Studiekreds Udvandring fra Sahara

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara"

Transkript

1 Studiekreds Vi begynder, hvor Sahara tørrede ud både i tid og sted. Nabta-kulturen, som vi beskæftigede os med sidste gang blev udfordret. Igen spillede klimaændringer en rolle for de ændringer, der nu var på vej. Den nordvestlige og vestlige skråninger og plateauer var med sikkerhed brugt til de ceremonielle aktiviteter, der én gang om året i nogle uger og måske måneder samlede hele regionen for ved regntidens start at forene og fejre deres fælles identitet og sociale relationer. At de ceremonielle aktiviteter fandt sted ved regntidens start kan ikke undre. Gennem de sidste år før den endelige udtørring for år siden begyndte klimaet at ændre sig. Den varme og fugtige periode, det holocæne maksimum, var ved at være forbi. Sahara forvandledes igen til den ørken, vi kender i dag. I overgangsfasen var der ikke længere vand hele året i den gigantiske lavning (playa en). Og det blev stødt og roligt værre. I de foregående år havde man vænnet sig til, at Nabta Playa var en sø med varierende vandstand året rundt. Men nu blev det nødvendigt at grave brønde. De var ikke dybere (2-4 meter), end at man kunne stige ned ad trapper og hente vandet op. Men nogle brønde begyndte at tørre ud, når grundvandstanden i tørtiden sænkedes. De nye forhold satte selvfølgelig fokus på regntiden og i selvfølgelig skulle regntidens start fejres ved den omtalte ceremonielle begivenhed, og de lange megalit-linjer ud over søbunden blev etableret til at holde styr på årstiderne dvs. hvornår regn-symbolet, Sirius, viste sig i heliakisk opgang. 3-stjerne-symbolet, Orions bælte, var også i fokus som det har været længe. Det viser sig 3-4 uger før Sirius, og kan være opfattet som et forvarsel eller afslutning på året før. Men der er andre muligheder, der bør diskuteres. Den tilknyttede befolkning i regionen dækkede det meste af det nuværende Ægypten, det sydøstlige Libyen og det nordlige Sudan samt kystområdet langs Rødehavet. Der var primært tale om kvægnomader, der også visse steder havde suppleret deres økonomi med agerbrug. Kvæget fungerede som en salgs omvandrende køleskabe og forsynede nomaderne med mad og væske på vandringer gennem den efterhånden mere og mere tørre græssavanne. Der skulle medbringes tilstrækkeligt med vand til dyr og mennesker til den forventede rejsetid på 2 uger mellem kendte vandressources. Også her fungerede dyrene som transportører. Men man skulle ikke gå forkert, det kunne koste livet. Kunne den heliakiske tilsynekomst af Orions bælte være signalet til regionens grupper om at begive sig på vej til det den årlige ceremoni ved Nabta, for at de i fælleskab kunne fejre regnens komme? eller var ko-benets tå (Arcturus) nedgang i NNV en indikator? en hændelse, der kunne iagttages 1½ måned for start på regntiden, tid nok til at nå frem. og kunne azimut ved nedgang (eller opgang på hjemturen) bruges som et rebkompas til geografisk orientering på rejsen? Udvandring fra Sahara Som en konsekvens af temperaturfaldet efter det holocæne maksimum, rykker monsunregnbæltet mod lavere breddegrader og efterlader et udtørret Sahara. Det var ikke længere attraktivt at opholde sig dér ej heller at fejre en start på regntiden, når den ikke længere forekom. Attraktive

2 områder var derefter Nildalen, nordlige Sudan og Mali. Det er tydelige aftryk efter aktiviteterne ved Nabta i den efterfølgende Nilkultur og hos Dogon-folket i Mali. Dogon-folket Her støder man på en Sirius-kult, der tydeligvis stammer fra deres egne overleverede fortællinger, til trods for, at der ikke geografisk lokalt har været brug for denne kalenderreference. Sirius er himlens klareste stjerne, men der er også andre klare stjerner og symboler på himlen, hvis et astronomisk symbol skulle være attraktivt. At de tilmed i deres fortælling inkluderer Sirius-B, der først blev kendt i midten af 1800-tallet, har dog skabt en del panderynker. Nilkulturen Det mest oplagte sted at søge hen var Nildalen. Ca. 100 km adskiller Nabta fra Nildalen, hvor det kendte Ramses-II tempel, Abu Simbel, nu ligger ved Nassersøen. Da man i 1960-erne byggede en dæmning ved Aswan, druknede flere af Nilkulturens templer i den nydannede sø. Men med international hjælp blev nogle store, betydningsfulde templer flyttet og dermed reddet til eftertiden. Noget tyder på, at astronomiske viden, der var tilstede under Nabta-kulturens dominerende status, blev videreført i den efterfølgende Nilkultur. Det er her interessant, at den gældende opfattelse af, at Nilkulturen arvede Mellemøstens (Mesopotamien) astronomiske viden og kalendersystemer, måske bør revideres. Den indlysende relation skulle være, at man begge steder brugte månekalendere. At den først blev taget i brug i det mesopotamiske og senere af Nilkulturen, tages som udtryk for at ægypterne lærte den at kende fra Mesopotamien. Det er sandsynligt, at de grupper, der invaderede det grønne Sahara for år siden kom østfra med deres tilegnede domesticerede brug af dyr og planter. Men det er mest sandsynligt, at de kom fra Nærøsten og ikke fra det mesopotamiske område. Og hvad vigtigere er: De gjorde brugte en Sirius-kalender mere end tusind år før Nilkulturen tog denne årstidsrelaterede kalender i anvendelse og i øvrigt efterfølgende brugte Månens faserytme til en opdeling af Sirius-året. Det er derfor mere sandsynligt, at Nilkulturen var under indflydelse af de tidligere aktiviteter i Sahara. De fleste kilder angiver, at Sirius-kalenderen optræder senere end månekalenderen. Men det er sandsynligt, at disse vise mænd og kvinder fra Sahara-centret, bragte deres kalenderastronomiske indsigt med sig. At de vise mænd sandsynligvis kom til at udgøre det magtfulde præsteskab i den efterfølgende mere end årige dynastiske Nilkultur antyder muligheden af, at Sirius-kalenderens oprindelse nok ældre. Og så kan ægypterne være stolte over, at det var deres egne forfædre, der udviklede det avancerede kalendersystem, hvor den heliakiske opgang først blev brugt til forudsige regntidens komme i Sahara og senere i dynastisk tid blev brugt til at annoncere tidspunktet for Nilens årlige oversvømmelse. De ægyptiske kalendere Den dynastiske Nilkultur varede mellem og år. Det er lang tid, specielt når man sætter det i relation til, at det kun er ca år siden det sluttede. Med så lang en periode kan det ikke undre, at der undervejs udvikledes flere forskellige kalendersystemer.

3 Sirius-kalenderen, hvis længde næsten svarer til solårets, relaterer sig til Sirius heliakiske opgang. Som stjerne-relateret, er vi vant til at antage det sideriske år, men faktisk medfører Sirius egenbevægelse, at dens periode ligger meget tæt på 365,25 dg. Kalenderen var som nævnt allerede i brug før dynastisk periode. Ved heliakisk opgang forstås første gang et stjernelignende objekt kan observeres over den østlige horisont før morgendæmringen spærrer for udsigten til stjernehimlen. Månekalenderen. For at lave et månedsopdelt år kombinerede man Sirius-kalenderen med idéen med en månekalender fra Mellemøsten. Desværre udgør en månemåned ikke en pæn brøkdel af solåret, som det fremgår af skitsen herunder. Faserytmen forskyder sig, så der må en del reguleringer til. Og der har gennem tiderne været flere forslag. Dem ser vi på. Idéen med en månekalender er indlysende. Alle kan følge med i Månens faserytme. Forskellen fra den mellemøstlige udgave var dog, at det i begyndelsen ikke var den nye månes første tilsynekomst i vest efter solnedgang, men det sidste glimt af den aftagende månes opgang i øst 1-2 dage før vores nymåne. Det er selvfølgelig svært at koble det til en genfødselstanke, men måske har den østlige horisont, hvor Sirius jo viste sig i heliakisk opgang, været vigtigere. Der er diskussion omkring denne problemstilling.

4 Systemet, de udviklede, minder en del om, hvordan problemstillingen blev løst andre steder. Men der var i Nilkulturen særlige regler for, hvornår og hvor ofte en ekstra måned skulle tilføjes. Resultatet blev er 8-årig cyklus, hvor skudmåneden i gennemsnit blev anvendt tre gange. Vi bør her også se lidt nærmere på Metons 19-årige cyklus. Den civile kalender. Det kan næppe undre, at man med det hurtigt udviklede administrative bureaukrati, måtte have en enklere kalender, som offentligheden kunne forstå. Derfor indførtes en kalender med 12 måneder á 30 dage + 5 ekstra festdag ved årets afslutning. Siriuskalenderen overgik derefter til de rent astro-religiøse opgaver, der skulle styre himlens og naturens rytmer. Både Sirius-kalenderen og Civil-kalenderen havde tre årstider og havde de samme årstids-navne, der var afstemt med naturens rytme i en landbrugstyret økonomi langs en flod med årstids variationer i vandstanden. Ulempen ved den civile kalender var naturligvis, at de tilsammen 365 dage ikke stemte med solårets 365,242 dage. Stødt og roligt gled den ud af synkronisering med årets rytme. Der skulle gå år, før den atter var i takt med årstiderne og Sirius-kalenderen. Det kan faktisk bruges til at fastlægge, hvornår den civile kalender blev indført. De forkerte navne på årstiderne har sikkert med mellemrum forstyrret dele af befolkningen. På den anden side kunne det være en god anledning til at få indsigt i, hvordan kalendere er bygget op. Stjernekalenderen Måske har der i det ellers så magtfulde astro-præsteskab været en frustration over denne dekadente civile kalender, hvor man ikke tog astronomien og signalerne fra himlen alvorligt. Det kunne se ud som om denne elite lykkedes med på et tidspunkt at overtale faraoen, så det atter

5 kunne laves kalender, der relaterede sig til det sande år og måske i virkeligheden en afløser til Sirius/måne-kalenderen. Dog kan man i romerske kilder læse, at den ægyptiske civile kalender og Sirius kalenderen har sammenfald i det 2. århundrede e. kr. Så begge kalendere må have eksisteret side om side eller der har på det tidspunkt i det mindste været viden om begge systemer. Stjernekalenderen fokuserede på objekters tilsynekomst ved heliakisk opgang ved den østlige horisont eller ved kulmination i syd. Der var udpeget 36 markante stjerne-grupperinger, som på den måde inddelte året i 36 uger af ca. 10 dages varighed. Den er i princippet lige så nøjagtig som Sirius-kalenderen, da året altid blev indledt med fokus på samme konstellation. Her relateres dog til det sideriske år på 365,256 dg, der er en smule længere end solåret (det tropiske år). At nogle uger så havde 11 dage betød ikke noget. Det var det astronomiske signal, der var afgørende, fordi man havde så stor tillid til den rytme, som himlens udseende lagde tilrette for dem. Det var bare om at få lært noget astronomi. Niltemplernes orientering To forskere, en spansk (Belmonte) og en ægyptisk (Shaltout) har opmålt akseretninger på 109 templer langs Nildalen. Årsagen var begrundet i, at der i en årrække har kørt en diskussion om, hvorvidt templerne generelt var orienteret således, at de havde facaden parallelt med flodbredden, eller om templets akse snarere var rettet mod op- eller nedgangen af astronomiske objekter, dvs. azimut for horisontpassager for Solen (solhverv/jævndøgn) eller for klare stjerner i den epoke, hvor templet var opført. Det viste sig, at man i op mod 60 % af tilfældene kunne konstatere, at astronomi var involveret. Histogrammet her viser resultatet af de opmålte akseretninger. Det er tydeligt, at azimut for Bæltestjernerne, Sirius og Solens opgang ved vintersolhverv dominerer. Nu udelukker det ene ikke det andet, da floden flere steder snor sig. Det gælder så bare for de dygtige arkitekter og konstruktører, at finde den rigtige placering for at tilgodese både det æstetiske og funktionelle. Man kan heller ikke udelukke, at de foretrukne løsninger kan variere fra epoke til epoke afhængigt af, hvor vigtige de forskellige formål har været i de forskellige dynastier. Vi skal se på et par eksempler på, at den astronomisk relaterede orientering af templet med sikkerhed var vigtig. 1. Horus Templet vest for Nilen på toppen af et markant højdedrag, Djebel Thoth, over for Luxor. Det er opført to gange. Første gang i den tidlige arkaiske periode ca fvt. og igen senere i 11. dynasti (ca fvt). Den sidste opførelse er drejet ca. 2½ i forhold til fundamentet for det oprindelige tempel. 2. Abu Simbel ved NasserSøen, der blev reddet fra at drukne i 1960 erne. Det blev løftet ca. 60 meter og genopført med samme geografiske orientering, men med en ny horisont.

6 /bfj Hvilke objekter har det været orienteret mod.

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Den virkelige lokale tid

Den virkelige lokale tid Den virkelige lokale tid Af Peter Øhrstrøm Center for Filosofi og Videnskabsteori Aalborg Universitet I det moderne undervisningssystem præsenteres et tidsbegreb, som er abstrakt i matematisk henseende.

Læs mere

Plejaderne og. forhistoriske kulturer. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Plejaderne og. forhistoriske kulturer. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Plejaderne og forhistoriske kulturer Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Plejaderne og forhistoriske kulturer Af Ove von Spaeth Hvad skyldes det, at der Jorden rundt findes traditioner med ensartede

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Plejaderne. og forhistoriske kulturer. af Ove von Spaeth. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

Plejaderne. og forhistoriske kulturer. af Ove von Spaeth. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Plejaderne og forhistoriske kulturer af Ove von Spaeth Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Plejaderne og forhistoriske kulturer Af Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk Plejaderne og forhistoriske

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere