lyden fra i menuen Ringesignal (Menu 6 1). Sådan læses beskeder med det samme: Tryk på (Læs). Sådan læses beskeder senere: Tryk på. Når du vil læse beskeden eller beskederne: Tryk på (Menu), tryk derefter på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på (Vælg) for at bruge funktionen LÆS BESKEDER. Blad gennem beskederne ved at trykke på og. Mens du læser beskederne, kan du trykke på (Vælg) og derefter blade gennem funktionerne ved at trykke på og. Tryk på (OK) for at vælge en funktion. Slet: Sletter den viste besked. Tryk på (OK) for at bekræfte. Læs næste: Viser den næste besked. Send: Sender beskeden til det ønskede telefonnummer. Tast telefonnummeret, eller tryk på (Telefonbog), og tryk på og, indtil det ønskede telefonnummer vises. Tryk derefter på (Send). Bemærk: Du kan kun sende en tekstbesked, hvis telefonnummeret til beskedcentralen er angivet i menuen Beskedcentralnummer (Menu 2 5). Hent nr.: Finder afsenderens telefonnummer i beskeden og skifter til opkaldsfunktion. Tryk på og for at skifte mellem opkalds- og gemmefunktion. Tryk på (Kald op) for at ringe op, og tryk på (Gem) for at gemme nummeret i hukommelsen. Redigér: Vælg denne funktion for at redigere beskeden. Tryk på for at flytte markøren til højre, og på for at flytte den til venstre. Du kan slette enkelte tegn ved at trykke på. Når du vil sende beskeden, skal du trykke på (Vælg), vælge Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

35 Send, trykke på (OK) og taste modtagerens telefonnummer (eller finde nummeret ved at trykke på (Telefonbog) og trykke på og, indtil det ønskede nummer vises). Tryk derefter på (Send). Besvar: Med denne indstilling kan du sende et svar til meddelelsens afsender. Tryk på (Vælg), vælg Besvar, og tryk på (OK). Skriv meddelelsen, og tryk på (Vælg). Vælg Send, og tryk på (OK). Tryk derefter på (Send) for at sende meddelelsen til det viste nummer. Tip: Når du redigerer en meddelelse eller skriver en ny meddelelse, kan du skifte til numerisk funktion ved at trykke på og holde nede. ABC forsvinder fra displayet. Du kan skifte til alfabetisk funktion igen ved at trykke på og holde nede. ABC kommer til syne på displayet. Skriv beskeder (Menu 2 2) Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SKRIV BESKEDER vises. Tryk på (Vælg). Skriv en besked på op til 160 tegn. I øverste højre hjørne af displayet kan du se, hvor mange tegn der er. Afsnittet Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen i kapitlet Grundlæggende funktioner indeholder oplysninger om, hvordan du kan skrive bogstaver og tal. Tip: Når du redigerer en meddelelse eller skriver en ny meddelelse, kan du skifte til numerisk funktion ved at trykke på og holde nede. ABC forsvinder fra displayet. Du kan skifte til alfabetisk funktion igen ved at trykke på og holde nede. ABC kommer til syne på displayet. Når du har skrevet beskeden, kan du trykke på (Vælg) og på og, indtil den ønskede funktion vises. Tryk på (OK) for at vælge funktionen. Send: Sender beskeden til det ønskede telefonnummer. Tast modtagerens telefonnummer, eller tryk på (Telefonbog), og tryk på og, indtil det ønskede nummer vises. Tryk derefter på (Send). Bemærk: Du kan kun sende en tekstbesked, hvis telefonnummeret til beskedcentralen er angivet i menuen Beskedcentralnummer (Menu 2 5) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

36 Gem: Med denne funktion kan du gemme en besked, som du vil sende senere vha. funktionen Send i menuen Læs beskeder (Menu 2 1). Slet: Sletter den viste besked. Tryk på (OK) for at bekræfte handlingen. Afslut: Lukker menuen. Vis SMS rapporter (Menu 2 3) Med denne undermenu kan du kontrollere, om en besked er blevet leveret til modtageren. For at bruge denne funktion skal du vælge Ja i menufunktionen Aktivitets rapporter (Menu 2 7). Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten VIS SMS RAPPORTER vises. Tryk derefter på (Se). Tryk på og for at blade gennem SMS-rapporterne. Rapporterne indeholder oplysninger om, hvilke meddelelser der er nået frem til modtageren, og hvilke der ikke er nået frem. Rapporterne fjernes automatisk, når du lukker funktionen eller slukker telefonen. Infoservice emner (Menu 2 4) Med denne netværkstjeneste kan du via mobiltelefonen modtage tekstbeskeder om forskellige emner, f.eks. vejrudsigter, valutakurser og trafikmeldinger. Du kan kun modtage oplysninger om et emne, hvis det pågældende emne står på listen over emner. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger. Du slår funktionen til ved at vælge et af de emner, der står på listen over emner. Du kan også føje et emne til listen ved at vælge Tilføj. Tryk på (Menu). Tryk derefter på og, indtil teksten BESKEDER vises, og tryk på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten INFOSERVICE EMNER vises, og tryk på (Vælg). Tryk på og, og vælg en af følgende muligheder: Fra: Slår funktionen Infoservice emner fra Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

37 Nyt emne: Giver mulighed for at føje et emne til listen. Når teksten Emnenummer: vises, skal du taste den trecifrede emnekode, som du har fået af operatøren, og derefter trykke på (OK). Når teksten Emnenavn: vises, skal du give emnet et navn (højst 10 tegn) og trykke på (OK). Indeks: Viser alle de emner, du kan vælge. Tryk på og, indtil det ønskede emne vises, og tryk på (OK). Du kan kun vælge ét emne ad gangen. Bemærk: Det kan tage et stykke tid, før du modtager oplysningerne fra netværket. Slet emne: Fjerner emner, som er føjet til listen. Tryk på og, og vælg det emne, der skal slettes. Tryk derefter på (OK). Læse emnebeskeder Når du har valgt et emne, vises der meddelelser om det pågældende emne. Blad gennem oplysningerne ved at trykke på og. Hvis du trykker på (Valg), mens du læser en besked, kan du vælge følgende muligheder: Hent nr.: Finder telefonnummeret i en besked, så du kan ringe til nummeret eller gemme det i hukommelsen. Fra: Slår funktionen Infoservice emner fra. Beskedcentralnummer (Menu 2 5) Men denne undermenu kan du gemme telefonnummeret til beskedcentralen. Nummeret skal være angivet, for at du kan sende tekstbeskeder. Kontakt netværksoperatøren for at få oplyst nummeret. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten BESKEDCENTRALNUMMER vises. Tryk derefter på (Redigér nr.). Tast telefonnummeret til beskedcentralen, eller tryk på (Telefonbog), og tryk på og, indtil nummeret vises. Tryk derefter på (Send). Tryk på (Nummer OK) for at gemme nummeret Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

38 Svar via egen cent. (Menu 2 6) Med denne netværkstjeneste kan modtageren sende svar på dine beskeder via den beskedcentral, du er tilsluttet. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SVAR VIA EGEN CENT. vises. Tryk derefter på (Skift). Tryk på og, og vælg Ja eller Nej ved at trykke på (OK). Aktivitets rapporter (Menu 2 7) Med denne undermenu kan du slå funktionen Aktivitets rapporter til og fra. Den valgte indstilling bevares, selvom telefonen slukkes, eller SIMkortet udskiftes. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten AKTIVITETS RAPPORTER vises. Tryk derefter på (Skift). Tryk på og for at vælge Ja (vis rapporter) eller Nej (vis ikke rapporter), og tryk derefter på (OK). Telefonsvarer nummer (Menu 2 8) Men denne undermenu kan du gemme telefonnummeret til telefonsvareren. Nummeret skal angives, for at du kan aflytte beskeder med menufunktionen Aflyt beskeder (Menu 2 9) eller ved at trykke på og holde nede. Kontakt netværksoperatøren for at få oplyst nummeret til telefonsvareren. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten TELEFONSVARER NUMMER vises. Tryk derefter på (Redigér nr.). Tast telefonnummeret, eller tryk på og, indtil nummeret vises. Tryk på (Telefonbog), og tryk på (Nummer OK) for at gemme telefonnummeret Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

39 Aflyt beskeder (Menu 2 9) Med denne undermenu kan du ringe op til telefonsvareren med det telefonnummer, der er angivet med menufunktionen Telefonsvarer nummer (Menu 2 8). Sådan aflyttes beskederne: Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten AFLYT BESKEDER vises. Tryk derefter på (Vælg). Tip: Du kan ringe op til telefonsvareren hurtigt ved at trykke på og holde nede, når displayet er tomt. Tast evt. adgangskoden til telefonsvareren. Aflyt beskederne. Afslut opkaldet ved at trykke på (Læg på). Info om opkald (Menu 3) Med denne menu kan du se og slette telefonnumre, der er gemt automatisk. Du kan også se oplysninger om samtalernes varighed og pris. Seneste udgående opkald (Menu 3 1) De sidste fem numre, du har ringet til, gemmes i telefonens hukommelse (L0-L4). Sådan vises listen med udgående opkald: Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten INFO OM OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SENESTE UDGÅENDE OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg). Blad gennem telefonnumrene ved at trykke på og. Det nummer, du sidst har ringet til, er gemt på hukommelsespladsen L0. Tip: Du kan åbne listen med seneste udgående opkald hurtigt ved at trykke på først (når displayet er tomt). Derefter kan du blade gennem listen ved at trykke på og Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

40 Du kan ringe til det viste nummer ved at trykke på (Genopkald). Bemærk: Hvis det sidste nummer, du har ringet til, ikke er gemt i hukommelsen, skal du trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Gem eller Ring op vises, og tryk på (OK). Med Gem gemmes nummeret i hukommelsen, og med Ring op bliver der ringet op til nummeret. Seneste indgående opkald (Menu 3 2) Telefonnumrene på de seneste fem indgående opkald gemmes i telefonens hukommelse (A0-A4), hvis denne funktion kan benyttes på netværket. Sådan vises listen med indgående opkald: Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten INFO OM OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SENESTE INDGÅENDE OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg). Blad gennem listen ved at trykke på og. Det nummer, der sidst er ringet fra, gemmes på hukommelsespladsen A0. Tryk på (Kald op) for at ringe op til det viste nummer. Bemærk: Hvis det sidste nummer, der er ringet fra, ikke er gemt i hukommelsen, skal du trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Gem eller Ring op vises, og tryk på (OK). Med Gem gemmes nummeret i hukommelsen, og med Ring op bliver der ringet op til nummeret. Ubesvarede opkald (Menu 3 3) Telefonnumrene på de seneste fem ubesvarede opkald gemmes i telefonens hukommelse, hvis denne funktion kan benyttes på netværket. Sådan vises listen med ubesvarede opkald: Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten INFO OM OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten UBESVAREDE OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

41 Blad gennem listen ved at trykke på og. Telefonnummeret på det sidste ubesvarede opkald gemmes på hukommelsespladsen U0. Tip: Når du på displayet kan se, at der er ubesvarede opkald, kan du trykke på (Liste) for at se de telefonnumre, der er ringet fra, eller på, hvis du vil se listen senere. Tryk på (Kald op) for at ringe til det viste nummer Bemærk: Hvis det sidste nummer, der er ringet fra, uden at du har besvaret opkaldet, ikke er gemt i hukommelsen, skal du trykke på (Vælg). Tryk derefter på og, indtil teksten Gem eller Ring op vises, og tryk på (OK). Med Gem gemmes nummeret i hukommelsen, og med Ring op bliver der ringet op til nummeret. Slet alle opkaldslister (Menu 3 4) Med denne menufunktion kan du slette alle telefonnumrene på listerne Seneste udgående opkald (Menu 3 1), Seneste indgående opkald (Menu 3 2) og Ubesvarede opkald (Menu 3 3). Bemærk: Du kan ikke annullere handlingen. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten INFO OM OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SLET ALLE OPKALDSLISTER vises. Tryk derefter på (OK). Bemærk: Telefonnumre, der er gemt midlertidigt, slettes, hvis du udskifter SIM-kortet med et kort, der ikke er inkluderet på telefonens liste over SIM-kort, og hvis du ændrer indstillingen under Telefonsikkerhed (se Telefonsikkerhed (Menu 4 2) under Brugerindstillinger i dette kapitel). Samtalevarighed (Menu 3 5) Med denne undermenu kan du se varigheden af ind- og udgående opkald samt nulstille tidstællerne. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten INFO OM OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SAMTALEVARIGHED vises. Tryk derefter på (Vælg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

42 Vælg en af følgende funktioner ved at trykke på og : SENESTE VARIGHED (Menu 3 5 1): Viser varigheden af det seneste ind- eller udgående opkald i timer, minutter og sekunder. VARIGHED TOTALT (Menu 3 5 2): Viser den samlede varighed af alle ind- og udgående opkald. NULSTIL TIDSTÆLLER (Menu 3 5 3): Nulstiller alle tidstællere. Tryk på (OK) for at åbne funktionen. Tast sikkerhedskoden, og tryk på (OK). Bemærk: Nulstillingen kan ikke annulleres. Bemærk: Registrering af samtaletid og fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv. Samtalepris (Menu 3 6) Du kan få en oversigt over prisen for ind- og udgående opkald, hvis denne funktion kan benyttes på netværket. Prisen vises i takstenheder eller i den valuta, der er valgt i menu Menu Opkaldsprisen vises separat for hvert enkelt SIM-kort, der bruges i telefonen. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten INFO OM OPKALD vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på og, indtil teksten SAMTALEPRIS vises. Tryk derefter på (Vælg). Tryk på og for at blade gennem følgende funktioner, og tryk på for at vælge en funktion: SENESTE ENHEDER (Menu 3 6 1): Viser prisen for det seneste opkald i takstenheder eller den valgte valuta. Hvis du har valgt at se prisen i en bestemt valuta, vises teksten SENESTE PRIS. ENHEDER TOTALT (Menu 3 6 2): Viser den samlede pris for alle opkald, der er foretaget med det SIM-kort, der sidder i telefonen. Prisen vises i takstenheder eller den valgte valuta. Hvis du har valgt at se prisen i en bestemt valuta, vises teksten PRIS TOTALT. NULSTIL TÆLLERE (Menu 3 6 3): Nulstiller alle tællere. Tryk på (OK) for at åbne funktionen, tast PIN2-koden, og tryk på (OK). Bemærk: Nulstillingen kan ikke annulleres Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

43 BEGRÆNSET BELØB (Menu 3 6 4): Med denne funktion kan du angive en beløbsgrænse for opkald fra telefonen. Grænsen kan angives i takstenheder eller den valgte valuta. Tryk på (Skift) for at åbne funktionen, tast PIN2-koden, og tryk på (OK). Tryk derefter på og, indtil teksten Ja (begrænsning slået til) eller Nej (begrænsning slået fra) vises. Tryk derefter på (OK). Hvis du vælger Ja, skal du angive beløbsgrænsen i takstenheder eller den valgte valuta. Tryk på (OK). Bemærk: Når du vælger en beløbsgrænse, som er forskellig fra 0 (nul), kan du på displayet se, hvor mange takst- eller valutaenheder, der er tilbage, når der ikke vises andet på displayet. Bemærk: Når beløbsgrænsen er nået, kan der kun foretages opkald til alarmnummeret 112. VIS FORBRUG SOM (Menu 3 6 5): Med denne funktion kan du vælge, om begrænsningen skal angives i takstenheder eller den valgte valuta. Kontakt netværksoperatøren for at få oplysninger om prisen pr. takstenhed. Tryk på (Skift) for at åbne denne funktion, tast PIN2-koden, og tryk på (OK). Tryk derefter på og, indtil teksten Beløb (viser begrænsningen i valuta) eller Enheder (viser begrænsningen i takstenheder) vises. Tryk derefter på (OK). Hvis du vælger Beløb, skal du taste prisen for en enkelt takstenhed og derefter trykke på (OK). Når teksten Valuta navn: vises, skal du angive navnet på den valuta, du vil bruge. Bemærk: Du kan kun skrive valutaens navn som en forkortelse på højst tre bogstaver. Hvis du vælger Enheder, vises begrænsningen og den resterende taletid i tasktenheder. Tryk på (OK). Bemærk: Registrering af samtaletid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

44 Brugerindstillinger (Menu 4) Med denne menufunktion kan du tilpasse telefonen efter dine behov. PIN kode anmodning (Menu 4 1) Med denne menufunktion kan du vælge, om PIN-koden skal tastes, hver gang telefonen tændes. Bemærk: Med nogle SIM-kort er det ikke muligt at slå anmodningen om PIN-kode fra. Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BRUGER- INDSTILLINGER vises. Tryk derefter på (Vælg), og tryk på (Skift) for at åbne funktionen PIN KODE ANMODNING. Når teksten Indtast PIN kode: vises, skal du taste PIN-koden og trykke på (OK). Tryk på og, til teksten Til eller Fra vises, og tryk derefter på (OK). Telefonsikkerhed (Menu 4 2) Telefonen har en sikkerhedskode på fem cifre. Denne sikkerhedskode forhindrer, at uvedkommende benytter telefonen. Bemærk: Når du ændrer denne indstilling, slettes alle de numre, der er gemt med menuen Info om opkald (Menu 3). Tryk på (Menu), og tryk på og, indtil teksten BRUGER- INDSTILLINGER vises. Tryk derefter på (Vælg), tryk på og, indtil teksten TELEFONSIKKERHED vises, og tryk på (Skift). Tast sikkerhedskoden, og tryk på (OK). Blad gennem følgende muligheder ved at trykke på og, og vælg en mulighed ved at trykke på (OK). Fra: Sikkerhedskoden er ikke nødvendig, når telefonen tændes. Til: Sikkerhedskoden kræves, når telefonen tændes, og SIMkortet ikke har været brugt i telefonen før. Bemærk: Telefonen kan kun kende de sidste fem SIM-kort, der har været brugt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere