Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler for afregning og opsætning af solceller"

Transkript

1 (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller

2 Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed og offentlige myndighed. Vi giver svar på spørgsmål om energi via telefon, mail og vores 10 kontorer, laver skoleundervisning, afholder fyraftensmøder og kurser for håndværkere og byggeriets parter, varetager grønne diplomordninger for butikker, kontorer, institutioner og boligforeninger og meget mere.

3 Få mere at vide Telefon: regionale kontorer + mobilt kontor Rune Schmidt Mail: Telefon:

4 Program Nye regler for solcelleanlæg Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man i gang

5 Nye regler for solceller hvad betyder det? Lovforslag L86 vedtaget 19. november 2012 med ikrafttræden fra 20. november 2012 Overgangsordning for eksisterende og planlagte solcelleanlæg Nye regler for solcelleanlæg opsat efter 19. november 2012

6 Baggrund for ændring af reglerne Kæmpe udbygning med solceller de seneste år Ifølge tal fra Energinet.dk, var der per 6. januar 2013 registreret solcelleanlæg i Danmark, siden det første anlæg blev registreret i 1970, og mere end af anlæggene er registreret i Den uventede store succes gør ondt i statsbudgettet pga. tabte el-afgifter + moms

7 Ændringer af regler for solceller Ændring fra årsbaseret til timebaseret nettoafregning Forøget afregningspris for el solgt til nettet Ophævelse af grænse på max. 6 kw installeret effekt per bolig Ophævelse af krav om placering af solcelleanlæg på matrikel, for anlæg som er tilsluttet egen forbrugsinstallation Ophævelse af mulighed for skattemæssig afskrivning på solcelleanlæg for private

8 Kun for fællesforbrug eller hvordan? Meget uklarhed omkring solceller i boligforeninger omkring nettoafregning omkring hvorvidt solceller kun kan dække fællesforbrug eller ej, MEN Der gælder samme muligheder som tidligere, dvs. det er muligt at etablere solcelleanlæg, som både dækker fællesforbrug og individuelt forbrug

9 Solcelleanlæg i andelsboligforeninger A. Individuelle anlæg B. Fællesanlæg 1. Kun fællesforbrug 2. Fælles + individuelt forbrug Bolig 1 Bolig 2 Bolig 3 Bolig 4 Bolig 5 Fællesforbrug Elselskab

10 Individuelle solcelleanlæg Hvis der er tale om individuelle anlæg, skal andelshavere med solceller være kunde hos netvirksomheden via egen afregningsmåler. Bolig 1 Bolig 2 Bolig 3 Bolig 4 Bolig 5 Fællesforbrug Elselskab

11 Baldersbo og Glattrupparken II, Skive 25 boliger med individuelle solcelleanlæg på hver 3 kwp Pris: stk. og finansieret med 30-årige lån hhv. afdragsfri og med afdrag Forventet årlig elproduktion: 2900 kwh/år, svarende til en samlet elbesparelse på kr/md. Huslejenedsættelse i Baldersbo med 150 kr/md og merudgift på kr/md. i Glattrupparken. Foreventet tilbagebetalingstid på 7-9 år.

12 Individuelle solcelleanlæg Hvis der er tale om individuelle anlæg, skal andelshavere med solceller være kunde hos netvirksomheden via egen afregningsmåler. Bolig 1 Bolig 2 Bolig 3 Bolig 4 Bolig 5 Fællesforbrug Elselskab

13 Solcelleanlæg der dækker fællesforbrug Hvis man etablerer et anlæg, der skal dække boligforeningens fællesforbrug alene, skal anlægget kobles på den afregningsmåler, der måler det fælles elforbrug. Bolig 1 Bolig 2 Bolig 3 Bolig 4 Bolig 5 Fællesforbrug Elselskab

14 Østergaarden, Odense Anlæg til dækning af del af fællesforbrug fra 64 boliger på ca kwh 28 kwp solcelleanlæg på 200 m2 Forventet årlig elproduktion: kwh (75%) Pris: kr. ( kr/kwp) Finansiering: 15 årigt lån i Arbejdernes Boligforening Økonomi for beboer: Ingen huslejestigninger

15 Solcelleanlæg der dækker fællesforbrug + individuelt forbrug Hvis man etablerer et fælles anlæg skal der være én afregningsmåler, der måler bygningens nettoforbrug eller nettoproduktion. Desuden skal der installeres fordelingsmålere i hver øvrig boligenhed, med mindre elforbruget er indeholdt i huslejen. Bolig 1 Bolig 2 Bolig 3 Bolig 4 Bolig 5 Fællesforbrug Elselskab

16 Andelsboligforeningen Søpassagen, Købehavn 960 m2 solceller med 45 kwp til 90 lejligheder Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Fælles anlæg, hvilket alle beboerne har skrevet under på. Dette er blevet kombineret med nye bimålere for strømforbrug i lejlighederne, samt en fælles afregningsmåler. Fordelen ved dette er tydelige, idet det er muligt at spare kr. pr. lejlighed om året i målerafgift Samlet pris: kr eller kr. per lejlighed.

17 Restriktioner ifm. opsætning af solceller Forbud/restriktioner i lokalplaner (glanstal/refleksion/tagmaterialer) Fredede bygninger Vedtægter for boligforening Forsikringsforhold (snak med forsikringsselskabet)

18 Års- eller timebaseret nettoafregning Bruge det offentlige net til lagring af produceret el Afregner kun for det nettoforbrug, dvs. summen af den el, som er leveret fra nettet til boligen/foreningen fratrukket den el som er leveret til nettet. Ved merforbrug afregnes til elforsyningens normale tariffer Ved salg afregnes med et såkaldt pristillæg, som er en politisk fastsat afregningspris.

19 Pristillæg for års- og timebaseret nettoafregning Gammel ordning (årsbaseret) Ved salg afregnes med 0,60 kr./kwh de første 10 år og 0,40 kr./kwh de næste 10 år og derefter ingenting. Ny ordning (timebaseret) Ved salg fra individuelle anlæg afregnes med 1,30 kr./kwh de første 10 år og derefter til markedsprisen Ved salg fra fælles anlæg afregnes med 1,45 kr./kwh de første 10 år og derefter til markedsprisen

20 Nedtrapning af afregningspriser

21 Elforbrug i boliger og el-produktion fra solceller over året

22 Elforbrug i boliger og el-produktion fra solceller over døgnet

23 Sammenfald mellem forbrug og produktion for årligt forbrug/produktion på kwh

24 Årlig besparelse ved elproduktion på kwh/år og elpris på 2,00 kr/kwh kr/år % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

25 Derfor Andelen af timer med sammenfald mellem forbrug og produktion er afgørende for anlæggets økonomi

26 Økonomi i solcelleanlæg Årlige eludgifter til køb af el Elprisens udvikling Årlige eludgifter med solceller Solcelleanlæggets ydelse Sammenfald mellem produktion og forbrug Pristillæg og markedspris på el Netafgifter på solcellestrøm Prisen på anlæg og montering Udgifter til vedligeholdelse af anlæg/inverter Finansiering

27 Elpriser for husholdninger øre/kwh 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Moms Afgifter og PSO Abonnement Netbetaling Markedsel OBS: ved elvarme er der reduceret elafgift på 0,50 kr./kwh

28 Prisudvikling på el (husholdninger) kr/kwh 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

29 Solcelleanlægget ydelse Solindstråling på geografisk placering Fysisk placering (hældning, orientering, skygger) Anlæggets effektivitet (systemfaktor)

30 Optimal elproduktion fra solceller Der skal bruges 7-8 m2 for at producere kwh årligt, svarende til 140 kwh/m2/år 950 kwh/kwp/år

31 Ydelsen afhænger af solindstråling

32 Ydelsen afhænger af placeringen

33 Orientering mod solen

34 Skyggepåvirkninger

35 Ydelsen afhænger af effektive solceller

36 Ydelsen afhænger af effektive invertere Forskel på virkningsgrad på typisk 5-7% Bedste virkningsgrad på 97% Dårligste omkring 90% (enkelte på 80%)

37 Ydelsesberegning Efterspørg altid en beregnet årlig forventet elproduktion (kwh/år) baseret på solindstrålingen i området, den faktiske placering, evt. skyggegivere samt systemtab i anlægget. kwp x Systemfaktor x Solindstråling = kwh/år Systemfaktoren tager hensyn til temperaturindflydelse, forskelle i de enkelte modulers ydelse, tab i kabler og vekselretter med videre.

38 Sammenfald mellem produktion og forbrug 5%, 15%, 40%, Hvordan finder man ud af boligens/foreningens sammenfald af forbrug og produktion?

39 Tjek dit forsyningsselskab

40 Tjek det selv

41 Kan elforbruget flyttes til når solen skinner?

42 Kan elproduktionen flyttes over dagen?

43 Afregningsprisen for el leveret til nettet

44 Netafgift Elselskaberne har i dag mulighed for at opkræve betaling for, at solcellekunderne bruger nettet til at gemme strøm fra sommer til vinter og fra dag til aften, som skal dække drift, vedligeholdelse af nettet, måling og fakturering af kunderne Østjysk Energi i Odder har som det første el-selskab i landet gjort deres omkring solcellekunder opmærksomme på, at de kan forvente en regning på op til 600 kroner om året fra 2014 for at bruge nettet, hvor afgiften kommer til at udgøre 11,6 øre pr. kilowatttime af den el som sendes ud på nettet.

45 Hvad koster solcelleanlægget? Ca kr./kwp installeret og monteret, svarende til ca kr. per kwh/år. Jo større anlæg dets billigere Tjek evt.

46 Drift og vedligeholdelse Passer sig selv og ingen mekaniske dele Forventet levetid på solceller: år Forventet levetid på inverter: år

47 Finansiering Lånefinansiering gennem banker og realkreditinstitutter. Det mest enkle - hvis man ikke har penge på kontoen - er at belåne det, som enhver anden ejendomsforbedring, ved hjælp af et tillægslån med pant i ejendommen. Forskellige finansieringsmuligheder gennem de store leverandører af solcelleanlæg Mulighed for tilskud fra forsyningsselskaber (se

48 Opsamling på økonomiberegninger Lav worst-case og best-case beregninger med forskellige andele af sammenfald mellem forbrug og produktion. Lav beregninger på mindre anlæg => større sammenfald af forbrug og produktion.

49 Eksempel på økonomi i solceller Boligforening med 10 boliger, som hver bruger kwh + fællesforbrug på kwh = kwh/år Elpris på 2,00 kr./kwh og årlig stigning på 3% Afregningspris de første 10 år på 1,45 kr./kwh Markedspris efter 10 år: 0,30 kr./kwh Pris: kr/kwp Anlæg, hvor hhv. 30%, 50%, 70% af produktion falder sammen med egetforbruget

50 3 solcelleanlæg A B C Størrelse (kwp) Elproduktion (kwh/år) Sammenfald med forbrug (pct) 30% 50% 70% Sammenfald med forbrug (kwh/år) Investering (kr.) Køb af el (kwh/år): Salg af el (kwh/år):

51 Eksempel A (50 kwp, kwh/år, 30%, kr) kr/år Årlige eludgifter Uden solceller Med solceller

52 Eksempel A (50 kwp, kwh/år, 30%, kr) kr/år Afdrag på investering

53 Eksempel B (30 kwp, kwh/år, 50%, kr) kr/år Årlige eludgifter Uden solceller Med solceller

54 Eksempel B (30 kwp, kwh/år, 50%, kr) kr/år Afdrag på investering

55 Eksempel C (15 kwp, kwh/år, 70%, kr) kr/år Årlige eludgifter Uden solceller Med solceller

56 Eksempel C (15 kwp, kwh/år, 70%, kr) kr/år Afdrag på investering

57 Overvejelser Indregn udgift til udskiftning/reparation af inverter efter år) Indregn netafgift

58 Sådan kommer man i gang trin for trin 1. Få interessetilkendegivelser fra beboere for anlæg og snak med forsikringsselskab og tjek eventuelle restriktioner i lokalplan, vedtægter og lign. 2. Undersøg foreningens elforbrug (fælles + individuelt) samt døgnprofil på forbrug og tjek mulige elbesparelser først og evt. flytning af forbrug 3. Overvej mulige placeringer af solceller 4. Klarlæg muligheder for finansiering af anlæg 5. Indhent tilbud 6. Præsentation på beboermøde og beslutning om valg af leverandør, anlægstype, finansiering og afregningsform. 7. Installation

59 Valg af solcelleanlæg og leverandør/installatør/montør Vælg et anlæg som er afprøvet IEC / IEC Photon testcenter (www.photon.info/upload/2013 Brochure_Yield_Measurement_Germany_EN_972.pdf) Referencer Vælg en leverandør/installatør/montør med uddannelse og erfaring i opsætning af solceller Uddannelse (KSO-certificeret, elektrikere, tømmere/bygningshåndværkere) / Montagevejledning fra Teknologisk Institut Erfaringer og referencer Tjek garantier og sikkerhed for garantien Er leverandøren/installatøren/montøren med i nogle garantiordninger? Er producenten/leverandøren der også om 2, 5 eller 10 år?

60 Spørgsmål

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

FORDELSPAKKE Dit valg, din service

FORDELSPAKKE Dit valg, din service FORDELSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ RABAT MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM 24 OG

Læs mere

Sol over Gøngetoften.

Sol over Gøngetoften. Sol over Gøngetoften. Indhold: SOL OVER GØNGETOFTEN.... 1 HVORFOR INVESTERE I SOLCELLER?... 2 HVOR STORT SKAL ANLÆGGET VÆRE?... 2 VALGT PLACERING AF PANELERNE... 2 VIL SOLCELLE-ANLÆGGET GENERE NABOERNE?...

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere